Závěrečný účet pro rok 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet pro rok 2005"

Transkript

1 I. Příjmy Závěrečný účet pro rok Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti ,00 Kč 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti ,00 Kč 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů ,00 Kč 1121 Daň z příjmů práv. osob ,00 Kč 1211 Daň z přidané hodnoty ,00 Kč 1332 Poplatky za vypouštění škodl.látek do ovzduší ,00 Kč 1337 Poplatek za komunální odpad ,00 Kč 1341 Poplatek ze psů ,00 Kč 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ,00 Kč 1361 Správní poplatky 850,00 Kč 1511 Daň z nemovitostí ,00 Kč 4112 Neinv.přijaté dotace ze SR v rámci souhr.dotač.vztahu ,00 Kč 4116 Ostatní neinv. přijaté dotace ze SR ,00 Kč 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí ,00 Kč 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů ,00 Kč Příjmy z pronájmu pozemků ,00 Kč Příjmy z prodeje pozemků ,00 Kč Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované ,50 Kč Ambulantní péče ,00 Kč Programy rozvoje bydlení a byt. hosp ,00 Kč Nakládání s odpady ,00 Kč Regionální a místní správa Kč Příjmy z úroků 8, 80 Kč Příjmy celkem ,30 Kč II. Výdaje Nákup ostatních služeb ,00 Kč Lesní hospodářství - odhad pozemku lesa ,00 Kč Platy zaměstnanců v prac. poměru (prodejna) ,00 Kč Povinné pojistné na sociál. zabezepečení ,00 Kč Povinné pojistné na zdrav. pojištění ,00 Kč Nákup zbožní (za účelem dalšího prodeje) ,50 Kč Elektrická energie ,00 Kč 2140 Vnitřní obchod celkem ,50 Kč Kanalizace Ježovice ,00 Kč Opravy a udržování ,00 Kč 2310 Pitná voda celkem ,00 Kč Neinvestiční dotace obcím- základní školy ,00 Kč

2 Ostatní osobní výdaje dohody o provedení práce ,00 Kč Knihy, učební pomůcky a tisk ,00 Kč Elektrická energie ,00 Kč 3314 Činnosti knihovnické celkem ,00 Kč Knihy brožura Obce Podveky ,00 Kč Zachování a obnova kulturních památek ,50 Kč Elektrická energie klubovna ,00 Kč Věcné dary ,50 Kč Ambulantní péče elektrická energie ,00 Kč Bytové hospodářství - elektrická energie ,00 Kč Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 Kč Elektrická energie ,75 Kč 3631 Veřejné osvětlení ,00 Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 Kč Povinné pojistné na sociál. zabezpečení ,00 Kč Povinné pojistné na zdravotní pojištění ,00 Kč Elektrická energie ,00 Kč Ostat. neinvest. dotace ,80 Kč Ostat. neinvest. dotace veřejným rozpočtům ,00 Kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené ,55 Kč Nákup ostatních služeb ,20 Kč Platby daní a poplatků ,00 Kč 3722 Nakládání s odpady ,20 Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 Kč Ostatní osobní výdaje ,00 Kč Povinné pojistné na sociál. zabezpečení ,00 Kč Povinné pojistné na zdravotní pojištění ,00 Kč Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 162,00 Kč Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 Kč Pohonné hmoty a maziva ,00 Kč 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,00 Kč Nákup materiálu jinde nezařazený 8.828,90 Kč Elektrická energie 247,70 Kč Opravy a udržování ,00 Kč Opravy a udržování ,00 Kč 5512 Požární ochrana ,60 Kč Odměny členů zastupitelstev obcí ,00 Kč

