Open Mine. Magazín společnosti New World Resources. č Alyson Warhurstová: Dialog se stakeholdery je klíčový

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Open Mine. Magazín společnosti New World Resources. č. 2 2013. Alyson Warhurstová: Dialog se stakeholdery je klíčový"

Transkript

1 Open Mine č Magazín společnosti New World Resources interview Alyson Warhurstová: Dialog se stakeholdery je klíčový bezpečnost OKD: Bezpečnost se dá a musí řídit odpovědnost Úspory energií mají ekonomický i ekologický význam

2 odpovědnost rekultivace bezpečnost technologie interview ekonomika Vážení čtenáři, úvodník Open Mine se obvykle dotýká rozvojových projektů, osobních zkušeností manažerů NWR v podnikání nebo témat společenské odpovědnosti. Aktuální dění ve světové ekonomice a stav trhů s uhlím a koksem mě ale nutí přistoupit k poněkud jinému oslovení čtenářů. Jde především o to, kam se musí naše společnost vydat, aby odolala tržním silám a následně mohla plánovat další rozvoj a v budoucnu pomáhat potřebným i komunitám, ve kterých chce odpovědně působit. Evropské hospodářství prochází složitým obdobím. Národní vlády šetří. V obavě před reakcí trhů nad zvyšujícím se veřejným dluhem omezují výdaje a zastavují investice. V důsledku Open Mine č. 2 I 2013 těchto skutečností dochází k poklesu průmyslové výroby, nárůstu nezaměstnanosti a nižší poptávce po službách a zboží. Náročným obdobím prochází stejně jako většina černouhelných společností ve světě i NWR. Ceny uhlí i koksu jsou na dlouhodobém minimu. Klíčová odvětví pro odbyt uhlí, jako jsou hutnictví, energetika, stavebnictví, strojírenství nebo automobilový průmysl, negativně ovlivňuje nižší poptávka. Situaci těžařů v Evropě komplikuje i dovoz levného uhlí ze zámoří a podpora obnovitelných zdrojů energie. Současná krize vykazuje zcela jiné parametry než ta předchozí v roce 2009, s kterou se bylo možné vypořádat jednorázovými úspornými opatřeními. Současný propad je hlubší. Oceláři již deklarovali, že na úroveň produkce z roku 2007 se nevrátí v roce 2014, jak původně očekávali, ale možná až v roce Co to pro NWR znamená? Skupina stojí před velkou výzvou. Nestačí najít jednorázové úspory ať již v provozních, režijních, personálních nákladech nebo investicích, bez nichž hornictví nemůže dlouhodobě existovat. Je třeba detailně analyzovat celou strukturu našeho podnikání. Vydavatel: New World Resources Plc c / o Hackwood Secretaries Limited One Silk Street London EC2Y 8HQ United Kingdom Jachthavenweg 109h 1081 KM Amsterdam Netherlands Tel.: Fax: Web: newworldresources.cz Šéfredaktor: Tomáš Píša Editor: Marek Síbrt Spolupráce: Roman Grametbauer Fotografie: Boris Renner, Bohuslav Krzyžanek, Ivo Dudek, Petr Novotný Produkce, výroba a distribuce: R MEDIA, s.r.o. Grafická úprava a sazba: R MEDIA, s.r.o. Registrace: MK ČR E Uzávěrka čísla: Veškerá práva vyhrazena. Používání a kopírování obrázků, které jsou obsaženy v této publikaci, je bez písemného souhlasu NWR zakázáno. Loga společností, produkty a služby uvedené v této publikaci jsou obchodními značkami příslušných firem. Své případné dotazy, náměty či připomínky můžete posílat na ovou adresu: Elektronická verze dokumentu včetně aktivních odkazů je dostupná na webových stránkách společnosti. Přijali jsme rozhodnutí o zeštíhlení administrativy, zjednodušení procesů a zefektivnění podpůrných činností. Přijmeme adekvátní opatření, která dále zefektivní důlní provozy, přizpůsobí jejich výkonnost současné nejisté situaci na trhu a zajistí stabilitu NWR do dalšího období. Všechna tato opatření a řada dalších jsou nezbytně nutná, protože svět se nám mění před očima. Zavírat oči před těžkostmi není typické pro havíře, koksaře, elektrikáře ani báňského záchranáře. A proto to neuděláme ani teď a nastavíme náš byznys tak, abychom se mohli za pár let podívat zpátky a říct si: v těžkých situacích se pozná síla - a my jsme ji ukázali! Mějme hodně sil, potřebnou rozvahu, ale i nevyhnutelný důraz, jistý nadhled, smysl pro detail a odpovědnost za každé rozhodnutí. A protože náš byznys je v první řadě o vytrvalosti a cykličnosti, tak vytrvejme. Kyvadlo cen se určitě časem navrátí do příznivějších poloh! Dr. Ing. Ján Fabián generální ředitel a předseda představenstva OKD výkonný ředitel NWR Se čtečkou QR kódu nemusíte vyťukávat webovou adresu, stačí čtečkou naskenovat obrázek vlevo 2

3 6 9 Dialog se stakeholdery je klíčový Pro OKD je spolupráce se společností FAMUR dlouhodobým přínosem OKD: Bezpečnost se dá a musí řídit 18 Úspory energií mají ekonomický i ekologický význam Profesionální i amatérský sport s podporou OKD Obsah ekonomika 4 Výroční zpráva NWR 2012 Společnost NWR jmenovala ředitele pro právní služby 5 Jak vyrábíme uhlí Mosambik: Další příběh ekonomického růstu v Africe interview 6 9 Dialog se stakeholdery je klíčový technologie Pro OKD je spolupráce se společností FAMUR dlouhodobým přínosem bezpečnost 12 Další kroky k ochraně zdraví zaměstnanců OKD 13 OKD a KHW založily Evropskou platformu bezpečnosti práce v hornictví OKD: Bezpečnost se dá a musí řídit rekultivace 19 Kozinec: Příklad nového přístupu k rekultivacím odpovědnost 18 Úspory energií mají ekonomický i ekologický význam Profesionální i amatérský sport s podporou OKD 3

4 odpovědnost rekultivace bezpečnost technologie interview ekonomika Výroční zpráva NWR 2012 Výroční zpráva společnosti New World Resources za rok 2012 byla vydána a je k dispozici ke stáhnutí na webových stránkách Výroční zpráva 2012 obsahuje souhrnné údaje a informace o výsledcích společnosti NWR za loňský rok, detailní přehled údajů o jejím podnikání a strategickou vizi výkonného předsedy představenstva Garetha Pennyho na období příštích pěti let. Výroční zpráva 2012 přináší originálně pojaté vzdělávací a zajímavě ilustrované sekce, včetně těch Jak vyrábíme uhlí a Jak vyrábíme koks. Zpráva také obsahuje procesní schéma, které čtenáře graficky provede cestou od těžby uhlí přes výrobu oceli a elektrické energie až k výrobě aut a vytápění domácností. Společnost NWR jmenovala ředitele pro právní služby Společnost NWR jmenovala Boudewijna Wentinka na pozici ředitele pro právní služby zodpovědného za všechny její právní záležitosti. Boudewijn Wentink (43) pochází z Nizozemí a do společnosti NWR přišel z TNT Express, jedné z největších společností zabývající se expresní dopravou na světě. V ní zastával vyšší posty v oblasti právních služeb a compliance, naposledy pozice ředitele TNT pro oblast compliance a předsedy Výboru pro etiku a compliance. Jako ředitel pro právní služby NWR bude Boudewijn Wentink podřízen finančnímu řediteli Marku Jelínkovi a ve své pozici bude úzce spolupracovat s členy představenstva NWR a právními útvary Společnosti v České republice, Nizozemsku a Polsku. Právní týmy, které povede, budou hrát klíčovou roli ve strategii NWR získat pozici evropského lídra v těžbě a prodeji koksovatelného uhlí do roku Kromě přípravy a sjednávání různých dohod s dodavateli a obchodními partnery má dohlížet i na otázky compliance a bude nápomocen při nastavování transakcí a procesů. Ve své práci pro TNT hrál Boudewijn Wentink důležitou roli při akvizicích firmy na rozvíjejících se trzích a jejích projektech, např. při prodeji logistické divize TNT v hodnotě 1,5 miliardy EUR americké private equity společnosti, při rozdělení firmy na dvě samostatně kótovan é společnosti a v poslední době při - neúspěšném pokusu UPS o její převzetí. Prostřednictvím ministerstva financí a hospodářství také řídil vztahy TNT s nizozemskou vládou (dřívějším akcionářem společnosti TNT). Boudewijn je velmi úspěšný právník zabývající se obchodním právem, člověk s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti fúzí, akvizic a následné integrace. S potěšením jej vítám ve společnosti NWR, kde se já i představenstvo těšíme na spolupráci při naplňování naší vize stát se v nejbližších čtyřech nebo pěti letech evropským lídrem v těžbě a prodeji koksovatelného uhlí, uvedl Marek Jelínek. Boudewijn získal magisterský titul v oboru Právo na Erasmově univerzitě v Rotterdamu a v roce 1995 byl přijat do nizozemské advokátní komory. Před nástupem do společnosti TNT v roce 2006 byl partnerem ve středně velké právní firmě. Absolvoval další studia v oblasti mezinárodního firemního a obchodního práva, v roce 2008 se zúčastnil Programu pro vedoucí pracovníky na britské Henley Management College a v roce 2011 se dostal na seznam pěti nejlepších právníků nominovaných na Evropskou cenu pro právní zástupce v oblasti mezinárodního práva za vedení soudních sporů. 4

