Další zasedání se bude konat od 18 hod.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Další zasedání se bude konat 27.6.2011 od 18 hod."

Transkript

1 Ze zasedání zastupitelstva obce /ZO/ Program jednání byl navržen takto: 1. schválení programu zasedání, 2. kontrola usnesení ze dne , 3. smluvní podmínky přechodného provozování obecního vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních vod, 4. informace o přípravě založení s.r.o. pro technické služby obce, 5. smlouva o prodeji pozemků, 6. jednací řád zastupitelstva obce, 7. navýšení majetku MŠ Čakovičky, 8. různé: - revokace usnesení ze dne , - schválení rozpočtového opatření, - žádost ředitelky MŠ o převedení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2010 do rezervního fondu, - projednání pronájmu obecního majetku, - informace o projednávání úvěru s ČS.a.s. Ze zasedání zastupitelstva obce /ZO/ Program jednání byl navržen takto: 1. schválení programu zasedání, 2. navýšení provozních nákladů MŠ Čakovičky, 3. smlouva o úvěru obce, 4. schválení rozpočtové změny, 5. projednání pronájmu obecního majetku, 6. diskuse. Další zasedání se bude konat od 18 hod. Jménem ZO bych chtěla poděkovat členům SDH Čakovičky za jejich pomoc při sekání Třešňovky, jmenovitě pánům: Martinu Dvořákovi, Karlu Hoznourovi, Vladimíru Fořtovi, Marku Mirvaldovi, Jaroslavu Buriankovi a Zbyšku Pavlíkovi.

2 Informace pro občany Vzhledem k většímu počtu zájemců o revizi komínů se OÚ Čakovičky rozhodl tuto službu občanům zprostředkovat a vybrat vhodnou firmu provádějící tyto práce. Případné zájemce žádáme o vyplnění přiloženého formuláře a vhození do schránky obecního úřadu. způsob topení Jméno a příjmení ulice, č.p. uhlí/plyn Souhlasím s předáním telefonního kontaktu provádějící firmě. Telefon:. Podpis.. Vítání občánků Dne 11. května 2011 bylo plánováno, tak jako každý rok, vítání občánků. Z důvodu malého počtu narozených dětí je tento termín posunut na konec roku Zájemce o tento slavnostní akt budeme včas informovat na webových stránkách obce a na úřední desce obecního úřadu. Komise pro občanské záležitosti

3 Ohlédnutí Kdo čte pravidelně tento časopis, jistě si vzpomene na mé kritické články týkající se finanční politiky zastupitelstva obce v letech , v neposlední řadě i článek Co vy na to? z dubna Zastupitelstvo tehdy článek uveřejnilo až za cca. 10 dnů po vydání regulérního čísla v mimořádném vydání, kde se na 16 stránkách zastupitelé vyjadřovali k jednotlivým bodům, které jsem v mém článku kritizovala. Pod pojednáním Plánovaná výstavba vodovodu se podepsali pánové Ing. J.Kloutvor a Mgr. V. Cikhart a na závěr uvedli: Byli bychom špatní hospodáři a ještě horší strategové, kdybychom neviděli hrubé obrysy rozpočtových nákladů i příjmů obce na několik let dopředu alespoň v těch částech, které můžeme ovlivnit. Ubezpečujeme, že v těchto okamžicích, kdy se stavbou veřejného vodovodního řádu zcela seriózně zabýváme, máme zcela jasnou představu o způsobu financování jeho výstavby. Jestliže byla tato představa dovést Čakovičky mezi nejzadluženější obce Středočeského kraje, tak se to opravdu povedlo. Jen díky velkému úsilí nového starosty pana Ing. Studničky se podařilo odvrátit nejhorší, finanční insolvenci obce. Bylo nutno zatížit obec překlenovacím úvěrem, aby byly uhrazeny firmě Zepris dluhy za stavbu přivaděče a vodovodu. Obec je zadlužená na několik, možná i desítek, let dopředu. Při předávání úřadu na podzim 2006 bylo na účtu obce 7 miliónů. Podíváme-li se na výsledek čtyřletého hospodaření ZO s finančními prostředky obce v říjnu 2010 tak zjistíme, že obec měla cca. 16 miliónů dluhů. Myslím, že toto číslo mluví za všechno. Během posledního volebního období jsem v časopise nikdy nenašla nějaká konkrétní čísla, která by informovala občany o stavu obecních financí. Nyní vím proč. Co ale vůbec nechápu je skutečnost, že ZO plánovalo další finančně náročné akce, které prezentovalo v časopise nebo na svých zasedáních i když již vědělo, v jaké finanční situaci se obec nachází. O způsobu financování těchto plánů se prozíravě nikdy blíže nevyjádřilo. Co by také mělo uvést, že? Proč ta komedie, mlžení a další zadlužování obce? Proč např. novou pojízdnou kompostárnu a zadání projektu za ,- Kč, když pokladna zeje prázdnotou a dluh obce každým dnem narůstá? Facit? O zodpovědnosti, dobrém hospodaření a strategii nemůže být řeč. Zaujalo mě jedno z volebních hesel nejmenované obce: V obci se nedělají zákony, tam se vybírají a vydávají peníze. Buď rozumně, nebo nerozumně. Ještě bych ráda uvedla na správnou míru tvrzení pana J.Hoznoura, člena sdružení nezávislých kandidátů Občané Čakovičkám, které napsal ve svém článku v předvolebním vydání Naše Čakovičky. Pan J. Hoznour obvinil nejen bývalé zastupitelstvo obce, jehož byl členem, ale i předchozí ZO za vznik dluhu. Podle něho nebyl do žádosti o dotaci na ČOV zahrnut přivaděč. Nevím, proč tvrdil tento nesmysl. Byl předsedou Kontrolního výboru a členem ZO, takže zcela určitě mu bylo známo, že toto obvinění neodpovídá pravdě. V žádosti o dotaci byl přivaděč samozřejmě zahrnut. Při přijímání této žádosti byl ale příslušným orgánem vyjmut s odůvodněním, že se jedná o již existující stavbu, tedy o rekonstrukci, a to prý neodpovídalo podmínkám pro udělení dotace. Nepomohly ani písemné ani osobní snahy starosty o opětné zařazení do

