z 16. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z 16. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 18. 1. 2012"

Transkript

1 28. února 2012 INFORMAČNÍ LIST O B C E číslo 2/12 ŘÍMOV Příjemné prožití Velikonočních svátků, bohatou pomlázku a hodně radosti z příchodu jara Vám přeje zastupitelstvo USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne Zastupitelstvo obce souhlasí: - s vyřazením nepoužitelného majetku obce tak, jak vyplynulo z návrhů jednotlivých inventarizačních komisí. Na jednotlivé položky byly sepsány protokoly o vyřazení majetku. ZO souhlasí s odpisem nepoužitelného majetku v celkové výši ,- Kč - s inventarizací majetku obce a zároveň schvaluje účetní odpisový plán pro rok s odprodejem obecního pozemku PK 256 (díl b) o výměře 9 m2 a PK 256 ( díl d) o výměře 13 m2 k.ú. Římov pro firmu Bekker s.r.o. Jedná se o pozemky vzniklé novým geometrickým plánem v lokalitě Na Hájcích. - s odprodejem obecního pozemku KN 3321 o výměře 34 m2 a PK 3222 díl2 o výměře 13 m2 k.ú. Branišovice u Římova pro p.f.v. Jedná se o pozemky v těsné blízkosti žadatelovi nemovitosti. - nesouhlasí s předloženým návrhem paní J. S. a pana P. S. o odprodeji části obecních pozemků KN 1935/36 a 1935/2 o výměře 44 m2 k.ú. Dolní Stropnice. Jedná se o pozemky v těsné blízkosti chaty žadatelů č.e.19. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: - předložený výsledek hospodaření za rok 2011 v celkové výši v příjmech Kč, ve výdajích Kč, oproti pův. plánu v příjmech i ve výdajích Kč. Výsledek hospodaření Kč - nájemní smlouvu mezi obcí Římov a TJ Sokol Římov řešící pronájem pozemku č. (EN) 40, o výměře m2v v k.ú.římov (areál stávajícího fotbalového hřiště) za účelem provozování sportovních aktivit. - informaci o zápisu žáků do 1. třídy Základní školy Římov, který proběhne dne v době od 13 do 17 hodin - informaci o změně školského zákona 472/2011, kterým se mění zákon 561/2004 Sb. Jedná se zejména o nahrazení a doplnění 123 ods.2 Vzdělávání v posledním

2 ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí o poskytnutí neplacení po dobu nejvýše 12 měsíců (včetně omezení o bezúplatnosti) - informaci o uspořádání a současně pozvání na Reprezentační obecní ples, který se uskuteční pod patronací MS ODS v pátek upozornění hosta zasedání p. Ing. R. V. na podezření neoprávněné stavby na ppč.1325/3 k.ú Římov ve vlastnictví obce Římov. OÚ Římov již v této záležitosti zahájil šetření, s doporučením pozastavení této stavby a urychleným dodáním GP a dalších příslušných povolení. USNESENÍ ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne Zastupitelstvo obce souhlasí: - s předloženým návrhem paní J. S. a pana P. S. o odprodeji části obecních pozemků KN 1935/36 a 1935/2 o výměře cca 20 m2 k.ú. Dolní Stropnice. Jedná se o obecní pozemky v těsné blízkosti chaty žadatelů č.e.19. Jde o doplnění předchozí žádosti s vyznačením inv. záměru. Prodej bude podmíněn realizací plánované přístavby. Záměr prodeje bude řádně zveřejněn - s předloženým návrhem T. F. o odprodeji části obecního pozemku KN 1325/3 o výměře cca 50 m2 v k.ú. Římov. Jedná se o pozemek v těsné blízkosti žadatelova bydliště. Záměr prodeje bude řádně zveřejněn. Bylo hlasováno 6 pro, 4 proti, 1se zdržel. Prodej části pozemku je podmíněn dodáním příslušných povolení k zamýšlené investiční akci - s úhradou v hodnotě 50 Kč/ m2, která je v rozdílových výměrách ve směnné smlouvě mezi obcí Římov a ZD Ločenice a manžely Ing. Z.a D.J. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: - Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, které se uskutečnilo dne v OÚ Římov. Na závěr přezkoumání bylo konstatováno, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku hospodaření bude součástí závěrečného účtu, který bude řádně zveřejněn - informaci o podaných i připravovaných žádostech o dotace, kde se v poslední době jedná zejména: a) podané žádosti na výstavbu dětského hřiště z programu nadace ČEZ a také z programu ministerstva pro místní rozvoj b) podaná žádost na výměnu oken v obecní nemovitosti KD Malše c) příprava podání žádostí na pořízení průzkumného vrtu v D.Stropnici z operačního programu životního prostředí d) připravena žádost na akci Dokončení výměny oken, oprava střechy MŠ e) další případné drobné žádosti, tak jak budou vypsány jednotlivá opatření na získání dotace: umístění ukazatele rychlosti, rozhlas v Želivech, oprava hasičské zbrojnice v Branišovicích apod.

