Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici"

Transkript

1 Katedra telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici 2009 ROZVOJ PROFESIONÁLNYCH KOMPETENCIÍ UČITEĽOV TELESNEJ VÝCHOVY NA ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKOLÁCH Z ÚPOLOVÝCH ŠPORTOV Zborník recenzovaných vedeckých a odborných prác z problematiky úpolov, vydaný z grantovej úlohy KEGA 3/6017/08 1

2 Charakteristika aerobní aktivity aqua combat a její vztah k úpolům Rutarová Ivona - Vít Michal Katedra gymnastiky a úpolů, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita, Klíčová slova: aquacombat, úpoly Česká republika Úvod Aerobní pohybové aktivity se neustále vyvíjejí, protože cvičenci si žádají stále něco nového a zajímavého. Vznikají nové styly aerobiku, které čerpají z jiných odvětví sportovních aktivit. Dochází tak k transferu prvků tance (street dance, house, latinsko-americké tance, balet, jazz) nebo prvků úpolových sportů a bojových umění (box, kick box, thai box, karate, capoeira, aj.) do komerčních hodin aerobiku. Tak jako se tyto prvky přenáší do aerobiku na souši, přenáší se i aerobik a jeho styly do vodního prostředí. V 80. letech 20. st. vznikl nový směr - aqua fitness, který si získal své příznivce z řad fyzioterapeutů, sportovců a hlavně běžné populace. Cvičení ve vodním prostředí přináší hned několik výhod. Nejenže podporuje zdraví, ale napomáhá také prevenci před civilizačními chorobami, dostatečně rozvíjí a udržuje funkční schopnosti a fyzickou zdatnost. Aqua fitness je často vhodnější než ostatní pohybové aktivity a to zejména ze zdravotních důvodů (Dargatz, Kochová, 2003, Janošková, Muchová, 2002, Labudová-Ďurechová, 2005, Muchová, Janošková, 2004). Aqua combat byl vyvinut začátkem 21. století ve Velké Británii Jane Stechmanovou, jejíž záměrem bylo zkombinovat účinnost cvičení v tělocvičně s výhodami cvičení ve vodě. Cvičení ve vodním prostředí aqua combat je dynamické, kondiční, energeticky účinné a koordinačně náročné. Kombinuje výhody tréninku ve vodě, které vychází ze základních pohybových technik aqua fitness s aplikací bojových prvků. Do lekcí aqua combatu můžeme například zařadit dechová cvičení, která jsou kombinací klidného dýchání (používá se při 49

3 meditačních cvičeních a psychické přípravě) a aktivního dýchání, svalstvo celého těla však zůstává uvolněné. Problém O aerobní aktivitě aqua combat doposud nebyl vydán relevantní informační zdroj v českém jazyce. Studium úpolových prvků využívaných v této pohybové aktivitě jsme prováděli za pomocí praktických poznatků ze cvičení aqua combat, z literatury o aqua fitness a teorie úpolů. Cíl Cílem práce bylo zjistit vztah aerobní aktivity ve vodním prostředí aqua combat a úpolů. Zajímalo nás, zda pohyby vykonávané při cvičení aqua combat (údery a kopy) jsou totožné s úpolovými technikami sportů, ze kterých byly převzaty (box, karate, thai box, aj). Výzkumnou otázkou bylo, zda a do jaké míry jsou původně úpolové techniky ovlivněny vodním prostředím a do jaké míry se mění jejich výsledný pohyb. Zda vůbec můžeme mluvit o tom, že provádíme úpolovou aktivitu ve vodním prostředí, jak by se na první pohled mohlo zdát. Metodika Základní techniky kopů a úderů, které se využívají v aqua combat jsme nafotili jak na souši (provedení instruktora), tak pod vodou (provedení cvičence). Voda totiž svými fyzikálními vlivy na tělo a jeho následné pohyby působí jinak, než pouhý vzduch a gravitace na souši. Základní postoje, jednotlivé údery (přímý, bočný a spodní) a kopy (přímý, stranou a vzad) pak porovnáváme se základními úpolovými technikami z boxu, thai boxu a karate. A to terminologii, techniku, provedení a zejména to, co mají tyto dvě odlišné pohybové aktivity společného. Popisujeme i údery a kopy, které sice aqua combat využívá, ale které se v úpolových aktivitách nevyskytují. Měli jsme možnost konzultovat tuto spojitost s odborníky. Vyzkoušeli jsme, jak bude odborník na úpoly aplikovat své pohybové schopnosti a dovednosti ve vodním prostředí při hodině aqua combat, aniž by se setkal s protivníkem nebo údery či kopy mohl směřovat na tréninkové aparáty. A naopak, jak instruktorka a cvičenka aqua combat bude aplikovat své pohybové schopnosti a dovednosti na lekci boxu s využitím tréninkových aparátů a skutečného soupeře. 50

