HLUK HLAVNÍ TÉMA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST HLUK V PRAŽSKÉM ENVISU... 2 SOUNDSCAPES ANEB NEJMILEJŠÍ ZVUK... 4 ZLATÝ DECIBEL... 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLUK HLAVNÍ TÉMA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST HLUK V PRAŽSKÉM ENVISU... 2 SOUNDSCAPES ANEB NEJMILEJŠÍ ZVUK... 4 ZLATÝ DECIBEL... 6"

Transkript

1 Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 5 ROČ NÍK 6 Ř ÍJEN 2008 HLUK V PRAŽSKÉM ENVISU... 2 SOUNDSCAPES ANEB NEJMILEJŠÍ ZVUK... 4 HLAVNÍ TÉMA ZLATÝ DECIBEL... 6 HLUK NETOPÝŘÍ NOCI... 7 PŘES DIVOČÍCÍ MORÁVKU TAM A ZPĚT... 8 ANTIHLUK A NERWY STRACH Z TICHA ZABIJÁK HLUK ZVUKOVÉ ILUZE NEBEZPEČÍ SLUCHÁTEK TROCHU JINAK PRÁVNÍ RÁDCE OBČANA OBTĚŽOVANÉHO HLUKEM HLUKOVÉ MAPY A AKČNÍ PLÁNY SNIŽOVÁNÍ HLUKU PŘÍLOHA: STRATEGIE VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY ( )

2 HLUK V PRAŽSKÉM ENVISU Vítejte na stránkách o životním prostředí v hlavním městě Praze, osloví vás Hlavní město Praha provozuje na těchto internetových stránkách již několik let obsáhlý informační servis o životním prostředí ENVIS. Na úvodní stránce ENVISu se dovíte, co významného se událo v Praze v oblasti životního prostředí. Poslední zpráva ze září 2008 oznamuje, že hlavní město se přihlásilo do mezinárodní soutěže o titul Evropské zelené město (European Green Capital Award). Tato nová soutěž je určena pro velká evropská města a má za cíl ocenit jejich přístup k péči o životní prostředí a přispět k výměně zkušeností. Mezi důležitými koncepčními a programovými dokumenty z poslední doby najdete na ENVISu i Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha 2008 (více v tomto Bedrníku na str. 31). ENVIS je provázán se stránkami PREMIS PRažský Ekologický Monitorovací a Informační Systém (www.premis.cz), s Atlasem životního prostředí v Praze (http://www.premis.cz/ atlaszp/), se stránkami ENVIS 4 (http://envis4. praha.eu) a se stránkami Praha cyklistická na (http://doprava.praha-mesto.cz). Projekt ENVIS 4 zvyšuje dostupnost a kvalitu informací o životním prostředí v územním detailu pro vybrané městské části Prahy. Internetové stránky ENVIS 4 poskytují podrobné údaje získávané v městských částech se zaměřením na vybraná témata: ovzduší, hluk, příroda a krajina. Nabízejí i dynamické databáze a mapy. Mezi hlavní uživatele patří například obyvatelé dotčených městských částí, školy, neziskové organizace v daném území, odborná veřejnost, pracovníci úřadů městských částí, zastupitelé a radní a rozhodovací sféra na úrovni hl. m. Prahy Co lze najít na stránkách ENVIS 4 o hluku? Za jeden z nejvýznamnějších zdrojů hluku na území hl. m. Prahy je pochopitelně označena doprava. Získání co nejpřesnějších informací o zatížení jednotlivých fasád chráněných objektů v okolí komunikační sítě a plošného zatížení území jednotlivých městských částí je proto základním nástrojem pro politiku řešení nepříznivé akustické situace v jednotlivých městských částech. K hlavním úkolům projektu ENVIS 4 v oblasti hluku patří: inventarizace stavu datové základny na území městských částí a její doplňování, inventarizace potřeb uživatelů v městských částech, měření akustické situace, výpočty a modelování plošného zatížení hlukem s výpočtovým rastrem 10 x 10 m pro vybraných 24 městských částí Pro každou městskou část bylo provedeno měření v jednom uživatelsky zadaném bodě, případně v tiché oblasti. Uživatelské potřeby jednotlivých městských částí se mnohdy liší. Jedním z cílů projektu bylo získat přehled o požadavcích na obsahové a časové řešení hlukové situace v jednotlivých městských částech. To bylo zabezpečeno především dotazníkovými průzkumy. Z výsledků výpočtů stavu akustické situace pro městské části jsou vyhodnocena i rizika z hluku. A výsledky? Hluková mapa s plošným pásmovým zobrazením zasažení území pro denní dobu (6 22 hod) a noční dobu (22 6 hod) s krokem po 5 db a s možností zjištění konkrétní hodnoty ve zvoleném místě, dále hluková mapa zobrazující zasažení objektů i jednotlivých výpočtových bodů na fasádách objektů, mapa se zobrazením počtu zasažených obyvatel v jednotlivých db pásmech a souhrnná zpráva. Z výše zmíněných internetových stránek zpracovala Hana Kolářová Zdroj ilustrací: «Ukázka výřezu vypočtené hlukové mapy plošného rozložení hluku a hluku na fasádách.

3 EDITORIAL Vážení čtenáři, TÉMĚŘ POLOVINU EVROPANŮ OHROŽUJE HLUK. Hluk vyvolává v našem organismu poplach, nelze si na něj zvyknout. Reakce je fyziologická a nutí člověka k obraně: ovlivňuje tep i krevní tlak, hladinu cukru, inzulínu, stopových prvků a dalších látek v těle, snižuje imunitu, mění naši pozornost, emoce, pohybovou koordinaci, ba i zrak a myšlení... Zkátka hluk, je zabiják! Výukový program, oceněný na evropské úrovni, o tomto fenoménu vám nabízíme v rubrice Didaktika. Hluk naši civilizaci prostoupil nenápadně: Jsme vůči němu v podobném vztahu jako slavná pokusná žába, která nevyskočí z postupně zahřívané vody? Ba ne, přece jen jsme lidé nadaní nebývalou inteligencí, takže o hluku něco víme, a poslední dobou se dokonce snažíme s touto škodlivinou i něco dělat. Je fajn, že o hluku a jeho souvislostech můžeme informovat i naše děti. I ony samy mohou volit, co dělat i kdyby to třeba byla jenom méně škodlivá sluchátka k MP3. My dospělí můžeme mnohem víc: Můžeme se občansky sdružovat a bránit se dokonce i hluku nejobtížnějšímu a nejrozšířenějšímu ze silniční dopravy. Můžeme žádat hlukové clony, protihluková okna, ale také technologické vymoženosti jako tiché pneumatiky a tiché povrchy silnic. Anebo můžeme přispět ke snižování hluku prostě tím, že využijeme hromadnou dopravu, a nebudeme startovat vlastní auto, když to není nezbytné. A pokud budeme v koncích, můžeme podat sousedskou žalobu. Co že to je? Poradí právníci z občanského sdružení Ekologický právní servis, kteří se nejen vehementně dali do hlukových kauz po celé republice a někde už s úspěšným výsledkem, ale také provozují dobré internetové stránky o hluku, kde objevíte třeba Právního rádce občana obtěžovaného hlukem; vše podstatné najdete v rubrice Proměny. A s právníkem Ekologického právního servisu Pavlem Douchou si můžeme v anketě tohoto čísla Bedrníku zauvažovat i poněkud futurologicky:...bude zajímavé sledovat, jak se budou zvukové kulisy měnit v souvislosti s pomalým odchodem spalovacích motorů na smetiště dějin v důsledku nedostatku ropy. Možná to s sebou přinese nástup tichých elektromotorů, možná se sníží intenzita dopravy celkově. Velké potíže s hlukem rozhodně mají obyvatelé každého velkého města, tedy i Prahy. Naše metropole ovšem v duchu evropské směrnice z roku 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí má zcela čerstvý Akční plán snižování hluku pro aglomeraci Praha, který navrhuje opatření na základě nedávno vypracovaných hlukových map. Jak vypadají takové mapy, můžete vidět například na straně 2 nebo 31. Pražský magistrát byl dokonce za tento akční plán do značné míry pochválen z ostrých nevládních kruhů. Jsme tedy, řečeno za Bedrník, potěšeni, že právě Magistrát hl. m. Prahy podpořil vydání tohoto čísla a nechal redakci volnou ruku při jeho tvorbě. Děkujeme. A nakonec ještě něco hezkého: V tomto Bedrníku nenajdete jenom protivné zvuky, ale i ty nejmilejší. Zavedeme vás do mizejících i přetrvávajících zvukových krajin Prahy, Londýna, ba i na Manhattan. I vy a vaši žáci můžete do těchto neobvyklých galerií přispět, přidat ten svůj nejmilejší zvuk k vrzání parket v muzeu, k tichu a zvedání se do lavic v kostele Nejsvětějšího Salvátora, k mouchám za oknem v Cholupicích, k zahradní restauraci na Letné, k jinonickým včelám nebo právě se smažící cibulce v Londýně... Jaký je ten váš nejmilejší zvuk?» Do 8. listopadu 2008 ještě můžete hlasovat on-line na pro vtipy v elektronické galerii soutěže Ekofór 2008, kterou pořádá Hnutí Brontosaurus s přestávkou již od roku Vítězové budou vyhlášeni 29. listopadu 2008 v Klubu Klamovka v Praze. Ceremoniál bude stejně jako loni hudbou doprovázet písničkář Tomáš Kočko. Z loňského Ekofóru představujeme hořce hlučný kreslený vtip patnáctileté Gábiny Plačkové z Ostravy, který získal druhé místo. Hodně příjemných zvuků i lidských hlasů přeje Hana Kolářová OBSAH HLUK V PRAŽSKÉM ENVISU... 2 INSPIRACE SOUNDSCAPES aneb NEJMILEJŠÍ ZVUK... 4 ZLATÝ DECIBEL... 6 NETOPÝŘÍ NOCI... 7 ZŠ Hálkova, Frýdek-Místek: PŘES DIVOČÍCÍ MORÁVKU TAM A ZPĚT... 8 Gymnázium Brno Vídeňská: NA JEDNÉ LODI S PŘÍRODOU... 9 NÁZORY ANKETA: STRACH Z TICHA CO POTŘEBUJÍ UČITELÉ NA ZLÍNSKU...18 DIDAKTIKA ZABIJÁK HLUK...20 DEN PROTI HLUKU...24 KALENDÁŘ...27 NABÍDKA...28 PROMĚNY Co je a kde se vzal HLUK...11 HLUKOVÉ MAPY A AKČNÍ PLÁNY SNIŽOVÁNÍ HLUKU...31 Na titulní straně: snímek netopíra velkouchého (Myotis bechsteinii). Foto RNDr. Petr Hůla (digitálně upraveno). PŘÍLOHA: STRATEGIE VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY ( ) 3

4 INSPIRACE SOUNDSCAPES aneb NEJMILEJŠÍ ZVUK V Praze probíhá projekt Favourite Sound Nejmilejší zvuk, který mapuje zvukovou tvář hlavního města. Poprvé byl realizován pro Londýn zvukovým umělcem, pedagogem a hudebníkem Peterem Cusackem v roce Cusack jej inicioval jako pravidelný program pro místní nekomerční umělecké rádio Resonance FM a projekt pokračuje v různých verzích dodnes. Cíl byl jednoduchý: zjistit a zachytit, který zvuk obyvatelé určitého města považují za pozitivní. Zvuková krajina měst Můžete uvést nějaké konkrétní zvukové prostředí, které máte rádi? V Londýně, v Pekingu, Chicagu, Praze... A proč? Odpovědi tvoří postupně se plnící archiv, který obsahuje zajímavé informace o proměnlivé městské zvukové krajině. Tvoří jednak zajímavý portrét města a naznačuje, jak lidé v tomto ohledu vnímají svoje okolí. Výsledek odhaluje řadu překvapivých souvislostí o významu zvuku v každodenním životě. Původní Favourite Sound překročil londýnskou mapu a jeho další verze hostily Chicago a Peking. Praha je prvním místem ve střední Evropě, kde tento zvukově sociální výzkum s uměleckou ambicí probíhá. Součástí pražského projektu jsou (podobně jako v Londýně, Chicagu a Pekingu) dílny pro studenty a veřejnost. Dílny jsou zaměřené na seznámení se s metodami a souvislostmi zvukové psychogeografie a na různé (sociální, zdravotní, politické, ekonomické, estetické) kontexty zvukovosti. Institut intermédií Projekt zvukového mapování Prahy zprostředkovávají českým zájemcům také internetové stránky Institutu intermédií, kde probíhaly některé dílny. Institut intermédií (IIM) je sdílené pracoviště Českého vysokého učení technického a Akademie múzických umění a vytváří zázemí pro mezinárodní spolupráci studentů a pedagogů technických a uměleckých oborů. Snaží se rozvíjet nový mezioborový model vzdělávání a výzkumu, propojující české technické, umělecké, ale i přírodovědné či humanitní školy a neakademické partnery. Cílem projektu IIM je vytvořit inspirující tvůrčí prostředí pro spolupráci studentů, pedagogů, vědců a výzkumníků z různých oborů, rozvíjet nové formy spolupráce s veřejností i s výrobní sférou, zkoumat využití nekonvenčních technických řešení v různých oblastech společnosti a podporovat vznik uměleckých projektů a šíření nových vědeckých myšlenek. City Soundscapes lizace projektu společně s M. Vojtěchovským a týmem spolupracovníků a spolupracovnic. Iniciaci a finanční podporu získal projekt například od organizace Zipp, podporující českoněmecké kulturní projekty, spolupráci nabídly například FAMU Praha, Český rozhlas atd., produkci pak občanské sdružení Asociace MLOK a nekomerční internetové rádio Lemurie.taz. Projekt realizovaný kupříkladu formou studijního modulu na půdě Intermediálního institutu je zaměřen na orientaci v uměleckých konceptech terénních nahrávek, mapování městského prostoru pomocí zvuku. Výsledek zvukového a prostorového výzkumu bude prezentován v rozhlasovém pořadu a ve veřejném prostoru Diskuse, doprovázející tento mezinárodní umělecký projekt reflektuje formy a významy percepce zvuku v prostředí města. Dotkla se celé řady problémů a téma zvuku úzce souvisí s aktuálními tendencemi v současné architektuře, hudbě, audiovizuálním umění, literatuře, zdravotnictví, technologii, výzkumných programech sociálních, přírodních a environmentálních věd. Vymírající zvuky a ztráta identity Otázek, které vyvstávají v souvislosti s mapováním zvuků, často mizejících, je mnoho. Zde jsou některé z nich: Lze ještě dnes mluvit o zvukové identitě specifického městského prostoru? Jak vnímáme převratné posuny dnešní zvukové krajiny, doprovázející nedávnou transformaci Prahy, Londýna, Paříže, Berlína a dalších evropských měst? Dochází vlivem procesů globalizace k oslabení, nebo dokonce k vymírání původních specifických zvuků? Jak se vyrovnáváme s nástupem nových zvuků? Jak různí obyvatelé různých měst reagují na hlukové znečištění prostředí? Nabízí se nějaká strategie vedoucí k civilizování městského zvukového pole, nebo šance na pozitivní korekci zvukového prostředí? Smyslem projektu oblíbené zvuky je pokračovat v této debatě a upozornit, jak důležitý je systémový a pozitivní přístup vedoucí směrem k možnosti ovlivnit a korigovat důležité součásti všedního, veřejného i soukromého života ve městě. Jak kultivovat zvukové pole v prvé řadě jako interaktivní webová stránka, pořad pro rádio, multikanálová instalace s videoprojekcí a zvuková intervence do veřejného prostoru. Od března 2008 tým spolupracovníků a partnerů s Peterem Cusackem sestavil anketu, oslovuje obyvatele Prahy a motivuje skupinu spolupracovníků ve sbírání vzorků NEJMILEJŠÍ ZVUKY PRAHY Na už se rozrůstá pěkná sbírka. Posuďte na vlastní uši... Střídání stráží na Hradčanském náměstí Letiště Ruzyně Harmonikář na Národní třídě Pivní sudy Braník Restaurace Na Jezerce Městská knihovna v Praze Vyšehrad, holubi v Cihelné bráně a vlak Bankrot, Jungmanovo náměstí Obecní dům a pasáž Na příkopech Parkety v Museu hl. m. Prahy Kaufland 9 symfonie Mouchy za oknem domku, Cholupice Starý židovský hřbitov Ticho a zvedání se do lavic v kostele Nejsvětějšího Salvátora Ambientní noise v Kinského zahradě Úklid ve vodárně Zahrada Velkopřevorského paláce Kanál na Vyšehradě Masarykovo nádraží Průvodce v Gorlici, Vyšehrad Trénink ve dvoře Rekonstrukce čehosi, Žižkov Šílený psík, Žižkov Železná ohrada, Meteor Libeň Bílá hora Zahradní restaurace na Letné Nedělní odpoledne na Vítkově Fitcentrum na Želivského Voda v zahradě Kinských Jinonické včely atd. Autorem konceptu mezioborového výzkumu A můžete přidat i ten svůj nejmilejší akustické mapy města The Favourite Sou- Plánovaný výstup z postupně vznikající pražský zvuk. 4 nds of Prague je Peter Cusack. Účastní se i rea- zvukové mapy Prahy bude mít různé podoby:

