Popis vybraných procesů MÚ Aktivita č. 3 Implementace procesního řízení do praxe úřadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis vybraných procesů MÚ Aktivita č. 3 Implementace procesního řízení do praxe úřadu"

Transkript

1 Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/ Popis vybraných procesů MÚ Aktivita č. 3 Implementace procesního řízení do praxe úřadu Zpracovatel: ATTN Consulting s.r.o. Datum: TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A ROZPOČTEM MĚSTA MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

2 Procesní dokumentace Číslo procesu: P-000 Název procesu: Město Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis H-000 Hlavní procesy úřadu Projekty P-000 Podpůrné procesy úřadu Ř-000 Řídící procesy úřadu Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role 1/2

3 Vstupy: Proces Název Typ zdroje H-000 Občan a stát Životní situace H-000 Ochrana a bezpečnost Životní situace H-000 Interní řídící dokumentace Interní řídící dokument H-000 Zdraví Životní situace H-000 Příroda a zemědělství Životní situace H-000 Vzdělání, věda a výzkum Životní situace H-000 Sociální zabezpečení Životní situace H-000 Interní služby Interní služby H-000 Doprava Životní situace H-000 Bydlení Životní situace H-000 Kultura Životní situace H-000 Zaměstnání Životní situace H-000 Cestování Životní situace H-000 Rodina Životní situace H-000 Finance Životní situace P-000 Ř-000 Výstupy: Proces Název Typ zdroje H-000 Služby samostatné působnoosti Externí výstup/služba H-000 Služby přenesené působnosti Externí výstup/služba H-000 Komunikace s občany Externí výstup/služba H-000 Podpora voleným zástupcům Externí výstup/služba P-000 Účetní, daňové, statistické a ostatní administrativní dokumenty Externí výstup/služba P-000 Interní služby Interní služby Ř-000 Dokumenty strategického rozvoje města Externí výstup/služba Ř-000 Interní řídící dokumentace Interní řídící dokument Ř-000 Řízení ovládaných organizací Externí výstup/služba 2 / 2

4 Číslo procesu: OKST_P_037 Název procesu: Poskytování informací dle zákona 106/1999, vedení rejstříku Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Předání žádosti řešiteli Přijetí žádosti o poskytnutí informace Oznámení o vyřízení žádosti Oznámení o přijetí žádosti Publikace informace na webu Rozhodnutí o řešiteli Evidence žádosti o informace ve spisové službě Stanovení řešitele 1 / 3

5 Evidence žádosti a jejího vyřízení v registru Zamítnutí žádosti OKST Vyřízení žádosti - poskytnutí / neposkytnutí informace Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role OKST přestupky 2, stížnosti OS podatelna výpravna 1 OS podatelna výpravna 2 Zaměstnanec Zaměstnanec Zaměstnanec Zaměstnanec Zaměstnanec Zaměstnanec OS podatelna výpravna 1 OKST přestupky 2, stížnosti OS podatelna výpravna 2 Je informován tajemník městského úřadu OKST přestupky 2, stížnosti Je informován tajemník městského úřadu Zaměstnanec OKST Zaměstnanec Vstupy: Proces Název Typ zdroje Žádost o poskytnutí informace Vstup OKST 2 / 3

6 Výstupy: Proces Název Typ zdroje OKST 3 / 3

7 Číslo procesu: OKST_P_047 Název procesu: Evidence a vyřizování stížností Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Evidence odpovědi Informace tajemníkovi o stížnosti Informace stěžovateli o převzetí stížnosti Posouzení věcné a právní Zpracování odpovědí příslušným odborem, případně podklad pro OKST Postoupení příslušnému odboru k vyřízení Řešení stížnosti, místní šetření,... Převzetí stížnosti 1 / 3

8 Postoupení jinému příslušnému subjektu Odeslání odpovědi Evidence stížnosti Kompletace vyjádření odborů na OKST Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Vedoucí OKST OKST přestupky 2, stížnosti Vedoucí OSVZ Vedoucí OVV Vedoucí OŽP Vedoucí OF, rozpočet města Vedoucí OOZU Vedoucí Vedoucí Vedoucí OKST Vedoucí Vedoucí OD vedoucí odboru Vedoucí OŽP Vedoucí OF, rozpočet města Vedoucí Vedoucí OKST Vedoucí vedoucí odboru Vedoucí OD Vedoucí OVV Vedoucí OSVZ Vedoucí Vedoucí OOZU 2 / 3

9 OKST přestupky 2, stížnosti OKST přestupky 2, stížnosti Vedoucí OKST Vstupy: Proces Název Typ zdroje Stížnost Vstup od klienta Výstupy: Proces Název Typ zdroje Informace stěžovateli Výstup Odpověď stěžovateli Výstup Odpověď stěžovateli Výstup 3 / 3

10 Procesní dokumentace Číslo procesu: Název procesu: Výběr poplatků v hotovosti Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Ověření změny v registru obyvatel Převzetí žádosti o změnu údajů v evidenci registru poplatníků Převzetí potvrzení o úhradě poplatku Úprava údajů o poplatníkovi v agendě poplatků Informování správce poplaku o úhradě () Přepočet poplatku dle podkladů Předání notáři k rozhodnutí o přeplatku či nedoplatku Kontrola bezdlužnosti 1/4

