Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, Praha 4 Kamýk

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz"

Transkript

1 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, Praha 4 Kamýk VÝROČNÍ 2010 ZPRÁVA 1

2 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení: Klub maminek Balónek Číslo a datum registrace: II/S-OVS/ /97-R, Ministerstvo vnitra, Sídlo: Ke Kamýku 686/2, Praha 4 Kontakt: Tel.: web: IČO: Statutární zástupce: Výbor KMB (předsedkyně Jitka Vondráková) Bankovní spojení: č.ú.: /0300, Československá obchodní banka, a.s. divize Poštovní spořitelna, Durychova 972/72, Praha 4 Lhotka Vydalo: Občanské sdružení Klub maminek Balónek, Ke Kamýku 686/2, Praha 4 Grafická úprava a sazba: Jitka Vondráková a Edita Tylová Tisk: Klub maminek Balónek Vydání první - Praha

3 OBSAH Výroční zpráva, kontaktní a identifikační údaje KMB 1 Obsah.. 3 O mateřském centru 4 Návštěvnost 8 Týdenní program.9 Sezónní akce.. 11 Vlastní projekty Finanční zpráva.. 16 Granty, dotace a dary v roce Seznam dárců podporujících KMB v roce Rok 2010 a plány na další rok. 19 Statutární zástupci.. 21 Poděkování 23 3

4 O MATEŘSKÉM CENTRU Mateřské centrum Klub maminek Balónek bylo založeno několika nadšenými maminkami (Mgr. Štěpánka Philippová, Pavla Bažantová a další) a za laskavé pomoci Městské části Praha 12 a mnoha jiných institucí, nadací a organizací (Open Society Fund, NROS, MŠ Studánka aj.) otevřeno 9. prosince Prostory, ve kterých mateřské centrum sídlí, jsou majetkem Městské části Praha 12. Ideou mateřského centra je vytvoření centra rodinné pohody, kde se budou prolínat dvě základní myšlenky - vytvoření místa pro neformální setkávání maminek a tatínků na mateřské nebo rodičovské dovolené. Místa, kam se budeme těšit, místa, kde se naučíme vycházet a stýkat s lidmi, kteří pocházejí např. z jiné společenské vrstvy, jiné kultury, jiné národnosti, jiného vyznání, kteří žijí a myslí jiným způsobem nebo praktikují jiné výchovné metody. Místa, díky kterému mnoho žen, ale v poslední době i mužů, po dlouhé době vyjde ze sociální izolace. Důležitým aspektem je i možnost udržování profesních znalostí a dovedností rodičů cestou nejrůznějších mateřským centrem pořádaných kurzů a přednášek. Druhou nedílnou součástí náplně mateřského centra je zajištění každodenního bohatého programu pro děti od 0 7 let s důrazem nejen na děti předškolního věku, ale i na ty nejmenší, jakmile jsou schopny spolupráce. Děti patří do našeho centra stejně samozřejmě jako maminky a tatínkové, proto veškeré aktivity dospělých samotných (jazykové kurzy, přednášky s odborníky apod.) probíhají buď paralelně s dětskými kroužky (viz program) nebo je pro děti zajištěn hlídací program či je mohou mít rodiče s sebou a programová náplň je jim uzpůsobena. Širším cílem aktivit centra je zdravá fungující rodina. Naším úkolem je umožnit matkám a otcům na mateřské nebo rodičovské dovolené navazovat nové sociální kontakty a podporovat rozvoj jejich komunikačních a rodičovských dovedností. Díky pravidelné spolupráci s odborníky (lékaři, psychology, logopedy) je možná i včasná prevence rodinných krizí. Klub maminek Balónek je pro své návštěvníky otevřen každý všední den dopoledne i odpoledne. Kroužky a kurzy dětí i rodičů probíhají denně podle pravidelného týdenního plánu. Každý měsíc se ještě uskuteční několik jednorázových akcí přednášky nebo besedy (z oboru pediatrie, psychologie, pedagogiky, zdravého životního stylu, ekologie apod.), kurzy a výtvarné odpoledne či večery pro rodiče a samozřejmě akce pro děti (závody a soutěže, výlety, dýňování, besídky, karneval, táboráky, divadélka, výtvarné dílny, oslavy mezinárodních svátků apod.) 4

5 V programovém a organizačním zajištění chodu centra je základním kamenem široká spolupráce aktivních členů našeho občanského sdružení. To se týká jak provozních záležitostí (otevírání a zavírání centra, dohled, péče o návštěvníky, úklid), tak především programové náplně. Nedílnou součástí programu je i účast kvalifikovaných odborníků, které sdružení zajišťuje z vlastních a externích zdrojů. Klub maminek Balónek je neziskovou organizací a všichni, kteří se podílí na jeho chodu tak činí ve svém volném čase, se svými dětmi, a bez jakéhokoliv nároku na finanční odměnu. V prostorách centra mají rodiče s dětmi k dispozici hernu vybavenou nejrůznějšími hračkami, tělocvičnu vybavenou rozličným sportovním náčiním, ekoateliér s knihovnou obsahující jak odbornou tak oddechovou literaturu pro děti i rodiče, sociální prostory a plně vybavenou malou kuchyňku. Rodiče mohou do centra přijít i jen posedět, pohrát si s dětmi či si popovídat u šálku kávy či čaje. Lze bezplatně využít knihovnu s pedagogicko-psychologickou literaturou i stálý bazárek dětského oblečení a potřeb pro děti. Informační nástěnky poskytují kontakty na organizace podporující rodinu, mateřství a děti. Na zahradě centra je vybudováno dětské hřiště s nejrůznějšími aktivitami pro děti a místa pro příjemný odpočinek rodičů. Zahrada je velmi oblíbena dětmi a maminkami z okolí zejména pro svoji čistotu. 5

