Popis vybraných procesů MÚ Aktivita č. 3 Implementace procesního řízení do praxe úřadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis vybraných procesů MÚ Aktivita č. 3 Implementace procesního řízení do praxe úřadu"

Transkript

1 Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/ Popis vybraných procesů MÚ Aktivita č. 3 Implementace procesního řízení do praxe úřadu Zpracovatel: ATTN Consulting s.r.o. Datum: TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A ROZPOČTEM MĚSTA MORAVSKÉ TŘEBOVÉ

2 Procesní dokumentace Číslo procesu: P-000 Název procesu: Město Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis H-000 Hlavní procesy úřadu Projekty P-000 Podpůrné procesy úřadu Ř-000 Řídící procesy úřadu Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role 1/2

3 Vstupy: Proces Název Typ zdroje H-000 Občan a stát Životní situace H-000 Ochrana a bezpečnost Životní situace H-000 Interní řídící dokumentace Interní řídící dokument H-000 Zdraví Životní situace H-000 Příroda a zemědělství Životní situace H-000 Vzdělání, věda a výzkum Životní situace H-000 Sociální zabezpečení Životní situace H-000 Interní služby Interní služby H-000 Doprava Životní situace H-000 Bydlení Životní situace H-000 Kultura Životní situace H-000 Zaměstnání Životní situace H-000 Cestování Životní situace H-000 Rodina Životní situace H-000 Finance Životní situace P-000 Ř-000 Výstupy: Proces Název Typ zdroje H-000 Služby samostatné působnoosti Externí výstup/služba H-000 Služby přenesené působnosti Externí výstup/služba H-000 Komunikace s občany Externí výstup/služba H-000 Podpora voleným zástupcům Externí výstup/služba P-000 Účetní, daňové, statistické a ostatní administrativní dokumenty Externí výstup/služba P-000 Interní služby Interní služby Ř-000 Dokumenty strategického rozvoje města Externí výstup/služba Ř-000 Interní řídící dokumentace Interní řídící dokument Ř-000 Řízení ovládaných organizací Externí výstup/služba 2 / 2

4 Číslo procesu: OKST_P_037 Název procesu: Poskytování informací dle zákona 106/1999, vedení rejstříku Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Předání žádosti řešiteli Přijetí žádosti o poskytnutí informace Oznámení o vyřízení žádosti Oznámení o přijetí žádosti Publikace informace na webu Rozhodnutí o řešiteli Evidence žádosti o informace ve spisové službě Stanovení řešitele 1 / 3

5 Evidence žádosti a jejího vyřízení v registru Zamítnutí žádosti OKST Vyřízení žádosti - poskytnutí / neposkytnutí informace Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role OKST přestupky 2, stížnosti OS podatelna výpravna 1 OS podatelna výpravna 2 Zaměstnanec Zaměstnanec Zaměstnanec Zaměstnanec Zaměstnanec Zaměstnanec OS podatelna výpravna 1 OKST přestupky 2, stížnosti OS podatelna výpravna 2 Je informován tajemník městského úřadu OKST přestupky 2, stížnosti Je informován tajemník městského úřadu Zaměstnanec OKST Zaměstnanec Vstupy: Proces Název Typ zdroje Žádost o poskytnutí informace Vstup OKST 2 / 3

6 Výstupy: Proces Název Typ zdroje OKST 3 / 3

7 Číslo procesu: OKST_P_047 Název procesu: Evidence a vyřizování stížností Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Evidence odpovědi Informace tajemníkovi o stížnosti Informace stěžovateli o převzetí stížnosti Posouzení věcné a právní Zpracování odpovědí příslušným odborem, případně podklad pro OKST Postoupení příslušnému odboru k vyřízení Řešení stížnosti, místní šetření,... Převzetí stížnosti 1 / 3

