PŘÍLOHA č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE"

Transkript

1 PŘÍLOHA č. 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE Pokud je v textu uvedena přesná specifikace předmětu zakázky s uvedením výrobce, případně typu, jedná se pouze o definici standardu předmětu zakázky, která neomezuje uchazeče v předložení nabídky řešení umožňující splnit požadovaný standard dodávkou jiného výrobce. Technická specifikace Systém musí podporovat všechny standardy pro připojení do VS (veřejné sítě). Vzhledem k využívání stávající PBX v objektu budovy MěÚ Sokolov, musí nabízený systém umožňovat propojení na úrovni rozhraní E1, pro vytvoření příčky mezi systémy. Stávající telefonní systém NeXspan XL outsourcingového partnera Sokonet s.r.o. stejně jako připojení pevné telefonní sítě. Mobilní telefonní síť (včetně VPN) je od Telefonica Czech Republic, a.s. Vzhledem ke změnám v elektronických komunikacích, a způsobu komunikace našich odběratelů, případně dodavatelů, musí umožňovat integraci do sociálních sítí. Konfigurace a zařazení konektivity do struktury je součástí projektu. Podpora VMWARE řešení. VoIP, PBX Dodávka, instalace a konfigurace HW. Dodaný HW je nutno provozovat na systémech zadavatele, jde o nový HW, SW určených pro implementaci telefonní VoIP ústředny. Systém musí být provozován na serverech zadavatele. Minimální požadovaná konfigurace řešení: Vnější rozhraní 1 x E1 (PRI30) a podpora SIP trunk Provolba souběžných hovorových kanálů Další rozšiřování hovorových kanálů pouze dokoupením licencí, minimálně do počtu 60. Licence pro provoz 100 klapek (I. etapa) Další rozšiřování uživatelů pouze dokoupením licencí, minimálně do počtu SW klient na PC (Windows 7) v češtině SW klient na smartphonech a tabletech (Android, Windows, Apple) SW klienti v ceně řešení. Spojovatelské pracoviště, bude řešeno jako SW nebo HW platforma, v případě HW platformy, musí být konzole s Presencí jednotlivých uživatelů, (minimálně BFL tlačítka sled indikací stavu volaného min. počtem 30). V SW verzi se tato funkčnost považuje za samozřejmost. Oba způsoby musí umožňovat napojení na adresářové služby LDAP a vyhledávání dle Jména. HW telefonní zařízení nezávislé na PC Souběžné používání více SW i HW klientů pro jednu klapku Zajištění veřejných krizových linek (112, 150, 155, ) Podmíněné i nepodmíněné přesměrování hovorů na jiné klapky i na externí čísla i mobilní. Možnost uživatelské konfigurace. Delegování hovorů na jinou klapku, či skupinu, se záznamem o delegovaných hovorech např. Outlook Skupinové vyzvánění současné / postupné Parkování hovorů Možnost souběžného vyzvánění na více HW i SW klientech i na mobilní telefon. Podpora FMC ( fix/mobilní konvergence) Strana 1 (celkem 6)

