ČÍSLO 5 ROČNÍK 13 KVĚTEN 2007 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÍSLO 5 ROČNÍK 13 KVĚTEN 2007 ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15"

Transkript

1 ČÍSLO 5 ROČNÍK 13 KVĚTEN 2007 ZDARMA ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 DNES V LISTU: Daruj krev 2 Lukáši Pešku, gratulujeme! 2 Europass - cesta za prací a studiem 4 Soutěž mladých automechaniků 5 Bitva u Štěrbohol 6 Pane profesore, gratulujeme 7 Zápisky washingtonského zpravodaje 7 POP BALET - rozhovor 10 Pomozte zachránit žáby 11 DUHA a Den otevřených dveří 12 Hostivařský farář - rozhovor 12 Před 250 lety se u Štěrbohol psaly dějiny - střetla se tu pruská a rakouská vojska. Při příležitosti výročí byl odhalen pomník obětem a proběhla rekonstrukce bitvy. Foto: Marie Zdeňková

2 2 DARUJ KREV Od 10. do 20. dubna probíhala již 15. akce dárcovství krve, kterou pořádalo občanské sdružení ZDRAVÍ-ŽIVOT. MČ Praha 15, včetně časopisu Hlasatel, se k tomuto projektu opět připojila. váním vlastní krve. Bylo to poprvé. Vzali mi 400 mililitrů krve a předtím ještě dvě zkumavky na rozbor. Musela jsem zavřít oči, když mi odebírali krev, ale nebolelo to, řekla s úsměvem odvážná a milá dívka. KVĚTEN 2007 o pravidelné 14 denní upozornění o pravém stavu zásob jednotlivých krevních skupin. Účelem bude, aby dárci začali navštěvovat transfúzní stanice podle jejich potřeby. Zkušební provoz začne od poloviny června 2007, kdy bude probí- Zástupkyně starosty přišla podpořit 1. Českou Vicemiss 2007 Evu Čerešňákovou Otakar Vaníček při rozhovoru s hosty 15. akce Daruj krev Foto: autorka Akce se konala na jednom ze sedmi odběrných míst Prahy, v transfúzním oddělení Thomayerovy nemocnice a dle slov pana primáře MUDr. Petra Turka, CSc., měla úspěch. Na závěr přišla tuto smysluplnou akci podpořit i 1. Česká Vicemiss 2007 Eva Čerešňáková daro- V současné době se připravuje s vybranými médii tzv. Krevní barometr občanského sdružení Zdraví-život. Bude se jednat hat další již 16. akce dárcovství krve, řekl Otakar Vaníček, prezident sdružení. Marie Zdeňková Svatební téma Ne, že by právě květen, díky pověrám, patřil k nejoblíbenějším měsícům k uspořádání svatby, ale je to škoda. Vždyť je to nejkrásnější měsíc lásky. Dnes prakticky není problém mít svatební obřad i hostinu kdekoliv. Vychází v Praze měsíčně, mimo červenec a srpen Vydává: ÚMČ Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, IČ: Vedoucí redakce: Jana Šimků Odpovědný redaktor: Ing. Jan Novák Tajemnice redakce: Kateřina Rathausová Adresa redakce a příjem inzerce: Úřad městské části Praha 15, Boloňská 478/1, Praha 10, tel , fax: , Podávání inzerce každé pondělí a středu od do hod. Uzávěrka: Grafika+litografie+tisk: Česká Unigrafie, a. s. Toto číslo vyšlo v nákladu výtisků. ZDARMA. Registrováno odborem kultury Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 1, Praha 1. Registrační značka MK ČR E Číslo 5/2007 vyšlo Za obsahovou a věcnou správnost odpovídá autor. Zástupce starosty Michal Fischer v roli oddávajícího Záleží na tom, kde je Vám to milé a pokud jsou splněny základní požadavky ze zákona k uspořádání obřadu. K oblíbenému místu v Praze 15, s neopakovatelnou atmosférou, patří vedle Toulcova dvora i Hotel Selský dvůr. Text a foto: Marie Zdeňková LUKÁŠI PEŠKU, GRATULUJEME! Český motocyklový jezdec Lukáš Pešek z Horních Měcholup ve svých 21 letech, dne 6. května 2007, v čínské Šanghaji poprvé vyhrál závod mistrovství světa v kategorii do 125 ccm. A navíc po čtyřech Velkých cenách celý šampionát o dva body vede! Naposledy Velkou cenu vyhrál legendární František Šťastný v roce 1966! Lukáši, držíme palce a gratulujeme! Redakce Termíny jednání Rady MČ Praha 15 a Zastupitelstva MČ Praha 15 v roce 2007 Harmonogram jednání Rady MČ Praha 15 v roce 2007: květen červen , 20. červenec srpen , 22. září , 19. říjen , 17., 31. listopad , 28. prosinec Jednání Rady MČ Praha 15 se budou konat vždy ve středu v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 15 od 9.00 hodin Harmonogram zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 v roce 2007: květen červen září listopad prosinec Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 se budou konat vždy ve středu v Kulturním centru Varta od hodin Číslo 06/2007 Hlasatele vyjde ve čtvrtek 14. června 2007

3 KVĚTEN PRAŽSKÁ ŠVEHLOVA stavba rozšíření komunikace o odbočovací pruh U P O Z O R N Ě N Í Upozorňujeme řidiče, že v průběhu května (června) bude zahájena stavba na rozšíření ulice Pražská ve výjezdu na ul. Švehlova. Jedná se o výstavbu odbočovacího pruhu ve směru od Jižního Města a související stavby (přeložky inženýrských sítí a TV, rozšíření mostního objektu, odvodnění, světelné signalizační zařízení apod.). Délka odbočovacího pruhu bude po realizaci 90 m, šířka vozovky v tomto úseku 10,5 15 m. Investorem stavby je Hl. m. Praha. Záměrem je urychlení provozu ve výjezdu do křižovatkového prostoru v trase K Horkám Pražská Švehlova. Vzhledem k rozsahu stavby, a tím spojené nutné uzavírky průjezdu v obou směrech Pražská Švehlova, bude objízdná trasa vedena obousměrně ul. Hostivařská (úsek Pražská Hornoměcholupská). Návrh dopravních opatření bude projednáván v nejbližším období a řidiči a obyvatelé s ním budou po odsouhlasení včas seznámeni, včetně termínu trvání akce, na internetových stránkách MČ Praha 15, úřední desce ÚMČ Praha 15 a v denním tisku. Tato stavba si vyžádá podstatný zásah do automobilového provozu v této oblasti i v širších vztazích, proto žádáme především řidiče, kteří tuto trasu používají, aby uvedeným opatřením věnovali pozornost a příp. volili dle možností pro své cesty jiné možnosti pohybu vozidel po ostatních komunikacích. Odbor dopravy Peter Nagy vystavuje v Europarku Sklenkou sektu si připili a vzájemné komplimenty vyměnili 2. května za přítomnosti novinářů a fotografů Peter Nagy a Sára Saudková, které spojuje láska k fotografii. Sára proto ochotně přijala úlohu kmotry Petrovy výstavy instalované v prosvětlené pasáži Europarku. Jedna z Petrových snědých modelek se vernisáže spolu s ním také zúčastnila. Výstava ihned po zahájení zaujala řadu návštěvníků Europarku. Muži nešetřili obdivem nad krásou dívek na fotografiích, zatímco ženy oceňovaly to, že Peter nejen dobře zpívá, ale je i jemným a vynalézavým fotografem se smyslem pro detail i atmosféru každého snímku. Je to velice krásné a estetické, líbí se mi fotografie i technické a výtvarné řešení výstavy. Něco takového v Europarku ještě nebylo, svěřila se nám paní Vladimíra Tomková z Hostivaře. Je to kolekce fotografických obrazů exotických žen z Namíbie, Kuby, Singapúru, Kanárských ostrovů a Kostariky, která vznikala během tří let, řekl Peter Nagy. Chtěl jsem nafotit to, co doposud v Čechách ani na Slovensku nikdo nenafotil. Kolekci jsem pojmenoval Rum & Choco, protože je žlutá jako rum a hnědá jako čokoláda a zároveň opojná a sladká jako ženy. Tolik lákavé pozvání od samotného autora na výstavu, která v Europarku potrvá do 25. května2007.

