Práce v sociálních službách

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práce v sociálních službách"

Transkript

1 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické střední školy Práce v sociálních službách Blanka Kubátová Platnéřská 4, Praha 1

2 Evropský sociální fond Použité materiály: Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha 4 ISBN Dívčí katolická střední škola - 2 -

3 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Obsah 1.Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb Základní pojmy Sociální služba Nepříznivá sociální situace Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav Přirozené sociální prostředí Sociální začlenění Sociální vyloučení Příspěvek na péči Příspěvek na péči se člení podle stupně závislosti Úkony péče o vlastní osobu Úkony pro posuzování soběstačnosti Výše příspěvku se dělí na dětí a dospělé Nárok na příspěvek na péči Způsob výplaty příspěvku na péči Sociální služby Rozdělení sociálních služeb Zařízení sociálních služeb Základní činnosti při poskytování sociálních služeb Sociální poradenství Služby sociální péče Osobní asistence Pečovatelská služba Denní stacionář Domov pro seniory Domovy se zvláštním režimem Odlehčovací služba Služby sociální prevence Dům na půl cesty Azylový dům Terénní sociální práce Streetwork Vzdělávání pracovníků sociálních služeb Financování sociálních služeb Úhrada uživatelů z vlastních příjmů Příspěvky zřizovatelů sociálních služeb Platnéřská 4, Praha 1

4 Evropský sociální fond 2.3 Dotace z veřejných rozpočtů Různé další zdroje (např. dary, sponzorství, pronájem prostorů) Standardy kvality sociálních služeb Rozdělení standardů kvality Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Ochrana práv osob Jednání se zájemcem o sociální službu Smlouva o poskytování sociální služby Individuální plánování průběhu sociální služby Osobní údaje Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje Personální a organizační zajištění sociální služby Profesní rozvoj zaměstnanců Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby Informovanost o poskytované sociální službě Prostředí a podmínky poskytování služeb Nouzové a havarijní situace Zvyšování kvality sociální služby Vymezení standardů důležitých pro pracovníka v sociálních službách Standard č. 2 - Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Standard č. 5 - Individuální plánování průběhu sociální služby Standard č Nouzové a havarijní situace Sociální šetření Etika pracovníka sociálních služeb Etické kodexy Etika pomáhajících profesí Etika v ošetřovatelství Etická dilemata Syndrom vyhoření 58 Dívčí katolická střední škola - 4 -

5 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1. Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách byl přijat Parlamentem ČR 14. března 2006 a v platnost byl uveden 1. ledna Zákon o sociálních službách upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory lidem v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči. 1.1 Základní pojmy Sociální služba Sociální služba je činnost nebo soubor činností, které zajišťují pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení Nepříznivá sociální situace Nepříznivá sociální situace může u lidí nastat z různých důvodů. Např.: věku (senioři) nepříznivého zdravotního stavu (dlouhodobá nemoc,...) krizové sociální situace (ztráta bydlení, zaměstnání,...) trestné činnosti jiné fyzické osoby (okradení,...) Zákon se snaží ochraňovat lidi, aby nedocházelo vlivem nepříznivé sociální situace k osamocení, bezdomovectví, nezaměstnanosti, špatné bytové situaci v nevyhovujících podmínkách aj Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se považuje takový zdravotní stav, který podle lékaře trvá déle než jeden rok, a který u člověka omezuje: duševní (deprese...) smyslové (zrak, sluch...) fyzické (zhoršená chůze, motorika...) schopnosti a má vliv na jeho samostatnost a soběstačnost Platnéřská 4, Praha 1

6 Evropský sociální fond Přirozené sociální prostředí Přirozené sociální prostředí je takové prostředí ve kterém je lidem poskytována sociální služba. Může se jednat o: rodinu a vztahy mezi členy rodiny domácnost zaměstnání školu Sociální začlenění Je proces, který zajišťuje, že lidé sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný (např. pracovat, chodit do divadel, stýkat se s lidmi, provozovat své koníčky a zájmy apod.) Sociální vyloučení Sociálním vyloučením jsou ohroženi takový lidé, kteří nemají dostatek příležitostí se zapojit do běžného života a hrozí jim izolace a odtržení od společnosti. Skupiny lidí, které jsou ohroženy sociálním vyloučením: Senioři Lidé se zdravotním postižením Alkoholici Drogově závislý Propuštění z výkonu trestu Rómové Migranti (cizinci) Bezdomovci aj. Otázky k opakování: Napište, jak se jmenuje a jaké má číslo zákon, který nám pomáhá v sociálních službách. Napište, od kterého roku tento zákon platí. Vyjmenujte, které skupiny lidí potřebují pomoc tohoto zákona. Přirozené sociální prostředí je... Jak je definován dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Napište, které skupiny obyvatel jsou ohroženy sociálním vyloučením. Dívčí katolická střední škola - 6 -

