Práce v sociálních službách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práce v sociálních službách"

Transkript

1 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické střední školy Práce v sociálních službách Blanka Kubátová Platnéřská 4, Praha 1

2 Evropský sociální fond Použité materiály: Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. Dívčí katolická střední škola, 2012 Blanka Kubátová, 2012 Vytiskla Tiskárna F&F, Praha 4 ISBN Dívčí katolická střední škola - 2 -

3 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Obsah 1.Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb Základní pojmy Sociální služba Nepříznivá sociální situace Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav Přirozené sociální prostředí Sociální začlenění Sociální vyloučení Příspěvek na péči Příspěvek na péči se člení podle stupně závislosti Úkony péče o vlastní osobu Úkony pro posuzování soběstačnosti Výše příspěvku se dělí na dětí a dospělé Nárok na příspěvek na péči Způsob výplaty příspěvku na péči Sociální služby Rozdělení sociálních služeb Zařízení sociálních služeb Základní činnosti při poskytování sociálních služeb Sociální poradenství Služby sociální péče Osobní asistence Pečovatelská služba Denní stacionář Domov pro seniory Domovy se zvláštním režimem Odlehčovací služba Služby sociální prevence Dům na půl cesty Azylový dům Terénní sociální práce Streetwork Vzdělávání pracovníků sociálních služeb Financování sociálních služeb Úhrada uživatelů z vlastních příjmů Příspěvky zřizovatelů sociálních služeb Platnéřská 4, Praha 1

4 Evropský sociální fond 2.3 Dotace z veřejných rozpočtů Různé další zdroje (např. dary, sponzorství, pronájem prostorů) Standardy kvality sociálních služeb Rozdělení standardů kvality Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Ochrana práv osob Jednání se zájemcem o sociální službu Smlouva o poskytování sociální služby Individuální plánování průběhu sociální služby Osobní údaje Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje Personální a organizační zajištění sociální služby Profesní rozvoj zaměstnanců Místní a časová dostupnost poskytované sociální služby Informovanost o poskytované sociální službě Prostředí a podmínky poskytování služeb Nouzové a havarijní situace Zvyšování kvality sociální služby Vymezení standardů důležitých pro pracovníka v sociálních službách Standard č. 2 - Ochrana práv uživatelů sociálních služeb Standard č. 5 - Individuální plánování průběhu sociální služby Standard č Nouzové a havarijní situace Sociální šetření Etika pracovníka sociálních služeb Etické kodexy Etika pomáhajících profesí Etika v ošetřovatelství Etická dilemata Syndrom vyhoření 58 Dívčí katolická střední škola - 4 -

5 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 1. Zákon o sociálních službách 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách byl přijat Parlamentem ČR 14. března 2006 a v platnost byl uveden 1. ledna Zákon o sociálních službách upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory lidem v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na péči. 1.1 Základní pojmy Sociální služba Sociální služba je činnost nebo soubor činností, které zajišťují pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení Nepříznivá sociální situace Nepříznivá sociální situace může u lidí nastat z různých důvodů. Např.: věku (senioři) nepříznivého zdravotního stavu (dlouhodobá nemoc,...) krizové sociální situace (ztráta bydlení, zaměstnání,...) trestné činnosti jiné fyzické osoby (okradení,...) Zákon se snaží ochraňovat lidi, aby nedocházelo vlivem nepříznivé sociální situace k osamocení, bezdomovectví, nezaměstnanosti, špatné bytové situaci v nevyhovujících podmínkách aj Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se považuje takový zdravotní stav, který podle lékaře trvá déle než jeden rok, a který u člověka omezuje: duševní (deprese...) smyslové (zrak, sluch...) fyzické (zhoršená chůze, motorika...) schopnosti a má vliv na jeho samostatnost a soběstačnost Platnéřská 4, Praha 1

