VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2012"

Transkript

1 1 KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/ Praha 4 Modřany IČ: VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2012 Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou IČ: DIČ: CZ Obchodní rejstřík: zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 886 Telefon, , webové stránky: vedoucí kancelář Jordana Jovkova kancelář pobočka Webové stránky, facebook: https://www.facebook.com/kulturnicentrum12 Zřizovatel: Městská část Praha 12, Písková 830/25, Praha 4 - Modřany Označení objektů ve výroční zprávě: Středisko 1 Jordana Jovkova Středisko 2 pobočka Pertoldova

2 2. HLAVNÍ ČINNOST 2 Předmětem hlavní činnosti je organizování akcí v oblasti kulturní, výchovné, vzdělávací a poznávací, poradenské, společenské, rekreační a oddechové. Pro naši činnost máme k dispozici dva objekty. Prvním je polyfunkční dům v Jordana Jovkova 3427/20, ve kterém máme k dispozici přízemí a zvýšený suterén. V tomto objektu jsme v nájmu, objekt je ve vlastnictví Magistrátu hlavního města Prahy. Objekt je bezbariérový. Druhým je budova v Pertoldově 3346/10, kde sídlí naše pobočka. Hned vedle budovy pobočky je venkovní prostor Dvora, ve kterém pořádáme sezónní akce. V budově pobočky funguje v samostatné klubovně Klub Sluníčko, který je určen dětem a maminkám. Tuto budovu vlastní Městská část Praha 12, která nám ji svěřila k užívání a ke správě. V rámci hlavní činnosti se věnujeme zejména organizaci akcí v těchto oblastech: * dopolední pořady pro MŠ, ZŠ a SŠ * sobotní akce pro děti i rodiče * zábavné akce pro děti * koncerty a divadla * aktivity pro seniory * přednášky, semináři * relaxační a alternativní programy * pohybové, sportovní a taneční aktivity * mimoškolní dlouhodobé zájmové a vzdělávací kurzy * krátkodobé umělecké kurzy * výstavy, workshopy * akce pro maminky s dětmi v Klubu Sluníčko * akce ve Dvoře V RÁMCI HLAVNÍ ČINNOSTI SE USKUTEČNILO V OBOU OBJEKTECH AKCÍ NÁVŠTĚVNOST CELKEM OSOB

3 3 I. AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ Do této oblasti patří dopolední vystoupení pro děti a mládež z MŠ, ZŠ a SŠ, akce pro děti i rodiče, akce pro družiny, cestovatelské přednášky pro školy, preventivní programy a programy o poskytování první pomoci pro školy. CELKEM SE USKUTEČNILO 173 AKCÍ PRO DĚTÍ. Celkový počet akcí pro děti a mládež lze rozdělit do několika dalších tématických okruhů. Většina těchto akcí pro děti se koná ve středisku 1 z důvodu bezbariérového přístupu do objektu. V roce 2012 jsme spolupracovali v rámci akcí pro děti s těmito školami: ZŠ T.G.Masaryka, ZŠ Rakovského, ZŠ a MŠ K Dolům, ZŠ profesora Švejcara, ZŠ a MŠ ANGEL, ZŠ a MŠ Na Beránku, ZŠ Písnická, ZŠ a MŠ Smolkova, ZŠ Zárubova, ZŠ a MŠ Zlatníky Boskovice, ZŠ Meteorologická, ZŠ Jeremenkova, ZŠ Na Líše, ZŠ Jižní IV., ZŠ Plamínkové, ZŠ Vladislava Vančury, ZŠ Jílovská, ZŠ U Krčského lesa, ZŠ Kunratice, ZŠ Na Planině, ZŠ nám. Osvoboditelů, ZŠ a MŠ Zvole, ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice, ZŠ Filosofská, ZŠ Písnice, MŠ Srdíčko, MŠ Pohádka, MŠ Zvoneček, Církevní mateřská škola Studánka, Mateřská a základní škola speciální Diakonie ČCE, MŠ Točná, MŠ Montessori, MŠ Karásek, MŠ Hvězdička, MŠ ANGELKA, MŠ DINO PRESCHOOL, Centrum pro předškolní děti Včelička, DIC a MŠ, Urbanova, Soukromá školka Kouzelné školy 1. DIVADELNÍ A JINÁ PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY MŠ, ZŠ, SŠ - konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 106 akcí pro dětí. V nabídce byly zastoupeny moderní i klasické pohádky, literární a hudební pořady zpracované divadelní formou, představení zaměřená na aktuální témata např. životní prostředí, zdraví apod. Organizace spolupracuje s mnoha umělci a agenturami, které se divadlu pro děti věnují. Kromě titulů, o které je zájem každoročně, zařazujeme i novinky a představení, která svým obsahem doplňují školní osnovy, např. komponované pořady věnované českým i světovým osobnostem. Představení se konají pouze ve středisku 1 z důvodu, že objekt je bezbariérový, což je výhodné nejen pro děti, ale též i pro umělce při stěhování náročných dekorací. 2. CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY PRO ŠKOLY - ZŠ konaly se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 10 přednášek pro dětí. Audiovizuální přednášky jsou opět koncipované pro menší počet diváků, cca pro 2 třídy. Obsahová autentičnosti přednášek je podtržena tím, že přednášející jsou cestovatelé s bohatou zkušeností ( Martin Mykiska, Tomáš Kubeš ).

