White Paper Mobilita v podnikání. Svět IT se neustále mění.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "White Paper Mobilita v podnikání. Svět IT se neustále mění."

Transkript

1 White Paper Mobilita v podnikání Svět IT se neustále mění. 1

2

3 Obsah 4 1. Úvod 6 2. Současný stav 8 3. Trendy Zkušenosti Strategie mobility: spektrum a hranice Správa zařízení Správa nákladů Profesionální služby Případové studie Obchodní firma optimalizuje obchodní procesy 5.2 Optimalizace procesu řešení problémů 6. Pojmy 7. Zdroje 8. Obrázky 3

4 1. Úvod Globalizace přichází v mnoha podobách: odborníci v různých zemích spolupracují v projektových týmech, podniky hledají pro své sourcingové strategie partnery po celém světě a potenciální zákazníci jsou kdekoliv, nejen v bezprostřední blízkosti podniku.! Na cestách jsou především odborníci a zkušení zaměstnanci. A potřebují přistupovat ke svým pracovním nástrojům kamkoliv cestují. Růst mezinárodní spolupráce znamená, že zaměstnanci musejí být rostoucí měrou mobilní. I v digitálním věku je přesto velká potřeba osobního kontaktu s obchodními partnery. V důsledku toho se očekává, že se v letech 2008 až 2023 objem letecké přepravy zdvojnásobí. Stále více času tráví mimo své pracovní stoly nejen obchodní zástupci, ale i řídicí pracovníci, manažeři a odborníci. Tito vysoce kvalifikovaní jedinci přispívají největší měrou k vytváření firemních hodnot. Jejich čas je drahocenný. Průzkum ve firmách odhalil, že je zadokumentováno jen 20 procent firemních znalostí. Zbývajících 80 procent se nachází v mozcích zaměstnanců. Firmy tak čelí výzvě jak tyto vědomosti zpřístupnit, i když jsou odborníci, kteří je mají, mimo kancelář. Růst mobility v Evropě % Nemobilní zaměstnanci Mobilní zaměstnanci Růst počtu mobilních zaměstnanců Hodnoty jsou uvedeny v milionech. Obr. 1. Zdroj: IDC, Worldwide Mobile Worker Population Forecast. 4

5 Před deseti lety spočívala mobilní řešení v tom, že každý zaměstnanec dostal firemní mobilní telefon. Ve světle nejnovějšího vývoje již toto jednoduché, na svou dobu efektivní řešení nestačí. Dnešní mobily jsou výkonnější a mají více funkcí než notebook před deseti lety a dostupnost širokopásmového znamená, že se lze k internetu připojit téměř všude. Nejnovější řešení mobility se již neomezují na telekomunikace: vstupují do světa IT. Profesionálové nyní mohou ze svých mobilních přístrojů přistupovat k aplikacím, které se používaly jen v kanceláři.! Firmy si mobilní aplikace osvojují daleko méně ochotně než spotřebitelé. Vzhledem k obrovské oblibě App Store od Apple lze omluvit názor, že jsou mobilní aplikace již dobře zavedeny na trhu. Byť je to částečně pravda, týká se to hlavně oblasti spotřebitelů, kde se nabízí široké spektrum řešení určených k osobnímu používání. iphony od Apple a chytré telefony s Androidem mají mnoho funkcí, které nadšeně přijala hlavně mladší generace. Situace se však velice liší pokud jde o firmy. Podniky dosud používají mobilní aplikace daleko méně než spotřebitelé. Začlenění chytrých telefonů do podnikové infrastruktury je složitý úkon. Je třeba brát v potaz mnoho bezpečnostních požadavků a nároků na vzájemnou operační součinnost, přičemž požadavky na dostupnost musejí být stejně vysoké jako je tomu u kancelářského hardwaru a softwaru. Strategie chytré mobility proto musí splňovat dva požadavky: za prvé podporovat široké spektrum přístrojů a služeb, které splňují různá očekávání zaměstnanců, za druhé splňovat vysoké standardy bezpečnosti a zajišťovat kompatibilnost se standardizovanými rozhraními firmy. Jsou to do jisté míry vzájemně neslučitelné cíle, což vysvětluje, proč je tak obtížné začlenit mobilní přístroje do firemní infrastruktury. Vezměme si jako příklad podporu: čím více zaměstnanců používá daný typ přístroje či aplikace, tím méně stojí správa softwaru a/nebo podpory. Standardizace mobilního portfolia však výrazně omezuje rozsah uživatelských řešení šitých na míru. Jakmile dojde na výběr sítě, či ještě dříve, firma si uvědomí, že je v souvislosti s provozovatelem mobilní sítě nezbytně třeba použít strategii jednoho zdroje. Chytří poskytovatelé nabízejí spravovaná řešení mobility, která integrují rozhraní mobilní telefonie s IT infrastrukturou zákazníka a všechny aplikace, které na ní probíhají. Vytváří to základ pro kompletní integraci prostředí IT (end-to-end) s mobilními sítěmi. 5