6 Evropský sociální fond Přirozené sociální prostředí Přirozené sociální prostředí je takové prostředí ve kterém je lidem poskytována sociální služba. Může se jednat o: rodinu a vztahy mezi členy rodiny domácnost zaměstnání školu Sociální začlenění Je proces, který zajišťuje, že lidé sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný (např. pracovat, chodit do divadel, stýkat se s lidmi, provozovat své koníčky a zájmy apod.) Sociální vyloučení Sociálním vyloučením jsou ohroženi takový lidé, kteří nemají dostatek příležitostí se zapojit do běžného života a hrozí jim izolace a odtržení od společnosti. Skupiny lidí, které jsou ohroženy sociálním vyloučením: Senioři Lidé se zdravotním postižením Alkoholici Drogově závislý Propuštění z výkonu trestu Rómové Migranti (cizinci) Bezdomovci aj. Otázky k opakování: Napište, jak se jmenuje a jaké má číslo zákon, který nám pomáhá v sociálních službách. Napište, od kterého roku tento zákon platí. Vyjmenujte, které skupiny lidí potřebují pomoc tohoto zákona. Přirozené sociální prostředí je... Jak je definován dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Napište, které skupiny obyvatel jsou ohroženy sociálním vyloučením. Dívčí katolická střední škola - 6 -

7 1.2 Příspěvek na péči Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Příspěvek na péči se poskytuje lidem, kteří jsou z důvodů zhoršeného zdravotního stavu odkázáni na pomoc jiného člověka při péči o vlastní osobu a při zajištění své soběstačnosti. Tito lidé se stávají závislými na pomoci druhých. Péči těmto lidem mohou poskytovat rodinní příslušníci, přátelé, zařízení poskytující sociální služby, lůžková zařízení a hospice. Příspěvek na péči je přiznáván seniorům, zdravotně postiženým a dlouhodobě nemocným Příspěvek na péči se člení podle stupně závislosti Stupeň 1 (lehká závislost) jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje člověk každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 4 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Stupeň 2 (středně těžká závislost) jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje člověk každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 10 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Stupeň 3 (těžká závislost) jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje člověk každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 15 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Stupeň 4 (úplná závislost) jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje člověk každodenní pomoc nebo dohled při více než 30 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při více než 20 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti Úkony péče o vlastní osobu 1. Příprava stravy (např. nachystá si jídlo na talíř, naporcuje si stravu), 2. přijímání stravy, dodržování pitného režimu, 3. mytí těla, koupání nebo sprchování, 4. péče o ústa, vlasy, nehty, holení, 5. výkon fyziologické potřeby (např. sám si dojde na toaletu), 6. vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh (např. samostatně vstane z lůžka, dokáže se otáčet na lůžku), 7. chůze po rovině, 8. stání, schopnost vydržet stát, 9. sezení, schopnost vydržet v poloze v sedě, Platnéřská 4, Praha 1

8 Evropský sociální fond 10. přemisťování předmětů denní potřeby (např. dokáže si podal knihy, noviny, hrnek,...), 11. chůze po schodech, 12. výběr oblečení, rozpoznání jeho správného vrstvení (např. určí správné oblečení podle ročních období, dokáže si obléknout podle vzorce spodní prádlo, svrchní oblečení), 13. oblékání, svlékání, obouvání, zouvání, 14. orientace v přirozeném prostředí, dokáže se orientovat v prostředí, které je mu známé a nebloudí (např. ví kde má uložené věci, kde se nachází), 15. provedení si jednoduchého ošetření (např. pokud se řízne, dokáže si to zavázat), 16. dodržování léčebného režimu (např. dodržuje dietu, sám si dávkuje léky a užívá je ve správný čas) Úkony pro posuzování soběstačnosti 1. Komunikace slovní, písemná, neverbální, 2. orientace vůči jiným fyzickým osobám v čase a mimo přirozené prostředí (např. pozná rodinné příslušníky a známé tváře, dokáže rozpoznat denní dobu), 3. nakládání s penězi nebo jinými cennostmi, 4. obstarávání osobních záležitostí (např. dojde si na úřady), 5. uspořádání času, plánování života (např. dokáže si rozvrhnout den a co bude dělat), 6. zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku (např. návštěva zájmových kroužků), 7. obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování), 8. vaření, ohřívání jednoduchého jídla, 9. mytí nádobí, 10. běžný úklid v domácnosti, péče o prádlo (např. úklid domácnosti, praní prádla), 11. přepírání drobného prádla (např. dokáže si přeprat prádlo v ruce), 12. péče o lůžko (např. dokáže si převléci lůžko, ustlat lůžko), 13. obsluha běžných domácích spotřebičů (např. dokáže obsluhovat troubu, vysavač, rychlovarnou konvici) 14. manipulace s kohouty a vypínači (např. dokáže si pustit vodu a vypnout ji, zhasnout a rozsvítit světlo), 15. manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří, 16. udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady (např. nehromadí odpadky v bytě), 17. další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácností (např. dokáže si umýt okna). Dívčí katolická střední škola - 8 -

