Vaše uživatelský manuál SUUNTO T4D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SUUNTO T4D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804783"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: 3 Navigace v menu 10 3 Stanovení hlavních nastavení Obecná nastavení Osobní nastavení Cvicební programy a relace Pouzití rezimu TRAINING (CVICENÍ) Navlecení pásu snímace Zahájení tréninkové relace

3 Bhem cvicení Po tréninku Nahlízení cvicebních záznam Nahlízení cvicebních souct Mení intenzity cvicení Pouzití hranicních hodnot a pásem srdecního rytmu Hranice srdecního rytmu Zóny srdecního tepu Pouzití interval a rozehátí... 6 Pouzití rezimu SPEED a DISTANCE (Rychlost a Vzdálenost) Párování POD.

4 Autolap a rychlostní omezení. 6.3 Kalibrace POD Pouzití rezimu TIME (Cas). 7.1 Ke zmn casu a duálního casu: Nastavení alarmu Obecné funkce Podsvícení.

5 Pojistka tlacítka Rezim spánku Pipojení k PC (volitelné) Odstranní závad Párování pásu snímace.. 10 Péce a údrzba Obecná pírucka

6 10.2 Úprava délky pásku cs 10.3 Výmna pásk Výmna baterie v pístroji na zápstí Výmna baterie v pásu.. 11 Technické údaje Technické údaje Trademark.

7 Copyright CE FCC Oznámení o patentu Likvidace pístroje Dementi...

8 Odpovdnost uzivatele Varování.... Index ÚVOD Dkujeme, ze jste si vybrali Suunto t4d jako svého tréninkového partnera. Suunto t4d je velmi pesný mic tepové frekvence vytvoený k tomu, aby vás trénink byl co nejúcinnjsí a nejzábavnjsí. Suunto t4d poskytuje trénování v tepových zónách, pesn mí spálené kalorie a zaznamenává vasi tréninkovou historii. Je to pístroj, který poroste spolecn s rstem vasí fyzické kondice. Hlavní funkce: Suunto Coach (trenér Suunto) - vás osobní tréninkový manazer Training Effect (tréninkový efekt) - zlepsená alternativa k zónovému tréninku Logbook (záznamník) - zaznamenává vsechny vase tréninkové relace Rozsíení funkcí pomocí Suunto POD (Peripheral Observation Devices) Kompatibilita se sluzbou Movescount pomocí volitelného zaízení Suunto Movestick cs 5 2 ZACÍNÁME 2.1 Základní nastavení Aktivujte mic tepu Suunto stisknutím libovolného tlacítka. Budete vyzváni k zadání kontrastu displeje, casu, data a dále k zadání vasí fyzické charakteristiky a aktivity. Start Stop Lap + Mode View Back Light - 1. Hodnoty zmníte tlacítky [Lap +] a [Light -]. 2. Podle poteby se na pedchozí nastavení mzete vrátit stisknutím tlacítka [View Back]. Po potvrzení posledního nastavení se na pístroji zobrazí,,settings ok" (nastavení OK). Nyní mzete zacít pouzívat základní funkce casu a monitorování srdecního tepu. POZNÁMKA: Vase maximální tepová frekvence je automaticky spocítána ze vzorce 210 (0,65 x vk). 6 Následující klasifikaci pouzijte jako pomcku pi urcování vasí Tídy aktivity. cs Lehké cvicení Pokud pravideln neprovádíte rekreacní sporty nebo tzkou fyzickou aktivitu, zejm se jen procházíte nebo lehce cvicíte, pouzijte 1. Rekreace Pokud pravideln provádíte rekreacní sporty nebo fyzickou práci a vase týdenní cvicení trvá: mén nez 1 hodinu, pouzijte 2. více nez 1 hodinu, pouzijte 3. Fitness Pokud pravideln sportujete nebo provádíte jinou fyzickou aktivitu a vase nárocné cvicení trvá: mén nez 30 minut týdn, pouzijte minut týdn, pouzijte hodiny týdn, pouzijte 6. více nez 3 hodiny týdn, pouzijte 7. Vytrvalost nebo profesionál Pokud pravideln trénujete nebo se úcastníte soutzí a vase týdenní cvicení trvá: 5-7 hodin, pouzijte 7, hodin, pouzijte hodin, pouzijte 8, hodin, pouzijte hodin, pouzijte 9,5. více nez 15 hodin, pouzijte Rezimy a zobrazení Rezimy Hlavní rezimy jsou TIME (Cas) a TRAINING (Trénink). Rezimy mzete pepínat tlacítkem [Mode] (Rezim). Je-li pístroj Suunto t4d spárován s nkterým zaízením POD (Peripheral Observation Devices), je k dispozici rovnz rezim SPEED AND DISTANCE (Rychlost a vzdálenost). 8 Zobrazení Kazdý rezim má rzná zobrazení obsahující doplkové informace, napíklad den v rezimu TIME nebo kalorie v rezimu TRAINING. Zobrazení mzete zmnit tlacítkem [View Back]. cs 20 Krom toho je podél levé hrany displeje zobrazen graf vaseho srdecního tepu. Pístroj Suunto t4d dále podél pravé dolní hrany zobrazuje vás tréninkový efekt Training Effect. Zámek tlacítek a podsvícení Tlacítka zamknete podrzením stisknutého tlacítka [Light -]. Jeho krátké stisknutí aktivuje podsvícení. I kdyz je aktivován zámek tlacítek, mzete pepínat zobrazení a zapínat podsvícení Navigace v menu Otevete menu podrzením stisknutého tlacítka [Mode] (Rezim). Pístroj Suunto t4d nabízí v kazdém rezimu jinou skladbu menu. V menu procházejte tlacítky [Lap +] a [Light -]. Pejdte k nastavení a potvrte hodnotu tlacítkem [Mode]. Na pedchozí nastavení se vrátíte tlacítkem [View Back]. 10 Menu mzete kdykoli opustit stisknutím tlacítka [Start Stop].