8 Postoupení jinému příslušnému subjektu Odeslání odpovědi Evidence stížnosti Kompletace vyjádření odborů na OKST Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Vedoucí OKST OKST přestupky 2, stížnosti Vedoucí OSVZ Vedoucí OVV Vedoucí OŽP Vedoucí OF, rozpočet města Vedoucí OOZU Vedoucí Vedoucí Vedoucí OKST Vedoucí Vedoucí OD vedoucí odboru Vedoucí OŽP Vedoucí OF, rozpočet města Vedoucí Vedoucí OKST Vedoucí vedoucí odboru Vedoucí OD Vedoucí OVV Vedoucí OSVZ Vedoucí Vedoucí OOZU 2 / 3

9 OKST přestupky 2, stížnosti OKST přestupky 2, stížnosti Vedoucí OKST Vstupy: Proces Název Typ zdroje Stížnost Vstup od klienta Výstupy: Proces Název Typ zdroje Informace stěžovateli Výstup Odpověď stěžovateli Výstup Odpověď stěžovateli Výstup 3 / 3

10 Procesní dokumentace Číslo procesu: Název procesu: Výběr poplatků v hotovosti Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Ověření změny v registru obyvatel Převzetí žádosti o změnu údajů v evidenci registru poplatníků Převzetí potvrzení o úhradě poplatku Úprava údajů o poplatníkovi v agendě poplatků Informování správce poplaku o úhradě () Přepočet poplatku dle podkladů Předání notáři k rozhodnutí o přeplatku či nedoplatku Kontrola bezdlužnosti 1/4

11 Požadavek klienta na zaplacení poplatku za komunální odpad Předání podkladů správci poplatku Informace o výši poplatku Příjem poplatku do pokladny Zaevidování žádosti o změnu údajů v evidenci registru poplatků ve spisové službě Příjem informace o odmítnutí úhrady dluhu Vrácení přeplatku Kontrola správnosti evidence v registru OVV Odvod hotovosti do banky Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role OIC referent 1 OIC referent 4 OIC referent 2 OIC referent 3 OIC vedoucí oddělení OIC OIC referent 1 OIC referent 3 OIC vedoucí oddělení OIC OIC referent 4 OIC referent 2 OIC referent 1 OIC referent 4 OIC referent 2 OIC vedoucí oddělení OIC 2 / 4

12 OIC vedoucí oddělení OIC OIC referent 3 OIC referent 1 OIC vedoucí oddělení OIC OIC referent 1 OIC referent 3 OIC referent 4 OIC referent 2 OIC referent 4 OIC referent 1 OIC vedoucí oddělení OIC OIC referent 3 OIC referent 2 OIC referent 4 OIC vedoucí oddělení OIC OIC referent 3 OIC referent 1 OIC referent 2 OIC referent 1 OIC referent 1 OVV OVV OVV OVV OVV OIC referent 4 OIC referent 3 OIC vedoucí oddělení OIC OIC referent 2 OIC referent 1 OIC referent 3 OIC referent 4 OIC referent 2 OIC referent 1 OIC vedoucí oddělení OIC Vstupy: Proces Název Typ zdroje Ohlášení změny poplatníka Vnitřní formulář 3 / 4

13 OVV OZV města Moravská Třebová o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Interní řídící dokument Výstupy: Proces Název Typ zdroje Potvrzení o úkradě starého poplatku Externí informační dokument Informace o uhrazených poplatcích Záznam ve spisové službě Spisová služba Ohlášení změny poplatníka Vnitřní formulář OVV Peníze Výstup 4 / 4

14 Procesní dokumentace Číslo procesu: Název procesu: Projektové řízení - jednoduchý interní projekt Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Vyhodnocené přínosů a zpracování závěrečné zprávy Identifikace podnětu pro realizaci projektu Jmenování vedoucího projektu a projektového týmu Realizace projektu dle investičního schématu Výběr dodavatele Realizace projektu dle dotačního schématu Vyhodnocení velikosti a typu projektu Schválení realizace projektu (na různé úrovni dle typu projektu) 1/4