5 INSPIRACE zvuků v terénu. Pražský projekt se koncentruje nejen na zvukové nahrávky, ale i na obrazovou dokumentaci míst, situací, portrétů lidí a stejně tak i na sbírání literárních textů, týkajících se zvuků Prahy. Projekt dostal svoje webové stránky. Tak se zvuková mapa Prahy stavá komplexnější postupným sběrem dalších nahrávek a referenčních materiálů, fotografií, textů a prací s archivy.» Sound seeker: Poslechněte si Manhattan... Audiodiverzita hluků a zvuků Webové stránky favouritesounds/index.php nabízejí řadu dalších zajímavých odkazů. Například se tudy dostanete k nejmilejším zvukům Londýňanů Prostřednictvím uživatelsky velmi pohodlných stránek si můžete poslechnout nejen klasického Big- Bena, ale také třeba ranní zpěv ptactva v Abbey Park, šumění deště, cibulku, smažící se na pánvi, nebo dokonce pravého londýnského slavíka. Velmi příjemné. Archiv londýnských zvuků je bohatý a na další doplnění nahrávek je připraven samoobslužný formulář pro uživatele k zaslání administrátorovi. Není důvod, proč by podobný archiv milých zvuků nemohlo mít kterékoli město kdekoli. Nebo se při troše trpělivosti přes www. nysoundmap.org a okno sound seeker proklikáte k zajímavým zvukům New Yorku. A co třeba slibně vypadající London Wildlife Sounds wildweb.london.gov.uk/wildweb/ Wildsounds.do, Berlin.Soundscape-FM : A City of Sounds berlin.soundscape-fm.net, Finland 100 Soundscapes fi/ohjeet_en.php, World Forum for Acoustic Ecology nebo The Acoustic Ecology Institute či S využitím a dalších internetových zdrojů zpracovala Hana Kolářová ZVUKOVÝ DOTAZNÍK (NEJEN PRO PRAHU) ZAJÍMAVÉ ZVUKY Na půdě Institutu intermédií představil nedávno svou audiovizuální performanci například hudebník a multimediální umělec Byron Westbrook, který žije a pracuje v Brooklynu, USA. Často používá procesuální instrumentální materiál i terénní nahrávky, které jsou během performancí generované v reálném čase a distribuované v multikanálovém systému. To vytváří dojem prostorového vjemu. Synestetický model propojení světla, stínů a dlouhých zvukových znělých ploch působí na diváka a posluchače pocitem vnoření do jiného časoprostoru. Jeden ze spolupracovníků projektu pro Prahu je například Jez Riley French, který se už 28 let zabývá improvizovanou a intuitivní hudbou jako hudebník, organizátor, vydavatel i teoretik. Jeho hudební postupy spočívají na několika principech. Terénní nahrávání již dávno v mládí začal dělat nahrávky jak běžných, tak zvláštních či skrytých zvuků. Nahrál také například prostory a objekty z Krásné Hory, Dolních Počernic a Prahy zvuky ryb a vodních rostlin... Se zvuky dále pracuje tak, že mu nejde o kvalitu nahrávky, ale o to, aby ji mohl kontrolovat a ovládat. Předměty a nástroje pracuje s nástroji jako GuZheng, citár, kytara, shamisen, ale také hudební skříňky a každodenní předměty, které často nachází v blízkosti míst, kde koncertuje. Vnitřní zvuky elektronických zařízení od počátku osmdesátých let vyvíjí metodu práce s různými elektronickými zařízeními, aniž by do nich cokoli zapojoval, ale za pomocí snímačů prozkoumával vnitřní zvuky těchto zařízení. Zdroj: jbjlt.net Dotazník vytvořený k projektu Nejmilejší pražské zvuky může inspirovat také jinde... Snažíme se zjistit, jak vnímají Pražané pražskou zvukovou krajinu a pokoušíme se ji pomocí zvuku zachytit. Anketa je součástí tohoto projektu a umožňuje, že i vy můžete přispět k vznikajícímu zvukovému portrétu města. Projekt vznikl v Londýně a proběhl například v Pekingu a v dalších městech. CD Your Favourite London Sounds vyšlo v roce 2001, verze pro Peking v roce Chceme přispět k vytvoření zvukové představy zachycující, co si lidé myslí pozitivního o měnicí se zvukové krajině ve svých městech. Můžete přispět i tím, že předáte tento dotazník lidem, o kterých si myslíte, že by je tento projekt zajímal. Jaký je váš nejoblíbenější zvuk Prahy? Proč? Jaké místo v Praze pro vás zní nelépe? Proč? Jaký výhled v Praze máte nejvíce rád? (místo, budova, objekt...) Proč? Jméno a příjmení: Čtvrť kde žijete: Věk: 4 až 10; 11-17; 18-25; 26-39; 40-64; 65+ Muž/Žena Informace a zdroj: 5

6 INSPIRACE ZLATÝ DECIBEL Národní hluková observatoř České republiky ve spolupráci s dalšími partnery uspořádala již druhý ročník otevřené soutěže o nejzdařilejší protihlukový počin Zlatý decibel, uskutečněný v roce 2007 na území Evropské unie, zejména v zemích střední a východní Evropy. Cílem bylo odměnit významné iniciativy v oblasti prevence nebo snížení hladiny hluku: místní nebo regionální projekty, produkty, materiály a inovační akustické technologie. Do soutěže se mohli přihlásit firmy a průmyslové podniky, výrobci, místní správní orgány, veřejné a soukromé organizace, asociace, vzdělávací instituce, a také pro všechny osoby, které se konkrétním způsobem zasloužily o zlepšení dopadu hluku na životní prostředí, zejména na zdraví obyvatelstva. Výsledky 2. ročníku soutěže Zlatý decibel České republiky byly vyhlášeny v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v březnu Odborná porota, složená ze zástupců Parlamentu ČR, Ministerstva dopravy ČR, organizací Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Národní hlukové observatoře ČR, předala oprávnění užívat titul Laureát Národní soutěže Zlatý decibel 2007 za nejvýznamnější počin v boji proti zdraví ohrožujícímu hluku těmto programům, projektům a produktům: 1. kategorie: Vnímavost a výchova Týden boje proti hluku praktický osvětový program Přihlašovatel: Zdravotní ústav se sídlem v Brně Hlavní přednosti: celonárodně ojedinělé informování laické veřejnosti o zdravotních následcích dlouhodobého působení hluku Autorka: RNDr. Zdeňka Žídková 2. kategorie: Akustické materiály Akusticky pohltivý interiérový panel Ecophon Master Solo S Výrobce: Saint-Gobain Ecophon Aktiebolag, Švédsko Hlavní přednosti: vynikající interiérový absorbér, čistý, minimalistický design, umožňuje menší hlasovou námahu při komunikaci, zvýšenou srozumitelnost řeči a lepší koncentraci na práci 3. kategorie: Produkty a nové technologie Ekologický dálniční a železniční protihlukový panel HAMPPEP B13 Přihlašovatel a výrobce: výzkumno-vývojová akciová společnost Timberland, Odry Hlavní přednosti: z 90 % vyroben z druhotných surovin, 100% recyklovatelný, s mimořádně dlouhou životností, konstruován jako úložiště odpadů (včetně nebezpečných) pomocí geopolymeru, designové možnosti téměř bez omezení 4. kategorie: Město nebo doprava Protihluková opatření na dálnici D8 (Praha Drážďany) v úseku D807 Ústí nad Labem státní hranice s Německem Přihlašovatel: Projektový ústav dopravních staveb Valbek, spol. s r.o., Liberec Hlavní přednosti: ukázka příkladné synergie využitelnosti protihlukových stěn při ochraně životního prostředí s akcentem na: zajištění ochrany obyvatel proti hluku z dálničního provozu v oblasti Žďárku a Libouchce, zajištění ochrany zvěře a ptactva proti rušení provozem na dálnici (např. tetřívek ), zajištění ochrany vodního zdroje pitné vody přehrady Gottleuba v Německu 5. Kategorie: Tiché domácí spotřebiče Tichá automatická myčka na nádobí Siemens, typ SN26T890EU Výrobce: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Mnichov, Německo Hlavní přednosti: unikátně tichý provoz, pouze 40 db, srovnatelná pouze s ložnicí uprostřed hluboké noci. Novinkou, s níž přišla Národní hluková observatoř ČR, bylo představení stupnice Přátelské akustické energie domácích spotřebičů Dekobel. Národní hluková observatoř České republiky je občanské sdružení právnických a fyzických osob, jehož cílem je získávání a analýza informací, týkajících se zejména: hluku, vibrací (např. hluk z dopravy a průmyslových zařízení), dopadu hluku na lidské zdraví a životní prostředí, ochrany před hlukem. V předchozím prvním ročníku soutěže Zlatý decibel 2006 se jejím laureátem staly projekty: Výukový program Zabiják hluk Zdravotního ústavu Brno; Antivibrační podkolejový svršek RockBallast a RockXolid firmy RockDelta, Dánsko; Větroň Glasfluegel 304S s pomocným proudovým motorem firmy HPH Kutná Hora; Konstrukční systém protihlukových bariér HAMPPEP P13 firmy Metrostav, Praha. Některé oceněné projekty postoupily do 14. ročníku evropského finále soutěže Decibel d Or 2007 pořádaného v Paříži. Zdroj: Ing. Ivo Vaněk, Národní hluková observatoř ČR, upraveno (red)» Zabiják hluk program pro školy: Co je zvuk, co je hluk? Stručné seznámení se stavbou ucha na modelu. Zvuky škodlivé pro sluch. Zvuky škodlivé pro celý organismus. Ukázky měření hlukoměrem prezentace různých hluků a jejich měření hlukoměrem. Zdroj: 6