6 2. Současný stav V mnoha firmách narůstá inventář mobilních přístrojů a s tím spojených nákladů. Přestože cena mobilních tarifů rok od roku klesá, prudce rostou náklady na správu a poskytování podpory mobilní infrastruktury. Trvale roste i používání mobilních dat. Jasnou strategii infrastruktury mobility a řešení šitá na míru zatím realizovalo málo firem. Typické je, že zaměstnanci používají přístroje, které nejsou oficiálně schváleny ani odpovídajícím způsobem podporovány. Vede to k emisím aplikací a k neefektivním strukturám podpory. A to na tom ještě není to nehorší. Nejběžnějšími problémy, se kterými se setkávají mobilní zaměstnanci zahrnují příliš složitý software, přístroje s omezenými funkčnostmi, nedostatečná integrace s firemními sítěmi, zdlouhavé správní procesy a pracovní toky, které nejsou v souladu se skutečnou mobilitou. Mnoha firmám chybí komplexní strategie mobility A když přijde na bezpečnostní rizika, je jim vystaveno mnoho firem. Přední společnosti pro výzkum trhu a poradenské firmy odhadují, že je v mobilních přístrojích umístěno minimálně 70 procent firemních dat. Avšak pouze jedna ze čtyř firem implementovala komplexní politiku správy a bezpečnosti.! Bez centrální správy může firma snadno ztratit přehled o tom, jaká citlivá či důvěrná data jsou uložena v přístrojích. Bez ústředního bodu správy může firma snadno ztratit přehled, o tom jaká citlivá či důvěrná data jsou uložena ve kterých přístrojích. Lze-li k firemním datům a aplikacím přistupovat ze jakéhokoli přístroje, je krajně obtížné prosazovat v rámci celého podniku pravidla bezpečnosti jako povinné šifrování přístrojů. Firma může ztratit přehled o tom, kde jsou uloženy důvěrné údaje. Je-li přístroj navíc ztracen nebo odcizen, organizace si nemůže být jista, zda byla všechna data dálkově odstraněna. Bez strategie mobility téměř nelze optimalizovat procesy administrace a náklady spojené se zavedením mobilních přístrojů tak zůstávají vysoké. Neexistuje-li oficiální politika určující, které chytré telefony jsou podporovány, pracovníci IT musejí případ od případu kontrolovat, zda lze typ přístroje začlenit do firemního prostředí a jaké služby je možno poskytovat. 6