5 Jak vyrábíme uhlí Výstavba dolu začíná vyhloubením dvou jam a jejich propojením pod zemí. První z nich se používá pro dopravu osob a materiálu, druhou se na povrch těží nerostná surovina. Jámy jsou nezbytné i pro větrání dolu, pro řízení toků důlních plynů a mikroklimatických podmínek v dole, tedy k zajištění bezpečnosti. Jednou jámou se do systému důlních chodeb přivádí čerstvé větry, druhou, jež je vybavena důlním ventilátorem, se větry odvádějí zpět na povrch. V dole se ložisko rozděluje do horizontálních vrstev, jimž se říká důlní patra, a uhelné sloje jsou zpřístupněny systémem tunelů, neboli důlních děl. Uhlí se dobývá od svrchních slojí dolů a od okrajů důlního pole směrem k jámě. Jakmile se uhlí vytěží, dopravuje se na povrch skipovými nádobami. V úpravně se pak uhlí pere, třídí a zpracovává tak, aby odpovídalo požadavkům zákazníků. Ložisko uhlí je v podzemí nutné vytyčit a zpřístupnit důlními chodbami, které se budují razicími komplexy. Dobývací komplexy se používají k samotné těžbě uhlí. Skládají se z hydraulické výztuže, dobývacího kombajnu nebo pluhu, hřeblového a podporubového dopravníku. Po zpracování v úpravně na povrchu je uhlí naloženo do železničních vagónů a dopraveno k zákazníkům. Zjednodušené schematické znázornění hlubinného dolu 5

6 odpovědnost rekultivace bezpečnost technologie interview ekonomika Dialog se stakeholdery je klíčový Společnost New World Resources v dubnu oznámila zvolení Dr. Alyson Warhurstové nezávislou členkou představenstva. Kromě uznávané akademické kariéry v oblasti geologie a společenské odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility, CSR) založila Dr. Warhurstová také společnost Maplecroft, jíž je generální ředitelkou. Ta se zabývá analýzou a mapováním rizik. Dr. Warhurstová zastává řadu dalších významných pozic. Je ředitelkou Mining and Energy Research Network, členkou Institutu hornictví a hutnictví, poradkyní Světového ekonomického fóra a členkou správní rady britské pobočky Transparency International. Magazín Open Mine s ní probíral její dosavadní kariéru i novou roli v NWR. Jde o Vaše první působení v představenstvu společnosti, která je kótována na burze. Zároveň jste první ženou v představenstvu NWR. Jak jste se k NWR dostala a jak důležité je podle Vašeho názoru zastoupení žen v představenstvech společností tohoto typu? Ano, je to má první pozice v představenstvu firmy a já si vážím příležitosti, která mi byla dána. Gareth Penny, kterého si mimořádně cením z doby, kdy vedl společnost De Beers, jíž jsem poskytovala poradenské služby v oblasti udržitelného rozvoje, mi představil NWR a výzvy, které popsal především v oblasti strategického rozvoje, mě nadchly. Mám pocit, že je důležité zvyšovat podíl zastoupení žen v představenstvech, aby společnosti mohly čerpat z plného rozsahu talentovaných vedoucích pracovníků, kteří jsou k dispozici. Vláda Velké Británie, a stejně tak i ostatní vlády v Evropské unii, se snaží zvýšit podíl žen v představenstvech, ale úspěch je zatím nepatrný. Myslím si tedy, že nastal čas pro kvóty, možná na minimální období řekněme čtyř až pěti let tak, aby se počet žen v představenstvech zvýšil. Mám kolegyně, které - pokud by dostaly příležitost - dokážou nabídnout tolik potřebné odborné znalosti představenstvům firem na indexu FTSE. S ohledem na Vaši kariéru se představenstvo těžební společnosti zdá být přirozeným postupem. Můžete nám říci více o počátcích Vašeho zájmu o geologii? Mám velmi ráda přírodu a vždy mě zajímalo, jak se tvořily horniny a minerály. Můj otec byl ředitelem muzea a vzpomínám si na šťastné dětství, kdy jsem byla okouzlena sbírkami minerálů ve starobylých sálech muzea. A tím jste se dostala k akademickému zájmu o geologii a hornictví a později o společenskou odpovědnost firem? To je pravda. Jak moje kariéra akademická, tak i ta v oblasti společenské odpovědnosti nebo občanské odpovědnosti firem, jak to je někdy nazýváno, byla novou vzrušující oblastí výzkumu a výuky, o níž byl na tradičních obchodních školách velký zájem. A mně se líbily interdisciplinární prvky zkoumání rolí a odpovědností firem ve společnosti. Byla jsem profesorkou nejprve na Univerzitě v Bathu, a pak jsem 10 let pracovala ve Warwicku. I když jsem z této pozice odešla, jsem stále čestnou profesorkou na Warwick Business School. Firemními členy katedry společenské odpovědnosti ve Warwicku byly různé společnosti těžební, ropné, plynařské i maloobchodní. Od britské vlády jsem 6

7 získala velký grant s cílem studovat ekologické a společenské dopady těžby. Svou kariéru jsem postavila na supervizi doktorských programů a výuce v programech MBA. Mimo jiné i na přednáškách na Harvard Business School o případové studii společnosti De Beers se známým profesorem strategie Michaelem Porterem. A založení společnosti Mining and Energy Research Network také vychází z Vaší akademické práce? Ano. Před mnoha lety jsem vyhrála skupinový výzkumný grant MacArthurovy nadace ve výši půl milionu liber to byla tenkrát vysoká částka. Grant byl určen na globální projekt, který sahal od Chile přes Čínu až po Zimbabwe, a soustředil se především na inovace s cílem prodloužit životnost dolů a připravit útlumové plány odpovědně s ohledem na ekologii a sociální aspekty. To následně vedlo k založení společnosti Mining and Energy Research Network. Na jakých typech důlních projektů jste se podílela? Kdy plánujete navštívit doly OKD? Fárala jsem do mnoha dolů, mnohokrát do dolů na cín, měď, zlato, uhlí, platinu, mangan a diamanty. Do hlubinných i povrchových dolů v Peru, Bolívii, Chile, Brazílii, JAR, Botswaně, Tanzanii a Zimbabwe, ale také v USA a ve Velké Británii. Zúčastnila jsem se hornického projektu Spojených národů v Jižní Americe, takže jsem hodně času strávila v Andách. Opravdu se těším na fárání do dolů OKD, při němž se chci soustředit na technologické inovace, bezpečnost práce a udržitelný rozvoj. Jaké jsou pro Vás, jako nezávislou členku představenstva, priority, kromě Vašich statutárních povinností a závazků? Jste členkou některých výborů představenstva? Jsem členkou Výboru pro bezpečnost, ochranu zdraví a udržitelný rozvoj. Z hlediska důležitosti je tento výbor klíčem k úspěchu společnosti. Ráda také přispěji k revizi středně až dlouhodobých rizik a příležitostí, kdy budu stavět na svém výzkumu založeném na letech analytické práce a poradenství v oblasti podnikatelských strategií. Uvádíte revizi rizik. To je oblast, kterou znáte ze své dřívější práce, kdy jste založila a stala se 7

