S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 6. schůze /6R/2012 2/6R/2012 3/6R/2012 4/6R/2012 5/6R/2012 6/6R/2012 nájem nebytových prostor v objektu Burešov 4886, ve Zlíně o celkové výměře 21,35 m2 /kancelář č. 33/ pro skladovací prostory pro *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 1.200,- Kč/rok nájem nebytových prostor v přízemí objektu nám. Míru 66, Zlín o výměře 81 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, Praha 4,IČ pro bankovní pobočku UniCredit Bank na dobu určitou a to v délce 5 let s možností jednostranné opce na prodloužení doby nájmu, a to opakovaně třikrát v délce dvou let za nájemné ve výši 6000,-Kč/m2/r nájem nebytových prostor v přízemí objektu Školní 3297, Zlín o výměře 92 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro *** pro prodejnu čerstvého pečiva a cukrářských výrobků ve výši 3261,-Kč/m2/r nájem nebytových prostor v objektu Burešov 4886, ve Zlíně o celkové výměře 14 m2 /kancelář č. 28/ pro kancelář společnosti Lucidé s.r.o. pro Lucidé s.r.o., Březnice 112, Zlín 76001, IČ: na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 7.980,- Kč/ročně nájem části pozemku p.č. 673/204 k.ú. Zlín o výměře 67 m2 pro *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 1,012 Kč/m2/r k zahrádkářskému účelu za podmínky údržby studny nájem pozemku p.č. 1120/3 k.ú. Kudlov o výměře 6768 m2 pro *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok a to ke dni běžného roku, ve výši - 1 -

2 0,0264 Kč/m2/r k zemědělskému využití 7/6R/2012 8/6R/2012 9/6R/ /6R/ /6R/ /6R/2012 výpůjčku části pozemku p.č. 3256/9 k.ú. Zlín o výměře 28 m2 pro *** pro úpravu stávajícího chodníku u domu od uzavření smlouvy po dobu opravy chodníku dle podmínek OUaA, OK výpůjčku části pozemku p.č. 3256/9 k.ú. Zlín o výměře 495 m2 pro *** pro oplocení a zaužívanou plochu u domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OMZ, OUaA, OK a za podmínky zachování veřejného přístupového chodníku výpůjčku části pozemku p.č. 660/19 k.ú. Zlín o výměře 35 m2 pro Technodat, CAE-systémy, s.r.o., tř. T. Bati 3295, Zlín, IČ pro rozšíření stávajícího vjezdu s přístupovým chodníkem od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OMZ, OUaA, OK a DSZO výpůjčku části pozemku p.č k.ú. Jaroslavice u Zlína o výměře 20 m2 pro *** pro předzahrádku, údržbu zeleně u domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OMZ výpůjčku části pozemku p.č. 3124/15 k.ú. Zlín o výměře 58 m2 pro NAZKO, s.r.o., Hevlínská 435/8, Praha, Zličín, IČ pro zpevněné plochy (chodníky a parkovací stání) u domu č.p Podvesná V, Zlín od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OMZ, OUaA, OK výpůjčku části pozemku p.č k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 25 m2 pro *** pro opravu stávajícího sjezdu z komunikace od uzavření smlouvy po dobu provádění stavebních prací dle podmínek OSaDŘ výpůjčku části pozemku p.č k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 60 m2 pro *** pro zaužívanou předzahrádku u domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OMZ - 2 -

3 13/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2012 nájem části pozemku p.č. 980/12 k.ú. Zlín o výměře 16 m2 pro *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 1,012 Kč/m2/r k zahrádkářskému účelu nájem části pozemku p.č. 310/36 k.ú. Prštné o výměře 100 m2 pro *** na dobu určitou 2 roky s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 0,684 Kč/m2/r k zahrádkářskému účelu záměr na výkup pozemků p.č. 1082/6 k.ú. Kudlov o výměře 70 m2, p.č. 1082/7 k.ú. Kudlov o výměře 25 m2 a p.č. 1082/9 o výměře 3983 m2 za účelem vybudování hřiště pro potřeby obyvatel místní částí Kudlov záměr na výpůjčku objektu č.p. 2, na pozemku p.č.st. 45 a p.č. 84/3 k. ú. Příluky u Zlína, obec Zlín pro občanské sdružení Za sklem, Pardubská 293, Vizovice, IČ za účelem zřízení Aktivačního centra pro osoby s poruchou autistického spektra souhlasí s prodejem pozemku p.č. 4374/1 k.ú. Zlín o výměře 139 m2 pro *** pro rozšíření zahrady ve výši 50% CMZ, tj. 250,-Kč/m2 Zastupitelstvu města Zlína ke schválení souhlasí s prodejem zastavěné části pozemku p.č. 3249/7 k.ú. Zlín o výměře 25 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby půldomku pro *** ve výši dle CMZ tj. 1100,- Kč/m2 Zastupitelstvu města Zlína ke schválení nájem části téhož pozemku o výměře 25 m2 od uzavření smlouvy po dobu výstavby ve výši 4,- Kč/m2/r souhlasí s prodejem zastavěné části pozemku p.č. 3256/5 k.ú. Zlín o výměře 60 m2 dle geometrického zaměření po kolaudaci přístavby půldomku pro *** ve výši dle CMZ tj. 1100,- Kč/m2 Zastupitelsvu města Zlína ke schválení - 3 -