7 Všechny strategie mobility nejsou vhodné Všechny strategie mobility byly v minulosti zaměřeny na shodu s jasně definovanými postupy ve smyslu přístrojů, aplikací a služeb odborníků IT. Úspěšnost těchto strategií se poměřovala pokud šlo o shodu úrovně služby, fungování obchodních procesů a nákladových trendů. Ke splnění vysokých požadavků na bezpečnost byla podporován jen velice malý a přísně kontrolovaný soubor přístrojů. Tento přístup zaměřený na kontrolu byl zpochybněn technologickými inovacemi a očekáváním uživatelů. Omezená volba ponechává uspokojování individuálních potřeb zaměstnanců malý prostor a přísně definované struktury ztěžují začlenění mobilních aplikací do pracovního toku. Tyto nevýhody vedou k neefektivním procesům a k nespokojeným uživatelům. Útvary IT jsou dnes postaveny před úkol vyhovět požadavkům uživatelů v rámci napjatého okruhu omezení. To volá po inovačních přístupech. Potenciál optimalizace kontraktů Firmy s globální působností čelí dalšímu problému, s nímž se musejí vyrovnávat: jejich strategie mnoha zdrojů vyvolávají různorodost regionálních a národních telefonních tarifů, často s velice různými sazbami. Některé z těchto tarifů platí několik let přesto, že jsou dostupné výhodnější alternativy a/nebo došlo k uživatelským změnám. Faktury jsou vystavovány v různých formátech, jazycích a měnách. Tato data se často nesoustřeďují v jednom ústředním bodu, což dále ztěžuje sledování individuálních typů nákladů nebo jejich přiřazování správným útvarům. Vyčíslení celkových náklady řešení mobility též dále komplikuje nedostatečná transparentnost.! Častou příčinou fakturačního šoku koncem měsíce jsou vysoké poplatky za roaming a nejasné smlouvy. Firmy, které rozvrhují své náklady, na druhé straně zažívají fakturační šok: neprůhledné kontrakty a přemrštěné roamingové poplatky mohou snadno zvýšit náklady na zaslání jednoho u ze zahraničí na desítky eur. Nadměrné používání se může projevit čtyř až pětinásobně vyššími poplatky. Když firma obdrží fakturu, je nemile překvapena a teprve potom dojde k poznání, že je prostě třeba náklady na mobilní telefonování kontrolovat. Stejné otázky jsou často spojeny s koncovými přístroji. Mnoho firem nemá ústřední bod správy, který by jim umožňoval sledovat všechny mobilní přístroje. Nákup, podpora a opravy zařízení jsou obvykle decentralizovány. Má to dvě nevýhody: zbytečné struktury správy a služeb za prvé vytvářejí vysoké náklady. Přístroje, v nichž jsou umístěna citlivá firemní data, mohou být na druhé straně ztraceny nebo odcizeny, aniž by si firma okamžitě uvědomila, k čemu došlo a mohla reagovat. Nejsou-li navíc důsledně uplatňovány či plněny požadavky na bezpečnost, může být vážně ohrožena bezpečnost společnosti. 7

8 3. Trendy Na trhu mobilních řešení v současnosti existují dva trendy: podniky se snaží zvyšovat produktivitu začleňováním služeb, které již zaměstnanci používají soukromě, do sféry obchodu. A trh mobilními přístroji se rychle mění. Mnoho firem, aby zajistily, že jim neunikne žádná inovace, se odmítá orientovat na jednoho prodejce. Začlenění inovací ze spotřebitelského sektoru. Zájemci o zaměstnání jsou v personálních agenturách často vyzýváni, aby určili nadpočetný předmět v souboru. V kontextu mobilních řešení, by mohl seznam zahrnovat Twitter, iphone, RIM a Skype. Snadná úloha: zatímco Twitter, iphone a Skype vzešly z individuálních potřeb domácích zákazníků a nyní pronikají na podnikový trh, RIM (Research in Motion) je v první řadě podnikovým produktem, který se snaží posílit postavení na spotřebitelském trhu. Firmy nově přebírají inovace ze spotřebitelského sektoru. Jedním z hnacích momentů může být skutečnost, že je stále obtížnější zcela oddělit práci od volného času. Lidé často pracují z domova a přinášejí na pracoviště užitečné přístroje a aplikace z jejich privátní sféry. Mnoho firem na tento požadavek reaguje tím, že začínají podporovat vybrané aplikace chytrých telefonů. Inovace, které touto cestou vstoupily do světa obchodu, zahrnují textové zprávy, mobilní připojení k internetu, Skype, mikroblogy (např. s Twitterem), YouTube, Wikipedia a široké spektrum aplikací pro iphony a přístroje, na kterých běží systém Android. Více než polovina společností podporuje osobní zařízení zaměstnanců. Jaká je vaše firemní politika IT pokud jde o podporu soukromých mobilních zařízení a chytrých telefonů na pracovišti (nezahrnuje notebooky)? IT podporuje všechna zařízení IT podporuje některé typy/modely osobních zařízení IT omezeně podporuje všechna osobní zařízení IT omezeně podporuje některé typy osobních zařízení IT nepodporuje žádné osobní zařízení Naše firemní politika zakazuje použitý soukromých zařízení 9% 11% 8% 14% 13% 15% 18% 16% 18% 15% 10% 18% 29% 31% 28% Nemáme oficiální politiku 3% 4% 3% 12% 14% 11% Všichni (N = 1009) Evropa (N = 382) S. Amerika (N = 627) Základna: Mobilní technologie a služby pro manažery ve firmách severní Ameriky a celé Evropy. Obr 2. Zdroj: Forrester Research Inc., Enterprise And SMB Networks and Telecommunications Survey, North America And Europe, Q