4 4 3. INTERAKTIVNÍ PREVENTIVNÍ BESEDY PRO ŠKOLY - ZŠ konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 23 besed pro 394 dětí. Organizace organizuje pro ZŠ po celý školní rok programy, které mají preventivní a výchovný charakter. Průběh programů zajišťují lektoři s dlouhodobou praxi v oboru. Preventivní programy jsou určeny vždy pro jednu třídu a probíhají bez účasti vyučujícího či doprovodu ze ZŠ, délka jejich trvání je cca 90 minut. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ PROGRAM PREVENCE ŠIKANY Program je koncipován na dvě setkání. Na prvním se obecně zpracovává téma šikany. Studentům vypráví lektoři příběhy z praxe a studenti k němu zaujímají stanovisko. Na základě těchto příběhů se definuje šikana. Maximálně do dvou týdnů mají studenti druhé setkání, které slouží k oživení informací a více se již zaměřuje na samotné vztahy ve třídě. Program je určen pro 6. a 7. ročníky ZŠ. PROGRAM SEXUÁLNÍ VÝCHOVY Program zážitkovou formou zpracovává téma lidské sexuality. Studenti vyslovují názory na partnerství, první lásky, homosexualitu apod. Za primární cíl si klade naučit mladé lidi otevřeně mluvit o svých pocitech a názorech. Program je určen pro 9. ročníky ZŠ. PREVENTIVNÍ PROTIDROGOVÝ PROGRAM Program si neklade ambice problém drog vyřešit, cílem je pozitivně ovlivnit postoje žáků vůči rizikům užívání a zneužívání návykových látek. Program je určen pro 8. a 9. ročníky ZŠ. PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY Program je zaměřen na sebepojetí dětí v období puberty a dospívání a otázky s ním spojené. Hlavním tématem je především vztah ke svému tělu a tělo jako stavební základ dívčí a chlapecké identity. Program informuje o projevech a důsledcích poruch příjmu potravy bulimie a anorexie. Program je určen pro 6., 7. a 8. ročníky ZŠ. SPECIFICKÉ ZÁVISLOSTI Cílem programu je předat studentům záživnou formou základní poznatky a specifika o tzv. nových (nealkoholových) specifických závislostech. Žáci si osvojují poznatky na základě aktivní práce s příběhy skutečných klientů v těchto oblastech: 1. počítače - o závislosti na PC, PC hrách, internetu či virtuálních médiích, 2. gambling - o závislosti na hazardních hrách tzv. patologické hráčství. Program je určen pro 6., 7. a 8. ročníky ZŠ. KYBERŠIKANA A BEZPEČNÝ INTERNET Program je zaměřen na specifika a poznatky o nových fenoménech týkajících se především pohybu ve virtuálním světě. Žáci opět aktivně pracují se skutečnými příběhy v těchto oblastech: 1. kyberšikana - co je za ni považováno, jaké může mít podoby, jak ji předejít, jak se jí úspěšně bránit a na koho se obrátit. 2. bezpečný internet - slabá místa a nebezpečí při používání internetu, jak se jim vyhnout a jak si poradit v případě ohrožení.