9 Rychlé opustní menu je indikováno znakem "X" na displeji. cs 11 3 STANOVENÍ HLAVNÍCH NASTAVENÍ Ped zahájením cvicení potebujete nadefinovat nastavení GENERAL (OBECNÉ) a PERSONAL (OSOBNÍ). Zajisují pesná mení a výpocty. Po aktivaci zaízení potebujete nejdíve nadefinovat hlavní nastavení (stiskem kteréhokoliv tlacítka). Chcete-li vdt více o tchto nastaveních a jejich úprav, ctte dál. V opacném pípad mzete pejít do dalsí kapitoly. 3.1 Obecná nastavení (OBECNÁ) nastavení urcují jednotky mení, formát casu a data jako pouzitý tón tlacítka. Tato nastavení byste si mli stanovit podle své vlastní volby. GENERAL Nastavení tones hr weight height time date Hodnota on / off bpm / % kg / lb cm / ft 12h / 24h dd.mm / mm.dd Popis Tóny tlacítek: zap. nebo vyp. Jednotky mení srdecního rytmu: údery za minutu nebo procento max. srdecního rytmu Jednotky hmotnosti: kilogramy nebo libry Jednotky výsky: centimetry nebo stopy Formát casu: 12 hodinový nebo 24 hodinový Formát datumu: den-msíc nebo msíc-den 12 Nastavení save Foot Hodnota ask / all km/h, /km, mph, /mi km/h, /km, mph, /mi km/h, /km, mph, /mi Popis Ulozit záznam: dotazte se ped ulozením nebo ulozte vse Jednotky Foot POD pro chzi: kilometry za hodinu, vzdálenost v kilometrech, míle za hodinu nebo vzdálenost v mílích Jednotky Bike POD na kolo: stejná volba jako pro Foot POD Jednotky GPS POD: stejná volba jako pro Foot POD cs Bike Gps Pi zmn GENERAL (OBECN&Aacuní tréninku). V zónovém tréninku se pokousíte 16 udrzet srdecní tep na urcité úrovni po celou dobu zátze. S funkcí Training Effect musíte dosáhnout pozadovaného cíle pouze jednou v prbhu tréninku. Training Effect Výsledek Malý Popis Zlepsuje schopnost zotavení; pi dlouhých relacích (více nez 1 hodina) rovnz zlepsuje základní vytrvalost. Nijak výrazn nezvysuje aerobní výkonnost. Udrzuje aerobní kondici. Buduje základ pro nárocnjsí tréninky v budoucnu. Zlepsuje aerobní výkonnost, pokud je opakován 2-4krát týdn. Nemá zádné zvlástní pozadavky programových úrovní. Výchozí úrove se automaticky nastavuje na základ vaseho activity class (stupn výkonnosti). Pocínaje výchozí programovou úrovní Suunto Coach zvysuje nebo snizuje tuto úrove a pizpsobuje ji podle vasí aktuální (zaznamenané) historie cvicení a soucasného activity class (stupn výkonnosti). POZNÁMKA: Suunto t4d rovnz zvysuje nebo snizuje vaseho activity class (stupe výkonnosti) podle historie cvicení. V obou pípadech budete pozádáni o potvrzení zmny ped úpravou nastavení. Suunto Coach vytváí cvicební rezim na pístích pt dní. Kazdé cvicení má cílovou úrove Training Effect (Úcinnosti cvicení) a doporucenou dobu trvání. Pouzijte [Lap +] (Okruh +) a [Light -] (Svtlo -) ke kontrole doporucení na pístí dny. 20 cs Jak pouzívat doporucení: 1. Rolujte na TODAY (DNES). 2. Stisknte [Mode] (Rezim). Tím se penesete do rezimu TRAINING (CVICENÍ). 3. Stisknte[Start Stop] (Start Stop) pro zahájení cvicení. Cílová úrove úcinnosti cvicení TE (ÚCINNOST CVICENÍ) a jeho doporucená délka jsou zobrazeny v náhledu rezimu TRAINING (cvicení). Malá sipka vedle casovace ukazující nahoru nebo dol udává, zda jste zvýsili nebo snízili intenzitu vaseho cvicení, abyste dodrzeli doporucení. Suunto Coach automaticky aktualizuje bzný postup cvicení, aby odpovídal vasemu aktuálnímu cvicení. Upozoruje sem zda Training Effect (Úcinnost cvicení) vasich pedchozích byla nad nebo pod cílovou úrovní a soucasn upravuje cíl pístího cvicení. POZNÁMKA: Pamatujte, ze zvýsení fyzické kondice vyzaduje trplivost a doporucení daná Suunto Coach se optimalizují pro proces kolísající mezi tzkým a lehkým cvicením. 21 Mzete cvicit s vyssí nebo nizsí intenzitou nebo delsí ci kratsí dobu, nez doporucuje Suunto Coach pro dosazení cíle kazdého cvicení. Delsí a nárocnjsí cvicení nez doporucená budou vypustna. Jestlize cvicíte více nez je doporuceno, radí se castji a déle odpocívat. Po odpocinku se doporucuje usilovnjsí cvicení. POZNÁMKA: Technologii analýzy srdecního rytmu produkujícího adaptivní cvicební program Suunto Coach zajisuje a podporuje spolecnost Firstbeat Technologies Ltd POUZITÍ REZIMU TRAINING (CVICENÍ) Rezim TRAINING (CVÍCENÍ) reguluje mení vsech vasich cvicebních aktivit. POZNÁMKA: I kdyz jak Suunto t4d, tak i pás snímace jsou vodotsné, radiový signál se nepenásí ve vod a tím znemozuje komunikaci mezi Suunto t4d a pásem snímace. cs 5.1 Navlecení pásu snímace Navlecte si pás podle zobrazení a pepnte do rezimu TRAINING (CVÍCENÍ) k zahájení snímání srdecního rytmu. Zvlhcete ob kontaktní oblasti (1) vodou nebo gelem ped vlastním navlecením pásu. Pesvdcete se, ze se pás nachází uprosted prsou. 23 UPOZORNNÍ: Jestlize máte kardiostimulátor, defibrilátor nebo jiné implantované elektronické zaízení, budete pouzívat snímací plás na vlastní nebezpecí. Ped vlastním pouzitím doporucujeme test cvicení se snímacem srdecního rytmu a pásem za lékaského dozoru.