11 Požadavek klienta na zaplacení poplatku za komunální odpad Předání podkladů správci poplatku Informace o výši poplatku Příjem poplatku do pokladny Zaevidování žádosti o změnu údajů v evidenci registru poplatků ve spisové službě Příjem informace o odmítnutí úhrady dluhu Vrácení přeplatku Kontrola správnosti evidence v registru OVV Odvod hotovosti do banky Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role OIC referent 1 OIC referent 4 OIC referent 2 OIC referent 3 OIC vedoucí oddělení OIC OIC referent 1 OIC referent 3 OIC vedoucí oddělení OIC OIC referent 4 OIC referent 2 OIC referent 1 OIC referent 4 OIC referent 2 OIC vedoucí oddělení OIC 2 / 4

12 OIC vedoucí oddělení OIC OIC referent 3 OIC referent 1 OIC vedoucí oddělení OIC OIC referent 1 OIC referent 3 OIC referent 4 OIC referent 2 OIC referent 4 OIC referent 1 OIC vedoucí oddělení OIC OIC referent 3 OIC referent 2 OIC referent 4 OIC vedoucí oddělení OIC OIC referent 3 OIC referent 1 OIC referent 2 OIC referent 1 OIC referent 1 OVV OVV OVV OVV OVV OIC referent 4 OIC referent 3 OIC vedoucí oddělení OIC OIC referent 2 OIC referent 1 OIC referent 3 OIC referent 4 OIC referent 2 OIC referent 1 OIC vedoucí oddělení OIC Vstupy: Proces Název Typ zdroje Ohlášení změny poplatníka Vnitřní formulář 3 / 4

13 OVV OZV města Moravská Třebová o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Interní řídící dokument Výstupy: Proces Název Typ zdroje Potvrzení o úkradě starého poplatku Externí informační dokument Informace o uhrazených poplatcích Záznam ve spisové službě Spisová služba Ohlášení změny poplatníka Vnitřní formulář OVV Peníze Výstup 4 / 4

14 Procesní dokumentace Číslo procesu: Název procesu: Projektové řízení - jednoduchý interní projekt Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Vyhodnocené přínosů a zpracování závěrečné zprávy Identifikace podnětu pro realizaci projektu Jmenování vedoucího projektu a projektového týmu Realizace projektu dle investičního schématu Výběr dodavatele Realizace projektu dle dotačního schématu Vyhodnocení velikosti a typu projektu Schválení realizace projektu (na různé úrovni dle typu projektu) 1/4

15 Řízení změny - vyhodnocení rizik Návrh projektového týmu Posouzení podmíněnosti a návaznosti na jiné projekty Zpracování plánu projektu (harmonogram, rozpočet,...) a přiřazení zdrojů Vrácení k dopracování Realizace projektu - kontrola postupu Projekt nebude realizován Uzavření projektu - předání výstupu projektu Definice výstupu, přínosu projektu a definice rizik Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role tajemník městského úřadu Kontroluje Kontroluje Člen PVM Člen PVM Garant projektu Člen PVM -PK - projektová kancelář Garant projektu Kontroluje Garant projektu 2 / 4

16 Zpracovatel projektového záměru Vstupy: Proces Název Typ zdroje Plán hodnocení přínosů Interní řídící dokument Výstupy: Proces Název Plán hodnocení přínosů Závěrečná zpráva o projektu Typ zdroje Interní řídící dokument Interní informační dokument Jmenovací dekret Interní řídící dokument Registr rizik Spisová služba Harmonogram projektu Rozpočet projektu Interní řídící dokument Interní řídící dokument 3 / 4

17 Registr rizik Definice projektu Plán hodnocení přínosů Spisová služba Vstup Interní řídící dokument 4 / 4

18 Procesní dokumentace Číslo procesu: Název procesu: Nastavení projektu Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Výběr dodavatele Rozhodnutí o realizaci projektu - projektový záměr zavedený do rozpočtu Zavedení změn do definice projektu - dle smlouvy s dodavatelem Vrácení k přepracování Posouzení podmíněnosti a návaznosti na jiné projekty Zpracování Plánu hodnocení přínosů Nastavení prostředků řízení projektu (včetně výběru a přizpůsobení šablon a pravidel řízení) Na začátku každého projektu jasně definovat rozsah pravomocí v oblasti schvalování změn (deleguje PVM na VP). Zpracování Plánu projektu (harmonogram, rozpočet 1/3

19 Pojednání projektu PVM a rozhodnutí o zahájení realizace Zpracování Popisu produktů projektu vč. znaků kvality Zpracování Registru rizik daného projektu Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Kontroluje Spolupracuje Spolupracuje Spolupracuje Spolupracuje Spolupracuje Garant projektu Člen projektového týmu Člen projektového týmu Člen PVM Člen projektového týmu Uživatel výstupu projektu Člen projektového týmu Vstupy: Proces Název Typ zdroje Smlouva Vstup schválený rozpočet Projektový záměr Interní řídící dokument Interní informační dokument 2 / 3

20 Výstupy: Proces Název Typ zdroje Plán hodnocení přínosů Interní řídící dokument Rozpočet projektu Harmonogram projektu Interní řídící dokument Interní řídící dokument Popis produktu Registr rizik Interní informační dokument Spisová služba 3 / 3

