MORAVSKOSLEZSKÝ ENERGETICKÝ KLASTR. Zpráva k odborným workshopům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MORAVSKOSLEZSKÝ ENERGETICKÝ KLASTR. Zpráva k odborným workshopům"

Transkript

1 MORAVSKOSLEZSKÝ ENERGETICKÝ KLASTR Zpráva k odborným workshopům Pracovní skupina VŠB-TUO, EKF: Petra Maková Veronika Kudělková Kristýna Davidová Radka Pomklová Odborný garant za MSEK: Odborný lektor: Ing. Jan Poledník PaedDr. Pavla Břusková Mgr. Eva Hudečková

2 OBSAH: CO JE KLASTR ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ HISTORIE HLAVNÍ ČINNOST KLASTRU VIZE CÍLE ČLENOVÉ... 6 ORGÁNY SDRUŽENÍ VALNÁ HROMADA VÝKONNÁ RADA DOZORČÍ RADA REALIZACE PROJEKTU OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPVK 3.1 ENERGETICKÁ GRAMOTNOST PARTNERSTVÍ V OBLASTI ENERGETIKY

3 SYSTÉM FINANCOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A DOKLADOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MARKETING KLASTRU MARKETING PRO MORAVSKOSLEZSKÝ ENERGETICKÝ KLASTR PROBLÉMY ORGANIZACE A DOPORUČENÍ JEJICH ŘEŠENÍ VLASTNÍ NÁZOR NA ČINNOST ORGANIZACE ZÁNIK SDRUŽENÍ PŘÍLOHA Č. 1 LOGA ČLENŮ KLASTRU

4 CO JE KLASTR Klastr je územně koncentrovaná síť spolupracujících firem, specializovaných dodavatelů, poskytovatelů služeb, přidružených institucí a organizací. Jejich kooperační vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. MSEK sdružuje společnosti působící v energetickém, zvláště pak v teplárenském průmyslu. Byl založen v roce 2008 s iniciativy společností Dalkia ČR, a.s., KHK MS kraje, VŠB-TU Ostrava, Výzkumného energetického centra a dalších. V současné době má klastr 21 členů. Je aktivní v oblastech výzkumu a vývoje, propagace sdružení a propagace energetické gramotnosti mezi širokou veřejnost, kde realizuje projekty podporované EU. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SDRUŽENÍ Název: Moravskoslezský energetický klastr, občanské sdružení Sídlo: Studentská 6202/17, Ostrava - Poruba IČ: DIČ: CZ Registrace: Ministerstvo vnitra ČR čj. VS/1 1/73 370/08-R dne 5. října 2009 Telefon: , HISTORIE Samotné založení a rozvoj Energetického klastru předcházel dlouhodobý proces, který se nazývá mapování klastru. Reálnost strategických plánů MSEK je podpořena zázemím velkých a stabilizovaných firem, lídrů v oboru (např. energetická skupina Dalkia Česká republika). Na valné hromadě v roce 2008 byla schválena příprava projektu v rámci OPPI program SPOLUPRÁCE a možnosti aktivního zapojení do výsledných společných projektů. V únoru roku 2009 vstoupilo do klastru dalších 8 firem z Moravskoslezského kraje. Od členství tyto firmy očekávají podporu ekonomické stability odvětví elektrotechnického (výroby energeticky udržitelných elektrických zařízení) a energetického, ale i možnosti dalšího rozvoje v rámci ČR a EU. 4

5 Smyslem členství v klastru je spolupráce firem a růst elektrotechnického a energetického průmyslu tedy sdílení informací, hledání nejlepších postupů, inovace, marketing, spolupráce na zakázkách, zvyšování kvalifikace, aktivace výzkumných a vývojových projektů, ve spolupráci s VŠB-TUO a společná účast na výstavách a veletrzích. HLAVNÍ ČINNOST KLASTRU Propagace klastru a jeho členů propagace značky MSEK, internetové prezentace, reklamy v médiích, v odborných časopisech Poradenská činnost pro členy klastru např. pomoc při zajištění financování celého projektu Úspora nákladů Inovace - MSEK spolupracuje s FAST Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Pořádání seminářů, pořádání výstav a veletrhů Zprostředkují přístup k monitorovaným nabídkám a poptávkám zahraničních obchodních partnerů. VIZE Do 10 let zajistit pro Moravskoslezský kraj, jakožto druhý nejvyspělejší průmyslový pól v České republice, energetickou soběstačnost v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje. CÍLE spolupráce na energetické koncepci státu podpora implementace legislativy EU do legislativy ČR podpora využívání obnovitelných zdrojů energie a propagace a výchova k energetickým úsporám podpora malých a středních podniků v regionu 5

