Popis vybraných procesů MÚ Aktivita č. 3 Implementace procesního řízení do praxe úřadu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis vybraných procesů MÚ Aktivita č. 3 Implementace procesního řízení do praxe úřadu"

Transkript

1 Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/ Popis vybraných procesů MÚ Aktivita č. 3 Implementace procesního řízení do praxe úřadu Zpracovatel: ATTN Consulting s.r.o. Datum: TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A ROZPOČTEM MĚSTA MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

2 Procesní dokumentace Číslo procesu: P-000 Název procesu: Město Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis H-000 Hlavní procesy úřadu Projekty P-000 Podpůrné procesy úřadu Ř-000 Řídící procesy úřadu Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role 1/2

3 Vstupy: Proces Název Typ zdroje H-000 Občan a stát Životní situace H-000 Ochrana a bezpečnost Životní situace H-000 Interní řídící dokumentace Interní řídící dokument H-000 Zdraví Životní situace H-000 Příroda a zemědělství Životní situace H-000 Vzdělání, věda a výzkum Životní situace H-000 Sociální zabezpečení Životní situace H-000 Interní služby Interní služby H-000 Doprava Životní situace H-000 Bydlení Životní situace H-000 Kultura Životní situace H-000 Zaměstnání Životní situace H-000 Cestování Životní situace H-000 Rodina Životní situace H-000 Finance Životní situace P-000 Ř-000 Výstupy: Proces Název Typ zdroje H-000 Služby samostatné působnoosti Externí výstup/služba H-000 Služby přenesené působnosti Externí výstup/služba H-000 Komunikace s občany Externí výstup/služba H-000 Podpora voleným zástupcům Externí výstup/služba P-000 Účetní, daňové, statistické a ostatní administrativní dokumenty Externí výstup/služba P-000 Interní služby Interní služby Ř-000 Dokumenty strategického rozvoje města Externí výstup/služba Ř-000 Interní řídící dokumentace Interní řídící dokument Ř-000 Řízení ovládaných organizací Externí výstup/služba 2 / 2

4 Číslo procesu: OKST_P_037 Název procesu: Poskytování informací dle zákona 106/1999, vedení rejstříku Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Předání žádosti řešiteli Přijetí žádosti o poskytnutí informace Oznámení o vyřízení žádosti Oznámení o přijetí žádosti Publikace informace na webu Rozhodnutí o řešiteli Evidence žádosti o informace ve spisové službě Stanovení řešitele 1 / 3

5 Evidence žádosti a jejího vyřízení v registru Zamítnutí žádosti OKST Vyřízení žádosti - poskytnutí / neposkytnutí informace Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role OKST přestupky 2, stížnosti OS podatelna výpravna 1 OS podatelna výpravna 2 Zaměstnanec Zaměstnanec Zaměstnanec Zaměstnanec Zaměstnanec Zaměstnanec OS podatelna výpravna 1 OKST přestupky 2, stížnosti OS podatelna výpravna 2 Je informován tajemník městského úřadu OKST přestupky 2, stížnosti Je informován tajemník městského úřadu Zaměstnanec OKST Zaměstnanec Vstupy: Proces Název Typ zdroje Žádost o poskytnutí informace Vstup OKST 2 / 3

6 Výstupy: Proces Název Typ zdroje OKST 3 / 3

7 Číslo procesu: OKST_P_047 Název procesu: Evidence a vyřizování stížností Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Evidence odpovědi Informace tajemníkovi o stížnosti Informace stěžovateli o převzetí stížnosti Posouzení věcné a právní Zpracování odpovědí příslušným odborem, případně podklad pro OKST Postoupení příslušnému odboru k vyřízení Řešení stížnosti, místní šetření,... Převzetí stížnosti 1 / 3

8 Postoupení jinému příslušnému subjektu Odeslání odpovědi Evidence stížnosti Kompletace vyjádření odborů na OKST Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Vedoucí OKST OKST přestupky 2, stížnosti Vedoucí OSVZ Vedoucí OVV Vedoucí OŽP Vedoucí OF, rozpočet města Vedoucí OOZU Vedoucí Vedoucí Vedoucí OKST Vedoucí Vedoucí OD vedoucí odboru Vedoucí OŽP Vedoucí OF, rozpočet města Vedoucí Vedoucí OKST Vedoucí vedoucí odboru Vedoucí OD Vedoucí OVV Vedoucí OSVZ Vedoucí Vedoucí OOZU 2 / 3

9 OKST přestupky 2, stížnosti OKST přestupky 2, stížnosti Vedoucí OKST Vstupy: Proces Název Typ zdroje Stížnost Vstup od klienta Výstupy: Proces Název Typ zdroje Informace stěžovateli Výstup Odpověď stěžovateli Výstup Odpověď stěžovateli Výstup 3 / 3

