Popis vybraných procesů MÚ Aktivita č. 3 Implementace procesního řízení do praxe úřadu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis vybraných procesů MÚ Aktivita č. 3 Implementace procesního řízení do praxe úřadu"

Transkript

1 Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/ Popis vybraných procesů MÚ Aktivita č. 3 Implementace procesního řízení do praxe úřadu Zpracovatel: ATTN Consulting s.r.o. Datum: TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A ROZPOČTEM MĚSTA MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

2 Procesní dokumentace Číslo procesu: P-000 Název procesu: Město Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis H-000 Hlavní procesy úřadu Projekty P-000 Podpůrné procesy úřadu Ř-000 Řídící procesy úřadu Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role 1/2

3 Vstupy: Proces Název Typ zdroje H-000 Občan a stát Životní situace H-000 Ochrana a bezpečnost Životní situace H-000 Interní řídící dokumentace Interní řídící dokument H-000 Zdraví Životní situace H-000 Příroda a zemědělství Životní situace H-000 Vzdělání, věda a výzkum Životní situace H-000 Sociální zabezpečení Životní situace H-000 Interní služby Interní služby H-000 Doprava Životní situace H-000 Bydlení Životní situace H-000 Kultura Životní situace H-000 Zaměstnání Životní situace H-000 Cestování Životní situace H-000 Rodina Životní situace H-000 Finance Životní situace P-000 Ř-000 Výstupy: Proces Název Typ zdroje H-000 Služby samostatné působnoosti Externí výstup/služba H-000 Služby přenesené působnosti Externí výstup/služba H-000 Komunikace s občany Externí výstup/služba H-000 Podpora voleným zástupcům Externí výstup/služba P-000 Účetní, daňové, statistické a ostatní administrativní dokumenty Externí výstup/služba P-000 Interní služby Interní služby Ř-000 Dokumenty strategického rozvoje města Externí výstup/služba Ř-000 Interní řídící dokumentace Interní řídící dokument Ř-000 Řízení ovládaných organizací Externí výstup/služba 2 / 2

4 Číslo procesu: OKST_P_037 Název procesu: Poskytování informací dle zákona 106/1999, vedení rejstříku Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Předání žádosti řešiteli Přijetí žádosti o poskytnutí informace Oznámení o vyřízení žádosti Oznámení o přijetí žádosti Publikace informace na webu Rozhodnutí o řešiteli Evidence žádosti o informace ve spisové službě Stanovení řešitele 1 / 3

5 Evidence žádosti a jejího vyřízení v registru Zamítnutí žádosti OKST Vyřízení žádosti - poskytnutí / neposkytnutí informace Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role OKST přestupky 2, stížnosti OS podatelna výpravna 1 OS podatelna výpravna 2 Zaměstnanec Zaměstnanec Zaměstnanec Zaměstnanec Zaměstnanec Zaměstnanec OS podatelna výpravna 1 OKST přestupky 2, stížnosti OS podatelna výpravna 2 Je informován tajemník městského úřadu OKST přestupky 2, stížnosti Je informován tajemník městského úřadu Zaměstnanec OKST Zaměstnanec Vstupy: Proces Název Typ zdroje Žádost o poskytnutí informace Vstup OKST 2 / 3

6 Výstupy: Proces Název Typ zdroje OKST 3 / 3

7 Číslo procesu: OKST_P_047 Název procesu: Evidence a vyřizování stížností Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Evidence odpovědi Informace tajemníkovi o stížnosti Informace stěžovateli o převzetí stížnosti Posouzení věcné a právní Zpracování odpovědí příslušným odborem, případně podklad pro OKST Postoupení příslušnému odboru k vyřízení Řešení stížnosti, místní šetření,... Převzetí stížnosti 1 / 3

8 Postoupení jinému příslušnému subjektu Odeslání odpovědi Evidence stížnosti Kompletace vyjádření odborů na OKST Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Vedoucí OKST OKST přestupky 2, stížnosti Vedoucí OSVZ Vedoucí OVV Vedoucí OŽP Vedoucí OF, rozpočet města Vedoucí OOZU Vedoucí Vedoucí Vedoucí OKST Vedoucí Vedoucí OD vedoucí odboru Vedoucí OŽP Vedoucí OF, rozpočet města Vedoucí Vedoucí OKST Vedoucí vedoucí odboru Vedoucí OD Vedoucí OVV Vedoucí OSVZ Vedoucí Vedoucí OOZU 2 / 3

9 OKST přestupky 2, stížnosti OKST přestupky 2, stížnosti Vedoucí OKST Vstupy: Proces Název Typ zdroje Stížnost Vstup od klienta Výstupy: Proces Název Typ zdroje Informace stěžovateli Výstup Odpověď stěžovateli Výstup Odpověď stěžovateli Výstup 3 / 3