5 4. PROGRAMY O POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI PRO ŠKOLY - ZŠ konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 17 programů pro 375 dětí. Vzhledem k tomu, že je program určen 2., 3., 4. a 5. ročníkům ZŠ, je koncipován zábavnou a hravou formou, aby byla udržena pozornost dětí. Programy vede zkušená lektora. Program je koncipován pro malý kolektiv s účastí vyučujícího či doprovodu ze ZŠ a délka je cca 90 minut. 1. Teorie- krátké povídání o záchranné službě a o nouzovém volání na linku umělé dýchání a srdeční masáž včetně ukázky na resuscitačním modelu. 2. Nácvik resuscitace - Bojovka. Děti se rozdělí na dva týmy. Jeden tým s lektorkou prakticky nacvičuje resuscitaci na modelu. Druhý tým společně s vyučujícím připravuje řešení a odpovědi úkolů, jejichž zadání obdrží na kartičkách, k nim zároveň dostane i příslušné pomůcky - inhalátor pro astmatika, obvazy, trojcípý šátek. Témata a úkoly Bojovky - volání krizových čísel, - píchnutí vosy do krku, - krvácení z nosu, - zlomená noha, - popálení ruky, - nevolnost u diabetika, - inhalátor pro astmatika, - obvázání hlavy a ruky. 3. Týmy se prohodí a opakuje se bod Společné zodpovězení a předvedení správných řešení z Bojovky. 5. SOBOTNÍ AKCE PRO DĚTI I RODIČE - konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 13 akcí pro 941 diváků. Zahrnuty jsou zejména sobotní akce, které se konají ve středisku 1 divadelní představení, karnevaly. Tyto akce jsou koncipované tak, aby byly vhodné pro co nejširší věkové spektrum a aby byly vhodné pro celou rodinu. Konají se v listopadu, prosinci a od ledna do začátku března. 6. AKCE PRO DRUŽINY - konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnily 4 akce pro 288 dětí. Tyto akce se pořádají nepravidelně a mají zábavný charakter tancování, soutěže. AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ SOUČET AKCÍ V BODECH 1 AŽ 6 MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM CELKEM 173 akcí osob 5

6 6 II. PREZENTAČNÍ AKCE PRO VEŘEJNOST - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 16 akcí pro 148 osob. Středisko 1 7 akcí, 31 osob, středisko 2-9 akce, 117 osob. Zahrnuty jsou akce, při kterých jsou zdarma pro veřejnost prezentovány jednotlivé kurzy, semináře apod. ( ukázkové, otevřené hodiny ). Organizace při nich veřejně prezentuje svoji činnost a přibližuje veřejnosti obsah nabízených aktivit. Těchto akcí se zájemci aktivně účastní, což je i jejich záměrem. III. AKCE VE DVOŘE - konaly se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 15 akcí pro osob. Součástí budovy v Pertoldově 3346, kde sídlí středisko 2, je též venkovní nádvoří. Organizace využívá prostor pro akce, které jsou určené dětem i dospělým, a od doby otevření se akce staly nedílnou součástí nabídky. U akcí se vybírá dobrovolné vstupné. Smyslem těchto akcí je, aby byly přístupné co nejširší veřejnosti, aby byl využit venkovní prostor k vzájemnému setkávání se a k celkovému oživení života na sídlišti. Mnohé z akcí jsou koncipovány tak, aby při nich byla využita i okolní příroda. Přístup na akce do dvora je bezbariérový. Jednotlivé mívají určité téma a program je koncipován tak, aby byl vhodný pro děti různého věku a bavili se i dospěl, např. Velikonoce ve Dvoře, Čarovné putování, Pravěk, Slavnosti Babího léta, Pohádkový les. Zařazeny byly i další aktivity, např. žonglování. NÁVŠTĚVNOST AKCE VE DVOŘE MĚSÍC STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM 15 akcí osob

