roste nám v Kouřimi i mladá generace lékařů. Starosti mít nebudeme. (Karneval skautů ) MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM Od první písemné zprávy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "roste nám v Kouřimi i mladá generace lékařů. Starosti mít nebudeme. (Karneval skautů 27. 3. 2011) MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM Od první písemné zprávy"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM DUBEN 2011 Č.4 CENA 14,- Kč 1261 Od první písemné zprávy roste nám v i i mladá generace lékařů. Starosti mít nebudeme. (Karneval skautů )

2 Krásy a zajímavosti našeho města Oslavy 500 let výročí bitvy U Lipan Za krásné fotografie děkujeme paní Mgr. Haně Borové, panu Karlu Sobotkovi a panu Milanovi Jedličkovi. 2

3 Vážení spoluobčané, tento rok připravujeme do každého čísla ského zpravodaje vydávání miniseriálu pod názvem Krásy a zajímavosti našeho města. Budeme Vám velice vděční za poskytnuté materiály na toto téma (současné i historické). Fotografie i písemné materiály okopírujeme a okamžitě vrátíme. Těšíme se, že společně s Vámi připravíme našim čtenářům hezké zážitky. 3

4 ský kraj Jeden z nejdůležitějších krajů českého království, který se rozprostíral od soutoku Labe a Vltavy až k severozápadním výběžkům Českomoravské vrchoviny tedy zhruba okresy: Praha východ, Kolín, Kutná Hora, Benešov a Pelhřimov, byl po několika staletích své existence zrušen v roce 1850 v rámci reformy územně správního uspořádání království českého. Územněsprávní začlenění i po roce 1850 V chronologickém přehledu je uvedena územně administrativní příslušnost obce v roce, kdy ke změně došlo: 1850 země česká, kraj Pardubice, politický okres Kolín, soudní okres 1855 země česká, kraj Čáslav, soudní okres 1868 země česká, politický okres Kolín, soudní okres 1939 země česká, Oberlandrat Kolín, politický okres Kolín, soudní okres 1942 země česká, Oberlandrat Praha, politický okres Kolín, soudní okres 1945 země česká, správní okres Kolín, soudní okres 1949 Pražský kraj, okres Kolín 1960 Středočeský kraj, okres Kolín Mapa ského kraje od Jana Kryštofa Müllera, věhlasného kartografa počátku 18. století, vznikla během 18. století řada krajských map Čech a Moravy. Homannovo norimberské nakladatelství vydalo ve 30. a 40. letech 18. století tištěné, kolorované mapy šesti moravských krajů, Brněnského, Hradišťského, Jihlavského, Přerovského, Olomouckého a Znojemského. Později, koncem 60. a v 70. letech přibyly tištěné kolorované mapy dvanácti českých krajů, Bechyňského, Berounského, Boleslavského, Čáslavského, Hradeckého, Chrudimského, ského, Litoměřického, Plzeňského, Prácheňského, Rakovnického a Žateckého. Přestože při další správní reformě došlo roku 1751 rozdělením čtyř největších krajů, Žateckého na Žatecký a Loketský, Plzeňského na Plzeňský a Klatovský, Bechyňského na Táborský a Budějovický a Hradeckého na Hradecký a Bydžovský, v kartografii se tato změna odrazila teprve na nových krajských mapách Antona Elsenwangera a Petera Franzy koncem 18. a počátkem 19.století. Zápisy zveřejněny: 1. Na úřední desce v přízemí radnice 2. Na internetové adrese Zastupitelstvo města zasedalo Prodej pozemku p.č. 2534/4 o výměře 150 m 2 v k.ú. Cena schválena usnesením ZM č. 58/2010 ze dne RM schvaluje a předkládá ke schválení ZM prodej pozemku p.č. 2534/4 o výměře 150 m 2 (odděleno z pozemku p.č. 2534/2) v k.ú. paní M. S., Praha 7 za cenu 50,- Kč/m 2. tj. Kč celkem 7.500,- za těchto podmínek: 1) kupující strana uhradí sepis smlouvy a správní poplatek za vklad práva do KN 2) kupní cena ve výši 7.500,- Kč bude uhrazena v hotovosti při podpisu smlouvy 3) náklady na vypracování GP uhradil v plné výši kupující. ) ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 2534/4 o výměře 150 m 2 (odděleno z pozemku p.č. 2534/2) v k.ú. paní M. S., Praha 7, za cenu 50,-Kč/m 2. tj. Kč celkem 7.500,- za těchto podmínek: 1) kupující strana uhradí sepis smlouvy a správní poplatek za vklad práva do KN 2) kupní cena ve výši 7.500,- Kč bude uhrazena v hotovosti při podpisu smlouvy 3) náklady na vypracování GP uhradil v plné výši kupující. 4) pozemek se prodává s břemenem na přístup k vodovodnímu řadu. Prodej pozemků p.č. 2652/3 a 2652/4 v k.ú. Vrcha Záměr prodeje byl vyhlášen dne , prodej schválen 6. 9, 2007 za kupní cenu 50,- Kč/m 2. Revokace usnesení dne kupní cena snížena na 25,- Kč/m 2. Prodej nebyl zrealizován z důvodu nesouladu katastrálních map. ZM potvrzuje usnesení č. 121/2007. RM zasedala dne Prodej části pozemku p.č. 1649/8 v k.ú. (Molitorov) RM neschvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 1649/8 v k.ú. z důvodu zachování náležité šířky pro vybudování případné komunikace. 4

