Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera"

Transkript

1 Seminární práce na téma Rozvoj vytrvalosti k příležitosti školení trenérů III. třídy David Chábera Rok 2014

2 Obsah Úvod do problematiky obsahu seminární práce 2 Rozvoj všeobecné vytrvalosti 3 Rozvoj speciální vytrvalosti 4 Rozvoj krátkodobé (anaerobní) vytrvalosti 5 Rozvoj vytrvalosti z psychologického hlediska 5 Vysvětlení některých slov 5 Použitá literatura 6 1

3 Úvod do problematiky seminární práce Skoro každý sportovec potřebuje ke svému výkonu určitou dávku vytrvalosti. A v této práci se budeme zabývat jejím rozvojem. Důvody malé vytrvalosti dnešních dětí a obecně mladistvých je rozmanitost dnešní elektroniky a jiných nepohybových aktivit. Vytrvalost je v každém sportu jiná v některých je zásadní (maraton, triatlon, judo), v některých je pouze jako důležitý doplněk výkonu (plavání, veslování, sportovní či úpolové hry) a v některých sportech vykonává pouze okrajovou činnost (střelba a skoky na lyžích, hod nebo vrh koulí v atletice). Tedy podstatou samotné vytrvalosti je schopnost odolávat únavě a následně se co nejrychleji znovu zotavit. Tedy rozvojem vytrvalosti se snažíme pokaždé za stejný časový úsek podat ještě větší výkon. Vytrvalost úzce souvisí s délkou konání cvičení, nebo závodu. Ale jak dlouho by náš cvičenec měl cvičit, abychom mohli mluvit o vytrvalosti? Vytrvalost rozdělujeme na rychlostní, krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou vytrvalost. Časové rozmezí těchto druhů vytrvalostí se značně liší započíná na 10 sekundách a může trvat i více než 10 minut až hodiny. Ve všech sportovních výkonech je však potřeba nejdříve rozvíjet všeobecnou vytrvalost, protože tréninkem všeobecné vytrvalosti zvyšujeme především činnost oběhového systému při práci v aerobních podmínkách. V souvislosti s tím je zvětšení objemu plic. V organismu nastávají biochemické změny, které následně pozitivně ovlivní vytrvalostní schopnosti. Pokud naše tělo chce dlouhodobě pracovat (využívat vytrvalosti), tak musíme vědět, že naše svaly při takovém výkonu vyžadují určité množství kyslíku. A je to tak, že čím vyšší je intenzita (tempo, rychlost) cvičení, tím více kyslíku svaly potřebují. Třeba při tréninku, který je zaměřený na krátké cvičení s vysokou intenzitou, je spotřeba kyslíku ve svalech velmi vysoká. Avšak kapacita dopravování kyslíku do svalů není neomezená a může se stát, že spotřeba kyslíku ve svalech bude vyšší, než jsou naše transportní schopnosti kyslíku do našich svalů. Když k tomuto dojde, tak naše svaly pracují na takzvaný kyslíkový dluh (projevuje se rychlým a hlubokým dýcháním a vysokou srdeční frekvencí). Když naše svaly pracují s vysokou spotřebou kyslíku, a vytváří kyslíkový dluh, tak pracují anaerobně. Takto pracují například u randori s vysokým nasazením v krátkém intervalu. Naopak když cvičíme s menší spotřebou kyslíku pro svaly a kyslíkový dluh je nízký, tak naše svaly pracují aerobně. Aerobní cvičení má menší intenzitu, ale může trvat delší časový úsek. 2

