Práce v sociálních službách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práce v sociálních službách"

Transkript

1 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické střední školy Práce v sociálních službách Blanka Kubátová Platnéřská 4, Praha 1

2 Evropský sociální fond Použité materiály: Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha 4 ISBN Dívčí katolická střední škola - 2 -

3 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Obsah 1.Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb Základní pojmy Sociální služba Nepříznivá sociální situace Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav Přirozené sociální prostředí Sociální začlenění Sociální vyloučení Příspěvek na péči Příspěvek na péči se člení podle stupně závislosti Úkony péče o vlastní osobu Úkony pro posuzování soběstačnosti Výše příspěvku se dělí na dětí a dospělé Nárok na příspěvek na péči Způsob výplaty příspěvku na péči Sociální služby Rozdělení sociálních služeb Zařízení sociálních služeb Základní činnosti při poskytování sociálních služeb Sociální poradenství Služby sociální péče Osobní asistence Pečovatelská služba Denní stacionář Domov pro seniory Domovy se zvláštním režimem Odlehčovací služba Služby sociální prevence Dům na půl cesty Azylový dům Terénní sociální práce Streetwork Vzdělávání pracovníků sociálních služeb Financování sociálních služeb Úhrada uživatelů z vlastních příjmů Příspěvky zřizovatelů sociálních služeb Platnéřská 4, Praha 1

4 Evropský sociální fond 2.3 Dotace z veřejných rozpočtů Různé další zdroje (např. dary, sponzorství, pronájem prostorů) Standardy kvality sociálních služeb Rozdělení standardů kvality Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Ochrana práv osob Jednání se zájemcem o sociální službu Smlouva o poskytování sociální služby Individuální plánování průběhu sociální služby Osobní údaje Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje Personální a organizační zajištění sociální služby Profesní rozvoj zaměstnanců Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby Informovanost o poskytované sociální službě Prostředí a podmínky poskytování služeb Nouzové a havarijní situace Zvyšování kvality sociální služby Vymezení standardů důležitých pro pracovníka v sociálních službách Standard č. 2 - Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Standard č. 5 - Individuální plánování průběhu sociální služby Standard č Nouzové a havarijní situace Sociální šetření Etika pracovníka sociálních služeb Etické kodexy Etika pomáhajících profesí Etika v ošetřovatelství Etická dilemata Syndrom vyhoření 58 Dívčí katolická střední škola - 4 -

5 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1. Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách byl přijat Parlamentem ČR 14. března 2006 a v platnost byl uveden 1. ledna Zákon o sociálních službách upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory lidem v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči. 1.1 Základní pojmy Sociální služba Sociální služba je činnost nebo soubor činností, které zajišťují pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení Nepříznivá sociální situace Nepříznivá sociální situace může u lidí nastat z různých důvodů. Např.: věku (senioři) nepříznivého zdravotního stavu (dlouhodobá nemoc,...) krizové sociální situace (ztráta bydlení, zaměstnání,...) trestné činnosti jiné fyzické osoby (okradení,...) Zákon se snaží ochraňovat lidi, aby nedocházelo vlivem nepříznivé sociální situace k osamocení, bezdomovectví, nezaměstnanosti, špatné bytové situaci v nevyhovujících podmínkách aj Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se považuje takový zdravotní stav, který podle lékaře trvá déle než jeden rok, a který u člověka omezuje: duševní (deprese...) smyslové (zrak, sluch...) fyzické (zhoršená chůze, motorika...) schopnosti a má vliv na jeho samostatnost a soběstačnost Platnéřská 4, Praha 1

6 Evropský sociální fond Přirozené sociální prostředí Přirozené sociální prostředí je takové prostředí ve kterém je lidem poskytována sociální služba. Může se jednat o: rodinu a vztahy mezi členy rodiny domácnost zaměstnání školu Sociální začlenění Je proces, který zajišťuje, že lidé sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný (např. pracovat, chodit do divadel, stýkat se s lidmi, provozovat své koníčky a zájmy apod.) Sociální vyloučení Sociálním vyloučením jsou ohroženi takový lidé, kteří nemají dostatek příležitostí se zapojit do běžného života a hrozí jim izolace a odtržení od společnosti. Skupiny lidí, které jsou ohroženy sociálním vyloučením: Senioři Lidé se zdravotním postižením Alkoholici Drogově závislý Propuštění z výkonu trestu Rómové Migranti (cizinci) Bezdomovci aj. Otázky k opakování: Napište, jak se jmenuje a jaké má číslo zákon, který nám pomáhá v sociálních službách. Napište, od kterého roku tento zákon platí. Vyjmenujte, které skupiny lidí potřebují pomoc tohoto zákona. Přirozené sociální prostředí je... Jak je definován dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Napište, které skupiny obyvatel jsou ohroženy sociálním vyloučením. Dívčí katolická střední škola - 6 -