7 1.2 Příspěvek na péči Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příspěvek na péči se poskytuje lidem, kteří jsou z důvodů zhoršeného zdravotního stavu odkázáni na pomoc jiného člověka při péči o vlastní osobu a při zajištění své soběstačnosti. Tito lidé se stávají závislými na pomoci druhých. Péči těmto lidem mohou poskytovat rodinní příslušníci, přátelé, zařízení poskytující sociální služby, lůžková zařízení a hospice. Příspěvek na péči je přiznáván seniorům, zdravotně postiženým a dlouhodobě nemocným Příspěvek na péči se člení podle stupně závislosti Stupeň 1 (lehká závislost) jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje člověk každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 4 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Stupeň 2 (středně těžká závislost) jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje člověk každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 10 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Stupeň 3 (těžká závislost) jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje člověk každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 15 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Stupeň 4 (úplná závislost) jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje člověk každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 20 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti Úkony péče o vlastní osobu 1. Příprava stravy (např. nachystá si jídlo na talíř, naporcuje si stravu), 2. přijímání stravy, dodržování pitného režimu, 3. mytí těla, koupání nebo sprchování, 4. péče o ústa, vlasy, nehty, holení, 5. výkon fyziologické potřeby (např. sám si dojde na toaletu), 6. vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh (např. samostatně vstane z lůžka, dokáže se otáčet na lůžku), 7. chůze po rovině, 8. stání, schopnost vydržet stát, 9. sezení, schopnost vydržet v poloze v sedě, Platnéřská 4, Praha 1

8 Evropský sociální fond 10. přemisťování předmětů denní potřeby (např. dokáže si podal knihy, noviny, hrnek,...), 11. chůze po schodech, 12. výběr oblečení, rozpoznání jeho správného vrstvení (např. určí správné oblečení podle ročních období, dokáže si obléknout podle vzorce spodní prádlo, svrchní oblečení), 13. oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, 14. orientace v přirozeném prostředí, dokáže se orientovat v prostředí, které je mu známé a nebloudí (např. ví kde má uložené věci, kde se nachází), 15. provedení si jednoduchého ošetření (např. pokud se řízne, dokáže si to zavázat), 16. dodržování léčebného režimu (např. dodržuje dietu, sám si dávkuje léky a užívá je ve správný čas) Úkony pro posuzování soběstačnosti 1. Komunikace slovní, písemná, neverbální, 2. orientace vůči jiným fyzickým osobám v čase a mimo přirozené prostředí (např. pozná rodinné příslušníky a známé tváře, dokáže rozpoznat denní dobu), 3. nakládání s penězi nebo jinými cennostmi, 4. obstarávání osobních záležitostí (např. dojde si na úřady), 5. uspořádání času, plánování života (např. dokáže si rozvrhnout den a co bude dělat), 6. zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku (např. návštěva zájmových kroužků), 7. obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování), 8. vaření, ohřívání jednoduchého jídla, 9. mytí nádobí, 10. běžný úklid v domácnosti, péče o prádlo (např. úklid domácnosti, praní prádla), 11. přepírání drobného prádla (např. dokáže si přeprat prádlo v ruce), 12. péče o lůžko (např. dokáže si převléci lůžko, ustlat lůžko), 13. obsluha běžných domácích spotřebičů (např. dokáže obsluhovat troubu, vysavač, rychlovarnou konvici) 14. manipulace s kohouty a vypínači (např. dokáže si pustit vodu a vypnout ji, zhasnout a rozsvítit světlo), 15. manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří, 16. udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady (např. nehromadí odpadky v bytě), 17. další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácností (např. dokáže si umýt okna). Dívčí katolická střední škola - 8 -

