Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1 VOP pro poskytování služeb systémové správy a uživatelské podpory: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online"

Transkript

1 Přílha č. 1 VOP pr pskytvání služeb systémvé správy a uživatelské pdpry: Specifikace parametrů služby ČMIS Kancelář Online 1 Služby pskytvané v rámci paušálu za každý uživatelský účet Aktivní uživatelský účet Oprávnění administrátra Systémvá správa Data uživatele Výkn Zálhvání Dstupnst Online uživatelská pdpra Reakční dba Příklady kmbinací Online uživatelské pdpry a Reakční dby na pžadavek uživatele: Různé tarify Online pdpry a Reakční dby pr různé uživatele jednh zákazníka: Prvz a správa prgramvéh vybavení Vzdálená plcha a základní prgramvé vybavení Prgramvé vybavení skupiny 1, 2 a Micrsft Office Micrsft SQL Server Standard Služby pskytvané v rámci paušálu za zákaznický účet Prvz vlastníh virtuálníh serveru Data sdílená Jednrázvé úkny, práce nezahrnuté v paušálních pplatcích Zřízení uživatelskéh účtu Instalace vlastníh serveru Nahrazení stávajícíh účtu nvým uživatelským účtem Pzastavení aktivníh a aktivace pzastavenéh účtu Prvedení snapshtu systému Obnva uživatelských dat ze zálhy Zálhvání uživatelských dat, vytváření histrických zálh Zálhy na DVD Práce s uživatelskými daty Instalace tiskáren Instalace čteček čárvých kódů, čipvých karet a bezpečnstních certifikátů Šklení uživatelů - základní a specializvané Zastupvání uživatelů Specializvané práce Ostatní práce

2 3.16 Služby pr uživatele tarifu Free Práce v prvzvně klienta Výjezd technika a dprava Prvz uživatelskéh účtu s prdlením splatnsti Aktivace účtu deaktivvanéh z důvdu prdlení splatnsti Účtvání služeb Změny parametrů služeb Služby pskytvané v rámci paušálu za každý uživatelský účet V následujících kapitlách jsu ppsány služby pskytvané v rámci paušálu sjednanéh v příslušné Objednávce (dále jen paušál ), který je účtván měsíčně za každý uživatelský účet. U každé plžky je definván, zda je v některé z nabízených variant pr uživatelský účet pvinná a jaké služby v rámci paušálu bsahuje. Mim vyjmenvané služby bsažené v paušálu jsu uvedeny i příklady služeb, které paušál nebsahuje, resp. jsu zahrnuty v jiných plžkách, neb je nutné tyt služby samstatně bjednávat jak jednrázvé úkny. 1.1 Aktivní uživatelský účet Aktivní uživatelský účet - přístupvé jmén a hesl. Přístupvé licence k Micrsft Windws serveru a jeh vzdálené plše. Sučástí licence je nárk uživatele na vždy aktuální verzi peračníh systému serveru. Licence dalšíh prgramvéh vybavení, např. kancelářskéh balíku MS Office, eknmických sftware apd. Tat plžka je pr každý uživatelský účet pvinná Oprávnění administrátra Jednmu neb něklika uživatelským účtům je mžné přiřadit právnění administrátra, který tak získá plný přístup k nastavení a správě systému. V případě pskytnutí právnění uživateli nenese ČMIS zdpvědnst za dstupnst a funkčnst prgramvéh vybavení a dat zákazníka. Přiřazení právnění administrátra uživatelskému účtu. Úpravy serveru zákazníka pr mžnst pskytnutí právnění administrátra. Opravy, údržbu, reknfiguraci serveru neb prgramů, jejichž nefunkčnst byla způsbena činnstí uživatelskéh účtu s právněním administrátra. Tat plžka je vlitelná. Tat mžnst vyžaduje prvz vlastníh virtuálníh serveru zákazníka. 1.2 Systémvá správa Správa hardware. Okamžitá výměna v případě selhání neb pdezření na chybnu funkčnst hardware. Instalace peračníh systému serveru, jeh základní knfigurace v rli terminálvéh serveru. Nastavení skupinvých plitik, sítě, firewall, připjení k infrastruktuře datvéh centra, failver. Instalace bezpečnstních aktualizací. Mnitring aktivity, prcesů, zatížení, dstupnsti, výknu, kapacity a dalších prvzních parametrů serveru. Oprava a předcházení chybvým stavům. Všechny činnsti nutné pr dluhdbý splehlivý chd systému/serveru. Obnva peračníh systému ze zálhy v případě jeh selhání. 2

3 Zakázkvé knfigurace serveru: firewall, VPN, speciální právnění přístupu k datům, apd. Instalace a knfigurace rlí a prgramů nad rámec standardní knfigurace. Tat plžka je pr každý uživatelský účet pvinná. 1.3 Data uživatele Datvý prstr pr umístění dat uživatele: uživatelskéh prfilu, dat prgramů, dkumentů, subrů na plše atd. (technicky vzat se jedná kvótu adresáře uživatelskéh prfilu). Datvý prstr pr zálhvání těcht dat uživatelskéh prfilu. Datvý prstr pr data sdílená mezi uživateli: sdílené subry, databáze eknmických prgramů apd. Prstr pr sdílená data mžn bjednat v plžce Data sdílená. Jedna z variant tét plžky je pr každý uživatelský účet pvinná. Pr více než 10GB dat se bjednává a účtuje rzšíření za každých dalších 5GB. 1.4 Výkn Určuje, jak vyský výkn mají uživatelé k dispzici při prvzu svých virtuálních serverů a aplikací. Celkvý výkn infrastruktury je dán mnha parametry, zejména výknem prcesrů, pamětí, diskvých úlžišť, síťvé infrastruktury a virtualizační technlgie. Vzhledem k neustálému psilvání a rzšiřvání infrastruktury a rychlým změnám v infrmačních technlgiích nelze definvat přesné parametry, které bude mít uživatel k dispzici a tyt parametry se mhu v průběhu trvání pskytvání služby měnit bez předchzíh upzrnění. Uživatelům je pskytván takvý pdíl výknu, který na základě svých ptřeb bjednají v jedné z následujících variant: Start: Negarantvaná úrveň výknu, využívá puze vlně dstupnu kapacitu aktuálně nebsazenu statními garantvanými tarify. Vhdný pr testvací prvz neb bčasné uživatele služby bez nárků na rychlý běh prgramů. Brnz: Základní úrveň výknu sdílenéh mezi mnha uživateli. Vhdné pr prvz základníh prgramvéh vybavení nenárčnéh na výkn systému. Silver: Střední úrveň výknu sdílenéh mezi mezeným mnžstvím uživatelů. Vhdné pr prvz nárčnějších aplikací, např. infrmačních a eknmických systémů. Gld: Vyský výkn sdílený mezi velmi malým pčtem uživatelů. Vhdné pr prvz nárčných aplikací, zejména databázvých infrmačních a eknmických systémů s vyským bjemem dat. Platinum: Špičkvý výkn dedikvaný (rezervvaný) knkrétnímu zákazníkvi. Vhdné pr prvz nejnárčnějších aplikací vyžadujících stabilně vyský výkn bez hledu na denní či nční dbu a zatížení statních zákaznických systémů. Jedna z variant tét plžky je pr každý uživatelský účet pvinná. Všechny uživatelské účty jednh zákazníka musí mít shdnu variantu. Varianta Platinum vyžaduje prvz vlastníh virtuálníh serveru zákazníka. 1.5 Zálhvání Určuje dbu, p kteru jsu archivvány tzv. kritické zálhy, tj. zálhy bsahující perační systém, všechny nainstalvané prgramy a všechna uživatelská data. Na rzdíl d kritických zálh, které jsu bvykle velmi bsáhlé a archivvané p dbu nejdéle 14ti dnů, si uživatelé mhu vytvářet a je jim dpručen vytvářet vlastní tzv. histrické zálhy knkrétních dat, které pak mhu služit k jejich bnvě k libvlnému histrickému termínu. Jedná se např. zálhy dkumentů, uživatelských subrů a slžek neb dat z účetních a eknmických systémů (p účetní závěrce, p inventuře, na knci měsíce apd.). Histrické zálhy umístěné v datvých prfilech uživatelů neb ve slžce sdílených dat jsu znvu autmaticky zálhvány a stávají se sučástí kritických zálh. Histrické zálhy bývají pdstatně menší než kritické zálhy a uživatelé si je mhu kpírvat na vlastní úlžná zařízení (PC, Ntebk, DVD, externí pevný disk apd.). Dpručujeme uživatelům pravidelné prvádění histrických zálh a jejich kpírvání na vlastní úlžné zařízení. Zálhvání peračníh systému, nainstalvaných prgramů a uživatelských dat včetně uživatelem vytvřených histrických zálh ulžených datvých slžkách zákazníka. 3

