SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI"

Transkript

1 SERVISNÍ BULLETIN INFORMACE K SERVISNÍ KAMPANI VZTAHUJE SE NA MODELY : FP270, FP280, FP290 SKUPINA / PODSKUPINA: SKLÍZECÍ ŘEZAČKY VĚC: KAMPAŇ H32 (2010) TOP UPGRADE - ÚPRAVA SBĚRAČE FP200 POPIS: Tato kampaň popisuje úpravy sběrače trávy série FP200: ÚNOR Strana 1/23 CZ Problémy: 1. Špatný přenos materiálu mezi prsty sběrače a šnekovým dopravníkem, což bylo zapříčiněno ohnutými nebo zlomenými prsty. 2. Nedostatečná rychlost prstů sběrače, což vedlo ke špatnému plnění a předčasné poruše prstů sběrače. 3. Agresivní pohyb vzdušných zábran a písnice ovládání zasouvání prstů při aktivaci zpětného chodu 4. Pomalý pohyb pístnice ovládání kol sběrače, což bylo zapříčiněno vnitřní netěsností přídavného ventilu. 5. Systém stavitelných prstů trpí častými poruchami, což je způsobené nadměrným opotřebením pouzder, která se uvolní v držáku prstů. ŘEŠENÍ: VE VÝROBĚ: Zlepšení bylo v produkci vyřešeno následovně: 1. Prsty sběrače se ohnuly či upadly. U prstů sběrače se změnil materiál a doplnili se o podpory ve výrobě zavedeno od sériového čísla xx Nedostatečná rychlost sběrače. Byl přidán senzor rychlosti sběrače a jeho ochranný kryt ve výrobě zavedeno od sériového čísla xx Agresivní pohyb hydraulicky ovládaných součástí. Na přívodní hydraulickou větev z řezačky byla vložena clona o vnitřním průměru 1 mm ve výrobě zavedeno od sériového čísla xx

2 4. Pomalé pohyby pístnice. Byl přidán nový zpětný ventil ve výrobě zavedeno od sériového čísla xx Systém stavitelných prstů selhával. Pouzdra jsou již přilepena k držákům prstů ve výrobě zavedeno od sériového čísla xx SERVIS: Tato kampaň je spojena s kampaněmi H33 a H34 a je organizována TOP UPGRADE Teamem zaslání potřebných dílů ke zmíněným kampaním. Upozornění: NEOBĚDNÁVEJTE SI SAMI ŽÁDNÉ DÍLY. Jejich následné nárokování / reklamace nebudou akceptovány. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Technický servis ZT New Holland Agrotec a.s. Hustopeče. Na všech strojích, pro které platí následující opravy, je nezbytné tyto zlepšení provést. Poznámka: Kampaně H33 a H34 musí být řešeny společně s kampaní H32, jelikož cestovní náklady jsou uznány pouze u kampaně H33. Náklady na cestovné nejsou součástí kampaně H34. Opravy se dělí do šesti různých kapitol. Úroveň 4 má dvě různé části. Ne na všech strojích se budou provádět úpravy ze všech šesti kapitol. Úroveň 1 FP270 prsty sběrače se ohýbají nebo lámou: Úroveň 2 FP280 prsty sběrače se ohýbají nebo lámou: Úroveň 3 FP290 prsty sběrače se ohýbají nebo lámou: Namontujte novou podpěru prstů a vyměňte příslušné díly. Spojte tuto opravu s opravou z kapitoly 4. Na straně 7 najdete pokyny k opravě. Úroveň 4. Úroveň 4A nedostatečná rychlost sběrače: Namontujte nový senzor rychlosti přiháněče a jeho kryt. Viz pokyny k opravě na straně 9. Úroveň 4B agresivní pohyb hydraulicky ovládaných součástí: Namontujte clonu o průchodnosti 1 mm na přívodní hydraulickou větev z řezačky. Viz pokyny k opravě na straně 12. Úroveň 5. Pomalý pohyb pístnice: Opravte hydraulický systém montáží nových zpětných ventilů. Viz pokyny k opravě na straně 14. Úroveň 6. Porucha systému stavitelných prstů: Namontujte a nalepte nová pouzdra na držáky prsů. Viz pokyny k opravě na straně CZ