7 1.2 Příspěvek na péči Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příspěvek na péči se poskytuje lidem, kteří jsou z důvodů zhoršeného zdravotního stavu odkázáni na pomoc jiného člověka při péči o vlastní osobu a při zajištění své soběstačnosti. Tito lidé se stávají závislými na pomoci druhých. Péči těmto lidem mohou poskytovat rodinní příslušníci, přátelé, zařízení poskytující sociální služby, lůžková zařízení a hospice. Příspěvek na péči je přiznáván seniorům, zdravotně postiženým a dlouhodobě nemocným Příspěvek na péči se člení podle stupně závislosti Stupeň 1 (lehká závislost) jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje člověk každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 4 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Stupeň 2 (středně těžká závislost) jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje člověk každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 10 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Stupeň 3 (těžká závislost) jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje člověk každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 15 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Stupeň 4 (úplná závislost) jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje člověk každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 20 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti Úkony péče o vlastní osobu 1. Příprava stravy (např. nachystá si jídlo na talíř, naporcuje si stravu), 2. přijímání stravy, dodržování pitného režimu, 3. mytí těla, koupání nebo sprchování, 4. péče o ústa, vlasy, nehty, holení, 5. výkon fyziologické potřeby (např. sám si dojde na toaletu), 6. vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh (např. samostatně vstane z lůžka, dokáže se otáčet na lůžku), 7. chůze po rovině, 8. stání, schopnost vydržet stát, 9. sezení, schopnost vydržet v poloze v sedě, Platnéřská 4, Praha 1

8 Evropský sociální fond 10. přemisťování předmětů denní potřeby (např. dokáže si podal knihy, noviny, hrnek,...), 11. chůze po schodech, 12. výběr oblečení, rozpoznání jeho správného vrstvení (např. určí správné oblečení podle ročních období, dokáže si obléknout podle vzorce spodní prádlo, svrchní oblečení), 13. oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, 14. orientace v přirozeném prostředí, dokáže se orientovat v prostředí, které je mu známé a nebloudí (např. ví kde má uložené věci, kde se nachází), 15. provedení si jednoduchého ošetření (např. pokud se řízne, dokáže si to zavázat), 16. dodržování léčebného režimu (např. dodržuje dietu, sám si dávkuje léky a užívá je ve správný čas) Úkony pro posuzování soběstačnosti 1. Komunikace slovní, písemná, neverbální, 2. orientace vůči jiným fyzickým osobám v čase a mimo přirozené prostředí (např. pozná rodinné příslušníky a známé tváře, dokáže rozpoznat denní dobu), 3. nakládání s penězi nebo jinými cennostmi, 4. obstarávání osobních záležitostí (např. dojde si na úřady), 5. uspořádání času, plánování života (např. dokáže si rozvrhnout den a co bude dělat), 6. zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku (např. návštěva zájmových kroužků), 7. obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování), 8. vaření, ohřívání jednoduchého jídla, 9. mytí nádobí, 10. běžný úklid v domácnosti, péče o prádlo (např. úklid domácnosti, praní prádla), 11. přepírání drobného prádla (např. dokáže si přeprat prádlo v ruce), 12. péče o lůžko (např. dokáže si převléci lůžko, ustlat lůžko), 13. obsluha běžných domácích spotřebičů (např. dokáže obsluhovat troubu, vysavač, rychlovarnou konvici) 14. manipulace s kohouty a vypínači (např. dokáže si pustit vodu a vypnout ji, zhasnout a rozsvítit světlo), 15. manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří, 16. udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady (např. nehromadí odpadky v bytě), 17. další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácností (např. dokáže si umýt okna). Dívčí katolická střední škola - 8 -

