11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti"

Transkript

1 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim celkem jasně vytyčovaly linii, kde je nepřítel. Dvanáctý listopad roku 1989 musel některým připadat jako sen. Opravdu jsme tady? Papež Jan Pavel II. pronáší kanonizační formuli a dcera malého národa v srdci Evropy, Anežka Česká, je postavena ke cti oltáře. Praskla první obruč, i když si to nesmrtelný ještě nepřipustí. Druhá praská na Národní třídě o pár dní později. Linie, kde je nepřítel, je pořád jasná a je třeba proti němu pozvednout hlas, ne obušek. Mrazilo v zádech, když se Václavským náměstím nesly tóny hymny zpívané tisícihlavým sborem. Za pár let, asi tak deset, o tom budou studenti při maturitní zkoušce vyprávět stejně nezúčastněným hlasem, jako když budou muset pohovořit o středověku. Stál na katedře pražského arcibiskupa, před sebou zaplněnou katedrálu, ale i celý národ. Kardinál František Tomášek. Jeho slovem puká další obruč. V této důležité hodině zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi jsem já i katolická církev na straně národa. Opona spadla a jako by někdo neviditelným štětcem setřel frontovou linii. Sáhli jsme si na svobodu, okusili její chut. Otevřel se nám svět, kde je ale nutné ke slovu svoboda přidat zodpovědnost. Mám zodpovědnost za svůj život, který žiji. Zvláštní, že? Obruče praskly, ale jako kdybychom stále hledali nepřítele. Orientace jako by byla stále obtížnější. Společnost ještě stále nese rány způsobené ateistickou ideologií a je často okouzlena moderní mentalitou hédonistického konzumismu, který vede k nebezpečné krizi lidských a náboženských hodnot a k rozmachu etického a kulturního relativismu, řekl Benedikt XVI. v pražské katedrále. Písmo nás vybízí, abychom zkoumali a to, co je dobré, toho se drželi (srov. 1 Sol 5, 21). Nejde o to, hledat nepřítele, ale hledat a nacházet Pravdu. A pro křest any má pravda jméno: Bůh, i konkrétní tvář: Krista (srov. Promluva Benedikta XVI. na setkání s politickými činiteli na Pražském hradě). Hledáme-li pevný bod pro orientaci, bezpečné ukotvení, držme se Jeho. A to je i poselství sv. Anežky České. Petr Mecl 1

2 Milí přátelé, Den Bible v neděli 15. listopadu v květnu tohoto roku vydala Papežská biblická komise další ze svých dokumentů, tentokrát s názvem Bible a morálka. Jeho český překlad se připravuje. Svatému Otci Benediktu XVI. byl při jeho nedávné návštěvě předán český překlad Jeruzalémské Bible. V příštím roce očekáváme exhortaci, jíž Svatý Otec vyhlašuje výsledky biskupského synodu, který se vloni konal v Římě na téma Boží slovo v životě a poslání církve. Všechny tyto skutečnosti dokládají, jak velký význam má Bible pro náš život. A právě vhodné překlady spolu s církevními dokumenty napomáhají k lepšímu porozumění a k proměně života. Úkolem Českého katolického biblického díla je uvádět do bohatého biblického dědictví. Snažíme se vést k osobní četbě Bible. Pomáháme porozumět, nakolik naše síly a možnosti stačí. Jsme přesvědčeni, že hodnoty obsažené v Bibli jsou i dnes velmi aktuální. Bez vaší podpory bychom ovšem jen stěží mohli pokračovat ve své práci. Sbírka o Dni Bible umožní naše aktivity zejména v roce, který je v celé církvi věnován kněžství. Biblické dílo připravuje pořady Bible v liturgii. Pořádáme úvody do práce s Biblí ve farnostech a biblické kurzy pro všechny věkové kategorie (ve všech diecézích). Nabízíme kurzy výroby biblických postaviček. Připravujeme pomůcky pro četbu Bible dospělých i dětí. O našich aktivitách se dozvíte více na internetových stránkách S vděčností za Vaše modlitby i za finanční podporu Mons. Dominik Duka 2 Letošní projekty České biblické společnosti na podporu překladů Bible v chudých zemích světa budou tentokrát směřovat do Afriky. Díky všem dárcům tak budou moci pokračovat překlady v Ugandě (ekumenický překlad Starého zákona do jazyka dhopadhola), Gabunu (překlad starozákonních knih do jazyka yinzébi) a Burkině Faso (překlad zbývajících částí Starého zákona do jazyka gulmacema). ČBS podpoří překladatelské projekty v těchto afrických zemích v celkové částce Kč. V případě, že se podaří prostřednictvím křest anských církví a dalších dárců vybrat částku vyšší, podpoří také překladatelské projekty Zambie a Tanzanie. V loňském roce sbírka (konající se již šestnáctý rok), tentokrát určená na překlady Bible v afrických zemích Kamerun, Guinea a Namibie, vynesla rekordních Kč. Pro Evropana je to stěží uvěřitelné, ale stále existují stovky domorodých jazyků, především v Africe, do kterých dosud nebyla Bible přeložena. Proto chce biblická společnost tímto způsobem nejen pomoci překladatelským snahám, ale také připomenout význam Bible a podpořit její šíření. Více na Sbírka ve farnostech o Dni Bible se dělí na dvě části: 25% jde na České katolické biblické dílo (č.ú.: /5500, vs: 2009). 75% jde na projekty České biblické společnosti (č.ú.: /0300, vs: 9999). Přímo na tyto účty můžete poslat své vlastní dary. (jl)

3 Poděkování vám... Milí přátelé, v tyto dny naší nouze poznáváme vaši nelhostejnou přítomnost. Někteří z vás jste pomohli (a snad ještě pomůžete) přímo na místě fyzicky, někteří finančně, at už při sbírce v kostele, nebo jste po zjištění čísla účtu naší farnosti (č. ú /8030) zaslali peněžní prostředky na naše konto, nebo jste pomohli modlitbou a spoluúčastí, či někteří ještě sílu k pomoci shromažd ujete... Díky ovšem též za pomoc duchovnímu, který přišel o všecko. Solidarita a nabízená pomoc byla nad očekávání... Vyhoření naší fary v Plané je docela strašná rána. Nebyly však ztraceny mobilní věci z inventáře farnosti, spisy, matriky apod., ovšem zničení střechy a po zalití vodou též přes polovinu stropů a dalších částí činí škodu velmi vysokou. Záchranné práce se rozběhly velmi rychle, již stojí lešení a dochází k sanaci. Jsou vstřícností a spoluprácí mnohých vyběhány potřebné papíry a k možné celkové částce oprav dnes Kč, jejíž velká část by měla plynout z mimořádného státního příspěvku, potřebujeme však naši takzvanou spoluúčast ta může být, byt se spoluprácí města Planá, dost vysoká: město korun. A farnost z celkové částky oprav musí uhradit 10 % Kč. Jakákoliv vaše spoluúčast, sponzorský dar, benefiční koncert apod. je vítána. Farní budova by mohla brzy opět sloužit svému účelu setkávání věřících, duchovním obnovám, setkání občanů partnerských měst Planá Tirschenreuth, charitní pomoci, výuce atd. Příčina požáru není dosud objasněna(?). Pojistné jsme neměli, jednalo by se o cca 70 tisíc korun ročně včetně zabezpečení atd. Děkujeme vám a těšíme se z další spolupráce pro Boží království. Pán Bůh vám odplatí a požehná vám! Jistě díky těm, kteří se solidárně zúčastňují, ač jsou odjinud a nikoli z naší farnosti. Můžeme vám potvrdit sponzorství, nebo příjem daru pro účely daňových úlev (zde potřebujeme adresu a rodné číslo). Radostného dárce miluje Bůh... za farnost Planá a okolí váš žehnající farář P. Jaroslav Šašek, 18. září 2009 ( ) Jedině Kristus může být naší spolehlivou nadějí. To je zvěst, kterou my křest ané jsme povoláni každodenně hlásat a dosvědčovat. Opřete o víru v Krista své rodinné, pracovní a školní plány, jakož i aktivity v každé oblasti společnosti. Ježíš nikdy své přátele neopustí. Ujišt uje o své pomoci, protože nic nelze konat bez něho, zároveň však vyžaduje, aby se každý osobně nasadil a šířil jeho univerzálního poselství lásky a pokoje. z promluvy v Brně 27. září 3