4 Nastavení autmatickéh vytváření a krátkdbé archivace kritických zálh vytvářených 1x denně, bvykle v čase 22:00 až 6:00 a archivvaných dle vybrané varianty: 5 dní zpětně 14 dní zpětně, dpručujeme zejména pr uživatele, kteří nepracují s některými daty déle než 4 dny a při jejich ztrátě (např. mylem smazání neb pškzení účetních neb jiných dat) využijí kriticku zálhu staršíh data Obnvu systému, prgramů a dat d psledníh funkčníh stavu v případě havárie systému. Vytváření histrických zálh. Knfiguraci a údržbu individuálních zálhvacích systémů. Kpírvání histrických zálh na vlastní úlžné zařízení uživatele. Obnvu uživatelských dat na žádst uživatele z kritických neb histrických zálh. Jedna z variant tét plžky je pr každý uživatelský účet pvinná. Všechny uživatelské účty jednh zákazníka musí mít shdnu variantu. 1.6 Dstupnst Systémvá platfrma ČMIS Kanceláře Online je prvzvána na vysce splehlivé infrastruktuře, která zajišťuje mimřádnu dstupnst prvzvaných systémů, serverů, dat a aplikací. V případě selhání některé z kmpnent (fyzický server, datvé úlžiště, síťvé kmpnenty) je vždy připraven redundantní zálžní řešení. Infrastruktura je tvřena špičkvými prdukty DELL. Kritické sučásti systému jsu d 4 hdin praveny v datvém centru, je-li t technicky mžné. Celá infrastruktura je umístěna ve špičkvých datvých centrech, pd dhledem kamervých systémů, s mezeným přístupem pvěřených sb, se speciálními klimatizačními systémy, v bezprašném prstředí, se samstatnými napájecími kruhy a systémy zálžních generátrů napájení. Při prvzu systémů jsu využívány nejmdernější prdukty pr dsažení vyské dstupnsti (High Availability, Live Migratin, Clustering, Failver apd.) Systémy jsu prvzvány v ddělených sítích, zabezpečeny rbustními firewally. Systémy jsu dhledvým centrem nnstp mnitrvány tak, že drtivá většina závad je pravena dříve, než by mhla způsbit nedstupnst služby. I v nejlépe zabezpečených systémech však může zcela výjimečně za mimřádných klnstí djít k nedstupnsti služby. Zde bjednaná dstupnst určuje hdntu, d které má zákazník nárk na smluvní pkutu dle smluvy resp. jejíh ddatku "Dstupnst pskytvané Služby a smluvní pkuty". V případě mimřádné situace nedstupnsti služby určuje zákazníkem bjednaná dstupnst přadí bnvvání služeb. Nejvyšší priritu mají systémy s nejvyšší bjednanu dstupnstí. Jedna z variant tét plžky je pr každý uživatelský účet pvinná. Všechny uživatelské účty jednh zákazníka musí mít shdnu variantu. 1.7 Online uživatelská pdpra Pmc s nastavením připjení k serveru: zaslání přístupvých infrmací, uživatelskéh jména a hesla. Vygenervání a zaslání přístupvéh subru k serveru/k prgramům. Změna a deslání uživatelskéh hesla. Online pmc uživatelům, např. nelze spustit prgram, zaseknul se prgram, nelze deslat , nelze tevřít subr apd. Knfigurace základníh prgramvéh vybavení, např. nastavení véh prgramu. Instalace neb knfigurace prgramů v pčítači uživatele. Instalace neb knfigurace sítě neb připjení pčítače uživatele k Internetu. Uživatelsku pdpru při práci se specializvaným prgramvým vybavením, např. účetní, eknmické a infrmační systémy. Tut pdpru musí pskytvat výrbce neb ddavatel prgramu. Práce s daty uživatelů, např. nahrávání dat z uživatelva PC na server, imprt dat d prgramů apd. Dstupnst uživatelské pdpry určuje, kdy mhu uživatelé kntaktvat centrum technické pdpry a kdy budu jejich pžadavky řešeny. "Pracvní dny 8-17" resp. "Nnstp 24/7" znamená, že pžadavek uživatele bude centrem uživatelské pdpry přijat a řešen v pracvních dnech v čase 8-17 hdin resp. nnstp 24 hdin denně, 7 dní v týdnu. Mim pracvní dbu jsu přijímány a řešeny puze pžadavky zákazníků, kteří mají předplacenu pdpru "Nnstp 24/7". Jedna z variant tét plžky je pr každý uživatelský účet pvinná. 4