10 Procesní dokumentace Číslo procesu: Název procesu: Výběr poplatků v hotovosti Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Ověření změny v registru obyvatel Převzetí žádosti o změnu údajů v evidenci registru poplatníků Převzetí potvrzení o úhradě poplatku Úprava údajů o poplatníkovi v agendě poplatků Informování správce poplaku o úhradě () Přepočet poplatku dle podkladů Předání notáři k rozhodnutí o přeplatku či nedoplatku Kontrola bezdlužnosti 1/4

11 Požadavek klienta na zaplacení poplatku za komunální odpad Předání podkladů správci poplatku Informace o výši poplatku Příjem poplatku do pokladny Zaevidování žádosti o změnu údajů v evidenci registru poplatků ve spisové službě Příjem informace o odmítnutí úhrady dluhu Vrácení přeplatku Kontrola správnosti evidence v registru OVV Odvod hotovosti do banky Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role OIC referent 1 OIC referent 4 OIC referent 2 OIC referent 3 OIC vedoucí oddělení OIC OIC referent 1 OIC referent 3 OIC vedoucí oddělení OIC OIC referent 4 OIC referent 2 OIC referent 1 OIC referent 4 OIC referent 2 OIC vedoucí oddělení OIC 2 / 4

12 OIC vedoucí oddělení OIC OIC referent 3 OIC referent 1 OIC vedoucí oddělení OIC OIC referent 1 OIC referent 3 OIC referent 4 OIC referent 2 OIC referent 4 OIC referent 1 OIC vedoucí oddělení OIC OIC referent 3 OIC referent 2 OIC referent 4 OIC vedoucí oddělení OIC OIC referent 3 OIC referent 1 OIC referent 2 OIC referent 1 OIC referent 1 OVV OVV OVV OVV OVV OIC referent 4 OIC referent 3 OIC vedoucí oddělení OIC OIC referent 2 OIC referent 1 OIC referent 3 OIC referent 4 OIC referent 2 OIC referent 1 OIC vedoucí oddělení OIC Vstupy: Proces Název Typ zdroje Ohlášení změny poplatníka Vnitřní formulář 3 / 4

13 OVV OZV města Moravská Třebová o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Interní řídící dokument Výstupy: Proces Název Typ zdroje Potvrzení o úkradě starého poplatku Externí informační dokument Informace o uhrazených poplatcích Záznam ve spisové službě Spisová služba Ohlášení změny poplatníka Vnitřní formulář OVV Peníze Výstup 4 / 4

14 Procesní dokumentace Číslo procesu: Název procesu: Projektové řízení - jednoduchý interní projekt Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Vyhodnocené přínosů a zpracování závěrečné zprávy Identifikace podnětu pro realizaci projektu Jmenování vedoucího projektu a projektového týmu Realizace projektu dle investičního schématu Výběr dodavatele Realizace projektu dle dotačního schématu Vyhodnocení velikosti a typu projektu Schválení realizace projektu (na různé úrovni dle typu projektu) 1/4

15 Řízení změny - vyhodnocení rizik Návrh projektového týmu Posouzení podmíněnosti a návaznosti na jiné projekty Zpracování plánu projektu (harmonogram, rozpočet,...) a přiřazení zdrojů Vrácení k dopracování Realizace projektu - kontrola postupu Projekt nebude realizován Uzavření projektu - předání výstupu projektu Definice výstupu, přínosu projektu a definice rizik Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role tajemník městského úřadu Kontroluje Kontroluje Člen PVM Člen PVM Garant projektu Člen PVM -PK - projektová kancelář Garant projektu Kontroluje Garant projektu 2 / 4

16 Zpracovatel projektového záměru Vstupy: Proces Název Typ zdroje Plán hodnocení přínosů Interní řídící dokument Výstupy: Proces Název Plán hodnocení přínosů Závěrečná zpráva o projektu Typ zdroje Interní řídící dokument Interní informační dokument Jmenovací dekret Interní řídící dokument Registr rizik Spisová služba Harmonogram projektu Rozpočet projektu Interní řídící dokument Interní řídící dokument 3 / 4

17 Registr rizik Definice projektu Plán hodnocení přínosů Spisová služba Vstup Interní řídící dokument 4 / 4

18 Procesní dokumentace Číslo procesu: Název procesu: Nastavení projektu Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Výběr dodavatele Rozhodnutí o realizaci projektu - projektový záměr zavedený do rozpočtu Zavedení změn do definice projektu - dle smlouvy s dodavatelem Vrácení k přepracování Posouzení podmíněnosti a návaznosti na jiné projekty Zpracování Plánu hodnocení přínosů Nastavení prostředků řízení projektu (včetně výběru a přizpůsobení šablon a pravidel řízení) Na začátku každého projektu jasně definovat rozsah pravomocí v oblasti schvalování změn (deleguje PVM na VP). Zpracování Plánu projektu (harmonogram, rozpočet 1/3