8 odpovědnost rekultivace bezpečnost technologie interview ekonomika generální ředitelkou společnosti Maplecroft. Řeknete nám o tom více? V roce 2007 jsem přišla s podnikatelským záměrem zobrazit podnikatelská rizika naživo na mapách. Společně s developerem otevřené softwarové aplikace ze Silicon Valley jsme dali dohromady moje zkušenosti s výzkumem s jeho dovedností vytvářet interaktivní vizuální mapy a vyvinuli jsme indexy rizikovosti a globální mapy regionů. Ty společnostem pomohou vyhodnotit, prognózovat a monitorovat celou škálu rizik, týkajících se jejich provozů od problémů se zásobováním vodou a přírodních rizik po rizika společenská, ale i například riziko možného politického konfliktu. Naši analytici globálních rizik rozpracovali více než 1000 problémů pro více než 500 zákazníků, včetně velkých ropných a plynařských společností. Máme 100 zaměstnanců. Je to práce na plný úvazek a já tuto firmu vedu ráda. V oblasti společenské odpovědnosti firem a udržitelného rozvoje jste toho v hornictví dokázala mnoho. Které klíčové problémy v udržitelném rozvoji vidíte u společnosti, jakou je NWR? Za klíčové problémy považuji: bezpečnost práce v první řadě a, ještě jednou, bezpečnost práce především, dále vlivy na životní prostředí a jejich odpovědné snižování. Vůči úrazům musí panovat nulová tolerance. Důležité je také podnikání v rámci místní komunity, tedy tam, odkud pochází lokální dodavatelé a zaměstnanci. Společnost NWR zveřejnila svou druhou Zprávu o udržitelném podnikání. Vidíte v této zprávě některé silné stránky? Tato zpráva na mě dělá velmi dobrý dojem: nabízí vzdělávací kontext, který vede k pochopení důležitosti uhelného hornictví pro průmysl a hospodářský rozvoj, ale i metody používané v hornictví a při výrobě koksu. Rizika jsou vysvětlena dobře. Cením si také důležitosti, která se klade na názor zainteresovaných stran (stakeholderů), na bezpečnost práce i ochranu zdraví. Tyto aspekty jsou klíčovým prvkem společenského souhlasu těžební společnosti k její existenci. Jak se podle Vašeho názoru nejlépe rozvíjí a udržuje dialog se stakeholdery? Dialog se stakeholdery je klíčový. Dialog, to je dvousměrná diskuze. Velmi důležité je také naslouchání. Zainteresované strany mohou nabídnout pohled na riziko z jiné perspektivy, a takový náhled může být pro společnost prospěšný. Jakou aktivitu v oblasti udržitelného rozvoje považujete za nejužitečnější pro stakeholdery NWR? Máte v plánu se do některé z těchto aktivit zapojit? Všechna rizika v oblasti udržitelného rozvoje a jejich vazby na podnikatelská rizika od bezpečnosti práce po etiku, od prevence znečištění po plány útlumu jsou užitečné a velmi důležité. Ambiciózní přístup k udržitelnému rozvoji je správný. Ano, mám v plánu se přes představenstvo zapojit do této problematiky, nabídnout řízení a pomoc, jak to bude v mých silách. Na čem může společnost NWR postavit svůj reporting udržitelného rozvoje do budoucna? Do budoucna bych ráda viděla posun směrem k integrovanému reportingu a také ověřování údajů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, nastavení cílů v udržitelném rozvoji a jejich plnění. Skleníkové emise jsou jedním z hlavních témat v debatě o životním prostředí. Proč jsou tak důležité a - s ohledem na nedávné články o globálním ochlazování - věříte, že je to stále relevantní téma? Ano, změna klimatu, nejistota, a především zvyšující se riziko hydrometeorologických přírodních katastrof, to jsou velmi relevantní témata. Nedostatečná příprava na přerušení provozu může být nákladná. Existují mnohé příklady záplav, vln veder, sněhových vánic a hurikánů, které přeruší logistické toky i dopravu zaměstnanců do práce. Nelze je podceňovat. Když zůstaneme u ekologických témat, existuje tzv. technologie čistého uhlí. Jak dlouho myslíte, že potrvá, než bude legislativně vyžadováno, aby se technologie čistého uhlí zavedla do praxe? Technologie čistého uhlí je důležitá. Uhlí bude v dohledné době stále součástí energetické rovnice. Jeho vyčištění i zvýšení energetické účinnosti jeho výroby či řešení znečištění a emisí uhlíků zůstane trvalým cílem všech evropských vlád i občanské společnosti. V souladu s posledním průzkumem společnosti Transparency International z roku 2012 je Česká republika 54. zemí světa (první příčka patří zemi s nejnižší mírou korupce) a v indexu vnímání 8

9 Alyson Warhurstová považuje za klíčové aspekty udržitelného podnikání NWR další zvyšování bezpečnosti v dolech, omezování vlivů těžby na životní prostředí a vztahy s místními komunitami. korupce získala hodnocení 49 (nejhorší má 0). Společnost NWR zavedla striktní etický kodex a směrnici o poctivém podnikání v praxi. Co dalšího z Vašeho pohledu členky správní rady britské pobočky Transparency International lze na firemní úrovni zavést? S potěšením jsem si přečetla vynikající podnikatelské principy NWR, její etický kodex a směrnici o poctivém podnikání. Dalším krokem je samozřejmě sledování, jak jsou tyto směrnice dodržovány, a v neposlední řadě snaha o trvalé zlepšení pomocí školicích programů tak, jak to platí pro všechny směrnice. Vidíte nějaký rozdíl mezi střední Evropou a ostatními částmi světa, v nichž jste pracovala? Každý region je unikátní a má své vlastní problémy. Vidím však jisté podobnosti v tom, jak je hornictví v konkrétních regionech určité země důležité, a umím porovnat dopady hornické činnosti i problematiku převážně hornických obcí a měst např. v Botswaně a Bolívii i v České republice. Joe Cook 9

10 odpovědnost rekultivace bezpečnost technologie interview ekonomika Pro OKD je spolupráce se společností FAMUR dlouhodobým přínosem Pravidelné dodávky a modernizace mechanizované porubové výztuže a dobývacích kombajnů jsou základem rozvoje dolů OKD dceřiné těžební společnosti NWR. Tento rozvoj je založen na nejmodernějších technologiích a nejvyšších standardech bezpečnosti práce. Společnost FAMUR, přední polský výrobce těžebních technologií a strojů (a velký hráč na evropském i globálním trhu), je jedním z klíčových dodavatelů technologií pro OKD. Na místním trhu se firma pohybuje od počátku 80. let 20. století. V té době dodávala OKD mechanizovanou porubovou výztuž značky PIOMA se silovou hydraulikou firmy FAZOS (obě jsou nyní dceřinými společnostmi firmy FAMUR). Od roku 1998 zajišťoval výrobce se sídlem v Katowicích dodávky a modernizace porubové výztuže i dobývacích kombajnů pro doly v České republice. Nejefektivnější období své spolupráce s OKD zahájila společnost FAMUR v roce 2006 v rámci smlouvy na modernizaci 133 sekcí mechanizované výztuže. Cena dodávek dosahovala výše 15,65 milionů PLN a celková hodnota smluv uzavřených mezi společností FAMUR a OKD překročila od července do listopadu milionů PLN. Doly v České republice jsou pro FAMUR dlouhodobě významným obchodním partnerem. Jejich zástupci oceňují vysokou kvalitu produktů a pokročilých technologií naší společnosti, která klade důraz na jejich spolehlivost a výkonnost i na konkurenceschopné náklady na údržbu. Český trh je pro nás důležitý, i proto jsme rádi, že OKD, tedy náš největší český zákazník, si výrobků společnosti FAMUR cení, říká Ireneusz Tomecki, místopředseda představenstva společnosti FAMUR S. A. Zároveň dodává, že například znalost specifických podmínek v dolech v České republice vyústila v dlouhodobou spolupráci firmy s jižními sousedy. Rozvíjející se spolupráce V letech podepsaly společnosti FAMUR a OKD několik klíčových smluv, které nastavily kurs dynamického rozvoje vzájemné spolupráce. V té době byl zahájen velký investiční projekt v dolech OKD. Díky úspěšné koordinaci významných projektů se stal FAMUR předním dodavatelem těžebních technologií pro český trh. Od listopadu 2006 do května 2007 uzavřela společnost FAMUR dílčí smlouvy s OKD, z nichž největší na modernizaci 92 sekcí mechanizovaných výztuží v hodnotě 11 milionů PLN byla podepsána v únoru Na dodávce se podílely čtyři společnosti ze skupiny FAMUR: FAMUR, FAZOS, PIO- MA a NOWOMAG. V roce 2007 podepsala společnost FAMUR další smlouvu v hodnotě 4,5 milionů PLN na dodávku dobývacího kombajnu do OKD a na počátku následujícího roku uzavřela společnost OKD kontrakt s FAZOS SA, dceřinou společností firmy FAMUR, na modernizaci 50 Mechanizované hydraulické výztuže skupiny FAMUR jsou nasazeny také ve středně mocných slojích v Dole ČSM. 10