4 st st čt čt MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU červen a září 2007 KVĚTEN 2007 Mobilní svoz bude prováděn společností A.S.A., s.r.o., se kterou hl. m. Praha podepsalo smlouvu. Občan (fyzické osoby s trvalým pobytem na území hl. m. Prahy) mohou obsluze svozových vozidel zdarma odevzdat tyto odpady: baterie, akumulátory nádoby od sprejů zahradní chemikálie mazací oleje a tuky ředidla a barvy léky a teploměry kyseliny a hydroxidy lepidla a pryskyřice detergenty (odmašťovací přípravky) fotochemikálie pesticidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelu, odstraňování plísní) zářivky a výbojky Praha 15 trasa A 1. ul. Bruslařská (parkoviště u ul. Tenisová) ul. Řepčická (parkoviště u ul. Hornoměcholupská) ul. Boloňská (parkoviště u č. 301) ul. Neapolská (parkoviště) ul. Ravennská (u stání kontejnerů) Veronské nám. (parkoviště u ul. Holoubkovská) ul. Milánská (u č. 451) ul. Janovská (parkoviště u č. 376) Praha 15 trasa B 1. křižovatka ul. Na Košíku - K Horkám ul. Doupovská (parkoviště u prodejny Discont Plus) křižovatka ul. Selská Chalupnická křižovatka ul. Pražská Azalková křižovatka ul. Hostivařská U břehu křižovatka ul. Daliborova Šafářova křižovatka ul. U dvojdomů Gercenova křižovatka ul. U továren V nových domcích Cesta za prací a studiem v Evropě začíná v Hostivaři V nenápadné budově bývalé ubytovny odborného učiliště (v areálu univerzitních kolejí Vltava) ve Weilově ulici v Hostivaři sídlí instituce, která v jedné ze svých aktivit významnou měrou překračuje nejen hranice naší městské části a hl. města Prahy, ale i celé České republiky. Touto institucí je Národní ústav odborného vzdělávání, jehož součástí je od roku 2005 české Národní centrum Europass (NCE ČR), kterého hlavním úkolem je usnadnit našim občanům využívání práva na svobodný pohyb, práci a studium kdekoli na území Evropské unie. Europass je soubor dokumentů (není to cestovní doklad), které poskytují informace o dosaženém vzdělání, znalostech a pracovních zkušenostech člověka ve srozumitelné formě pro všechny evropské státy. Držitel Europassu tak může snadno doložit svoji kvalifikaci pro určitou práci nebo rozsah a úroveň vědomostí podmiňujících přijetí na studium. Uplatnění v Evropě sice Europass nezaručí, může však pomoci při hledání práce nebo možností studia. Základní součástí Europassu je životopis, který si ve standardizované formě vyplňuje každý sám. Podobným způsobem se v příslušném formuláři Europassu (jazykovém pasu) uvádějí i údaje o znalostech cizích jazyků na základě vlastního hodnocení. K záznamu o absolvování zahraniční studijní nebo pracovní stáže (např. studijního pobytu na univerzitě, školní praxe, stáže ve firmách nebo v neziskových organizacích) slouží v Europassu dokument nazvaný mobilita. Zájemcům o tento doklad stačí před odjezdem požádat o vystavení příslušného formuláře a stanovit, v kterém má být jazyce. O zbytek se pak postarají vysílající a hostitelská organizace (zpravidla škola nebo zaměstnavatel) ve spolupráci s NCE ČR. Po návratu ze zahraničí pak absolvent stáže obdrží již kompletně vyplněný dokument, který může použít jako doklad o svých pracovních a studijních zkušenostech. K uváděnému souboru dokumentů patří také dodatek k diplomu o absolvování vysoké školy nebo vyšší odborné školy. Tyto dodatky vydává příslušná škola spolu s diplomem nebo na požádání i dodatečně. Absolventům středních škol vydává dodatek k osvědčení (k maturitnímu vysvědčení nebo výučnímu listu), na základě požádání školy nebo přímé osobní žádosti, prostřednictvím NCE ČR Národní ústav odborného vzdělávání. Dodatek OŽP k osvědčení mohou v NCE ČR získat i lidé, kteří střední školu dokončili již dříve - až po absolventský ročník Smyslem těchto dodatků je popsat kompetence absolventa nabyté během studia tak, aby si zaměstnavatelé nebo vzdělávací instituce v zahraničí mohli udělat jasnější obrázek o tom, co český absolvent daného oboru umí. Každý člověk si může vybrat, zda bude využívat všechny dokumenty Europassu nebo jen některé z nich. Pořízení všech součástí je bezplatné. Rozhodnutí o využívání Europassu přijal Evropský parlament a Rada v prosinci Naše republika zřídila (na jaře 2005) Národní centrum Europass ČR, které je součástí evropské sítě NCE, jako první ze všech členských zemí EU. Europass se v současnosti využívá, kromě zemí EU i v Norsku, Lichtenštejnsku, na Islandu a v Turecku. Národní centrum Europass ČR poskytuje zájemcům informace o tom, jak je možné jednotlivé dokumenty Europassu získat, poskytuje k nim formuláře a pomáhá s jejich vyplněním. Stará se také o propagaci tohoto celoevropského nástroje sloužícího k průhlednosti kvalifikací a podílí se na spolupráci v rámci evropské sítě národních center. Za dva roky svého působení poskytlo NCE ČR zájemcům přes dodatků k osvědčení v češtině a nejčastěji i v angličtině ve 200 středoškolských oborech. Dosud bylo vydáno téměř formulářů Europass-mobilita. Webové stránky Europassu navštívilo už více než zájemců. Formuláře jednotlivých částí Europassu a mnoho dalších informací je možné získat buď osobně v NCE ČR v Hostivaři nebo mailem na adrese a také na stránkách Doc. RNDr. Pavel Petrovič, CSc. člen Zastupitelstva městské části Praha 15

5 KVĚTEN Hostivařští rybáři myslí na své seniory Dne 23. dubna proběhlo tradiční setkání vedení místní organizace Českého rybářského svazu v Hostivaři se zástupci radnice a především s rybáři seniory, pro které byl společenský večer uspořádán. V příjemném prostředí Rybářské bašty a za doprovodu živé hudby se pěkně povídalo s přáteli. Marie Zdeňková Na setkání rybářů přišli i zástupci vedení radnice MČ Praha 15 Pohled do sálu Foto: autorka Soutěž mladých automechaniků Soutěž AUTOMECHANIK Junior regionální kolo Praha, konané 24. a na SOŠ a SOU Weilova, Praha 10 a ve školním servisu na Libuši, je již minulostí. A dopadlo určitě výborně. Nejenže jsme obsadili 2. a 3. místo (Tobiáš Michal a Tůma Martin) a postupujeme spolu s vítězem (Jakub Navrátil SOU Ohradní, Praha 4) na celostátní finále do Brna, ale i po stránce organizační měla akce hladký průběh. Díky spolupráci všech zúčastněných škol proběhlo celé klání v přátelské a příjemné pohodě v duchu fair play. Soutěž je tříkolová (školské, oblastní a celostátní kolo), její náplň je rozdělena do dvou částí. První prověří teoretické znalosti přihlášených. Ze šesti set otázek je počítačem náhodně vybráno sto padesát. Ve druhé, praktické části, musí soutěžící prokázat znalosti a dovednosti při provádění konkrétních oprav, seřízení, diagnostiky závad a jejich odstranění. Tematicky se úkoly dotýkají všech nejdůležitějších systémů automobilu (nastavení rozvodů, diagnostika motoru, oprava brzd a pneu, elektroinstalace, seřízení ventilů apod.). Blahopřejeme soutěžícím k dosaženým výsledkům a našemu reprezentantovi přejeme hodně úspěchů v Brně. Josef Mareš, SOŠ a SOU Český rybářský svaz MO Hostivař a MČ Praha 15 pořádají dne od 8 do 14 hod. DĚTSKÝ DEN na naší klubovně Praha 15-Hostivař, U Břehu 77 Hry, soutěže, promítání pohádek, táborák, opekání uzenin. Rybolov na sádce pod dohledem zkušených rybářů, bohatě zarybněno kaprem. Pro děti občerstvení zdarma. Setkání hostivařských spolužáků Každoroční setkání spolužáků Pokusné reformní školy na Trhanovském náměstí, se konalo 5. dubna 2007 v hotelu Selský dvůr. Tuto krásnou tradici dodržuje v Hostivaři více bývalých spolužáků. Ve čtvrtek si dali dostaveníčko spolužáci, kteří se mohou pochlubit rokem narození Marie Zdeňková Od prvního do třetího místa... Foto: autor Setkání spolužáků Pokusné reformní školy se uskutečnilo v příjemném prostředí hotelu Selský dvůr Foto: Petr Bezpalec

6 6 KVĚTEN 2007 Přesně 250 let uplynulo od jedné z největších bitev tzv. sedmileté války ( ). Dne 6. května 1757 se u Štěrbohol střetla vojska císařovny Marie Terezie a pruského krále Fridricha II. Na bojišti přišel o život, po zásahu tzv. kartáčovou střelou, jeden z nejlepších generálů pruské armády a oblíbenec krále Fridricha II., generál polní maršál Kurt Krištof Schwerin. Byl sice nejznámějším, ale rozhodně ne jediným mrtvým tohoto konfliktu; počty padlých historikové odhadují na desítky tisíc. Při příležitosti výročí byl, za doprovodu Posádkové hudby Praha, v místě bývalého Schwerinova pomníku odhalen nový pomník, který připomíná oběti pruských a rakouských vojáků. Louka za pomníkem, původní místo bitevního pole, posloužila k rekonstrukci bitvy, jíž se zúčastnily stovky členů klubů vojenské historie v dobových uniformách. Mezi významnými hosty byli Jeho Výsost arcivévoda Michael Habsburg-Lothringen a Georg von Habsburg-Lothringen, Hans Georg hrabě von Schwerin a Peter Hans hrabě ze Schwerinu s rodinnými příslušníky, ale i hrabě Hugo Mensdorff- -Pouilly a další představitelé významných institucí. Text a foto: Marie Zdeňková Bitva u Štěrbohol Pohled z okna Výhledy ze svého okna do krajiny naší městské části nám poslal čtenář Hlasatele Jiří Roubíček. Ukazují jak nevzhledné budovy a černé skládky v popředí nahradilo rozrůstající se překladiště Metrans. Metrans začíná Tamburaši zvou Pražští tamburaši Vás zvou na jarní koncert 2. června 07 ve hodin v Základní škole Londýnská 34, Praha 2 (mezi Nám. Míru a I. P. Pavlova). Přijďte si zazpívat. Panorama krajiny pohled z okna v Janovské ulici