4 Představujeme: Římskokatolickou farnost Rokycany Společenství malých společenství Snažíme se, aby naše farnost byla společenstvím malých společenství, odpovídá stručně P. Jaroslav Hůlle, rokycanský farář a zároveň okrskový vikář rokycanského vikariátu, na mou žádost o charakteristiku své farnosti. Posléze svá slova rozvádí: Je to stejné, jako že jedna církev sestává z mnoha společenství, v rámci nichž se jednotliví členové sdružují. Tady ve farnosti na nedělní mši sv. přichází kolem dvou set lidí. Ti se ale mimo kostel všichni dohromady mohou těžko potkávat a poznávat blíž. Proto se v průběhu celého týdne schází na faře několik skupinek věřících, kteří mají něco společného, chtějí se poznávat, společně se modlit a číst z Písma. Slova duchovního potvrzuje i rozpis na webových stránkách farnosti. Jen tak namátkou: v úterý odpoledne se na faře scházejí senioři, večer pak společenství žen. Středeční odpoledne je věnováno společenství maminek a společenství v penzionu pro seniory, večer pak přicházejí na řadu muži. Maminky a tatínkové nechodí zvlášt z důvodu separace, ale aby se vystřídali u dětí. Páteční večer je vyhrazen mládeži. Kromě Rokycan se ale scházejí 4 i další tzv. spolča v okolních obcích, např. v Kařezu, Mirošově, Volduchách. Farnost omládla Hezky se rozproudil život v Oseku. Tam dřív chodilo do kostela tak pět, šest lidí, nyní jich tam mám přes šedesát, říká farář a posléze se směje mému údivu, zda-li se snad v Oseku stal zázrak. To jsou rumunští Češi z Gernicu, kteří se v Oseku a okolí usadili a kteří jsou vesměs silně věřící. Nárůst počtu i aktivity věřících, a to zejména mezi střední a mladou generací, však lze v posledních letech vystopovat i mezi obyvateli samotných Rokycan, celkově se dá říct, že se farnost v poslední době omladila. Nedávno jsem to zrovna počítal, za posledních deset let jsme tu měli čtyřicet křtů dospělých, to není málo. Také se zvýšil počet svateb. Tito lidé potom samozřejmě přivádějí do kostela a na náboženství své děti, takže se nám farnost díky Bohu omlazuje. Na náboženství mám 38 dětí po pěti skupinkách, 12 dětí letos bylo u prvního svatého přijímání, vypočítává P. Hůlle, který rokycanskou farnost převzal před třinácti lety po svých předchůdcích, jimiž byli po r Mons. Josef Žák, P. Ján Ďuriga a P. Petr Franta. Nesmíme zapomenout také na Mons. Václava Škacha, který působil v Mirošově, tehdy to byla samostatná farnost. Ti všichni výborně připravili půdu pro různé aktivity a vylepšení. Mým úkolem už bylo jen zájem a aktivitu udržet. O to se snažím pořád. Někdy se na mě lidi zlobí, že jsem protivný, ale snažím se je trochu vyprovokovat a oni to nakonec pochopí, usmívá se pětapadesátiletý kněz. On sám je příkladem pozdního kněžského povolání. Pů-

5 vodně vystudoval střední hotelovou školu a léta pracoval v Plzeňském Prazdroji. Kněžské svěcení přijal až ve svých jednačtyřiceti letech v r Nechal jsem se uchvátit Kristem a měl jsem štěstí na lidi, jako byli např. P. Kodet, P. Opatrný, Mons. Žák a další, vzpomíná. Malé opravy jsou důležité Rokycanská farnost je co do rozlohy poměrně veliká, i když s malou hustotou obyvatel. Společně s farností Zbiroh tvoří vlastně celý rokycanský vikariát, vznikla sloučením sedmi původních farností. Snažím se spočítat, kolik kostelů farnost obhospodařuje a vychází mi jich jedenáct, z toho v šesti se pravidelně slouží mše svaté. Mám tady jako pomocníka letos v létě vysvěceného polského kněze P. Macieje Gozdzika jako farního vikáře, za toho jsem rád, jinak bych měl honičku. A kostely jako stavby máme poměrně v pořádku, nestěžuje si farář. Dozvídám se, že rokycanský kostel Panny Marie Sněžné by potřeboval novou fasádu, ale jinak je v pořádku, na jeho údržbu hodně přispívá i město, naposledy to bylo na opravu věžních hodin. Žádný z dalších kostelů farnosti není ve vyloženě havarijním stavu. Drobné opravy dělá náš stavební technik Jaroslav Bělohoubek. Já si myslím, že většina kostelů by potřebovala takového člověka, který by se o něj staral pravidelně, hlídal, jakmile se vyskytne potřeba malé opravy, hned ji provedl. Ono stačí, když se uvolní jedna taška na střeše, začne zatékat, zpočátku si toho nikdo nevšimne a později už je to na velkou opravu, kterou musí provádět firma, líčí P. Jaroslav Hůlle svou představu. Nejsme firma, jsme církev Víte, co já s oblibou říkám? Že nejsme firma, jsme církev. Takže jde hlavně o pastoraci, o lidi. Ekonomika je sice také důležité, ale neměla by být na prvním místě. Farnost má být rodina, buduje se tím, že lidé spolu žijí, setkávají se, společně rozjímají i jezdí na výlety. A to si myslím, že se u nás daří. Ten zájem od lidí tu je, bez toho by to nešlo, říká rokycanský farář s přesvědčením a zápalem. Nakonec nejen pravidelná setkávání společenství, ale i další akce tomu nasvědčují. Rokycanská farnost např. jako jedna z prvních uspořádala vikariátní den, konají se zde pravidelně hojně navštěvované poutě, farníci se společně ve velkém počtu vydávají na Dny víry, ve dvou autobusech na diecézní pout do Teplé a na další významná poutní místa. Na farní zahradě při vikariátním dnu Do Staré Boleslavi na návštěvu Svatého otce jely z Rokycan autobusy tři. Nechybí ani pravidelné duchovní obnovy, tematické víkendy. Když jsou třeba křtiny, něčí kulaté narozeniny, svatba a podobné příležitosti, je zcela běžné, že se uspořádá pohoštění a posezení na faře. Málokterá farnost má šest akolytů jako my. Když ostatní vidí, že farnost žije, přidají se také, i když třeba do kostela nechodí. Kristus nás spojuje. Třeba chlapi se původně scházeli ve třech. Dneska jich chodí dvanáct. Své tvrzení P. Hůlle podpoří historkou o městském policistovi, který za ním přišel, že by chtěl nechat pokřtít dítě. Sám se do života farnosti zapojil a posléze se přiznal: Tak často jsem chodil okolo kostela a říkal si, že mám času dost jít dovnitř. Dnes se od lidí, které tam potkávám, učím. Alena Ouředníková 5

6 Kostely sv. Petra a Pavla v Krajkové a v Rotavě V sokolovském vikariátu je vidět, že byl, kromě údolí Ohře, osidlován přeci jen v pozdějších létech, než nižší polohy země. Zasvěcení kostelů sv. Petru a Pavlovi téměř vždy svědčí o velmi starém založení kostela, zhruba od 10. do 13. století, což zde neplatí. Starší z kostelů se nachází v Krajkové, obci již na svazích Krušných hor. Nejstarší zmínka o kostele je z roku O Krajkové se během další doby hovoří v souvislosti s těžbou olova a železné rudy, jež způsobila tak velký růst obce, že byla v roce 1485 povýšena na město. Dnešní kostel byl postaven až koncem 16. století, zřejmě na místě staršího ze 14. století, jako obdélná stavby s vedlejšími loděmi, nad nimiž jsou zřízeny patrové tribuny. Na západní straně kostela je dvoupatrová dřevěná kruchta. V roce 1789 byl kostel přestavěn barokně a přitom byla stržena její chatrná věž. Ta byla nahrazena novou věží v jižním průčelí. V letech 1859 až 1862 byl kostel kněžnou Františkou Auerspergovou opraven a zvenku byla jeho podoba upravena v novorománském slohu. 6 Vnitřnímu vybavení dominuje hlavní oltář, který byl údajně přivezen z Itálie Juliem Jindřichem z Písnice, majitelem nedalekého Hartenbergu. Jedná se o monumentální barokní rozvilinový oltář s obrazy sv. Petra a Pavla, Panny Marie a sv. Šimona. Jeho forma je blízká typu oltářů, které se zhotovovaly pouze v západní části Čech a v přilehlém Bavorsku do poloviny 18. století. Necháme na badatelích určení místa jeho vzniku, v každém případě se jedná o mimořádně krásný oltář. Kostel je vyzdoben ještě dalšími oltáři, jako oltářem Panny Marie z roku 1650 a protějškovým oltářem sv. Antonína Paduánského. Devatenácté století pak přidalo oltář Čtrnácti pomocníků. Kostel sv. Petra a Pavla v blízké Rotavě je mnohem mladší. Údolí se starými hamry zažilo velký rozvoj průmyslu ve druhé polovině 19. století, které s sebou přivedl mnoho nových obyvatel. V roce 1914 byl založen nový kostel, který byl dostavěn až roku Jedná se o jednolodní stavbu v novorománském slohu s věží po straně presbytáře, krytou stanovou střechou se štíty. Vnitřní vybavení pochází z doby výstavby. Jan Soukup