4 nájem části téhož pozemku o výměře 60 m2 od uzavření smlouvy po dobu výstavby ve výši 4,- Kč/m2/r výpůjčku části pozemku p.č. 3256/5 k.ú. Zlín o výměře 55 m2 pro *** pro přístupový chodník, stání pro vozidla od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OMZ, OUaA, OK 20/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2012 souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 560/26 k.ú. Mladcová o výměře do 300 m2 dle geometrického zaměření pro *** pro zahradu u RD ve výši dle CMZ, t.j. 650,-Kč/m2 Zastupitelstvu města Zlína ke schválení zamítá výpůjčku části pozemku p.č. 560/26 k.ú. Mladcová o výměře do 350 m2 pro *** pro zahradu u RD zamítá nájem nebytových prostor v přízemí objektu nám. Míru 66, Zlín o výměře 72 m2 výpůjčku nebytových prostor v přízemí objektu Obeciny 3260, Zlín o výměře 25,5 m2 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce pro Sdružení dětí a mládeže Romů ČR, Obeciny 2992, Zlín, IČ ke skladovacím účelům zamítá výpůjčku části pozemku p.č. 560/26 k.ú. Mladcová o výměře 122 m2 pro *** pro příjezd k objektu RD pro parkovací stání a uložení palivového dříví nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č k.ú. Kudlov o výměře do 50 m2 pro *** pro údržbu zeleně Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí výpůjčku části pozemku p.č k.ú. Kudlov o výměře do 50 m2 pro *** pro údržbu zeleně od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OMZ - 4 -

5 25/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2012 nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 673/204 k.ú. Zlín o výměře 40 m2 pro *** k zahrádkářskému účelu Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí nájem části pozemku p.č. 673/204 k.ú. Zlín o výměře 40 m2 pro *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce ve výši 1,012 Kč/m2/r k zahrádkářskému účelu nesouhlasí s prodejem pozemků p.č. 260 k.ú. Štípa o výměře 476 m2 a p.č. 261 k.ú. Štípa o výměře 687 m2 dle předložených nabídek Zastupitelstvu města Zlína k zamítnutí souhlasí s prodejem pozemku p.č. 866/1 k.ú. Zlín o výměře 577 m2 a st.p.č k.ú. Zlín o výměře 36 m2 a budovy bývalé trafostanice na pozemku st.p.č k.ú. Zlín pro *** pro zahradu za cenu ve výši ,-Kč s podmínkou zřízení věcného břemene přístupu přes pozemek p.č. 866/1 k.ú. Zlín pro vlastníka pozemku p.č. 865/6 k.ú. Zlín Zastupitelsvu města Zlína ke schválení zamítá nájem části pozemku p.č. 3862/1, k.ú. Zlín o výměře 37 m2 pro výstavbu základové stanice pro Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, Praha 10, PSČ , IČ snížení nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 15, Bartošova ul. ve Zlíně umístěném na pozemku p.č. st. 303/2 k.ú. Zlín o výměře 56 m2 pro prodejnu uměleckých předmětů a šperků pro Atelier Böhmová Věra s.r.o., Bartošova ul. 15, Zlín, IČ od do o 10% snížení nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 15, Bartošova ul. ve Zlíně umístěném na pozemku p.č. st. 303/2 k.ú. Zlín o výměře 101 m2 pro prodejnu hudebnin, gramodesek a CD disků pro *** od do o 10% - 5 -

6 31/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2012 změnu podnájemce části nebytových prostor o výměře 270 m2 v objektu č.p. 1739, Benešovo nábřeží ve Zlíně na pozemku st.p.č. 4835/1 k.ú. Zlín z *** na ENFIN CZ a.s., Masarykovo náměstí 162, Uherský Brod, , IČ: pro prodejnu potravin za podmínek nájemní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a za podmínky, že výše podnájmu nebude vyšší než výše nájmu výpůjčku části pozemku p.č. 3256/9 k.ú. Zlín o výměře 236 m2 pro *** pro zaužívanou zahradu a oplocení u domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OMZ, OUaA, OK výpůjčku části pozemku p. č. 16/11 k. ú. Kudlov o výměře 15 m2 pro *** pro zpevněnou plochu ze zatravňovacích dlaždic pro parkovací stání u domu od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, OMZ rozšíření vypůjčitele části pozemku p.č. 1624/18 k.ú. Štípa o výměře 16 m2 o *** pro sjezd z komunikace na pozemek p.č. 812/2 k.ú. Štípa od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ, OMZ zrušuje usnesení RMZ č.j. 37/3R/2012 ze dne ve znění: " nájem části pozemku p.č. 956/8 k.ú. Zlín o výměře 700 m2 pro *** za účelem údržby zeleně od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OMZ ve výši 10% z CMZ, t.j. 60,- Kč/m2/r" nájem části pozemku p.č. 956/8 k.ú. Zlín o výměře 700 m2 pro *** za účelem údržby zeleně na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OMZ ve výši 1,012Kč/m2/r změnu vypůjčitele částí pozemků p.č. 608/17 a p.č. 608/19 k.ú. Zlín o celkové výměře 200 m2 z *** na *** k vybudování parkovacích stání u byt. domu na pozemku st.pl.č v k.ú. Zlín od uzavření smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce dle podmínek OSaDŘ - 6 -