6 ČINNOST KMB POVAŽUJEME ZA DŮLEŽITOU PŘEDEVŠÍM V TĚCHTO OBLASTECH: Zajištění bohatého každodenního programu pro děti od 0 do 7 let, s důrazem nejen na děti předškolního věku, ale i ty nejmenší, jakmile jsou schopny spolupráce. S touto věkovou skupinou jiné organizace většinou nepracují. Dětské kroužky probíhají buď paralelně s aktivitami rodičů samotných (jazykové kurzy, přednášky odborníků apod.) nebo je pro ně zajištěno hlídání či je mohou mít rodiče u sebe a program je pak dětem uzpůsoben. Stálá přítomnost rodičů napomáhá lepší aklimatizaci dětí v kolektivu, a tím usnadňuje nástup dětí do jeslí, mateřské či základní školy. Pomoc při odstranění sociální izolace maminek a tatínků na mateřské a rodičovské dovolené KMB jim nabízí smysluplnou seberealizaci jejich aktivním zapojením do spoluvytváření centra. Snahou našeho mateřského centra je oslovit i rodiče cizince, nezaměstnané, s handicapovanými dětmi apod. KMB jim nabízí nejen široký výběr kurzů a přednášek, ale především smysluplnou seberealizaci při spoluvytváření programu centra a jeho organizačního zabezpečení. Smysluplné využití volného času rodin s malými dětmi, uplatnění profesionálních i získaných zkušeností maminek a tatínků na mateřské nebo rodičovské dovolené při činnosti mateřského centra. Integrace handicapovaných dětí, zamezení vyčlenění rodičů handicapovaných dětí v rámci místní komunity. Podpora výchovných dovedností rodičů, zlepšení komunikace a vztahů mezi rodiči a jejich dětmi. Usnadnění návratu rodičů po mateřské nebo rodičovské dovolené na pracovní trh. Díky uvedeným skutečnostem se takto vytváří otevřené společenství přátelské a neformální místo pro setkávání rodičů s malými dětmi ze všech sociálních vrstev, které se mohou vzájemně obohacovat svými zkušenostmi a společnou prací ve prospěch sebe, svých dětí i celé místní komunity. 6

7 SLUŽBY V OBLASTI PODPORY RODINY JSOU POSKYTOVÁNY PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH TYPŮ: Pravidelné výtvarné, ekologické, jazykové, pohybové a hudební kroužky a kurzy pro děti do 7 let s rodiči Ekologická výchova a vzdělávání praxí, vytváření ekologického povědomí v nejútlejším věku dítěte Kurzy pro nastávající rodiče, matky po šestinedělí, poradna laktační poradkyně Kurzy vázání babyšátků, masáže dětí a znakování Odborné přednášky a semináře zaměřené na výchovnou problematiku, zdraví, zdravý životní styl Půjčovna odborné i oddechové literatury pro rodiče a děti Týdenní zimní i letní pobyty pro rodiče s dětmi Rukodělné a tvůrčí kurzy pro maminky s dětmi i širokou veřejnost Jazykové kurzy a kurzy PC pro matky na mateřské nebo rodičovské dovolené zaměřené na jejich návrat na pracovní trh Mimořádné akce jako jsou divadélka, karnevaly, táboráky, Mikulášská, oslavy Dne dětí, oslavy mezinárodních svátků, společné výlety do ZOO, botanické zahrady, Domů dětí a mládeže, sportovní dopoledne či odpoledne, závody, výtvarné dílny pro děti, sezónní burzy dětského oblečení a potřeb pro děti apod. Zajištění péče o dítě v době účasti rodiče na jiné aktivitě v mateřském centru (přednášky, kurzy, semináře ) Zajištění příležitostného hlídání dítěte v době, kdy rodič vyřizuje své neodkladné záležitosti vyžadující nutně nepřítomnost dítěte (lékař, úřady ) Poskytování informací týkající se rodiny, zdraví, péče o dítě apod. 7

8 PRŮMĚRNÁ DENNÍ NÁVŠTĚVNOST A POČET OTEVŘENÝCH DNŮ V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH: měsíc počet dnů dospělí děti Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad prosinec Průměr za rok OTEVÍRACÍ DOBA CENTRA: ŠKOLNÍ ROK 2009/2010: PONDĚLÍ ČTVRTEK a PÁTEK PRÁZDNINY: V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN V ROCE 2010 PROBÍHALA V KMB ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE VNITŘNÍCH PROSTOR, BYLO PROTO OTEVŘENO POUZE VE DNY KONÁNÍ LETNÍCH VÝTVARNÝCH DÍLEN. 8

