S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 6. schůze /6R/2012 2/6R/2012 3/6R/2012 4/6R/2012 5/6R/2012 6/6R/2012 nájem nebytových prostor v objektu Burešov 4886, ve Zlíně o celkové výměře 21,35 m2 /kancelář č. 33/ pro skladovací prostory pro *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 1.200,- Kč/rok nájem nebytových prostor v přízemí objektu nám. Míru 66, Zlín o výměře 81 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4,IČ pro bankovní pobočku UniCredit Bank na dobu určitou a to v délce 5 let s možností jednostranné opce na prodloužení doby nájmu, a to opakovaně třikrát v délce dvou let za nájemné ve výši 6000,-Kč/m2/r nájem nebytových prostor v přízemí objektu Školní 3297, Zlín o výměře 92 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro *** pro prodejnu čerstvého pečiva a cukrářských výrobků ve výši 3261,-Kč/m2/r nájem nebytových prostor v objektu Burešov 4886, ve Zlíně o celkové výměře 14 m2 /kancelář č. 28/ pro kancelář společnosti Lucidé s.r.o. pro Lucidé s.r.o., Březnice 112, Zlín 76001, IČ: na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 7.980,- Kč/ročně nájem části pozemku p.č. 673/204 k.ú. Zlín o výměře 67 m2 pro *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 1,012 Kč/m2/r k zahrádkářskému účelu za podmínky údržby studny nájem pozemku p.č. 1120/3 k.ú. Kudlov o výměře 6768 m2 pro *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a to ke dni běžného roku, ve výši - 1 -

2 0,0264 Kč/m2/r k zemědělskému využití 7/6R/2012 8/6R/2012 9/6R/ /6R/ /6R/ /6R/2012 výpůjčku části pozemku p.č. 3256/9 k.ú. Zlín o výměře 28 m2 pro *** pro úpravu stávajícího chodníku u domu od uzavření smlouvy po dobu opravy chodníku dle podmínek OUaA, OK výpůjčku části pozemku p.č. 3256/9 k.ú. Zlín o výměře 495 m2 pro *** pro oplocení a zaužívanou plochu u domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OMZ, OUaA, OK a za podmínky zachování veřejného přístupového chodníku výpůjčku části pozemku p.č. 660/19 k.ú. Zlín o výměře 35 m2 pro Technodat, CAE-systémy, s.r.o., tř. T. Bati 3295, Zlín, IČ pro rozšíření stávajícího vjezdu s přístupovým chodníkem od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OMZ, OUaA, OK a DSZO výpůjčku části pozemku p.č k.ú. Jaroslavice u Zlína o výměře 20 m2 pro *** pro předzahrádku, údržbu zeleně u domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OMZ výpůjčku části pozemku p.č. 3124/15 k.ú. Zlín o výměře 58 m2 pro NAZKO, s.r.o., Hevlínská 435/8, Praha, Zličín, IČ pro zpevněné plochy (chodníky a parkovací stání) u domu č.p Podvesná V, Zlín od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OMZ, OUaA, OK výpůjčku části pozemku p.č k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 25 m2 pro *** pro opravu stávajícího sjezdu z komunikace od uzavření smlouvy po dobu provádění stavebních prací dle podmínek OSaDŘ výpůjčku části pozemku p.č k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 60 m2 pro *** pro zaužívanou předzahrádku u domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OMZ - 2 -

3 13/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2012 nájem části pozemku p.č. 980/12 k.ú. Zlín o výměře 16 m2 pro *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 1,012 Kč/m2/r k zahrádkářskému účelu nájem části pozemku p.č. 310/36 k.ú. Prštné o výměře 100 m2 pro *** na dobu určitou 2 roky s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 0,684 Kč/m2/r k zahrádkářskému účelu záměr na výkup pozemků p.č. 1082/6 k.ú. Kudlov o výměře 70 m2, p.č. 1082/7 k.ú. Kudlov o výměře 25 m2 a p.č. 1082/9 o výměře 3983 m2 za účelem vybudování hřiště pro potřeby obyvatel místní částí Kudlov záměr na výpůjčku objektu č.p. 2, na pozemku p.č.st. 45 a p.č. 84/3 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín pro občanské sdružení Za sklem, Pardubská 293, Vizovice, IČ za účelem zřízení Aktivačního centra pro osoby s poruchou autistického spektra souhlasí s prodejem pozemku p.č. 4374/1 k.ú. Zlín o výměře 139 m2 pro *** pro rozšíření zahrady ve výši 50% CMZ, tj. 250,-Kč/m2 Zastupitelstvu města Zlína ke schválení souhlasí s prodejem zastavěné části pozemku p.č. 3249/7 k.ú. Zlín o výměře 25 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby půldomku pro *** ve výši dle CMZ tj. 1100,- Kč/m2 Zastupitelstvu města Zlína ke schválení nájem části téhož pozemku o výměře 25 m2 od uzavření smlouvy po dobu výstavby ve výši 4,- Kč/m2/r souhlasí s prodejem zastavěné části pozemku p.č. 3256/5 k.ú. Zlín o výměře 60 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby půldomku pro *** ve výši dle CMZ tj. 1100,- Kč/m2 Zastupitelsvu města Zlína ke schválení - 3 -