2 Dual Forking Služby skupin odpovědí IVR (směrování hovorů dle parametrů zadaných volajícím - DTMF) Dynamické směrování příchozího hovoru dle prefixu země volajícího. Zobrazení a zachování identifikace volajícího, při přepojení v rámci interní sítě Nahrávání probíhajících hovorů na určených klapkách, s předcházející hláškou upozorňující na nahrávání. Počet současně nahrávaných klapek odpovídá konektivitě na připojení k VTS. V případě PRI30 se tedy jedná o max. 30 současných nahrávek, v případě VoIP konektivity, je počet odvislý od technické specifikace IP SIP Trunku. Součástí je i řešení způsobu úložiště nahrávek a vyhledávání dle kritérií jako jsou datum, čas, telefonní číslo. Zároveň je požadováno zachování nahrávání na stávajícím systému PBX. Pokud bude Nový systém propojen příčkou ISDN30, je potřeba nahrávat i tuto konektivitu. Možnost záznamu hovorů, automaticky i na povel na vybraných klapkách Na základě schváleného operačního programu řízení Městské Policie vyžadujeme napojení a zajištění plného nahrávání na stávající schválené řešení RETIA Podpora CMM (Calling Number Mapping) Podpora tvorby CDR (call Data Recording) Možnost přiřazení příznaku soukromý/služební hovor Podpora funkce sekretářských souprav Interní Voic , systém umožňuje vytvořit hlasové schránky pro všechny uživatele, signalizace o došlé zprávě, možnost zaslání se vzkazem forma záznamu hlasové přílohy ve formátu přehratelném běžnými prostředky operačního systému (wav, wma) Integrace s Active Directory (Windows 2008 R2) Automatická synchronizace dat Telefonní seznam interních uživatelů Telefonní seznam externích kontaktů Konfigurace oprávnění Integrace s Exchange 2010 SP2 (SP3) Záznam informací o zmeškaných, odchozích a příchozích hovorech Hlasová pošta Integrace s MS Outlook 2007, 2010, 2013 (32bit i 64bit) Vytáčení hovorů přímo z aplikace MS Outlook Podpora CTI vytočení čísla z MS Outlooku a vyzvednutí na externím telefonním přístroji nezávislém na PC. Vyhledávání v telefonním seznamu dle jména, příjmení, firmy, telefonního čísla, u současně v centrálním telefonním seznamu i uživatelském seznamu. Restrikce volání. Časové plány (dovolené, svátky, svázání s Outlook informacemi) Dohled a správa programové a technické vybavení pro centrální správu a dohled komunikační PBX infrastruktury Provisioning v celém komunikačním systému, včetně terminálů Black a Allow listy pro detekci útoků přes IP připojení (omezení IP adres) Rozhraní SOAP, CSTA pro podporu rozšíření a integrace s IS organizace ERP, CRM, Bezpečnostní aktualizace po dobu 5 let návrh a instalace do stávající LAN instalace do stávající VMWARE provoz ústředny v LAN, WAN, VPN i Internetu konfigurace a uvedení do plného provozu Strana 2 (celkem 6)

3 Messaging systém Dodávka a konfigurace instant messaging systému (IM). Systém musí být provozován na serverech zadavatele. Minimální požadovaná konfigurace řešení: Další rozšíření počtu uživatelů pouze dokoupením licencí IM Komplexní informace o stavu, zasílání rychlých zpráv (mezi dvěma a více účastníky) Podmínky pro integraci s externími SW platí stejné jako v bodě A. (VoIP PBX) Možnost ukládání historie konverzací do aplikace MS Outlook. Zapnutí nebo vypnutí této možnosti musí být centrálně spravované pomocí politik v AD. Uživatel toto nebude mít možnost ovlivnit. Možnost zahájení messagingu z aplikace MS Outlook Federace veřejného cloudu IM/P s Windows Live Federace Skypu Trvalý chat SW klient na PC (Windows 7) v češtině SW klient na smartphonech a tabletech (Android, Windows, Apple) Bezpečnostní aktualizace po dobu 5 let návrh a instalace do stávající LAN instalace do stávající VMWARE provoz messagingu v LAN, WAN, VPN i Internetu konfigurace a uvedení do plného provozu Prezence Dodávka a konfigurace prezence. Zobrazování stavu přítomnosti. Systém musí být provozován na serverech zadavatele. Minimální požadovaná konfigurace řešení: Stavy: Přítomný, nepřítomný, nerušit, jednání, Možnost přidání dalších vlastních stavů. Distribuce těchto vlastních stavů ostatním uživatelům centrální správou, politikami AD. Zobrazení prezence v aplikaci na PC Zobrazení prezence v aplikaci na smartphonu, tabletu Zobrazení prezence na telefonním přístroji, pouze pro kancelářské telefony. Pro dílenské není vyžadováno. SW klient na PC (Windows 7) v češtině SW klient na smartphonech a tabletech (Android, Windows, Apple) Podmínky pro integraci s externími SW platí stejné jako v bodě a Indikace prezence přímo v aplikaci MS Outlook i ostatních SW a HW zařízeních, vyjma dílenských zařízení Zobrazení a změna stavu prezence uživatele automaticky dle kalendáře aplikace MS Outlook. Uživatel má možnost ručně měnit stav. Automatické přesměrování hovorů dle stavu nastaveného např. Outlook s možností Uživatelské konfigurace. Strana 3 (celkem 6)