4 Rozvoj všeobecné vytrvalosti Všeobecnou vytrvalost můžeme rozvíjet dvěma metodami: 1) Metodou nepřerušovaného zatížení Tato metoda rozvíjí dlouhodobou vytrvalost a její pohybová činnost probíhá v aerobním režimu svalů. Doba zatížení při tréninku všeobecné vytrvalosti je 20 minut a déle při intenzitě tepů za minutu. Tuto metodu lze aplikovat ve třech podobách: metoda souvislá kde je rovnoměrné zatížení při stejné intenzitě, metoda střídavá kde se intenzita střídá podle plánu a metoda fartlek kde se aplikuje především běh v terénu, a jeho intenzita se mění podle vlastních pocitů. 2) Metodou intervalového zatížení Tato metoda rozvíjí především střednědobou vytrvalost. Dochází tu ke střídání fází zatížení a zotavení, přičemž fáze kdy odpočíváme, neslouží k úplnému zotavení. metoda Klasická švédská krátkodobá dlouhodobá Doba trvání 90 sekund 3 5 minut minut 8 20 minut Intenzita cvičení 180 tepů/min maximální maximální 180 tepů/min Interval odpočinku max. 90 s 3 5 minut sekund 6 10 minut Charakter odpočinku Aktivní aktivní pasivní aktivní Intervalové zatížení pro rozvoj všeobecné vytrvalosti můžeme rozdělit dále na: a) Intenzivní Toto cvičení trvá pouze krátkou dobu (20 60 sekund) s nejvyšší dosažitelnou intenzitou. Délka odpočinku je stejně dlouhá jako doba cvičení nebo jednou tak dlouhá. Jedna taková série trvá minut a série by se měli udělat 2 3 za jednu tréninkovou jednotku. b) Extenzivní Délka zatížení je stejně dlouhá jako doba odpočinku (2 5 minut), intenzita není tak vysoká, délka série minut. V tréninkové jednotce provádíme 2 3 takovéto série. 3

5 Rozvoj speciální vytrvalosti Tato vytrvalost se rozvíjí především ve speciálním tréninku, který se podobá soutěži, to znamená, že se bude rozvíjet především formou randori a kakari geiko. S tímto tréninkem také souvisí různé technicko-taktické úkoly a formují se zde i psychické vlastnosti. Metody rozvíjející speciální vytrvalost: 1) Kruhový trénink Kruhový trénink je sestaven z cvičení rozvíjejících technicko-taktické dovednosti, ale i speciální pohybové dovednosti. Obecná kritéria pro kruhový trénink stanovují počet stanovišť i dobu zatížení. 2) Randori Randori s rozvojem speciální vytrvalosti souvisí tak, že když je závodník/závodnice kteří dosahují výborných výkonů, musí vybojovat několik zápasů, mezi kterými se zmenšuje doba pro odpočinek (regeneraci) a zvyšuje se kvalita soupeřů. V tom případě tedy rozhoduje tato speciální vytrvalost a psychické schopnosti tohoto závodníka. Příklad, jak dávkovat randori v jedné jednotce (jednom tréninku) pro tento rozvoj: Muži dorost žáci Délka jednoho randori 6 8 minut 4 6 minut 2 3 minuty Celková doba randori 30 minut 30 minut 15 minut Odpočinek Ve všech kategoriích odpočinek 1 2 minuty Ovšem způsob tohoto randori můžeme měnit dle jeho záměru, takže když budeme chtít rozvíjet především zahájení boje (boj o úchop), tak bude randori trvat maximálně 30 sekund, a bude se opakovat několikrát. Dále je intenzita randori ovlivňována zaměřením tréninku a vyspělostí a výkonností závodníků. Intenzitu randori je vhodné regulovat různými organizačními formami randori. V závodním období by randori mělo mít takovou úroveň, aby se plnily především technickotaktické úkoly. S ohledem na kratší časy zápasů žen se dávkovaní randori v tréninkové jednotce ženám zkrátí na cca 80% délky randori mužů. 4