9 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Při hodnocení úkonů pro stanovení stupně závislosti se hodnotí funkční dopad dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat jednotlivé úkony. Příklad: Pokud si člověk zlomí nohu není po určitou dobu schopen vykonávat běžné povinnosti a sám se o sebe plně postarat. Toto omezení, ale neumožňuje člověku pobírat příspěvek na péči, protože po vyléčení už nepotřebuje pomoc nikoho jiného. Naproti tomu člověk se zdravotním postižením odkázaný na invalidní vozík je odkázán na pomoc druhých lidí a jeho zdravotní stav se většinou neupraví a je dlouhodobí. V tomto případě má člověk právo pobírat příspěvek na péči. Při hodnocení úkonů pro stanovení stupně závislosti se úkony sčítají. Při hodnocení úkonů se úkony uvedené v jednotlivých bodech považují za jeden úkon Výše příspěvku se dělí na dětí a dospělé Výše příspěvku pro děti do 18 let Kč stupeň 1 (lehká závislost) Kč stupeň 2 (středně těžká závislost), Kč stupeň 3 (těžká závislost), Kč stupeň 4 (úplná závislost). Výše příspěvku pro osoby nad 18 let 800 Kč stupeň 1 (lehká závislost), Kč stupeň 2 (středně těžká závislost), Kč stupeň 3 (těžká závislost), Kč stupeň 4 (úplná závislost) Nárok na příspěvek na péči Nárok na výplatu příspěvku vzniká podáním Žádosti o přiznání příspěvku na Sociálním odboru příslušného úřadu (městský úřad, krajský úřad, magistrát). Příspěvek může být přiznán a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku. O příspěvku na péči žádá sama osoba, který potřebuje pomoc druhé osoby. Žádost o přiznání příspěvku posuzuje na základě sociálního šetření a zdravotního stavu žadatele určená komise. Sociální šetření provádí sociální pracovník v přirozeném sociálním prostředí žadatele, který žádá o příspěvek na péči Platnéřská 4, Praha 1

10 Evropský sociální fond Způsob výplaty příspěvku na péči V případě, že zemřel žadatel příspěvku o péči v době kdy mu ještě nebyl příspěvek přiznán dostane příspěvek, který by mu náležel do doby smrti osoba blízká (rodina, příbuzní), zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby (domov pro seniory atd.), zdravotnické zařízení nebo hospic. Ten, kdo bude pečovat o klienta, musí být zaznamenán v žádosti o příspěvek. Příspěvek se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Příspěvek se vyplácí v české měně, a to v hotovosti nebo se poukazuje na účet u banky. V případě, že žije žadatel o příspěvek doma je mu příspěvek poukazován přímo a on sám si financuje sociální službu. Pokud je žadatel o příspěvek ubytován v sociální službě, je příspěvek poukazován přímo sociálnímu zařízení a z něj jsou mu poskytovány služby v rámci daného zařízení. Otázky k opakování: Napište, komu se poskytuje příspěvek na péči. Vyjmenujte kolik stupňů má příspěvek na péči. Napište, jaká je výše příspěvku na péči v Kč u dospělého. Napište, jaká je výše příspěvku na péči v Kč u dítěte. Popište 5 úkonů péče o vlastní osobu. Popište 5 úkonů péče pro posouzení soběstačnosti. Jak je vyplácen příspěvek na péči? Napište, kdo žádá o příspěvek na péči. Kdo provádí sociální šetření při žádosti o příspěvek na péči? 1.3 Sociální služby Sociální služby zahrnují: a) sociální poradenství, b) služby sociální péče, c) služby sociální prevence Rozdělení sociálních služeb Dívčí katolická střední škola

11 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ambulantní služba ambulantní službou se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. Terénní služba terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí (např. domov,...). Pobytová služba pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb Platnéřská 4, Praha 1

12 Evropský sociální fond Zařízení sociálních služeb a) centra denních služeb, b) denní stacionáře, c) týdenní stacionáře, d) domovy pro osoby se zdravotním postižením, e) domovy pro seniory, f) domovy se zvláštním režimem, g) chráněné bydlení, h) azylové domy, i) domy na půl cesty, j) zařízení pro krizovou pomoc, k) nízkoprahová denní centra, l) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, m) noclehárny, n) terapeutické komunity, o) sociální poradny, p) sociálně terapeutické dílny, q) centra sociálně rehabilitačních služeb, r) pracoviště rané péče Základní činnosti při poskytování sociálních služeb Každé zařízení poskytující sociální služby si ze základních činností vybere ty, které poskytuje. Fakultativně mohou být při poskytování sociálních služeb zajišťovány další činnosti. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při obstarávání osobních záležitostí, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora základních pracovních návyků a dovedností. Dívčí katolická střední škola