7 37/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2012 zamítá odvolání proti části usnesení RMZ č.j. 16/3R/2012 ze dne ve znění: " zamítá výpůjčku části pozemku p.č. 1028/1 k.ú. Štípa o výměře 52 m2 pro *** pro parkovací stání u domu zamítá výpůjčku části pozemku p.č. 1028/1 k.ú. Štípa o výměře 52 m2 pro *** pro parkovací stání u domu věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených RMZ dne , č. 82/5R/2009 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek - p.č. 972/37, p. č. 2144/79, 2144/84, 2144/85, 2660/60, 2660/81, st. p. č k. ú. Zlín (kabelové vedení NN) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených RMZ dne , č. 82/5R/2009 pro - Teplo Zlín, a. s., Zlín, Družstevní 4651, IČ přes pozemky p. č. 2660/60, p.č. 1990/28 k. ú. Zlín (vodovodní a kanalizační přípojka, tepelný kanál) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených RMZ dne , č. 82/5R/2009 pro - INTERNEXT 2000, s.r.o., Vsetín, Palackého 166, IČ přes pozemek p.č. 4052/2, 4052/4 k. ú. Zlín, p. č. 1433/1, 1433/37, 1433/41, 1433/51, 1444/4 k. ú. Příluky u Zlína (optický kabel) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených RMZ dne , č. 82/5R/2009 pro - MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Olomouc, Tovární 41, IČ přes pozemek - p.č. 32/1, 530/2, 241/1 k. ú. Lužkovice (kanalizační stoky) - 7 -

8 42/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2012 věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených RMZ dne , č. 82/5R/2009 pro - Teplárna Otrokovice a.s., Otrokovice, Objízdná 1777, IČ přes pozemek - p.č. 906/1, 906/186, 906/200, 906/253, 906/256, 906/258, 906/270, 906/271 k. ú. Malenovice u Zlína (horkovod) záměr na změnu vypůjčitele části nebytových prostor o výměře 99 m2 /kancelář 14 a 36/ v objektu Burešov č.p na pozemku p.č.st k.ú. Zlín záměr na prodej části pozemku p.č. 1290/13 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře do 85 m2 záměr na prodej části pozemku p.č. 1543/2 k.ú. Příluky u Zlína o výměře do 90 m2 záměr na prodej, nájem, výpůjčku části pozemku p.č. 213/1 k.ú. Kostelec u Zlína o výměře do 90 m2 zamítá záměr na prodej pozemku p.č. 1119/43 k.ú. Zlín o výměře 1127 m2 záměr na směnu části pozemku p.č k.ú. Příluky u Zlína o výměře do 30 m2 ve vlastnictví statutárního města Zlína za části pozemků p.č. 1089/22 a p.č. 1089/23 k.ú. Příluky u Zlína o výměře do 30 m2 ve vlastnictví fyzické osoby záměr na prodej, nájem, výpůjčku pozemku p.č. 3152/7 k.ú. Zlín o výměře 371 m2-8 -

9 50/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2012 záměr na prodej, nájem části pozemku p.č. 911/2 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře do 95 m2 záměr na prodej části pozemku p.č. 591/45 k.ú. Mladcová o výměře do 220 m2 záměr na nájem části pozemku p.č. 234/7 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 250 m2 záměr na prodej části pozemku p.č. 2660/60 k.ú. Zlín zastavěného objektem výměníkové stanice tepla o výměře 38 m2 záměr na výpůjčku, nájem části pozemku p.č. 3565/26 k.ú. Zlín o výměře 1 m2 záměr na výpůjčku, nájem části pozemku p.č. 3565/23 k.ú. Zlín o výměře 35 m2 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 801/4 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 180 m2 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 2144/33 k.ú. Zlín o výměře 300 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 854/9 k.ú. Zlín o výměře 18 m2 zamítá záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 974/29 k.ú. Zlín o výměře 15 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 3565/26 k.ú. Zlín o výměře 1 m2-9 -

