roste nám v Kouřimi i mladá generace lékařů. Starosti mít nebudeme. (Karneval skautů ) MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM Od první písemné zprávy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "roste nám v Kouřimi i mladá generace lékařů. Starosti mít nebudeme. (Karneval skautů 27. 3. 2011) MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM Od první písemné zprávy"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM DUBEN 2011 Č.4 CENA 14,- Kč 1261 Od první písemné zprávy roste nám v i i mladá generace lékařů. Starosti mít nebudeme. (Karneval skautů )

2 Krásy a zajímavosti našeho města Oslavy 500 let výročí bitvy U Lipan Za krásné fotografie děkujeme paní Mgr. Haně Borové, panu Karlu Sobotkovi a panu Milanovi Jedličkovi. 2

3 Vážení spoluobčané, tento rok připravujeme do každého čísla ského zpravodaje vydávání miniseriálu pod názvem Krásy a zajímavosti našeho města. Budeme Vám velice vděční za poskytnuté materiály na toto téma (současné i historické). Fotografie i písemné materiály okopírujeme a okamžitě vrátíme. Těšíme se, že společně s Vámi připravíme našim čtenářům hezké zážitky. 3

4 ský kraj Jeden z nejdůležitějších krajů českého království, který se rozprostíral od soutoku Labe a Vltavy až k severozápadním výběžkům Českomoravské vrchoviny tedy zhruba okresy: Praha východ, Kolín, Kutná Hora, Benešov a Pelhřimov, byl po několika staletích své existence zrušen v roce 1850 v rámci reformy územně správního uspořádání království českého. Územněsprávní začlenění i po roce 1850 V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo: 1850 země česká, kraj Pardubice, politický okres Kolín, soudní okres 1855 země česká, kraj Čáslav, soudní okres 1868 země česká, politický okres Kolín, soudní okres 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický okres Kolín, soudní okres 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Kolín, soudní okres 1945 země česká, správní okres Kolín, soudní okres 1949 Pražský kraj, okres Kolín 1960 Středočeský kraj, okres Kolín Mapa ského kraje od Jana Kryštofa Müllera, věhlasného kartografa počátku 18. století, vznikla během 18. století řada krajských map Čech a Moravy. Homannovo norimberské nakladatelství vydalo ve 30. a 40. letech 18. století tištěné, kolorované mapy šesti moravských krajů, Brněnského, Hradišťského, Jihlavského, Přerovského, Olomouckého a Znojemského. Později, koncem 60. a v 70. letech přibyly tištěné kolorované mapy dvanácti českých krajů, Bechyňského, Berounského, Boleslavského, Čáslavského, Hradeckého, Chrudimského, ského, Litoměřického, Plzeňského, Prácheňského, Rakovnického a Žateckého. Přestože při další správní reformě došlo roku 1751 rozdělením čtyř největších krajů, Žateckého na Žatecký a Loketský, Plzeňského na Plzeňský a Klatovský, Bechyňského na Táborský a Budějovický a Hradeckého na Hradecký a Bydžovský, v kartografii se tato změna odrazila teprve na nových krajských mapách Antona Elsenwangera a Petera Franzy koncem 18. a počátkem 19.století. Zápisy zveřejněny: 1. Na úřední desce v přízemí radnice 2. Na internetové adrese Zastupitelstvo města zasedalo Prodej pozemku p.č. 2534/4 o výměře 150 m 2 v k.ú. Cena schválena usnesením ZM č. 58/2010 ze dne RM schvaluje a předkládá ke schválení ZM prodej pozemku p.č. 2534/4 o výměře 150 m 2 (odděleno z pozemku p.č. 2534/2) v k.ú. paní M. S., Praha 7 za cenu 50,- Kč/m 2. tj. Kč celkem 7.500,- za těchto podmínek: 1) kupující strana uhradí sepis smlouvy a správní poplatek za vklad práva do KN 2) kupní cena ve výši 7.500,- Kč bude uhrazena v hotovosti při podpisu smlouvy 3) náklady na vypracování GP uhradil v plné výši kupující. ) ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 2534/4 o výměře 150 m 2 (odděleno z pozemku p.č. 2534/2) v k.ú. paní M. S., Praha 7, za cenu 50,-Kč/m 2. tj. Kč celkem 7.500,- za těchto podmínek: 1) kupující strana uhradí sepis smlouvy a správní poplatek za vklad práva do KN 2) kupní cena ve výši 7.500,- Kč bude uhrazena v hotovosti při podpisu smlouvy 3) náklady na vypracování GP uhradil v plné výši kupující. 4) pozemek se prodává s břemenem na přístup k vodovodnímu řadu. Prodej pozemků p.č. 2652/3 a 2652/4 v k.ú. Vrcha Záměr prodeje byl vyhlášen dne , prodej schválen 6. 9, 2007 za kupní cenu 50,- Kč/m 2. Revokace usnesení dne kupní cena snížena na 25,- Kč/m 2. Prodej nebyl zrealizován z důvodu nesouladu katastrálních map. ZM potvrzuje usnesení č. 121/2007. RM zasedala dne Prodej části pozemku p.č. 1649/8 v k.ú. (Molitorov) RM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1649/8 v k.ú. z důvodu zachování náležité šířky pro vybudování případné komunikace. 4