10 Cvicení mze pedstavovat riziko pro ty, kdo pravideln necvicí. tréninkovou relaci stisknutím [Start Stop]. 2. Mic zastavíte stisknutím [Start Stop]. 4. mozná pekvapeni, nakolik je to prospsné! souhrnnými informacemi za zaznamenané období jsou: Dosazená Training Effect (TE) (Úcinnost cvicení) Prmrná a nejvyssí hodnota srdecního rytmu Spálené kalorie Casy okruh Cas v hranicích srdecního rytmu, nad a pod nimi Pi pouzití PODu rychlosti a vzdálenosti se rovnz zaznamená následující informace: 26 Celková vzdálenost Prmrné tempo (pouze Cadence POD) Prmrná a nejvyssí rychlost Vzdálenost na okruh Prmrná rychlost na okruhu Pro nahlízení do záznamníku: 1. Opuste LOG (ZÁZNAM) stiskem [Start Stop] (Start Stop). Zlepsuje aerobní kondici. zvlástních pozadavk na regeneraci. dv 2-3 regeneracní relace (TE 1-2) za týden. [View Back] (Pedchozí náhled) v rezimu TRAINING (CVICENÍ), dokud neukazuje náhled TE (Úcinnosti cvicení). 2. Nastavte cílovou úrove stiskem [Light -] (Svtlo -) a podrzením pi náhledu TE (Úcinnosti cvicení). Odecítací casovac napravo od cílové hodnoty TE udává, kolik casu zbývá k dosazení cílové hodnoty vaseho aktuálního srdecního rytmu (intenzita cvicení). 30 POZNÁMKA: Mzete zmnit hlavní náhled TRAINING (CVICENÍ) rezimu k zobrazení aktuální (dosazené) Training Effect (Úcinnosti cvicení) podrzením tlacítka [View Back] (Pedchozí náhled). Pepnte opt na náhled srdecního rytmu. cs 5.6 Pouzití hranicních hodnot a pásem srdecního rytmu Nastavení hranicních hodnot a pásem srdecního rytmu jsou definována v nastaveních rezimu TRAINING Hranice srdecního rytmu Nastavení nejvyssí a nejnizsí hranice srdecního rytmu vám pomze udrzet správnou intenzitu vaseho cvicení. V nabídce HR LIMITS (HRANICE SRDECNÍHO RYTMU) mzete nastavit zapnutí nebo vypnutí hranic srdecního rytmu, definovat horní a spodní hranici a zapnout nebo vypnout výstrahu. Nastavení hr limits lower Hodnota on / off bpm / % Popis Funkce hranic srdecního rytmu: zap. nebo vyp. Spodní hranice srdecního rytmu: podle zvolených jednotek v nastaveních GENERAL (OBECNÉ) 31 Nastavení upper alarm Hodnota bpm / % on / off Popis Horní hranice srdecního rytmu podle zvolených jednotek v nastaveních GENERAL (OBECNÉ) Mimo hranice výstrahy: zap. nebo vyp. Pro zmnu nastavení HR LIMITS (HRANICE SRDECNÍHO RYTMU): 1. Vstupte do nabídky (SET (NASTAVENÍ)) a rolujte [Lap +] (Okruh +), dokud nedosáhnete HR LIMITS (HRANICE SRDECNÍHO RYTMU). 2. Vstupte do nastavení tlacítkem [Mode] (Rezim) a nastavte hodnotu pomocí [Lap +] (Okruh +) a [Light -] (Svtlo -). 3. Potvrte hodnotu a pesute se do dalsího nastavení stiskem [Mode] (Rezim). 4. Je-li to nutné, opakujte kroky 2 a Stisknte [Start Stop] (Start Stop) pro opustní. POZNÁMKA: Hranicní limity srdecního rytmu se zobrazují s pomlckami na levém vnjsím obvodu displeje po jejich aktivaci. Pravdpodobná zivotní situace: Pohyb v pásmu Dnes si chcete dobe, ale usilovn zacvicit, proto nastavte hranice srdecního rytmu shodné s hranicemi pro pásmo 3 a zapnte funkci výstrahy. Snímac srdecního rytmu vás upozorní, kdyz pjdete pílis pomalu nebo cvicit pílis usilovn! Zóny srdecního tepu Trénování s monitory srdecního tepu je tradicn zalozeno na zónách srdecního tepu. Intenzita tréninku je urcována dobou strávenou v kazdé ze tech zón. Zóny srdecního tepu jsou definovány jako procentní hodnoty vaseho maximálního tepu. Zónový trénink je zavedená tréninková metoda a pednastavené výchozí hodnoty jsou tyto: Zóna 1 (60-70%): kondicní zóna; zlepsuje základní kondici a je vhodná pro redukci hmotnosti. Zóna 2 (70-80%): aerobní zóna; zlepsuje aerobní kondici a je vhodná pro vytrvalostní trénink. Zóna 3 (80-90%): prahová zóna; zlepsuje aerobní a anaerobní kapacitu a je vhodná pro zlepsení spickového výkonu. Pokud postupujte podle osobního tréninkového tréninku, který pouzívá zónový trénink, zadejte hodnoty definované programem. vyp. vyp. zóny srd. tepu zap./vyp. Podle poteby opakujte kroky 2 a rovnz stanovit dobu rozcvicení. To lze pouzít s aktivovanými intervaly i bez nich. tento náhled ke sledování casu, který vám zbývá pro aktuální interval. Jakmile jste zahájili cvicení, odecítací casovac se automaticky resetuje po uplynutí intervalu. Pokud cvicíte s intervaly, INT1 (INTERVAL1), INT2 (INTERVAL2) nebo WARM (ROZCVICENÍ) se zobrazuje ped dobou odecítání a udává, ve kterém intervalu se nacházíte. Ukazatel okruh na obrazovce vám napoví, kolik interval jste udlali, nap. int1 (okruh1), int2 (okruh2), int1 (okruh3), int2 (okruh4) apod. Nastavení int1 int1 Hodnota on / off 0'00 Popis Interval 1: zap. nebo vyp. Doba trvání intervalu 1: minuty a sekundy 35 Nastavení int2 int2 warm warm Hodnota on / off 0'00 on / off 0'00 Popis Interval 2: zap. nebo vyp. Doba trvání intervalu 2: minuty a sekundy Doba rozcvicení: zap. nebo vyp. Doba trvání rozcvicení: minuty a sekundy Pi zmn nastavení intervalu a doby rozcvicení: 1. V rezimu TRAINING (cvicení) vstupte do nabídky (SET (NASTAVENÍ)) a rolujte [Lap +] (Okruh +), dokud se nedostanete na INTERVAL (INTERVAL).