7 INSPIRACE NETOPÝŘÍ NOCI V roce 1991 byla v Londýně uzavřena Dohoda o ochraně populací evropských netopýrů EUROBATS. Česká republika je její smluvní stranou od roku Koncem srpna 1997 se v Polsku, Německu a Nizozemí na podporu ochrany netopýrů uskutečnil první ročník Evropské noci pro netopýry. O rok později netopýří noc proběhla již v osmnácti evropských zemích, poprvé také v České republice v Liberci. Od té doby netopýřích nocí přibývá a jsou stále populárnější. První křivoklátská netopýří noc První křivoklátská netopýří noc, která proběhla v sobotu 6. září na Křivoklátě, předčila všechna očekávání. Podivné zvuky, linoucí se z ultrazvukového detektoru, naznačovaly cosi nezvyklého. Venku se stmívalo a nad hlavou poletovali několikagramoví savci s ostrými zoubky a strašidelnými křídly, kteří, kdyby měli velikost psa, jistě by člověk před nimi prchal do bezpečného úkrytu. Zooložka a pracovnice Správy CHKO Křivoklátsko Mgr. Anna Hoffmannová seděla na dolním křivoklátském hradním nádvoří s detektorem v ruce a připomínala řízení letového provozu. Nad hradem se proti světlejšímu nebi rýsovaly obrysy malých poletujících netopýrů to oni vydávali ty podivné zvuky, lidským uchem neslyšitelné, avšak pomocí detektoru převedené na téměř strašidelné hvízdání a skřeky. Tohle je Nyctalus noctula, identifikovala zvuky Anna Hoffmannová a přiřazovala je netopýrům rezavým. Pak se v detektoru ozval Myotis myotis, netopýr velký. A ještě několik dalších, od netopýra dlouhouchého až po netopýra hvízdavého. Když netopýr vypne sonar V průchodech a branách hradu Křivoklátu už byly tou dobou nataženy speciální černé sítě, do kterých se každou chvíli netopýři zachytávali to když zapomněli echolokací sledovat prostor před sebou a příliš se soustřeďovali na pronásledovanou kořist. Přírodovědci z CHKO Křivoklátsko nachytali za ten večer několik různých druhů netopýrů, které chtěli o pár večerů později představit také veřejnosti. Netopýří noc byla vůbec první akce tohoto druhu na hradě Křivoklát. Mělo se při ní představit, co jsou vlastně netopýři, jak žijí, jak vypadají, zkrátka všechno o těchto zajímavých a běžnému smrtelníkovi málo známých zvířatech. Pro návštěvníky bylo připraveno promítání dataprojektorem, kam se přenášel obraz z videokamery snímající přímo na místě netopýry, a připravena byla i naučná prezentace a nakonec film. Akce probíhala pod širým nebem i díky krásnému letnímu počasí, které vysloveně přálo. Ještě než se setmělo, začali přicházet první návštěvníci. Původně se počítalo, že dorazí nanejvýš 30 zájemců, ale byl to velký omyl. Přišlo na 250 lidí! Lavičky pro diváky ECHOLOKACE...je způsob orientace netopýrů a některých dalších živočichů (salangany, hmyzožravci, delfíni) založený na principu zhodnocení ozvěny vlastních zvukových signálů, a tím získání informace o poloze v prostoru, o tvaru a rozmístění překážek a případné kořisti, o jejich pohybu a mnoha dalších prvků. Jelikož pracuje se zvukovými vlnami, označuje se tento nástroj orientace v prostoru jako sonar. Jeho základní pracovní frekvence jsou nepřímo úměrné velikosti netopýra, závisí však na mnohých dalších skutečnostech (lovecká strategie, typ kořisti). Vydávané signály jsou standardizované zvukové pulsy o frekvenci khz (ultrazvuky), s druhově specifickou strukturou. Rozlišovací schopnost je různá pro jednotlivé druhy a nepřímo úměrná ke vzdálenosti překážky (kořisti), dosah sonaru se pohybuje v rozmezí m a ovlivňují jej parametry a podmínky prostředí (vzdušná vlhkost, teplota, tlak). Netopýři mohou odlišit dva stimuly časově oddělené pouhými 0,3 ms. Rozeznáváme dva typy sonaru: CF (constant frequency) a FM (frequency modulated). CF sonar (čeleď Rhinolophidae, Mormoopidae) pracuje s konstantní, pro daný druh specifickou frekvencí (vydávané hlasy tvoří vždy týž čistý tón), výkřik je podmíněn trvalým vysokým napětím hlasivek. Tito živočichové mají vyvinut vnitroušní mechanismus ke kompenzaci Dopplerova posunu (změna frekvence ozvěny při vstřícném pohybu překážky). Na vzdálenost 1,5 m rozliší vrápenec detail o průměru 2 3 mm a při přiblížení na několik cm až 0,05 mm! U FM sonaru (ostatní netopýři) se výška tónu v průběhu trvání pulsu mění klesá což je způsobeno postupným povolováním napětí hlasivkových svalů během výkřiku. Tento způsob echolokace je proto méně energeticky náročný. Signály jsou podstatně kratší (1 10 ms) a bývají častěji opakovány (až 180 krát za sekundu). Rozlišovací schopnost ve vzdálenosti 1 m je zhruba 0,2 0,3 mm, ve vzdálenosti 1,5 m pak 1 mm a ze 3 m 3 mm. Mgr. Anna Hoffmannová. Na fotografii Netopýr dlouhouchý (Plecotus austiracus). Foto RNDr. Petr Hůla 7

8 INSPIRACE nestačily, a tak museli pracovníci hradu rychle přinášet nové lavice ze skladu. Dorazily celé rodiny s dětmi, což byli vděční diváci, natlačení kolem stolu s netopýřími boxy, chtiví vidět všechno z co největší blízkosti. Ani veliký obraz netopýrů, přenášený na promítací plátno, jim nestačil. Zkrátka, vidět zblízka netopýra, sledovat jeho obživu a chování, to byl obří magnet. Sáhnout si na netopýra Anna Hoffmannová nejprve přednesla podrobný úvod, kde vysvětlila vše potřebné o životě těchto zvláštních savců. Hned od začátku se diváci vyptávali na další podrobnosti a přírodovědkyně ráda odpovídala. Diváci se tak dověděli, že v Česku žije nejméně 26 druhů netopýrů a že i na hradě Křivoklátě žije asi dvousetkusová kolonie. Na projekčním plátně ale defilovaly i druhy, které se u nás nevyskytují, například netopýr, který se živí lovem ryb a žije v tropech tam se ostatně vyskytuje většina netopýřích druhů včetně upíra, jenž se živí krví. Největšímu zájmu se těšila přímá ukázka netopýrů, které předtím přírodovědci ze Správy CHKO Křivoklátsko nachytali na hradě, a dalších, které měli ve své chovatelské péči (jednalo se například o poraněné netopýry, kteří by ve volné přírodě zahynuli, protože by si nedokázali opatřit potravu). Lidé si mohli na netopýry i sáhnout, pohladit si je, i když tato zvířata dovedou třeba i kousnout svými malými zoubky. Slečna Hoffmannová je krmila moučnými červy, kteří všem předváděným netopýřím druhům náležitě chutnali. Návštěvníci stáli u stolku osvětleného reflektory dlouhou frontu a čekali bez nadsázky až desítky minut na to, aby si mohli vzít netopýra na chvilku do ruky a zkusit si ho nakrmit nebo pohladit. V průběhu večera probíhal také lov do sítí natažených na horním nádvoří a v dolní bráně. A tento lov byl úspěšný, chytilo se nejméně 10 kusů. Anna Hoffmannová všechna chycená zvířata odborně přeměřila a zvážila, určila druh a potom si je mohly děti, případně i dospělí, zase vypustit do vzduchu. Za rok zase Když byly všechny ukázky předvedeny a netopýři opět vypuštěni do volného prostoru, mohli se diváci, kteří ještě nechtěli jít domů, podívat na německý film Upír Nosferatu z roku 1922, tedy jeden z prvních a legendárních hororů, který speciálně pro I. křivoklátskou netopýří noc sehnal kastelán hradu Luděk Frencl. Akce Netopýří noc byla tak zdařilá, že ji organizátoři chtějí na příští rok zopakovat. Poděkování patří Správě CHKO Křivoklátsko pod vedením RNDr. Petra Hůly a také správě hradu Křivoklátu a kastelánovi Luďkovi Frenclovi, kteří všichni dohromady Netopýří noc připravili a která byla pro návštěvníky mimořádně atraktivním zážitkem. Mgr. Petr Dvořák, ČHMÚ, Mgr. Anna Hoffmannová, Miroslav Trojan, AOPK ČR, Správa CHKO Křivoklátsko, Doplněno (red) s využitím Foto Pavel Friebert, Ing. Otto Hoffmann Doporučená literatura: Vlašín M., Málková I. Ochrana netopýrů. Vydal ČSOP Veronica 2004 ZŠ HÁLKOVA, FRÝDEK-MÍSTEK PŘES DIVOČÍCÍ MORÁVKU TAM A ZPĚT Abychom oslavili svátek Země, naplánovali jsme si na něj v letošním roce vycházku do nově vyhlášené Národní přírodní památky Skalická Morávka. Hned při vstupu do oblasti si děti prohlédly obrovský trs invazní plevelné rostliny křídlatky japonské a vyzkoušely ho mechanickou cestou zničit. Potom formou hry na poklad došly na místo, kde byl na největším balvanu pod plochým kamenem ukryt poslední dopis, který děti nasměroval až ke keři židoviníku německému, který jsme si jako nejvzácnější exemplář chtěli prohlédnout. Naše vycházka začala v Raškovicích a končila na druhém břehu ve Vyšších Lhotách. Chlapci a děvčata se na místě seznámili s faunou a flórou dané oblasti, našli lebku savce, přebrodili divočící řeku Morávku tam i zpět. Naučili se také orientovat v terénu podle přiložené mapky, kterou následující den ve škole vybarvili a popsali navštívená místa. Exkurze se zúčastnilo 24 dětí a námět na ni poslalo do školy Středisko ekologické výchovy Vita na letáku Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky. Mgr. Jarmila Adámková, koordinátorka EVVO, ZŠ Frýdek-Místek, Hálkova 927 Foto autorka 8

9 INSPIRACE GYMNÁZIUM BRNO VÍDEŇSKÁ NA JEDNÉ LODI S PŘÍRODOU Trvalou součástí koncepce ekologické výchovy na naší škole je ekologický kurz ve 2. ročníku. Rozhodli jsme se tedy vytvořit projekt, který bude možné realizovat více let po sobě a v letošním školním roce jsme pro studenty realizovali ekologický kurz v Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Moravský kras totiž zahrnuje mnoho krásných lokalit, které je možné za pomoci studentů objevovat, zkoumat a mapovat. Výhoda výuky základů ekologie v terénu je nesporná.» Autorka pracovního listu: Mgr. Eva Garguláková Volba: Moravský kras Na kurz jsme získali dotaci MŠMT v rámci Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce Pro studenty jsme tedy mohli připravit týden aktivit, přednášek a terénních cvičení s pracovními listy. Byli jsme velmi rádi, že se kurzu zúčastnilo 95 procent všech žáků druhých ročníků a že náklady nebyly důvodem neúčasti. Kurz jsme nazvali Na jedné lodi s přírodou a snažili jsme se, aby většina aktivit žáků byla skutečně zaměřená na pobyt v přírodě, zkoumání geologických zvláštností dané lokality, ale také, jak se specifické podmínky odrážejí v zastoupení rostlinných a živočišných druhů. Kurz, který se stane součástí našeho ŠVP, rozvíjí u žáků kompetence k učení, řešení problémů i sociální a občanské kompetence. Při této činnosti si studenti doplňují teoretické vědomosti praktickými poznatky. Při přípravě projektu sami plánují, jak dosáhnout výsledku, hodnotí práci ostatních a přijímají jejich hodnocení. Musí reagovat na podmínky a problémy, využít čas, který pro splnění úkolu mají. Musí si umět práci rozdělit a vzájemně účelně komunikovat. Pro konání kurzu jsme vybrali městys Jedovnice, který leží asi 25 km od Brna. Zvolili jsme oblast na okraji Moravského krasu s krásnou přírodou a mnoha pamětihodnostmi, která je ale zároveň střediskem rekreace pro velké množství lidí. Bylo zajímavé sledovat, jakým způsobem se zde řeší problém, kdy na jedné straně je snaha zachovat území co nejméně dotčené činností člověka a na druhé straně jsou zájmy obce a lidí o rozvoj této oblasti (stavba ubytovacích zařízení, zázemí k pro rekreaci, turistiku i vodní sporty). Pro zachování výjimečnosti oblasti je jistě nezbytné dodržovat zásady udržitelného rozvoje. A právě hodnocení, jak se to zastupitelstvu obce a jejím občanům daří, bylo jedním z výstupů a výsledků práce našich studentů. Moderní projektová výuka v terénu Na kurz jsme se cíleně se studenty připravovali již dopředu. Seznamovali jsme žáky s vybranou oblastí, aktivitami, které budou v rámci kurzu vykonávat, i s podmínkami, ve kterých se budou pět dnů společně pohybovat a plnit úkoly, učit se, ale také se bavit a utužovat vztahy v rámci své pracovní skupiny, třídy i většího kolektivu. Do kurzu byly zařazeny přednášky s diskusemi, exkurze a samostatné projekty žáků. Ve svých projektech žáci zkoumali prostředí Jedovnice a okolí, snažili se zmapovat vybrané jevy a navrhnout řešení případných problémů. Bylo výborné, že žáci přijeli na kurz již motivovaní, zefektivnilo to jejich práci, šetřilo čas a podílelo se na vytvoření velmi příjemné atmosféry, kdy žáci plnili své úkoly velmi aktivně. Významné bylo, že se do projektu zapojili učitelé dalších předmětů, protože obsah projektu zasahuje do vzdělávacích oblastí Člověk a příroda (chemie stanovení kvality vody, biologie poznávání rostlinných a živočišných druhů, geografie prá- 9

10 INSPIRACE ce s mapou i její tvorba, geologie krasové jevy, horninový podklad Moravského krasu), Člověk a společnost (úloha státu při ochraně přírody a krajiny, instituce ochrany, kritické vnímání problémů, návrhy řešení), Člověk a zdraví (podmínky prostředí a jejich vliv na zdraví člověka). Hlavní náplní bylo průřezové téma environmentální výchova. Při zpracování získaných výsledků musí žáci použít svých znalosti z oblasti Informatika a informační a komunikační technologie. Náš kurz je koncipován jako moderní projektový a výukový záměr, který koresponduje s hlavními cíli RVP a budoucího ŠVP. Jednotlivé aktivity projektu pomáhají dosahovat u žáků klíčových kompetencí. Kromě širokého spektra činností studentů v terénu, jsou aktivity doplněny i teoretickou částí (výukou), ve které jsou formou přednášek a následného procvičování učiva probrány tematické celky ekologie a environmentální výchovy. Tyto znalosti si studenti upevňovali formou testů a vyplňování pracovních listů. Při těchto činnostech spolupracovali v rámci skupiny, mezi skupinami a úkoly konzultovali i s učiteli. Pět dnů a čtyři noci Po příjezdu a ubytování žáci prošli část naučné stezky Jedovnické rybníky. Stezku zřídila Správa CHKO Moravský kras spolu s Obecním úřadem v Jedovnicích. Žáci se zajímali především o rekreačně exponovanou oblast kolem rybníka Olšovec, všímali si objektů, které se na tomto území vyskytují, jejich zapojení do krajiny. Dále využívali naučných tabulí a snažili se zakreslené druhy rostlin a živočichů najít a zachytit ve svých poznámkách a na fotografiích. Naučnou stezku jsme opustili pod rybníkem Dymák. Dostali jsme se na průjezdní komunikaci obcí a podél ní na náměstí v Jedovnicích. Zde se žáci po svých pracovních skupinách rozešli a hledali jev, který pak řešili ve svých projektech. Večer pak nebyla naším cílem práce, ale litý sportovní zápas mezi zástupci zúčastněných tříd. Druhý den byl ve znamení poznávání flóry. Měli jsme domluvenou exkurzi do arboreta ve Křtinách. Na zpáteční cestě si získané poznatky ověřili žáci plněním botanických pracovních listů, které byly vytvořeny pro oblast kolem Rudického propadání. Odpoledne byla na řadě teorie z oblasti Organismy a prostředí a Ekosystémy. A večer opět sportovní aktivity. Třetí den dopoledne byl ve znamení hydrologických a geografických aktivit. Studenti hledali v mapách údaje charakterizující vybranou oblast, v terénu se pak snažili vyhotovit jednoduchou mapu území. Dále se pokusili stanovit vlastnosti vody v dostupných vodních zdrojích rybník Olšovec, Dymák, Jedovnický potok. Odpoledne nás čekal výlet do Punkevních jeskyní a propasti Macocha. Žáci si všímali krasových jevů a sbírali informace, které potřebovali následující den při geologickém programu. I večer měli žáci program. Absolvovali aktivity za vedení studentů LF MU, téma činností bylo Prostředí a zdraví člověka. Náplní předposledního dne byla geologická exkurze a odpoledne teorie a práce na projektech. Jako lektoři geologické exkurze působili pracovníci PF MU. Zavedli nás k Rudickému propadání, dále do geoparku Rudice a do pískového lomu Seč za Rudicemi. O všech lokalitách si studenti vyslechli zajímavé vyprávění, ale nejvíce se jim líbilo v lomu. Zde viděli pestrobarevné vrstvy písků a jílovitých písků používaných ve slévárenství. Hledali zde rohovcové a křemenné geody a devonské fosilie. Čtvrteční večer pak byl ve znamení sportu a zábavy. A čekal nás pátek s prezentací projektů žáků, loučením a odjezdem. Kurz se studentům nejen líbil, ale v krásné přírodě si dokázali osvojit mnoho znalostí. Doufáme také, že tento projekt přispěl k vytváření kladného a odpovědného vztahu k prostředí, které nás obklopuje. Hana Mášová, Gymnázium, Vídeňská 47, Brno 10