5 CR Project s.r.o. Rekonstrukce Okružní ulice Na základě jednání se SÚS Středočeského kraje a příslušných orgánů byla dohodnuta potřeba změny DSP odvodnění komunikace a změna kanalizace v části dotčené stavbou. Celková cena projektu ,- Kč vč. DPH. Náklady budou kryty následujícím způsobem Kč Lonza, Kč město. RM schvaluje změnu DSP ohledně rekonstrukce ul. Okružní. Dokončení projektu zajistí firma CR Project s.r.o. za částku ,- Kč vč. DPH. Neinvestiční náklady na žáka MŠ rok 2010/2011 Náklady na rok ,63 Kč Manka a škody ,00 Kč Divadlo - 834,00 Kč Odpisy ,40 Kč Potraviny ,56 Kč Celkem ,67 Kč Další příjmy: Školné ,00 Kč Úroky ,10 Kč Nájem, el.en ,30 Kč Příspěvek ze SR r ,00 Kč Celkem náklady na rok ,27 Kč Neinvestiční náklady na žáka MŠ rok 2010/2011 Výdaje Materiál El.energie Vodné a stočné Plyn Opravy Účetnictví, mzdy Ostatní služby Pronájem SH Telefony Celkem Částka ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,61 Kč ,16 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,30 Kč ,67 Kč - školné ,00 Kč - příspěvek ze SR ,00 Kč - úroky ,10 Kč - ostatní příjmy ,30 Kč - nájem ,00 Kč Celkem ,27 Kč ,27 : 76 /počet žáků/ = 6.831,14 zaokrouhleno = 6.831,- Kč Školní rok 2010/2011 prosíme uhradit na žáka MŠ částku 6.831,- Kč. 5 Nesměň 1x budoucí žák (6.831,-Kč) Barchovice 2x budoucí žáci (13.662,- Kč) Toušice 3x budoucí žáci (20.493,- Kč) Dobré Pole 2x budoucí žáci (13.662,- Kč) 29 x budoucích žáků ( ,- Kč) Celkem 37 budoucích žáků ( ,- Kč) RM bere informaci na vědomí. Přehled neinvestičních nákladů Základní školy Miloše Šolleho, okres Kolín za r Přehled neinvestičních nákladů Základní školy Miloše Šolleho, okres Kolín - rok 2010 Počet žáků k : 327 žáků Náklady 2010 Kč Ochranné pomůcky 4.165,00 Spotřební materiál ,61 Drobný majetek ,00 Učební pomůcky ,74 El.energie ,00 Plyn ,15 Vodné ,00 Stočné ,00 Opravy ( kopírky, podlahy) ,00 Poštovné 2.922,00 Telefony ,77 Ostatní služby ,00 Odvoz odpadu ,00 Ostraha 6.420,00 Revize ,00 Pronájem sportovní haly ,00 Poplatky Bú 9.076,00 Pojistné a náhrady ,40 Mzdové náklady ,00 Školení 7.293,00 Materiál ŠJ 9.967,67 Opravy ŠJ ,63 Telefon ŠJ ,08 Celkem ,05 Kč

6 Náklady celkem ,05 Kč /Úroky ,71 Kč Nájem, ostatní ,22 Kč Příjem ŠD ,00 Kč Obědy Hč ,00 Kč/ Celkem ,93 Kč Neinvestiční náklady celkem ,12 Kč Rok 2011 na žáka ze Státního rozpočtu 1.354,00 Kč ,12 : 327 žáků = 7.874,00 SR 1.354,00 = 6.520,00 Příspěvek na jednoho žáka na rok 2011 činí 6.520,- Kč. Mezi neinvestiční náklady není započítáno : Potraviny ,29 Kč Dopravné 8.819,40 Kč Odvod ZPS ,00 Kč Odpisy ,00 Kč Náklady celk ,74 potraviny,dopravné, odvod ZPS, odpisy = ,05 Kč Příjmy, které se neodečítají: Obědy ,00 Kč Dotace ,00 Kč Příjmy celkem ,93 dotace, obědy = ,93 Kč Neinvestiční náklady činí ,05 Kč Příjmy (úroky, nájem, hč,šd) ,93 Kč Celkem neinvestiční náklady činí ,12 Kč Počet žáků k byl 327 = ,12 : 327 = 7.873,99 Kč (zaokrouhleno 7.874,- Kč) Příspěvek ze státního rozpočtu na rok 2011 činí ve Středočeském kraji 1.354,- Kč Příspěvek na jednoho žáka : 7.874, ,- = 6.520,- Kč na rok Přehled žáků Základní škola Miloše Šolleho, okres Kolín - školní rok 2010/2011 (6.520,-Kč) Krychnov ,- Kč Horní Kruty ,- Kč Toušice ,- Kč Třebovle ,- Kč Vitice ,- Kč Svojšice ,- Kč Libodřice ,- Kč Klášterní Skalice ,- Kč Ždánice ,- Kč Barchovice ,- Kč Malotice ,- Kč Oleška ,- Kč Bylany ,- Kč Kšely ,- Kč Polní Voděrady ,- Kč 6 Celkem od obcí ,- Kč Neplatící ,- Kč ,- Kč Odst ,- Kč CELKEM ,- Kč RM bere na vědomí Projektová dokumentace řešící rekonfiguraci stávající základnové stanice společnosti T-Mobile a.s. na objektu čp. 118 RM bere na vědomí projektovou dokumentaci řešící rekonfiguraci stávající základnové stanice společnosti T- Mobile a.s. na objektu čp Nemá námitek proti instalaci. Informace z MŠ k vybudování 4. třídy MŠ pro školní rok 2011/2012 RM bere na vědomí zprávu vedoucí jídelny při MŠ k dovybavení kuchyně a jídelny a informaci ředitelky MŠ k vybudování čtvrté třídy MŠ pro školní rok 2011/2012. RM bere na vědomí informaci starostky ohledně jednání s Lozou o částečné krytí nákladů spojených s otevřením 4. třídy MŠ. Jarní úklid města Jarní úklid města, který proběhl během měsíce března a skončil 5. dubna, měl tentokrát novou organizaci. Odložené věci se v jednotlivých ulicích neodkládaly hromadně na jeden valník, ale občané je připravovali před své nemovitosti. Pracovníci technického úseku si je při svážení vytřídili přímo v ulici a odváželi odděleně jednotlivé druhy (dřevo, železo ). Co se nedalo dále vytřídit a využít, naložili na valník a odvezli na skládku do Radimi. Podle slov Františka Ahnela, který se úklidu účastnil, byl v ulicích při svozu větší pořádek než v předcházejících letech kolem valníků. Železo se odváželo přímo do místní sběrny, dřevo, sklo, plasty do technického dvora. Dřevo si mohli občané odvézt na topení. Takto organizovaný úklid v ulicích se zdá určitě lepší než v minulých letech. Na skládku do Radimi se odvezlo celkem 20,300 t odpadu, v minulém roce 25, 300 t. Přestože je v letošním roce skládkovné navýšeno z 850,- Kč na 950,- Kč, zaplatilo se na skládce o 2.441,-Kč méně než v loňském roce. Celkem ,- Kč. Třídění odpadů na hřbitově od nově vybudována tři sběrná místa na třídění odpadu pouze ze hřbitova. Prosíme občany, aby vytříděný odpad odkládali do označených nádob, odložené věnce z hrobů neodkládejte do nádob s bioodpadem, je na ně připravena též zvláštní nádoba. (V průběhu dubna bude sběrný systém na hřbitově posílen ještě o 2 další místa.) Děkujeme.