3 Platné pro stroje: Výrobní číslo Dealer Číslo kampaně Popis Ukončení kampaně Provedeno Zaslán reklamační protokol Arbo Klatovy Meclov H32 (2010) Top Upgrade - FP270 Pick Up General Upgrade 31/12/2010 No No Opall PD Gbely H32 (2010) Top Upgrade - FP270 Pick Up General Upgrade 31/12/2010 No No Arbo Klatovy Mr. Bílý H32 (2010) Top Upgrade - FP270 Pick Up General Upgrade 31/12/2010 No No Opall Budča H32 (2010) Top Upgrade - FP270 Pick Up General Upgrade 31/12/2010 No No 273N50004 Agrima Žatec ZS Skalsko H32 (2010) Top Upgrade - FP270 Pick Up General Upgrade 31/12/2010 No No Opall Budča H33 (2010) Top Upgrade - FR9000 General Upgrade 31/12/2010 No No Agrima Žatec ZS Skalsko H33 (2010) Top Upgrade - FR9000 General Upgrade 31/12/2010 No No Arbo Klatovy Meclov H33 (2010) Top Upgrade - FR9000 General Upgrade 31/12/2010 No No Arbo Klatovy Mr. Bílý H33 (2010) Top Upgrade - FR9000 General Upgrade 31/12/2010 No No Opall PD Gbely H34 (2010) Top Upgrade - Row Guidance Kit Upgrade 31/12/2010 No No Opall PD Gbely H33 (2010) Top Upgrade - FR9000 General Upgrade 31/12/2010 No No 3 CZ

4 VZTAHUJE SE NA TYTO DÍLY: Níže uvedené čísla dílů nesmí být objednány přes ASAP. Příslušné objednávky dílů vám budou automaticky zaslány. Popis Kusů Číslo dílu Úroveň 1 FP270: Sada dílů pro zesílení prstů sběrače Úroveň 2 FP280: Sada dílů pro zesílení prstů sběrače Úroveň 3 FP290: Sada dílů pro zesílení prstů sběrače Úroveň 4 (4A a 4B): Senzor rychlosti sběrače a clona Úroveň 5: Sada dílů pro úpravu hyd. systému Úroveň 6: Sada pouzder držáků prstů 1 CMAG00H32A 1 CMAG00H32B 1 CMAG00H32C 1 CMAG00H32D 1 CMAG00H32E 1 CMAG00H32F ČASOVÁ NORMA: Popis Čas (hodiny) Číslo opravy Úroveň 1 FP270: Zesílení prstů sběrače Úroveň 2 FP280: Zesílení prstů sběrače Úroveň 3 FP290: Zesílení prstů sběrače Úroveň 4 (4A a 4B): Montáž senzoru rychlosti sběrače a clony Úroveň 5: Úprava hydraulického systému Úroveň 6: Výměna pouzder držáků prstů H H H H H H CZ

5 VÍCENÁKLADY: Popis Úroveň 6: Drobný materiál Euro CESTOVNÍ VÍCENÁKLADY: Cestovní náklady nelze nárokovat na kampaň H32 sběrače FP200, kde je součástí řezačka FR9000, která též spadá pod kampaně H33 a H34. Vyjímaje: V případech, kde sběrač FP200 je spojen se strojem FR9000, který nespadá pod kampaně H33 a H34. Popis Čas (hodiny) Číslo opravy Náklady na cestu Pouze po schválení TOP UPGRADE Team managerem REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ: Reklamační protokoly budou řešeny běžným způsobem : Causal Part No. 8CAMPH32 Fault Code 99H Claim Type 23. Poznámka: Za tuto kampaň předložte pouze jeden reklamační protokol, který zahrne všechny uskutečněné kapitoly oprav. DŮLEŽITÉ: V textu popisu servisní kampaně popište které úrovně kampaně byly na stroji provedeny. Příklad: "kapitoly 1, 4, 5 a 6 oprava byla provedena". TERMÍN DOKONČENÍ: Nejzazší termín pro ukončení kampaně je konec prosince VYŘAZENÉ DÍLY: Všechny odstraněné díly musí být již před sešrotováním znehodnoceny. 5 CZ