4 nájem části téhož pozemku o výměře 60 m2 od uzavření smlouvy po dobu výstavby ve výši 4,- Kč/m2/r výpůjčku části pozemku p.č. 3256/5 k.ú. Zlín o výměře 55 m2 pro *** pro přístupový chodník, stání pro vozidla od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OMZ, OUaA, OK 20/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2012 souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 560/26 k.ú. Mladcová o výměře do 300 m2 dle geometrického zaměření pro *** pro zahradu u RD ve výši dle CMZ, t.j. 650,-Kč/m2 Zastupitelstvu města Zlína ke schválení zamítá výpůjčku části pozemku p.č. 560/26 k.ú. Mladcová o výměře do 350 m2 pro *** pro zahradu u RD zamítá nájem nebytových prostor v přízemí objektu nám. Míru 66, Zlín o výměře 72 m2 výpůjčku nebytových prostor v přízemí objektu Obeciny 3260, Zlín o výměře 25,5 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro Sdružení dětí a mládeže Romů ČR, Obeciny 2992, Zlín, IČ ke skladovacím účelům zamítá výpůjčku části pozemku p.č. 560/26 k.ú. Mladcová o výměře 122 m2 pro *** pro příjezd k objektu RD pro parkovací stání a uložení palivového dříví nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č k.ú. Kudlov o výměře do 50 m2 pro *** pro údržbu zeleně Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí výpůjčku části pozemku p.č k.ú. Kudlov o výměře do 50 m2 pro *** pro údržbu zeleně od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OMZ - 4 -

5 25/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2012 nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 673/204 k.ú. Zlín o výměře 40 m2 pro *** k zahrádkářskému účelu Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí nájem části pozemku p.č. 673/204 k.ú. Zlín o výměře 40 m2 pro *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 1,012 Kč/m2/r k zahrádkářskému účelu nesouhlasí s prodejem pozemků p.č. 260 k.ú. Štípa o výměře 476 m2 a p.č. 261 k.ú. Štípa o výměře 687 m2 dle předložených nabídek Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí souhlasí s prodejem pozemku p.č. 866/1 k.ú. Zlín o výměře 577 m2 a st.p.č k.ú. Zlín o výměře 36 m2 a budovy bývalé trafostanice na pozemku st.p.č k.ú. Zlín pro *** pro zahradu za cenu ve výši ,-Kč s podmínkou zřízení věcného břemene přístupu přes pozemek p.č. 866/1 k.ú. Zlín pro vlastníka pozemku p.č. 865/6 k.ú. Zlín Zastupitelsvu města Zlína ke schválení zamítá nájem části pozemku p.č. 3862/1, k.ú. Zlín o výměře 37 m2 pro výstavbu základové stanice pro Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, Praha 10, PSČ , IČ snížení nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 15, Bartošova ul. ve Zlíně umístěném na pozemku p.č. st. 303/2 k.ú. Zlín o výměře 56 m2 pro prodejnu uměleckých předmětů a šperků pro Atelier Böhmová Věra s.r.o., Bartošova ul. 15, Zlín, IČ od do o 10% snížení nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 15, Bartošova ul. ve Zlíně umístěném na pozemku p.č. st. 303/2 k.ú. Zlín o výměře 101 m2 pro prodejnu hudebnin, gramodesek a CD disků pro *** od do o 10% - 5 -