11 2. Vstupte do nastavení tlacítkem [Mode] (Rezim) a nastavte hodnotu pomocí [Lap +] (Okruh +) a [Light -] (Svtlo -). 3. Potvrte hodnotu a pesute se do dalsího nastavení stiskem [Mode] (Rezim). 4. Je-li to nutné, opakujte kroky 2 a Stisknte [Start Stop] (Start Stop) pro opustní. RADA: Jestlize chcete pouzít intervaly se stejnou dobou pro cvicení a odpocinek, stací pouze aktivovat a definovat interval jedna (INT1 (INTERVAL1)). Snímac srdecního rytmu pouzije tento cas pro kazdý okruh (interval) POUZITÍ REZIMU SPEED A DISTANCE (RYCHLOST A VZDÁLENOST) Rezim SPEED AND DISTANCE (rychlost a vzdálenost) je dostupný po spárování POD rychlosti a vzdálenosti se snímacem srdecního rytmu Suunto. cs 6.1 Párování POD Pro pouzití rezimu SPEED AND DISTANCE (rychlost a vzdálenost) potebujete nejdíve spárovat snímac srdecního rytmu s POD Suunto. Pro spárování POD: 1. V rezimu TRAINING (cvicení), vstupte do nabídky (SET (NASTAVENÍ)) a rolujte [Lap +] (Okruh +), dokud nedosáhnete PAIR A POD (SPÁROVAT POD). 2. Stisknte [Mode] (Rezim), abyste se dostali do prvního nastavení a zvolte typ PODu pomocí [Lap +] (Okruh +) a [Light -] (Svtlo -). 3. Stisknte [Mode] (Rezim) k aktivaci párování. 4. Zapnte POD, picemz se zobrazuje hlásení TURN ON (ZAPNUTO). Stejný postup pouzijte pro párování snímacího pásu srdecního rytmu. 37 POZNÁMKA: Ped optovným spárováním PODu nebo pásu, musíte nejdíve resetovat pístroj vyjmutím baterie a jejím ulozením v obrácené poloze (pól + dol). Poté ji opt vrate do pvodní polohy. RADA: Jestlize jste párovali Cadence POD, mzete pepínat mezi rychlostí a tempem jako hlavním náhledem v rezimu SPEED AND DISTANCE (rychlost a vzdálenost) podrzením tlacítka [View Back] (Pedchozí náhled). 6.2 Autolap a rychlostní omezení S vlastností autolapu mzete stanovit okruh podle vzdálenosti, ne podle casu (intervalové cvicení). Po aktivaci autolapu (a rychlosti a vzdálenosti POD), ukazuje snímac srdecního rytmu celkovou vzdálenost, prmrnou rychlost jednoho okruhu a cas kazdého okruhu. POZNÁMKA: Pi pouzití funkce autolapu je velmi dlezité pesn kalibrovat rychlost a vzdálenost POD. Nastavení autolap Hodnota on / off Popis Funkce autolapu: zap. nebo vyp. 38 Nastavení dist. Hodnota 0000 Popis Vzdálenost: vzdálenost okruhu podle zvolených jednotek v nastaveních GENERAL (OBECNÉ) cs Pi zmn nastavení autolapu: 1. V rezimu SPEED AND DISTANCE (rychlost a vzdálenost) vstupte do nabídky (SET (NASTAVENÍ)) a rolujte [Lap +] (Okruh +), dokud se nedostanete na AUTOLAP (AUTOLAP). 2. Vstupte do nastavení tlacítkem [Mode] (Rezim) a nastavte hodnotu pomocí [Lap +] (Okruh +) a [Light -] (Svtlo -). 3. Potvrte hodnotu a pesute se do dalsího nastavení stiskem [Mode] (Rezim). 4. Je-li to nutné, opakujte kroky 2 a Stisknte [Start Stop] (Start Stop) pro opustní. Stejn jako hranice srdecního rytmu mzete spustit funkci omezení rychlosti a stanovit pro sebe horní a spodní hranici rychlosti. RADA: To zahrnuje funkci autopause (automatické pauzy), která po aktivaci zastaví vase cvicení, je-li pílis pomalé pi pouzití Suunto PODu rychlosti a vzdálenosti. Cvicení se zahájí po zvýsení rychlosti. 39 Pravdpodobná zivotní situace: Trénink v mstských ulicích Autopause (Automatická pauza) se hodí jízd na kole nebo bhu mstskými ulicemi. Pomocí autopause (automatické pauzy) mzete ze záznamu vpustit veskerý cas, který jste strávili pi cekání na kizovatkách. Nastavení limits lower Hodnota on / off 00,0 Popis Funkce omezení: zap. nebo vyp. nejnizsí rychlost: podle zvolených jednotek v nastaveních GENERAL (OBECNÉ) Nejvyssí rychlost: podle zvolených jednotek v nastaveních GENERAL (OBECNÉ) Funkce autopause (automatické pauzy): zap./vyp. upper 00.0 pause on / off Pi zmn nastavení povolené rychlosti a pauzy: 1. V rezimu SPEED AND DISTANCE (rychlost a vzdálenost) vstupte do nabídky (SET (NASTAVENÍ) a rolujte [Lap +] (Okruh +), dokud se nedostanete na SPEED (RYCHLOST). 2. Vstupte do nastavení tlacítkem [Mode] (Rezim) a nastavte hodnotu pomocí [Lap +] (Okruh +) a [Light -] (Svtlo -) Potvrte hodnotu a pesute se do dalsího nastavení stiskem [Mode] (Rezim). 4. Je-li to nutné, opakujte kroky 2 a Stisknte [Start Stop] (Start Stop) pro opustní. cs 6.3 Kalibrace POD Suunto POD, které mí rychlost a vzdálenosti vyzaduje kalibraci, aby poskytovalo pesné údaje. Postup kalibrace je odlisný pro kazdý typ POD a vyzaduje prostudování podrobných informací v uzivatelské pírucce POD. Jednoduchým zpsobem jak provést rychlou kalibraci je bzet nebo jet na kole známou vzdálenost pomocí POD. 1. Spárujte a aktivujte vás POD. 2. Spuste záznamník. 3. Projdte známou vzdálenost. 4. Zastavte záznamník. 5. Vstupte do nabídky CALIBRATE (KALIBROVAT). 6. Zvolte typ POD type a nahrate menou vzdálenost aktuální (známou) vzdáleností. RADA: GPS POD je uvedena v seznamu nabídky CALIBRATE (KALIBROVAT), ale kalibrace nemá zádný vliv na GPS POD. Toto kalibracní nastavení pouzijte, jestlize chcete nap. dva Bike PODy pro rzné typy kol. Jeden z nich mzete 41 párovat jako GPS POD a kalibrovat stejným zpsobem jako byste provedli u typu Bike POD POUZITÍ REZIMU TIME (CAS) Rezim TIME (CAS) reguluje cas bhem dne ve dvou casových pásmech: hlavní cas a duální cas. V nabídce ALARM (ALARM), TIME (CAS) a DATE (DATUM) máte následující nastavení: Nastavení alarm alarm time dual time date Hodnota on / off 00:00 hours / minutes / seconds hours / minutes year / month / day Popis Funkce výstrahy: zap.