13 Otázky k opakování: Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vysvětlete, co je ambulantní služba. Vysvětlete, co je pobytová služba. Vysvětlete, co je terénní služba. Vyjmenujte, jaká zařízení poskytují do ambulantní služby. Vyjmenujte, jaká zařízení poskytují do pobytové služby. Vyjmenujte, jaká zařízení poskytují do terénní služby. Popište, jaké základní činnosti poskytují sociální služby Sociální poradenství Sociální poradenství zahrnuje a) základní sociální poradenství, b) odborné sociální poradenství. Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. Základní činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, b) sociálně terapeutické činnosti, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Služby sociální péče Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení Platnéřská 4, Praha 1

14 Evropský sociální fond Osobní asistence Citace ze zákona: Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, osobám trpícím demencí, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Jejich cílem je pomoci člověku zvládnout jejich prostřednictvím ty úkoly, které by dělal sám, kdyby mohl. Osobní asistence poskytuje pečující rodině oddech pro načerpání nových sil, umožňuje vyřízení různých pochůzek. Osobní asistence rovněž umožňuje klientovi provozovat aktivity podle jeho individuálních zájmů. Osobní asistence je terénní sociální služba. Osobní asistence je poskytována: dětem, dospělým se zdravotním postižením, seniorům, lidem chronicky nemocným nebo v rekonvalescenci po úraze. Tito lidé se o sebe nemohou plně postarat a potřebují asistenci druhé osoby k zajištění základních lidských potřeb. Umožňuje žít lidem v přirozeném prostředí a plně využít svých dosavadních schopností a dovedností. (v místě pobytu uživatele v domácnosti, na pracovišti, ve škole, na kulturních a sportovních akcích, při cestování apod.). Osobní asistent vykonává pro klienta ty činnosti (nebo s nimi pomáhá), které by klient dělal sám, kdyby mohl, pomáhá mu tedy řešit mnoho životně důležitých situací, které by on sám s ohledem na své postižení nezvládl. Poskytuje pomoc a podporu rodinám, které pečují o své blízké. Služby osobní asistence se poskytují bez omezení místa a času. Pomáhají klientům při běžných činnostech během dne, nocí a o víkendech a to nejen v jejich domácnostech, ale i jako doprovod při nejrůznějších pochůzkách, vše podle aktuální potřeby klienta. Osobní asistenci je možné poskytovat i ve zdravotnických zařízeních. Osobní asistent je klientovi partnerem, protože jejich vzájemný vztah je velmi osobní a zasahuje do intimní oblasti života klienta (hygiena, toaleta apod.). Dívčí katolická střední škola

15 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Osobní asistent pomáhá osobě s postižením naplňovat tyto základní životní potřeby: 1. biologické jídlo, pití, spánek, toaleta, hygiena, úprava prostředí, polohování, pohyb apod.; 2. kulturní vzdělání, zaměstnání, kultura (kino, divadlo, knihy, hudba, internet aj.), nakupování, procházky, styk s lidmi, úřady apod. Formy osobní asistence 1. sebeurčující klient je sám schopen podílet se na sebeurčující asistenci, rozhoduje si sám o tom, co potřebuje, tzn. dovede instruovat svého asistenta, organizovat a řídit jeho práci; 2. řízená klient není schopen sám řídit práci osobního asistenta a je zde nutná spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních služeb. Služba osobní asistence poskytuje: 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání (nácvik samostatného oblékání, podpora a pomoc při oblékání), pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu doma i venku, pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík. 2. Pomoc při osobní hygieně pomoc při osobní hygieně (čištění zubů, česání, holení aj.), pomoc při použití WC (nácvik na záchod). 3. Pomoc při zajištění stravy pomoc při přípravě jídla a pití. 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, nákupy a běžné pochůzky. 5. Výchovně, vzdělávací a aktivizační činnosti pomoc a podpora rodině v péči o dítě, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních dovedností a schopností. 6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovod do školky, školy a zpět, doprovod do zaměstnání a zpět, doprovod k lékaři a zpět, Platnéřská 4, Praha 1