7 Město se připojuje k výzvě občanského sdružení Diakonie Broumov, neziskové organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost, a uspořádá První návštěvníci nově otevřené knihovny 16. března První nově zaregistrovaná čtenářka Verunka. Humanitární sbírku Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené Vatované přikrývky, polštáře a deky Obuv veškerou nepoškozenou Hračky nepoškozené a kompletní Knihy zabalené zvlášť VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí znečištěný a vlhký textil Město dne: ( při nepříznivém počasí se svoz uskuteční dne ) čas: novinka: připravené zabalené věci budou odvezeny přímo od vašich nemovitostí Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem Děkujeme za Vaši pomoc. A jedna prosba z knihovny Prosíme o věnování dřevěných rámečků či rámů ze starých, již nehodících se obrazů k doplnění galerie Základní školy Okružní na chodbě knihovny. Předem moc děkujeme. 7

8 Na co se můžete těšit v dubnu a v květnu pátek Vyjde ský zpravodaj sobota neděle pondělí Jdeme na to! 4. ročník čištění škarp v k.ú,, sraz účastníků v 9.00 před radnicí Rybářské závody pro dospělé, Strašík Hledáme velikonoční vajíčko vycházka, před muzeem Chození s Jidášem skanzen Hod Boží Velikonoční skanzen Pomlázka skanzen Možnost odložení železa před své domy, prosba o zametení chodníků pátek Svoz žlutých pytlů s plasty, nápojovými kartony a polystyrenem, balíků vytříděného papíru a odloženého skla, připravte před své domy do sobota Otevřen technický dvůr neděle úterý Čarodějnice pálení ohňů, areál u sportovní haly RC Knoflíček státní svátek sobota Den matek Mateřská škola Turnaj v pozemním hokeji 10. ročník Parkoviště před skanzenem, děti, dospělí ská 50 cyklistický závod, neděle státní svátek Narozeniny 3. výročí RC Knoflíček areál u sportovní haly Církevní Velikonoce v i Bohoslužby v kostele sv. Štěpána Zelený čtvrtek 21. dubna v Velký pátek 22. dubna v Bílá sobota 23. dubna Vzkříšení ve Boží hod velikonoční 24. dubna v Na Bílou sobotu a Hod Boží povede obřady pan biskup Karel Herbst. Na Boží Hod po mši svaté bude svěcení pokrmů. Můžeme poděkovat za vzkříšený život a zároveň za jídlo, které nám slouží a je darem. Jak se to dělá? Lidé si přinesou košík s jídlem /chléb, mazanec, mléko, vejce, klobása, kus uzeného/ v nazdobeném košíku. Kněz prochází kolem a pokrmům žehná. Jdeme na to! 4. ročník čištění škarp v k.ú. 23. dubna 2011 sraz účastníků v 9.00 před radnicí Hledáme velikonoční vajíčko vycházka 23. dubna před muzeem středa pátek Květinový den Český den proti rakovině Vyjde ský zpravodaj Kuličkiáda - 7. ročník park Na Hradbách;

9 Město RC Knoflíček Vás zve na ČARODĚJNICE Hřiště u sportovní haly 30. dubna Děti v maskách vítány. V tanec čarodějnic Pálení čarodějnického ohně. Občerstvení ke koupi zajištěno, včetně čarodějnického vuřtíku. Město Vás zve na 10. jubilejní ročník TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI dopoledne: děti do 15 let odpoledne: dospělí dne (sobota) parkoviště před skanzenem Místní organizace Svazu tělesně postižených v i zve všechny své členy a hosty na jarní setkání, které bude v pátek 29. dubna 2011 od hodin v i v sále na Střelnici. Pohoštění i hudba zajištěna. Srdečně zve za výbor MO STP předsedkyně Miroslava Biarincová Pravidla Účast nejméně jedné ženy (dívky) v pětičlenném družstvu (u dětí nemu -Po celou dobu utkání 1 žena (dívka) na hřišti. -Hra 1x 6 minuty = zápas. -Gól neplatí z autu a po faulu. -Při rozehrávání musí být protihráč vzdálen minimálně 1 m. -Ohraničené hřiště. -Brankář může chytat míček do ruky jenom v brankovišti a rozehrát maximálně do půlky hřiště. -Hraje se s tenisovým míčkem. -Za hrubý faul bude penalta (nájezd). -Bude pískána vysoká hůl (nad ramena). -V brankovišti nesmí stát protihráč. -Střídání hráčů dle pravidel hokeje. -Získávané body (výhra výhra v nájezdech prohra v nájezdech). Při rovnosti bodů vzájemný zápas. Remíza zápas (pouze místo) náhlá smrt nájezdy. Brankářská výstroj: Může: lapačka, vyrážečka, brankářská hokejka, obličejová maska, hráčské holenní chrániče, hráčská vesta Nemůže: brankářské betony, brankářská vesta Přihlášky: (do ) seznam hráčů a název družstva dospělých (zápisné za tým 100Kč) a dětí (bez zápisného) přijímá starostka, tel.: , a H. Královská (ve sportovní hale), tel.: , 9