7 Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás... (Jan 20,18) Milí přátelé, v říjnu proběhla ve všech farnostech naši diecéze Misijní neděle. Děkujeme všem, kteří se podíleli na různých misijních aktivitách (besedy, Misijní koláč, Misijní jarmark, Misijní most modlitby, výstavy), všem dárcům za jejich štědrost a taky těm, kteří si vzpomněli na misie v modlitbách. Všechny prostředky, které se v tuto neděli vybraly, budou použity na projekty Papežského misijního díla šíření víry (podpora bohoslovců, kněží, škol, nemocnic... ). Výtěžek z akcí, které pořádaly děti (Misijní koláč, prodej kalendářů... ), je určen na projekty Papežského misijního díla dětí. Výše finanční částky, která byla v naší diecézi vybrána o Misijní neděli v roce 2008, dosáhla skoro Kč, v celé v České republice činila celkem ,5 Kč (letošní sbírka nebyla do uzávěrky tohoto Diecézního zpravodaje zatím sečtena). Všem jménem potřebných děkujeme a vyprošujeme Boží požehnání. A kde konkrétně tyto prostředky pomůžou? některé projekty: Zambie Diecéze CHIPATA: Prostředky potřebné k zajištění základního chodu diecéze, formační programy, nutné opravy, další nezbytné potřeby, podpora výstavby diecézního centra pro formaci mládeže, nákup vozidla pro práci v pastoraci ve farnosti Minga, oprava elektrické a vodovodní sítě a solárních panelů ve farních komplexech v Minga, Vubwi, Mbwindi a Lumezi, stavba fary v Ukwimi, dokončení stavby farní budovy v modlitebním centru Mphangwe Guyana Arcidiecéze GEORGETOWN: Podpora sirotčince (záchrana života) 46 dětí. Strava a ubytování, šatstvo, lékařská péče, výdaje na křest anskou a školní formaci. Mnohé děti jsou opuštěné od narození. Je to jedna z nejchudších částí světa s mnoha problémy: drogy, alkoholismus, AIDS, těhotenství mladistvých. MISIJNÍ KALENDÁŘ na rok 2010 Pro všechny podporovatele Misijního díla dětí jsou pořád ještě k dispozici misijní kalendáře 2010, které jsou letos věnovány na podporu chudých dětí v Zambii. Kalendáře jsou k dispozici ve vašem kostele případně na farním úřadě nebo na biskupství. Něco málo o Zambii. Zambie, která je svou rozlohou přibližně desetkrát větší než Česko, je rozdělena do 10 diecézí a žije zde na 10 milionů obyvatel. Průměrná délka života je přibližně 35 let. V Zambii se hovoří 73 jazyky, což odpovídá stejnému počtu místních kmenů. Úředním jazykem je angličtina. Většina lidí žije v bídě, ve vesnicích chybí základní infrastruktura, nedostává se finančních prostředků na zdravotnictví a školství. Přibližně každý šestý obyvatel má 7

8 HIV/AIDS. Vzhledem k nedostatečnému hygienickému zázemí ohrožuje lidi tuberkulóza, tyfus i cholera. Poměrně častou příčinou úmrtí je malárie. Zambie je křest anská země, což znamená, že přibližně 75 % populace jsou křest ané, z toho katolíků je asi 30 %. Na celém území Zambie pracuje jen asi 400 kněží. Vzhledem k tomuto nedostatku kněží stihne přijet do mnoha farností kněz třeba jen několikrát ročně. Vše komplikují velké vzdálenosti, kdy jedna farnost může mít rozlohu jako diecéze v Česku. Důležitou roli hrají v místní církvi katechisté. Jsou to jak muži, tak ženy a často i manželské páry, které po dvouletém intenzivním přípravném kurzu, kdy celý čas bydlí i s rodinou ve formačním centru, pomáhají v odlehlých oblastech s pastorací a bohoslužbami slova, připravují na svátosti, pohřbívají a jsou členy farních rad. Papežská misijní díla zahájila svoji činnost v Zambii přibližně před 20 lety, přičemž Misijní dílo dětí slaví letos 10 let činnosti. Během takto krátké doby se stalo přirozenou součástí místní církve, přitahuje stále více dětí a patří mezi nejaktivnější. Vstupuje do něho každé křtěné dítě. Jakmile vyrůstá, je vedeno k denní modlitbě za misie a pomoci potřebným. Ročně by mělo též věnovat kwacha, což odpovídá našim čtyřem korunám. Počet dospělých animátorů se pohybuje kolem a aktivně zapojených dětí je přibližně Celkový počet projektů PMD v Zambii přesahuje ročně 300 a tak na pokrytí základních potřeb putuje asi 3 miliony USD. Jedná se o stavby a opravy vzdělávacích a formačních center, seminářů pro bohoslovce, řeholních domů, kostelů, kaplí, far, škol, nemocnic, internátů, zajištění léků, pitné vody apod. Misijní úmysl na měsíc listopad Aby Boží jméno přinášelo pokoj: Aby věřící z různých náboženství prostřednictvím svědectví svého vlastního života a bratrského dialogu jasně ukazovali, že Boží jméno je nositelem pokoje. Mirka Svobodová, PMD 70. kulatiny otce biskupa Spousta z nás se sešla 3. října k velkolepé oslavě 70. narozenin našeho otce biskupa. Práce mnohým z nás s tím spojená začala ale už o pár dní dříve. Ženy napekly, jak se říká, něco na zub a muži se postarali o to, abychom si měli kam sednout. Oficiálně vše ale začalo až 3. října ráno při společné modlitbě. Katedrála se naplnila nejen mnohými věřícími ale i kněžími a to z celé diecéze a ze spousty ostatních. Hned po mši svaté se slova ujal generální vikář Robert Falkenauer, který následovně předával slovo každé více významné osobnosti jako např. plzeňskému panu primátorovi... a tím jim dal 8 možnost oficiálně panu biskupovi popřát. Nechyběla samozřejmě ani účast přátel z Německa. Osobně přijeli poblahopřát zástupci z Ackermann Gemeinde a otec biskup řezenský. Všichni samozřejmě popřáli všechno nejlepší a vzpomínali na těžké začátky naší diecéze. Tento výstup byl více než oficiální, ale i to se po skončení změnilo, protože před východem z katedrály vyhrávala muzika, která se přijela také účastnit této oslavy. Soubor převážně z mladých muzikantů hrál na náměstí po celé dopoledne. Na návštěvníky venku také čekalo malé překvapení, každý z účastníků dostal od pořadatelů do ruky víno na spo-

9 lečný přípitek s panem biskupem. Po celém náměstí se sešel všechen lid a všude vládla příjemná atmosféra. Na biskupství se podávalo malé občerstvení pro vyhladovělé a žíznivé. V přízemním sále se konalo také sezení a klábosení u kávy. Pan biskup ale obědval v kruhu vyvolených, protože ti byli předem pozváni ke společné hostině. Ostatním návštěvníkům ale také dal příležitost se s ním setkat a osobně mu poblahopřát. Není divu, že po obědě se pak otec biskup ztratil v chumlu lidí, kteří mu srdečně přáli k jeho kulatinám. Známá písnička od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře: Franta má narozeniny, my máme přání jediný, ale nikde v sále nezazněla. Vyvrcholením dne pro mnohé z nás tedy bylo osobní setkání s panem biskupem. Odpoledne se pak příjemně skončilo v katedrále, kde se konal ještě varhanní koncert klasické hudby. Oslavy se účastnila spousta lidí, a tak na závěr vřelé díky našemu skvělému týmu z biskupství, který se tak vyznamenal svou skvělou organizací a všechno předem pro nás připravil. Samozřejmě dík patří i vám všem, kteří jste jakkoli přiložili ruku k dílu. A který dárek udělal panu biskupovi největší radost? Tak na to se ho budete muset zeptat sami, ale myslím si, že ten, který byl darován s upřímnou láskou. Pane biskupe, přejeme Vám dodatečně všechno nejlepší!!! Bětka Zahájení akademického roku Ve středu 7. října v 19 hod. se jako každý rok konala slavnostní mše svatá k zahájení akademického roku v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Sloužil ji otec biskup František spolu s generálním vikářem Mons. Robertem Falkenauerem, nechyběli studenští kněží P. Vojtěch Soudský a P. Pavel Petrašovský. Z řad akademické půdy se účastnili rektor a prorektor Západočeské univerzity. Při homilii nám otec biskup kladl na srdce obnovu a budoucnost křest anství Evropy a otázky s tím spojené. Také nás povzbudil v našem studiu a k živé víře. Příjemnou atmosféru spoluvytvářela studentská schola a hudební soubor Vox imperfecta. Na závěr mše sv. proběhlo představení cechmistrů a jejich cechů, které své členy sdružují podle oboru, jež studují. Do nich se pak noví studenti mohli zapisovat. Po slavnostním požehnání jsme se odebrali do křížové chodby, kde bylo připraveno pohoštění. Zde také po zpěvu studentské hymny proběhl slavnostní přípitek. Následovala prezentace studentského klub Hora a po celou dobu se promítaly fotografie z proběhlých akcí minulého roku. Kouzlo setkání umocňovala loučemi osvětlená rajská zahrada a příjemně teplý večer. Až do posledních chvil byl s námi otec biskup i pan prorektor ZČU a po celou dobu byla možnost si s nimi popovídat. Myslím, že pro většinu zúčastěných byla tato akce pěkným zážitkem, povzbuzením a prostorem pro přátelské setkání. Jménem klubu Hora děkuji všem, kteří se na slavnostním zahájení podíleli, účastí nebo organizací. Lucie Vavrušková SINAJ a NEJSME SAMI jsou jména dvou kapel působících v Plzni v letech ?. Dne 17. října byl posluchači téměř zaplněný kostel sv. Martina a Prokopa v Plzni Lobzích svědkem setkání bývalých členů těchto skupin. Došlo nejen na vzpomínání, promítání fotografií, ale i na hraní. Zaznělo celkem 15 písní vesměs z vlastní tvorby. Kdysi zněly na několika ročnících festivalu Porta Catholica, na mnoha místech v Čechách, v zahraničí a jedna dokonce i na gramofonové desce. Přítomné prostřednictvím záznamu pozdravil iniciátor vzniku skupin P. Josef Žák a na závěr setkání osobně zavzpomínal na dobu před rokem 1989 P. Jan Pata. Celé setkání skvěle vymyslel, připravil a zorgani- 9