5 1.8 Reakční dba Reakční dba určuje, d kdy nejpzději jsu zapčaty práce na řešení pžadavku uživatele. Za bvyklých prvzních pdmínek jsu pžadavky řešeny ihned neb d něklika minut d nahlášení. V mimřádných prvzních špičkách, např. v dbě vydání nvé verze neb aktualizace eknmickéh sftware, pžadují upgrade prgramu i stvky uživatelů sučasně. V takvém případě jsu pžadavky řazeny d frnty a vyřizvány v přadí určeném předplacenu garantvanu dbu reakce na pžadavek uživatele. Jedna z variant tét plžky je pr každý uživatelský účet pvinná Příklady kmbinací Online uživatelské pdpry a Reakční dby na pžadavek uživatele: Online uživatelská pdpra Pracvní dny 8-17 Reakční dba Následující pracvní den Nahlášení pžadavku Technická pdpra začne úkl řešit nejpzději d Pndělí 10:00 Úterý 17:00 Pznámka Pkud se úkl nestihne vyřešit d 17:00, budu práce pkračvat ve středu d 8:00 Pracvní dny 8-17 D 8 hdin Pndělí 10:00 Úterý 9:00 - Pracvní dny 8-17 Ihned Pndělí 10:00 Ihned (d něklika minut) - Pracvní dny 8-17 Ihned Pndělí 16:00 Ihned (d něklika minut) Pkud se úkl nestihne vyřešit d 17:00, budu práce pkračvat v úterý d 8:00 Nnstp 24/7 D 4 hdin Pndělí 16:00 Pndělí 20:00 - Nnstp 24/7 Ihned Neděle 10:00 Ihned (d něklika minut) Různé tarify Online pdpry a Reakční dby pr různé uživatele jednh zákazníka: Pkud mají jedntliví uživatelé zákazníka předplaceny různé tarify dstupnsti a dby reakce, a pžadavek uživatele je nutné řešit glbálně pr více uživatelů, bude při vyřizvání pžadavku rzhdván pdle nejnižšíh předplacenéh tarifu. Příklad: Čtyři uživatelé mají předplacenu pdpru v pracvní dny 8-17 s reakcí d 8mi hdin. Jeden uživatel má předplacenu službu Nnstp s reakcí d 2 hdin. Tent uživatel pžaduje upgrade eknmickéh sftware v sbtu 14:00. Zákazník však prvzuje sftware, jehž upgrade je technicky mžné realizvat jen glbálně, tj. pr všech pět uživatelů sučasně. Jedná se např. situaci, kdy je nutné instalvat a knfigurvat prgram každému uživateli zvlášť a není technicky mžné, aby uživatelé jednh zákazníka pužívali různu verzi prgramu. V tmt případě bude prgram upgradván tak, jakby pžadavek nahlásil jeden ze 4 uživatelů s předplaceným nižším tarifem v pndělí 8:00, tj. práce na upgrade prgramu mhu začít nejpzději v pndělí 16:00. Pkud se upgrade prgramu nestihne d 17:00, budu práce pkračvat v úterý d 8:00. Dpručujeme pužívat pr všechny uživatele shdný tarif Online uživatelské pdpry a Reakční dby. 1.9 Prvz a správa prgramvéh vybavení Pr každý uživatelský účet je mžné určit rzsah dstupnéh prgramvéh vybavení. Alespň jedna z následujících vlitelných plžek je pvinná - uživatel musí mít mžnst pužívat alespň jeden prgram Vzdálená plcha a základní prgramvé vybavení Určuje, zda bude mít uživatel mžnst připjvat se ke vzdálené plše serveru, neb zda bude mít mžnst spuštět si ze serveru jen vybrané prgramy bez mžnsti přístupu k celé vzdálené plše s bvyklým základním prgramvým vybavením. Mžnst připjení ke vzdálené plše serveru a využívání základníh prgramvéh vybavení: Internetvý prhlížeč Internet Explrer a Mzilla Firefx vý prgram Mzilla Thunderbird Kancelářský balík Open Office 5

6 Prhlížeč PDF Acrbat Reader Archivační prgram 7Zip Prhlížeč brázků Další bvyklé prgramvé vybavení Windws Instalaci, aktualizaci a základní knfiguraci prgramvéh vybavení (např. nastavení véh prgramu). Licence statníh prgramvéh vybavení. Pkrčilu knfiguraci prgramů. Šklení uživatelů v užívání a knfiguraci prgramů. Tat plžka je vlitelná Prgramvé vybavení skupiny 1, 2 a 3 Nejčastěji pužívané prgramvé vybavení (účetní, eknmické, ERP, CRM a další brvě specifické prgramy) jsu rzděleny d tří skupin dle nárčnsti na jejich prvz a správu. Infrmujte se na zatřídění zde neuvedenéh vámi pužívanéh prgramu. Skupina 1: STORMWARE POHODA MDB, PAMICA, TAX ABRA G1 a G2 Kastner Stere, FORM studi Helis Red Mney S3 KARAT Express Eknm Reax Skupina 2: STORMWARE POHODA SQL, E1 ABRA G3 Altus Vari 11/12 MDB Helis Orange Mney S4 KARAT Advance SAP Business One QI BYZNYS Win FlexiBee Real Studi Skupina 3: ABRA G4 Altus Vari 11/12 SQL Helis Green Mney S5 KARAT Enterprise KTK System Bílý Mtýl Prgram je mžné spuštět z uživatelské plchy (pkud je tat plžka bjednána) neb přím ze serveru tak, že se spuštěný prgram chvá, jak by byl nainstalván na pčítači, ze kteréh se k serveru uživatel připjuje. Instalaci, základní knfiguraci, správu a prvz prgramvéh vybavení: všechny krky nutné k umžnění úspěšnéh spuštění prgramu uživatelem. Instalaci aktualizací prgramu. Implementaci infrmačníh systému a pkrčilu knfiguraci prgramů. Práci s prgramem: vnitřní nastavení, pravy, údržby, řešení vnitřních chyb prgramu apd. Práce s daty uživatelů: exprt/imprt dat z/d prgramů, migrace dat při upgrade prgramů, 6

