Obec: Jesenec IČ: na rok2012. Vyvěšeno dne: Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce"

Transkript

1 bec: Jesenec Č: NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce

2 Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka : Daň z příjmu fyz. os. ze závislé činnosti Daň z příjmu fyz. os. z podnikání Daň z příjmu fyz. os. z kapit. Výnosů Daně z příjmů fyz.osob Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmů práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty dvody za odnětí půdy Daň z nemovitostí Poplatek za odpady Poplatek za psa Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Správní poplatek Nekapitálové příjmy celkem - součet za třídu 2 Kapitálové příjmy celkem - součet za třídu 3 Vlastní příjmy celkem (třída ) Přijaté dotace celkem - součet za třídu 4 Z toho položka: Neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu statní neinvest. přijaté dotace ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté dotace od obcí nvestičn í přijaté dotace Neinvestičn í přijaté dotace Příjmy celkem (třída ) Financování - součet za třídu 8 Z toho položky: Krátkodobé přijaté půjčky Splátka krátkodobé přijaté půjčky Změna stavu prostředků na bankovních účtech Dlouhodobě přijaté půjčky Splátka dlouhodobé přijaté půjčky Příjmy včetně třídy

3 Rekapitulace výdai!! (Dle jednotlivých oddílů a paragrafů) Pěstební činnost Silnice statní záležitosti pozemních komunikací Pitná voda - rozšíření vodovodu dvádění a čištění odpadních vod Vodní díla v zemědělské krajině Předškolní zařízení - MŠ Základní školy Školní stravování (MS a ZŠ) Skolní družiny a kluby Základní umělecké školy Kulturní zařízení 3313-Kina Cinnosti knihovnické Záležitosti kultury statní záležitosti kultury Tělovýchovná činnost statní zájmová činnost a rekreace Veřejné osvětlení Pohřebnictví Plynofikace obce Nebezpečný odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Svoz ostatních odpadů (likvidace plastů) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Veřejně prospěšné práce Soc. péče a pomoc starým a zdrav. postiženým Požární ochrana Místní zastupitelské orgány Cinnost místní správy Vratky transférů poskytnutých v minulých letech statní finanční operace Pojištění majetku obce statní činnosti Výdaje celkem v Kč o

4 ~ ~S/~m~ic=e======================~ 1 ~ Pl Výdaje Hodnota v Kč Nákup materiálu i.n Nákup služeb i.n pravy a udržování,, v., ~====~ ~ statm zétežitosti pozemmch komunikací '---:5:-7 --'--::-p-ra-v-y-a-u-d:-rž::-o-v-:-án--:í--l ~--- 1 =7-: ;...;~30=-::0~0~00~ ~ 6121 Pitná voda - rozšíření vodovodu [][[JD 5321 Neivestiční transféry obcím - MŠ 1~==7=7=1=5=61 QJJ 5321 Neivestiční transféry obcím - ZŠ QTill Činnosti knihovnické 1~===5;::5::00:::; Cinnost knihovnická - platy Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu i.n Záležitosti kultury Záležitosti kultury - kronikářka statní neiv. dotace neziskovým organizacím statní záležitosti kultury Pohoštění Nákup materiálu Ln Nákup ostatních služeb Věcné dary Dary obyvatelstvu Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Kulturní zařizení Záležitosti kultury - platy Sociální pojištění Povinné pojištění na VZP Nákup materiálu j.n Služby peněžních ústavů Nákup služeb j.n Drobný hmotný dlouhodobý majetek Elektrická energie Budovy a stavby Voda 7000 J!J~==~=T=ěl==Vy=' c=h=o=vn=á=c=vin=n=o=s=t =================1 1======35::::0=0=0 1 D::JD 5222 Neinv. dotace občanským sdružením 1~===3=5=0=0=01 ~ statní zájmová činnost a rekreace 1~=====6=50::0:;0~ Pohoštění Věcné dary Nákup služeb Veřejné osvětlení Elektrická energie Rozšíření V pravy a udržování Pohřebnictví Dohody Elektrická energie Voda Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvestiční přípěvky a náhrady (pohřebné) o 1~_~_.:...50:...:0~~ ~==3=7=70~