4 Vytvořili jsme dotazník pro zjištění motivace cvičenců navštěvujících lekce aqua aerobiku nebo aqua combatu. Otázky byly směřovány především na motivy, které cvičence vedou ke cvičení, z jakého důvodu cvičí tuto pohybovou aktivitu, jak dlouho, jak často, zda se jim aqua aerobik nebo aqua combat líbí a proč. Výběrový soubor tvořilo 120 respondentů, z toho 118 žen a 2 muži, kteří v různém časovém úseku formou kurzu navštěvují komerční hodiny aqua aerobiku nebo aqua combatu. Motivační minidotazník obsahoval celkem 10 číslovaných otázek s výběrem možností a 2 podotázky, kterými jsme chtěli zjistit pohlaví a věk respondentů. Dotazníky jsme rozdávali celkem ve třech zařízeních s výukou aqua aerobiku a aqua combatu. Výsledky a diskuse Do úpolů můžeme zařazovat i specifická cvičení, která jsou přímou přípravou na kontaktní překonání partnera. Tato cvičení můžeme nacvičovat s partnerem (protivníkem) i bez kontaktu s partnerem, což se stalo inspirací pro mnoho druhů aerobních aktivit. Podle cíle zaměření rozeznáváme, jestli je pohybová aktivita úpolová či nikoliv. Jestliže je cílem kontaktní překonávání partnera a nebo nácvik činností pro jeho překonávání, mluvíme o úpolech. V případě, že jde o zvyšování úrovně pohybových schopností, dovedností a estetiku pohybového projevu, jde o gymnastiku s úpolovými prvky (Reguli, 2006). Charakteristika cvičební jednotky aqua combat Cvičební jednotka aqua combat splňuje veškeré požadavky na aerobní zátěž, trénink kardiovaskulárního systému, aj. Pohyby jsou uskutečňovány v sekvencích. Po zahřátí ve formě aqua aerobiku následuje série základních úderů (např. přímý úder vpřed), nejprve v pomalém tempu, aby si cvičenci osvojili vykonávaný pohyb, přičemž tělo je stále ponořeno po pás až po hrudník ve vodě. Dále se přidávají kopy vpřed, vzad a stranou. Výsledkem je poté kombinace úderů a kopů v několika opakováních po sobě a v různé návaznosti. Vazby tvoříme jednoduché, protože správné provedení úderů a kopů je pohybově obtížné a vyžaduje dlouhodobý trénink a neustálou pozornost cvičících i instruktora. Zátěž zvyšujeme přidáváním poskoků u začátečníků a zrychlováním úderů a kopů u pokročilých. Zapojujeme intervalový i kruhový trénink a pro zpestření, zvýšení svalové síly, koordinace, soutěživosti využíváme úpolové hry (přetahy, přetlaky, odpory). Při provádění úderů můžeme využívat pomůcky jak 51