7 zálhvání/bnva dat přím z/d prgramů (vytváření histrických zálh) apd. Šklení uživatelů v užívání a knfiguraci prgramů. Licence prgramvéh vybavení. Krmě vybranéh prgramvéh vybavení, jehž licenci je mžné si prnajmut, musí každý uživatel mít přízenu vlastní licenci předepsanu výrbcem prgramu. Tat plžka je vlitelná. Pplatek je účtván za každý prvzvaný prgram, např. pkud uživatel prvzuje dva prgramy Skupiny 1 a jeden prgram Skupiny 2, jsu účtvány celkem tři dpvídající pplatky Micrsft Office Instalaci a prvz Micrsft Office ve variantách Standard: Wrd, Excel, Outlk, PwerPint Prfessinal Plus: Wrd, Excel, Outlk, PwerPint, Publisher, Access, Cmmunicatr Licenci Micrsft Office. Nárk na využití vždy nejnvější verze Micrsft Office Práci s uživatelskými subry a daty. Šklení uživatelů v užívání a knfiguraci prgramů. Tat plžka je vlitelná Micrsft SQL Server Standard Pr zákazníky, kteří vyžadují vyšší parametry než pskytuje bezplatná edice Micrsft SQL Server Express (1CPU, 1GB RAM, 4GB databáze) je určena edice Micrsft SQL Server Standard, dstupná ve dvu licenčních mdelech: Per user (SAL): Pplatek za každéh uživatele využívající SQL server. Vhdné pr zákazníky d 30ti uživatelů. Per CPU: Pplatek za každé CPU v serveru, na kterém SQL server běží. Vhdné pr zákazníky nad 30 uživatelů. Instalaci, základní knfiguraci a prvz SQL serveru. Licenci Micrsft SQL Server Standard. Nárk na využití vždy nejnvější verze SQL serveru. Zálhvání SQL serveru jak celku. Pkrčilu knfiguraci, ptimalizaci, specializvanu údržbu. Práci s uživatelskými daty: zálhvání a bnvvání resp. exprty a imprty jedntlivých databází (vytváření histrických zálh), skriptvání nad databázemi apd. Samstatný server pr prvz SQL serveru. Tat plžka je vlitelná. 2 Služby pskytvané v rámci paušálu za zákaznický účet V následujících kapitlách jsu ppsány služby pskytvané v rámci paušálu, který je účtván měsíčně bez hledu na pčet uživatelských účtů zákazníka. U každé plžky je definván, zda je v některé z nabízených variant pr zákaznický účet pvinná a jaké služby v rámci paušálu bsahuje. 2.1 Prvz vlastníh virtuálníh serveru Zákazníkům, kteří: Pžadují administrátrský přístup Prvzují prgram, který nelze prvzvat na sdíleném terminálvém serveru Z technlgických neb jiných důvdů pžadují vlastní server je mžné nainstalvat, naknfigurvat, prvzvat a spravvat vlastní virtuální server. Tent server je pak zcela izlván d činnsti statních zákazníků a je mžné prvádět v něm instalace, knfigurace a nastavení, která na sdílených serverech nejsu mžná. 7

8 Výběr z nejpužívanějších prgramů neumžňujících prvz na sdílených serverech resp. vyžadující prvz vlastníh serveru: Altus Vari 11 MDB i SQL, Vari 12 SQL Mney S3, S4, S5 Helis Red, Orange, Green Infrmujte se na mžnsti zde neuvedenéh vámi pužívanéh prgramu Tat plžka je vlitelná (může být pvinná v návaznsti na další zvlené parametry). Plžka je účtvána za každý virtuální server, bez hledu na pčet uživatelů zákazníka. 2.2 Data sdílená Datvý prstr pr umístění dat zákazníka určených pr sdílení mezi jedntlivými uživateli: sdílených dat prgramů, dkumentů atd. (technicky vzat se jedná kvótu sdílené slžky). Datvý prstr pr zálhvání těcht sdílených dat. Tat plžka je vlitelná (může být pvinná v návaznsti na další zvlené parametry). Pr více než 10GB dat se bjednává a účtuje rzšíření za každých dalších 5GB. Plžka je účtvána dle bjemu dat, bez hledu na pčet uživatelů zákazníka. 3 Jednrázvé úkny, práce nezahrnuté v paušálních pplatcích V následujících kapitlách jsu ppsány služby pskytvané jednrázvě na základě pžadavku zákazníka neb uživatele. U každé plžky je definván, jaké služby bsahuje. Mim vyjmenvané služby zahrnuté v rámci knkrétní plžky jsu uvedeny i příklady služeb, které plžka nebsahuje, resp. jsu zahrnuty v jiných plžkách, neb je nutné tyt služby samstatně bjednávat jak jiné jednrázvé úkny. 3.1 Zřízení uživatelskéh účtu Zřízení, aktivaci a základní knfiguraci uživatelskéh účtu. Pmc s nastavením připjení k serveru: zaslání přístupvých infrmací, uživatelskéh jména a hesla. Vygenervání a zaslání přístupvéh subru k serveru/k prgramům. Knfigurace základníh prgramvéh vybavení, např. nastavení véh prgramu. Instalace neb knfigurace prgramů v pčítači uživatele. Instalace neb knfigurace sítě neb připjení pčítače uživatele k Internetu. Šklení uživatele pr práci se vzdálenu plchu a prgramy na serveru. Práce s daty uživatelů, např. nahrávání dat z uživatelva PC na server, imprt dat d prgramů apd. Cena plžky se dvíjí d dby závazku, p kteru bude uživatelský účet prvzván: bez závazku, závazek 6 měsíců neb závazek 12 měsíců. Při pžadavku na zrušení účtu před uplynutím dby závazku je mžné uhradit zřizvací pplatek a tím časvý závazek uknčit. 3.2 Instalace vlastníh serveru Instalace peračníh systému vlastníh virtuálníh serveru zákazníka, jeh základní knfigurace v rli terminálvéh serveru. Nastavení skupinvých plitik, sítě, firewall, připjení k infrastruktuře datvéh centra, failver, mnitrvacíh za zálhvacíh systému. Zakázkvé knfigurace serveru: firewall, VPN, speciální právnění přístupu k datům, apd. Instalace a knfigurace rlí a prgramů nad rámec standardní knfigurace. Cena plžky se dvíjí d dby závazku, p kteru bude vlastní server prvzván: bez závazku, závazek 6 měsíců neb závazek 12 měsíců. Při pžadavku na zrušení serveru před uplynutím dby závazku je mžné uhradit zřizvací pplatek a tím časvý závazek uknčit. 8

