Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina"

Transkript

1 Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále jen DSPS ) ve městě Bílina. Byty jsou určeny občanům, kteří pečovatelskou službu (dále jen PS ) potřebují a využívají z důvodu snížení soběstačnosti vzhledem k věku nebo zdravotnímu stavu v rozsahu minimálně 3 hodin týdně pomoci PS dle individuálních potřeb, přání, schopností a dovedností klienta. II. Podání žádosti 1. Žadatel, který se uchází o byt, podá žádost na předepsaném formuláři na odboru sociálních věcí a zdravotnictví při MěÚ Bílina nebo v Domě se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina. Nezbytnou součástí je zdravotní a psychické posouzení žadatele lékařem za účelem zhodnocení indikací a kontraindikací pro přijetí do DSPS. 2. Žádost o přidělení bytu se předkládá s přílohami prokazujícími splnění níže uvedených kritérií (občanský průkaz, důchodový výměr, smlouva o poskytování Pečovatelské služby, rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na péči), Odboru sociálních věcí a zdravotnictví při Městském úřadu v Bílině nebo v Domě se soustředěnou pečovatelskou službou, Havířská 582/27, Bílina. 3. K uzavření nájemní smlouvy na byt v DSPS je nutné splnění minimálně 4 kritérií uvedených v článku III. III. Kritéria pro přidělení bytu 1. Žadatel o nájemní byt v DPS musí splňovat alespoň 4 kritéria: a) má trvalý pobyt v Bílině, b) nemá žádné dluhy vůči městu Bílina, c) je ve věku minimálně 65 let, nebo má sníženou soběstačnost vzhledem k zdravotnímu stavu, d) je příjemcem starobního nebo invalidního důchodu, a byl mu přiznán příspěvek na péči odpovídající I. nebo II.. stupni závislosti dle 11 odstavce 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, e) je žadatelem příspěvku na péči, poskytovaném osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona č.108/2006 Sb.,o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, f) je klientem pečovatelské služby minimálně 6 měsíců, 4. Smlouvu o nájmu bytu v DSPS lze také uzavřít s osobou, která je uživatelem služeb poskytovaných v zařízeních Hornické nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. Bílina tzn. Léčebny dlouhodobě nemocných. 1

2 IV. Evidence žádostí 1. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vede evidenci žadatelů o byty. 2. Žádost o byt se vyřadí z evidence: a) pokud žadatel přestane plnit podmínky stanovené v čl. 1. a 2. těchto pravidel, b) na vlastní žádost žadatele, c) zjistí-li se, že žadatel při podání žádosti uvedl nesprávné údaje, které žadatele neoprávněně zvýhodňují, d) v případě, že žadatel bez vážných důvodů odmítne uzavřít nájemní smlouvu na byt do 15 dnů ode dne doručení výzvy k uzavření nájemní smlouvy, e) v případě úmrtí žadatele, f) v případě vyjádření lékaře, že zdravotní stav žadatele je kontraindikací pro soužití osob v domě se soustředěnou pečovatelskou službou. 3. O vyřazení žádosti je žadatel odborem sociálních věcí a zdravotnictví informován do 30 dnů ode dne zjištění skutečností, které jsou důvodem pro vyřazení žádosti. V. Hodnocení žádostí a stanovení pořadí žádostí 1. Jednotlivé žádosti jsou hodnoceny bodovým systémem dle stanovených kritérií ze sociálního šetření (viz příloha č. 1). Odbor sociálních věcí a zdravotnictví předkládá průběžně tyto žádosti sociálně zdravotní komisi k projednání a ta následně podá návrh na usnesení do rady města. 2. Žadatel je povinen umožnit vedoucí pečovatelské služby sociální šetření hodnotící sociální situaci žadatele a potřebnost poskytovaní pečovatelské služby. Při sociálním šetření se přihlíží ke skutečnosti, zda se žadatel snaží svoji situaci řešit za pomoci rodiny, nebo svých dostatečných majetkových poměrů. 3. Rada města si vyhrazuje právo přednostního udělení bytu občanům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, které se bude posuzovat individuálně na základě sociálního šetření. VI. Uzavírání nájemních smluv 1. Nájemní smlouvy uzavírá Odbor nemovitostí a investic na doporučení sociálně zdravotní komise a schválení Radou města Bílina. 2. Uzavírání nájemních smluv v těchto bytech se řídí příslušným ustanovením zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dalších zákonných norem upravujících nájem bytu. 3. Přechod nájmu bytu v DSPS na jiné osoby s ustanovením 709 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je vyloučen. 4. Nedílnou součástí nájemní smlouvy je uzavřená Smlouva o poskytování pečovatelské služby mezi žadatelem a Pečovatelskou službou Bílina, v minimálním rozsahu 500 Kč měsíčně, dle jeho individuálních přání, potřeb, schopností a dovedností. 2