5 na horní končetiny - rukavice (obr. 1), tak na dolní končetiny návleky (obr. 2), které zvyšují odpor vody. Obr. 1 Rukavice pro aqua combat Obr. 2 Vodní návleky Úpolové prvky využívané v aqua combat Obsah cvičební jednotky aqua combat vychází ze spojení dvou odlišných pohybových aktivit. Existuje velké množství úpolových technik, ale pouze malé množství z nich je vhodné pro veřejnost. Je nutné si uvědomit, že cvičenci aqua combat nikdy nebudou díky tomuto cvičení mistry bojového umění, jak by si klienti podle některých reklamních sloganů mohli myslet. Některé úpolové prvky jsou velmi složité a pro běžné cvičence nevhodné. Proto využíváme pouze ty základní. Dále je nutné si uvědomit, že úpolové prvky v hodinách aqua combatu nenahrazují speciální úpolový trénink např. boxu, karate, kick boxu aj. (Mastný, 2006). Postoje - široký stoj rozkročný pokrčmo pro všechny typy úderů - mírný stoj rozkročný pokrčmo pro všechny typy kopů Údery - přímý úder vpřed - bočný úder - spodní úder - úder lokty Kopy - přímý kop kolenem vpřed - přímý kop vpřed 52

6 - kop stranou - kop vzad Dechové cvičení Úpolové hry, přetahy, přetlaky, odpory Obr. 3 Spodní úder Obr. 4 Kop stranou Úpolové hry ve vodě Obr. 5. a 6. Příklady přetlaků pomocí horních končetin Obr. 7., 8., 9. Příklady přetlaků pomocí dolních končetin Obr. 10 Příklad přetahů 53

7 Hlavní zásady aqua combatu 1. lekce aqua combatu vyžaduje od cvičitele/-ky daleko větší přípravu pro vedení cvičební jednotky a od cvičenců dodržování jeho pokynů, než jak je tomu v aqua fitness 2. zahřátí svalů, vazů a kloubů, uvolnění pletence ramenního a kyčelního 3. v první části údery a kopy jen naznačujeme a provádíme v pomalém tempu a to bez aqua combat rukavic (pomůcky přidáváme až po zahřátí a protažení v hlavní části) 4. dbáme na to, aby každý cvičil ve svém vlastním tempu a při tom respektoval rytmus hudby 5. snažíme se u cvičenců fixovat správnou techniku prováděných prvků 6. nikdy neprovádíme hyperextenzi v loketních a kolenních kloubech 7. neustále zpevněné břišní svalstvo 8. kopy směřují nejvýše do pasu 9. úpolové prvky neprovádíme rychle, ne na úkor správného provedení a techniky 10. neprovádíme zbytečně složité kombinace úderů, kopů a krytů v malém počtu a rychle za sebou (toto si můžeme dovolit až u pokročilých cvičenců) 11. snažíme se, aby u cvičenců nedošlo k prochladnutí 12. dbáme na doplňování tekutin během cvičení 13. koordinujeme správné dýchání Motivace cvičenců aqua combat Z dotazníkového šetření vyplynulo, že kurzy aqua aerobiku a aqua combatu navštěvují cvičenci ve věkovém rozmezí let. Průměrný věk žen z celkového počtu n = 118 je 39 let, průměrný věk mužů z celkového počtu n = 2 je 42 let. Větší počet cvičenců navštěvuje lekce pravidelně (1 x týdně) po dobu delší než jeden rok. Ve cvičebním studiu, kde jsme prováděli toto šetření, jsou otevřeny pouze 2 lekce aqua combatu, zatímco lekcí aqua aerobiku je 22. Z celkového počtu respondentů n = 120 je proto vyšší počet cvičenců aqua aerobiku n = 83, nižší počet cvičenců aqua combatu n = 37 (tab. 1). Tab. 1 Výběrový soubor 54