11 PROMĚNY CO JE A KDE SE VZAL HLUK Hluk je v současnosti jeden z nejvýznamnějších zdrojů obtěžování lidského života, a v mnoha případech i bezprostřední riziko pro lidské zdraví. Prokazují to odborné studie. Počet obyvatel zemí Evropské unie vystavených zdraví škodlivé hlukové zátěži byl v roce 2000 odhadnut na 100 miliónů. Převládajícím zdrojem hlukové zátěže je jednoznačně automobilová doprava přibližně ze 60 %. Poplach pro organismus Lékařské i statistické studie dokazují, že hluk má nepříznivý vliv na lidské zdraví. Sluch totiž prvotně slouží člověku především jako varovný systém. Organismus proto reaguje na hluk jako na poplašný signál a spouští celou řadu mechanismů. Dochází například ke zvýšení krevního tlaku, zrychlení tepu, stažení periferních cév, zvýšení hladiny adrenalinu, ztrátám hořčíku aj. Hluk má poměrně významný vliv na psychiku jednotlivce a často způsobuje únavu, depresi, rozmrzelost, agresivitu, neochotu, zhoršení paměti, ztrátu pozornosti a celkové snížení výkonnosti. Dlouhodobé vystavování nadměrnému hluku způsobuje hypertenzi (vysoký krevní tlak), poškození srdce včetně zvýšení rizika infarktu, snížení imunity organismu, chronickou únavu a nespavost. Výzkumy prokázaly, že výskyt civilizačních chorob přímo vzrůstá s hlučností daného prostředí. Jelikož sluch funguje, i když člověk spí, hluk během spánku snižuje jeho kvalitu i hloubku. Dlouhodobě se to projevuje trvalou únavou. Hluk pochopitelně také ničí sluch, a to buď při krátkodobém vystavení hluku nad 130 db (o něco větší hluk, než vydává startující letadlo), nebo při častém a dlouhodobém vystavování hluku nad 85 db (např. velmi hlasitá hudba). K poškození sluchu ale může vést i dlouhodobý hluk okolo 70 db, což je běžná úroveň podél hlavních silnic. Za hlavní příčinu sluchové ztráty se již v současné době nepovažuje stárnutí, ale právě hluková zátěž. Poškození sluchu je přitom většinou nevratné. Je v zájmu každého jednotlivce chránit svůj sluch před nadměrným hlukem, ale o snížení hlukové zátěže na únosnou míru je také ze zákona povinen starat se stát v rámci péče o veřejné zdraví. Právě u hluku z dopravy se jasně ukazuje, že stát tuto svoji péči zanedbává. Nespravedlnost vůči hudbě Nejčastější zdroje hluku jsou: doprava, průmysl, stavební činnost, hudba, bydlení, rekreační hluk. Ve velkých městech je nejvýznamnějším zdrojem nadměrného hluku působícího na velký počet obyvatel doprava, a to převážně automobilová. Hluk spojený s bydlením (např. domácí spotřebiče) nebo hudební hluk si buď způsobuje člověk sám, nebo je mu vystaven jen krátkou dobu; hluk ze stavební činnosti může být nepříjemný, ale trvá jen po dobu stavby. Hluk z dopravy je ale něco zcela jiného. V postižených oblastech působí bez přestání, ve dne v noci, 365 dnů v roce. Jenom na krátkou chvíli automobilová doprava utichá každoročně při příchodu nového roku. Kdo bydlí u frekventované silnice, hluku z dopravy se prostě vyhnout nemůže. Postup hygienických stanic, které mají problematiku hluku na starosti, budí v tomto ohle- 11

12 PROMĚNY du dojem nespravedlnosti. Zatímco hudební klub, který překračuje hlukové limity několik hodin denně, hygienici bez okolků zavřou, silnice, po nichž projíždějí desetitisíce vozidel a limit je překračován neustále, dostávají většinou povolené výjimky pro další provoz. Ochrana před hlukem z dopravy Existuje řada opatření, které mohou pomoci snížit míru hluku z dopravy. Skvělé protihlukové opatření je zeleň, pokud je k dispozici dostatek prostoru. Tři metry široký pás zeleně dokáže snížit hluk o čtvrtinu a rostlinstvo zároveň zvyšuje estetickou úroveň prostředí a výrazným způsobem snižuje prašnost další negativní projev dopravy. Také protihlukové stěny lze použít jen tam, kde je dostatek prostoru. Musí být vyprojektovány tak, aby hluk nejen odrážely, ale i pohlcovaly. Vždy se jedná o prostorovou bariéru, a protihlukové stěny je tedy třeba umisťovat s citem. Vhodnost snížení rychlosti jako protihlukového opatření je třeba odborně posoudit. V případě, kdy by řidič vozidla byl nucen přeřadit na nižší převodový stupeň, by totiž paradoxně snížení nejvyšší povolené rychlosti mohlo vést k nárůstu hluku. Je nezbytné, aby maximální rychlost nebyla snížena jenom na papíře, ale i v praxi. Toho lze optimálně dosáhnout umístěním radaru, který automaticky zaznamená SPZ vozidla překračujícího nejvyšší rychlost. Na míru hlukové zátěže mají pozitivní vliv jakákoliv opatření ve prospěch zklidnění dopravy. Mezi takové organizační změny v dopravě patří například snížení počtu jízdních pruhů, zúžení vozovky, zpomalovače (retardéry). Výměna některých povrchů vozovky může snížit hluk až o 12 db. LIMITY Ochrana lidského zdraví před hlukem je zakotvena v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, konkrétně v tohoto zákona. Limity pro hluk jsou pak podrobně stanoveny nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Základní limity pro venkovní hluk (např. u obytných domů) jsou následující: venkovní hluk den (6:00-22:00) noc (22:00-6:00) základní limit pro hluk jiný než z dopravy 50 db 40 db pro hluk ze silniční dopravy 55 db 45 db pro hluk z železniční dopravy 55 db 50 db pro hluk z hlavních silnic 60 db 50 db pro hluk v ochranných pásmech drah 60 db 55 db pro starou hlukovou zátěž 70 db 60 db pro starou hlukovou zátěž u železničních drah 70 db 65 db Co je stará hluková zátěž? Starou hlukovou zátěží se rozumí stav hlučnosti způsobený silniční a železniční dopravou, který nastal před koncem roku Speciální limit pro starou hlukovou zátěž byl stanoven proto, aby se především v okolí hlavních silnic dosáhlo snadného splnění limitu bez nutnosti zásadních stavebních úprav a nákladných investic. Pomineme-li, že i vysoký limit 70 db je u mnoha silnic trvale překračován, jedná se o hazardní hru se zdravím obyvatel. Podle odborných zdravotnických vyjádření totiž dlouhodobé vystavení hluku na úrovni 70 db má již trvalé negativní účinky na zdraví. U venkovního hluku stanoví nařízení vlády zvlášť limity pro hluk ze stavební činnosti a z leteckého provozu, pro zdravotnická zařízení, pro impulsní hluk, pro hudbu a řeč. Základní limity pro vnitřní hluk (uvnitř obytných místností) jsou následující: vnitřní hluk den (6:00-22:00) noc (22:00-6:00) základní limit 40 db 30 db pro hluk ze silniční dopravy (neplatí pro stavby dokončené po , u nich se použije základní limit) 45 db 35 db pro hluk z hudby, zpěvu a řeči 35 db 25 db U vnitřního hluku stanoví nařízení vlády zvlášť limity pro zdravotnická zařízení a různé veřejné Vnitřní hluk? Změňte ložnici! budovy (obchody, školy apod.). Dále jsou podrobněji upraveny limity pro vibrace a pro hluk na pracovištích. Běžná okna mohou tlumit hluk do různé míry. Záleží na tom, zda mají jednu nebo dvě skleněné tabule, jak je sklo silné a jak dobře jsou okna utěsněna. Instalací protihlukových bytě, nicméně prioritou by mělo být snížení přičemž aerodynamický hluk roste současně oken lze snížit hluk pronikající do hluku na takovou míru, abychom se nemuseli s rychlostí. místnosti až o 75 %. Jsou výrazně dražší než schovávat doma, ale mohli příjemně pobývat Pro emise celkového hluku z vozidel běžná okna a měl by je zaplatit ten, kdo je za i venku na ulici. (pozor, nejedná se o limit pro vnitřní či venkovní nadměrný hluk zodpovědný. Efekt protihlukového hluk) platí v EU limit 74 db pro osobní okna se samozřejmě ztrácí, pokud jej Poslechněte si rozdíly mezi automobil, 80 db pro nákladní. otevřete. pneumatikami Hluk z pneumatik roste, jak roste používání Organizační změny v bytě představují širších pneumatik. Na defenzivní a jen dílčí řešení, ale pokud Hluk z automobilové dopravy se skládá cz si můžete poslechnout rozdíl: běžná pneumatika například vedou okna z vaší ložnice přímo ze tří složek: aerodynamický hluk (způsobuje osobního auta a tichá pneumatika na hlavní silnici a jste již z hluku zou- jej samotné těleso vozidla, jak rozráží vzduch osobního auta 7dB(A), běžná pneumatika falí, možná můžete přesunutím vybavení svým pohybem), hluk motoru a hluk vznikají- nákladního auta a tichá pneumatika náklad- ložnici vyměnit s obývákem, který má cí kontaktem pneumatik s vozovkou. ního auta 3dB(A). okna do dvora. Alespoň se v noci vyspíte. Hluk z motoru převažuje při nižších rychlostech Studie proveditelnosti, která byla v roce Opatření pro snížení hluku uvnitř budov vozidel do 30 km/h u osobních 2006 předložena Evropské komisi, navrhuje neřeší příčinu problému, ale pouze následek. automobilů, do 50 km/h u nákladních. Při vyš- zavedení přísnějších limitů pro hlučnost pne- 12 Mohou výrazně snížit hluk v domě nebo ších rychlostech dominuje hluk pneumatik, umatik osobních i nákladních automobilů

13 PROMĚNY v letech 2008 a Studie dokazuje i další skutečnosti: tiché pneumatiky nemají žádný negativní vliv ani na bezpečnost, ani na spotřebu paliva. Zavedení limitů by mělo za následek snížení celkové hlukové zátěže až o 3 db, což se rovná snížení míry hluku (nebo počtu všech automobilů) na polovinu. Průmysl je na výrobu tichých pneumatik technologicky připraven, zavedení limitů si nevyžádá žádné extrémní náklady. Společenský přínos zavedení limitů se vyčísluje na miliard euro v období let Použití tichých pneumatik na tichém povrchu komunikace jejich efekt dále znásobí. Již v současné době existují pneumatiky, které jsou dokonce 8 db pod limitem. Zavedení limitů pro hlučnost pneumatik je jedním z nejrychlejších možných řešení hlukové problematiky životnost pneumatik je poměrně krátká, takže efekt snížení hluku by se brzy projevil. Protihlukový povrchu komunikace Míru hluku vznikajícího na povrchu komunikace určuje struktura vozovky a vzorek pneumatik. Protihlukový povrch vozovky může teoreticky snížit hluk vznikající na vozovce o polovinu až tři čtvrtiny oproti běžnému asfaltovému povrchu. Optimálního snížení hluku je pak dosaženo použitím tichých pneumatik na protihlukové vozovce. Dvouvrstvý porézní povrch vozovky (který může být vyroben z recyklovaných pneumatik) může dosáhnout snížení 12 db oproti běžnému povrchu. Některé země např. Dánsko, Německo, Nizozemí nebo Japonsko již vyvíjejí tišší povrchy vozovek, které zároveň splňují TÉMĚŘ POLOVINU EVROPANŮ OHROŽUJE HLUK nároky na cenu, bezpečnost a trvanlivost. Efekt snížení hluku na tichém povrchu se projeví především u komunikací, po nichž jezdí auta rychlostí nad 50 km/h. Při nižších rychlostech převládá hluk motoru vozidla. Tichý povrch vozovky je oproti běžnému dražší, nelze však opomenout úspory, jako je zbavení se nutnosti budovat nevzhledné protihlukové stěny nebo izolaci budov, či nižší náklady na zdravotní péči vlivem úbytku nemocí způsobených hlukem. Použití tichých povrchů vozovky by mělo být prioritou na všech frekventovaných silnicích v blízkosti zástavby. Přednostní umístění tichých povrchů by měly určit loni zpracované strategické hlukové mapy. Podle studie, kterou v únoru 2008 zveřejnila bruselská nevládní organizace Transport & Environment (T&E), téměř polovina Evropanů je vystavena hluku z dopravy, který může poškodit jejich zdraví. Hluk ze silniční a železniční dopravy podle studie souvisí s úmrtím 50 tisíc Evropanů na infarkt a dalšími 200 tisíci případy kardiovaskulárních onemocnění ročně. Nina Renshaw z T&E k tomu říká: Tato studie ukazuje, že nedostatek právní regulace ve spojení s neustálým nárůstem dopravy a používání větších, silnějších a hlučnějších aut je pro obyvatele EU smrtící kombinace. Podle Světové zdravotnické organizace znamená hluk již nad 55 decibelů vážné obtěžování a může nastartovat vznik řady onemocnění. Studie odhalila, že v Evropské unii žije v tak hlučném prostředí způsobeném silniční dopravou kolem 210 milionů lidí. Přímé náklady pro společnost včetně nákladů na lékařskou péči jsou odhadovány na 40 miliard EUR (přibližně 1 bilion Kč) ročně. V České republice je podle odhadů nadměrným hlukem postiženo zhruba půl milionu obyvatel. Podle nedávno zveřejněných hlukových map je téměř 300 tisíc lidí rušeno ze spánku hlukem vyšším než 60 decibelů. Podle Michala Bernarda z Ekologického právního servisu, který analyzoval nedávno zveřejněné hlukové mapy, je zřejmé, že boj s hlukem bude třeba vést na všech frontách, od té místní až po Brusel. Varování zdravotníků a ekonomů jsou jasná, situaci je třeba urychleně řešit, od rozhodnutí nechat auto doma a jet do práce hromadnou dopravou až po přijetí směrnice o tichých pneumatikách. Náklady na protihluková opatření jsou rovněž mnohonásobně nižší než každoroční ekonomické ztráty v důsledku nadměrné hlučnosti, řekl Bernard. Zdroj: Tisková zpráva T&E a EPS Některé evropské státy mají systém zatřídění druhu povrchů komunikací podle hlučnosti, neexistuje však jednotný systém. Jeho zavedení zvažuje Evropská komise. Vytvoření srozumitelného informačního rámce pro místní a regionální samosprávy je prvním krokem k začlenění problematiky hluku do územního plánování. V budoucnu by měly k používání protihlukových povrchů motivovat i právní předpisy Evropské unie. Železnice Problémy s hlukem nezpůsobuje jen automobilová doprava, ale částečně i železniční a letecká. V České republice je hluk z železnice spíše okrajový problém. Z výzkumu Ministerstva zdravotnictví, které zkoumalo vliv hluku na 542 tisíc lidí podél nejfrekventovanějších železničních tratí, vyplynulo, že celodenní hlukové limity jsou překročeny jen u 365 osob. Železniční hluk vzniká třením nerovných kol vagónů s povrchem kolejnic. Snížení hluku u kolejnic lze dosáhnout leštěním a instalací tlumičů v podobě pružného materiálu připevněného ke kolejnicím. Kola lze ztišit použitím brzdových čelistí vyrobených z kompozitních materiálů, mohou snížit hluk o 8-10 db. Obě opatření se vzájemně doplňují, takže použití obou vede k velmi výraznému snížení hluku. Hluk z letecké dopravy Od roku 2002 jsou díky direktivě 92/14/ EEC na evropských letištích zakázány nejhlučnější typy letadel, jako např. Boeing 727, TU 134 nebo IL 62. Obecně platí, že novější typy letadel jsou méně hlučné, na druhou stranu míra využívání letecké dopravy a počet letadel vzrůstá. V ČR je z hlediska hluku problematické především okolí letiště Praha-Ruzyně. Správa letiště deklaruje snahu částečně snížit hlukovou zátěž různými opatřeními, například 13

