MORAVSKOSLEZSKÝ ENERGETICKÝ KLASTR. Zpráva k odborným workshopům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MORAVSKOSLEZSKÝ ENERGETICKÝ KLASTR. Zpráva k odborným workshopům"

Transkript

1 MORAVSKOSLEZSKÝ ENERGETICKÝ KLASTR Zpráva k odborným workshopům Pracovní skupina VŠB-TUO, EKF: Petra Maková Veronika Kudělková Kristýna Davidová Radka Pomklová Odborný garant za MSEK: Odborný lektor: Ing. Jan Poledník PaedDr. Pavla Břusková Mgr. Eva Hudečková

2 OBSAH: CO JE KLASTR ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ HISTORIE HLAVNÍ ČINNOST KLASTRU VIZE CÍLE ČLENOVÉ... 6 ORGÁNY SDRUŽENÍ VALNÁ HROMADA VÝKONNÁ RADA DOZORČÍ RADA REALIZACE PROJEKTU OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPVK 3.1 ENERGETICKÁ GRAMOTNOST PARTNERSTVÍ V OBLASTI ENERGETIKY

3 SYSTÉM FINANCOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A DOKLADOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MARKETING KLASTRU MARKETING PRO MORAVSKOSLEZSKÝ ENERGETICKÝ KLASTR PROBLÉMY ORGANIZACE A DOPORUČENÍ JEJICH ŘEŠENÍ VLASTNÍ NÁZOR NA ČINNOST ORGANIZACE ZÁNIK SDRUŽENÍ PŘÍLOHA Č. 1 LOGA ČLENŮ KLASTRU

4 CO JE KLASTR Klastr je územně koncentrovaná síť spolupracujících firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, přidružených institucí a organizací. Jejich kooperační vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. MSEK sdružuje společnosti působící v energetickém, zvláště pak v teplárenském průmyslu. Byl založen v roce 2008 s iniciativy společností Dalkia ČR, a.s., KHK MS kraje, VŠB-TU Ostrava, Výzkumného energetického centra a dalších. V současné době má klastr 21 členů. Je aktivní v oblastech výzkumu a vývoje, propagace sdružení a propagace energetické gramotnosti mezi širokou veřejnost, kde realizuje projekty podporované EU. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ Název: Moravskoslezský energetický klastr, občanské sdružení Sídlo: Studentská 6202/17, Ostrava - Poruba IČ: DIČ: CZ Registrace: Ministerstvo vnitra ČR čj. VS/1 1/73 370/08-R dne 5. října 2009 Telefon: , HISTORIE Samotné založení a rozvoj Energetického klastru předcházel dlouhodobý proces, který se nazývá mapování klastru. Reálnost strategických plánů MSEK je podpořena zázemím velkých a stabilizovaných firem, lídrů v oboru (např. energetická skupina Dalkia Česká republika). Na valné hromadě v roce 2008 byla schválena příprava projektu v rámci OPPI program SPOLUPRÁCE a možnosti aktivního zapojení do výsledných společných projektů. V únoru roku 2009 vstoupilo do klastru dalších 8 firem z Moravskoslezského kraje. Od členství tyto firmy očekávají podporu ekonomické stability odvětví elektrotechnického (výroby energeticky udržitelných elektrických zařízení) a energetického, ale i možnosti dalšího rozvoje v rámci ČR a EU. 4

5 Smyslem členství v klastru je spolupráce firem a růst elektrotechnického a energetického průmyslu tedy sdílení informací, hledání nejlepších postupů, inovace, marketing, spolupráce na zakázkách, zvyšování kvalifikace, aktivace výzkumných a vývojových projektů, ve spolupráci s VŠB-TUO a společná účast na výstavách a veletrzích. HLAVNÍ ČINNOST KLASTRU Propagace klastru a jeho členů propagace značky MSEK, internetové prezentace, reklamy v médiích, v odborných časopisech Poradenská činnost pro členy klastru např. pomoc při zajištění financování celého projektu Úspora nákladů Inovace - MSEK spolupracuje s FAST Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Pořádání seminářů, pořádání výstav a veletrhů Zprostředkují přístup k monitorovaným nabídkám a poptávkám zahraničních obchodních partnerů. VIZE Do 10 let zajistit pro Moravskoslezský kraj, jakožto druhý nejvyspělejší průmyslový pól v České republice, energetickou soběstačnost v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje. CÍLE spolupráce na energetické koncepci státu podpora implementace legislativy EU do legislativy ČR podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a propagace a výchova k energetickým úsporám podpora malých a středních podniků v regionu 5

6 podpora výzkumu a vývoje v oblasti energetiky a životního prostředí spolupráce při řešení problematiky využívání druhotných zdrojů energie v Moravskoslezském kraji k energetickým účelům podílení se na zvyšování energetické gramotnosti zejména mladých lidí ČLENOVÉ - Autel, a.s. - ČEPS, a.s. - ČKD Praha DIZ, a.s. - Dalkia Česká republika, a.s. - DISTEP, a.s. - Done, s.r.o. - Eveco Brno, s.r.o. - Intoza, s.r.o. - Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje - Loyd Group, s.r.o. - MC Energy, s.r.o. - Menergo, a.s. - MPS Mont, a.s. - Ostravská univerzita v Ostravě, pedagogická fakulta - Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. - Pyroenergy CZ, s.r.o. - RD Rýmařov, s.r.o. - Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje - Tenza, a.s. - VŠB-TU Ostrava, výzkumné energetické centrum - VŠB-TU Ostrava, fakulta stavební 6