9 TÝDENNÍ PROGRAM KMB VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 PONDĚLÍ: Rytmika pro děti (2-3 roky) Šikovný brouček ekologickovýtvarný kroužek pro nejmenší (1,5-3 roky) tématické hraní v herně a zahradě (na ZOO, s autíčky, stavění z kostek) ÚTERÝ: herna vyhrazena pro miminka a batolata do 1 roku YAMAHA Class hudební kurzy YAMAHA hudební školy (První krůčky k hudbě pro děti 1,5-4 roky) STŘEDA: Rytmika pro děti (0-1 rok) Rytmika pro děti (1 2 roky) Angličtina pro děti od 3 let ČTVRTEK: Skřítek kořínek ekologický kroužek pro děti (3-7let) Sebeobrana pro děti od 4 let výtvarně-relaxační večery pro maminky (nepravidelně) SOBOTA: Plavání KROUŽKY JSOU REALIZOVÁNY ZA LASKAVÉHO FINANČNÍHO PŘISPĚNÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12, MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 A HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. 9

10 TÝDENNÍ PROGRAM KMB VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 PONDĚLÍ: Rytmika pro děti (2-3 roky) Šikovný brouček ekologicko-výtvarný kroužek pro nejmenší (1,5-3 roky) ÚTERÝ: YAMAHA Class hudební kurzy YAMAHA hudební školy (Robátka) YAMAHA Class hudební kurzy YAMAHA hudební školy (První krůčky k hudbě) STŘEDA: Rytmika pro děti (10 15 měsíců) Rytmika pro děti (15 24 měsíců) Rytmika pro děti (15-24 měsíců) Rytmika pro děti (2-9 měsíců) Angličtina pro nejmenší začátečníci (od 4 let) Angličtina pro nejmenší pokročilí (od 4 let) Sebeobrana pro kluky a holky od 4 let ČTVRTEK: Předškolka Skřítek kořínek ekologický kroužek pro děti (3-7let) SOBOTA: Plavání KROUŽKY JSOU REALIZOVÁNY ZA LASKAVÉHO FINANČNÍHO PŘISPĚNÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12, MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 A HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. 10

11 SEZONNÍ AKCE LEDEN Přednáška Proč jsou šťastné děti zdravé Kurzy výuky masáží a dotykové terapie Kurz vázání babyšátků Výtvarná eko-dílna O kapičce Lyžařsko-rekreační pobyt rodin z KMB ve Zdobnici v Orlických horách Zápisy do kroužků MC 1.část Výtvarná soutěž na téma: Namaluj zimu ÚNOR Zápisy do kroužků MC 2.část Hromnice zábavné odpoledne s výtvarnou dílnou Kurz vázání babyšátků Stopy, stopičky otisky nožiček a ručiček do keramických kachlů Kurzy výuky masáží a dotykové terapie Masopust I a II karnevalové veselí pro děti zábavné dopoledne a odpoledne se soutěžemi BŘEZEN Kurz vázání babyšátků Bazar jarního a letního oblečení a potřeb pro děti spojené s charitativní sbírkou pro Kojenecký ústav v Praze 4 Krči Sluníčkový den společné přivítání jara - veselé cvičení s Radkou a výtvarná eko-dílna s Luckou a Hankou Večerní výtvarná dílna pleteme z pedigu Velikonoční výtvarné odpoledne setí osení, pletení pomlázek, netradiční zdobení vajíček ekologickovýtvarná dílna Velikonoční zdobení perníčků výtvarná dílna pro děti i rodiče DUBEN Kurz vázání babyšátků Kurzy výuky masáží a dotykové terapie 11

12 Stopy, stopičky otisky nožiček a ručiček do keramických kachlů Kurz první pomoci u miminek a batolat Den země výtvarná eko-dílna Prezentace moderních látkových plen v rámci Týdne opravdových plen Čarodějnice zábavné odpoledne s divadélkem, táborákem a společným zpíváním za hudebního doprovodu skupiny Marná snaha KVĚTEN Den maminek tradiční oslava Dne maminek - zábavné odpoledne s výtvarnou dílnou pro maminky, babičky, tetičky a jejich dětičky Závody odstrkávadel tradiční sportovní odpoledne plné závodů nejrůznějších odstrkávadel, koloběžek, tříkolek a kol Světový týden respektu k porodu týden plný bezplatných přednášek nejen pro nastávající maminky o Ilona Kouříková Zásady zdravého stravování, aneb jídlem ke zdraví nejen v těhotenství o Radka Pantůčková Co děláš pro sebe, děláš i pro své dítě o Šárka Pokorná Poznejte výhody nošení dětí v šátcích o Martina Smutná Masáže miminek a batolat o Fotosoutěže na témata Nebojte se ukázat bříško a Tatínek a miminko o Výtvarná soutěž na téma Jak jsem přišel na svět maminka/tatínek a miminko Bambiriáda 2010 prezentace volnočasových aktivit v Praze Šmoulí olympiáda oslava Dne dětí celodenní akce plná sportovních disciplín Výtvarná soutěž na téma: Namaluj jaro ČERVEN Kurzy výuky masáží a dotykové terapie Biolane prezentace přírodní francouzské kosmetiky Vyrábíme tričko na prázdniny výtvarná dílna Kurz první pomoci u miminek a batolat (0 3 roky) Kurz první pomoci u malých dětí (3 6 let) 12

