Soubor FormC_Template.xls

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soubor FormC_Template.xls"

Transkript

1 Soubor FormC_Template.xls Zpracování dat z deníku zakázek, údajů mzdové účtárny, faktur a timesheetů do Form C Participant Portálu 7.RP EU Zdeněk Brož

2 Obsah Cíl Projekt HealthyMinorCereals Finanční manažer Podklady pro Form C Soubor Excel FormC_Template.xls Informace pro partnery projektu 2

3 Cíl Vytvořit systém zpracování dat do formy vhodné pro: 1. Vkládání dat do formuláře Form C v ECAS Participant portálu 2. Přípravu tabulky dokladů pro vracení DPH 3. Výpočet režijních nákladů ústavu z projektu 4. Dlouhodobou archivaci dat pro účely následných auditů a technických kontrol EK 5. Přípravu manuálu zejména pro partnery projektu, kteří nemají zkušenosti s účastí v projektech RP EU 6. Částečně jako zdroj dat PersonMonths pro informační systém projektu EMDESK (zakoupena licence) 3

4 HealthyMinorCereals Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Koordinátorka Ing. Janovská PhD. 16 partnerů, 3 partneři jsou z ČR Doba trvání 60 měsíců Integrovaný projekt, 12 Work Packages VÚRV se podílí na 9 WP (24 pracovníků), vede 2 WP VÚRV se účastní aktivit A (RTD) a C+D (MGT a OTH) Celkový rozpočet projektu 6,5 mil. Euro Rozpočet VÚRV 902 tis. Euro (2x audit) Rozpočet dalších 2 partnerů z ČR tis. Euro konec 1. období projektu (18 měsíců) 4

5 Finanční manažer Založení 2 zakázek pro aktivity A, C+D a 1 pro režii VÚRV není zapojen do aktivity B (Demonstration, WP 9) Kick-off meeting přednáška finanční a věcný reporting Vytvoření timesheetů (výkaz odpracovaných hodin) Předplatba ve 2 splátkách (Consortium Agreement) Hlášení o nákladech Form C po 8 měsících trvání projektu prostřednictvím DRAFT Form C Druhá část předplatby GA meeting Budapešť přednáška finanční reporting Vytvoření FormC_Template.xls Návod na vyplňování Form C, doba 1 měsíc na zpracování, nabídka zaslat DRAFT ke kontrole Kontrola Form C před odesláním EK plán vs. skutečnost 5

6 Podklady pro Form C Účetní osnova Deník zakázek (DZ) s výstupy ve formátu PDF a Excel Položka nákladu s DPH se v deníku objeví dvakrát. Jako hodnota DPH a podruhé jako náklad bez DPH Problém s DZ: mzdové náklady jsou uváděny souhrnně po odděleních, nejsou uvedeny odpracovaná hodiny pracovníků na jednotlivých WP Odpracované hodiny a mzdové náklady pracovníků získáváme od personálního a mzdového oddělení Každý pracovník vyplňuje měsíčně timesheet s údaji o odpracované době a činnosti, kontrola koordinátorkou a elektronická archivace 6

7 Princip FormC_Template Sloučení 8 sloupců dat z deníku zakázek s 11 sloupci formuláře Form C (Activity, Personnel costs, Subcontracts, Other direct costs) Other direct costs - kategorie: Durable eq., consumables, travelling, computing, other costs Listy Excelu A3, A4, A5 a CD3, CD4 a CD5 se týkají let 2013, 2014 a 2015 a aktivit A a C+D 7

8 Sloupce datv šabloně žlutá barva = Deník zakázek, zelená barva = Form C A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U A B C D E F G H I J Sheet Name Č Item úkol Task účet Subaccount oddělení Dept. datum Date kod Code popis Description MD Debit CZK DAL Credit CZK K L M N O P=I/Coeff Q R S T U Euro Euro VAT Other costs Explanation Form C Activity Cost Types (decimal (decimal Refund Categories (English) comma) point) WP Note X YES YES A Personnel N/A x NO NO B Subcontracts N/A?? C OtherCosts Consumables D OtherCosts DurableEq? OtherCosts Travelling OtherCosts Computing OtherCosts Other OtherCosts N/A OtherCosts? 8

9 Seznam povolených hodnot Sloupce K až O jsou rozhodovací indikátory V šabloně kliknout na první řádku dat daného sloupce a zvolit si zdroj povolených hodnot např. na úvodním listu Použít: DATA/Ověření dat/nastavení/seznam/zdroj K L M N O VAT Refund Form C Activity Cost Types Other costs Categories NO NO A Personnel Consumables YES YES B Subcontracts DurableEq?? C OtherCosts Travelling D? Computing? Other N/A? 9

10 Příprava listů A a CD (1) V šabloně Template se do aktivních buněk K-O vloží otazníky (?) a oblast K-O se pomocí uchop/táhni zkopíruje přes potřebný počet řádek Ze šablony Template se připraví kopie a ty se přejmenují na listy A3, A4, A5, CD3, CD4 a CD5 Do jednotlivých listů se zkopírují data z deníků zakázek pro příslušné roky Ve sloupci A se uvede název listu (A3 atd.) Ve sloupci B se uvede pořadové číslo řádky v listu Údaje ve sloupcích K-O a R-T se vyplní podle údajů na fakturách a dalších dokladech 10