7 DALKIA ČR, a.s. Dalkia, člen francouzské nadnárodní skupiny Veolia Environnement, působí v České republice od roku Je jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů tepelné a elektrické energie v zemi a poskytuje podpůrné služby pro Českou přenosovou soustavu. Vedle tepla a elektřiny Dalkia vyrábí a dodává chlad, stlačený vzduch a další energetické komodity. Zároveň poskytuje energetické služby pro klienty ze soukromé i veřejné sféry, průmyslového i terciárního sektoru. Skupina Dalkia v České republice zaměstnává zhruba lidí. Krajská hospodářská komora MSk Komora slouží k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně zájmů svých členů. V rámci své působnosti zejména poskytuje poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje vzdělávací činnost, informační servis profesního vzdělávání a forem rekvalifikace, navazuje a rozvíjí styky s komorami a odbornými institucemi v zahraničí a uzavírá s nimi dohody, vystavuje osvědčení, která vznikají v právních vztazích při mezinárodním obchodě, vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů. VŠB-TU Ostrava, VEC Výzkumné energetické centrum vzniklo 2. března 1999 díky pochopení a podpoře vedení Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě a účelové dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na projekt "Využití energetických zdrojů" v rámci programu "Posílení výzkumu na vysokých školách". Pracoviště navázalo na dlouholeté zkušenosti Katedry energetiky, neboť část pracovníků katedry přešla na nově zřízené pracoviště. Náplní jeho činnosti je výzkum a vývoj zejména v oblasti spalování a zplyňování tuhých paliv, zejména biomasy, obecně oblast modernizace zařízení, efektivní energetiky a jejích environmentálních vlivů. 7

8 M&C Energy s.r.o. Dříve známá jako společnost REA Kladno s.r.o., byla založena v roce Od roku 2005 je součástí nadnárodní skupiny M&C Energy Group která působí od začátku 70. let ve Velké Británii, dalších zemích Evropy i v zámoří. Prostřednictvím 17 poboček poskytuje M&C Energy Group své služby klientům ve dvaceti zemích. V České republice se společnost M&C Energy s.r.o. zabývá všemi oblastmi energetického a dotačního poradenství, zpracováním energetických auditů, řízením efektivního nákupu energií, průkazy energetické náročnosti budov, studiemi, posudky, koncepcemi též v oblasti životního prostředí. Sdružení pro rozvoj MSk Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je zájmovým uskupením právnických osob, které vzniklo v roce 1990 pod názvem Severomoravská hospodářská unie. Hlavním důvodem jeho založení bylo přispět ke zvládnutí rozsáhlé průmyslové transformace, stanovit hlavní cíle a podpořit řešení rozvojových projektů, programů a koncepcí. V roce 1995 došlo ke sloučení s Hospodářskou a sociální radou Ostravsko-karvinské aglomerace a k definování jeho současné struktury pod názvem Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska. Po vzniku krajů byl tento název upraven na Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. RD Rýmařov s.r.o. Společnost RD Rýmařov působí na stavebním trhu již 40 let. S historií firmy je nedílně spojen průmyslový rozvoj moderního stavění na bázi prefabrikace dřeva. Realizovala více než staveb, a to nejen rodinných či bytových domů, ale také celých developerských projektů. Na počátku bylo know-how západoněmecké firmy OKAL. Dnes se opírá o vlastní, již mnohaleté zkušenosti a je firmou se zdravým sebevědomím a potenciálem operovat na evropském stavebním trhu. INTOZA s.r.o. Stavební společnost INTOZA s.r.o. vznikla v roce 2001 transformací firmy Tomáš Závada, která zahájila svou činnost v roce Hlavní činnosti společnosti: (stavební činnost, projektová činnost, poradenství a dotace, úspory energie, teplovzdušné vytápění a větrání, 8

9 školící středisko OTAZNÍK, logistický areál Čárka). Novou činností naší společnosti je poskytování služeb spojených s energetickými úsporami. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je komplexnost činností v oborech energetiky, stavebnictví a financování. ČKD PRAHA DIZ, a.s. Dodavatel technologických investičních celků nebo jejich částí, včetně modernizací a rekonstrukcí v segmentech plyn a ropa, energetika, infrastruktura a ekologie. Historie jedné z nejvýznamnějších českých značek strojírenského průmyslu - ČKD sahá hluboko do minulosti. U jejího zrodu stál podnikatel a vědec Emil Kolben. Společně s Nikolou Teslou a Thomasem Alvou Edisonem byl jedním z průkopníků celosvětového rozvoje elektrotechniky. V pražské čtvrti Vysočany založil malou firmu Kolben a spol. Českomoravská-Kolben-Daněk - ČKD - vznikla v roce 1927 spojením s První českomoravskou továrnou na stroje Breitfeld-Daněk v Praze. PYROENERGY CZ s.r.o. Firma vznikla Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. DISTEP a.s. DISTEP a.s. byla založena Městem Frýdek-Místek dne jako jediným zakladatelem za účelem převzetí privatizovaného majetku státního podniku Teplo Frýdek- Místek. Téměř z devadesáti procent je DISTEP dodavatelem tepelné energie ze soustavy centrálního zásobování teplem (dále CZT) na území města Frýdku Místku. Hlavním předmětem podnikání je nákup tepelné energie, úprava parametrů a distribuce tepelné energie pro vytápění objektů a dodávka teplé užitkové vody. MPS Mont, a.s. Hlavní činností firmy MPS Mont jsou: projektování, provádění staveb, výstavba, opravy, údržba, montáže a revize zařízení pro výrobu, rozvod a spotřebu elektrické energie, tepla, vzduchu, plynu a vody v průmyslověobchodních závodech a v objektech občanské, veřejné a komunální infrastruktury 9