10 Procesní dokumentace Číslo procesu: Název procesu: Výběr poplatků v hotovosti Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Ověření změny v registru obyvatel Převzetí žádosti o změnu údajů v evidenci registru poplatníků Převzetí potvrzení o úhradě poplatku Úprava údajů o poplatníkovi v agendě poplatků Informování správce poplaku o úhradě () Přepočet poplatku dle podkladů Předání notáři k rozhodnutí o přeplatku či nedoplatku Kontrola bezdlužnosti 1/4

11 Požadavek klienta na zaplacení poplatku za komunální odpad Předání podkladů správci poplatku Informace o výši poplatku Příjem poplatku do pokladny Zaevidování žádosti o změnu údajů v evidenci registru poplatků ve spisové službě Příjem informace o odmítnutí úhrady dluhu Vrácení přeplatku Kontrola správnosti evidence v registru OVV Odvod hotovosti do banky Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role OIC referent 1 OIC referent 4 OIC referent 2 OIC referent 3 OIC vedoucí oddělení OIC OIC referent 1 OIC referent 3 OIC vedoucí oddělení OIC OIC referent 4 OIC referent 2 OIC referent 1 OIC referent 4 OIC referent 2 OIC vedoucí oddělení OIC 2 / 4

12 OIC vedoucí oddělení OIC OIC referent 3 OIC referent 1 OIC vedoucí oddělení OIC OIC referent 1 OIC referent 3 OIC referent 4 OIC referent 2 OIC referent 4 OIC referent 1 OIC vedoucí oddělení OIC OIC referent 3 OIC referent 2 OIC referent 4 OIC vedoucí oddělení OIC OIC referent 3 OIC referent 1 OIC referent 2 OIC referent 1 OIC referent 1 OVV OVV OVV OVV OVV OIC referent 4 OIC referent 3 OIC vedoucí oddělení OIC OIC referent 2 OIC referent 1 OIC referent 3 OIC referent 4 OIC referent 2 OIC referent 1 OIC vedoucí oddělení OIC Vstupy: Proces Název Typ zdroje Ohlášení změny poplatníka Vnitřní formulář 3 / 4

13 OVV OZV města Moravská Třebová o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Interní řídící dokument Výstupy: Proces Název Typ zdroje Potvrzení o úkradě starého poplatku Externí informační dokument Informace o uhrazených poplatcích Záznam ve spisové službě Spisová služba Ohlášení změny poplatníka Vnitřní formulář OVV Peníze Výstup 4 / 4

14 Procesní dokumentace Číslo procesu: Název procesu: Projektové řízení - jednoduchý interní projekt Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Vyhodnocené přínosů a zpracování závěrečné zprávy Identifikace podnětu pro realizaci projektu Jmenování vedoucího projektu a projektového týmu Realizace projektu dle investičního schématu Výběr dodavatele Realizace projektu dle dotačního schématu Vyhodnocení velikosti a typu projektu Schválení realizace projektu (na různé úrovni dle typu projektu) 1/4

15 Řízení změny - vyhodnocení rizik Návrh projektového týmu Posouzení podmíněnosti a návaznosti na jiné projekty Zpracování plánu projektu (harmonogram, rozpočet,...) a přiřazení zdrojů Vrácení k dopracování Realizace projektu - kontrola postupu Projekt nebude realizován Uzavření projektu - předání výstupu projektu Definice výstupu, přínosu projektu a definice rizik Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role tajemník městského úřadu Kontroluje Kontroluje Člen PVM Člen PVM Garant projektu Člen PVM -PK - projektová kancelář Garant projektu Kontroluje Garant projektu 2 / 4

16 Zpracovatel projektového záměru Vstupy: Proces Název Typ zdroje Plán hodnocení přínosů Interní řídící dokument Výstupy: Proces Název Plán hodnocení přínosů Závěrečná zpráva o projektu Typ zdroje Interní řídící dokument Interní informační dokument Jmenovací dekret Interní řídící dokument Registr rizik Spisová služba Harmonogram projektu Rozpočet projektu Interní řídící dokument Interní řídící dokument 3 / 4

17 Registr rizik Definice projektu Plán hodnocení přínosů Spisová služba Vstup Interní řídící dokument 4 / 4

18 Procesní dokumentace Číslo procesu: Název procesu: Nastavení projektu Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Výběr dodavatele Rozhodnutí o realizaci projektu - projektový záměr zavedený do rozpočtu Zavedení změn do definice projektu - dle smlouvy s dodavatelem Vrácení k přepracování Posouzení podmíněnosti a návaznosti na jiné projekty Zpracování Plánu hodnocení přínosů Nastavení prostředků řízení projektu (včetně výběru a přizpůsobení šablon a pravidel řízení) Na začátku každého projektu jasně definovat rozsah pravomocí v oblasti schvalování změn (deleguje PVM na VP). Zpracování Plánu projektu (harmonogram, rozpočet 1/3