6 31/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2012 změnu podnájemce části nebytových prostor o výměře 270 m2 v objektu č.p. 1739, Benešovo nábřeží ve Zlíně na pozemku st.p.č. 4835/1 k.ú. Zlín z *** na ENFIN CZ a.s., Masarykovo náměstí 162, Uherský Brod, , IČ: pro prodejnu potravin za podmínek nájemní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a za podmínky, že výše podnájmu nebude vyšší než výše nájmu výpůjčku části pozemku p.č. 3256/9 k.ú. Zlín o výměře 236 m2 pro *** pro zaužívanou zahradu a oplocení u domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OMZ, OUaA, OK výpůjčku části pozemku p. č. 16/11 k. ú. Kudlov o výměře 15 m2 pro *** pro zpevněnou plochu ze zatravňovacích dlaždic pro parkovací stání u domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, OMZ rozšíření vypůjčitele části pozemku p.č. 1624/18 k.ú. Štípa o výměře 16 m2 o *** pro sjezd z komunikace na pozemek p.č. 812/2 k.ú. Štípa od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, OMZ zrušuje usnesení RMZ č.j. 37/3R/2012 ze dne ve znění: " nájem části pozemku p.č. 956/8 k.ú. Zlín o výměře 700 m2 pro *** za účelem údržby zeleně od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OMZ ve výši 10% z CMZ, t.j. 60,- Kč/m2/r" nájem části pozemku p.č. 956/8 k.ú. Zlín o výměře 700 m2 pro *** za účelem údržby zeleně na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OMZ ve výši 1,012Kč/m2/r změnu vypůjčitele částí pozemků p.č. 608/17 a p.č. 608/19 k.ú. Zlín o celkové výměře 200 m2 z *** na *** k vybudování parkovacích stání u byt. domu na pozemku st.pl.č v k.ú. Zlín od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ - 6 -

7 37/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2012 zamítá odvolání proti části usnesení RMZ č.j. 16/3R/2012 ze dne ve znění: " zamítá výpůjčku části pozemku p.č. 1028/1 k.ú. Štípa o výměře 52 m2 pro *** pro parkovací stání u domu zamítá výpůjčku části pozemku p.č. 1028/1 k.ú. Štípa o výměře 52 m2 pro *** pro parkovací stání u domu věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených RMZ dne , č. 82/5R/2009 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek - p.č. 972/37, p. č. 2144/79, 2144/84, 2144/85, 2660/60, 2660/81, st. p. č k. ú. Zlín (kabelové vedení NN) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených RMZ dne , č. 82/5R/2009 pro - Teplo Zlín, a. s., Zlín, Družstevní 4651, IČ přes pozemky p. č. 2660/60, p.č. 1990/28 k. ú. Zlín (vodovodní a kanalizační přípojka, tepelný kanál) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených RMZ dne , č. 82/5R/2009 pro - INTERNEXT 2000, s.r.o., Vsetín, Palackého 166, IČ přes pozemek p.č. 4052/2, 4052/4 k. ú. Zlín, p. č. 1433/1, 1433/37, 1433/41, 1433/51, 1444/4 k. ú. Příluky u Zlína (optický kabel) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených RMZ dne , č. 82/5R/2009 pro - MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Olomouc, Tovární 41, IČ přes pozemek - p.č. 32/1, 530/2, 241/1 k. ú. Lužkovice (kanalizační stoky) - 7 -

8 42/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2012 věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených RMZ dne , č. 82/5R/2009 pro - Teplárna Otrokovice a.s., Otrokovice, Objízdná 1777, IČ přes pozemek - p.č. 906/1, 906/186, 906/200, 906/253, 906/256, 906/258, 906/270, 906/271 k. ú. Malenovice u Zlína (horkovod) záměr na změnu vypůjčitele části nebytových prostor o výměře 99 m2 /kancelář 14 a 36/ v objektu Burešov č.p na pozemku p.č.st k.ú. Zlín záměr na prodej části pozemku p.č. 1290/13 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře do 85 m2 záměr na prodej části pozemku p.č. 1543/2 k.ú. Příluky u Zlína o výměře do 90 m2 záměr na prodej, nájem, výpůjčku části pozemku p.č. 213/1 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře do 90 m2 zamítá záměr na prodej pozemku p.č. 1119/43 k.ú. Zlín o výměře 1127 m2 záměr na směnu části pozemku p.č k.ú. Příluky u Zlína o výměře do 30 m2 ve vlastnictví statutárního města Zlína za části pozemků p.č. 1089/22 a p.č. 1089/23 k.ú. Příluky u Zlína o výměře do 30 m2 ve vlastnictví fyzické osoby záměr na prodej, nájem, výpůjčku pozemku p.č. 3152/7 k.ú. Zlín o výměře 371 m2-8 -