12 nebo vyp. Cas výstrahy: hodiny a minuty Hlavní cas: hodiny, minuty a sekundy Duální cas: hodiny a minuty Aktuální datum: rok, msíc a den cs 7.1 Ke zmn casu a duálního casu: Ke zmn casu a duálního casu: 1. V rezimu TIME (cas) vstupte do nabídky (SET (NASTAVENÍ)) a rolujte [Lap +] (Okruh -), dokud se nedostanete na TIME (CAS). 2. Vstupte do nastavení tlacítkem [Mode] (Rezim) a nastavte hodnotu pomocí [Lap +] (Okruh +) a [Light -] (Svtlo -) Potvrte hodnotu a pesute se do dalsího nastavení stiskem [Mode] (Rezim). 4. Je-li to nutné, opakujte kroky 2 a Stisknte [Start Stop] (Start Stop) pro opustní. Pravdpodobná zivotní situace: Znalost domácího casu Cestujete do zahranicí a nastavujete domácí cas. Hlavním casovým údajem bude cas ve stávající lokaci. Nyní budete vzdy informováni o místním casu a mzete rychle ovit, jaký cas je u vás doma. POZNÁMKA: Doporucujeme nastavit cas ve vasí soucasné lokaci jako hlavní cas, protoze hodiny pracují podle hlavního casu. 7.2 Nastavení alarmu Pro nastavení alarmu: 1. V rezimu TIME (cas) vstupte do nabídky (SET (NASTAVENÍ)) a rolujte na ALARM (ALARM) pomocí tlacítka [Light -] (Svtlo -). 2. Vstupte do nastavení tlacítkem [Mode] (Rezim) a nastavte hodnotu pomocí [Lap +] (Okruh +) a [Light -] (Svtlo -). 3. Potvrte hodnotu a pesute se do dalsího nastavení stiskem [Mode] (Rezim) Pro nastavení casu alarmu, opakujte kroky 2 a Stisknte [Start Stop] (Start Stop) pro opustní. cs Pohotovostní rezim alarmu Deaktivujte alarm stiskem [View Back] (Pedchozí náhled). Stiskem libovolného tlacítka se aktivuje funkce pohotovostního rezimu alarmu. Kazdý takový rezim trvá 5 minut. Tuto funkci lze aktivovat dvanáctkrát OBECNÉ FUNKCE 8.1 Podsvícení Podsvícení mzete zapnout stisknutím tlacítka [Light -]. Podsvícení se vypne automaticky. Chcete-li pouzívat podsvícení pi zmnách v nastavení, musíte jej aktivovat ped otevením nastavení. Podsvícení se znovu aktivuje pi kazdém stisknutím tlacítka. Tato funkce bude zapnutá, dokud nastavování neukoncíte. POZNÁMKA: Casté pouzívání podsvícení znacn redukuje zivotnost baterie. Z dvodu úspory energie podsvícení pouzívané v rezimu TRAINING (Trénink) bliká. 8.2 Pojistka tlacítka V kazdém rezimu mzete zajistit a odjistit tlacítka podrzením [Light -] (Svtlo -). I u zajistných tlacítek mzete stále mnit náhledy a zapínat podsvícení. 46 RADA: Doporucujeme zajisovat tlacítka nap. po zahájení nové cvicební relace nebo po ulození pístroje do cestovního vaku. cs 8. 3 Rezim spánku Snímac srdecního rytmu Suunto mzete rovnz uvést do rezimu spánku a tím prodlouzit zivotnost baterie. nebo vymazat zaznamenanou historii cvicení. Osobní nastavení se nevymazou. 1. Pro spustní rezimu spánku stisknte soucasn [Start Stop] (Start Stop), [Lap +] (Okruh +), [Light -] (Svtlo -) a [View Back] (Pedchozí náhled). 2. Zaízení aktivujte optovným stiskem libovolného tlacítka. POZNÁMKA: Základní nastavení se mají obnovovat pi kazdé optovné aktivaci pístroje. 8.4 Pipojení k PC (volitelné) Jestlize chcete provést podrobnjsí dlouhodobou analýzu, pouzijte Suunto Training Manager nebo Training Manager Lite. S tímto softwarem mzete dkladn sledovat císla, statistiky a grafická znázornní vasich cvicebních relací. Ke stazení vasich záznam do PC musíte zakoupit Suunto PC POD. Suunto PC POD umozuje soubzné aktuální sledování az tí osob na jednotlivém pocítaci ODSTRANNÍ ZÁVAD Vás Suunto snímac srdecního rytmu vyuzívá vysokofrekvencní penos, aby se zamezilo rusení pi snímání. Pesto cvicení poblíz nadzemního elektrického vedení nebo magnetických ci elektronických zaízení mze zpsobit rusení signálu. Pokud jste ztratili signál, zkuste následující: Ukoncete znovu zavete rezim TRAINING (CVICENÍ). Zkontrolujte, zda máte správn upevnný pás. Zkontrolujte, zda jsou navlhcená místa kolem elektrod. Odstrate vsechny pípadné zdroje rusení. Vymte baterii (pásu nebo na zápstí), pokud problémy petrvávají. Párování pásu snímace Pokud vymujete baterii pásu nebo máte potíze s píjmem signálu, budete muset spárovat pás se snímacem srdecního rytmu Suunto. Pi párování pásu: 1. Vyjmte baterii pásu. 2. Resetujte pás vlozením (nové) baterie pólem + dol. 3. Ve snímaci Suunto jdte do nabídky PAIR A POD (PÁROVAT POD) a zvolte HR BELT (PÁS SNÍMACE). 4. Vlozte baterii pólem + nahoru a zavete kryt. Stejný postup lze pouzít, pokud zjistíte problémy s píjmem signálu POD Suunto PÉCE A ÚDRZBA 10.1 Obecná pírucka Pro vsechna cvicební zaízení Suunto: Provádjte pouze postupy popsané v píruckách Suunto. Nedemontujte a neopravujte pístroj vlastními silami. Chrate pístroj ped nárazy, tzkými a ostrými pedmty, nadmrným horkem a nevystavujte je dlouhodobému úcinku pímého slunecního záení. Skladujte pístroj v cistém a suchém prostedí pi pokojové teplot. Neskladujte pístroj v místech, kde by mohlo dojít k jejich poskrábání tvrdými pedmty. cs Odstranní skrábanc K odstranní malých skrábanc na obrazovce pouzívejte Polywatch. Je k dostání u autorizovaných prodejc Suunto, ve vtsin hodináství a v internetovém obchod Suunto (shop.