4 žádosti. Bohužel se nedalo nic dělat. Jestli bylo štěstí, že obec zakoupila z popudu dvou zastupitelů, zřejmě i pana J. Hoznoura, ony pozemky v lokalitě Fořt, to je otázka. Vezmeme-li v úvahu, že úvěr ve výši ,- Kč a roční úrok ve výši ,- Kč značně přispěl k tak vysokému zadlužení obce, tak o tom pochybuji. Možná to bude záchrana v blízké budoucnosti, jestli se podaří pozemky výhodně prodat a následně uhradit všechny dluhy. Doufejme. Podle mého názoru lze riskovat s vlastními prostředky, ale nikoliv s obecními financemi. Nesouhlas s finanční politikou ZO byl také jediný důvod, proč Jiří Mohyla v únoru 2008 složil mandát zastupitele obce. Naše nové zastupitelstvo v čele se starostou panem Ing. J. Studničkou nemá lehký začátek. Ale podařilo se odvrátit nejhorší a snad bude postupem času lépe a jednou se dočkáme i pořádných komunikací. M.Mohylová SK Čakovičky Každé úterý od 17 hodin se ve spolupráci se Sokolem Nová Ves konají tréninky ve vybíjené pro mládež od 5 do 15 let. Pozvánka Dne 25. června 2011 se v Čakovičkách koná tradiční pouť. Při této příležitosti bude pro veřejnost připraveno malé ohlédnutí do minulosti obce, která letos slaví 745 let od vzniku. Rovněž si připomeneme 80.výročí založení SK Čakovičky. Program pro malé i dospělé je zajištěn: Od 11 hodin - střelnice, kolotoč, autíčka, sladkosti - Selská jízda pro děti připravila projížďku Od 14 hodin odpolední posezení při hudbě Od 20 hodin - taneční zábava s tombolou. Po celý den občerstvení zajištěno. Vše se koná na prostranství u Švejka. Akce se koná ve spolupráci OÚ a restaurace Švejk Všichni jste srdečně zváni. SDH Čakovičky

5 ROČNÍK: 2011 Dne se za veliké účasti diváků a po nervy drásající podívané podařilo dobrovolným hasičům vztyčit májku. Děkujeme paní Fiksové, Dokoupilové a Hadrbolcové za vytvoření věnce a nazdobení májky. V sobotu večer pak proběhlo tradiční pálení čarodějnice. Celý den pršelo a bylo chladno, ale nakonec se akce zdařila, počasí se umoudřilo a podívat se přišlo spoustu dětí i dospělých. Fotografie najdete na webových stránkách obce. Nejsme líní!!!