9 3.3 Nahrazení stávajícíh účtu nvým uživatelským účtem Využije zákazník, který ptřebuje např. při změně zaměstnance neb partnera změnit uživatelské jmén účtu a resetvat jej d výchzíh nastavení. Pkud existuje časvý závazek prvzu stávajícíh účtu, nvě zřízený účet jej přebírá, tj. není nutné za nvý účet platit zřizvací pplatek neb jej uzavírat se závazkem užívání. Rušený a nvý účet nemhu existvat sučasně, nejdříve je nutné zrušit stávající a pak zřídit nvý účet. 3.4 Pzastavení aktivníh a aktivace pzastavenéh účtu Využije zákazník, který ptřebuje např. při dvlené zaměstnance pzastavit a následně aktivvat uživatelský účet. Pzastavit lze účet nejdéle na dbu 3 měsíců. Nelze pzastavit účet, na který je uzavřen časvý závazek prvzu. Pkud je účet aktivní i jediný den v měsíci, je účtván stejně, jak by byl prvzván celý měsíc. Smysl má tedy pzastavvat účet nejméně na bdbí celéh kalendářníh měsíce. Pkud je nutné znepřístupnit uživateli účet na kratší dbu, je mžné pžádat změnu hesla neb zablkvání přístupu k účtu, takvý účet je však z hlediska účtvání pvažván za aktivní. 3.5 Prvedení snapshtu systému Zákazník s vlastním virtuálním serverem a účtem s právněním administrátra, který plánuje aktualizaci prgramů neb údržbu serveru, může pžádat specialistu technické pdpry prvedení snapshtu systému. V případě, že prváděné práce nedpadnu pdle představ, umžňuje tat technlgie velmi rychlý a úplný návrat systému d stavu, kdy byl snapsht prveden. Všechny změny v prgramech i datech jsu při návratu ke snapshtu nenávratně smazány. Při aplikaci snapshtu je mírně snížen výkn systému. Snapsht je mžné udržvat nejdéle 5 dnů d vytvření. Snapshty dpručujeme prvádět na vypnuté systémy. Je mžné prvádět pakvané a následné snapshty, např. p jedntlivých krcích nárčných aktualizací systému. Za každý prvedený snapsht je účtvána jednrázvá částka. 3.6 Obnva uživatelských dat ze zálhy V případě pškzení neb ztráty dat při kritickém selhání peračníh systému neb datvéh úlžiště jsu systémvá i uživatelská data bnvvána zdarma resp. v ceně pplatku za Zálhvání. V případě, že je nutn bnvit data, k jejichž ztrátě neb pškzení dšl chybu uživatele neb prvzvanéh prgramu, může specialista technické pdpry bnvit data z kritických neb histrických zálh, pkud jsu histrické zálhy k dispzici. Jedná se například situace: Uživatel si mylem smaže subry z plchy neb slžky dkumentů neb y ulžené v dručené pště véh prgramu. Uživatel se ptřebuje vrátit zpět ke stavu před neúspěšně prvedenu účetní neb datvu závěrku v eknmickém prgramu. Djde k pškzení dat uvnitř účetníh, eknmickéh, CRM/ERP či jinéh prgramu. 3.7 Zálhvání uživatelských dat, vytváření histrických zálh V každém serveru jsu vytvářeny tzv. kritické zálhy, tj. zálhy bsahující perační systém, všechny nainstalvané prgramy a všechna uživatelská data. Nad rámec kritických zálh, které jsu bvykle velmi bsáhlé a archivvané p dbu nejdéle 14ti dnů, si uživatelé mhu vytvářet a je jim dpručen vytvářet vlastní tzv. histrické zálhy knkrétních dat, které pak mhu služit k jejich bnvě k libvlnému histrickému termínu. Jedná se např. zálhy dkumentů, uživatelských subrů a slžek neb dat z účetních a eknmických systémů (p účetní závěrce, p inventuře, na knci měsíce apd.). Histrické zálhy umístěné v datvých prfilech uživatelů neb ve slžce sdílených dat jsu znvu autmaticky zálhvány a stávají se sučástí kritických zálh. Histrické zálhy bývají pdstatně menší než kritické zálhy a uživatelé si je mhu kpírvat na vlastní úlžná zařízení (PC, Ntebk, DVD, externí pevný disk apd.). Dpručujeme uživatelům pravidelné prvádění histrických zálh a jejich kpírvání na vlastní úlžné zařízení. Na základě pžadavku zákazníka může jednrázvě neb pravidelně prvádět zálhvání za zákazníka specialista technické pdpry. Nebude-li sjednán jinak, bude zálha bsahvat všechna data uživatelských prfilů a slžky sdílených dat. Zálha bude umístěna d uživatelem určené slžky, bvykle d prfilu uživatele, který zálhu pžádal. 9

10 3.8 Zálhy na DVD Na základě pžadavku zákazníka může specialista technické pdpry jednrázvě neb pravidelně vytvářet a ddávat histricku zálhu uživatelských dat. Nebude-li sjednán jinak, bude zálha bsahvat všechna data uživatelských prfilů a slžky sdílených dat. Zálha bude vypálena na DVD. Data na nsiči DVD budu zašifrvána tak, aby bez unikátníh hesla nebyl mžné data z nsiče přečíst. Hesl bude dručen zákazníkvi bezpečnu cestu. DVD bude deslán dpručenu pštu na sjednanu adresu. Cena je účtvána za každý zapčatý GB (1024MB) dat. 3.9 Práce s uživatelskými daty Na základě pžadavku zákazníka může specialista technické pdpry pracvat s daty uživatele, zejména: Prvádět exprt a imprt dat z a d prgramů. Prvádět migraci dat mezi různými prgramy neb verzemi prgramů při jejich upgrade. Kpírvat a přesuvat data v rámci serveru neb mezi serverem a pčítačem či úlžným zařízením zákazníka. Odesílat data na analýzu zákazníkem určeným specialistům. Prvádět kntrlu, analýzu, údržbu, či jinu správu dat Instalace tiskáren Každý uživatel bdrží splečně se zřízeným uživatelským účtem jednduchý návd na nastavení tisku ze serveru na tiskárnu připjenu k pčítači neb v síti uživatele. Naprstu většinu mderních tiskáren je mžné za pmci technlgie Micrsft TS Easy Print pužívat bez nutnsti knfigurace a instalace tiskárny na straně serveru. Na základě pžadavku zákazníka může specialista technické pdpry asistvat zákazníkvi při zprvzňvání tiskárny a v případě ptřeby instalvat d serveru specifické vladače tiskáren a prvádět jejich knfiguraci Instalace čteček čárvých kódů, čipvých karet a bezpečnstních certifikátů Každý uživatel může na základě žádsti bdržet jednduchý návd na připjení čtečky čárvéh kódu neb čipvé karty k serveru resp. k pužívaným prgramům. Většinu mderních čteček neb čteček pužívajících COM prt je mžné pužívat bez nutnsti knfigurace a instalace čtečky na straně serveru. Bezpečnstní a pdpisvé certifikáty si také mhu uživatelé instalvat sami resp. bez nutnsti zásahu administrátra. Na základě pžadavku zákazníka může specialista technické pdpry asistvat zákazníkvi při instalaci bezpečnstních a pdpisvých certifikátů neb při zprvzňvání čtečky a v případě ptřeby instalvat d serveru specifické vladače čteček a prvádět jejich knfiguraci Šklení uživatelů - základní a specializvané Na základě pžadavku zákazníka může specialista technické pdpry pskytvat šklení uživatelům. Šklení může prbíhat nline neb sbně. Při nline šklení technik s uživatelem telefnicky kmunikují a pracují splečné vzdálené plše. Osbní šklení prbíhá v prvzvně ČMIS neb na místě určeném zákazníkem. Obsahu šklení je předem bjednávku sjednán tak, aby se na něj šklitel i uživatel mhli připravit. Základní šklení bvykle zahrnuje témata: Princip fungvání nline aplikací a vzdálené plchy Připjvání ke vzdálené plše a prgramům Způsb pskytvání nline uživatelské pdpry Odhlášení versus dpjení d serveru Kpírvání a přesuvání subrů mezi serverem a pčítačem Tisk na tiskárnách připjených k pčítači neb v síti uživatele Práce se základním prgramvým vybavením: Spuštění prgramů, práce se subry, Internet, Wrd, Excel, Outlk, Pwerpint, Acrbat, prhlížeč brázků, zálhvání a bnva dat, kmprimace subrů apd. Specializvané šklení pskytují dbrníci na knkrétní specifické blasti. Obvykle se jedná vzdělávání uživatelů v práci s účetními, eknmickými, CRM, ERP a dalším specifickým brvým prgramvým vybavením. 10