13 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) suunto.com). odolné skvrny pouzijte mýdlo. si nový pásek podle zobrazení: 50 cs 10.4 Výmna baterie v pístroji na zápstí Baterii vymujte velmi opatrn, aby jste zajistili vodotsnost vaseho snímace srdecního rytmu. Nedbalá výmna mze mít za následek zrusení záruky. Pi výmn baterie postupujte dle následujícího zobrazení: 51 POZNÁMKA: Jestlize jsou poskozené závity krytu, zaslete prosím pístroj autorizovanému servisnímu zástupci firmy Suunto Výmna baterie v pásu Pi výmn baterie postupujte dle následujícího zobrazení: 52 cs POZNÁMKA: Doporucujeme výmnu krytu a tsnicí krouzek spolecn s baterií k zajistní cistoty a vodotsnost snímace. K bateriím jsou dostupné i výmnné kryty TECHNICKÉ ÚDAJE 11.1 Technické údaje Obecné Provozní teplota: -20 C az +60 C / -5 F az +140 F Skladovací teplota: -30 C az +60 C / -22 F az +140 F Hmotnost (pístroje): 45 g / 50 g / 65 g (v závislosti na typu popruhu) Hmotnost (pásu): max. práva vyhrazena. práva vyhrazena. obsah nelze pouzívat nebo rozsiovat pro jiné úcely nebo jinak sdlovat, 55 zpístupovat nebo rozmnozovat bez pedchozího písemného souhlasu firmy Suunto Oy. Obsah tohoto dokumentu podléhá kdykoliv zmn bez upozornní. Firma Suunto neposkytne zádné záruky, a jiz vyslovené nebo mlcky pedpokládané vcetn, ale bez omezení, na výstiznost, úplnost nebo bezchybnost této dokumentace. Nejnovjsí verzi této dokumentace lze stáhnout na CE Znacka CE se pouzívá k oznacení shody s EMC smrnicemi EU c. 89/336/EEC a 99/5/EEC 11.5 FCC Suunto t3d, Suunto t4d jsou ve shod s cástí 15 pravidel FCC pro digitální pístroje tídy B. Toto zaízení vytváí, pouzívá a mze vyzaovat vysokofrekvencní energii a pi nedodrzení tchto pokyn pi instalaci a pouzití mze zapícinit skodlivé rusení radiokomunikací. Nelze zarucit, ze se toto rusení neprojeví v urcitém jednotlivém pípadu. Jestlize toto zaízení skodliv rusí jiná zaízení, pokuste se tyto potíze esit jeho pemístním. Pokud nemzete sami odstranit vzniklý problém, konzultujte ho s autorizovaným prodejcem firmy Suunto nebo jiným kvalifikovaným servisním technikem. Provoz podléhá následujícím podmínkám: 56 Toto zaízení nemze zpsobovat skodlivé rusení. Toto zaízení musí pohlcovat veskerá pijímaná rusení vcetn rusení, která mohou nepízniv ovlivnit jeho funkci Opravy by mli provádt oprávnní servisní technici firmy Suunto. Neoprávnné opravy mají za následek zrusení záruky. Tento výrobek je testován na shodu se standardy FCC. Pro pouzití v domácnosti nebo kanceláské pouzití. UPOZORNNÍ FCC: Zmny a úpravy výslovn neodsouhlasené firmou Suunto Oy by mohly zrusit vase oprávnní k provozu tohoto zaízení podle pedpis FCC. cs 11.6 Oznámení o patentu Tento výrobek je chránn následujícími patenty a jejich odpovídajícími národními zákony: US 11/432,380, US 11/181,836, US 11/169,712, US 11/154,444, US 12/145,766, US 11/808,391, US 7,526,840, USD 603,521, USD 29/313,029, US 12/223,701, US 7,192,401, US a EU Design / Byly pouzity i ostatní patenty Likvidace pístroje Zaízení likvidujte nálezitým zpsobem jako elektronický odpad. Nevhazujte ho do domovního odpadu. Na pozádání mzete vrátit vase zaízení nejblizsímu zástupci firmy Suunto DEMENTI Odpovdnost uzivatele Tento pístroj je urcený pouze pro rekreacní úcely. Suunto snímace srdecního rytmu nelze pouzívat k mením, která vyzadují profesní pesnost a nesmí nahrazovat laboratorní mení. cs 12.2 Varování Jestlize máte kardiostimulátor, defibrilátor nebo jiné implantované elektronické zaízení, budete pouzívat snímací plás na vlastní nebezpecí. Ped vlastním pouzitím doporucujeme test cvicení se snímacem srdecního rytmu a pásem za lékaského dozoru. Cvicení mze pedstavovat riziko pro ty, kdo pravideln necvicí. Drazn doporucujeme konzultace s lékaem ped zahájením vlastního cvicebního programu Index A alarm, 44 dímat, 44 K kalibrovat, 41 L likvidace pístroje, 58 C Coach, 16, 19 cvicební program, 20 adaptace, 21 cistní pístroje, 49 M maximální srdecní rytmus, 15 N nabídka ALARM, 43 AUTOLAP, 38 CAS, 43 DATUM, 43 OBECNÉ, 12 OSOBNÍ, 14 SPEED (RYCHLOST), 39 nastavení 61 G GENERAL (OBECNÉ) nastavení, 12 H hranice srdecního rytmu, 31 I interval, 35 GENERAL (OBECNÉ), 12 hranice srdecního rytmu, 31 maximální srdecní rytmus, 15 PERSONAL (OSOBNÍ), 12 zóny srdecního tepu, 34 O obecná pírucka, 49 odstranní skrábanc, 49 rezimy CAS, 43 RYCHLOST A VZDÁLENOST, 37 TRAINING, 24 TRAINING (CVICENÍ), 23 rozcvicení se, 35 S soucty, 27 P párovat, 37, 48 pás snímace navlecení, 23 výmna baterie, 52 PERSONAL (OSOBNÍ) nastavení, 12 podsvícení, 46 pojistka tlacítka, 46 T Training Effect, 16 trénink tréninková relace, 25 zahájení tréninkové relace, 24 U úprava délky pásku, 50 R rezim spánku, 47 Rezim TRAINING, 23 Rezim TRAINING (Trénink), V výmna baterie pásu, 52 baterie v pístroji na zápstí, 51 výmna pásku, 50 Z záznamník, 26 zóny srdecního tepu, SUUNTO HELP DESK Global USA (toll free) Canada (toll free) www.

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T1C http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804804

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T1C http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804804 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SUUNTO T1C. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SUUNTO T1C v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T4C http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804770

Vaše uživatelský manuál SUUNTO T4C http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SUUNTO T4C. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SUUNTO T4C v uživatelské příručce

Více

SUUNTO t3d. Uživatelská příručka

SUUNTO t3d. Uživatelská příručka SUUNTO t3d Uživatelská příručka cs MODES & VIEWS Time Training Speed & Distance weekday date seconds dual time empty training effect calories average heart rate lap time time distance average speed maximum

Více

SUUNTO t4d. Uživatelská příručka

SUUNTO t4d. Uživatelská příručka SUUNTO t4d Uživatelská příručka cs MODES & VIEWS Time Training Speed & Distance weekday date seconds dual time empty training effect calories average heart rate lap time time distance average speed maximum

Více

cs Uživatelská příručka 1 2

cs Uživatelská příručka 1 2 cs Uživatelská příručka 1 2 REŽIMY A NÁHLEDY Time (Čas) Training (Cvičení) Speed & Distance (rychlost a vzdálenost) pracovní den/všední den datum sekundy duální čas prázdný training effect kalorie průměrný

Více

SUUNTO t1/t1c. Uživatelská příručka

SUUNTO t1/t1c. Uživatelská příručka SUUNTO t1/t1c Uživatelská příručka cs MODES & VIEWS Time Training weekday date seconds dual time calories average heart rate lap time time current heart rate zone 1 Úvod... 5 2 Začínáme... 6 2.1 Základní

Více

Vaše uživatelský manuál SUUNTO ELEMENTUM VENTUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804868

Vaše uživatelský manuál SUUNTO ELEMENTUM VENTUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3804868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SUUNTO ELEMENTUM VENTUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

cs Uživatelská příručka 1 2

cs Uživatelská příručka 1 2 cs Uživatelská příručka 1 2 Time (Čas) REŽIMY A NÁHLEDY Training (Cvičení) Displej 1* Training (Cvičení) Displej 2* řádek 1: datum řádek 2: čas náhledy: pracovní den/ všední den sekundy duální čas nadmořská

Více

POHODLNÝ PÁS SUUNTO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ

POHODLNÝ PÁS SUUNTO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ CS POHODLNÝ PÁS SUUNTO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ CZ 1. ÚVOD K PÁSOVÉMU PŘENAŠEČI SRDEČNÍHO RYTMU SUUNTO...3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE K PÁSOVÉMU PŘENAŠEČI SRDEČNÍHO RYTMU SUUNTO...3 NASAZENÍ PÁSOVÉHO PŘENAŠEČE...3