21 Procesní dokumentace Číslo procesu: Název procesu: Řízení projektu Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Vyhodnocení průběžné zprávy projektu - schválení Schválení realizovaných prací Zahájení prací Předložení zprávy o stavu projektu na PVM (pokud je požadováno) Vrácení průběžné zprávy k přepracování Administrace monitorovací zprávy a žádosti o platbu Kontrola postupu prací Změnové řízení 1/3

22 Zpracování zprávy o stavu projektu / etapy projektu Zaznamenání a prošetření otevřených bodů a nových rizik Převzetí hotových balíků práce (včetně aktualizace harmonogramu projektu) Eskalace otevřených bodů a nových rizik Úprava odsouhlasení rozsahu prací (balíky práce / detailní rozpis prací / úprava harmonogramu) Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Garant projektu Spolupracuje Garant projektu Člen projektového týmu Spolupracuje Člen projektového týmu Vstupy: Proces Název Typ zdroje Zpráva o stavu projektu / etapy projektu Předávací protokol Harmonogram projektu Smlouva Interní informační dokument Interní informační dokument Interní řídící dokument Vstup 2 / 3

23 Registr rizik Spisová služba Faktura dodavatele Předávací protokol Otevřené body Vstup Interní informační dokument Interní informační dokument Výstupy: Proces Název Typ zdroje Monitorovací zpráva Žádost o platbu Zápis z jednání Interní informační dokument Interní informační dokument Interní informační dokument Zpráva o stavu projektu / etapy projektu Otevřené body Registr rizik Zápis z jednání Harmonogram projektu Interní informační dokument Interní informační dokument Spisová služba Interní informační dokument Interní řídící dokument Soupis prací Předávací protokol Harmonogram projektu Interní informační dokument Interní informační dokument Interní řídící dokument 3 / 3

24 Číslo procesu: Název procesu: Sběr podnětů a vypracování žádosti o pořízení ÚP Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Požadavek zastupitelstva Vrácení žadateli k doplnění / informace o zamítnutí Předání žádosti na Rozhodnutí ZM o pořízení ÚP Kontrola věcné správnosti žádosti Výběr projektanta Příjem žádosti o změnu ÚP Kontrola zajištění finacování procesu ÚP 1 / 3

25 Rozhodnutí o zohlednění dalších podnětů V případě kladného rozhodnutí bude se pracovat s doposud evidovanými podněty, popřípadě budou aktivně vyžádány (anketa, web, cílené oslovení,...) Tisk a předložení tisku do ZM Zpracování podnětů a vypracování žádosti o pořízení ÚP Evidence podnětů Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu Zastupuje Vedoucí územní plánování Vedoucí Člen zastupitelstva územní plánování Zastupuje Vedoucí Vedoucí Zastupuje Vedoucí územní plánování Zastupuje Vedoucí územní plánování Člen zastupitelstva Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu Spolupracuje Vedoucí Vedoucí územní plánování Zastupuje Vedoucí Vstupy: Proces Název Typ zdroje 2 / 3

26 Žádost o pořízení územního plánu Vnitřní formulář Výstupy: Proces Název Typ zdroje Žádost o pořízení územního plánu Vnitřní formulář 3 / 3

27 Číslo procesu: Název procesu: Zabezpečuje výběrová řízení Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Podpis objednávky Předání smlouvy / objednávky Vrácení požadavku žádateli k doplnění / informování o zamítnutí Přijetí požadavku na zajištění VŘ Zajištění VŘ typu "B" Zajištění VŘ typu "A" Podpis smlouvy Zajištění VŘ typu "HAVÁRIE" / výjimka z VP 4/ / 3

28 Článek 12 Závěrečná ustanovení (1) Rada města má právo rozhodnout o zadání zakázky kategorie C, které je nutné zadat jako bezodkladná opatření k odstranění nebo zmírnění následků mimořádných okolností a nepředvídaných škod (např. povodní, mimořádných událostí, k řešení havarijních událostí apod.), případně je nutno zajistit návaznost na předtím realizované stavební práce nebo dodávky a služby shodným uchazečem, např. z důvodu návaznosti použitých postupů, použitých technologií či zajištění shodných záručních podmínek, bez dodržení postupů uvedených v této směrnici (2) Starosta a jím pověřený místostarosta mají právo rozhodnout o zadání zakázky kategorie B bez dodržení postupů uvedených v této směrnici, a to z důvodů uvedených v odst. 1 čl. 12. (3) Každá výjimka z této směrnice (oprávnění starosty a místostarosty nebo rady města) bude doložena písemným zdůvodněním. Toto zdůvodnění bude součástí dokumentace příslušné zakázky. (4) Další výjimky z této směrnice nad rámec ustanovení článku 12 odst. (1) a (2) je oprávněna udělovat rada města. (5) Směrnice se vztahuje na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zahájená po nabytí účinnosti směrnice. Kontrola úplnosti podkladů a oprávněnosti (je součástí rozpočtu) 1. Podklady jsou úplné, pokud je k dispozici: o stavební povolení s nabytím právní moci o zadávací dokumentace (PDSP - projektová dokumentace pro provádění staveb v případě staveb) o výzva k podání nabídky vč. všech příloh 2. Požadavek je oprávněný, pokud je součástí schváleného rozpočtu. Rozhodnutí o typu požadavku: A,B,C, havárie Zajištění VŘ typu "C" Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Spolupracuje referent 4 Vedoucí Spolupracuje referent 2 Spolupracuje referent 3 Spolupracuje referent 1 2 / 3