14 PROMĚNY monitorováním hladiny hluku z leteckého provozu a vybíráním zvláštního poplatku od leteckých společností za překročení limitu nebo dílčím omezením nočních letů. V současné době je plánována výstavba nové letové dráhy, která by letecký provoz přiblížila hustě obydlenému území několika městských částí. Jejich občané i zastupitelé proti záměru protestují, protože by přinesl výrazný nárůst hlukové zátěže. Logaritmický decibel Intenzita hluku se vyjadřuje v decibelech (db), což je poněkud ošemetné nárůst této veličiny není symetrický, jak jsme zvyklí třeba u jednotek hmotnosti nebo délky. Decibel je logaritmická veličina nárůst hluku o 3 db znamená zdvojnásobení objemu hluku. Při nárůstu o 10 db je hluk desetinásobný, při nárůstu o 20 db stonásobný. To znamená, že rozdíl mezi 20 db a 40 db je mnohem menší, než rozdíl mezi 60 db a 80 db. Pokud je například hluk o několik decibelů nad limitem, působí tato informace na první pohled mylným dojmem, že jde jen o mírné překročení. Aby bylo měření hluku objektivní, musí se provádět za určitých podmínek. Hluk nelze například měřit za nepříznivého počasí (silný vítr, déšť, sněžení), u hluku z dopravy je nutné měřit v den s obvyklou mírou dopravy (např. ne o víkendu, o prázdninách či o svátcích). Pro vlastní potřebu je možné měřit hluk orientačně i ručním hlukoměrem, který lze EKOLOGIKÝ PRÁVNÍ SERVIS Občanské sdružení Ekologický právní servis (EPS) je nevládní, nezisková a nepolitická organizace právníků, která hájí práva občanů a životního prostředí v České republice právní cestou. Založena byla roku EPS ovlivňuje připravovanou legislativu, právnickou komunitu a studenty práv směrem k ochraně veřejných zájmů, zejména životního prostředí a lidských práv. Poskytuje občanům bezplatnou právní pomoc. Prosazuje odpovědnost klíčových společenských subjektů za následky jejich jednání. Cílem EPS je eliminovat případy nezákonného a nekorektního rozhodování úřadů ve věcech ochrany životního prostředí a lidských práv, pomáhat lidem v přístupu k soudům, zvyšovat právní vědomí veřejnosti a prosazovat odpovědnost nadnárodních korporací. V rámci svého programu Právo na příznivé životní prostředí se Ekologický právní servis věnuje problematice hluku a emisím z automobilové dopravy. Provozuje ve spolupráci s Dětmi Země internetové stránky které soustřeďují informace o hluku. Jsou přehledné, srozumitelné a seriózní. Poskytují občanům oporu pro asertivní domáhání se práva na zvukovou pohodu, především právě se zřetelem na hluk ze silniční dopravy. pořídit již od Kč, pokud ovšem potřebujete spolehlivé měření, nezbude vám, než se obrátit na některou z akreditovaných laboratoří. Ty provádějí měření hluku odborně a výsledný protokol o měření hluku lze použít jako relevantní podklad například při kontaktu s úřady nebo soudy. Měření hluku laboratoří je ovšem poměrně nákladná záležitost, která přesahuje finanční možnosti většiny lidí. Hluk se obvykle měří buď celých 24 hodin, nebo se měří jen v některé úseky a zbytek je dopočítán. Venkovní hluk se měří ve vzdálenosti dvou metrů od fasády domu. Pokud jste obtěžováni přílišným hlukem z dopravy, je nejlepší obrátit se nejprve na hygienickou stanici. Omezení hluku na rozumně dosažitelnou míru Ani hlukové limity za určitých okolností nemusí být dodržovány. Pes je zakopaný v 31 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, podle kterého může hygienická stanice udělit časově omezené povolení překročení hygienických limitů, a to v přípa- KAUZY HLUK Několik typických situací, v nichž jsou občané vystaveni nadlimitní hlukové a emisní zátěži z automobilové dopravy, představují případy, v nichž se Ekologický právní servis angažoval ve prospěch postižených. Bohužel, podobných případů jsou v celé republice stovky, další kauzy najdete na PLZEŇ Plzeň patří k nejhlučnějším městům v České republice. Hlavním zdrojem hluku je automobilový provoz, který je v centru Plzně velmi silný, neboť Plzeň postrádá okružní silniční propojení, které by odvedlo automobily z města, a podmínky pro neautomobilovou dopravu v Plzni trpí řadou závažných problémů. Odpovědné úřady se vyhýbají skutečnému řešení problému nadměrného hluku, proto se obyvatelé rozhodli obrátit na soud. Jedná se především o ulici Klatovskou, která je silnicí první třídy I/27 a tvoří v současné době severojižní průtah městem, a dále o čtyřproudovou ulici U Trati. Ta byla sice postavena až v polovině devadesátých let, ale na problém hlukové zátěže se vůbec nemyslelo. Výstavba kapacitní silniční spojky jen pár set metrů od centra byla odůvodňována následným zklidněním Americké třídy v samém centru města. Představitelé města však svůj slib nedodrželi, a nadměrnou automobilovou dopravou tak dodnes trpí obě zmiňované ulice. orgány odmítají situaci aktivně řešit, byli postižení občané nuceni vynaložit z vlastních kapes desítky tisíc korun na zafinancování vlastních hlukových měření. Ačkoliv výsledky prokázaly opakované překračování maximálních hlukových limitů, nepřimělo to státní orgány k akci. Naopak v oblasti jsou dále povolovány stavby komerčního a obchodních charakteru, které přitahují další dopravu. O žalobě soud dosud nerozhodl. HRADEC KRÁLOVÉ Dlouhodobě nesnesitelná situace na průjezdním úseku silnice I/35 v Hradci Králové vedla obyvatele okolních bytových domů k řadě akcí, kdy se snažili přesvědčit odpovědné orgány o nezbytnosti snížení hlukové zátěže. Tato snaha však nevedla k žádnému reálnému výsledku, jednotlivé úřady pouze svalovaly odpovědnost za řešení jeden na druhého. Proto začali postižení občané připravovat žalobu, k níž se postupně připojilo zhruba 250 vlastníků bytů a domů. Teprve na základě tohoto tlaku přislíbilo Ředitelství silnic a dálnic výměnu oken za protihluková a realizaci dalších opatření, která povedou alespoň k částečnému snížení hlukové zátěže. Ukázalo se, že soustředěný tlak občanů spojený s použitím právních prostředků může příslušné úřady donutit k tomu, aby odpovědněji přistoupily k řešení problémů občanů s hlukem. DOBRÁ U FRÝDKU-MÍSTKU Je smutné zjištění, že nadlimitní hluková zátěž není problém jen u komunikací, které stojí už desítky let a kde doprava od té doby mnohonásobně narostla. V řadě případů dochází k tomu, že i nové komunikace jsou budovány tak blízko obydlí, že dochází k překračování maximálních hlukových limitů i přes realizaci protihlukových stěn. To je i případ obyvatel Dobré u Frýdku- Místku, v jejíž těsné blízkosti byla nově vybudována rychlostní komunikace R48. Stavba je realizována tak nešťastně, že výrazně znepříjemňuje život OLOMOUC Žalobou proti státu jako vlastníkovi komunikace I. třídy v ulici Rolsberské a Přerovské v Olomouci vyvrcholila v únoru 2007 několikaletá snaha skupiny jejích obyvatel prosadit snížení hlukové zátěže. Protože odpovědné 14

15 PROMĚNY ANTIHLUK A NERWY Webové stránky provozuje občanské sdružení Občané proti hluku a emisím v Praze-Suchdole. Sdružení se chce zúčastňovat všech jednání týkajících se uvedené problematiky, chce podporovat taková řešení dopravních staveb a dopravního provozu, která nezhorší životní podmínky a prostředí v severozápadní části území hlavního města Prahy. Mimo jiné v rámci činnosti sdružení vznikla iniciativa NeRWY sdružení počátkem roku 2008 aktivně vstoupilo do řízení ve věci dokumentace EIA o posuzování vlivů na životní prostředí v souvislosti s výstavbou paralelní dráhy RWY na letišti v Ruzyni, požadovalo po orgánech státní správy objektivní posouzení vlivů výstavby dráhy v Ruzyni na životní prostředí, upozornilo příslušné orgány na nedostatky v dokumentaci, připomenulo práva obyvatel v okolí letiště zejména na ochranu zdraví, životního prostředí a majetku atd. Ministerstvo životního prostředí vrátilo dokumentaci EIA na rozšíření ruzyňského letiště o paralelní dráhu RWY06R24L k dopracování investorovi. MŽP obdrželo více než 600 připomínek. Většina z nich byla inspirována touto webovou stránkou. MŽP mimo jiné požádalo, aby nejdříve byly stanoveny limity toho, co snese dotčené území, a na základě toho, aby byla teprve stanovena maximální kapacita letiště. dě, že limity nelze dodržet z vážných důvodů nebo původce hluku prokáže, že hluk bude omezen na rozumně dosažitelnou míru Rozumně dosažitelnou mírou se rozumí poměr mezi náklady na protihluková opatření a jejich přínosem ke snížení hlukové nebo vibrační zátěže fyzických osob stanovený i s ohledem na počet fyzických osob exponovaných nadlimitnímu hluku. Jinými slovy ochranu lidského zdraví před hlukem je ochoten stát zajišťovat jen, pokud to moc nestojí. Někdy sice skutečně existují vážné důvody, ze kterých je přijatelné hlukové limity krátkodobě překračovat (např. stavební práce, které nelze provést jinak), v praxi ale neurčitá formulace v zákoně vede k povolování výjimek jako na běžícím pásu, a to zejména u hluku ze silniční dopravy. Tyto výjimky platí obvykle pět až deset let a často jsou dále prodlužovány. Vlastník silnice slibuje snížení hluku například stavbou nových silnic, a tedy odvedením dopravy jinam. Až na výjimky v praxi tento postup nefunguje nikde na světě po otevření nové silnice (přeložky) sice intenzita dopravy na krátký čas klesne, celkový nárůst počtu aut ale původní úroveň hluku brzy dožene. Čím větší silniční kapacita je k dispozici, tím větší je objem dopravy tento vědecky dokázaný jev se nazývá dopravní indukce. Do hlukových výjimek občané nemluví? Krajská hygienická stanice může na základě žádosti vlastníka silniční komunikace vydat výjimku, která mu umožní dále silnici provozovat, i když jsou překročeny hygienické limity hluku. Občané postižení hlukem však do tohoto řízení nemohou mluvit. Hlavní problémy praxe udělování výjimek popsali experti Ekologického právního servisu v analýze, kterou najdete na www. hluk.eps.cz stejně jako přehled platných hlukových výjimek. Shromáždili zde všechna rozhodnutí o výjimkách z povinnosti dodržovat hlukové limity, která se týkají silnic a byla platná v lednu Můžete tak snadno zjistit, zda je pro okolí vašeho bydliště hluková výjimka vydaná a jaká protihluková opatření se mají provést. Autoři Analýzy hlukových výjimek, vydané Ekologickým právním servisem v červenci 2008, JUDr. Michal Bernard, Mgr. Pavel Doucha a Robert Plachý se zabývají rozhodovací praxí Krajských hygienických stanic v řízeních obyvatelům domů v její těsné blízkosti, přestože jsou v některých částech obce podél komunikace vybudovány protihlukové stěny a nejhůře zasaženým obyvatelům byla vyměněna okna za protihluková. Na nátlak těchto obyvatel provedla hygienická stanice nová měření hluku, která prokázala nedostatečnost provedených protihlukových opatření. Přesto se v jejich těsné blízkosti plánuje nová dopravní stavba jižní obchvat Frýdku-Místku, která hlukovou zátěž s největší pravděpodobností dále zhorší. Scénář se opakuje nekvalitně provedené hlukové studie tvrdí, že hluk nebude překračovat limity. Stavba bude povolena, avšak po jejím dokončení se následným měřením prokáže opak. Obyvatelé okolních domů se s touto skutečností smíří, nebo se začnou bránit právními prostředky u soudu. Soudním tahanicím by však bylo možné předejít prozřetelnějším plánováním dopravních staveb. BOSONOHY TROUBSKO Podél nejfrekventovanější dopravní komunikace u nás dálnice D1 leží před Brnem při jízdě ve směru od Prahy dvě obce, Bosonohy a Troubsko. Obě obce trpí v současné době nadlimitním zatížením hlukem a emisemi z provozu na dálnici a paralelní silnici II/602. Navíc se mezi obcemi plánuje stavba gigantické mimoúrovňové křižovatky, kterou by rychlostní silnice R43 překonávala dálnici D1. V plánu je rovněž rozšíření dálnice D1 na tři pruhy v obou směrech. Obě stavby razantním způsobem dále zhorší již tak špatné životní prostředí v obou obcích. Proto se ocitly v centru zájmu místních občanů a jejich sdružení, která se snaží procesu přípravy stavby účastnit a zároveň vyvíjejí snahu o zlepšení současného stavu jejich cílem je prosadit výstavbu protihlukových stěn kolem dálnice. To se však zatím nedaří. I obyvatelé Troubska a Bosonoh zvažují použití právních prostředků sousedské žaloby, aby odpovědné orgány konečně začaly brát jejich situaci vážně. TÁBOR Táborská radnice usiluje o stavbu mostu pro automobilovou dopravu přes železniční nádraží. Ten by přivedl dopravu do dosud klidné části města, což by vedlo k překročení hlukových limitů v chráněných prostorech některých domů a bytů. Hluková studie, která má dokazovat, že limity budou dodrženy, vychází z nesprávných údajů a je chybně metodicky zpracována. Místní občanské sdružení předložilo stavebnímu úřadu oponentury hlukové studie, zpracované Ekologickým právním servisem a odborníkem na posuzování hlukové zátěže. Snaží se tak poukázat na to, že podklady pro povolení stavby jsou zmanipulovány v neprospěch místních obyvatel. KOLÍN Kauza výstavby obchvatu Kolína je důležitá z několika hledisek. Na jedné straně stojí obyvatelé domů podél průtahu centrem Kolína, kteří musí snášet hluk a smog z projíždějících automobilů a kteří podnikají akce na ochranu svého zdraví, jako je např. symbolická blokáda ulice. Na druhé straně stojí obyvatelé příměstské části Štítary, kterým má plánovaný obchvat procházet doslova před okny ložnice. Požadují od investora stavby oprávněné kompenzace za znehodnocení svého majetku a podnikají za tím účelem všechny dostupné právní kroky. Vedle toho je zajímavý postoj vedení města Kolín, které naprosto podcenilo dopravní problémy ve městě, umocněné zejména v souvislosti s výstavbou průmyslové zóny Ovčáry (automobilka TPCA). Město nejprve prosadilo vedení trasy obchvatu v těsné blízkosti domů obyvatel Štítar s tím, že jim bude ze svého kompenzovat vzniklou újmu. V současné době, kdy je na stavbu obchvatu vydáno pravomocné stavební povolení, se město ke svým slibům nezná. Je důvodem to, že se město v souvislosti s přípravou průmyslové zóny Ovčáry pro zahraničního investora neúměrně zadlužilo a nyní musí obracet každou korunu? 15