6 ROČNÍK: 2011 Obloha bez mráčku, bezvětří, sobota 7. května, hod. K MŠ se sjíždějí pestrobarevně oděni malí i dospělí cyklisté. Čeká je tradiční jarní výlet na kolech. Tentokrát Čakovičky-Jiřice-Kostelec n.l.-brandýs n.l.-lázně Toušeň a zpět. Před odjezdem na trasu obdrží všechny děti kalorickou bombu a vyrážíme! Nejmenší děti se ještě vezou svými rodiči, ale 15 borců ve věku 5-10 let se opírá do pedálů a 18 dospěláků se snaží brzdit jejich závodnické úmysly. Cesta po frekventované silnici z hlediska sobotního provozu je docela náročná, ale děti jsou disciplinované, a tak pěkně zvládáme jiřickou dálnici a sjíždíme k Labi. Projíždíme pod bývalým kosteleckým cukrovarem, přes osadu Rudeč do Kostelce n. L. Všichni se těší na nově otevřenou cyklostezku, která vede z Kostelce do Lázní Toušeň a byla vybudována i z dotací EU. Krásné počasí přilákalo i spoustu dalších cyklistů a bruslařů, a tak naše atraktivní kolona musí mezi nimi šikovně projíždět. Cyklostezku lemují různá odpočívadla, ale my je míjíme, odpočinek zatím nepotřebujeme. Jen občas malá zastávka, jelikož pitný režim je důležitý. Předpoklad, že to malí obrátí v Brandýse se nenaplnil, všichni chtějí dál. Proplétáme se okrajovými uličkami města až ke starému mostu, který se minulý týden začal bourat. Jedeme podhradím asi 300m k dřevěné lávce vedoucí opět k Labi. Ani se nenadějeme a jsme kousek před Toušení. Děláme malou přestávku a vydáváme se zpět, abychom si u občerstvovacího stánku dali nějaké dobroty. Od Kostelce je vidět na těch nejmenších už únava, ale šlapou statečně dál. Vždyť mají od rodičů slíbený zmrzlinový pohár v Čakovičkách u Švejka. Unaveni, ale zoceleni a v dobré náladě jsme tam také skončili. Teď už nezbývá, než pochválit děti za výborný výkon a rodiče za to, že vedou své děti ke zdravému pohybu. Vždyť jsme ujeli 36 km!!! Za SK Čakovičky Z.Dokoupilová Pranostiky Májové a červnové rojení se v užitek snadno promění. Nežeň se v máji, budeš hned v ráji. Jaký červen, takový i prosinec. Prší-li na svatého Medarda, prší ještě čtyřicet dní po sobě a zkazí se sena. Červnové a červencové bouřky přinášejí nejvíce škod. Vydává: OBECNÍ ÚŘAD ČAKOVIČKY Čakovičky, Kojetická 32, PSČ: , okr. Mělník tel: ,

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3 Ročník 2010 Číslo 3 SLOUPEK STAROSTY Vážení spoluobčané, Dostává se k Vám letošní třetí číslo našeho periodika, jeho vydání zakončuje funkční období zastupitelstva obce a nabízí Vám i určité shrnutí uplynulých

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

INFORMAČNÍ OBČASNÍK spl

INFORMAČNÍ OBČASNÍK spl INFORMAČNÍ OBČASNÍK spl PROSINEC 2009 Dětský karneval tradičně pořádá v Domě kultury Taneční studio Ká 1.ročník Letohrádek se těšil velkému zájmu dětí a rodičů Úvodní slovo předsedy SPL Vážení spoluobčané,

Více

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.

ŽIVOT BĚCHOVIC. */7-8 červenec - srpen 2010. zpravodaj MČ Praha-Běchovice. Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice. ŽIVOT */7-8 červenec - srpen 2010 BĚCHOVIC zpravodaj MČ Praha-Běchovice Život Běchovic, celý v barvě, najdetete na stránkách www.praha-bechovice.cz V Životě Běchovic 7-8/2010 najdete: Slovo starosty str.

Více

číslo 198 říjen 2006 STAROSTI STAROSTŮ

číslo 198 říjen 2006 STAROSTI STAROSTŮ 8,- Kč Nastal podzim, děti už dávno sedí ve školních lavicích a příroda začíná dostávat zlatavý kabát. Dnes na dlouhou dobu naposledy vyjíždím za starostmi starostů. V říjnu komunální volby někde možná

Více

Hnojické Expres Občasné zpravodaj obce Hnojice Číslo 3 Říjen 2007

Hnojické Expres Občasné zpravodaj obce Hnojice Číslo 3 Říjen 2007 Hnojické Expres Občasné zpravodaj obce Hnojice Číslo 3 Říjen 2007 Čtvrtletník vydává obec Hnojice, č.p. 117, Šternberk 78501, IČ: 00298921, registrováno pod značkou: MK ČR E 15890 Dobrý den, vážení spoluobčané.