19 Pojednání projektu PVM a rozhodnutí o zahájení realizace Zpracování Popisu produktů projektu vč. znaků kvality Zpracování Registru rizik daného projektu Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Kontroluje Spolupracuje Spolupracuje Spolupracuje Spolupracuje Spolupracuje Garant projektu Člen projektového týmu Člen projektového týmu Člen PVM Člen projektového týmu Uživatel výstupu projektu Člen projektového týmu Vstupy: Proces Název Typ zdroje Smlouva Vstup schválený rozpočet Projektový záměr Interní řídící dokument Interní informační dokument 2 / 3

20 Výstupy: Proces Název Typ zdroje Plán hodnocení přínosů Interní řídící dokument Rozpočet projektu Harmonogram projektu Interní řídící dokument Interní řídící dokument Popis produktu Registr rizik Interní informační dokument Spisová služba 3 / 3

21 Procesní dokumentace Číslo procesu: Název procesu: Řízení projektu Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Vyhodnocení průběžné zprávy projektu - schválení Schválení realizovaných prací Zahájení prací Předložení zprávy o stavu projektu na PVM (pokud je požadováno) Vrácení průběžné zprávy k přepracování Administrace monitorovací zprávy a žádosti o platbu Kontrola postupu prací Změnové řízení 1/3

22 Zpracování zprávy o stavu projektu / etapy projektu Zaznamenání a prošetření otevřených bodů a nových rizik Převzetí hotových balíků práce (včetně aktualizace harmonogramu projektu) Eskalace otevřených bodů a nových rizik Úprava odsouhlasení rozsahu prací (balíky práce / detailní rozpis prací / úprava harmonogramu) Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Garant projektu Spolupracuje Garant projektu Člen projektového týmu Spolupracuje Člen projektového týmu Vstupy: Proces Název Typ zdroje Zpráva o stavu projektu / etapy projektu Předávací protokol Harmonogram projektu Smlouva Interní informační dokument Interní informační dokument Interní řídící dokument Vstup 2 / 3

23 Registr rizik Spisová služba Faktura dodavatele Předávací protokol Otevřené body Vstup Interní informační dokument Interní informační dokument Výstupy: Proces Název Typ zdroje Monitorovací zpráva Žádost o platbu Zápis z jednání Interní informační dokument Interní informační dokument Interní informační dokument Zpráva o stavu projektu / etapy projektu Otevřené body Registr rizik Zápis z jednání Harmonogram projektu Interní informační dokument Interní informační dokument Spisová služba Interní informační dokument Interní řídící dokument Soupis prací Předávací protokol Harmonogram projektu Interní informační dokument Interní informační dokument Interní řídící dokument 3 / 3

24 Číslo procesu: Název procesu: Sběr podnětů a vypracování žádosti o pořízení ÚP Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Požadavek zastupitelstva Vrácení žadateli k doplnění / informace o zamítnutí Předání žádosti na Rozhodnutí ZM o pořízení ÚP Kontrola věcné správnosti žádosti Výběr projektanta Příjem žádosti o změnu ÚP Kontrola zajištění finacování procesu ÚP 1 / 3

25 Rozhodnutí o zohlednění dalších podnětů V případě kladného rozhodnutí bude se pracovat s doposud evidovanými podněty, popřípadě budou aktivně vyžádány (anketa, web, cílené oslovení,...) Tisk a předložení tisku do ZM Zpracování podnětů a vypracování žádosti o pořízení ÚP Evidence podnětů Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu Zastupuje Vedoucí územní plánování Vedoucí Člen zastupitelstva územní plánování Zastupuje Vedoucí Vedoucí Zastupuje Vedoucí územní plánování Zastupuje Vedoucí územní plánování Člen zastupitelstva Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu Spolupracuje Vedoucí Vedoucí územní plánování Zastupuje Vedoucí Vstupy: Proces Název Typ zdroje 2 / 3

26 Žádost o pořízení územního plánu Vnitřní formulář Výstupy: Proces Název Typ zdroje Žádost o pořízení územního plánu Vnitřní formulář 3 / 3

27 Číslo procesu: Název procesu: Zabezpečuje výběrová řízení Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Podpis objednávky Předání smlouvy / objednávky Vrácení požadavku žádateli k doplnění / informování o zamítnutí Přijetí požadavku na zajištění VŘ Zajištění VŘ typu "B" Zajištění VŘ typu "A" Podpis smlouvy Zajištění VŘ typu "HAVÁRIE" / výjimka z VP 4/ / 3