10 61/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2012 záměr na výpůjčku, nájem částí pozemku p.č k.ú. Zlín o výměře 100 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 3124/15 k.ú. Zlín o výměře 42 m2 záměr na výpůjčku, nájem části pozemku p.č. 6857/1 k.ú. Zlín o výměře 80 m2 záměr na výpůjčku částí pozemků p.č. 2788/6, p.č. 2788/1 a p.č. 2787/3 k.ú. Zlín o celkové výměře 450 m2 záměr na výpůjčku, nájem části pozemku p.č. 295/1 k.ú. Zlín o výměře 100 m2 záměr na výpůjčku, nájem části pozemku p.č. 3565/26 k.ú. Zlín o výměře 1 m2 záměr na výpůjčku, nájem, prodej části pozemku p.č. 534/7 k.ú. Zlín o výměře 50 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 974/29 k.ú. Zlín o výměře 15 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 974/29 k.ú. Zlín o výměře 15 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 439/10 k.ú. Prštné o výměře 27 m2-10 -

11 71/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2012 záměr na prodej bytové jednotky, domů, zastavěných a nezastavěných částí pozemků podle Pravidel pro prodej bytových jednotek, domů, ideálních podílů na nemovitostech a nebytových jednotek v bytových domech v majetku statutárního města Zlína, seznam č. 4/2012 žadatelů o prodej bytové jednotky, domů v majetku statutárního města Zlína do vlastnictví fyzických osob - lokalita Mladcová, k. ú. Mladcová, Podvesná, Štefánikova, Slovenská, Lazy, k. ú. Zlín. jmenovité návrhy na uzavření nájemních smluv k městským bytům dle seznamu č. 4 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 7/2012 tab.13 a 14 navýšení a přesuny schváleného rozpočtu roku 2012 dle přiložených tabulek a Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. rozpočtové opatření č. 8/2012 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2012 dle přiložených tabulek uzavření Dodatku č. 3 k Pojistné smlouvě č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , jako pojistníkem a Kooperativou, pojišťovnou, a.s., se sídlem Templová 747, Praha 1, , IČ: , jako vedoucím pojistitelem a ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené předměstí, Pardubice, , IČ: , jako pojistitelem, jehož předmětem je prodloužení pojistné smlouvy do , Ondřeje Bětáka, náměstka primátora statutárního města Zlína, dojednáním ostatních náležitostí dodatku č. 3, jeho uzavřením a podpisem. výjimku z bodu Směrnice č. 1/2012 o veřejné podpoře a podpoře malého rozsahu (de minimis) pro: - FILMFEST, s.r.o., IČ: , neinvestiční dotace na 52. Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež ve výši ,- Kč

12 77/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2012 harmonogram kroků směřujících k založení obecně prospěšné společnosti pro rekonstrukci Památníku T. Bati, dle zdůvodnění primátora MUDr. Miroslava Adámka a náměstka primátora Mgr. Miroslava Kašného realizací veškerých kroků a úkonů směřujících k založení obecně prospěšné společnosti pro rekonstrukci Památníku T. Bati. bere na vědomí výsledek Zprávy o daňové kontrole akce "Zlín, chodník Štípa-Větřák" (dotace 9,5 mil. Kč v roce 2008) vydané dne Finančním úřadem ve Zlíně, kdy kontrolou skutečností rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně bere na vědomí nepřistoupení na návrh uzavření mimosoudního vyrovnání s Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců, bank, pojišťoven a stavebnictví, IČ: , ve věci náhrady nákladů na péči hrazenou ze zdravotního pojištění paní *** ve výši ,- Kč souhlasí se změnou č. 3 Zřizovací listiny Mateřské školy Zlín, Náves 64, příspěvkové organizace, IČ , dle přílohy, Zastupitelstvu města Zlína ke schválení. navýšení odpisového plánu pro rok 2012 u Základní školy Zlín, Slovenská 3076, příspěvkové organizace, se sídlem Slovenská 3076, Zlín, PSČ , IČ na částku ,- Kč. uzavření Smlouvy o zajištění vzájemné spolupráce při zajištění vzdělávání mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ a Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Zlín, se sídlem Broučkova 372, Zlín, IČ , dle přílohy č. 1. výběrové řízení v souladu s 18 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

13 "Rekonstrukce komunikace - ul. Filmová" Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací tohoto výběrového řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é : Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Marcela Hájková, vedoucí oddělení přípravy investičních akcí Pavla Šafaříková, právník OP n á h r a d n í c i : Mgr. Miroslav Kašný, náměstek primátora Jitka Jalůvková, referent Odboru realizace investičních akcí Daniel Novák, právník OP 84/6R/ /6R/2012 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Generální oprava kremační pece", a to postupem dle bodu 9.1. směrnice SMZ č. 9/2011 o veřejných zakázkách malého rozsahu, výzvou jednomu dodavateli, který je jako jediný z právních a technických důvodů oprávněn a schopen veřejnou zakázku plnit, RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem, jmenuje komisi pro výběrové řízení ve složení: členové: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Milan Macura, jednatel Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o. Pavla Šafaříková, Odbor právní náhradníci: Ondřej Běták, náměstek primátora JUDr. Jan Kunovský, právní zástupce Pohřebnictví Zlín, spol. s r.o. Daniel Novák, Odbor právní zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby Digitalizace archivů a problematika document management", realizované v rámci projektu Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě Statutárního města Zlín, registrační číslo projektu CZ.1.06/2.1.00/ , a to formou užšího řízení dle 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, Ing. Alenu Zubalíkovou, náměstkyni primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich

14 podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit zájemce a uchazeče v zákonem stanovených případech, a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější 86/6R/ /6R/ /6R/2012 jmenuje umělecko-technickou komisi pro přípravu zadání veřejné zakázky na projekt, realizaci stavby, dodávku, montáž a servis varhan pro budovu Kongresového centra Zlín: - Mgr. Petr Rajnoha, - Mgr. Pavel Černý, - MgA. Tomáš Thon, - nám. primátora Mgr. Miroslav Kašný zrušuje své usnesení č.58/5r/2012 ze dne ve znění " uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu k objektu úřadovny MMZ na parc. č. 19/1 v k.ú. Salaš u Zlína mezi statutárním městem Zlínem jako zákazníkem a společností Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Brno, IČ: jako obchodníkem, na dobu určitou do 12/2012, za ceny dle platného ceníku obchodníka" - uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky plynu k objektu úřadovny MMZ na parc. č. 19/1 v k.ú. Salaš u Zlína mezi statutárním městem Zlínem jako zákazníkem a společností Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Brno, IČ: jako obchodníkem, za ceny dle platného ceníku obchodníka, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, s tím, že statutární město Zlín ukončí platnost smlouvy výpovědí tak, aby smlouva byla ukončena ke dni , - ukončení smlouvy o sdružených službách dodávky plynu k objektu úřadovny MMZ na parc. č. 19/1 v k.ú. Salaš u Zlína mezi statutárním městem Zlínem jako zákazníkem a společností Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, Brno, IČ: jako obchodníkem, výpovědí ke dni , RNDr. Bedřicha Lansfelda, náměstka primátora, podpisem smlouvy a dále podáním a podpisem výpovědi smlouvy uzavření smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb, č. smlouvy uživatele , č. smlouvy poskytovatele A mezi uživatelem statutárním městem Zlín a poskytovatelem AVONET, s.r.o. IČ: na poskytování tarifu AVONET Classic Silver pro Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína za cenu 333,- Kč bez DPH měsíčně a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem této smlouvy

15 89/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2012 uzavření kupní smlouvy na dodávku profesionálního kloubového sekacího stroje STIGA PARK PRO 23 4WD, 23HP pro Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína mezi kupujícím statutárním městem Zlín a prodávajícím AGRO SMETANA s.r.o., IČ: za cenu ,- Kč bez DPH a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem této smlouvy uzavření rámcové smlouvy o dílo č se zhotovitelem DIPS Zlín, spol. s r.o., IČ: , na provádění zemních prací při rekonstrukcích, opravách a likvidacích dětských hřišť pro Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína na období od podpisu smlouvy oběmi smluvními stranami do v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem této smlouvy uzavření smlouvy č o podmínkách kácení dřeviny rostoucí mimo les Pseudotsuga menziesii na pozemku p. č v k. ú. Zlín ve vlastnictví statutárního města Zlín nákladem paní *** a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisem této smlouvy uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky dřevní hmoty v II. čtvrtletí roku 2012 s kupujícím *** za ceny dle poptávkového listu, který je přílohou smlouvy a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora podpisem této smlouvy uzavření Smlouvy o dílo na dodávku a montáž interiérového vybavení mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, jako objednatelem a společností TECHO a.s., IČ: , se sídlem U Továren 770/1b, Praha 10, jako zhotovitelem, jejímž předmětem je závazek zhotovitele uskutečnit dodávku a montáž interiérového vybavení Kongresového centra Zlín a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu ve výši ,- Kč bez DPH Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, podpisem smlouvy

16 94/6R/ /6R/ /6R/2012 uzavření servisní smlouvy na poskytování služeb servisu na zařízení technologie fontány umístěné v Kongresovém centru Zlín, nám. T. G. Masaryka 5556, Zlín, blíže specifikované v seznamu technologického zařízení v příloze této smlouvy, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem, a společností KTS - AME s.r.o., IČ: , se sídlem Hradec Králové, Karla Čapka čp. 60, PSČ , jako zhotovitelem, na dobu neurčitou, a to za cenu ,- Kč bez DPH ročně za poskytování servisních prací a služeb a za cenu ve výši 397,- Kč/hodinu práce servisního technika bez DPH a cestovné ve výši 12,- Kč/km při provádění mimozáručních oprav Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, podpisem smlouvy uzavření Smlouvy o dílo na poskytování komplexních služeb v oblasti péče o interiérovou zeleň v objektu Kongresového centra ve Zlíně mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem, a paní Halkou Adamovou, IČ: , s místem podnikání Zlín, Kúty 1942, jako zhotovitelem, na dobu neurčitou, a to za cenu za poskytování pravidelné služby péče o rostliny ve výši 160 Kč/hod práce zhotovitele bez DPH, cenu za celkové ošetření rostlin ve výši 160 Kč/hod práce zhotovitele bez DPH, cenu za poskytování nadstandardní péče v případě napadení rostlin závažnější chorobou nebo škůdci a cenu za základní spotřební materiál dodaný a spotřebovaný při poskytování služeb ve výši dle ceníku zhotovitele Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí smlouvy, uzavřením a podpisem smlouvy o dílo uzavření smlouvy o údržbě fasádních stínících okenních markýz ROLLSCREEN na objektu Kongresového centra Zlín, nám. T. G. Masaryka 5556, Zlín, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, Zlín, IČ: , jako zákazníkem, a společností FLEXON stínící systémy, s.r.o., IČ: , se sídlem Kuřim, Vojtova 1198, PSČ , jako dodavatelem, na dobu neurčitou, a to za cenu ve výši ,- Kč bez DPH za jednu servisní prohlídku, za cenu ve výši 425,- Kč/hod práce servisního technika bez DPH za pozáruční opravy servisovaného zařízení a doplňující servisní služby a jízdné ve výši 12,- Kč/km. Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, podpisem smlouvy