16 PROMĚNY dle 31 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Cílem analýzy bylo popsat nedostatky procesu povolování provozu nadlimitních zdrojů hluku. Institut výjimky z obecné povinnosti dodržovat hygienické limity hluku, musí být používán velmi pečlivě a obezřetně. Protože má významné důsledky na životy a zdraví velkého počtu občanů České republiky, je proto třeba udělit pouze tam, kde je to nezbytně nutné, na dobu nezbytně nutnou a se zakotvením podmínek pro dosažení limitního stavu v rozumném časovém horizontu. Analýza ukázala, že tomu tak ve velkém množství případů není. Autoři prozkoumali 131 povolení k provozu nadlimitního zdroje hluku a vzali v úvahu též své zkušenosti při zastupování občanů obtěžovaných nadlimitním hlukem. Odhalili řadu nedostatků jak v žádostech o vydání výjimky, tak v rozhodnutí samotném. Specifickým nedostatkem je pak omezená účast v řízení o vydání povolení. Analýza se rovněž pokouší najít možná řešení nevyhovujícího stavu. Jednotlivé návrhy na změnu praxe krajských hygienických stanic při vydávání výjimek jsou přehledně uvedeny, včetně příkladu dobré praxe. Kapitola sedm navrhuje dílčí změny zákona o ochraně veřejného zdraví. Povolení k provozu nadlimitního zdroje hluku prolamuje obecnou povinnost dodržovat zákonné limity hluku jako nástroj k ochraně zdraví lidí před hlukem. Současná praxe vydávání těchto výjimek spíše reflektuje potřeby vlastníků a správců silnic než zdraví lidí, kteří jsou hluku ze silnic vystaveni. Je to základní deficit, který musí být co nejdříve změněn. Odpovědnost, hlukové mapy a akční plány okolí hlavních letišť (Praha Ruzyně) a aglomerace s více než trvale bydlícími obyvateli (Praha, Brno, Ostrava). První část hlukových map již byla zpracována a zveřejněna. Jsou dostupné na internetových stránkách V listinné podobě jsou k nahlédnutí v sídle Ministerstva zdravotnictví. Ekologický právní servis zpracoval analýzu výsledků strategických hlukových map dokument je na A na stránkách Ministerstva dopravy byly zveřejněny první návrhy akčních plánů. Do 30. června 2012 mají vzniknout strategické hlukové mapy pro aglomerace nad trvale bydlících obyvatel. Podrobnosti o hlukovém mapování obsahuje vyhláška č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě. Strategické hlukové mapy dále musejí být nejdéle každých 5 let aktualizovány. Na jejich základě pořizuje Ministerstvo dopravy a krajské úřady akční plány, které by měly obsahovat konkrétní opatření k odstranění příčin nadměrného hluku, včetně časového plánu jejich uskutečnění, a zajistit zachování tichých oblastí tj. oblastí, které nejsou rušeny hlukem z dopravy, průmyslu nebo rekreačních aktivit. Příprava akčních plánů má proběhnout za účasti veřejnosti. Úkolem krajských hygienických stanic je dohlížet na dodržování hlukových limitů a řešit případy, kdy dojde k jejich překročení. V takovém případě mohou buď uložit sankce, pozastavit provoz zdroje hluku, nebo na žádost původce hluku udělit časově omezenou výjimku. i 24 hodin). Klíčovým zjištěním v této fázi bude, zda hluk, který vás obtěžuje, překračuje hygienické limity. Pokud ano, měla by hygienická stanice zasáhnout a vymáhat na původci hluku snížení hlukové zátěže na únosnou míru (pokud není vydána výjimka). Přijatelné úrovně hluku se lze domáhat také civilní, sousedskou žalobou proti původci zdroje hluku, např. vlastníkovi komunikace. Pokud soud uzná, že vlastník komunikace obtěžuje žalobce nad míru přiměřenou poměrům (což by mělo být vždy, když je překročen hygienický limit), nařídí vlastníkovi komunikace, aby se zdržel nadměrného hluku. K částečnému řešení, jako je instalace protihlukových oken, teoreticky může vést i pouhé jednání s vlastníky komunikací. Více informací o možnostech ochrany před obtěžováním hlukem můžete také najít v Právním rádci občana obtěžovaného hlukem, který je rovněž ke stažení na internetových stránkách stejně jako Vzor stížnosti a žádosti o změření hluku adresované hygienické stanici, seznam kontaktů na krajské hygienické stanice a Vzor žádosti o poskytnutí informací o výsledcích měření hluku v určité lokalitě. Mgr. Pavel Doucha, JUDr. Michal Bernard, Ekologický právní servis Z zpracovala (qá)» Nejúčinnější protihlukové opatření. Doporučují čtyři z pěti pracovníků Ředitelství silnic a dálnic*. Možno objednat, zašleme zdarma, nabízí nevládní organizace Ekologický právní servis. * Jedná se o žert, ŘSD nemá s tímto produktem nic společného. Zdroj: Státní dozor nad ochranou zdraví před hlukem vykonává na centrální úrovni Ministerstvo Sousedská žaloba zdravotnictví, na místní pak krajské a jiné právní nástroje hygienické stanice. U hluku ze silniční dopravy jsou významnými orgány také vlastníci Pokud máte dojem, že je v místě vašeho komunikací právně zodpovědní za vznik nadměrného bydliště nadměrný hluk (nejčastěji ze silniční hluku: Ředitelství silnic a dálnic (dál- dopravy), první, co můžete udělat, je dopis nice, rychlostní silnice a silnice I. třídy), kraje adresovaný krajské hygienické stanici, který (silnice II. a III. třídy), obce a města (místní bude stížností a zároveň žádostí o změření komunikace nenechte se zmást, i čtyřproudá hluku. Pokud se hygienická stanice rozhod- magistrála ve městě může být zatříděna ne vaší žádosti vyhovět, bude možná nut- jako místní komunikace). ná určitá spolupráce (například umožnění Šestý environmentální akční program měření hluku v bytě výjimečně může trvat Evropské unie si dal za úkol podstatně snížit počet lidí, kteří jsou ohroženi dlouhodobým hlukem, včetně hluku z dopravy. Byla HLUK A LIDÉ V ČÍSLECH schválena směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy 2002/49/EC. Na jejím základě až 40 % evropské populace je vystaveno takové míře hluku, která může způsobit škody musí jednotlivé státy EU vypracovat strategické na zdraví hlukové mapy a akční plány. Konkrétně obyvatel EU je zasaženo nadlimitním hlukem přesahujícím 65 decibelů dostalo Ministerstvo zdravotnictví za úkol škody způsobené hlukem v rámci Evropské unie se odhadují na 13 až 28 miliard euro zpracovat do 30. června 2007 strategické v Praze je nadlimitním hlukem zasaženo kolem 7,6 % obyvatel, tedy přes lidí hlukové mapy pro: okolí hlavních pozemních dle nedávných studií je kvůli hluku z dopravy v Dánsku ročně hospitalizováno komunikací (silnice s více než 6 milióny průjezdů osob a dochází ke samovolným potratům za rok, je jich asi km), okolí hlav- v Evropě je dlouhodobý vliv dopravního hluku příčinou tří procent všech úmrtí na ních železničních tratí (železnice s více než srdeční selhání tisíci průjezdů za rok, je jich asi 300 km),

17 NÁZORY ANKETA STRACH Z TICHA... Na otázky Bedrníku na téma hluk odpověděli: Mgr. Pavel Doucha, právník Ekologického právního servisu. Ing. Viktor Kotrubenko, znalec (oblasti elektroniky, informačních technologií, hardware, software, zvukové a obrazové techniky, děl hudebního umění vytvořených nebo interpretovaných pomocí digitálních technologií apod.), člen Komory soudních znalců, hudební skladatel a aktivní hudebník. Ing. Pavla Úlovcová, Magistrát hl. m. Prahy, koordinátorka protihlukových opatření. PhDr. Zdeňka Židková, odborný poradce v psychologii, autorka vítězných programů národní soutěže Zlatý decibel v oblasti výchovy obyvatel: v roce 2006 Zabiják hluk, v roce 2007 Týden boje proti hluku. Když si představíte, jaké zvuky provázely lidi od doby prehistorické a jak se plíživě mění postupem času, jaký hluk přinesl automobilismus... Kam směřuje svět, co se týče zvukových kulis? Pavel Doucha: Zásadní rozdíl oproti minulosti spočívá podle mého názoru v tom, že lidé jsou stále více vystaveni dlouhodobému působení vysokých hladin hluku. Souvisí to samozřejmě zejména s automobilovou dopravou, která je zdrojem hluku ustáleného na vysokých hladinách po celý den či celou noc. V minulosti zjevně neexistoval zdroj hluku, který by na lidi působil tak dlouhodobě a v tak masovém měřítku jako právě automobilová doprava. Nechci příliš spekulovat o budoucnosti, ale myslím, že bude zajímavé sledovat, jak se budou zvukové kulisy měnit v souvislosti s pomalým odchodem spalovacích motorů na smetiště dějin v důsledku nedostatku ropy. Možná to s sebou přinese nástup tichých elektromotorů, možná se sníží intenzita dopravy celkově. Viktor Kotrubenko: Domnívám se, že mezi legislativně nastavenými hlukovými limity stanovenými pro vozidla a příslušným výkonem kontroly jejich dodržování jsou značné rezervy, a tak v souvislosti s hlukem není třeba diskutovat idealistické vize např. o pokrokových pohonných jednotkách automobilů. Myslím, že by stačilo dohlédnout (a zde by se slušelo patrně použít podstatně silnějšího slovesa než dohlédnout ) na to, jak plní své povinnosti nejen provozovatelé aut, ale i takové subjekty, jako jsou stanice STK, dopravní a městská policie, stavební úřady atd. Když jsem se dozvěděl, že jisté osoby v touze po výdělku odřezávaly nosné konstrukce domu, aby je odvezly do sběru, tak pečlivě, že je část domu zavalila, nemohu se divit, že si svět podřezává větev mimo jiné i tím, že se podnikatelé působící v reklamě a médiích předhánějí v uplatňování zvuku pro své propagační účely, a to jak pro vlastní reklamní sdělení, tak pro módně uplatňované hudební či ruchové podkresy. Že tím poškozují svůj sluch, psychiku a smyslovou citlivost popu- lace (tím zároveň i svou a svých blízkých), na to nemyslí stejně jako ti, kteří uřezávaly ony nosníky zmíněného domu. Pavla Úlovcová: Z pohledu historického vývoje společnosti lze usuzovat, že zvukové pozadí, tedy zvuková kulisa, se mění kvalitativně i kvantitativně. Postupně a nenápadně přijímáme rostoucí hlučnost prostředí, ve kterém žijeme. A to nejen ve městech. Kromě zvukové kulisy související s prostředím, ve kterém se pohybujeme a kterou ne vždy můžeme zcela ovlivnit, je zde i zvuková kulisa, kterou si sami dobrovolně a vědomě navozujeme. V dnešní době je k tomuto účelu velmi rozšířeno používání hudby. Nabízí se v této souvislosti otázky, proč máme potřebu si takovou zvukovou kulisu vytvářet a jaký vliv má tato zvuková kulisa na naše sluchové ústrojí, na psychiku, na soustředěnost při učení nebo při práci. Hluk se na nás valí ze všech stran. Leckdy ani doma nejsme už schopni od něho odpočívat a kulisou je třeba zapnutá televize, kterou nikdo nesleduje. Zdá se, že hluk nám snad i chybí. Zdeňka Židková: Přirozené hlukové pozadí minulých století bylo překryto hlukem dopravním a průmyslovým. Hluk města o síle 50 db je běžnou normou, v rizikových oblastech se pohybuje i na 70 db. K tomu se přidává hluk zábavní v duchu hesla: Já se bavím, ať je to slyšet! Nezmírníme-li, směřujeme k civilizační neuróze, kterou lze nazvat silentofobií, strachem z ticha. Můžeme se vůbec my, lidé současné civilizace, před hlukem účinně, nebo dokonce systematicky bránit? Pokud myslíte, že ano, tedy jak? Pavel Doucha: Určitě ano. Na jedné straně jsou k dispozici bezprostředně použitelná technologická řešení. Málokdo si například uvědomuje velký rozdíl v hlučnosti jednotlivých typů pneumatik. Existují tzv. tiché pneumatiky, které díky nižšímu tření s povrchem vozovky snižují hluk projíždějících vozů o několik decibelů. Studie EU dokazují, že všeobecné rozšíření užívání tichých pneumatik je v současné době nejrychlejším a nejúčinnějším opatřením k celoplošnému snížení hluku z automobilů. Pak jsou zde systémová, dlouhodobá řešení, která by vedla ke snížení počtu automobilů na silnici. Jedná se například o důslednou podporu přesunu nákladní dopravy na železnici či obecně snížení potřeby přepravovat často zbytečně zboží z jednoho koutu Evropy do druhého. Viktor Kotrubenko: Bránit se jistě lze. Jde vždy o obranu proti silnějšímu proti nejrůznějším lobby, ale nejen proti nim, ale mnohdy i proti síle lhostejnosti spoluobčanů. Jednoduchý a unifikovaný návod k obraně nelze poskytnout na prostoru dvou či tří řádek. Vždy se totiž jedná o individuální řešení. Domnívám se například, že řada občanů nevyužívá možnosti včas se seznamovat se zahájenými územními či stavebními řízeními (odpovídající záměry a projekty musejí totiž mnohdy obsahovat protihluková řešení). V důsledku pak nebývají včas a kvalifikovaně uplatňovány patřičné připomínky a požadavky. Mnohdy nebývají uplatňovány vůbec. Pavla Úlovcová: Listina lidských práv a svobod nám v článku 35 zaručuje právo na příznivé životní prostředí. Hluk je škodlivina, na kterou se nemůžeme adaptovat. Naše legislativa pamatuje na ochranu osob před nadměrným hlukem v pracovním i mimopracovním prostředí zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Ale kromě těchto pravidel bychom se měli chránit před hlukem i my sami. Uvědomovat si hluk a chránit si před ním své zdraví i změnami ve svých zvyklostech. V pracovním prostředí se otázka ochrany před hlukem řeší v rámci zajištění a kontroly pravidel bezpečnosti práce. V mimopracovním prostředí jde velmi často o naši zodpovědnost k sobě samému i ke svému okolí můžeme omezit návštěvy diskoték a koncertů; můžeme omezit hlasitost poslechu hudby z CD a MP3 přehrávačů, rádia i televize; můžeme přispět k omezení růstu hluku především ze silniční dopravy využitím dopravy hromadné; můžeme omezit 17