9 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Při hodnocení úkonů pro stanovení stupně závislosti se hodnotí funkční dopad dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat jednotlivé úkony. Příklad: Pokud si člověk zlomí nohu není po určitou dobu schopen vykonávat běžné povinnosti a sám se o sebe plně postarat. Toto omezení, ale neumožňuje člověku pobírat příspěvek na péči, protože po vyléčení už nepotřebuje pomoc nikoho jiného. Naproti tomu člověk se zdravotním postižením odkázaný na invalidní vozík je odkázán na pomoc druhých lidí a jeho zdravotní stav se většinou neupraví a je dlouhodobí. V tomto případě má člověk právo pobírat příspěvek na péči. Při hodnocení úkonů pro stanovení stupně závislosti se úkony sčítají. Při hodnocení úkonů se úkony uvedené v jednotlivých bodech považují za jeden úkon Výše příspěvku se dělí na dětí a dospělé Výše příspěvku pro děti do 18 let Kč stupeň 1 (lehká závislost) Kč stupeň 2 (středně těžká závislost), Kč stupeň 3 (těžká závislost), Kč stupeň 4 (úplná závislost). Výše příspěvku pro osoby nad 18 let 800 Kč stupeň 1 (lehká závislost), Kč stupeň 2 (středně těžká závislost), Kč stupeň 3 (těžká závislost), Kč stupeň 4 (úplná závislost) Nárok na příspěvek na péči Nárok na výplatu příspěvku vzniká podáním Žádosti o přiznání příspěvku na Sociálním odboru příslušného úřadu (městský úřad, krajský úřad, magistrát). Příspěvek může být přiznán a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku. O příspěvku na péči žádá sama osoba, který potřebuje pomoc druhé osoby. Žádost o přiznání příspěvku posuzuje na základě sociálního šetření a zdravotního stavu žadatele určená komise. Sociální šetření provádí sociální pracovník v přirozeném sociálním prostředí žadatele, který žádá o příspěvek na péči Platnéřská 4, Praha 1

10 Evropský sociální fond Způsob výplaty příspěvku na péči V případě, že zemřel žadatel příspěvku o péči v době kdy mu ještě nebyl příspěvek přiznán dostane příspěvek, který by mu náležel do doby smrti osoba blízká (rodina, příbuzní), zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby (domov pro seniory atd.), zdravotnické zařízení nebo hospic. Ten, kdo bude pečovat o klienta, musí být zaznamenán v žádosti o příspěvek. Příspěvek se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Příspěvek se vyplácí v české měně, a to v hotovosti nebo se poukazuje na účet u banky. V případě, že žije žadatel o příspěvek doma je mu příspěvek poukazován přímo a on sám si financuje sociální službu. Pokud je žadatel o příspěvek ubytován v sociální službě, je příspěvek poukazován přímo sociálnímu zařízení a z něj jsou mu poskytovány služby v rámci daného zařízení. Otázky k opakování: Napište, komu se poskytuje příspěvek na péči. Vyjmenujte kolik stupňů má příspěvek na péči. Napište, jaká je výše příspěvku na péči v Kč u dospělého. Napište, jaká je výše příspěvku na péči v Kč u dítěte. Popište 5 úkonů péče o vlastní osobu. Popište 5 úkonů péče pro posouzení soběstačnosti. Jak je vyplácen příspěvek na péči? Napište, kdo žádá o příspěvek na péči. Kdo provádí sociální šetření při žádosti o příspěvek na péči? 1.3 Sociální služby Sociální služby zahrnují: a) sociální poradenství, b) služby sociální péče, c) služby sociální prevence Rozdělení sociálních služeb Dívčí katolická střední škola

11 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ambulantní služba ambulantní službou se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. Terénní služba terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí (např. domov,...). Pobytová služba pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb Platnéřská 4, Praha 1