6 KAMPAŇ H32 ÚROVEŇ 1, 2 A 3 ZESÍLENÍ PRSTŮ PŘIHAŇEČE POKYNY K OPRAVĚ Před zahájením opravy, prosím, přečtěte všechny níže uvedené instrukce. Sada CMAG00H32A/B/C obsahuje: Sada Popis Kusů CMAG00H32A (FP270) Sada zesílení prstů 5 CMAG00H32B (FP280) Sada zesílení prstů 7 CMAG00H32C (FP290) Sada zesílení prstů 9 Každá sada pro zesílení prstů obsahuje následovní: Díl Popis Kusů Číslo dílu 1 Podpěra (zesílení) Šroub M8x Pojistná matice Obr Důležité: Zvedněte sběrač a zajistěte ho bezpečnostní pákou (1) a to na pravé i levé pístnici. Opatrně spusťte lištu na bezpečnostní páky. Obr Vhodně umístěte stroj v dílně či na tvrdé rovné ploše. Aktivujte parkovací brzdu. Vypněte motor a vytáhněte startovací klíček. 3. Zvedněte větrnou zábranu (1). 4. Napříč celou lištou demontujte vodící lišty prstů sběrače (2), tím se zpřístupní hřídele prstů. Obr. 3 6 CZ

7 5. Demontujte spojovací materiál prstů a namontujte nové podpory (1) s číslem dílu , nové šrouby (2) a matice (3), které byli součásti sady. Důležité: Pokud již sběrač pracoval na poli, je možné, že držák prstů může být již ohnutý. V tomto případě použijte vhodné kladivo na jeho narovnání. Docilte minimální mezery (1) mezi držákem a novou podporou. Obr V obráceném pořadí demontáže namontujte díly. Důležité: Na strojích, které spadají pod kapitolu 4A, MONTÁŽ SENZORU RYCHLOSTI SBĚ- RAČE SBĚRACÍHO ÚSTROJÍ, nemontujte nazpět ochranné plechy prstů sběrače (viz Obr. 5). Stroje, které spadají pod kapitolu 6, VÝMĚNA POUZDER DRŽÁKŮ PRSTŮ ŠNEKOVÉHO DOPRAVNÍKU, je nutné před další úpravou nastudovat instrukce kapitoly 5. Obr. 5 7 CZ

8 KAMPAŇ H32 ÚROVEŇ 4A MONTÁŽ SENZORU RYCHLOSTI SBĚRAČE SBĚRACÍHO ÚSTROJÍ POKYNY K OPRAVĚ Před zahájením opravy, prosím, přečtěte všechny níže uvedené instrukce. Potřebné díly ze sady CMAG00H32D: Díl Popis Kusů Číslo dílu 1 Senzor Kryt Vhodně umístěte stroj v dílně či na tvrdé rovné ploše. Demontujte sběrač, tak jak je uvedeno v návodu k obsluze v kapitole 3. Aktivujte parkovací brzdu. Vypněte motor a vytáhněte startovací klíček. 2. Pomocí bateriového vypínače odpojte baterie. 3. Zvedněte rám větrných zábran (1). Bezpečným způsobem větrné zábrany (2) připevněte k rámu. Obr Jestliže jste v Kapitole 1 neodstranili na levé i pravé straně vodící lišty (1 a 2), odstraňte je nyní. 5. Odstraňte prostřední vodící lištu (3). Obr. 2 Obr. 3 8 CZ