15 Řízení změny - vyhodnocení rizik Návrh projektového týmu Posouzení podmíněnosti a návaznosti na jiné projekty Zpracování plánu projektu (harmonogram, rozpočet,...) a přiřazení zdrojů Vrácení k dopracování Realizace projektu - kontrola postupu Projekt nebude realizován Uzavření projektu - předání výstupu projektu Definice výstupu, přínosu projektu a definice rizik Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role tajemník městského úřadu Kontroluje Kontroluje Člen PVM Člen PVM Garant projektu Člen PVM -PK - projektová kancelář Garant projektu Kontroluje Garant projektu 2 / 4

16 Zpracovatel projektového záměru Vstupy: Proces Název Typ zdroje Plán hodnocení přínosů Interní řídící dokument Výstupy: Proces Název Plán hodnocení přínosů Závěrečná zpráva o projektu Typ zdroje Interní řídící dokument Interní informační dokument Jmenovací dekret Interní řídící dokument Registr rizik Spisová služba Harmonogram projektu Rozpočet projektu Interní řídící dokument Interní řídící dokument 3 / 4

17 Registr rizik Definice projektu Plán hodnocení přínosů Spisová služba Vstup Interní řídící dokument 4 / 4

18 Procesní dokumentace Číslo procesu: Název procesu: Nastavení projektu Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Výběr dodavatele Rozhodnutí o realizaci projektu - projektový záměr zavedený do rozpočtu Zavedení změn do definice projektu - dle smlouvy s dodavatelem Vrácení k přepracování Posouzení podmíněnosti a návaznosti na jiné projekty Zpracování Plánu hodnocení přínosů Nastavení prostředků řízení projektu (včetně výběru a přizpůsobení šablon a pravidel řízení) Na začátku každého projektu jasně definovat rozsah pravomocí v oblasti schvalování změn (deleguje PVM na VP). Zpracování Plánu projektu (harmonogram, rozpočet 1/3

19 Pojednání projektu PVM a rozhodnutí o zahájení realizace Zpracování Popisu produktů projektu vč. znaků kvality Zpracování Registru rizik daného projektu Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Kontroluje Spolupracuje Spolupracuje Spolupracuje Spolupracuje Spolupracuje Garant projektu Člen projektového týmu Člen projektového týmu Člen PVM Člen projektového týmu Uživatel výstupu projektu Člen projektového týmu Vstupy: Proces Název Typ zdroje Smlouva Vstup schválený rozpočet Projektový záměr Interní řídící dokument Interní informační dokument 2 / 3

20 Výstupy: Proces Název Typ zdroje Plán hodnocení přínosů Interní řídící dokument Rozpočet projektu Harmonogram projektu Interní řídící dokument Interní řídící dokument Popis produktu Registr rizik Interní informační dokument Spisová služba 3 / 3

21 Procesní dokumentace Číslo procesu: Název procesu: Řízení projektu Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Vyhodnocení průběžné zprávy projektu - schválení Schválení realizovaných prací Zahájení prací Předložení zprávy o stavu projektu na PVM (pokud je požadováno) Vrácení průběžné zprávy k přepracování Administrace monitorovací zprávy a žádosti o platbu Kontrola postupu prací Změnové řízení 1/3

22 Zpracování zprávy o stavu projektu / etapy projektu Zaznamenání a prošetření otevřených bodů a nových rizik Převzetí hotových balíků práce (včetně aktualizace harmonogramu projektu) Eskalace otevřených bodů a nových rizik Úprava odsouhlasení rozsahu prací (balíky práce / detailní rozpis prací / úprava harmonogramu) Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Garant projektu Spolupracuje Garant projektu Člen projektového týmu Spolupracuje Člen projektového týmu Vstupy: Proces Název Typ zdroje Zpráva o stavu projektu / etapy projektu Předávací protokol Harmonogram projektu Smlouva Interní informační dokument Interní informační dokument Interní řídící dokument Vstup 2 / 3