29 Zastupuje Spolupracuje Starosta Místostarosta Vedoucí Vstupy: Proces Název Typ zdroje Požadavek na VŘ Vstup Výstupy: Proces Název Typ zdroje Smlouva Vstup 3 / 3

30 Číslo procesu: Název procesu: Projektové řízení - vyhodnocení souběžně běžících projektů Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Evidence nového rizika projektu Zohlednění závislost při tvorbě plánu projektu (harmonogram, rozpočet) Zohlednění závislosti plánovaných projektů Úprava harmonogramu realizovaných projektů, které jsou ovlivněny změnou Řízení projektů bez evidence vazeb na jiné projekty Identifikace potřeby posouzení závislosti projektů Vyhodnocení závislostí projektů Změnové řízení realizovaného projektu 1 / 3

31 Posouzení závislosti čerpání zdrojů (finančních / lidských /...) Zohlednění závislosti realizovaných projektů Posouzení časové návaznosti projektů / etap projektů Příprava / plánování nového projektu Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Vstupy: Proces Název Typ zdroje Zásobník projektových záměrů Registr rizik Spisová služba Spisová služba 2 / 3

32 Výstupy: Proces Název Registr rizik Typ zdroje Spisová služba 3 / 3

33 Číslo procesu: OSVZ_P_010 Název procesu: Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis přidělení oprávněné úřední osobě vyhodnocení situace dítěte a rodiny případová konference předání na úsek soc. služeb a pomoci šetření v rodině zjištění dalších informací vyžádání informací od jiných subjektů (škola, policie, soud...) evidence podnětu založení spisové dokumentace OM, NOM přijetí podnětu Přijetí podnětu ze školy, školky, zdravot. zařízení atd. 1 / 3

34 Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Vedoucí OSVZ OSVZ referent 1 soc. služby a pomoc OSVZ referent 1 OSPOD OSVZ referent 2 OSPOD OSVZ referent 4 OSPOD OSVZ referent 3 OSPOD OSVZ referent 3 OSPOD OSVZ referent 4 OSPOD OSVZ referent 1 OSPOD OSVZ referent 2 OSPOD OSVZ referent 1 OSPOD OSVZ referent 3 OSPOD OSVZ referent 2 OSPOD OSVZ referent 4 OSPOD OSVZ referent 3 OSPOD OSVZ referent 1 OSPOD OSVZ referent 2 OSPOD OSVZ referent 4 OSPOD OSVZ referent 3 OSPOD OSVZ referent 2 OSPOD OSVZ referent 1 OSPOD OSVZ referent 4 OSPOD Vstupy: Proces Název Typ zdroje Výstupy: Proces Podnět Název Vstup Typ zdroje 2 / 3

35 Proces Název Typ zdroje návrh dalšího postupu záznam z případové konference Výstup Výstup záznam ze sociálního šetření Výstup spisová dokumentace OM,NOM Výstup 3 / 3

36 Číslo procesu: OSVZ_P Název procesu: Aktualizace Koncepce prevence kriminality města MT Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Vyhodnocení podkladů - výpočet indexu Aktualizace dat předložení do RM Projednání v Komisi prevence kriminality zveřejnění aktualizace koncepce prevence kriminality (web města, zpravodaj) Sběr informací + zabezpečení podkladů Podklady z - Evidence přestuplů MÚ - Evidecne přestupků MP 1 / 2

37 - Úřad práce - infprace o nezaměstnanosti a vyplacených dávkách - Policie ČR - tatiskika kriminality Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role OSVZ koordinátorka prevence kriminality OSVZ koordinátorka prevence kriminality OSVZ koordinátorka prevence kriminality OSVZ koordinátorka prevence kriminality OSVZ koordinátorka prevence kriminality OSVZ koordinátorka prevence kriminality Vstupy: Proces Název Typ zdroje Výstupy: Proces Evidence přestupků Název Spisová služba Typ zdroje Koncepce prevence kriminality města MT Výstup 2 / 2

38 Číslo procesu: OSVZ_P Název procesu: Sanace rodiny Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis ukončení práce s klientem ukončení práce s klientem sestavení IP založení SZSP vjis sociální šetření -posouzení životní situace klienta pravidelné vyhodnocování a aktualizace IP,SZSP návrh možných řešení situace klienta přijetí podnětu 1 / 3

39 postupné naplňování IP Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role OSVZ referent 1 soc. služby a pomoc OSVZ referent 3 soc. služby a pomoc OSVZ referent 2 soc. služby a pomoc OSVZ referent 1 soc. služby a pomoc OSVZ referent 2 soc. služby a pomoc OSVZ referent 3 soc. služby a pomoc OSVZ referent 3 soc. služby a pomoc OSVZ referent 2 soc. služby a pomoc OSVZ referent 1 soc. služby a pomoc OSVZ referent 2 soc. služby a pomoc OSVZ referent 1 soc. služby a pomoc OSVZ referent 3 soc. služby a pomoc OSVZ referent 3 soc. služby a pomoc OSVZ referent 2 soc. služby a pomoc OSVZ referent 1 soc. služby a pomoc Vstupy: Proces Název Typ zdroje Podnět Vstup Výstupy: Proces Název Typ zdroje 2 / 3