5 CR Project s.r.o. Rekonstrukce Okružní ulice Na základě jednání se SÚS Středočeského kraje a příslušných orgánů byla dohodnuta potřeba změny DSP odvodnění komunikace a změna kanalizace v části dotčené stavbou. Celková cena projektu ,- Kč vč. DPH. Náklady budou kryty následujícím způsobem Kč Lonza, Kč město. RM schvaluje změnu DSP ohledně rekonstrukce ul. Okružní. Dokončení projektu zajistí firma CR Project s.r.o. za částku ,- Kč vč. DPH. Neinvestiční náklady na žáka MŠ rok 2010/2011 Náklady na rok ,63 Kč Manka a škody ,00 Kč Divadlo - 834,00 Kč Odpisy ,40 Kč Potraviny ,56 Kč Celkem ,67 Kč Další příjmy: Školné ,00 Kč Úroky ,10 Kč Nájem, el.en ,30 Kč Příspěvek ze SR r ,00 Kč Celkem náklady na rok ,27 Kč Neinvestiční náklady na žáka MŠ rok 2010/2011 Výdaje Materiál El.energie Vodné a stočné Plyn Opravy Účetnictví, mzdy Ostatní služby Pronájem SH Telefony Celkem Částka ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,61 Kč ,16 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,30 Kč ,67 Kč - školné ,00 Kč - příspěvek ze SR ,00 Kč - úroky ,10 Kč - ostatní příjmy ,30 Kč - nájem ,00 Kč Celkem ,27 Kč ,27 : 76 /počet žáků/ = 6.831,14 zaokrouhleno = 6.831,- Kč Školní rok 2010/2011 prosíme uhradit na žáka MŠ částku 6.831,- Kč. 5 Nesměň 1x budoucí žák (6.831,-Kč) Barchovice 2x budoucí žáci (13.662,- Kč) Toušice 3x budoucí žáci (20.493,- Kč) Dobré Pole 2x budoucí žáci (13.662,- Kč) 29 x budoucích žáků ( ,- Kč) Celkem 37 budoucích žáků ( ,- Kč) RM bere informaci na vědomí. Přehled neinvestičních nákladů Základní školy Miloše Šolleho, okres Kolín za r Přehled neinvestičních nákladů Základní školy Miloše Šolleho, okres Kolín - rok 2010 Počet žáků k : 327 žáků Náklady 2010 Kč Ochranné pomůcky 4.165,00 Spotřební materiál ,61 Drobný majetek ,00 Učební pomůcky ,74 El.energie ,00 Plyn ,15 Vodné ,00 Stočné ,00 Opravy ( kopírky, podlahy) ,00 Poštovné 2.922,00 Telefony ,77 Ostatní služby ,00 Odvoz odpadu ,00 Ostraha 6.420,00 Revize ,00 Pronájem sportovní haly ,00 Poplatky Bú 9.076,00 Pojistné a náhrady ,40 Mzdové náklady ,00 Školení 7.293,00 Materiál ŠJ 9.967,67 Opravy ŠJ ,63 Telefon ŠJ ,08 Celkem ,05 Kč

6 Náklady celkem ,05 Kč /Úroky ,71 Kč Nájem, ostatní ,22 Kč Příjem ŠD ,00 Kč Obědy Hč ,00 Kč/ Celkem ,93 Kč Neinvestiční náklady celkem ,12 Kč Rok 2011 na žáka ze Státního rozpočtu 1.354,00 Kč ,12 : 327 žáků = 7.874,00 SR 1.354,00 = 6.520,00 Příspěvek na jednoho žáka na rok 2011 činí 6.520,- Kč. Mezi neinvestiční náklady není započítáno : Potraviny ,29 Kč Dopravné 8.819,40 Kč Odvod ZPS ,00 Kč Odpisy ,00 Kč Náklady celk ,74 potraviny,dopravné, odvod ZPS, odpisy = ,05 Kč Příjmy, které se neodečítají: Obědy ,00 Kč Dotace ,00 Kč Příjmy celkem ,93 dotace, obědy = ,93 Kč Neinvestiční náklady činí ,05 Kč Příjmy (úroky, nájem, hč,šd) ,93 Kč Celkem neinvestiční náklady činí ,12 Kč Počet žáků k byl 327 = ,12 : 327 = 7.873,99 Kč (zaokrouhleno 7.874,- Kč) Příspěvek ze státního rozpočtu na rok 2011 činí ve Středočeském kraji 1.354,- Kč Příspěvek na jednoho žáka : 7.874, ,- = 6.520,- Kč na rok Přehled žáků Základní škola Miloše Šolleho, okres Kolín - školní rok 2010/2011 (6.520,-Kč) Krychnov ,- Kč Horní Kruty ,- Kč Toušice ,- Kč Třebovle ,- Kč Vitice ,- Kč Svojšice ,- Kč Libodřice ,- Kč Klášterní Skalice ,- Kč Ždánice ,- Kč Barchovice ,- Kč Malotice ,- Kč Oleška ,- Kč Bylany ,- Kč Kšely ,- Kč Polní Voděrady ,- Kč 6 Celkem od obcí ,- Kč Neplatící ,- Kč ,- Kč Odst ,- Kč CELKEM ,- Kč RM bere na vědomí Projektová dokumentace řešící rekonfiguraci stávající základnové stanice společnosti T-Mobile a.s. na objektu čp. 118 RM bere na vědomí projektovou dokumentaci řešící rekonfiguraci stávající základnové stanice společnosti T- Mobile a.s. na objektu čp Nemá námitek proti instalaci. Informace z MŠ k vybudování 4. třídy MŠ pro školní rok 2011/2012 RM bere na vědomí zprávu vedoucí jídelny při MŠ k dovybavení kuchyně a jídelny a informaci ředitelky MŠ k vybudování čtvrté třídy MŠ pro školní rok 2011/2012. RM bere na vědomí informaci starostky ohledně jednání s Lozou o částečné krytí nákladů spojených s otevřením 4. třídy MŠ. Jarní úklid města Jarní úklid města, který proběhl během měsíce března a skončil 5. dubna, měl tentokrát novou organizaci. Odložené věci se v jednotlivých ulicích neodkládaly hromadně na jeden valník, ale občané je připravovali před své nemovitosti. Pracovníci technického úseku si je při svážení vytřídili přímo v ulici a odváželi odděleně jednotlivé druhy (dřevo, železo ). Co se nedalo dále vytřídit a využít, naložili na valník a odvezli na skládku do Radimi. Podle slov Františka Ahnela, který se úklidu účastnil, byl v ulicích při svozu větší pořádek než v předcházejících letech kolem valníků. Železo se odváželo přímo do místní sběrny, dřevo, sklo, plasty do technického dvora. Dřevo si mohli občané odvézt na topení. Takto organizovaný úklid v ulicích se zdá určitě lepší než v minulých letech. Na skládku do Radimi se odvezlo celkem 20,300 t odpadu, v minulém roce 25, 300 t. Přestože je v letošním roce skládkovné navýšeno z 850,- Kč na 950,- Kč, zaplatilo se na skládce o 2.441,-Kč méně než v loňském roce. Celkem ,- Kč. Třídění odpadů na hřbitově od nově vybudována tři sběrná místa na třídění odpadu pouze ze hřbitova. Prosíme občany, aby vytříděný odpad odkládali do označených nádob, odložené věnce z hrobů neodkládejte do nádob s bioodpadem, je na ně připravena též zvláštní nádoba. (V průběhu dubna bude sběrný systém na hřbitově posílen ještě o 2 další místa.) Děkujeme.