7 IV. VYSTOUPENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZŮ - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 8 akcí pro 607 osob. Středisko 1 6 akcí, 530 osob, středisko 2-2 akce, 77 osob. 7 V průběhu roku se konají veřejná vystoupení dětí, dospělých ze zájmových a vzdělávacích kurzů a jsou určena nejen rodinným příslušníkům, ale i veřejnosti. V. KLUB SLUNÍČKO pro maminky s dětmi - koná se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 170 setkání a akcí pro osob. Součástí budovy v Pertoldově 3346, kde sídlí středisko 2, je také klubovna se zázemím a samostatným vchodem. Prostor slouží pro aktivity, které jsou určené maminkám a malým dětem. Prostor je komorní a je určen pro menší počet osob. Fungují v něm dva kluby Klub maminek a Klub předškoláků. V klubu se konají i další tématické akce pro děti k Velikonocům, k Mikuláši. Pro maminky je místem, kde mohou navázat nová přátelství, vzájemně si vyměňovat zkušenosti apod. Klubovna sídlí vedle prostoru venkovního dvora, takže je možné v případě příznivého počasí využívat i tento prostor. NÁVŠTĚVNOST - KLUB SLUNÍČKO MĚSÍC AKCE PRO MAMINKY S DĚTMI KLUB PŘEDŠKOLÁKŮ + OSTATNÍ AKCE Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM CELKEM 170 akcí osob

8 8 VI. KONCERTY, DIVADLO - konaly se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 8 akcí pro 912 osob. Tyto akce se směřují do střediska 2 z důvodu, že objekt je samostatný. Středisko 1 je umístěno v objektu, kde jsou byty, takže by docházelo k rušení nočního klidu. Během roku vystoupili např. Pavel Žalman Lohonka, Pavel Dobeš, Jiří Schmitzer, Iva Bittová, Josef Fousek, František Nedvěd. MĚSÍC STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Leden Únor 1 60 Březen 1 74 Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM 8 akcí 912 osob VII. UMĚLECKÉ KURZY JEDNORÁZOVÉ - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 8 kurzů pro 53 osob. Středisko 1 7 akcí, 47 osob, středisko 2-1 akce, 6 osob. Kurzy jsou koncipovány pro menší počet zájemců, kteří mají možnost naučit se různé techniky např. výroby šperků, pletení z pediku apod. VIII. POČÍTAČOVÉ KURZY - konaly se ve středisku 1 Celkem se uskutečnilo 5 kurzů pro 18 osob. Kurzy probíhají v 5 až 7 lekcích. V každém kurzu je maximální počet 6 osob. Pro seniory se uskutečnily 4 kurzy a pro mírně pokročilé zájemce 1 kurz.

9 9 IX. TANEČNÍ A POHYBOVÉ ZÁJMOVÉ AKTIVITY - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 540 akcí pro osob. Jedná se o aktivity, které se nabízejí veřejnosti pravidelně každý týden celoročně v odpoledních, odpoledních i večerních hodinách, aby časový i tématický výběr byl co nejpestřejší. Navštěvují je až na malé výjimky dívky a ženy a nabídka je koncipována tak, aby v ní každá věková skupina našla obsahově vhodnou aktivitu. NÁVŠTĚVNOST PRAVIDELNÉ TANEČNÍ A POHYBOVÉ ZÁJMOVÉ AKTIVITY MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen 9 44 Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM CELKEM 540 akcí osob