23 Registr rizik Spisová služba Faktura dodavatele Předávací protokol Otevřené body Vstup Interní informační dokument Interní informační dokument Výstupy: Proces Název Typ zdroje Monitorovací zpráva Žádost o platbu Zápis z jednání Interní informační dokument Interní informační dokument Interní informační dokument Zpráva o stavu projektu / etapy projektu Otevřené body Registr rizik Zápis z jednání Harmonogram projektu Interní informační dokument Interní informační dokument Spisová služba Interní informační dokument Interní řídící dokument Soupis prací Předávací protokol Harmonogram projektu Interní informační dokument Interní informační dokument Interní řídící dokument 3 / 3

24 Číslo procesu: Název procesu: Sběr podnětů a vypracování žádosti o pořízení ÚP Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Požadavek zastupitelstva Vrácení žadateli k doplnění / informace o zamítnutí Předání žádosti na Rozhodnutí ZM o pořízení ÚP Kontrola věcné správnosti žádosti Výběr projektanta Příjem žádosti o změnu ÚP Kontrola zajištění finacování procesu ÚP 1 / 3

25 Rozhodnutí o zohlednění dalších podnětů V případě kladného rozhodnutí bude se pracovat s doposud evidovanými podněty, popřípadě budou aktivně vyžádány (anketa, web, cílené oslovení,...) Tisk a předložení tisku do ZM Zpracování podnětů a vypracování žádosti o pořízení ÚP Evidence podnětů Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu Zastupuje Vedoucí územní plánování Vedoucí Člen zastupitelstva územní plánování Zastupuje Vedoucí Vedoucí Zastupuje Vedoucí územní plánování Zastupuje Vedoucí územní plánování Člen zastupitelstva Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu Spolupracuje Vedoucí Vedoucí územní plánování Zastupuje Vedoucí Vstupy: Proces Název Typ zdroje 2 / 3

26 Žádost o pořízení územního plánu Vnitřní formulář Výstupy: Proces Název Typ zdroje Žádost o pořízení územního plánu Vnitřní formulář 3 / 3

27 Číslo procesu: Název procesu: Zabezpečuje výběrová řízení Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Podpis objednávky Předání smlouvy / objednávky Vrácení požadavku žádateli k doplnění / informování o zamítnutí Přijetí požadavku na zajištění VŘ Zajištění VŘ typu "B" Zajištění VŘ typu "A" Podpis smlouvy Zajištění VŘ typu "HAVÁRIE" / výjimka z VP 4/ / 3

28 Článek 12 Závěrečná ustanovení (1) Rada města má právo rozhodnout o zadání zakázky kategorie C, které je nutné zadat jako bezodkladná opatření k odstranění nebo zmírnění následků mimořádných okolností a nepředvídaných škod (např. povodní, mimořádných událostí, k řešení havarijních událostí apod.), případně je nutno zajistit návaznost na předtím realizované stavební práce nebo dodávky a služby shodným uchazečem, např. z důvodu návaznosti použitých postupů, použitých technologií či zajištění shodných záručních podmínek, bez dodržení postupů uvedených v této směrnici (2) Starosta a jím pověřený místostarosta mají právo rozhodnout o zadání zakázky kategorie B bez dodržení postupů uvedených v této směrnici, a to z důvodů uvedených v odst. 1 čl. 12. (3) Každá výjimka z této směrnice (oprávnění starosty a místostarosty nebo rady města) bude doložena písemným zdůvodněním. Toto zdůvodnění bude součástí dokumentace příslušné zakázky. (4) Další výjimky z této směrnice nad rámec ustanovení článku 12 odst. (1) a (2) je oprávněna udělovat rada města. (5) Směrnice se vztahuje na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zahájená po nabytí účinnosti směrnice. Kontrola úplnosti podkladů a oprávněnosti (je součástí rozpočtu) 1. Podklady jsou úplné, pokud je k dispozici: o stavební povolení s nabytím právní moci o zadávací dokumentace (PDSP - projektová dokumentace pro provádění staveb v případě staveb) o výzva k podání nabídky vč. všech příloh 2. Požadavek je oprávněný, pokud je součástí schváleného rozpočtu. Rozhodnutí o typu požadavku: A,B,C, havárie Zajištění VŘ typu "C" Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Spolupracuje referent 4 Vedoucí Spolupracuje referent 2 Spolupracuje referent 3 Spolupracuje referent 1 2 / 3