13 Společný výlet do ZOO parníkem Den otců netradiční oslava pro tatínky sportovní odpoledne pro tatínky a jejich děti Kurz vázání babyšátků Táborák na rozloučenou před létem divadélko pro děti a závěrečný táborák s hudebním doprovodem kapely Marná snaha ČERVENEC Z důvodu rozsáhlé rekonstrukce centra bylo pro veřejnost uzavřeno. SRPEN Letní výtvarné dílny tvoření pro maminky a děti různých věkových kategorií o Korálková dílna pro malé i velké korálkové tvoření pro všechny o Decoupage a windowcolor zdobení předmětů ubrouskovou technikou, vytváření plastických obrázků nejen na okna o Fimo, smalt a veselé dětské zvonkohry netradiční šperky a ozdoby dětských pokojíčků či balkónů o Korálkové náušnice a lapače snů originální šperky a něco pro malé nespavce o Textilní tvoření pro malé i velké savení, šablonování, malování na trička, experimenty s barvami, netradiční techniky zdobení textilií o Mýdla a koupelové soli pro všechny výroba a zdobení o Fusing a lampióny spékání skla pro maminky a výroba lampiónů pro děti o Mozaika pro všechny zdobení čehokoli mozaikovou technikou ZÁŘÍ Zápisy do kroužků MC Den otevřených dveří 13

14 Táborák na uvítanou uvítání návštěvníků MC v nově zrekonstruovaných prostorách centra, zábavné odpoledne s divadélkem a táborákem s hudebním doprovodem kapely Marná snaha Veletrh sociálních služeb a volnočasových aktivit Prahy 12 prezentace MC Výtvarná soutěž na téma: Co jsem zažil o prázdninách v přírodě Namaluj léto ŘÍJEN Běžecké závody nejen pro děti školou nepovinné první ročník běžeckých závodů nejen pro děti v různých věkových kategoriích Výtvarná dílna při příležitosti Revitalizace veřejného prostranství Písnická Kurzy výuky masáží dětí a dotykové terapie Kurz vázání babyšátků Dýňování ekologicko-výtvarné odpoledne s dlabáním dýní, výtvarnou dílnou zakončené průvodem strašidelných dýní kolem centra Bazar podzimního a zimního oblečení a potřeb pro děti spojené s charitativní sbírkou pro Kojenecký ústav v Praze 4 Krči LISTOPAD Skřítek Kořínek vítá na zahradě dravé ptáky ukázky dravců na zahradě MC Stopy, stopičky otisky nožiček a ručiček do keramických kachlů Prodejní prezentace švýcarské firmy JUST Kurzy výuky masáží dětí a dotykové terapie Zazimování zahrady Předvánoční výtvarná dílna výroba vánočních dárečků pro všechny Přednáška o výživě dětí Hero/Sunarka Stopy, stopičky otisky nožiček a ručiček do keramických kachlů Perníčkování předvánoční výtvarná dílna zdobení perníčků pro maminky a děti 14

15 Kurz vázání babyšátků Ukázková hodina PRAKTICKÉ ŠKOLY SPRÁVNÉHO STRAVOVÁNÍ Vázání adventních věnců I a II tradiční výtvarná dílna na výrobu netradičních adventních vazeb Výtvarná soutěž na téma: Namaluj podzim PROSINEC Focení dětí v MC focení našich malých návštěvníků v prostorách centra profesionálním fotografem Stopy, stopičky otisky nožiček a ručiček do keramických kachlů Mikulášská nadílka I, II, III a IV tradiční mikulášská nadílka pro děti Prodejní prezentace švýcarské firmy JUST Focení dětí v MC - focení našich malých návštěvníků v prostorách centra profesionálním fotografem Prodejní prezentace učebních systémů MUTABENE Prodejní prezentace společnosti PARTYLITE Přednáška o výživě dětí Hero/Sunarka Vánoční besídka pro aktivní maminky Valná hromada MC 15

16 VLASTNÍ PROJEKTY (spolufinancované MČ Praha 12, MČ Praha 4, MHMP, MPSV) Týdenní ozdravně-rekreační výcvikový lyžařský pobyt pro rodiny s dětmi z KMB ve Zdobnici v Orlických horách 5. ročník každoročně pořádaný v lednu/únoru Tradiční oslava Dětského dne již 7 let konající se projekt ve spolupráci s drobnými podnikateli na Praze 12 a 4 Bambiriáda 2010 prezentace organizací zabývajících se volnočasovými aktivitami dětí prezentace KMB ve spolupráci s KMC Barrandov Projekt První krůčky s ekologickou výchovou v MC Balónek projekt na podporu ekologické výchovy u nejmenších dětí v rámci ekologicko-výtvarného kroužku Šikovný brouček (pro děti ve věku 1,5 3 roky) a ekologického kroužku Skřítek Kořínek (pro děti ve věku 3 7 let), včetně jednorázových akcí zaměřených na ekologii Projekt EKO-Balónek projekt na zajištění ekologických kroužků Šikovný brouček a Skřítek Kořínek, na zajištění realizace jednorázových akcí (ZOO, divadélka s ekologickou tématikou, výtvarné soutěže pro děti, vytvoření a tisk kalendáře MC s ekologickou tématikou (obrázky namalované dětmi navštěvujícími KMB) Projekt Kulturní akce Klubu maminek Balónek projekt na realizaci kulturních akcí v MC (oslavy mezinárodních svátků, mikulášské apod.) Projekt Letní výtvarné dílny prázdninová škola výtvarných technik pro rodiče a jejich děti Projekt Zajištění provozu a sportování nejmenších v Klubu maminek Balónek v roce 2010 projekt na zajištění pravidelných sportovních kroužků (rytmika, sebeobrana, plavání) a jednorázových sportovních akcí Projekt Do školy ještě nechodíme, přesto sportujeme a závodíme projekt na opravu/výměnu podlahové krytiny v tělocvičně od společnosti Nestlé Česko, s.r.o. Projekt Do školy ještě nechodíme, přesto sportujeme a závodíme projekt na uspořádání jednorázových sportovních akcí (Běžecké závody nejen pro děti školou nepovinné) Program na podporu rodiny zajištění činnosti Klubu maminek Balónek mzdové prostředky na pracovníky zajišťující pravidelný chod centra, jednorázové akce, finanční prostředky na energie Rekonstrukce vnitřních prostor centra výměna podlahových krytin v části objektu (jídelna, WC, chodba, přebalovací místnost), výmalba centra, obnova nábytku a hraček Montessori pracovna vyškolení dvou pracovníků na pozice lektora Montessori pracovny (50% finanční spoluúčast na kurzovném) Předškolka projekt pro děti, které se nedostaly do školky 16