12 Evropský sociální fond Zařízení sociálních služeb a) centra denních služeb, b) denní stacionáře, c) týdenní stacionáře, d) domovy pro osoby se zdravotním postižením, e) domovy pro seniory, f) domovy se zvláštním režimem, g) chráněné bydlení, h) azylové domy, i) domy na půl cesty, j) zařízení pro krizovou pomoc, k) nízkoprahová denní centra, l) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, m) noclehárny, n) terapeutické komunity, o) sociální poradny, p) sociálně terapeutické dílny, q) centra sociálně rehabilitačních služeb, r) pracoviště rané péče Základní činnosti při poskytování sociálních služeb Každé zařízení poskytující sociální služby si ze základních činností vybere ty, které poskytuje. Fakultativně mohou být při poskytování sociálních služeb zajišťovány další činnosti. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při obstarávání osobních záležitostí, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora základních pracovních návyků a dovedností. Dívčí katolická střední škola

13 Otázky k opakování: Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vysvětlete, co je ambulantní služba. Vysvětlete, co je pobytová služba. Vysvětlete, co je terénní služba. Vyjmenujte, jaká zařízení poskytují do ambulantní služby. Vyjmenujte, jaká zařízení poskytují do pobytové služby. Vyjmenujte, jaká zařízení poskytují do terénní služby. Popište, jaké základní činnosti poskytují sociální služby Sociální poradenství Sociální poradenství zahrnuje a) základní sociální poradenství, b) odborné sociální poradenství. Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. Základní činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, b) sociálně terapeutické činnosti, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Služby sociální péče Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení Platnéřská 4, Praha 1

14 Evropský sociální fond Osobní asistence Citace ze zákona: Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, osobám trpícím demencí, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Jejich cílem je pomoci člověku zvládnout jejich prostřednictvím ty úkoly, které by dělal sám, kdyby mohl. Osobní asistence poskytuje pečující rodině oddech pro načerpání nových sil, umožňuje vyřízení různých pochůzek. Osobní asistence rovněž umožňuje klientovi provozovat aktivity podle jeho individuálních zájmů. Osobní asistence je terénní sociální služba. Osobní asistence je poskytována: dětem, dospělým se zdravotním postižením, seniorům, lidem chronicky nemocným nebo v rekonvalescenci po úraze. Tito lidé se o sebe nemohou plně postarat a potřebují asistenci druhé osoby k zajištění základních lidských potřeb. Umožňuje žít lidem v přirozeném prostředí a plně využít svých dosavadních schopností a dovedností. (v místě pobytu uživatele v domácnosti, na pracovišti, ve škole, na kulturních a sportovních akcích, při cestování apod.). Osobní asistent vykonává pro klienta ty činnosti (nebo s nimi pomáhá), které by klient dělal sám, kdyby mohl, pomáhá mu tedy řešit mnoho životně důležitých situací, které by on sám s ohledem na své postižení nezvládl. Poskytuje pomoc a podporu rodinám, které pečují o své blízké. Služby osobní asistence se poskytují bez omezení místa a času. Pomáhají klientům při běžných činnostech během dne, nocí a o víkendech a to nejen v jejich domácnostech, ale i jako doprovod při nejrůznějších pochůzkách, vše podle aktuální potřeby klienta. Osobní asistenci je možné poskytovat i ve zdravotnických zařízeních. Osobní asistent je klientovi partnerem, protože jejich vzájemný vztah je velmi osobní a zasahuje do intimní oblasti života klienta (hygiena, toaleta apod.). Dívčí katolická střední škola

15 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Osobní asistent pomáhá osobě s postižením naplňovat tyto základní životní potřeby: 1. biologické jídlo, pití, spánek, toaleta, hygiena, úprava prostředí, polohování, pohyb apod.; 2. kulturní vzdělání, zaměstnání, kultura (kino, divadlo, knihy, hudba, internet aj.), nakupování, procházky, styk s lidmi, úřady apod. Formy osobní asistence 1. sebeurčující klient je sám schopen podílet se na sebeurčující asistenci, rozhoduje si sám o tom, co potřebuje, tzn. dovede instruovat svého asistenta, organizovat a řídit jeho práci; 2. řízená klient není schopen sám řídit práci osobního asistenta a je zde nutná spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních služeb. Služba osobní asistence poskytuje: 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání (nácvik samostatného oblékání, podpora a pomoc při oblékání), pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu doma i venku, pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík. 2. Pomoc při osobní hygieně pomoc při osobní hygieně (čištění zubů, česání, holení aj.), pomoc při použití WC (nácvik na záchod). 3. Pomoc při zajištění stravy pomoc při přípravě jídla a pití. 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, nákupy a běžné pochůzky. 5. Výchovně, vzdělávací a aktivizační činnosti pomoc a podpora rodině v péči o dítě, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních dovedností a schopností. 6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovod do školky, školy a zpět, doprovod do zaměstnání a zpět, doprovod k lékaři a zpět, Platnéřská 4, Praha 1