11 3.13 Zastupvání uživatelů Na základě pžadavku zákazníka jej může specialista technické pdpry zastupvat v kmunikaci a při řešení pžadavků před výrbcem neb ddavatelem prgramu neb infrmačníh systému. Jedná se zejména zákazníky využívající specifické brvé prgramvé vybavení, např. účetní, eknmický, CRM, ERP infrmační systém, kteří mají splečně s licencí prgramu předplacen u jeh výrbce neb ddavatele také servis, správu a zákaznicku pdpru. Zákazník pskytne specialistvi technické pdpry kntaktní údaje na předplacenu technicku pdpru, zákaznické neb licenční čísl a suhlas s jeh zastupváním resp. vystupvání jeh jménem. Zastupvání zákazníka tak může usnadnit a urychlit úkly a pžadavky typu: Implementace infrmačníh systému Specializvaná neb certifikvaná instalace, knfigurace a nastavení prgramu Zálhvání, bnva, exprt, imprt a migrace dat prgramu Oprava chybnéh neb bjasnění nečekávanéh chvání prgramu Oprava dat pškzených při práci v prgramu Instalace a knfigurace rzšiřujících mdulů prgramu Prgramvání zakázkvých úprav prgramu Prpjvání prgramu s eshpem neb jiným infrmačním systémem 3.14 Specializvané práce Na základě pžadavku zákazníka může specialista technické pdpry pskytvat služby, které bvykle pskytují výrbci neb ddavatelé prgramu neb infrmačníh systému. Jedná se zejména zákazníky využívající specifické brvé prgramvé vybavení, např. účetní, eknmický, CRM, ERP infrmační systém, kteří nemají splečně s licencí prgramu předplacen u jeh výrbce neb ddavatele také servis, správu a zákaznicku pdpru. Obvykle se jedná úkly a pžadavky typu: Implementace infrmačníh systému Specializvaná neb certifikvaná instalace, knfigurace a nastavení prgramu Zálhvání, bnva, exprt, imprt a migrace dat prgramu Oprava chybnéh neb bjasnění nečekávanéh chvání prgramu Oprava dat pškzených při práci v prgramu Instalace a knfigurace rzšiřujících mdulů prgramu Prgramvání zakázkvých úprav prgramu Prpjvání prgramu s eshpem neb jiným infrmačním systémem 3.15 Ostatní práce Všechny statní práce, které nejsu explicitně vyjmenvané v rámci paušálních pplatků neb ppsané v knkrétních jednrázvých úknech jsu účtvány hdinvu sazbu Služby pr uživatele tarifu Free Všechny práce, služby a suvisející činnsti prváděné ve spjení s uživatelským účtem tarifu Free jsu účtvány hdinvu sazbu. Účtván je veškerý čas, který specialista technické pdpry stráví činnstmi suvisejícími s pžadavkem uživatele, bvykle se jedná : Identifikace uživatele a kntrla právněnsti čerpání uživatelské pdpry Kmunikace s uživatelem, analýza pžadavku (telefnicky, em, prstřednictvím zákaznickéh prtálu, sbně, apd.) Návrh řešení pžadavku, určení předpkládané časvé nárčnsti a jeh vzájemné dsuhlasení Řešení pžadavku Administrativní činnsti suvisející s řešením pžadavku, evidence, vykazvání a dkumentace prváděných prací Předání výsledku uživateli, vzájemné dsuhlasení výsledku a uknčení prací Již strávený čas specialisty je účtván bez hledu na úspěšnst vyřešení pžadavku, například se v průběhu prváděných činnstí zjistí, že: Pžadavek je z technických či jiných důvdů neřešitelný Příklad: Uživatel pžaduje instalaci prgramvéh vybavení, které převyšuje výknvé neb kapacitní mžnsti tarifu Free. Úkl nebude dknčen, bude vyúčtván dpsud využitý čas specialisty. 11

12 Uživatel nemá předplacený dstatečný kredit neb by byl překrčen inkasní limit. Příklad: Uživatel pžaduje kmpletní aktualizaci serveru a eknmickéh sftware pr 5 uživatelských účtů, předpkládaná časvá nárčnst je dhadnuta na 2 hdiny práce. Předplacený kredit neb inkasní limit by však ptřebnu dbu nepkryl. Úkl nebude dknčen, bude vyúčtván dpsud využitý čas specialisty. Uživatel neakceptuje časvu nárčnst řešení pžadavku Příklad: Uživatel pžaduje imprt dat 60ti účetních jedntek d svéh eknmickéh prgramu. Předpkládaná časvá nárčnst je dhadnuta na 2 hdiny práce. Uživatel rzpčet dmítne, úkl nebude dknčen, bude vyúčtván dpsud využitý čas specialisty Práce v prvzvně klienta Na základě pžadavku klienta je mžné sjednat servisní zásah v prvzvně klienta neb na místě klientem určeném. Detaily bjednávky jsu předem sjednány a splečně s ppisem průběhu a výsledkem servisníh zásahu jsu infrmace zapsány d servisníh prtklu Výjezd technika a dprava Za výjezd technika na sjednaný servisní zásah je účtvána jednrázvá částka, ke které je přičtena sazba za km cesty ujeté v bu směrech Prvz uživatelskéh účtu s prdlením splatnsti Je-li platba za uživatelský účet a suvisející služby v prdlení, je autmaticky tent uživatelský účet převeden, prvzván a evidván v režimu uživatelských účtů s prdlením splatnsti. Za tut službu je za každý den prvzu předmětnéh uživatelskéh účtu účtván pplatek, který je účtván až d úplnéh uhrazení závazků. Uhrazením závazků se rzumí připsání částky na účet pskytvatele. Celkvá částka za prvz uživatelských účtů s prdlením splatnsti bude autmaticky připčtena k nejbližšímu následujícímu vyúčtvání. Zákazníkům, kteří se mhu dstat d prdlení s úhradu svých závazků, dpručujeme využití kreditní platby, kvartální neb rční platby předem Aktivace účtu deaktivvanéh z důvdu prdlení splatnsti Je-li platba za uživatelský účet a suvisející služby v prdlení déle než 30 dní, djde autmaticky k jeh deaktivaci. Deaktivvaným účtem se uživatel nemůže připjit k žádným prgramům ani datům na serveru. Deaktivvaný účet bude aktivván ihned p uhrazení závazků. Uhrazením závazků se rzumí připsání částky na účet pskytvatele. Celkvá částka za službu reaktivace účtů bude autmaticky připčtena k nejbližšímu následujícímu vyúčtvání. Zákazníkům, kteří se mhu dstat d prdlení s úhradu svých závazků, dpručujeme využití kreditní platby, kvartální neb rční platby předem. 4 Účtvání služeb Za služby pskytvané v rámci zákaznickéh účtu a za každý uživatelský účet je na základě bjednaných parametrů stanven v příslušné Objednávce měsíční paušální pplatek - paušál. Pkud je účet aktivní i jediný den v měsíci, je účtván stejně, jak by byl prvzván celý měsíc, resp. nedchází ke krácení ceny služby vzhledem jejímu pměrnému využití v daném měsíci. Důvdem je především licenční plitika splečnsti Micrsft. K paušálním pplatkům jsu vyúčtvány služby pskytnuté jednrázvě na základě pžadavku zákazníka neb uživatele. Pr práce účtvané hdinvu sazbu (v ceníku značené [Kč/hd]) platí: Za práce prváděné nline je účtván každých zapčatých 15 minut práce. Za práce prváděné v prvzvně klienta neb na místě klientem určeném je účtvána celá první zapčatá hdina a následně každých zapčatých 15 minut práce. Za práce prváděné mim pracvní dny 8:00 až 17:00, tj. v pracvní dny 17:00 až 8:00, víkendech a státních svátcích je připčítávána 50% přirážka k hdinvé sazbě. Platby za pskytnuté služby je mžné hradit následujícími způsby: Inkasem s měsíční frekvencí vyúčtvání služeb. 12