10 projektová činnost ve výstavbě montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení montáž, opravy a zkoušky vyhrazených plynových zařízení montáž, opravy a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení poskytování technických služeb k ochraně osob a majetku TENZA, a.s. TENZA, a.s. je významná česká společnost s vlastním technickým zázemím a vysoce kvalifikovaným týmem pracovníků, kteří zajišťují komplexní činnosti v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů pro výrobu tepla a elektrické energie. Své aktivity rozvíjí také v oblasti vodohospodářských, inženýrských a pozemních staveb. Zvýšená pozornost je věnována ekologickým programům, zahrnujícím zejména projekty s využitím obnovitelných zdrojů energie a systémy ochrany vod a ovzduší. AUTEL, a.s. AUTEL je inženýrsko-dodavatelská společnost zajišťující spolehlivé a pružné služby a dodávky nejmodernějších technologií na klíč pro průmyslové celky v těchto oblastech (VN, NN technologický silnoproud a regulované pohony, prostředky MaR, tzv. polní instrumentace, řídicí a vizualizační systémy základní úrovně, rozvrhování a řízení výroby (MES)). AUTEL nabízí široký rozsah inženýringových produktů s referencemi na různých technologických aplikacích (od konzultací, vedení projektu, zpracování projektové dokumentace, analýzy a programování, nákupu poddodávek, přes test zařízení u zhotovitele, instalaci, studené a teplé zkoušky, školení operátorů, po zkušební provoz, závěrečný test a garanční a pogaranční servis). Ostravská univerzita v Ostravě Ostravská univerzita v Ostravě byla založena 28. září Základy pro její vznik byly položeny již v roce Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní bylo vzdělávání učitelů pro tzv. 2. stupeň základních škol. Rozhodnutím o zrušení existující pedagogické školy pro vzdělání učitelů národních škol v Ostravě byla výuka spojena do 10

11 jednoho pracoviště. Stal se jím (v roce 1959) nově zřízený Pedagogický institut v Ostravě. Roku 1964 dostal tento institut statut samostatné Pedagogické fakulty. Fakulta ve čtyřletém studiu připravovala učitele tzv. 1. a 2. stupně ZŠ. Tím bylo vytvořeno vysokoškolské pracoviště. Jeho pedagogové se začali podílet na vědeckém a kulturním životě nejen v regionálním, ale i v celostátním kontextu. Přispělo k tomu i pozdější zavedení pětiletého studia učitelů pro školy tzv. 3. stupně. Done, s.r.o. Společnost Done, s.r.o. byla založena dvěma úspěšnými, nezávislými konzultanty v roce 2000 a od té doby poskytla své služby dlouhé řadě klientů. Produkty: konzultační služby, systémové integrace, Easy Project View, nakladateství, portál mojeenergie.cz VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební Fakulta stavební je druhou nejmladší fakultou VŠB-TU Ostrava, navazuje však na 166 let starou tradici výuky stavebních disciplín na VŠB. Její vznik si doslovně vynutil stavební průmysl severní Moravy a Slezska, který každoročně potřebuje cca 200 stavebních inženýrů různých oborů a zaměření. Fakulta poskytuje univerzální stavební vzdělání, rozšířené o problematiku specifickou pro Moravskoslezský region (stavby na poddolovaném území, zahlazování důsledků báňské a průmyslové činnosti, výrobu a zpracování stavebních hmot, dopravní, podzemní a geotechnické stavby aj.). Uplatnění absolventů je všestranné - jako inženýrů stavebních firem, projektantů, pracovníků stavebních úřadů a inženýrských organizací aj. Mnozí absolventi se po přiměřené praxi a získání autorizace uplatní i v soukromém podnikání. EVECO Brno, s.r.o. Společnost EVECO Brno je váš dodavatel spolehlivých, ekonomických a ekologických technických řešení pro (energetické využití odpadů, čištění spalin a odpadních plynů, odstraňování dioxinů/furanů, energie z biomasy, Hořákové systémy, rekonstrukce, modernizace a ekologizace provozů). 11

12 ČEPS, a.s. Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kv a 220 KV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 39 rozvoden s 68 transformátory převádějícími elektrickou energii z přenosové do distribuční soustavy a trasy vedení o délce 2979 km s napěťovou hladinou 400 kv a 1371 km s napěťovou hladinou 220 kv. Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur. V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby). Phoenix-Zeppelin,spol.s.r.o. Společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. je vedoucí firmou na trhu stavebních a zemních strojů, manipulační techniky a energetických systémů v České republice. Je součástí koncernu Zeppelin GmbH. Čtyřicetileté partnerství se značkou Caterpillar umožnilo firmě Phoenix- Zeppelin pro své zákazníky vybudovat jedinečný systém dodatkových služeb od kvalitního servisu až po krátkodobý a dlouhodobý pronájem. Phoenix-Zeppelin je dynamicky se rozvíjející společností, která neustále rozšiřuje pole své působnosti o další typy strojů a techniky. MENERGO a.s. Společnost MENERGO a. s. byla založena v roce 2010 s cílem doplnit řetězec spolupracujících firem v oblasti projekční a inženýrské činnosti, realizace staveb a marketingu o firmu, která by klientům poskytovala komplexní služby v energetice. V rámci činnosti společnosti MENERGO a.s. jsou využívány dlouholeté zkušenosti skupiny erudovaných odborníků s tím, že tento kvalitní tým je na základě smluv o spolupráci doplněn širokým potenciálem partnerů, kteří se etablují z portfolia velkých českých a mezinárodních firem nabízejících produkty v energetice. 12