9 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Při hodnocení úkonů pro stanovení stupně závislosti se hodnotí funkční dopad dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost zvládat jednotlivé úkony. Příklad: Pokud si člověk zlomí nohu není po určitou dobu schopen vykonávat běžné povinnosti a sám se o sebe plně postarat. Toto omezení, ale neumožňuje člověku pobírat příspěvek na péči, protože po vyléčení už nepotřebuje pomoc nikoho jiného. Naproti tomu člověk se zdravotním postižením odkázaný na invalidní vozík je odkázán na pomoc druhých lidí a jeho zdravotní stav se většinou neupraví a je dlouhodobí. V tomto případě má člověk právo pobírat příspěvek na péči. Při hodnocení úkonů pro stanovení stupně závislosti se úkony sčítají. Při hodnocení úkonů se úkony uvedené v jednotlivých bodech považují za jeden úkon Výše příspěvku se dělí na dětí a dospělé Výše příspěvku pro děti do 18 let Kč stupeň 1 (lehká závislost) Kč stupeň 2 (středně těžká závislost), Kč stupeň 3 (těžká závislost), Kč stupeň 4 (úplná závislost). Výše příspěvku pro osoby nad 18 let 800 Kč stupeň 1 (lehká závislost), Kč stupeň 2 (středně těžká závislost), Kč stupeň 3 (těžká závislost), Kč stupeň 4 (úplná závislost) Nárok na příspěvek na péči Nárok na výplatu příspěvku vzniká podáním Žádosti o přiznání příspěvku na Sociálním odboru příslušného úřadu (městský úřad, krajský úřad, magistrát). Příspěvek může být přiznán a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku. O příspěvku na péči žádá sama osoba, který potřebuje pomoc druhé osoby. Žádost o přiznání příspěvku posuzuje na základě sociálního šetření a zdravotního stavu žadatele určená komise. Sociální šetření provádí sociální pracovník v přirozeném sociálním prostředí žadatele, který žádá o příspěvek na péči Platnéřská 4, Praha 1

10 Evropský sociální fond Způsob výplaty příspěvku na péči V případě, že zemřel žadatel příspěvku o péči v době kdy mu ještě nebyl příspěvek přiznán dostane příspěvek, který by mu náležel do doby smrti osoba blízká (rodina, příbuzní), zařízení sociálních služeb poskytující pobytové služby (domov pro seniory atd.), zdravotnické zařízení nebo hospic. Ten, kdo bude pečovat o klienta, musí být zaznamenán v žádosti o příspěvek. Příspěvek se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží. Příspěvek se vyplácí v české měně, a to v hotovosti nebo se poukazuje na účet u banky. V případě, že žije žadatel o příspěvek doma je mu příspěvek poukazován přímo a on sám si financuje sociální službu. Pokud je žadatel o příspěvek ubytován v sociální službě, je příspěvek poukazován přímo sociálnímu zařízení a z něj jsou mu poskytovány služby v rámci daného zařízení. Otázky k opakování: Napište, komu se poskytuje příspěvek na péči. Vyjmenujte kolik stupňů má příspěvek na péči. Napište, jaká je výše příspěvku na péči v Kč u dospělého. Napište, jaká je výše příspěvku na péči v Kč u dítěte. Popište 5 úkonů péče o vlastní osobu. Popište 5 úkonů péče pro posouzení soběstačnosti. Jak je vyplácen příspěvek na péči? Napište, kdo žádá o příspěvek na péči. Kdo provádí sociální šetření při žádosti o příspěvek na péči? 1.3 Sociální služby Sociální služby zahrnují: a) sociální poradenství, b) služby sociální péče, c) služby sociální prevence Rozdělení sociálních služeb Dívčí katolická střední škola