3 - zprávu o stavu veřejného pořádku v územním obvodě teritoriu služebního obvodu Obvodního oddělení policie Boršov nad Vlt.za r Ze zprávy vyplývá snížení trestných činů oproti minulým létům a současně nejvyšší procento ve vyjasněnosti případů - informaci starosty ze setkání starostů Jihočeského kraje s hejtmanem a členy Rady a Zastupitelstva Jihočeského kraje - upřesnění týkající se změny školského zákona, a to zejména vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem nebo obcí, a to v důsledku povinností uhrazení školného v nastalých případech - účast u zápisu 8 budoucích prvňáčku. Předpoklad je, že někteří ještě zažádají o odklad. - informaci o nadcházejícím masopustním veselí, které začne v sobotu Římovským masopustem s Doudlebskou koledou, poté bude následovat v neděli Dětský maškarní karneval a vše vyvrcholí tradičním Římovským masopustním úterým v sále KD Malše. OHLÉDNUTÍ ZA ZIMOU Z ROKU 1929 Frýdečtí novináři v tu chvíli nemohli tušit, že zima z roku 1929 bude klimatology skutečně vyhlášena za největší zimu dvacátého století. Od Silvestra 1928 až po 8. březen 1929 nikde v zemi nepřeskočila rtuť v teploměru pověstnou nulu. Dokonce ani v pravé poledne. Zamrzly frýdecká Ostravice, Vltava v Praze, Dunaj, Rýn i Baltské moře. Zmrzlé dítě v kočárku Vše vázne, doprava i práce. Fronty na uhlí u nádraží připomínají válku. Instalatéři nestačí rozmrazovat potrubí a železniční doprava je ochromena," uvedl Moravskoslezský deník v čase čtyřicetistupňových mrazů. Největší mrazy uhodily kolem desátého února. V noci na dnešek zmrzl na stráži vojín 152. pluku v Olomouci a v Opavě zmrzlo dítě v kočárku," napsal tentýž deník v pondělí 11. února. Státní meteorologický ústav naměřil ono pondělí ráno v Českých Budějovicích teplotu -41 stupňů Celsia, v Německém Brodě 36, ve Slezsku -40 a na kbelském letišti -30 stupňů. Ptáci v nůších V Brně přišlo v pondělí sto dělníků Zbrojovky s omrzlinami, v Praze muselo být ošetřeno několik set lidí," informovaly Lidové noviny 12. února. Nejčastěji šlo o omrzliny uší, přičemž chránítka uší byla ve všech velkých městech vyprodána. V pražských Riegrových sadech byla 12. února nasbírána celá nůše zmrzlého ptactva. Umírali i lidé. Ve Stropnici u Římova zmrzl vsedě u stolu ve svém bytě Tomáš Kubala. Byl sousedy nalezen tak zmrzlý, že tvořil ledový rampouch," uvedly Lidové noviny. Pomrzlo hodně cikánů. Z věrohodného pramene dovídáme se, že v lesích za Štramberkem byl spatřen vlk. Mnoho obcí na Šumpersku a Valašsku odříznuto od světa," napsal Moravskoslezský deník.