9 6. Demontujte a úplně vyřaďte plnící uzávěr (1) na vrchní straně převodovky sběrače. Důležité: Přes plnící otvor převodovky zkontrolujte, zda je jeden zub převodu k tomuto plnícímu otvoru středově umístěn. V případě potřeby pootočte sběračem. Poznámka: V případě, že hydraulický systém sběrače není připojený k žacímu ústrojí, je třeba volné spoje na zadních hydraulických hadicích zajistit proti svévolnému pohybu. Obr Namontujte nový senzor (1) s objednacím číslem , který byl součástí sady a namontujte ho do plnícího otvoru převodovky. Senzor pomalu zašroubujte tak daleko, až se lehce dotkne zubu převodu. Poté senzor o jednu celou otáčku vyšroubujte. V této správné poloze zajistěte senzor matkou (2) a to silou 10 Nm. Obr. 5 V zadní části sběrače: 8. Demontujte kryt (1). Obr Přestřihněte stahovací pásku (1) a kabelové vedení s konektorem X301 (2) dejte na rám sběrače. Poznámka: konektor X301 (2) má dva dráty: modrý drát 097 v konektoru pin 1 žlutý drát 096 v konektoru pin 2 Obr. 7 9 CZ

10 10. Umístěte konektor X301 (2) na horní část převodovky (1) směrem ke sběrači. 11. Spojte senzor (3) s konektorem X301 (2). 12. Povolte čtyři šrouby (4). Obr Nový kryt (3) s objednacím číslem , který je součástí sestavy, namontujte na převodovku (1) viz Obr Dejte kabelový svazek pod kryt. 16. Čtyřmi původními šrouby (2) připevněte kryt. 17. V obráceném pořadí demontáže namontujte díly sběrače. Poznámka: Dále již nemontujte celý sběrač na stroj a pokračujte další kapitolou opravy. Obr CZ

11 KAMPAŇ H32 ÚROVEŇ 4B INSTALACE HYDRAULICKÉ CLONY POKYNY K OPRAVĚ Před zahájením opravy, prosím, přečtěte všechny níže uvedené instrukce. Potřebné díly ze sady CMAG00H32D: Díl Popis Kusů Číslo dílu 1 Clona Odstraňte spojovací pásku (1), která drží hydraulické hadice pohromadě. Obr Odpojte hydraulickou hadici (3) na obou koncích (1 a 2). Tzn. před deskou D rychlovýměny a na straně sběrače. 3. Odstraňte spojovací pásku a hadici (3). Obr. 2 Obr CZ

12 4. Na rychlospojku (1) namontujte clonu (5) s objednacím číslem , které je součásti sady. Koncovku (2) hadice (3) spojte s clonou (5). 5. Opět hadici na straně sběrače připojte a jen rukou utáhněte koncovku hadice (4). Obr Natáhněte hadice ve směru od sběrače. Viz Obr Vyrovnejte hadice a potom pevně dotáhněte koncovku hadice (4, Obr. 4) 6. Sepněte vhodnou stahovací páskou všechny hydraulické hadice (z Obr. 5) dohromady. Obr CZ

13 KAMPAŇ H32 ÚROVEŇ 5 ÚPRAVA HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU NA SBĚRAČÍCH S NASTAVITELNÝMI KOLY POKYNY K OPRAVĚ Před zahájením opravy, prosím, přečtěte všechny níže uvedené instrukce. Poznámka: V závislosti na volitelných hydraulických systémech, které mohou být namontovány na sběrači (stavitelné prsty šneku nebo sada pro zvedání šneku) čísla v tomto návodu na opravu nemusí zcela odpovídat variantě sběrače. Obsah sady CMAG00H32E: Díl Popis Ks Číslo dílu 1 Ventil šroubení Šroubení Šroubení Vhodně umístěte stroj v dílně či na tvrdé rovné ploše. Demontujte sběrač, tak jak je uvedeno v návodu k obsluze v kapitole 3. Aktivujte parkovací brzdu. Vypněte motor a vytáhněte startovací klíček. 2. Pomocí bateriového vypínače odpojte baterie. Obr Vytočte šroub a odpojte el. konektor (1) z ventilu. 4. Odpojte dvě hydraulické hadice (2) pro pohyblivá kola, dvě hydraulické hadice (3), které vedou ze stroje a další dvě hadice (4), které jsou z usměrňovače hmoty. Poznámka: Na strojích vybavených sadou pro zvedání šnekového dopravníku odpojte koncovky hadic z ventilu. 5. Odpojte (pokud jsou) dvě hadice (5), které jsou od prstů šneku a dvě T-šroubení (6). 6. Demontujte ventil z rámu. Obr Použijte původní šrouby a připevněte ventil těmito šrouby v děrách označených pozicí Přes upevněný ventil vhodně označte nové díry (závity), které vzniknou na rámu (2). 9. Demontujte ventil a na dvou vámi označených místech vyvrtejte v rámu díru o průměru 5 mm. 10. Do děr vyřezejte závit M6. Obr CZ