7 Město se připojuje k výzvě občanského sdružení Diakonie Broumov, neziskové organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost, a uspořádá První návštěvníci nově otevřené knihovny 16. března První nově zaregistrovaná čtenářka Verunka. Humanitární sbírku Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, Látky (minimálně 1m 2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené Vatované přikrývky, polštáře a deky Obuv veškerou nepoškozenou Hračky nepoškozené a kompletní Knihy zabalené zvlášť VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce z ekologických důvodů nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí znečištěný a vlhký textil Město dne: ( při nepříznivém počasí se svoz uskuteční dne ) čas: novinka: připravené zabalené věci budou odvezeny přímo od vašich nemovitostí Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem Děkujeme za Vaši pomoc. A jedna prosba z knihovny Prosíme o věnování dřevěných rámečků či rámů ze starých, již nehodících se obrazů k doplnění galerie Základní školy Okružní na chodbě knihovny. Předem moc děkujeme. 7

8 Na co se můžete těšit v dubnu a v květnu pátek Vyjde ský zpravodaj sobota neděle pondělí Jdeme na to! 4. ročník čištění škarp v k.ú,, sraz účastníků v 9.00 před radnicí Rybářské závody pro dospělé, Strašík Hledáme velikonoční vajíčko vycházka, před muzeem Chození s Jidášem skanzen Hod Boží Velikonoční skanzen Pomlázka skanzen Možnost odložení železa před své domy, prosba o zametení chodníků pátek Svoz žlutých pytlů s plasty, nápojovými kartony a polystyrenem, balíků vytříděného papíru a odloženého skla, připravte před své domy do sobota Otevřen technický dvůr neděle úterý Čarodějnice pálení ohňů, areál u sportovní haly RC Knoflíček státní svátek sobota Den matek Mateřská škola Turnaj v pozemním hokeji 10. ročník Parkoviště před skanzenem, děti, dospělí ská 50 cyklistický závod, neděle státní svátek Narozeniny 3. výročí RC Knoflíček areál u sportovní haly Církevní Velikonoce v i Bohoslužby v kostele sv. Štěpána Zelený čtvrtek 21. dubna v Velký pátek 22. dubna v Bílá sobota 23. dubna Vzkříšení ve Boží hod velikonoční 24. dubna v Na Bílou sobotu a Hod Boží povede obřady pan biskup Karel Herbst. Na Boží Hod po mši svaté bude svěcení pokrmů. Můžeme poděkovat za vzkříšený život a zároveň za jídlo, které nám slouží a je darem. Jak se to dělá? Lidé si přinesou košík s jídlem /chléb, mazanec, mléko, vejce, klobása, kus uzeného/ v nazdobeném košíku. Kněz prochází kolem a pokrmům žehná. Jdeme na to! 4. ročník čištění škarp v k.ú. 23. dubna 2011 sraz účastníků v 9.00 před radnicí Hledáme velikonoční vajíčko vycházka 23. dubna před muzeem středa pátek Květinový den Český den proti rakovině Vyjde ský zpravodaj Kuličkiáda - 7. ročník park Na Hradbách;

9 Město RC Knoflíček Vás zve na ČARODĚJNICE Hřiště u sportovní haly 30. dubna Děti v maskách vítány. V tanec čarodějnic Pálení čarodějnického ohně. Občerstvení ke koupi zajištěno, včetně čarodějnického vuřtíku. Město Vás zve na 10. jubilejní ročník TURNAJE V POZEMNÍM HOKEJI dopoledne: děti do 15 let odpoledne: dospělí dne (sobota) parkoviště před skanzenem Místní organizace Svazu tělesně postižených v i zve všechny své členy a hosty na jarní setkání, které bude v pátek 29. dubna 2011 od hodin v i v sále na Střelnici. Pohoštění i hudba zajištěna. Srdečně zve za výbor MO STP předsedkyně Miroslava Biarincová Pravidla Účast nejméně jedné ženy (dívky) v pětičlenném družstvu (u dětí nemu -Po celou dobu utkání 1 žena (dívka) na hřišti. -Hra 1x 6 minuty = zápas. -Gól neplatí z autu a po faulu. -Při rozehrávání musí být protihráč vzdálen minimálně 1 m. -Ohraničené hřiště. -Brankář může chytat míček do ruky jenom v brankovišti a rozehrát maximálně do půlky hřiště. -Hraje se s tenisovým míčkem. -Za hrubý faul bude penalta (nájezd). -Bude pískána vysoká hůl (nad ramena). -V brankovišti nesmí stát protihráč. -Střídání hráčů dle pravidel hokeje. -Získávané body (výhra výhra v nájezdech prohra v nájezdech). Při rovnosti bodů vzájemný zápas. Remíza zápas (pouze místo) náhlá smrt nájezdy. Brankářská výstroj: Může: lapačka, vyrážečka, brankářská hokejka, obličejová maska, hráčské holenní chrániče, hráčská vesta Nemůže: brankářské betony, brankářská vesta Přihlášky: (do ) seznam hráčů a název družstva dospělých (zápisné za tým 100Kč) a dětí (bez zápisného) přijímá starostka, tel.: , a H. Královská (ve sportovní hale), tel.: , 9

