11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "11/2009 LISTOPAD. Za komunistů to bylo. zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi. dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti"

Transkript

1 11/2009 LISTOPAD Obruče Za komunistů to bylo celkem jednoduché, zaslechnete možná ještě dnes. Věděli jsme kdo je kdo, věděli jsme, proti čemu se stavíme. Ano, železná opona a přítomný nesmrtelný režim celkem jasně vytyčovaly linii, kde je nepřítel. Dvanáctý listopad roku 1989 musel některým připadat jako sen. Opravdu jsme tady? Papež Jan Pavel II. pronáší kanonizační formuli a dcera malého národa v srdci Evropy, Anežka Česká, je postavena ke cti oltáře. Praskla první obruč, i když si to nesmrtelný ještě nepřipustí. Druhá praská na Národní třídě o pár dní později. Linie, kde je nepřítel, je pořád jasná a je třeba proti němu pozvednout hlas, ne obušek. Mrazilo v zádech, když se Václavským náměstím nesly tóny hymny zpívané tisícihlavým sborem. Za pár let, asi tak deset, o tom budou studenti při maturitní zkoušce vyprávět stejně nezúčastněným hlasem, jako když budou muset pohovořit o středověku. Stál na katedře pražského arcibiskupa, před sebou zaplněnou katedrálu, ale i celý národ. Kardinál František Tomášek. Jeho slovem puká další obruč. V této důležité hodině zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi jsem já i katolická církev na straně národa. Opona spadla a jako by někdo neviditelným štětcem setřel frontovou linii. Sáhli jsme si na svobodu, okusili její chut. Otevřel se nám svět, kde je ale nutné ke slovu svoboda přidat zodpovědnost. Mám zodpovědnost za svůj život, který žiji. Zvláštní, že? Obruče praskly, ale jako kdybychom stále hledali nepřítele. Orientace jako by byla stále obtížnější. Společnost ještě stále nese rány způsobené ateistickou ideologií a je často okouzlena moderní mentalitou hédonistického konzumismu, který vede k nebezpečné krizi lidských a náboženských hodnot a k rozmachu etického a kulturního relativismu, řekl Benedikt XVI. v pražské katedrále. Písmo nás vybízí, abychom zkoumali a to, co je dobré, toho se drželi (srov. 1 Sol 5, 21). Nejde o to, hledat nepřítele, ale hledat a nacházet Pravdu. A pro křest any má pravda jméno: Bůh, i konkrétní tvář: Krista (srov. Promluva Benedikta XVI. na setkání s politickými činiteli na Pražském hradě). Hledáme-li pevný bod pro orientaci, bezpečné ukotvení, držme se Jeho. A to je i poselství sv. Anežky České. Petr Mecl 1

2 Milí přátelé, Den Bible v neděli 15. listopadu v květnu tohoto roku vydala Papežská biblická komise další ze svých dokumentů, tentokrát s názvem Bible a morálka. Jeho český překlad se připravuje. Svatému Otci Benediktu XVI. byl při jeho nedávné návštěvě předán český překlad Jeruzalémské Bible. V příštím roce očekáváme exhortaci, jíž Svatý Otec vyhlašuje výsledky biskupského synodu, který se vloni konal v Římě na téma Boží slovo v životě a poslání církve. Všechny tyto skutečnosti dokládají, jak velký význam má Bible pro náš život. A právě vhodné překlady spolu s církevními dokumenty napomáhají k lepšímu porozumění a k proměně života. Úkolem Českého katolického biblického díla je uvádět do bohatého biblického dědictví. Snažíme se vést k osobní četbě Bible. Pomáháme porozumět, nakolik naše síly a možnosti stačí. Jsme přesvědčeni, že hodnoty obsažené v Bibli jsou i dnes velmi aktuální. Bez vaší podpory bychom ovšem jen stěží mohli pokračovat ve své práci. Sbírka o Dni Bible umožní naše aktivity zejména v roce, který je v celé církvi věnován kněžství. Biblické dílo připravuje pořady Bible v liturgii. Pořádáme úvody do práce s Biblí ve farnostech a biblické kurzy pro všechny věkové kategorie (ve všech diecézích). Nabízíme kurzy výroby biblických postaviček. Připravujeme pomůcky pro četbu Bible dospělých i dětí. O našich aktivitách se dozvíte více na internetových stránkách S vděčností za Vaše modlitby i za finanční podporu Mons. Dominik Duka 2 Letošní projekty České biblické společnosti na podporu překladů Bible v chudých zemích světa budou tentokrát směřovat do Afriky. Díky všem dárcům tak budou moci pokračovat překlady v Ugandě (ekumenický překlad Starého zákona do jazyka dhopadhola), Gabunu (překlad starozákonních knih do jazyka yinzébi) a Burkině Faso (překlad zbývajících částí Starého zákona do jazyka gulmacema). ČBS podpoří překladatelské projekty v těchto afrických zemích v celkové částce Kč. V případě, že se podaří prostřednictvím křest anských církví a dalších dárců vybrat částku vyšší, podpoří také překladatelské projekty Zambie a Tanzanie. V loňském roce sbírka (konající se již šestnáctý rok), tentokrát určená na překlady Bible v afrických zemích Kamerun, Guinea a Namibie, vynesla rekordních Kč. Pro Evropana je to stěží uvěřitelné, ale stále existují stovky domorodých jazyků, především v Africe, do kterých dosud nebyla Bible přeložena. Proto chce biblická společnost tímto způsobem nejen pomoci překladatelským snahám, ale také připomenout význam Bible a podpořit její šíření. Více na Sbírka ve farnostech o Dni Bible se dělí na dvě části: 25% jde na České katolické biblické dílo (č.ú.: /5500, vs: 2009). 75% jde na projekty České biblické společnosti (č.ú.: /0300, vs: 9999). Přímo na tyto účty můžete poslat své vlastní dary. (jl)

3 Poděkování vám... Milí přátelé, v tyto dny naší nouze poznáváme vaši nelhostejnou přítomnost. Někteří z vás jste pomohli (a snad ještě pomůžete) přímo na místě fyzicky, někteří finančně, at už při sbírce v kostele, nebo jste po zjištění čísla účtu naší farnosti (č. ú /8030) zaslali peněžní prostředky na naše konto, nebo jste pomohli modlitbou a spoluúčastí, či někteří ještě sílu k pomoci shromažd ujete... Díky ovšem též za pomoc duchovnímu, který přišel o všecko. Solidarita a nabízená pomoc byla nad očekávání... Vyhoření naší fary v Plané je docela strašná rána. Nebyly však ztraceny mobilní věci z inventáře farnosti, spisy, matriky apod., ovšem zničení střechy a po zalití vodou též přes polovinu stropů a dalších částí činí škodu velmi vysokou. Záchranné práce se rozběhly velmi rychle, již stojí lešení a dochází k sanaci. Jsou vstřícností a spoluprácí mnohých vyběhány potřebné papíry a k možné celkové částce oprav dnes Kč, jejíž velká část by měla plynout z mimořádného státního příspěvku, potřebujeme však naši takzvanou spoluúčast ta může být, byt se spoluprácí města Planá, dost vysoká: město korun. A farnost z celkové částky oprav musí uhradit 10 % Kč. Jakákoliv vaše spoluúčast, sponzorský dar, benefiční koncert apod. je vítána. Farní budova by mohla brzy opět sloužit svému účelu setkávání věřících, duchovním obnovám, setkání občanů partnerských měst Planá Tirschenreuth, charitní pomoci, výuce atd. Příčina požáru není dosud objasněna(?). Pojistné jsme neměli, jednalo by se o cca 70 tisíc korun ročně včetně zabezpečení atd. Děkujeme vám a těšíme se z další spolupráce pro Boží království. Pán Bůh vám odplatí a požehná vám! Jistě díky těm, kteří se solidárně zúčastňují, ač jsou odjinud a nikoli z naší farnosti. Můžeme vám potvrdit sponzorství, nebo příjem daru pro účely daňových úlev (zde potřebujeme adresu a rodné číslo). Radostného dárce miluje Bůh... za farnost Planá a okolí váš žehnající farář P. Jaroslav Šašek, 18. září 2009 ( ) Jedině Kristus může být naší spolehlivou nadějí. To je zvěst, kterou my křest ané jsme povoláni každodenně hlásat a dosvědčovat. Opřete o víru v Krista své rodinné, pracovní a školní plány, jakož i aktivity v každé oblasti společnosti. Ježíš nikdy své přátele neopustí. Ujišt uje o své pomoci, protože nic nelze konat bez něho, zároveň však vyžaduje, aby se každý osobně nasadil a šířil jeho univerzálního poselství lásky a pokoje. z promluvy v Brně 27. září 3