13 LOYD GROUP s.r.o. Společnost byla založena po vzájemných detailních diskusích partnerů a klientů s cílem vybudovat úspěšnou, respektovanou a inovativní firmu, která bude trvale podporovat růst a zvyšování konkurenceschopnosti svých zákazníků. Její manažerské a obchodní zkušenosti jsou zdravým předpokladem pro naplňování cílů a vizí. Inspirativní týmová atmosféra, jež umožní neustálý přísun nových nápadů a vizí, je ve společnosti jednou z hlavních priorit. ORGÁNY SDRUŽENÍ VALNÁ HROMADA Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a je svolávána Výkonnou radou nejméně jednou ročně. Pozvánka na jednání Valné hromady musí být písemná, podepsaná statutárním orgánem sdružení, musí obsahovat přesný program jednání, datum, hodinu a místo jednání a musí být zaslána všem členům sdružení nejméně 10 dnů přede dnem jednání. Valné hromady je oprávněni účastnit se kromě členů sdružení, statutární orgán sdružení, členové výkonné rady, členové dozorčí rady, výkonný ředitel. Valná hromada je způsobilá usnášení, je-li přítomná alespoň nadpoloviční většina všech členů sdružení. Na začátku jednání Shromáždění členů jsou zvoleni zapisovatel a ověřovatel zápisu. Valnou hromadu řídí prezident sdružení a v jeho nepřítomnosti viceprezident sdružení. Do působnosti Valné hromady patří zejména: schvalovat základní poslání a cíle, projednávat a schvalovat výroční zprávu o hospodaření včetně roční účetní závěrky, schvalovat rozpočet, projednávat zprávu dozorčí rady, volit a odvolávat členy výkonné rady a členy dozorčí rady sdružení, schvalovat změny a doplnění Stanov, schvalovat výši členských příspěvků a podmínek jejich splatnosti, 13

14 rozhodovat o vyloučení členů, rozhodovat o zřízení, sloučení a zrušení organizační jednotky ve městech MSK, rozhodovat o rozpuštění sdružení, o zvolení likvidátora a o stanovení jeho odměny, rozhodovat o sloučení sdružení s jiným sdružením, rozhodovat o naložení s likvidačním zůstatkem, činit veškerá rozhodnutí, která nejsou vyhrazena jiným orgánům sdružení, schvaluje odměny členů výkonné rady a dozorčí rady. Usnesení jsou přijímána prostou většinou přítomných členů, pouze při rozhodování o zrušení sdružení, stanovení výše členského příspěvku, změně a doplnění Stanov musí být přijata dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Každý člen má na valné hromadě jeden hlas. Z jednání Valné hromady pořizuje zvolený zapisovatel zápis, který ověřuje zvolený ověřovatel. Přílohu zápisu tvoří přijatá usnesení. Zápis obdrží všichni členové sdružení do 30 dnů od konání valné hromady. VÝKONNÁ RADA Výkonná rada je hlavní výkonný orgán sdružení a řídí činnost sdružení. Výkonná rada má 5 členů. Výkon funkce člena Výkonné rady je nezastupitelný. Čtyři členové jsou voleni a odvoláváni Valnou hromadou, a to z řad členů sdružení. Pátým členem Výkonné rady je výkonný ředitel. Výkonný ředitel je volen Výkonnou radou. Jeho funkční období je jeden rok. Výkonná rada jmenuje a odvolává ze svých členů prezidenta, viceprezidenta. Výkonná rada volí a odvolává výkonného ředitele. Další členové Výkonné rady mohou být pověřeni odpovědností za jednotlivé úseky činnosti sdružení dle rozhodnutí Výkonné rady. Prezidenta zastupuje v jeho nepřítomnosti viceprezident. Funkční období Výkonné rady včetně prezidenta a viceprezidenta sdružení je jednoleté a znovuzvolení je možné. Členové vykonávají své funkce až do doby zvolení nových členů. Členové Výkonné rady mohou ze své funkce odstoupit formou písemného oznámení prezidentovi. Výkonnou radu svolává a řídí prezident, v jeho nepřítomnosti viceprezident. Výkonná rada volí výkonného ředitele sdružení. Výkonný ředitel se stává členem Výkonné rady. Výkonný 14

15 ředitel připravuje program a podklady pro jednání, zajišťuje běžnou činnost sdružení v období mezi zasedáním Výkonné rady. Výkonné radě přísluší zejména: realizovat poslání a cíle sdružení dle usnesení Valné hromady a Stanov sdružení zpracovávat zprávy o hospodaření, účetní závěrky a výroční zprávy a předkládat ke schválení Valné hromadě připravovat podklady pro schvalování nových členů sdružení připravovat organizační zabezpečení Valné hromady schvalovat Organizační řád sdružení, rozhodne-li Valná hromada o jeho potřebě jmenovat výkonného ředitele sdružení a stanovit jeho odměnu navrhovat změny Stanov Výkonná rada zasedá minimálně čtyřikrát za rok. Výkonná rada je způsobilá usnášení, pokud se jejího zasedání účastní nadpoloviční většina členů. Rozhodnutí Výkonné rady jsou přijímána prostou většinou přítomných členů. Dvoutřetinová většina je potřeba pro jmenování a odvolávání manažera, ke schválení návrhu na změnu Stanov, návrhu na zrušení sdružení, resp. návrhu na vyloučení člena sdružení. Statutárním orgánem sdružení je prezident, viceprezident a výkonný ředitel. Jménem sdružení jednají a podepisují vždy společně prezident a výkonný ředitel, prezident a viceprezident nebo viceprezident a výkonný ředitel. DOZORČÍ RADA Dozorčí rada má tří členy, které volí Valná hromada na dobu tří let. Dozorčí rada volí svého předsedu, který řídí činnost Dozorčí rady a místopředsedu, který zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. Do působnosti Dozorčí rady patří kontrola účetních knih, dokladů a řádné nebo mimořádné účetní závěrky sdružení. O kontrole roční účetní závěrky a hospodaření sdružení pořizuje Dozorčí rada písemnou zprávu, kterou předkládají ke schválení Valné hromadě. 15