17 FINANČNÍ ZPRÁVA, zpráva o hospodaření Struktura příjmů KMB v roce 2010 Příjmy Kč % Obecní dotace a granty: Hl.m.Praha MČ Praha MČ Praha Tempo Trading Dítě není handicap 83639,54 Členské příspěvky 3600 Přijaté úroky 554,38 Příjmy z vlastní činnosti Tržby za prodej služeb 7000 Tržby za prodej zboží Ostatní příjmy Celkem , Struktura výdajů KMB v roce 2010 Výdaje Kč % Mzdy OON Odvody Materiál a DHIM ,8 Nájemné Energie, vodné a stočné ,81 Provozní režie: Telefonní poplatky 15607,8 Poštovné 886 Ostatní provozní režie ,7 Poplatky 4880,1 Ostatní náklady: Penále Čl. příspěvky Síti MC 1000 Kongresy, školení, semináře Kulturní a sportovní akce (vstupné) Celkem ,

18 GRANTY, DOTACE A DARY V ROCE 2010 Název projektu Zajištění činnosti Klubu maminek Balónek EKO Balónek 2009/2010 EKO Balónek 2011 První krůčky s ekologickou výchovou v mateřském centru Balónek Jednorázové sportovní akce na podzim aneb Do školy nechodíme, přesto sportujeme a závodíme Zajištění provozu a sportování nejmenších v Klubu maminek Balónek v roce 2010 Kulturní akce Klubu maminek Balónek v roce 2010 Letní výtvarné dílny v Klubu maminek Balónek Do školy ještě nechodíme, přesto sportujeme a závodíme Grantové a dotační téma Program na podporu rodiny Ekologická výchova Ekologická výchova Ekologická výchova Podpora využití volného času dětí a mládeže Sport a volný čas pro děti a mládež Projekt podpořil Částka Termín realizace Ministerstvo práce a = ,- Kč 1/ /2010 sociálních věcí odbor rodiny a dávkových systémů Hlavní město Praha =85.000,- Kč 1/ /2010 Hlavní město Praha =70.000,- Kč 12/ /2011 Městská část Praha 4 =12.000,- Kč 1/ /2010 Městská část Praha 4 =10.000,- Kč 8/ /2010 Městská část Praha 12 =15.000,- Kč 1/ /2010 Kultura Městská část Praha 12 =20.000,- Kč 1/ /2010 Kultura Městská část Praha 12 =15.000,- Kč 7/2010 8/2010 Podpora fyzické aktivity a zdravého životního stylu již v nejútlejším věku Nestlé Česko s.r.o. =50.000,- Kč 1/ /

19 SEZNAM DÁRCŮ PODPORUJÍCÍCH KMB V ROCE 2010 Mladá fronta, a.s. Pekárna Kabát Hudební skupina Marná snaha PRE, a.s. Roman Hrachovina podlahářství Tomáš Šerejch podlahářství Tropy Pekařství Roztyly Irena Zemanová paní Radka Sochorová manželé Procházkovi, Praha 5 manželé Šimkovi, Praha 12 pan Filip Král, Praha 4 pan Vratislav Hartmann ml., Praha 4 pan Marek Pistora, Praha 10 pan Daniel Amort, Praha 4 pan Jiří Došek, Kyšice manželé Jarolímovi, Praha 4 manželé Špitálníkovi, Praha 12 manželé Weberovi, Praha 4 Fórum Dárců ČSOB pojišťovna, a.s. pracovníci České spořitelny, a.s. pracovníci Penzijního fondu České spořitelny, a.s. pracovníci GSK WORLDWIDE ALCEA ČR, s.r.o. Tony Café ZŠ Jílovská, Praha 4 BILLA spol. s r.o. Zdravotní botičky DEMI Lotus Bakeries CZ, s.r.o. Cyklosport Tarant Děkujeme také všem našim návštěvníkům a účastníkům našich akcí za drobné finanční dary. Děkujeme všem našim aktivním maminkám za jejich dobrovolnickou práci a jejich partnerům za podporu, trpělivost a toleranci. 19