11 345 mm. Také systém osvětlení pracovních míst doznal v takto nízké výztuži potřebné modernizace. Použitá svítidla jsou společným řešením projektantů firmy FAZOS, zástupců OKD a českých firem CMM mining technology a OHE Hennlich. Toto řešení poskytuje nejen odpovídající osvětlení pracovních míst, ale také, pravděpodobně poprvé v historii, přináší okamžité informace o poklesu tlaku v sekcích v daném porubu. Pokud tlak ve stojkách klesne, světlo se rozsvítí červeně. Je to jednoduchý, ale velmi účinný způsob, jak horníky upozornit na nestandardní situaci, dodal Wojciechowski. Dobývací komplexy skupiny FAMUR kladou důraz nejen na vysokou efektivitu provozu, ale také na bezpečnost a pracovní komfort horníků. sekcí mechanizované výztuže pro Důl ČSA. Výše smlouvy dosáhla téměř 7,9 milionů PLN. Úspěšné roky Z pohledu spolupráce obou společností byl jedním z nejvýznamnějších rok Společnost FAMUR uzavřela několik smluv se společností NWR v celkové hodnotě 59 milionů PLN. Největší z nich v hodnotě 52 milionů PLN se týkala dodávky mechanizované výztuže FAZOS pro OKD. V březnu 2012 dodala skupina do České republiky 135 nových sekcí mechanizované výztuže FAZOS 12/ porubových a 6 koncových sekcí. Technologie zahrnovala čtyři základní zařízení: dobývací kombajn Eickhoff SL 300, 129 porubových a šest koncových sekcí FAZOS 12/25 2x4020 mechanizované výztuže a dva dopravníky. Jeden z dopravníků dodávala polská společnost Ryfama, druhý společnost Caterpillar ve spolupráci s českou firmou FITE. Na počátku loňského roku byla část komplexu vystavena v závodě firmy FAZOS v Tarnowských Gorách, kde si ji prohlédli zástupci OKD v čele s tehdejším generálním ředitelem a předsedou představenstva Klausem-Dieterem Beckem. Technické inovace stěnových systémů Místopředseda představenstva Adam Wojciechowski tvrdí, že pro FAMUR není problém zajistit instalaci porubového komplexu sestávajícího ze strojů a zařízení od různých výrobců. Každá objednávka, kterou společnost FAMUR přijme, se realizuje v souladu se specifickými potřebami zákazníka. Nabízíme komplexní řešení, kompletní technologické linky se všemi stroji a zařízeními, která jsou nutná k těžbě uhlí v porubech a k jeho odtěžení. Vyvíjíme vlastní technologická řešení, na přání zákazníka jsme však schopni upravit technologické uzly ostatních výrobců tak, aby se daly využít v našem porubovém komplexu. V tomto konkrétním případě jsme kromě dobývacího kombajnu firmy Eickhoff a dopravníku firmy Ryfama instalovali i elektrohydraulické ovládací systémy Hennlich a Tiefenbach, které se v Dole Karviná již používaly u výztuží Fazos 22/48. Musím poznamenat, že koordinujeme součinnost všech subdodavatelů a poskytujeme záruku na kompatibilitu technologie, uvedl Adam Wojciechowski. Dobývací kombajn SL 300 byl dodán do Dolu ČSM ve standardní verzi, přesto se porubový komplex inovoval. Aby se dosáhlo nejvyššího možného odporu výztuže a byla zajištěna dostatečná fárací ulička pro horníky, použily se sekce o šířce 1,5 m se stojkami o maximálním vnitřním průměru Pohodlí a bezpečnost pro horníky Projektanti společnosti FAMUR se nesoustředí pouze na funkčnost porubového komplexu, ale zajímají se i o pohodlí horníků, kteří s technologií pracují. Cílem je zajistit pro ně jak bezpečnost, tak i vyšší komfort při práci. Společnost FAMUR se již delší dobu snaží o to, aby horníci nemuseli po odstávce zaměřené například na údržbu zařízení a technologií začínat svou další směnu časově i fyzicky náročným najížděním porubového komplexu. Díky jednoduchému systému signalizace pomocí světel a trvalého monitoringu, který umožňuje elektrohydraulické ovládání, lze omezit časové ztráty. To se pak odráží v lepších ekonomických výsledcích. Rok 2013 začal, z velké části i zásluhou firmy FAMUR, významnou technologickou událostí na Dole Paskov, který těží nízké uhelné sloje v mechanizovaných i stojkových pluhových porubech. Po 27 letech se do dolu vrátil dobývací kombajn s mechanizovanou výztuží. Technologie byla nasazena v porubu, který najel na konci dubna Jak uvedl technický náměstek Dolu Paskov Tadeusz Pieczka, komplex se skládá z elektrického dobývacího kombajnu KGE 710F přemístěného z Dolu Darkov a z mechanizovaných výztuží FAZOS 12/28-POz-MD1dovezených z Dolu ČSM. Jak zmíněný dobývací kombajn, tak i výztuže prošly v prvním čtvrtletí roku 2013 generální opravou v závodech společnosti FAMUR. Důl Paskov je tedy dalším provozem OKD, který bude využívat výhod ověřené technologie firmy FAMUR. Více informací na: 11

12 odpovědnost rekultivace bezpečnost technologie interview ekonomika Další kroky k ochraně zdraví zaměstnanců OKD Leták s návodem, jak postupovat v případě srdečního kolapsu a přehřátí organismu, a automatizované externí defibrilátory jsou dalšími opatřeními OKD k zvýšení ochrany zdraví zaměstnanců. Na následky poruchy srdečního rytmu zemře v České republice každoročně lidí. Problémy se srdeční slabostí se nevyhýbají ani horníkům v OKD, kteří pracují v geologicky náročných podmínkách stovky metrů pod zemí. Protože firma klade bezpečnost a zdraví svých lidí na první místo, realizuje opatření, jak možným problémům předejít, nebo jak je v případě nutnosti řešit. I přes výstavbu centrálních klimatizací, větrání důlních pracovišť a zlepšení mikroklimatických podmínek v dolech OKD v uplynulých letech (například v důsledku investičního programu POP 2010) se horníci na některých pracovištích mohou dostat do prostředí s náročnými pracovními podmínkami. To může v důsledku vést k celkovému přehřátí organizmu, které může být kromě horkého a vlhkého prostředí způsobeno nedostatečným pitným režimem. Praktický návod na jednom listu Společnost OKD se rozhodla obě tato potenciální rizika řešit. Ve spolupráci s dceřinou společností HBZS a Českou resuscitační radou vznikl praktický návod, jak postupovat v případě, že kolega na pracovišti jeví známky srdeční slabosti nebo přehřátí organizmu. Přehledný leták je umístěn na viditelném místě na všech pracovištích v dolech OKD. V případě podezření na poruchu srdečního rytmu nebo pro případ, kdy kolega v důsledku slabosti upadne dokonce do bezvědomí, popisuje materiál kromě postupu základní neodkladné resuscitace také to, jakým způsobem používat automatizovaný externí defibrilátor AED LIFEPAK Těch společnost OKD pro tyto případy nakoupila 11 a jsou k dispozici na pracovištích ZBZS na jednotlivých dolech, Centru servisních služeb i ředitelství firmy. Leták zároveň popisuje, jak postupovat v případě celkového přehřátí organismu a nutnosti poskytnout spolupracovníkovi první pomoc. Málokdo například ví, že při přehřátí je nutné organismus postiženého ochlazovat postupně až do snížení teploty na 38 stupňů. Zabrání se tak druhotnému podchlazení. Klíčové je také podání dostatečného množství tekutin, ideálně s obsahem minerálů, říká hlavní inženýr Hlavní báňské záchranné stanice Ostrava Zdeněk Pavelek. Přístroj pro vyškolené laiky Automatizovaný externí defibrilátor dokáže v případě srdečního kolapsu podat životně důležitý výboj elektrické energie, který navrátí srdci normální srdeční rytmus. Měl by být použit vždy, upadne- -li někdo do bezvědomí a přestane-li normálně dýchat. To jsou totiž příznaky náhlé zástavy krevního oběhu. Po jejich ověření je potřeba neodkladně zavolat zdravotnickou záchrannou službu (HBZS Ostrava, ZZS Moravskoslezského kraje), a až poté začít s resuscitací za použití přístroje. Přístroj celou dobu pacienta monitoruje a navádí zachránce zvukovými a grafickými pokyny ke správnému postupu. Přes elektrody nalepené na hrudníku přístroj zaznamenává a analyzuje srdeční rytmus, v případě potřeby vyzve zachránce k poskytnutí elektrického výboje, který automaticky připraví. Přístroj umožní proškoleným laikům poskytnout na ošetřovnách dolů a povrchových pracovištích vysokou úroveň nelékařské první pomoci předtím, než přijede záchranná služba. A v těchto situacích jde skutečně o každou minutu, uzavírá Pavelek. Marek Síbrt 12