10 10

11 Město Vás zve na 7. KOUŘIMSKOU KULIČKIÁDU, která se koná 20. května 2011 v parku Na Hradbách od hodin Kategorie: předškolní děti děti 1. až 3. třída děti 4. až 6. třída děti 7. až 9. třída dorostenci dospělí Pravidla: - hraje se s hliněnkami - každý hraje sám za sebe - do kuliček se smí pouze cvrnkat - důlek je široký cm a hluboký 7 8 cm Stalo se 11. a řádily na náměstí v nočních hodinách 2 partičky vandalů -.a po nich spoušť. Prosíme spoluobčany o spolupráci - při sebemenším poškozování soukromého či veřejného majetku výtržníky kontaktujte Policii ČR el. 158 nebo Bezpečnostní agenturu H1 Security , skončila na dobu rekonstrukce činnost restaurace Sokolovna. 14. a jsme historicky poprvé v rámci celoměstské akce štěpkovali vánoční stromky a větve z předjarní údržby stromů. Celkem na odkládání větví a stromků bylo 6 stanovišť. Vytvořenou štěpku si občané odvezli na zahrádky nebo na topení. Nejoptimálnější plocha byla na parkovišti u skanzenu, kde se nashromáždilo nejvíce materiálu ke štěpkování. Zde byla také občanům k dispozici zemina z kompostárny v Hořátvi. O ni byl velký zájem. Akce byla vyhodnocena jako velmi dobrá, splnila své poslání na 100%, proto ji začleníme i do plánu v rámci odpadového hospodářství města i na další roky. (vždy v předjaří) pro zlepšení podmínek v kuchyni domova pro seniory byla v těchto prostorách zbudována nová klimatizace, která nahradila stávající, jež již nesplňovala plně své funkce vyjeli opět naši hasiči k hořící trávě do lokality poblíž skanzenu. Protože část jednotky SDH tvoří pracovníci technického úseku města, vyjeli během několika minut a podařilo se jim uhasit požár, aniž by napáchal škody na zdraví a majetku se sešli členové sportovní komise rady města spolu se zástupci fotbalového oddílu. Město seznámilo přítomné se stávající koncepcí úprav SH a jejího areálu a otevřelo prostor pro další jednání a nápady Hurá!! Je nás obyvatel proběhlo na radnici jednání ohledně autobusových spojů směr Kolín. Byly zrušeny spoje po hod. z Kolína a některé sobotní. Hra čísel bohužel hovoří jednoznačně. Tyto spoje byly ztrátové a obsazenost byla minimální (Celková ztrátovost na zrušených spojích Kč ročně). Na linkách PIDu nedošlo pro nás k žádnému snížení dopravní obslužnosti. Celkem v roce 2010 město dotovalo ostatní dopravní obslužnost ,60 Kč.(Základní obslužnost hradí ze svého rozpočtu kraj jedná se o spoje do zaměstnání, k lékařům, do škol.) se v odpoledních hodinách konalo na radnici tradiční slavnostní jarní setkání občanů důchodového věku. Sponzory této akce byly: Arboria spol. s.r.o. D. Vachulka, Lahůdky H. Kloudová, Bar D. Doušová a V. Svoboda, Město Příjemná atmosféra s hřejivými slovy, básničky dětí z rodinného centra Knoflíček, krásné písničky pánů Skalníků, výborné zákusky upečené paní Jarkou Svobodovou a Štěpánkou Novákovou, chutné chlebíčky nazdobené maminkami z rodinného centra Knoflíček, to vše udělalo radost nejen stovce přítomných, ale i nám, kteří jsme akci připravili na kouřimském náměstí natáčela ČT vstup do Dobrého rána o kouřimském středu Evropy se konal 2. kontrolní den Aktualizace analýzy rizik chlorované uhlovodíky v Molitorově. Práce provádí Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.. V současné době jsou odebírány vzorky v celé lokalitě. Jednání se zúčastnili zástupci inspekce ŽP, ministerstva ŽP, MěÚ Kolín a Středočeského kraje. Kromě Státního fondu ŽP realizaci celé akce podpořil Středočeský kraj z Havarijního fondu Středočeského kraje byl poslední pátek v měsíci a sbírali jsme sklo, žluté pytle s plasty, nápojové kartony a polystyrenem a balíky novin, časopisů a kartonů. Děkujeme občanům za třídění. V letošním roce za první 3 měsíce se nám opět podařilo vytřídit více než v loňském roce ve stejném období byl mobilní sběr nebezpečného odpadu a elektrospotřebičů svozovou společností Nykos, zároveň byl otevřen i sběrný dvůr. Postřeh celkem 20 občanů přineslo hliník. Skvělé! Je vidět, že i tento druh odpadu jsme začali třídit - ve večerních hodinách se sešlo 345 občanů na 18. městském plesu. Zhodnocení: Krásná a milá atmosféra, pohoda, 2 hudby, tudíž nepřetržitý tanec do 03 hod., respektive do 04, protože se v 02 posouval čas. Děkujeme všem sponzorům, organizátorům a účastníků za příjemný večer. Foto na