4 Představujeme: Římskokatolickou farnost Rokycany Společenství malých společenství Snažíme se, aby naše farnost byla společenstvím malých společenství, odpovídá stručně P. Jaroslav Hůlle, rokycanský farář a zároveň okrskový vikář rokycanského vikariátu, na mou žádost o charakteristiku své farnosti. Posléze svá slova rozvádí: Je to stejné, jako že jedna církev sestává z mnoha společenství, v rámci nichž se jednotliví členové sdružují. Tady ve farnosti na nedělní mši sv. přichází kolem dvou set lidí. Ti se ale mimo kostel všichni dohromady mohou těžko potkávat a poznávat blíž. Proto se v průběhu celého týdne schází na faře několik skupinek věřících, kteří mají něco společného, chtějí se poznávat, společně se modlit a číst z Písma. Slova duchovního potvrzuje i rozpis na webových stránkách farnosti. Jen tak namátkou: v úterý odpoledne se na faře scházejí senioři, večer pak společenství žen. Středeční odpoledne je věnováno společenství maminek a společenství v penzionu pro seniory, večer pak přicházejí na řadu muži. Maminky a tatínkové nechodí zvlášt z důvodu separace, ale aby se vystřídali u dětí. Páteční večer je vyhrazen mládeži. Kromě Rokycan se ale scházejí 4 i další tzv. spolča v okolních obcích, např. v Kařezu, Mirošově, Volduchách. Farnost omládla Hezky se rozproudil život v Oseku. Tam dřív chodilo do kostela tak pět, šest lidí, nyní jich tam mám přes šedesát, říká farář a posléze se směje mému údivu, zda-li se snad v Oseku stal zázrak. To jsou rumunští Češi z Gernicu, kteří se v Oseku a okolí usadili a kteří jsou vesměs silně věřící. Nárůst počtu i aktivity věřících, a to zejména mezi střední a mladou generací, však lze v posledních letech vystopovat i mezi obyvateli samotných Rokycan, celkově se dá říct, že se farnost v poslední době omladila. Nedávno jsem to zrovna počítal, za posledních deset let jsme tu měli čtyřicet křtů dospělých, to není málo. Také se zvýšil počet svateb. Tito lidé potom samozřejmě přivádějí do kostela a na náboženství své děti, takže se nám farnost díky Bohu omlazuje. Na náboženství mám 38 dětí po pěti skupinkách, 12 dětí letos bylo u prvního svatého přijímání, vypočítává P. Hůlle, který rokycanskou farnost převzal před třinácti lety po svých předchůdcích, jimiž byli po r Mons. Josef Žák, P. Ján Ďuriga a P. Petr Franta. Nesmíme zapomenout také na Mons. Václava Škacha, který působil v Mirošově, tehdy to byla samostatná farnost. Ti všichni výborně připravili půdu pro různé aktivity a vylepšení. Mým úkolem už bylo jen zájem a aktivitu udržet. O to se snažím pořád. Někdy se na mě lidi zlobí, že jsem protivný, ale snažím se je trochu vyprovokovat a oni to nakonec pochopí, usmívá se pětapadesátiletý kněz. On sám je příkladem pozdního kněžského povolání. Pů-

5 vodně vystudoval střední hotelovou školu a léta pracoval v Plzeňském Prazdroji. Kněžské svěcení přijal až ve svých jednačtyřiceti letech v r Nechal jsem se uchvátit Kristem a měl jsem štěstí na lidi, jako byli např. P. Kodet, P. Opatrný, Mons. Žák a další, vzpomíná. Malé opravy jsou důležité Rokycanská farnost je co do rozlohy poměrně veliká, i když s malou hustotou obyvatel. Společně s farností Zbiroh tvoří vlastně celý rokycanský vikariát, vznikla sloučením sedmi původních farností. Snažím se spočítat, kolik kostelů farnost obhospodařuje a vychází mi jich jedenáct, z toho v šesti se pravidelně slouží mše svaté. Mám tady jako pomocníka letos v létě vysvěceného polského kněze P. Macieje Gozdzika jako farního vikáře, za toho jsem rád, jinak bych měl honičku. A kostely jako stavby máme poměrně v pořádku, nestěžuje si farář. Dozvídám se, že rokycanský kostel Panny Marie Sněžné by potřeboval novou fasádu, ale jinak je v pořádku, na jeho údržbu hodně přispívá i město, naposledy to bylo na opravu věžních hodin. Žádný z dalších kostelů farnosti není ve vyloženě havarijním stavu. Drobné opravy dělá náš stavební technik Jaroslav Bělohoubek. Já si myslím, že většina kostelů by potřebovala takového člověka, který by se o něj staral pravidelně, hlídal, jakmile se vyskytne potřeba malé opravy, hned ji provedl. Ono stačí, když se uvolní jedna taška na střeše, začne zatékat, zpočátku si toho nikdo nevšimne a později už je to na velkou opravu, kterou musí provádět firma, líčí P. Jaroslav Hůlle svou představu. Nejsme firma, jsme církev Víte, co já s oblibou říkám? Že nejsme firma, jsme církev. Takže jde hlavně o pastoraci, o lidi. Ekonomika je sice také důležité, ale neměla by být na prvním místě. Farnost má být rodina, buduje se tím, že lidé spolu žijí, setkávají se, společně rozjímají i jezdí na výlety. A to si myslím, že se u nás daří. Ten zájem od lidí tu je, bez toho by to nešlo, říká rokycanský farář s přesvědčením a zápalem. Nakonec nejen pravidelná setkávání společenství, ale i další akce tomu nasvědčují. Rokycanská farnost např. jako jedna z prvních uspořádala vikariátní den, konají se zde pravidelně hojně navštěvované poutě, farníci se společně ve velkém počtu vydávají na Dny víry, ve dvou autobusech na diecézní pout do Teplé a na další významná poutní místa. Na farní zahradě při vikariátním dnu Do Staré Boleslavi na návštěvu Svatého otce jely z Rokycan autobusy tři. Nechybí ani pravidelné duchovní obnovy, tematické víkendy. Když jsou třeba křtiny, něčí kulaté narozeniny, svatba a podobné příležitosti, je zcela běžné, že se uspořádá pohoštění a posezení na faře. Málokterá farnost má šest akolytů jako my. Když ostatní vidí, že farnost žije, přidají se také, i když třeba do kostela nechodí. Kristus nás spojuje. Třeba chlapi se původně scházeli ve třech. Dneska jich chodí dvanáct. Své tvrzení P. Hůlle podpoří historkou o městském policistovi, který za ním přišel, že by chtěl nechat pokřtít dítě. Sám se do života farnosti zapojil a posléze se přiznal: Tak často jsem chodil okolo kostela a říkal si, že mám času dost jít dovnitř. Dnes se od lidí, které tam potkávám, učím. Alena Ouředníková 5

6 Kostely sv. Petra a Pavla v Krajkové a v Rotavě V sokolovském vikariátu je vidět, že byl, kromě údolí Ohře, osidlován přeci jen v pozdějších létech, než nižší polohy země. Zasvěcení kostelů sv. Petru a Pavlovi téměř vždy svědčí o velmi starém založení kostela, zhruba od 10. do 13. století, což zde neplatí. Starší z kostelů se nachází v Krajkové, obci již na svazích Krušných hor. Nejstarší zmínka o kostele je z roku O Krajkové se během další doby hovoří v souvislosti s těžbou olova a železné rudy, jež způsobila tak velký růst obce, že byla v roce 1485 povýšena na město. Dnešní kostel byl postaven až koncem 16. století, zřejmě na místě staršího ze 14. století, jako obdélná stavby s vedlejšími loděmi, nad nimiž jsou zřízeny patrové tribuny. Na západní straně kostela je dvoupatrová dřevěná kruchta. V roce 1789 byl kostel přestavěn barokně a přitom byla stržena její chatrná věž. Ta byla nahrazena novou věží v jižním průčelí. V letech 1859 až 1862 byl kostel kněžnou Františkou Auerspergovou opraven a zvenku byla jeho podoba upravena v novorománském slohu. 6 Vnitřnímu vybavení dominuje hlavní oltář, který byl údajně přivezen z Itálie Juliem Jindřichem z Písnice, majitelem nedalekého Hartenbergu. Jedná se o monumentální barokní rozvilinový oltář s obrazy sv. Petra a Pavla, Panny Marie a sv. Šimona. Jeho forma je blízká typu oltářů, které se zhotovovaly pouze v západní části Čech a v přilehlém Bavorsku do poloviny 18. století. Necháme na badatelích určení místa jeho vzniku, v každém případě se jedná o mimořádně krásný oltář. Kostel je vyzdoben ještě dalšími oltáři, jako oltářem Panny Marie z roku 1650 a protějškovým oltářem sv. Antonína Paduánského. Devatenácté století pak přidalo oltář Čtrnácti pomocníků. Kostel sv. Petra a Pavla v blízké Rotavě je mnohem mladší. Údolí se starými hamry zažilo velký rozvoj průmyslu ve druhé polovině 19. století, které s sebou přivedl mnoho nových obyvatel. V roce 1914 byl založen nový kostel, který byl dostavěn až roku Jedná se o jednolodní stavbu v novorománském slohu s věží po straně presbytáře, krytou stanovou střechou se štíty. Vnitřní vybavení pochází z doby výstavby. Jan Soukup