29 Zastupuje Spolupracuje Starosta Místostarosta Vedoucí Vstupy: Proces Název Typ zdroje Požadavek na VŘ Vstup Výstupy: Proces Název Typ zdroje Smlouva Vstup 3 / 3

30 Číslo procesu: Název procesu: Projektové řízení - vyhodnocení souběžně běžících projektů Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Evidence nového rizika projektu Zohlednění závislost při tvorbě plánu projektu (harmonogram, rozpočet) Zohlednění závislosti plánovaných projektů Úprava harmonogramu realizovaných projektů, které jsou ovlivněny změnou Řízení projektů bez evidence vazeb na jiné projekty Identifikace potřeby posouzení závislosti projektů Vyhodnocení závislostí projektů Změnové řízení realizovaného projektu 1 / 3

31 Posouzení závislosti čerpání zdrojů (finančních / lidských /...) Zohlednění závislosti realizovaných projektů Posouzení časové návaznosti projektů / etap projektů Příprava / plánování nového projektu Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Vstupy: Proces Název Typ zdroje Zásobník projektových záměrů Registr rizik Spisová služba Spisová služba 2 / 3

32 Výstupy: Proces Název Registr rizik Typ zdroje Spisová služba 3 / 3

33 Číslo procesu: OSVZ_P_010 Název procesu: Péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis přidělení oprávněné úřední osobě vyhodnocení situace dítěte a rodiny případová konference předání na úsek soc. služeb a pomoci šetření v rodině zjištění dalších informací vyžádání informací od jiných subjektů (škola, policie, soud...) evidence podnětu založení spisové dokumentace OM, NOM přijetí podnětu Přijetí podnětu ze školy, školky, zdravot. zařízení atd. 1 / 3

34 Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Vedoucí OSVZ OSVZ referent 1 soc. služby a pomoc OSVZ referent 1 OSPOD OSVZ referent 2 OSPOD OSVZ referent 4 OSPOD OSVZ referent 3 OSPOD OSVZ referent 3 OSPOD OSVZ referent 4 OSPOD OSVZ referent 1 OSPOD OSVZ referent 2 OSPOD OSVZ referent 1 OSPOD OSVZ referent 3 OSPOD OSVZ referent 2 OSPOD OSVZ referent 4 OSPOD OSVZ referent 3 OSPOD OSVZ referent 1 OSPOD OSVZ referent 2 OSPOD OSVZ referent 4 OSPOD OSVZ referent 3 OSPOD OSVZ referent 2 OSPOD OSVZ referent 1 OSPOD OSVZ referent 4 OSPOD Vstupy: Proces Název Typ zdroje Výstupy: Proces Podnět Název Vstup Typ zdroje 2 / 3

35 Proces Název Typ zdroje návrh dalšího postupu záznam z případové konference Výstup Výstup záznam ze sociálního šetření Výstup spisová dokumentace OM,NOM Výstup 3 / 3

36 Číslo procesu: OSVZ_P Název procesu: Aktualizace Koncepce prevence kriminality města MT Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Vyhodnocení podkladů - výpočet indexu Aktualizace dat předložení do RM Projednání v Komisi prevence kriminality zveřejnění aktualizace koncepce prevence kriminality (web města, zpravodaj) Sběr informací + zabezpečení podkladů Podklady z - Evidence přestuplů MÚ - Evidecne přestupků MP 1 / 2