19 Pojednání projektu PVM a rozhodnutí o zahájení realizace Zpracování Popisu produktů projektu vč. znaků kvality Zpracování Registru rizik daného projektu Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Kontroluje Spolupracuje Spolupracuje Spolupracuje Spolupracuje Spolupracuje Garant projektu Člen projektového týmu Člen projektového týmu Člen PVM Člen projektového týmu Uživatel výstupu projektu Člen projektového týmu Vstupy: Proces Název Typ zdroje Smlouva Vstup schválený rozpočet Projektový záměr Interní řídící dokument Interní informační dokument 2 / 3

20 Výstupy: Proces Název Typ zdroje Plán hodnocení přínosů Interní řídící dokument Rozpočet projektu Harmonogram projektu Interní řídící dokument Interní řídící dokument Popis produktu Registr rizik Interní informační dokument Spisová služba 3 / 3

21 Procesní dokumentace Číslo procesu: Název procesu: Řízení projektu Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Vyhodnocení průběžné zprávy projektu - schválení Schválení realizovaných prací Zahájení prací Předložení zprávy o stavu projektu na PVM (pokud je požadováno) Vrácení průběžné zprávy k přepracování Administrace monitorovací zprávy a žádosti o platbu Kontrola postupu prací Změnové řízení 1/3

22 Zpracování zprávy o stavu projektu / etapy projektu Zaznamenání a prošetření otevřených bodů a nových rizik Převzetí hotových balíků práce (včetně aktualizace harmonogramu projektu) Eskalace otevřených bodů a nových rizik Úprava odsouhlasení rozsahu prací (balíky práce / detailní rozpis prací / úprava harmonogramu) Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Garant projektu Spolupracuje Garant projektu Člen projektového týmu Spolupracuje Člen projektového týmu Vstupy: Proces Název Typ zdroje Zpráva o stavu projektu / etapy projektu Předávací protokol Harmonogram projektu Smlouva Interní informační dokument Interní informační dokument Interní řídící dokument Vstup 2 / 3

23 Registr rizik Spisová služba Faktura dodavatele Předávací protokol Otevřené body Vstup Interní informační dokument Interní informační dokument Výstupy: Proces Název Typ zdroje Monitorovací zpráva Žádost o platbu Zápis z jednání Interní informační dokument Interní informační dokument Interní informační dokument Zpráva o stavu projektu / etapy projektu Otevřené body Registr rizik Zápis z jednání Harmonogram projektu Interní informační dokument Interní informační dokument Spisová služba Interní informační dokument Interní řídící dokument Soupis prací Předávací protokol Harmonogram projektu Interní informační dokument Interní informační dokument Interní řídící dokument 3 / 3

24 Číslo procesu: Název procesu: Sběr podnětů a vypracování žádosti o pořízení ÚP Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Požadavek zastupitelstva Vrácení žadateli k doplnění / informace o zamítnutí Předání žádosti na Rozhodnutí ZM o pořízení ÚP Kontrola věcné správnosti žádosti Výběr projektanta Příjem žádosti o změnu ÚP Kontrola zajištění finacování procesu ÚP 1 / 3

25 Rozhodnutí o zohlednění dalších podnětů V případě kladného rozhodnutí bude se pracovat s doposud evidovanými podněty, popřípadě budou aktivně vyžádány (anketa, web, cílené oslovení,...) Tisk a předložení tisku do ZM Zpracování podnětů a vypracování žádosti o pořízení ÚP Evidence podnětů Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu Zastupuje Vedoucí územní plánování Vedoucí Člen zastupitelstva územní plánování Zastupuje Vedoucí Vedoucí Zastupuje Vedoucí územní plánování Zastupuje Vedoucí územní plánování Člen zastupitelstva Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu Spolupracuje Vedoucí Vedoucí územní plánování Zastupuje Vedoucí Vstupy: Proces Název Typ zdroje 2 / 3

26 Žádost o pořízení územního plánu Vnitřní formulář Výstupy: Proces Název Typ zdroje Žádost o pořízení územního plánu Vnitřní formulář 3 / 3

27 Číslo procesu: Název procesu: Zabezpečuje výběrová řízení Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Podpis objednávky Předání smlouvy / objednávky Vrácení požadavku žádateli k doplnění / informování o zamítnutí Přijetí požadavku na zajištění VŘ Zajištění VŘ typu "B" Zajištění VŘ typu "A" Podpis smlouvy Zajištění VŘ typu "HAVÁRIE" / výjimka z VP 4/ / 3