7 Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás... (Jan 20,18) Milí přátelé, v říjnu proběhla ve všech farnostech naši diecéze Misijní neděle. Děkujeme všem, kteří se podíleli na různých misijních aktivitách (besedy, Misijní koláč, Misijní jarmark, Misijní most modlitby, výstavy), všem dárcům za jejich štědrost a taky těm, kteří si vzpomněli na misie v modlitbách. Všechny prostředky, které se v tuto neděli vybraly, budou použity na projekty Papežského misijního díla šíření víry (podpora bohoslovců, kněží, škol, nemocnic... ). Výtěžek z akcí, které pořádaly děti (Misijní koláč, prodej kalendářů... ), je určen na projekty Papežského misijního díla dětí. Výše finanční částky, která byla v naší diecézi vybrána o Misijní neděli v roce 2008, dosáhla skoro Kč, v celé v České republice činila celkem ,5 Kč (letošní sbírka nebyla do uzávěrky tohoto Diecézního zpravodaje zatím sečtena). Všem jménem potřebných děkujeme a vyprošujeme Boží požehnání. A kde konkrétně tyto prostředky pomůžou? některé projekty: Zambie Diecéze CHIPATA: Prostředky potřebné k zajištění základního chodu diecéze, formační programy, nutné opravy, další nezbytné potřeby, podpora výstavby diecézního centra pro formaci mládeže, nákup vozidla pro práci v pastoraci ve farnosti Minga, oprava elektrické a vodovodní sítě a solárních panelů ve farních komplexech v Minga, Vubwi, Mbwindi a Lumezi, stavba fary v Ukwimi, dokončení stavby farní budovy v modlitebním centru Mphangwe Guyana Arcidiecéze GEORGETOWN: Podpora sirotčince (záchrana života) 46 dětí. Strava a ubytování, šatstvo, lékařská péče, výdaje na křest anskou a školní formaci. Mnohé děti jsou opuštěné od narození. Je to jedna z nejchudších částí světa s mnoha problémy: drogy, alkoholismus, AIDS, těhotenství mladistvých. MISIJNÍ KALENDÁŘ na rok 2010 Pro všechny podporovatele Misijního díla dětí jsou pořád ještě k dispozici misijní kalendáře 2010, které jsou letos věnovány na podporu chudých dětí v Zambii. Kalendáře jsou k dispozici ve vašem kostele případně na farním úřadě nebo na biskupství. Něco málo o Zambii. Zambie, která je svou rozlohou přibližně desetkrát větší než Česko, je rozdělena do 10 diecézí a žije zde na 10 milionů obyvatel. Průměrná délka života je přibližně 35 let. V Zambii se hovoří 73 jazyky, což odpovídá stejnému počtu místních kmenů. Úředním jazykem je angličtina. Většina lidí žije v bídě, ve vesnicích chybí základní infrastruktura, nedostává se finančních prostředků na zdravotnictví a školství. Přibližně každý šestý obyvatel má 7

8 HIV/AIDS. Vzhledem k nedostatečnému hygienickému zázemí ohrožuje lidi tuberkulóza, tyfus i cholera. Poměrně častou příčinou úmrtí je malárie. Zambie je křest anská země, což znamená, že přibližně 75 % populace jsou křest ané, z toho katolíků je asi 30 %. Na celém území Zambie pracuje jen asi 400 kněží. Vzhledem k tomuto nedostatku kněží stihne přijet do mnoha farností kněz třeba jen několikrát ročně. Vše komplikují velké vzdálenosti, kdy jedna farnost může mít rozlohu jako diecéze v Česku. Důležitou roli hrají v místní církvi katechisté. Jsou to jak muži, tak ženy a často i manželské páry, které po dvouletém intenzivním přípravném kurzu, kdy celý čas bydlí i s rodinou ve formačním centru, pomáhají v odlehlých oblastech s pastorací a bohoslužbami slova, připravují na svátosti, pohřbívají a jsou členy farních rad. Papežská misijní díla zahájila svoji činnost v Zambii přibližně před 20 lety, přičemž Misijní dílo dětí slaví letos 10 let činnosti. Během takto krátké doby se stalo přirozenou součástí místní církve, přitahuje stále více dětí a patří mezi nejaktivnější. Vstupuje do něho každé křtěné dítě. Jakmile vyrůstá, je vedeno k denní modlitbě za misie a pomoci potřebným. Ročně by mělo též věnovat kwacha, což odpovídá našim čtyřem korunám. Počet dospělých animátorů se pohybuje kolem a aktivně zapojených dětí je přibližně Celkový počet projektů PMD v Zambii přesahuje ročně 300 a tak na pokrytí základních potřeb putuje asi 3 miliony USD. Jedná se o stavby a opravy vzdělávacích a formačních center, seminářů pro bohoslovce, řeholních domů, kostelů, kaplí, far, škol, nemocnic, internátů, zajištění léků, pitné vody apod. Misijní úmysl na měsíc listopad Aby Boží jméno přinášelo pokoj: Aby věřící z různých náboženství prostřednictvím svědectví svého vlastního života a bratrského dialogu jasně ukazovali, že Boží jméno je nositelem pokoje. Mirka Svobodová, PMD 70. kulatiny otce biskupa Spousta z nás se sešla 3. října k velkolepé oslavě 70. narozenin našeho otce biskupa. Práce mnohým z nás s tím spojená začala ale už o pár dní dříve. Ženy napekly, jak se říká, něco na zub a muži se postarali o to, abychom si měli kam sednout. Oficiálně vše ale začalo až 3. října ráno při společné modlitbě. Katedrála se naplnila nejen mnohými věřícími ale i kněžími a to z celé diecéze a ze spousty ostatních. Hned po mši svaté se slova ujal generální vikář Robert Falkenauer, který následovně předával slovo každé více významné osobnosti jako např. plzeňskému panu primátorovi... a tím jim dal 8 možnost oficiálně panu biskupovi popřát. Nechyběla samozřejmě ani účast přátel z Německa. Osobně přijeli poblahopřát zástupci z Ackermann Gemeinde a otec biskup řezenský. Všichni samozřejmě popřáli všechno nejlepší a vzpomínali na těžké začátky naší diecéze. Tento výstup byl více než oficiální, ale i to se po skončení změnilo, protože před východem z katedrály vyhrávala muzika, která se přijela také účastnit této oslavy. Soubor převážně z mladých muzikantů hrál na náměstí po celé dopoledne. Na návštěvníky venku také čekalo malé překvapení, každý z účastníků dostal od pořadatelů do ruky víno na spo-

9 lečný přípitek s panem biskupem. Po celém náměstí se sešel všechen lid a všude vládla příjemná atmosféra. Na biskupství se podávalo malé občerstvení pro vyhladovělé a žíznivé. V přízemním sále se konalo také sezení a klábosení u kávy. Pan biskup ale obědval v kruhu vyvolených, protože ti byli předem pozváni ke společné hostině. Ostatním návštěvníkům ale také dal příležitost se s ním setkat a osobně mu poblahopřát. Není divu, že po obědě se pak otec biskup ztratil v chumlu lidí, kteří mu srdečně přáli k jeho kulatinám. Známá písnička od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře: Franta má narozeniny, my máme přání jediný, ale nikde v sále nezazněla. Vyvrcholením dne pro mnohé z nás tedy bylo osobní setkání s panem biskupem. Odpoledne se pak příjemně skončilo v katedrále, kde se konal ještě varhanní koncert klasické hudby. Oslavy se účastnila spousta lidí, a tak na závěr vřelé díky našemu skvělému týmu z biskupství, který se tak vyznamenal svou skvělou organizací a všechno předem pro nás připravil. Samozřejmě dík patří i vám všem, kteří jste jakkoli přiložili ruku k dílu. A který dárek udělal panu biskupovi největší radost? Tak na to se ho budete muset zeptat sami, ale myslím si, že ten, který byl darován s upřímnou láskou. Pane biskupe, přejeme Vám dodatečně všechno nejlepší!!! Bětka Zahájení akademického roku Ve středu 7. října v 19 hod. se jako každý rok konala slavnostní mše svatá k zahájení akademického roku v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Sloužil ji otec biskup František spolu s generálním vikářem Mons. Robertem Falkenauerem, nechyběli studenští kněží P. Vojtěch Soudský a P. Pavel Petrašovský. Z řad akademické půdy se účastnili rektor a prorektor Západočeské univerzity. Při homilii nám otec biskup kladl na srdce obnovu a budoucnost křest anství Evropy a otázky s tím spojené. Také nás povzbudil v našem studiu a k živé víře. Příjemnou atmosféru spoluvytvářela studentská schola a hudební soubor Vox imperfecta. Na závěr mše sv. proběhlo představení cechmistrů a jejich cechů, které své členy sdružují podle oboru, jež studují. Do nich se pak noví studenti mohli zapisovat. Po slavnostním požehnání jsme se odebrali do křížové chodby, kde bylo připraveno pohoštění. Zde také po zpěvu studentské hymny proběhl slavnostní přípitek. Následovala prezentace studentského klub Hora a po celou dobu se promítaly fotografie z proběhlých akcí minulého roku. Kouzlo setkání umocňovala loučemi osvětlená rajská zahrada a příjemně teplý večer. Až do posledních chvil byl s námi otec biskup i pan prorektor ZČU a po celou dobu byla možnost si s nimi popovídat. Myslím, že pro většinu zúčastěných byla tato akce pěkným zážitkem, povzbuzením a prostorem pro přátelské setkání. Jménem klubu Hora děkuji všem, kteří se na slavnostním zahájení podíleli, účastí nebo organizací. Lucie Vavrušková SINAJ a NEJSME SAMI jsou jména dvou kapel působících v Plzni v letech ?. Dne 17. října byl posluchači téměř zaplněný kostel sv. Martina a Prokopa v Plzni Lobzích svědkem setkání bývalých členů těchto skupin. Došlo nejen na vzpomínání, promítání fotografií, ale i na hraní. Zaznělo celkem 15 písní vesměs z vlastní tvorby. Kdysi zněly na několika ročnících festivalu Porta Catholica, na mnoha místech v Čechách, v zahraničí a jedna dokonce i na gramofonové desce. Přítomné prostřednictvím záznamu pozdravil iniciátor vzniku skupin P. Josef Žák a na závěr setkání osobně zavzpomínal na dobu před rokem 1989 P. Jan Pata. Celé setkání skvěle vymyslel, připravil a zorgani- 9