3 Povinné pojistné na sociální zabezpečení ,00 Kč Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 Kč Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 956,00 Kč 6112 Zastupitelstva obcí ,00 Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 Kč Ostatní osobní výdaje ,00 Kč Povinné pojistné na sociál. zabezpečení ,00 Kč Povinné pojistné na zdravotní pojištění ,00 Kč Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem ,00 Kč Knihy, učební pomůcky a tisk 8.111,00 Kč Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 Kč Nákup materiálu jinde nezařazený ,34 Kč Elektrická energie ,36 Kč Služby pošt ,00 Kč Služby telekomunikací ,23 Kč Služby peněžních ústavů ,00 Kč Služby školení a vzdělání ,00 Kč Opravy a udržování ,50 Kč Cestovné ,50 Kč Pohoštění 445,00 Kč Ost.neinv.dotace neziskovým organizacím 250,00 Kč 6171 Činnost místní správy ,03 Kč Služby peněžních ústavů ,64 Kč 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,64 Kč Výdaje celkem Zůstatek k Příjmy Výdaje. Zůstatek k Kontokorent ,97 Kč ,30 Kč 0,00 Kč ,04 Kč III. Financování třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ,04 Kč 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na účtech ,97 Kč Opravné položky k peněžním operacím 8901 oper. zpeněž.účtů org.nemaj.char.příj.avýd.vl.sekt ,15 Kč Financování (součet za třídu 8)

4 IV. Příjmy a jejich konsolidace Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 Přijaté dotace Celkem (před konsolidací) ,00 Kč ,30 Kč ,00 Kč ,00 Kč , 191,30 Kč Konsolidace příjmů 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí ,00 Kč 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů ,00 Kč Celkem (po konsolidaci) , 191,30 Kč V. Výdaje a jejich konsolidace Třída 5 Běžné výdaje Celkem (před konsolidací) ,52 Kč ,52 Kč Konsolidace výdajů, v tom položky: 5321 Neinvestiční dotace obcím ,00 Kč 5329 Ostatní neinv.dotace veř.rozpočtům ,00 Kč Celkem (po konsolidaci) Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci Třída 8 - Financování Financování celkem po konsolidaci - VI. Přijaté dotace a půjčky ze státního rozpočtu Dotace z ÚP ,- Kč VII. Přijaté dotace a půjčky od kraje Neinvestiční přijaté dotace ,00 Kč VIII. Přijaté dotace od obcí 4121 Neinvestiční přijaté dotace 5.000,00 Kč IX. Hospodářský výsledek drobné výroby šití tex. Výrobků Náklady Spotřeba materiálu ,56 Kč Spotřeba energie ,44 Kč Opravy a udržování ,00 Kč

5 Ostatní služby telefon ,81 Kč Mzdové náklady ,00 Kč Zákonné sociální pojištění ,00 Kč Ostatní sociální pojištění ,00 Kč Náklady celkem ,81 Kč Výnosy Tržby z prodeje služeb ,95 Kč Výnosy celkem ,95 Kč Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění ,86 Kč ,86 Kč X. Hospodářský výsledek prodejny potravin Náklady Spotřeba materiálu ,85 Kč Spotřeba energie ,60 Kč Opravy a udržování 934,89 Kč Ostatní služby telefon ,20 Kč Mzdové náklady ,00 Kč Zákonné sociální pojištění ,00 Kč Ostatní sociální pojištění 367,00 Kč Jiné ostatní náklady stravenky ,00 Kč Náklady celkem ,54 Kč Výnosy Tržby za prodané zboží ,20 Kč Jiné ostatní výnosy stravenky ,00 Kč Výnosy celkem ,20 Kč Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění Zásoba potravin (bez rabatu) Nakoupený inventář Pokladna (8.989,-Kč hotovost, 5.175,- Kč stravenky) ,66 Kč ,66 Kč ,00 Kč ,00Kč ,00 Kč XI. Zpráva z auditu Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných při dílčím zkoumání : napraveno. Při přezkoumání hospodaření obce Podveky za rok 2005 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Vyvěšeno: Sejmuto:

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Dubicko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 05.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00302538 název Obec Dubicko ulice, č.p. Velká Strana 56 obec Dubicko PSČ, pošta 789 72

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Licence: DA9G XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Oú Tachov 4053 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 14.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 49864009 název Oú Tachov 4053 ulice,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více