13 Kreditní platbu předem, tj. zákazník uhradí na základě pr frma faktury kreditní zálhu, prti které jsu mu každý měsíc vyúčtvány pskytnuté služby. Minimální výše kreditní zálhy (pr frma faktury) je 1.000,- Kč bez DPH. Měsíčně na základě vystavené faktury za pskytnuté služby. Kvartální neb rční platbu předem. Zákazníkům, kteří se mhu dstat d prdlení s úhradu svých závazků, dpručujeme využití platby inkasem, kreditní platby, kvartální neb rční platby předem. Zákazníkům s uživatelskými tarify Free dpručujeme uhrazení dstatečné kreditní zálhy neb nastavení dstatečnéh inkasníh limitu. 4.1 Změny parametrů služeb Změny parametrů služeb u jedntlivých uživatelských účtů lze v průběhu pskytvání služby libvlně měnit. D vyúčtvání je vždy zahrnut nejvyšší pužitý parametr služby bez hledu na t, p jaku dbu v měsíci byl pužíván, resp. nedchází ke krácení ceny služby vzhledem jejímu pměrnému využití v daném měsíci. Změny parametrů služeb jsu prváděny zdarma. Tt pravidl má jedinu výjimku: přechd z vyšší hdnty na nižší u parametrů Výkn, Dstupnst a Zálhvání je bvykle spjen s přesunem všech uživatelských účtů, dat a aplikací na jiný server a v tmt případě je za změnu parametrů služby účtvána hdinvá sazba plžky Ostatní práce. V Praze dne: Českmravské infrmační systémy s.r.. Ing. Václav Svátek, jednatel 13

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Harmonogram instalačních a implementačních prací

Harmonogram instalačních a implementačních prací Přílha č. 3 Smluvy pr část 1 a část 2 Harmngram instalačních a implementačních prací Výslednu knslidaci technických patření dpručujeme realizvat v časvé se takt: AntiSW přízení antiviru, termín dknčení

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál Desktp Security System Instalační manuál Desktp Security System Vážený uživateli,

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší Prdukt: je aplikace pr správu ICT prjektvých záměrů a ICT prjektů. Je zpracvána na základě analýzy a specifikace pžadavků cílvých uživatelů. PMS - Aplikace pr řízení prjektvých záměrů a prjektů je nástrj

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KROB software s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti KROB sftware s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí KROB sftware s.r.., IČ: 26857162,

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Níže uvedenéh dne, měsíce a rku uzavřely smluvní strany: Splečnst: Se sídlem: IČO: DIČ: Zastupená: Kntaktní email: Splečnst je zapsána v bchdním rejstříku vedeném Krajským

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Splečnst WEBCOM a. s. Vám nabízí kmpletní pkrytí Vašich pžadavků na zajištění služeb technické pdpry Micrsft Dynamics přesně pdle Vašich ptřeb a v pžadvaném časvém hrizntu

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Přílha č. 2 Pdkrušnhrské dmvy sciálních služeb Dubí Teplice, příspěvkvá rganizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Rčník: 2013 V Dubí 1. ledna 2014 SAZEBNÍK ÚHRAD POSKYTOVANÝCH

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8 Outsurcing tiskvých řešení pr městsku část Praha 14 Přílha č. 1 - Technické pžadavky Technické pžadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tiskvá zařízení Pžadvané technické parametry jsu ppsány

Více

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS

Informační systém o státní službě (ISoSS) Pracovní postup pro práci v Servisdesku ISoSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Infrmační systém státní službě (ISSS) Pracvní pstup pr práci v Servisdesku ISSS Název dkumentu: Pracvní pstup pr práci v

Více

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra

Nahrávání hovorů pro IP telefonii a kontaktní centra IP Slutins, pure and simple. Nahrávání hvrů pr IP telefnii a kntaktní centra ZOOM CallREC je rbustní řešení pr nahrávání hvrů v prstředí IP telefnie. Je určen pr splečnsti všech velikstí, d něklika uživatelů

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA D Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci PŘÍLOHA D Pžadavky na Dkumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné pžadavky Ddavatel dkumentaci zpracuje a bude dkumentaci v celém rzsahu průběžně aktualizvat při každé změně verze

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 3: červen 2015 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Microsoft Select Plus

Microsoft Select Plus Micrsft Select Plus (jednrázvá neb rzlžená úhrada licence jsu trvalé) C si vyžádat d ddavatele Dklad nabytí licence s následujícími náležitstmi: dběratel/ddavatel, přesná specifikace typu prduktu (verze,

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24

Uživatelský manuál. RBroker. Asset Management Suite. RBroker. Uživatelský manuál. Datum: 21. ledna 2014. Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Asset Management Suite RBrker Uživatelský manuál Datum: 21. ledna 2014 Strana 1 / 24 Uživatelský manuál RBrker Obsah ÚVOD... 3 1 TECHNICKÉ POŽADAVKY... 3 2 PŘIHLÁŠENÍ... 3 3 ÚVOD