10 10

11 Město Vás zve na 7. KOUŘIMSKOU KULIČKIÁDU, která se koná 20. května 2011 v parku Na Hradbách od hodin Kategorie: předškolní děti děti 1. až 3. třída děti 4. až 6. třída děti 7. až 9. třída dorostenci dospělí Pravidla: - hraje se s hliněnkami - každý hraje sám za sebe - do kuliček se smí pouze cvrnkat - důlek je široký cm a hluboký 7 8 cm Stalo se 11. a řádily na náměstí v nočních hodinách 2 partičky vandalů -.a po nich spoušť. Prosíme spoluobčany o spolupráci - při sebemenším poškozování soukromého či veřejného majetku výtržníky kontaktujte Policii ČR el. 158 nebo Bezpečnostní agenturu H1 Security , skončila na dobu rekonstrukce činnost restaurace Sokolovna. 14. a jsme historicky poprvé v rámci celoměstské akce štěpkovali vánoční stromky a větve z předjarní údržby stromů. Celkem na odkládání větví a stromků bylo 6 stanovišť. Vytvořenou štěpku si občané odvezli na zahrádky nebo na topení. Nejoptimálnější plocha byla na parkovišti u skanzenu, kde se nashromáždilo nejvíce materiálu ke štěpkování. Zde byla také občanům k dispozici zemina z kompostárny v Hořátvi. O ni byl velký zájem. Akce byla vyhodnocena jako velmi dobrá, splnila své poslání na 100%, proto ji začleníme i do plánu v rámci odpadového hospodářství města i na další roky. (vždy v předjaří) pro zlepšení podmínek v kuchyni domova pro seniory byla v těchto prostorách zbudována nová klimatizace, která nahradila stávající, jež již nesplňovala plně své funkce vyjeli opět naši hasiči k hořící trávě do lokality poblíž skanzenu. Protože část jednotky SDH tvoří pracovníci technického úseku města, vyjeli během několika minut a podařilo se jim uhasit požár, aniž by napáchal škody na zdraví a majetku se sešli členové sportovní komise rady města spolu se zástupci fotbalového oddílu. Město seznámilo přítomné se stávající koncepcí úprav SH a jejího areálu a otevřelo prostor pro další jednání a nápady Hurá!! Je nás obyvatel proběhlo na radnici jednání ohledně autobusových spojů směr Kolín. Byly zrušeny spoje po hod. z Kolína a některé sobotní. Hra čísel bohužel hovoří jednoznačně. Tyto spoje byly ztrátové a obsazenost byla minimální (Celková ztrátovost na zrušených spojích Kč ročně). Na linkách PIDu nedošlo pro nás k žádnému snížení dopravní obslužnosti. Celkem v roce 2010 město dotovalo ostatní dopravní obslužnost ,60 Kč.(Základní obslužnost hradí ze svého rozpočtu kraj jedná se o spoje do zaměstnání, k lékařům, do škol.) se v odpoledních hodinách konalo na radnici tradiční slavnostní jarní setkání občanů důchodového věku. Sponzory této akce byly: Arboria spol. s.r.o. D. Vachulka, Lahůdky H. Kloudová, Bar D. Doušová a V. Svoboda, Město Příjemná atmosféra s hřejivými slovy, básničky dětí z rodinného centra Knoflíček, krásné písničky pánů Skalníků, výborné zákusky upečené paní Jarkou Svobodovou a Štěpánkou Novákovou, chutné chlebíčky nazdobené maminkami z rodinného centra Knoflíček, to vše udělalo radost nejen stovce přítomných, ale i nám, kteří jsme akci připravili na kouřimském náměstí natáčela ČT vstup do Dobrého rána o kouřimském středu Evropy se konal 2. kontrolní den Aktualizace analýzy rizik chlorované uhlovodíky v Molitorově. Práce provádí Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.. V současné době jsou odebírány vzorky v celé lokalitě. Jednání se zúčastnili zástupci inspekce ŽP, ministerstva ŽP, MěÚ Kolín a Středočeského kraje. Kromě Státního fondu ŽP realizaci celé akce podpořil Středočeský kraj z Havarijního fondu Středočeského kraje byl poslední pátek v měsíci a sbírali jsme sklo, žluté pytle s plasty, nápojové kartony a polystyrenem a balíky novin, časopisů a kartonů. Děkujeme občanům za třídění. V letošním roce za první 3 měsíce se nám opět podařilo vytřídit více než v loňském roce ve stejném období byl mobilní sběr nebezpečného odpadu a elektrospotřebičů svozovou společností Nykos, zároveň byl otevřen i sběrný dvůr. Postřeh celkem 20 občanů přineslo hliník. Skvělé! Je vidět, že i tento druh odpadu jsme začali třídit - ve večerních hodinách se sešlo 345 občanů na 18. městském plesu. Zhodnocení: Krásná a milá atmosféra, pohoda, 2 hudby, tudíž nepřetržitý tanec do 03 hod., respektive do 04, protože se v 02 posouval čas. Děkujeme všem sponzorům, organizátorům a účastníků za příjemný večer. Foto na