8 Výběrový soubor místo: počet probandů Lázně Rašínova - aqua aerobik 52 Lázně Rašínova - aqua combat 20 Lázně Ponava - aqua aerobik 31 ZŠ Jundrov - aqua combat 17 počet celkem: 120 Motivy cvičenců pro aqua combat znázorňuje obr. 11. Jako nejčastější důvod pro cvičení aqua combatu respondenti uvedli zábavnost cvičení této aerobní aktivity. Z toho můžeme usuzovat, že tělesná náročnost hodin aqua combat je správně nastavena a cvičení přes svou fyzickou namáhavost působí na klienty motivujícím dojmem. Jeví se jako psychicky relaxační a pozitivně ovlivňuje jejich náladu. Druhým nejčastějším důvodem bylo tvarování postavy a třetím bolest zad a kloubů. Z toho můžeme vyvodit, že cvičenci mají zájem starat se o svou tělesnou schránku i zevnějšek a cvičení se jim zdá jako vhodná volnočasová sportovní aktivita. Obr. 11 Motivy probandů 55

9 Nejčastějším zdravotním omezením bylo astma a omezení kloubní hybnosti. Informace získávají především z internetu nebo od přátel, kteří již kurz navštěvují. Závěr Aqua combat můžeme charakterizovat jako pohybovou aktivitu ve vodním prostředí, která využívá některé úpolové prvky zejména z boxu, thai boxu, karate, aj. Zejména jsou to údery, kopy a jejich kombinace. Cílem cvičení není překonání partnera nebo nácvik činností pro jeho překonávání. Z tohoto důvodu nemůžeme aqua combat klasifikovat jako úpolovou aktivitu. Klientům je také třeba vysvětlit, že se v žádném případě nejedná o bojové umění. Jak jsme již zmínili, aqua combat je cvičení, ve kterém jde spíše o zvyšování úrovně pohybových schopností a dovedností a o pohybový projev. Údery a kopy, které v aqua combat využíváme nejsou mířeny proti cvičencům navzájem. Jde o bezkontaktní pohybovou aktivitu. Cílem cvičební lekce není, aby se cvičící skupina stala bojeschopnou. Jediným soupeřem a protivníkem se stává odpor vody, který se cvičenci snaží porazit, aniž by to bylo nebezpečné, násilné nebo způsobovalo úrazy či traumata. Ve vodním prostředí chybí tréninkové aparáty (pytle, panáci, kónické polštáře, lapy, pytle hruškovitého tvaru apod.), na kterých by mohli cvičenci údery a kopy trénovat. Cvičenci tak přicházejí o pocit správného dopadu úderové plochy, který je důležitý pro rozvoj úderové techniky. Tento faktor tréninku úpolové techniky nelze ničím nahradit. Přestože při úderu voda klade značný odpor, nelze tento jev srovnávat s nárazem na úderový aparát. Oproti tomu boxer přichází o odpor, který cvičencům aqua combatu klade voda při návratu pěsti zpět k tělu. Voda svými fyzikálními vlastnostmi pohyb sice zpomaluje, ale zároveň ztěžuje. Dalším vliv vodního prostředí na úpolovou techniku můžeme sledovat např. u kopů, při kterých dochází k posunutí těžiště vzhůru, protože voda má tendenci neustále tělo nadnášet. Aqua combat je vhodný nejen pro běžné cvičence navštěvující hodiny aerobiku, ale je vhodný i pro vyznavače úpolových aktivit. Aqua combat lze vhodně využít jako tréninkovou jednotku pro zvýšení svalové síly a vytrvalosti, zlepšení kardiovaskulární činnosti, koordinace pohybu, nácviku i tréninku techniky úderů, kopů a rovnovážných schopností. Zároveň může lekce aqua combatu díky vlivům vodního prostředí působit na boxera nebo karatistu jako psychorelaxační forma tréninku. Zvláště bychom chtěli upozornit na to, že aqua combat vyžaduje zkušeného cvičitele (instruktora), který zná základní techniky úderů a kopů. Dynamické a většinou nesprávnou technikou prováděné kopy a údery mohou způsobit poškození svalového a pohybového aparátu! Proto je nutné uvědomit si rozdíly mezi úpoly a aerobním cvičením, 56