16 Evropský sociální fond doprovod na zájmové a volnočasové aktivity (divadlo, kino, výstava, procházky) a zpět, doprovod na úřady, poštu a zpět. 7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí pomoc při komunikaci (předčítání dokumentů, mluvení), pomoc při vyřizování běžných záležitostí (pomoc při vypisování složenek, vyřizování občanského průkazu, důchodu, běžné pochůzky). Průběh služby je závislý na postižení klienta a je vymezen smlouvou, kterou uzavírají mezi sebou klient a osobní asistence, popř. organizace, která zajišťuje služby osobní asistence. Otázky k opakování: Napište, kterým skupinám obyvatel pomáhá osobní asistence. Napište, jaký typ služby poskytuje osobní asistence. Vysvětlete, jak pomáhá osobní asistence naplňovat u klienta základní životní potřeby biologické a kulturní. Vysvětlete řízenou formu osobní asistence. Vysvětlete sebeurčující formu osobní asistence. V jakém čase se poskytuje osobní asistence? Vyjmenujte, jaké základní činnosti osobní asistence poskytuje u klientů Pečovatelská služba Citace ze zákona: Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. Pečovatelská služba je poskytována: seniorům, nemocným lidem, kteří z důvodu zdravotního stavu nebo ztráty soběstačnosti nejsou sami schopni si obstarat nutné práce v domácnosti, dospělým lidem se zdravotním postižením, aby mohly zůstat po co nejdelší dobu ve vlastní domácnosti, dále rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (např. při narození tří a více dětí současně). Dívčí katolická střední škola

17 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pečovatelská služba preferuje: podporu rozvoje nebo zachování i částečné soběstačnosti klienta po co nejdelší dobu, integraci klientů tak, aby mohli být součástí původních vztahů a prostředí, spolupráci s dalšími organizacemi a úřady, jejichž odborná pomoc pomáhá k zlepšení situace klienta, podporu běžného způsobu života klientů a vytváření příležitosti pro uplatňování své vlastní vůle. Služba je poskytována profesionálními pečovatelkami (pracovníky v sociálních službách). Pečovatelská služba se poskytuje po celý týden podle individuálních potřeb klientů (např. každý všední den od 7:30 do 16 hodin, v sobotu a v neděli v době od 11 do 14 hodin nebo od 7:30 do 19:30 hodin ve všední dny, soboty, neděle a svátky). Na základě sociálního šetření a vyplnění Žádosti o poskytnutí pečovatelské služby je s klientem sepsána smlouva o poskytování pečovatelské služby. Ve smlouvě jsou uvedeny úkony péče se kterými potřebuje klient pomoci. Klient hradí pečovatelské službě jednotlivé úkony podle platného ceníku. Ceník Pečovatelské služby je zpracován podle vyhlášky 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 108/2006 Sb, o sociálních službách. Pečovatelská služba poskytuje 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (nácvik samostatného oblékání, podpora a pomoc při oblékání), pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu v domácnosti, pomoc při přesunu na vozík nebo na lůžko (z vozíku na postel, židli, zem, všeobecně pomoc při přesunu po budově). 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při úkonech osobní hygieny (mytí rukou, česání, čištění zubů, sprchování v případě potřeby), pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC (nácvik na záchod), pomoc s celkovou hygienou těla Platnéřská 4, Praha 1