10 zoval Míra Smolka. Za všechny zúčastněné muzikanty vzkazuje díky Míro Jura Černý Svatá Silvie patronka dobrého porodu Úcta ke svaté Silvii, jejíž jméno pochází z latinského silva (= les či hora, je velice stará. Již v roce 645 se v jejím domě usadili mniši z kláštera Mar Saba v Palestině. Za svatou ji prohlásil papež Klement VIII. a její svátek si připomínáme 3. listopadu. Svatá Silvie je podobně jako svatá Monika, matkou svatého syna. Monika byla matkou svatého Augustina, učitele církve a svatá Silvie matkou papeže a církevního učitele svatého Řehoře Velikého, který byl jedním z největších papežů všech dob a patří mezi první čtyři církevní Otce Západu. Je nazýván posledním Římanem a prvním středověkým papežem, protože žil na přelomu starověku a středověku. Jeho matka svatá Silvie se narodila v období let 515 až 520, podle některých v Římě, jiní tvrdí, že na Sicílii nebo v Subiacu. Když jí bylo osmnáct let, přivdala se do významné římské rodiny Gordianiových. Stala se matkou a své děti vychovávala ve zbožnosti. Její manžel byl křest anem a zastával funkci římského senátora. Jejich syn Řehoř byl v mladém věku, roce 572, zvolen za nejvyššího funkcionáře Říma, za prefekta. Po osmi letech se ale své veřejné funkce zřekl a odešel do kláštera. V roce 590 se Řehoř stává papežem. Sám o sobě vždycky říkal, že je Sluha sluhů Božích. Toužil po samotě, ale jeho role papeže mu to nedovolovala. Toužíme po tichu kláštera, ale musíme to překonat a obětovat se v prospěch druhých. Jeho matka se po manželově smrti a synově vstupu do kláštera stáhla do ústraní a žila nadále velice zbožně v klášteře nedaleko baziliky sv. Pavla za hradbami. Svatá Silvie je patronkou těhotných žen a dobrého porodu. Na věčnost odešla v Římě mezi roky 590 až 592. Milostivý Bože, naplň nás duchem moudrosti a lásky, kterým jsi obdařil svoji služebnici Silvii. Pomož nám, abychom Ti věrně sloužili podle jejího zářivého příkladu, aby se Ti líbila naše víra i naše skutky. Veronika Pechová 10 Přípitek před katedrálou 3. října Narozeninový dort ve tvaru diecéze

11 150 hlasů zpívalo roráty Pravidelné podzimní Setkání chrámových sborů plzeňské diecéze zahájilo druhé desetiletí této tradice. 11. ročník setkání proběhl v sobotu 10. října v chrámu sv. Mikuláše v Boru u Tachova. Zúčastnilo se 14 sborů a schol z nejrůznějších koutů naší diecéze, nejrůznějšího věkového složení. Co se týče věku, prim jednoznačně hrál chrámový sbor hostitelské borské farnosti, který se mohl pochlubit nejmladším členem ve věku čtyř měsíců, i když se benjamínek nakonec místo vystoupení na přehlídce rozhodl pro spánek. Jinak se prý ale poctivě účastní všech zkoušek. Setkání bylo zahájeno mší sv. celebrovanou biskupem Františkem Radkovským a doprovázenou gregoriánským chorálem. Přehlídka jednotlivých sborů proběhla v tradičně přátelském duchu a jako každoročně vyvrcholením setkání byl závěrečný společný koncert všech zúčastněných zpěváků. Jeho repertoár byl ale zcela netradiční. Chrámovou lodí zněly v podání stopadesátičlenného hudebního tělesa, které mělo první a poslední příležitost ke společně zkoušce ten den dopoledne, roráty nádherné mariánské zpěvy za instrumentálního doprovodu kapely Ritornello a pod vedením Michala Pospíšila. Zpěv, který se nesl důstojnými prostorami chrámu, nenechal nikoho na pochybách, jaká je škoda, že tyto písně upadly mnohdy v zapomnění, a jak je dobře, že dnes jsou zejména v době adventní opět probouzeny k životu. Alena Ouředníková Ve středu 23. září jsme se v arciděkanském kostele v Klatovech společně vydali do doby, kdy vládl v Českých zemích moudrý kníže Václav. Seznámili jsme se s jeho rodinou. Vydali jsme se s ním do ulic města, kde vykupoval otroky, byli jsme svědky jeho hrdinských činů i smutných chvil. Do dávné historie nás doprovodil latinskými zpěvy dětský pěvecký sbor Berušky a Dramatický kroužek při ZŠ Čapkova v Klatovech. Maruška Zwiefelhoferová Exercicie s P. Eliasem Vellou OFMCap. Na pozvání biskupa Františka se uskuteční července 2010 v Plzni exercicie, které povede P. Elias Vella OFMCap. z Malty. Exercicie s tématem Učednictví jsou určeny pro kněze, pastorační asistenty, katechety i další věřící z naší diecéze. Cena (ubytování a plná penze) je Kč. V písemné (či mailové) přihlášce uved te jméno a příjmení, věk (případně sníženou pohyblivost), adresu, telefon či mobil, případně mail. Dále jméno spolubydlícího, pokud se na tom s ním domluvíte, a případnou dietu. Adresa pro přihlášení: Biskupství plzeňské, Anna Šlajsová, nám. Republiky 35, Plzeň, nebo na stránkách banner v levé části dole. 11

12 Místní skupina České křest anské akademie Plzeň si Vás dovoluje pozvat na přednášku Mgr. Tomáše Hirta, Ph.D. z Fakulty filozofické ZČU a organizace Člověk v tísni Romové a česká společnost v úterý 3. listopadu v 18 hod. v učebně v přízemí biskupství, nám. Republiky 35. Setkání seniorů v Klatovech na faře 4. a 18. listopadu od Zveme mezi sebe i mladší. Vede sestra Marcela z Kongregace Školských sester de Notre Dame. Autogramiáda knihy rozhovorů Lágr s P. Pavlem Kučerou v knihkupectví U františkánů v Plzni 12. listopadu v 18 hodin. Knihkupectví U františkánů * Františkánská 9 * Plzeň * * mail * otevřeno po pá a so ČKA Klatovy pořádá ve čtvrtek 12. listopadu v v Hifi klubu v Klatovech přednášku Prof. Ing. Lubomíra Mlčocha, ředitele politologicko ekonomické sekce ČKA v Praze. Přednáška má název: Byznys s perspektivou věčnosti versus byznys v područí mamonu (K příčinám dnešní krize). Prof. Mlčoch přednáší na fakultě sociálních věd UK v Praze. Je držitelem Řádu sv. Řehoře Velikého uděleného papežem Janem Pavlem II. Přednáška bude zaměřena na současnou ekonomickou krizi, její zdroje a příčiny a její souvislosti se současnou světovou morálkou a křest anským postojem k životu. Setkání duchovní obnovy v Klatovech ve čtvrtek 19. listopadu v 8 30 na faře, vede Ing. Josef Kaše. 12 Pokračování duchovních obnov Fara Rokycany Dušičkový večer 31. října od 18 hod. Příležitost ke svátosti smíření. Bible s sebou. Předpokládaný konec ve 20 hod. Vede Mons. Josef Žák. Dušičkové odpoledne na faře v Klatovech bude na Slavnost Všech svatých 1. listopadu. Vede Mons. Josef Žák a P. Pavel Frývaldský. S sebou Bibli. Příležitost ke svátosti smíření. Program: promluva; promluva; setkání ve skupinkách; souhrn (v je možno se zúčastnit mše svaté v arciděkanském kostele). V Lomnici u Sokolova bude v den Vzpomínky všech věrných zemřelých ( Dušičky ) 2. listopadu v mše sv. Celebruje Mons. Josef Žák. Fara Blovice pokračování obnovy 3. listopadu v 17 hod. a 7. prosince v 17 hod. Příležitost ke svátosti smíření. Bible s sebou. Vede Mons. Josef Žák a P. Piotr Marek. Fara Strážov pokračování obnovy 26. listopadu v 17 hod. Příležitost ke svátosti smíření. Bible s sebou. Vede Mons. Josef Žák a P. Petr Jandera. Fara Luby u Chebu pokračování obnovy 8. listopadu v a 12. prosince v 15 hod. Příležitost ke svátosti smíření. Bible s sebou. Vede Mons. Josef Žák a P. Piotr Libner. Fara Ostrov nad Ohří pokračování obnovy 15. prosince v Příležitost ke svátosti smíření. Bible s sebou. Vede Mons. Josef Žák a P. Marek Hric. Fara Chodov u Karlových Varů zahájení osmitýdenní duchovní obnovy farnosti Božím slovem 4. listopadu v Příležitost ke svátosti smíření. Bible s sebou. Vede Mons. Josef Žák, P. Anton Wasil.