7 KVĚTEN Z Jamestown - klíč k Virginii ážitky pravodaje XIII. Roman Bradáč, stálý zpravodaj České televize ve Washingtonu S trochou nadsázky lze říct, že čím je pro Čechy Říp, tím je pro Američany virginský Jamestown. Na rozdíl od bájného Čecha však byli praotci Spojených států sice poněkud svéráznými, ale přesto skutečnými osobami. V těchto týdnech navíc stále zřetelněji začínají vystupovat ze zaprášených učebnic historie a hřát se v záři mediálního zájmu. V Jamestownu finišujií přípravy na 400. výročí založení první britské osady v severní Americe, která dokázala odolat podnebí i nepřátelským Indiánům a nezanikla. Na přípravách oslav se podílí také historik William Kelso: 25. května 1607 se na břeh nevelkého ostrůvku v ústí řeky James vylodila posádka tří anglických lodí. Celkem sto pět pohublých dobrodruhů opustilo plavidla, která je s notnou dávkou štěstí převezla přes Atlantik. Při pohledu na repliky dřevěných kocábek mne napadá, co tak silného hnalo po většinou řemeslníky a vojáky na nebezpečnou pouť. Na té nejmenší z lodí bych se za bouřky zdráhal vyjet i na Lipenskou přehradu. Útrapy prvních kolonistů však zdaleka nekončily. Žádné zlato, jak snad mnozí očekávali, je v Novém světě nečekalo. Spíš Žijí mezi námi jen hlad a každodenní tvrdý boj o přežití. Osadníci nejprve v rekordním čase vybudovali palisádu ve tvaru trojúhelníku. Na počest svého krále Jakuba I. pojmenovali svou základnu Jamestown. Valy této jednoduché pevnosti jsou na břehu řeky patrné dodnes. Už nikdy to místo neopustili. Tady se narodila Amerika, tedy anglicky mluvící Amerika. Zde ve Virginii to všechno začalo, říká s hrdostí v hlase patriotka Paula Kripaitis Neelyová z Asociace za zachování virginských pamětihodností. Podmínky tu ale byly velmi zlé. V těch prvních generacích byla úmrtnost obrovská. Pouze jediný ze sedmi kolonistů přežil ve Virginii dvacet let. Záznamy z let 1607 až 1609 dokládají, že do Jamestownu v tomto období dorazilo asi 900 lidí. V roce 1610 jich zůstalo naživu jen sto. Většina kolonistů neměla zkušenost se zemědělstvím a tomu odpovídala i úroda. Během kruté zimy se někteří dokonce z hladu uchýlili ke kanibalismu. Paní Neelyová oceňuje zájem Středoevropana o americké dějiny a s potěšením popisuje všednosti osadnického života: Většinu času trávili hledáním zlata. Když zjistili, že je to marné, zkoušeli pěstovat různé plodiny a sázka na tabák V pražském hotelu Pyramida se v únoru vyhlašovali za účasti premiéra, členů vlády a dalších významných hostů, nejlepší handicapovaní sportovci roku 2006 v anketě, kterou pořádá Český paralympijský výbor (ČPV). Do Síně slávy zaslouženě vstoupil Milan Šimek (lyžování). Životní osud pana profesora Milana Šimka, který žije v Dubečku a v březnu oslavil 77. narozeniny, by se mohl stát příkladem pro mnohé z nás. Často žehráme na zcela nepodstatné věci a děláme si hlavu z maličkostí. Milanu Šimkovi se změnil život v patnácti letech, kdy dělal spojku při květnovém povstání v roce 1945 na žižkovské Pražačce. Při této odvážné a životu nebezpečné akci jej zasáhla střela dum dum, která mu rozdrtila loket na levé ruce a ruka mu byla následně amputována. Tato tragédie mladého chlapce nezlomila, právě naopak. Během svého života Pane profesore, gratulujeme Turisté obdivují repliky lodí, na kterých první osadníci do Virginie dorazili Foto: autor byl vždycky a ve všem mnohem lepší než my ostatní. Po absolvování gymnázia v roce 1949 se aktivně věnoval atletice, ve které byl tak dobrý, že dodnes drží rekord mezi tělesně postiženými sportovci na 100 m, 200 m a 400 metrů. Vystudoval dvě vysoké školy. Matematicko fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, aprobaci matematika, fyzika a astronomie. Kdo maturoval na Gymnáziu Voděradská z matematiky u prof. Šimka, kde aktivně učil v letech 1961 až 1986 (a ještě vypomáhal mnoho let v důchodu), měl jistotu, že uspěje i na vysoké škole. Jeho erudice přesahovala hranice školy a dokonce některé jeho vědecké práce o matematických postupech jsou dodnes nazývány jako Šimkova metoda. Druhou vysokou školu - Institut tělesné výchovy, obor trenérství - vystudoval s červeným diplomem a vedle pedagogické činnosti byl současně trenérem basketbalu. Založil rodinu, která aktivně žila sportem a dcera i syn jdou v jeho šlépějích. Ale to by nebyl pan profesor Šimek, aby se spokojil jen s těmito výsledky. V letech 1956 až 1974 byl reprezentantem republiky ve volejbale, ve sjezdovém lyžování a v obřím slalomu. Úspěchů bylo mnoho, ale nejvýznamnějším zůstává bronzová medaile na mistrovství světa tělesně postižených sportovců v obřím slalomu, ve francouzském Courchevalu, kterou vybojoval v roce V letech jsme byli očitými svědky jeho neuvěřitelné vitality, osobitého smyslu pro humor a inteligence, nebezpečně podpořené matematicko logickým uvažováním. Byl náš nakonec vyšla. Rozběhla se tady i jednoduchá řemeslná výroba. Třeba výroba foukaného skla. Vše co nepotřebovali k životu, posílali do Anglie. Tabák se nakonec stal hlavním vývozním artiklem a Virginie právě na pěstování této původní rostliny založila své bohatství, říká žena, která veškerý volný čas věnuje nejstarší virginské historii. Jamestown vznikl na území kmene Pamunkeju a právě tady se odehrál i známý romantický příběh mladičké a krásné Pocahontas. Blonďatou archeoložku Bly Straubeovou legenda o dceři náčelníka Powhatana očividně oslovuje: V roce 1608 byl jedním z vůdců kolonie dobrodruh John Smith. Při snaze získat u Indiánů potraviny, byl zajat a odsouzen k smrti. Před popravou ho zachránila tehdy asi dvanáctiletá Pocahontas. Mladá dívka se do vousatého charismatického Evropana zamilovala. Zda se vše opravdu takto odehrálo, není ani zdaleka jisté. Nejasné je i to, zda Smith Pocahontasinu lásku opětoval. Určitě však zamilované indiánské děvče opustil. Musel odjet do Anglie kvůli vážnému zranění nohy. Pocahontas to vzala jako zradu a odmítala chodit do pevnosti. Nedobrovolně se tam vrátila až v roce 1613, pokračuje ve vyprávění sympatická archeoložka, Byla tady držena jako rukojmí. Krásná vězenkyně v Jamestownu potkala Johna Rolfa a nakonec si ho vzala. Na první lásku a rozčarování však Pocahontas nikdy nezapomněla. Se Smithem se dokonce jako vdaná žena potkala. Nebylo to však ve virginské divočině, ale v Anglii, kam se náčelníkova dcera společně se svým mužem a synem vydala. Když tam Johna Smithe poprvé uviděla, nebyla schopna s ním promluvit. Stále od něho odvracela tvář. On se snažil navázat kontakt, žertoval a říkal jí, jak dobře mluví anglicky a jaká se z ní stala krásná dáma, ale uražená Pocahontas jeho dvoření rázně odmítla. Příběh o milující indiánce a bílém dobrodruhovi happyendem neskončil. Pocahontas se do Ameriky už nikdy nevrátila. Zemřela v Londýně v roce 1620 na neštovice. Zůstal po ní krásný příběh plný lásky. Ten, stejně jako kolonisty stokrát proklínaný a přesto milovaný Jamestown, přečkal až do 21. století. Děti se rády fotí s poněkud idealizovanou sochou Pocahontas třídní profesor. A přesto, že jsme byli sportovní třída, kde každý z nás dělal nějaký sport závodně, neměli jsme šanci uspět, pokud s námi změřil síly. Byl nejlepší ve všech sportech, nejrespektovanější pedagog s vysokým kreditem a charakterní člověk, který si vždy dokázal, i v těžkých dobách, zachovat svoji tvář. Pane profesore díky, naučil jste nás víc, než si myslíte. Síň slávy je tím nejlepším oceněním, jakého se Vám mohlo dostat. Nejen za sportovní výsledky, ale i za Váš celoživotní postoj. Gratulujeme. Marie Zdeňková a JUDr. Jan Šmíd Profesor Šimek přebírá ocenění