6 podpora výzkumu a vývoje v oblasti energetiky a životního prostředí spolupráce při řešení problematiky využívání druhotných zdrojů energie v Moravskoslezském kraji k energetickým účelům podílení se na zvyšování energetické gramotnosti zejména mladých lidí ČLENOVÉ - Autel, a.s. - ČEPS, a.s. - ČKD Praha DIZ, a.s. - Dalkia Česká republika, a.s. - DISTEP, a.s. - Done, s.r.o. - Eveco Brno, s.r.o. - Intoza, s.r.o. - Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje - Loyd Group, s.r.o. - MC Energy, s.r.o. - Menergo, a.s. - MPS Mont, a.s. - Ostravská univerzita v Ostravě, pedagogická fakulta - Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. - Pyroenergy CZ, s.r.o. - RD Rýmařov, s.r.o. - Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje - Tenza, a.s. - VŠB-TU Ostrava, výzkumné energetické centrum - VŠB-TU Ostrava, fakulta stavební 6

7 DALKIA ČR, a.s. Dalkia, člen francouzské nadnárodní skupiny Veolia Environnement, působí v České republice od roku Je jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů tepelné a elektrické energie v zemi a poskytuje podpůrné služby pro Českou přenosovou soustavu. Vedle tepla a elektřiny Dalkia vyrábí a dodává chlad, stlačený vzduch a další energetické komodity. Zároveň poskytuje energetické služby pro klienty ze soukromé i veřejné sféry, průmyslového i terciárního sektoru. Skupina Dalkia v České republice zaměstnává zhruba lidí. Krajská hospodářská komora MSk Komora slouží k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování a ochraně zájmů svých členů. V rámci své působnosti zejména poskytuje poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností, organizuje vzdělávací činnost, informační servis profesního vzdělávání a forem rekvalifikace, navazuje a rozvíjí styky s komorami a odbornými institucemi v zahraničí a uzavírá s nimi dohody, vystavuje osvědčení, která vznikají v právních vztazích při mezinárodním obchodě, vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů. VŠB-TU Ostrava, VEC Výzkumné energetické centrum vzniklo 2. března 1999 díky pochopení a podpoře vedení Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě a účelové dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na projekt "Využití energetických zdrojů" v rámci programu "Posílení výzkumu na vysokých školách". Pracoviště navázalo na dlouholeté zkušenosti Katedry energetiky, neboť část pracovníků katedry přešla na nově zřízené pracoviště. Náplní jeho činnosti je výzkum a vývoj zejména v oblasti spalování a zplyňování tuhých paliv, zejména biomasy, obecně oblast modernizace zařízení, efektivní energetiky a jejích environmentálních vlivů. 7

8 M&C Energy s.r.o. Dříve známá jako společnost REA Kladno s.r.o., byla založena v roce Od roku 2005 je součástí nadnárodní skupiny M&C Energy Group která působí od začátku 70. let ve Velké Británii, dalších zemích Evropy i v zámoří. Prostřednictvím 17 poboček poskytuje M&C Energy Group své služby klientům ve dvaceti zemích. V České republice se společnost M&C Energy s.r.o. zabývá všemi oblastmi energetického a dotačního poradenství, zpracováním energetických auditů, řízením efektivního nákupu energií, průkazy energetické náročnosti budov, studiemi, posudky, koncepcemi též v oblasti životního prostředí. Sdružení pro rozvoj MSk Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje je zájmovým uskupením právnických osob, které vzniklo v roce 1990 pod názvem Severomoravská hospodářská unie. Hlavním důvodem jeho založení bylo přispět ke zvládnutí rozsáhlé průmyslové transformace, stanovit hlavní cíle a podpořit řešení rozvojových projektů, programů a koncepcí. V roce 1995 došlo ke sloučení s Hospodářskou a sociální radou Ostravsko-karvinské aglomerace a k definování jeho současné struktury pod názvem Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska. Po vzniku krajů byl tento název upraven na Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. RD Rýmařov s.r.o. Společnost RD Rýmařov působí na stavebním trhu již 40 let. S historií firmy je nedílně spojen průmyslový rozvoj moderního stavění na bázi prefabrikace dřeva. Realizovala více než staveb, a to nejen rodinných či bytových domů, ale také celých developerských projektů. Na počátku bylo know-how západoněmecké firmy OKAL. Dnes se opírá o vlastní, již mnohaleté zkušenosti a je firmou se zdravým sebevědomím a potenciálem operovat na evropském stavebním trhu. INTOZA s.r.o. Stavební společnost INTOZA s.r.o. vznikla v roce 2001 transformací firmy Tomáš Závada, která zahájila svou činnost v roce Hlavní činnosti společnosti: (stavební činnost, projektová činnost, poradenství a dotace, úspory energie, teplovzdušné vytápění a větrání, 8