14 Na dvou nových ventilech (1) s číslem dílu : 11. Namontujte a dotáhněte dvě nova šroubení (2) s číslem dílu a to v místech označení 2A a 2B. Na jednom z těchto ventilů, které je označen jako A1: 12. Namontujte a dotáhněte dvě nová šroubení (3) s číslem dílu a to v místech označení 3A a 3B. Poznámka: Tyhle dva nové ventily jsou identické souměrné. Obr. 4 Na druhém novém ventilu, který bude označovaný jako A2: 13. Namontujte dva nové 90 šroubení (1) s číslem dílu a to v místech označení 3A a 3B a pouze rukou je dotáhněte. 14. Smontujte tyto dva ventily (A1) a (A2) na ventil (1) viz Obr. 6. Obr. 5 Obr CZ

15 15. Za pomocí původních šroubů namontujte ventil do nového místo na rámu. Poznámka: Ventil A2 (s 90 šroubením) musí být umístěn v té pozici, jak je uvedeno na Obr. 7. Obr Zvedněte rám větrných zábran (1). Bezpečným způsobem větrné zábrany (2) připevněte k rámu (1). 17. Povolte příchytky hadic (3) a dvě koncovky (4) na hydraulické pístnici. Obr Povolte příchytku hadic (1) tím pádem se povolí hadice od pístnice kol sběrače. Obr Povolte koncovky (1) na pravé straně pístnice. Obr CZ

16 19. Odpojte hydraulické hadice (1) od pístnice. 20. Demontujte příchytku hadic (2). Obr Připojte tyto dvě hydraulické hadice, které vedou z pístnice kol sběrače do spodního ventilu A1. Důležité: na ventil A1 přiveďte hydraulické hadice dle schématu zapojení. Poznámka: zajistěte, aby hadice byly bez předpětí. Obr Spojte dvě hadice (1), které vedou ze stroje na hlavní ventil (2). Důležité: Spojte místa E a D z rychlospojky 3 do P1 a P2 na hlavní ventil. Podívejte se na hydraulické schéma z Obr. 18, 19 nebo 20. Obr. 13 Na strojích se stavitelnými prsty šneku: 23. Na ventil A2 namontujte dvě T-šroubení (1) a na ně připojte dvě hadice (2). 24. Na T-šroubení (1) namontujte dvě hadice (3), které jsou od pístnice větrných zábran. Důležité: Dle Obr. 19 zapojte hydraulické pístnice (2 a 3) s ventilem A2. Poznámka: Zajistěte, aby hadice byly bez předpětí. 26. Utáhněte všechny koncovky a příchytky hadic. Obr CZ