8 8 KVĚTEN 2007 Základní škola Nad Přehradou 469, Praha 10 - Horní Měcholupy, ve spolupráci s SK Horní Měcholupy a Občanským sdružením tel otevírá již pátým rokem pro šk. r. 2007/2008 třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy pro chlapce i dívky 6. ročníku Sportovní třída bude zaměřena na rozvoj fotbalových dovedností a péči o talentované hráče (chlapci) na moderní, současný a muzikálový tanec (dívky) Nabízíme: 3 hodiny tělesné výchovy v rámci výuky 2 hodiny výuky pod vedením trenéra a tanečního pedagoga možnost návštěvy zájmových kroužků nadstandardní vybavení sportovního areálu reprezentaci školy na turnajích, soutěžích a společenských akcích Fotbal: příprava na kvalitních hracích plochách trenérské zázemí jednoho z předních pražských klubů účast na mezinárodních turnajích příprava pro soutěže řízené ČMFS (divize) Taneční výchova: letní taneční škola mezinárodní taneční stáž Tanec bez hranic divadelní představení všech dětí Přihlášky lze vyzvednout v kanceláři školy nejpozději do Termín talentových zkoušek v 9,00 hod. v budově školy Projektový den na ZŠ Nad Přehradou Živočich V letošním školním roce jsme 4. dubna organizovali projektový den tentokrát věnovaný tématu ŽIVOČICH. Kolegyně z I. stupně připravily celý projekt vzhledem k věku dětí formou krátkých vystoupení. Děti měly krásné kostýmy, na jejichž přípravě se podíleli rodiče. Program uváděla ovčí babička. Rodiče i hosté viděli taneční, hudební a recitační vystoupení. Děti se zaměřily na život a ochranu zvířat žijících zejména u nás. Rozhovor redaktorů školního časopisu na projektovém dnu VII. A 1. Pracujete ve skupinách? Ano, po pěti nebo šesti. 2. Jaké máte téma? Naše skupina má obojživelníky. 3. Odkud čerpáte? Knihy, internet? Zajímavosti hledáme na internetu a v encyklopediích. 4. Baví Vás to? Ano, baví nás to hodně. Také jsme dělali prezentaci na počítačích. Projektový den živočich Veronika: Milí žáci! Ivana: Dovolte nám, abychom vám představili projektový den, na kterém pracovala VII. B. Veronika: Naší básničkou vám chceme ukázat, jak jsme se snažili a vy dobře poslouchejte: Podmořský svět 4. dubna byl projektový den, My jsme pracovali a nesměli ven. Naše téma je podmořský svět, Všichni by mu chtěli porozumět. Tvoříme rybičky z bavlnek, A knížky plné popisek. Bude tu stát akvárko, nejspíš asi za krátko. Když akvárko postavíme, hezky všechno oslavíme. Přidáme i knihy, a také naše ryby. Akvárko pak odneseme, dobrou práci odvedeme. Uklidíme naši třídu, sebereme každou křídu. Dokončili jsme práci na projektový den, Konečně už zase můžeme ven. Veronika Dvořáková Ivana Firýtová, VII. A Žáci II. stupně zpracovávali téma v učebnách a odborných pracovnách. Věnovali se např. ohroženým druhům na zemi i v moři. Vyhledávali názvy míst v ČR, které souvisí se zvířetem, ty pak rozmístili na zvětšené mapě České republiky. Třídy II. stupně společně představili své práce při besedě s dr. Šustou, pracovníkem pražské ZOO. Potěšila nás hojná účast rodičů i hostů Mgr. Petry Šikýřové, PhDr. Marcely Štikové, Pavla Frydrycha zástupce starosty MČ Praha 15 a ředitele Mgr. Petra Zemana s žáky 5. ročníku ZŠ Edisonova. Část programu z projektového dne shlédly děti z mateřských škol Slunečnice, Škola hrou dne a i jim se vystoupení našich dětí velmi líbilo. V reportáži přinášíme postřehy žáků a fotoreportáže z projektového dne. Anna Běhunková, ředitelka školy I. A 1. Za kým jste se přišla podívat? Šla jsme se podívat na mého syna. 2. Líbí se Vám to tady? Líbí se mi všechno, mají to pěkně udělané. 3. Od kdy tady jste? Jsme tu od začátku a budu tu až do konce. 4. Co hraje Váš syn? Davídek je za mravence. 5. Jste ráda, že se něco takového připravuje? Ano, byl to výborný nápad udělat Projektový den. Sešlo se tu opravdu hodně lidí a jsem překvapená. Dětem se to moc povedlo a měly to vtipné. maminka Davídka byl projektový den. Byl to pro mě krásný den. Všechno se mi líbilo. Ale nemohla jsem se dočkat, až budeme vystupovat. Nejvíc se mi líbila I. A, II. A a IV. A. I. A měla mravence, II. A měla Boba a Bobka a IV. A měla pejska a kočičku. Na konci byl taneček, který se jmenoval Ptáček. A to bylo nejhezčí. Dominika Kovaříková, III. A Projektový den Už od začátku školy jsme věděli, že bude projektový den živočich. Hned nás napadlo, že by se mohlo naše vystoupení jmenovat zvěrokruh. Začátkem února jsme sháněli informace o znameních. Paní učitelka z toho udělala vyprávění. Rozdělila nám role, každý si podle ní musel sehnat oblečení. Začali jsme zkoušet. Na 4. dubna 2007 jsme se docela těšili. Měli jsme trému, ale časem jsme jí ztráceli. Doufám, že se Vám to líbilo. Ester Benešová, V. A Projektový den Už dlouho jsme věděli, že v dubnu bude projektový den na téma živočich. Když byl čas, pomalu se chystat, tak někdo vymyslel, že bychom mohli udělat znamení zvěrokruhu. Celá třída se na tom shodla. Potom nám paní učitelka napsala text a přečetla nám ho. Všem se to moc líbilo. Protože tam bylo málo postav, ale nás hodně, rozdělila paní učitelka text, aby každý něco říkal. Potom jsme se dali do práce, holky kreslily znamení, kluci nestvůry z řeckých bájí. A všichni se průběžně učili svůj text. Nejdříve jsme nacvičovali ve třídě a potom na chodbě s mikrofonem. O generálce jsme shlédli všechna představení, další den jsme vystupovali pro druhý stupeň. Dne přišli rodiče. Všichni jsme byli nervózní, že to zkazíme, ale nakonec se nám to povedlo. Všichni jsme měli radost a v úterý jsme ještě vystupovali pro mateřské školy. Všem se to moc líbilo. Markéta Karavdičová, V. A Víte, jak strávit letošní léto? Co byste, milí čtenáři, řekli prázdninovému putování po České republice? Naše třída se vydala během projektového dne na pomyslnou cestu po obcích, které mají cosi společného. Žíželice Zubří - Skřivany- Kobylí. Uhodli jste? Správně, dostaly své jméno podle živočichů. Zjistili jsme při práci s internetem a odbornou literaturou spoustu poučných i úsměvných informací o vesnicích a městech u nás, ale víme o hodně víc i o zvířatech, která kdysi hojně žila v české krajině a ovlivnila život našich předků natolik, že dala pojmenování lidský m sídlům. Koho by zaujalo téma, jež jsme zpracovávali, může se na nás obrátit s dotazem. Internetovou adresu školy si snadno zapamatujete: Iveta Krausová, Jan Špinka, VIII. B O krtečkovi VII. A prezentuje svoji práci o zvířatech dětem ze ZŠ Edisonova Pracuje se všude Putování po České republice Žíželice-Zubří-Skřivany...

9 KVĚTEN Soutěž zdravotníků ze ZŠ Křimická 4. dubna ráno vyrazila od školy parta malých a větších zdravotníků na Obvodní kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků. Akci každoročně pořádá Český červený kříž a její letošní klání probíhalo v ZŠ Roháčova kasárna. Velikonoce v Křimické Děti plnily úkoly v různých disciplínách zdravotnické první pomoci. Největší důraz byl, jako vždy, kladen na schopnost samostatné a pohotové reakce při ošetření aktuálního postižení. Soutěž byla velmi náročná a rozhodčí byli přísní, přesto se naši žáci umístili na slušných předních místech a byli pochváleni za své znalosti i zručnost. Naše škola má přípravu mladých zdravotníků jako pevnou součást svých tradic. Za školu soutěžili: I. stupeň Valerie Štursová, Tereza Stričková, Terézie Zambojová, Radka Anýžová, Kateřina Gregorová II. stupeň Lucie Nezvalová, Kateřina Švecová, Ivana Volfová, Petr Šimek, Milan Lišák Děkujeme našim zdravotníkům za soutěžního ducha v tak záslužném oboru. Marta Pospíšilová ZŠ Křimická Velikonoce a příchod jara byly u nás patřičně oslaveny. Na besídce mladší děti předvedly své umění ve hře na flétnu a v přednesu básniček a písní. Ty starší zase zazpívaly a zatancovaly v krojích. Vše se zdařilo a děti sklidily potlesk. Na chodbách bylo také živo, stály zde stánky velikonoční tržnice. Dětské výrobky zlákaly většinu příchozích. Výtěžek bude opět použit na odměny a výlety dětí k oslavě závěru letošního školního roku. Máme radost z prožitku i užitku naší jarní slavnosti a už se těšíme na další společné zážitky u nás na škole. Jaroslava Kuperová, ZŠ Křimická LUKÁŠ PEŠEK Pachatel se vrací na místo činu Bývalý žák naší školy je dnes již světoznámým motocyklovým jezdcem. Dne 10. dubna se vrátil, aby se zúčastnil besedy s námi žáky ZŠ Veronské náměstí. Dozvěděli jsme se, že jezdí od tří let, že si při prvním pádu zlomil obě ruce a dnes v jedenadvacetiletech ani neví kolik má doma pohárů. K jeho úspěchům asi nejvíce přispěl jeho tatínek, který jej k závodění přivedl a celou dobu stál při něm. Po svém otci zdědil svého maskota vodníka Česílka, kterého má na přilbě i na motorce. Ukázal nám svou přilbu, odpověděl na všechny naše otázky, byl moc hodný a na závěr nám všem rozdal fotografie s podpisem. V. Podlešák, 5. A, ZŠ Veronské náměstí BĚH s kuřetem ŠKOLA v přírodě Žáci 1. A, 1. B a 2. A se zúčastnili školy v přírodě v Poustkách od do Pobyt byl naplněn projektem Skřítci a mnoha dobrodružstvími. Další fotografie naleznete ve fotogalerii na ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ ZŠ Veronské náměstí