11 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ambulantní služba ambulantní službou se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. Terénní služba terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí (např. domov,...). Pobytová služba pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb Platnéřská 4, Praha 1

12 Evropský sociální fond Zařízení sociálních služeb a) centra denních služeb, b) denní stacionáře, c) týdenní stacionáře, d) domovy pro osoby se zdravotním postižením, e) domovy pro seniory, f) domovy se zvláštním režimem, g) chráněné bydlení, h) azylové domy, i) domy na půl cesty, j) zařízení pro krizovou pomoc, k) nízkoprahová denní centra, l) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, m) noclehárny, n) terapeutické komunity, o) sociální poradny, p) sociálně terapeutické dílny, q) centra sociálně rehabilitačních služeb, r) pracoviště rané péče Základní činnosti při poskytování sociálních služeb Každé zařízení poskytující sociální služby si ze základních činností vybere ty, které poskytuje. Fakultativně mohou být při poskytování sociálních služeb zajišťovány další činnosti. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při obstarávání osobních záležitostí, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora základních pracovních návyků a dovedností. Dívčí katolická střední škola

13 Otázky k opakování: Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vysvětlete, co je ambulantní služba. Vysvětlete, co je pobytová služba. Vysvětlete, co je terénní služba. Vyjmenujte, jaká zařízení poskytují do ambulantní služby. Vyjmenujte, jaká zařízení poskytují do pobytové služby. Vyjmenujte, jaká zařízení poskytují do terénní služby. Popište, jaké základní činnosti poskytují sociální služby Sociální poradenství Sociální poradenství zahrnuje a) základní sociální poradenství, b) odborné sociální poradenství. Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb, poskytovatelé sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit. Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. Základní činnosti: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, b) sociálně terapeutické činnosti, c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Služby sociální péče Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení Platnéřská 4, Praha 1

14 Evropský sociální fond Osobní asistence Citace ze zákona: Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, osobám trpícím demencí, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Jejich cílem je pomoci člověku zvládnout jejich prostřednictvím ty úkoly, které by dělal sám, kdyby mohl. Osobní asistence poskytuje pečující rodině oddech pro načerpání nových sil, umožňuje vyřízení různých pochůzek. Osobní asistence rovněž umožňuje klientovi provozovat aktivity podle jeho individuálních zájmů. Osobní asistence je terénní sociální služba. Osobní asistence je poskytována: dětem, dospělým se zdravotním postižením, seniorům, lidem chronicky nemocným nebo v rekonvalescenci po úraze. Tito lidé se o sebe nemohou plně postarat a potřebují asistenci druhé osoby k zajištění základních lidských potřeb. Umožňuje žít lidem v přirozeném prostředí a plně využít svých dosavadních schopností a dovedností. (v místě pobytu uživatele v domácnosti, na pracovišti, ve škole, na kulturních a sportovních akcích, při cestování apod.). Osobní asistent vykonává pro klienta ty činnosti (nebo s nimi pomáhá), které by klient dělal sám, kdyby mohl, pomáhá mu tedy řešit mnoho životně důležitých situací, které by on sám s ohledem na své postižení nezvládl. Poskytuje pomoc a podporu rodinám, které pečují o své blízké. Služby osobní asistence se poskytují bez omezení místa a času. Pomáhají klientům při běžných činnostech během dne, nocí a o víkendech a to nejen v jejich domácnostech, ale i jako doprovod při nejrůznějších pochůzkách, vše podle aktuální potřeby klienta. Osobní asistenci je možné poskytovat i ve zdravotnických zařízeních. Osobní asistent je klientovi partnerem, protože jejich vzájemný vztah je velmi osobní a zasahuje do intimní oblasti života klienta (hygiena, toaleta apod.). Dívčí katolická střední škola