16 Evropský sociální fond doprovod na zájmové a volnočasové aktivity (divadlo, kino, výstava, procházky) a zpět, doprovod na úřady, poštu a zpět. 7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí pomoc při komunikaci (předčítání dokumentů, mluvení), pomoc při vyřizování běžných záležitostí (pomoc při vypisování složenek, vyřizování občanského průkazu, důchodu, běžné pochůzky). Průběh služby je závislý na postižení klienta a je vymezen smlouvou, kterou uzavírají mezi sebou klient a osobní asistence, popř. organizace, která zajišťuje služby osobní asistence. Otázky k opakování: Napište, kterým skupinám obyvatel pomáhá osobní asistence. Napište, jaký typ služby poskytuje osobní asistence. Vysvětlete, jak pomáhá osobní asistence naplňovat u klienta základní životní potřeby biologické a kulturní. Vysvětlete řízenou formu osobní asistence. Vysvětlete sebeurčující formu osobní asistence. V jakém čase se poskytuje osobní asistence? Vyjmenujte, jaké základní činnosti osobní asistence poskytuje u klientů Pečovatelská služba Citace ze zákona: Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. Pečovatelská služba je poskytována: seniorům, nemocným lidem, kteří z důvodu zdravotního stavu nebo ztráty soběstačnosti nejsou sami schopni si obstarat nutné práce v domácnosti, dospělým lidem se zdravotním postižením, aby mohly zůstat po co nejdelší dobu ve vlastní domácnosti, dále rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (např. při narození tří a více dětí současně). Dívčí katolická střední škola

17 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pečovatelská služba preferuje: podporu rozvoje nebo zachování i částečné soběstačnosti klienta po co nejdelší dobu, integraci klientů tak, aby mohli být součástí původních vztahů a prostředí, spolupráci s dalšími organizacemi a úřady, jejichž odborná pomoc pomáhá k zlepšení situace klienta, podporu běžného způsobu života klientů a vytváření příležitosti pro uplatňování své vlastní vůle. Služba je poskytována profesionálními pečovatelkami (pracovníky v sociálních službách). Pečovatelská služba se poskytuje po celý týden podle individuálních potřeb klientů (např. každý všední den od 7:30 do 16 hodin, v sobotu a v neděli v době od 11 do 14 hodin nebo od 7:30 do 19:30 hodin ve všední dny, soboty, neděle a svátky). Na základě sociálního šetření a vyplnění Žádosti o poskytnutí pečovatelské služby je s klientem sepsána smlouva o poskytování pečovatelské služby. Ve smlouvě jsou uvedeny úkony péče se kterými potřebuje klient pomoci. Klient hradí pečovatelské službě jednotlivé úkony podle platného ceníku. Ceník Pečovatelské služby je zpracován podle vyhlášky 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 108/2006 Sb, o sociálních službách. Pečovatelská služba poskytuje 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (nácvik samostatného oblékání, podpora a pomoc při oblékání), pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu v domácnosti, pomoc při přesunu na vozík nebo na lůžko (z vozíku na postel, židli, zem, všeobecně pomoc při přesunu po budově). 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při úkonech osobní hygieny (mytí rukou, česání, čištění zubů, sprchování v případě potřeby), pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC (nácvik na záchod), pomoc s celkovou hygienou těla Platnéřská 4, Praha 1

18 Evropský sociální fond 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy donáškou nebo dovozem jídla či potravin zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy, a potřebám dietního stravování, donáška nebo dovoz oběda, pomoc při přípravě jídla a pití, Příprava a podání jídla a pití. 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, úklidu sezónního, po malování, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, praní a žehlení ložního prádla, popř. drobné opravy, praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva. 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovod do školky, školy a zpět, doprovod do zaměstnání a zpět, doprovod k lékaři a zpět, doprovod na zájmové a volnočasové aktivity (divadlo, kino, výstava, procházky) a zpět, doprovod na úřady, poštu a zpět. Otázky k opakování: Napište, kterým skupinám obyvatel pomáhá pečovatelská služba. Napište, jaký typ služby poskytuje pečovatelská služba. V jaké čase je poskytována pečovatelská služba klientům. Co uzavírá klient s pečovatelskou službou? Jaká profese pracuje v pečovatelské službě? Vyjmenujte, jaké základní činnosti pečovatelská služby poskytuje klientům, Vysvětlete rozdíl mezi pečovatelskou službou a osobní asistencí, Denní stacionář Citace ze zákona: V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné Dívčí katolická střední škola