16 Prezidium prezident viceprezident výkonný ředitel Zaměstnanci výkonný ředitel projektový manažer finanční manažer věcný manažer asistent manažera administrativní pracovník administrativní pracovník Dohody o pracovní činnosti odborný pracovník projektu odborný konzultant projektu odborný lektor projektu odborný garant projektu odborný lektor projektu odborný pracovník projektu 16

17 REALIZACE PROJEKTU OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Spolupráce - Klastry projekt "Rozšíření činností energetického klastru a posílení spolupráce mezi firemním sektorem, vědecko-výzkumnými a vysokoškolskými institucemi" realizace: Hlavním cílem projektu je inovovat a dále rozvíjet energetický klastr o aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání v energetickém průmyslu a posilují spolupráci mezi firemním sektorem, výzkumnými a vysokoškolskými institucemi. Rozvoj činností energetického klastru zvýší inovační potenciál a upevní kooperační vazby mezi jednotlivými členy klastru, které zvyšují jejich konkurenceschopnost. Hlavním těžištěm projektu bude podpora synergií mezi energetikou a průmyslovým sektorem a podpora výchovy k energetickým úsporám. Uvedené cíle je možné dosáhnout prostřednictvím společných projektů: 1. Založení diagnostické laboratoře Energetického klastru Vznik laboratoře ve spolupráci s VŠB - TU Ostrava, Výzkumným energetickým centrem je podpora rozvoje vědy a výzkumu v oblasti energetiky. Laboratoř se bude zabývat především výzkumem obnovitelných a druhotných energetických zdrojů, energetickou náročností zařízení a diagnostikou spalovacích a zplyňovacích procesů. Diagnostická laboratoř disponuje unikátním zařízením pro výzkumné a vývojové aktivity klastru ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava a Výzkumným energetickým centrem. 2. Propagace využívání obnovitelných zdrojů a prezentace společných výsledků činnosti V rámci projektu je realizována propagační kampaň k energetickým úsporám a využívání obnovitelných zdrojů. Součástí projektu je propagace činnosti Energetického klastru prostřednictvím výstav, konferencí, seminářů a propagačních materiálů. Záměrem projektu je 17

18 propagovat obnovitelné zdroje energie a možnosti energetických úspor formou vytvořeného informačního webového portálu energetického klastru a akcí určených široké veřejnosti. Propagace Energetického klastru umožňuje posílit členskou základnu. OPVK 3.1 ENERGETICKÁ GRAMOTNOST Projekt 3.1 Energetická gramotnost propagace a zkvalitnění nabídky vzdělávání jednotlivců v oblasti energetiky realizace od Hlavním cílem projektu je rozšíření a propagace energetické gramotnosti mezi širokou veřejnost prostřednictvím vzdělávacích materiálů a modelů (elektrostavebnice), systému seminářů a dnů otevřených dveří realizovaných v Ostravě. Realizací projektu chceme zvýšit informovanost občanů Ostravy o ústřední roli energie v moderním životě, o tom, jak je vyráběna, transformována a používána, a o důsledcích těchto procesů. Zahrnuje to rozvíjení informovanosti o energeticky nezávislém kraji, povaze a příčině historických a budoucích energetických krizí. Porozumění možnostem, nákladům a dopadům široké škály energetických zdrojů (obnovitelných i neobnovitelných), které jsou nebo budou k dispozici, a důsledkům výběru mezi nimi, může cílovou skupinu naučit nové dovednosti cenné pro praktický život. Nově vzniklé energeticko-vzdělávací kurzy se soustředí na 3 hlavní oblasti vzdělávání: Pasivní domy a udržitelný rozvoj jak se staví dům. Obnovitelné zdroje energie, jednotlivé typy a příklady montáží. Škody vytvořené spotřebou energie, hodnoty omezených zdrojů, příklady dobré praxe (jak věci, systémy fungují). Tento projekt zahrnuje aktivity, které jsou zaměřeny na občany žijící v Ostravě. Cílem je vytvořit a rozvinout systém opakujících seminářů, dnů otevřených dveří v oblasti energetiky. Zvyšování informovanosti cílové skupiny se týká všech aspektů, ale bude odrážet lokální dostupnost energie 18

19 (Moravskoslezský kraj) a požadavky na ni, spolu s lokálními klimatickými a kulturními charakteristikami. Zároveň vzdělávací obsah zůstane konzistentní s národními a mezinárodními prioritami a bude odrážet hodnoty sloganu: myslet globálně jednat lokálně. Celkovým výstupem projektu bude rozšířená, atraktivnější nabídka vzdělávání v oblasti energetiky prostřednictvím seminářů, dnů otevřených dveří v pasivních domech, vzdělávacích materiálů a pomůcek. Předpokládáme zapojení skupiny 300 občanů Ostravy, kteří budou vzděláváni prostřednictvím odborných lektorů. PARTNERSTVÍ V OBLASTI ENERGETIKY Hlavním cílem projektu je podpora spolupráce a vytvoření silného partnerství v oblasti energetiky mezi vysokými školami (VŠB-TUO, VUT v Brně) a Moravskoslezským energetickým klastrem (dále jen MSEK), který seskupuje 21 firem. Účelem partnerství bude výměna informací, poznatků a prohlubování spolupráce v oblasti energetiky. Partnerství bude podpořeno vytvořením systému pravidelných odborných praxí a krátkých stáží, interaktivních seminářů a workshopů, informačních materiálů, konferencí s mezinárodní účastí. Nejtalentovanější studenti účastnící se praxí, kteří se při řešení problémů a společných projektů osvědčí, se stanou konzultanty v rámci partnerství a obdrží nabídku dlouhodobě spolupracovat na řešených projektech v rámci partnerství. Výsledkem realizace projektu bude zvýšená spolupráce či intenzivnější komunikace a přenos informací a výsledků výzkumu a vývoje mezi jednotlivými zapojenými subjekty. Cílové skupiny budou úzce spolupracovat s firmami na energetických úsporách a efektivním využívání energií a získají poznatky přímo z praxe. Odborných praxí se budou účastnit skupiny složené z akademických pracovníků a studentů pod dohledem odborných pracovníků firem zapojených do partnerství. Prostřednictvím praxí dojde přenosu poznatků z praxe do výuky. Transfer informací z výzkumu do praxe bude realizován prostřednictvím pravidelných kulatých stolů, komunikační platformy, interaktivních seminářů, workshopů a konferencí s mezinárodní 19