12 pořádali naši skautíci se svými vedoucími a rodiči dětský karneval. Děkujeme! Óóó, to byly krásné masky v příjemně upravené sportovní hale (/foto Dokonce účastníci plesu, který byl v hale den před karnevalem, ponechali květinovou zdobu a naše děti se spolu s rodiči mohly z kytiček radovat. (Přece jenom mě neustále mrzí v loňském roce na plesu města 4 zcizené vázy i s květinami, které nám známí spoluobčané odnesli, než jsme se stačili převléci na úklid - z toho 1 vrátili o měsíc později městu zpět. Za hrdinství přiznání se a vrácení pochvala. Starostka) jako poslední v letošním roce započala etapa pokládky kabelů NN do země v úseku Ptačí ryneček, Na Kopci, Židovská, Na Schodech, Podskalí, Růžová. Do léta zmizí dráty i kabely ze sloupů i z domů. Zároveň stejně jako v dalších etapách (letos celkem ve 3) bude umístěno i nové veřejné osvětlení a veřejný rozhlas. - v ul. Dobropolská byl ke kabelům NN již přiložen kabel pro veřejné osvětlení. Lampy budou umístěny v zeleném pruhu před domy. Projektanti zachovali vzdálenosti dle původního osvětlení, tj. nová světla budou v zeleném pruhu přibližně ve stejném prostoru proti světlům stávajícím. V rámci toto akce si mohou majitelé přilehlých nemovitostí vydláždit chybějící vjezdy (město materiál dodá). - k dnešnímu dni v etapě Komenského a část Okružní jsou elektrikáři připravovány nové elektroskříňky natáčí ČT ve skanzenu Čapkovu povídku Zločin v chalupě A to jsou věci! Obyvatelé ulice Dlouhá před své domy vyložili železo a odpady v rámci jarního úklidu. Večer okolo 20. hodiny přijeli pobertové z Kostelce nad Černými lesy a naložili si železo. Zásahem dvou našich spoluobčanů železo z dodávky zase vyložili a odjeli. A ejhle! Část železa ráno už v ulici zase nebyla. že by se vrátili? Skvělým tempem pokračují práce na pokládce NN v lokalitě Ptačí ryneček, Židovská. Nejpozději do července bude sundáno vrchní vedení NN, včetně betonových sloupů v této lokalitě. Fotografové ve městě nemají již mnoho času na zachycení současného stavu. Lokalita se rozjasní a nové kvalitní veřejné osvětlení určitě podtrhne krásu dané oblasti Na doskočišti a na pískovišti v areálu sportovní haly byl dle hygienických předpisů vyměněn písek. Bábovičky půjdou zase jedna radost. 30, 3. Budova nové spořitelny září krásnou bleděmodrou barvou. Modrá barva symbolizuje moře, nebe, ale i konzervatismus a povinnost. Přináší úspěch při jednání s úřady. Majitel nemovitosti s řemeslníky pracovali několik týdnů i v nočních hodinách. Výsledek stojí za to. Návštěvníci spořitelny ocení určitě i zrušení přepážek a vytvoření stolků s křesly pro jednání s klienty soukromá společnost NEW WAVE location s.r.o. natáčela v i spot na slovenské pivo Zlatý bažant závodníků se zúčastnilo výročního 45. závodu Lipanské stezky na skanzenu potrhali 2 psi (štěně labradorského retrivra 4 měsíce (žlutý pes) a německý ovčák, sytě vlkošedá barva do 3 let (pes), kteří utekli svým majitelům, 6 pasoucích se ovcí. (Psi byli z Bulánky) byl ze dvora čp. 119 odstraněn betonový povrch z důvodu vlhkostí zdi společné se sousední nemovitostí začal svoz bia zatím pokračuje pilotní program pro ul. Sadovou a nově na svoz bia ze hřbitova. (Zatím nejsou známy výsledky ohledně naší žádosti o dotaci na hnědé odpadní nádoby pro celé město, v červnu budeme moudřejší houká siréna každou první středu v měsíci v rámci celorepublikového záchranného systému se provádí kontrola funkčnosti sirén uspořádala Základní škola Miloše Šolleho prodejní velikonoční výstavu dětských výrobků s velikonoční tematikou se konal v kostele sv. Štěpána u příležitosti zahájení letošní turistické sezony a 750 let od první zmínky o městě Jarní galakoncert houslového virtuosa Jaroslava Svěceného. Prostory kostela se rozezněly skladbami např. A. Vivaldiho, J. S. Bacha, ale i samotného J. Svěceného. Návštěvníci koncertu prožili určitě nevšední odpoledne sluníčková sobota přilákala 62 turistů, kteří se vypravili na vycházku i za poznáním na Starou, vraceli se naprosto nadšení z rozkvetlé, voňavé procházky a velmi si pochvalovali nové naučné tabule Libušino jezírko je plné vody šestá a zároveň poslední postní neděle zvaná Květná, na mši v kostele sv. Štěpána se světily kočičky. Říká se, že po přinesení kočiček domů se má jedna sníst, aby po celý rok nebolelo v krku a žaludek. Udělá-li se z posvěcené kočičky na filipojakubskou noc /30.4./křížek a zastrčí-li se za rám okna a na kraj pole, chrání stavení i pole před bleskem i zlou mocí. Na Květnou neděli si hlavně nezapomeneme koupit něco nového, aby nás nepokakal velikonoční beránek Ten, kdo chce vědět vše o Velikonocích, v informačním centru má připravené Poučné čteníčko o lidových zvycích Začíná pašijový, či svatý týden, je to období, kdy se všichni věřící připravují na hlavní církevní svátky Velikonoce Základy pro ulici Nová