10 10 Realista na Základní škole Hornoměcholupská Pomalu se blíží vytoužené prázdniny a spousta všelijakých zážitků a výletů. A právě v tento čas bychom vás chtěli seznámit se školním časopisem Realista, který vychází na Základní škole Hornoměcholupská prvním rokem. Na všech číslech Realisty pracuje celkem 16 chlapců a děvčat, z nichž je sedm z 9. B a devět z 8. B. Ze třídy 9. B byl zvolený jako šéfredaktor René Červený, zástupce šéfredaktora Veronika Králová a redaktoři jsou Michal Kolář, Roman Temlík, Jan Kovanda, Jakub Vlk a Petra Březinová. Za 8. B si jako zástupce šéfredaktora zvolili Lukáše Vítů a redaktoři jsou Patrik Kořínek, Martin Mikeš, Aneta Betkowská, Veronika Bräuerová, Dominika Hornáková, Leila Kelifová, Marie Stiborová a Veronika Maryak. Naše redakce pracuje pod profesionálním dohledem učitelů Mgr. Karla Kašpara a Mgr. Jiřího Doutnáče. Tento časopis je tvořen v rámci volitelného předmětu multimediální seminář, kde žáci, kteří mají o tento předmět zájem, jsou seznamováni se všemi směry žurnalistiky. V našem školním časopise se snažíme chlapcům a děvčatům zkrátit Pop Balet Vážení občané, jaro je ve znamení tance a tak moje další návštěva v rámci seznamování občanů se společenskými organizacemi, které působí na naší městské části, bude také o tanci. Dnes vám představím POP BALET o. s., jež zastřešuje Taneční školu Studio POP BALET. Tato škola u nás už působí řadu let a umožňuje našim dětem a mládeži věnovat se tanci. Zašla jsem se podívat na jednu z lekcí a při té příležitosti jsem položila pár otázek Elišce Cichrové, jedné z hlavních lektorek školy. Ve vaší škole se tancuje hlavně balet, nebo tančíte i jiné styly? Většina lidí si mylně myslí, že když se naše škola jmenuje Pop Balet, tak děláme balet. V naší škole tancujeme nejrůznější styly - jazz dance, hip hop, funky, contemporary, musical dance a další. Samotný název školy vznikl jako název tanečního souboru již v osmdesátých letech a přetrvává dodnes. Původní název znamená populární tanec, protože balet ve světě neznamená pouze klasický balet, ale tanec obecně. V současné době však uvažujeme o celkové změně názvu školy, i kvůli nesprávnému výkladu názvu. Pod tímto názvem už u nás vaše škola působí řadu let - není škoda jej měnit? Zbytečně to odrazuje zejména mladé tanečníky, kteří se nechtějí věnovat klasickému baletu. Chtějí tancovat moderní styly, které vídají v televizi, a právě to jim nabízíme. Název Pop Balet ponecháme pro výběrové soubory. Jak vlastně vypadá vaše taneční lekce? Doslechla jsem se také o úzké spolupráci s rehabilitací Medicavera. Ano, celá naše práce vychází ze studie fyzioterapie, proto první část lekce je zaměřena především na prevenci vadného držení těla a systematickou výuku tanečních technik. Vše probíhá nenásilnou formou na pís- chvíle o přestávkách všelijakými užitečnými věcmi i křížovkami, zároveň je však chceme poučit o aktuálních věcech, které se týkají naší školy a bezprostředně i jich. Prostřednictvím regionálního měsíčníku Hlasatel bychom chtěli s naším časopisem a životem školy seznámit i širokou veřejnost včetně rodičů. A abyste mohli nahlédnout do kuchyně naší redakce, připravili jsme pro vás jako ukázku titulní stranu jednoho z čísel našeho časopisu. René Červený šéfredaktor časopisu ničky, které se dětem či mladým líbí. V druhé části se věnujeme cílené práci na koordinaci těla a zlepšování pohybové paměti při tvorbě choreografií. Ty pak děti předvádějí na různých vystoupeních, ale zejména však na našich představeních v divadle. Co dál svým žákům nabízíte kromě běžné výuky a divadelních představení? Ta celovečerní představení v divadle se konají dvakrát ročně, děti na nich mají možnost předvést výsledky své práce. Snažíme se tím žáky motivovat a rozvíjet jejich emoční zážitky. Pak pro naše žáky také pořádáme celou řadu zajímavých seminářů se zahraničními lektory, teď v dubnu u nás byli dva Kanaďané a Francouzka. Chceme, aby děti poznaly různé styly tance, a rozšířily si tak co nejvíce svůj taneční projev. Velice populární je také letní stáž Tanec bez hranic, kam zveme zahraniční lektory, a táborová Letní taneční škola. Tanec bez hranic a Letní taneční škola jsou určeny výhradně pro frekventanty vaší školy? Kdepak. Tanec bez hranic organizujeme pro širokou taneční veřejnost, účastní se ho samozřejmě členové našich výběrových skupin, ale i tanečnice a tanečníci z jiných škol včetně jejich lektorů a další individuální zájemci. Zúčastnit se může každý, kdo chce tancovat a zlepšovat se. Letní taneční škola je prázdninový týden s tancováním, výuku vedou kvalitní lektoři naší taneční školy, děti jsou rozděleny do několika skupin podle věku a taneční úrovně. Ani tuto akci nepořádáme jen pro naše děti, přihlásit se mohou i ti, kteří do naší taneční školy nechodí, ale mají chuť si užít společně s námi pořádnou zábavu na závěr prázdnin, skvěle se pobavit s kamarády a také si spolu zatancovat. Obě akce se konají v rekreačním středisku Blaník v CHKO Podblanicko v okrese Benešov. Více informací je na našich stránkách kde se lze i rovnou elektronicky přihlásit. Zdá se, že vaši tanečníci se opravdu nenudí. Kde vás zájemci o tanec mohou najít a jak staré děti u vás mohou tančit? První česko-ruské gymnázium je česká soukromá střední škola, která se přestěhovala začátkem školního roku na Veronské náměstí. Škola odpovídá všem standardům českého i evropského vzdělávání. Studium na škole je čtyřleté. Je to střední všeobecně vzdělávací vnitřně diferencována škola poskytující úplné střední vzdělání ukončené maturitou. Na škole jsou vyučovány cizí jazyky: ruský, anglický, francouzský, německý, italský nebo španělský. Výuka probíhá v českém jazyce. Klademe důraz na kvalitní pedagogický sbor. Všichni naši pedagogové mají vysokoškolské vzdělání s odbornou praxí. Vážení studenti, zájemci o studium na střední škole! Na školní rok 2007/2008 provádíme nábor do dvou tříd prvního ročníku s kapacitou 48 žáků. Přijímací řízení formou pohovoru (+ přihláška) Jak jsme se již zmiňovali v březnovém Hlasateli, v ZŠ Hornoměcholupská se uskutečnil zajímavý projekt v rámci diplomové práce studentky vysoké školy. Díky školské reformě lze nové formy vyučování dobře realizovat, uvedla Michaela Mácová, autorka projektu. Srdečně vás zveme na výstavu prací dětí ze 6. A, nazvanou Hostivař očima dětí, která v květnu proběhne ve vestibulu radnice MČ Praha 15. OŠKZ KVĚTEN 2007 První česko-ruské gymnázium Kontakty: Adresa školy: Praha 10, Veronské náměstí 20/391 První česko - ruské gymnázium s.r.o. v prostorách ZŠ. Ing. Naděžda Svatoňová (jednatel) Mgr. Tatiana Svobodová (ředitel školy) Telefon: (+420) První česko-ruské gymnázium s.r.o K/408 Gymnázium-živé jazyky IČO: , IZO: Zapsáno na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR Pod čís /02-21, 2. října 2003 Výstava prací ZŠ Hornoměcholupská k projektu Hostivař očima dětí Svou pozornost věnujeme všem, od těch nejmenších až po dospělé. Předškolní děti mohou tančit s našimi lektory v MŠ Milánská, Parmská, v Dubči a v prostorách rehabilitačního střediska Medicavera. Pro starší děti běží v Praze 15 kurzy na zmíněné rehabilitaci, v Uhříněvsi a také v ZŠ Nad Přehradou, kde mají na druhém stupni děti sportovních tříd možnost v rámci tělesné výchovy trénovat s našimi lektory. Děti z výběrových skupin dojíždí do našeho profesionálního tanečního sálu Zvonková na Zahradním Městě. Mimo to působíme také na Praze 8, v Jirčanech, Jesenici a Písnici. Máte tedy široké působiště - kolik k vám dohromady chodí dětí? Každým rokem počet dětí narůstá. V současné době naše kurzy navštěvuje přes 700 dětí, z toho je téměř polovina z Prahy 15. Na závěr bych se ještě ráda zeptala, Nejmladší I. výběrová skupina v choreografii Elišky Cichrové Práce dětí ve třídě kdy a kam se můžeme přijít podívat na vaše představení? Připravujeme celkem pět závěrečných představení, ve kterých postupně vystoupí všichni žáci naší školy. Představení proběhnou v Salesiánském divadle na Kobyliském náměstí ve dnech 18., 19. a 20. května. Přesné časy a také další informace najdete na našich internetových stránkách. Děkuji za rozhovor, přeji mnoho úspěchů a moc se těším na vaše blížící se představení. PaedDr. Helena Lukasová, zástupkyně starosty Helena Lukasová, zástupkyně starosty, při rozhovoru s Eliškou Cichrovou, jednou z hlavních lektorek školy