9 školící středisko OTAZNÍK, logistický areál Čárka). Novou činností naší společnosti je poskytování služeb spojených s energetickými úsporami. Hlavní myšlenkou tohoto projektu je komplexnost činností v oborech energetiky, stavebnictví a financování. ČKD PRAHA DIZ, a.s. Dodavatel technologických investičních celků nebo jejich částí, včetně modernizací a rekonstrukcí v segmentech plyn a ropa, energetika, infrastruktura a ekologie. Historie jedné z nejvýznamnějších českých značek strojírenského průmyslu - ČKD sahá hluboko do minulosti. U jejího zrodu stál podnikatel a vědec Emil Kolben. Společně s Nikolou Teslou a Thomasem Alvou Edisonem byl jedním z průkopníků celosvětového rozvoje elektrotechniky. V pražské čtvrti Vysočany založil malou firmu Kolben a spol. Českomoravská-Kolben-Daněk - ČKD - vznikla v roce 1927 spojením s První českomoravskou továrnou na stroje Breitfeld-Daněk v Praze. PYROENERGY CZ s.r.o. Firma vznikla Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. DISTEP a.s. DISTEP a.s. byla založena Městem Frýdek-Místek dne jako jediným zakladatelem za účelem převzetí privatizovaného majetku státního podniku Teplo Frýdek- Místek. Téměř z devadesáti procent je DISTEP dodavatelem tepelné energie ze soustavy centrálního zásobování teplem (dále CZT) na území města Frýdku Místku. Hlavním předmětem podnikání je nákup tepelné energie, úprava parametrů a distribuce tepelné energie pro vytápění objektů a dodávka teplé užitkové vody. MPS Mont, a.s. Hlavní činností firmy MPS Mont jsou: projektování, provádění staveb, výstavba, opravy, údržba, montáže a revize zařízení pro výrobu, rozvod a spotřebu elektrické energie, tepla, vzduchu, plynu a vody v průmyslověobchodních závodech a v objektech občanské, veřejné a komunální infrastruktury 9

10 projektová činnost ve výstavbě montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení montáž, opravy a zkoušky vyhrazených plynových zařízení montáž, opravy a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení poskytování technických služeb k ochraně osob a majetku TENZA, a.s. TENZA, a.s. je významná česká společnost s vlastním technickým zázemím a vysoce kvalifikovaným týmem pracovníků, kteří zajišťují komplexní činnosti v oblasti výstavby a rekonstrukce zdrojů pro výrobu tepla a elektrické energie. Své aktivity rozvíjí také v oblasti vodohospodářských, inženýrských a pozemních staveb. Zvýšená pozornost je věnována ekologickým programům, zahrnujícím zejména projekty s využitím obnovitelných zdrojů energie a systémy ochrany vod a ovzduší. AUTEL, a.s. AUTEL je inženýrsko-dodavatelská společnost zajišťující spolehlivé a pružné služby a dodávky nejmodernějších technologií na klíč pro průmyslové celky v těchto oblastech (VN, NN technologický silnoproud a regulované pohony, prostředky MaR, tzv. polní instrumentace, řídicí a vizualizační systémy základní úrovně, rozvrhování a řízení výroby (MES)). AUTEL nabízí široký rozsah inženýringových produktů s referencemi na různých technologických aplikacích (od konzultací, vedení projektu, zpracování projektové dokumentace, analýzy a programování, nákupu poddodávek, přes test zařízení u zhotovitele, instalaci, studené a teplé zkoušky, školení operátorů, po zkušební provoz, závěrečný test a garanční a pogaranční servis). Ostravská univerzita v Ostravě Ostravská univerzita v Ostravě byla založena 28. září Základy pro její vznik byly položeny již v roce Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní bylo vzdělávání učitelů pro tzv. 2. stupeň základních škol. Rozhodnutím o zrušení existující pedagogické školy pro vzdělání učitelů národních škol v Ostravě byla výuka spojena do 10