4 Oznámení o změně dostupnosti Spojovatelské pracoviště, které bude řešeno jako SW nebo HW platforma. V případě HW platformy, musí být konzole s indikací prezence jednotlivých uživatelů, (minimálně BFL tlačítka s Led signalizací a to minimálně 30 tlačítek). V SW verzi se tato funkčnost považuje za samozřejmost. Oba způsoby musí umožňovat napojení na adresářové služby LDAP a vyhledávání dle Jména. Bezpečnostní aktualizace po dobu 5 let návrh a instalace do stávající LAN instalace do stávající VMWARE provoz v LAN, WAN, VPN i Internetu konfigurace a uvedení do plného provozu Audio, video konference Dodávka a konfigurace audio a video konferencí. Systém musí být provozován na serverech a zařízeních zadavatele. Minimální konfigurace audio a video konferencí: 15 současně vedených konferencí (v režimu 1:N) Možnost připojit se do konferencí z veřejné telefonní sítě nebo sítě mobilních operátorů. Při tomto způsobu připojení do probíhající konference se sdílením obsahu, stačí pouze přenos hlasu. Konferenční hovory až 30-ti konferenčních bodů najednou ve více konferenčních místnostech, možnost ochrany vstupním kódem, časovým zámkem, číslem volajícího, moderovanou konferencí. Sdílení plochy, aplikace a tabule mezi účastníky Přenos souborů Možnost předávat řízení nad sdílenou plochou nebo aplikací. Interní hovory zabezpečeny alespoň 128-bit šifrováním Možnost hlasové a video komunikace mezi dvěma účastníky ve vysokém rozlišení Skupinová volání Podmínky pro integraci s externími SW platí stejné jako v bodě a. Možnost vytvářet a plánovat audio, video hovory a konference přímo v aplikaci MS Outlook Možnost pozvat a naplánovat hovor, či konferenci i pro externí kontakt. S odkazem pro připojení se přímo k danému hovoru, či konferenci. Ovládací prvky schůzky (organizátor, možnosti předsálí, možnosti připojení) Možnost vzájemné spolupráce videopřenosů s federovanými subjekty Pořizování záznamů z audio a video konferencí. Klient na PC (Windows 7) v češtině Klient na smartphonech a tabletech (Android, Windows, Apple) Možnost připojit specializovaná videokonferenční zařízení (nákup těchto speciálních zařízení není součástí projektu) Přístup na konferenční schůzky bez nutnosti instalací SW klientů do PC z webového prohlížeče Bezpečnostní aktualizace po dobu 5 let návrh a instalace do stávající LAN Strana 4 (celkem 6)