4 Čtyři metry sněhu Mimořádně zajímavé jsou i dobové kronikářské záznamy. Například v malé obci Radotín nedaleko Lipníku nad Bečvou si kronikář zapsal, že ve vsi napadly až čtyři metry sněhu. Celý leden a únor bylo mnoho sněhu a kruté mrazy. Sněhu bylo na silnici 3-4 m vysoko, tak že doprava do města Lipníka a do okolí byla úplně zastavená. Zemáky ve sklepích a malých prasat mnoho pomrzlo. Zvěř na poli a v lese hynula hladem a mrazem." V Písnici u Prahy ležely jen" dva metry sněhu, děti ze sousedních Cholupic však nemusely celé týdny do školy. Cholupické děti nemohly do školy, protože jim cesta zapadala. Cestování bylo skoro nemožné. Byly obrovské závěje sněhu, kola vozů přimrzávala. Mnoho lidí roznemohlo se na chřipku a mnoho lidí pomrzlo. Na hřbitovech v Praze byly márnice přeplněny a nestačilo se pohřbívati," zapsal školní kronikář z Písnice. Cholupické děti by v písnické škole stejně krutě mrzly. Ráno bylo ve třídách 4 až 5 stupňů a po poledni se třídu podařilo vytopit maximálně na 13 stupňů. Teprve po čtyřicetidenním zimním strádání se děti dočkaly sněhových prázdnin. Poněvadž mrazy stále potrvaly, nařídilo ministerstvo školství a národní osvěty zavření všech škol v našem státě od 12. do konce února," uvádí se v kronice obce Kratochvilka na Brněnsku. Horalé jako krtci Mnoho samot v českých i moravských horách bylo zaváto tak, že se jejich majitelé museli ze sněhu vyhrabávat. Běda, kterým došlo palivo a zápalky. Žili celé dny bez ohně, zahrabavše děti a staré lidi do peřin a hader. A vyhazovali sníh, až se vykutali jako krtci," líčili novináři. A veliké potíže jsou se splachovacími záchody," popichoval týdeník Frýdecko-Místecký kraj, neboť v roce 1929 byl v moravském Místku a slezském Frýdku splachovací záchod jen výsadou místní elity. Každodenní novinové zpravodajství z ledna a únoru roku 1929 bylo opřeno o počty zmrzlých lidí, vysoké zvěře, zajíců a ptactva. Občas přibyla i nějaká perlička. "Vlci se objevili i na jižním Slovensku, na břehu Baltického moře v Německu se včera objevilo stádo tuleňů," napsaly Lidové noviny o dva dny dříve. V polském Rovnu zmrzla tlupa 27 cikánů a český železniční zaměstnanec Jan Vácha se v pátek 16. února vydal opravit prasklou kolej, zmrznul a nalezen byl až po pěti dnech zapadlý hluboko v závěji. V roce 1929 vyvrcholila zima století až 11. února. Státní meteorologická stanice v Opavě tentýž den vykázala minus 41 stupňů. Denně umrzalo několik lidí a 14. února našel hajný v šumavských Prášilech 16 na kost zmrzlých srnců "v jediném houfu bez života, ve sněhu". Obyvatelstvo Československa přitom v půli února bylo nekonečnou zimou již notně vyčerpáno. O "spoustách sněhu" a silných mrazech totiž psaly noviny nepřetržitě od 1. ledna Třeba 7. ledna referoval tisk o několikadenní vánici, která beznadějně věznila na silnici z Prahy k Benešovu 20 automobilů i autobus. Po nadprůměrně teplém prosinci 1928 uhodily na přelomu Silvestra a Nového roku 1929 silné mrazy, celé Československo zároveň pokryla vysoká sněhová čepice a sibiřská zima se udržela nepřetržitě až do března. Po více než dva měsíce nevystoupila teplota na žádném z teploměrů v síti tehdejšího Státního meteorologického ústavu ani jedenkrát nad bod mrazu. Situaci komplikovala i výměna na postu předsedy vlády, když nemocného Antonína Švehlu v půli února vystřídal František Udržal. Mrazem ochromené zemi neměl co slibovat, takže programové prohlášení nové vlády postavil na společném boji všech obyvatel Československa se "zlobohem bílé smrti".