11 jednoho pracoviště. Stal se jím (v roce 1959) nově zřízený Pedagogický institut v Ostravě. Roku 1964 dostal tento institut statut samostatné Pedagogické fakulty. Fakulta ve čtyřletém studiu připravovala učitele tzv. 1. a 2. stupně ZŠ. Tím bylo vytvořeno vysokoškolské pracoviště. Jeho pedagogové se začali podílet na vědeckém a kulturním životě nejen v regionálním, ale i v celostátním kontextu. Přispělo k tomu i pozdější zavedení pětiletého studia učitelů pro školy tzv. 3. stupně. Done, s.r.o. Společnost Done, s.r.o. byla založena dvěma úspěšnými, nezávislými konzultanty v roce 2000 a od té doby poskytla své služby dlouhé řadě klientů. Produkty: konzultační služby, systémové integrace, Easy Project View, nakladateství, portál mojeenergie.cz VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební Fakulta stavební je druhou nejmladší fakultou VŠB-TU Ostrava, navazuje však na 166 let starou tradici výuky stavebních disciplín na VŠB. Její vznik si doslovně vynutil stavební průmysl severní Moravy a Slezska, který každoročně potřebuje cca 200 stavebních inženýrů různých oborů a zaměření. Fakulta poskytuje univerzální stavební vzdělání, rozšířené o problematiku specifickou pro Moravskoslezský region (stavby na poddolovaném území, zahlazování důsledků báňské a průmyslové činnosti, výrobu a zpracování stavebních hmot, dopravní, podzemní a geotechnické stavby aj.). Uplatnění absolventů je všestranné - jako inženýrů stavebních firem, projektantů, pracovníků stavebních úřadů a inženýrských organizací aj. Mnozí absolventi se po přiměřené praxi a získání autorizace uplatní i v soukromém podnikání. EVECO Brno, s.r.o. Společnost EVECO Brno je váš dodavatel spolehlivých, ekonomických a ekologických technických řešení pro (energetické využití odpadů, čištění spalin a odpadních plynů, odstraňování dioxinů/furanů, energie z biomasy, Hořákové systémy, rekonstrukce, modernizace a ekologizace provozů). 11

12 ČEPS, a.s. Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kv a 220 KV) na základě licence na přenos elektřiny, udělené Energetickým regulačním úřadem podle Energetického zákona. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 39 rozvoden s 68 transformátory převádějícími elektrickou energii z přenosové do distribuční soustavy a trasy vedení o délce 2979 km s napěťovou hladinou 400 kv a 1371 km s napěťovou hladinou 220 kv. Společnost ČEPS je začleněna do evropských struktur. V rámci elektrizační soustavy České republiky poskytuje ČEPS přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v reálném čase (systémové služby). Phoenix-Zeppelin,spol.s.r.o. Společnost Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. je vedoucí firmou na trhu stavebních a zemních strojů, manipulační techniky a energetických systémů v České republice. Je součástí koncernu Zeppelin GmbH. Čtyřicetileté partnerství se značkou Caterpillar umožnilo firmě Phoenix- Zeppelin pro své zákazníky vybudovat jedinečný systém dodatkových služeb od kvalitního servisu až po krátkodobý a dlouhodobý pronájem. Phoenix-Zeppelin je dynamicky se rozvíjející společností, která neustále rozšiřuje pole své působnosti o další typy strojů a techniky. MENERGO a.s. Společnost MENERGO a. s. byla založena v roce 2010 s cílem doplnit řetězec spolupracujících firem v oblasti projekční a inženýrské činnosti, realizace staveb a marketingu o firmu, která by klientům poskytovala komplexní služby v energetice. V rámci činnosti společnosti MENERGO a.s. jsou využívány dlouholeté zkušenosti skupiny erudovaných odborníků s tím, že tento kvalitní tým je na základě smluv o spolupráci doplněn širokým potenciálem partnerů, kteří se etablují z portfolia velkých českých a mezinárodních firem nabízejících produkty v energetice. 12