9 Firmy, které pozorně sledují inovační trendy a začleňují je do své firemní infrastruktury získávají oblibu zvláště mezi mladšími zaměstnanci. Aby se vyhnuly mezinárodním roamingovým poplatkům používají tyto podniky Skype ke snižování svých nákladů spojených s telefonováním a audiovizuálními přenosy. Hlavním faktorem, který navíc mnoho podniků motivuje k tomuto přístupu, je perspektiva zvýšení produktivity používáním aplikací jako jsou SMS, mobilní elektronická pošta a mobilní blogy ve firemní komunikaci.! Využívání spotřebitelských trendů pro podnikové účely je dvousečné: Facebook zaměstnance podněcuje ke komunikaci, může však též odvádět jejich pozornost od práce. Tyto nové aplikace však rovněž vytváří nové výzvy. Nové technologie nemusejí být kvůli výhradám přijímány v takovém rozsahu, jak by se očekávalo. A ne každý zaměstnanec spatřuje v nových možnostech výhody. Přílišná vzájemná konektivita a dosažitelnost může vést k častému vyrušování. Přes veškeré výhody mohou sociální sítě jako Facebook nebo další fóra snadno odvádět pozornost od práce, kterou je třeba vykonávat. Nové platformy a aplikace mohou navíc přinášet bezpečnostní rizika, viry a vytvářet nové možnosti ke krádeži dat a k průmyslové špionáži. Přístup vše nebo nic není řešením. Úplné izolování od inovací motivovaných spotřebiteli sice může zlepšit bezpečnostní situaci, ale vyřazuje zaměstnance z mnoha neformálních komunikačních kanálů. Tuto strategii uplatňuje jen velmi málo podniků. Volnější přístup k novým aplikacím může podporovat sdílení znalostí a zvyšovat spokojenost zaměstnanců, avšak má i výše uvedená rizika s ohledem na shodu a požadavky ochrany dat. Firmám nezbývá než věnovat pečlivou pozornost novým spotřebitelským trendům, vyhodnocovat nový vývoj a začleňovat nejužitečnější z nich v souladu s jejich specifickou obchodní strategií. Kvůli rychlému tempu změn na trhu to však není snadný úkol. 9

10 Rostoucí různorodost přístrojů. V současné době je na výběr z mnoha chytrých telefonů včetně Microsoft, Googlu a Nokie, nemluvě o Applu a RIM (BlackBerry), které se horečně snaží zvýšit svůj podíl na trhu. Soustředit se na jednoho prodejce je riskantní, protože konkurenti mohou přicházet s lepšími aplikacemi nebo atraktivnějšími podmínkami. Na tomto pozadí je radno podporovat a integrovat s prostředím firemních systémů různé platformy. Inovací kteréhokoli prodejce lze využívat rychleji a pružněji. Získávají i uživatelé, neboť si mohou vybrat přístroj, který nejlépe vyhovuje jejich zvyklostem a preferencím.! Trh se mění. Závislost na jednom prodejci chytrých telefonů je velmi riskantní záležitostí. Polovina všech podniků již podporuje dvě či více mobilních platforem. Přesto, že se jich většina soustřeďuje na BlackBerry, ostatní platformy náskok dohánějí. Chytré telefony: Trh prochází bouřlivým vývojem 2Q07. 2Q11. Ostatní (vč. Palm OS) 2,9 % Linux 2,4 % Ostatní (vč. Palm OS) 1,8 % Linux 10,1 % Windows Mobile 11,5 % ios 1,0 % Symbian 65,6 % Windows Mobile 5,0 % ios 14,2 % Symbian 41,2 % Research in Motion. BlackBerry (8,9%) Android 17,2 % Research in Motion. BlackBerry (18,2%) Smartphone OS 2007 Q Q2 Symbian 65,6% 41,2% Blackberry OS 8,9% 18,2% Android 0,0% 17,2% iphone OS 1,0% 14,2% Windows Mobile 11,5% 5,0% Linux 10,1% 2,4% Ostatní (vč. Palm OS) 2,9% 1,8% Obr. 3. Zdroj: Gartner, tiskové zprávy od září 2008 do srpna