5 Zlobůh bílé smrti Vlaky nabíraly mnohahodinová zpoždění a železničáři s omrzlinami rukou prý plakali bolestí. Do 10. února 1929 se ale s krajním vypětím dařilo dopravu na železnici držet v provozu, pak následoval kolaps. "Následkem mrazu praskaly kolejnice. Uvolňování tratí ale bylo neobyčejně svízelné, mráz dosáhl na místě -28 stupňů, takže ani zapálení velké hranice mnoho nepomáhalo," popsal Moravskoslezský deník vykolejení rychlíku 72 mezi Brnem a Přerovem právě v neděli 10. února. Na pomoc proti přírodě byla povolána armáda. Hrůzná zima (z Pamětní knihy obce Římov) Není pamětníka takové zimy. Teploměr ukazoval určité dny až -42 st. C, sněhu napadlo až 80cm, zvěřina zimou a hladem pomrzla. Stromy většinou zmrzly. Ozimy následkem dlouho ležícího sněhu napadené byly sněžnou snětí, takže místem bylo nutné ozimy zaorati. (pozn. red. V této době zdobily římovskou náves 2 vzrostlé kaštany. Tyto rovněž pomrzly) (později dopsáno) Vzdor kruté zimě zdálo se, že úroda bude špatná, ale nebylo tomu tak. Obilí bylo pěkné, brambory se uvedly znamenitě, taktéž zelí, sena bylo více než jiná léta. Překonají mrazy 2012 arktickou zimu z roku 1929, která je klimatology označována za zimu století? U Českých Budějovic tehdy klesla teplota až na minus 42,2 stupně, lesní zvěř se měnila v ledové sochy a policistům praskaly pendreky. Ve mlýně minus 42,2. Může po osmdesáti letech od zimy století padnout nový rekord? "Leden roku 2012 začal velmi studeným suchým inverzním počasím, letošní zima bude určitě patřit k těm chladnějším," diplomaticky odhaduje Miloslava Starostová, vedoucí oddělení meteorologie a klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Českých Budějovicích. Právě u Českých Budějovic ve Stecherově mlýně v obci Litvínovice padl v roce 1929 dosud nepřekonaný mrazový rekord v českých zemích; stanice Státního hydrometeorologického ústavu tady 11. února 1929 naměřila minus 42,2 stupně Celsia. "Těžko odhadovat, ale zimu z roku 1929 není snadné překonat. Mimo jiné nám k tomu schází tehdejší všudypřítomné sněhové závěje," srovnává budějovická klimatoložka. Mocné vrstvy sněhu totiž udržují mrazivé teploty vzduchu, i když se krátkodobě oteplí. "Sníh teď citelně schází, minulou neděli teploty krátce vyšplhaly i nad nulu, což se před osmdesáti lety nestalo." Vybráno z www. stránek, upravili M.Bártů, V.Koupal SPORT Kopaná Muži duben 2012 Den Datum Římov SK Mladé B So 7.4. Dobrá Voda Římov Ne Římov Boršov So Štěpánovice Římov Ne Štěpánovice Římov Připravuje se: Čas 15:30 15:30 16:00 16:00 Dorost duben 2012 Den Datum So Římov Černý Dub So Římov - Velešín Dokopná nové hřiště Turnaj TJ Sokol XXXVII. ročník Čas 10:00 10:00