5 instalace do stávající VMWARE provoz v LAN, WAN, VPN i Internetu konfigurace a uvedení do plného provozu Fax systém Dodávka a konfigurace faxových služeb. Systém musí být provozován na serverech a zařízeních zadavatele a na stejném datovém spoji jako VoIP. Minimální požadavky: 2 linky pro příjem a odesílání faxů Podpora protokolu T.38 pro kvalitní Faxový provoz na rozhraní VoIP Příjem a odesílání faxu z aplikace MS Outlook Použití políčka FAX z kontaktů aplikace MS Outlook Příjem v PDF Odesílání PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, TXT, JPG Instalační práce: návrh a instalace do stávající LAN instalace do stávající VMWARE provoz v LAN, WAN, VPN i Internetu konfigurace a uvedení do plného provozu Tarifikační systém Dodávka a implementace tarifikačního systému. Pro sledování tarifikačních nákladů, systém musí umožňovat sledování on-line provozu, s možností rozdělení poplatků, vystavení faktury na pobočku, skupinu, nebo organizaci. Minimální hodnoty parametrů softwaru: Minimální počet sledovaných poboček 300, s možnosti rozšíření na 1000 poboček Tarifikace, sběr tarifikačních dat se systému (PBX) s možností rozúčtování na pobočku, skupinu, organizaci. Grafické vyjádření a sledování nákladů na pobočku, skupinu, organizaci, s možností vystavení faktury za služby a hovorné. Nedílnou součástí je i řešení zálohování dat a přístup k SW tarifikace. Přístup přes webové rozhraní s možností jednotlivých nastavení oprávnění přístupu. Instalační a konfigurační práce: Instalace a integrace do celého řešení Konfigurace a uvedení do plného provozu Základní nastavení středisek pro rozúčtování Další potřebný HW a SW Dodávka potřebného blíže ne-specifikovaného HW a SW potřebného pro provoz systému. Systém by měl být schopen připojení technologických zařízení přes SIP, např. dveřníků, apod. bez nutnosti dokupovat další moduly. Dodávka těchto technologický zařízení není součástí výběrového řízení. Strana 5 (celkem 6)

6 Implementace, zálohování a školení Oživení kompletní sjednocené komunikace. Zaškolení zaměstnance ICT zadavatele v oblasti všech dodávaných HW a SW technologií. Vypracování kompletní dokumentace projektu Součástí dodávky bude zpracování dokumentace a návodů pro užívání infrastruktury včetně její údržby. Dokumentace bude prezentována pověřeným ICT zaměstnancům Zadavatele a bude provedeno jejich zaškolení. Dokumentace bude Zadavateli předána v elektronické i papírové podobě. - Navržení plánů a příslušných postupů při instalacích a konfiguračních pracích - Sestavení tabulky obnovy Maintnance všech HW a SW - Kompletní dokumentace k ovládání všech prvků infrastruktury - Kompletní dokumentace k navržené konfiguraci a plánu infrastruktury - Kontrolní a testovací dny pro ověření funkčnosti Strana 6 (celkem 6)

1. Specifikace IP telefonního systému

1. Specifikace IP telefonního systému 1. Specifikace IP telefonního systému Příloha č. 1 výzvy Technická dokumentace Příloha č. 1 kupní smlouvy Technická dokumentace zadavatele 1.1. Architektura Řešení IP telefonního systému umožní nasazení

Více

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 1/33 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIREMNÍM ŘEŠENÍ 3 2 POPIS SLUŽEB V RÁMCI FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 4

Více

Integrační funkce... 7 API... 7 CTI (TAPI)... 7 Možnost podrobnějšího řízení práv pro přístup k API ústředny 3.0... 7 UC funkce...

Integrační funkce... 7 API... 7 CTI (TAPI)... 7 Možnost podrobnějšího řízení práv pro přístup k API ústředny 3.0... 7 UC funkce... Obsah Telefonní funkce... 5 Směrování s minimalizací nákladů (LCR)... 5 Hudba na pozadí (BGM)... 5 Správa nákladů... 5 Zaparkování hovoru s indikací... 5 Skupina převzetí hovoru (Call Pickup Group)...