28 Článek 12 Závěrečná ustanovení (1) Rada města má právo rozhodnout o zadání zakázky kategorie C, které je nutné zadat jako bezodkladná opatření k odstranění nebo zmírnění následků mimořádných okolností a nepředvídaných škod (např. povodní, mimořádných událostí, k řešení havarijních událostí apod.), případně je nutno zajistit návaznost na předtím realizované stavební práce nebo dodávky a služby shodným uchazečem, např. z důvodu návaznosti použitých postupů, použitých technologií či zajištění shodných záručních podmínek, bez dodržení postupů uvedených v této směrnici (2) Starosta a jím pověřený místostarosta mají právo rozhodnout o zadání zakázky kategorie B bez dodržení postupů uvedených v této směrnici, a to z důvodů uvedených v odst. 1 čl. 12. (3) Každá výjimka z této směrnice (oprávnění starosty a místostarosty nebo rady města) bude doložena písemným zdůvodněním. Toto zdůvodnění bude součástí dokumentace příslušné zakázky. (4) Další výjimky z této směrnice nad rámec ustanovení článku 12 odst. (1) a (2) je oprávněna udělovat rada města. (5) Směrnice se vztahuje na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zahájená po nabytí účinnosti směrnice. Kontrola úplnosti podkladů a oprávněnosti (je součástí rozpočtu) 1. Podklady jsou úplné, pokud je k dispozici: o stavební povolení s nabytím právní moci o zadávací dokumentace (PDSP - projektová dokumentace pro provádění staveb v případě staveb) o výzva k podání nabídky vč. všech příloh 2. Požadavek je oprávněný, pokud je součástí schváleného rozpočtu. Rozhodnutí o typu požadavku: A,B,C, havárie Zajištění VŘ typu "C" Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Spolupracuje referent 4 Vedoucí Spolupracuje referent 2 Spolupracuje referent 3 Spolupracuje referent 1 2 / 3

29 Zastupuje Spolupracuje Starosta Místostarosta Vedoucí Vstupy: Proces Název Typ zdroje Požadavek na VŘ Vstup Výstupy: Proces Název Typ zdroje Smlouva Vstup 3 / 3

30 Číslo procesu: Název procesu: Projektové řízení - vyhodnocení souběžně běžících projektů Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Evidence nového rizika projektu Zohlednění závislost při tvorbě plánu projektu (harmonogram, rozpočet) Zohlednění závislosti plánovaných projektů Úprava harmonogramu realizovaných projektů, které jsou ovlivněny změnou Řízení projektů bez evidence vazeb na jiné projekty Identifikace potřeby posouzení závislosti projektů Vyhodnocení závislostí projektů Změnové řízení realizovaného projektu 1 / 3

31 Posouzení závislosti čerpání zdrojů (finančních / lidských /...) Zohlednění závislosti realizovaných projektů Posouzení časové návaznosti projektů / etap projektů Příprava / plánování nového projektu Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Vstupy: Proces Název Typ zdroje Zásobník projektových záměrů Registr rizik Spisová služba Spisová služba 2 / 3

32 Výstupy: Proces Název Registr rizik Typ zdroje Spisová služba 3 / 3

33 Číslo procesu: OSVZ_P_010 Název procesu: Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis přidělení oprávněné úřední osobě vyhodnocení situace dítěte a rodiny případová konference předání na úsek soc. služeb a pomoci šetření v rodině zjištění dalších informací vyžádání informací od jiných subjektů (škola, policie, soud...) evidence podnětu založení spisové dokumentace OM, NOM přijetí podnětu Přijetí podnětu ze školy, školky, zdravot. zařízení atd. 1 / 3

34 Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Vedoucí OSVZ OSVZ referent 1 soc. služby a pomoc OSVZ referent 1 OSPOD OSVZ referent 2 OSPOD OSVZ referent 4 OSPOD OSVZ referent 3 OSPOD OSVZ referent 3 OSPOD OSVZ referent 4 OSPOD OSVZ referent 1 OSPOD OSVZ referent 2 OSPOD OSVZ referent 1 OSPOD OSVZ referent 3 OSPOD OSVZ referent 2 OSPOD OSVZ referent 4 OSPOD OSVZ referent 3 OSPOD OSVZ referent 1 OSPOD OSVZ referent 2 OSPOD OSVZ referent 4 OSPOD OSVZ referent 3 OSPOD OSVZ referent 2 OSPOD OSVZ referent 1 OSPOD OSVZ referent 4 OSPOD Vstupy: Proces Název Typ zdroje Výstupy: Proces Podnět Název Vstup Typ zdroje 2 / 3

35 Proces Název Typ zdroje návrh dalšího postupu záznam z případové konference Výstup Výstup záznam ze sociálního šetření Výstup spisová dokumentace OM,NOM Výstup 3 / 3