15 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Osobní asistent pomáhá osobě s postižením naplňovat tyto základní životní potřeby: 1. biologické jídlo, pití, spánek, toaleta, hygiena, úprava prostředí, polohování, pohyb apod.; 2. kulturní vzdělání, zaměstnání, kultura (kino, divadlo, knihy, hudba, internet aj.), nakupování, procházky, styk s lidmi, úřady apod. Formy osobní asistence 1. sebeurčující klient je sám schopen podílet se na sebeurčující asistenci, rozhoduje si sám o tom, co potřebuje, tzn. dovede instruovat svého asistenta, organizovat a řídit jeho práci; 2. řízená klient není schopen sám řídit práci osobního asistenta a je zde nutná spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních služeb. Služba osobní asistence poskytuje: 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání (nácvik samostatného oblékání, podpora a pomoc při oblékání), pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu doma i venku, pomoc při přesunu na lůžko nebo na vozík. 2. Pomoc při osobní hygieně pomoc při osobní hygieně (čištění zubů, česání, holení aj.), pomoc při použití WC (nácvik na záchod). 3. Pomoc při zajištění stravy pomoc při přípravě jídla a pití. 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí, nákupy a běžné pochůzky. 5. Výchovně, vzdělávací a aktivizační činnosti pomoc a podpora rodině v péči o dítě, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních dovedností a schopností. 6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovod do školky, školy a zpět, doprovod do zaměstnání a zpět, doprovod k lékaři a zpět, Platnéřská 4, Praha 1

16 Evropský sociální fond doprovod na zájmové a volnočasové aktivity (divadlo, kino, výstava, procházky) a zpět, doprovod na úřady, poštu a zpět. 7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí pomoc při komunikaci (předčítání dokumentů, mluvení), pomoc při vyřizování běžných záležitostí (pomoc při vypisování složenek, vyřizování občanského průkazu, důchodu, běžné pochůzky). Průběh služby je závislý na postižení klienta a je vymezen smlouvou, kterou uzavírají mezi sebou klient a osobní asistence, popř. organizace, která zajišťuje služby osobní asistence. Otázky k opakování: Napište, kterým skupinám obyvatel pomáhá osobní asistence. Napište, jaký typ služby poskytuje osobní asistence. Vysvětlete, jak pomáhá osobní asistence naplňovat u klienta základní životní potřeby biologické a kulturní. Vysvětlete řízenou formu osobní asistence. Vysvětlete sebeurčující formu osobní asistence. V jakém čase se poskytuje osobní asistence? Vyjmenujte, jaké základní činnosti osobní asistence poskytuje u klientů Pečovatelská služba Citace ze zákona: Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony. Pečovatelská služba je poskytována: seniorům, nemocným lidem, kteří z důvodu zdravotního stavu nebo ztráty soběstačnosti nejsou sami schopni si obstarat nutné práce v domácnosti, dospělým lidem se zdravotním postižením, aby mohly zůstat po co nejdelší dobu ve vlastní domácnosti, dále rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby (např. při narození tří a více dětí současně). Dívčí katolická střední škola

17 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pečovatelská služba preferuje: podporu rozvoje nebo zachování i částečné soběstačnosti klienta po co nejdelší dobu, integraci klientů tak, aby mohli být součástí původních vztahů a prostředí, spolupráci s dalšími organizacemi a úřady, jejichž odborná pomoc pomáhá k zlepšení situace klienta, podporu běžného způsobu života klientů a vytváření příležitosti pro uplatňování své vlastní vůle. Služba je poskytována profesionálními pečovatelkami (pracovníky v sociálních službách). Pečovatelská služba se poskytuje po celý týden podle individuálních potřeb klientů (např. každý všední den od 7:30 do 16 hodin, v sobotu a v neděli v době od 11 do 14 hodin nebo od 7:30 do 19:30 hodin ve všední dny, soboty, neděle a svátky). Na základě sociálního šetření a vyplnění Žádosti o poskytnutí pečovatelské služby je s klientem sepsána smlouva o poskytování pečovatelské služby. Ve smlouvě jsou uvedeny úkony péče se kterými potřebuje klient pomoci. Klient hradí pečovatelské službě jednotlivé úkony podle platného ceníku. Ceník Pečovatelské služby je zpracován podle vyhlášky 505/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona 108/2006 Sb, o sociálních službách. Pečovatelská služba poskytuje 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (nácvik samostatného oblékání, podpora a pomoc při oblékání), pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu v domácnosti, pomoc při přesunu na vozík nebo na lůžko (z vozíku na postel, židli, zem, všeobecně pomoc při přesunu po budově). 2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při úkonech osobní hygieny (mytí rukou, česání, čištění zubů, sprchování v případě potřeby), pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC (nácvik na záchod), pomoc s celkovou hygienou těla Platnéřská 4, Praha 1