37 - Úřad práce - infprace o nezaměstnanosti a vyplacených dávkách - Policie ČR - tatiskika kriminality Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role OSVZ koordinátorka prevence kriminality OSVZ koordinátorka prevence kriminality OSVZ koordinátorka prevence kriminality OSVZ koordinátorka prevence kriminality OSVZ koordinátorka prevence kriminality OSVZ koordinátorka prevence kriminality Vstupy: Proces Název Typ zdroje Výstupy: Proces Evidence přestupků Název Spisová služba Typ zdroje Koncepce prevence kriminality města MT Výstup 2 / 2

38 Číslo procesu: OSVZ_P Název procesu: Sanace rodiny Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis ukončení práce s klientem ukončení práce s klientem sestavení IP založení SZSP vjis sociální šetření -posouzení životní situace klienta pravidelné vyhodnocování a aktualizace IP,SZSP návrh možných řešení situace klienta přijetí podnětu 1 / 3

39 postupné naplňování IP Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role OSVZ referent 1 soc. služby a pomoc OSVZ referent 3 soc. služby a pomoc OSVZ referent 2 soc. služby a pomoc OSVZ referent 1 soc. služby a pomoc OSVZ referent 2 soc. služby a pomoc OSVZ referent 3 soc. služby a pomoc OSVZ referent 3 soc. služby a pomoc OSVZ referent 2 soc. služby a pomoc OSVZ referent 1 soc. služby a pomoc OSVZ referent 2 soc. služby a pomoc OSVZ referent 1 soc. služby a pomoc OSVZ referent 3 soc. služby a pomoc OSVZ referent 3 soc. služby a pomoc OSVZ referent 2 soc. služby a pomoc OSVZ referent 1 soc. služby a pomoc Vstupy: Proces Název Typ zdroje Podnět Vstup Výstupy: Proces Název Typ zdroje 2 / 3

40 individuální plán standardizovaný záznam sociálního pracovníka záznam ze sociálního šetření Výstup Výstup Výstup 3 / 3

41 Číslo procesu: OSVZ Název procesu: Sociální pohřeb Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu label31 Název/popis Rozhodnutí o způsobu úhrady nákladů na pohřeb na základě informace o dědictví label31 Odeslání žádosti o úhradu nákladů na pohřeb na Úřad pro zastupování státu ve věcích majetkových label31 Odeslání žádosti o úhradu nákladů na pohřeb na Ministerstvo pro místní rozvoj label31 Příjem informace o dědictví label31 Odeslání žádosti o úhradu nákladů na pohřeb dědici label31 Přijímání oznámení o úmrtí label31 Vystavení úmrtního listu a zápis do úmrtní knihy label31 Objednávání pohřební služby 1 / 3

42 label31 Odeslání oznámení o úmrtí Úmrtní list je zaslán: právník města, VZP, ČSSZ, ČSU, Soud, příslušný notář dle trvalého pobytu nebo bydliště zemřelého. Souhrnně jsou informace zasílány k archivaci KÚ Pardubického kraje do Sbírky listin (ohledací list, úmrtní list, doručenka o zaslání úmrtního listu, potvrzení pohřební služby o kremaci) - 1x ročně Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role OKST Právník OKST Právník OKST Právník OKST Právník OKST Právník OSVZ OS matrika OVV OS matrika OVV výdajová pokladna OVV OS matrika Vstupy: Proces Název Typ zdroje OKST OKST OKST OKST Informace od notáře o dědictví Externí informační dokument OKST OSVZ Ohledací list Externí informační dokument OVV OVV OVV Výstupy: Proces OKST OKST OKST OKST OKST OSVZ Název Typ zdroje 2 / 3