20 ROK 2010 A PLÁNY DO BUDOUCNA Rok 2010 byl rokem změn v duchu zkvalitnění prostor centra pro veřejnost a také zkvalitnění poskytovaných služeb. Díky laskavému finančnímu přispění Městské části Praha 12, která je vlastníkem a správcem objektu, ve kterém sídlí naše mateřské centrum proběhla v létě rozsáhlá rekonstrukce vnitřních prostor. Proběhla výměna všech stávajících dřevěných oken za nová, plastová. Byla vyspravena podlaha v herně a položeno nové lino. Díky laskavému finančnímu přispění společnosti Nestlé Česko, s.r.o. byla v tělocvičně položena nová, sportovní odpružená podlaha, do které bylo možno díky finančnímu přispění pana Tomáše Šerejcha podlahářství Tropy nechat vyříznout barevný obrazec, aby podlaha získala zajímavý design. Díky finančnímu přispění pana Romana Hrachoviny a jeho podlahářské firmy jsme mohli též zrekonstruovat podlahy v jídelně, přilehlé chodbě a na sociálním zařízení. Díky finančnímu daru od společnosti ALCEA ČR, která nám věnovala dostatek barev na vymalování celého centra a práci dobrovolníků z fóra Dárců jsme mohli centrum vymalovat a barevně sjednotit. Společnými silami několika aktivních maminek a tatínků jsme následně doladili ještě některé barevné detaily. Nakoupili jsme též nové gaučíky a taburety pro příjemnější posezení v herně a jídelně. Díky daru manželů Procházkových ve formě starší kuchyně jsme vybavili centrum hezčí a kvalitnější kuchyňskou linkou s vestavěnými spotřebiči. Hernu jsme obohatili o nové hračky. Společně jsme se dohodli, že se naše centrum budeme veřejnosti od nynějška prezentovat v nových barvách, byly proto zvoleny barva zelená a žlutá (doplňkově bílá a černá). Díky grafickému vedení paní Marty Šimkové jsme ujednotili vzhled letáků a bylo též vytvořeno nové logo, které nás bude nadále provázet naší další činností. Jako každý rok naše řady v roce 2010 opustilo několik dlouholetých dobrovolnic, které se vrátily do práce. Ale i přes to se k nám, pokud jim to čas dovolí, vrací alespoň na některé tradiční odpolední jednorázové nebo víkendové akce. I letos se nám opět podařilo získat dobrovolnice nové, nadšené, s chutí nám pomáhat buď s chodem centra nebo s novými nápady. Uskutečnily jsme také řadu nových akcí, jako byla např. Oslava Dne otců nebo Běžecké závody nejen pro děti školou nepovinné. Zajistili jsme maminkám služby profesionálních fotografů, a tak měly možnost si nechat vytvořit originální dárek 20

21 k vánocům, protože se jejich děti v mateřském centru cítí příjemně a spokojeně. Zavedli jsme také nový dopolední program pro děti, které se nedostaly do školky Předškolku kde se děti pod vedením učitelky Mgr. Kamily Boudové a její asistentky Sylvie Shamekh učí, jak to ve školce vlastně vypadá a chodí, mají možnost se seznámit se svými vrstevníky, naučí se spoustu dovedností a jistě jim to ulehčí následný vstup do mateřské školy. Měli jsme také možnost se tento rok prezentovat na tradiční Bambiriádě nebo na Veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit Prahy 12. Podařilo se nám také zlepšit vzájemnou komunikaci s Městskou částí Praha 12 a vyřešit tíživou situaci ohledne cen a účtování energií. Zlepšila se též vzájemná komunikace a spolupráce s Církevní mateřskou školou Studánka. V roce 2011 bychom rádi udrželi dosavadní standardy a kvalitu a navýšili naši nabídku služeb. Plánujeme rozšíření některých zájmových aktivit pro děti a rodiče. Plánujeme uspořádání rodiči tak vyhledávaných seminářů jako jsou kurzy Respektovat a být respektován nebo kurzy Efektivního rodičovství. Rádi bychom též otevřeli Montessori pracovny, kde se budou moci rodiče a děti seznámit s montessori pedagogikou. Plánujeme též zlepšit vztahy s naším dlouholetým partnerem Sítí Mateřských center v ČR a i nadále se chceme zapojovat do jejich akcí. Též bychom rádi navázali užší spolupráci s místními organizacemi a oslovili více sponzorů. Čekají nás také ještě další drobné úpravy, opravy a rekonstrukce, např. vstupních prostor apod. Byli bychom rádi, pokud by se nám též podařilo zapojit do nějakého projektu pro podporu vzdělávání rodičů nebo k usnadnění jejich návratu po MD nebo RD na trh práce. Doufáme, že rok 2011 bude pro nás příznivý, ať už co se týče našich nemalých plánů, tak i finančních podpor jednotlivých městských částí či Hlavního města Prahy, bez nichž bychom nemohli poskytovat naše služby v takovém rozsahu jako doposud. 21

22 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI PRO ROK 2010 Vedení: Jitka Vondráková předsedkyně výboru KMB Jitka Škrabalová účetní Radka Posltová pokladní Členové: Eva Lencová RNDr. Edita Tylová PhD. Ing. Zuzana Mikulová Marta Šimková Mgr. Kamila Weberová Hana Špitálníková Revizní komise: Ing. Martina Kavanová Radka Sochorová Eliška Issa PRO ROK 2011 nově zvoleni na Valné hromadě konané dne Vedení: Jitka Vondráková předsedkyně výboru KMB Hana Špitálníková - jednatel Jitka Škrabalová účetní a pokladník Revizní komise: Ing. Martina Kavanová Radka Sochorová Ing. Zuzana Mikulová 22