9 50/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2012 záměr na prodej, nájem části pozemku p.č. 911/2 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře do 95 m2 záměr na prodej části pozemku p.č. 591/45 k.ú. Mladcová o výměře do 220 m2 záměr na nájem části pozemku p.č. 234/7 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 250 m2 záměr na prodej části pozemku p.č. 2660/60 k.ú. Zlín zastavěného objektem výměníkové stanice tepla o výměře 38 m2 záměr na výpůjčku, nájem části pozemku p.č. 3565/26 k.ú. Zlín o výměře 1 m2 záměr na výpůjčku, nájem části pozemku p.č. 3565/23 k.ú. Zlín o výměře 35 m2 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 801/4 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 180 m2 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 2144/33 k.ú. Zlín o výměře 300 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 854/9 k.ú. Zlín o výměře 18 m2 zamítá záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 974/29 k.ú. Zlín o výměře 15 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 3565/26 k.ú. Zlín o výměře 1 m2-9 -

10 61/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2012 záměr na výpůjčku, nájem částí pozemku p.č k.ú. Zlín o výměře 100 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 3124/15 k.ú. Zlín o výměře 42 m2 záměr na výpůjčku, nájem části pozemku p.č. 6857/1 k.ú. Zlín o výměře 80 m2 záměr na výpůjčku částí pozemků p.č. 2788/6, p.č. 2788/1 a p.č. 2787/3 k.ú. Zlín o celkové výměře 450 m2 záměr na výpůjčku, nájem části pozemku p.č. 295/1 k.ú. Zlín o výměře 100 m2 záměr na výpůjčku, nájem části pozemku p.č. 3565/26 k.ú. Zlín o výměře 1 m2 záměr na výpůjčku, nájem, prodej části pozemku p.č. 534/7 k.ú. Zlín o výměře 50 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 974/29 k.ú. Zlín o výměře 15 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 974/29 k.ú. Zlín o výměře 15 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 439/10 k.ú. Prštné o výměře 27 m2-10 -

11 71/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2012 záměr na prodej bytové jednotky, domů, zastavěných a nezastavěných částí pozemků podle Pravidel pro prodej bytových jednotek, domů, ideálních podílů na nemovitostech a nebytových jednotek v bytových domech v majetku statutárního města Zlína, seznam č. 4/2012 žadatelů o prodej bytové jednotky, domů v majetku statutárního města Zlína do vlastnictví fyzických osob - lokalita Mladcová, k. ú. Mladcová, Podvesná, Štefánikova, Slovenská, Lazy, k. ú. Zlín. jmenovité návrhy na uzavření nájemních smluv k městským bytům dle seznamu č. 4 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 7/2012 tab.13 a 14 navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2012 dle přiložených tabulek a Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. rozpočtové opatření č. 8/2012 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2012 dle přiložených tabulek uzavření Dodatku č. 3 k Pojistné smlouvě č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , jako pojistníkem a Kooperativou, pojišťovnou, a.s., se sídlem Templová 747, Praha 1, , IČ: , jako vedoucím pojistitelem a ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené předměstí, Pardubice, , IČ: , jako pojistitelem, jehož předmětem je prodloužení pojistné smlouvy do , Ondřeje Bětáka, náměstka primátora statutárního města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí dodatku č. 3, jeho uzavřením a podpisem. výjimku z bodu Směrnice č. 1/2012 o veřejné podpoře a podpoře malého rozsahu (de minimis) pro: - FILMFEST, s.r.o., IČ: , neinvestiční dotace na 52. Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež ve výši ,- Kč