10 X. NORDIC WALKING - konalo se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 37 akcí pro 166 osob. Již třetí sezónu nabízíme tuto aktivitu, kterou provozujeme mimo objekt. Určena je široké veřejnosti, využívají ji prozatím hlavně senioři nejen jako možnost aktivního trávení času, ale též jako možnost setkávání se a vzájemné komunikace. NÁVŠTĚVNOST NORDIC WALKING MĚSÍC STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Leden 4 14 Únor 3 10 Březen 4 13 Duben 4 19 Květen 5 30 Červen 4 20 Červenec 2 15 Srpen Září 3 8 Říjen 4 16 Listopad 4 21 Prosinec CELKEM 37 akcí 166 osob 10 XI. TANEČNÍ, POHYBOVÉ SEMINÁŘE, WORKSHOPY - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 35 akcí pro 459 osob. Semináře a workshopy se konají o víkendech a jejich pořádáním mimo pracovní dny vycházíme vstříc požadavkům veřejnosti. V nabídce byly aktivity pro dospělé i pro rodiče s dětmi. NÁVŠTĚVNOST TANEČNÍ, POHYBOVÉ SEMINÁŘE, WORKSHOPY MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Leden Únor Březen Duben 1 5 Květen 1 10 Červen Červenec Srpen Září 1 18 Říjen Listopad Prosinec CELKEM CELKEM 35 akcí 459 osob

11 XII. VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY,WORKSHOPY - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 38 akcí pro 390 osob. 11 Uskutečnily se např. cestovatelské přednášky, semináře věnované zdraví, partnerským a rodičovským vztahům, vzdělávací, zájmové semináře apod. V rámci těchto aktivit jsme spolupracovali s mnoha zajímavými společnostmi, nadacemi, např. Mensa ČR, Občanské sdružení Potichounku, Ortovia-odborná stomatologická ortodontická společnost, Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání. NÁVŠTĚVNOST VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY, WORKSHOPY MĚSÍC STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Počet akcí Návštěvnost Leden 2 7 Únor Březen Duben Květen 5 44 Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM CELKEM 38 akcí 390 osob XIII. VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ, OBRAZŮ - konaly se ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 9 výstav, které shlédlo osob. Prostor pro vystavování dostávají profesionálové i občané, kteří mají fotografování či kresbu jako koníčka a vítají možnost prezentace. Svá díla vystavují i děti a mládež. V roce 2012 to byla spolupráce se ZŠ Na Beránku a s Ateliérem Kresby a malby. Lednová výstava vznikla na základě spolupráce s Centrem Narovinu. Převažují výstavy fotografií. NÁVŠTĚVNOST VÝSTAVY MĚSÍC STŘEDISKO 2 Název výstavy Návštěvnost Leden + únor Ester Starman Afrika-země Mnoha tváří 320 Březen Miroslav Deneš Toulky Středomořím 350 Duben Marcela Lazurková Zajímavý svět I. 310 Květen M. Šandera Zajímavý svět II. 340 Červen Ing. M. Šilínek 260 Září ZŠ Na Beránku Umění se dívat 420 Říjen Milena Fottová Listy 240 Listopad Ateliér kresby a malby Podzimní a zimní motivy 270 Prosinec Pavel Kouba Zbraslav - Půvabná ohlédnutí CELKEM 9 výstav osob