20 účastí. Celkovým výstupem projektu bude navázání dlouhodobé spolupráce mezi VŠ institucemi a firmami sdruženými v MSEK v oblasti energetiky prostřednictvím jednotlivých aktivit. Předpokládáme zapojení skupiny 400 studentů. Do jednotlivých aktivit bude zapojeno také celkem 40 akademických a 10 dalších pracovníků. SYSTÉM FINANCOVÁNÍ Klastr je financován na principu PPP (financování je založeno na sloučení vlastních zdrojů klastru z příspěvků členů a dotace ze strukturálních fondů EU). Oblasti zájmu Moravskoslezského energetického klastru, o.s. 1. Výzkum a vývoj o Nákup laboratorního zařízení o Nákup a provozování experimentálního zařízení o Realizace výzkumných aktivit 2. Marketing a propagace o Realizace výstav a veletrhů o Realizace odborných kulatých stolů, seminářů a konferencí o Výroba prezentačních materiálů 3. Vzdělávání o Realizace stáží a praxí pro studenty SŠ, SOŠ, SOU o Realizace stáží a praxí pro studenty VŠ o Další vzdělávání zaměstnanců členů klastru ÚČETNICTVÍ A DOKLADOVÁNÍ MSEK vede podvojné účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé projekty jsou účtovány odděleně na zvláštním účetním středisku. Účetnictví organizace je vedeno v elektronické podobě. Účetní doklady jsou vystavovány v souladu se zákonem o účetnictví a obsahují všechny požadované náležitosti. 20

21 Účetnictví organizace se řídí těmito zákony: Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění; Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě; Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění; Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění; Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, v platném znění; Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění; Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění; Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění ; Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění; Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění; Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění; Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění; Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění; Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění; Zákon č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrka Moravskoslezského energetického klastru je zpracována podle zákona o účetnictví 563/91 Sb., vyhlášky číslo 504/2002 Sb. a podle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání číslo Účetní standardy stanoví účtovou osnovu, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace. Účetní závěrku MSEK schvaluje na svém zasedání valná hromada. U všech projektů musí být realizován externí audit projektového účetnictví autorizovaným auditorem. 21

S T A N O V Y. Jihočeský dřevařský klastr

S T A N O V Y. Jihočeský dřevařský klastr S T A N O V Y Jihočeský dřevařský klastr Článek 1 Úvodní ustanovení Jihočeský dřevařský klastr (dále jen sdružení ) je zájmové sdružení právnických osob založené a registrované ve smyslu občanského zákoníku

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení

STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU. Část první. Základní ustanovení STATUT OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY V JABLONCI NAD NISOU Část první Základní ustanovení 1 1) Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (dále jen komora ) je sdružení podnikatelů, zřízeným zákonem ČNR

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Klub ekologické výchovy Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Klub ekologické výchovy Zkráceně: (K E V) ( dále jen sdružení) Sídlem

Více

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger,

Kickoff meeting Projekt AGENT. Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, Kickoff meeting Projekt AGENT Podnikatelský inkubátor VŠB-TU Ostrava Neulinger, 24. 2. 2010 PROJEKT AGENT PROJEKT AGENT Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Prioritní osa: 2 Terciární vzdělávání,

Více

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA STANOVY zájmového sdružení právnických osob TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA SILNIČNÍ DOPRAVA 1 Název, sídlo a právní postavení 1. Název: Technologická platforma silniční doprava (dále jen sdružení ). 2. Sídlo

Více

Institutu environmentálních technologií

Institutu environmentálních technologií Účinnost dokumentu od: 16. 12. 2014 Statut Institutu environmentálních technologií Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Čl. 1 Obecná

Více

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s.

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku je: Síť ekologických poraden STEP, z. s. (dále jen Spolek ). 2. Spolek používá zkrácený název STEP, jenž

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Česká Bělá 300. Článek II Postavení Unie. Občanské sdružení unie rodičů při ZŠ a MŠ Česká

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY

Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Na podporu aktivit v NB, z.s. STANOVY Čl. 1 Základní ustanovení Na podporu aktivit v NB, z.s. dle zákona č. 89/2012 Sb., původně založen v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., jako občanské sdružení dne

Více

o.s. InternetPoradna.cz

o.s. InternetPoradna.cz o.s. InternetPoradna.cz čl. 1 název a sídlo název: sídlo: o.s. InternetPoradna.cz (dále jen sdružení) Wurmova 577/7, 779 00 Olomouc čl. 2 charakter sdružení Sdružení je dobrovolnou, nestátní, neziskovou

Více

STANOVY Podzvičinsko, z. s.