6 Turisté TJ Sokol Římov Oddíl rekreačních sportů připravil v roce 2012 následující zájezdy: Lázně Bad Füssing Podhůřím Šumavy Hoslovický mlýn Javorník Chalupská slať Kaprunská jezera Zell am See,Speicher Wasser Mooserboden (1672) Heinr. Schwaiger Haus (v případě dostatečného zájmu, obsazení autobusu, lze vložit Alpy?) Slovensko 2012 Hotelové ubytování s polopenzí - Stará Lubovňa Spišsko, Slovensko Polské pomezí, Polské Tatry, Pieniny, Belánské Tatry, (TANAP, PIENAP), hrady, zámky, dřevěné kostelíky, jeskyně Cykloturistika s CK Saturn Sardinie Karibik Středomoří Nízké Taury Svatý Nikolaj, Hohen See,Schimpel See - Süssleiteck Podzimní toulky a LázněBad Füssing Přihlášky a bližší informace: Koupal Vl , Poncar J , Ing. Bicek V BOHOSLUŽBY Květná neděle :30 hod. žehnání ratolestí a průvod 13:00 hod. Křížová cesta zpívané Římovské pašije Svatý týden Velikonoce Zelený čtvrtek 18:00 památka Večeře Páně Velký pátek 12:00 Křížová cesta 18:00 Velkopáteční obřady - památka umučení Páně 7.4. Bílá sobota 18:00 Bohoslužba Vzkříšení 8.4. Hod Boží velikonoční 8:30 Mše velikonoční neděle 9.4. Pondělí velikonoční 8:30 Mše svatá Mariánské modlení (v ambitu kostela) Termíny poutí: Velikonoční Jarní ke cti Nalezení svatého Kříže Letní Letní ke cti Navštívení Panny Marie Svatováclavské Podzimní ke cti Povýšení svatého Kříže Poděkování MO ČČK Dolní Stropnice a spoluobčané děkují panu Vladimíru Skřepskému, panu Václavu Mikešovi a paní Janě Oberfalcerové za obětavou péči a pomoc panu Vladimíru Korbelovi v jeho nemoci.

7 FOTO OHLÉDNUTÍ ZA MASOPUSTEM 2012 Dětský karneval Masopustní úterý

8 KALENDÁRIUM Sportovní ples Zájezd turistů do lázní Bad Füssing Svoz nebezpečných odpadů (bude plakátováno) Setkání seniorů Zelený čtvrtek od 18:30 Řehtání, klepání na památku umučení Páně dětí, až do Bílé soboty 7.4. do 18:00 hod. Velikonoční pomlázka - mládenecká koleda Vítání novorozenců Sběr železného šrotu (zabezpečují hasiči) Zahájení letní činnosti I Centra Galerie obce Římov Stavění májek v obci a osadách MUZEUM Roubenka, stálá výstava Římovské mašinky otevřeno Pá Po 9.4. Informace, hromadné objednávky p. Gerhard Höchtl tel (nutná znalost německého jazyka) I Centrum - Galerie obce Římov výstavy Radek Hejtmánek Strakonice - obrazy vernisáž v 18:00 hod Jaroslav Konopa Č.Budějovice - obrazy otevírací doba Pá Ne info POZNÁMKA REDAKCE Omlouváme se, ale nepodepsané anonymní příspěvky nezveřejňujeme Prostřednictvím poštovní schránky na OÚ jsme obdrželi příspěvek pod názvem: Kampak spěje dnešní mládež? Tam kam vede naše školství. Jsem přesvědčen, že každý příspěvek včetně anonymů má své opodstatnění, má svoji pravdu. Vždy jsou tyto rady, informace k zamyšlení a přispívají i k odstranění některých nedostatků a tím k zlepšení práce. Za své názory se nikdo a nikdy nemusí stydět. Stačí zvolit vhodnou formu diskuse. Příspěvek bude předán Zastupitelstvu obce a Školské radě. Na vysvětlenou si dovolím odpovědět na poukazovaný problém a to...raději zakoupení nového televizoru dětem do MŠ namísto hraček, nebo např. koloběžek Obec ani škola tyto televizory nezakoupila. V loňském roce při Reprezentačním obecním plese byl jednou z hlavních výher televizor. Nejmenovaný výherce této ceny ho věnoval ZŠ. Rovněž v letošním roce obdržela MŠ darem velkoplošný televizor od rovněž nejmenovaných rodičů. Za redakci V. Koupal Uzávěrka příštího čísla: Vydává OÚ Římov, PSČ , tel , Registrováno pod evidenčním číslem MK ČR E Neprodejné.