12 12 XIV. VZDĚLÁVACÍ, ZÁJMOVÉ KURZY POHYBOVÉ, VÝTVARNÉ, HUDEBNÍ AKTIVITY DLOUHODOBÉ - konaly se ve středisku 1 i ve středisku 2 Celkem se uskutečnilo 80 kurzů pro 833 návštěvníků. Jedná se o kurzy, které se konají pravidelně a navštěvují je po celou dobu jejich konání předem přihlášení zájemci. V případě volných míst se lze do kurzu přihlásit kdykoliv v průběhu roku. Kurzy se konají 1x týdně a jejich časový rozsah je od 45 minut do 90 minut podle typu kurzu a věku účastníků. SOUHRNNÁ TABULKA KURZY DLOUHODOBÉ - STŘEDISKO 1 STŘEDISKO 1 1. pololetí 2. pololetí Název kurzu Počet kurzů Max.počet účastníků Počet kurzů Max.počet účastníků Cvičení pro maminky a batolata Cvičení pro předškolní děti Cvičení pro rodiče s dětmi Tancování pro děti Capoeira Mandela pro děti a mládež Výtvarný klub pro děti a mládež Relaxační cvičení pro ženy Orientální tance pro ženy Sebeobrana pro ženy Hudební kurz Zlatíčka Hudební kurz Sluníčka Hravé dopoledne pro děti Němčina pro děti Angličtina pro děti a rodiče Angličtina pro děti 3 5 let Krotitelé tuků Španělština pro dospělé Tantra jóga pro ženy CELKEM za pololetí CELKEM za rok kurzů 574 osob SOUHRNNÁ TABULKA KURZY DLOUHODOBÉ - STŘEDISKO 2 Název kurzu 1. pololetí 2. pololetí Počet kurzů Max.počet účastníků Počet kurzů Max.počet účastníků Cvičení pro maminky a batolata Cvičení pro rodiče s dětmi 2 5 let Tancování pro děti Hrajeme si divadlo Orientální tance ženy Jóga pro mládež a dospělé Pilates pro seniory Yoyo pro děti Šerm pro děti Celkem pololetí CELKEM za rok kurzů 259 osob

13 13 SOUČET NÁVŠTĚVNOSTI ZA VŠECHNY AKTIVITY PODLE STŘEDISEK V tabulkách je uvedena měsíční návštěvnost u obou středisek a jsou do ní zahrnuty všechny výše uvedené aktivity v bodech I. až XIV. MĚSÍC STŘEDISKO 1 Počet akcí Návštěvnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen 9 44 Září Říjen Listopad Prosinec dlouhodobé kurzy CELKEM akcí osob

14 14 MĚSÍC STŘEDISKO 2 Počet akcí Návštěvnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec 8 67 Srpen Září Říjen Listopad Prosinec dlouhodobé kurzy CELKEM akcí osob

15 15 SOUČET NÁVŠTĚVNOSTI ZA KULTURNÍ CENTRUM 12 CELKEM Počet akcí 2012 Návštěvnost 2012 STŘEDISKO STŘEDISKO CELKEM ROK

16 16 EKONOMICKÁ ZPRÁVA Organizace hospodařila v roce 2012 na hlavní činnosti s vyrovnaným rozpočtem. Výnosy i náklady jsou uváděny v tis.kč. Výnosy jsou rozděleny podle střediska 1, 2. Přiloženy jsou souhrnné tabulky výnosů a nákladů za celou organizaci včetně % v porovnání s rozpočtem hlavní i doplňková činnost. U doplňkové činnosti měla naplánovaný zisk 233 tis.kč. VÝNOSY 1. VÝNOSY Z VLASTNÍ ČINNOSTI HLAVNÍ ČINNOST v tis. Kč KC 12 celkem Středisko l Středisko 2 Vstupné Kurzovné Platby další aktivity Poplatky šatna 2-2 CELKEM VÝNOSY PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ Zřizovatel poskytl v roce 2012 příspěvek na provoz ve výši tis.kč 3. ZAPOJENÍ A ČERPÁNÍ VLASTNÍCH FONDŮ Organizace měla v plánu zapojení rezervního fondu ve výši 270 tis.kč, čerpání bylo ve výši ,34 Kč. Rezervní fond byl využit ve výši ,19 Kč na pokrytí nákladů spojených s neuplatněným DPH z důvodu koeficientu a ve výši ,15 Kč na pokrytí vzdělávacích aktivit. Organizace čerpala fond odměn ve výši ,-Kč, jehož čerpání původně v plánu neměla. V průběhu roku se v rámci pořádání aktivit uskutečnilo více přesčasů a práce o víkendech, s čímž souvisí následné čerpání příplatků z fondu odměn ve výši ,-Kč. Z fondu odměn byly dále pokryty náklady ve výši ,- spojené s odměnami nad rámec plánu. 4. SOUHRNNÉ TABULKY VÝNOSY HLAVNÍ ČINNOST VÝNOSY v tis.kč KC 12 celkem Středisko l Středisko 2 Příspěvek od MČ Účelový příspěvek od MČ Příjmy z činnosti Zapojení vlastních fondů Jiné ostatní výnosy Finanční výnosy PŘÍJMY CELKEM