13 LOYD GROUP s.r.o. Společnost byla založena po vzájemných detailních diskusích partnerů a klientů s cílem vybudovat úspěšnou, respektovanou a inovativní firmu, která bude trvale podporovat růst a zvyšování konkurenceschopnosti svých zákazníků. Její manažerské a obchodní zkušenosti jsou zdravým předpokladem pro naplňování cílů a vizí. Inspirativní týmová atmosféra, jež umožní neustálý přísun nových nápadů a vizí, je ve společnosti jednou z hlavních priorit. ORGÁNY SDRUŽENÍ VALNÁ HROMADA Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a je svolávána Výkonnou radou nejméně jednou ročně. Pozvánka na jednání Valné hromady musí být písemná, podepsaná statutárním orgánem sdružení, musí obsahovat přesný program jednání, datum, hodinu a místo jednání a musí být zaslána všem členům sdružení nejméně 10 dnů přede dnem jednání. Valné hromady je oprávněni účastnit se kromě členů sdružení, statutární orgán sdružení, členové výkonné rady, členové dozorčí rady, výkonný ředitel. Valná hromada je způsobilá usnášení, je-li přítomná alespoň nadpoloviční většina všech členů sdružení. Na začátku jednání Shromáždění členů jsou zvoleni zapisovatel a ověřovatel zápisu. Valnou hromadu řídí prezident sdružení a v jeho nepřítomnosti viceprezident sdružení. Do působnosti Valné hromady patří zejména: schvalovat základní poslání a cíle, projednávat a schvalovat výroční zprávu o hospodaření včetně roční účetní závěrky, schvalovat rozpočet, projednávat zprávu dozorčí rady, volit a odvolávat členy výkonné rady a členy dozorčí rady sdružení, schvalovat změny a doplnění Stanov, schvalovat výši členských příspěvků a podmínek jejich splatnosti, 13

14 rozhodovat o vyloučení členů, rozhodovat o zřízení, sloučení a zrušení organizační jednotky ve městech MSK, rozhodovat o rozpuštění sdružení, o zvolení likvidátora a o stanovení jeho odměny, rozhodovat o sloučení sdružení s jiným sdružením, rozhodovat o naložení s likvidačním zůstatkem, činit veškerá rozhodnutí, která nejsou vyhrazena jiným orgánům sdružení, schvaluje odměny členů výkonné rady a dozorčí rady. Usnesení jsou přijímána prostou většinou přítomných členů, pouze při rozhodování o zrušení sdružení, stanovení výše členského příspěvku, změně a doplnění Stanov musí být přijata dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Každý člen má na valné hromadě jeden hlas. Z jednání Valné hromady pořizuje zvolený zapisovatel zápis, který ověřuje zvolený ověřovatel. Přílohu zápisu tvoří přijatá usnesení. Zápis obdrží všichni členové sdružení do 30 dnů od konání valné hromady. VÝKONNÁ RADA Výkonná rada je hlavní výkonný orgán sdružení a řídí činnost sdružení. Výkonná rada má 5 členů. Výkon funkce člena Výkonné rady je nezastupitelný. Čtyři členové jsou voleni a odvoláváni Valnou hromadou, a to z řad členů sdružení. Pátým členem Výkonné rady je výkonný ředitel. Výkonný ředitel je volen Výkonnou radou. Jeho funkční období je jeden rok. Výkonná rada jmenuje a odvolává ze svých členů prezidenta, viceprezidenta. Výkonná rada volí a odvolává výkonného ředitele. Další členové Výkonné rady mohou být pověřeni odpovědností za jednotlivé úseky činnosti sdružení dle rozhodnutí Výkonné rady. Prezidenta zastupuje v jeho nepřítomnosti viceprezident. Funkční období Výkonné rady včetně prezidenta a viceprezidenta sdružení je jednoleté a znovuzvolení je možné. Členové vykonávají své funkce až do doby zvolení nových členů. Členové Výkonné rady mohou ze své funkce odstoupit formou písemného oznámení prezidentovi. Výkonnou radu svolává a řídí prezident, v jeho nepřítomnosti viceprezident. Výkonná rada volí výkonného ředitele sdružení. Výkonný ředitel se stává členem Výkonné rady. Výkonný 14