INFORMAČNÍ LIST O B C E Ř Í M O V

INFORMAČNÍ LIST O B C E Ř Í M O V 30. dubna 2010 číslo 3 INFORMAČNÍ LIST O B C E Ř Í M O V U S N E S E N Í z 42. zasedání zastupitelstva obce Římov dne 17. 3. 2010 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: informace ke Kupní smlouvě s TJ Sokol

Více

INFORMAČNÍ LIST O B C E Ř Í M O V

INFORMAČNÍ LIST O B C E Ř Í M O V 25. dubna 2009 číslo 3 INFORMAČNÍ LIST O B C E Ř Í M O V U S N E S E N Í z 30. zasedání zastupitelstva obce Římov dne 18. 3. 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: zahájení prací úprav prostranství k

Více

Přejeme Vám slunné léto a pohodové prázdniny! Vaše zastupitelstvo

Přejeme Vám slunné léto a pohodové prázdniny! Vaše zastupitelstvo 2. června 2011 INFORMAČNÍ LIST OBCE číslo 4/11 ŘÍMOV Přejeme Vám slunné léto a pohodové prázdniny! Vaše zastupitelstvo USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva obce Ř Í M O V, dne 18.. 2011 Zastupitelstvo

Více

V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7

V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7 V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz 3 Slovo starosty 4 Usnesení č. 4/ZO/06 Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 6 Hlavní úkoly obce 2007 9 Zpráva

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Dočkali se maturity patrně nebylo ještě dostatečně zralých, proto se pět z nich bude celé prázdniny učit, aby při podzimním

Dočkali se maturity patrně nebylo ještě dostatečně zralých, proto se pět z nich bude celé prázdniny učit, aby při podzimním 12/2004 Slovo starostky o investicích Příjemný čas blížících se prázdnin a dovolených je pro nás, představitele města, také dobou k hodnocení toho, co bylo z plánu rozpočtu v letošním roce v prvním pololetí

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Čas čarovných vůní...

Čas čarovných vůní... www.zdirec.cz Cena 2, Kè ČERVEN 2005 ROČNÍK XV. ČÍSLO 159 Čas čarovných vůní... Na posezení pod širým nebem se těšíme už od časného jara hned jak sluníčko poprvé ukáže svou sílu. Teplo, slunce, barvy,

Více

Louňovický zpravodaj. Vážení spoluobčané, Příjemné prožití Velikonoc, hodně pohody a bohatou pomlázku vám přejí zastupitelé Louňovic pod Blaníkem.

Louňovický zpravodaj. Vážení spoluobčané, Příjemné prožití Velikonoc, hodně pohody a bohatou pomlázku vám přejí zastupitelé Louňovic pod Blaníkem. Vydává Úřad městyse v Louňovicích pod Blaníkem pro městys Louňovice a obce Býkovice, Rejkovice, Světlá, Mrkvová Lhota LEDEN - BŘEZEN 2009 Číslo 10 Příjemné prožití Velikonoc, hodně pohody a bohatou pomlázku

Více

ÚNOR VE CVIKOVĚ VÝZVA A PROSBA. Ročník 43 BŘEZEN 2015 Cena 6 Kč. Zpravodaj města Cvikova březen 2015

ÚNOR VE CVIKOVĚ VÝZVA A PROSBA. Ročník 43 BŘEZEN 2015 Cena 6 Kč. Zpravodaj města Cvikova březen 2015 Ročník 43 BŘEZEN 2015 Cena 6 Kč Vážení spoluobčané, blíží se první jarní den a s ním i více sluníčka a méně ponurých dní. Zima proběhla bez kalamit, bohužel lyžaři a ani děti si mnoho sněhu neužili. S

Více

úpravě vchodové části, šaten a pedagogického

úpravě vchodové části, šaten a pedagogického 1/2015 PŘEPYŠSKÝ ZPRAVODAJ SLOVO STAROSTKY V nedávné době byly zahájeny též restaurátorské práce na některých památkách v obci (kříž u hřbitova, sousoší Kalvárie před kostelem Sv. Prokopa, schody do kapličky