11 KVĚTEN AKCE PRO VEŘEJNOST NA TOULCOVĚ DVOŘE KVĚTEN-ČERVEN 2007 Vycházka Prahou pražské kašny a fontány Vycházky Prahou a jejím okolím, zájezdy a výlety jsou pro nás organizovány na středy. Dne 18. dubna 2007 jsme se vydali v dopoledních hodinách do centra Prahy a podle předem připraveného scénáře paní Hanou Slavatovou jsme se vydali poznávat kašny a fontány. I přes pěkné počasí a rozkvetlé stromy jsme narazili na kašny - fontány, které nebublaly a nevířily vodu a tak na sebe neměly jak upozornit nejenom nás, ale i návštěvníky Prahy. Je to lákadlo, které si zaslouží být funkční s příchodem jarních dnů. První fontánku jsme měli možnost vidět ve vestibulu slavné kavárny Slávia na Národní třídě. Pro štěstí naši senioři vhodily do průzračné tekoucí vody fontány drobné mince. Dále jsme se vydali k velmi známé Kramerově kašně na nábřeží Vltavy. I tento skvost měl vše, co si oko zvědavce žádá a to tekoucí kašnu. Všem postavičkám této zdobené kašny vévodila socha Františka I. na koni. Udělali jsme si několik společných fotografií na památku a vydali se dál. Proplétáme se uličkami a malebnými náměstíčky staré Prahy. Bohužel, setkali jsme se i s neochotou nás pustit do blízkosti fontány a tak nám zbyl jen pohled z uctivé vzdálenosti. V blízkosti magistrátu Hlavního města Prahy se nachází (kašna nebo fontána) Terezka, která patří mezi ty, kde chybí právě ono kouzlo tekoucí vody. Zašli jsme se také podívat do vestibulu Národní knihovny, jemuž vévodí mohutný pylon, který byl sestaven z velkého množství knih. Viděli jsme ještě mnoho fontán a kašen. Měli jsme smůlu, že jsme tyto nádherné skvosty naší historie mohli vidět jen z povzdáli za plotem či uzamčenými dveřmi. Díky fotoaparátům, které při našich vycházkách máme, jsme si tak mohli i tyto kašny a fontány prohlídnout z blízka. Své putování jsme zakončili u metra Malostranská, kde je tzv. pítko a v zahradě fontána. Bohužel, ani zde jsme neuspěli a za tekoucí a bublající vodou fontány musíme přijít někdy příště. Na závěr se někteří z nás vydali tramvají do blízké vyhlášené cukrárny. Kávu, čaj a nějaký ten zákusek nám musí pro tentokráte odpustit a přimhouřit oči naši diabetologové. Akce se nám vydařila. Pokud máte zájem si prohlédnou fotodokumentaci, kde všude jsme capkali, stačí najít na internetu stránky: a zde zalistovat fotodokumentace Děkujeme organizátorům celé akce a vedení KD Prahy 15. Bohuslav Kožíšek PS: Příště se vydáme do Průhonického parku. Bližší informace získáte v klubu (Boloňská ul. MŠ) v úterý a ve čtvrtek od hodin nebo na již zmiňovaných internetových stránkách Klubu důchodců Prahy 15. Vážení podnikatelé a všichni kdo vyřazujete staré funkční počítače. Klub důchodců Prahy 15 si Vás dovoluje oslovit, neboť se domníváme, že je možné takto získat za rozumné finanční prostředky staré, ale funkční počítače (počítač, monitor, myš a klávesnici včetně příslušných kabelů. Zájemců naučit se základům práce s počítačem máme z řad našich seniorů dost. Pokud však nebudou mít doma starší funkční počítač, možnost pracovat v našem klubu 2x týdně na jednom počítači je pro ně nedostačující. Pokud máte možnost poskytnout vyřazený starý funkční počítač, kontaktuje prosím vedoucího KD pana Oldřicha Slavatu tel.: nebo paní Janu Topolovou tel.: Děkujeme tímto všem, kteří Klubu důchodců Prahy 15 darovali starší počítače. pondělí / ŽIVOT V MOKŘADU / 15:00-16:00 a 16:30-17:30 Do terénu se bude odcházet v a v hod. Cena: dospělí 30 Kč, děti 15 Kč. úterý / LÉČIVÉ SETKÁNÍ OD SRDÍČKA K SRDÍČKU /10:00 12:00 V mateřském klubu Mateřídouška. Nutná rezervace! Členský příspěvek: Dospělý (+0-1 dítě) 60; dospělý + 2 děti 80 Kč středa / TVOŘIVÁ STŘEDA V MATEŘSKÉM KLUBU / 9:00 13:00 Květinová dílna - papírové a háčkované květiny. Nutná rezervace. Členský příspěvek: Dospělý (+0-1 dítě) 100; dospělý + 2 děti 120 Kč sobota / ČESKÝM KRASEM PŘES MRAMOR A ŠAMOR (vycházka) Nutná rezervace! Účastnický poplatek: 60 Kč (zahrnuje výklad lektora a obsáhlý písemný materiál, nezahrnuje dopravu a vstupy do objektů). Děti do 12 let zdarma. Koná se za každého počasí! úterý / SETKÁNÍ SE SOUROZENCI TOULCOVÝMI / od 15:00 Vstup: volný / výstava HOSTIVAŘ NAŠICH DĚDŮ A PRADĚDŮ Otevřeno: O víkendu od 14:00 do 16:00, ve všední dny vám výstavu zpřístupníme na vyžádání - zazvoňte v kancelářích na Zámečku. Vstupné: dobrovolné středa / BÝT ČI NEBÝT? / 10:00 12:30 Probíhá v mateřském klubu Mateřídouška. Nutná rezervace! Členský příspěvek: Dospělý (+0 a více dětí) 90 Kč středa / DEN DĚTÍ podle pana Lady / 14:00 19:00 Vstupné: děti zdarma, dospěláci 50 Kč. sobota 2.6. / SVATOJÁNSKÉ PUTOVÁNÍ pro nejmenší / 9:30-12:00 Probíhá v mateřském klubu Mateřídouška. Nutná rezervace! Členský příspěvek: rodina s 1 dítětem 70 Kč, rodina se 2 dětmi 100 Kč středa 6.6. / přednáška DÍTĚ ŠKOLOU POVINNÉ - NEJVYTÍŽENĚJŠÍ TVOR NA TÉTO PLANETĚ/ od 17:30 Vstupné 60,- Kč pondělí / SKRYTÝ ŽIVOT V PŮDĚ / 15:00-16:00 a 16:30-17:30 Účastnický poplatek: dospělí 30 Kč, děti, studenti a důchodci 15 Kč. středa / VÍME, CO JÍME? / 9:30-12:30 Probíhá v mateřském klubu Mateřídouška, nutná rezervace. Členský příspěvek: Dospělý (+0-1 dítě) 100; dospělý + 2 děti 130 Kč. sobota / CESTA NA SEVEROZÁPAD (zájezd) Nutná rezervace! Účastnický poplatek: 400 Kč (zahrnuje autobus a lektorné, nezahrnuje vstupy do objektů). Děti do 12 let zdarma. Koná se za každého počasí! MATEŘSKÝ KLUB MATEŘÍDOUŠKA. Informace o činnosti a programu klubu: vedoucí MK Zdeňka Hrubá tel Rezervace programů na tel a u Místo konání akcí a bližší informace o programech: Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr Kubatova 1/32, Praha 10 Hostivař Tel.: ; Spojení: ze stanic metra Skalka a Opatov autobusem č. 177 do zastávky Toulcův dvůr

12 12 Noc s Andersenem v knihovně Hostivař Poslední březnový pátek se knihovna Hostivař ponořila do světa pohádek v rámci celorepublikové akce Noc s Andersenem. Během této noci mohou vybraní dětští čtenáři v knihovnách přenocovat a jsou pro ně přichystané různé hry a soutěže. Letos se Noci s Andersenem zúčastnily na Praze 10 a 15 tři knihovny a to: knihovna Skalka, Korunní a Hostivař. V knihovně Hostivař se nepřespávalo, ale program pátečního odpoledne a večera byl i tak nabitý. Hned na začátku přišel zahrát loutkové divadlo o kouzelném kufru pan Antonín Novotný. Poté se děti navzájem představily a pustily se do soutěžení. Hádaly skryté předměty, tvořily co nejvíce slov na jedno písmeno, nosily vejce na lžíci či hledaly pranostiky ukryté v knihách. Na závěr akce si děti přečetly úryvek z knihy Šarlotina pavučinka a knihovnice jim rozdaly dárečky a výhry. Ivana Židoňová Pod rozkvetlým stromem se nelíbám, ale... S HOSTIVAŘSKÝM KNĚZEM MARIUSZEM KUŹNIAREM O JEHO MÁJOVÝCH RADOSTECH Jsou lidé, kteří přijdou do kostela třikrát za život. Při křtu, když chtějí oddat a pak na vlastní pohřeb. Těch svateb ale v květnu moc nebývá, že? Máte pravdu. Jakoby stále platilo staré úsloví: Svatba v máji, nevěsta na máry. Co to vůbec znamená? Jedná se o pověru, která praví, že svatba může být kdykoli, jen ne v květnu. Pokud se totiž v dřívějších dobách lidé v máji sezdávali, příchod dítěte na svět vycházel zpravidla na nejmrazivější měsíc - únor. Porodní báby se k rodičkám přes přívaly sněhu nemohly ani dostat a tak děti často umíraly. Tím to celé zřejmě vzniklo. Takže v květnu máte klídek? Co vás nemá. Aktivit máme ve farnosti tolik, že nevím, kam dřív skočit. Jen se podívejte na nové webové stránky farnosti Která z aktivit vás nejvíce potěšila? Asi náš poslední fotbalový zápas se sousední strašnickou farností. Výsledek neprozradím (o zápase se dočtete na zmíněných stránkách), ale mohu říci, že Praze 15 jsme ostudu rozhodně neudělali. Pokřik našich fanoušků Hostivař, Hostivař, ukaž nám svou pravou tvář zněl soupeřům ze Strašnic podobně hrozivě, jako před pár staletími píseň Kdož sú Boží bojovníci. Inu, časy se mění, a je dobře, že sudlici a vozovou hradbu vystřídal kopací míč. K měsíci květnu se váže také tradice polibku pod rozkvetlým stromem. Nebudete hubovat farníky, když je při této činnosti u kostela nachytáte? Ale kdepak. Naopak. Je to krásná tradice. Pravda, my kněží se jí zúčastňovat příliš nemůžeme - tedy pokud nechceme být na předních stránkách bulvárních plátků - ale jinak člověka potěší, když se dva lidé mají rádi a dovedou si to dát krásně najevo. Kolem kostela pár rozkvetlých stromů máme, takže nejenže nebudu nikomu hrozit z okna, ale každého rád uvítám třeba na kávu. Co máte vy osobně na květnu nejraději? Krásné večery. Romantiku zapadajícího slunce si užívám plnými doušky. S Karlem Hynkem Máchou si zanotuji něco o pozdním májovém večeru, pomodlím se za všechny, kteří v hostivařském obvodu bydlí, a poprosím Boha o jejich ochranu. (ran) Hostivařský kněz Mariusz Kuźniar Pod vedením zkušených vodních záchranářů funguje v hostivařském bazénu oddíl vodních záchranářů od roku Mladí záchranáři ve věku od 8 do 18 let pilně nejméně 2x týdně trénují. Jsou opravdu všestranní, nejen plavou, zvládají záchranářské techniky ve vodě i na suchu, ale umí si poradit i na skalách. Záchranáři Prahy 15 jsou známí po celé republice díky svým vynikajícím výkonům. V letošním roce se uskutečnily mezinárodní závody Grand - Prix - Moravia rescue - live v Brně, kde Prahu 15 reprezentovalo družstvo chlapců ve složení Ondřej Machota (1989), Radek Holešinský (1990), Jakub Macháček (1990) a Martin Mácha (1993). Hoši po roční přípravě obstáli v silné mezinárodní konkurenci celkově šestým místem skvěle. Stříbrné a bronzové medaile však přivezli z jednotlivých disciplín a ty nejsou o nic méně zasloužené. Dále Praha 15 velmi úspěšně bojovala na Mistrovství ČR v Sokolově. Družstvo nejmladších Tereza Rojková, Anna Talianová, KVĚTEN 2007 Obyvatelé Prahy 15 se u vody skutečně bát nemusejí Filip Oplt a Martin Binder obsadilo první místo. Družstvo mladšího dorostu Petra Žákovská, Dominika Petrovová, Petr Kupsa a Martin Mácha se umístilo na druhém místě. Družstva staršího dorostu skončila na třetím a pátém místě. Velký úspěch slavili i závodníci jednotlivci. Celkově Praha 15 vybojovala jednu zlatou, osm stříbrných a pět bronzových medailí. V měsíci dubnu v závodě o Pohár starosty města Neratovic byla pražská vodní záchranka opět velmi úspěšná. Kromě výborné reprezentace a umístění družstev, závodníci přivezli jeden zlatý pohár Martin Mácha, stříbrný Markéta Soukupová a tři bronzové poháry Jakub Macháček, Petr Kupsa a Denisa Tomanová. V měsíci květnu a červnu se uskuteční další soutěže O putovní pohár starosty města Třebíče, Mistrovství republiky mládeže do 18 let volná voda, Třebíč. Mistrovství republiky družstev a Záchranných týmů VZS ČČK Kadaň. Tradiční závod O pohár starosty městské části Prahy 15 byl přeložen na říjen. Mladí záchranáři zvou mezi sebe další nadšence. Přijďte za nimi do hostivařského bazénu! VZS Praha 15 DUHA a Den otevřených dveří Dne 28. dubna pořádala Společnost DUHA, o. s. - integrace osob s mentálním postižením v rámci programu Dílny - Den otevřených dveří. Součástí programu byla především možnost prohlídky tréninkových dílen a prodej hezkých a kvalitních výrobků z textilní, keramické, kartonážní, výtvarné a zahradní dílny, dále pak z dřevodílny a prádelny, kde zaujala např. jedna z novinek - glycerinová mýdla pestrých tvarů, barev a vůní. Kavárna pro zákazníky připravila širokou nabídku nápojů a milá obsluha rozdávala dobrou náladu. Myslelo se rovněž na malé neposedy, kteří řádili na pískovišti nebo v dětském koutku a jejich maminkám se tak naskytlo více volného času posedět s kamarádkami nad douškem chladivého koktejlu. V rámci doprovodného programu proběhl turnaj v kopané, byl prezentován zajímavý ekologický projekt - komunitní kompostování, módní přehlídka, orientální tance, autorské čtení a závěrečná diskotéka. Tomáš Semelka Zástupkyně starosty PaedDr. Helena Lukasová navštívila Společnost DUHA v Bolevecké, kde si prohlédla dílny, včetně výrobků a pobesedovala s klienty a asistenty DUHY. Dozvěděla se o průkopnickém programu Chráněné bydlení, programu Podporované zaměstnávání a Programu dílny. DUHA, která spolupracuje s ostatními zařízeními v regionu a aktivně se podílí na různých akcích, se již plně začlenila do regionu. Duha hledá pracovníky Společnost Duha - integrace osob s mentálním postižením, přijme pracovníky na pozice asistent chráněného bydlení na HPP i ZPP. Pracovní doba zejména v odpoledních a večerních hodinách. Upřednostňujeme vzdělání sociálního směru, SŠ, VŠ, VOŠ, Vhodné i pro studenty přísl. studijních oborů. Kontakt: M. Šimonovská, tel.: ,

