ČÍSLO 5 ROČNÍK 13 KVĚTEN 2007 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 5 ROČNÍK 13 KVĚTEN 2007 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15"

Transkript

1 ČÍSLO 5 ROČNÍK 13 KVĚTEN 2007 ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Daruj krev 2 Lukáši Pešku, gratulujeme! 2 Europass - cesta za prací a studiem 4 Soutěž mladých automechaniků 5 Bitva u Štěrbohol 6 Pane profesore, gratulujeme 7 Zápisky washingtonského zpravodaje 7 POP BALET - rozhovor 10 Pomozte zachránit žáby 11 DUHA a Den otevřených dveří 12 Hostivařský farář - rozhovor 12 Před 250 lety se u Štěrbohol psaly dějiny - střetla se tu pruská a rakouská vojska. Při příležitosti výročí byl odhalen pomník obětem a proběhla rekonstrukce bitvy. Foto: Marie Zdeňková

2 2 DARUJ KREV Od 10. do 20. dubna probíhala již 15. akce dárcovství krve, kterou pořádalo občanské sdružení ZDRAVÍ-ŽIVOT. MČ Praha 15, včetně časopisu Hlasatel, se k tomuto projektu opět připojila. váním vlastní krve. Bylo to poprvé. Vzali mi 400 mililitrů krve a předtím ještě dvě zkumavky na rozbor. Musela jsem zavřít oči, když mi odebírali krev, ale nebolelo to, řekla s úsměvem odvážná a milá dívka. KVĚTEN 2007 o pravidelné 14 denní upozornění o pravém stavu zásob jednotlivých krevních skupin. Účelem bude, aby dárci začali navštěvovat transfúzní stanice podle jejich potřeby. Zkušební provoz začne od poloviny června 2007, kdy bude probí- Zástupkyně starosty přišla podpořit 1. Českou Vicemiss 2007 Evu Čerešňákovou Otakar Vaníček při rozhovoru s hosty 15. akce Daruj krev Foto: autorka Akce se konala na jednom ze sedmi odběrných míst Prahy, v transfúzním oddělení Thomayerovy nemocnice a dle slov pana primáře MUDr. Petra Turka, CSc., měla úspěch. Na závěr přišla tuto smysluplnou akci podpořit i 1. Česká Vicemiss 2007 Eva Čerešňáková daro- V současné době se připravuje s vybranými médii tzv. Krevní barometr občanského sdružení Zdraví-život. Bude se jednat hat další již 16. akce dárcovství krve, řekl Otakar Vaníček, prezident sdružení. Marie Zdeňková Svatební téma Ne, že by právě květen, díky pověrám, patřil k nejoblíbenějším měsícům k uspořádání svatby, ale je to škoda. Vždyť je to nejkrásnější měsíc lásky. Dnes prakticky není problém mít svatební obřad i hostinu kdekoliv. Vychází v Praze měsíčně, mimo červenec a srpen Vydává: ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, IČ: Vedoucí redakce: Jana Šimků Odpovědný redaktor: Ing. Jan Novák Tajemnice redakce: Kateřina Rathausová Adresa redakce a příjem inzerce: Úřad městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, tel , fax: , Podávání inzerce každé pondělí a středu od do hod. Uzávěrka: Grafika+litografie+tisk: Česká Unigrafie, a. s. Toto číslo vyšlo v nákladu výtisků. ZDARMA. Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 1, Praha 1. Registrační značka MK ČR E Číslo 5/2007 vyšlo Za obsahovou a věcnou správnost odpovídá autor. Zástupce starosty Michal Fischer v roli oddávajícího Záleží na tom, kde je Vám to milé a pokud jsou splněny základní požadavky ze zákona k uspořádání obřadu. K oblíbenému místu v Praze 15, s neopakovatelnou atmosférou, patří vedle Toulcova dvora i Hotel Selský dvůr. Text a foto: Marie Zdeňková LUKÁŠI PEŠKU, GRATULUJEME! Český motocyklový jezdec Lukáš Pešek z Horních Měcholup ve svých 21 letech, dne 6. května 2007, v čínské Šanghaji poprvé vyhrál závod mistrovství světa v kategorii do 125 ccm. A navíc po čtyřech Velkých cenách celý šampionát o dva body vede! Naposledy Velkou cenu vyhrál legendární František Šťastný v roce 1966! Lukáši, držíme palce a gratulujeme! Redakce Termíny jednání Rady MČ Praha 15 a Zastupitelstva MČ Praha 15 v roce 2007 Harmonogram jednání Rady MČ Praha 15 v roce 2007: květen červen , 20. červenec srpen , 22. září , 19. říjen , 17., 31. listopad , 28. prosinec Jednání Rady MČ Praha 15 se budou konat vždy ve středu v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 15 od 9.00 hodin Harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 v roce 2007: květen červen září listopad prosinec Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 se budou konat vždy ve středu v Kulturním centru Varta od hodin Číslo 06/2007 Hlasatele vyjde ve čtvrtek 14. června 2007

3 KVĚTEN PRAŽSKÁ ŠVEHLOVA stavba rozšíření komunikace o odbočovací pruh U P O Z O R N Ě N Í Upozorňujeme řidiče, že v průběhu května (června) bude zahájena stavba na rozšíření ulice Pražská ve výjezdu na ul. Švehlova. Jedná se o výstavbu odbočovacího pruhu ve směru od Jižního Města a související stavby (přeložky inženýrských sítí a TV, rozšíření mostního objektu, odvodnění, světelné signalizační zařízení apod.). Délka odbočovacího pruhu bude po realizaci 90 m, šířka vozovky v tomto úseku 10,5 15 m. Investorem stavby je Hl. m. Praha. Záměrem je urychlení provozu ve výjezdu do křižovatkového prostoru v trase K Horkám Pražská Švehlova. Vzhledem k rozsahu stavby, a tím spojené nutné uzavírky průjezdu v obou směrech Pražská Švehlova, bude objízdná trasa vedena obousměrně ul. Hostivařská (úsek Pražská Hornoměcholupská). Návrh dopravních opatření bude projednáván v nejbližším období a řidiči a obyvatelé s ním budou po odsouhlasení včas seznámeni, včetně termínu trvání akce, na internetových stránkách MČ Praha 15, úřední desce ÚMČ Praha 15 a v denním tisku. Tato stavba si vyžádá podstatný zásah do automobilového provozu v této oblasti i v širších vztazích, proto žádáme především řidiče, kteří tuto trasu používají, aby uvedeným opatřením věnovali pozornost a příp. volili dle možností pro své cesty jiné možnosti pohybu vozidel po ostatních komunikacích. Odbor dopravy Peter Nagy vystavuje v Europarku Sklenkou sektu si připili a vzájemné komplimenty vyměnili 2. května za přítomnosti novinářů a fotografů Peter Nagy a Sára Saudková, které spojuje láska k fotografii. Sára proto ochotně přijala úlohu kmotry Petrovy výstavy instalované v prosvětlené pasáži Europarku. Jedna z Petrových snědých modelek se vernisáže spolu s ním také zúčastnila. Výstava ihned po zahájení zaujala řadu návštěvníků Europarku. Muži nešetřili obdivem nad krásou dívek na fotografiích, zatímco ženy oceňovaly to, že Peter nejen dobře zpívá, ale je i jemným a vynalézavým fotografem se smyslem pro detail i atmosféru každého snímku. Je to velice krásné a estetické, líbí se mi fotografie i technické a výtvarné řešení výstavy. Něco takového v Europarku ještě nebylo, svěřila se nám paní Vladimíra Tomková z Hostivaře. Je to kolekce fotografických obrazů exotických žen z Namíbie, Kuby, Singapúru, Kanárských ostrovů a Kostariky, která vznikala během tří let, řekl Peter Nagy. Chtěl jsem nafotit to, co doposud v Čechách ani na Slovensku nikdo nenafotil. Kolekci jsem pojmenoval Rum & Choco, protože je žlutá jako rum a hnědá jako čokoláda a zároveň opojná a sladká jako ženy. Tolik lákavé pozvání od samotného autora na výstavu, která v Europarku potrvá do 25. května2007.