17 97/6R/ /6R/ /6R/2012 ruší část usnesení Rady města Zlína ze dne , č. 64/10R/2011, ve znění: uzavření Smlouvy o dílo na servis výtahů mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín a společností Schindler CZ, a.s., IČ: , se sídlem Řevnická 170/4, Praha 5, jejímž předmětem je závazek společnosti Schindler CZ, a.s. provádět pro statutární město Zlín servisní služby na výtahových instalacích umístěných v Kongresovém centru Zlín, a závazek statutárního města Zlína zaplatit za tyto služby dohodnutou paušální cenu ve výši ,- Kč bez DPH ročně uzavření Smlouvy o dílo na servis výtahů mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , se sídlem náměstí Míru 12, Zlín a společností Schindler CZ, a.s., IČ: , se sídlem Řevnická 170/4, Praha 5, jejímž předmětem je závazek společnosti Schindler CZ, a.s. provádět pro statutární město Zlín servisní služby na výtahových instalacích umístěných v Kongresovém centru Zlín, a závazek statutárního města Zlína zaplatit za tyto služby dohodnutou paušální cenu ve výši ,- Kč bez DPH ročně po dobu záruky a paušální cenu ve výši ,- Kč bez DPH po ukončení záruční doby "Dohodu o společném postupu v záležitostech týkajících se provozování loterií a jiných podobných her na území statutárního města Zlína", dle přílohy, - Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, k uzavírání výše uvedené dohody se všemi provozovateli loterií a jiných podobných her, působícími na území statutárního města Zlína, kteří projeví zájem stát se jejími účastníky, a dále k dojednání termínu plnění povinností vyplývajících z dohody v případech, kdy k jejímu uzavření dojde po , - Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, a pracovníky Odboru kultury a Odboru právního Magistrátu města Zlína, k jednáním ve věcech souvisejících s výše uvedenou dohodou. - podporu ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvkové organizace, Lukovská 112, Zlín 12, IČ: , formou propagace prostřednictvím reklamních zařízení v souladu s čl. IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č , uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a euroawk s.r.o., IČ: , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10-Vršovice, - objednávku bezúplatného poskytnutí reklamních ploch společností euroawk s.r.o., se sídlem Praha 10, Vršovice, Konopišťská 739/16, PSČ , IČ: , za účelem propagace ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvkové organizace v měsíci dubnu a to v rozsahu 4 kusů Citylight vitrín a 1 kusu billboardu, přičemž fakturace za poskytnutí reklamních ploch bude

18 činit 0,- Kč. 100/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ podporu festivalu mladých koncertních umělců Talentinum 2012, pořadatel: Filharmonie Bohuslava Martinů, o. p. s., nám. T. G. Masaryka 2570, Zlín, IČ: ; - objednávku bezúplatného poskytnutí reklamních ploch za účelem podpory prezentace festivalu mladých koncertních umělců Talentinum 2012 na základě článku IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a euroawk s.r.o., IČ: , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10-Vršovice za účelem propagace festivalu mladých koncertních umělců Talentinum 2012 v měsíci dubnu, a to v rozsahu 10 kusů citylight vitrin, přičemž fakturace za poskytnutí reklamních ploch bude činit 0,- Kč. - podporu při pořádání výstavy věnované architektovi Borisi Podreccovi pořadatel: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., nám. T.G. Masaryka 2570, Zlín, IČ: ; - objednávku bezúplatného poskytnutí reklamních ploch na základě článku IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a euroawk s.r.o., IČ: , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10-Vršovice, za účelem podpory při pořádání výstavy věnované architektovi Borisi Podreccovi, a to v rozsahu 5 kusů citylight vitrin v měsíci dubnu 2012, přičemž fakturace za poskytnutí reklamních plochu bude činit 0,- Kč - podporu prezentace akce 1. máj, pořadatel: statutární město Zlín, nám. Míru 12, Zlín, IČ: objednávku bezúplatného poskytnutí reklamních ploch za účelem podpory prezentace akce 1. máj na základě článku IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a euroawk s.r.o., IČ: , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10-Vršovice za účelem propagace 1. máje v měsíci dubnu, a to v rozsahu 10 kusů citylight vitrin, přičemž fakturace za poskytnutí reklamních ploch bude činit 0,- Kč - podporu festivalu cestování, sbližování a poznávání kultur Neznámá země, pořadatel: Sdružení pro cestopisnou dokumentaci Camera Incognita, Svatopluka Čecha 44, Brno-Královo pole, IČ: ; - objednávku bezúplatného poskytnutí reklamních ploch za účelem