13 OKD a KHW založily Evropskou platformu bezpečnosti práce v hornictví Firmy budou spolupracovat na zvyšování bezpečnosti v dolech. Klíčovou roli přitom sehraje výměna zkušeností a příkladů nejlepší praxe. Bezpečnostní platforma zůstává otevřena dalším těžařským společnostem. Počet fárání musí být stejný jako počet vyfárání. Každý pracovník se vrací ve zdraví a bezpečně domů ke své rodině. Každý den. Toto základní hornické pravidlo týkající se bezpečnosti práce stálo u počátků spolupráce mezi dceřinou společností NWR, OKD, a polskou firmou Katowicki Holding Węglowy. Ta byla v březnu oficiálně potvrzena uzavřením dohody o spolupráci, jejímž cílem je další zvyšování bezpečnosti práce a zlepšování pracovního prostředí v dolech. K jeho dosažení přispějí vzájemné konzultace, školení, ukázky příkladů nejlepší praxe a jejich následná realizace. Platforma zůstává otevřená pro vstup dalších partnerů z branže, ať již z Polska nebo dalších zemí. Například v Německu má hlubinná těžba černého uhlí za několik let skončit. Tamní odborníci ale mají cenné znalosti a zkušenosti, které by bylo chybou nevyužít. Obdobně to platí pro anglické těžaře. Ale samozřejmě, náročné geologické podmínky, v nichž těží černé uhlí OKD, jsou nejsrovnatelnější právě s našimi partnery na polské straně Hornoslezské černouhelné pánve. Proto je pro nás spolupráce s kolegy z Polska velice důležitá, tvrdí generální ředitel OKD Ján Fabián. Generální ředitel KHW Roman Łój vysvětluje, že právě doba, kdy hranice v Evropě neoddělují, ale spojují, je vhodná k výměně zkušeností. Podle něj je podepsaná dohoda základem pro vytvoření široké platformy s těžaři z dalších evropských států. Předseda představenstva KHW Roman Łoj (vlevo) a generální ředitel OKD Ján Fabián po podpisu zakládající dohody Evropské platformy bezpečnosti práce v hornictví. Praxe místo planého teoretizování Fungování platformy nemá být založeno na planém teoretizování. Důraz bude kladen na praktickou výměnu zkušeností, ukázky příkladů přijatých opatření a technických řešení zvyšujících bezpečnost práce a vzájemné konzultace nad konkrétními problémy, které je nutné řešit přímo na důlních pracovištích. Rádi se seznámíme s tím, co dělají kolegové jinak a v případě, že se tyto postupy a opatření ukážou použitelné i v našich podmínkách, budeme se snažit je zavést i v dolech OKD. Stejně tak se podělíme o naše zkušenosti, protože v uplynulých letech jsme toho v oblasti zvyšování bezpečnosti práce udělali mnoho. Často není nutné něco znovu vymýšlet, stačí se ohlédnout kolem sebe, vysvětlil Fabián. Obě firmy se shodly na prioritách letošní spolupráce. V prvé řadě má jít o problematiku geomechanických jevů a realizaci opatření, jak jim čelit. Dále o mikroklimatické podmínky v dole, hygienické předpisy a kontrolu jejich dodržování, prevenci úrazovosti nebo monitoring pohybu osob na vybraných pracovištích v dolech. Zástupci KHW zdůraznili svůj zájem o řešení problematiky důlního plynu, jeho těžby a dalšího využití. Marek Síbrt 13

14 odpovědnost rekultivace bezpečnost technologie interview ekonomika OKD: Bezpečnost se dá a musí řídit Společnost OKD představila Bezpečnostní kampaň Hlavním cílem zůstává to, aby se všichni zaměstnanci každý den vraceli ve zdraví ke svým rodinám. Pro všechny společnosti NWR platí základní motto, že lidé jsou tím nejcennějším kapitálem, který mají, a jejich bezpečnost a zdraví jsou nezpochybnitelnými prioritami při každodenní činnosti. Počet úrazů v dolech OKD klesl v roce 2012 na historické minimum a například v porovnání s rokem 2007 se snížil o více než polovinu (z 519 na 238). Stejně tak celosvětově uznávaný ukazatel úrazové četnosti LTIFR dosáhl nejnižší úrovně za dobu fungování firmy na hodnotě 7,6. Firma tím pokračuje v plnění programu PERSPektiva 2015, který stanovuje snížení ukazatele na hodnotu 5 do roku To, že společnost OKD bere otázky bezpečnosti práce jako svou prioritu a pracuje na jejím dalším zlepšování, potvrzuje i skutečnost, že firma na začátku roku představila Bezpečnostní kampaň Ta popisuje konkrétní kroky a opatření připravená k uvedení do praxe v letošním roce. Jejich záměrem je další zvyšování úrovně bezpečnosti v dolech a zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců. Hlavním cílem je zapojit všechny zaměstnance do procesu trvalého zlepšování úrovně bezpečnosti v dolech, abychom dosáhli v roce 2015 snížení ukazatele úrazové četnosti na hodnotu 5. Proto je nutné, aby si odpovědnost za své zdraví i zdraví svých kolegů uvědomovali všichni zaměstnanci a tomu přizpůsobili své pracovní návyky. K velké většině úrazů v dolech totiž dochází důsledkem selhání lidského faktoru. Především nerespektováním bezpečnostních předpisů a směrnic, říká provozní ředitel OKD Leo Bayer. Pravidelná školení jako cesta k vyšší bezpečnosti Firma klade důraz na vzdělávání a školení zaměstnanců k bezpečné práci. V letošním roce si proto dala za cíl další zlepšení úrovně výuky. Chceme výuku dále zkvalitnit. Udělat ji atraktivnější, Odpovědný přístup k vlastnímu zdraví je klíčovým aspektem pro zvyšování bezpečnosti v dolech OKD. LTIFR = ukazatel úrazové četnosti, počet úrazů s délkou pracovní neschopnosti v délce minimálně 3 dnů/1 milion odpracovaných hodin aby ji lidé nebrali jako nutné zlo, které je zdržuje, ale jako něco, díky čemu budou cítit ještě větší odpovědnost za sebe a za lidi, s nimiž jsou na pracovišti, říká generální ředitel OKD Ján Fabián. Kromě horníků procházejí pravidelnými bezpečnostními školeními také techničtí pracovníci a předáci hornických kolektivů. Jednou za měsíc probíhá bezpečnostní školení v délce 60 minut na aktuální téma v oblasti bezpečnosti práce pro všechny pracovníky dolů. V případě vlastního pracoviště se denně konají krátká operativní desetiminutová poučení týkající se bezpečnosti práce na samotném pracovišti ze strany vedoucího úseku, revírníka nebo předáka. Stop nebezpečným pracovním postupům Firma pro rok 2013 zároveň přijala k těm stávajícím řadu nových technických a organizačních opatření, jejichž cílem je zvýšit bezpečnost v dolech. Všechny úrazy, ale i nebezpečné situace, kdy k úrazu nedošlo jen shodou okolností, jsou pečlivě prošetřovány a následně jsou přijata taková opatření, aby nemohlo docházet k jejich opakování. Cílem je zastavit každý pracovní postup, který je i potenciálně nebezpečný. Všichni techničtí a vedoucí pracovníci musí ještě přísněji dohlížet na dodržování všech předpisů a nařízení. U každého úrazu vyžadujeme pečlivé prošetření. To platí dvojnásob pro úrazy, u nichž je zřejmé, že příčinou bylo zanedbání bezpečnostních pravidel. V případě, že dojde k vážnému úrazu způsobenému 14

15 nedbalostí, zastavujeme práci. Nekompromisně. Klidně na několik hodin, dodává Fabián. Základní hornické pravidlo říká, že počet sfárání musí být stejný jako počet vyfárání. Cílem OKD je proto dosáhnout bezúrazového provozu, a především - vyhnout se závažným úrazům. Pracovat bezpečně se vyplatí! Motivace je klíčový faktor pro odpovědnou práci každého zaměstnance. Proto stejně jako v uplynulých letech vyhlásila společnost OKD motivační soutěže v bezúrazovém provozu jak pro jednotlivce, tak i pracovní kolektivy. Zaměstnanci, kteří pracují celý rok bez úrazu, jsou na jeho konci zařazeni do slosování o 15 zájezdů v celkové hodnotě Kč pro dvě osoby. Na každém dole se zároveň za jednotlivá pololetí oceňují nejlepší kolektivy v oblasti bezpečnosti práce z úseků rubání, vybavování a likvidace. Soutěže jednotlivců i pracovních kolektivů a možnost ocenění se vztahují jak na kmenové zaměstnance OKD, tak na pracovníky dodavatelských firem. Součástí kampaně zůstává pravidelné měsíční bezpečnostní heslo. Pro zvyšování povědomí zaměstnanců o odpovědnosti za své zdraví a bezpečnost využívá OKD také svůj interní týdeník Horník. Díky programu POP 2010 se prokazatelně zvýšila bezpečnost a zlepšily pracovní podmínky v dolech OKD (snížení prašnost, lepší zajištění stropu ). Ale i po jeho ukončení firma realizuje projekty, jejichž cílem je zlepšit úroveň pracovního prostředí horníků. Pro zlepšení mikroklimatických podmínek byla například dokončena centrální klimatizace na Dole Karviná. Principy bezpečnosti: Při práci není nic důležitější než to, abychom se ve zdraví vrátili domů Bezpečnost se DÁ a MUSÍ řídit Každému pracovnímu úrazu MĚLO být a MUSÍ být zabráněno VŠICHNI máme nárok na bezpečné pracoviště a zodpovědnost za něj LTIFR ukazatel úrazové četnosti v dolech OKD Počet registrovaných úrazů v dolech OKD ,68 16,55 15,33 12,45 11,25 8,61 7,82 7, Společnost OKD těží uhlí v Hornoslezské černouhelné pánvi v blízkosti polských hranic, kde v obdobných podmínkách pracují polští těžaři. Proto byla na jaře letošního roku uzavřena dohoda o vzniku Evropské platformy bezpečnosti práce v černouhelném hornictví mezi společnostmi OKD a Katowicky Holding Weglowy, která je otevřena vstupu dalších evropských těžařů. Platforma má sloužit k praktické výměně zkušeností, ukázkám příkladů přijatých opatření a technických řešení zvyšujících bezpečnost práce a vzájemným konzultacím nad konkrétními problémy přímo na daném místě v dole. V oblasti zvyšování bezpečnosti práce v dolech OKD spolupracuje také s polskou společností JSW. Oblast bezpečnosti práce má v OKD jasný institucionální rámec. Každý měsíc probíhají pravidelná jednání Revírní bezpečnostní komise za účasti generálního ředitele OKD, provozního ředitele firmy, ředitelů dolů a náměstků pro bezpečnost, kde je předložena detailní zpráva a rozbor stavu příčin a přijatých opatření pro zvýšení bezpečnosti a hygieny práce. Marek Síbrt 15