4 st st čt čt MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU červen a září 2007 KVĚTEN 2007 Mobilní svoz bude prováděn společností A.S.A., s.r.o., se kterou hl. m. Praha podepsalo smlouvu. Občan (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) mohou obsluze svozových vozidel zdarma odevzdat tyto odpady: baterie, akumulátory nádoby od sprejů zahradní chemikálie mazací oleje a tuky ředidla a barvy léky a teploměry kyseliny a hydroxidy lepidla a pryskyřice detergenty (odmašťovací přípravky) fotochemikálie pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní) zářivky a výbojky Praha 15 trasa A 1. ul. Bruslařská (parkoviště u ul. Tenisová) ul. Řepčická (parkoviště u ul. Hornoměcholupská) ul. Boloňská (parkoviště u č. 301) ul. Neapolská (parkoviště) ul. Ravennská (u stání kontejnerů) Veronské nám. (parkoviště u ul. Holoubkovská) ul. Milánská (u č. 451) ul. Janovská (parkoviště u č. 376) Praha 15 trasa B 1. křižovatka ul. Na Košíku - K Horkám ul. Doupovská (parkoviště u prodejny Discont Plus) křižovatka ul. Selská Chalupnická křižovatka ul. Pražská Azalková křižovatka ul. Hostivařská U břehu křižovatka ul. Daliborova Šafářova křižovatka ul. U dvojdomů Gercenova křižovatka ul. U továren V nových domcích Cesta za prací a studiem v Evropě začíná v Hostivaři V nenápadné budově bývalé ubytovny odborného učiliště (v areálu univerzitních kolejí Vltava) ve Weilově ulici v Hostivaři sídlí instituce, která v jedné ze svých aktivit významnou měrou překračuje nejen hranice naší městské části a hl. města Prahy, ale i celé České republiky. Touto institucí je Národní ústav odborného vzdělávání, jehož součástí je od roku 2005 české Národní centrum Europass (NCE ČR), kterého hlavním úkolem je usnadnit našim občanům využívání práva na svobodný pohyb, práci a studium kdekoli na území Evropské unie. Europass je soubor dokumentů (není to cestovní doklad), které poskytují informace o dosaženém vzdělání, znalostech a pracovních zkušenostech člověka ve srozumitelné formě pro všechny evropské státy. Držitel Europassu tak může snadno doložit svoji kvalifikaci pro určitou práci nebo rozsah a úroveň vědomostí podmiňujících přijetí na studium. Uplatnění v Evropě sice Europass nezaručí, může však pomoci při hledání práce nebo možností studia. Základní součástí Europassu je životopis, který si ve standardizované formě vyplňuje každý sám. Podobným způsobem se v příslušném formuláři Europassu (jazykovém pasu) uvádějí i údaje o znalostech cizích jazyků na základě vlastního hodnocení. K záznamu o absolvování zahraniční studijní nebo pracovní stáže (např. studijního pobytu na univerzitě, školní praxe, stáže ve firmách nebo v neziskových organizacích) slouží v Europassu dokument nazvaný mobilita. Zájemcům o tento doklad stačí před odjezdem požádat o vystavení příslušného formuláře a stanovit, v kterém má být jazyce. O zbytek se pak postarají vysílající a hostitelská organizace (zpravidla škola nebo zaměstnavatel) ve spolupráci s NCE ČR. Po návratu ze zahraničí pak absolvent stáže obdrží již kompletně vyplněný dokument, který může použít jako doklad o svých pracovních a studijních zkušenostech. K uváděnému souboru dokumentů patří také dodatek k diplomu o absolvování vysoké školy nebo vyšší odborné školy. Tyto dodatky vydává příslušná škola spolu s diplomem nebo na požádání i dodatečně. Absolventům středních škol vydává dodatek k osvědčení (k maturitnímu vysvědčení nebo výučnímu listu), na základě požádání školy nebo přímé osobní žádosti, prostřednictvím NCE ČR Národní ústav odborného vzdělávání. Dodatek OŽP k osvědčení mohou v NCE ČR získat i lidé, kteří střední školu dokončili již dříve - až po absolventský ročník Smyslem těchto dodatků je popsat kompetence absolventa nabyté během studia tak, aby si zaměstnavatelé nebo vzdělávací instituce v zahraničí mohli udělat jasnější obrázek o tom, co český absolvent daného oboru umí. Každý člověk si může vybrat, zda bude využívat všechny dokumenty Europassu nebo jen některé z nich. Pořízení všech součástí je bezplatné. Rozhodnutí o využívání Europassu přijal Evropský parlament a Rada v prosinci Naše republika zřídila (na jaře 2005) Národní centrum Europass ČR, které je součástí evropské sítě NCE, jako první ze všech členských zemí EU. Europass se v současnosti využívá, kromě zemí EU i v Norsku, Lichtenštejnsku, na Islandu a v Turecku. Národní centrum Europass ČR poskytuje zájemcům informace o tom, jak je možné jednotlivé dokumenty Europassu získat, poskytuje k nim formuláře a pomáhá s jejich vyplněním. Stará se také o propagaci tohoto celoevropského nástroje sloužícího k průhlednosti kvalifikací a podílí se na spolupráci v rámci evropské sítě národních center. Za dva roky svého působení poskytlo NCE ČR zájemcům přes dodatků k osvědčení v češtině a nejčastěji i v angličtině ve 200 středoškolských oborech. Dosud bylo vydáno téměř formulářů Europass-mobilita. Webové stránky Europassu navštívilo už více než zájemců. Formuláře jednotlivých částí Europassu a mnoho dalších informací je možné získat buď osobně v NCE ČR v Hostivaři nebo mailem na adrese a také na stránkách Doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc. člen Zastupitelstva městské části Praha 15

5 KVĚTEN Hostivařští rybáři myslí na své seniory Dne 23. dubna proběhlo tradiční setkání vedení místní organizace Českého rybářského svazu v Hostivaři se zástupci radnice a především s rybáři seniory, pro které byl společenský večer uspořádán. V příjemném prostředí Rybářské bašty a za doprovodu živé hudby se pěkně povídalo s přáteli. Marie Zdeňková Na setkání rybářů přišli i zástupci vedení radnice MČ Praha 15 Pohled do sálu Foto: autorka Soutěž mladých automechaniků Soutěž AUTOMECHANIK Junior regionální kolo Praha, konané 24. a na SOŠ a SOU Weilova, Praha 10 a ve školním servisu na Libuši, je již minulostí. A dopadlo určitě výborně. Nejenže jsme obsadili 2. a 3. místo (Tobiáš Michal a Tůma Martin) a postupujeme spolu s vítězem (Jakub Navrátil SOU Ohradní, Praha 4) na celostátní finále do Brna, ale i po stránce organizační měla akce hladký průběh. Díky spolupráci všech zúčastněných škol proběhlo celé klání v přátelské a příjemné pohodě v duchu fair play. Soutěž je tříkolová (školské, oblastní a celostátní kolo), její náplň je rozdělena do dvou částí. První prověří teoretické znalosti přihlášených. Ze šesti set otázek je počítačem náhodně vybráno sto padesát. Ve druhé, praktické části, musí soutěžící prokázat znalosti a dovednosti při provádění konkrétních oprav, seřízení, diagnostiky závad a jejich odstranění. Tematicky se úkoly dotýkají všech nejdůležitějších systémů automobilu (nastavení rozvodů, diagnostika motoru, oprava brzd a pneu, elektroinstalace, seřízení ventilů apod.). Blahopřejeme soutěžícím k dosaženým výsledkům a našemu reprezentantovi přejeme hodně úspěchů v Brně. Josef Mareš, SOŠ a SOU Český rybářský svaz MO Hostivař a MČ Praha 15 pořádají dne od 8 do 14 hod. DĚTSKÝ DEN na naší klubovně Praha 15-Hostivař, U Břehu 77 Hry, soutěže, promítání pohádek, táborák, opekání uzenin. Rybolov na sádce pod dohledem zkušených rybářů, bohatě zarybněno kaprem. Pro děti občerstvení zdarma. Setkání hostivařských spolužáků Každoroční setkání spolužáků Pokusné reformní školy na Trhanovském náměstí, se konalo 5. dubna 2007 v hotelu Selský dvůr. Tuto krásnou tradici dodržuje v Hostivaři více bývalých spolužáků. Ve čtvrtek si dali dostaveníčko spolužáci, kteří se mohou pochlubit rokem narození Marie Zdeňková Od prvního do třetího místa... Foto: autor Setkání spolužáků Pokusné reformní školy se uskutečnilo v příjemném prostředí hotelu Selský dvůr Foto: Petr Bezpalec

6 6 KVĚTEN 2007 Přesně 250 let uplynulo od jedné z největších bitev tzv. sedmileté války ( ). Dne 6. května 1757 se u Štěrbohol střetla vojska císařovny Marie Terezie a pruského krále Fridricha II. Na bojišti přišel o život, po zásahu tzv. kartáčovou střelou, jeden z nejlepších generálů pruské armády a oblíbenec krále Fridricha II., generál polní maršál Kurt Krištof Schwerin. Byl sice nejznámějším, ale rozhodně ne jediným mrtvým tohoto konfliktu; počty padlých historikové odhadují na desítky tisíc. Při příležitosti výročí byl, za doprovodu Posádkové hudby Praha, v místě bývalého Schwerinova pomníku odhalen nový pomník, který připomíná oběti pruských a rakouských vojáků. Louka za pomníkem, původní místo bitevního pole, posloužila k rekonstrukci bitvy, jíž se zúčastnily stovky členů klubů vojenské historie v dobových uniformách. Mezi významnými hosty byli Jeho Výsost arcivévoda Michael Habsburg-Lothringen a Georg von Habsburg-Lothringen, Hans Georg hrabě von Schwerin a Peter Hans hrabě ze Schwerinu s rodinnými příslušníky, ale i hrabě Hugo Mensdorff- -Pouilly a další představitelé významných institucí. Text a foto: Marie Zdeňková Bitva u Štěrbohol Pohled z okna Výhledy ze svého okna do krajiny naší městské části nám poslal čtenář Hlasatele Jiří Roubíček. Ukazují jak nevzhledné budovy a černé skládky v popředí nahradilo rozrůstající se překladiště Metrans. Metrans začíná Tamburaši zvou Pražští tamburaši Vás zvou na jarní koncert 2. června 07 ve hodin v Základní škole Londýnská 34, Praha 2 (mezi Nám. Míru a I. P. Pavlova). Přijďte si zazpívat. Panorama krajiny pohled z okna v Janovské ulici