19 propagace festivalu cestování, sbližování a poznávání kultur Neznámá země na základě článku IX. Smlouvy o nájmu objektů, pozemků a zařízení pro reklamu a podmínkách provozování zařízení pro reklamu č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem a euroawk s.r.o., IČ: , sídlem Konopišťská 739/16, Praha 10-Vršovice, za účelem propagace festivalu cestování, sbližování a poznávání kultur Neznámá země v měsíci dubnu, a to v rozsahu 10 kusů citylight vitrin, přičemž fakturace za poskytnutí reklamních ploch bude činit 0,- Kč. 104/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ výjimky z "Pravidel přidělování a využití finančních prostředků určených pro místní části statutárního města Zlína" dle čl. VI., odst. 1. pravidel, 2. prioritu Komise místní části Salaš č. 7/2012 "Neinvestiční dotace pro SDH Zlín - Salaš, Zlín - Salaš č. 53, , IČO , 9 000,00 Kč, na zakoupení ozvučovací techniky", 3. prioritu Komise místní části Louky č. 11/2012 "Investiční dotace pro SK Zlín - Louky, Louky 250, Zlín 4, IČO , ,00 Kč, na úhradu investičních nákladů výstavby minihřiště, vrchní stavby víceúčelového hřiště s umělým povrchem", 4. prioritu Komise místní části Příluky č. 8/2012 "Neinvestiční dotace pro FK Příluky, Cecilka 125, Zlín - Příluky, IČO , ,00 Kč, na pořízení a instalaci herních prvků v areálu hřiště FK Příluky", 5. prioritu Komise místní části Příluky č. 11/2012 "Neinvestiční dotace pro Římskokatolickou farnost svatého Filipa a Jakuba Zlín, Sadová 149, Zlín, IČO: , ,00 Kč, na obnovu střechy kaple sv. Martina v Příluku". zrušuje č. usnesení 149/5R/2012 ze dne , poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na činnost sportovních a mládežnických organizací na rok 2012 pro žadatele: Tělocvičná jednota Sokol Kostelec, IČ: , ,00 Kč, dotace z FMTV na činnost r zrušuje č. usnesení 166/5R/2012 ze dne , poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na činnost sportovních a mládežnických organizací na rok 2012 pro žadatele: TJ Sokol Kostelec-Zlín, IČ: , ,00 Kč, dotace z FMTV na činnost r poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na činnost sportovních a mládežnických organizací na rok 2012 pro žadatele: Tělocvičná jednota Sokol Kostelec, IČ: , ,00 Kč, dotace z FMTV na činnost r

20 108/6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/ /6R/2012 souhlasí poskytnutí dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína na činnost sportovních a mládežnických organizací na rok 2012 pro žadatele: TJ Sokol Kostelec-Zlín, IČ: , ,00 Kč, dotace z FMTV na činnost r Zastupitelstvu města Zlína ke schválení Česká obuvnická a kožedělná asociace, IČ , ,00 Kč, Diagnostické a poradenské centrum Česká obuvnická a kožedělná asociace, IČ , ,00 Kč, Zdravou obuví ke zdravému vývoji dětské nohy Centrum služeb postiženým, o.p.s., IČ , ,00 Kč, Dramaterapie pro lidi s duševním onemocněním Samari, o.s., IČ , ,00 Kč, Klub zdraví Samari Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Zlín, IČ , ,00 Kč, Mosty Oblastní spolek ČČK Zlín, IČ , ,00 Kč, Intenzivní kampaň získávání a oceňování bezpříspěvkových dárců krve Oblastní spolek ČČK Zlín, IČ , ,00 Kč, Výchova obyvatel k šíření pravidel poskytování první pomoci

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 20. 7. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 20. 7. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 13. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 13. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 15. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 15. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 4. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 4. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 7. schůze 7. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 7. schůze 7. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 96. schůze Rady města Slavičína konané dne 25.3.2014 Usnesení č. 96/1678/14 Rozpis rozpočtu města Slavičína na rok 2014 b e r e n a v ě d o m í rozpis schválených ukazatelů

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 7. 9. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 7. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 9. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 9. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č )

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne (usnesení č ) Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 6. 2015 (usnesení č. 189-206) USNESENÍ č. 189/14-15 R I. p o v o l u j e nájemcům bytu číslo 7 v domě čp. xxxxxxxxxxxxx na sídl. xxxxxxxxx, Ing. xxxxxxxxx

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 16. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 16. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 379 Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Česká Třebová, E. Beneše, Kaufland kvn na pozemku Města Česká Třebová ppč. 789/16 v katastrálním území Parník a obci Česká

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne

. ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne . ANONYMIZOVANÝ VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 52 konané dne 21. 11. 2016 Usnesení č. 991/16 RM uzavření dodatků ke smlouvám o nájmech bytů, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31. 12.