Více

BŘEZEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 178

BŘEZEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 178 www.zdirec.cz Cena 5, Kè BŘEZEN 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 178 Probouzení do jara Po měsících šedivé zimy a chladu, kdy naše energie povážlivě klesla, se nám právě teď nabízí opačná šance. Inspirováni přílivem

Více

Zprávy z Rady a Zastupitelstva

Zprávy z Rady a Zastupitelstva ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC ČERVEN ČERVENEC 2014 Zprávy z Rady a Zastupitelstva Lípa na ulici Masarykova. Jeden ze starších stromů je ve špatném stavu. Má rozsáhlé poškození dřevní hmoty

Více

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková

Sníh se ztratil do neznáma, odnesl s sebou zimní čas, ptáčci jsou tu opět s námi, zázrak jara přijde zas. Hana Polášková 3 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 3 březen 2008 cena 10 Kč Jaro je tady... Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat. J. A. Komenský Jménem Zastupitelstva města Fryštáku i jménem svým přeji

Více

S přicházejícím jarem přejeme hodně radosti, harmonie a štěstí... Radostné velikonoce

S přicházejícím jarem přejeme hodně radosti, harmonie a štěstí... Radostné velikonoce Z P R AV O D A J M Ě S T O V E L K É B Í L O V I C E Číslo 2 březen - duben 2010 www.velkebilovice.cz S přicházejícím jarem přejeme hodně radosti, harmonie a štěstí... Radostné velikonoce všem našim spoluobčanům

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Duben 2011 / XXI. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj

Duben 2011 / XXI. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj Duben 2011 / XXI. ročník / vydává Obec Trnava, Zlínský kraj Nejjednodušší by bylo, abych Vám pouze popřála pěkné velikonoční svátky a hodně jarního sluníčka. To Vám všem samozřejmě přeju, ale jsou některé

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Duben - Červen 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Starostové se zlobí na novelu... Lesy obce Liptál Program Liptálských slavností Košt slivovice Volby do

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. OTNICKÝ 46 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 23. prosince 2011 Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. BABSKÉ HODY Číslo 46 - prosinec 2011

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Prodloužená... Výročí bitvy Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce Informace 4 Další informace 4 203. výročí bitvy u Slavkova 4 Poděkování 5 Kulatá

Více

Borský zpravodaj. Z Masopustu v Borech 31.1. POZVÁNÍ NA 21.3.2015. Číslo 1 1. Více informací na str. 8 a 9. Foto: P.Kříž, L.Mašová

Borský zpravodaj. Z Masopustu v Borech 31.1. POZVÁNÍ NA 21.3.2015. Číslo 1 1. Více informací na str. 8 a 9. Foto: P.Kříž, L.Mašová Borský zpravodaj Číslo 1 Číslo Únor Číslo 1 1 2015 Únor Únor 2014 Z Masopustu v Borech 31.1. Foto: P.Kříž, L.Mašová POZVÁNÍ NA 21.3.2015 Více informací na str. 8 a 9 Stránka 2 Ze zápisu z 2. jednání RO

Více

Andělák duben 2012. Veselé Velikonoce. Přejí všem občanům, chalupářům, zahrádkářům a chatařům zaměstnanci městského úřadu.

Andělák duben 2012. Veselé Velikonoce. Přejí všem občanům, chalupářům, zahrádkářům a chatařům zaměstnanci městského úřadu. Veselé Velikonoce Přejí všem občanům, chalupářům, zahrádkářům a chatařům zaměstnanci městského úřadu Stránka 1 Andělská Hora Velikonoce jsou pozůstatkem roku řízeného současně sluncem slunovrat a měsícem

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA

4/2009 ZDARMA Datum vydání 30. dubna 2009 1879-2009 Maguranka 14:00 20:00 15:30 Srdečně zvou hasiči Bludov kladení věnců slavnostní VALNÁ HROMADA Bludovan ZDARMA 4/2009 Datum vydání 30. dubna 2009 130 let od založení dobrovolného hasičského sboru v Bludově Roku 1879 byl několika nadšenci založen v Bludově hasičský sbor. Podle zakládajícího zápisu

Více