17 Na strojích jen s větrnými zábranami: 27. Spojte dvě hadice (1) z pístnicí větrných zábran na ventil A2. Důležité: Olej přiváděný pod píst (expandující pístnice) by měl být připojený na vstup 3A ventilu A2 (viz Obr. 18). Poznámka: Zajistěte, aby hadice byly bez předpětí. 28. Utáhněte všechny koncovky a příchytky hadic. Obr. 15 Na strojích s volitelným příslušenstvím zvedání šnekového dopravníku: 29. Namontujte koncovky hydraulických hadic (1) na ventil A2. Důležité: Dle Obr. 20 zapojte hydraulické pístnice (2 a 3) s ventilem A2. Poznámka: Zajistěte, aby hadice byly bez předpětí. 30. Utáhněte všechny koncovky a příchytky hadic. Obr. 16 Na strojích se stavitelnými prsty šnekového dopravníku: 31. Nasměrujte hadice (1), tak je znázorněno na Obr. 17 a vhodně je připevněte k držáku (2) stahovací páskou. 32. Znovu je uchyťte gumovou příchytkou (3). Poznámka: Zajistěte, aby hadice byly bez předpětí. 33. Spusťte větrné zábrany. 34. Zkontrolujte vedení všech hydraulických hadic a dotáhněte všechny koncovky a příchytky hadic. 35. Připojte lištu (viz Úroveň 3 v Návodě k obsluze) k řezačce a zkontrolujte funkčnost celé hydrauliky sběrače. Obr CZ

18 Schéma hydraulického zapojení pro stroje s nastavitelnými koly sběrače a s větrnými zábranami. Obr Pístnice kol sběrače. 2. Pístnice větrných zábran. Schéma hydraulického zapojení pro stroje s nastavitelnými koly sběrače, větrnými zábranami a stavitelných prstů šnekového dopravníku. Obr Pístnice kol sběrače. 2. Pístnice větrných zábran. 3. Pístnice ovládání prstů šnekového dopravníku. 18 CZ

19 Schéma hydraulického zapojení pro stroje s nastavitelnými koly sběrače, větrnými zábranami a systémem zdvihu šnekového dopravníku. Obr Pístnice nastavitelných kol. 2. Pístnice větrných zábran. 3. Pístnice zdvihu šnekového dopravníku. 19 CZ

20 KAMPAŇ H32 ÚROVEŇ 6 VÝMĚNA POUZDER PRSTŮ POKYNY K OPRAVĚ Před zahájením opravy, prosím, přečtěte všechny níže uvedené instrukce. Obsah sady CMAG00H32F: Díl Popis Ks Číslo dílu 1 Pouzdro Obr Zvedněte rám vzdušných zábran (1). Bezpečným způsobem vzdušné zábrany (2) připevněte k rámu. Obr Odpojte PTO pohon šnekového dopravníku (1) od převodovky lišty. Obr CZ

21 3. Demontujte kontrolní kryt (1). Obr Povolte šrouby (1) a demontujte prsty (2). Poznámka: Pro lepší přístup ke šroubům, pootočte šnekovým dopravníkem. Obr. 5 Na pravé straně smontovaných prstů šnekového dopravníku (pohled ve směru jízdy): 5. V případě, že je součástí zajišťovací podložka (1), narovnejte ji a vytočte šrouby (2). 6. Zopakujte demontáž i na levé straně. Poznámka: Pro lepší přístup ke šroubům, pootočte šnekovým dopravníkem. Obr Z vnitřní strany šnekového dopravníku demontujte hřídel prstů. Poznámka: Vyjmutí hřídele prstů proveďte prostrčením otvoru (2) v šnekovém dopravníku. 8. Vytáhněte hřídel otvorem. Poznámka: Poznamenejte si číslo a pořadí podložek na hřídeli. Obr CZ

22 9. K vyjmutí pouzder (1) z držáků (2) použijte vhodný nástroj (gumové kladivo, stahovák, atd.) 10. Vyřaďte stará pouzdra. 11. Důkladně vyčistěte vnitřní plochu držáků (2). 12. Pouzdra (1) s číslem dílu nalepte Loctitem 648 nebo ekvivalentním lepidlem. Měkkým kladivem (lisem) naklepněte pouzdra do držáků (2). 13. Znovu namontujte držáky na hřídel a to přesně opačném postupu, jak tomu bylo v kroku 8. Obr. 8 Na pravé straně sběrače: 14. Poklepnutím na hřídel prstů (1) docílíte minimalizaci mezery mezi závlačkou (2), podložkou (3), nábojem (4) a dílem (5). Obr Znovu usaďte smontovanou hřídel za pomocí původních dílů. Poznámka: umístěte smontovanou hřídel tak, že díl (1) bude přesně sedět na jejím obrobeném povrchu. 16. Na pravé straně utáhněte šrouby (2) (pohled ve směru jízdy). 17. Zajistěte šrouby (3) ohnutím podložky. 18. Opakujte stejný postup na levé straně hřídele. Obr Znovu namontujte prsty (1) za pomocí původních šroubů. Důležité: Dotáhněte šrouby (2) silou 10 Nm a kontramatku (3) silou 28 Nm. 20. Namontujte kontrolní kryt na šnekový dopravník. 21. Spusťte větrné zábrany a zvedněte bezpečnostní páku. Obr CZ