Více

Třeboňský SVĚT. 4 / 2012 Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

Třeboňský SVĚT. 4 / 2012 Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? Třeboňský SVĚT 4 / 2012 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Velikonoční trhy na náměstí Aleš Brichta a Vilém Čok koncert Z krypty až na dno Světa přednáška V pátek jsem potkala jednu

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Janovské listy. Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Janová konaného dne 23. 3. 2011 v kanceláři starosty. čtvrtletník obce Janová 2/2011

Janovské listy. Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Janová konaného dne 23. 3. 2011 v kanceláři starosty. čtvrtletník obce Janová 2/2011 D Janovské listy čtvrtletník obce Janová 2/2011 ŠKOLA V JANOVÉ URČITĚ NEKONČÍ Zpráva starosty obce Janová, Jana Machalce, o průběhu šetření nakládání s finančními prostředky školy a o plánech do budoucnosti

Více

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů)

Jan Neruda (báseň ze sbírky Kniha epigramů) Slovo úvodem Ve zpravodaji, který držíte v rukou, se dozvíte spoustu nových informací jak z radnice, tak z dění v městysi. Nezapomněli jsme ani na oblíbený seriál a rozhovor. Snažíme se pro vás každý druhý

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Měšický zpravodaj Srpen 2014 Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Mšenské Pokličky Tip na výlet - strana 35 Stavba nové čekárny - stanice Agropodnik Nové čekárny... - strana 7 Stavba dětského

Více

ZPRAVODAJ OBCÍ. Slovo starosty Vážení a milí spoluobčané,

ZPRAVODAJ OBCÍ. Slovo starosty Vážení a milí spoluobčané, ZPRAVODAJ OBCÍ SRCH. HRÁDEK. POHRÁNOV Vydává Obecní úřad Srch Ročník II duben 2011 Slovo starosty Vážení a milí spoluobčané, je mi ctí Vás oslovit prostřednictvím dalšího čísla obecního zpravodaje. Dlouhou

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY

Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Louňovický zpravodaj Říjen - prosinec 2012 Číslo 4-2012 Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice p. Bl. a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota SLOVO STAROSTKY Vážení

Více

Florián Zpravodaj městyse Lázně Toušeň léto 2013

Florián Zpravodaj městyse Lázně Toušeň léto 2013 Florián Zpravodaj městyse Lázně Toušeň léto 2013 Škola o prázdninovém ránu Slovo starosty Vážení spoluobčané, z hektického června jsme se přehoupli do léta a spousta z nás si nyní užívá zasloužených dovolených

Více

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC III/2011

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC III/2011 ZPRAVODAJ Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC III/2011 Vítáme Vás u dalšího vydání Zpravodaje. Od minulého čísla se toho v obci hodně událo díky plesové sezóně, která je v Kamberku tradičně silná a úspěšná.

Více

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL

PROSINEC 2011 MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! SDRUŽENÍ PRO LETOHRADSKO INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL MÁME LETOHRAD OPRAVDU RÁDI! INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL INFORMAČNÍ OBČASNÍK SPL Společnost OEZ otevřela 2.3.2011 novou výrobní halu, čímž vzniklo 180 nových pracovních míst... Řemeslnická sobota v Letohradě

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

ZPRAVODAJ. č.p. 76. Foto L. Dvořáková

ZPRAVODAJ. č.p. 76. Foto L. Dvořáková Helvíkovický ZPRAVODAJ č.p. 76 Foto L. Dvořáková ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA: 2. veřejné zasedání zastupitelstva se konalo 15.12.2006. Na tomto zasedání bylo projednáno a schváleno: 1. Rozpočtové provizorium

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února

Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února 1/13 Obecní úřad Struhařov * Mnichovická 179 * www.struharov.cz Toto číslo vyšlo 1. února Vážení a milí, Rok se s rokem sešel, asi všichni bilancujeme své výhry a ztráty z roku minulého a ukládáme si předsevzetí

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

Louňovický zpravodaj

Louňovický zpravodaj Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota ČERVEN 2007 Číslo 3 Slovo starostky Vážení spoluobčané, již je tu červen a my můžeme

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší!

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY září / 2013 Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! Slovo úvodem Michal Mrázek radní pro zdravotní a sociální péči Po horkém

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28)

REVITALIZACE CENTRA OBCE. cena 10 Kč. číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz. Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) u cena 10 Kč číslo 1/2015 29. dubna 2015 www.bohunovice.cz REVITALIZACE CENTRA OBCE Zastupitelé zavítali do sokolovny (strana 28) Revitalizace (strana 6) ÚVODNÍ SLOVO SLOVO REDAKCE SLOVO REDAKCE, TIRÁŽ

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více