Více

HiPath otevřená komunikace

HiPath otevřená komunikace Siemens Enterprise Communications, s.r.o., člen skupiny Siemens Průmyslová 1306/7 102 00 Praha 10 Kontaktní centrum: Tel.: +420 266 066 606 e-mail: siemens.cz@siemens.com HiPath otevřená komunikace Přehled

Více

KATALOG ICT SLUŽEB A REFERENČNÍCH PRODUKTŮ

KATALOG ICT SLUŽEB A REFERENČNÍCH PRODUKTŮ KATALOG ICT SLUŽEB A REFERENČNÍCH PRODUKTŮ STAROSTI S ICT NECHTE NA NÁS! Internetová konektivita Nabízíme připojení k internetu v rychlostech od 1 Mbit/s do desítek Mbit/s. Zákazník může být připojen neagregovaně,

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

ss7net Obchodní popis služeb Obchodni_popis_sluzeb_ss7Net_CZ-2012_v2

ss7net Obchodní popis služeb Obchodni_popis_sluzeb_ss7Net_CZ-2012_v2 ss7net Obchodní popis služeb Obchodni_popis_sluzeb_ss7Net_CZ-2012_v2 IP ústředny produktové řady ss7net IP ústředny produktové řady ss7net jsou technologicky vyspělé telefonní systémy provozované na platformě

Více

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele

I. Identifikační a další údaje veřejného zadavatele Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y : " S Y S T É M Ř Í Z E N Í I D E N T I T A S P R Á V A D O K U M E N T Ů " ( DLE 38 A 44 AN. ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH) I. Identifikační

Více

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E

P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E P Ř Í L O H A Č. 1 Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E Obsah 1.1. Předmět plnění... 2 1.2. Serverová infrastruktura... 2 1.3. Diskové pole... 4 1.4. Síťové prvky... 5 1.5. Racky pro 2 lokality a příslušenství...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výběrové řízení pro projekt: Rozvoj IS a zvýšení bezpečnosti dat ve společnosti GEMEC-UNION a.s. Výběrové řízení není řízením podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa (II.) Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP a integrační vazby 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1.

Více

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice

úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice VŘ na dodavatele Technologické centrum, spisová služba, vnitřní integrace úřadu, I. II. a III. část výzvy - Hořice Příloha č. 2 Specifikace předmětu zakázky 1. část Technologické centrum ORP Zadavatel

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení a výzva k podání nabídky Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. 1. Zadavatel:

Více

2N NetStar. Obchodní popis systému. Verze 1.0.0 www.2n.cz

2N NetStar. Obchodní popis systému. Verze 1.0.0 www.2n.cz 2N NetStar Obchodní popis systému Verze 1.0.0 www.2n.cz 1 Obsah Autoclip routing... 9 Assistant. Operátor Call Waiting... 9 CallBack... 10 CLIP modifikace... 10 Hotelové služby... 11 Incoming Hold CLIP...

Více

Informace HiPath 4000 V5 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky

Informace HiPath 4000 V5 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky Informace HiPath 4000 V5 Nejlepší konvergovaná komunikace pro střední a velké podniky Prodáno více než 15 milionů portů HiPath 4000 do 80 zemí světa. Jako osvědčené konvergované komunikační řešení umožňuje

Více

1. Popis předmětu Smlouvy a základní informace o Státním oblastním archivu (dále jen archiv)

1. Popis předmětu Smlouvy a základní informace o Státním oblastním archivu (dále jen archiv) Příloha č. 2 Smlouvy č.j.: 788/30-2015 PŘÍLOHA Č. 2: UPŘESNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 1. Popis předmětu Smlouvy a základní informace o Státním oblastním archivu (dále jen archiv) V rámci zajištění internetové

Více

Souhrnná zpráva projektu

Souhrnná zpráva projektu Souhrnná zpráva projektu Tato souhrnná zpráva je výsledkem projektu Multiplatformní přístup k univerzitním datům a aplikacím z mobilních zařízení (dále jen projekt), který byl za podpory Fondu rozvoje

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická dokumentace

Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická dokumentace Technická dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva a zadávací dokumentace

Výzva a zadávací dokumentace Výzva a zadávací dokumentace ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍNOV adresa: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov IČ: 00266027 tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601 zastoupené starostou města Mgr.