11 4. Zkušenosti 4.1 Strategie mobility: rozsah a omezení Mnoho spotřebitelů má velký zájem o inovace a to je hnací silou šíření nových aplikací a úspěchu App Stres a podobných mobilních služeb. Jakmile se tito spotřebitelé stanou zaměstnanci očekávají, že se budou moci k těmto aplikacím připojovat i v práci. Současně jsou schopni pracovat s určitými úkoly IT a řešit problémy samostatně. Některé podniky to považují za výhodu, ostatní nechtějí svěřovat svému personálu zodpovědnost za hardware a software. Existují tři základní přístupy, každý s odlišným důrazem kontrola, spokojenost uživatelů a svoboda výběru. Většina podnikových mobilních strategií tyto tři prvky kombinuje.! Strategie mobility se mohou lišit v závislosti na různých úkolech specifických skupin zaměstnanců. Přístup motivovaný kontrolou. Hlavními aspekty tohoto přístupu jsou kvalita služby, vhodná podpora, velká bezpečnost a nízké náklady. Přístroje, kontrakty a aplikace jsou spravovány v souladu s přísnými pravidly a monitorovány jsou všechny činnosti. Zaměstnancům je povoleno činit málo rozhodnutí, pokud tomu tak vůbec je. Přistup motivovaný volbou. Hlavní je spokojenost uživatele. Přístup vedený volbou se hodí pokud chtějí mít zaměstnanci na výběr z velkého množství přístrojů a mají malé nároky ve smyslu aplikací a služeb. Zatímco je portfolio přístrojů kontrolováno jen volně, poskytované služby jsou z bezpečnostních důvodů často omezovány. Přistup motivovaný inovacemi. Podniky, které sledují tento přístup, povolují svým zaměstnancům větší nezávislost. Uživatelé jsou spokojeni s technologií a chtějí experimentovat s novými aplikacemi a službami s cílem optimalizace procesů. Firmy jim poskytují svobodu potřebnou k rozhodování. Podniky málokdy odmítají autorizovat nové přístroje, aplikace a žádosti o služby. Zaměstnavatelé si však ponechávají odpovědnost za kritické otázky jako bezpečnost a ochranu dat. Dodržování těchto požadavků se zjevně sleduje spíše směrnicemi a zásadami než omezováním používané technologie. 11

12 Následující tabulka ukazuje tři přístupy a porovnává jejich cíle, použitelnost a parametry provozu a správy infrastruktury mobility. Porovnání mobilních strategií Centrální řízení Možnost výběru Inovační přístup Primární cíl Úroveň služeb a bezpečnost Spokojenost zákazníků a bezpečnost Uživatelé s inovačním přístupem Portfolio aplikací Omezený výběr, vždy pečlivé rozhodování App Store se nepoužívá. Spravovaný rozsah aplikací s častým omezením např nebo tenký klient. Vybraný software dostupný přes App Store. Neomezeno. Dodatečné aplikace jsou dostupné bez omezení. Typický uživatel Zaměstnanci v terénu, zaměstnanci veřejné správy. Manažeři, kteří potřebují mobilní přístup. Výzkumníci, řada manažerů firem. Výběr zařízení Velmi omezeno Střední omezení (např. řada zařízení podporující HTML a ActiveSync). Zaměření na standardy Zařízení, platformy, aplikace Rozhraní a protokoly (např. ActiveSync a HTML). Alokace nákladů Všechny náklady řízené v IT Proměnlivé (náklady závisí na roli zaměstnance). Neomezeno Není Náklady jsou částečně v rozpočtu IT a částečně na zaměstnancích. Vlastník zařízení Firma Firma nebo uživatel Uživatel Ochrana dat a informací Odpovědnost firmy Firma a uživatelé sdílí odpovědnost Firma a uživatelé sdílí odpovědnost Obr