12 77/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2012 harmonogram kroků směřujících k založení obecně prospěšné společnosti pro rekonstrukci Památníku T. Bati, dle zdůvodnění primátora MUDr. Miroslava Adámka a náměstka primátora Mgr. Miroslava Kašného realizací veškerých kroků a úkonů směřujících k založení obecně prospěšné společnosti pro rekonstrukci Památníku T. Bati. bere na vědomí výsledek Zprávy o daňové kontrole akce "Zlín, chodník Štípa-Větřák" (dotace 9,5 mil. Kč v roce 2008) vydané dne Finančním úřadem ve Zlíně, kdy kontrolou skutečností rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně bere na vědomí nepřistoupení na návrh uzavření mimosoudního vyrovnání s Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců, bank, pojišťoven a stavebnictví, IČ: , ve věci náhrady nákladů na péči hrazenou ze zdravotního pojištění paní *** ve výši ,- Kč souhlasí se změnou č. 3 Zřizovací listiny Mateřské školy Zlín, Náves 64, příspěvkové organizace, IČ , dle přílohy, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. navýšení odpisového plánu pro rok 2012 u Základní školy Zlín, Slovenská 3076, příspěvkové organizace, se sídlem Slovenská 3076, Zlín, PSČ , IČ na částku ,- Kč. uzavření Smlouvy o zajištění vzájemné spolupráce při zajištění vzdělávání mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ a Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Zlín, se sídlem Broučkova 372, Zlín, IČ , dle přílohy č. 1. výběrové řízení v souladu s 18 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

13 "Rekonstrukce komunikace - ul. Filmová" Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací tohoto výběrového řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é : Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Marcela Hájková, vedoucí oddělení přípravy investičních akcí Pavla Šafaříková, právník OP n á h r a d n í c i : Mgr. Miroslav Kašný, náměstek primátora Jitka Jalůvková, referent Odboru realizace investičních akcí Daniel Novák, právník OP 84/6R/ /6R/2012 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Generální oprava kremační pece", a to postupem dle bodu 9.1. směrnice SMZ č. 9/2011 o veřejných zakázkách malého rozsahu, výzvou jednomu dodavateli, který je jako jediný z právních a technických důvodů oprávněn a schopen veřejnou zakázku plnit, RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem, jmenuje komisi pro výběrové řízení ve složení: členové: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Milan Macura, jednatel Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o. Pavla Šafaříková, Odbor právní náhradníci: Ondřej Běták, náměstek primátora JUDr. Jan Kunovský, právní zástupce Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o. Daniel Novák, Odbor právní zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby Digitalizace archivů a problematika document management", realizované v rámci projektu Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě Statutárního města Zlín, registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/ , a to formou užšího řízení dle 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Ing. Alenu Zubalíkovou, náměstkyni primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich

14 podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit zájemce a uchazeče v zákonem stanovených případech, a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější 86/6R/ /6R/ /6R/2012 jmenuje umělecko-technickou komisi pro přípravu zadání veřejné zakázky na projekt, realizaci stavby, dodávku, montáž a servis varhan pro budovu Kongresového centra Zlín: - Mgr. Petr Rajnoha, - Mgr. Pavel Černý, - MgA. Tomáš Thon, - nám. primátora Mgr. Miroslav Kašný zrušuje své usnesení č.58/5r/2012 ze dne ve znění " uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu k objektu úřadovny MMZ na parc. č. 19/1 v k.ú. Salaš u Zlína mezi statutárním městem Zlínem jako zákazníkem a společností Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Brno, IČ: jako obchodníkem, na dobu určitou do 12/2012, za ceny dle platného ceníku obchodníka" - uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu k objektu úřadovny MMZ na parc. č. 19/1 v k.ú. Salaš u Zlína mezi statutárním městem Zlínem jako zákazníkem a společností Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Brno, IČ: jako obchodníkem, za ceny dle platného ceníku obchodníka, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s tím, že statutární město Zlín ukončí platnost smlouvy výpovědí tak, aby smlouva byla ukončena ke dni , - ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky plynu k objektu úřadovny MMZ na parc. č. 19/1 v k.ú. Salaš u Zlína mezi statutárním městem Zlínem jako zákazníkem a společností Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Brno, IČ: jako obchodníkem, výpovědí ke dni , RNDr. Bedřicha Lansfelda, náměstka primátora, podpisem smlouvy a dále podáním a podpisem výpovědi smlouvy uzavření smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb, č. smlouvy uživatele , č. smlouvy poskytovatele A mezi uživatelem statutárním městem Zlín a poskytovatelem AVONET, s.r.o. IČ: na poskytování tarifu AVONET Classic Silver pro Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína za cenu 333,- Kč bez DPH měsíčně a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem této smlouvy