3 VII. Závěrečná ustanovení Pravidla byla schválena usnesením č. III/ 437 na zasedání Rady města Bílina konaného dne a nabývají účinnosti dnem schválení. Tímto se ruší pravidla ze dne Bc. Zdeněk Rendl místostarosta města Bílina Josef Horáček starosta města Bílina 3

4 Příloha č. 1 Sociální šetření Kritérium Přehled kritérií a počtu bodů Počet bodů a) závislost na pomoci jiné osoby Podle rozhodnutí obecního úřadu s rozšířenou působností nebo úřadu práce je žadatel příjemcem příspěvku na péči I. nebo II. stupni závislosti dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Je žadatelem příspěvku na péči 5 stupeň závislosti I 10 stupeň závislosti II 15 b) zdravotní důvody Téměř nepohyblivý potřebuje pomoc při každém přesunu 0 Mírně snížená pohyblivost 5 Snížená pohyblivost po schodech i po rovině 10 Pohybuje se pouze po bytě ven téměř nevychází 15 Vlastnictví průkazu ZTP, ZTP/P 10 c) označení pečovatelských úkonů, které žadatel objedná u pečovatelské služby a tuto službu řádně využívá po dobu nejméně 6 měsíců nepravidelná pomoc jiné osoby 0 pomoc při sebeobsluze - koupel 10 doprovod 10 udržování domácnosti (běžný úklid, velký úklid 10 donáška nákupu, pochůzky 10 praní a žehlení osobního či ložního prádla 10 stravování ( příprava stravy, podávání a příprava stravy) 10 d) současné bydlení vhodné přiměřené ubytování (vlastní, či nájemní byt) 0 dle počtu následujících kritérií (vyšší patro bez výtahu, byt tmavý, studený, vlhký, fyzická náročnost topení, bez teplé vody, bez koupelny, dvě a více osob na jednu obytnou místnost, jiný důvod nevhodnosti)

5 e) sociální důvody Bydlí ve společné domácnosti s rodinným příslušníkem 0 Bydlí sám, rodina žije v Bílině 10 Bydlí sám, rodina žije mimo Bílinu 20 Bydlí sám, rodinu nemá 30 f) funkce rodiny Rodina o klienta pečuje téměř sama ( fce PS je zde minimální) 0 Rodina se podílí na péči 10 Rodina se nepodílí na péči ( nekomunikuje s PS, jeví nezájem o pečujícího, špatné rodinné vztahy) Rodinu nemá, nikdo z okolí ho nenavštěvuje je plně závislí na PS 20 g) f) věk žadatele nad 65 let 2 nad 70 let 4 nad 75 let 6 nad 80 let 8 nad 85 let

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE

Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE Vnitřní směrnice č. 06/2012 Z Á S A D Y PRO NÁJEM BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU OLDŘICHOVICE 1. Úvodní ustanovení (1) Těmito Zásadami se stanoví pravidla pro poskytování nájmu bytů

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Předmět nájmu Závazný postup při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 schválený usnesením Rady městské části Praha 4 č. 5R-226/2013 ze

Více

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Frýdlant nad Ostravicí v působnosti odboru sociálních věcí A. Pravidla pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv v domě zvláštního určení a pro malometrážní

Více

Směrnice pro nájem bytů zvláštního určení

Směrnice pro nájem bytů zvláštního určení Označení dokumentu: S/08/2015 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 10.03.2015 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platný Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: 10/4 MĚSTO