10 zoval Míra Smolka. Za všechny zúčastněné muzikanty vzkazuje díky Míro Jura Černý Svatá Silvie patronka dobrého porodu Úcta ke svaté Silvii, jejíž jméno pochází z latinského silva (= les či hora, je velice stará. Již v roce 645 se v jejím domě usadili mniši z kláštera Mar Saba v Palestině. Za svatou ji prohlásil papež Klement VIII. a její svátek si připomínáme 3. listopadu. Svatá Silvie je podobně jako svatá Monika, matkou svatého syna. Monika byla matkou svatého Augustina, učitele církve a svatá Silvie matkou papeže a církevního učitele svatého Řehoře Velikého, který byl jedním z největších papežů všech dob a patří mezi první čtyři církevní Otce Západu. Je nazýván posledním Římanem a prvním středověkým papežem, protože žil na přelomu starověku a středověku. Jeho matka svatá Silvie se narodila v období let 515 až 520, podle některých v Římě, jiní tvrdí, že na Sicílii nebo v Subiacu. Když jí bylo osmnáct let, přivdala se do významné římské rodiny Gordianiových. Stala se matkou a své děti vychovávala ve zbožnosti. Její manžel byl křest anem a zastával funkci římského senátora. Jejich syn Řehoř byl v mladém věku, roce 572, zvolen za nejvyššího funkcionáře Říma, za prefekta. Po osmi letech se ale své veřejné funkce zřekl a odešel do kláštera. V roce 590 se Řehoř stává papežem. Sám o sobě vždycky říkal, že je Sluha sluhů Božích. Toužil po samotě, ale jeho role papeže mu to nedovolovala. Toužíme po tichu kláštera, ale musíme to překonat a obětovat se v prospěch druhých. Jeho matka se po manželově smrti a synově vstupu do kláštera stáhla do ústraní a žila nadále velice zbožně v klášteře nedaleko baziliky sv. Pavla za hradbami. Svatá Silvie je patronkou těhotných žen a dobrého porodu. Na věčnost odešla v Římě mezi roky 590 až 592. Milostivý Bože, naplň nás duchem moudrosti a lásky, kterým jsi obdařil svoji služebnici Silvii. Pomož nám, abychom Ti věrně sloužili podle jejího zářivého příkladu, aby se Ti líbila naše víra i naše skutky. Veronika Pechová 10 Přípitek před katedrálou 3. října Narozeninový dort ve tvaru diecéze

11 150 hlasů zpívalo roráty Pravidelné podzimní Setkání chrámových sborů plzeňské diecéze zahájilo druhé desetiletí této tradice. 11. ročník setkání proběhl v sobotu 10. října v chrámu sv. Mikuláše v Boru u Tachova. Zúčastnilo se 14 sborů a schol z nejrůznějších koutů naší diecéze, nejrůznějšího věkového složení. Co se týče věku, prim jednoznačně hrál chrámový sbor hostitelské borské farnosti, který se mohl pochlubit nejmladším členem ve věku čtyř měsíců, i když se benjamínek nakonec místo vystoupení na přehlídce rozhodl pro spánek. Jinak se prý ale poctivě účastní všech zkoušek. Setkání bylo zahájeno mší sv. celebrovanou biskupem Františkem Radkovským a doprovázenou gregoriánským chorálem. Přehlídka jednotlivých sborů proběhla v tradičně přátelském duchu a jako každoročně vyvrcholením setkání byl závěrečný společný koncert všech zúčastněných zpěváků. Jeho repertoár byl ale zcela netradiční. Chrámovou lodí zněly v podání stopadesátičlenného hudebního tělesa, které mělo první a poslední příležitost ke společně zkoušce ten den dopoledne, roráty nádherné mariánské zpěvy za instrumentálního doprovodu kapely Ritornello a pod vedením Michala Pospíšila. Zpěv, který se nesl důstojnými prostorami chrámu, nenechal nikoho na pochybách, jaká je škoda, že tyto písně upadly mnohdy v zapomnění, a jak je dobře, že dnes jsou zejména v době adventní opět probouzeny k životu. Alena Ouředníková Ve středu 23. září jsme se v arciděkanském kostele v Klatovech společně vydali do doby, kdy vládl v Českých zemích moudrý kníže Václav. Seznámili jsme se s jeho rodinou. Vydali jsme se s ním do ulic města, kde vykupoval otroky, byli jsme svědky jeho hrdinských činů i smutných chvil. Do dávné historie nás doprovodil latinskými zpěvy dětský pěvecký sbor Berušky a Dramatický kroužek při ZŠ Čapkova v Klatovech. Maruška Zwiefelhoferová Exercicie s P. Eliasem Vellou OFMCap. Na pozvání biskupa Františka se uskuteční července 2010 v Plzni exercicie, které povede P. Elias Vella OFMCap. z Malty. Exercicie s tématem Učednictví jsou určeny pro kněze, pastorační asistenty, katechety i další věřící z naší diecéze. Cena (ubytování a plná penze) je Kč. V písemné (či mailové) přihlášce uved te jméno a příjmení, věk (případně sníženou pohyblivost), adresu, telefon či mobil, případně mail. Dále jméno spolubydlícího, pokud se na tom s ním domluvíte, a případnou dietu. Adresa pro přihlášení: Biskupství plzeňské, Anna Šlajsová, nám. Republiky 35, Plzeň, nebo na stránkách banner v levé části dole. 11

12 Místní skupina České křest anské akademie Plzeň si Vás dovoluje pozvat na přednášku Mgr. Tomáše Hirta, Ph.D. z Fakulty filozofické ZČU a organizace Člověk v tísni Romové a česká společnost v úterý 3. listopadu v 18 hod. v učebně v přízemí biskupství, nám. Republiky 35. Setkání seniorů v Klatovech na faře 4. a 18. listopadu od Zveme mezi sebe i mladší. Vede sestra Marcela z Kongregace Školských sester de Notre Dame. Autogramiáda knihy rozhovorů Lágr s P. Pavlem Kučerou v knihkupectví U františkánů v Plzni 12. listopadu v 18 hodin. Knihkupectví U františkánů * Františkánská 9 * Plzeň * * mail * otevřeno po pá a so ČKA Klatovy pořádá ve čtvrtek 12. listopadu v v Hifi klubu v Klatovech přednášku Prof. Ing. Lubomíra Mlčocha, ředitele politologicko ekonomické sekce ČKA v Praze. Přednáška má název: Byznys s perspektivou věčnosti versus byznys v područí mamonu (K příčinám dnešní krize). Prof. Mlčoch přednáší na fakultě sociálních věd UK v Praze. Je držitelem Řádu sv. Řehoře Velikého uděleného papežem Janem Pavlem II. Přednáška bude zaměřena na současnou ekonomickou krizi, její zdroje a příčiny a její souvislosti se současnou světovou morálkou a křest anským postojem k životu. Setkání duchovní obnovy v Klatovech ve čtvrtek 19. listopadu v 8 30 na faře, vede Ing. Josef Kaše. 12 Pokračování duchovních obnov Fara Rokycany Dušičkový večer 31. října od 18 hod. Příležitost ke svátosti smíření. Bible s sebou. Předpokládaný konec ve 20 hod. Vede Mons. Josef Žák. Dušičkové odpoledne na faře v Klatovech bude na Slavnost Všech svatých 1. listopadu. Vede Mons. Josef Žák a P. Pavel Frývaldský. S sebou Bibli. Příležitost ke svátosti smíření. Program: promluva; promluva; setkání ve skupinkách; souhrn (v je možno se zúčastnit mše svaté v arciděkanském kostele). V Lomnici u Sokolova bude v den Vzpomínky všech věrných zemřelých ( Dušičky ) 2. listopadu v mše sv. Celebruje Mons. Josef Žák. Fara Blovice pokračování obnovy 3. listopadu v 17 hod. a 7. prosince v 17 hod. Příležitost ke svátosti smíření. Bible s sebou. Vede Mons. Josef Žák a P. Piotr Marek. Fara Strážov pokračování obnovy 26. listopadu v 17 hod. Příležitost ke svátosti smíření. Bible s sebou. Vede Mons. Josef Žák a P. Petr Jandera. Fara Luby u Chebu pokračování obnovy 8. listopadu v a 12. prosince v 15 hod. Příležitost ke svátosti smíření. Bible s sebou. Vede Mons. Josef Žák a P. Piotr Libner. Fara Ostrov nad Ohří pokračování obnovy 15. prosince v Příležitost ke svátosti smíření. Bible s sebou. Vede Mons. Josef Žák a P. Marek Hric. Fara Chodov u Karlových Varů zahájení osmitýdenní duchovní obnovy farnosti Božím slovem 4. listopadu v Příležitost ke svátosti smíření. Bible s sebou. Vede Mons. Josef Žák, P. Anton Wasil.