15 89/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2012 uzavření kupní smlouvy na dodávku profesionálního kloubového sekacího stroje STIGA PARK PRO 23 4WD, 23HP pro Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína mezi kupujícím statutárním městem Zlín a prodávajícím AGRO SMETANA s.r.o., IČ: za cenu ,- Kč bez DPH a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem této smlouvy uzavření rámcové smlouvy o dílo č se zhotovitelem DIPS Zlín, spol. s r.o., IČ: , na provádění zemních prací při rekonstrukcích, opravách a likvidacích dětských hřišť pro Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína na období od podpisu smlouvy oběmi smluvními stranami do v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem této smlouvy uzavření smlouvy č o podmínkách kácení dřeviny rostoucí mimo les Pseudotsuga menziesii na pozemku p. č v k. ú. Zlín ve vlastnictví statutárního města Zlín nákladem paní *** a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem této smlouvy uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky dřevní hmoty v II. čtvrtletí roku 2012 s kupujícím *** za ceny dle poptávkového listu, který je přílohou smlouvy a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora podpisem této smlouvy uzavření Smlouvy o dílo na dodávku a montáž interiérového vybavení mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, jako objednatelem a společností TECHO a.s., IČ: , se sídlem U Továren 770/1b, Praha 10, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je závazek zhotovitele uskutečnit dodávku a montáž interiérového vybavení Kongresového centra Zlín a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu ve výši ,- Kč bez DPH Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, podpisem smlouvy

16 94/6R/ /6R/ /6R/2012 uzavření servisní smlouvy na poskytování služeb servisu na zařízení technologie fontány umístěné v Kongresovém centru Zlín, nám. T. G. Masaryka 5556, Zlín, blíže specifikované v seznamu technologického zařízení v příloze této smlouvy, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem, a společností KTS - AME s.r.o., IČ: , se sídlem Hradec Králové, Karla Čapka čp. 60, PSČ , jako zhotovitelem, na dobu neurčitou, a to za cenu ,- Kč bez DPH ročně za poskytování servisních prací a služeb a za cenu ve výši 397,- Kč/hodinu práce servisního technika bez DPH a cestovné ve výši 12,- Kč/km při provádění mimozáručních oprav Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, podpisem smlouvy uzavření Smlouvy o dílo na poskytování komplexních služeb v oblasti péče o interiérovou zeleň v objektu Kongresového centra ve Zlíně mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem, a paní Halkou Adamovou, IČ: , s místem podnikání Zlín, Kúty 1942, jako zhotovitelem, na dobu neurčitou, a to za cenu za poskytování pravidelné služby péče o rostliny ve výši 160 Kč/hod práce zhotovitele bez DPH, cenu za celkové ošetření rostlin ve výši 160 Kč/hod práce zhotovitele bez DPH, cenu za poskytování nadstandardní péče v případě napadení rostlin závažnější chorobou nebo škůdci a cenu za základní spotřební materiál dodaný a spotřebovaný při poskytování služeb ve výši dle ceníku zhotovitele Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí smlouvy, uzavřením a podpisem smlouvy o dílo uzavření smlouvy o údržbě fasádních stínících okenních markýz ROLLSCREEN na objektu Kongresového centra Zlín, nám. T. G. Masaryka 5556, Zlín, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, Zlín, IČ: , jako zákazníkem, a společností FLEXON stínící systémy, s.r.o., IČ: , se sídlem Kuřim, Vojtova 1198, PSČ , jako dodavatelem, na dobu neurčitou, a to za cenu ve výši ,- Kč bez DPH za jednu servisní prohlídku, za cenu ve výši 425,- Kč/hod práce servisního technika bez DPH za pozáruční opravy servisovaného zařízení a doplňující servisní služby a jízdné ve výši 12,- Kč/km. Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, podpisem smlouvy