17 17 5. VÝNOSY DOPLŇKOVÁ ČINNOST Výnosy činily 594 tis.kč a náklady 358 tis.kč. Zisk z doplňkové činnosti je 236 tis.kč, v korunách ,71 Kč. Výnosy z doplňkové činnosti jsou tvořeny zejména výnosy z dlouhodobých pronájmů nebytových prostorů a z krátkodobých pronájmů prostorů, které si organizace zajišťuje. Uvedené typy pronájmů se realizují na pobočce v objektu Pertoldova. V souvislosti s doplňkovou činností se realizují krátkodobé pronájmy hlavně pro kulturně-společenské aktivity jiných organizací, spolků, svazů apod. V rámci doplňkové činnosti organizace realizuje prodej zboží-občerstvení při vybraných aktivitách a dále reklamu a propagaci. Hospodářský výsledek zisk z doplňkové činnosti navrhujeme rozdělit takto: ,-.Kč do fondu odměn a ,71 tis.kč do fondu rezervního k realizaci akcí nad běžný rámec, které by jinak nebylo možné uskutečňovat, např. 10 let existence KC,,12, dále k realizaci nákladnějších oprav a pro pořízení nových technologií ( nový PC + nový softwar ke stávajícím jednotkám ). HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2012 Výnosy celkem: Náklady celkem: Hospodářský výsledek: tis.kč tis.kč DOPLŇKOVÁ ČINNOST HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2012 Výnosy celkem: Náklady celkem: Hospodářský výsledek: 594 tis.kč 358 tis.kč 236 tis.kč

18 HLAVNÍ ČINNOST ROZBOR VÝNOSŮ PO ZA OBDOBÍ: rozpočet 2012 skutečnost % plnění v tis. Kč k / vlastní výrobky /60x/ výrobky 601 služby x 2/ aktivace /62x/ 3/ ostatní výnosy /64x/ ,7 ostatní výnosy 64x zapojení vl.fondů zapojení vl.fondů FI 649 zapojení vl.fondů FR zapojení vl.fondu FO / finanční výnosy /66x/ / příspěvek na provoz /69x/ příspěvek od ÚMČ účel.příspěvek od ÚMČ účel.příspěvek od MHMP VÝNOSY CELKEM ( ) ,8 18 ROZBOR NÁKLADŮ PO ZA OBDOBÍ: / spotřeba /50x/ ,4 materiál energie ostatní x 2/služby /51x/ opravy FI opravy 511 cestovné ostatní ,5 reprezentace x 3/osobní náklady /52x/ ,7 mzdové nákl ,8 OON ,9 zákon.sp ,4 zákon SN ,4 ostatní /daň /53x/ /ostatní náklady /56x/ /odpisy /55x/ ,7 odpisy budov odpisy ostatní /daň z příjmu /59x/ NÁKLADY CELKEM ( ) PLÁNOVANÝ VÝSLEDEK ( výnosy náklady ) ,8 INVESTICE 0 0