7 KVĚTEN Z Jamestown - klíč k Virginii ážitky pravodaje XIII. Roman Bradáč, stálý zpravodaj České televize ve Washingtonu S trochou nadsázky lze říct, že čím je pro Čechy Říp, tím je pro Američany virginský Jamestown. Na rozdíl od bájného Čecha však byli praotci Spojených států sice poněkud svéráznými, ale přesto skutečnými osobami. V těchto týdnech navíc stále zřetelněji začínají vystupovat ze zaprášených učebnic historie a hřát se v záři mediálního zájmu. V Jamestownu finišujií přípravy na 400. výročí založení první britské osady v severní Americe, která dokázala odolat podnebí i nepřátelským Indiánům a nezanikla. Na přípravách oslav se podílí také historik William Kelso: 25. května 1607 se na břeh nevelkého ostrůvku v ústí řeky James vylodila posádka tří anglických lodí. Celkem sto pět pohublých dobrodruhů opustilo plavidla, která je s notnou dávkou štěstí převezla přes Atlantik. Při pohledu na repliky dřevěných kocábek mne napadá, co tak silného hnalo po většinou řemeslníky a vojáky na nebezpečnou pouť. Na té nejmenší z lodí bych se za bouřky zdráhal vyjet i na Lipenskou přehradu. Útrapy prvních kolonistů však zdaleka nekončily. Žádné zlato, jak snad mnozí očekávali, je v Novém světě nečekalo. Spíš Žijí mezi námi jen hlad a každodenní tvrdý boj o přežití. Osadníci nejprve v rekordním čase vybudovali palisádu ve tvaru trojúhelníku. Na počest svého krále Jakuba I. pojmenovali svou základnu Jamestown. Valy této jednoduché pevnosti jsou na břehu řeky patrné dodnes. Už nikdy to místo neopustili. Tady se narodila Amerika, tedy anglicky mluvící Amerika. Zde ve Virginii to všechno začalo, říká s hrdostí v hlase patriotka Paula Kripaitis Neelyová z Asociace za zachování virginských pamětihodností. Podmínky tu ale byly velmi zlé. V těch prvních generacích byla úmrtnost obrovská. Pouze jediný ze sedmi kolonistů přežil ve Virginii dvacet let. Záznamy z let 1607 až 1609 dokládají, že do Jamestownu v tomto období dorazilo asi 900 lidí. V roce 1610 jich zůstalo naživu jen sto. Většina kolonistů neměla zkušenost se zemědělstvím a tomu odpovídala i úroda. Během kruté zimy se někteří dokonce z hladu uchýlili ke kanibalismu. Paní Neelyová oceňuje zájem Středoevropana o americké dějiny a s potěšením popisuje všednosti osadnického života: Většinu času trávili hledáním zlata. Když zjistili, že je to marné, zkoušeli pěstovat různé plodiny a sázka na tabák V pražském hotelu Pyramida se v únoru vyhlašovali za účasti premiéra, členů vlády a dalších významných hostů, nejlepší handicapovaní sportovci roku 2006 v anketě, kterou pořádá Český paralympijský výbor (ČPV). Do Síně slávy zaslouženě vstoupil Milan Šimek (lyžování). Životní osud pana profesora Milana Šimka, který žije v Dubečku a v březnu oslavil 77. narozeniny, by se mohl stát příkladem pro mnohé z nás. Často žehráme na zcela nepodstatné věci a děláme si hlavu z maličkostí. Milanu Šimkovi se změnil život v patnácti letech, kdy dělal spojku při květnovém povstání v roce 1945 na žižkovské Pražačce. Při této odvážné a životu nebezpečné akci jej zasáhla střela dum dum, která mu rozdrtila loket na levé ruce a ruka mu byla následně amputována. Tato tragédie mladého chlapce nezlomila, právě naopak. Během svého života Pane profesore, gratulujeme Turisté obdivují repliky lodí, na kterých první osadníci do Virginie dorazili Foto: autor byl vždycky a ve všem mnohem lepší než my ostatní. Po absolvování gymnázia v roce 1949 se aktivně věnoval atletice, ve které byl tak dobrý, že dodnes drží rekord mezi tělesně postiženými sportovci na 100 m, 200 m a 400 metrů. Vystudoval dvě vysoké školy. Matematicko fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, aprobaci matematika, fyzika a astronomie. Kdo maturoval na Gymnáziu Voděradská z matematiky u prof. Šimka, kde aktivně učil v letech 1961 až 1986 (a ještě vypomáhal mnoho let v důchodu), měl jistotu, že uspěje i na vysoké škole. Jeho erudice přesahovala hranice školy a dokonce některé jeho vědecké práce o matematických postupech jsou dodnes nazývány jako Šimkova metoda. Druhou vysokou školu - Institut tělesné výchovy, obor trenérství - vystudoval s červeným diplomem a vedle pedagogické činnosti byl současně trenérem basketbalu. Založil rodinu, která aktivně žila sportem a dcera i syn jdou v jeho šlépějích. Ale to by nebyl pan profesor Šimek, aby se spokojil jen s těmito výsledky. V letech 1956 až 1974 byl reprezentantem republiky ve volejbale, ve sjezdovém lyžování a v obřím slalomu. Úspěchů bylo mnoho, ale nejvýznamnějším zůstává bronzová medaile na mistrovství světa tělesně postižených sportovců v obřím slalomu, ve francouzském Courchevalu, kterou vybojoval v roce V letech jsme byli očitými svědky jeho neuvěřitelné vitality, osobitého smyslu pro humor a inteligence, nebezpečně podpořené matematicko logickým uvažováním. Byl náš nakonec vyšla. Rozběhla se tady i jednoduchá řemeslná výroba. Třeba výroba foukaného skla. Vše co nepotřebovali k životu, posílali do Anglie. Tabák se nakonec stal hlavním vývozním artiklem a Virginie právě na pěstování této původní rostliny založila své bohatství, říká žena, která veškerý volný čas věnuje nejstarší virginské historii. Jamestown vznikl na území kmene Pamunkeju a právě tady se odehrál i známý romantický příběh mladičké a krásné Pocahontas. Blonďatou archeoložku Bly Straubeovou legenda o dceři náčelníka Powhatana očividně oslovuje: V roce 1608 byl jedním z vůdců kolonie dobrodruh John Smith. Při snaze získat u Indiánů potraviny, byl zajat a odsouzen k smrti. Před popravou ho zachránila tehdy asi dvanáctiletá Pocahontas. Mladá dívka se do vousatého charismatického Evropana zamilovala. Zda se vše opravdu takto odehrálo, není ani zdaleka jisté. Nejasné je i to, zda Smith Pocahontasinu lásku opětoval. Určitě však zamilované indiánské děvče opustil. Musel odjet do Anglie kvůli vážnému zranění nohy. Pocahontas to vzala jako zradu a odmítala chodit do pevnosti. Nedobrovolně se tam vrátila až v roce 1613, pokračuje ve vyprávění sympatická archeoložka, Byla tady držena jako rukojmí. Krásná vězenkyně v Jamestownu potkala Johna Rolfa a nakonec si ho vzala. Na první lásku a rozčarování však Pocahontas nikdy nezapomněla. Se Smithem se dokonce jako vdaná žena potkala. Nebylo to však ve virginské divočině, ale v Anglii, kam se náčelníkova dcera společně se svým mužem a synem vydala. Když tam Johna Smithe poprvé uviděla, nebyla schopna s ním promluvit. Stále od něho odvracela tvář. On se snažil navázat kontakt, žertoval a říkal jí, jak dobře mluví anglicky a jaká se z ní stala krásná dáma, ale uražená Pocahontas jeho dvoření rázně odmítla. Příběh o milující indiánce a bílém dobrodruhovi happyendem neskončil. Pocahontas se do Ameriky už nikdy nevrátila. Zemřela v Londýně v roce 1620 na neštovice. Zůstal po ní krásný příběh plný lásky. Ten, stejně jako kolonisty stokrát proklínaný a přesto milovaný Jamestown, přečkal až do 21. století. Děti se rády fotí s poněkud idealizovanou sochou Pocahontas třídní profesor. A přesto, že jsme byli sportovní třída, kde každý z nás dělal nějaký sport závodně, neměli jsme šanci uspět, pokud s námi změřil síly. Byl nejlepší ve všech sportech, nejrespektovanější pedagog s vysokým kreditem a charakterní člověk, který si vždy dokázal, i v těžkých dobách, zachovat svoji tvář. Pane profesore díky, naučil jste nás víc, než si myslíte. Síň slávy je tím nejlepším oceněním, jakého se Vám mohlo dostat. Nejen za sportovní výsledky, ale i za Váš celoživotní postoj. Gratulujeme. Marie Zdeňková a JUDr. Jan Šmíd Profesor Šimek přebírá ocenění

8 8 KVĚTEN 2007 Základní škola Nad Přehradou 469, Praha 10 - Horní Měcholupy, ve spolupráci s SK Horní Měcholupy a Občanským sdružením tel otevírá již pátým rokem pro šk. r. 2007/2008 třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy pro chlapce i dívky 6. ročníku Sportovní třída bude zaměřena na rozvoj fotbalových dovedností a péči o talentované hráče (chlapci) na moderní, současný a muzikálový tanec (dívky) Nabízíme: 3 hodiny tělesné výchovy v rámci výuky 2 hodiny výuky pod vedením trenéra a tanečního pedagoga možnost návštěvy zájmových kroužků nadstandardní vybavení sportovního areálu reprezentaci školy na turnajích, soutěžích a společenských akcích Fotbal: příprava na kvalitních hracích plochách trenérské zázemí jednoho z předních pražských klubů účast na mezinárodních turnajích příprava pro soutěže řízené ČMFS (divize) Taneční výchova: letní taneční škola mezinárodní taneční stáž Tanec bez hranic divadelní představení všech dětí Přihlášky lze vyzvednout v kanceláři školy nejpozději do Termín talentových zkoušek v 9,00 hod. v budově školy Projektový den na ZŠ Nad Přehradou Živočich V letošním školním roce jsme 4. dubna organizovali projektový den tentokrát věnovaný tématu ŽIVOČICH. Kolegyně z I. stupně připravily celý projekt vzhledem k věku dětí formou krátkých vystoupení. Děti měly krásné kostýmy, na jejichž přípravě se podíleli rodiče. Program uváděla ovčí babička. Rodiče i hosté viděli taneční, hudební a recitační vystoupení. Děti se zaměřily na život a ochranu zvířat žijících zejména u nás. Rozhovor redaktorů školního časopisu na projektovém dnu VII. A 1. Pracujete ve skupinách? Ano, po pěti nebo šesti. 2. Jaké máte téma? Naše skupina má obojživelníky. 3. Odkud čerpáte? Knihy, internet? Zajímavosti hledáme na internetu a v encyklopediích. 4. Baví Vás to? Ano, baví nás to hodně. Také jsme dělali prezentaci na počítačích. Projektový den živočich Veronika: Milí žáci! Ivana: Dovolte nám, abychom vám představili projektový den, na kterém pracovala VII. B. Veronika: Naší básničkou vám chceme ukázat, jak jsme se snažili a vy dobře poslouchejte: Podmořský svět 4. dubna byl projektový den, My jsme pracovali a nesměli ven. Naše téma je podmořský svět, Všichni by mu chtěli porozumět. Tvoříme rybičky z bavlnek, A knížky plné popisek. Bude tu stát akvárko, nejspíš asi za krátko. Když akvárko postavíme, hezky všechno oslavíme. Přidáme i knihy, a také naše ryby. Akvárko pak odneseme, dobrou práci odvedeme. Uklidíme naši třídu, sebereme každou křídu. Dokončili jsme práci na projektový den, Konečně už zase můžeme ven. Veronika Dvořáková Ivana Firýtová, VII. A Žáci II. stupně zpracovávali téma v učebnách a odborných pracovnách. Věnovali se např. ohroženým druhům na zemi i v moři. Vyhledávali názvy míst v ČR, které souvisí se zvířetem, ty pak rozmístili na zvětšené mapě České republiky. Třídy II. stupně společně představili své práce při besedě s dr. Šustou, pracovníkem pražské ZOO. Potěšila nás hojná účast rodičů i hostů Mgr. Petry Šikýřové, PhDr. Marcely Štikové, Pavla Frydrycha zástupce starosty MČ Praha 15 a ředitele Mgr. Petra Zemana s žáky 5. ročníku ZŠ Edisonova. Část programu z projektového dne shlédly děti z mateřských škol Slunečnice, Škola hrou dne a i jim se vystoupení našich dětí velmi líbilo. V reportáži přinášíme postřehy žáků a fotoreportáže z projektového dne. Anna Běhunková, ředitelka školy I. A 1. Za kým jste se přišla podívat? Šla jsme se podívat na mého syna. 2. Líbí se Vám to tady? Líbí se mi všechno, mají to pěkně udělané. 3. Od kdy tady jste? Jsme tu od začátku a budu tu až do konce. 4. Co hraje Váš syn? Davídek je za mravence. 5. Jste ráda, že se něco takového připravuje? Ano, byl to výborný nápad udělat Projektový den. Sešlo se tu opravdu hodně lidí a jsem překvapená. Dětem se to moc povedlo a měly to vtipné. maminka Davídka byl projektový den. Byl to pro mě krásný den. Všechno se mi líbilo. Ale nemohla jsem se dočkat, až budeme vystupovat. Nejvíc se mi líbila I. A, II. A a IV. A. I. A měla mravence, II. A měla Boba a Bobka a IV. A měla pejska a kočičku. Na konci byl taneček, který se jmenoval Ptáček. A to bylo nejhezčí. Dominika Kovaříková, III. A Projektový den Už od začátku školy jsme věděli, že bude projektový den živočich. Hned nás napadlo, že by se mohlo naše vystoupení jmenovat zvěrokruh. Začátkem února jsme sháněli informace o znameních. Paní učitelka z toho udělala vyprávění. Rozdělila nám role, každý si podle ní musel sehnat oblečení. Začali jsme zkoušet. Na 4. dubna 2007 jsme se docela těšili. Měli jsme trému, ale časem jsme jí ztráceli. Doufám, že se Vám to líbilo. Ester Benešová, V. A Projektový den Už dlouho jsme věděli, že v dubnu bude projektový den na téma živočich. Když byl čas, pomalu se chystat, tak někdo vymyslel, že bychom mohli udělat znamení zvěrokruhu. Celá třída se na tom shodla. Potom nám paní učitelka napsala text a přečetla nám ho. Všem se to moc líbilo. Protože tam bylo málo postav, ale nás hodně, rozdělila paní učitelka text, aby každý něco říkal. Potom jsme se dali do práce, holky kreslily znamení, kluci nestvůry z řeckých bájí. A všichni se průběžně učili svůj text. Nejdříve jsme nacvičovali ve třídě a potom na chodbě s mikrofonem. O generálce jsme shlédli všechna představení, další den jsme vystupovali pro druhý stupeň. Dne přišli rodiče. Všichni jsme byli nervózní, že to zkazíme, ale nakonec se nám to povedlo. Všichni jsme měli radost a v úterý jsme ještě vystupovali pro mateřské školy. Všem se to moc líbilo. Markéta Karavdičová, V. A Víte, jak strávit letošní léto? Co byste, milí čtenáři, řekli prázdninovému putování po České republice? Naše třída se vydala během projektového dne na pomyslnou cestu po obcích, které mají cosi společného. Žíželice Zubří - Skřivany- Kobylí. Uhodli jste? Správně, dostaly své jméno podle živočichů. Zjistili jsme při práci s internetem a odbornou literaturou spoustu poučných i úsměvných informací o vesnicích a městech u nás, ale víme o hodně víc i o zvířatech, která kdysi hojně žila v české krajině a ovlivnila život našich předků natolik, že dala pojmenování lidský m sídlům. Koho by zaujalo téma, jež jsme zpracovávali, může se na nás obrátit s dotazem. Internetovou adresu školy si snadno zapamatujete: Iveta Krausová, Jan Špinka, VIII. B O krtečkovi VII. A prezentuje svoji práci o zvířatech dětem ze ZŠ Edisonova Pracuje se všude Putování po České republice Žíželice-Zubří-Skřivany...