17 97/6R/ /6R/ /6R/2012 ruší část usnesení Rady města Zlína ze dne , č. 64/10R/2011, ve znění: uzavření Smlouvy o dílo na servis výtahů mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín a společností Schindler CZ, a.s., IČ: , se sídlem Řevnická 170/4, Praha 5, jejímž předmětem je závazek společnosti Schindler CZ, a.s. provádět pro statutární město Zlín servisní služby na výtahových instalacích umístěných v Kongresovém centru Zlín, a závazek statutárního města Zlína zaplatit za tyto služby dohodnutou paušální cenu ve výši ,- Kč bez DPH ročně uzavření Smlouvy o dílo na servis výtahů mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín a společností Schindler CZ, a.s., IČ: , se sídlem Řevnická 170/4, Praha 5, jejímž předmětem je závazek společnosti Schindler CZ, a.s. provádět pro statutární město Zlín servisní služby na výtahových instalacích umístěných v Kongresovém centru Zlín, a závazek statutárního města Zlína zaplatit za tyto služby dohodnutou paušální cenu ve výši ,- Kč bez DPH ročně po dobu záruky a paušální cenu ve výši ,- Kč bez DPH po ukončení záruční doby "Dohodu o společném postupu v záležitostech týkajících se provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Zlína", dle přílohy, - Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, k uzavírání výše uvedené dohody se všemi provozovateli loterií a jiných podobných her, působícími na území statutárního města Zlína, kteří projeví zájem stát se jejími účastníky, a dále k dojednání termínu plnění povinností vyplývajících z dohody v případech, kdy k jejímu uzavření dojde po , - Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, a pracovníky Odboru kultury a Odboru právního Magistrátu města Zlína, k jednáním ve věcech souvisejících s výše uvedenou dohodou. - podporu ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvkové organizace, Lukovská 112, Zlín 12, IČ: , formou propagace prostřednictvím reklamních zařízení v souladu s čl. IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č , uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a euroawk s.r.o., IČ: , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10-Vršovice, - objednávku bezúplatného poskytnutí reklamních ploch společností euroawk s.r.o., se sídlem Praha 10, Vršovice, Konopišťská 739/16, PSČ , IČ: , za účelem propagace ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvkové organizace v měsíci dubnu a to v rozsahu 4 kusů Citylight vitrín a 1 kusu billboardu, přičemž fakturace za poskytnutí reklamních ploch bude

18 činit 0,- Kč. 100/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ podporu festivalu mladých koncertních umělců Talentinum 2012, pořadatel: Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., nám. T. G. Masaryka 2570, Zlín, IČ: ; - objednávku bezúplatného poskytnutí reklamních ploch za účelem podpory prezentace festivalu mladých koncertních umělců Talentinum 2012 na základě článku IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a euroawk s.r.o., IČ: , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10-Vršovice za účelem propagace festivalu mladých koncertních umělců Talentinum 2012 v měsíci dubnu, a to v rozsahu 10 kusů citylight vitrin, přičemž fakturace za poskytnutí reklamních ploch bude činit 0,- Kč. - podporu při pořádání výstavy věnované architektovi Borisi Podreccovi pořadatel: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., nám. T.G. Masaryka 2570, Zlín, IČ: ; - objednávku bezúplatného poskytnutí reklamních ploch na základě článku IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a euroawk s.r.o., IČ: , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10-Vršovice, za účelem podpory při pořádání výstavy věnované architektovi Borisi Podreccovi, a to v rozsahu 5 kusů citylight vitrin v měsíci dubnu 2012, přičemž fakturace za poskytnutí reklamních plochu bude činit 0,- Kč - podporu prezentace akce 1. máj, pořadatel: statutární město Zlín, nám. Míru 12, Zlín, IČ: objednávku bezúplatného poskytnutí reklamních ploch za účelem podpory prezentace akce 1. máj na základě článku IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a euroawk s.r.o., IČ: , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10-Vršovice za účelem propagace 1. máje v měsíci dubnu, a to v rozsahu 10 kusů citylight vitrin, přičemž fakturace za poskytnutí reklamních ploch bude činit 0,- Kč - podporu festivalu cestování, sbližování a poznávání kultur Neznámá země, pořadatel: Sdružení pro cestopisnou dokumentaci Camera Incognita, Svatopluka Čecha 44, Brno-Královo pole, IČ: ; - objednávku bezúplatného poskytnutí reklamních ploch za účelem