12 pořádali naši skautíci se svými vedoucími a rodiči dětský karneval. Děkujeme! Óóó, to byly krásné masky v příjemně upravené sportovní hale (/foto Dokonce účastníci plesu, který byl v hale den před karnevalem, ponechali květinovou zdobu a naše děti se spolu s rodiči mohly z kytiček radovat. (Přece jenom mě neustále mrzí v loňském roce na plesu města 4 zcizené vázy i s květinami, které nám známí spoluobčané odnesli, než jsme se stačili převléci na úklid - z toho 1 vrátili o měsíc později městu zpět. Za hrdinství přiznání se a vrácení pochvala. Starostka) jako poslední v letošním roce započala etapa pokládky kabelů NN do země v úseku Ptačí ryneček, Na Kopci, Židovská, Na Schodech, Podskalí, Růžová. Do léta zmizí dráty i kabely ze sloupů i z domů. Zároveň stejně jako v dalších etapách (letos celkem ve 3) bude umístěno i nové veřejné osvětlení a veřejný rozhlas. - v ul. Dobropolská byl ke kabelům NN již přiložen kabel pro veřejné osvětlení. Lampy budou umístěny v zeleném pruhu před domy. Projektanti zachovali vzdálenosti dle původního osvětlení, tj. nová světla budou v zeleném pruhu přibližně ve stejném prostoru proti světlům stávajícím. V rámci toto akce si mohou majitelé přilehlých nemovitostí vydláždit chybějící vjezdy (město materiál dodá). - k dnešnímu dni v etapě Komenského a část Okružní jsou elektrikáři připravovány nové elektroskříňky natáčí ČT ve skanzenu Čapkovu povídku Zločin v chalupě A to jsou věci! Obyvatelé ulice Dlouhá před své domy vyložili železo a odpady v rámci jarního úklidu. Večer okolo 20. hodiny přijeli pobertové z Kostelce nad Černými lesy a naložili si železo. Zásahem dvou našich spoluobčanů železo z dodávky zase vyložili a odjeli. A ejhle! Část železa ráno už v ulici zase nebyla. že by se vrátili? Skvělým tempem pokračují práce na pokládce NN v lokalitě Ptačí ryneček, Židovská. Nejpozději do července bude sundáno vrchní vedení NN, včetně betonových sloupů v této lokalitě. Fotografové ve městě nemají již mnoho času na zachycení současného stavu. Lokalita se rozjasní a nové kvalitní veřejné osvětlení určitě podtrhne krásu dané oblasti Na doskočišti a na pískovišti v areálu sportovní haly byl dle hygienických předpisů vyměněn písek. Bábovičky půjdou zase jedna radost. 30, 3. Budova nové spořitelny září krásnou bleděmodrou barvou. Modrá barva symbolizuje moře, nebe, ale i konzervatismus a povinnost. Přináší úspěch při jednání s úřady. Majitel nemovitosti s řemeslníky pracovali několik týdnů i v nočních hodinách. Výsledek stojí za to. Návštěvníci spořitelny ocení určitě i zrušení přepážek a vytvoření stolků s křesly pro jednání s klienty soukromá společnost NEW WAVE location s.r.o. natáčela v i spot na slovenské pivo Zlatý bažant závodníků se zúčastnilo výročního 45. závodu Lipanské stezky na skanzenu potrhali 2 psi (štěně labradorského retrivra 4 měsíce (žlutý pes) a německý ovčák, sytě vlkošedá barva do 3 let (pes), kteří utekli svým majitelům, 6 pasoucích se ovcí. (Psi byli z Bulánky) byl ze dvora čp. 119 odstraněn betonový povrch z důvodu vlhkostí zdi společné se sousední nemovitostí začal svoz bia zatím pokračuje pilotní program pro ul. Sadovou a nově na svoz bia ze hřbitova. (Zatím nejsou známy výsledky ohledně naší žádosti o dotaci na hnědé odpadní nádoby pro celé město, v červnu budeme moudřejší houká siréna každou první středu v měsíci v rámci celorepublikového záchranného systému se provádí kontrola funkčnosti sirén uspořádala Základní škola Miloše Šolleho prodejní velikonoční výstavu dětských výrobků s velikonoční tematikou se konal v kostele sv. Štěpána u příležitosti zahájení letošní turistické sezony a 750 let od první zmínky o městě Jarní galakoncert houslového virtuosa Jaroslava Svěceného. Prostory kostela se rozezněly skladbami např. A. Vivaldiho, J. S. Bacha, ale i samotného J. Svěceného. Návštěvníci koncertu prožili určitě nevšední odpoledne sluníčková sobota přilákala 62 turistů, kteří se vypravili na vycházku i za poznáním na Starou, vraceli se naprosto nadšení z rozkvetlé, voňavé procházky a velmi si pochvalovali nové naučné tabule Libušino jezírko je plné vody šestá a zároveň poslední postní neděle zvaná Květná, na mši v kostele sv. Štěpána se světily kočičky. Říká se, že po přinesení kočiček domů se má jedna sníst, aby po celý rok nebolelo v krku a žaludek. Udělá-li se z posvěcené kočičky na filipojakubskou noc /30.4./křížek a zastrčí-li se za rám okna a na kraj pole, chrání stavení i pole před bleskem i zlou mocí. Na Květnou neděli si hlavně nezapomeneme koupit něco nového, aby nás nepokakal velikonoční beránek Ten, kdo chce vědět vše o Velikonocích, v informačním centru má připravené Poučné čteníčko o lidových zvycích Začíná pašijový, či svatý týden, je to období, kdy se všichni věřící připravují na hlavní církevní svátky Velikonoce Základy pro ulici Nová

13 Dozvuky 18. městského plesu Děkujeme všem, kteří městu dali dárky do tomboly: VLADIMÍR HAVLÍČEK autobusová doprava ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO Křečhoř OTTA s.r.o. vzduchotechnika Sadská PAVEL HOLUB pokrývač, Krymlov MARTIN APLTAUER INSTA - montážní práce Josef Polák MARKÉTA KRATOCHVÍLOVÁ manikúra, pedikúra LONZA s.r.o. SAMOOBSLUHA K+K MĚSTO MUDr. TOMÁŠ PŘIKRYL lékař JOZEF ZAHRADNÍČEK GASTROINSTANT s.r.o. Ing. LUCIE JONÁKOVÁ Mgr. RADOMILA VEDRALOVÁ lékárna ROPID Praha SÁDROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE Libor Vaňkovský, MUDr. Jiří Dvořák lékař KENAST s.r.o. Pečky DUŠAN MINARČÍK revize hasících přítrojů Velim JAROSLAV LINHART soukromý zemědělec Ing. KAREL FOUSEK projektová činnost Kostelec n.č.lesy MILAN BOROVÝ stavební firma JAN KUCHAŘ opravy a prodej traktorů Velim AUTOSERVIS, PNEUSERVIS Jirkalovi Český Brod MUDr. ZUZANA MAREŠOVÁ dětská lékařka Mgr. ZUZANA ČIHÁKOVÁ starostka B. + M. KRATOCHVÍLOVI Pardubice TABÁK Miloslav Pštross, JINDŘIŠKA JAGERSKÁ kadeřnictví AUTOBUSOVÁ DOPRAVA J. ŠMEJKAL KVĚTINÁŘSTVÍ MARCELA + MARCELA PETR LADÝŘ truhlářské práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA M. ŠOLLEHO VINOTÉKA E. Pšeničková Kostelec nad Čer. lesy SILNICE Čáslav Holding, a.s. Čáslav JUDr. MARTIN VLASÁK advokát LADISLAV a DAGMAR LACINOVI TOP Ing. JAROSLAV JANDL skleníky Dobré Pole JIŘÍ JENEŠ OLGA VACKOVÁ drogerie LUDMILA FOLKMANOVÁ PROBYT JANA KOČOVÁ Studio Sametové perly KATEŘINA A ROMAN KLEMENTOVI MAREK JEŽÍK klempíř, pokrývač Molitorov Ing. VLADIMÍR APLTAUER manželé KELTNEROVI hračky JARMILA RŮŽIČKOVÁ sběrna čistírny, mandl RENATA MAŠKOVÁ kadeřnictví JANA STREJČKOVÁ manikúra, pedikúra, holičství PAVEL CHÁBERA zemní práce Radim ANTONÍN ŠINDLER sklenářství MUDr. JAROSLAV HEJDUK lékař KAREL SOJKA Jatky HANA KLOUDOVÁ cukrárna, lahůdky OVOCE ZELENINA V. Mejzlík