43 OVV Úmrtní list Výstup OVV Objednávka kremace Výstup OVV Úmrtní list Výstup 3 / 3

44 Číslo procesu: _P_031 Název procesu: Návrh na pořízení územního plánu Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Vypracování zadání ÚP Podepsání nového ÚP obce a předání úřadu územního plánování Vypracování návrhu ÚP projektantem Technické podklady poskytně úřad ÚP Zadání poskytne žadatel Oznámení veřejného projednání zadání ÚP, veřejné projednání zadání ÚP, sběr stanovisek, připomínek a námitek Schválení návrhu zadání ÚP Vrácení žádosti k doplnění zadavateli 1 / 4

45 věcná a formální správnost Kontrola úplnosti a správnosti žádosti schválení záměru zastupitelstvem obce Vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek k zadání po veřejném projednání Dle závažnosti stanovisek a připomínek se proces vrací do relevantního bodu. Např. zmenšení plochy nepodléhá schválení zastupitelstva, zvětšení ano. Viz stavební zákon. Vyvěšení OOP, pořízení čistopisu projektantem Sběr písemných stanovisek, připomínek a podnětů, jejich vyhodnocení a případné zapracování do zadání, předání návrhu zadání žadateli ke schválení Schválení návrhu ÚP a OOP zastupitelstvem obce Předání návrhu ÚP ke schválení zastupitelstvem obce Zveřejnění zadání ÚP Vyvěšení na úřední desce po dobu 30 dní (15+30) Zaslání oznámení DOSS a okolním obcím Předložení zadání ÚP zastupitelstvu obce ke schválení Přijetí žádosti o pořízení ÚP Zveřejnění schváleného ÚP na webu Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Spolupracuje Je informován Konzultuje Je informován Konzultuje GIS územní plánování Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu územní plánování územní plánování Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu 2 / 4

46 Konzultuje Je informován Konzultuje územní plánování Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu Člen zastupitelstva územní plánování územní plánování územní plánování Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu územní plánování Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu Člen zastupitelstva Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu územní plánování územní plánování Osoba pověřená zastupováním obce při pořizování územního plánu územní plánování územní plánování Vstupy: Proces Název Typ zdroje ÚP schválený Výstup Návrh zadání ÚP schválený Výstup Návrh ÚP Výstup Stanoviska, připomínky a podněty k ÚP Interní informační dokument ÚP schválený Výstup Stanoviska, připomínky a podněty k ÚP Interní informační dokument Návrh ÚP se zapracovanými připomínkami Výstup Zadání ÚP Interní informační dokument Zadání ÚP se zapracovanými připomínkami Interní informační dokument Žádost o pořízení územního plánu Vnitřní formulář ÚP schválený Výstup Výstupy: 3 / 4

47 Výstupy: Proces Název Typ zdroje Zadání ÚP Interní informační dokument ÚP podepsaný Výstup Návrh ÚP Výstup Návrh zadání ÚP schválený Výstup Žádost o pořízení územního plánu Vnitřní formulář Návrh ÚP se zapracovanými připomínkami Zadání ÚP se zapracovanými připomínkami Výstup ÚP schválený Výstup ÚP zveřejněný v elektronické formě Výstup Interní informační dokument 4 / 4

48 Číslo procesu: OŽP_P_012 Název procesu: Zajištění odchytu toulavých a opuštěných zvířat Diagram procesu: Podřízené procesy: Číslo procesu Název/popis Předání nalezeného psa do náhradní péče Zveřejnění nálezu psa na webových stránkách města Zveřejnění nálezu psa na úřední desce Rozhodnutí o předání nebo vrácení psa Zveřejnění nálezu psa na nástěnce MěP Převzetí ohlášení toulavého psa Převzetí nalezeného psa od jiné osoby Odchyt toulavého psa 1 / 3

49 Předání nalezeného psa do útulku Předání nalezeného psa původnímu majiteli a stanovení nákladů města a útulku Ponechání nalezeného psa v útulku Přechodné umístnění psa do kotce v areálu TS Předání nalezeného psa původnímu majiteli a stanovení nákladů Řešení přestupku s majitelem psa Úhrada pokuty a stanovených nákladů Matice odpovědnosti: Proces Činnost Role Vstupy: Proces Název Typ zdroje 2 / 3