13 KVĚTEN Společnost Antonína Švehly si Vás dovoluje pozvat na IV. ročník vlastivědné pouti Š V E H L O V A C E S T A v sobotu dne od 14 hodin u příležitosti 134. výročí narození slavného hostivařského rodáka, československého prvorepublikového státníka za agrární stranu Antonína Švehly P R O G R A M zahájení u Švehlova pomníku, procházka po stopách Antonína Švehly, návštěva Klubu rybářů Hostivař s programem a občerstvením Pozvánka Za Výbor pro výchovu a vzdělávání MČ Praha 15 - PhDr. Marcela Štiková, za hostivařskou farnost - pan farář P. Mariusz Kuzniar a starosta TJ Sokol Hostivař, Ing. Luděk Barták Vás srdečně zvou na přednášku našeho předního astrofyzika a čestného občana MČ Praha 15 RNDr. Jiřího Grygara, CSc. na téma: Nad pampou sa blýska: kosmické záření rekordních energií v pátek 1. června 2007 od hod. v divadelním sále Švehlovy sokolovny Pavel Černý, předseda Společnosti A. Švehly Dopravní spojení: bus 154 od metra A Skalka nebo metra C Háje, zastávka Na Groši, bus 177 od metra C Opatov, zastávka Na Groši, tram 22 a 26, zastávka Na Groši Dopravní spojení: bus 271 od metra A Skalka nebo metra C Háje, zastávka Sklářská bus 154 od metra A Skalka nebo metra C Háje, zastávka Hostivařská tram 22 a 26, zastávka Nádraží Hostivař

14 14 Medaile z halového mistrovství republiky Iva Milesová na trati na 3000 m, ve kterém doběhla na 4. místě V březnu skončila halová atletická sezóna, která pro atlety z AC Kovošrot sice nebyla tak úspěšná jako loňská, přesto naši sportovci zaznamenali několik zajímavých úspěchů. Jedinou medaili na mistrovství republiky vybojoval mezi dorostenci koulař Jakub Vadlejch. Pro Kubu je koule pouze doplňková disciplína, takže nový osobní i oddílový rekord a stříbrná medaile je dobrým ukazatelem pro stoupající výkonnost v jeho hlavní disciplíně hodu oštěpem. Kuba poslal 5 kg kouli do vzdálenosti 16,07 m. Náš loňský juniorský sprinterský dvojnásobný mistr republiky Michal Vacek se mezi muži sprintery na 60 m neztratil. Z rozběhu postoupil do meziběhu ve svém nejlepším čase za 6,97 s. Meziběh dokonce vyhrál svým absolutně nejlepším výkonem 6,85 s. Ve finále měl horší start a díky jemu již nezopakoval čas z meziběhu a výkonem 6,86 s doběhl na nepopulárním 4. místě. Pro Michala to je však velký úspěch, neboť se dokázal poprvé prosadit i mezi muži. Také mezi ženami jsme měli zastoupení. Loňská devátá závodnice z ME v běhu do vrchu Iva Milesová si vyzkoušela v hale svoji formu v bězích na 1500 m a na 3000 m. Obě tratě běžela odvážně a nenechala se odradit specialistkami. V běhu na 3 km vybojovala podobně jako Vacek bramborovou medaili v osobním rekordu za 9:56,61 min a v běhu na 1500 m si vylepšila svůj absolutní osobní rekord na 4:37,00 min, což stačilo na 5. místo. Doufáme, že všichni tři budou i v létě reprezentovat nejen náš oddíl, ale i Českou republiku na ME, MS a různých mezistátních utkáních. Držte jim palce! Co čeká atletický klub v následující letní sezóně? Co se týče soutěží družstev, bude to výjimečná sezóna. Družstvo žen loni skončilo v I. lize ve skupině B na 6. místě a bude se snažit tuto pozici udržet, družstvo mužů postoupilo do II. ligy a jeho cílem je v této soutěži bez problémů obstát. První letošní akcí, kterou klub pořádal, byla již tradiční Velká cena Hostivařské přehrady Memoriál Jaromíra Květa. Běh se konal v sobotu 21. dubna v oblasti nového dětského hřiště v Hostivařském lesoparku. Na stupních vítězů jsme v předžactvu, mladším a starším žactvu viděli Janu Pavelkovou, Anežku a Elišku Přibylovy, Helenu Dobiášovou, Moniku Vyšínovou, Tomáše Chlumského a Adama Panáčka. V dorostu vyhrál svůj běh Martin Edlman. Uvidíme tyto naše mladé závodnice a závodníky také jednou mezi dospělými atlety? Klub stále přijímá nové zájemce o atletiku všech věkových kategorií: děti od 7 let až po dospělé. Najdete nás na hřišti Sportovního centra UK (u bazénu) každé pondělí, středu a pátek od hod. Ing. M. Vávrová Velká cena Hostivařské přehrady - start dorostenců Přátelé Botiče Venkovní teploty a počasí nasvědčuje letnímu období, a my si můžeme užívat sluníčka a pěkného počasí po příliš nevydařené zimě. Pokud vás láká počasí k odpočinku mimo domov, zkuste s dětmi navštívit některou naši akci: Jarní hrátky soutěže a hry pro nejmenší s jarní tématikou, lesopark Hostivař od 15 hod, značeno ze stanice Řepčická Otevřená výtvarná dílna v Golfové zdobíme rámečky, příchod mezi 10 a 12 hod, odchod volný, s sebou pracovní oděv, přezůvky, cena 25 Kč Klubový víceboj klub KVĚTEN 2007 Občanské sdružení Přátelé Botiče, o.s. vzniklo na začátku letošního roku. K jeho poslání patří zejména ochrana přírodních společenstev na území Prahy 15. Za svůj hlavní cíl si klade zachování přírodní památky Meandry Botiče a ostatních přírodních parků v Praze 15. Chceme se stát partnerem radnice MČ Praha 15 při tvorbě územního plánu hl. města Prahy v naší městské části nejen z pohledu přírody, ale i pohledu obyvatel Prahy. A to nejen těch, kteří zde bydlí, ale i těch, kteří tuto oblast využívají ke své rekreaci. Oblíbenost Hostivařského lesoparku, přehrady, Záběhlického parku i dalších souvisejících lokalit mezi Pražany je jednoznačná. Kde jinde potkáte zejména o víkendu tolik cyklistů, pejskařů a rodin s dětmi, než právě tady. Občanské sdružení nechce jen podepisovat petice. Jeho činnost má být konstruktivní. Naši členové se 18. dubna 2007 připojili k úklidu meandrů Botiče od všudepřítomných odpadků pořádaného Toulcovým dvorem. Více informací o naší činnosti naleznete na internetové adrese Připojte se k nám i Vy, práce nás čeká hodně. Přátelé Botiče, o. s. Chodba od 15 hod Turnaj v šipkách - klub Chodba od 15 hod Den dětí na kolečkách Objeď svět hřiště ZŠ Bellova od 15 hod, soutěže, závod koloběžek, jízda zručnosti aj Den dětí v Golfové Námořnický den od 14 hod, dětské hřiště před Domem UM Pokud ještě nemáte vybrán letní tábor pro děti, podívejte se na naší aktuální nabídku na Vedle tuzemských táborů nabízíme i tábory do Chorvatska.