18 NÁZORY provádění hlučných činností v bytě ve večerních hodinách Pokud máme pocit, že jsme nadměrně obtěžováni hlukem, lze se obrátit na orgán ochrany veřejného zdraví, tj. krajskou hygienickou stanici, která oprávněnost našeho požadavku posoudí. Zdeňka Židková: Před zbytečným hlukem s výstižným názvem hlukový smog je nutno se bránit tím, že budeme vyžadovat od lidí ve svém okolí, aby se chovali tiše. Třeba u cigaretového kouře už známe svá práva, hluk stále tolerujeme. A v oblasti všudypřítomného dopravního a průmyslového hluku se musí vždy ti ohrožení spojit dohromady a stát se aktivními účastníky v jednáních. Uvědomme si, že hluk ohrožuje nejen sluch, ale celý organismus. Jaký je váš nejmilejší zvuk? Pavel Doucha: Dobrá hudba. Viktor Kotrubenko: Mým nejmilejším zvukem je šustot bankovek, kterými jsem odměňován za svou práci. Poslední dobou tento laskavý zvuk slyším velmi málo a zřídka, buď je to tím, že se mi pod vlivem všudypřítomného zhoubného hluku zhoršuje sluch, nebo že by to bylo světovou krizí??? Pavla Úlovcová: Nejmilejší zvuk? Volba se jistě mění s věkem i s momentální náladou. I ticho je vlastně zvuk, protože není absolutní. Absolutní, ve zvukově izolované místnosti, je s přibývajícím časem pobytu spíš nepříjemné. Z těch přirozených zvuků ráda poslouchám šustění deště, když mám jistotu střechy nad hlavou, a jinak samozřejmě hudbu. Ale někdy se stane nejmilejším i hlas na druhém konci drátu. Zdeňka Židková: V přírodě zurčení potůčku, z lidských projevů kouzelné žvatlání batolat, z technických zvuků miluji elektrickou kytaru. Připravila Hana Kolářová CO POTŘEBUJÍ UČITELÉ NA ZLÍNSKU Občanské sdružení Ledňáček zjišťovalo, co potřebují pedagogičtí pracovníci zabývající se environmentálním vzděláváním, výchovou a osvětou v mateřských, základních a středních školách ve Zlínském kraji. Šetření probíhalo od října do prosince 2007 prostřednictvím ankety. Dotazníky s pedagogy osobně vyplnili pracovníci středisek ekologické výchovy (SEV), která byla zapojena do projektu občanského sdružení Ledňáček Výukové programy středisek ekologické výchovy na podporu školních vzdělávacích programů a školních plánů EVVO ve školách ve Zlínském kraji. Projekt byl podpořen MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nevládních neziskových organizací působících v oblasti EVVO v roce Zájem o konkrétní aktivity Všechny ankety byly vyplněny řízeným rozhovorem a výběr pedagogů byl proveden náhodně. V rámci šetření bylo vyplněno 155 dotazníků. Tento počet vychází z počtu škol a školských zařízení, která byla oslovena středisky ekologické výchovy ve Zlínském kraji. Jednotlivá střediska dodala přibližně 20 vyplněných anket, některé z dotazníků vyplnili pedagogové při vzdělávacích akcích, které pořádalo Alcedo středisko volného času Vsetín a Líska občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji. Všichni dotazovaní odpovídali na šest otázek, z nichž některé byly otevřené. Ve většině případů dotazovaní vykázali určitou aktivitu na poli environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Tyto dotazníky byly dále postoupeny ke statistickému zpracování. Většina učitelů v odpovědích na otázku, jaké ekovýchovné aktivity probíhají na jejich školách, vyjmenovala konkrétní aktivity. V 90 procentech odpovědí se objevilo, že školy zapojují do výchovně vzdělávacího procesu konkrétní environmentální výukové programy, které jim nabízejí střediska ekologické výchovy. Školy dále organizují Den Země, sbírají sběr nebo chodí na ekologické exkurze do přírody. Programy středisek ekologické výchovy Z nabídek SEV školy nejčastěji využívají výukové programy, které pro školu znamenají určité zpestření a doplnění výuky, nezřídka i pobyt v terénu, usnadnění přípravy učitele, přinášejí nové náměty, aktuální informace nebo motivují žáky k vlastnímu aktivnímu jednání a přemýšlení o různých problémech souvisejících s činností člověka v životním prostředí. Při programech se děti navíc aktivně zapojují do výuky, pracují ve skupinách, přinášejí jim zajímavý či neobvyklý pohled na danou problematiku, např. formou simulací. 18 Většina dotazovaných učitelů proto od výu-

19 NÁZORY kových programů očekává jeho pestrost a aktuálnost. Také by měl okamžitě žáky zaujmout či pobavit. Velmi důležitá je také srozumitelnost a u některých škol rozhoduje i jeho cena. Ideální se zdá být cena okolo 30 korun za žáka. Ekologické výukové programy se často vyznačují mezipředmětovým přístupem, a jsou tak vhodné i do dalších předmětů, než je jen přírodopis či biologie a příbuzné předměty. Ekologické vzdělávání se učitelé snaží vkládat mimo jiné i do výtvarné výchovy, občas i do cizích jazyků nebo do českého jazyka. Během výuky se však učitelé potýkají i s několika problémy. Trápí je například nedostatek času, který na výukové programy mají. Většinou mu mohou věnovat pouze jednu vyučovací hodinu. Nezbývá jim tak čas například na terénní exkurze, práci v přírodě nebo na vycházky. Environmentální vzdělávání učitelů nější dny od pondělí do čtvrtka. Většina dotazovaných by se jich však nezúčastnila na více než jeden den. Učitelé by je ani nechtěli absolvovat o prázdninách, preferují klasický pracovní den. V některé pracovní dny ale někteří dotazovaní odpověděli, že se potýkají s problémem neuvolnění na semináře. Ve školách je nedostatek pedagogů, proto si učitelé nemohou dovolit odjet na celodenní vzdělávání, natož na několikadenní. Dobrá nabídka a obětavost učitelů Dotazovaní v anketě dostali prostor i k ostatnímu sdělení a vyjádření. Nejčastěji děkovali za stávající nabídku výukových programů ve Zlínském kraji. Nabídka je z jejich pohledu dostačující. Navíc si velmi pochvalují i vzdělávací semináře, které jsou pro ně příjemně stráveným časem, při němž získají řadu cenných a zcela nových informací. Řada z nich však také poukázala na to, že pedagogové se oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na školách věnují nad rámec svých úvazků a obětují této výuce mnoho svého volného času. Aktivity na školách konají zcela dobrovolně. Dotazníkové šetření posloužilo především při tvorbě nových nabídek výukových programů. Sdružení Ledňáček a Líska výsledky průzkumu dále využijí také při plánování svých aktivit a při organizaci dalších vzdělávacích seminářů pro pedagogy. Na základě získaných odpovědí mohou některá střediska ekologické výchovy zlepšovat své stávající V rámci dalšího vzdělávání by učitelé uvítali konkrétní témata. Některé zajímá například proces recyklace, využití přírodních materiálů, odpady nebo programy, které sbližují člověka s přírodou. Velmi často se objevovaly také odpovědi, v nichž by učitelé uvítali programy zaměřené na citovou a osobnostní výchovu, vzdělávání v oblasti komunikace či sebepoznání nebo rozvoj emoční inteligence. Ojediněle učitelé žádají v rámci vzdělávání také kurzy zaměřené na psaní projektů. Pro vzdělávací programy jsou nejvhodprogramy a nabídky. V některých odpovědích lze totiž vyčíst řadu podnětných návrhů. Lidé stále častěji požadují také kvalitnější didaktické a pracovní pomůcky. Učitelům chybí také internetová podpora, kde by si mohli například stahovat pracovní listy nebo různé zábavné hry a soutěže. Velký zájem je také o terénní vzdělávací programy pro žáky a studenty, ať už jednodenní, či vícedenní. Mgr. Michaela Bradová, upraveno (red) Kontakt: VZPOMÍNÁME Po těžké nemoci zemřela ve svých 75 letech nestorka ekologické výchovy a její neúnavná propagátorka, paní Květa Burešová. Pojďme si připomenout, čím se tato skvělá pedagožka zapsala do našich vzpomínek. Květoslava Burešová vystudovala Pedagogický institut Jihlava, aprobace biologie, pěstitelské práce a tělesná výchova. Učila na Základní škole v Kněžicích u Třebíče ( ). V roce 1973 založila přírodovědný oddíl Mladých ochránců přírody, později s manželem Stanici mladých přírodovědců. V roce 1988 na tuto činnost navázala místní organizace Českého svazu ochránců přírody v Kněžicích, jejíž předsedkyní byla až do své smrti. V roce 1991 stála u zrodu Střediska ekologické výchovy Chaloupky, kde byla programovou vedoucí do roku Za svoji tvůrčí pedagogickou činnost a dlouholeté prosazování a realizaci praktické ekologické výchovy dětí, mládeže a učitelů získala několik ocenění: II. cena XXX. ročníku ústředních pedagogických čtení (1985), Nestor ekologické výchovy (Uherské Hradiště 1997), Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy (1999), Cena ministra životního prostředí (2004). Byla autorkou a spoluautorkou řady metodických publikací a pomůcek: Hurá z lavic do přírody 1 3, Ekologická výchova na ZŠ, Odpady problém nás všech, Učitelské lístky, Nápady pro mrňata a škvrňata, Seznamujeme se s léčivými rostlinami atd. Již od své pedagogické praxe na ZŠ Kněžice byla propagátorkou využití školních zahrad pro ekologickou výchovu a pro všechny vyučovací předměty. V roce 1995 uspořádala první celorepublikový seminář na toto téma, později zavedla tradici Toulavých autobusů po školních zahradách nejen v České republice, ale také v zahraničí. Snaha o podporu, zachování a využití školních zahrad pro výuku na školách vyvrcholila publikací Učíme se v zahradě, která vyšla v roce Měla ještě své plány, odešla z plné práce. Ani ve svých 75 letech nešla do penze. Stále připravovala nové projekty, školila jiné pedagogy, předávala zkušenosti. A kdyby se mohly zpřítomnit všechny děti mateřských a základních škol, kterým svým působením udělala jejich život ve škole hodnotnější a zajímavější, byly by to velké zástupy. Její místo zůstane citelně prázdné. Odešla a bude všem velice scházet jako špičková odbornice, kolegyně, přítelkyně, jako člověk. Jiří Bureš, (Ekocentrum Paleta) a pracovníci kanceláře SSEV Pavučina 19