23 SPOLUPRACOVNICE Adoltová Monika, Bartáková Bára, Boudová Kamila, Cíchová Lucie, Codlová Olga, Čábelková Inna, Červenková Zdeňka, Čillíková Naďa, Drbohlavová Dana, Ertlová Veronika, Hájková Klára, Hartmann Vratislav, Hauzerová Jana, Holíková Jana, Hošková Kateřina, Chládková Iva, Issa Eliška, Janouškovcová Petra, Jarolímová Zdeňka, Ječná Ivana, Jordáková Petra, Kavanová Martina, Krásová Jitka, Kučerová Majda, Lechnýřová Lucie, Lencová Eva, Löwingerová Renata, Lupčíková Alena, Machková Kateřina, Matoušková Hana, Mikulová Zuzana, Němcová Marie, Olšovcová Veronika, Pecková Veronika, Plochová Jana, Posltová Radka, Prokopová Klára, Prošková Lucie, Přibylová Jitka, Radová Jindřiška, Shamekh Sylvie, Skružná Kateřina, Sochorová Radka, Sušková Renata, Šánová Sylva, Šimková Marta, Šedinová Romana, Škrabalová Jitka, Špitálníková Hana, Tylová Edita, Vlčková Olga, Vondráková Jitka, Vopalecká Maruška, Vysypalová Hana, Weberová Kamila, Zemánková Kateřina 23

24 PODĚKOVÁNÍ Na závěr bych ráda poděkovala ještě jednou našim návštěvníkům, nově příchozím i těm stálým, kteří se k nám rádi vrací. Děkuji za jejich přízeň a zájem o naše centrum i o jeho projekty a akce. Vždy nám dodávají energii a chuť do další a náročnější práce, která by bez nich ztratila smysl. Velký dík patří všem spolupracujícím organizacím, firmám, jednotlivcům a sponzorům, za jejich štědré dary, ať už finanční nebo materiální či jiné pomoci. Ráda bych poděkovala všem aktivním maminkám a v neposlední době i tatínkům a prarodičům, kteří k nám již dlouhodobě přicházejí se stále novými nápady a vylepšeními, která nám pomáhají zlepšovat jak běžný týdenní program, tak i naše tradiční akce. Zaplňují tím takto volný čas trávený se svou rodinou a především dětmi, kvůli kterým toto všechno hlavně podnikáme. Vždy nás potěší, když nám dobrovolníci pomohou s drobnými opravami a úpravami našeho centra. Prostory centra se neustále mění a zlepšují a to vždy vyžaduje ochotné ruce. Vím, že se společně snažíme o stálé rozvíjení našeho centra ve svém volném čase a bez jakýchkoli nároků na odměnu, a o to více si vážím jejich ochoty a elánu udělat něco navíc. Moje velké poděkování patří též všem našim manželům, partnerům, tatínkům, kteří buď aktivně pomáhají s chodem centra nebo jen podporují či tolerují naše aktivity. A také našim dětem, za to, že jim nevadí se o maminku dělit s jinými dětmi, pro které zajišťujeme program, neboť není nic krásnějšího, než vidět rozzářená očka dětí (a to nejen vlastních), když se jim podaří splnit nějaký úkol, když dostanou nějakou vybojovanou odměnu nebo jen sedí v hledišti divadélka pak vím, že naše společná práce má opravdu smysl. Jitka Vondráková Předsedkyně KMB V Praze dne

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ 2011 ZPRÁVA 1 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

Mateřské centrum Balónek. Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 - 1 -

Mateřské centrum Balónek. Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 - 1 - Mateřské centrum Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009-1 - KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KMB Název občanského sdruţení: Klub

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FAMILY FRIENDLY SOCIETY KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KMB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek Výroční zpráva 2002 Klub maminek Balónek Kontaktní a identifikační data KMB Název občanského sdruţení: Klub maminek Balónek Číslo a datum registrace: II/S-OVS/1-32013/97-R, Ministerstvo vnitra, 26.2.1997

Více

Kulturní a mateřské centrum Barrandov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

Kulturní a mateřské centrum Barrandov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Kulturní a mateřské centrum Barrandov OBSAH ÚVODEM...2 PŮVOD MATEŘSKÝCH CENTER 3 NAŠE HSTORE...4 BARRANDOVSKÉ KULTURNÍ A MATEŘSKÉ... 5-7 NAŠE POSLÁNÍ...8 NAŠE CÍLE...8 LETEM ROKEM...9-11 SEZÓNNÍ AKCE...12-14

Více

OBSAH. akce vždy ráda přijedu.