19 propagace festivalu cestování, sbližování a poznávání kultur Neznámá země na základě článku IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a euroawk s.r.o., IČ: , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10-Vršovice, za účelem propagace festivalu cestování, sbližování a poznávání kultur Neznámá země v měsíci dubnu, a to v rozsahu 10 kusů citylight vitrin, přičemž fakturace za poskytnutí reklamních ploch bude činit 0,- Kč. 104/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ výjimky z "Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína" dle čl. VI., odst. 1. pravidel, 2. prioritu Komise místní části Salaš č. 7/2012 "Neinvestiční dotace pro SDH Zlín - Salaš, Zlín - Salaš č. 53, , IČO , 9 000,00 Kč, na zakoupení ozvučovací techniky", 3. prioritu Komise místní části Louky č. 11/2012 "Investiční dotace pro SK Zlín - Louky, Louky 250, Zlín 4, IČO , ,00 Kč, na úhradu investičních nákladů výstavby minihřiště, vrchní stavby víceúčelového hřiště s umělým povrchem", 4. prioritu Komise místní části Příluky č. 8/2012 "Neinvestiční dotace pro FK Příluky, Cecilka 125, Zlín - Příluky, IČO , ,00 Kč, na pořízení a instalaci herních prvků v areálu hřiště FK Příluky", 5. prioritu Komise místní části Příluky č. 11/2012 "Neinvestiční dotace pro Římskokatolickou farnost svatého Filipa a Jakuba Zlín, Sadová 149, Zlín, IČO: , ,00 Kč, na obnovu střechy kaple sv. Martina v Příluku". zrušuje č. usnesení 149/5R/2012 ze dne , poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na činnost sportovních a mládežnických organizací na rok 2012 pro žadatele: Tělocvičná jednota Sokol Kostelec, IČ: , ,00 Kč, dotace z FMTV na činnost r zrušuje č. usnesení 166/5R/2012 ze dne , poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na činnost sportovních a mládežnických organizací na rok 2012 pro žadatele: TJ Sokol Kostelec-Zlín, IČ: , ,00 Kč, dotace z FMTV na činnost r poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na činnost sportovních a mládežnických organizací na rok 2012 pro žadatele: Tělocvičná jednota Sokol Kostelec, IČ: , ,00 Kč, dotace z FMTV na činnost r

20 108/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2012 souhlasí poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na činnost sportovních a mládežnických organizací na rok 2012 pro žadatele: TJ Sokol Kostelec-Zlín, IČ: , ,00 Kč, dotace z FMTV na činnost r Zastupitelstvu města Zlína ke schválení Česká obuvnická a kožedělná asociace, IČ , ,00 Kč, Diagnostické a poradenské centrum Česká obuvnická a kožedělná asociace, IČ , ,00 Kč, Zdravou obuví ke zdravému vývoji dětské nohy Centrum služeb postiženým, o.p.s., IČ , ,00 Kč, Dramaterapie pro lidi s duševním onemocněním Samari, o.s., IČ , ,00 Kč, Klub zdraví Samari Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ , ,00 Kč, Mosty Oblastní spolek ČČK Zlín, IČ , ,00 Kč, Intenzivní kampaň získávání a oceňování bezpříspěvkových dárců krve Oblastní spolek ČČK Zlín, IČ , ,00 Kč, Výchova obyvatel k šíření pravidel poskytování první pomoci

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM.

Bod 1 Kontrola úkolů Usnesení 41.1/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM. Strana 1(celkem 7) USNESENÍ Č. 41/2014 z 41. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 10. března 2014 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Usnesení 13/01/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 820/8 Usnesení 13/02/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 12/2012

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 12/2012 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 12/2012 z 12. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 13. června 2012 V Horních Bludovicích dne 13.

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

I. schválila. břemene a v mezích a hranicích vypracovaného geometrického plánu, a to po celou

I. schválila. břemene a v mezích a hranicích vypracovaného geometrického plánu, a to po celou U S N E S E N Í z 46. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 17.10.2012 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.4 doplnění doby trvání výpůjčky na dobu neurčitou u smlouvy o výpůjčce

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) USNESENÍ č. 217/16-14 R I. n e s o u h l a s í 1. s prominutím nákladů soudního řízení v částce 1.000,- Kč podle platebního

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované 95/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 96/13rm I. schvaluje

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015

USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015 USNESENÍ č. 16 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 1. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Město Horažďovice Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339)

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) USNESENÍ č. 319/24-14 R vyhovět žádosti xxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, nájemce bytu č. 5 o velikosti 2+1 v domě čp.

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 12. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 13.12.2011 ve 14.30 hodin v kavárně hotelu Horizont, čp. 141 v Peci pod Sněžkou Přítomni:

Více

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014

U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 U S N E S E N Í č. 77 z 73. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 08.07.2014 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í ze 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 30. května 2007, v 16. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více