13 Fara Staňkov zahájení osmitýdenní duchovní obnovy farnosti Božím slovem 6. listopadu v 17 hod. Příležitost ke svátosti smíření. Bible s sebou. Vede Mons. Josef Žák a P. Janusz Romanski. Fara Mrákov začátkem příštího roku bude osmitýdenní duchovní obnova farnosti Božím slovem. Povede Mons. Josef Žák a P. Przemyslaw Ciupak. Studentská duch. správa Plzeň P. Ing. Vojtěch Soudský OP; P. Pavel Petrašovský, Pravidelně: Pondělí: Arciděkanství, Úvod do křest anství besedy pro hledající nebo ty, kdo se chtějí připravovat na křest či biřmování. Úterý: tělocvična Círk. gymnázia, Mikulášské n. volejbal Středa: kostel u františkánů,studentská mše sv., poté klub HORA (viz níže). Čtvrtek: kostel u františkánů, studentská polední mše svatá, po ní společný oběd v bufetu, tři čtvrtky nad daným tématem, společná modlitba kostel u františkánů (zpovědní místnost), zpovědní pohotovost (svátost smíření či duchovní rozhovor), st. adorace. Studentský klub HORA středa ve farním sále, Františkánská listopadu přesun do hřbitovního kostela sv. Mikuláše na Mikulášském nám., v kostele zpívaná řeckokatolická pobožnost za zemřelé (panychida), předsedá o. Igor Bibko 11. listopadu přednáška Mons. Dr. Roberta Falkenauera na bioetické téma 18. listopadu od děkovná mše sv. za 20 let svobody, po ní beseda se vzácným hostem Adolfem Rázkem, bývalým politickým vězněm a vyšetřovatelem Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunizmu 25. listopadu setkání nad biblí (P. Vojtěch Soudský OP) Podrobnosti o akcích najdete na internetové stránce: Pozvání do kláštera dominikánů Přednášky se konají v Plzni, v sále kláštera, Jiráskovo nám listopadu v přednáška spojená s diskuzí na téma Pronásledování církve za Velké francouzské revoluce. Opět přednáší PhDr. Radomír Malý, historik, novinář, politik a vysokoškolský pedagog. Radomír Malý vystudoval filozofickou fakultu, poté pracoval jako historik. V roce 1972 byl z politických důvodů propuštěn. Aktivně se účastnil vydávání samizdatu a stal se signatářem Charty 77. Po roce 1989 byl zástupcem šéfredaktora deníku Lidová demokracie. Je autorem řady odborných článků a publikací, které se týkají především církevních dějin. 19. listopadu v se uskuteční další přednáška z cyklu Člověk a příroda na téma Urbanismus současné Plzně s náznakem hledání příčin některých problémů v historii, hovořit bude Ing. arch. Petr Domanický, působí v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti v Plzni. Zaměřuje se především na architekturu 20. stol. na Plzeňsku, kde usiluje o identifikaci autorství staveb z daného období. Je spoluautorem knihy Plzeň v době secese a dále výstavy a katalogu Zápal, Neckář, Chvojka a další architekti meziválečné Plzně. 26. listopadu v pokračování přednášek spojených s diskuzí z cyklu ČLOVĚK A PŘÍRODA. Název přednášky: Když se 13

14 řekně BIO... Přednáší Tomáš Popp, který je zaměstnán jako ekoporadce občanského sdružení ENVIC. Dlouhodobě se specializuje na biopotraviny a environmentálně šetrné spotřebitelské chování. Vedl několik projektů zaměřených na ekologické zemědělství a byl hlavním koordinátorem prvních Biodožínek v Plzni. Nabídka služby svátostí smíření v kostele Nanebevzetí Panny Marie (u františkánů) v Plzni: každou středu P. Stanislav Uhlíř: ; každý pátek P. Ludolf Josef Kazda: během adorace Meditační zahrada Památník obětem zla v Plzni místo naděje, pravdy, odpuštění a usmíření uzavřena do dubna 2010 mše sv. v kapli sv. Maxmiliána Kolbeho pravidelně 2. a 4. čtvrtek v měsíci od 16 hod. Kontakt: správcová mob , mail: Knihovna na biskupství Pastorační oddělení nabízí půjčování knih z vlastní knihovny. Jedná se o literaturu teologickou, biblickou, dále z oblasti duchovního života, církevních dějin, knihy věnované partnerství a rodičovství a také beletrii. Knihy je možno půjčit na pastoračním oddělení (3. patro biskupství) od pondělí do pátku hod., jindy po domluvě, , mail: Na tomto čísle je možné ověřit, zda požadovanou knihu máme k dispozici. Duchovní služba nemocným v plzeňských nemocnicích Od 1. ledna platí nové tel. číslo (nonstop) pro domluvení návštěvy kněze či pastorační asistenky v plzeňských nemocnicích (možnost rozhovoru, sv. smíření, eucharistie, pomazání nemocných). Poutě ve farnostech 8. listopadu Klatovy Hůrka, kostel sv. Martina Pronásledování řk. církve v Československu Výstava se koná ve Strahovském klášteře do 8. listopadu. Otevřeno denně a Více Nabídka sborníku a DTCH Sborník Uvěřil jsem lásce, kterou má Bůh k nám k sedmdesátinám našeho biskupa Františka, cena 50 Kč, poštovné 20 Kč. Osvědčená pomůcka k četbě a rozjímání Božího slova Denní tichá chvíle na nastávající církevní rok, 17 Kč, poštovné 12 Kč. 14 Obě publikace si můžete objednat na adrese Zpravodaje nebo zakoupit na vrátnici biskupství. Formační setkání pastoračních asistentů, katechetů a pomocníků kněží v pastoraci proběhne 7. listopadu ve farním sále ve Františkánské ulici v Plzni od 9 hod.

15 Duchovní obnova pro pastorační asistenty, katechety a pomocníky kněží v pastoraci se uskuteční prosince ve Formačním a vzdělávacím centru v Perninku; vede P. Petr Hruška. Téma rekolekce: Ježíš jej objal a řekl mu: Jedno ti schází... (Mk 10,21) aneb Tři barvy lásky v Ježíšově a našem životě. K domácí předběžné přípravě na rekolekci: položka v Seznamu článků: Tři barvy lásky první odkaz: OCHUTNÁVKA. Přihlášky na obě akce: Biskupství plzeňské, Anna Šlajsová, Nám. Republiky 35, Plzeň, , mob Cyklus Pastorační minimum Pastorační centrum ve spolupráci s MC Plzeňské panenky zve v rámci přednáškového cyklu Pastorační minimum ve středu 18. listopadu ve v učebnách biskupství plzeňského na téma: Jak pomáhat a neublížit v závažných těžkostech. Přednáší P. Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D, kněz s pastoračními zkušenostmi, který v Plzni již několikrát hostoval a přednášel na témata, týkající se života každého člověka. Tentokrát se bude věnovat otázce doprovázení našich blízkých nebo vzdálenějších lidí, kteří se ocitli v mimořádně obtížných situacích a jak je možné jim pomáhat a neublížit. Vstupné: dospělý 30 Kč, pár 40 Kč. Informace na mob nebo na adrese: Biblická setkávání Pastorační centrum zve na pravidelná biblická setkávání s Josefem Kaše, která se konají v učebnách Biskupství plzeňského každé první a třetí pondělí v měsíci od 19 hod. 2. a 16. listopadu bude pokračování výkladu Listu Římanům. Na setkáních se pravidelně opakují základní pavlovská témata, jako je ospravedlnění, milost, spása, a další tak, jak souvisí se čteným textem. Je možné se tedy kdykoli k biblickým hodinám přidat, a tak navázat na probírané téma. Biblická setkávání mají příjemnou atmosféru a kromě výborného výkladu biblických textů je zde prostor na otázky účastníků setkání a vzájemné povzbuzení. Za pastorační centrum Vás srdečně zvou Majka Lachmanová a Anička Šlajsová. Info na mob Seminář Poselství křest anských svátků Formační setkání pastoračních asistentů, katechetů a pomocníků kněží v pastoraci proběhne 7. listopadu ve farním sále ve Františkánské ulici v Plzni. Obsahem setkání bude praktický seminář, během kterého se účastníci seznámí s projektem Poselství křest anských svátků, jehož snahou je přiblížit dětem a mládeži křest anství. Může být využíván jak pro nevěřící ve školách (jako způsob evangelizace), tak i pro věřící v rámci výuky náboženství. Účastníci semináře se dozvědí, jak tento program v praxi využít. Na semináři budou předvedeny programy: Sluníčko interaktivní program pro ročník základní školy (také MŠ, klíčová slova: tajemství, radost, obdarování. Adventní zvyky interaktivní program pro ročník ZŠ, klíčová slova: solidarita, pomoc, očekávání, naděje. Izrael země biblických příběhů s podtitulem Hrdinství dívky Marie Co člověka činí opravdu št astným? O bohat- 15

16 ství a chudobě. Powerpointová prezentace pro ročník ZŠ a SŠ. A pokud bude ještě čas: Světlo v temnotách Powerpointová prezentace pro ročník ZŠ a Cesta mudrců za králem světa Powerpointová prezentace pro třídu. Začátek v 9 hod., předpokládaný konec cca ve K účasti na semináři jsou zváni i kněží a další zájemci. Přihlášky do 4. listopadu přijímá A. Šlajsová, , Literárně výtvarná soutěž Naše rodinná oslava Asociace center pro rodinu spolu s Národním centrem pro rodinu v ČR pořádají u příležitosti 15. výročí ustanovení Mezinárodního roku rodiny celostátní literární a výtvarnou soutěž na téma Naše rodinná oslava, určenou pro děti a mládež od 5 do 16 let. Záštitu nad soutěží převzala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy paní Miroslava Kopicová. Smyslem soutěže je podporovat děti v přemýšlení o rodině a zapojit je do společné diskuse uvnitř rodin, škol a celé společnosti. V rámci tématu Naše rodinná oslava mohou děti formulovat a vyjádřit svoje představy, zážitky, zkušenosti a naděje, přemýšlet o různých příležitostech, které rodina oslavuje, a uvidět, jaký smysl a jakou hodnotu mají společně strávené chvíle. Cílem projektu pak je podpořit spolupráci škol, rodin, prorodinných organizací a také orgánů státní správy a aktivně je zapojit do oslav 15. výročí vyhlášení Mezinárodního roku rodiny. Podmínky soutěže jsou uveřejněny na webu MŠMT a na Soutěžící se mohou přihlásit do čtyř věkových kategorií v rozmezí 6 16 let a zúčastnit se soutěže v oboru literárním nebo výtvarném. Uzávěrka krajských kol je 28. února Vernisáž vítězných prací proběhne v Jihlavě u příležitosti Mezinárodního dne rodin 15. května 2010 a bude spojena se slavnostním vyhlášením vítězů národního kola a předáním cen. Krajské kolo Plzeňské kraje organizuje Rodinné centrum Plzeň, zadání soutěže získáte na adrese Rodinné centrum, nám. Republiky 35, , Plzeň, Centrum pro rodinu Důstojnost a krása ženy Duchovní obnova pro ženy s komunitou Blahoslavenství z Dolan u Olomouce se koná listopadu v Plzni v prostorách učeben na biskupství. Spolu se sestrami z komunity budeme rozjímat nad tématem identity ženy. Součástí programu budou biblické tance, modlitba, mše svatá i možnost svátosti smíření. Páteční program bude od hod., v sobotu pak od 9 do cca 18 hod. Příspěvek na program (včetně oběda) 150 Kč. 16 Komunita Blahoslavenství byla založena v r a patří mezi tzv. nové komunity, které vznikaly po II. Vatikánském koncilu. Sdružuje manželské páry s dětmi, bratry a sestry, kteří zasvětili svůj život Bohu a žijí v celibátu, jáhny i kněze. Základním prvkem spirituality je modlitební život v duchu karmelitánské tradice a snaha o neustálou modlitbu. Zvláštní místo zaujímá uvědomování si a oživování židovských kořenů naší víry, a z toho vycházející modlitba za jednotu křest anů. V ČR sídlí komunita v Dolanech u Olomouce, kde kromě svého základního povolání mj. slouží