OBSAH. akce vždy ráda přijedu. 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO O SDRUŽENÍ cíle sdružení strategické cíle orgány a jejich činnost organizační schéma významné události z historie organizace AKCE SDRUŽENÍ 1. benefiční akce - Pálení čarodějnic burza

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 OBSAH Úvod 3 Založení a začátky MC Hvězdička 4 Poslání organizace 5 Struktura a fungování organizace 6 Lektoři v MC 7 Aktivity pro děti 8 Stálý program

Více

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MUM Rodinné centrum www.rcmum.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA. MUM Rodinné centrum www.rcmum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 MUM Rodinné centrum www.rcmum.cz 1 Slovo úvodem Rodinné centrum MUM je místem pro vzdělávání, inspiraci a porozumění pro všechny členy rodiny, pro všechny generace. Prioritou našich

Více

II. Historie a současnost

II. Historie a současnost I. Úvod... nechápu ženy, které říkají, že naplnění lze dosáhnout jenom prostřednictvím kariéry, bohatství nebo moci. Kariérou možná můžete svůj život nějak završit, ale mám pocit, že samotná práce se nemůže

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

MC Břežánek. Výroční zpráva za rok 2009. Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek

MC Břežánek. Výroční zpráva za rok 2009. Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek Občanské sdružení Mateřské centrum Břežánek Výroční zpráva za rok 2009 MC Břežánek Dolní Břežany, Dělnická 120 www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, tel. 773 619 138 OBSAH Obsah... 2 Úvodní slovo...

Více

rok 2012 Mozaika o. s. Výroční zpráva rosteme se svými dětmi

rok 2012 Mozaika o. s. Výroční zpráva rosteme se svými dětmi Mozaika o. s. rok Mozaika o.s., nestátní nezisková organizace Přívozní 1036/9, 410 02 Lovosice IČ: 228 334 04, Tel.: 774 045 397 web: www.rcmozaika.cz email: klara.pospisilova@rcmozaika.cz rosteme se svými

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

Výroční zpráva 2011. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2011. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2011 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 3 Obsah Obsah...3 Úvodní slovo...4 Slovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Občanské sdružení Pro dětský úsměv je zřizovatelem a provozovatelem Mateřského centra Parníček v Lysé nad Labem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Občanské sdružení Pro dětský úsměv je zřizovatelem a provozovatelem Mateřského centra Parníček v Lysé nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Občanské sdružení Pro dětský úsměv je zřizovatelem a provozovatelem Mateřského centra Parníček v Lysé nad Labem OBSAH: Úvodní slovo Aktivity MC Parníček Herna Pravidelný program Jednorázové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 RODINNÉ CENTRUM PEXESO občanské sdružení PŘEDSTAVENÍ RODINNÉHO CENTRA PEXESO V roce 2009 loď jménem Pexeso plula neznámými a rozbouřenými vodami rekonstrukce a stěhování do nových prostor

Více

SLOVO ÚVODEM. Významný krok jsme učinili dne 20. 12. 2013. Občanské sdružení Centrum MATÝSEK se sloučilo s občanským

SLOVO ÚVODEM. Významný krok jsme učinili dne 20. 12. 2013. Občanské sdružení Centrum MATÝSEK se sloučilo s občanským Matýskovy narozeniny OBSAH Slovo úvodem 2 Představení organizace 3 Sociální služby 4 Podpora aktivního rodičovství 7 Ostatní činnost 10 Dobrovolnictví 12 Sloučení organizací 13 Návštěvnost 14 Personální

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o.s. MC PETRKLÍČ za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o.s. MC PETRKLÍČ za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o.s. MC PETRKLÍČ za rok 2010 Mateřské centrum Petrklíč, občanské sdružení, člen Sítě Mateřských center Adresa: Sokolovská 580, 264 01 Sedlčany, Web: http://petrklic.wordpress.com e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OS MATÝSEK ROUDNICE N. L. ROK 2008 OS Matýsek Roudnice nad Labem Školní 1803, 413 01 Roudnice nad. Labem

VÝROČNÍ ZPRÁVA OS MATÝSEK ROUDNICE N. L. ROK 2008 OS Matýsek Roudnice nad Labem Školní 1803, 413 01 Roudnice nad. Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA OS MATÝSEK ROUDNICE N. L. ROK 2008 OS Matýsek Roudnice nad Labem Školní 1803, 413 01 Roudnice nad. Labem Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Souhrn činnosti za rok 2008 4-12 3. Struktura organizace

Více

Výroční zpráva 2014 Mateřské centrum Klubíčko, o. s. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2014 Mateřské centrum Klubíčko, o. s. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2014 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo... 3 Slovo

Více

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009 Výroční zpráva d 9b c qg f i t k 3 2009 Úvodem... Dostáváte do ruky výroční zprávu za rok 2009. V tomto roce jsme se zaměřili na zkvalitňování naši činnosti, zejména služeb azylového domu. V našem sdružení

Více

Výroční zpráva. Občanského sdružení Mateřské centrum Břežánek

Výroční zpráva. Občanského sdružení Mateřské centrum Břežánek MC Břežánek o.s. Sídlo: OÚ Dolní Břežany, 5. Května 78, 252 41 Dolní Břežany, IČ: 22732322, č.účtu: 2088014309/0800 Provozovna: U Náměstí 712, Dolní Břežany, www.mcbrezanek.cz, mcbrezanek@seznam.cz, tel.

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM KRTEČEK. Výroční zpráva 2013

MATEŘSKÉ CENTRUM KRTEČEK. Výroční zpráva 2013 MATEŘSKÉ CENTRUM KRTEČEK Výroční zpráva 2013 Slovo úvodem Rok 1013 byl pro MC Krteček významný - v září jsme oslavili kulaté 10. narozeniny; náročný - museli jsme se přestěhovat do nových, výrazně menších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o. s. Nejlepší výchovná metoda je obstarat dítěti dobrou matku. Christian Morgenstern Aby vybrala nejlepšího otce svým dětem, má žena znát, v čem

Více