Více

PŘEHLED USNESENÍ. 14. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011

PŘEHLED USNESENÍ. 14. schůze Rady města Uherské Hradiště konané dne /14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011 PŘEHLED USNESENÍ 14. schůze Rady města Uherské konané dne 24.5.2011 202/14/RM/2011 Plnění rozpočtu města za první čtvrtletí 2011 I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města 1. Vzít na vědomí plnění rozpočtu

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Rada města Zlína 23. Datum , 10:30 hodin, místnost 202. Program jednání Rady města Zlína

Rada města Zlína 23. Datum , 10:30 hodin, místnost 202. Program jednání Rady města Zlína Rada města Zlína 23 Datum 16.11.2015, 10:30 hodin, místnost 202 Program jednání Rady města Zlína 1P Objekty, pozemky - výpůjčka, nájem, ukončení nájmu, změna výměry, zrušení věcného břemene, změna nájemce,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemku ppč. 3/1, Zodpovídá: Ing. Smrčka. č. 1040 č. 1039 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku ppč. 3/1, označené dle geometrického plánu č. 497-108/2011 jako ppč. 3/8 o výměře 58 m 2, v katastrálním území Lhotka u

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 11. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 11. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 12. schůze 16. 6. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 12. schůze 16. 6. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění S t a t u t á

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 14. 12. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 14. 12. 2016 následující usnesení:

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

66. schůze RM Rychvald USNESENÍ ZE SCHŮZE RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 66. schůze Rady města Rychvald, dne 23. 01. 2017 Kontrola usnesení 66/1. Rada města kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc únor 2017 66/2. Rada města a dle Zásad pro poskytování

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 17. schůze 1. 9. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 17. schůze 1. 9. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 20. ledna 2014 R 25/14 Změna finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy za rok 2013 a) schvaluje změny finančního plánu společnosti Městské lesy Doksy, s.

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 4. schůze 16. 2. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 4. schůze 16. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

20. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 20. zasedání Rady města Rychvald, dne 22. 06. 2015 Kontrola usnesení 20/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Služební cesty na měsíc červenec 2015 20/2. Rada

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 13. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 13. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne 10. 12. 2014 --------------------------------------------------------------------- Přítomni: Ing. Endrlová Šárka, starostka města Mgr. Kůs Ivan, místostarosta

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

Usnesení 40.1.2/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM.

Usnesení 40.1.2/2014: RMM bere na vědomí zprávu o plnění úkolů uložených na předchozích schůzích RMM. Strana 1(celkem 9) USNESENÍ Č. 40/2014 z 40. schůze Rady města Modřice (dále jen RMM ), konané dne 10. února 2014 v 16 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že RMM

Více

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané

Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané Schválená usnesení z 37. schůze Rady města Polná konané 7.12.2016 RM-1146/37/2016 Rada města Polná s c h v a l u j e p r o g r a m s c hůze v tomto znění: 1. Kontrola usnesení z 36. schůze RM 2. Majetkoprávní

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze 2. 11. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze 2. 11. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí

UZ06/3/2015 Přehled rozpočtových opatření a změny závazných ukazatelů rozpočtu od do bere na vědomí USNESENÍ z 3. řádného jednání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 17. března 2015 v 16 hodin v budově Městského kulturního zařízení Uničov na Moravském náměstí UZ01/3/2015 Schválení programu

Více

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

26. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení z 26. zasedání Rady města Rychvald, dne 14. 09. 2015 Kontrola usnesení 26/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápis z jednání komise RM 26/2. Rada města b e

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 3. schůze Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne

Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne Usnesení a výsledky projednání Rady města Moravský Beroun č. 55 ze dne 28.11.2016 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2013 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 1/2013 z 1. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 3. ledna 2013 V Horních Bludovicích dne 3. ledna

Více

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE

75. zasedání RM Rychvald MATERIÁL URČENÝ PRO ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE Usnesení ze 75. zasedání Rady města Rychvald, dne 15. 7. 2013 Kontrola usnesení 75/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 75/2. Rada města b

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně

2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města, zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě VÝPIS USNESENÍ ze zasedání č. 10 konaného dne 23. března 2016 Usnesení ZM 1/10/2016: návrhovou komisi ve složení: předsedkyně paní Vladimíra Supová

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 35. schůze Rady města Šluknov konané dne 19. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. MĚSTO VALTICE V Ý P I S Z U S N E S E N Í Č. 33 ze schůze Rady města Valtice konané

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více