9 KVĚTEN Soutěž zdravotníků ze ZŠ Křimická 4. dubna ráno vyrazila od školy parta malých a větších zdravotníků na Obvodní kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků. Akci každoročně pořádá Český červený kříž a její letošní klání probíhalo v ZŠ Roháčova kasárna. Velikonoce v Křimické Děti plnily úkoly v různých disciplínách zdravotnické první pomoci. Největší důraz byl, jako vždy, kladen na schopnost samostatné a pohotové reakce při ošetření aktuálního postižení. Soutěž byla velmi náročná a rozhodčí byli přísní, přesto se naši žáci umístili na slušných předních místech a byli pochváleni za své znalosti i zručnost. Naše škola má přípravu mladých zdravotníků jako pevnou součást svých tradic. Za školu soutěžili: I. stupeň Valerie Štursová, Tereza Stričková, Terézie Zambojová, Radka Anýžová, Kateřina Gregorová II. stupeň Lucie Nezvalová, Kateřina Švecová, Ivana Volfová, Petr Šimek, Milan Lišák Děkujeme našim zdravotníkům za soutěžního ducha v tak záslužném oboru. Marta Pospíšilová ZŠ Křimická Velikonoce a příchod jara byly u nás patřičně oslaveny. Na besídce mladší děti předvedly své umění ve hře na flétnu a v přednesu básniček a písní. Ty starší zase zazpívaly a zatancovaly v krojích. Vše se zdařilo a děti sklidily potlesk. Na chodbách bylo také živo, stály zde stánky velikonoční tržnice. Dětské výrobky zlákaly většinu příchozích. Výtěžek bude opět použit na odměny a výlety dětí k oslavě závěru letošního školního roku. Máme radost z prožitku i užitku naší jarní slavnosti a už se těšíme na další společné zážitky u nás na škole. Jaroslava Kuperová, ZŠ Křimická LUKÁŠ PEŠEK Pachatel se vrací na místo činu Bývalý žák naší školy je dnes již světoznámým motocyklovým jezdcem. Dne 10. dubna se vrátil, aby se zúčastnil besedy s námi žáky ZŠ Veronské náměstí. Dozvěděli jsme se, že jezdí od tří let, že si při prvním pádu zlomil obě ruce a dnes v jedenadvacetiletech ani neví kolik má doma pohárů. K jeho úspěchům asi nejvíce přispěl jeho tatínek, který jej k závodění přivedl a celou dobu stál při něm. Po svém otci zdědil svého maskota vodníka Česílka, kterého má na přilbě i na motorce. Ukázal nám svou přilbu, odpověděl na všechny naše otázky, byl moc hodný a na závěr nám všem rozdal fotografie s podpisem. V. Podlešák, 5. A, ZŠ Veronské náměstí BĚH s kuřetem ŠKOLA v přírodě Žáci 1. A, 1. B a 2. A se zúčastnili školy v přírodě v Poustkách od do Pobyt byl naplněn projektem Skřítci a mnoha dobrodružstvími. Další fotografie naleznete ve fotogalerii na ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ ZŠ Veronské náměstí