20 DIDAKTIKA ZABIJÁK HLUK Pro žáky především z brněnských a jihomoravských škol nabízí psycholožka Zdeňka Židková (www.psvz.cz/zidkova/stophluku) hodinovou interaktivní besedu na téma škodlivosti hluku a jeho následků pro mladou generaci. Obsahem programu Zabiják hluk je: Co je zvuk, co je hluk? Teoretický úvod. Stručné seznámení se stavbou ucha na modelu. Zvuky škodlivé pro sluch. Zvuky škodlivé pro celý organismus. Soutěže, brainstormingy, hry. Ukázky měření hlukoměrem prezentace různých hluků a jejich měření hlukoměrem. Tématem celého projektu Zabiják hluk, v jehož rámci vznikl i stejnojmenný výukový program, je problematika nadměrného hluku a jeho negativního působení na fyzickou a psychickou kondici člověka. Projekt se zaměřil především na hluk odstranitelný bez technických pomůcek a dalších investičních vkladů (zejména hluk hudební, hudební zvuková kulisa, zábavná pyrotechnika). Cílem je informovat o negativních účincích hluku a možnostech, jak se bránit a jak aktivizovat veřejnost, aby lidé sami chtěli a dokázali snižovat hladinu hluku ve svém okolí. Snahou je přispět k vyvolání atmosféry společenské nepřijatelnosti hlukového smogu jakožto zdroje fyzického a psychického poškození organismu a motivovat občany k sebeobraně proti nadměrnému hluku ve svém okolí. Program Zabiják hluk postoupil do evropského finále soutěže Zlatý decibel Připravili jsme pro vás malou ochutnávku... Všudypřítomný hluk Hluk je každý nechtěný zvuk, který má rušivý nebo obtěžující charakter, nebo který má škodlivé účinky, a to bez ohledu na jeho intenzitu, která v mnohých případech nehraje hlavní roli. Pro někoho příjemný zvuk např. oblíbená hudba je pro jiného nesnesitelně obtěžující hluk. Podle odborníků WHO hladina hluku přesahující 50 db lidi obtěžuje, vede k rozmrzelosti a neurotickým potížím. Když dosahuje 55 a více db, působí rušivě, a může již dokonce snižovat výkon a zvyšovat chybovost. Dlouhotrvající hluk nad 80 db může natrvalo poškodit vláskové buňky vnitřního ucha. To se týká zejména vyznavačů diskoték, sportovního motorismu, střelců a pracovníků v hlučném prostředí. Účinky hluku na člověka Vnější poslechový účinek V literatuře se cituje velký počet psychofyziologických následků hluku. Nejdůležitější z nich se projevuje v psychologických stresech a zejména na vyšších úrovních, v kardiovaskulárních reakcích. Také se ale uvádějí a jsou dokumentovány vlivy na duševní zdraví a vliv na výkonnost a produktivitu. Výzkum k těmto otázkám pokračuje. Obecně lze říci na základě současné úrovně poznatků, že vystavení hluku působí jako stresový faktor na zdraví, protože může vést k měřitelným změnám např. krevního tlaku, srdečního rytmu, vasokonstrikce, činnosti endokrinního systému a zvýšení podílu lidí s duševními chorobami. Interference s komunikací Hladiny hluku vyskytující se na ulicích, zahradách, balkonech ruší řeč. Když je hladina hluku uvnitř budov taková, že je nutno zavírat okna, má-li se udržet konverzace, vnější nepřetržitý hluk dosahuje 70 db(a). Všeobecně se uznává, že by hladiny v domech neměly přesáhnout db(a), které jsou však často překračovány hlukem z dopravy, a to i při zavřených oknech. NA CO MÁ HLUK VLIV V ORGANISMU ČLOVĚKA? na tep a krevní tlak na hladinu cukru v krvi na hladinu inzulínu v krvi na hladiny stopových prvků, zvláště hořčíku na prokrvení periferií těla, prokrvení kůže na pohybovou kordinaci na zrakové funkce snižuje schopnost vnímat podněty na okraji zorného pole na paměť zhoršuje schopnost vštípivosti a vybavování poznatků na pozornost rozptyluje pozornost na myšlení zhoršuje schopnost tvůrčí a strategické práce na únavu na emoční stavy agrese, podrážděnost na imunitní systém snižuje obranyschopnost na vnímání stresu zvyšuje riziko chorob ze stresu (žaludeční vředy, infarkty apod.) VLASTNÍ A CIZÍ HLUK Hudba, rachejtle, ohňostroj, hlučný večírek v případě, že chcete odpočívat nebo spát, jde o cizí hluk! Štěbetání ptáčka, klepání, tichá hudba v případě, že jste přecitlivělí, jde o cizí hluk! A případ, který všichni znáte to co vám nevadí (vaše vlastní decibely při chrápání), je pro jiné cizí hluk! Narušování spánku Rušení spánku začíná na hladinách hluku 30db(A) při stabilním nepřetržitém hluku doléhajícímu ZVUK JAKO POPRAVČÍ k uším spícího. Za zvláštních okolnos- tí mohou rušit spánek i hladiny nižší. Nejdůležitější Do široké škály způsobů, jimiž lze odsouvání parametr vystavení hluku pro narušozence na smrt poslat na věčnost, přispěli spánku je však maximální vystavení hluku kdysi dávno svou rafinovanou specialitou ve špičce, která ukazuje na závažnost hluku Všeobecné obtěžování i Číňané. Provinilce přivazovali pod velký z nákladních aut a letadel v obytných oblastech Méně specifický, nicméně závažný násle- zvon, který kat posléze rozhoupal. O dalný v noci. Ze závěrů studií lze odvodit obecdek z hluku v prostředí je, že jednoduše ruší ší se už postaraly zvukové vlny: vyvolaly poznatek, že k zajištění nerušeného a obtěžuje lidi. Pocit obtěžování ústí nejen do v organismu tak silný stres, že ochromil spánku by maximální narušení spánku a interference komunikací, krevní tlak, oběh i dýchání, takže člověk hladina tlaku zvuku neměla ale také do nesnadněji definovaných pocitů zanedlouho v bolestech zemřel. Už tenkrát přesáhnout 45 db(a). Většina být rušen a dotčen při jakékoli činnosti Číňané věděli, že hluk je spolehlivý zabiják. studií konstatuje zhoršení a v průběhu doby odpočinku. nálady nebo takové sym- Zdroj: Mladá fronta Dnes ptomy jako vyčerpanost, bolesti Emoční hluk hlavy, nervové žaludeční potíže tam, kde se těžká doprava vyskytuje v noci a jsou překročeny Důležité je, z jakého zdroje hluk pochází: nebo ho způsobuje někdo z blízkých, oblí- 20 doporučené hodnoty. lépe snášíme hluk, který způsobujeme sami bených či respektovaných lidí nebo hluk od

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004

č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 č íslo 1 roč ník 2 leden 2004 Mapa v pohybu PokR znamená Pokorou k rovnováze Good governance je dobrá vláda Stavíme město z krabic Test: Jaký je váš ekologický rozhled? Formaldehyd je všude Když nemusíte

Více

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST ČÍSLO 5 ROČNÍK 8 ŘÍJEN 2010 HLAVNÍ TÉMA MÉDIA VÍTĚZ MEZI ZELENÝMI KOMIKSY PRÁVO VĚDĚT SOUKROMÝ ŽIVOT MEDVĚDŮ ETICKÁ VÝCHOVA NOVÁ MÉDIA V NÁRODNÍM PARKU OBKLOPIT SE PŘÍRODOU JE

Více

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst

Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Udržitelná a bezpečná doprava - kam pro inspiraci? praktické informace a ukázkové příklady ze Zdravých měst Tato publikace byla vydána k 10. výročí konference Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji

Více

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA

21 PILÍŘŮ PRO CYKLISTICKOU INFRASTRUKTURU UPLATNĚNÁ METODIKA OBSAH: ÚVOD 5 1 ZAPOJENÍ VĚŘEJNOSTI 7 2 CYKLISTIKA V ŠIRŠÍM KONTEXTU 8 A CYKLISTIKA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 8 B CYKLISTIKA A MOBILITA 9 C CYKLISTIKA A KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP VE STRATEGICKÉM PLÁNOVÁNÍ 10 D CYKLISTIKA

Více

Č ÍSLO 4 ROČ NÍK 5 ZÁŘ Í 2007 Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST. hlavní téma: PRŮMYSL

Č ÍSLO 4 ROČ NÍK 5 ZÁŘ Í 2007 Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST. hlavní téma: PRŮMYSL Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 4 ROČ NÍK 5 ZÁŘ Í 2007 hlavní téma: PRŮMYSL INDUSTRIÁLNÍ STOPY BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL VZESTUP A PÁD FREONŮ NA FIREMNÍM WEBU HLEDEJTE ZPRÁVU O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ JAK HOMO

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA 2010 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA CHYTŘEJŠÍ MĚSTA JAKO EVROPSKÉ TÉMA JAK MŮŽE EVROPSKÁ UNIE OVLIVNIT INTEGROVANÝ A INTELIGENTNÍ RŮST MĚSTSKÝCH OBLASTÍ Tento informační dokument připravil Svaz měst

Více

těšínské Informační dvouměsíčník města Český Těšín

těšínské Informační dvouměsíčník města Český Těšín ročník V číslo 4 19. SRPNA 2011 těšínské Informační dvouměsíčník města Český Těšín LISTY Cyklostezky ve městě Český Těšín má ideální polohu, radnice toho chce využít strana 4 Převor Siostrzonek Rozhovor

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 III. Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. GLOBÁLNÍ A STRATEGICKÉ CÍLE CYKLOSTRATEGIE... 6 3. PODKLADY, VÝCHODISKA... 9 3.1 CYKLOSTRATEGIE

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

DOMOV HLAVNÍ TÉMA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST PŘÍLOHA: ENVIGOGIKA 1/2008 (ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ)

DOMOV HLAVNÍ TÉMA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST PŘÍLOHA: ENVIGOGIKA 1/2008 (ŽÁKOVSKÉ PORTFOLIO V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ) Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 6 ROČ NÍK 6 PROSINEC 2008 HLAVNÍ TÉMA DOMOV LIBERECKO: PŘÍKLAD EKOVÝCHOVY V DOMOVSKÉM REGIONU TAK TADY SEDÍ EKOPORADCE? ANKETA: O PROMYŠLENÝCH ROZHODNUTÍCH A NADĚLOVÁNÍ

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Českého svazu ochránců přírody

Českého svazu ochránců přírody 1/2011 ZPRAVODAJ Českého svazu ochránců přírody ochrana přírody a krajiny Pardubického kraje ÚVOD Zpravodaj, který se Vám dostává do rukou vydává Krajské sdružení ZO ČSOP Pardubického kraje díky podpoře

Více

2.3.1 ICT jako pomocník učitele... 12. 3.3.1 Cíle modulu profil absolventa kompetence... 21

2.3.1 ICT jako pomocník učitele... 12. 3.3.1 Cíle modulu profil absolventa kompetence... 21 1. ÚVOD... 8 1.1 Cíl práce... 8 2. METODY VÝUKY... 9 2.1 Tradiční výuka... 10 2.2 Názornost při výuce... 10 2.3 Výuka a ICT... 12 2.3.1 ICT jako pomocník učitele... 12 3 STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA VE VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013 2020 Tento dokument vznikl v rámci projektu Central MeetBike, který je realizován prostřednictvím programu CentralEurope, který

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA 7 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad ČERVENEC 2013, ročník 15 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Teče tudy Botič Jindy klidný potok předvedl, jakou sílu v sobě skrývá. Zaútočil

Více

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 3 Březen 2015 Ročník XXIV městská část zpravodaj osobnost měsíce Rozhovor s Petrem Horkým na str. 24 26 Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce.

Více

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ

Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Disertační práce Začlenění urbanistických témat ve výuce ZŠ Doktorský studijní program : Architektura a urbanismus Studijní obor : Urbanismus a územní plánování Fakulta architektury ČVUT Praha Ústav prostorového

Více

hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 5 ROČ NÍK 5 LISTOPAD 2007 hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ ORGANIZACE JAKO ADOPTIVNÍ RODIČ ČESKO PROTI CHUDOBĚ ŠANCE NA ODSTRANĚNÍ EXTRÉMNÍ BÍDY

Více

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8

GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 GENEREL BEZMOTOROVÉ DOPRAVY PRAHY 8 pracovní verze Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Podklad pro veřejné projednání dne 27. 8. 2015 OBSAH Předmluva... 3 Výchozí předpoklady Generelu... 5 Programové

Více

PŘES PRÁH 4/2011 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ

PŘES PRÁH 4/2011 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ŠETRNÁ DOPRAVA PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ PŘES PRÁH ČTVRTLETNÍK NA PODPORU ŠETRNÉ A ZDRAVÉ DOPRAVY DĚTÍ VE MĚSTĚ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY PRAŽSKÉ OVZDUŠÍ ŠETRNÁ DOPRAVA 4/2011 Ř E S P R Á H Cítíte se na svých cestách bezpečně a pohodlně? Mohou

Více

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Zpracováno pro: Kontaktní adresa: Kraj Vysočina Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava Zpracovatel: KP projekt s.r.o., Riegrova

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR

NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR NÁRODNÍ STRATEGIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY ČR OBSAH Slovo ministra dopravy 3 Usnesení vlády České republiky 4 Úvod 5 1. Popis současného stavu profil ČR 6 2. SWOT analýza 24 3. Priority a cíle 26 Priorita

Více

č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004

č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004 č íslo 6 roč ník 2 prosinec 2004 h l a v n í t é m a : U D R Ž I T E L N Á S P O T Ř E B A Green Catering Spolehlivé, zavádějící a nevěrohodné ekoznačky Pětasedmdesátikilový mobil Jak (ne)nakupovat Malá

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

Odpadové hospodářství města Brna a komunikace ve vztahu k veřejnosti

Odpadové hospodářství města Brna a komunikace ve vztahu k veřejnosti Expertní analýza na téma: Odpadové hospodářství města Brna a komunikace ve vztahu k veřejnosti Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Odpadové hospodářství

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE 2011 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE POZNEJTE, JAK MĚSTA MODERNIZUJÍ ÚŘADY A ZKVALITŇUJÍ SLUŽBY ZA POMOCI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Tento informační dokument připravil

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

Strategický plán UDRITELNÉHO ROZVOJE. širšího regionu Èeského krasu. (Strategický plán udritelného rozvoje regionu Èeského krasu) (SPUR ÈK) - 1/48 -

Strategický plán UDRITELNÉHO ROZVOJE. širšího regionu Èeského krasu. (Strategický plán udritelného rozvoje regionu Èeského krasu) (SPUR ÈK) - 1/48 - Strategický plán UDRITELNÉHO ROZVOJE širšího regionu Èeského krasu (Strategický plán udritelného rozvoje regionu Èeského krasu) (SPUR ÈK) - 1/48 - - 2/48 - STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ŠIRŠÍHO

Více