13 Vytváření mobilní infrastruktury K začlenění mobilních přístrojů do pracovních toků přes internet existuje mnoho cest. Nejčastěji jsou v mobilních přístrojích nasazovány základní kancelářské aplikace jako , kalendář a kontakty a data jsou automaticky synchronizována použitím Active Sync. Na mobilních přístrojích jsou od nedávna dostupné i aplikace založené na obchodních procesech jako CRM a ERP. Platí to i o funkčnosti Sharepoint a integraci s Unified Communication & Collaboration mezi koncovými přístroji a služby jsou zajišťovány mobilním middlewarem. Vede to ke zjednodušení procesů pomocí přímého přístupu k firemním datům. Znamená to, že lze aktualizovat záznamy v pohybu, což výrazně zvyšuje produktivnost mobilních zaměstnanců. Novým přínosem k portfoliu aplikací je centralizovaná správa mobilních přístrojů. Jejím účelem je poskytování přenosného zařízení, jako mobilních telefonů, subnotebooků a PDA se standardizovanými aplikacemi, daty a konfiguracemi z jednoho správního bodu. Veškeré výše uvedené vlastnosti na úrovni aplikací správa mobilních přístrojů, obchodní aplikace a funkčnost PIM/office jsou na další úrovni chráněny velmi bezpečným šifrováním a řešeními bezpečnosti. Jsou určeny k odvracení potenciálních útoků třetí strany, ztráty dat a dalšího ohrožení obchodních operací. Díky tomu lze do mobilního prostředí přes internet propojit řadu platforem od Androidu po BlackBerry. 13

14 Vytváření mobilní infrastruktury Intranet Správa mobilních zařízení Sybase Afaria Firemní aplikace SAP CRM SAP ERM Microsoft Sharepoint PIM ( , kontakty, kalendář) Microsoft Exchange Mobilní rozhraní Exchange Active Sync Mobilní vrstva Firewall Kryptování Proxy Server Internet Mobilní komunikace Chytré telefony, přístup k u kalendáři a kontaktům Mobilní komunikace: WLAN, GPRS, UMTS, Internet: kryptovaný přenos dat Správa mobilních zařízení: administrace a bezpečnost Push mail: napojení na zákaznický systém (exchange) Webový portál pro zpracování požadavků a změn Obr

15 Nasazení řešení pro správu mobilních systémů Všechny interní útvary IT nedisponují zdroji potřebnými k efektivní správě a poskytování řešení mobility. Pokud se navíc podnikům nepodaří implementovat odpovídající infrastrukturu bezpečnosti a správy, mohou být citlivá podniková data uložena v neschválených přístrojích. K vyloučení tohoto rizika je dobrou cestou vyčlenění (outsourcing) mobilní infrastruktury. Specializovaní poskytovatelé telekomunikací a IT služeb mají nejen technické znalosti k poskytnutí bezpečných řešení na výši dnešních výzev. Mají rovněž zdroje, aby mohli nabídnout standardizovaný přístup. Poskytovatel služeb sjednává roamingové poplatky s operátory mobilní telefonie, spravuje zařízení, pracuje s roll-outy a správou bezpečných aplikací, kontroluje faktury a přiřazuje náklady podnikovým jednotkám nebo individuálním zaměstnancům. Podniky takto mohou implementovat spolehlivá, bezpečná a inovační řešení mobility a mít prospěch z nízkých globálních poplatků a transparentních nákladových struktur. Řada firem řeší outsourcing mobilní infrastruktury Přijali jste nebo uvažujete o přijetí outsourcingu služeb mobilní infrastruktury a zařízení? 100% 80% 60% 40% 20% 0% Nákup a správa služeb Nákup a management aplikací Nákup a management zařízení Správa zařízení Již využito Ještě nezavedeno, ale bude zavedeno v příštích dvou letech Není zavedeno a ani se neuvažuje o zavedení Nevím Obr. 6. Zdroj: Ovum, The changing face of multinational mobility,