15 ředitel připravuje program a podklady pro jednání, zajišťuje běžnou činnost sdružení v období mezi zasedáním Výkonné rady. Výkonné radě přísluší zejména: realizovat poslání a cíle sdružení dle usnesení Valné hromady a Stanov sdružení zpracovávat zprávy o hospodaření, účetní závěrky a výroční zprávy a předkládat ke schválení Valné hromadě připravovat podklady pro schvalování nových členů sdružení připravovat organizační zabezpečení Valné hromady schvalovat Organizační řád sdružení, rozhodne-li Valná hromada o jeho potřebě jmenovat výkonného ředitele sdružení a stanovit jeho odměnu navrhovat změny Stanov Výkonná rada zasedá minimálně čtyřikrát za rok. Výkonná rada je způsobilá usnášení, pokud se jejího zasedání účastní nadpoloviční většina členů. Rozhodnutí Výkonné rady jsou přijímána prostou většinou přítomných členů. Dvoutřetinová většina je potřeba pro jmenování a odvolávání manažera, ke schválení návrhu na změnu Stanov, návrhu na zrušení sdružení, resp. návrhu na vyloučení člena sdružení. Statutárním orgánem sdružení je prezident, viceprezident a výkonný ředitel. Jménem sdružení jednají a podepisují vždy společně prezident a výkonný ředitel, prezident a viceprezident nebo viceprezident a výkonný ředitel. DOZORČÍ RADA Dozorčí rada má tří členy, které volí Valná hromada na dobu tří let. Dozorčí rada volí svého předsedu, který řídí činnost Dozorčí rady a místopředsedu, který zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. Do působnosti Dozorčí rady patří kontrola účetních knih, dokladů a řádné nebo mimořádné účetní závěrky sdružení. O kontrole roční účetní závěrky a hospodaření sdružení pořizuje Dozorčí rada písemnou zprávu, kterou předkládají ke schválení Valné hromadě. 15

16 Prezidium prezident viceprezident výkonný ředitel Zaměstnanci výkonný ředitel projektový manažer finanční manažer věcný manažer asistent manažera administrativní pracovník administrativní pracovník Dohody o pracovní činnosti odborný pracovník projektu odborný konzultant projektu odborný lektor projektu odborný garant projektu odborný lektor projektu odborný pracovník projektu 16

17 REALIZACE PROJEKTU OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Spolupráce - Klastry projekt "Rozšíření činností energetického klastru a posílení spolupráce mezi firemním sektorem, vědecko-výzkumnými a vysokoškolskými institucemi" realizace: Hlavním cílem projektu je inovovat a dále rozvíjet energetický klastr o aktivity, které zlepšují podmínky pro podnikání v energetickém průmyslu a posilují spolupráci mezi firemním sektorem, výzkumnými a vysokoškolskými institucemi. Rozvoj činností energetického klastru zvýší inovační potenciál a upevní kooperační vazby mezi jednotlivými členy klastru, které zvyšují jejich konkurenceschopnost. Hlavním těžištěm projektu bude podpora synergií mezi energetikou a průmyslovým sektorem a podpora výchovy k energetickým úsporám. Uvedené cíle je možné dosáhnout prostřednictvím společných projektů: 1. Založení diagnostické laboratoře Energetického klastru Vznik laboratoře ve spolupráci s VŠB - TU Ostrava, Výzkumným energetickým centrem je podpora rozvoje vědy a výzkumu v oblasti energetiky. Laboratoř se bude zabývat především výzkumem obnovitelných a druhotných energetických zdrojů, energetickou náročností zařízení a diagnostikou spalovacích a zplyňovacích procesů. Diagnostická laboratoř disponuje unikátním zařízením pro výzkumné a vývojové aktivity klastru ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava a Výzkumným energetickým centrem. 2. Propagace využívání obnovitelných zdrojů a prezentace společných výsledků činnosti V rámci projektu je realizována propagační kampaň k energetickým úsporám a využívání obnovitelných zdrojů. Součástí projektu je propagace činnosti Energetického klastru prostřednictvím výstav, konferencí, seminářů a propagačních materiálů. Záměrem projektu je 17