28 Článek 12 Závěrečná ustanovení (1) Rada města má právo rozhodnout o zadání zakázky kategorie C, které je nutné zadat jako bezodkladná opatření k odstranění nebo zmírnění následků mimořádných okolností a nepředvídaných škod (např. povodní, mimořádných událostí, k řešení havarijních událostí apod.), případně je nutno zajistit návaznost na předtím realizované stavební práce nebo dodávky a služby shodným uchazečem, např. z důvodu návaznosti použitých postupů, použitých technologií či zajištění shodných záručních podmínek, bez dodržení postupů uvedených v této směrnici (2) Starosta a jím pověřený místostarosta mají právo rozhodnout o zadání zakázky kategorie B bez dodržení postupů uvedených v této směrnici, a to z důvodů uvedených v odst. 1 čl. 12. (3) Každá výjimka z této směrnice (oprávnění starosty a místostarosty nebo rady města) bude doložena písemným zdůvodněním. Toto zdůvodnění bude součástí dokumentace příslušné zakázky. (4) Další výjimky z této směrnice nad rámec ustanovení článku 12 odst. (1) a (2) je oprávněna udělovat rada města. (5) Směrnice se vztahuje na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zahájená po nabytí účinnosti směrnice. Kontrola úplnosti podkladů a oprávněnosti (je součástí rozpočtu) 1. Podklady jsou úplné, pokud je k dispozici: o stavební povolení s nabytím právní moci o zadávací dokumentace (PDSP - projektová dokumentace pro provádění staveb v případě staveb) o výzva k podání nabídky vč. všech příloh 2. Požadavek je oprávněný, pokud je součástí schváleného rozpočtu. Rozhodnutí o typu požadavku: A,B,C, havárie Zajištění VŘ typu "C" Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Spolupracuje referent 4 Vedoucí Spolupracuje referent 2 Spolupracuje referent 3 Spolupracuje referent 1 2 / 3

29 Zastupuje Spolupracuje Starosta Místostarosta Vedoucí Vstupy: Proces Název Typ zdroje Požadavek na VŘ Vstup Výstupy: Proces Název Typ zdroje Smlouva Vstup 3 / 3

30 Číslo procesu: Název procesu: Projektové řízení - vyhodnocení souběžně běžících projektů Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Evidence nového rizika projektu Zohlednění závislost při tvorbě plánu projektu (harmonogram, rozpočet) Zohlednění závislosti plánovaných projektů Úprava harmonogramu realizovaných projektů, které jsou ovlivněny změnou Řízení projektů bez evidence vazeb na jiné projekty Identifikace potřeby posouzení závislosti projektů Vyhodnocení závislostí projektů Změnové řízení realizovaného projektu 1 / 3

31 Posouzení závislosti čerpání zdrojů (finančních / lidských /...) Zohlednění závislosti realizovaných projektů Posouzení časové návaznosti projektů / etap projektů Příprava / plánování nového projektu Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Vstupy: Proces Název Typ zdroje Zásobník projektových záměrů Registr rizik Spisová služba Spisová služba 2 / 3

32 Výstupy: Proces Název Registr rizik Typ zdroje Spisová služba 3 / 3

33 Číslo procesu: OSVZ_P_010 Název procesu: Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis přidělení oprávněné úřední osobě vyhodnocení situace dítěte a rodiny případová konference předání na úsek soc. služeb a pomoci šetření v rodině zjištění dalších informací vyžádání informací od jiných subjektů (škola, policie, soud...) evidence podnětu založení spisové dokumentace OM, NOM přijetí podnětu Přijetí podnětu ze školy, školky, zdravot. zařízení atd. 1 / 3

34 Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Vedoucí OSVZ OSVZ referent 1 soc. služby a pomoc OSVZ referent 1 OSPOD OSVZ referent 2 OSPOD OSVZ referent 4 OSPOD OSVZ referent 3 OSPOD OSVZ referent 3 OSPOD OSVZ referent 4 OSPOD OSVZ referent 1 OSPOD OSVZ referent 2 OSPOD OSVZ referent 1 OSPOD OSVZ referent 3 OSPOD OSVZ referent 2 OSPOD OSVZ referent 4 OSPOD OSVZ referent 3 OSPOD OSVZ referent 1 OSPOD OSVZ referent 2 OSPOD OSVZ referent 4 OSPOD OSVZ referent 3 OSPOD OSVZ referent 2 OSPOD OSVZ referent 1 OSPOD OSVZ referent 4 OSPOD Vstupy: Proces Název Typ zdroje Výstupy: Proces Podnět Název Vstup Typ zdroje 2 / 3

35 Proces Název Typ zdroje návrh dalšího postupu záznam z případové konference Výstup Výstup záznam ze sociálního šetření Výstup spisová dokumentace OM,NOM Výstup 3 / 3

36 Číslo procesu: OSVZ_P Název procesu: Aktualizace Koncepce prevence kriminality města MT Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Vyhodnocení podkladů - výpočet indexu Aktualizace dat předložení do RM Projednání v Komisi prevence kriminality zveřejnění aktualizace koncepce prevence kriminality (web města, zpravodaj) Sběr informací + zabezpečení podkladů Podklady z - Evidence přestuplů MÚ - Evidecne přestupků MP 1 / 2