40 individuální plán standardizovaný záznam sociálního pracovníka záznam ze sociálního šetření Výstup Výstup Výstup 3 / 3

41 Číslo procesu: OSVZ Název procesu: Sociální pohřeb Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu label31 Název/popis Rozhodnutí o způsobu úhrady nákladů na pohřeb na základě informace o dědictví label31 Odeslání žádosti o úhradu nákladů na pohřeb na Úřad pro zastupování státu ve věcích majetkových label31 Odeslání žádosti o úhradu nákladů na pohřeb na Ministerstvo pro místní rozvoj label31 Příjem informace o dědictví label31 Odeslání žádosti o úhradu nákladů na pohřeb dědici label31 Přijímání oznámení o úmrtí label31 Vystavení úmrtního listu a zápis do úmrtní knihy label31 Objednávání pohřební služby 1 / 3

42 label31 Odeslání oznámení o úmrtí Úmrtní list je zaslán: právník města, VZP, ČSSZ, ČSU, Soud, příslušný notář dle trvalého pobytu nebo bydliště zemřelého. Souhrnně jsou informace zasílány k archivaci KÚ Pardubického kraje do Sbírky listin (ohledací list, úmrtní list, doručenka o zaslání úmrtního listu, potvrzení pohřební služby o kremaci) - 1x ročně Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role OKST Právník OKST Právník OKST Právník OKST Právník OKST Právník OSVZ OS matrika OVV OS matrika OVV výdajová pokladna OVV OS matrika Vstupy: Proces Název Typ zdroje OKST OKST OKST OKST Informace od notáře o dědictví Externí informační dokument OKST OSVZ Ohledací list Externí informační dokument OVV OVV OVV Výstupy: Proces OKST OKST OKST OKST OKST OSVZ Název Typ zdroje 2 / 3

43 OVV Úmrtní list Výstup OVV Objednávka kremace Výstup OVV Úmrtní list Výstup 3 / 3

44 Číslo procesu: _P_031 Název procesu: Návrh na pořízení územního plánu Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Vypracování zadání ÚP Podepsání nového ÚP obce a předání úřadu územního plánování Vypracování návrhu ÚP projektantem Technické podklady poskytně úřad ÚP Zadání poskytne žadatel Oznámení veřejného projednání zadání ÚP, veřejné projednání zadání ÚP, sběr stanovisek, připomínek a námitek Schválení návrhu zadání ÚP Vrácení žádosti k doplnění zadavateli 1 / 4

45 věcná a formální správnost Kontrola úplnosti a správnosti žádosti schválení záměru zastupitelstvem obce Vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek k zadání po veřejném projednání Dle závažnosti stanovisek a připomínek se proces vrací do relevantního bodu. Např. zmenšení plochy nepodléhá schválení zastupitelstva, zvětšení ano. Viz stavební zákon. Vyvěšení OOP, pořízení čistopisu projektantem Sběr písemných stanovisek, připomínek a podnětů, jejich vyhodnocení a případné zapracování do zadání, předání návrhu zadání žadateli ke schválení Schválení návrhu ÚP a OOP zastupitelstvem obce Předání návrhu ÚP ke schválení zastupitelstvem obce Zveřejnění zadání ÚP Vyvěšení na úřední desce po dobu 30 dní (15+30) Zaslání oznámení DOSS a okolním obcím Předložení zadání ÚP zastupitelstvu obce ke schválení Přijetí žádosti o pořízení ÚP Zveřejnění schváleného ÚP na webu Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Spolupracuje Je informován Konzultuje Je informován Konzultuje GIS územní plánování Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu územní plánování územní plánování Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu 2 / 4

46 Konzultuje Je informován Konzultuje územní plánování Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu Člen zastupitelstva územní plánování územní plánování územní plánování Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu územní plánování Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu Člen zastupitelstva Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu územní plánování územní plánování Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu územní plánování územní plánování Vstupy: Proces Název Typ zdroje ÚP schválený Výstup Návrh zadání ÚP schválený Výstup Návrh ÚP Výstup Stanoviska, připomínky a podněty k ÚP Interní informační dokument ÚP schválený Výstup Stanoviska, připomínky a podněty k ÚP Interní informační dokument Návrh ÚP se zapracovanými připomínkami Výstup Zadání ÚP Interní informační dokument Zadání ÚP se zapracovanými připomínkami Interní informační dokument Žádost o pořízení územního plánu Vnitřní formulář ÚP schválený Výstup Výstupy: 3 / 4

47 Výstupy: Proces Název Typ zdroje Zadání ÚP Interní informační dokument ÚP podepsaný Výstup Návrh ÚP Výstup Návrh zadání ÚP schválený Výstup Žádost o pořízení územního plánu Vnitřní formulář Návrh ÚP se zapracovanými připomínkami Zadání ÚP se zapracovanými připomínkami Výstup ÚP schválený Výstup ÚP zveřejněný v elektronické formě Výstup Interní informační dokument 4 / 4