18 propagovat obnovitelné zdroje energie a možnosti energetických úspor formou vytvořeného informačního webového portálu energetického klastru a akcí určených široké veřejnosti. Propagace Energetického klastru umožňuje posílit členskou základnu. OPVK 3.1 ENERGETICKÁ GRAMOTNOST Projekt 3.1 Energetická gramotnost propagace a zkvalitnění nabídky vzdělávání jednotlivců v oblasti energetiky realizace od Hlavním cílem projektu je rozšíření a propagace energetické gramotnosti mezi širokou veřejnost prostřednictvím vzdělávacích materiálů a modelů (elektrostavebnice), systému seminářů a dnů otevřených dveří realizovaných v Ostravě. Realizací projektu chceme zvýšit informovanost občanů Ostravy o ústřední roli energie v moderním životě, o tom, jak je vyráběna, transformována a používána, a o důsledcích těchto procesů. Zahrnuje to rozvíjení informovanosti o energeticky nezávislém kraji, povaze a příčině historických a budoucích energetických krizí. Porozumění možnostem, nákladům a dopadům široké škály energetických zdrojů (obnovitelných i neobnovitelných), které jsou nebo budou k dispozici, a důsledkům výběru mezi nimi, může cílovou skupinu naučit nové dovednosti cenné pro praktický život. Nově vzniklé energeticko-vzdělávací kurzy se soustředí na 3 hlavní oblasti vzdělávání: Pasivní domy a udržitelný rozvoj jak se staví dům. Obnovitelné zdroje energie, jednotlivé typy a příklady montáží. Škody vytvořené spotřebou energie, hodnoty omezených zdrojů, příklady dobré praxe (jak věci, systémy fungují). Tento projekt zahrnuje aktivity, které jsou zaměřeny na občany žijící v Ostravě. Cílem je vytvořit a rozvinout systém opakujících seminářů, dnů otevřených dveří v oblasti energetiky. Zvyšování informovanosti cílové skupiny se týká všech aspektů, ale bude odrážet lokální dostupnost energie 18

19 (Moravskoslezský kraj) a požadavky na ni, spolu s lokálními klimatickými a kulturními charakteristikami. Zároveň vzdělávací obsah zůstane konzistentní s národními a mezinárodními prioritami a bude odrážet hodnoty sloganu: myslet globálně jednat lokálně. Celkovým výstupem projektu bude rozšířená, atraktivnější nabídka vzdělávání v oblasti energetiky prostřednictvím seminářů, dnů otevřených dveří v pasivních domech, vzdělávacích materiálů a pomůcek. Předpokládáme zapojení skupiny 300 občanů Ostravy, kteří budou vzděláváni prostřednictvím odborných lektorů. PARTNERSTVÍ V OBLASTI ENERGETIKY Hlavním cílem projektu je podpora spolupráce a vytvoření silného partnerství v oblasti energetiky mezi vysokými školami (VŠB-TUO, VUT v Brně) a Moravskoslezským energetickým klastrem (dále jen MSEK), který seskupuje 21 firem. Účelem partnerství bude výměna informací, poznatků a prohlubování spolupráce v oblasti energetiky. Partnerství bude podpořeno vytvořením systému pravidelných odborných praxí a krátkých stáží, interaktivních seminářů a workshopů, informačních materiálů, konferencí s mezinárodní účastí. Nejtalentovanější studenti účastnící se praxí, kteří se při řešení problémů a společných projektů osvědčí, se stanou konzultanty v rámci partnerství a obdrží nabídku dlouhodobě spolupracovat na řešených projektech v rámci partnerství. Výsledkem realizace projektu bude zvýšená spolupráce či intenzivnější komunikace a přenos informací a výsledků výzkumu a vývoje mezi jednotlivými zapojenými subjekty. Cílové skupiny budou úzce spolupracovat s firmami na energetických úsporách a efektivním využívání energií a získají poznatky přímo z praxe. Odborných praxí se budou účastnit skupiny složené z akademických pracovníků a studentů pod dohledem odborných pracovníků firem zapojených do partnerství. Prostřednictvím praxí dojde přenosu poznatků z praxe do výuky. Transfer informací z výzkumu do praxe bude realizován prostřednictvím pravidelných kulatých stolů, komunikační platformy, interaktivních seminářů, workshopů a konferencí s mezinárodní 19

20 účastí. Celkovým výstupem projektu bude navázání dlouhodobé spolupráce mezi VŠ institucemi a firmami sdruženými v MSEK v oblasti energetiky prostřednictvím jednotlivých aktivit. Předpokládáme zapojení skupiny 400 studentů. Do jednotlivých aktivit bude zapojeno také celkem 40 akademických a 10 dalších pracovníků. SYSTÉM FINANCOVÁNÍ Klastr je financován na principu PPP (financování je založeno na sloučení vlastních zdrojů klastru z příspěvků členů a dotace ze strukturálních fondů EU). Oblasti zájmu Moravskoslezského energetického klastru, o.s. 1. Výzkum a vývoj o Nákup laboratorního zařízení o Nákup a provozování experimentálního zařízení o Realizace výzkumných aktivit 2. Marketing a propagace o Realizace výstav a veletrhů o Realizace odborných kulatých stolů, seminářů a konferencí o Výroba prezentačních materiálů 3. Vzdělávání o Realizace stáží a praxí pro studenty SŠ, SOŠ, SOU o Realizace stáží a praxí pro studenty VŠ o Další vzdělávání zaměstnanců členů klastru ÚČETNICTVÍ A DOKLADOVÁNÍ MSEK vede podvojné účetnictví ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé projekty jsou účtovány odděleně na zvláštním účetním středisku. Účetnictví organizace je vedeno v elektronické podobě. Účetní doklady jsou vystavovány v souladu se zákonem o účetnictví a obsahují všechny požadované náležitosti. 20