36 Číslo procesu: OSVZ_P Název procesu: Aktualizace Koncepce prevence kriminality města MT Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Vyhodnocení podkladů - výpočet indexu Aktualizace dat předložení do RM Projednání v Komisi prevence kriminality zveřejnění aktualizace koncepce prevence kriminality (web města, zpravodaj) Sběr informací + zabezpečení podkladů Podklady z - Evidence přestuplů MÚ - Evidecne přestupků MP 1 / 2

37 - Úřad práce - infprace o nezaměstnanosti a vyplacených dávkách - Policie ČR - tatiskika kriminality Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role OSVZ koordinátorka prevence kriminality OSVZ koordinátorka prevence kriminality OSVZ koordinátorka prevence kriminality OSVZ koordinátorka prevence kriminality OSVZ koordinátorka prevence kriminality OSVZ koordinátorka prevence kriminality Vstupy: Proces Název Typ zdroje Výstupy: Proces Evidence přestupků Název Spisová služba Typ zdroje Koncepce prevence kriminality města MT Výstup 2 / 2

38 Číslo procesu: OSVZ_P Název procesu: Sanace rodiny Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis ukončení práce s klientem ukončení práce s klientem sestavení IP založení SZSP vjis sociální šetření -posouzení životní situace klienta pravidelné vyhodnocování a aktualizace IP,SZSP návrh možných řešení situace klienta přijetí podnětu 1 / 3

39 postupné naplňování IP Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role OSVZ referent 1 soc. služby a pomoc OSVZ referent 3 soc. služby a pomoc OSVZ referent 2 soc. služby a pomoc OSVZ referent 1 soc. služby a pomoc OSVZ referent 2 soc. služby a pomoc OSVZ referent 3 soc. služby a pomoc OSVZ referent 3 soc. služby a pomoc OSVZ referent 2 soc. služby a pomoc OSVZ referent 1 soc. služby a pomoc OSVZ referent 2 soc. služby a pomoc OSVZ referent 1 soc. služby a pomoc OSVZ referent 3 soc. služby a pomoc OSVZ referent 3 soc. služby a pomoc OSVZ referent 2 soc. služby a pomoc OSVZ referent 1 soc. služby a pomoc Vstupy: Proces Název Typ zdroje Podnět Vstup Výstupy: Proces Název Typ zdroje 2 / 3

40 individuální plán standardizovaný záznam sociálního pracovníka záznam ze sociálního šetření Výstup Výstup Výstup 3 / 3

41 Číslo procesu: OSVZ Název procesu: Sociální pohřeb Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu label31 Název/popis Rozhodnutí o způsobu úhrady nákladů na pohřeb na základě informace o dědictví label31 Odeslání žádosti o úhradu nákladů na pohřeb na Úřad pro zastupování státu ve věcích majetkových label31 Odeslání žádosti o úhradu nákladů na pohřeb na Ministerstvo pro místní rozvoj label31 Příjem informace o dědictví label31 Odeslání žádosti o úhradu nákladů na pohřeb dědici label31 Přijímání oznámení o úmrtí label31 Vystavení úmrtního listu a zápis do úmrtní knihy label31 Objednávání pohřební služby 1 / 3

42 label31 Odeslání oznámení o úmrtí Úmrtní list je zaslán: právník města, VZP, ČSSZ, ČSU, Soud, příslušný notář dle trvalého pobytu nebo bydliště zemřelého. Souhrnně jsou informace zasílány k archivaci KÚ Pardubického kraje do Sbírky listin (ohledací list, úmrtní list, doručenka o zaslání úmrtního listu, potvrzení pohřební služby o kremaci) - 1x ročně Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role OKST Právník OKST Právník OKST Právník OKST Právník OKST Právník OSVZ OS matrika OVV OS matrika OVV výdajová pokladna OVV OS matrika Vstupy: Proces Název Typ zdroje OKST OKST OKST OKST Informace od notáře o dědictví Externí informační dokument OKST OSVZ Ohledací list Externí informační dokument OVV OVV OVV Výstupy: Proces OKST OKST OKST OKST OKST OSVZ Název Typ zdroje 2 / 3

43 OVV Úmrtní list Výstup OVV Objednávka kremace Výstup OVV Úmrtní list Výstup 3 / 3

44 Číslo procesu: _P_031 Název procesu: Návrh na pořízení územního plánu Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Vypracování zadání ÚP Podepsání nového ÚP obce a předání úřadu územního plánování Vypracování návrhu ÚP projektantem Technické podklady poskytně úřad ÚP Zadání poskytne žadatel Oznámení veřejného projednání zadání ÚP, veřejné projednání zadání ÚP, sběr stanovisek, připomínek a námitek Schválení návrhu zadání ÚP Vrácení žádosti k doplnění zadavateli 1 / 4