48 Číslo procesu: OŽP_P_012 Název procesu: Zajištění odchytu toulavých a opuštěných zvířat Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Předání nalezeného psa do náhradní péče Zveřejnění nálezu psa na webových stránkách města Zveřejnění nálezu psa na úřední desce Rozhodnutí o předání nebo vrácení psa Zveřejnění nálezu psa na nástěnce MěP Převzetí ohlášení toulavého psa Převzetí nalezeného psa od jiné osoby Odchyt toulavého psa 1 / 3

49 Předání nalezeného psa do útulku Předání nalezeného psa původnímu majiteli a stanovení nákladů města a útulku Ponechání nalezeného psa v útulku Přechodné umístnění psa do kotce v areálu TS Předání nalezeného psa původnímu majiteli a stanovení nákladů Řešení přestupku s majitelem psa Úhrada pokuty a stanovených nákladů Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Vstupy: Proces Název Typ zdroje 2 / 3

50 Sazebník nákladů Vstup Sazebník nákladů Vstup Výstupy: Proces Název Dohoda o předání psa do péče a darování psa Typ zdroje Výstup Záznam o odchytu - převzetí psa Záznam o odchytu - převzetí psa Výstup Výstup Protokol o navrácení psa Protokol o výši vzniklých nákladů Výstup Výstup Protokol o výši vzniklých nákladů Protokol o navrácení psa Výstup Výstup 3 / 3

Návrh optimalizace procesů Městského Úřadu

Návrh optimalizace procesů Městského Úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Návrh optimalizace procesů

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce

Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů. Program švýcarsko české spolupráce Postupy pro žadatele Fond na přípravu projektů Program švýcarsko české spolupráce Platné od 15.2. 2010 SEZNAM ZKRATEK CFCU Centrální finanční a kontraktační jednotka (SO 902 MF) CZP Centrum pro zahraniční

Více

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení

Směrnice č.1/ o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY. Článek 1 Úvodní ustanovení Směrnice č.1/2015 - o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu OBEC DOLNÍ NIVY Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Tato směrnice je vydávána jako vnitřní předpis obce Dolní Nivy, která řeší způsob zadávání,

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností

PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností PRAVIDLA pro přijímání a vyřizování petic a stížností Na základě zmocnění v 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje Rada města Písku tato pravidla,

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1 Úvodní ustanovení..2 Článek 2 Obecná ustanovení...3 Článek 3 Způsoby zadávání veřejných zakázek malého rozsahu..4 Článek 4

Více

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV-B2-10/4 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ DĚKANKY ROZSAH OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ FINANČNÍ KONTROLY ÚČETNÍCH PŘÍPADŮ NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e 1/ Zásady upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb.

Více

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘÍLOHA Č. 4 VNITŘNÍHO PŘEDPISU Č. 0003/2015 MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU - POSTUP ŘÍZENÍ KOMPLEXNÍHO PROJEKTU - Městský úřad Moravská Třebová 1 OBSAH A. ÚVOD 3 A.1.1. Účel manuálu 3 A.1.2.

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od

Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od Poř. č.:49.02 MĚSTO TURNOV Antonína Dvořáka 335 Zodpovídá: odbor kontroly Zásady a postupy k zadávání zakázek Městem Turnov verze platná od 13.12.2006 Článek I. Základní vymezení 1) Tato směrnice popisuje

Více

Článek l Základní pojmy

Článek l Základní pojmy Město Vizovice, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice Směrnice č. 1/2014 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Článek l Základní

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Předmět činnosti DV Consult s.r.o.

Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Společnost DV Consult s.r.o. se specializuje na organizační a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek, kde působí jako osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Více

Směrnice č. 2/2014. Schváleno usn. RM č /RM1014/142. Statutární město Ostrava magistrát. ze dne s účinností od

Směrnice č. 2/2014. Schváleno usn. RM č /RM1014/142. Statutární město Ostrava magistrát. ze dne s účinností od Statutární město Ostrava magistrát Směrnice č. 2/2014 upravující postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schváleno

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

SMĚRNICE 01/2015 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU. Článek 1.

SMĚRNICE 01/2015 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU. Článek 1. SMĚRNICE 01/2015 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU. Směrnice 01/2015 upravuje zásady při zadávání veřejných zakázek nebo jejich částí hrazených z prostředků OBCE VILÉMOV. Článek

Více

Čl. 1 Přijímání stížností

Čl. 1 Přijímání stížností Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 Směrnice k vyřizování stížností, oznámení a podnětů a vyřizování žádostí o poskytnutí informací doručených Gymnáziu a Střední

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje NOVELIZACE Č.: 2 PLATNOST OD: 10. 11. 2014 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

Procesní analýza stávajícího stavu ( AS-IS ) v oblasti projektového řízení v resortu MV

Procesní analýza stávajícího stavu ( AS-IS ) v oblasti projektového řízení v resortu MV Procesní analýza stávajícího stavu ( AS-IS ) v oblasti řízení v resortu MV Centrální podpora řízení projektů MV ČR a jím řízených organizací Kolektiv autorů SOFO Group a.s. 26. 9. 2012 1 Řízení.orx Řízení

Více

Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0)

Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0) Příloha: XX Příloha č. 1, bod 45-4/2014 Aktualizace Operačního manuálu ROP NUTS II Severovýchod (verze 25.0) 45. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ~ 1 ~ Příloha č. 1, bod