10 věnovat se nácviku správné úpolové techniky, vyvarovat se koordinačně náročným cvičením a nedávat přednost rychlosti před správností techniky provedení. Vzdělávání cvičitelů aerobiku a fitness zahrnující úpolové prvky by mělo obsahovat také nácvik správné základní úpolové techniky (Reguli, 2006). Literatura Dargatz, T., Kochová, A. Bodytrainer: Akvafitnes. Praha: Ivo Železný, 2003, 118 s. ISBN Janošková, H., Muchová, M. Aqua aerobik. Brno: Paido, 2002, 26 s. ISBN Labudová-Ďurechová, J. Aquafitness. Bratislava: PEEM, 2005, 122 s. ISBN Mastný, P. Kickbox aerobic. Skriptum ke školení. CESA VUT Brno, 2006, 11 s. Muchová, M., Janošková, H. Aqua fitness. Brno: Paido, 2004, 71 s. ISBN X. Reguli, Z. Úpoly v aeróbnych formách gymnastiky. In: Súčasnosť a budúcnosť Športu pre všetkých v Slovenskej republike. Zborník z 2.celoslovenskej konferencie športu pre všetkých s medzinárodnou účasťou, Bratislava 24. Novembra 2006, s ISBN Čechovská, I., Novotná, V., Milerová, H. Aqua-fitness. Praha: Grada, 2003, 136 s. ISBN Zdroje obrázků Obr. 1. (www.shop-016.de) Obr. 2. (http//:www.shop-016.de, ) 57

11 Characteristics of aerobe activities of aqua combat and relations to combatives Rutarová Ivona - Vít Michal Key words: aquacombat, combatives Summary We describe the origin of this locomotion aktivity, its physical rules which influence exerciser s locomotion in the water and its effects on human body. The next feature are combat activities from which aqua combat has acquired some elements and adjusted them as needed to be possible to use them in water. We are defining the term aqua combat and we are giving a detailed description of how the basic elements are performed and we compare them with combat elements from different branches of combat activities, such as strikes and kicks. 58

Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Hana Klimtová Metodika výuky tělesné výchovy na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce

Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Silová příprava v Taekwon-Do diplomová práce Zpracoval: Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jan Venzara Název Silová příprava v Taekwon-Do Cíle práce

Více

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ.

Předmět vyžaduje teoretické znalosti a praktické dovednosti z výuky předmětu tělesná výchova na ZŠ a SŠ. IKS-ATLETIKA 1 Předkládám teoretické podklady (učební text) k praktickému studijnímu předmětu Atletika 1 (zkr. KAS/AT1, KAS/KAT2) v podobě distančního textu pro studijní obor Tělesná výchova a sport v

Více

MU FSpS Brno. Mgr. Jalovecká Barbora Mgr. Doležalová Radka Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková

MU FSpS Brno. Mgr. Jalovecká Barbora Mgr. Doležalová Radka Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková MU FSpS Brno Mgr. Jalovecká Barbora Mgr. Doležalová Radka Mgr. Tomáš Pětivlas, Ph.D. Mgr. Hana Bubníková SPECIFIKA A VYUŽITÍ BALANČNÍHO CVIČENÍ NA LABILNÍCH PLOCHÁCH PRO JEDNOTLIVÁ SPORTOVNÍ ODVĚTVÍ Brno,

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Bakalářský studijní program: Speciální pedagogika Studijní obor: Kód oboru: Speciální pedagogika pro

Více

Výuka plavání dětí předškolního věku

Výuka plavání dětí předškolního věku MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SPORTOVNÍCH STUDIÍ Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Výuka plavání dětí předškolního věku Bakalářská práce Vedoucí práce: PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D. Vypracovala:

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Tělesné výchovy Studijní program: 2. stupeň Kombinace: Tělesná výchova - Zeměpis Vztah rodiny k pohybovým aktivitám a úspěšnost dítěte v předplavecké

Více

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PSYCHOLOGIE SPORTU

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PSYCHOLOGIE SPORTU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY SEMESTRÁLNÍ PRÁCE PSYCHOLOGIE SPORTU PSYCHOLOGICKÁ ANALÝZA A CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO SPORTU 11. dubna 2007 Večerková

Více

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj.

ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Katedra tělesné výchovy ROZVOJ A DIAGNOSTIKA SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ Havel, Z., Hnízdil, J., aj. Ústí nad Labem 2009 Vědecký redaktor: PhDr. Jan Šíma, CSc. Autoři:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury VLIV IMAGINACE NA GYMNASTICKÝ TRÉNINK. Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci. Fakulta tělesné kultury VLIV IMAGINACE NA GYMNASTICKÝ TRÉNINK. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury VLIV IMAGINACE NA GYMNASTICKÝ TRÉNINK Bakalářská práce Autor: Štěpánka Škrlová tělesná výchova francouzská filologie Vedoucí práce: Mgr. Hana Hřebíčková

Více

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra: Studijní program: Studijní obor: Tělesné výchovy Ekonomika a management Sportovní management Srovnání činností Akademického

Více

Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek Seminární práce pro účely školení trenérů judo II. třídy. Pardubice 2012 Aleš Hrubý

Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek Seminární práce pro účely školení trenérů judo II. třídy. Pardubice 2012 Aleš Hrubý Kondiční trénink s využitím fitness pomůcek Seminární práce pro účely školení trenérů judo II. třídy Pardubice 2012 Aleš Hrubý Obsah: 1. Úvod 3 2. Charakteristika sportovního výkonu v judu z hlediska kondiční

Více

Svalové dysbalance a jejich kompenzace ve sportovní gymnastice. Bakalářská práce

Svalové dysbalance a jejich kompenzace ve sportovní gymnastice. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra gymnastiky a úpolů Svalové dysbalance a jejich kompenzace ve sportovní gymnastice Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Petr Hedbávný,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 4 5 Obsah Předmluva.............................................................. 7 Rozcvičení, strečink a zklidnění.............................................

Více

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D.

Didaktika atletiky. Vítězslav Prukner, Iva Machová. Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Didaktika atletiky Vítězslav Prukner, Iva Machová Oponenti: Doc. PaedDr. František Langer, CSc. Mgr. Marie Valová, Ph.D. Publikace byla zpracována a vydána v rámci projektu ESF Inovace kombinované formy

Více

VYUŽITÍ VARIABILNÍCH PROVOZŮ V OBSAHU VYUČOVACÍCH JEDNOTEK TĚLESNÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

VYUŽITÍ VARIABILNÍCH PROVOZŮ V OBSAHU VYUČOVACÍCH JEDNOTEK TĚLESNÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Diplomová práce VYUŽITÍ VARIABILNÍCH PROVOZŮ V OBSAHU VYUČOVACÍCH JEDNOTEK TĚLESNÉ VÝCHOVY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH Růžena

Více

POHYBOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY

POHYBOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY KARIN BAISOVÁ MARTIN KRUŽLIAK POHYBOVÉ AKTIVITY PRO SENIORY (Soubory vybraných pohybových aktivit a cvičení pro seniorský věk) VOLYNĚ 2014 Recenzovali: Doc. PaedDr. Jiří Michal, PhD. KTVŠ UMB, Banská Bystrica

Více

Rozcvičení... 8 Strečink... 9 Zklidnění...10 Správné držení těla...11

Rozcvičení... 8 Strečink... 9 Zklidnění...10 Správné držení těla...11 4 5 Obsah Předmluva.............................................................. 7 Rozcvičení, strečink a zklidnění............................................. 8 Rozcvičení........................................................................