45 věcná a formální správnost Kontrola úplnosti a správnosti žádosti schválení záměru zastupitelstvem obce Vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek k zadání po veřejném projednání Dle závažnosti stanovisek a připomínek se proces vrací do relevantního bodu. Např. zmenšení plochy nepodléhá schválení zastupitelstva, zvětšení ano. Viz stavební zákon. Vyvěšení OOP, pořízení čistopisu projektantem Sběr písemných stanovisek, připomínek a podnětů, jejich vyhodnocení a případné zapracování do zadání, předání návrhu zadání žadateli ke schválení Schválení návrhu ÚP a OOP zastupitelstvem obce Předání návrhu ÚP ke schválení zastupitelstvem obce Zveřejnění zadání ÚP Vyvěšení na úřední desce po dobu 30 dní (15+30) Zaslání oznámení DOSS a okolním obcím Předložení zadání ÚP zastupitelstvu obce ke schválení Přijetí žádosti o pořízení ÚP Zveřejnění schváleného ÚP na webu Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Spolupracuje Je informován Konzultuje Je informován Konzultuje GIS územní plánování Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu územní plánování územní plánování Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu 2 / 4

46 Konzultuje Je informován Konzultuje územní plánování Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu Člen zastupitelstva územní plánování územní plánování územní plánování Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu územní plánování Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu Člen zastupitelstva Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu územní plánování územní plánování Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu územní plánování územní plánování Vstupy: Proces Název Typ zdroje ÚP schválený Výstup Návrh zadání ÚP schválený Výstup Návrh ÚP Výstup Stanoviska, připomínky a podněty k ÚP Interní informační dokument ÚP schválený Výstup Stanoviska, připomínky a podněty k ÚP Interní informační dokument Návrh ÚP se zapracovanými připomínkami Výstup Zadání ÚP Interní informační dokument Zadání ÚP se zapracovanými připomínkami Interní informační dokument Žádost o pořízení územního plánu Vnitřní formulář ÚP schválený Výstup Výstupy: 3 / 4

47 Výstupy: Proces Název Typ zdroje Zadání ÚP Interní informační dokument ÚP podepsaný Výstup Návrh ÚP Výstup Návrh zadání ÚP schválený Výstup Žádost o pořízení územního plánu Vnitřní formulář Návrh ÚP se zapracovanými připomínkami Zadání ÚP se zapracovanými připomínkami Výstup ÚP schválený Výstup ÚP zveřejněný v elektronické formě Výstup Interní informační dokument 4 / 4

48 Číslo procesu: OŽP_P_012 Název procesu: Zajištění odchytu toulavých a opuštěných zvířat Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Předání nalezeného psa do náhradní péče Zveřejnění nálezu psa na webových stránkách města Zveřejnění nálezu psa na úřední desce Rozhodnutí o předání nebo vrácení psa Zveřejnění nálezu psa na nástěnce MěP Převzetí ohlášení toulavého psa Převzetí nalezeného psa od jiné osoby Odchyt toulavého psa 1 / 3

49 Předání nalezeného psa do útulku Předání nalezeného psa původnímu majiteli a stanovení nákladů města a útulku Ponechání nalezeného psa v útulku Přechodné umístnění psa do kotce v areálu TS Předání nalezeného psa původnímu majiteli a stanovení nákladů Řešení přestupku s majitelem psa Úhrada pokuty a stanovených nákladů Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Vstupy: Proces Název Typ zdroje 2 / 3

50 Sazebník nákladů Vstup Sazebník nákladů Vstup Výstupy: Proces Název Dohoda o předání psa do péče a darování psa Typ zdroje Výstup Záznam o odchytu - převzetí psa Záznam o odchytu - převzetí psa Výstup Výstup Protokol o navrácení psa Protokol o výši vzniklých nákladů Výstup Výstup Protokol o výši vzniklých nákladů Protokol o navrácení psa Výstup Výstup 3 / 3

Návrh optimalizace procesů Městského Úřadu

Návrh optimalizace procesů Městského Úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Návrh optimalizace procesů

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

Předmět činnosti DV Consult s.r.o.

Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Společnost DV Consult s.r.o. se specializuje na organizační a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek, kde působí jako osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Nakládání s osobními údaji

Nakládání s osobními údaji Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje 1 1. ÚVOD Na základě Rozhodnutí Evropské komise č. C(2013) 8886 ze dne 9. prosince 2013 byl České republice

Více

Dotace a výběrová řízení:

Dotace a výběrová řízení: Výběrová řízení zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle Závazných postupů, pravidel) zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006

Více

Článek l Základní pojmy

Článek l Základní pojmy Město Vizovice, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice Směrnice č. 1/2014 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Článek l Základní

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Město Cheb 7/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb Rada města Chebu na své schůzi dne 19. února 2015 usnesením č. RM 79/4/2015

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 184/2014. č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek č.j.: 184/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 160 ze dne 10.03.2014 Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek Rada městské části I. r u š í II. 1. Směrnici k zadávání

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1. O veřejných zakázkách malého rozsahu

MĚSTO KOPŘIVNICE. Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1. O veřejných zakázkách malého rozsahu Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 2 Článek 1 Účel úpravy a působnost... 2 Článek 2 Vymezení některých pojmů... 2 ČÁST DRUHÁ Zadávání zakázek malého

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Bruntál se na své schůzi dne 6. 2. 2007 usnesením č. 281/6 usnesla vydat na základě 102 odst. 2 písm. a ) a 110 odst. 4 písm. e)

Více

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU

MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTO RAKOVNÍK ZPRACUJÍCÍ ORGÁN: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK KANCELÁŘ TAJEMNÍKA ÚŘADU SMĚRNICE UPRAVUJÍCÍ PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC DRUH NORMY SMĚRNICE EVIDENČNÍ S 20/2009 ČÍSLO PLATNOST Dnem

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Směrnice rady kraje č. 2/2008

Směrnice rady kraje č. 2/2008 Směrnice rady kraje č. 2/2008 k systému přípravy a realizace projektů kraje a organizací zřizovaných či zakládaných krajem spolufinancovaných z fondů EU Článek I. Vymezení pojmů 1. Systém přípravy a realizace

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA BAKOV NAD JIZEROU (dále jen Zásady ) I. Základní ustanovení 1.

Více

KPI ukazatele a nastavení jejich vyhodnocování Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová

KPI ukazatele a nastavení jejich vyhodnocování Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 KPI ukazatele a nastavení jejich

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Příloha k usnesení RMČ č.79 ze dne 19. 2. 2009 Směrnice Rady městské části Praha 2 k aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Čl. 1 Preambule Rada

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236. Ing. Jana Mazánková 6. 3.

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236. Ing. Jana Mazánková 6. 3. Setkání členů konsorcia SLARA Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236 Ing. Jana Mazánková 6. 3. 2014 Obsah prezentace Úvodní představení

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU O B E C P R A V L O V, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice SMĚRNICE Č.20 INTERNÍ PŘEDPIS POSTUPU PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Postup dle této směrnice schválen na 23. zasedání zastupitelstva

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

- data ve formátu GIS, posílána přehledová mapa

- data ve formátu GIS, posílána přehledová mapa é ú í á Tento projekt je podpořený v rámci OPTP a je zaměřen na podpůrné aktivity pro nositele strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v ČR. Aktivity jsou zaměřeny na zajištění společné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Instrukce č. JS13.02 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 13 Počet příloh: 2 Účinnost od: 9.11.2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Jméno, funkce Datum Podpis Ing.Jiří

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení

,,Výkon technického dozoru investora při přípravě, realizaci, dokončení a uvedení Výzva k podání cenové nabídky Město Moravský Beroun Vás vyzývá k podání cenové nabídky na realizaci zakázky III. kategorie (dle metodického pokynu Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI Říjen 2013 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Podprogram 134V611 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu...

Více

Konference Veřejné zakázky v praxi

Konference Veřejné zakázky v praxi Konference Veřejné zakázky v praxi Velká novela zákona o veřejných zakázkách 11. října 2011 Hotel Holiday Inn, Kongres centrum Praha Proces veřejných zakázek a poznatky ze zadávání v praxi Současná platná

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Směrnice č. 5/2012, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Číslo: S/05/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 23. 10. 2012 Účinnost od: 1. 1.

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05 Strana 1 / 7 zakázek malého rozsahu Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 usnesení ze dne 30.6.09 30.6.2009 Rozdělovník výtisků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Město Hlinsko Směrnice pro zadávání veřejných zakázek vydaná v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a schválená,

Více

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn

Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Účast veřejnosti a dotčených osob na schvalování a vydávání územního plánu a jeho změn Mgr. Tomáš Erbák Ateliér pro životní prostředí, o.s. 21.5.2012 Cíle semináře poskytnutí praktických informací o povaze

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka 4 OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Směrnice č. 1/2015, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.:Kyselka/13/15/KY Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obce Batňovice Část I 1. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obce Batňovice i obecního úřadu. Je statutární organizační normou, která určuje jeho vnitřní

Více

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení

Město Benešov nad Ploučnicí ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Vnitřní směrnice č. 1/2014 ČÁST PRVNÍ. Článek I. Základní ustanovení Město Benešov nad Ploučnicí Vnitřní směrnice č. 1/2014 ZÁSADY A POSTUPY PŘI ZADÁVÁNI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST PRVNÍ Článek I. Základní ustanovení 1. Tato směrnice v plném rozsahu nahrazuje vnitřní směrnici