14 SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH Nowaco Czech Republic s.r.o. Kralupy nad Vltavou MIROSLAV BIARINEC Výkupna odpadu OBCHŮDEK SLÁVKA POULOVÁ VÁCLAV MEJZLÍK KADEŘNICTVÍ Lucie Trojanová KAREL LUBINA klempíř, TUHLÁŘSTVÍ E. Procházka TRUHLÁŘSTVÍ Ing. P. Petr DANA BERÁNKOVÁ prodejna Adidas ŠÁRKA VÍZKOVÁ Pečky KOMERČNÍ BANKA Kolín HANA ŽÁKOVÁ ml. H1 Security VLASTIMIL HAKL AUTOSERVIS Zámiš AUTOBUSOVÁ DOPRAVA J. Pivoňka VÁCLAV JAKUBÍČEK zelenina SBOR DOBROVOLÝCH HASIČŮ MIROSLAV VENDL ELEKTROSUN Nymburk SALON CREATIVE J.JEDELSKÁ Kounice JAROSLAVA LACINOVÁ Textil TELEKOM SLUŽBY M. Lacina JAROSLAV ŠVORBA FRANTIŠEK a JAN NOVÁKOVI AUTOBUSOVÁ DOPRAVA J. ŠMEJKAL CA ELKA Jitka Kumstýřová ENERGO FINAL Radim DOMÁCÍ POTŘEBY HANA ŽÁKOVÁ GEODETICKÉ PRÁCE J. Jasenovský BAR Marta Doušová ZIPR s.r.o., Vinotéka OLGA BURDOVÁ Letošní ples byl ve znamení sčítání lidu. Právě termín plesu byl pro sčítání dnem rozhodným. Proto jsme měli několik sčítacích vstupů i na plesu: - nejpočetnější rodinou, která se zúčastnila plesu, byla rodina pana Pazderce (12 pokrevních příbuzných) (za cenu děkujeme panu J. Šmejkalovi). - nejvíce knoflíčků na svém oděvu měl mladý pán odjinud celkem 31 kusů - cenu věnovalo město, upekla ji (úžasný dort ve tvaru čtyřdírkového knoflíku) paní Jarka Svobodová - celkem se vypilo 5 sudů piva - krásné životní citáty našlo 5 účastníků plesu - pod židličkou měli kuponek na šampus 3 šťastní - 7 párů navštívilo všech 18 ročníků plesu - měli jsme 261 cen v tombole a 18 cen na soutěže - plesu se zúčastnilo 345 osob Děkujeme Daně Lacinové - Pavlínkové, majitelce hostince u Lva, za poukázky pro nejsympatičtější. 14 Dále děkujeme: - technickému úseku, Marii Makalové, Ivě Mičechové, Dáše Pokorné, Bc. Janě Pokorné, Hance Ježíkové a týmu Hanky Královské za přípravu sálu - Evě Pšeničkové za výzdobu -členkám MO STP Mirce Biarincové, Marii Teluchové, Janě Ahnelové za spoluorganizování plesu -Marušce Bílkové za nadpisy na šerpy pro naše nejsympatičtější a Hance Jenešové za jejich ušití -Jitce Drahotové za šerpičky pro vítěze taneční soutěže -Markétě Hollerové, Soně Bandyové a Františkovi Pavelkovi za organizování taneční soutěže -týmu Kateřiny a Romana Klementových za výborné občerstvení -Jaroslavu Švorbovi a Stanislavu Zahajskému za rostlinný materiál - Markovi Krásovi a Davidu Ahnelovi za hasičský dohled

15 -Josefu Hasilovi, Haně Kovačkové, Janě Strejčkové, Daně Blandové, manželům Ježíkovým a Hance Žákové za prodej lístků do tomboly -obyvatelům okolí sportovní haly za tolerantní přístup k akci - za úklid sálu po plesu Hance Žákové, Josefu Hasilovi a týmu Hanky Královské -za vydávání tomboly Ing. Liboru Chmelovi,, Liboru Chmelovi ml., Pavlu Petráskovi a Janě Bálkové - za předtančení RC Knoflíček -za ostrahu haly před plesem H1 Security Poroty ve složení: Bc. Lucie Sobotková, Jana Koubková, Šárka Václavíčková, Soňa Bandyová, Hanka Žáková a Rick Mommers, Michal Kratochvíl, Dominik Klouda, Zdeněk Pop a Václav Bandy volily tradičně nejsympatičtější plesu. Za nejsympatičtější pár manželé Jitka a Miloslav Jirkovští Nejsympatičtější paní byla zvolena Petra Hejduková Nejsympatičtější slečnou Markéta Hořická Nejsympatičtějším mužem Roman Klement. Soutěž tanečních párů vyhrál pár Tomáš Veselý a Hana Bugová ml. 2. místo Roman Bug a Hana Bugová 3. místo Jiří Kupec a Jana Strejčková I dalších 8 soutěžních párů tančilo skvěle. Fotografie najdete na starostka 15