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci

ContiPressureCheck. Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách. Návod na instalaci ContiPressureCheck Systém pro stálou kontrolu tlaku v pneumatikách Návod na instalaci Obsah Obsah 1 Všeobecně...6 1.1 Informace k tomuto návodu na instalaci... 6 1.2 Omezení záruk... 7 1.3 Výklad symbolů...

Více

Návod k obsluze. Plukotrak Senior

Návod k obsluze. Plukotrak Senior Návod k obsluze Plukotrak Senior Předmluva Tento návod k obsluze se vztahuje k MUNCKHOF Pluck-O-Truck Senior samojízdný sběrač ovoce: Typ : Sériové číslo : Rok výroby : Výše zmíněný stroj byl vyroben společností:

Více

02/2011. Joker 5-12 RT. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

02/2011. Joker 5-12 RT. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 02/2011 Joker 5-12 RT Art.: 80800901 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE

Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE Uživatelská příručka YUKI ATV 250 BLADE Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupili čtyřkolku YUKI ATV. Čtyřkolky YUKI ATV patří mezi velmi spolehlivé výrobky vysoké kvality. U konstrukce

Více

Ranger. Vážený zákazníku,

Ranger. Vážený zákazníku, Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k volbě výrobku pro ochranu rostlin od světové jedničky v aplikační technice, firmy HARDI International A/S. Spolehlivost a funkčnost tohoto výrobku závisí na Vaší péči.

Více

T3/T3+ *9004156* Česky. Příručka pro Obsluhu. (S/N T3xxx12000 - ) Čistící a sušící stroj. 9004156 Rev. 03 (06-2010) www.tennantco.

T3/T3+ *9004156* Česky. Příručka pro Obsluhu. (S/N T3xxx12000 - ) Čistící a sušící stroj. 9004156 Rev. 03 (06-2010) www.tennantco. T3/T3+ Čistící a sušící stroj Česky Příručka pro Obsluhu (S/N T3xxx12000 - ) www.tennantco.com 9004156 Rev. 03 (06-2010) *9004156* OBSLUHA Tato příručka je dodávána s každým novým modelem. Obsahuje nezbytné

Více

Návod o obsluze a katalog součástek

Návod o obsluze a katalog součástek Obchodní značka společnosti MSE-Forks Návod o obsluze a katalog součástek Objednací kód: RE200701 Vydání: 17-10-2006 (česky) SILNÁ ŘADA RE2/RE4 TENKÁ ŘADA RE2/RE4 JEDNODUCHÁ ŘADA RE2 ŠTÍHLÁ ŘADA RE2 POSUVNÁ

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYSOKOZDVIŽNÝ PALETOVACÍ VOZÍK CLE CLE1216, CLE1229 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody

Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody reset min Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Nástěnný plynový kotel s integrovaným zásobníkem teplé užitkové vody 45 55 65 75 85 reset max max max min max 6 720 613 627-00.1O DAGAS PLUS 03-28 BT DAGAS

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

MONTÁŽ, PROVOZ A ÚDRŽBA MOTORU VERNER - 1400

MONTÁŽ, PROVOZ A ÚDRŽBA MOTORU VERNER - 1400 MONTÁŽ, PROVOZ A ÚDRŽBA MOTORU VERNER - 1400 VERNER - MOTOR Česká republika tel./fax: 649 / 21 15 76 e-mail: verner_motor@pvtnet.cz, tel./fax: 649 / 21 15 76, e-mail: verner_motor@pvtnet.cz OBSAH 1. Základní