37 - Úřad práce - infprace o nezaměstnanosti a vyplacených dávkách - Policie ČR - tatiskika kriminality Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role OSVZ koordinátorka prevence kriminality OSVZ koordinátorka prevence kriminality OSVZ koordinátorka prevence kriminality OSVZ koordinátorka prevence kriminality OSVZ koordinátorka prevence kriminality OSVZ koordinátorka prevence kriminality Vstupy: Proces Název Typ zdroje Výstupy: Proces Evidence přestupků Název Spisová služba Typ zdroje Koncepce prevence kriminality města MT Výstup 2 / 2

38 Číslo procesu: OSVZ_P Název procesu: Sanace rodiny Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis ukončení práce s klientem ukončení práce s klientem sestavení IP založení SZSP vjis sociální šetření -posouzení životní situace klienta pravidelné vyhodnocování a aktualizace IP,SZSP návrh možných řešení situace klienta přijetí podnětu 1 / 3

39 postupné naplňování IP Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role OSVZ referent 1 soc. služby a pomoc OSVZ referent 3 soc. služby a pomoc OSVZ referent 2 soc. služby a pomoc OSVZ referent 1 soc. služby a pomoc OSVZ referent 2 soc. služby a pomoc OSVZ referent 3 soc. služby a pomoc OSVZ referent 3 soc. služby a pomoc OSVZ referent 2 soc. služby a pomoc OSVZ referent 1 soc. služby a pomoc OSVZ referent 2 soc. služby a pomoc OSVZ referent 1 soc. služby a pomoc OSVZ referent 3 soc. služby a pomoc OSVZ referent 3 soc. služby a pomoc OSVZ referent 2 soc. služby a pomoc OSVZ referent 1 soc. služby a pomoc Vstupy: Proces Název Typ zdroje Podnět Vstup Výstupy: Proces Název Typ zdroje 2 / 3

40 individuální plán standardizovaný záznam sociálního pracovníka záznam ze sociálního šetření Výstup Výstup Výstup 3 / 3

41 Číslo procesu: OSVZ Název procesu: Sociální pohřeb Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu label31 Název/popis Rozhodnutí o způsobu úhrady nákladů na pohřeb na základě informace o dědictví label31 Odeslání žádosti o úhradu nákladů na pohřeb na Úřad pro zastupování státu ve věcích majetkových label31 Odeslání žádosti o úhradu nákladů na pohřeb na Ministerstvo pro místní rozvoj label31 Příjem informace o dědictví label31 Odeslání žádosti o úhradu nákladů na pohřeb dědici label31 Přijímání oznámení o úmrtí label31 Vystavení úmrtního listu a zápis do úmrtní knihy label31 Objednávání pohřební služby 1 / 3

42 label31 Odeslání oznámení o úmrtí Úmrtní list je zaslán: právník města, VZP, ČSSZ, ČSU, Soud, příslušný notář dle trvalého pobytu nebo bydliště zemřelého. Souhrnně jsou informace zasílány k archivaci KÚ Pardubického kraje do Sbírky listin (ohledací list, úmrtní list, doručenka o zaslání úmrtního listu, potvrzení pohřební služby o kremaci) - 1x ročně Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role OKST Právník OKST Právník OKST Právník OKST Právník OKST Právník OSVZ OS matrika OVV OS matrika OVV výdajová pokladna OVV OS matrika Vstupy: Proces Název Typ zdroje OKST OKST OKST OKST Informace od notáře o dědictví Externí informační dokument OKST OSVZ Ohledací list Externí informační dokument OVV OVV OVV Výstupy: Proces OKST OKST OKST OKST OKST OSVZ Název Typ zdroje 2 / 3

43 OVV Úmrtní list Výstup OVV Objednávka kremace Výstup OVV Úmrtní list Výstup 3 / 3

44 Číslo procesu: _P_031 Název procesu: Návrh na pořízení územního plánu Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Vypracování zadání ÚP Podepsání nového ÚP obce a předání úřadu územního plánování Vypracování návrhu ÚP projektantem Technické podklady poskytně úřad ÚP Zadání poskytne žadatel Oznámení veřejného projednání zadání ÚP, veřejné projednání zadání ÚP, sběr stanovisek, připomínek a námitek Schválení návrhu zadání ÚP Vrácení žádosti k doplnění zadavateli 1 / 4

45 věcná a formální správnost Kontrola úplnosti a správnosti žádosti schválení záměru zastupitelstvem obce Vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek k zadání po veřejném projednání Dle závažnosti stanovisek a připomínek se proces vrací do relevantního bodu. Např. zmenšení plochy nepodléhá schválení zastupitelstva, zvětšení ano. Viz stavební zákon. Vyvěšení OOP, pořízení čistopisu projektantem Sběr písemných stanovisek, připomínek a podnětů, jejich vyhodnocení a případné zapracování do zadání, předání návrhu zadání žadateli ke schválení Schválení návrhu ÚP a OOP zastupitelstvem obce Předání návrhu ÚP ke schválení zastupitelstvem obce Zveřejnění zadání ÚP Vyvěšení na úřední desce po dobu 30 dní (15+30) Zaslání oznámení DOSS a okolním obcím Předložení zadání ÚP zastupitelstvu obce ke schválení Přijetí žádosti o pořízení ÚP Zveřejnění schváleného ÚP na webu Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Spolupracuje Je informován Konzultuje Je informován Konzultuje GIS územní plánování Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu územní plánování územní plánování Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu 2 / 4