17 ve své farnosti, dále přijímá ty, kteří chtějí strávit nějaký čas v modlitbě a tichu, pořádá misie ve farnostech a modlitebních skupinách na Moravě i v Čechách, rekolekce a duchovní cvičení pro různé věkové skupiny atd. Bližší informace a přihlášky J. Fenclová, mob , Víkend pro chlapy s tématem Být Božím mužem se bude konat listopadu v Dešenicích. Během programu zazní katecheze k tématu, bude čas na Sady 5. května č. 8, Plzeň Program na listopad Když se řekne listopad, vybaví se nám nejspíš Slavnost Všech svatých a Památka zesnulých, lidově Dušičky. Jako dítě jsem milovala po setmění procházky s maminkou po hřbitově, u nás na Vysočině. Všude na hrobech poskakovaly plamínky zapálených svíček a já jsem táhla svou maminku po cestičkách mezi hroby, jestli hoří svíčky opravdu všude. Nepustila jsem její ruku, bála jsem se ticha a posvátna, které se zmocňovalo mé duše, ale chtěla jsem tam být. Dodnes miluji podzimní hřbitovy. Hroby v nich jsou jak malá políčka, kousky země a každá je jiná, jako ti, kteří v té zemi leží. Na hřbitově se procházím a vzpomínám na svého nejmilejšího dědečka, který měl největší ruce na světě, ruce jak lopaty a těmato rukama dokázal uhasit oheň, když chytla stodola, zastavil splašené spřežení, když se hnalo vesnicí. modlitbu, na zastavení se v tichu, modlitbu, vzájemné sdílení, nějakou práci, saunu, výšlap do krásné přírody... V půli adventu Adventní rekolekce 12. prosince v Těnovicích od Adventní zastavení s P. Miroslavem Verčimákem v tichu (i v teple) v polovině adventu, prostor ke ztišení, příprava na Vánoce, adorace, promluvy, mše sv., procházka podzimní přírodou, konec do 17 hod. Podzimní dny jsou hezké i těžké, barevné i smutné, a připomínají křehkost člověka. Vše co bylo ještě nedávno v plnosti květu a plodů, ted opadává, usychá, a působí pokorně, odevzdaně. Mohu se s Vámi podělit o verše, které mě s podzimem provázejí jako přátelé a prozrazují něco z hlubokého chtění lidského srdce. A chtějí, co dal zvonař zvonu zbloudilým, aby zvonil tmou měděné tělo srdce ze železa, a duši konopnou (Jan Skácel, Kdo se vejde na housle) V listopadových dnech jsme připravily pro naše maminky a všechny další zájemce a příznivce Plzeňských panenek mnoho krásných a rodinných programů. Kromě pravidelných dopoledních aktivit chceme pozvat zvláště na Týden adventních dílen, který se koná od 23. do 27. listopadu dopoledne i odpoledne a kde budeme vyrábět adventní kalendáře, adventní věnce i betlémy. Pro děti jsme připravily novinku, program s názvem Vánoční zvěst není příjezd kamionu s kokakolou. Jedná se o literární, hudební a tvůrčí ztvárnění Narození Božího Dítěte jako daru do života každého z nás. Chceme nabídnout duchovní rozměr Vánoc a podpořit krásu tradice Vánoc v našich rodinách. Také se můžete těšit na týden RADOST PRO TEBE, 17

18 který se koná od do a kdy dopoledne i odpoledne se svými dětmi můžete tvořit dárky pro ty, které máte rádi. Podrobný popis každého dne i cenu tvůrčích technik najdete na a na letáčcích MC. Věříme, že listopadové aktivity Vás nadchnou, potěší a to vše navíc v přívětivé atmosféře Plzeňských panenek. At Vás naplní radost z každého dne, a těším se na Vás spolu s dalšími děvčaty v MC. Majka Lachmanová Víkendové a odpolední aktivity Plzeňských panenek Tvůrčí dílna adventních věnců pro veřejnost v sobotu V učebnách Biskupství plzeňského se konají tradiční Dílny adventních věnců pro celé rodiny v čase od 9 00 do hod. a od do hod. Kromě vázání a zdobení adventních věnců je připravena výroba dalších krásných dekorací, které si podle chuti a vlastního naladění můžete zakoupit zvlášt, např. malování vánočních okének či stromečků na hedvábí, malování hodin na dřevo, malování hrníčků a další. Nebude chybět ani tvůrčí stůl pro malé a starší děti. Podrobnosti najdete na Přednáška nejen pro ženy středního věku Mateřské centrum Plzeňské panenky zve všechny ženy, učitelky, vychovatelky, babičky i další zájemce ve středu 4. listopadu 2009 v hod. v učebnách biskupství Plzeňského, Nám. Republiky 35, Plzeň na večer s tématem: Etiku plnými doušky II. Setkání vede Mgr. Dana Kabátníková. Jedná se o pokračování zajímavého semináře, prakticky pojatého. Část večera bude věnována Tvůrčí dílně MALOVÁNÍ HRNÍČKŮ klasickými konturami na keramiku, nebo ZDO- BENÍ BAREVNÝCH HRNÍČKŮ. Vstupné na tento večer: příspěvek na občerstvení a organizační náklady + cena hrníčku: 25, Kč. Těší se na Vás celý tým: Vlad ka, Martina, Dáša, Majka. Informace na t.č CO SE CHYSTÁ Celodiecézní volejbalový turnaj o putovní pohár plzeň ského biskupa 21. listopadu Opět jsou v plném proudu přípravy velkého volejbalového turnaje, který se i letos uskuteční v tělocvičně 4. ZŠ v Plzni na Košutce (Kralovická 12) a to v sobotu 21. listopadu. K účasti zveme všechny farnosti a společenství ze všech koutů naší diecéze. Hrát se bude klasický turnaj (šestice mohou být i smíšené). Název družstva a kontakt na kapitána nahlaste co nejdříve na DCM, nejpozději do 15. listopadu. Předpokládaný začátek turnaje bude v a zakončení kolem (přesný čas bude upřesněn po nahlášení týmů). Účastnický poplatek činí 100 Kč/družstvo. Pro mimoplzeňské nabízíme možnost noclehu nutno domluvit předem. Škola partnerství 2010 Jak již mnohým neuniklo, rozhodli jsme se otevřít zcela nový kurz, který bude zábavně vzdělávací formou pomáhat nalézt odpovědi na otázky týkající se volby ideálního ži-

19 votního partnera. Účastníci získají inspiraci k prohloubení jejich partnerských vztahů, nebo jim bude tento kurz přípravou na partnerský vztah a pozdější manželství a rodičovství. Přednášejícími budou odborníci na témata týkající se vztahů mezi muži a ženami (z řad lékařů i psychologů) a manželské páry. První setkání se uskuteční ledna 2010 a přihlásit se je třeba co nejdříve! Pout důvěry na zemi Poznaň 2009/10 I letos nás bratři z Taizé zvou ke slavení konce roku tentokrát v polské Poznani. Pokud ještě nemáte žádné plány, moc vám doporučujeme vyrazit na Silvestra právě tam. Bližší informace najdete na zde se také můžete (do 1. prosince) online přihlásit. Kdo by chtěl jet se skupinou mládeže z naší diecéze, necht nás co nejdříve kontaktuje (nejpozději do 27. listopadu). JIŽ DNES VÁS ZVEME... Modlitební setkání na DCM (každé úterý v ) Duchovní obnova s P. Robertem Bergmanem poslední volná místa! Traband, MKS Domažlice ve koncert známé skupiny ke Svátku otců Setkání mládeže s biskupem Františkem před Květnou nedělí Světový den mládeže v plzeňské diecézi Celostátní setkání animátorů v Kroměříži MALÉ OHLÉDNUTÍ... Setkání s papežem ve Staré Boleslavi 27. října se z Plzně vydalo několik autobusů s mladými lidmi na již dlouho očekávané setkání papeže s mládeží ve Staré Boleslavi, které se mělo odehrát následujícího dne. Cesta tam proběhla bez komplikací a byla dovršena příjezdem do ještě vylidněné Boleslavi, která se ale během pár hodin proměnila na místo s několika tisíci poutníky, kteří nepřijeli pouze z blízkých i vzdálených koutů České republiky, ale i ze Slovenska, Polska, Německa... Již kolem osmé hodiny začal na Mariánském náměstí program složený ze scének, svědectví a závěrečné modlitby, který byl doprovázen hudební křest anskou skupinou Credenc. Po skončení programu se většina poutníků přesunula do stanového městečka, kde si již po příjezdu mohla rozložit stany. Někteří ale využili noc pro rozjímání, zpověd nebo pro povídání si s kamarády a známými. Od čtvrté hodiny ranní jsme se mohli začít přesouvat na Proboštskou louku, na které se měla odehrát bohoslužba se Svatým otcem. Mnozí lidé tak využili této příležitosti a přespali přímo ve svém sektoru na louce. Papežův příjezd do Staré Boleslavi, který byl zahájen návštěvou baziliky sv. Václava, jsme od devíti hodin sledovali na velkých obrazovkách, na kterých byl poté vidět i samotný papamobil s Benediktem XVI., který projížděl mezi uličkami sektorů plných skandujících lidí. Na začátku mše se papež pozdravil s padesátitisícovým davem, který ho radostně uvítal, a dále již pokračovala samotná 19