50 Sazebník nákladů Vstup Sazebník nákladů Vstup Výstupy: Proces Název Dohoda o předání psa do péče a darování psa Typ zdroje Výstup Záznam o odchytu - převzetí psa Záznam o odchytu - převzetí psa Výstup Výstup Protokol o navrácení psa Protokol o výši vzniklých nákladů Výstup Výstup Protokol o výši vzniklých nákladů Protokol o navrácení psa Výstup Výstup 3 / 3

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ

MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTO SEMILY VSTŘÍCNÝ ÚŘAD SPOKOJENÝ OBČAN CZ.1.04/4.1.01/53.00022 PŘÍRUČKA PROCESNÍHO ŘÍZENÍ Konzultant: SPF Group, v.o.s. Datum zpracování: květen 2012-1 - OBSAH Obsah...2 1. Úvod...7 2. Metodický vstup

Více

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Příloha č. 4 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2015 NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Obsah: Část I. Společné náplně odborů, organizačních složek... 2 Část II. Náplně jednotlivých

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2014 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Výroční zpráva Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 1 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Moravská Třebová za rok 2009 Obsah: 1. Úvod 2. Organizační struktura městského úřadu 3. Rozbor stížnosti

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek

Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 QS 55-01 příloha č. 1 list 1/20 Příloha č. 1 Organizační struktura ÚMČ a funkční schéma odborů a zvláštních organizačních složek ÚMČ Praha 10 QS 55-01 příloha č. 1 list 2/20 starosta tajemník

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Vymezení pojmu organizační řád Organizační řád je základním vnitřním předpisem Městského úřadu Polička jako orgánu města Poličky.

Více

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová

Pravidla řízení Projektu Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Pravidla řízení Projektu Zvýšení

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR Dětská psychiatrická nemocnice Opařany PŘ 10 Interní protikorupční

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 8 VYDAL: Řídící orgán OP VK DATUM PLATNOSTI: 1. 1. 2014 DATUM ÚČINNOSTI: 29. 1. 2014 Obsah: ÚVOD 7

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Varnsdorf Schválen usnesením RM č. 105/2003 bod 1. ze dne 31. 10. 2003. Novelizované znění schváleno usnesením RM č. 84/2004 bod 8. ze dne 24. 06. 2004 Novelizované znění

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany

Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ. Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor implementace

Více

Vstupní analýza projektového řízení pro projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová

Vstupní analýza projektového řízení pro projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová Vstupní analýza projektového řízení pro projekt Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb Moravská Třebová Zpracovatel: ATTN Consulting s.r.o. A-21, spol. s r.o. Verze: 2 Datum: 28. 2.2014 Stránka

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Verze 1.9 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Verze 1.9 č. verze: 1.9 Strana 2 / 133 Verze 1.9 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 19. 12., je účinná pro

Více

Procesní model budoucího stavu ( TO-BE ) v oblasti projektového řízení v resortu MV

Procesní model budoucího stavu ( TO-BE ) v oblasti projektového řízení v resortu MV Procesní model budoucího stavu ( TO-BE ) v oblasti projektového v resortu MV Centrální podpora projektového projektů MV ČR a jím řízených organizací Kolektiv autorů SOFO Group a.s. 7. 11. 2012 Seznam procesů

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012

Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012 Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012 2. Ekonomické oddělení 2.1 Úsek personální Úsek personální a vzdělávání vykonává komplex činností zajišťující oblast lidských zdrojů v celé její škále. Činnosti

Více

VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VYROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Název: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo náměstí č. 1, Střed, 337 01 Rokycany IČO: 00259047 Telefon: 371706111 E-mail: posta@rokycany.cz Webové stránky: www.rokycany.cz

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více