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

cs Stručná příručka 1 2

cs Stručná příručka 1 2 cs Stručná příručka 1 2 1 Základní informace... 3 1.1 Základní nastavení... 3 1.2 Nastavení úrovně aktivity... 4 1.3 Navádění v nabídce... 7 1.4 Režimy a náhledy... 8 1.5 Pojistka tlačítka... 9 1.6 Instalace

Více

SUUNTO t6d UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SUUNTO t6d UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA SUUNTO t6d UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA cs MODES & VIEWS Time Training display 1* Training display 2* row 1: date row 2: time views: weekday seconds dual time altitude row 1: chrono row 2: heart rate views: average

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 211 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586881 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 211. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

11.04.2011 Content in this presentation is subject to change.

11.04.2011 Content in this presentation is subject to change. Suunto GTM Plan Quest Pre-selling Suunto Podzim 2011 Presentation GPS 11.04.2011 Content in this presentation is subject to change. 1 2 Suunto Quest obsah balení Suunto Quest náramkový přístroj Suunto

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Měřič tepové frekvence PC 14

Měřič tepové frekvence PC 14 Měřič tepové frekvence PC 14 I. Obecné informace 1. Obsah sady 1 měřič tepové frekvence PC14 1 elastický pásek 1 snímací hrudní pás 1 držák na kolo 2. Nasazení měřiče tepové frekvence / namontování držáku

Více

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519

Vaše uživatelský manuál KONICA MINOLTA BIZHUB 160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/586519 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro KONICA MINOLTA BIZHUB 160. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se KONICA MINOLTA

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 360D http://cs.yourpdfguides.com/dref/2817005 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 360D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru.

Cardio 60 ( / ) V nabídce stisknutím procházíte směrem nahoru. Stisknutím a podržením rychle procházíte nabídku směrem nahoru. 60 Návod na použití Cardio 60 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) Stisknutím a podržením zapněte přístroj. Chcete-li přístroj vypnout, stisknutím a podržením přejděte do dílčí nabídky a pomocí tlačítka nahoru

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 MINI MAXI http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181246 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 MINI MAXI. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 MINI MAXI v uživatelské

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

1. Stažení aplikace irunning do tabletu Aplikaci naleznete pod názvem [irunning+] na stránkách Google Play/iTune Store.

1. Stažení aplikace irunning do tabletu Aplikaci naleznete pod názvem [irunning+] na stránkách Google Play/iTune Store. APLIKACE IRUNNING+ 1. Stažení aplikace irunning do tabletu Aplikaci naleznete pod názvem [irunning+] na stránkách Google Play/iTune Store. 2. Propojení ovládacího panelu s tabletem 2.1 Operační systém

Více

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637

Vaše uživatelský manuál PLANTRONICS DISCOVERY 925 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2364637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PLANTRONICS DISCOVERY 925. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ OBSAH OBSAH Obsah balení... 2 Důležitá upozornění...3 Základní informace pro vedení tréninku...6 Přehled funkcí...7 Přenos signálu a metody měření Začínáme...8 Základní ovládání sporttesteru...9 Základní

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503

Vaše uživatelský manuál ASUS VK222H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359503 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5516S/5520S http://cs.yourpdfguides.com/dref/1289989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

1 GENERAL. 1.1 Obecné informace. Gratulujeme vám k zakoupení této pokročilé multifunkční screeneyex. Udělejte si chvilku číst tuto příručku pozorně.

1 GENERAL. 1.1 Obecné informace. Gratulujeme vám k zakoupení této pokročilé multifunkční screeneyex. Udělejte si chvilku číst tuto příručku pozorně. 1 GENERAL 1.1 Obecné informace Gratulujeme vám k zakoupení této pokročilé multifunkční screeneyex. Udělejte si chvilku číst tuto příručku pozorně. Tyto zdroje poskytují důležité informace o nastavení a

Více

Rider 60. Pozastavit/Ukončit ( /BACK/ / ) LAP PAGE

Rider 60. Pozastavit/Ukončit ( /BACK/ / ) LAP PAGE Stručná příručka Rider Přístroj Rider je vybaven dotykovým panelem. Zařízení lze ovládat klepáním na panel nebo hardwarovým tlačítkem. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Vypínač/Zpět/ Pozastavit/Ukončit ( /BACK/

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG C61RCCN/XEH http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380056 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG C61RCCN/XEH. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP Nastavení synchronizace asu s internetovými servery Tento návod Vám pomže nastavit na Vašem poítai synchronizaci asu s internetovými servery pro operaní systémy MS Windows (XP, Vista), Linux (Ubuntu) a

Více

Vaše uživatelský manuál ALCATEL OT-255D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3461605

Vaše uživatelský manuál ALCATEL OT-255D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3461605 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930

Váš manuál OPEL EASYSTART R PLUS http://sk.yourpdfguides.com/dref/2824930 Môžete čítať odporúčnia v uživateľskej príručke, technickej príručke alebo inštalovať sprievodcu pre OPEL EASYSTART R PLUS. Odpovede na všetky vaše otázky o OPEL EASYSTART R PLUS nájdete v použivateľskej

Více

SUUNTO M1/M2 Uživatelská příručka

SUUNTO M1/M2 Uživatelská příručka SUUNTO M1/M2 Uživatelská příručka cs 1 Vítejte... 4 2 Ikony a segmenty na displeji... 6 3 Používání tlačítek... 7 4 Začínáme... 8 4.1 Odhad vaší fyzické kondice... 9 5 Použití zámku tlačítek... 11 6 Nasazení

Více

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444

Vaše uživatelský manuál HP DESIGNJET 10000S http://cs.yourpdfguides.com/dref/897444 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859

Vaše uživatelský manuál NAVIGON 8410 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3951859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAVIGON 8410. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAVIGON 8410 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS VN-7700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3956772

Vaše uživatelský manuál OLYMPUS VN-7700 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3956772 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4809832 Děkujeme, že jste si zakoupili tento monitor srdečního tepu. Prosím, před použitím si přečtěte si důkladně návod k použití. Pokud byl přístroj poškozen při přepravě, nepoužívejte

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C Návod k obsluze Blahopřejeme!!! Koupí přístroje CICLO PULS CP12C jste získali přístroj na měření tepu, který Vám během tréninku poskytne veškeré důležité údaje. CICLO PULS CP12C spojuje jedinečný design

Více

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111

Uživatelský manuál. 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Uživatelský manuál 2,4 Ghz bezdrátový BABY MONITOR OXE BM1111 Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné používání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Obsah Předmluva Úvod Informace

Více

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946

Vaše uživatelský manuál HP COLOR LASERJET 9500MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/908946 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COLOR LASERJET 9500MFP. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP COLOR LASERJET

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637

Vaše uživatelský manuál ZYXEL PRESTIGE 320W http://cs.yourpdfguides.com/dref/2426637 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZYXEL PRESTIGE 320W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZYXEL PRESTIGE 320W v