10 10 Realista na Základní škole Hornoměcholupská Pomalu se blíží vytoužené prázdniny a spousta všelijakých zážitků a výletů. A právě v tento čas bychom vás chtěli seznámit se školním časopisem Realista, který vychází na Základní škole Hornoměcholupská prvním rokem. Na všech číslech Realisty pracuje celkem 16 chlapců a děvčat, z nichž je sedm z 9. B a devět z 8. B. Ze třídy 9. B byl zvolený jako šéfredaktor René Červený, zástupce šéfredaktora Veronika Králová a redaktoři jsou Michal Kolář, Roman Temlík, Jan Kovanda, Jakub Vlk a Petra Březinová. Za 8. B si jako zástupce šéfredaktora zvolili Lukáše Vítů a redaktoři jsou Patrik Kořínek, Martin Mikeš, Aneta Betkowská, Veronika Bräuerová, Dominika Hornáková, Leila Kelifová, Marie Stiborová a Veronika Maryak. Naše redakce pracuje pod profesionálním dohledem učitelů Mgr. Karla Kašpara a Mgr. Jiřího Doutnáče. Tento časopis je tvořen v rámci volitelného předmětu multimediální seminář, kde žáci, kteří mají o tento předmět zájem, jsou seznamováni se všemi směry žurnalistiky. V našem školním časopise se snažíme chlapcům a děvčatům zkrátit Pop Balet Vážení občané, jaro je ve znamení tance a tak moje další návštěva v rámci seznamování občanů se společenskými organizacemi, které působí na naší městské části, bude také o tanci. Dnes vám představím POP BALET o. s., jež zastřešuje Taneční školu Studio POP BALET. Tato škola u nás už působí řadu let a umožňuje našim dětem a mládeži věnovat se tanci. Zašla jsem se podívat na jednu z lekcí a při té příležitosti jsem položila pár otázek Elišce Cichrové, jedné z hlavních lektorek školy. Ve vaší škole se tancuje hlavně balet, nebo tančíte i jiné styly? Většina lidí si mylně myslí, že když se naše škola jmenuje Pop Balet, tak děláme balet. V naší škole tancujeme nejrůznější styly - jazz dance, hip hop, funky, contemporary, musical dance a další. Samotný název školy vznikl jako název tanečního souboru již v osmdesátých letech a přetrvává dodnes. Původní název znamená populární tanec, protože balet ve světě neznamená pouze klasický balet, ale tanec obecně. V současné době však uvažujeme o celkové změně názvu školy, i kvůli nesprávnému výkladu názvu. Pod tímto názvem už u nás vaše škola působí řadu let - není škoda jej měnit? Zbytečně to odrazuje zejména mladé tanečníky, kteří se nechtějí věnovat klasickému baletu. Chtějí tancovat moderní styly, které vídají v televizi, a právě to jim nabízíme. Název Pop Balet ponecháme pro výběrové soubory. Jak vlastně vypadá vaše taneční lekce? Doslechla jsem se také o úzké spolupráci s rehabilitací Medicavera. Ano, celá naše práce vychází ze studie fyzioterapie, proto první část lekce je zaměřena především na prevenci vadného držení těla a systematickou výuku tanečních technik. Vše probíhá nenásilnou formou na pís- chvíle o přestávkách všelijakými užitečnými věcmi i křížovkami, zároveň je však chceme poučit o aktuálních věcech, které se týkají naší školy a bezprostředně i jich. Prostřednictvím regionálního měsíčníku Hlasatel bychom chtěli s naším časopisem a životem školy seznámit i širokou veřejnost včetně rodičů. A abyste mohli nahlédnout do kuchyně naší redakce, připravili jsme pro vás jako ukázku titulní stranu jednoho z čísel našeho časopisu. René Červený šéfredaktor časopisu ničky, které se dětem či mladým líbí. V druhé části se věnujeme cílené práci na koordinaci těla a zlepšování pohybové paměti při tvorbě choreografií. Ty pak děti předvádějí na různých vystoupeních, ale zejména však na našich představeních v divadle. Co dál svým žákům nabízíte kromě běžné výuky a divadelních představení? Ta celovečerní představení v divadle se konají dvakrát ročně, děti na nich mají možnost předvést výsledky své práce. Snažíme se tím žáky motivovat a rozvíjet jejich emoční zážitky. Pak pro naše žáky také pořádáme celou řadu zajímavých seminářů se zahraničními lektory, teď v dubnu u nás byli dva Kanaďané a Francouzka. Chceme, aby děti poznaly různé styly tance, a rozšířily si tak co nejvíce svůj taneční projev. Velice populární je také letní stáž Tanec bez hranic, kam zveme zahraniční lektory, a táborová Letní taneční škola. Tanec bez hranic a Letní taneční škola jsou určeny výhradně pro frekventanty vaší školy? Kdepak. Tanec bez hranic organizujeme pro širokou taneční veřejnost, účastní se ho samozřejmě členové našich výběrových skupin, ale i tanečnice a tanečníci z jiných škol včetně jejich lektorů a další individuální zájemci. Zúčastnit se může každý, kdo chce tancovat a zlepšovat se. Letní taneční škola je prázdninový týden s tancováním, výuku vedou kvalitní lektoři naší taneční školy, děti jsou rozděleny do několika skupin podle věku a taneční úrovně. Ani tuto akci nepořádáme jen pro naše děti, přihlásit se mohou i ti, kteří do naší taneční školy nechodí, ale mají chuť si užít společně s námi pořádnou zábavu na závěr prázdnin, skvěle se pobavit s kamarády a také si spolu zatancovat. Obě akce se konají v rekreačním středisku Blaník v CHKO Podblanicko v okrese Benešov. Více informací je na našich stránkách kde se lze i rovnou elektronicky přihlásit. Zdá se, že vaši tanečníci se opravdu nenudí. Kde vás zájemci o tanec mohou najít a jak staré děti u vás mohou tančit? První česko-ruské gymnázium je česká soukromá střední škola, která se přestěhovala začátkem školního roku na Veronské náměstí. Škola odpovídá všem standardům českého i evropského vzdělávání. Studium na škole je čtyřleté. Je to střední všeobecně vzdělávací vnitřně diferencována škola poskytující úplné střední vzdělání ukončené maturitou. Na škole jsou vyučovány cizí jazyky: ruský, anglický, francouzský, německý, italský nebo španělský. Výuka probíhá v českém jazyce. Klademe důraz na kvalitní pedagogický sbor. Všichni naši pedagogové mají vysokoškolské vzdělání s odbornou praxí. Vážení studenti, zájemci o studium na střední škole! Na školní rok 2007/2008 provádíme nábor do dvou tříd prvního ročníku s kapacitou 48 žáků. Přijímací řízení formou pohovoru (+ přihláška) Jak jsme se již zmiňovali v březnovém Hlasateli, v ZŠ Hornoměcholupská se uskutečnil zajímavý projekt v rámci diplomové práce studentky vysoké školy. Díky školské reformě lze nové formy vyučování dobře realizovat, uvedla Michaela Mácová, autorka projektu. Srdečně vás zveme na výstavu prací dětí ze 6. A, nazvanou Hostivař očima dětí, která v květnu proběhne ve vestibulu radnice MČ Praha 15. OŠKZ KVĚTEN 2007 První česko-ruské gymnázium Kontakty: Adresa školy: Praha 10, Veronské náměstí 20/391 První česko - ruské gymnázium s.r.o. v prostorách ZŠ. Ing. Naděžda Svatoňová (jednatel) Mgr. Tatiana Svobodová (ředitel školy) Telefon: (+420) První česko-ruské gymnázium s.r.o K/408 Gymnázium-živé jazyky IČO: , IZO: Zapsáno na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR Pod čís /02-21, 2. října 2003 Výstava prací ZŠ Hornoměcholupská k projektu Hostivař očima dětí Svou pozornost věnujeme všem, od těch nejmenších až po dospělé. Předškolní děti mohou tančit s našimi lektory v MŠ Milánská, Parmská, v Dubči a v prostorách rehabilitačního střediska Medicavera. Pro starší děti běží v Praze 15 kurzy na zmíněné rehabilitaci, v Uhříněvsi a také v ZŠ Nad Přehradou, kde mají na druhém stupni děti sportovních tříd možnost v rámci tělesné výchovy trénovat s našimi lektory. Děti z výběrových skupin dojíždí do našeho profesionálního tanečního sálu Zvonková na Zahradním Městě. Mimo to působíme také na Praze 8, v Jirčanech, Jesenici a Písnici. Máte tedy široké působiště - kolik k vám dohromady chodí dětí? Každým rokem počet dětí narůstá. V současné době naše kurzy navštěvuje přes 700 dětí, z toho je téměř polovina z Prahy 15. Na závěr bych se ještě ráda zeptala, Nejmladší I. výběrová skupina v choreografii Elišky Cichrové Práce dětí ve třídě kdy a kam se můžeme přijít podívat na vaše představení? Připravujeme celkem pět závěrečných představení, ve kterých postupně vystoupí všichni žáci naší školy. Představení proběhnou v Salesiánském divadle na Kobyliském náměstí ve dnech 18., 19. a 20. května. Přesné časy a také další informace najdete na našich internetových stránkách. Děkuji za rozhovor, přeji mnoho úspěchů a moc se těším na vaše blížící se představení. PaedDr. Helena Lukasová, zástupkyně starosty Helena Lukasová, zástupkyně starosty, při rozhovoru s Eliškou Cichrovou, jednou z hlavních lektorek školy

11 KVĚTEN AKCE PRO VEŘEJNOST NA TOULCOVĚ DVOŘE KVĚTEN-ČERVEN 2007 Vycházka Prahou pražské kašny a fontány Vycházky Prahou a jejím okolím, zájezdy a výlety jsou pro nás organizovány na středy. Dne 18. dubna 2007 jsme se vydali v dopoledních hodinách do centra Prahy a podle předem připraveného scénáře paní Hanou Slavatovou jsme se vydali poznávat kašny a fontány. I přes pěkné počasí a rozkvetlé stromy jsme narazili na kašny - fontány, které nebublaly a nevířily vodu a tak na sebe neměly jak upozornit nejenom nás, ale i návštěvníky Prahy. Je to lákadlo, které si zaslouží být funkční s příchodem jarních dnů. První fontánku jsme měli možnost vidět ve vestibulu slavné kavárny Slávia na Národní třídě. Pro štěstí naši senioři vhodily do průzračné tekoucí vody fontány drobné mince. Dále jsme se vydali k velmi známé Kramerově kašně na nábřeží Vltavy. I tento skvost měl vše, co si oko zvědavce žádá a to tekoucí kašnu. Všem postavičkám této zdobené kašny vévodila socha Františka I. na koni. Udělali jsme si několik společných fotografií na památku a vydali se dál. Proplétáme se uličkami a malebnými náměstíčky staré Prahy. Bohužel, setkali jsme se i s neochotou nás pustit do blízkosti fontány a tak nám zbyl jen pohled z uctivé vzdálenosti. V blízkosti magistrátu Hlavního města Prahy se nachází (kašna nebo fontána) Terezka, která patří mezi ty, kde chybí právě ono kouzlo tekoucí vody. Zašli jsme se také podívat do vestibulu Národní knihovny, jemuž vévodí mohutný pylon, který byl sestaven z velkého množství knih. Viděli jsme ještě mnoho fontán a kašen. Měli jsme smůlu, že jsme tyto nádherné skvosty naší historie mohli vidět jen z povzdáli za plotem či uzamčenými dveřmi. Díky fotoaparátům, které při našich vycházkách máme, jsme si tak mohli i tyto kašny a fontány prohlídnout z blízka. Své putování jsme zakončili u metra Malostranská, kde je tzv. pítko a v zahradě fontána. Bohužel, ani zde jsme neuspěli a za tekoucí a bublající vodou fontány musíme přijít někdy příště. Na závěr se někteří z nás vydali tramvají do blízké vyhlášené cukrárny. Kávu, čaj a nějaký ten zákusek nám musí pro tentokráte odpustit a přimhouřit oči naši diabetologové. Akce se nám vydařila. Pokud máte zájem si prohlédnou fotodokumentaci, kde všude jsme capkali, stačí najít na internetu stránky: a zde zalistovat fotodokumentace Děkujeme organizátorům celé akce a vedení KD Prahy 15. Bohuslav Kožíšek PS: Příště se vydáme do Průhonického parku. Bližší informace získáte v klubu (Boloňská ul. MŠ) v úterý a ve čtvrtek od hodin nebo na již zmiňovaných internetových stránkách Klubu důchodců Prahy 15. Vážení podnikatelé a všichni kdo vyřazujete staré funkční počítače. Klub důchodců Prahy 15 si Vás dovoluje oslovit, neboť se domníváme, že je možné takto získat za rozumné finanční prostředky staré, ale funkční počítače (počítač, monitor, myš a klávesnici včetně příslušných kabelů. Zájemců naučit se základům práce s počítačem máme z řad našich seniorů dost. Pokud však nebudou mít doma starší funkční počítač, možnost pracovat v našem klubu 2x týdně na jednom počítači je pro ně nedostačující. Pokud máte možnost poskytnout vyřazený starý funkční počítač, kontaktuje prosím vedoucího KD pana Oldřicha Slavatu tel.: nebo paní Janu Topolovou tel.: Děkujeme tímto všem, kteří Klubu důchodců Prahy 15 darovali starší počítače. pondělí / ŽIVOT V MOKŘADU / 15:00-16:00 a 16:30-17:30 Do terénu se bude odcházet v a v hod. Cena: dospělí 30 Kč, děti 15 Kč. úterý / LÉČIVÉ SETKÁNÍ OD SRDÍČKA K SRDÍČKU /10:00 12:00 V mateřském klubu Mateřídouška. Nutná rezervace! Členský příspěvek: Dospělý (+0-1 dítě) 60; dospělý + 2 děti 80 Kč středa / TVOŘIVÁ STŘEDA V MATEŘSKÉM KLUBU / 9:00 13:00 Květinová dílna - papírové a háčkované květiny. Nutná rezervace. Členský příspěvek: Dospělý (+0-1 dítě) 100; dospělý + 2 děti 120 Kč sobota / ČESKÝM KRASEM PŘES MRAMOR A ŠAMOR (vycházka) Nutná rezervace! Účastnický poplatek: 60 Kč (zahrnuje výklad lektora a obsáhlý písemný materiál, nezahrnuje dopravu a vstupy do objektů). Děti do 12 let zdarma. Koná se za každého počasí! úterý / SETKÁNÍ SE SOUROZENCI TOULCOVÝMI / od 15:00 Vstup: volný / výstava HOSTIVAŘ NAŠICH DĚDŮ A PRADĚDŮ Otevřeno: O víkendu od 14:00 do 16:00, ve všední dny vám výstavu zpřístupníme na vyžádání - zazvoňte v kancelářích na Zámečku. Vstupné: dobrovolné středa / BÝT ČI NEBÝT? / 10:00 12:30 Probíhá v mateřském klubu Mateřídouška. Nutná rezervace! Členský příspěvek: Dospělý (+0 a více dětí) 90 Kč středa / DEN DĚTÍ podle pana Lady / 14:00 19:00 Vstupné: děti zdarma, dospěláci 50 Kč. sobota 2.6. / SVATOJÁNSKÉ PUTOVÁNÍ pro nejmenší / 9:30-12:00 Probíhá v mateřském klubu Mateřídouška. Nutná rezervace! Členský příspěvek: rodina s 1 dítětem 70 Kč, rodina se 2 dětmi 100 Kč středa 6.6. / přednáška DÍTĚ ŠKOLOU POVINNÉ - NEJVYTÍŽENĚJŠÍ TVOR NA TÉTO PLANETĚ/ od 17:30 Vstupné 60,- Kč pondělí / SKRYTÝ ŽIVOT V PŮDĚ / 15:00-16:00 a 16:30-17:30 Účastnický poplatek: dospělí 30 Kč, děti, studenti a důchodci 15 Kč. středa / VÍME, CO JÍME? / 9:30-12:30 Probíhá v mateřském klubu Mateřídouška, nutná rezervace. Členský příspěvek: Dospělý (+0-1 dítě) 100; dospělý + 2 děti 130 Kč. sobota / CESTA NA SEVEROZÁPAD (zájezd) Nutná rezervace! Účastnický poplatek: 400 Kč (zahrnuje autobus a lektorné, nezahrnuje vstupy do objektů). Děti do 12 let zdarma. Koná se za každého počasí! MATEŘSKÝ KLUB MATEŘÍDOUŠKA. Informace o činnosti a programu klubu: vedoucí MK Zdeňka Hrubá tel Rezervace programů na tel a u Místo konání akcí a bližší informace o programech: Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 1/32, Praha 10 Hostivař Tel.: ; Spojení: ze stanic metra Skalka a Opatov autobusem č. 177 do zastávky Toulcův dvůr