6 Rozvoj krátkodobé (anaerobní) vytrvalosti Při rozvoji této vytrvalosti musíme být velmi obezřetní vůči dětem prepubertálního věku, protože mají trošku jiný metabolismus než po pubertě. Je to z toho důvodu, že při rozvíjení této vytrvalosti produkují laktát (kyselina mléčná), která má negativní dopad na naše svaly (bolest, ochablost), a děti je nesnáší tak dobře jako dospělí závodníci. Je to tím, že děti mají malou produkci určitých látek (především enzymů), které pomáhají k zneškodnění laktátu. Proto by se s rozvojem krátkodobé vytrvalosti mělo začít až kolem let. Správně by měli anaerobnímu rozvoji vytrvalosti předcházet 3 4 roky rozvoje vytrvalosti aerobní. Pro trénink této vytrvalosti zatížení trvá 1 2 minuty, a musí s při něm dosáhnout co nejvyšší intenzity cvičení, kde tepová frekvence bude řádově tepů za minutu. Délka odpočinku by měla být 3x delší doba cvičení (tj. 1:3). Dávkování tohoto zatížení je asi 4x 5x v jedné sérii (ta trvá cca 15 minut). Rozvoj vytrvalosti z psychologického hlediska Rozvoj vytrvalosti není spjatý jen se zlepšením funkčních schopností organismu, ale je spjatý i s rozvojem volního úsilí. Totiž volním úsilím a pevným odhodláním musí závodník při dlouhotrvajícím zatížení překonávat vnější i vnitřní obtíže. Takže tím jak je vytrvalostní trénink spojen s volním úsilím, tak se rozvíjí vykládání maximální volní úsilí. Je tedy nutné vědět, že se navzájem prolínají fyziologické i psychologické mechanismy u všeobecné i speciální vytrvalosti. Vysvětlení některých slov Úpolové hry hry, u kterých je zapotřebí síly (například přetlačování) Svaly pracující anaerobně cvičení, při kterém svaly nedostávají dostatečné množství kyslíku Svaly pracující aerobně cvičení, při kterém svaly dostávají dostatečné množství kyslíku Fartlek hra s rychlostí (během) původ ve Švédsku 5

7 Závěr a výsledek práce Na závěr práce bych chtěl zhodnotit jak na tom je celkově dnešní společnost s vytrvalostí a jestli se tento ne zrovna dobrý trend dá alespoň částečně odstranit. Tím, že k nám na tréninky děti ze základních škol chodí v dosti zanedbaném fyzickém a mnohdy i psychickém stavu, tak máme strašně moc práce s tím, abychom je na začátek motivovali k nějakému výkonu. A důvod tohoto jejich zanedbaného stavu nesou na svědomí dnešní vyučující tělesné výchovy, kteří mnohdy nemají dostatečnou motivaci, a také kvalifikaci pro motivování dětí v pubertálním věku. Je to taky trochu tím, že lenost dětí občas přesáhne takové meze, že si nechají od doktora podepsat uvolnění z tělesné výchovy. Dále by se u dětí měla omezit přístupnost elektroniky (mobilních telefonů, tabletů, počítačů a podobně), která je svazuje doma na gauči a rozvíjí v nich pudy lenosti, a naopak by je jejich rodiče měli více přihlašovat do různých kroužků zaručující pohybové aktivity. S tím narážíme na další problém, že rodiče jsou v dnešní době až moc vytížení, a na své děti nemají dostatek času, a proto jim pořizují právě tuto elektroniku, protože je to pro ně pohodlnější, než je zapisovat do kroužků juda a podobně. Použitá literatura J. Letošník, R. Srdínko Judo učebnice pro trenéry, rok 1993 Tomáš Perič Sportovní příprava dětí 6

Rozvoj vytrvalosti v moderní gymnastice Školení trenérek II. třídy moderní gymnastiky 2011/2012

Rozvoj vytrvalosti v moderní gymnastice Školení trenérek II. třídy moderní gymnastiky 2011/2012 Rozvoj vytrvalosti v moderní gymnastice Školení trenérek II. třídy moderní gymnastiky 2011/2012 Brno, 2012 Vypracovala: Michaela Jančíková OBSAH ÚVOD... 4 1. VYMEZENÍ A ROZDĚLENÍ VYTRVALOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ...

Více

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D.

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Didaktika atletiky Vítězslav Prukner, Iva Machová Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Publikace byla zpracována a vydána v rámci projektu ESF Inovace kombinované formy

Více

ČESKÝ SVAZ KARATE CZECH KARATE FEDERATION

ČESKÝ SVAZ KARATE CZECH KARATE FEDERATION ČESKÝ SVAZ KARATE CZECH KARATE FEDERATION ŠKOLENÍ TRENÉRŮ II. TŘÍTY (Licence B) SPECIALIZACE KARATE TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Ing. JAKUB ZÁBOJ BRNO 2012 2 Bibliografická citace ZÁBOJ,

Více

Roční tréninkový plán starší žactvo a mladší dorost

Roční tréninkový plán starší žactvo a mladší dorost Alena ROSECKÁ Roční tréninkový plán starší žactvo a mladší dorost Závěrečná práce školení trenéru T2 Horní Jelení 12. a 13. února a března 2011 1. Sportovní trénink... 5 2. Cykly ve sportovním tréninku...