46 Konzultuje Je informován Konzultuje územní plánování Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu Člen zastupitelstva územní plánování územní plánování územní plánování Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu územní plánování Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu Člen zastupitelstva Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu územní plánování územní plánování Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu územní plánování územní plánování Vstupy: Proces Název Typ zdroje ÚP schválený Výstup Návrh zadání ÚP schválený Výstup Návrh ÚP Výstup Stanoviska, připomínky a podněty k ÚP Interní informační dokument ÚP schválený Výstup Stanoviska, připomínky a podněty k ÚP Interní informační dokument Návrh ÚP se zapracovanými připomínkami Výstup Zadání ÚP Interní informační dokument Zadání ÚP se zapracovanými připomínkami Interní informační dokument Žádost o pořízení územního plánu Vnitřní formulář ÚP schválený Výstup Výstupy: 3 / 4

47 Výstupy: Proces Název Typ zdroje Zadání ÚP Interní informační dokument ÚP podepsaný Výstup Návrh ÚP Výstup Návrh zadání ÚP schválený Výstup Žádost o pořízení územního plánu Vnitřní formulář Návrh ÚP se zapracovanými připomínkami Zadání ÚP se zapracovanými připomínkami Výstup ÚP schválený Výstup ÚP zveřejněný v elektronické formě Výstup Interní informační dokument 4 / 4

48 Číslo procesu: OŽP_P_012 Název procesu: Zajištění odchytu toulavých a opuštěných zvířat Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Předání nalezeného psa do náhradní péče Zveřejnění nálezu psa na webových stránkách města Zveřejnění nálezu psa na úřední desce Rozhodnutí o předání nebo vrácení psa Zveřejnění nálezu psa na nástěnce MěP Převzetí ohlášení toulavého psa Převzetí nalezeného psa od jiné osoby Odchyt toulavého psa 1 / 3

49 Předání nalezeného psa do útulku Předání nalezeného psa původnímu majiteli a stanovení nákladů města a útulku Ponechání nalezeného psa v útulku Přechodné umístnění psa do kotce v areálu TS Předání nalezeného psa původnímu majiteli a stanovení nákladů Řešení přestupku s majitelem psa Úhrada pokuty a stanovených nákladů Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Vstupy: Proces Název Typ zdroje 2 / 3

50 Sazebník nákladů Vstup Sazebník nákladů Vstup Výstupy: Proces Název Dohoda o předání psa do péče a darování psa Typ zdroje Výstup Záznam o odchytu - převzetí psa Záznam o odchytu - převzetí psa Výstup Výstup Protokol o navrácení psa Protokol o výši vzniklých nákladů Výstup Výstup Protokol o výši vzniklých nákladů Protokol o navrácení psa Výstup Výstup 3 / 3

Návrh optimalizace procesů Městského Úřadu

Návrh optimalizace procesů Městského Úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Návrh optimalizace procesů

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu

Podpisová oprávnění. Příloha č. 4 organizačního řádu Příloha č. 4 organizačního řádu Podpisová oprávnění 1. Starosta : 1.1. i mající bezprostředně vztah k jeho funkci v souladu se zákonem o obcích, 1.2. i vzniklé z jednání starosty za město, k jejichţ podpisu

Více

Předmět činnosti DV Consult s.r.o.

Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Předmět činnosti DV Consult s.r.o. Společnost DV Consult s.r.o. se specializuje na organizační a administrativní zajištění zadávání veřejných zakázek, kde působí jako osoba pověřená zadavatelskými činnostmi

Více

Obec Lužec nad Vltavou

Obec Lužec nad Vltavou Obec Lužec nad Vltavou Směrnice č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Směrnici zpracoval: Patrik Rollo Datum zpracování: 13.11.2012 Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Lužec nad Vltavou

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

WORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty

WORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty WORKSHOP = DÍLNA Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty 1 Následná veřejnosprávní kontrola, nahrazující funkci interního auditu Odbor interního auditu a kontroly

Více

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘÍLOHA Č. 4 VNITŘNÍHO PŘEDPISU Č. 0003/2015 MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU - POSTUP ŘÍZENÍ KOMPLEXNÍHO PROJEKTU - Městský úřad Moravská Třebová 1 OBSAH A. ÚVOD 3 A.1.1. Účel manuálu 3 A.1.2.