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

1. Předmět díla a technické požadavky

1. Předmět díla a technické požadavky Přílha č. 1 Smluvy Specifikace předmětu plnění 1. Předmět díla a technické pžadavky Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v tmt rzsahu: detailní analýza sučasnéh stavu archivu, klasifikace

Více

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014

IT Security a Cloud. Zbyněk Juřena Managing Director ALTRON Business Solutions, a.s. září 2014 IT Security a Clud Zbyněk Juřena Managing Directr ALTRON Business Slutins, a.s. září 2014 AGENDA C je t Clud? Mdely nasazení a pskytvání služeb Nejčastější případy pužití Cludu Bezpečnstní rizika a bezpečnst

Více

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool

Obchodní a provozní podmínky pro systém TaskPool Pdmínky - TaskPl Verze 2012.2 Obchdní a prvzní pdmínky pr systém TaskPl I. Terminlgie Objednatel uživatel systému TaskPl Pskytvatel subjekt pskytující Objednateli služby suvisející s prvzem, údržbu, správu

Více

Provozování a využívání výpočetní techniky a počítačové sítě Vysoké školy ekonomické v Praze

Provozování a využívání výpočetní techniky a počítačové sítě Vysoké školy ekonomické v Praze Prvzvání a využívání výpčetní techniky a pčítačvé sítě Vyské škly eknmické v Praze Strana 1 / 5 Stav dkumentu 1 Prvzvání a využívání výpčetní techniky a pčítačvé sítě Vyské škly eknmické v Praze Antace:

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 6. 2014. 1 Služba... 2 2 Varianty služby... 4 3 Lhůta pr zřízení služby... 4 4 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 5 Prdej a instalace kncvých zařízení... 5 6 Zřízení a pskytvání služby... 7 7 Dplňkvé služby...

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné

Smlouva č. /2014 o poskytování služby sociální péče domova se zvláštním režimem. Oáza pokoje pro psychicky nemocné Smluva č. /2014 pskytvání služby sciální péče dmva se zvláštním režimem Oáza pkje pr psychicky nemcné dle 91 zákna č. 108/2006 Sb., sciálních službách, v platném znění. (dále jen Smluva) paní / panem (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti STORMWARE s.r.o. Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce

PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ. Sankce PŘÍLOHA 11 SMLOUVY O ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚČASTNICKÉHO VEDENÍ Sankce OBSAH 1 UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 2 NEOPRÁVNĚNÉ NÁROKOVÁNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 3 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ SMLUVNÍ POKUTY... 3 4 VÝŠE SMLUVNÍ POKUTY...

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování telekomunikačních služeb VŠEOBECNÉ PODMÍNKY pskytvání telekmunikačních služeb Tyt Všebecné pdmínky stanvují pstup uzavírání smluvy pskytvání a užívání telekmunikačních služeb a pdmínky, na základě kterých bude Martin Křapka, Bečv

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 9. 2012.

Popis služby GTS internet DSL. Platnost od 10. 9. 2012. Ppis služby Platnst d 10. 9. 2012. 1 Služba... 2 2 Lhůta pr zřízení služby... 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby... 4 4 Prdej a instalace kncvých zařízení... 4 5 Zřízení a pskytvání služby... 7 6 Dplňkvé

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Operační systém Windows 8.1

Operační systém Windows 8.1 Operační systém Windws 8.1 1. Práce v uživatelském prstředí Windws Systém Přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Odhlásit se (Start úvdní brazvka /pravý hrní rh (ikna přihlášenéh uživatele účtu / Odhlásit).

Více

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ.

Metodický návod na pořádání soutěží OBEDIENCE CZ. Úvd Metdický návd na přádání sutěží OBEDIENCE CZ. Veškerá sprtvní činnst musí být prváděna v suladu s platnými předpisy : Zkušebním řádem Obedience v ČR Sutěžním řádem Obedience v ČR Pravidly psuzvání

Více

Odpisy a opravné položky pohledávek

Odpisy a opravné položky pohledávek Odpisy a pravné plžky phledávek E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 9) Ppis... 3 Účetní perace (1.1.1.2), vzr Odpisy a pravné plžky...

Více

Mimořádná účetní uzávěrka

Mimořádná účetní uzávěrka Mimřádná účetní uzávěrka E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 6) Ppis... 3 Průběh mimřádné účetní uzávěrky... 3 Mimřádná účetní uzávěrka

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto Nastavení funkce pr Elektrnicku evidenci tržeb EET v prgramu Acnt Pvinnst elektrnicky evidvat tržby (dále EET) lze nastavit pr evidenci Pkladna v mdulu Evidence a pr prgram Kasa. Pkud je pvinnst nastavena,

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Fáze realizace. Část P1_1. P1_1_Fáze realizace Přílha č. 1 Smluvy díl Fáze realizace Část P1_1 P1_1_Fáze realizace 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 HARMONOGRAM SOUBĚHU FÁZÍ REALIZACE APLIKACE MS2014+... 3 3 ORIENTAČNÍ ROZDĚLENÍ FUNKCIONALIT APLIKACE MS2014+

Více

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net

Organizační řád Občanského sdružení NHfree.net Organizační řád Občanskéh sdružení NHfree.net revize 1.3 ze dne 22.2.2009 Občanské sdružení NHfree.net, Stříbrné Hry 121, 341 01 Nalžvské Hry, IČO 27038114, nhnet@seznam.cz, www.nhfree.net Zaregistrván

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Enterprise Agreement (EA)

Enterprise Agreement (EA) Enterprise Agreement (EA) (úhrada během tří let licence jsu trvalé p sknčení smluvy a zaplacení) C si vyžádat d ddavatele Dklad nabytí licence s následujícími náležitstmi: dběratel/ddavatel, přesná specifikace

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky Všebecné pdmínky pskytvání datvých služeb prstřednictvím bezdrátvé sítě Všebřice.net prvzvané splečnstí Všebřice.net s.r.. (dále Všebecné pdmínky) 1. Úvdní ustanvení 1.1. Služby

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky splečnsti STORMWARE s.r.. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále jen VOP ) vymezují základní bchdní pdmínky a vztahy mezi splečnstí STORMWARE s.r.., IČ: 25313142,

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2017 (datum pdání d 31.7.2018) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

SODATSW Case Study 2008 Nasazení řešení Datový trezor ve společnosti United Bakeries

SODATSW Case Study 2008 Nasazení řešení Datový trezor ve společnosti United Bakeries SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz SODATSW Case Study 2008 Nasazení řešení Datvý trezr ve splečnsti United Bakeries Klient Organizace

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝSTUPŮ Česká pšta, s.p. Praha 1, Plitických vězňů 909/4, PSČ 225 99 zapsán v bchdním rejstříku vedeném Městským sudem v Praze ddíl A, vlžka 7565 IČO: 47 11 49 83 DIČ: CZ47 11 49 83 OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více