5 Výstavba a údržba místních inženýr. sítí Neinv. transfery veř. rozpočtu míst. úrovně Vybudování plynovodu - rozšlřenl pravy a udržování 1~:::::::68:::::Ú=)0~ []ZJD 5169 Nebezpečný odpad CEKJ=5::::1::;6::9~:;o=d=V=z::k=o=m:::u=n=ál=n=íh=o=o=d=p=ad=u============~1 1~==1:;25;:0=00:;1 [l[[]j 5169 Sběr a svoz ostetnicn odpadů [][ill Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1====4=1:;00:;:0=) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - platy Péče o vzhled obcí - dohody Sociální pojištění Zdravotní pojištění Nákup materiálu i.n Pohonné hmoty Nákup služeb i.n pravy a udržování ~ Veřejně prospěšné práce VPP -platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění -. Pozarní ochrana Plyn Služby telekomunikací a radiokomunikací Elektřina Mzdové náhrady pravy a udržování.... M/stn! zestupitelské organy Platy zastupitelů Sociální pojištění Zdravotní pojištění Nákup knih [Školenl Služby telekomunikací a radiokomunikací Cestovné - Cinnost místní správy Platy zaměstnanců Sociální odvody Zdravotní pojištění statní povinné pojistné (uraz) Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný majetek Nákup zboží za účelem dalšího prodeje Nákup materiálu j.n Voda Plyn Elektřina Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů chranné pomůcky Školení, semináře Nákup služeb j.n pravy a udržování Pohoštění [Cinnost místní správy - dohody Cestovné Platby daní a poplatků :=::===64::::56::::: ~===13~70:::::

6 [illd 5362 statní finanční ~ statní činnosti operace Neinv. dotace neziskovým organizacím st. neínv. dotace veř. rozpočtům územní úrovně nvestiční dotace obcím Nesceciřlkované rezervy ~ 5364 Vratky Z minulých let. ~ 5163 Pojištění majetku obce 1~=====1=38~61 1' _20---'0 Celkové vy' da]e ~ ~ ~ 1~===3=5=00=0 1~::::::::3=2:::::46~ ~ Pl příjmy Hodnota v Kč P_f..;.ij_m...;y~z_v_l_as_tn_í_č_in_n_o_s_ti Příjmy z poskytování služeb a výrobků (rozhlas) Příjmy z podílů na zisku a dividend Příjmy z poskytování služeb a výrobků (vodné) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (stočné) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (školně - MS) Příjmy z poskytování služeb a výrobků (školní stravování) Příjmy z pronájmu majetku (kulturní domy) Příjmy z poskytování služeb Příjmy z poskytování služeb (komunální odpad) Přijaté neinvestiční dary Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (pohřebné) Příjmy z pronájmu hrobového místa,urnového okénka Příjmy z poskytování služeb a výrobků (plasty) Přijaté sankční platby Příjmy z poskytování služeb - telefon, kopírování, a další Příjmy z prodeje zboží Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí nebo jejich částí Příjmy z úroků Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu oslnemovitostí Příjmy z pronájmu plyn.zařízení

Obec: Jesenec IČ 288322. na rok 2015. Vyvěšeno dne: Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a starosta obce

Obec: Jesenec IČ 288322. na rok 2015. Vyvěšeno dne: Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a starosta obce bec: Jesenec IČ 288322 NÁVRH RZPCTU na rok 25 Vyvěšeno dne: Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a starosta obce Rekapitulace (Dle jednotlivých výdaill oddílu a paragrafu) 22 12 - Silnice 2219 - statní záležitosti

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.

Účetní případ položka MD. Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245. Návrh rozpočtu na rok 2009 - Příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 630.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 245.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010

Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010 Závěrečný účet obce Vanovice za r. 2010 1. Údaje o příjmech za r. 2010 Text po změnách Daňové příjmy 4 252 000,00 4 916 000,00 4 910 102,79 Nedaňové příjmy 630 400,00 732 400,00 589 205,33 Kapitálové příjmy

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Mostek na rok 2015 Příjmy - 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ a funkč. požitků 2 650 000-1112 Daň z příjmu FO ze samost.výděl.činnosti 90 000-1113 Daň z příjmu FO z kapitál. výnosů 300 000-1121

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: 22.05.2015 Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více