Více

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun

Pokyn pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Městem Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4625/2014 Počet listů dokumentu: 12 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 53 2 Pokyn pro zadávání veřejných

Více

Článek l Základní pojmy

Článek l Základní pojmy Město Vizovice, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice Směrnice č. 1/2014 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů Článek l Základní

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Město Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejné zakázky malého

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy

Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. I Předmět úpravy Vnitřní směrnice č.1/2008 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl. I Předmět úpravy 1. Tato směrnice upravuje postup Obce Sytno (dále jen "zadavatel") při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU

MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU Registrační číslo projektu: PŘÍLOHA Č. 2 VNITŘNÍHO PŘEDPISU Č. 0003/2015 MANUÁL PROJEKTOVÉHO MANAŽERA MĚSTSKÉHO ÚŘADU POSTUP ŘÍZENÍ JEDNODUCHÉHO PROJEKTU Městský úřad Moravská Třebová 1 Registrační číslo

Více

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e

Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města C h a b a ř o v i c e 1/ Zásady upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb. O obcích ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 250/2000 Sb.

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www. lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: Počet listů dokumentu: 15 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b)

Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) Nejčastěji kladené dotazy 3.3 a) a 3.3 b) 1. Jaké formální náležitosti musí mít faktura? Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP, tj. musí být uvedeno: - registrační

Více

SMĚRNICE č. 1/2014. Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek

SMĚRNICE č. 1/2014. Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek ORLOVAN, bytové družstvo Energetiků 640, Orlová - Lutyně SMĚRNICE č. 1/2014 Postup při zadávání stavebních prací, služeb a dodávek Kontrolou pověřen: vedoucí technického úseku Touto směrnicí se upravuje

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Obec Trubín. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obec Trubín Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1 Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Příloha č. 6 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů) Obsah: strana 1. Úvod 3 2. Základní pojmy 3 3. Poskytování

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Dotace a výběrová řízení:

Dotace a výběrová řízení: Výběrová řízení zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle Závazných postupů, pravidel) zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 10

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 10 Město Sokolov je povinným subjektem, který má podle výše uvedeného zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Kadaně čl. I Úvod 1. Tyto zásady stanovují jednotný postup při poskytování finančních prostředků z rozpočtu Města Kadaně za účelem podpory rozvoje činností

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015 č.j.: 1/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1 ze dne 14.01.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zřízení Útvaru interního

Více

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE č. 2/2007 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Rada města Bruntál se na své schůzi dne 6. 2. 2007 usnesením č. 281/6 usnesla vydat na základě 102 odst. 2 písm. a ) a 110 odst. 4 písm. e)

Více

Město Moravská Třebová vnitřní předpis

Město Moravská Třebová vnitřní předpis Město Moravská Třebová vnitřní předpis Druh předpisu: Směrnice Rady města Moravské Třebové Číslo předpisu: 6/2007 Název předpisu: Předpis je závazný pro: Za věcnou správnost odpovídá: Předpis schválil:

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

Pravidla správy dotačních projektů města Dvůr Králové nad Labem

Pravidla správy dotačních projektů města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 11/2014 Pravidla správy dotačních projektů města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1. Cílem těchto pravidel je zabezpečení vedení důsledné

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

CZ.1.04/4.1.00/62.00011

CZ.1.04/4.1.00/62.00011 Informace o projektu Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00011 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt byl zaměřen na

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ I.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ

Seminář pro příjemce OP LZZ Seminář pro příjemce OP LZZ Praha 27.5.2010 22.6.2010 Kontroly na místě a nesrovnalosti u projektů realizovaných v rámci OP LZZ Seminář pro příjemce Cíle kontroly na místě ověřit, zda uplatňované výdaje

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013

SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2013 V Praze dne 13.6.2013 Č. j.: 38821/ENV/13 2924/M/13 o poskytování finančních prostředků v rámci programu Nová zelená úsporám 2013 Ministerstvo životního

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina Opatření Programu rozvoje kraje cíl 4.1. : Péče

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Číslo a název programu: 8 - Program resortu životního prostředí

Více

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1 Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Martina Štefanová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05

Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SM 05 Strana 1 / 7 zakázek malého rozsahu Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 usnesení ze dne 30.6.09 30.6.2009 Rozdělovník výtisků

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Směrnice o postupu školy při poskytování informací

Směrnice o postupu školy při poskytování informací Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno Směrnice o postupu školy při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Číslo dokumentu:

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více

Reklamační řád BH Securities a.s.