12 12 Noc s Andersenem v knihovně Hostivař Poslední březnový pátek se knihovna Hostivař ponořila do světa pohádek v rámci celorepublikové akce Noc s Andersenem. Během této noci mohou vybraní dětští čtenáři v knihovnách přenocovat a jsou pro ně přichystané různé hry a soutěže. Letos se Noci s Andersenem zúčastnily na Praze 10 a 15 tři knihovny a to: knihovna Skalka, Korunní a Hostivař. V knihovně Hostivař se nepřespávalo, ale program pátečního odpoledne a večera byl i tak nabitý. Hned na začátku přišel zahrát loutkové divadlo o kouzelném kufru pan Antonín Novotný. Poté se děti navzájem představily a pustily se do soutěžení. Hádaly skryté předměty, tvořily co nejvíce slov na jedno písmeno, nosily vejce na lžíci či hledaly pranostiky ukryté v knihách. Na závěr akce si děti přečetly úryvek z knihy Šarlotina pavučinka a knihovnice jim rozdaly dárečky a výhry. Ivana Židoňová Pod rozkvetlým stromem se nelíbám, ale... S HOSTIVAŘSKÝM KNĚZEM MARIUSZEM KUŹNIAREM O JEHO MÁJOVÝCH RADOSTECH Jsou lidé, kteří přijdou do kostela třikrát za život. Při křtu, když chtějí oddat a pak na vlastní pohřeb. Těch svateb ale v květnu moc nebývá, že? Máte pravdu. Jakoby stále platilo staré úsloví: Svatba v máji, nevěsta na máry. Co to vůbec znamená? Jedná se o pověru, která praví, že svatba může být kdykoli, jen ne v květnu. Pokud se totiž v dřívějších dobách lidé v máji sezdávali, příchod dítěte na svět vycházel zpravidla na nejmrazivější měsíc - únor. Porodní báby se k rodičkám přes přívaly sněhu nemohly ani dostat a tak děti často umíraly. Tím to celé zřejmě vzniklo. Takže v květnu máte klídek? Co vás nemá. Aktivit máme ve farnosti tolik, že nevím, kam dřív skočit. Jen se podívejte na nové webové stránky farnosti Která z aktivit vás nejvíce potěšila? Asi náš poslední fotbalový zápas se sousední strašnickou farností. Výsledek neprozradím (o zápase se dočtete na zmíněných stránkách), ale mohu říci, že Praze 15 jsme ostudu rozhodně neudělali. Pokřik našich fanoušků Hostivař, Hostivař, ukaž nám svou pravou tvář zněl soupeřům ze Strašnic podobně hrozivě, jako před pár staletími píseň Kdož sú Boží bojovníci. Inu, časy se mění, a je dobře, že sudlici a vozovou hradbu vystřídal kopací míč. K měsíci květnu se váže také tradice polibku pod rozkvetlým stromem. Nebudete hubovat farníky, když je při této činnosti u kostela nachytáte? Ale kdepak. Naopak. Je to krásná tradice. Pravda, my kněží se jí zúčastňovat příliš nemůžeme - tedy pokud nechceme být na předních stránkách bulvárních plátků - ale jinak člověka potěší, když se dva lidé mají rádi a dovedou si to dát krásně najevo. Kolem kostela pár rozkvetlých stromů máme, takže nejenže nebudu nikomu hrozit z okna, ale každého rád uvítám třeba na kávu. Co máte vy osobně na květnu nejraději? Krásné večery. Romantiku zapadajícího slunce si užívám plnými doušky. S Karlem Hynkem Máchou si zanotuji něco o pozdním májovém večeru, pomodlím se za všechny, kteří v hostivařském obvodu bydlí, a poprosím Boha o jejich ochranu. (ran) Hostivařský kněz Mariusz Kuźniar Pod vedením zkušených vodních záchranářů funguje v hostivařském bazénu oddíl vodních záchranářů od roku Mladí záchranáři ve věku od 8 do 18 let pilně nejméně 2x týdně trénují. Jsou opravdu všestranní, nejen plavou, zvládají záchranářské techniky ve vodě i na suchu, ale umí si poradit i na skalách. Záchranáři Prahy 15 jsou známí po celé republice díky svým vynikajícím výkonům. V letošním roce se uskutečnily mezinárodní závody Grand - Prix - Moravia rescue - live v Brně, kde Prahu 15 reprezentovalo družstvo chlapců ve složení Ondřej Machota (1989), Radek Holešinský (1990), Jakub Macháček (1990) a Martin Mácha (1993). Hoši po roční přípravě obstáli v silné mezinárodní konkurenci celkově šestým místem skvěle. Stříbrné a bronzové medaile však přivezli z jednotlivých disciplín a ty nejsou o nic méně zasloužené. Dále Praha 15 velmi úspěšně bojovala na Mistrovství ČR v Sokolově. Družstvo nejmladších Tereza Rojková, Anna Talianová, KVĚTEN 2007 Obyvatelé Prahy 15 se u vody skutečně bát nemusejí Filip Oplt a Martin Binder obsadilo první místo. Družstvo mladšího dorostu Petra Žákovská, Dominika Petrovová, Petr Kupsa a Martin Mácha se umístilo na druhém místě. Družstva staršího dorostu skončila na třetím a pátém místě. Velký úspěch slavili i závodníci jednotlivci. Celkově Praha 15 vybojovala jednu zlatou, osm stříbrných a pět bronzových medailí. V měsíci dubnu v závodě o Pohár starosty města Neratovic byla pražská vodní záchranka opět velmi úspěšná. Kromě výborné reprezentace a umístění družstev, závodníci přivezli jeden zlatý pohár Martin Mácha, stříbrný Markéta Soukupová a tři bronzové poháry Jakub Macháček, Petr Kupsa a Denisa Tomanová. V měsíci květnu a červnu se uskuteční další soutěže O putovní pohár starosty města Třebíče, Mistrovství republiky mládeže do 18 let volná voda, Třebíč. Mistrovství republiky družstev a Záchranných týmů VZS ČČK Kadaň. Tradiční závod O pohár starosty městské části Prahy 15 byl přeložen na říjen. Mladí záchranáři zvou mezi sebe další nadšence. Přijďte za nimi do hostivařského bazénu! VZS Praha 15 DUHA a Den otevřených dveří Dne 28. dubna pořádala Společnost DUHA, o. s. - integrace osob s mentálním postižením v rámci programu Dílny - Den otevřených dveří. Součástí programu byla především možnost prohlídky tréninkových dílen a prodej hezkých a kvalitních výrobků z textilní, keramické, kartonážní, výtvarné a zahradní dílny, dále pak z dřevodílny a prádelny, kde zaujala např. jedna z novinek - glycerinová mýdla pestrých tvarů, barev a vůní. Kavárna pro zákazníky připravila širokou nabídku nápojů a milá obsluha rozdávala dobrou náladu. Myslelo se rovněž na malé neposedy, kteří řádili na pískovišti nebo v dětském koutku a jejich maminkám se tak naskytlo více volného času posedět s kamarádkami nad douškem chladivého koktejlu. V rámci doprovodného programu proběhl turnaj v kopané, byl prezentován zajímavý ekologický projekt - komunitní kompostování, módní přehlídka, orientální tance, autorské čtení a závěrečná diskotéka. Tomáš Semelka Zástupkyně starosty PaedDr. Helena Lukasová navštívila Společnost DUHA v Bolevecké, kde si prohlédla dílny, včetně výrobků a pobesedovala s klienty a asistenty DUHY. Dozvěděla se o průkopnickém programu Chráněné bydlení, programu Podporované zaměstnávání a Programu dílny. DUHA, která spolupracuje s ostatními zařízeními v regionu a aktivně se podílí na různých akcích, se již plně začlenila do regionu. Duha hledá pracovníky Společnost Duha - integrace osob s mentálním postižením, přijme pracovníky na pozice asistent chráněného bydlení na HPP i ZPP. Pracovní doba zejména v odpoledních a večerních hodinách. Upřednostňujeme vzdělání sociálního směru, SŠ, VŠ, VOŠ, Vhodné i pro studenty přísl. studijních oborů. Kontakt: M. Šimonovská, tel.: ,