13 Dozvuky 18. městského plesu Děkujeme všem, kteří městu dali dárky do tomboly: VLADIMÍR HAVLÍČEK autobusová doprava ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO Křečhoř OTTA s.r.o. vzduchotechnika Sadská PAVEL HOLUB pokrývač, Krymlov MARTIN APLTAUER INSTA - montážní práce Josef Polák MARKÉTA KRATOCHVÍLOVÁ manikúra, pedikúra LONZA s.r.o. SAMOOBSLUHA K+K MĚSTO MUDr. TOMÁŠ PŘIKRYL lékař JOZEF ZAHRADNÍČEK GASTROINSTANT s.r.o. Ing. LUCIE JONÁKOVÁ Mgr. RADOMILA VEDRALOVÁ lékárna ROPID Praha SÁDROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE Libor Vaňkovský, MUDr. Jiří Dvořák lékař KENAST s.r.o. Pečky DUŠAN MINARČÍK revize hasících přítrojů Velim JAROSLAV LINHART soukromý zemědělec Ing. KAREL FOUSEK projektová činnost Kostelec n.č.lesy MILAN BOROVÝ stavební firma JAN KUCHAŘ opravy a prodej traktorů Velim AUTOSERVIS, PNEUSERVIS Jirkalovi Český Brod MUDr. ZUZANA MAREŠOVÁ dětská lékařka Mgr. ZUZANA ČIHÁKOVÁ starostka B. + M. KRATOCHVÍLOVI Pardubice TABÁK Miloslav Pštross, JINDŘIŠKA JAGERSKÁ kadeřnictví AUTOBUSOVÁ DOPRAVA J. ŠMEJKAL KVĚTINÁŘSTVÍ MARCELA + MARCELA PETR LADÝŘ truhlářské práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA M. ŠOLLEHO VINOTÉKA E. Pšeničková Kostelec nad Čer. lesy SILNICE Čáslav Holding, a.s. Čáslav JUDr. MARTIN VLASÁK advokát LADISLAV a DAGMAR LACINOVI TOP Ing. JAROSLAV JANDL skleníky Dobré Pole JIŘÍ JENEŠ OLGA VACKOVÁ drogerie LUDMILA FOLKMANOVÁ PROBYT JANA KOČOVÁ Studio Sametové perly KATEŘINA A ROMAN KLEMENTOVI MAREK JEŽÍK klempíř, pokrývač Molitorov Ing. VLADIMÍR APLTAUER manželé KELTNEROVI hračky JARMILA RŮŽIČKOVÁ sběrna čistírny, mandl RENATA MAŠKOVÁ kadeřnictví JANA STREJČKOVÁ manikúra, pedikúra, holičství PAVEL CHÁBERA zemní práce Radim ANTONÍN ŠINDLER sklenářství MUDr. JAROSLAV HEJDUK lékař KAREL SOJKA Jatky HANA KLOUDOVÁ cukrárna, lahůdky OVOCE ZELENINA V. Mejzlík

14 SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH Nowaco Czech Republic s.r.o. Kralupy nad Vltavou MIROSLAV BIARINEC Výkupna odpadu OBCHŮDEK SLÁVKA POULOVÁ VÁCLAV MEJZLÍK KADEŘNICTVÍ Lucie Trojanová KAREL LUBINA klempíř, TUHLÁŘSTVÍ E. Procházka TRUHLÁŘSTVÍ Ing. P. Petr DANA BERÁNKOVÁ prodejna Adidas ŠÁRKA VÍZKOVÁ Pečky KOMERČNÍ BANKA Kolín HANA ŽÁKOVÁ ml. H1 Security VLASTIMIL HAKL AUTOSERVIS Zámiš AUTOBUSOVÁ DOPRAVA J. Pivoňka VÁCLAV JAKUBÍČEK zelenina SBOR DOBROVOLÝCH HASIČŮ MIROSLAV VENDL ELEKTROSUN Nymburk SALON CREATIVE J.JEDELSKÁ Kounice JAROSLAVA LACINOVÁ Textil TELEKOM SLUŽBY M. Lacina JAROSLAV ŠVORBA FRANTIŠEK a JAN NOVÁKOVI AUTOBUSOVÁ DOPRAVA J. ŠMEJKAL CA ELKA Jitka Kumstýřová ENERGO FINAL Radim DOMÁCÍ POTŘEBY HANA ŽÁKOVÁ GEODETICKÉ PRÁCE J. Jasenovský BAR Marta Doušová ZIPR s.r.o., Vinotéka OLGA BURDOVÁ Letošní ples byl ve znamení sčítání lidu. Právě termín plesu byl pro sčítání dnem rozhodným. Proto jsme měli několik sčítacích vstupů i na plesu: - nejpočetnější rodinou, která se zúčastnila plesu, byla rodina pana Pazderce (12 pokrevních příbuzných) (za cenu děkujeme panu J. Šmejkalovi). - nejvíce knoflíčků na svém oděvu měl mladý pán odjinud celkem 31 kusů - cenu věnovalo město, upekla ji (úžasný dort ve tvaru čtyřdírkového knoflíku) paní Jarka Svobodová - celkem se vypilo 5 sudů piva - krásné životní citáty našlo 5 účastníků plesu - pod židličkou měli kuponek na šampus 3 šťastní - 7 párů navštívilo všech 18 ročníků plesu - měli jsme 261 cen v tombole a 18 cen na soutěže - plesu se zúčastnilo 345 osob Děkujeme Daně Lacinové - Pavlínkové, majitelce hostince u Lva, za poukázky pro nejsympatičtější. 14 Dále děkujeme: - technickému úseku, Marii Makalové, Ivě Mičechové, Dáše Pokorné, Bc. Janě Pokorné, Hance Ježíkové a týmu Hanky Královské za přípravu sálu - Evě Pšeničkové za výzdobu -členkám MO STP Mirce Biarincové, Marii Teluchové, Janě Ahnelové za spoluorganizování plesu -Marušce Bílkové za nadpisy na šerpy pro naše nejsympatičtější a Hance Jenešové za jejich ušití -Jitce Drahotové za šerpičky pro vítěze taneční soutěže -Markétě Hollerové, Soně Bandyové a Františkovi Pavelkovi za organizování taneční soutěže -týmu Kateřiny a Romana Klementových za výborné občerstvení -Jaroslavu Švorbovi a Stanislavu Zahajskému za rostlinný materiál - Markovi Krásovi a Davidu Ahnelovi za hasičský dohled