13 Fara Staňkov zahájení osmitýdenní duchovní obnovy farnosti Božím slovem 6. listopadu v 17 hod. Příležitost ke svátosti smíření. Bible s sebou. Vede Mons. Josef Žák a P. Janusz Romanski. Fara Mrákov začátkem příštího roku bude osmitýdenní duchovní obnova farnosti Božím slovem. Povede Mons. Josef Žák a P. Przemyslaw Ciupak. Studentská duch. správa Plzeň P. Ing. Vojtěch Soudský OP; P. Pavel Petrašovský, Pravidelně: Pondělí: Arciděkanství, Úvod do křest anství besedy pro hledající nebo ty, kdo se chtějí připravovat na křest či biřmování. Úterý: tělocvična Círk. gymnázia, Mikulášské n. volejbal Středa: kostel u františkánů,studentská mše sv., poté klub HORA (viz níže). Čtvrtek: kostel u františkánů, studentská polední mše svatá, po ní společný oběd v bufetu, tři čtvrtky nad daným tématem, společná modlitba kostel u františkánů (zpovědní místnost), zpovědní pohotovost (svátost smíření či duchovní rozhovor), st. adorace. Studentský klub HORA středa ve farním sále, Františkánská listopadu přesun do hřbitovního kostela sv. Mikuláše na Mikulášském nám., v kostele zpívaná řeckokatolická pobožnost za zemřelé (panychida), předsedá o. Igor Bibko 11. listopadu přednáška Mons. Dr. Roberta Falkenauera na bioetické téma 18. listopadu od děkovná mše sv. za 20 let svobody, po ní beseda se vzácným hostem Adolfem Rázkem, bývalým politickým vězněm a vyšetřovatelem Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunizmu 25. listopadu setkání nad biblí (P. Vojtěch Soudský OP) Podrobnosti o akcích najdete na internetové stránce: Pozvání do kláštera dominikánů Přednášky se konají v Plzni, v sále kláštera, Jiráskovo nám listopadu v přednáška spojená s diskuzí na téma Pronásledování církve za Velké francouzské revoluce. Opět přednáší PhDr. Radomír Malý, historik, novinář, politik a vysokoškolský pedagog. Radomír Malý vystudoval filozofickou fakultu, poté pracoval jako historik. V roce 1972 byl z politických důvodů propuštěn. Aktivně se účastnil vydávání samizdatu a stal se signatářem Charty 77. Po roce 1989 byl zástupcem šéfredaktora deníku Lidová demokracie. Je autorem řady odborných článků a publikací, které se týkají především církevních dějin. 19. listopadu v se uskuteční další přednáška z cyklu Člověk a příroda na téma Urbanismus současné Plzně s náznakem hledání příčin některých problémů v historii, hovořit bude Ing. arch. Petr Domanický, působí v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Plzni. Zaměřuje se především na architekturu 20. stol. na Plzeňsku, kde usiluje o identifikaci autorství staveb z daného období. Je spoluautorem knihy Plzeň v době secese a dále výstavy a katalogu Zápal, Neckář, Chvojka a další architekti meziválečné Plzně. 26. listopadu v pokračování přednášek spojených s diskuzí z cyklu ČLOVĚK A PŘÍRODA. Název přednášky: Když se 13

14 řekně BIO... Přednáší Tomáš Popp, který je zaměstnán jako ekoporadce občanského sdružení ENVIC. Dlouhodobě se specializuje na biopotraviny a environmentálně šetrné spotřebitelské chování. Vedl několik projektů zaměřených na ekologické zemědělství a byl hlavním koordinátorem prvních Biodožínek v Plzni. Nabídka služby svátostí smíření v kostele Nanebevzetí Panny Marie (u františkánů) v Plzni: každou středu P. Stanislav Uhlíř: ; každý pátek P. Ludolf Josef Kazda: během adorace Meditační zahrada Památník obětem zla v Plzni místo naděje, pravdy, odpuštění a usmíření uzavřena do dubna 2010 mše sv. v kapli sv. Maxmiliána Kolbeho pravidelně 2. a 4. čtvrtek v měsíci od 16 hod. Kontakt: správcová mob , mail: Knihovna na biskupství Pastorační oddělení nabízí půjčování knih z vlastní knihovny. Jedná se o literaturu teologickou, biblickou, dále z oblasti duchovního života, církevních dějin, knihy věnované partnerství a rodičovství a také beletrii. Knihy je možno půjčit na pastoračním oddělení (3. patro biskupství) od pondělí do pátku hod., jindy po domluvě, , mail: Na tomto čísle je možné ověřit, zda požadovanou knihu máme k dispozici. Duchovní služba nemocným v plzeňských nemocnicích Od 1. ledna platí nové tel. číslo (nonstop) pro domluvení návštěvy kněze či pastorační asistenky v plzeňských nemocnicích (možnost rozhovoru, sv. smíření, eucharistie, pomazání nemocných). Poutě ve farnostech 8. listopadu Klatovy Hůrka, kostel sv. Martina Pronásledování řk. církve v Československu Výstava se koná ve Strahovském klášteře do 8. listopadu. Otevřeno denně a Více Nabídka sborníku a DTCH Sborník Uvěřil jsem lásce, kterou má Bůh k nám k sedmdesátinám našeho biskupa Františka, cena 50 Kč, poštovné 20 Kč. Osvědčená pomůcka k četbě a rozjímání Božího slova Denní tichá chvíle na nastávající církevní rok, 17 Kč, poštovné 12 Kč. 14 Obě publikace si můžete objednat na adrese Zpravodaje nebo zakoupit na vrátnici biskupství. Formační setkání pastoračních asistentů, katechetů a pomocníků kněží v pastoraci proběhne 7. listopadu ve farním sále ve Františkánské ulici v Plzni od 9 hod.

15 Duchovní obnova pro pastorační asistenty, katechety a pomocníky kněží v pastoraci se uskuteční prosince ve Formačním a vzdělávacím centru v Perninku; vede P. Petr Hruška. Téma rekolekce: Ježíš jej objal a řekl mu: Jedno ti schází... (Mk 10,21) aneb Tři barvy lásky v Ježíšově a našem životě. K domácí předběžné přípravě na rekolekci: položka v Seznamu článků: Tři barvy lásky první odkaz: OCHUTNÁVKA. Přihlášky na obě akce: Biskupství plzeňské, Anna Šlajsová, Nám. Republiky 35, Plzeň, , mob Cyklus Pastorační minimum Pastorační centrum ve spolupráci s MC Plzeňské panenky zve v rámci přednáškového cyklu Pastorační minimum ve středu 18. listopadu ve v učebnách biskupství plzeňského na téma: Jak pomáhat a neublížit v závažných těžkostech. Přednáší P. Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D, kněz s pastoračními zkušenostmi, který v Plzni již několikrát hostoval a přednášel na témata, týkající se života každého člověka. Tentokrát se bude věnovat otázce doprovázení našich blízkých nebo vzdálenějších lidí, kteří se ocitli v mimořádně obtížných situacích a jak je možné jim pomáhat a neublížit. Vstupné: dospělý 30 Kč, pár 40 Kč. Informace na mob nebo na adrese: Biblická setkávání Pastorační centrum zve na pravidelná biblická setkávání s Josefem Kaše, která se konají v učebnách Biskupství plzeňského každé první a třetí pondělí v měsíci od 19 hod. 2. a 16. listopadu bude pokračování výkladu Listu Římanům. Na setkáních se pravidelně opakují základní pavlovská témata, jako je ospravedlnění, milost, spása, a další tak, jak souvisí se čteným textem. Je možné se tedy kdykoli k biblickým hodinám přidat, a tak navázat na probírané téma. Biblická setkávání mají příjemnou atmosféru a kromě výborného výkladu biblických textů je zde prostor na otázky účastníků setkání a vzájemné povzbuzení. Za pastorační centrum Vás srdečně zvou Majka Lachmanová a Anička Šlajsová. Info na mob Seminář Poselství křest anských svátků Formační setkání pastoračních asistentů, katechetů a pomocníků kněží v pastoraci proběhne 7. listopadu ve farním sále ve Františkánské ulici v Plzni. Obsahem setkání bude praktický seminář, během kterého se účastníci seznámí s projektem Poselství křest anských svátků, jehož snahou je přiblížit dětem a mládeži křest anství. Může být využíván jak pro nevěřící ve školách (jako způsob evangelizace), tak i pro věřící v rámci výuky náboženství. Účastníci semináře se dozvědí, jak tento program v praxi využít. Na semináři budou předvedeny programy: Sluníčko interaktivní program pro ročník základní školy (také MŠ, klíčová slova: tajemství, radost, obdarování. Adventní zvyky interaktivní program pro ročník ZŠ, klíčová slova: solidarita, pomoc, očekávání, naděje. Izrael země biblických příběhů s podtitulem Hrdinství dívky Marie Co člověka činí opravdu št astným? O bohat- 15