15 KVĚTEN ZASKLÍVÁNÍ LODŽIÍ volejte levnûji ISO 9001: KVALITA NÍZKÁ CENA PŘÍMO OD VÝROBCE Balkon system, s.r.o. mobil: certifikováno S tímto inzerátem 10 % SLEVA Vážení příznivci sportu Jménem pořadatelů a spinningového klubu Káji Polívkové Vás zvu na čtvrtý ročník akce Xterra Praha který se koná v sobotu v areálu koupaliště na Hostivařské přehradě a přilehlém lesoparku. Pro ty z Vás, kterým název Xterra nic neříká nabízím vysvětlení. Xterra je závod v terénním triatlonu tedy v kombinaci tří sportů, které na sebe bezprostředně navazují a jedou se jako jeden závod. Těmito disciplínami jsou plavání, jízda na kole, v tomto případě na horském nebo trekkingovém, a běh. V rámci akce Xterra Praha se jezdí tradičně dva závody. Prvním je závod pro širokou veřejnost, která se nevěnuje tomuto sportu závodně, ale na rekreační úrovni zvládá tyto tři sporty. V našem závodě Xterra Easy máte jedinečnou možnost vyzkoušet ve velmi přijatelných objemech 200 m plavání 8 km na kole a 1,8 km běhu atmosféru triatlonu, vyzkoušet hranice svých možností a odolnosti a udělat něco navíc pro svou kondici. Trať závodu Xterra Easy je nejen délkou, ale i profilem a technickou nenáročností opravdu postavena tak, aby ji zvládl prakticky každý. Kdo se bojí plavání tak vězte, že voda mívá kolem 20 C a z těch 200 m se dá aspoň 50 m brodit, na kole ujede 8 km snad každý a 1,8 km se dá v nejhorším i ujít za 15 min. Z toho jasně plyne, že se nemusíte ničeho bát a tak si přijďte zkusit něco nového. Druhým závodem je Mistrovství České republiky v terénním triatlonu. To už závod z kategorie dospělých a rozhodně nebude Easy. Jeho délka je více než trojnásobná a na jeho náročné trati se představí nejlepší čeští závodníci a závodnice v souboji o tituly mistrů republiky. Kdo si zajede závod Easy dokáže se jistě užít tuto atraktivní podívanou. Závodníci projedou v průběhu dvouhodinového závodu prostorem koupaliště celkem šestkrát, takže se určitě bude na co dívat. Tohoto závodu se také jako jedna z favoritek zúčastní domácí (bydlí na sídlišti Košík) závodnice Kája Polívková, kterou možná znáte spíš jako spinningovou instruktorku v nedalekém SBC. Je mistryní ČR v této disciplíně z roku 2005 a loni skončila na třetím místě. Na domácí trati se jistě bude chtít ukázat ve skvělé formě a Vy ji můžete svou podporou povzbudit. Na všechny závodníky čeká nejen občerstvení na trati a v cíli, ale také oběd a točený Staropramen zdarma, no a na nejlepší pěkné ceny. Přihlásit se můžete buď předem na stránkách, kde najdete také všechny podrobnosti nebo na místě, v areálu koupaliště Hostivař v sobotu od 8 do 10 hod. Start závodu Easy je v 11 hod. Nezapomeňte na plavky, kolo, helmu a boty na běh. Těšíme se na Vás Za pořadatele Petr Polívka ředitel závodu Sportovní liga základních škol v cyklistice Dne proběhla další ze sportovních soutěží v rámci sportovní ligy základních škol O putovní pohár starosty MČ Praha 15 v cyklistice. Účast byla opravdu hojná. Sešlo se přes 120 účastníků a všichni bojovali jako o život. Naštěstí nikomu o život nešlo, i když pár rozbitých kolínek se objevilo. Největší radost měl nejspíš profesionální trenér TJ Cykloprag Antonín Eis, který vede sportovní třídu cyklistů na ZŠ Hostivař, odkud pocházela velká část jezdců. Počasí nám přálo, a přestože závod skončil až v odpoledních hodinách, závodníci a závodnice fandili do úplně poslední chvilky. Výslednou listinu najdete na www stránkách ZŠ Hostivař. Mgr. Šárka Loukotová ZŠ Hostivař

16 16 KVĚTEN 2007 PSYCHIATRICKÁ AMBULANCE MUDr. Ilona Divácká, MBA Golfová 910/ Praha 10-Hostivafi Telefon: Mobil: Fax: Ordinace má smlouvu s následujícími zdravotními poji Èovnami: VZP (111), HZP (205) a ânzp (222). ZASKLENÍ LODŽIE VÁM ŠETŘÍ TEPLO A PENÍZE NEJVĚTŠÍ VÝROBCE V ČR! Zaskleno více než balkonů Držitel ISO 9001:2001 MONTÁŽE PROVÁDÍME PO CELÝ ROK! OPTIMI, spol. s r.o. Dubečská 4/74, Praha 10 tel.: fax: ZDARMA VOLEJTE SYSTÉM POSUVNÝCH A OTOČNÝCH TVRZENÝCH SKEL KOSMETICKÝ SALÓN Zlatá růže Pražská 3a, Praha 10 tel. záznamník: mobil: Odborně Váš ošetří zdravotní sestra-kosmetička, profesionální kosmetikou i pro alergiky. Kosmetické přípravky Dr. TEMT, Vídeň, Rakousko (široké spektrum pleťových masek a ampulí). specializace na ošetření aknózní pleti ošetření pleti laserem (akné, opary, spáleniny, jizvy, strije, ekzémy) aplikace laserové čistící a hydratační pleťové masky enzymatická regenerace pleti STĚHOVÁNÍ - NONSTOP, FA NYKL - byty - kanceláře - trezory - piana tel./mob.: , Prodlužování a modeláž nehtů. Zaváděcí ceny. Pouze za materiál. Tel.: ZÁKLADNÍ ŠKOLA HORNOMĚCHOLUPSKÁ v Praze 10 Hostivaři přijme od učitele angličtiny. Možnost ubytování. Kontakt: , PŘÍSTROJE LPG Endermologie tvarování postavy a odstraňování celulitidy Cosmécanique přístrojový facelifting bez skalpelu KOSMETICKÉ SLUŽBY depilace korkým voskem KOSMETIKA SELVERT BIODROGA Drtikolova 501/ 2, Praha 10 tel.: , mobil: s.r.o. Trojanova 335, Slaný Výroba a montáž plastových oken a dveří Tel.: Fax: Obchodní zastoupení v Kladně: tel.: fax: Pro vás již 14 let na trhu PRONAJMEME ŘADOVÉ BETONOVÉ GARÁŽE PRO OSOBNÍ A UŽITKOVÁ VOZIDLA V AREÁLU FIRMY MAHRLA V PRAZE 10 - DOLNÍCH MĚCHOLUPECH V ULICI ZA ZASTÁVKOU volejte velikost garáže 14,5 m 2 oplocený areál s noční strážní službou možnost využití pro soukromé osoby i firmy nájemní smlouvu lze uzavřít až na dobu 10 let vzdálenost 10 min. chůze na zastávku MHD Na Křečku cena měsíčního nájmu 1500, Kč Kontaktní osoba Ing. Mahrla tel.: fax: mob.:

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Sportovní aktivity - 23-

Sportovní aktivity - 23- Sportovní aktivity Na škole pracuje Školní sportovní klub v čele s předsedou a absolventem školy Mgr. Šimonem Lánským. Počet členů je 42. Celoročně pracuje v rámci tohoto klubu volejbalový kroužek studentek.

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha

SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Konečně Mezi Talenty www.skslaviapraha.cz SK Kometa Praha a SK Slavia Praha Sportovní uskupení se zaměřením a specializací na volejbal a tenis Kdo jsme: Sportovní uskupení s úspěšným třináctiletým působením

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Praha bez předsudků 2010

Praha bez předsudků 2010 V Praze dne 11. 2. 2010 Vážení přátelé, sportovně sociální projekt prevence kriminality a sociálně patologických jevů Sport bez předsudků 2010, který letos probíhá již 7. rokem, si Vás a Vaši základní

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem

Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161. Evropa otevřená všem, škola otevřená všem Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická Choustníkovo Hradiště 161 544 42 tel.: 499 392 806, mobil 777 005 791 e-mail:zslogo@specskola.cz www.specskola.cz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Evropa

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org.

Kids Art Club eská škola bez hranic http://www.czechcentres.cz/london/stranka.asp?id=2793&menu=8499 Kids Art Club www.kidsartclub.org. Mikuláš 2008 Kids Art Club pod záštitou ambasády České republiky v Londýně a s intenzivní spoluprací s Českým kulturním centrem v Londýně, byl založen na začátku října 2007. V polovině roku 2008 se stal

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008

ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU. SHM Újezd u Brna. V Újezdě u Brna 15. března 2008 ZPRÁVA O ČINNOSTI KLUBU SHM Újezd u Brna 2008 V Újezdě u Brna 15. března 2008 členská základna Na konci školního roku 2006/07 měl náš Klub 204 členů. V současné době, tedy v březnu 2008 se pohybujeme na

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA

Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Ver.03/2013 SANOMA MEDIA PRAHA 2013 MEDIA DATA Vlasta Jediný opravdu český týdeník pro ženy Vlasta je tradiční a proto důvěryhodná. Vlasta je moderní a proto stále milovaná a žádaná. Vlasta je partnerkou

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání Krumlovský hastrman Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání o putovní pohár starosty města Č. Krumlov 5. dubna 2008, 11.00-16.00 hod Český Krumlov start a cíl v prostoru Městských sadů

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012

PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12. 10. května 2012 PB STŘEDOŠKOLSKÝ POHÁR 12 10. května 2012 Obsah Představení projektu Program Propozice Herní struktura Kvalifikace Ceny pro soutěžící Pořadatel Promotér Místo konání PB Středoškolský pohár 2012 Šestý ročník

Více

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016

ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 ZŠ Táborská & Klub volného času KROUŽKY 2015/2016 Nenechte své děti nudit se doma! V letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatou nabídku kroužků. Vyplněné přihlášky prosím odevzdávejte třídním učitelům

Více

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy

Část Ulice číslo popisné číslo okrsku Volební místnost Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Horní Měcholupy (adresy mimo ulice) 24 Okrsek 912 ZŠ Křimická 314, Praha 10 - Horní Měcholupy Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo ulice) Hostivař (adresy mimo

Více

Základní škola včera a dnes

Základní škola včera a dnes ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZŠ a MŠ ZAJEČOV Základní škola včera a dnes www.zszajecov.websnadno.cz V 90. letech minulého století vycházely Zaječovské listy a tehdejší pan ředitel RNDr. Radoslav Nop v nich často

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 Statutární zástupci, ředitelky o.p.s. PaedDr. Božena Havelková Mgr. Eliška Kovářová Ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Helena Hlouchová Zástupkyně ředitele školy pro

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014

Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 Kategorie sportovní kolektiv Blansko roku 2014 VZPĚRAČI BOSKOVICE, TJ SOUz Boskovice Trenér: Čestmír Sekanina Složení kolektivu: Lukáš Liška (kapitán), Petr Mareček, Miroslav Parolek, Ondřej Hovjacký,

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy

Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy Nejrozsáhlejší vzdělávací projekt ve fotografii pro studenty středních škol, žáky 2. stupně základních škol a jejich pedagogy probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT)

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2004 Jak v předcházejících letech, tak i letos byli čtenáři obou oddělení, dětského i dospělého, seznamováni s životními výročími známých českých

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více