19 19 DOPLŇKOVÁ ČINNOST ROZBOR VÝNOSŮ PO ZA OBDOBÍ: rozpočet % plnění v tis. Kč 1/ vlastní výrobky /60x/ ,8 výrobky 601 služby ,9 služby ,2 tržby za zboží ,7 2/ aktivace /62x/ 3/ ostatní výnosy /64x/ 5 0 zapojení vl.fondů 649 zapojení vl.fondů FI 649 zapojení vl.fondů FR 649 4/ prodej, rezervy /65x/ 5/ příspěvek na provoz /69x/ příspěvek od ÚMČ účel.příspěvek od ÚMČ účel.příspěvek od MHMP VÝNOSY CELKEM ( ) ROZBOR NÁKLADŮ PO ZA OBDOBÍ: / spotřeba /50x/ ,4 materiál energie ,4 ostatní prodej zboží ,5 50x 2/služby /51x/ ,5 opravy FI opravy 511 cestovné 512 ostatní ,3 51x 3/osobní náklady /52x/ ,2 mzdové nákl ,5 OON ,3 zákon.sp ,9 zákon SN ostatní 528 4/ost. náklady /54x/ /ostatní náklady /56x/ 6/odpisy /55x/ odpisy budov odpisy ostatní 7/daň z příjmu /59x/ NÁKLADY CELKEM ( ) ,6 PLÁNOVANÝ VÝSLEDEK ( výnosy náklady ) ,3

20 20 5. PODĚKOVÁNÍ Kulturní centrum 12 děkuje zřizovateli Městské části Praha 12 za všestrannou podporu. Poděkování patří všem zaměstnancům za jejich práci a nadšení. Děkujeme všem návštěvníkům za jejich přízeň. Nadále bude naší snahou, aby Kulturní centrum 12 bylo místem, kde návštěvníci najdou prostor pro vzdělávání, zábavu, relaxaci a též místem pro vzájemnou komunikaci. V Praze dne Mgr.Bohuslava Kánská Vedoucí KC 12

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2010

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2010 KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Hlavní činnost 3. Doplňková činnost

Více

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2009

KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2009 KULTURNÍ CENTRUM 12 Jordana Jovkova 3427/20 143 00 Praha 4 Modřany poboèka Pertoldova 3346 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2009 OBSAH: 1. Základní údaje 2. Hlavní činnost 3. Doplňková činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2008-31. 8. 2009

Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2008-31. 8. 2009 PELLYHO DOMY Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2008-31. 8. 2009 1. Organizační složka Centrum kultury a vzdělávání (CKV) Pellyho domy Organizační

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Projekt pracoviště Lidická

Projekt pracoviště Lidická Projekt pracoviště Lidická 2015 1 2 Obsah: 1. Představení pracoviště Lidická 2. Oddělení pracující na Lidické 3. Naplňování vize Lužánek střediska volného času 4. Úkoly a cíle na rok 2015 5. Personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel./fax: 267227511, info@kvetnak.cz, www.kvetnak.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Zpracoval Mgr. Pavel Kopečný Schváleno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM MĚLNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 26) 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVČ Název organizace: Zřizovatel: Dům dětí a mládeže Mělník Se sídlem

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Ševčíkova 273/II, 383 01 Prachatice IČO 75 04 44 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM PRACHATICE Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273 Sídlo organizace:

Více

PELLYHO DOMY - Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují. Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2007-31. 8. 2008

PELLYHO DOMY - Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují. Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2007-31. 8. 2008 PELLYHO DOMY - Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2007-31. 8. 2008 1. Organizační složka Centrum kultury a vzdělávání (CKV) Pellyho domy Původní

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013

PROJEKT LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE ROK REALIZACE 2013 PROJEKT KULTURA MEZI PANELY LABYRINT ŠVERMOVA 19, BRNO BOHUNICE PRACOVIŠTĚ LABYRINT LUŽÁNKY - středisko volného času LIDICKÁ 50, BRNO ROK REALIZACE 2013 Labyrint světa a ráj srdce J. A. Komenský DNE: 28.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Mgr. Jana Mašindová Jablonec nad Nisou 29. 08. 2014 Schváleno školskou radou dne 09. 10. 2014 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Obsah: Strana (celkem 51) 2

Obsah: Strana (celkem 51) 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU ZA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 1 Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času... 3 2. Charakteristika střediska volného času... 3 3. Činnost střediska volného

Více

Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb

Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2014 Domov Pod Kavčí Skálou, poskytovatel sociálních služeb Marie Pujmanové 2045 251 01 Říčany u Prahy Tel: 323 632 423, e-mail: reditel@domovpks.cz; IČ:

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více