16 ství a chudobě. Powerpointová prezentace pro ročník ZŠ a SŠ. A pokud bude ještě čas: Světlo v temnotách Powerpointová prezentace pro ročník ZŠ a Cesta mudrců za králem světa Powerpointová prezentace pro třídu. Začátek v 9 hod., předpokládaný konec cca ve K účasti na semináři jsou zváni i kněží a další zájemci. Přihlášky do 4. listopadu přijímá A. Šlajsová, , Literárně výtvarná soutěž Naše rodinná oslava Asociace center pro rodinu spolu s Národním centrem pro rodinu v ČR pořádají u příležitosti 15. výročí ustanovení Mezinárodního roku rodiny celostátní literární a výtvarnou soutěž na téma Naše rodinná oslava, určenou pro děti a mládež od 5 do 16 let. Záštitu nad soutěží převzala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy paní Miroslava Kopicová. Smyslem soutěže je podporovat děti v přemýšlení o rodině a zapojit je do společné diskuse uvnitř rodin, škol a celé společnosti. V rámci tématu Naše rodinná oslava mohou děti formulovat a vyjádřit svoje představy, zážitky, zkušenosti a naděje, přemýšlet o různých příležitostech, které rodina oslavuje, a uvidět, jaký smysl a jakou hodnotu mají společně strávené chvíle. Cílem projektu pak je podpořit spolupráci škol, rodin, prorodinných organizací a také orgánů státní správy a aktivně je zapojit do oslav 15. výročí vyhlášení Mezinárodního roku rodiny. Podmínky soutěže jsou uveřejněny na webu MŠMT a na Soutěžící se mohou přihlásit do čtyř věkových kategorií v rozmezí 6 16 let a zúčastnit se soutěže v oboru literárním nebo výtvarném. Uzávěrka krajských kol je 28. února Vernisáž vítězných prací proběhne v Jihlavě u příležitosti Mezinárodního dne rodin 15. května 2010 a bude spojena se slavnostním vyhlášením vítězů národního kola a předáním cen. Krajské kolo Plzeňské kraje organizuje Rodinné centrum Plzeň, zadání soutěže získáte na adrese Rodinné centrum, nám. Republiky 35, , Plzeň, Centrum pro rodinu Důstojnost a krása ženy Duchovní obnova pro ženy s komunitou Blahoslavenství z Dolan u Olomouce se koná listopadu v Plzni v prostorách učeben na biskupství. Spolu se sestrami z komunity budeme rozjímat nad tématem identity ženy. Součástí programu budou biblické tance, modlitba, mše svatá i možnost svátosti smíření. Páteční program bude od hod., v sobotu pak od 9 do cca 18 hod. Příspěvek na program (včetně oběda) 150 Kč. 16 Komunita Blahoslavenství byla založena v r a patří mezi tzv. nové komunity, které vznikaly po II. Vatikánském koncilu. Sdružuje manželské páry s dětmi, bratry a sestry, kteří zasvětili svůj život Bohu a žijí v celibátu, jáhny i kněze. Základním prvkem spirituality je modlitební život v duchu karmelitánské tradice a snaha o neustálou modlitbu. Zvláštní místo zaujímá uvědomování si a oživování židovských kořenů naší víry, a z toho vycházející modlitba za jednotu křest anů. V ČR sídlí komunita v Dolanech u Olomouce, kde kromě svého základního povolání mj. slouží

17 ve své farnosti, dále přijímá ty, kteří chtějí strávit nějaký čas v modlitbě a tichu, pořádá misie ve farnostech a modlitebních skupinách na Moravě i v Čechách, rekolekce a duchovní cvičení pro různé věkové skupiny atd. Bližší informace a přihlášky J. Fenclová, mob , Víkend pro chlapy s tématem Být Božím mužem se bude konat listopadu v Dešenicích. Během programu zazní katecheze k tématu, bude čas na Sady 5. května č. 8, Plzeň Program na listopad Když se řekne listopad, vybaví se nám nejspíš Slavnost Všech svatých a Památka zesnulých, lidově Dušičky. Jako dítě jsem milovala po setmění procházky s maminkou po hřbitově, u nás na Vysočině. Všude na hrobech poskakovaly plamínky zapálených svíček a já jsem táhla svou maminku po cestičkách mezi hroby, jestli hoří svíčky opravdu všude. Nepustila jsem její ruku, bála jsem se ticha a posvátna, které se zmocňovalo mé duše, ale chtěla jsem tam být. Dodnes miluji podzimní hřbitovy. Hroby v nich jsou jak malá políčka, kousky země a každá je jiná, jako ti, kteří v té zemi leží. Na hřbitově se procházím a vzpomínám na svého nejmilejšího dědečka, který měl největší ruce na světě, ruce jak lopaty a těmato rukama dokázal uhasit oheň, když chytla stodola, zastavil splašené spřežení, když se hnalo vesnicí. modlitbu, na zastavení se v tichu, modlitbu, vzájemné sdílení, nějakou práci, saunu, výšlap do krásné přírody... V půli adventu Adventní rekolekce 12. prosince v Těnovicích od Adventní zastavení s P. Miroslavem Verčimákem v tichu (i v teple) v polovině adventu, prostor ke ztišení, příprava na Vánoce, adorace, promluvy, mše sv., procházka podzimní přírodou, konec do 17 hod. Podzimní dny jsou hezké i těžké, barevné i smutné, a připomínají křehkost člověka. Vše co bylo ještě nedávno v plnosti květu a plodů, ted opadává, usychá, a působí pokorně, odevzdaně. Mohu se s Vámi podělit o verše, které mě s podzimem provázejí jako přátelé a prozrazují něco z hlubokého chtění lidského srdce. A chtějí, co dal zvonař zvonu zbloudilým, aby zvonil tmou měděné tělo srdce ze železa, a duši konopnou (Jan Skácel, Kdo se vejde na housle) V listopadových dnech jsme připravily pro naše maminky a všechny další zájemce a příznivce Plzeňských panenek mnoho krásných a rodinných programů. Kromě pravidelných dopoledních aktivit chceme pozvat zvláště na Týden adventních dílen, který se koná od 23. do 27. listopadu dopoledne i odpoledne a kde budeme vyrábět adventní kalendáře, adventní věnce i betlémy. Pro děti jsme připravily novinku, program s názvem Vánoční zvěst není příjezd kamionu s kokakolou. Jedná se o literární, hudební a tvůrčí ztvárnění Narození Božího Dítěte jako daru do života každého z nás. Chceme nabídnout duchovní rozměr Vánoc a podpořit krásu tradice Vánoc v našich rodinách. Také se můžete těšit na týden RADOST PRO TEBE, 17

18 který se koná od do a kdy dopoledne i odpoledne se svými dětmi můžete tvořit dárky pro ty, které máte rádi. Podrobný popis každého dne i cenu tvůrčích technik najdete na a na letáčcích MC. Věříme, že listopadové aktivity Vás nadchnou, potěší a to vše navíc v přívětivé atmosféře Plzeňských panenek. At Vás naplní radost z každého dne, a těším se na Vás spolu s dalšími děvčaty v MC. Majka Lachmanová Víkendové a odpolední aktivity Plzeňských panenek Tvůrčí dílna adventních věnců pro veřejnost v sobotu V učebnách Biskupství plzeňského se konají tradiční Dílny adventních věnců pro celé rodiny v čase od 9 00 do hod. a od do hod. Kromě vázání a zdobení adventních věnců je připravena výroba dalších krásných dekorací, které si podle chuti a vlastního naladění můžete zakoupit zvlášt, např. malování vánočních okének či stromečků na hedvábí, malování hodin na dřevo, malování hrníčků a další. Nebude chybět ani tvůrčí stůl pro malé a starší děti. Podrobnosti najdete na Přednáška nejen pro ženy středního věku Mateřské centrum Plzeňské panenky zve všechny ženy, učitelky, vychovatelky, babičky i další zájemce ve středu 4. listopadu 2009 v hod. v učebnách biskupství Plzeňského, Nám. Republiky 35, Plzeň na večer s tématem: Etiku plnými doušky II. Setkání vede Mgr. Dana Kabátníková. Jedná se o pokračování zajímavého semináře, prakticky pojatého. Část večera bude věnována Tvůrčí dílně MALOVÁNÍ HRNÍČKŮ klasickými konturami na keramiku, nebo ZDO- BENÍ BAREVNÝCH HRNÍČKŮ. Vstupné na tento večer: příspěvek na občerstvení a organizační náklady + cena hrníčku: 25, Kč. Těší se na Vás celý tým: Vlad ka, Martina, Dáša, Majka. Informace na t.č CO SE CHYSTÁ Celodiecézní volejbalový turnaj o putovní pohár plzeň ského biskupa 21. listopadu Opět jsou v plném proudu přípravy velkého volejbalového turnaje, který se i letos uskuteční v tělocvičně 4. ZŠ v Plzni na Košutce (Kralovická 12) a to v sobotu 21. listopadu. K účasti zveme všechny farnosti a společenství ze všech koutů naší diecéze. Hrát se bude klasický turnaj (šestice mohou být i smíšené). Název družstva a kontakt na kapitána nahlaste co nejdříve na DCM, nejpozději do 15. listopadu. Předpokládaný začátek turnaje bude v a zakončení kolem (přesný čas bude upřesněn po nahlášení týmů). Účastnický poplatek činí 100 Kč/družstvo. Pro mimoplzeňské nabízíme možnost noclehu nutno domluvit předem. Škola partnerství 2010 Jak již mnohým neuniklo, rozhodli jsme se otevřít zcela nový kurz, který bude zábavně vzdělávací formou pomáhat nalézt odpovědi na otázky týkající se volby ideálního ži-