15 -Josefu Hasilovi, Haně Kovačkové, Janě Strejčkové, Daně Blandové, manželům Ježíkovým a Hance Žákové za prodej lístků do tomboly -obyvatelům okolí sportovní haly za tolerantní přístup k akci - za úklid sálu po plesu Hance Žákové, Josefu Hasilovi a týmu Hanky Královské -za vydávání tomboly Ing. Liboru Chmelovi,, Liboru Chmelovi ml., Pavlu Petráskovi a Janě Bálkové - za předtančení RC Knoflíček -za ostrahu haly před plesem H1 Security Poroty ve složení: Bc. Lucie Sobotková, Jana Koubková, Šárka Václavíčková, Soňa Bandyová, Hanka Žáková a Rick Mommers, Michal Kratochvíl, Dominik Klouda, Zdeněk Pop a Václav Bandy volily tradičně nejsympatičtější plesu. Za nejsympatičtější pár manželé Jitka a Miloslav Jirkovští Nejsympatičtější paní byla zvolena Petra Hejduková Nejsympatičtější slečnou Markéta Hořická Nejsympatičtějším mužem Roman Klement. Soutěž tanečních párů vyhrál pár Tomáš Veselý a Hana Bugová ml. 2. místo Roman Bug a Hana Bugová 3. místo Jiří Kupec a Jana Strejčková I dalších 8 soutěžních párů tančilo skvěle. Fotografie najdete na starostka 15

16 Fotografie ze slavnostního setkání občanů na radnici a dětského karnevalu 16

17 17

18 Tradice posilujeme!! Zprávy ze 45. jubilejního ročníku Lipanské stezky Fakta - krásné sluníčkové počasí 23 o C (známe z předcházejících ročníků průtrže mračen i sněhovou kalamitu) - zúčastnilo se 172 běžců - úžasná nálada, radost z trasy (mimochodem, závod přeměřen Ing. Pavlem Frčkem, ústředním rozhodčím atletiky se specializací měření tratí). Děkujeme všem rozhodčím, pomocníkům, divákům, závodníkům a sponzorům. Byli jste skvělí, těším se na příští rok. Starostka Město děkuje: Za sponzorování akce firmám: Zipr s.r.o. (cyklistické kolo) Novák JPF s.r.o Total Elf Město Lonza Biotec Pekárna Vratislav Žalud Za měření časů RNDr. Jaroslavu Maršálkovi. Za zápis, organizaci jednotlivých běhů a za předávání odměn Marii Třebenské, Josefu Hasilovi, Hance Žákové, Jitce Jirkovské (nejmladší běžci), Lucii a Lence Šmejkalovým, Ing. Liboru Chmelovi, Monice Vendlové, Nikole Královské, Mirkovi Vendlovi. Za psaní diplomů Vítězslavu Lupínkovi. Za lékařský dozor paní doktorce Lucii Otáhalové. Za dohled na trati při hlavních závodech na a m Bezpečnostní agentuře H1 Security p. Vlastimila Hakla p. Vlastimilu Haklovi, Lubomíru Metelákovi, Romanu Šmigelskému, Jiřímu Kupcovi, Josefu Musilovi, Robertu Mašínovi, Antonínu Hollerovi, Josefu Vašků a Policii ČR - p. Zdeňkovi Kohoutovi. Za úklid areálu a přípravu občerstvení Hance Královské a Rudovi Netáhlíkovi. Za výborný čaj domovu po seniory. Za fotografování Miloslavu Kapicovi Za bednu banánů jednomu ze závodníků, který nechtěl být jmenovaný Za chleba k párkům Vratislavu Žaludovi. Všem, kteří tuto tradiční akci přišli podpořit a pomohli radou nebo přiložením ruky k dílu, občanům na trati a v přilehlém okolí sportovní haly. 18 Nejmladší účastník závodu - Jiří Miler ročník 2008 Nejstarší účastník hlavního závodu Karel Matzner - ročník 1929 Nejrychlejší závodník hlavního závodu Jiří Miler ročník 1975 Nejrychlejší žena hlavního závodu Petra Fousková ročník 1981 Nejmladší účastník závodu na 5 km Matěj Hasil ročník 2001 Nejmladší účastnice závodu na 5 km Anna Švorbová ročník 2001 Celkem se akce zúčastnilo 172 běžců. Blahopřejeme výherci kola od firmy ZIPR s.r.o. Vojtěchovi Novotnému. Kolo vylosoval Milan Staněk, majitel firmy Kenast Pečky. Je to možné?? Děkujeme paní Martině Lokajové, která při běhu na 10 km zjistila, že na 2 místech na Cestkách doutná oheň. Mirek Vendl a Milan Švorba na 2 místech úmyslně založený požár uhasili. Starostka a sportovní komise rady města

19 Výsledková listina ročník Lipanské stezky Kategorie předškolní děti - dívky - 60 m Nikola Adámková 1. AC Třešť 12: Veronika Milerová 2. AC Mladá Boleslav 12: Nela Hubáčková 3. 12: Jana Štullerová 4. Toušice 13: Lenka Pragerová 5. Praha 13: Magdalena Krásná 6. Dobrovice 14: Anera Milerová 7. Třebovle 14: Sofie Schovancová 8. ZŠ Kounice 14: Bára Svatošová 9. ZŠ Kounice 15: Eliška Smrčková 10. BK Říčany 15: ??? :86 Adéla Chmelíková 12. Obláček 19: Šárka Smrčková 13. BK Říčany 24: Hana Pragerová 14. Praha 31: Natalie Milerová 15. Třebovle 32: Gabriela Votápková 16. SOP Bohouň Kategorie 1. a 2. třída - dívky m Karolína Čepelová 1. ZŠ Kounice 39: Veronika Sedláková 2. ZŠ Kounice 42: Eliška Svobodová 3. Hvězda Pardubice 42: Alice Kendíková 4. Kulani 44: Lenka Netáhlíková 5. 46: Nikola Adamková 6. AC Třešť 47: Lenka Pragerová 7. Praha 49: Květoslava Práchenská 8. 55: Kategorie 3. a 4. třída - dívky m Anna Kadeřávková 1. ZŠ Kounice 1:00: Lenka Lišková 2. ZŠ Kounice 1:02: Anna Švorbová 3. 1:04: Bára Pavelková 4. Kulani Molitorov 1:07: Lenka Kendíková 5. Kulani Písnice 1:09: Tereza Šimonová 6. ZŠ Kounice 1:10: Eliška Střihavková 7. AC Choceň 1:12: Anežka Maršíková 8. Kolín 1:16: Bára Cikánová 9. 1:17: Natálie Schovánková 10. Končice 1:17: Markéta Löserová 11. Mochov 1:18: Julie Horčáková