16 Fotografie ze slavnostního setkání občanů na radnici a dětského karnevalu 16

17 17

18 Tradice posilujeme!! Zprávy ze 45. jubilejního ročníku Lipanské stezky Fakta - krásné sluníčkové počasí 23 o C (známe z předcházejících ročníků průtrže mračen i sněhovou kalamitu) - zúčastnilo se 172 běžců - úžasná nálada, radost z trasy (mimochodem, závod přeměřen Ing. Pavlem Frčkem, ústředním rozhodčím atletiky se specializací měření tratí). Děkujeme všem rozhodčím, pomocníkům, divákům, závodníkům a sponzorům. Byli jste skvělí, těším se na příští rok. Starostka Město děkuje: Za sponzorování akce firmám: Zipr s.r.o. (cyklistické kolo) Novák JPF s.r.o Total Elf Město Lonza Biotec Pekárna Vratislav Žalud Za měření časů RNDr. Jaroslavu Maršálkovi. Za zápis, organizaci jednotlivých běhů a za předávání odměn Marii Třebenské, Josefu Hasilovi, Hance Žákové, Jitce Jirkovské (nejmladší běžci), Lucii a Lence Šmejkalovým, Ing. Liboru Chmelovi, Monice Vendlové, Nikole Královské, Mirkovi Vendlovi. Za psaní diplomů Vítězslavu Lupínkovi. Za lékařský dozor paní doktorce Lucii Otáhalové. Za dohled na trati při hlavních závodech na a m Bezpečnostní agentuře H1 Security p. Vlastimila Hakla p. Vlastimilu Haklovi, Lubomíru Metelákovi, Romanu Šmigelskému, Jiřímu Kupcovi, Josefu Musilovi, Robertu Mašínovi, Antonínu Hollerovi, Josefu Vašků a Policii ČR - p. Zdeňkovi Kohoutovi. Za úklid areálu a přípravu občerstvení Hance Královské a Rudovi Netáhlíkovi. Za výborný čaj domovu po seniory. Za fotografování Miloslavu Kapicovi Za bednu banánů jednomu ze závodníků, který nechtěl být jmenovaný Za chleba k párkům Vratislavu Žaludovi. Všem, kteří tuto tradiční akci přišli podpořit a pomohli radou nebo přiložením ruky k dílu, občanům na trati a v přilehlém okolí sportovní haly. 18 Nejmladší účastník závodu - Jiří Miler ročník 2008 Nejstarší účastník hlavního závodu Karel Matzner - ročník 1929 Nejrychlejší závodník hlavního závodu Jiří Miler ročník 1975 Nejrychlejší žena hlavního závodu Petra Fousková ročník 1981 Nejmladší účastník závodu na 5 km Matěj Hasil ročník 2001 Nejmladší účastnice závodu na 5 km Anna Švorbová ročník 2001 Celkem se akce zúčastnilo 172 běžců. Blahopřejeme výherci kola od firmy ZIPR s.r.o. Vojtěchovi Novotnému. Kolo vylosoval Milan Staněk, majitel firmy Kenast Pečky. Je to možné?? Děkujeme paní Martině Lokajové, která při běhu na 10 km zjistila, že na 2 místech na Cestkách doutná oheň. Mirek Vendl a Milan Švorba na 2 místech úmyslně založený požár uhasili. Starostka a sportovní komise rady města

19 Výsledková listina ročník Lipanské stezky Kategorie předškolní děti - dívky - 60 m Nikola Adámková 1. AC Třešť 12: Veronika Milerová 2. AC Mladá Boleslav 12: Nela Hubáčková 3. 12: Jana Štullerová 4. Toušice 13: Lenka Pragerová 5. Praha 13: Magdalena Krásná 6. Dobrovice 14: Anera Milerová 7. Třebovle 14: Sofie Schovancová 8. ZŠ Kounice 14: Bára Svatošová 9. ZŠ Kounice 15: Eliška Smrčková 10. BK Říčany 15: ??? :86 Adéla Chmelíková 12. Obláček 19: Šárka Smrčková 13. BK Říčany 24: Hana Pragerová 14. Praha 31: Natalie Milerová 15. Třebovle 32: Gabriela Votápková 16. SOP Bohouň Kategorie 1. a 2. třída - dívky m Karolína Čepelová 1. ZŠ Kounice 39: Veronika Sedláková 2. ZŠ Kounice 42: Eliška Svobodová 3. Hvězda Pardubice 42: Alice Kendíková 4. Kulani 44: Lenka Netáhlíková 5. 46: Nikola Adamková 6. AC Třešť 47: Lenka Pragerová 7. Praha 49: Květoslava Práchenská 8. 55: Kategorie 3. a 4. třída - dívky m Anna Kadeřávková 1. ZŠ Kounice 1:00: Lenka Lišková 2. ZŠ Kounice 1:02: Anna Švorbová 3. 1:04: Bára Pavelková 4. Kulani Molitorov 1:07: Lenka Kendíková 5. Kulani Písnice 1:09: Tereza Šimonová 6. ZŠ Kounice 1:10: Eliška Střihavková 7. AC Choceň 1:12: Anežka Maršíková 8. Kolín 1:16: Bára Cikánová 9. 1:17: Natálie Schovánková 10. Končice 1:17: Markéta Löserová 11. Mochov 1:18: Julie Horčáková

20 Kategorie 5. a 6. třída - dívky m Karolína Červená 1. Mochov 2:14: Klára Hubáčková 2. 2:15: Tereza Poslušná 3. ZŠ Kounice 2:22: Lucie Lásková 4. ZŠ Kounice 2:27: Emma Pýchová 5. ZŠ Kounice 2:29: Patricie Ježíková 6. Molitorov 2:36: Kateřina Růžičková Kategorie 7. třída - dívky m Barbora Králová 1. SKP Nymburk 3:55: Edita Svobodová 2. Hvězda Pardubice 4:03: Nikol Gajdaszová 3. Kounice nedoběhla 1997 Kategorie 8. třída - dívky m Dominika Adámková 1. AC Třešť 3:56: Eliška Lokajová 2. 3:57: Kateřina Hrdinková 3. SK Újezd n/l 4:09: Helena Kadeřávková 4. Kounice 4:18: Anna Nedvědová 5. 4:41: Kategorie - ská míle -ženy m Jana Javůrková 1. AC Čáslav 6:02: Andrea Frantová 2. Beroun 6:16: Jana Gladková 3. AC Čáslav 6:25: Dominika Adámková 4. AC Třešť 7:29: Věra Jandečková 5. Bohouňovice 7:31: Kateřina Hrdinková 6. SK Újezd n/l 8:05: Kategorie neomezeno věkovou hranicí ženy 5 km Naďa Paroulková 1. TPCA 23:18: Jana Javůrková 2. AC Čáslav 23:19: Jana Gladková 3. AC Čáslav 25:59: Michala Řehořová 4. 26:15: Věra Jandečková 5. SOP Bohouň. 28:01: Lada Posiřilová 6. 32:29: Kateřina Kohoutová 7. 33:01: Lucie Šmejkalová 8. Svojšice 34:09: Anna Nedvědová 9. 37:00: Anna Švorbová :38: Klára Hubáčková :56: Patricie Ježíková :59:

Fotografie dětí v KZ z dětského karnevalu ze dne 22.3

Fotografie dětí v KZ z dětského karnevalu ze dne 22.3 MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM DUBEN 2009 Č.4 CENA 14,- Kč Fotografie dětí v KZ z dětského karnevalu ze dne 22.3 Ve Středočeském kraji k dnešnímu dni chybí mnoho policistů. Město nemá ale problém, vyrůstá mu již

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2009 Č.3 CENA 14,- Kč

MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2009 Č.3 CENA 14,- Kč MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2009 Č.3 CENA 14,- Kč Skvělá zpráva! Třídění odpadu ve městě pokračuje!! Po mnohých jednáních se podařilo zajistit odběr vytříděných časopisů a novinového papíru. Poslední

Více

MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č. Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě.

MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č. Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě. MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě. Č.3 Ulice v proměnách času Kolínská ulice dříve a nyní. Prosíme občany města, kteří

Více

MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM LISTOPAD 2009 Č.11 CENA 14, 7. 11. Čekání na Martina na bílém koni.

MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM LISTOPAD 2009 Č.11 CENA 14, 7. 11. Čekání na Martina na bílém koni. MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM KOUŘIM LISTOPAD 2009 Č.1 Č.11 7. 11. Čekání na Martina na bílém koni. CENA 14, 14,- Kč S láskou pro své mazlíčky Náš další chovatel pan Charouzek je letitý myslivec a jeho mazlíčkové

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 29 www.jince.eu cena 5 Kč 1 Spoleèenské centrum Josefa Slavíka - è. p. 19 5. února 2009 14. června 2011 2 spoleèenská kronika èervenec - srpen 2011 Jubilanti Vše nejlepší,

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r. 2013 Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY

Více

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 www.zdirec.cz Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky

Více

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ SLOVO STAROSTY Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 2009 je již minulostí. Počasí bohužel zabránilo scénickému provedení opery Prodaná nevěsta na terase, den před jejím

Více

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice ZÁŘÍ 2013 Cena 3,- Kč Číslo 9; ročník XVIII. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, a Životice loňském roce uspělo město s žádostí o finanční příspěvek na akci Oprava

Více

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková KRONIKA OBCE 1 9 9 7 sepsala: Irena Kozáková 1997 KRONIKA OBCE RADOTÍN O b s a h 2 Počasí 3 Politické klima doby 4-9 Správa věcí veřejných 10-12 Finance 13-14 Výstavba 15-16 Domovní správa 17 Technické

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ROČNÍK XIII ČÍSLO 4 DUBEN 2015 ZDARMA Hody hody doprovody Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, nadáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný. Panímámo

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč

Přišlo jaro LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA. duben 2012 ROČNÍK XXIII. Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Cena: 6 Kč 4 duben 2012 ROČNÍK XXIII Cena: 6 Kč LIST MĚSTSKÉHO ÚŘADU PRO OBČANY TELČSKA Starosta Roman Fabeš aktuálně pro TL: Rekonstrukce průtahu pokračuje Se začátkem dubna se znovu rozběhnou práce na průtahu silnice

Více

Odolen 5 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

Odolen 5 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda Odolen 5 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz Fota: Archiv TS Vodolenka Taneční skupina Vodolenka při ZŠ získala hlavní cenu v kategorii Současný tanec

Více

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1

3 březen 2009. Město má rozpočet. Bezpečně do škol. Příloha: Výstavní zpravodaj Dolnorakouské zemské výstavy č. 1 3 březen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Město má rozpočet Dát dohromady rozpočet města na rok 2009 je v současné ekonomické situaci tak trochu věštěním z křišťálové koule. Návrhy ve výdajové části rozpočtu

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI

NASE NOVINY. NAŠE ŠKOLA Mateřská škola Ždírec nad Doubravou PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍM STUDENCI NASE NOVINY 2015 PIETNÍ VZPOMÍNKA U POMNÍKU PADLÝCH 8. KVĚTNA 2015 Při příležitosti 70. výročí od konce 2. světové války se uskutečnila v pátek 8. května u pomníku padlých ve Ždírci nad Doubravou pietní

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2011 se přehoupl do své druhé poloviny a zbývá nám už pouze velmi krátká doba k tomu, abychom dokončili vše, co jsme si

Více

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic

se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic se zprávami z Biskupic, Chornic a Jaroměřic Měsíčník města Jevíčka ČERVEN 2013 Vzpomínka na brigádního generála v. v. Zdeňka Škarvadu V roce 1953 jsem pracovala na podnikovém ředitelství n. p. MŠLZ ve

Více

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře KRONIKA MĚSTA ÚVALY STŘEDOČESKÝ KRAJ Od 1. ledna do 31. prosince 2006 Razítko města a podpis starosty Podpis kronikáře Kronikářský záznam za rok 2006 obsahuje 66 stran, slovy: šedesátšest stran, od č.

Více

ČERVENEC SRPEN 7,8/2013. Ve Výstavním sále MKZ uvidíte: Česká krajina výstava obrazů Doc. Vladimíra Mencla do 31.7.

ČERVENEC SRPEN 7,8/2013. Ve Výstavním sále MKZ uvidíte: Česká krajina výstava obrazů Doc. Vladimíra Mencla do 31.7. z městského úřadu - Ohlédnutí za děním ve městě - ze základní školy - Ekokoutek - Léto v Bělé plné kultury - společenská rubrika - ze sportu a spolkové činnosti ČERVENEC SRPEN 7,8/2013 Ve Výstavním sále

Více

Revitalizace náměstí Republiky v Soběslavi. Pozvánka na Český pohár Soběslavských okruhů 2013 sobota 13. dubna od 10.00 hodin

Revitalizace náměstí Republiky v Soběslavi. Pozvánka na Český pohár Soběslavských okruhů 2013 sobota 13. dubna od 10.00 hodin 4 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 22 duben 2013 cena 10,- Kč Pozvánka na Český pohár Soběslavských okruhů 2013 sobota 13. dubna od 10.00 hodin Memoriál Jana Huška se opět jede jako silniční kritérium.

Více

Občasník č. 1 Duben 2010

Občasník č. 1 Duben 2010 Občasník č. 1 Duben 2010 Přišel jsem si pro pomlázku Přišel jsem si pro pomlázku, nastavuji dlaň, běžím rychle přes dva vrchy jako hbitá laň. Běžím rychle jako zajíc, chci se vás dnes ptát, kolik vy mně

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É JARO LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2014 T Ě CH ONÍ NSK É JARO čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Úvodní slovo redakce Vážení občané, v předchozích vydáních TL jste byli průběžně informováni o přípravě oslav 500. výročí první písemné

Více

(foto Jitka Kadeřábková)

(foto Jitka Kadeřábková) 1 (foto Jitka Kadeřábková) kalendář akcí březen 2012 1. 3. Čt Mateřské centrum 8.30-11.30 h. Schůzka Klubu vojenských důchodců (více: KS) 15.30 h. Rybářský kroužek 16.30 h. 2. 3. Pá Schůzka šachového oddílu

Více