19 votního partnera. Účastníci získají inspiraci k prohloubení jejich partnerských vztahů, nebo jim bude tento kurz přípravou na partnerský vztah a pozdější manželství a rodičovství. Přednášejícími budou odborníci na témata týkající se vztahů mezi muži a ženami (z řad lékařů i psychologů) a manželské páry. První setkání se uskuteční ledna 2010 a přihlásit se je třeba co nejdříve! Pout důvěry na zemi Poznaň 2009/10 I letos nás bratři z Taizé zvou ke slavení konce roku tentokrát v polské Poznani. Pokud ještě nemáte žádné plány, moc vám doporučujeme vyrazit na Silvestra právě tam. Bližší informace najdete na zde se také můžete (do 1. prosince) online přihlásit. Kdo by chtěl jet se skupinou mládeže z naší diecéze, necht nás co nejdříve kontaktuje (nejpozději do 27. listopadu). JIŽ DNES VÁS ZVEME... Modlitební setkání na DCM (každé úterý v ) Duchovní obnova s P. Robertem Bergmanem poslední volná místa! Traband, MKS Domažlice ve koncert známé skupiny ke Svátku otců Setkání mládeže s biskupem Františkem před Květnou nedělí Světový den mládeže v plzeňské diecézi Celostátní setkání animátorů v Kroměříži MALÉ OHLÉDNUTÍ... Setkání s papežem ve Staré Boleslavi 27. října se z Plzně vydalo několik autobusů s mladými lidmi na již dlouho očekávané setkání papeže s mládeží ve Staré Boleslavi, které se mělo odehrát následujícího dne. Cesta tam proběhla bez komplikací a byla dovršena příjezdem do ještě vylidněné Boleslavi, která se ale během pár hodin proměnila na místo s několika tisíci poutníky, kteří nepřijeli pouze z blízkých i vzdálených koutů České republiky, ale i ze Slovenska, Polska, Německa... Již kolem osmé hodiny začal na Mariánském náměstí program složený ze scének, svědectví a závěrečné modlitby, který byl doprovázen hudební křest anskou skupinou Credenc. Po skončení programu se většina poutníků přesunula do stanového městečka, kde si již po příjezdu mohla rozložit stany. Někteří ale využili noc pro rozjímání, zpověd nebo pro povídání si s kamarády a známými. Od čtvrté hodiny ranní jsme se mohli začít přesouvat na Proboštskou louku, na které se měla odehrát bohoslužba se Svatým otcem. Mnozí lidé tak využili této příležitosti a přespali přímo ve svém sektoru na louce. Papežův příjezd do Staré Boleslavi, který byl zahájen návštěvou baziliky sv. Václava, jsme od devíti hodin sledovali na velkých obrazovkách, na kterých byl poté vidět i samotný papamobil s Benediktem XVI., který projížděl mezi uličkami sektorů plných skandujících lidí. Na začátku mše se papež pozdravil s padesátitisícovým davem, který ho radostně uvítal, a dále již pokračovala samotná 19

20 bohoslužba, která určitě obohatila a povzbudila mnoho lidí. Já tomuto setkání děkuji hlavně za to, že jsem si opět po nějaké době uvědomila jednu závažnou a pro mě důležitou věc a to tu, že jako věřící nejsem sama, že mě s dalšími několika desítkami tisíc lidí spojuje jedna důležitá věc víra v Boha. Hanka Švédová Trocha postřehů z osobního setkání se svatým otcem Benediktem Byla pro mě velká čest, že jsem byla vybrána pro nesení darů za plzeňskou diecézi. Dostat se k Benediktovi takhle blízko se jen tak někomu nepovede! Musím říct, že jsem byla zpočátku trochu nervózní. Měla jsem strach, abych se zastavila a uklonila na správném místě. Když jsem ale přicházela blíže ke Svatému otci, všechny obavy ze mě rázem spadly. Tehdy jsem si uvědomila, že ten nejdůležitější je právě Bůh a já se nemám čeho bát a tohle výjimečné setkání si mohu užít. Byl to opravdu krásný a silný zážitek, který bych přála zažít každému z vás. Také mě překvapilo, že je náš papež tak vitální člověk a z jeho očí mu září obrovská laskavost. Těmito slovy bych ráda poděkovala těm, díky nimž mám krásné vzpomínky na návštěvu Svatého otce ve Staré Boleslavi. Magda Hrušková Setkání s papežem pro mě bylo velmi silným zážitkem. Bral jsem jako velkou poctu, že jsem mu mohl přednést pozdrav za českou mládež i předat spolu s Maruškou Lukešovou dary knihu s fotografiemi a šek pro Afriku. Musím se přiznat, že jsem byl před svým pozdravem hodně nervózní, modlil jsem se, abych ten okamžik setkání se svatým otcem zvládl a neprovedl nějaký trapas. To se snad povedlo, byt jsem část 20 textu díky trémě pozapomněl a lehce musel improvizovat. Papež Benedikt na mě přes svůj věk působil jako duševně velmi vitální a pozitivní člověk. A hlavně jsem z něj měl ten dojem, že je rád u nás na návštěvě, že je mu dobře s mládeží. Zprvu na mě mluvil italsky, čemuž jsem vůbec nerozuměl, poté jsme si vyměnili několik vět v němčině. Řekl mi, abych vyřídil osobní pozdrav všem mladým, které potkal a také že nás zve na setkání do Madridu v roce Celkově musím říct, že tak blízké setkání s Benedikem XVI. pro mě bylo okamžikem plným radosti a naděje. Wlád a Pořadatelé ve Staré Boleslavi V neděli se hřiště za tělocvičnou základní školy ve Staré Boleslavi zaplnilo lidmi. Bylo nás tam necelých 300, říkala jsem si, že tolik lidí přece musí stačit. Společně jsme se pomodlili a pak už se u mikrofonu střídali lidé, kteří nám měli co říct k naší službě. Pamatuji si slova Jendy Váni: Já nejsem jen hodný, když mě budete zlobit, budu vás taky zlobit. Když mě budete štvát, budu vás taky štvát... A Vít Zatloukal nám připomněl, že nemáme zapomínat na duchovní rovinu celé akce. Rozdělili jsme se na skupinky po deseti, vyfasovali slušivé žluté vesty s nápisem pořadatel na zádech, oranžové praporky a mapky, abychom se neztratili. Kdo nehlídal na nádraží a ve stanovém městečku, měl dvě hodiny volno do plánované zkoušky na place, tak jsme se vydali do města. Pak rychle na večeři a na Proboštskou louku. Sektor C1 jsme našli snadno. Zaprvé byl vpředu a zadruhé tam byli shromážděni všichni pořadatelé. Tam jsme se přesně dozvěděli co, kdy, jak a proč. Srozuměni se vším jsme se už za šera vydali zpátky do města, kde jsme zůstali na náměstí. Poslouchali jsme program, který se tam odehrával, a já jsem byla moc ráda, že mám vlastně ještě volno. Vydrželi jsme to až do půl

21 jedenácté, kdy byla společná modlitba. Po ní jsme jako skupinka zamířili do školy, našeho ubytovacího střediska. Tam jsme se rozešli, někdo šel spát, někdo zamířil zpátky ke kostelu, který byl sice plný lidí, ale klidný. Když jsem šla ještě před půlnocí ke škole s úmyslem si lehnout, zastavila mě kamarádka, a tak jsem se vlastně do školy dostala až v jednu. A nakonec jsem ulehla do spacáku až po druhé hodině ranní. Za půl hodiny jsme vstávaly. Pokyn zněl ve čtyři hodiny na louce, věci sbalené, my najezení a plni energie. Všechno jsme to zvládli a plni optimismu a smíchu jsme dorazili do sektoru. Nikdo z nás toho moc nenaspal, ale úsměv nám na tvářích vydržel skoro celý den. Proboštská louka byla zahalena mlhou prozářenou světly nádherný pohled po ránu. Jediné, co kazilo krásné ráno, byla zima. Abychom se zahřáli, pobíhali jsme kolem sektorů. Když pak začala zkouška hudby, přestala jsem zimu cítit a vnímala jsem jen hudbu. První ministranti se začali trousit (C1 byl ministrantský sektor). Kontrolovali jsme místenky a pouštěli jsme lidi do sektoru. Když se rozednilo, sektor už byl z poloviny zaplněný. S tím však začaly první pořadatelské potíže vyhánění lidí od VIP sektoru. Kolik lidí zkoušelo kolem nás projít do tzv. bezpečnostní zóny, to bych asi nespočítala. Konečně se přiblížila půl devátá. Na obrazovkách se objevil papež, který právě přijel do Staré Boleslavi a vcházel do baziliky sv. Václava. My, pořadatelé, jsme zatím měli za úkol vyklidit všechny uličky, aby jimi mohl projet papamobil. Nikdo z nás nevěděl, kudy přesně pojede. Konečně přijel. Ministranti se posouvali co nejblíže a my je sotva udrželi za páskou, ale povedlo se, papež projel VIP sektorem a všichni se začali připravovat ke mši. I my jsme měli čas se během mše zaposlouchat do promluv. Chvílemi jsme sice museli posílat lidi zpátky do jejich sektorů, ale byli tam i vojáci, kteří nám s tím pomohli. Před příjímáním jsme se všichni shromáždili po stranách, dostali jsme červenobílé deštníky a vypravili jsme se doprovodit kněze na místo, které jim bylo určeno. Když mše skončila a papež odjel, začali jsme rozdávat malé dárky k připomenutí setkání v Boleslavi a lidé pomalu opouštěli Proboštskou louku. My jsme ještě museli zůstat a postupně jsme začali uklízet nepořádek v sektorech. Uklizenou louku jsme opouštěli už bez vest a praporků, které jsme museli vrátit. Stavili jsme se ve škole pro věci, rozloučili se a plni dojmů a zážitků jsme se rozjeli domů. Jana Šleisová Pout s biskupem Františkem i v dešti skvělá Pro nás tři poutníky z farnosti Plzeň Bory, shodou okolností Slováky, byla pout do Freiburgu nesmírně obohacující zkušeností. Nejen že jsme se mohli poznat s mnohými mladými lidmi a lépe poznat našeho otce biskupa Františka, ale také velmi pohostinné členy sdružení Ackermann Gemeinde a to vše při společných modlitbách. Na cestě tam jsme se setkali s menšími problémy kvůli dlouhému čekaní v koloně na zacpané dálnici 30 km před Freiburgem. Proto 21