Více

KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU. Disportare 2014. sborník z vědecké konference

KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU. Disportare 2014. sborník z vědecké konference KATEDRA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Disportare 2014 sborník z vědecké konference České Budějovice 2014 Vědecký výbor: PaedDr. Iveta Petríková Rosinová, Ph.D. doc. RNDr. Vladimír Psalman, Ph.D. doc. PaedDr.

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Výukový program sebeobrany

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Výukový program sebeobrany Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra tělesné výchovy a sportu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Výukový program sebeobrany Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Ludvík MICHALOV Jméno a příjmení

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Romana Leciánová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Fakulta tělesné kultury Diplomová práce (magisterská) Autor: Bc. Romana

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY VLIV ŽIVOTNÍHO STYLU NA ÚROVEŇ MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marek Vohrna Tělesná

Více

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR

Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR ~ 1 ~ Regenerační a kompenzační cvičení pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR METODICKÁ PŘÍRUČKA OBSAH Úvodem... 2 Kompenzační cvičení... 4 Ukázky jednotlivých cviků v domácím prostředí, kanceláři a

Více

Daniela Stackeová FITNESS MANUÁL PRO ŽENY. Daniela Stackeová. Doporučujeme

Daniela Stackeová FITNESS MANUÁL PRO ŽENY. Daniela Stackeová. Doporučujeme Daniela Stackeová Publikace je určena ženám všech věkových skupin jako návodná pomůcka při cvičení ve fitness centrech, ale jistě ji využijí i fitness trenéři a fyzioterapeuti. Při tvorbě fitness programů

Více

SPECIFIKA POSILOVANÍ ŽEN VE FITNESS Mareš Tomáš

SPECIFIKA POSILOVANÍ ŽEN VE FITNESS Mareš Tomáš Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Bakalářská práce SPECIFIKA POSILOVANÍ ŽEN VE FITNESS Mareš Tomáš Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Věra Knappová, Ph.D. Vypracoval: Tomáš Mareš Plzeň, 2012

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STAV ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V OLOMOUCI. Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STAV ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V OLOMOUCI. Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury STAV ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V OLOMOUCI Bakalářská práce Autor: Michal Opavský, obor Rekreologie Olomouc 2010 BIBLIOGRAFICKÁ IDENTIFIKACE Jméno

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V HODINÁCH TV NA 1. STUPNI ZŠ (metodická příručka)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V HODINÁCH TV NA 1. STUPNI ZŠ (metodická příručka) MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra tělesné výchovy VYUŽITÍ PRVKŮ ZDRAVOTNÍ TĚLESNÉ VÝCHOVY V HODINÁCH TV NA 1. STUPNI ZŠ (metodická příručka) Diplomová práce BRNO 2006 Autor práce:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovních her ROZVOJ MOTORICKÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ VE FOTBALOVÉM TRÉNINKU PŘÍPRAVEK V ROČNÍM MAKROCYKLU Diplomová práce Vedoucí diplomové

Více

SVALOVÉ DYSBALANCE U FOTBALOVÉ MLÁDEŽE MUSCULAR DYSBALANCE IN FOOTBALL YOUTH

SVALOVÉ DYSBALANCE U FOTBALOVÉ MLÁDEŽE MUSCULAR DYSBALANCE IN FOOTBALL YOUTH Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: tělesné výchovy Studijní program: učitelství pro 2. stupeň základní školy Studijní obor (kombinace) tělesná výchova

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. POSILOVÁNÍ SVALŮ HRUDNÍKU MUŽŮ VE FITNESS ZAŘÍZENÍ Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. POSILOVÁNÍ SVALŮ HRUDNÍKU MUŽŮ VE FITNESS ZAŘÍZENÍ Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury POSILOVÁNÍ SVALŮ HRUDNÍKU MUŽŮ VE FITNESS ZAŘÍZENÍ Bakalářská práce Autor: Vladimír Lapčík, Management sportu a trenérství Vedoucí práce: RNDr. Iva

Více