20 Kategorie 5. a 6. třída - dívky m Karolína Červená 1. Mochov 2:14: Klára Hubáčková 2. 2:15: Tereza Poslušná 3. ZŠ Kounice 2:22: Lucie Lásková 4. ZŠ Kounice 2:27: Emma Pýchová 5. ZŠ Kounice 2:29: Patricie Ježíková 6. Molitorov 2:36: Kateřina Růžičková Kategorie 7. třída - dívky m Barbora Králová 1. SKP Nymburk 3:55: Edita Svobodová 2. Hvězda Pardubice 4:03: Nikol Gajdaszová 3. Kounice nedoběhla 1997 Kategorie 8. třída - dívky m Dominika Adámková 1. AC Třešť 3:56: Eliška Lokajová 2. 3:57: Kateřina Hrdinková 3. SK Újezd n/l 4:09: Helena Kadeřávková 4. Kounice 4:18: Anna Nedvědová 5. 4:41: Kategorie - ská míle -ženy m Jana Javůrková 1. AC Čáslav 6:02: Andrea Frantová 2. Beroun 6:16: Jana Gladková 3. AC Čáslav 6:25: Dominika Adámková 4. AC Třešť 7:29: Věra Jandečková 5. Bohouňovice 7:31: Kateřina Hrdinková 6. SK Újezd n/l 8:05: Kategorie neomezeno věkovou hranicí ženy 5 km Naďa Paroulková 1. TPCA 23:18: Jana Javůrková 2. AC Čáslav 23:19: Jana Gladková 3. AC Čáslav 25:59: Michala Řehořová 4. 26:15: Věra Jandečková 5. SOP Bohouň. 28:01: Lada Posiřilová 6. 32:29: Kateřina Kohoutová 7. 33:01: Lucie Šmejkalová 8. Svojšice 34:09: Anna Nedvědová 9. 37:00: Anna Švorbová :38: Klára Hubáčková :56: Patricie Ježíková :59:

Zápis č. 1. ze zasedání ZM ze dne 26. 1. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 1. ze zasedání ZM ze dne 26. 1. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 1 ze zasedání ZM ze dne 26. 1. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání 23 2. 2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (14) Nesplněná usnesení: 0

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 4. ze zasedání ZM ze dne 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 4 ze zasedání ZM ze d 27. 4. 2011 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Příští zasedání 25. 5. 2011 od 18.00 v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (15) Nesplněná ussení: 0 Splněná

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m 1 Nováková Lucie 15 Čelákovice 20,0 2 Štefíková Silvie 7 Milovice 23,4 3 Kalinová Ella 23 Čelákovice 24,7 4 Uhrová Nela 12 Čelákovice - 5 Bohuslavová Aneta 14 Čelákovice

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Zápis č. 3. ze zasedání ZM ze dne 31. 3. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice.

Zápis č. 3. ze zasedání ZM ze dne 31. 3. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Zápis č. 3 ze zasedání ZM ze dne 31. 3. 2010 od 18:00 hod. v sálu přízemí radnice. Přítomni: dle prezenční listiny (8) Další zasedání se bude konat ve středu dne 28. 4. 2010 od 18:00 hod. v sálu radnice

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín uspořádala ve spolupráci s Pošumavským sportovním centrem Sport pro všechny v Klatovech Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Žactvo předškolní

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 10-2008 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 7.8. 2008 od 18.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m 19 Lacková Eliška 2008 Sokol Říčany 22,09 1 11 Kovář Jan 2008 ZŠ Ortenovo náměstí 22,51 2 69 Filounek Jan 2008 Sokol I Smíchov 23,45 3 15 Vlčková Kristýna

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Zápis. z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, Mgr. Janík, MUDr. Blažek, p. Fořt JUDr. Marková - právnička

Více

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01

Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou. Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Příloha k hodnotící zprávě finančního hospodaření obce Teplice nad Bečvou Příspěvková organizace Mateřská škola Teplice nad Bečvou, IČO 750 266 01 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy.

Při zápisu bylo zapsáno 75 dětí, z toho cca 10 odkladů, otevřeny budou tedy 3 první třídy. Z Á P I S 9. schůze Rady města Soběslavi, která se konala 3. března 2015 od 14:00 hodin v kanceláři starosty města Přítomni: Podle prezenční listiny, která je přiložena k zápisu. Členové rady: Ing. Jindřich

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více

MĚSTO KOUŘIM BŘEZEN 2014 13. 3. 2014

MĚSTO KOUŘIM BŘEZEN 2014 13. 3. 2014 MĚSTO KOUŘIM BŘEZEN 2014 13. 3. 2014 do každé domácnosti Štěstí není nádraží, na které přijedete, ale způsob cestování. Margaret Lee Runbeck Aktuálně ze života ve městě 1. 2. se sešli na radnici zástupci

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003

USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 4. 2003 USNESENÍ Č. 36/03 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace uvedené pod body I. - VIII.: I. Prodej budov po jednotlivých

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy

Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy Rozpočet města Přelouče na rok 2003 schv.r.2002 upr.r.2002 rozpočet 2003 Příjmy daň z nemovitostí 3500 4000 3500 daň z příjmů fyz.osob z podn. 7500 7500 sdílené daně 36000 38000 daně 47000 49000 poplatek

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více