Více

Zapojení systému m3 G2 Plazmová soustava

Zapojení systému m3 G2 Plazmová soustava Zapojení systému m3 G2 Plazmová soustava Příručka systému (CS) 0558010097 06/2014 SEZNAMTE S TOUTO PŘÍRUČKOU OBSLUHU ZAŘÍZENÍ. DALŠÍ KOPIE SI VYŽÁDEJTE U DISTRIBUTORA. UPOZORNĚNÍ Tato PŘÍRUČKA je určena

Více

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art.

11/2009. Titan 34 UW. Návod k obsluze. Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Art. 11/2009 Titan 34 UW Art.: 80060905 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte! Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 2006/42/ES

Více

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze

Sněhová fréza HS550E. Návod k obsluze. HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze Sněhová fréza HS550E Návod k obsluze HONDA POWER EQUIPMENT MFG., INC. 2000-2005 Vydání 01/04/2006 Česká verze 2 Návod k obsluze sněhových fréz HONDA HS550E Vážený uživateli, právě jste se stal majitelem

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209

Př ručka k obsluze. Válec RD 27-100 RD 27-120. 0171754cz 003 1209 Př ručka k obsluze Válec RD 27-100 RD 27-120 0171754cz 003 1209 0 1 7 1 7 5 4 C Z Oznámení o autorských právech Copyright 2009, Wacker Neuson Corporation. Všechna práva, obzvláště pak práva kopírování

Více

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Provozní návod C 50045356 12.03 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny

Více

Návod k montáži a obsluze 0150.15.14

Návod k montáži a obsluze 0150.15.14 Jednotky odlučovačů tuku pro samostatnou instalaci a úplnou likvidaci podle DIN EN 1825 a DIN 4040-100 Nerez ocel (1.4571) Provedení Typ oválné kulaté Základní provedení LIPUREX- O nebo R Rozšíření stupně

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.7 Displej vnitřní jednotky.8

Více

DFG/TFG 316s-550s. Provozní návod 03.01 - 52027271 11.06

DFG/TFG 316s-550s. Provozní návod 03.01 - 52027271 11.06 DFG/TFG 316s-550s 03.01 - Provozní návod C 52027271 11.06 Předmluva K bezpečnému ovládání vozíku jsou potřebné znalosti, které jsou obsaženy v tomto ORIGINÁLNÍM NÁVODU K OBSLUZE. Informace jsou uvedeny

Více

0.1 SEZNAM ZMĚN Změna č. Popis Změněná strana Datum

0.1 SEZNAM ZMĚN Změna č. Popis Změněná strana Datum LETOVÁ PŘÍRUČKA ULTRALEHKÉHO KLUZÁKU TST-14M Bonus Výrobní číslo : Imatrikulace : VZOR VZOR Datum vydání : Výrobce : Podpis : VZOR Číslo evidované kopie : Tento kluzák musí být provozován podle informací

Více

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži

Amarex N S 32-160. Návod k obsluze/montáži Ponorné motorové čerpadlo Amarex N S 32-160 Konstrukční velikost DN 32 Velikosti motoru: 2pólové: 02 Bez standardů ATEX Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži Amarex N S 32-160 Originální

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com

Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18. www.wackergroup.com Návod k obsluze Kolový nakladač WL 18 www.wackergroup.com Vydání červen 08 Rozhodli jste se pro nakladač Wacker děkujeme Vám za Vaši důvěru. Se svým nakladačem od společnosti Wacker dostáváte výkonný produkt

Více

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01

DS-TS 32. Návod k obsluze. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5069664 / 000 / 01 D-LP 32/ DS-TS 32 Návod k obsluze cs D-LP32/DS-TS32 Hydraulický agregát Dálková obsluha Kolejnice Řezací kotouč Ochranný kryt Hydraulické hadice Koncová zarážka Stojan kolejnic 2 Obsah 1. Všeobecné informace

Více