20 bohoslužba, která určitě obohatila a povzbudila mnoho lidí. Já tomuto setkání děkuji hlavně za to, že jsem si opět po nějaké době uvědomila jednu závažnou a pro mě důležitou věc a to tu, že jako věřící nejsem sama, že mě s dalšími několika desítkami tisíc lidí spojuje jedna důležitá věc víra v Boha. Hanka Švédová Trocha postřehů z osobního setkání se svatým otcem Benediktem Byla pro mě velká čest, že jsem byla vybrána pro nesení darů za plzeňskou diecézi. Dostat se k Benediktovi takhle blízko se jen tak někomu nepovede! Musím říct, že jsem byla zpočátku trochu nervózní. Měla jsem strach, abych se zastavila a uklonila na správném místě. Když jsem ale přicházela blíže ke Svatému otci, všechny obavy ze mě rázem spadly. Tehdy jsem si uvědomila, že ten nejdůležitější je právě Bůh a já se nemám čeho bát a tohle výjimečné setkání si mohu užít. Byl to opravdu krásný a silný zážitek, který bych přála zažít každému z vás. Také mě překvapilo, že je náš papež tak vitální člověk a z jeho očí mu září obrovská laskavost. Těmito slovy bych ráda poděkovala těm, díky nimž mám krásné vzpomínky na návštěvu Svatého otce ve Staré Boleslavi. Magda Hrušková Setkání s papežem pro mě bylo velmi silným zážitkem. Bral jsem jako velkou poctu, že jsem mu mohl přednést pozdrav za českou mládež i předat spolu s Maruškou Lukešovou dary knihu s fotografiemi a šek pro Afriku. Musím se přiznat, že jsem byl před svým pozdravem hodně nervózní, modlil jsem se, abych ten okamžik setkání se svatým otcem zvládl a neprovedl nějaký trapas. To se snad povedlo, byt jsem část 20 textu díky trémě pozapomněl a lehce musel improvizovat. Papež Benedikt na mě přes svůj věk působil jako duševně velmi vitální a pozitivní člověk. A hlavně jsem z něj měl ten dojem, že je rád u nás na návštěvě, že je mu dobře s mládeží. Zprvu na mě mluvil italsky, čemuž jsem vůbec nerozuměl, poté jsme si vyměnili několik vět v němčině. Řekl mi, abych vyřídil osobní pozdrav všem mladým, které potkal a také že nás zve na setkání do Madridu v roce Celkově musím říct, že tak blízké setkání s Benedikem XVI. pro mě bylo okamžikem plným radosti a naděje. Wlád a Pořadatelé ve Staré Boleslavi V neděli se hřiště za tělocvičnou základní školy ve Staré Boleslavi zaplnilo lidmi. Bylo nás tam necelých 300, říkala jsem si, že tolik lidí přece musí stačit. Společně jsme se pomodlili a pak už se u mikrofonu střídali lidé, kteří nám měli co říct k naší službě. Pamatuji si slova Jendy Váni: Já nejsem jen hodný, když mě budete zlobit, budu vás taky zlobit. Když mě budete štvát, budu vás taky štvát... A Vít Zatloukal nám připomněl, že nemáme zapomínat na duchovní rovinu celé akce. Rozdělili jsme se na skupinky po deseti, vyfasovali slušivé žluté vesty s nápisem pořadatel na zádech, oranžové praporky a mapky, abychom se neztratili. Kdo nehlídal na nádraží a ve stanovém městečku, měl dvě hodiny volno do plánované zkoušky na place, tak jsme se vydali do města. Pak rychle na večeři a na Proboštskou louku. Sektor C1 jsme našli snadno. Zaprvé byl vpředu a zadruhé tam byli shromážděni všichni pořadatelé. Tam jsme se přesně dozvěděli co, kdy, jak a proč. Srozuměni se vším jsme se už za šera vydali zpátky do města, kde jsme zůstali na náměstí. Poslouchali jsme program, který se tam odehrával, a já jsem byla moc ráda, že mám vlastně ještě volno. Vydrželi jsme to až do půl

21 jedenácté, kdy byla společná modlitba. Po ní jsme jako skupinka zamířili do školy, našeho ubytovacího střediska. Tam jsme se rozešli, někdo šel spát, někdo zamířil zpátky ke kostelu, který byl sice plný lidí, ale klidný. Když jsem šla ještě před půlnocí ke škole s úmyslem si lehnout, zastavila mě kamarádka, a tak jsem se vlastně do školy dostala až v jednu. A nakonec jsem ulehla do spacáku až po druhé hodině ranní. Za půl hodiny jsme vstávaly. Pokyn zněl ve čtyři hodiny na louce, věci sbalené, my najezení a plni energie. Všechno jsme to zvládli a plni optimismu a smíchu jsme dorazili do sektoru. Nikdo z nás toho moc nenaspal, ale úsměv nám na tvářích vydržel skoro celý den. Proboštská louka byla zahalena mlhou prozářenou světly nádherný pohled po ránu. Jediné, co kazilo krásné ráno, byla zima. Abychom se zahřáli, pobíhali jsme kolem sektorů. Když pak začala zkouška hudby, přestala jsem zimu cítit a vnímala jsem jen hudbu. První ministranti se začali trousit (C1 byl ministrantský sektor). Kontrolovali jsme místenky a pouštěli jsme lidi do sektoru. Když se rozednilo, sektor už byl z poloviny zaplněný. S tím však začaly první pořadatelské potíže vyhánění lidí od VIP sektoru. Kolik lidí zkoušelo kolem nás projít do tzv. bezpečnostní zóny, to bych asi nespočítala. Konečně se přiblížila půl devátá. Na obrazovkách se objevil papež, který právě přijel do Staré Boleslavi a vcházel do baziliky sv. Václava. My, pořadatelé, jsme zatím měli za úkol vyklidit všechny uličky, aby jimi mohl projet papamobil. Nikdo z nás nevěděl, kudy přesně pojede. Konečně přijel. Ministranti se posouvali co nejblíže a my je sotva udrželi za páskou, ale povedlo se, papež projel VIP sektorem a všichni se začali připravovat ke mši. I my jsme měli čas se během mše zaposlouchat do promluv. Chvílemi jsme sice museli posílat lidi zpátky do jejich sektorů, ale byli tam i vojáci, kteří nám s tím pomohli. Před příjímáním jsme se všichni shromáždili po stranách, dostali jsme červenobílé deštníky a vypravili jsme se doprovodit kněze na místo, které jim bylo určeno. Když mše skončila a papež odjel, začali jsme rozdávat malé dárky k připomenutí setkání v Boleslavi a lidé pomalu opouštěli Proboštskou louku. My jsme ještě museli zůstat a postupně jsme začali uklízet nepořádek v sektorech. Uklizenou louku jsme opouštěli už bez vest a praporků, které jsme museli vrátit. Stavili jsme se ve škole pro věci, rozloučili se a plni dojmů a zážitků jsme se rozjeli domů. Jana Šleisová Pout s biskupem Františkem i v dešti skvělá Pro nás tři poutníky z farnosti Plzeň Bory, shodou okolností Slováky, byla pout do Freiburgu nesmírně obohacující zkušeností. Nejen že jsme se mohli poznat s mnohými mladými lidmi a lépe poznat našeho otce biskupa Františka, ale také velmi pohostinné členy sdružení Ackermann Gemeinde a to vše při společných modlitbách. Na cestě tam jsme se setkali s menšími problémy kvůli dlouhému čekaní v koloně na zacpané dálnici 30 km před Freiburgem. Proto 21