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY VLIV ŽIVOTNÍHO STYLU NA ÚROVEŇ MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marek Vohrna Tělesná

Více

KURZ TRENÉRŮ II. TŘÍ DY CURLINGU 2005

KURZ TRENÉRŮ II. TŘÍ DY CURLINGU 2005 KURZ TRENÉRŮ II. TŘÍ DY CURLINGU 2005 SPECIÁLNÍ ČÁST METODICKÝ PODKLAD ZPRACOVAL MGR. JIŘÍ SNÍTIL TÉMATA, HODINOVÁ DOTACE...4 SPORTOVNÍ TRÉNINK, ZÁKLADNÍ POJMY...8 SLOŽKY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU A JEJICH

Více

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE KLINIKA FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY A REHABILITACE, FN u sv. Anny v Brně: Prof. MUDr. Petr DOBŠÁK, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk PLACHETA,

Více

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ.

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ. IKS-ATLETIKA 1 Předkládám teoretické podklady (učební text) k praktickému studijnímu předmětu Atletika 1 (zkr. KAS/AT1, KAS/KAT2) v podobě distančního textu pro studijní obor Tělesná výchova a sport v

Více

Fotbalová cvičení a hry

Fotbalová cvičení a hry Jaromír Votík Fotbalová cvičení a hry Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 obchod@gradapublishing.cz, www.grada.cz tel. +420 220 386 401, fax +420 220 386 400 jako svou 2352. publikaci

Více

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice

Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Rozvoj rychlostních schopností a agility družstva mladšího dorostu HC České Budějovice Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2011, 132 stran Autor: Jaroslav Formánek Připravil: PhDr. Zdeněk Pavliš Cílem této

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her ROZVOJ MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ VE FOTBALOVÉM TRÉNINKU PŘÍPRAVEK V ROČNÍM MAKROCYKLU Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

ABECEDA BĚHU NA LYŽÍCH

ABECEDA BĚHU NA LYŽÍCH ABECEDA BĚHU NA LYŽÍCH METODICKÝ DOPIS Autor: Ján ILAVSKÝ, Aleš SUK Verze 1.1 Datum: 1.4.05 OBSAH: 1. Charakteristika běhu na lyžích ( Ilavský )...... 5 1.1. Pohybová charakteristika...... 5 1.2. Biomechanická

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA RYCHLOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2010 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

tělesná výchova s metodikou

tělesná výchova s metodikou Mgr. Lucie Schwarzová tělesná výchova s metodikou Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná

Více

Obsah. Obsah...5. Úvod...7

Obsah. Obsah...5. Úvod...7 Obsah Obsah...5 Úvod...7 Charakteristika atletiky...9 Postavení a význam atletiky...9 Atletika na základních školách... 11 Rozdělení a charakteristika atletických disciplín...17 Základní atletická pravidla...

Více

Inovace v silovém tréninku v mládežnických kategoriích. Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2010, 77 stran. Autor: Bc. Pavel Arnošt

Inovace v silovém tréninku v mládežnických kategoriích. Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2010, 77 stran. Autor: Bc. Pavel Arnošt Inovace v silovém tréninku v mládežnických kategoriích Závěrečná práce TŠ FTVS UK Praha 2010, 77 stran Autor: Bc. Pavel Arnošt Připravil: PhDr. Zdeněk Pavliš Cílem práce bylo zjistit současný stav silového

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PSYCHOLOGIE SPORTU

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PSYCHOLOGIE SPORTU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PSYCHOLOGIE SPORTU PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA A CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO SPORTU 11. dubna 2007 Večerková

Více

Lyže v akci Běh na lyžích

Lyže v akci Běh na lyžích Lyže v akci Běh na lyžích Trénink dětí a mládeže, 13 až 16 let T2 Běh na lyžích 1 Obsah Předmluva... 3 Plán kurzu... 4 Rozvoj, motivace a učení... 6 Rozvoj lyžařské techniky... 13 Dobrá technika běhu na

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Tělesné výchovy Studijní program: 2. stupeň Kombinace: Tělesná výchova - Zeměpis Vztah rodiny k pohybovým aktivitám a úspěšnost dítěte v předplavecké

Více

Úvod... 5. I.) Tréninkové cykly, stavba tréninku... 6. II.) Roční tréninkový cyklus... 7. III.) Rozcvičení... 11. IV.) Kuželkářský trénink...