Více

Vaše uživatelský manuál WESTERN DIGITAL MY BOOK 3.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226940

Vaše uživatelský manuál WESTERN DIGITAL MY BOOK 3.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3226940 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro WESTERN DIGITAL MY BOOK 3.0. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se WESTERN DIGITAL

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe

DANDO S.R.O č.t. 0902 331 936 X-BAR. Elektromechanická závora. Návod k inštalácii a obsluhe X-BAR Elektromechanická závora Návod k inštalácii a obsluhe 1. Kontrola p_ed montáží Než p_ikro_íte k instalaci, zkontrolujte vhodnost zvoleného modelu závory a podmínky pro montáž Ujist_te se, že všechny

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A

NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A NÁVOD K POUŢITÍ SESTAVY WINDOW-WALL KIT AK-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ K MOBILNÍ KLIMATIZACI SINCLAIR AMC-15A PŘÍSLUŠENSTVÍ 1 x kabel dálkového ovladače venkovní jednotky 1 x dálkový ovladač 1 x okenní souprava

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5731 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3463065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SHARP AR-5731. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SHARP AR-5731 v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868

Vaše uživatelský manuál GOCLEVER MAP 2.5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1077868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GOCLEVER MAP 2.5. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se GOCLEVER MAP 2.5 v uživatelské

Více

Echowell PH 5. Výr. Číslo: 1130

Echowell PH 5. Výr. Číslo: 1130 Echowell PH 5 Výr. Číslo: 1130 Obsah Začíname 1. Obsah balení...01 2. Měření tepové frekvence před použitím PH5...01 3. Hrudní pás, snímač tepové frekvence a náramkové hodinky...01 Kapitola 1 režimy a

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Příloha. Návod k instalaci a obsluze. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Příloha a obsluze Flamco www.flamcogroup.com Obsah Strana 1. Uvedení do provozu 3 1.1. Uvedení do provozu ENA 50/60 3 1.2. Parametry pro uvedení do provozu 3 2. Položky menu Hardware a Parametry

Více

SUUNTO ELEMENTUM TERRA Uživatelská příručka

SUUNTO ELEMENTUM TERRA Uživatelská příručka SUUNTO ELEMENTUM TERRA Uživatelská příručka cs A B C SETTINGS CHRONOGRAPH / DATE MEMORY ALTITUDE RECORDING TIME COMPASS CALIBRATION cs ZAČÍNÁME Děkujeme za zvolení přístroje Suunto Elementum Terra, digitálních

Více

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu

Instalaní manuál. SET Potvrzovací tlaítko, slouží pro potvrzení výbru funkce v OSD menu Instalaní manuál Základní popis zaízení: Zobrazení obrazu ze 4 kamerový vstup na jedné obrazovce v reálném ase 4 kamerové vstupy 4 alarmové vstupy 2 alarmové výstupy (jedno relé NO/NC) detekce ztráty videosignálu

Více

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC1.0/TX1.0

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC1.0/TX1.0 UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM POCÍTAC TITANIUM FUNKCE TLACÍTEK OVLADAC DRIVE TLACÍTEK Otáčejte ovladačem i-drive pro úpravu hodnot nastavení nebo úrovně odporu, otáčením po směru hodinových ručiček hodnoty

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KXTD7590CE http://cs.yourpdfguides.com/dref/2734563 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC KXTD7590CE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Obrázky k těmto textům naleznete v Anglickém návodu. MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Tento manuál obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě,

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5061 Krokoměr insportline PR039

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5061 Krokoměr insportline PR039 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5061 Krokoměr insportline PR039 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 POUŽÍVÁNÍ KROKOMĚRU... 3 TLAČÍTKA... 3 DOPORUČENÍ... 3 PŘIPEVNĚNÍ KROKOMĚRU... 3 CVIČEBNÍ REŽIMY... 4 ÚVODNÍ NASTAVENÍ...

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS VW266H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359541

Vaše uživatelský manuál ASUS VW266H http://cs.yourpdfguides.com/dref/2359541 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika

Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika Digitální kompas 16 směrů světových stran Navádění Digitální budík se zobrazováním data 12/24 mód pro zobrazování hodin Budík se opakuje každý den

Více

CZ IN 448 krokoměr insportline Paso Pulse (WC065-A08R) NÁVOD NA POUŽITÍ

CZ IN 448 krokoměr insportline Paso Pulse (WC065-A08R) NÁVOD NA POUŽITÍ CZ IN 448 krokoměr insportline Paso Pulse (WC065-A08R) NÁVOD NA POUŽITÍ Dodavatel: SEVEN SPORT s. r. o. Dělnická 957, Vítkov 749 01 www.insportline.cz objednavky@insportline.cz Tel.: 556 300 970 CZ1 OBSAH

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka

SUUNTO QUEST Uživatelská příručka SUUNTO QUEST Uživatelská příručka cs 1 BEZPEČNOST... 5 Typy bezpečnostních opatření:... 5 Bezpečnostní opatření:... 5 2 Vítejte... 7 3 Ikony a segmenty na displeji... 9 4 Používání tlačítek... 10 5 Začínáme...

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885

Vaše uživatelský manuál PHILIPS F825 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2727885 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PHILIPS F825. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se PHILIPS F825 v uživatelské příručce

Více

BBW200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

BBW200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL BBW200 UŽIVATELSKÝ MANUÁL BBW200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení chytrého senzoru teploty a vlhkosti BBW200 Smart Temperature & Humidity Sensor od BEEWI. Přečtěte si prosím následující

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Vaše uživatelský manuál SKODA SUPERB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579791

Vaše uživatelský manuál SKODA SUPERB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3579791 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SKODA SUPERB. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SKODA SUPERB v uživatelské příručce

Více

SUUNTO M1/M2 Uživatelská příručka

SUUNTO M1/M2 Uživatelská příručka SUUNTO M1/M2 Uživatelská příručka cs 1 BEZPEČNOST... 4 Typy bezpečnostních opatření:... 4 Bezpečnostní opatření:... 4 2 Vítejte... 6 3 Ikony a segmenty na displeji... 8 4 Používání tlačítek... 9 5 Začínáme...

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG SGH-E250D http://cs.yourpdfguides.com/dref/791066 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000

NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU. Radon skener 3000 NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ SKENER VÝSKYTU RADONU Radon skener 3000 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení digitálního skeneru výskytu radonu. Věříme, že Vám přístroj bude spolehlivě sloužit k Vaší

Více

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897

Vaše uživatelský manuál ASUS V9980 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4191897 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál 3M MPRO110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356310

Vaše uživatelský manuál 3M MPRO110 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2356310 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem

Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem 2 208 Regulátor prostorové teploty s tíbodovým výstupem Pro aplikace vytápní REV34.. Bateriové napájení, nezávislý na síovém naptí, jednoduchá a srozumitelná obsluha, pehledný displej s velkými symboly

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU CE491202 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3550859

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU CE491202 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3550859 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více