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

Článek I. Evidence žadatelů

Článek I. Evidence žadatelů Zásady nájmu bytů zvláštního určení, tj. bytů v Domě s pečovatelskou službou v Praze 5, Zubatého 330/10 a bytů s pečovatelskou službou poskytovanou CSOP Praha 5 v domech Městské části Praha 5. Praha leden

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou

Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Pravidla pro přidělování bytů, prostoru nebo místnosti ve vlastnictví Města Hrádek nad Nisou Interní číslo směrnice: IP/3/2014 Řízený výtisk Změna č.: 0 Účinnost od: 1.1.2015

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 7/2010 SMĚRNICE RM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 7/2010 SMĚRNICE RM MĚSTO NOVÝ JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 11 Nový Jičín IČO: 00298212 Název vnitřního předpisu: HOSPODAŘENÍ S BYTY V MAJETKU MĚSTA Druh vnitřního předpisu: SMĚRNICE RM Číslo:

Více

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY

PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ A PRONAJÍMÁNÍ MĚSTSKÝCH BYTŮ V TZV. DOMECH PRO SENIORY Příloha č. 1 Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011-2014 Účinnost od: 01.07.2013

Více

Rodné číslo... Občanství. Stav (ženatý, vdaná, vdovec, vdova, rozvedený/á). Trvale bytem. Velikost obývaného bytu. Patro Výtah (ano, ne)..

Rodné číslo... Občanství. Stav (ženatý, vdaná, vdovec, vdova, rozvedený/á). Trvale bytem. Velikost obývaného bytu. Patro Výtah (ano, ne).. S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C ŽÁDOST o přidělení bytu zvláštního určení (bezbariérového) nebo upravitelného bytu ŽADATEL Jméno a příjmení. Rodné číslo... Občanství. Stav (ženatý, vdaná, vdovec,

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 958 ze dne 13.5.2014 k návrhu na schválení Pravidel pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Pravidla pro přijímání do Domu s pečovatelskou sluţbou v Praze - Zbraslavi

Pravidla pro přijímání do Domu s pečovatelskou sluţbou v Praze - Zbraslavi Pravidla pro přijímání do Domu s pečovatelskou sluţbou v Praze - Zbraslavi I. Základní pojmy I.1. Ţadatel Žadatelem je fyzická osoba, která podala písemnou žádost o přijetí do domu zvláštního určení, kterým

Více

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka

Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Pravidla pro přidělování městských bytů v majetku města Karolinka Čl. 1 Ustanovení 1. Tato pravidla upravují podmínky pronajímání bytů v domech v majetku města Karolinky (dále jen městský byt ). 2. Tato

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Změna: 165/2006 Sb. Změna: 379/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 259/2008 Sb. Změna: 585/2006

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pomoci v hmotné nouzi Citace: 111/2006 Sb. Částka: 37/2006 Sb. Na straně (od-do): 1305-1328 Rozeslána dne: 31. března

Více

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.10.

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.10. CHARITA HLUČÍN CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.10.2014 - OBSAH: 1. Velmi stručně... 1 2. Úvod... 4 3. Zájemce o službu...

Více

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č.7/2015

Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště. Směrnice č.7/2015 Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště Směrnice č.7/2015 O ÚHRADÁCH ZA POSKYTNUTÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zpracovatel :

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. JUDr. Jan Hutař Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující JUDr. Jan Hutař I. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého

Více

Zákon č. 111/2006 Sb.

Zákon č. 111/2006 Sb. Zákon č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP

Návrh. doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Odbor majetkoprávní 2. zasedání Rada m. č. Praha 10 Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP Důvod předložení:

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů

Oddíl I Obecná ustanovení. Článek 1 Předmět a rozsah úpravy. Článek 2 Vymezení pojmů Město Příbram - Městský úřad Příbram Zásady č. 1/2007, kterými se stanoví závazný postup při pronajímání a prodeji volných /neobsazených/ bytů ve vlastnictví města Příbram Oddíl I Obecná ustanovení Článek

Více

VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu

VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu VZOR - SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SPSS/rok/číslo protokolu uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem. č. 7/2014. Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 7/2014 Pravidla pro hospodaření s byty v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada města Dvůr Králové nad Labem (dále jen rada

Více