18 Evropský sociální fond 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy donáškou nebo dovozem jídla či potravin zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy, a potřebám dietního stravování, donáška nebo dovoz oběda, pomoc při přípravě jídla a pití, Příprava a podání jídla a pití. 4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, úklidu sezónního, po malování, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, praní a žehlení ložního prádla, popř. drobné opravy, praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva. 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím doprovod do školky, školy a zpět, doprovod do zaměstnání a zpět, doprovod k lékaři a zpět, doprovod na zájmové a volnočasové aktivity (divadlo, kino, výstava, procházky) a zpět, doprovod na úřady, poštu a zpět. Otázky k opakování: Napište, kterým skupinám obyvatel pomáhá pečovatelská služba. Napište, jaký typ služby poskytuje pečovatelská služba. V jaké čase je poskytována pečovatelská služba klientům. Co uzavírá klient s pečovatelskou službou? Jaká profese pracuje v pečovatelské službě? Vyjmenujte, jaké základní činnosti pečovatelská služby poskytuje klientům, Vysvětlete rozdíl mezi pečovatelskou službou a osobní asistencí, Denní stacionář Citace ze zákona: V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné Dívčí katolická střední škola

19 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti fyzické osoby, kdy rodina či osoba blízká je schopna se o ně část dne postarat v jejich domácím prostředí. Cílem těchto služeb je zachování, udržení či vylepšení kvality života klientů a poskytnutí úlevy pečujícím rodinám či osobám blízkým. Denní stacionář poskytuje služby seniorům: kteří žijí ve vlastních domácnostech či se svými rodinami a docházejí do denního stacionáře, aby zde strávili část dne ve společnosti svých vrstevníků. Klienti stacionáře se účastní různých skupinových aktivit, akcí a výletů, které jim napomáhají zlepšovat jejich fyzický i psychický stav. Denní stacionář nabízí seniorům polodenní a celodenní pobyty zpestřené aktivitami (např. 7:00 hod do 16:00 hod, 8:00 hod do 12:00 hod aj.) a podle možností pečující rodiny celý týden nebo pouze vybrané dny. Pracovníci denního stacionáře rovněž zajišťují stravu (oběd, svačiny), dopomáhají při sebeobsluze a asistují při programech. Aktivity denního stacionáře jsou skupinové, některé jsou více oddychové, jiné jsou zaměřené na procvičování paměti nebo hybnosti rukou. U všech aktivit klientům pomáhají zaměstnanci stacionáře a přizpůsobují program dle jejich možností, tak aby se mohli zapojit všichni přítomní. Příklady denního programu četba denního tisku, rozhovory, denní aktuality (svátky, výročí a události), trénování paměti (hry s písmeny a se slovy, vzpomínání, kvízy, poznávací hry atd.), pracovní činnosti (práce s papírem a textilem, pomoc při pečení atd.), protahovací cvičení, hudební zábava, zpěv, poslech, společenské oslavy a společenské hry, venkovní pohyb, posezení v zahradě, opékaní buřtů, vycházky, odpočinek, spánek. Služba denního stacionáře poskytuje: 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (nácvik samostatného oblékání, podpora a pomoc při oblékání), Platnéřská 4, Praha 1

20 Evropský sociální fond pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík (z vozíku na postel, židli, zem, všeobecně pomoc při přesunu po budově), pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (nácvik od zvládání samostatného pohybu po herně, tělocvičně, budově a dalších vnitřních prostorách zařízení, zahradě, dle individuálních možností uživatele i mimo zařízení např. na vycházkách). 2. Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při úkonech osobní hygieny (mytí rukou, česání, čištění zubů, sprchování v případě potřeby), pomoc při použití WC (nácvik na záchod). 3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy donáškou nebo dovozem jídla či potravin pomoc a podpora při podávání jídla a pití (zajištění diet dle individuálních požadavků, pomoc a podpora k samostatnému krmení, mixovaná strava, krájená strava,...). 4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti pracovně výchovná činnost (uklízení pomůcek, spolupráce ve skupině, individuální i skupinové práce výtvarné, malování, lepení, stříhání, grafomotorika), nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (cvičení na jemnou i hrubou motoriku, zařazení do kolektivu). 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (pořádání oslav, Dny otevřených dveří, úzká spolupráce s rodinou klienta, výstavy, besídky). Otázky k opakování: Napište, kterým skupinám obyvatel poskytuje službu denní stacionář. Napište, jaký typ služby poskytuje denní stacionář. Jak často může docházet klient do denního stacionáře? Vyjmenujte, jaké základní činnosti denní stacionář poskytuje klientům. Popište jeden den v denním stacionáři Domov pro seniory Citace ze zákona: V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Dívčí katolická střední škola