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

WORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty

WORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty WORKSHOP = DÍLNA Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty 1 Následná veřejnosprávní kontrola, nahrazující funkci interního auditu Odbor interního auditu a kontroly

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim

Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim Zastupitelstvo města Toužim se usneslo na těchto pravidlech pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Toužim (dále jen Pravidla

Více

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www. lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: Počet listů dokumentu: 15 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Více

Veřejné zakázky. Směrnice tajemníka č. 1/2014. Úřad městské části města Brna Městská část Brno-jih Mariánské nám.13, Brno

Veřejné zakázky. Směrnice tajemníka č. 1/2014. Úřad městské části města Brna Městská část Brno-jih Mariánské nám.13, Brno Úřad městské části města Brna Městská část Brno-jih Mariánské nám.13, Brno =================================================================== Směrnice tajemníka č. 1/2014 Veřejné zakázky Zpracováno: 23.1.2014

Více

Město Rosice. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

Město Rosice. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ Město Rosice Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností (2014/1) Rada města Rosice se usnesla dne 03.02.2014 vydat, v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Postupy uvedené v kapitole Financování ex-ante se doplňují následovně:

Postupy uvedené v kapitole Financování ex-ante se doplňují následovně: Metodický pokyn č. 9 k Příručce pro příjemce OP VaVpI 2007 2013, verze 4.0 Tímto metodickým pokynem s účinností od 20. 3. 2012 se doplňují postupy uvedené v kapitole 5.1.7 Financování ex-ante a 5.4 Monitorování

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Město Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejné zakázky malého

Více

SMĚRNICE. č. 10/2015. Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Moravský Beroun

SMĚRNICE. č. 10/2015. Zásady poskytování dotací z rozpočtu města Moravský Beroun Město Moravský Beroun Vydání/změna: 2/0 List číslo: 1 / 8 SMĚRNICE č. 10/2015 z rozpočtu města Moravský Beroun Datum Zpracovatel Miroslava Škařupová, vedoucí FIN 02.05.2015 Schvalovatel ZM usnesením č.

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Směrnice č. 20 Směrnice pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 2 Obec: Rasošky Adresa: Rasošky 50, 552 21 Rasošky IČO: 00272973 Směrnici zpracoval: Kučerová Marie Směrnici schválilo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 10

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 10 Město Sokolov je povinným subjektem, který má podle výše uvedeného zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho

Více

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU Registrační číslo projektu: PŘÍLOHA Č. 2 VNITŘNÍHO PŘEDPISU Č. 0003/2015 MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU POSTUP ŘÍZENÍ JEDNODUCHÉHO PROJEKTU Městský úřad Moravská Třebová 1 Registrační číslo

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015 č.j.: 1/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1 ze dne 14.01.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zřízení Útvaru interního

Více

Směrnice II. 4 Projektové řízení

Směrnice II. 4 Projektové řízení Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, IČO 00304387, Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221 Zrušuje předpis: Přílohu VIII OŘ- krycí list projektu ze dne 12.3.2007 Autor/správce TAJ Schvaluje: Rada města

Více

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Vítkova vydává v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Závazná pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obsah Článek 1

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 22. 9. 2009 č. 08/09 Čl. 1 Předmět

Více

Dotace a výběrová řízení:

Dotace a výběrová řízení: Výběrová řízení zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle Závazných postupů, pravidel) zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006

Více

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace)

Vnitřní směrnice. obce Prackovice nad Labem. č. 1/2015. o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Vnitřní směrnice obce Prackovice nad Labem č. 1/2015 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (aktualizace) Aktualizace směrnice zpracována: 15.1.2015 Aktualizace projednána / schválena ZO Prackovice

Více

Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Článek I Obecná ustanovení 1. Tato směrnice pro zadávání veřejných zakázek (dále jen směrnice ) v souladu s 18

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 1 5 Město Sokolov je povinným subjektem, který má podle výše uvedeného zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování podpor je všestranně rozvíjet

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Organizační odbor. 5 - zajišťuje spolupráci a informovanost mezi městem (MMB) a MČ (ÚMČ), zejména v oblasti jednání orgánů města a MČ

Organizační odbor. 5 - zajišťuje spolupráci a informovanost mezi městem (MMB) a MČ (ÚMČ), zejména v oblasti jednání orgánů města a MČ Organizační odbor 1 - zajišťuje organizačně zasedání ZMB a schůze RMB 2 - provádí právní pomoc ZMB a RMB 3 - zabezpečuje oblast organizace a řízení MMB 4 - poskytuje právní garance primátorovi města Brna

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTYSE MOHELNO ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace z

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Kadaň Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato pravidla pro zadávání zakázek (dále jen pravidla ) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání

Více

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Číslo řídícího dokumentu: Druh řídícího dokumentu: 741.01.0-SM-2016-RMO vnitřní předpis SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracoval: Schválil (vydal): Datum nabytí účinnosti dokumentu:

Více

Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok Obecná pravidla

Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok Obecná pravidla Grantový systém Zdravého města Třebíče pro rok 2017 Obecná pravidla Obsah 1. Úvod 2. Grantové programy pro rok 2017 3. Časový harmonogram 4. Manuál pro žadatele o poskytnutí dotace 5. Organizační zajištění

Více

Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu )

Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu ) Ministerstvo pro místní rozvoj Č.j.: 23119/2010-52 Příloha č. 1 RM č. 122/2010-52 117613 Euroklíč Zásady programu pro poskytování dotací v roce 2010 (dále jen Zásady programu ) Správce programu: Určená

Více

Pravidla správy dotačních projektů města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla správy dotačních projektů města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 11/2014 Pravidla správy dotačních projektů města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Cílem těchto pravidel je zabezpečení vedení důsledné

Více

Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů

Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů Městský úřad Doksy Městská policie Doksy Pravidla pro vyřizování petic, stížností a podnětů vnitřní směrnice č. 2/2012 Rozdělovník: starostka místostarosta tajemník MěÚ vedoucí odborů velitel MP POČET

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

SMĚRNICE č. 1/2014. Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek

SMĚRNICE č. 1/2014. Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek ORLOVAN, bytové družstvo Energetiků 640, Orlová - Lutyně SMĚRNICE č. 1/2014 Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek Kontrolou pověřen: vedoucí technického úseku Touto směrnicí se upravuje

Více

Vnitřní předpis č. 27

Vnitřní předpis č. 27 MĚSTSKÝ ÚŘAD BEZDRUŽICE TAJEMNICE ČSA 196 349 53 BEZDRUŽICE Bezdružice dne 27.8.2014 č.j.: BTAJ/2388/2014 Vnitřní předpis č. 27 PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM OBSAH: 1. Úvod... 1 2. Zveřejňování

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Dotační titul variantní studie odkanalizování obcí 2017 v rámci Dotačního programu variantní studie odkanalizování obcí 2017

Dotační titul variantní studie odkanalizování obcí 2017 v rámci Dotačního programu variantní studie odkanalizování obcí 2017 Dotační titul variantní studie odkanalizování obcí 2017 v rámci Dotačního programu variantní studie odkanalizování obcí 2017 Pravidla pro žadatele a příjemce dotace (dále i jen Pravidla) Článek 1. Předmět

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Směrnice k vyřizování stížností

Směrnice k vyřizování stížností Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace 591 01 Žďár nad Sázavou Úvodní ustanovení 1. Příjímání stížností 2. Povinnosti 3. Povinnosti vedoucích zaměstnanců 4. Povinnosti

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 V Praze dne 13.6.2013 Č. j.: 38821/ENV/13 2924/M/13 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Ministerstvo životního

Více

Směrnice o postupu školy při poskytování informací

Směrnice o postupu školy při poskytování informací Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Směrnice o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Číslo dokumentu:

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

Město Moravská Třebová vnitřní předpis

Město Moravská Třebová vnitřní předpis Město Moravská Třebová vnitřní předpis Druh předpisu: Směrnice Rady města Moravské Třebové Číslo předpisu: 6/2007 Název předpisu: Předpis je závazný pro: Za věcnou správnost odpovídá: Předpis schválil:

Více

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností:

V souladu s dikcí zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, jsem vydal tuto směrnici k vyřizování stížností: Škola: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností č. ev. 3.4 Č.j.: GMAT/715/2013 Účinnost od: 10. 4. 2013 Spisový znak: 1.1.1 Skartační znak: A/10 Změny: V souladu

Více

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM V Hostinném dne 04.03.2015 Obsah: 1. Základní ustanovení. strana 4 2. Postavení a působnost.. strana 4 3. Územní obvody. strana 4 4. Organizační členění úřadu

Více

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE...

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE... ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 K O N T R O L N Í Ř Á D V PRAZE DNE... 1 Kontrolní řád Úřadu městské části Praha 7 Tento kontrolní řád stanovuje zásady kontrolní činnosti, prováděné jak v rámci samostatné působnosti,

Více

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č.

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č. Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č. 4/2007 Článek 1 Úvod 1.1. Účelem tohoto vnitřního předpisu je stanovit

Více

Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování dotací z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování dotací je všestranně rozvíjet

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/14/1007/2010 ze dne 17.6.2010, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání dospělých v roce 2016 1/5 Město vyhlašuje dotační program pro oblast dětí, mládeže a vzdělávání, podoblast vzdělávání. Správcem dotačního programu je odbor organizační, oddělení školství a cestovního ruchu. Čl. 1 Důvod a účel

Více

Pravidla pro zadávání, průběh a vyhodnocování vnitřních neveřejných výběrových řízení

Pravidla pro zadávání, průběh a vyhodnocování vnitřních neveřejných výběrových řízení Pravidla pro zadávání, průběh a vyhodnocování vnitřních neveřejných výběrových řízení Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2011 1.5.2011 3 Dne: 26.4.2011 Dne: 2.5.2011 1 / 5 Vnitřní neveřejná výběrová

Více

Pojmy. Pro účely této vyhlášky se rozumí

Pojmy. Pro účely této vyhlášky se rozumí Ministerstvo financí po dohodě s Ministerstvem pro místní rozvoj podle ustanovení 13 odst. 4, po dohodě s Českou národní bankou podle ustanovení 16 odst. 3 a podle ustanovení 24 odst. 5 zákona č.218/2000

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 2054/M/14, 34836/ENV/14 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 4469/M/12, 72511/ENV/12 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 21.10.2014 Bod pořadu jednání: 37. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu Klíč k příležitostem

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více