18 Evropský sociální fond 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy donáškou nebo dovozem jídla či potravin zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy, a potřebám dietního stravování, donáška nebo dovoz oběda, pomoc při přípravě jídla a pití, Příprava a podání jídla a pití. 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, úklidu sezónního, po malování, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, praní a žehlení ložního prádla, popř. drobné opravy, praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva. 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovod do školky, školy a zpět, doprovod do zaměstnání a zpět, doprovod k lékaři a zpět, doprovod na zájmové a volnočasové aktivity (divadlo, kino, výstava, procházky) a zpět, doprovod na úřady, poštu a zpět. Otázky k opakování: Napište, kterým skupinám obyvatel pomáhá pečovatelská služba. Napište, jaký typ služby poskytuje pečovatelská služba. V jaké čase je poskytována pečovatelská služba klientům. Co uzavírá klient s pečovatelskou službou? Jaká profese pracuje v pečovatelské službě? Vyjmenujte, jaké základní činnosti pečovatelská služby poskytuje klientům, Vysvětlete rozdíl mezi pečovatelskou službou a osobní asistencí, Denní stacionář Citace ze zákona: V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné Dívčí katolická střední škola

19 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti fyzické osoby, kdy rodina či osoba blízká je schopna se o ně část dne postarat v jejich domácím prostředí. Cílem těchto služeb je zachování, udržení či vylepšení kvality života klientů a poskytnutí úlevy pečujícím rodinám či osobám blízkým. Denní stacionář poskytuje služby seniorům: kteří žijí ve vlastních domácnostech či se svými rodinami a docházejí do denního stacionáře, aby zde strávili část dne ve společnosti svých vrstevníků. Klienti stacionáře se účastní různých skupinových aktivit, akcí a výletů, které jim napomáhají zlepšovat jejich fyzický i psychický stav. Denní stacionář nabízí seniorům polodenní a celodenní pobyty zpestřené aktivitami (např. 7:00 hod do 16:00 hod, 8:00 hod do 12:00 hod aj.) a podle možností pečující rodiny celý týden nebo pouze vybrané dny. Pracovníci denního stacionáře rovněž zajišťují stravu (oběd, svačiny), dopomáhají při sebeobsluze a asistují při programech. Aktivity denního stacionáře jsou skupinové, některé jsou více oddychové, jiné jsou zaměřené na procvičování paměti nebo hybnosti rukou. U všech aktivit klientům pomáhají zaměstnanci stacionáře a přizpůsobují program dle jejich možností, tak aby se mohli zapojit všichni přítomní. Příklady denního programu četba denního tisku, rozhovory, denní aktuality (svátky, výročí a události), trénování paměti (hry s písmeny a se slovy, vzpomínání, kvízy, poznávací hry atd.), pracovní činnosti (práce s papírem a textilem, pomoc při pečení atd.), protahovací cvičení, hudební zábava, zpěv, poslech, společenské oslavy a společenské hry, venkovní pohyb, posezení v zahradě, opékaní buřtů, vycházky, odpočinek, spánek. Služba denního stacionáře poskytuje: 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (nácvik samostatného oblékání, podpora a pomoc při oblékání), Platnéřská 4, Praha 1

20 Evropský sociální fond pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík (z vozíku na postel, židli, zem, všeobecně pomoc při přesunu po budově), pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (nácvik od zvládání samostatného pohybu po herně, tělocvičně, budově a dalších vnitřních prostorách zařízení, zahradě, dle individuálních možností uživatele i mimo zařízení např. na vycházkách). 2. Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při úkonech osobní hygieny (mytí rukou, česání, čištění zubů, sprchování v případě potřeby), pomoc při použití WC (nácvik na záchod). 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy donáškou nebo dovozem jídla či potravin pomoc a podpora při podávání jídla a pití (zajištění diet dle individuálních požadavků, pomoc a podpora k samostatnému krmení, mixovaná strava, krájená strava,...). 4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pracovně výchovná činnost (uklízení pomůcek, spolupráce ve skupině, individuální i skupinové práce výtvarné, malování, lepení, stříhání, grafomotorika), nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (cvičení na jemnou i hrubou motoriku, zařazení do kolektivu). 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (pořádání oslav, Dny otevřených dveří, úzká spolupráce s rodinou klienta, výstavy, besídky). Otázky k opakování: Napište, kterým skupinám obyvatel poskytuje službu denní stacionář. Napište, jaký typ služby poskytuje denní stacionář. Jak často může docházet klient do denního stacionáře? Vyjmenujte, jaké základní činnosti denní stacionář poskytuje klientům. Popište jeden den v denním stacionáři Domov pro seniory Citace ze zákona: V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Dívčí katolická střední škola