11 A B D E F K L M N O U Sheet Name Č Item účet Subaccount oddělení Dept. datum Date VAT Refund Form C Activity Cost Types Other costs Categories X A4 1 DPH YES NO A OtherCosts Consumables A4 2 Spotřeba osiv NO YES A OtherCosts Consumables A4 3 Spotřeba hnojiv NO YES A OtherCosts Consumables A4 4 Spotřeba ost.všeob.materiál NO YES A OtherCosts Consumables A4 5 Oprava a udržování NO YES A OtherCosts Consumables A4 6 Cestovné tuzemské NO YES A OtherCosts Travelling A4 7 Cestovné zahraniční NO YES A OtherCosts Travelling A4 8 Náklady na reprezentaci NO YES A OtherCosts Consumables A4 9 Vložné NO YES A OtherCosts Other A4 10 Ostatní služby NO YES A Subcontracts N/A A4 11 Náklad zahr.návštěva NO YES A OtherCosts Travelling A4 12 Hrubá mzda NO NO A Personnel N/A A4 13 Odměna fond ved. NO NO A Personnel N/A A4 14 SP+ZP NO NO A Personnel N/A A4 15 FKSP NO NO A Personnel N/A A4 16 Kursové ztráty NO NO A OtherCosts N/A A4 17 Pojistné NO YES A OtherCosts Travelling A4 18 Poplat./KB/vedení účtů NO NO A OtherCosts N/A A4 19 Jiné ostatní náklady (např. haléřové NOvyrovnání) A OtherCosts N/A A4 20 Poplatky ČNB NO NO A OtherCosts N/A A4 21 Kursové zisky NO NO A OtherCosts N/A A4 22 dotace 7.RP NO NO A OtherCosts N/A A4 23 VN - polní výroba NO YES A OtherCosts Other A4 24 VN - celopodniková režie NO NO A OtherCosts N/A A4 25 VN Ostatní služby NO YES A OtherCosts Other 11

12 Příprava listů A a CD (3) U položek DPH, u nichž se bude žádat FÚ o vrácení, označíme YES ve sloupci K (VAT Refund) U všech položek DPH označíme NO ve sloupci L (Form C) U položek Personnel costs označíme NO ve sloupci L (Form C). Sloupce M-S jsou jasné a není je třeba komentovat Sloupec T (Note) je vyhrazen pro osobní poznámky Sloupec U slouží jako indikátor zápisu do Form C 12

13 Sloučení dat do SUM a řazení dat Data ze všech listů se zkopírují do listu SUM a vytvoří se další pracovní kopie SUM (2). Data v listu SUM (2) seřadíme zadáním DATA/Seřadit podle: FormC (Z to A), Activity (A to Z), CostTypes (A to Z), Categories (A to Z), Datum/Date (A to Z) Z výsledku se vytvoří další pracovní kopie SUM (3) a v ní se odstraní řádky s NO ve sloupci L (FormC) Následně se vloží data Personnel costs pro jednotlivé WP z dat mzdové účtárny a timesheetů Rok Měsíc Poř. č. Zakázka Pracovník Útvar Hodin Tarif mzda Osobni ohodn. Odměny, náhrady SP firmy ZP firmy CELKEM Kč WP 13

14 Závěrečné úpravy v SUM (3) Přepočet CZK na Euro (P=I/Coeff) Konverze čísel s desetinnou čárkou na čísla s desetinnou tečkou pomocí příkazu Najít/Nahradit v programu Word Lze umístit na 1 monitor po skrytí nepotřebných sloupců v tabulce Excel pro vkládání na Participant Portál Lze použít 2 monitory a samostatně na nich FormC_Template a Participant Portál 14

15 Copy/Paste data z tabulky Excel do Form C 15

16 KONEC Děkuji za pozornost. 16

17 17

18 18

19 19

20 20

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1

Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn. Tabulka č. 1 List č. Počet listů tabulky č. 1 Platné znění vyhlášky o bateriích a akumulátorech s vyznačením navrhovaných změn Příloha č. 3 k vyhlášce č. 170 /2010 Sb. Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

12 kroků k úspěšnému podání Žádosti o platbu

12 kroků k úspěšnému podání Žádosti o platbu 12 kroků k úspěšnému podání Žádosti o platbu Tato krátká příručka slouží jako jednoduché vodítko, jak podat Žádost o platbu (dále ŽoPl) projektu v rámci OPPI. Naleznete zde úvodní informace a ve 12 krocích

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2010 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2010, release 9600 Příručka popisuje program

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Vkládání a tisk projektů IGS VŠCHT Praha 2015. Stručný návod pro navrhovatele Badatelských výzkumných projektů (A-2)

Vkládání a tisk projektů IGS VŠCHT Praha 2015. Stručný návod pro navrhovatele Badatelských výzkumných projektů (A-2) Vkládání a tisk projektů IGS VŠCHT Praha 2015 Stručný návod pro navrhovatele Badatelských výzkumných projektů (A-2) Přihlášky se podávají elektronicky v aplikaci IGA Interní grantová agentura, která je

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky:

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky: Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...3 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 10. 4.2009 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční

Více