Více

o zadávání veřejných zakázek

o zadávání veřejných zakázek Rada města Velké Meziříčí vydává tuto vnitřní směrnici č. 3/2012, o zadávání veřejných zakázek Zpracovatel: Rozsah působnosti: Mgr. Ivana Pacalová, právník odboru výstavby a regionálního rozvoje Městský

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. 1 Systém základních registrů se skládá z registru obyvatel (ROB), který zahrnuje české fyzické osoby a cizince

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. 1 Systém základních registrů se skládá z registru obyvatel (ROB), který zahrnuje české fyzické osoby a cizince ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA I n f o r m a c e o připravovaných změnách v povolovacích a registračních činnostech v souvislosti se základními registry --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Město Hranice QS 74-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK QS 74-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval : Ing.Dagmar

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění Obecní úřad Malá Bystřice Obec : Malá Bystřice Adresa : Malá Bystřice č.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Vnitřní směrnice č. 1/2014

Vnitřní směrnice č. 1/2014 Vnitřní směrnice č. 1/2014 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Zpracovala: Pavlína Pleslová Štěpánka Slezáková Obec: Záměl IČO: 00275531 Adresa: Záměl čp. 158, Směrnici zpracoval: Š. Slezáková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

7. zasedání dne 26. 1. 2015

7. zasedání dne 26. 1. 2015 Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 7. zasedání dne 26. 1. 2015 USNESENÍ č. 48/15/RMČ k Směrnici o veřejných zakázkách malého rozsahu Rada po projednání I. schvaluje Směrnici o veřejných zakázkách

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Proces P4 Nakupování

Proces P4 Nakupování Účinnost dokumentu od: 15.6.2007 Proces P4 Nakupování Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: P4 Nakupování Garant procesu: Účel:

Více

Směrnice č. 8/2005. pro provádění zákona č. 106/1999 Sb. v podmínkách Městského úřadu Roztoky. Úvod

Směrnice č. 8/2005. pro provádění zákona č. 106/1999 Sb. v podmínkách Městského úřadu Roztoky. Úvod Směrnice č. 8/2005 pro provádění zákona č. 106/1999 Sb. v podmínkách Městského úřadu Roztoky. Obsah: 1. Úvod 2. Zveřejňování informací 3. Způsob a rozsah zveřejňování informací 4. Stanovení veřejných registrů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Finanční řád SR. Sdružení rodičů Školka Montessori Kladno. Rozpočet SR a postupy. Definice a cíle rozpočtu. Rozsah rozpočtu

Finanční řád SR. Sdružení rodičů Školka Montessori Kladno. Rozpočet SR a postupy. Definice a cíle rozpočtu. Rozsah rozpočtu Sdružení rodičů Školka Montessori Kladno Finanční řád SR schválila: VALNÁ HROMADA dne 16.10.2012 Rozpočet SR a postupy Definice a cíle rozpočtu Rozsah Principy čerpání Postupy Návrh rozpočtu Čerpání rozpočtu

Více

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e 1/ Zásady upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb.

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRAVIDLA ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE A REPRODUKCE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Pravidla jsou nedílnou součástí Statutu Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje (dále jen Pravidla, Fond, Statut). Článek

Více

V ý r o č n í z p r á v a zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 0 6

V ý r o č n í z p r á v a zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 0 6 V ý r o č n í z p r á v a zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 0 6 Město Sokolov je povinným subjektem, který má podle výše uvedeného zákona povinnost poskytovat informace vztahující

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Podmínky dotačního programu

Podmínky dotačního programu Podmínky dotačního programu Číslo programu Název programu 15SMV02 Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů - rozvoj talentů Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 3.11.2014

Více

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina

Program rozvoje venkova ČR. Opatření IV.1.1. Místní akční skupina Program rozvoje venkova ČR Opatření IV.1.1 Místní akční skupina Zdroj: CP SZIF Analýza 48 vybraných žádostí MAS území MAS Počet obyvatel v území MAS (2006) 1 490 906 14 %ČR Rozloha území MAS (km 2 ) 22

Více

Příloha č.2 zadávací dokumentace veřejné zakázky Upgrade systému PROXIO. 1. Upgrade systému PROXIO - POLIXIS o modul Evidence událostí a oznámení

Příloha č.2 zadávací dokumentace veřejné zakázky Upgrade systému PROXIO. 1. Upgrade systému PROXIO - POLIXIS o modul Evidence událostí a oznámení 1. Upgrade systému PROXIO - POLIXIS o modul Evidence událostí a oznámení č. Povinnost Požadavek Obecné vlastnosti modulu Evidence událostí a oznámení Vedení evidence oznámení událostí (zdroj oznámení a

Více