22 Setkávání mládeže v Klatovech na faře každou sudou sobotu po večerní mši sv., tzn. 14. a 28. listopadu od 18 hod. Víkend pro mládež OÁZA na faře ve Švihově listopadu. Přihlášky na faře ve Švihově nebo u P. Jana Rajlicha, , TAMMÍM ADVENT 2009 Nepromarnit adventní dobu. ADVENT JE ZA ROHEM: CO S TÍM UDĚLÁŠ? 22 jsme dojeli asi s hodinovým zpožděním. Na mládežnické ubytovně už nás s chutnou večeří vřele očekávali naši hostitelé. V sobotu jsme den začali ranními chválami s otcem Kryštofem. Po vydatné snídani jsme vyrazili na obhlídku Freiburgu s velmi kvalitními průvodci, kteří nám během necelých dvou hodin ukázali město a přiblížili jeho zajímavou historii. Oběd v semináři také neměl chybu a prohlédli jsme si i tamní kostel, jehož interiér byl pojat v dost moderním duchu architektury. Odpoledne jsme se navzdory počasí vydali na pěší pout ke kapli svaté Otýlie. Cestou se nám nabídly nádherné scenerie Freiburgu, které zpříjemnili dlouhou cestu lesními cestami a cestičkami vedoucími k našemu cíli. Mši sloužil otec biskup František. Cesta zpátky od kaple už uběhla rychleji... Ve městě nás už čekala výtečná večeře. Po ní jsme se dozvěděli základní informace o hnutí Ackermann Gemeinde a všichni jsme se lépe poznali. A byla před námi poslední noc ve Freiburgu. Ráno jsme se zúčastnili mše svaté celebrované otcem Kryštofem. Snídaně, rychlé sbalení, rozlučka s našimi hostiteli a pak nasednutí do autobusu. Silniční provoz hned za Freiburgem byl opět dost pomalý, čímž jsme si připomněli páteční příjezd. Do Regensburgu jsme dorazili kolem 16 00, průvodce nám dělal otec Kryštof. Po asi dvou hodinách obhlídky tohoto nádherného města jsme se s Německem rozloučili. Cestou jsme sledovali celkem vhodně vybrané filmy. Do Plzně jsme dojeli krátce po deváté. Za št astnou cestu Bohu díky, ale také našemu řidiči, který to s námi vydržel. Jediná věc nebyla moc příjemná to počasí... ale kromě něho bylo vše moc dobré a pěkné. Melánia, Miriam a Jan NABÍDKA Fotokniha pro papeže Za pouhých 150 Kč nabízíme knihu dokumentující život mládeže v celé České republice (i v naší diecézi). Jedná se o českou kopii výtisku, který obdržel papež na závěr mše ve Staré Boleslavi od našeho zástupce. Kniha je vázaná, barevná a může posloužit i jako pěkný vánoční dárek. Objednávky na DCM. Fara Stod Obnovené prostory stodské fary mohou posloužit k různým víkendovým, prázdninovým a dalším setkáním pro vaše (farní) společenství věk není podmínkou. Kapacita je cca 20 lidí (vejde se ale i více při menším pohodlí). Bližší informace na DCM. z DCM zdraví P. Kryštof, Petr, Dan, Pavla a Pavlínka Každoročně se v Praze schází 40 až 70 mladých mužů na adventním setkání, které pro ně připravují bohoslovci. Přijíždějí, aby si udělali čas na sebe a na Boha a prožili společenství učedníků. Přidáš se? Tento rok se tato duchovní obnova koná listopadu. Zdá se to sice být daleko, ale adventní doba, ve které budeme opakovat Maranatha!, je za rohem. Je to čas přípravy na události Vánoc. Někdo se připravuje tak, že shání originální dárky. Jiný se zase snaží o (intenzivnější) modlitbu. Už jsi přemýšlel o tom,

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením.

12/2012 PROSINEC. vyznavačskou. Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. 12/2012 PROSINEC Milé sestry a milí bratři v Kristu Ježíši, našem Pánu! Na začátku nového církevního roku se na Vás obracím s pozdravem a povzbuzením. S vděčností se ohlížím za minulým rokem a chci Vám

Více

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na

2/2007 ÚNOR. dary těchto kouzelných. Např. promluvy Svatého. také Benedikt XVI.). Zapomenu při tom na 2/2007 ÚNOR Malý přítel z města N Dozněly všechny vánoční zpěvy i ozvěny. Jak rádi bychom si nastálo ponechali všechny dary těchto kouzelných svátků, když ne v náručí, alespoň v srdci. Např. promluvy Svatého

Více

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června

Úryvky z promluvy papeže Benedikta XVI. z 3. června 1 z 32 7-8/2006 červenec-srpen Obsah Ptáme se Představujeme Církevní stavby v diecézi Přemítání o farnosti Čteme list Římanům Slovo mají čtenáři Stalo se... Nenechte si ujít Nabídka - pozvánka Pozvání

Více

7/2007 ČERVENEC SRPEN

7/2007 ČERVENEC SRPEN 7/2007 ČERVENEC SRPEN Odpočívat prosím s úsměvem... Moje babička sedávala vždycky v neděli odpoledne na gauči proti oknu, ze kterého dokázala dlouhou dobu zamyšleně hledět ven. Nevím, čím se tehdy její

Více

LEDEN 1 / 2013. nápisem: Zde se narodil z Marie Panny Ježíš Kristus. své povinnosti. Vánoce, bud te požehnány... Mons. Emil Soukup

LEDEN 1 / 2013. nápisem: Zde se narodil z Marie Panny Ježíš Kristus. své povinnosti. Vánoce, bud te požehnány... Mons. Emil Soukup LEDEN 1 / 2013 Opět slavíme Vánoce. Myslím, že máme Vánoce rádi. Sice ne předvánoční shon, kdy si stěžujeme, že nic nestačíme, ani tu nákupní horečku, jíž se snažíme nepodlehnout. Nakonec se všechno stačí

Více

A táhnou tudy vrány, táhnou hejna zmijí. já budu jeho krev, já budu jeho žena, já budu paprsek, jejž tma smí zachytit.

A táhnou tudy vrány, táhnou hejna zmijí. já budu jeho krev, já budu jeho žena, já budu paprsek, jejž tma smí zachytit. 3/2014 BŘEZEN Báseň naděje A táhnou tudy vrány, táhnou hejna zmijí a táhne tudy píseň, kterou d as má rád. Ty běžíš za nimi, utíkáš kalvárií. Je velmi pozdní čas. Otvírá ústa zrad. Na vyvrácených patnících

Více

Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský

Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský Biskupství plzeňské 6/2015 ČERVEN Biskupové Rudolf Voderholzer a František Radkovský Den řezenské diecéze v Plzni 2 Milí čtenáři, kdo z Vás tam byl, dá mi jistě za pravdu - Den řezenské diecéze v Plzni

Více

Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský

Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský Biskupství plzeňské 5/2015 květen Kardinál Dominik Duka a biskup František Radkovský uctili společně s americkými vojáky památku padlých osvoboditelů Plzně. Velikonoční jiskření Milí čtenáři, mám dojem,

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

Biskupství plzeňské. 7 / 8 2015 ČERVENec / srpen. Nightfever. v centru Plzně 12.6.

Biskupství plzeňské. 7 / 8 2015 ČERVENec / srpen. Nightfever. v centru Plzně 12.6. Biskupství plzeňské 7 / 8 2015 ČERVENec / srpen Nightfever v centru Plzně 12.6. Otvírání kostelů a srdcí ostýchají vstoupit, když probíhá bohoslužba. Je dobré nabízet otevřená kostelní vrata i jen tak,

Více

4/2015 duben Otevření a žehnání první plzeňské nemocniční kaple v Privamedu

4/2015 duben Otevření a žehnání první plzeňské nemocniční kaple v Privamedu Biskupství plzeňské 4/2015 duben Otevření a žehnání první plzeňské nemocniční kaple v Privamedu Podivný název článku? Ale stalo se, že dne 19. března 2015 po více jak ročním pečlivém hledání byl Svatým

Více

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a

4 / 2015 DUBEN. Aleluja Pán z mrtvých vstal. aby namalovali obraz na paletu, kterou. žije. Ukázal se nejprve Marii Magdalské a DUBEN 4 / 2015 Aleluja Pán z mrtvých vstal V katedrále sv. Bartoloměje byla krásná výstava Na paletě. Umělci byli vyzváni, aby namalovali obraz na paletu, kterou užívají malíři ke své práci. Zaujal mě

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

IKD. 20 Kč. Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině

IKD. 20 Kč. Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX IKD Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině 1 Proglas Radio Proglas v královéhradecké

Více

Misijní neděle 23. října 2011

Misijní neděle 23. října 2011 10 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 říjen 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23.

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 Listopad 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 Listopad 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 11 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 Listopad 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Pozvání papeže na Velehrad Zástupci Zlínského kraje a statutárního města

Více

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain

3 / 2012 Společenství. Společenství 3/12. Svatodušní. Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain Společenství 3/12 Svatodušní Křesťan má být všude a všude zůstat svobodný. J. Maritain OBSAH: PROGRAM NA NÁSLEDUJÍCÍ TÝDNY.2 SVĚDECTVÍ.4 DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM.14 DNES V NEDĚLI 27. KVĚTNA

Více

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme

AKTUALITY. U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je Víra a láska: Také my jsme SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANSKÉ PRO ČASOPIS DIECÉZNÍ AKTUALITY 1 leden 2014 ročník XXIV. Také my jsme povinni položit život za své bratry U příležitosti XXII. Světového dne nemocných, jehož letošním tématem je

Více

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz

Ročník 19 září 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz 9 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 září 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Program návštěvy Svatého otce Benedikta XVI. v České republice ve dnech 26.

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV.

AKTUALITY. září 2014 ročník XXIV. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 9 září 2014 ročník XXIV. Půst, modlitbu a almužnu za každých okolností Nikdy se nám nedostane štěstí přijít do

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII.

AKTUALITY. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu, leden 2013 ročník XXIII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY 1 leden 2013 ročník XXIII. Blahoslavení tvůrci pokoje (...) Uplynulých padesát let od začátku 2. vatikánského koncilu,

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 19 duben 2009. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 19 duben 2009 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Vladimír Holan Že po tomto životě zde mělo by nás jednou

Více