13 KVĚTEN Společnost Antonína Švehly si Vás dovoluje pozvat na IV. ročník vlastivědné pouti Š V E H L O V A C E S T A v sobotu dne od 14 hodin u příležitosti 134. výročí narození slavného hostivařského rodáka, československého prvorepublikového státníka za agrární stranu Antonína Švehly P R O G R A M zahájení u Švehlova pomníku, procházka po stopách Antonína Švehly, návštěva Klubu rybářů Hostivař s programem a občerstvením Pozvánka Za Výbor pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 15 - PhDr. Marcela Štiková, za hostivařskou farnost - pan farář P. Mariusz Kuzniar a starosta TJ Sokol Hostivař, Ing. Luděk Barták Vás srdečně zvou na přednášku našeho předního astrofyzika a čestného občana MČ Praha 15 RNDr. Jiřího Grygara, CSc. na téma: Nad pampou sa blýska: kosmické záření rekordních energií v pátek 1. června 2007 od hod. v divadelním sále Švehlovy sokolovny Pavel Černý, předseda Společnosti A. Švehly Dopravní spojení: bus 154 od metra A Skalka nebo metra C Háje, zastávka Na Groši, bus 177 od metra C Opatov, zastávka Na Groši, tram 22 a 26, zastávka Na Groši Dopravní spojení: bus 271 od metra A Skalka nebo metra C Háje, zastávka Sklářská bus 154 od metra A Skalka nebo metra C Háje, zastávka Hostivařská tram 22 a 26, zastávka Nádraží Hostivař

14 14 Medaile z halového mistrovství republiky Iva Milesová na trati na 3000 m, ve kterém doběhla na 4. místě V březnu skončila halová atletická sezóna, která pro atlety z AC Kovošrot sice nebyla tak úspěšná jako loňská, přesto naši sportovci zaznamenali několik zajímavých úspěchů. Jedinou medaili na mistrovství republiky vybojoval mezi dorostenci koulař Jakub Vadlejch. Pro Kubu je koule pouze doplňková disciplína, takže nový osobní i oddílový rekord a stříbrná medaile je dobrým ukazatelem pro stoupající výkonnost v jeho hlavní disciplíně hodu oštěpem. Kuba poslal 5 kg kouli do vzdálenosti 16,07 m. Náš loňský juniorský sprinterský dvojnásobný mistr republiky Michal Vacek se mezi muži sprintery na 60 m neztratil. Z rozběhu postoupil do meziběhu ve svém nejlepším čase za 6,97 s. Meziběh dokonce vyhrál svým absolutně nejlepším výkonem 6,85 s. Ve finále měl horší start a díky jemu již nezopakoval čas z meziběhu a výkonem 6,86 s doběhl na nepopulárním 4. místě. Pro Michala to je však velký úspěch, neboť se dokázal poprvé prosadit i mezi muži. Také mezi ženami jsme měli zastoupení. Loňská devátá závodnice z ME v běhu do vrchu Iva Milesová si vyzkoušela v hale svoji formu v bězích na 1500 m a na 3000 m. Obě tratě běžela odvážně a nenechala se odradit specialistkami. V běhu na 3 km vybojovala podobně jako Vacek bramborovou medaili v osobním rekordu za 9:56,61 min a v běhu na 1500 m si vylepšila svůj absolutní osobní rekord na 4:37,00 min, což stačilo na 5. místo. Doufáme, že všichni tři budou i v létě reprezentovat nejen náš oddíl, ale i Českou republiku na ME, MS a různých mezistátních utkáních. Držte jim palce! Co čeká atletický klub v následující letní sezóně? Co se týče soutěží družstev, bude to výjimečná sezóna. Družstvo žen loni skončilo v I. lize ve skupině B na 6. místě a bude se snažit tuto pozici udržet, družstvo mužů postoupilo do II. ligy a jeho cílem je v této soutěži bez problémů obstát. První letošní akcí, kterou klub pořádal, byla již tradiční Velká cena Hostivařské přehrady Memoriál Jaromíra Květa. Běh se konal v sobotu 21. dubna v oblasti nového dětského hřiště v Hostivařském lesoparku. Na stupních vítězů jsme v předžactvu, mladším a starším žactvu viděli Janu Pavelkovou, Anežku a Elišku Přibylovy, Helenu Dobiášovou, Moniku Vyšínovou, Tomáše Chlumského a Adama Panáčka. V dorostu vyhrál svůj běh Martin Edlman. Uvidíme tyto naše mladé závodnice a závodníky také jednou mezi dospělými atlety? Klub stále přijímá nové zájemce o atletiku všech věkových kategorií: děti od 7 let až po dospělé. Najdete nás na hřišti Sportovního centra UK (u bazénu) každé pondělí, středu a pátek od hod. Ing. M. Vávrová Velká cena Hostivařské přehrady - start dorostenců Přátelé Botiče Venkovní teploty a počasí nasvědčuje letnímu období, a my si můžeme užívat sluníčka a pěkného počasí po příliš nevydařené zimě. Pokud vás láká počasí k odpočinku mimo domov, zkuste s dětmi navštívit některou naši akci: Jarní hrátky soutěže a hry pro nejmenší s jarní tématikou, lesopark Hostivař od 15 hod, značeno ze stanice Řepčická Otevřená výtvarná dílna v Golfové zdobíme rámečky, příchod mezi 10 a 12 hod, odchod volný, s sebou pracovní oděv, přezůvky, cena 25 Kč Klubový víceboj klub KVĚTEN 2007 Občanské sdružení Přátelé Botiče, o.s. vzniklo na začátku letošního roku. K jeho poslání patří zejména ochrana přírodních společenstev na území Prahy 15. Za svůj hlavní cíl si klade zachování přírodní památky Meandry Botiče a ostatních přírodních parků v Praze 15. Chceme se stát partnerem radnice MČ Praha 15 při tvorbě územního plánu hl. města Prahy v naší městské části nejen z pohledu přírody, ale i pohledu obyvatel Prahy. A to nejen těch, kteří zde bydlí, ale i těch, kteří tuto oblast využívají ke své rekreaci. Oblíbenost Hostivařského lesoparku, přehrady, Záběhlického parku i dalších souvisejících lokalit mezi Pražany je jednoznačná. Kde jinde potkáte zejména o víkendu tolik cyklistů, pejskařů a rodin s dětmi, než právě tady. Občanské sdružení nechce jen podepisovat petice. Jeho činnost má být konstruktivní. Naši členové se 18. dubna 2007 připojili k úklidu meandrů Botiče od všudepřítomných odpadků pořádaného Toulcovým dvorem. Více informací o naší činnosti naleznete na internetové adrese Připojte se k nám i Vy, práce nás čeká hodně. Přátelé Botiče, o. s. Chodba od 15 hod Turnaj v šipkách - klub Chodba od 15 hod Den dětí na kolečkách Objeď svět hřiště ZŠ Bellova od 15 hod, soutěže, závod koloběžek, jízda zručnosti aj Den dětí v Golfové Námořnický den od 14 hod, dětské hřiště před Domem UM Pokud ještě nemáte vybrán letní tábor pro děti, podívejte se na naší aktuální nabídku na Vedle tuzemských táborů nabízíme i tábory do Chorvatska.

15 KVĚTEN ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ volejte levnûji ISO 9001: KVALITA NÍZKÁ CENA PŘÍMO OD VÝROBCE Balkon system, s.r.o. mobil: certifikováno S tímto inzerátem 10 % SLEVA Vážení příznivci sportu Jménem pořadatelů a spinningového klubu Káji Polívkové Vás zvu na čtvrtý ročník akce Xterra Praha který se koná v sobotu v areálu koupaliště na Hostivařské přehradě a přilehlém lesoparku. Pro ty z Vás, kterým název Xterra nic neříká nabízím vysvětlení. Xterra je závod v terénním triatlonu tedy v kombinaci tří sportů, které na sebe bezprostředně navazují a jedou se jako jeden závod. Těmito disciplínami jsou plavání, jízda na kole, v tomto případě na horském nebo trekkingovém, a běh. V rámci akce Xterra Praha se jezdí tradičně dva závody. Prvním je závod pro širokou veřejnost, která se nevěnuje tomuto sportu závodně, ale na rekreační úrovni zvládá tyto tři sporty. V našem závodě Xterra Easy máte jedinečnou možnost vyzkoušet ve velmi přijatelných objemech 200 m plavání 8 km na kole a 1,8 km běhu atmosféru triatlonu, vyzkoušet hranice svých možností a odolnosti a udělat něco navíc pro svou kondici. Trať závodu Xterra Easy je nejen délkou, ale i profilem a technickou nenáročností opravdu postavena tak, aby ji zvládl prakticky každý. Kdo se bojí plavání tak vězte, že voda mívá kolem 20 C a z těch 200 m se dá aspoň 50 m brodit, na kole ujede 8 km snad každý a 1,8 km se dá v nejhorším i ujít za 15 min. Z toho jasně plyne, že se nemusíte ničeho bát a tak si přijďte zkusit něco nového. Druhým závodem je Mistrovství České republiky v terénním triatlonu. To už závod z kategorie dospělých a rozhodně nebude Easy. Jeho délka je více než trojnásobná a na jeho náročné trati se představí nejlepší čeští závodníci a závodnice v souboji o tituly mistrů republiky. Kdo si zajede závod Easy dokáže se jistě užít tuto atraktivní podívanou. Závodníci projedou v průběhu dvouhodinového závodu prostorem koupaliště celkem šestkrát, takže se určitě bude na co dívat. Tohoto závodu se také jako jedna z favoritek zúčastní domácí (bydlí na sídlišti Košík) závodnice Kája Polívková, kterou možná znáte spíš jako spinningovou instruktorku v nedalekém SBC. Je mistryní ČR v této disciplíně z roku 2005 a loni skončila na třetím místě. Na domácí trati se jistě bude chtít ukázat ve skvělé formě a Vy ji můžete svou podporou povzbudit. Na všechny závodníky čeká nejen občerstvení na trati a v cíli, ale také oběd a točený Staropramen zdarma, no a na nejlepší pěkné ceny. Přihlásit se můžete buď předem na stránkách, kde najdete také všechny podrobnosti nebo na místě, v areálu koupaliště Hostivař v sobotu od 8 do 10 hod. Start závodu Easy je v 11 hod. Nezapomeňte na plavky, kolo, helmu a boty na běh. Těšíme se na Vás Za pořadatele Petr Polívka ředitel závodu Sportovní liga základních škol v cyklistice Dne proběhla další ze sportovních soutěží v rámci sportovní ligy základních škol O putovní pohár starosty MČ Praha 15 v cyklistice. Účast byla opravdu hojná. Sešlo se přes 120 účastníků a všichni bojovali jako o život. Naštěstí nikomu o život nešlo, i když pár rozbitých kolínek se objevilo. Největší radost měl nejspíš profesionální trenér TJ Cykloprag Antonín Eis, který vede sportovní třídu cyklistů na ZŠ Hostivař, odkud pocházela velká část jezdců. Počasí nám přálo, a přestože závod skončil až v odpoledních hodinách, závodníci a závodnice fandili do úplně poslední chvilky. Výslednou listinu najdete na www stránkách ZŠ Hostivař. Mgr. Šárka Loukotová ZŠ Hostivař