19 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti fyzické osoby, kdy rodina či osoba blízká je schopna se o ně část dne postarat v jejich domácím prostředí. Cílem těchto služeb je zachování, udržení či vylepšení kvality života klientů a poskytnutí úlevy pečujícím rodinám či osobám blízkým. Denní stacionář poskytuje služby seniorům: kteří žijí ve vlastních domácnostech či se svými rodinami a docházejí do denního stacionáře, aby zde strávili část dne ve společnosti svých vrstevníků. Klienti stacionáře se účastní různých skupinových aktivit, akcí a výletů, které jim napomáhají zlepšovat jejich fyzický i psychický stav. Denní stacionář nabízí seniorům polodenní a celodenní pobyty zpestřené aktivitami (např. 7:00 hod do 16:00 hod, 8:00 hod do 12:00 hod aj.) a podle možností pečující rodiny celý týden nebo pouze vybrané dny. Pracovníci denního stacionáře rovněž zajišťují stravu (oběd, svačiny), dopomáhají při sebeobsluze a asistují při programech. Aktivity denního stacionáře jsou skupinové, některé jsou více oddychové, jiné jsou zaměřené na procvičování paměti nebo hybnosti rukou. U všech aktivit klientům pomáhají zaměstnanci stacionáře a přizpůsobují program dle jejich možností, tak aby se mohli zapojit všichni přítomní. Příklady denního programu četba denního tisku, rozhovory, denní aktuality (svátky, výročí a události), trénování paměti (hry s písmeny a se slovy, vzpomínání, kvízy, poznávací hry atd.), pracovní činnosti (práce s papírem a textilem, pomoc při pečení atd.), protahovací cvičení, hudební zábava, zpěv, poslech, společenské oslavy a společenské hry, venkovní pohyb, posezení v zahradě, opékaní buřtů, vycházky, odpočinek, spánek. Služba denního stacionáře poskytuje: 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (nácvik samostatného oblékání, podpora a pomoc při oblékání), Platnéřská 4, Praha 1

20 Evropský sociální fond pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík (z vozíku na postel, židli, zem, všeobecně pomoc při přesunu po budově), pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (nácvik od zvládání samostatného pohybu po herně, tělocvičně, budově a dalších vnitřních prostorách zařízení, zahradě, dle individuálních možností uživatele i mimo zařízení např. na vycházkách). 2. Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při úkonech osobní hygieny (mytí rukou, česání, čištění zubů, sprchování v případě potřeby), pomoc při použití WC (nácvik na záchod). 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy donáškou nebo dovozem jídla či potravin pomoc a podpora při podávání jídla a pití (zajištění diet dle individuálních požadavků, pomoc a podpora k samostatnému krmení, mixovaná strava, krájená strava,...). 4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pracovně výchovná činnost (uklízení pomůcek, spolupráce ve skupině, individuální i skupinové práce výtvarné, malování, lepení, stříhání, grafomotorika), nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (cvičení na jemnou i hrubou motoriku, zařazení do kolektivu). 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (pořádání oslav, Dny otevřených dveří, úzká spolupráce s rodinou klienta, výstavy, besídky). Otázky k opakování: Napište, kterým skupinám obyvatel poskytuje službu denní stacionář. Napište, jaký typ služby poskytuje denní stacionář. Jak často může docházet klient do denního stacionáře? Vyjmenujte, jaké základní činnosti denní stacionář poskytuje klientům. Popište jeden den v denním stacionáři Domov pro seniory Citace ze zákona: V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Dívčí katolická střední škola

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto

Více

Zákon č. 108/2006 Sb.

Zákon č. 108/2006 Sb. Zákon č. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

108/2006 ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

108/2006 ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 108/2006 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon upravuje podmínky poskytování

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.7.2009 do částky 61/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Obsah a text 108/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

PRŸVODCE Z KONEM O SOCI LNÕCH SLUéB CH

PRŸVODCE Z KONEM O SOCI LNÕCH SLUéB CH PRŸVODCE Z KONEM O SOCI LNÕCH SLUéB CH MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA K 46. ČÍSLU BULLETINU DOTEKY 2 Milí čtenáři Doteků, den 14. březen 2006 se stal jak pro Vás uživatele, tak pro nás poskytovatele sociálních služeb

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE Vážení spoluobčané, velmi mě těší, že Vám mohu představit v pořadí již čtvrtý katalog sociální služeb města Litoměřice. Každého z nás může potkat složitá životní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

STRUKTURA SOCIÁLNÍCH DÁVEK A JEJICH EFEKTIVITA K POTŘEBÁM KLIENTA (VOZÍČKÁŘE)

STRUKTURA SOCIÁLNÍCH DÁVEK A JEJICH EFEKTIVITA K POTŘEBÁM KLIENTA (VOZÍČKÁŘE) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií JANA KRÁČMAROVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika sociální práce STRUKTURA SOCIÁLNÍCH DÁVEK A JEJICH

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Liptovská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešovice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.opava@volny.cz Občanská sdružení mají ještě

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních)

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více