Více

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald

Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald. Dle rozdělovníku. Konsolidace a rozvoj datového centra města Petřvald Město Petřvald Městský úřad, odbor správní Gen. Svobody 511, 735 41 Petřvald NAŠE ZN: NAŠE ČJ: MěÚP 742/2013 VYŘIZUJE: Mgr.Lucie Polková TEL.: 596542903 FAX: 596541795 E-MAIL: polkova@petrvald-mesto.cz

Více

2006-07 POBOČKOVÉ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY

2006-07 POBOČKOVÉ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY 2006-07 POBOČKOVÉ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY Obsah Digitální IP systémy KX-TDA........................... strana 4 15 Digitální IP systémy KX-TDA patří do rodiny nejmodernějších síťově orientovaných komunikačních

Více

Inovační a bezpečný HiPath 4000 V4 IP switch pro střední a velké podniky Siemens Enterprise Communications: www.siemens.com/open

Inovační a bezpečný HiPath 4000 V4 IP switch pro střední a velké podniky Siemens Enterprise Communications: www.siemens.com/open Inovační a bezpečný Otevřená komunikace pomocí HiPath 4000 Vám poskytuje osvědčenou a důmyslnou komunikační platformu. Díky své bohaté paletě funkcí a distribuované architektuře je HiPath 4000 schopen

Více

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby

PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby PRAHA 10 OUTSOURCING IT zpráva o stavu služby 2015 O2 Czech Republic a.s. OCHRANA DOKUMENTU Dokument je určen pro vnitřní potřebu zákazníka a je s odkazem na ustanovení 17 Obchodního zákoníku považován

Více

PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE

PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE VŽDY VÍCE, NEŽ OČEKÁVÁTE PANASONIC NS1000 FIREMNÍ SIP KOMUNIKAČNÍ SERVER S HD KVALITOU HLASU PLNĚ TRANSPARENTNÍ SÍŤOVÉ FUNKCE ROZŠÍŘENÍ KAPACITY NA PŘÁNÍ STRUČNÝ PŘEHLED O SERVERU NS1000 SIP a IP server

Více

SYSTÉM DIGITAL IP PBX KX-TDA100 KX-TDA200 verze 2.02

SYSTÉM DIGITAL IP PBX KX-TDA100 KX-TDA200 verze 2.02 2006 SYSTÉM DIGITAL IP PBX KX-TDA100 KX-TDA200 verze 2.02 Digital IP-PBX Inteligentní řešení komunikačních potřeb vašeho podniku Obchod Zdravotnictví Průmysl Usnadňuje komunikaci Digitální telefony Panasonic

Více

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ Office 365 pro vaši firmu JAK MÍT SVOU KANCELÁŘ NEUSTÁLE U SEBE A JEŠTĚ UŠETŘIT Moderní technologie byly

Více

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu

NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ. Office 365 pro vaši firmu NA KAŽDÉ ZAŘÍZENÍ PRÁCE ODKUDKOLIV PŘEDVÍDATELNÉ NÁKLADY BEZ POČÁTEČNÍ INVESTICE DATA V BEZPEČÍ pro vaši firmu ŘEŠENÍM JE nejsou pouze známé aplikace Office (Word, Excel, PowerPoint ). Je to kompletní

Více

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice

Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Příloha č. 3: Technické zadání zakázky Instalace a služby pro technologické centrum MÚ Pohořelice Účelem veřejné zakázky je vybudování, provoz a údržba infrastruktury pro provozování aplikací a služeb

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

OBJEVTE SVĚT VÝHOD V JEDNOTNÉM ŘEŠENÍ FIREMNÍ KOMUNIKACE

OBJEVTE SVĚT VÝHOD V JEDNOTNÉM ŘEŠENÍ FIREMNÍ KOMUNIKACE OBJEVTE SVĚT VÝHOD V JEDNOTNÉM ŘEŠENÍ FIREMNÍ KOMUNIKACE FIREMNÍ KOMUNIKAČNÍ SERVER TECHNOLOGIE PRO LÉPE FUNGUJÍCÍ SVĚT IP platforma řešení firemní komunikace Komunikační servery používané ve firemním

Více