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Platný od 1. ledna 2007

Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Platný od 1. ledna 2007 Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Platný od 1. ledna 2007 Příspěvek na péči Je určen osobám, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Priority Základem je zpřehlednění systému sociálních služeb, odstranění duplicit v

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu

Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu Ze zákona o příspěvku PŘÍSPĚVEK NA PÉČI Komu je příspěvek na péči určený Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU pověřovatel: Liberecký kraj zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem na základě plné moci Mgr. Petrem Tulpou, členem rady kraje se sídlem: U Jezu

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní

Popis činností. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy celodenní strava racionální. celodenní strava dietní Seznam poskytovaných činností Zvolené činnosti 1) Popis činností Cena poskytnutí ubytování Jednolůžkový pokoj Vícelůžkový pokoj 200 Kč / den 180 Kč / den poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení soběstačnosti uživatele)

Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení soběstačnosti uživatele) Domovinka Třebíč denní stacionář pro seniory a osoby se zdravotním postižením Gen. Sochora 705, Třebíč, tel: 568 851 146, 604 583 529 Příloha č. 1 ke smlouvě ze dne. Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 533/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 533/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 533/0 Návrh poslanců Jany Hnykové, Marka Černocha, Miroslavy Strnadlové, Radky Maxové, Víta Kaňkovského, Hany Aulické Jírovcové, Adolfa

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU

POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU pověřovatel: Liberecký kraj zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem na základě plné moci Mgr. Lenkou Kadlecovou, náměstkyní hejtmana se sídlem:

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Odbor sociálních služeb Městského úřadu Vysoké Mýto Litomyšlská 50, 566 01 Vysoké Mýto tel: 465 424 306, 465 423 705, 777 755 276 ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Jméno a příjmení žadatele: Trvalé

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele:.. 1) Vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládám nebo zvládám jen s pomocí nebo dohledem jiné osoby tyto

Více

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí:

a) pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí: Podpora samostatného bydlení je terénní služba pro lidi se zdravotním postižením, která je zaměřena na získávání, trénink a rozvoj osobních kompetencí, schopností a dovedností člověka, aby mohl žít a fungovat

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Smlouva o poskytnutí pobytové služby v domově pro seniory kterou uzavírají podle 49 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Sb. v platném znění, smluvní strany: 1) Domov pro seniory Zahradní Město

Více

V N I T Ř N Í P R A V I D L A. Pečovatelská služba Velvary. se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ , tel

V N I T Ř N Í P R A V I D L A. Pečovatelská služba Velvary. se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ , tel Pečovatelská služba Velvary se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ 273 24, tel. 315761199 Zřizovatel: Město Velvary Sídlo: Velvary, náměstí Krále Vladislava čp. 1, PSČ 273 24 IČO: 00235105 Zastoupené:

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Příloha č. 1 Informační katalog poskytované pečovatelské služby Informace pro zájemce o poskytování pečovatelské služby Název organizace a základní údaje: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Adresa:

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby Stáří nemusí být překážkou hezkého života INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby 1. Pro koho a proč jsme tady 2. Nabídka služeb shrnutí 3. Úhrada za poskytované služby 4. Návštěvy v Domově V

Více

INFORMACE O ORGANIZACI

INFORMACE O ORGANIZACI se zvukem INFORMACE O ORGANIZACI IČ: 26594544 Adresa: Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje Náměstí T. G. Masaryka 100 261 01 Příbram I Kontaktní osoba: ředitelka Radka Jarolímová, DiS. Tel/fax:

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

7POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

7POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 7POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1 Cílová skupina Služba je poskytována osobám se sníženou soběstačností při uspokojování životních potřeb. Jedná se především o: seniory, kteří ukončili pobyt

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Popis realizace poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa (DZR Krásná Lípa) Místo poskytování: Krásná Lípa Druh poskytované sociální služby: pobytová sociální služba Cílová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby

Standard č. 1. Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování Terénní odlehčovací služby Terénní odlehčovací služba, jejímž zřizovatelem je Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Grohova 112/16, 602 00 Brno, má písemně

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více