16 16 KVĚTEN 2007 PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE MUDr. Ilona Divácká, MBA Golfová 910/ Praha 10-Hostivafi Telefon: Mobil: Fax: Ordinace má smlouvu s následujícími zdravotními poji Èovnami: VZP (111), HZP (205) a ânzp (222). ZASKLENÍ LODŽIE VÁM ŠETŘÍ TEPLO A PENÍZE NEJVĚTŠÍ VÝROBCE V ČR! Zaskleno více než balkonů Držitel ISO 9001:2001 MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK! OPTIMI, spol. s r.o. Dubečská 4/74, Praha 10 tel.: fax: ZDARMA VOLEJTE SYSTÉM POSUVNÝCH A OTOČNÝCH TVRZENÝCH SKEL KOSMETICKÝ SALÓN Zlatá růže Pražská 3a, Praha 10 tel. záznamník: mobil: Odborně Váš ošetří zdravotní sestra-kosmetička, profesionální kosmetikou i pro alergiky. Kosmetické přípravky Dr. TEMT, Vídeň, Rakousko (široké spektrum pleťových masek a ampulí). specializace na ošetření aknózní pleti ošetření pleti laserem (akné, opary, spáleniny, jizvy, strije, ekzémy) aplikace laserové čistící a hydratační pleťové masky enzymatická regenerace pleti STĚHOVÁNÍ - NONSTOP, FA NYKL - byty - kanceláře - trezory - piana tel./mob.: , Prodlužování a modeláž nehtů. Zaváděcí ceny. Pouze za materiál. Tel.: ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORNOMĚCHOLUPSKÁ v Praze 10 Hostivaři přijme od učitele angličtiny. Možnost ubytování. Kontakt: , PŘÍSTROJE LPG Endermologie tvarování postavy a odstraňování celulitidy Cosmécanique přístrojový facelifting bez skalpelu KOSMETICKÉ SLUŽBY depilace korkým voskem KOSMETIKA SELVERT BIODROGA Drtikolova 501/ 2, Praha 10 tel.: , mobil: s.r.o. Trojanova 335, Slaný Výroba a montáž plastových oken a dveří Tel.: Fax: Obchodní zastoupení v Kladně: tel.: fax: Pro vás již 14 let na trhu PRONAJMEME ŘADOVÉ BETONOVÉ GARÁŽE PRO OSOBNÍ A UŽITKOVÁ VOZIDLA V AREÁLU FIRMY MAHRLA V PRAZE 10 - DOLNÍCH MĚCHOLUPECH V ULICI ZA ZASTÁVKOU volejte velikost garáže 14,5 m 2 oplocený areál s noční strážní službou možnost využití pro soukromé osoby i firmy nájemní smlouvu lze uzavřít až na dobu 10 let vzdálenost 10 min. chůze na zastávku MHD Na Křečku cena měsíčního nájmu 1500, Kč Kontaktní osoba Ing. Mahrla tel.: fax: mob.:

Zimní pohádka DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Foto: Marie Zdeňková

Zimní pohádka DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Foto: Marie Zdeňková ZDARMA ČÍSLO 2 ROČNÍK 15 ÚNOR 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Zimní pohádka DNES V LISTU: Radnice informuje 2-6 Informace ze ZŠ a MŠ 7-10 Žijí mezi námi 11 Naši senioři 12 Sport a kultura 12 Foto:

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / ÚNOR 2014 Obec Baráčníků Horní Měcholupy vás zve na třetí reprezentační ples. Více na straně 16. Foto: Ladislav Kučera 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ

Více

DNES V LISTU: ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

DNES V LISTU: ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ČÍSLO 8 ROČNÍK 11 ŘÍJEN 2005 ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Podzimní výstava na radnici Hornoměcholupští hasiči v metru Pomozte jírovcům Postřehy z Hostivaře Netrapte se bolestmi páteře

Více

Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11

Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11 ZDARMA ČÍSLO 9 ROČNÍK 15 LISTOPAD 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Centru sociální a ošetřovatelské pomoci přibývají spokojení klienti více na str. 11 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-4 Radostné události

Více

Památkově chráněná zóna Stará Hostivař je kouzelná na každém kroku DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

Památkově chráněná zóna Stará Hostivař je kouzelná na každém kroku DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 ZDARMA ČÍSLO 7 ROČNÍK 15 ZÁŘÍ 2009 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-7 Městská policie informuje 7 Radostné události 8-9 Informace ze ZŠ a MŠ 9-10 Kronika událostí 11 Zrcadlo

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / LEDEN 2015

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / LEDEN 2015 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / LEDEN 2015 Foto: Marie Zdeňková Pocta Antonínu Švehlovi str. 15 2 HLASATEL / LEDEN 2015 HLASATEL ročník 21 leden 2015 3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Více

Vítání nových občánků Prahy 15 ČÍSLO 1 ROČNÍK 14 LEDEN 2008 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

Vítání nových občánků Prahy 15 ČÍSLO 1 ROČNÍK 14 LEDEN 2008 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 Hlasatel 1.08.qxp 8.1.2008 7:57 Stránka 1 ČÍSLO 1 ROČNÍK 14 LEDEN 2008 ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Štěstí, zdraví... 2 Vítání občánků 2 Infocentrum otevřeno 4 Domovem se stává místo...

Více

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / DUBEN 2015

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / DUBEN 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / DUBEN 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / DUBEN 2015 3 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4 INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 13 ŽIVOT V HOSTIVAŘI A HORNÍCH

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

HLASATEL HLASATEL. Park u průseku - jak to s ním bude dál str. 5 Kronikářka každým coulem str. 7 Bráchové nemusí být vždy rivalové str.

HLASATEL HLASATEL. Park u průseku - jak to s ním bude dál str. 5 Kronikářka každým coulem str. 7 Bráchové nemusí být vždy rivalové str. HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / KVĚTEN 2015 HLASATEL SLAVÍ 20 LET HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 19 / LISTOPAD 2013 Park u průseku -

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům,

O SLATINĚ. tak vyvarovali následným výpovědím, ale dochází také k případům, A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 6 červen 2014 PATNÁCTILETÉ AKTUALITY (čtěte na straně 8) NOVINKY Z BYTOVÉHO ODBORU Po čase jsme opět požádali o rozhovor pana místostarostu Mgr. Petra Semráda, který má v

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

MČ Praha 15 přivítala Vánoce ve sváteční atmosféře více na str. 4 DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Foto: Ladislav Kučera

MČ Praha 15 přivítala Vánoce ve sváteční atmosféře více na str. 4 DNES V LISTU: ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15. Foto: Ladislav Kučera ZDARMA ČÍSLO 1 ROČNÍK 17 LEDEN 2011 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Radnice informuje 2-5 Policie ČR informuje 5-6 Informace ze ZŠ a MŠ 6-11 Kronika událostí 11-13 Naši senioři 13 Sport a

Více

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015

HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 HLASATEL ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 21 / ČERVEN 2015 Nová ředitelka CSOP str. 4 Územní rozvoj Prahy 15 str. 6 Žáci zkoumají naše životní prostředí str. 29 Foto Marie Zdeňková

Více

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí 7 8 2014 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí zdarma Sokol Gymnastika UDG Dobříšský sportovec Vzpomínka na Májovky 24. 5. 2014 www.listy.dobris.net www.mestodobris.cz Orel Hudba Praha Letos s podtitulem:

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Husiti v Českém Brodě. Ze společnosti Tříkrálová sbírka. Osobnosti Stanislava Jarolímková

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Husiti v Českém Brodě. Ze společnosti Tříkrálová sbírka. Osobnosti Stanislava Jarolímková Ročník 52. / únor 2013 / ZDARMA www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Husiti v Českém Brodě Ze společnosti Tříkrálová sbírka Osobnosti Stanislava Jarolímková Píšete nám Jak se žije ve Štolmíři

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

červen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Užijte si prázdniny

červen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Užijte si prázdniny červen 2011 STODŮLECKÝ POSEL Užijte si prázdniny FOTO: DAN NOVOTNÝ Zpravodaj Městské části Praha 13 Sdělení městské části Pozor na změny přednosti v jízdě, nyní i na Velké Ohradě! Znovu upozorňuji na změny

Více

schvalovacím systémem. Švýcarská strana měla právě o náš projekt v Beskydech

schvalovacím systémem. Švýcarská strana měla právě o náš projekt v Beskydech Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Janovice Baška, Staré Hamry Malenovice, Bílá Ostravice Kultura Lhotka, Čeladná, Kunčice Kunčice, Metylovice Pržno Pstruží Zpravodaj pro 13 obcí

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Ze společnosti Nohejbalisté dosáhli na tituly. Z knihovny Knižní novinky. Z historie Posvícení

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Ze společnosti Nohejbalisté dosáhli na tituly. Z knihovny Knižní novinky. Z historie Posvícení Ročník 51. / září 2012 / ZDARMA www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Ze společnosti Nohejbalisté dosáhli na tituly Z knihovny Knižní novinky Z historie Posvícení Podnikáme Úklid od profesionálů 15 28

Více

POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU

POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 5 / ROČNÍK XVI KVĚTEN 2014 Cena 8 Kč POKLAD Z FARNÍ STODOLY VYDÁVÁ SVĚDECTVÍ ČASU V přízemí zvonice se ozývá pravidelné tikání, kyvadlo pohání rafiky se žlutými terčíky a po čtvrthodinách

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / BŘEZEN 2014 2 OBSAH 3. ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY 4. INFORMACE Z MĚSTSKÉ ČÁSTI 10. INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI 11. ŽIVOT MIMO ÚŘAD MČ PRAHA

Více

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008 Nový název Základní umělecká škola v Úpici má od 28. září 2007 čestný název Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice. I přesto, že na Václava si vzalo babí léto náhradní volno a pršelo, na dobré náladě

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová

ročník XXV. červen 2015 číslo 6 Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová ročník XXV. červen 2015 číslo 6 vyšlo 27. 5. 2015 www.tisnov.cz Pamětní plaketa k uctění odbojářů ze vzpomínkové slavnosti 9. května 2015. Foto: Denisa Ondrová OSLAVY 70 LET OD KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 8.

Více