STANOVY Podzvičinsko, z. s. STANOVY Podzvičinsko, z. s. Pracovní verze k 3. 12. 2015 Zpracovala: Kateřina Karešová a Ludmila Škvrnová I. Úvodní ustanovení Dle nového občanského zákoníku, 89/2012 Sb. 2014 se mění název Sdružení Podzvičinsko

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

S T A N O V Y A S O C I A C E

S T A N O V Y A S O C I A C E S T A N O V Y A S O C I A C E Asociace je spolkem ve smyslu ust. 214 a následující občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Název, sídlo, doba trvání 1. Název spolku zní: Česká logistická asociace, z. s.

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie Stanovy zájmového sdružení právnických osob Komora obnovitelných zdrojů energie Článek I. Základní ustanovení 4. Název sdružení zní: Komora obnovitelných zdrojů energie Sídlo sdružení: Sněmovní 174/7,

Více

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ

STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ STANOVY SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE DOLNÍ PODLUŽÍ Preambule Občanské sdružení rodičů při ZŠDP bylo založeno 9. dubna 2008, dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. S účinností zákona č. 89/2012

Více

STANOVY PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV SÍDLO. Sídlo: Bělehradská 389, Pardubice Polabiny IČ:

STANOVY PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV SÍDLO. Sídlo: Bělehradská 389, Pardubice Polabiny IČ: STANOVY CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE NÁZEV 1. Název organizace je CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Pardubického kraje, (dále jen Centrum) Zkratka CZP PK SÍDLO 2. Sídlo: Bělehradská

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Drobné památky severních Čech Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení fyzických a právnických osob DROBNÉ PAMÁTKY SEVERNÍCH

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví. Období činnosti: školní rok 2015/2016

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví. Období činnosti: školní rok 2015/2016 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel školy při stavební škole Rybitví Období činnosti: školní rok 2015/2016 Dne 20. 10. 2011 bylo zaevidováno Ministerstvem vnitra Sdružení rodičů a přátel při stavební

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s.

Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. Stanovy České společnosti fyziků v medicíně, z.s. Čl. 1 Charakter sdružení (1) Česká společnost fyziků v medicíně, z.s. (dále jen ČSFM) je založena podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve

Více

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl.

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny. Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (dále jen sdružení ) Sídlo: Křtiny 240, 679 05 Křtiny Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

STANOVY JIKA Olomouckého dobrovolnického centra ( dále jen sdružení)

STANOVY JIKA Olomouckého dobrovolnického centra ( dále jen sdružení) 1 STANOVY JIKA Olomouckého dobrovolnického centra ( dále jen sdružení) Čl. I Úvodní ustanovení 1) Název sdružení: JIKA - Olomoucké dobrovolnické centrum, o.s. 2) Sídlo sdružení: Olomouc, Rooseveltova 84,

Více

STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY

STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY STANOVY SDRUŽENÍ STAVÍME EKOLOGICKY 1 Název a sídlo 1) Název sdružení: STAVÍME EKOLOGICKY 2) Sídlo sdružení: Národní třída 10, 110 00 Praha 1 3) Územní působnost: celé území České republiky 2 Postavení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZÁŽEH - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A HARMONIE, O. S.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZÁŽEH - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A HARMONIE, O. S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ZÁŽEH - ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL A HARMONIE, O. S. Čl. 1. Název a sídlo Název: ZÁŽEH - zdravý životní styl a harmonie, o. s. Sídlo: Frýdek-Místek, Pavlíkova 277, 738 01 Čl. 2. Statut

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku STANOVY

STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku STANOVY STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Petra Bezruče ve Frýdku-Místku Článek 1. Název, sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Petra Bezruče ve

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MUZEUM OLOMOUCKÉ PEVNOSTI, O.S. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Článek I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Muzeum Olomoucké pevnosti, o.s. Sídlo občanského sdružení: Michalská 1141/8, 772 00 Olomouc

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

P o m o c b e z h r a n i c

P o m o c b e z h r a n i c Stanovy občanského sdružení P o m o c b e z h r a n i c Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Pomoc bez hranic Sídlo sdružení: Neústupného 1839/8, Praha 5 Článek II Právní postavení sdružení

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů Stanovy spolku Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM - autistické děti a my, z.s. (dále jen "spolek") Sídlo: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov - Podlesí Čl. 2 Doba trvání spolku Spolek je založen na dobu neurčitou.

Více

NÁVRH STANOV. Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín

NÁVRH STANOV. Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín NÁVRH STANOV Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín Čl. I Úvodní ustanovení Název sdružení: Sídlo: Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Krčín Žižkovo náměstí 1, 549 01 Nové Město nad Metují Čl. II Právní postavení

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

FOKUS České Budějovice, o.s.

FOKUS České Budějovice, o.s. STANOVY FOKUS České Budějovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. FOKUS České Budějovice - Sdružení pro pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním (dále jen Sdružení) je dobrovolným a nepolitickým

Více

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie.

Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 2 Statut asociace. Čl. 3 Účel asociace. studentů a rozšířit všeobecné povědomí o oboru fyzioterapie. Stanovy spolku Asociace studentů fyzioterapie z.s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Asociace studentů fyzioterapie z.s. (dále jen asociace ). Sídlo: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol Čl. 2 Statut asociace

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo

Stanovy. Sdružení podnikatelů Poohř í. I. Název a sídlo Stanovy Sdružení podnikatelů Poohř í I. Název a sídlo Název: Sdružení podnikatelů Poohří Sídlo: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov. IČO: 266 26 993 Registrace: MV ČR dne 7.4.2003 pod č.j. VS/1-1/53519/03-R Sdružení

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ UNIE RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY při Základní škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Dubenec 156, 544

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení intervencí Evropských

Více

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s.