16 odpovědnost rekultivace bezpečnost technologie interview ekonomika Mosambik: Další příběh ekonomického růstu v Africe Po téměř pěti stoletích pod nadvládou Portugalska se v roce 1975 Mosambik stal nezávislým státem. V té době patřil k nejchudším zemím světa, jeho hospodářství bylo navíc podlomeno nepovedenými ekonomickými pokusy, nadměrným suchem a mezi lety 1977 a 1989 i brutální občanskou válkou. Po ní přišla na sklonku 80. let 20. století série potřebných makroekonomických a fiskálních reforem a v roce 1994 se konaly první volby, jichž se účastnilo více politických stran. To vše s pomocí Mezinárodního měnového fondu ekonomice země prospělo. Rozpočet Mosambiku byl i tak ještě v roce 2012 ze 40 % závislý na zahraniční pomoci a více než polovina populace v zemi stále žije pod hranicí chudoby. Možná se ale začíná blýskat na lepší časy. Mapa hlavních projektů těžby uhlí a související infrastruktury v Mosambiku Minas Moatize Revuboe Songa Zambeze Benga Moatize Port of Maputo Mosambik Port of Beira Port of Chinde Port of Nacala Železniční trať Sena Železniční koridor Nacala Říční nákladní doprava na řece Zambezi Obr. č. 2: AME (2012) Maputo Obr. č. 1: Zdroj: fotolia.com Rozsáhlé přírodní bohatství Mosambiku láká významné světové investory, kteří by měli v nejbližších letech podpořit rozvoj země. Podle předpokladů by výnosy z otvírky rozsáhlých zásob uhlí, zemního plynu a titanu a z výroby elektřiny ve vodních elektrárnách mohly do pěti let nahradit zahraniční pomoc a posunout Mosambik z pozice jedné z nejchudších zemí na kontinentu k nejrychleji se rozvíjejícím. V Mosambiku se nacházejí významné zásoby koksovatelného uhlí. Extenzivní průzkum a investice na zelené louce proměnily za poslední dekádu tuto zemi v důležitého exportéra s uznávanou kvalitou tvrdého koksovatelného uhlí, které se spotřebovává především v Indii, Číně a Japonsku. Rozvoj uhelného hornictví se soustředí do provincie Tete v okolí dvou uhelných pánví Moatize a Muchana-Vusi. Zásoby 1 uhlí v obou pánvích se odhadují na 4,2 miliard tun vysoce kvalitního koksovatelného uhlí, což odpovídá zhruba devítinásobku roční spotřeby Číny. Dvě velké mezinárodní těžební společnosti Rio Tinto a Vale začaly v loňském roce, kdy se v zemi vytěžilo 4,9 miliónu tun uhlí, z Mosambiku vyvážet první uhlí. Podle konzervativních prognóz by se měl Mosambik zařadit už v roce 2015 mezi 10 největších světových těžařů uhlí a odhaduje se, že průměrný roční vývoz uhlí do konce dekády vzroste na více než 30 miliónů tun. Tento předpoklad ale v sobě skrývá několik rizik. 16

17 Kapacita v mil. t / rok Těžba v mil. t / rok Výrobní profil vybraných projektů těžby koksovatelného uhlí Obr. č. 3 Zdroj: Firemní informace, analýza NWR Kapacita přístavů v letech Benga O/C (Rio Tinto) Minas Moatize (Beacon Hill Resources) Moatize O/C (Vale) Obr. č. 4 Zdroj: Firemní informace, analýza NWR V Mosambiku se nyní hloubí několik dolů se zásobami koksovatelného uhlí. Dva nejrozvinutější projekty Benga a Moatize mají dohromady odhadem zdroje 2 v objemu 4,5 miliardy tun. Již dnes je zřejmé, že jen samotná těžba uhlí z těchto dvou projektů naplní většinu železniční a přístavní kapacity země. Otázkou nicméně zůstává, zda je plánovaný export stále vyšších objemů koksovatelného uhlí především kvůli zchátralé mosambické infrastruktuře reálný. Maputo Port Beira Port Nacala Port Revuboe O/C (Anglo American) Songa O/C (Jindal Steel & Power) Zambeze (Rio Tinto) V současné době je v provozu pouze jediná železniční trať tzv. Sena Line kterou lze uhlí převážet z provincie Tete do nejbližšího přístavu v Beiře vzdáleného 575 kilometrů. Trať byla při občanské válce těžce bombardována a je ve špatném stavu. V roce 2012 se často stávalo, že vlaky naložené uhlím vykolejily a doprava se zastavila někdy i na několik týdnů. Situace se ještě zhoršila v únoru roku 2013, kdy bylo při záplavách zničeno několik kilometrů této tratě, která byla následně opravována minimálně do půlky března. Společnost Vale mezitím zahájila výstavbu železniční tratě Nacala, která má spojit její doly v Moatize v provincii Tete s přístavem v Nacale. Celkové náklady projektu se očekávají na úrovni 1,1 miliardy USD s termínem dokončení na konci roku V současnosti se zpochybňuje i finanční návratnost stavby nových tratí. Když byly ceny koksovatelného uhlí v roce 2011 na vysokých úrovních, zdála se výstavba nových železničních tratí jednoznačně 1 Zásoby (reserves) dle metodiky JORC. 2 Zdroje (resources) dle metodiky JORC. nejlepším východiskem, jak vyřešit špatnou infrastrukturu. Při současných nízkých cenách koksovatelného uhlí, které těžařům krátí zisky, se investice těžko zdůvodňují. Levnějším řešením přepravy uhlí z vnitrozemských dolů do přístavů se ukazuje lodní doprava po řece Zambezi. Tento návrh však loni kvůli ekologickým hlediskům zablokovala mosambická vláda. Společnost Rio Tinto v důsledku toho musela v Mosambiku odepsat rozvojové projekty na těžbu uhlí v hodnotě 3 miliard USD. Ale problém nespočívá pouze v přepravě uhlí do přístavů. Místní obyvatelé jsou v poslední době stále rozčarovanější vývojem situace. Obecně se tvrdí, že společnost Vale nezvládla přesídlení osob, jejichž přestěhováním se uvolnil prostor pro výstavbu jednoho z jejích důlních provozů. Tito lidé vloni zablokovali trať Sena, aby protestovali proti neplnění slibů ze strany těžařů. Ani přes snahu společnosti o rychlou nápravu nebyl spor do dubna roku 2013 zcela vyřešen. I v hlavním městě provincie Tete jsou slyšet stížnosti na nedostatek pracovních příležitostí pro místní, na zaměstnávání zahraničních dělníků a na ignorování místní produkce. Těžařské společnosti kontrují nedostatkem kvalifikované pracovní síly v regionu a snahou vybudovat technické školy a vzdělávací programy pro místní obyvatele. Uhlí se v roce 2012 stalo druhým největším vývozním artiklem Mosambiku, čímž se v daném roce snížil obchodní deficit země o 2,6 %, což mělo pozitivní dopad na ekonomiku státu. Infrastruktura ale zůstane i nadále překážkou rozvojových projektů. Protože je těžba místních uhelných zásob relativně levná, má přesto Mosambik příležitost stát se do budoucna významným exportérem uhlí. Toho lze dosáhnout pouze bilaterálním řešením sporů mezi obyvateli a investory a jen při zlepšujících se podmínkách na trhu s koksovatelným uhlím, které by odůvodnily nezbytné rozsáhlé investice. V dlouhodobé perspektivě by se pro všechny zúčastněné strany stalo přínosem, kdyby Mosambik následoval Botswanu a jiné africké státy a budoval svůj příběh afrického rozmachu. Martin Bernat 17