22 Setkávání mládeže v Klatovech na faře každou sudou sobotu po večerní mši sv., tzn. 14. a 28. listopadu od 18 hod. Víkend pro mládež OÁZA na faře ve Švihově listopadu. Přihlášky na faře ve Švihově nebo u P. Jana Rajlicha, , TAMMÍM ADVENT 2009 Nepromarnit adventní dobu. ADVENT JE ZA ROHEM: CO S TÍM UDĚLÁŠ? 22 jsme dojeli asi s hodinovým zpožděním. Na mládežnické ubytovně už nás s chutnou večeří vřele očekávali naši hostitelé. V sobotu jsme den začali ranními chválami s otcem Kryštofem. Po vydatné snídani jsme vyrazili na obhlídku Freiburgu s velmi kvalitními průvodci, kteří nám během necelých dvou hodin ukázali město a přiblížili jeho zajímavou historii. Oběd v semináři také neměl chybu a prohlédli jsme si i tamní kostel, jehož interiér byl pojat v dost moderním duchu architektury. Odpoledne jsme se navzdory počasí vydali na pěší pout ke kapli svaté Otýlie. Cestou se nám nabídly nádherné scenerie Freiburgu, které zpříjemnili dlouhou cestu lesními cestami a cestičkami vedoucími k našemu cíli. Mši sloužil otec biskup František. Cesta zpátky od kaple už uběhla rychleji... Ve městě nás už čekala výtečná večeře. Po ní jsme se dozvěděli základní informace o hnutí Ackermann Gemeinde a všichni jsme se lépe poznali. A byla před námi poslední noc ve Freiburgu. Ráno jsme se zúčastnili mše svaté celebrované otcem Kryštofem. Snídaně, rychlé sbalení, rozlučka s našimi hostiteli a pak nasednutí do autobusu. Silniční provoz hned za Freiburgem byl opět dost pomalý, čímž jsme si připomněli páteční příjezd. Do Regensburgu jsme dorazili kolem 16 00, průvodce nám dělal otec Kryštof. Po asi dvou hodinách obhlídky tohoto nádherného města jsme se s Německem rozloučili. Cestou jsme sledovali celkem vhodně vybrané filmy. Do Plzně jsme dojeli krátce po deváté. Za št astnou cestu Bohu díky, ale také našemu řidiči, který to s námi vydržel. Jediná věc nebyla moc příjemná to počasí... ale kromě něho bylo vše moc dobré a pěkné. Melánia, Miriam a Jan NABÍDKA Fotokniha pro papeže Za pouhých 150 Kč nabízíme knihu dokumentující život mládeže v celé České republice (i v naší diecézi). Jedná se o českou kopii výtisku, který obdržel papež na závěr mše ve Staré Boleslavi od našeho zástupce. Kniha je vázaná, barevná a může posloužit i jako pěkný vánoční dárek. Objednávky na DCM. Fara Stod Obnovené prostory stodské fary mohou posloužit k různým víkendovým, prázdninovým a dalším setkáním pro vaše (farní) společenství věk není podmínkou. Kapacita je cca 20 lidí (vejde se ale i více při menším pohodlí). Bližší informace na DCM. z DCM zdraví P. Kryštof, Petr, Dan, Pavla a Pavlínka Každoročně se v Praze schází 40 až 70 mladých mužů na adventním setkání, které pro ně připravují bohoslovci. Přijíždějí, aby si udělali čas na sebe a na Boha a prožili společenství učedníků. Přidáš se? Tento rok se tato duchovní obnova koná listopadu. Zdá se to sice být daleko, ale adventní doba, ve které budeme opakovat Maranatha!, je za rohem. Je to čas přípravy na události Vánoc. Někdo se připravuje tak, že shání originální dárky. Jiný se zase snaží o (intenzivnější) modlitbu. Už jsi přemýšlel o tom,

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze

Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Výzva a podněty diecézního biskupa Mons. Františka Radkovského ke slavení Roku víry a 20. výročí vzniku plzeňské diecéze Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti.

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli.

MISIJNÍ NEDĚLE. Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. MISIJNÍ NEDĚLE Děti z Francovy Lhoty a Valašské Senice se zapojily do pečení cukroví na Misijní neděli. Díky šikovným dětičkám, několika maminkám a čtyřem ochotným chlapcům se podařilo napéct velké množství

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů.

Pokud se rozhodnete prodloužit si čas strávený v našem regionu, pomůžeme Vám také s výběrem doplňkových programů. Vážené dámy, vážení pánové, jménem Vzdělávacího a kulturního centra Klášter Broumov si vás touto cestou dovoluji informovat a pozvat k účasti na konferenci 1. Broumovské diskuse na téma Je naše demokracie

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL

Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL Vizitační protokol (formulář Biskupství litoměřického, verze č. 1) Strana 1 (celkem 8) VIZITAČNÍ PROTOKOL (Otázky pro vizitovaného a vizitátora v litoměřické diecézi) Schváleno Kněžskou radou litoměřické

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 18:00 Troubky 16:00 Troubky 18:00 Troubky ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI TROUBKY A BOCHOŘ, Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 22. Votivní mše svatá k Duchu svatému 22. týdne Památka sv. Řehoře Velikého 22.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1

Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 1 Z D I V A P R O S I N E C 2 0 1 1 Úvodní slovo Vážení a milí čtenáři našeho farního zpravodaje Zdiva s troškou heřmánku. Rád bych o těchto Vánocích a na závěr roku 2011 poděkoval všem, kteří přispívají

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Příští sobotu kázáním poslouží bratr Jiří Drejnar.

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO

ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO ČESKÉ KATOLICKÉ BIBLICKÉ DÍLO výroční zpráva za rok 2011 2 1. Identita 1.1. Základní charakteristika 1.2. Organizační struktura 2. Aktivity 2.1. Akce týmu Biblického díla 2.2. Poskytnutí ubytování v Dolanech

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Odpovědět na výzvy své doby

Odpovědět na výzvy své doby Odpovědět na výzvy své doby Scénář s podněty ke katechezi mladých a dospělých věřících Určení programu: Program je vhodný pro mladé a dospělé lidi. Lze ho zařadit jako tematický blok do programu systematické

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin

NEOPETS INTEGRAL ZÁMECKÝ PARK KONICE. Pátek KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI. Začátek od 18:00 hod. Zámecký park otevřen od 17:30 hodin červen 2016 MĚKS KONICE ZVE NA ŽVÁČKŮV FESTIVAL KONICE PO PŮL STOLETÍ ZAŽILA PRIMICI Možná mnoho obyvatel Konice ani neregistrovalo, že po mnoha letech byla v kostele Narození Panny Marie sloužena primiční

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Příběhy pamětníků 2015

Příběhy pamětníků 2015 Příběhy pamětníků 2015 Foto: Vypracovali: Vladimír H., Michael Jiří K., Adéla K., Edit K., Veronika O., žáci ZŠ Brána Nová Paka pod dozorem p. učitelky Lenky Čančíkové. Edit 1- ÚVOD a dětství: Znělka pořadu

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes při dopolední i odpolední bohoslužbě poslouží kázáním bratr Michal Balcar. Taktéž příští sobotu kázáním poslouží bratr Michal

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2014. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2014 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Vinohradský zpravodaj

Vinohradský zpravodaj Vinohradský zpravodaj Program sobotní bohoslužby Oznámení sboru Vinohrady Dnes k nám při dopolední bohoslužbě kázáním poslouží Michal Balcar. Odpoledne promluví Marek Jonczy. Příští sobotu kázáním poslouží

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více