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele:.. 1) Vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládám nebo zvládám jen s pomocí nebo dohledem jiné osoby tyto

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Dlouhodobě Samostatně Spolehlivě Opakovaně

Dlouhodobě Samostatně Spolehlivě Opakovaně Z obsahového hlediska je nejvýznamnější ustanovení odst. 2, z něhož vyplývá 7 kritérií, která si lze představit jako následující dvourozměrnou tabulku. Rozpoznání potřeby Provedení fyzicky obvyklým způsobem

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči Životní situace Příspěvek na péči 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči 2. Základní informace k životní situaci Dne 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí:

Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí: Správní rada Diakonie ČCE střediska v Brně vydává toto rozhodnutí: NÁZEV DOKUMENTU : CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE PRAVIDLA PRO ÚHRADU PLATBY ZA SOCIÁLNÍ SLUŽBU CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ LETOVICE OZNAČENÍ DOKUMENTU:

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Žádost o poskytování sociální služby: odlehčovací služba

Žádost o poskytování sociální služby: odlehčovací služba Žádost o poskytování sociální služby: odlehčovací služba 1. Jméno a příjmení žadatele:... 2. Bydliště:.. 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:... Bydliště: Telefon:. 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Razítko/den přijetí žádosti: Žadatel:..... jméno příjmení (popř. rodné příjmení) titul Státní příslušnost:.. Rodinný stav:

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Doručovací razítko: Datum přijetí žádosti: Název zařízení: Centrin CZ s.r.o. poskytovatel sociálních služeb Požadovaná sociální služba: Domov pro seniory Domov se

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A.

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A. Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4 Nusle odbor obecního majetku (tel., fax, e-mail viz. telefonní seznam, webové stránky MČ Praha 4) Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb

Směrnice č. 23/2012. Standardy kvality sociální služby Domov se zvláštním režimem. Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování služeb Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele HVĚZDA z.ú. Druh služby Domov se zvláštním režimem Identifikátor 7085806 Forma služby Pobytová Název zařízení a místo poskytování Dům služeb

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5.

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. 2015 Poslání odlehčovacích sluţeb Posláním odlehčovacích služeb

Více

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽADATELE O UMÍSTĚNÍ V DOMOVĚ SENIORŮ RUDNÁ

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽADATELE O UMÍSTĚNÍ V DOMOVĚ SENIORŮ RUDNÁ Zdravotní stav KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽADATELE O UMÍSTĚNÍ V DOMOVĚ SENIORŮ RUDNÁ Na základě Usnesení Rady Středočeského kraje č. 088-30/2009/RK ze dne 17. 8. 2009 a Metodického pokynu Středočeského kraje

Více

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby

1. Poslání. 2. Cíle sociální služby 1. Poslání V denním stacionáři nabízíme lidem s mentálním, kombinovaným a jiným zdravotním postižením (lidé s psychickým onemocněním) ve věku od 16 do 64 let laskavé a klidné prostředí. Dále poskytujeme

Více

Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Domov seniorů Rudná příspěvková organizace Středočeského kraje Važ si starce i tehdy, kdyby ze stařecké slabosti pozapomněl svých vědomostí. Talmud Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Záznam ze sociálního šetření

Záznam ze sociálního šetření Záznam ze sociálního šetření Jméno a příjmení žadatele o službu:.... Datum narození: Trvalé bydliště (případně místo pobytu v době šetření):..... Svéprávnost/zástupce:..... Žadatel o sociální službu: Domov

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení Sv. Michaela, Diecézní charita Brno - Služby Brno, Gorkého 34, 602 00 Brno Vážený žadateli, tato žádost nám poskytne základní informace o Vás a o motivaci,

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více