18 odpovědnost rekultivace bezpečnost technologie interview ekonomika Úspory energií mají ekonomický i ekologický význam Hlubinná těžba černého uhlí je náročná na spotřebu energie. Společnost OKD proto hledá cesty, jak její využívání zefektivnit. Důvody jsou nejen ekonomické, ale i ekologické. Pod pojmem energie si většina lidí představí elektřinu, případně teplo, které využíváme v domácnosti, nebo benzin a naftu, na něž jezdí auto. V případě hlubinné těžby černého uhlí v OKD je ale třeba toto chápání podstatně rozšířit. Analogicky jako se lidé snaží nesvítit a vypínat topení, když nejsou doma, a na silnici jezdit tak, aby spotřeba paliva byla co nejnižší, hledá OKD cesty, jak účinněji využívat energie při těžbě uhlí. To vše bez dopadu na efektivitu provozu, ale především s důrazem na dodržování zásadní myšlenky, že bezpečnost musí být na prvním místě. Zhruba 60 % z celkové spotřeby energie připadá v našem případě na tu elektrickou. Významný podíl zaujímají s 24 % tepelná energie a s 12 % stlačený vzduch. Zbylá 4 % pokrývá nafta a benzin, říká manažer udržitelného rozvoje NWR Tomáš Rak. Hledání cest k úspoře spotřeby elektřiny Z celkové spotřeby elektřiny ve skupině NWR připadalo v loňském roce 94 % na OKD. To představuje v absolutních hodnotách MWh. Těžařská firma se proto neustále snaží spotřebu zefektivňovat, a tím dosáhnout potřebných úspor. Toto úsilí je ale limitováno několika zásadními faktory. Spotřeba elektřiny je do značné míry závislá na objemu těžby uhlí. Na něm závisí činnost razicích a dobývacích komplexů, dopravníkových pásů, skipového zařízení a úpraven uhlí. Na těžbě jsou závislé dvě třetiny spotřeby elektrické energie. Významné úspory jsou zde obtížně realizovatelné. Zásoby uhlí musíme zpřístupnit, vytěžit a dopravit na povrch, kde prochází úpravárenským procesem, abychom uhlí mohli dodat zákazníkům, vysvětluje Rak. Podíl typů energie na celkové spotřebě v OKD (2012) 4 % 60 % 12 % 24 % Elektrická energie Tepelná energie Stlačený vzduch Ostatní Na spotřebě elektrické energie v OKD se jednou pětinou podílí důlní ventilátory zajišťující přísun čerstvého vzduchu do důlních děl. Pro zajištění bezpečnosti horníků a odpovídající úrovně pracovního prostředí probíhá větrání dolu nepřetržitě. Malou část spotřeby (2 %) tvoří těžní stroje sloužící k dopravě horníků a materiálu do dolů. Z uvedených oblastí se OKD soustředí na úspory u větrání především optimalizací chodu hlavních důlních ventilátorů, případně na zefektivnění dopravy vytěženého materiálu pod zemí. Firma detailně monitoruje vytíženost pásových linek a zastavuje je v případech, kdy nedopravují vytěžený materiál. Výše spotřeby tepelné energie se logicky odvíjí především od venkovní teploty. V topném období se využívá na vytápění budov a pro ohřev vtažných větrů, celoročně pro přípravu koupelové vody pro zaměstnance. V topném období se provádějí úsporná opatření, jako je např. ekvitermní regulace objektů. Rozdělení spotřeby elektřiny v OKD (2012) 19 % 11 % Důl Skip Úpravny Těžní stroje Hlavní důlní ventilátory Ostatní Stlačený vzduch nákladný zdroj energie V případě, že nelze na důlním pracovišti kvůli možnému vznícení nebo výbuchu plynu použít jako zdroj energie elektřinu, využívá se stlačený vzduch. Díky opatřením, která se týkala především optimalizace tlaku stlačeného vzduchu v rozvodech v podzemí, klesla spotřeba tohoto zdroje energie v průběhu uplynulých 20 let v OKD o desítky procent. V současnosti dochází ke snížení spotřeby nahrazováním energeticky náročných zařízení úspornější technikou (úseková vzduchová čerpadla 2 XDA-100). Stlačený vzduch vyrábí dodavatelé OKD v kompresorech na povrchu. Výroba je velmi nákladná vzhledem k nepoměrně menšímu využití energie, která vstupuje do kompresoru (používá se převážně elektrická energie), ve v ztahu k energii stlačeného vzduchu vystupujícího ze zařízení. Uvedené snížení spotřeby proto představuje významnou úsporu nákladů. Roman Grametbauer 43 % 2 % 17 % 8 % 18

19 Kozinec: Příklad nového přístupu k rekultivacím Ojedinělý rekultivační projekt připravuje společnost OKD v lokalitě Kozinec na Karvinsku. Do roku 2022 vznikne na rozloze 170 hektarů unikátní biotop i oblast pro volnočasové aktivity lidí. Rozsáhlé území mezi Karvinou a obcí Doubrava, jehož jméno je odvozeno od jeho zemědělského využití v minulosti, je v mnoha ohledech z hlediska biodiverzity unikátní. Nachází se v říční terase řeky Olše a v severní části sousedí s pozůstatky lužního lesa. Právě díky velké přírodní hodnotě, kterou lokalitě přisuzují experti, přistoupila společnost OKD k této rekultivační akci zcela novým způsobem. Území Kozince je dotčeno hornickou činností lokality ČSA Dolu Karviná. Důlní vlivy se projevují přetvářením reliéfu terénu a vlivem těžby vznikla kotlina, kdy terén v některých místech poklesl až o sedm metrů, která se průběžně zaplavuje spodní vodou. Vzniká tak postupně rozlehlé jezero. Technická část rekultivace Kozince začala v roce 2006 a její ukončení je plánováno na rok Následná biologická rekultivace má skončit v roce Celkové náklady projektu, které hradí z vlastních prostředků společnost OKD, jsou odhadovány na 600 miliónů korun. Projekt bude probíhat v několika etapách a budou se na něm podílet nejen projektanti, ale také botanici, zoologové a krajinní architekti. Území bude rozděleno na dvě části, z nichž severní, navazující na lužní les v meandru Olše, bude určena pro přírodu se snahou o zvýšení druhové rozmanitosti rostlin a živočichů, jižní pak k volnočasovým aktivitám obyvatel Karvinska. Během rekultivace vznikne několik zajímavých terénních útvarů. Díky třem poloostrovům bude vodní plocha rozčleněna několika zátokami, uprostřed vodní hladiny vzniknou dva ostrovy. Jeden z nich nebude osázen dřevinami, ale ponechán přirozenému přírodní- Pohled na rozsáhlé území Kozince, které právě prochází rekultivací, z ptačí perspektivy. V pozadí hornické město Karviná. mu vývoji a měl by se stát vhodným místem pro hnízdění ptáků. V severní části vodní plochy vznikne hlavní ostrov ve tvaru kozy, čímž symbolicky odkazuje na název lokality. Jeho součástí bude dvanáct menších ostrůvků určených pro hnízdění ptáků. Břehy poloostrovů budou mít mírný sklon %, navíc budou ve výšce maximálně 1,5 metru nad vodou, aby zapadaly do okolní krajiny. Pro modelaci terénu bude navezena hlušina, zemina a úrodná ornice. Zoologové doplní krajinné útvary o objekty vhodné pro život a rozmnožování co největšího množství živočichů. Vzniknou dosedací berličky s bidýlky pro dravce. V plazníku najdou útočiště různé druhy plazů. Plazník je vyrobený z kulatin, které jsou do sebe zapasovány tak, aby vznikl obdélník. Do něho jsou umístěny větve, které jsou pak přesypány zeminou. Tím se mezi nimi vytvoří velké množství skulin a děr, které jsou ideální jako úkryt a místo pro rozmnožování plazů, vysvětluje rekultivační expert OKD Jan Slíva. Pro hmyz a další živočichy budou sloužit kmeny pokácených stromů na souši i ve vodě. Jižní část lokality bude určena k volnočasovému využití pro obyvatele Karvinska. Již nyní je místo vyhlášeným rybářským revírem, sloužit má ale i ke koupání, vodním sportům a okolí má být upraveno pro cykloturistiku. Marek Síbrt 19

20 odpovědnost rekultivace bezpečnost technologie interview ekonomika Profesionální i amatérský sport s podporou OKD Podpora sportovních aktivit ze strany OKD nesměřuje pouze k profesionálům. Firma si uvědomuje význam sportu nejen jako smysluplné volnočasové aktivity pro mládež, ale i jako tmelícího prvku pro společenský život v obcích na severní Moravě a ve Slezsku. Dvanáctinásobný mistr republiky v házené z Karviné, vicemistři ragbyové extraligy z Havířova, ambiciózní druholigový fotbalový klub z Karviné a třetiligový tým z Orlové, vicemistr světa v plavání s ploutvemi Ondřej Broda, ultramaratónský cyklista Svaťa Božák, amatérské fotbalové kluby v regionu, ale i řada sportovních akcí pro děti a mládež v kraji jsou dlouhodobě podporováni dceřinou společností New World Resources, těžařskou firmou OKD. Těžaři si uvědomují nemalý význam sportu pro společnost, a proto každoročně směřují řádově miliony korun na podporu profesionálních týmů i amatérských spolků v regionu. Díky podpoře profesionálních týmů se rozšiřuje obyvatelům regionu nabídka atraktivního využití volného času. Díky pozornosti věnované amatérskému a mládežnickému sportu mohou stovky lidí smysluplně rozvíjet svůj talent a trávit volný čas. To má zásadní význam především u dětí a mládeže, kde sportovní aktivity slouží mimo jiné jako prevence sociálně-patologických jevů. Házená symbióza sportu a hornictví na Karvinsku Karvinský házenkářský klub se během své existence stal dvanáctinásobným mistrem republiky. Počátky házené ve městě v roce 1952 přitom přímo souvisí s hornictvím, když první házenkářský kroužek vznikl při tehdejším Odborném učilišti Dolu 1. máj. Mezi házenkářskou elitou se klub poprvé objevil v sezoně 1962/1963, v sezoně V plaveckém klubu Kosatky Karviná se věnují závodnímu plavání desítky dětí z regionu. Díky OKD může klub organizovat mládežnické závody v Karviné. 1967/1968 vyhrál svůj první titul. Klub v dalších desetiletích pravidelně startoval v evropských pohárech, několik let byl účastníkem prestižní Ligy mistrů. Zásluhou zmiňovaných úspěchů se stala házená v Karviné významným fenoménem, který přitahuje na tribuny extraligových zápasů diváky, ale především stovky dětí z Karvinska do mládežnických týmů. Klub s názvem HCB OKD Karviná symbolizujícím úzké propojení s těžařskou firmou, je v České republice považován za špičkové centrum výchovy budoucích profesionálů a reprezentantů, ale i místo, které dětem nabízí možnost smysluplného trávení volného času. Podpory OKD si vážíme, firma je spolu s městem pro naše fungování a rozvoj naprosto zásadní. Nebojím se výrazu nenahraditelná. Jen díky OKD můžeme dlouhodobě patřit mezi českou házenkářskou špičku, a to v dobách ekonomicky jednodušších i náročnějších, které nastaly v poslední době. Ale hlavně, stovkám dětí z Karvinska se u nás mohou věnovat zapálení trenéři, kteří jim dávají důležitý vklad do života: bojovnost, smysl pro fair-play a touhu po tom být úspěšný. A vlastně není důležité, jestli se z nich stanou profesionálové nebo zůstane sport jen jejich koníčkem, říká prezident klubu Roman Farář. Fotbal v Karviné Ještě v polovině 90. let minulého století existovalo v Karviné několik fotbalových klubů pod hlavičkou samostatných dolů a průmyslových podniků ve městě, které hrály nižší fotbalové soutěže. 20