Úvod... 5. I.) Tréninkové cykly, stavba tréninku... 6. II.) Roční tréninkový cyklus... 7. III.) Rozcvičení... 11. IV.) Kuželkářský trénink... Obsah 2 Obsah Úvod..... 5 I.) Tréninkové cykly, stavba tréninku..... 6 II.) Roční tréninkový cyklus........ 7 III.) Rozcvičení...... 11 IV.) Kuželkářský trénink........ 17 V.) Technika hry, provedení hodu........

Více

Fakulta tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze Trenérská škola

Fakulta tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze Trenérská škola Fakulta tělesné výchovy a sportu University Karlovy v Praze Trenérská škola ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Specializace: TRIATLON Téma: Regenerace ve sportu Zpracoval: Vladimír KUPEC Ve Stráži pod Ralske dne: Prohlášení

Více

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce

Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví Vliv pohybu na tělesný vývoj dětí mladšího školního věku Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Vypracovala:

Více

Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce

Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce Zpracoval: Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jan Venzara Název Silová příprava v Taekwon-Do Cíle práce

Více

Komparace motorických schopností u dětí mladšího školního věku

Komparace motorických schopností u dětí mladšího školního věku MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Komparace motorických schopností u dětí mladšího školního věku Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc. PhDr. Vlasta Vilímová,

Více

Výživa při zvýšených nárocích na tělesnou výkonnost. Bc. Jitka Hadrbolcová

Výživa při zvýšených nárocích na tělesnou výkonnost. Bc. Jitka Hadrbolcová Výživa při zvýšených nárocích na tělesnou výkonnost Bc. Jitka Hadrbolcová Diplomová práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých

Více

BS/10 Kondiční trénink ve volejbalu žáků

BS/10 Kondiční trénink ve volejbalu žáků Obsah: Rozvoj síly v žákovské kategorii Rozvoj rychlosti v žákovské kategorii Rozvoj vytrvalosti v žákovské kategorii Rozvoj flexibility v žákovské kategorii 145 Rozvoj síly v žákovské kategorii Obecně

Více

005. Tréninkové principy Vytrvalost II. Zotavení Doba zotavení

005. Tréninkové principy Vytrvalost II. Zotavení Doba zotavení 005. Tréninkové principy Vytrvalost II. Překlad z nové knihy Vytrvalost pro nejlepší sportovce, vydanou Norským olympijským výborem. Optimální plán a realizace tréninku patří mezi základy tréninkových

Více

Koncepce sportovního tréninku mladších žáků v judu

Koncepce sportovního tréninku mladších žáků v judu UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Koncepce sportovního tréninku mladších žáků v judu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Radim Pavelka Vypracoval: Miroslav Turek Praha,

Více

Rychlostní schopnosti

Rychlostní schopnosti Rychlostní schopnosti Rychlostní schopnosti (v praxi se běžně užívá pojem rychlost) chápeme jako vnitřní předpoklady provedení pohybu vysokou až maximální rychlostí, jako schopnost zahájit a uskutečnit

Více

Lenka Kovářová. Příprava dětí. Metodický materiál České triatlonové. asociace. TRIA_.indd 1 4.11.2013 11:33:06

Lenka Kovářová. Příprava dětí. Metodický materiál České triatlonové. asociace. TRIA_.indd 1 4.11.2013 11:33:06 Lenka Kovářová Příprava dětí v triatlonu Metodický materiál České triatlonové 1 asociace TRIA_.indd 1 4.11.2013 11:33:06 Recenze: PaedDr. Josef Horčic, Ph.D. Lenka Kovářová, 2013 ISBN 978-80-87647-08-0

Více