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s. Stanovy občanského sdružení Místní akční skupina Krkonoše, o.s. ve znění změny schválené Členskou schůzí ze dne 26.10.2006 Článek 1 Základní ustanovení 1. Název občanského sdružení založeného v souladu

Více

FOKUS České Budějovice, z. s.

FOKUS České Budějovice, z. s. STANOVY FOKUS České Budějovice, z. s. Článek I. Název a sídlo Spolku 1. Název: FOKUS České Budějovice, z. s. 2. Sídlo: Bezdrevská 1118/1, České Budějovice, 370 11. 3. Je dobrovolným a nepolitickým Spolkem,

Více

Stanovy. Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou.

Stanovy. Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu. Spolek je právnickou osobou. Stanovy Čl. 1. Název a sídlo spolku Název spolku: PRO Arny z. s. (dále jen spolek ) Sídlo spolku: Riegrova 1756/51, České Budějovice, 370 01 Čl. 2 Statut spolku Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupiny ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO)

Stanovy občanského sdružení Místní akční skupiny ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) Stanovy občanského sdružení Místní akční skupiny ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) Sdružení je založeno za účelem podpory komplexního trvalého rozvoje území MAS ORLICKO prostřednictvím podpory činností obcí,

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute 1 STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Lepage Research Institute (dále jen sdružení ). 2) Sídlem sdružení

Více

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í M í s t n í a k č n í s k u p i n a Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Moravskoslezský kraj a Zlínský kraj S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í schválené ustavující Valnou hromadou dne

Více

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku

ITSTS ), Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo, vznik a charakteristika spolku STANOVY Spolek ek: Institut transformační systemické terapie V. Satirové,, z.s. (dá dále také jen ITSTS ITSTS ), se sídlem Vysočina, Rváčov 9, 539 01 Hlinsko Článek I. Všeobecná ustanovení Název, sídlo,

Více

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava.

Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo. My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. 1 Stanovy MY 50+ Čl. 1 Název a sídlo My 50 plus, zapsaný spolek. Sídlo: Ostrava, Bohumínská 447/64, 710 00 Ostrava Slezská Ostrava. Čl. 2 Statut Spolku 1. My 50 plus, zapsaný spolek (dále jen spolek ),

Více

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení:

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení: Ministerstvo vnitra ČR- odbor všeobecné správy oddělení volební a sdružování, úsek sdružování Náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 Věc: písemný návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Stanovy občanského sdružení Český západ o.s. Čl. 1. Základní ustanovení

Stanovy občanského sdružení Český západ o.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy občanského sdružení Český západ o.s. Čl. 1 Základní ustanovení 1. Název občanského sdružení je Český západ o.s. (dále jen sdružení). 2. Sídlem sdružení je Dobrá Voda č.p. 8, 364 01 Toužim. 3. Sdružení

Více

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu

BUDULÍNEK STANOVY. 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružuje členy na základě společného zájmu BUDULÍNEK STANOVY Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: BUDULÍNEK Sídlo sdružení: ul. U Trati 1014, 334 41 Dobřany Čl. II. Právní postavení sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé,

Více

Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje

Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje Stanovy Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje Čl. I Úvodní ustanovení - název a sídlo Asociace nestátních neziskových organizací Moravskoslezského kraje, z. s., zkráceně ANNO

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku

Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách. Stanovy spolku Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel při Základní škole v Rokytnici v Orlických horách (dále jen spolek ) má

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Stanovy. Základní ustanovení

Stanovy. Základní ustanovení Stanovy Občanské sdružení Asociace pro mediální pedagogiku je dobrovolné společenství občanů, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby se zájmem o mediální pedagogiku a disciplíny hraniční a

Více

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení

STANOVY. Čl. I Úvodní ustanovení. Čl. II Právní postavení sdružení STANOVY 1. Název a IČO občanského sdružení Amalthea o.s., 266 472 14 2. Sídlo občanského sdružení Husova 199, 530 03 Pardubice. Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Právní postavení sdružení 1. Amalthea o.s.

Více

Stanovy organizace Mamma HELP, z. s.

Stanovy organizace Mamma HELP, z. s. Stanovy organizace Mamma HELP, z. s. Název: Mamma HELP, z. s. Sídlo: 130 00 Praha 3, Koněvova 150 IČ: 70099880 Datum vzniku: 3. 11. 1999 Působnost: Celostátní Účel spolku: - zlepšit kvalitu života žen

Více

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV

ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU V ROZVOJI KLASTRŮ A KLASTROVÝCH INICIATIV Pavla Břusková Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Ostrava Spontánní vs. řízený proces Klastry jako spontánní seskupení a zdola ustavené

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UNIE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ ČR, o, s. Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Název sdružení je Unie malých a středních podniků ČR, o. s. (dále jen sdružení. Anglický ekvivalent názvu

Více

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace Stanovy APEK 1 Název a sídlo Asociace 1.1 Název Asociace je "Asociace pro elektronickou komerci", zkráceně APEK. 1.2 Sídlem Asociace je Praha, Sokolská 23, 120 00 Praha 2. 2 Právní postavení Asociace 2.1

Více

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo

Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD. Stanovy spolku. čl. 1. Název, forma, sídlo Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s. - CAPARD Stanovy spolku čl. 1 Název, forma, sídlo (1) Spolek Česká asociace pro aktivní rozvoj dětí, z.s., (dále jen CAPARD ) je právnickou osobou založenou

Více

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství

STANOVY. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Právní postavení sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení. Čl. 4 Členství Stanovy sdružení STANOVY Čl. 1 Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Křídla pro pěstouny o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo sdružení: Podlažice 111, 538 51 Chrast Čl. 2 Právní postavení sdružení 1.

Více