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V

ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V ZISKOVÁ HLUBINNÁ TĚŽBA UHLÍ V EVROPĚ FIKCE NEBO REALITA? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii a zástupce GŘ 1. června 2010 Praha, IVD OKD, a.s. Prokešovo náměstí 6/2020 728 30 Ostrava OKD

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

UHLÍ včera, dnes a zítra

UHLÍ včera, dnes a zítra Sev.en EC, a.s. UHLÍ včera, dnes a zítra Seminář: Mariánské Lázně 4. 9. 2015 Kdy je včera? Uhelná ložiska se tvořila v karbonu a permu (ČU) a jury a křídy (HU), tj. před cca 360 mil. lety Mostecká pánev

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA. Prosinec 2014 4. ročník Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Prosinec 2014 4. ročník Obsah prezentace Představení průzkumu Zkušenosti společností s daněmi a daňovou správou Porovnání vnímání

Více

Hospodářské výsledky společnosti New World Resources za 1. pololetí 2008

Hospodářské výsledky společnosti New World Resources za 1. pololetí 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA Hospodářské výsledky společnosti New World Resources za 1. pololetí 2008 Dobrá výkonnost je odrazem stále posilujícího trhu koksovatelným uhlím AMSTERDAM (28. srpna 2008) New World Resources

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru

Pražská energetika a EnBW. Komplexní energetická řešení šitá na míru Pražská energetika a EnBW Komplexní energetická řešení šitá na míru Kdo jsme? Akcionářská struktura společnosti PRE Pražská energetika Holding, a.s. - 57,87 % Fyzické a právnické osoby - 0,87 % Spolupráce

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU Karel Zubek Vsetín 18 dubna 2013 Spotřeba a výhled celosvětové spotřeby energií Světová poptávka po elektrické energii vzroste za čtvrtstoletí do roku 2035 o 70%, tedy

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011 Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel Praha, 1.3.2011 OHLÉDNUTÍ ZPĚT Vývoj stavebnictví v roce 2010 potvrzuje pokračování trendu roku 2009 Celoroční výsledek 2010 je nejhorší od

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

10 let České republiky v EU

10 let České republiky v EU Podnikatelské fórum, 30. dubna 2014 10 let České republiky v EU Výhody a nevýhody členství v EU očima podnikatele All rights reserved. Siemens Česká republika Hlavní ukazatele 33 22 22 9,7 miliard Kč miliard

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu 10. prosince 2012 Praha Hnědé uhlí jako jediný domácí nerostný energetický zdroj domácí produkce hnědého uhlí zatím plně pokrývá domácí

Více

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Důvody aktualizace surovinové

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Proces strategické revize NWR: předběžná analýza a neauditované ilustrační hospodářské projekce

Proces strategické revize NWR: předběžná analýza a neauditované ilustrační hospodářské projekce Amsterdam a Londýn, 18. prosince 2015 Proces strategické revize NWR: předběžná analýza a neauditované ilustrační hospodářské projekce New World Resources Plc a New World Resources N.V. (společně dále jako

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Vzduch z hlediska ekologie

Vzduch z hlediska ekologie Variace 1 Vzduch z hlediska ekologie Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Vzduch Vzduch je jedním

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Energeticky úsporné stavby móda, uvědomělý trend nebo neodbytná realita? Radovan Mužík, Partner, INCOMA Research Praha, 4.3.2009

Energeticky úsporné stavby móda, uvědomělý trend nebo neodbytná realita? Radovan Mužík, Partner, INCOMA Research Praha, 4.3.2009 Energeticky úsporné stavby móda, uvědomělý trend nebo neodbytná realita? 1 Radovan Mužík, Partner, INCOMA Research Praha, 4.3.2009 Agenda 2 Aktuální vnímání současné situace z pohledu stavebních firem

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.

IT Cluster People for IT IT for People. Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb. IT Cluster People for IT IT for People Ivo Vondrák Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz Kontext Hlavní směry výzkumu a vývoje Biologické a ekologické

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech

Více

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost!

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost! Poradenství pro snižování nákladů Vaše úspory jsou naše starost! KDO JSME EZ Trade Center pomáhá firmám SNÍŽIT provozní NÁKLADY, čímž jim umožňuje dosáhnout VÝZNAMNÝCH ÚSPOR, které se odráží v NÁRŮSTU

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance

www.ipfin.co.uk Finanční vzdělávání v International Personal Finance Finanční vzdělávání v International Personal Finance International Personal Finance Kdo jsme? mezinárodní finanční společnost obsluhujeme 2.5 miliónu zákazníků v Polsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku,

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2010 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011

Příloha: 1) Informace o Programu Čistá energie Praha v letech 1994 2010 2) Pravidla Programu Čistá energie Praha pro rok 2011 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ Úřad MČ Praha 1 57 k rukám starosty MČ Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum MHMP 414202 /2011 Doubrava / 4314 17. 5. 2011

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce

Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY 2. VLNA INVESTIČNÍHO ROZVOJE MĚST A OBCÍ Listopad 2015 Jméno Příjmení funkce ENERGETICKÉ ÚSPORY PŘINÁŠÍ DO ČR V PODOBĚ ALTERNATIVNÍHO SCHÉMATU 80 MLD. KČ EVROPSKÝCH A NÁRODNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

1BHospodářský telegram 08/2010

1BHospodářský telegram 08/2010 1BHospodářský telegram 08/2010 Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání Index obchodního klimatu ifo pro živnostenské hospodářství Saska, nových spolkových zemí a Německa, statistické hodnoty,

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

Budoucnost českého teplárenství

Budoucnost českého teplárenství Pavlas Luboš Budoucnost českého teplárenství S uhlím nebo bez? Mělník, Euroenergy, 20. 21. 6. 2013 Tři hlavní otázky 1. Potřebuje nebo chce ČR udržet systém dálkového zásobování teplem? 2. Chtějí vůbec

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Politika ochrany klimatu

Politika ochrany klimatu Politika ochrany klimatu Brno, 4.5. 2010 Mgr. Jiří Jeřábek, Centrum pro dopravu a energetiku Adaptace vs Mitigace Adaptace zemědělství, lesnictví, energetika, turistika, zdravotnictví, ochrana přírody,..

Více

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 STAVEBNICTVÍ V ČR Ing. Václav Matyáš prezident SPS v ČR 1 2 Bytová výstavba 1989 2014 3 Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky 21. února 2012 Senát Parlamentu ČR, Praha Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstvo životního prostředí ČR

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Čínská ekonomika se odráží ode dna, počítá se silným růstem střední třídy Za poslední 3 měsíce přišla z Číny série dobrých makrodat, nejvýznamnějším údajem byl nárůst HDP Číny meziročně

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI internetové centrum pro energetické řízení Program energetického managementu a monitoringu Úvod Náklady na paliva, energii a vodu se stávají

Více

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Ing. Tomáš Pastrňák, MBA Předseda výboru České asociace interim managementu Člen představenstva krajské hospodářské komory MSK Člen komise pro majetek a hospodářskou

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at RISK je náš byznys 1 Bezpečnost je základní potřebou Bezpečnost nemůže být jakkoli považována za izolovaný požadavek. Pochopení potenciálních rizik je základem pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení.

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Zpravodaj č. 4 srpen 2014

Zpravodaj č. 4 srpen 2014 Zpravodaj č. 4 srpen 2014 OBSAH ZPRAVODAJE Vhodné nástroje zeleného nakupování v budovách... 1 Projekt zeleného nakupování ve školských objektech... 1 Projekt zeleného nakupování v objektu krytého plaveckého

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více