21 Účetnictví organizace se řídí těmito zákony: Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění; Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě; Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění; Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění; Zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, v platném znění; Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění; Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění; Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění ; Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění; Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění; Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění; Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění; Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění; Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění; Zákon č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrka Moravskoslezského energetického klastru je zpracována podle zákona o účetnictví 563/91 Sb., vyhlášky číslo 504/2002 Sb. a podle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání číslo Účetní standardy stanoví účtovou osnovu, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace. Účetní závěrku MSEK schvaluje na svém zasedání valná hromada. U všech projektů musí být realizován externí audit projektového účetnictví autorizovaným auditorem. 21

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

B. SPECIÁLNÍ PODPORY

B. SPECIÁLNÍ PODPORY B. SPECIÁLNÍ PODPORY 11. Energetika Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Předmět úpravy 1. Část A Státního programu na podporu

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. leden, únor 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika leden, únor 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní

Více

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro Integrovaný regionální operační program na rok 2015 1 2 2 2 2 2 3 SC 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi SC 2.2: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání SC 2.4 Zvýšení kvality

Více

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS E-bulletin projektu EF-TRANS Individuálního projektu národního v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Číslo 11 červen 2012 EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS EF-TRANS síť je skupina

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident SIA ČR Rada výstavby sdružení nevládních neziskových organizací: Sokolská 15, 120 00 Praha 2 kancelář: Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1 IČO: 70896836 www.siacr.cz; tel.: +420 224 228 910 Představitelé

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ

MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKÁNÍ A JEHO INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA ZE STRAN VEŘEJNOPRÁVNÍCH, ZÁJMOVÝCH A PROFESNÍCH ORGANIZACÍ Metodická příručka

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS

METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Lumírova 13, VŠB-TUO, 700 30 Ostrava - Výškovice METODIKA SA1 Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS Tato publikace je spolufinancována

Více

KATALOG 3. DIMENZE. Stahujte zdarma nový katalog v elektronické podobě v aplikaci pro mobilní zařízení a vyhrajte nový tablet!

KATALOG 3. DIMENZE. Stahujte zdarma nový katalog v elektronické podobě v aplikaci pro mobilní zařízení a vyhrajte nový tablet! KATALOG DODAVATELŮ PRO 16. vydání ČESKÉ REPUBLIKY Adresář členských subjektů ČSZE Praktický přehled dodavatelů pro energetiku Firemní prezentace výrobců a dodavatelů KATALOG 3. DIMENZE Stahujte zdarma

Více

Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji

Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji říjen 2014 Název programu: Název projektu: Evropská územní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce

Více

Česká republika a Ústecký kraj

Česká republika a Ústecký kraj Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika a Ústecký kraj květen 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013

Česká republika. Přehled dotačních programů a příležitostí. duben 2013 Přehled dotačních programů a příležitostí Česká republika duben 2013 Pro kancelář poslance Evropského parlamentu Richarda Falbra zpracovala společnost Asistenční centrum, a. s., Most 1 1. Úvodní slovo

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

Klastr cestovního ruchu Amerika - technicko ekonomická studie

Klastr cestovního ruchu Amerika - technicko ekonomická studie Klastr cestovního ruchu Amerika - technicko ekonomická studie Středočeský kraj prosinec 2007 Část 3 NÁVRH NA VYTVOŘENÍ KLASTRU CESTOVNÍHO RUCHU Obsah: 1 Úvod... 2 2 Klastry... 2 2.1 Definice a principy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014 Jihočeský kraj Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014 Červen 2014 Zpracovatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. 1 Obsah Analytická

Více

Skupina PRE Výroční zpráva 2010

Skupina PRE Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva 2010 Vybrané finanční, obchodní a technické ukazatele Vybrané finanční ukazatele z konsolidované účetní závěrky Jedn. 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 Aktiva celkem mil. Kč 18 395

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více