Reklamační řád BH Securities a.s. Reklamační řád BH Securities a.s. F13_Reklamační řád_1.1.11ml.doc 1 z 7 OBSAH Článek 1 Účel předpisu...3 Článek 2 Úvodní ustanovení...3 Článek 3 Reklamace zákazníka...3 Článek 4 Stížnost zákazníka...3

Více

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje

Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zásady pro čerpání regionálního inovačního fondu Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje vydává usnesením č. ZK/23/1638/2011 ze dne 20.10.2011, tyto Zásady pro čerpání regionálního

Více

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Směrnice 2/2015 PRO EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC SELETICE Vypracoval: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku:

Postup při administraci žádostí: Obsah žádosti: Kritéria posouzení: Povinnosti příjemce finančního příspěvku: MĚSTO DESNÁ Rada města 468 61 Desná v Jizerských horách, Krkonošská 318, Tel. 483 337 941, Fax. 483 337 953, Mobil:737248436 e-mail : epodatelna@mesto-desna.cz Pravidla pro poskytování finančních příspěvků

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 5066/M/10, 93231/ENV/10 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM

Město Hostinné, Náměstí čp. 69, 543 71 Hostinné ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HOSTINNÉM V Hostinném dne 04.03.2015 Obsah: 1. Základní ustanovení. strana 4 2. Postavení a působnost.. strana 4 3. Územní obvody. strana 4 4. Organizační členění úřadu

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka 4 OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Směrnice č. 1/2015, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Č.j.:Kyselka/13/15/KY Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD:

Obecní úřad je v souladu se zákonem o SPOD: Obecní úřad Bříza je v souladu s ustanovením 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, (dále jen zákon o SPOD) orgánem sociálně-právní ochrany. Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Směrnice obce Klokočná č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu SMĚRNICE. Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE Obce Klokočná č. 1/2014 ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 17.12.2014 tuto směrnici, která stanovuje

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU V OBLASTI ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pro rok 2015. 1. Název programu Grantový program v oblasti ţivotního prostředí

VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU V OBLASTI ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pro rok 2015. 1. Název programu Grantový program v oblasti ţivotního prostředí číslo VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU V OBLASTI ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ pro rok 2015 1. Název programu Grantový program v oblasti ţivotního prostředí 1.1 Témata programu Grantový program je vyhlášen pro tato

Více

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č.

Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č. Město Adamov Rada města Adamova Pod Horkou 2, 679 04 Adamov Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností a petic vnitřní předpis č. 4/2007 Článek 1 Úvod 1.1. Účelem tohoto vnitřního předpisu je stanovit

Více

LOGO SMĚRNICE. Stran: Vydání: Revize: Výtisk č. : Platnost od:

LOGO SMĚRNICE. Stran: Vydání: Revize: Výtisk č. : Platnost od: SM-02 VÝVOJ A NÁVRH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Výtisk č. : Schválil: Platnost od: Podpis: 1 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH...2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ...2 3 ÚČEL...2 3.1 DEFINICE...2 3.2 ZKRATKY...2

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013. Pravidla k vyúčtování a proplacení dotačních prostředků v rámci 22. kola. Ing. Tomáš Kolář

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013. Pravidla k vyúčtování a proplacení dotačních prostředků v rámci 22. kola. Ing. Tomáš Kolář PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR 2007 2013 Pravidla k vyúčtování a proplacení dotačních prostředků v rámci 22. kola Ing. Tomáš Kolář Žádost o proplacení výdajů projektu pouze 22. kolo Pravidla - Žádost o proplacení

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ STATUT DOTAČNÍHO FONDU NÁZEV: Statut dotačního fondu Královéhradeckého kraje PLATNOST OD: 14. září 2015 ÚČINNOST OD: 15. září 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Královéhradecký kraj Vypracoval:

Více

Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01

Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Pravidla upravující postup poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Číslo předpisu: 1/2010 Výtisk č.: 01 Platnost od: 1.2.2010

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1. O veřejných zakázkách malého rozsahu

MĚSTO KOPŘIVNICE. Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1. O veřejných zakázkách malého rozsahu Vnitroorganizační směrnice Číslo: 18/2013 Strana: 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 2 Článek 1 Účel úpravy a působnost... 2 Článek 2 Vymezení některých pojmů... 2 ČÁST DRUHÁ Zadávání zakázek malého

Více

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice I. Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených Vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetní závěrek

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0105 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti: Bez omezení, revize

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://opvk.kraj-jihocesky.cz/)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://opvk.kraj-jihocesky.cz/) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://opvk.kraj-jihocesky.cz/) Číslo zakázky (bude doplněno v případě GP ZS) 1 10/2010/1.1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje

Více

- data ve formátu GIS, posílána přehledová mapa

- data ve formátu GIS, posílána přehledová mapa é ú í á Tento projekt je podpořený v rámci OPTP a je zaměřen na podpůrné aktivity pro nositele strategií komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS v ČR. Aktivity jsou zaměřeny na zajištění společné

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2 Kapitola 14. Způsob výběru 1 Řídící výbor IPRM IOP provede výběr IPRM v IOP transparentním a nediskriminačním způsobem při respektování pravidel národního a komunitárního práva. Řídící výbor bude dbát

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Tvorba informační koncepce SVS

Tvorba informační koncepce SVS Č. j. SVS/2015/086869-G Zadavatel 1 : Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem daně Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. Vymezení pojmů Stížností je vyjádřena nespokojenost stěžovatelů s poskytovanými službami. Stížnost není pracovníky pojímána jako

Více