16 Komponenty řízené mobility. Řešení spravované mobility typicky sestává ze čtyř složek: Správa přístrojů zahrnuje celý životní cyklus zařízení: nákup přístrojů, opravy, řešení poruch, bezpečnost (výmaz dat ze ztracených přístrojů), a software a správu licencí. Správa operátorů zahrnuje sjednávání smluv s mobilními operátory, optimalizace sítí a poskytování smluv o úrovních služeb (SLA) Řízení nákladů zahrnuje plné a standardizované předkládání nákladů, přiřazování nákladů útvarům či zaměstnancům, analýzu potenciálních úspor a optimalizace ROI. Odborné služby zahrnují konzultační služby, řešení přechodu z pevných na mobilní sítě, implementace a integrace mobilních aplikací a poskytování standardizované podpory. Graf zobrazuje tyto složky s přiřazenými úkoly. Typické komponenty spravovaných mobilních prvků Profesionální služby Samoobslužný portál Help Desk Konzultace/ řešení Fix-Mobile konvergence Procesy pro mobilní podnikání Správa zařízení Nákup Provozní řízení Vyjednávání zakázky Řízení nákladů Konsolidace Break/Fix Síťové SLA Analýzy a jejich prezentace Sledování aktiv Hodnocení Identifikace uživatelů Bezpečnost (vzdálený zámek) Software (Audit a konfigurace; řízení aktualizací) Konfigurační management (Správa profilů; konfigurace služeb) Zpoplatnění (vč. interního) Řízení nákladů na služby Obr. 7. Zdroj: Ovum, The changing face of multinational mobility,

17 4.2 Správa přístrojů Více možností pro větší pružnost Demografické změny stěžují více než kdy jindy získávání specialistů. Personální útvary zápolí o omezenou skupinu mladých pracovníků. Kvalifikovaný personál se zvlášť těžce hledá v oboru špičkových technologií. Pokud jde o produktivitu a pracovní prostředí se firmy na tomto pozadí snaží plnit očekávání digitálních domorodců. Tito mladí lidé, kteří vyrůstali s internetem, jsou v technologii jako doma a kladou větší důraz na mobilitu a inovační aplikace než jejich předchůdci. Od svých zaměstnavatelů následně očekávají, že podpoří nové typy přístrojů a začlení do jejich pracovních toků inovační aplikace. Pokud se jedná o poskytování mobilních služeb, mohou firmy své zaměstnance rozdělit do skupin podle požadavků mobility. Chytré telefony založené na Windows Mobile jsou například vhodné pro zaměstnance pracující na směny. Pracovníci informatiky na druhé straně vyžadují širší výběr, zahrnující BlackBerry, iphone a přístroje založené na Symbianu a Androidu. Neodpovídá-li hardware poskytovaný firmou poslednímu technologickému vývoji, může se stát, že zaměstnanci požadují, aby byly podporovány jejich vlastní přístroje. Řešení správy mobilních přístrojů pomáhají podpůrným týmům IT s administrací tohoto velkého množství přístrojů a bezpečnostních linií. Správa mobilních přístrojů Řešení MDM podporující hromadné platformy (jako například od tržní jedničky Sybase) dovolují velkou rozmanitost přístrojů a nabízejí podporu závazným liniím bezpečnosti. Tato řešení umožňují efektivní správu zdrojů, distribuci a aktualizaci podnikových (obchodních) aplikací a úpravy nastavení přístrojů na dálku. Podporu lze provádět centrálně a napříč platformami. Ztracené přístroje lze dálkově zablokovat a vymazat. Při hledání řešení je nutno hledat vysokou úroveň integrace. Musí podporovat všechny přístroje používané v podniku a zahrnovat jeden portál pro jejich správu. Vztahuje se to na chytré telefony, notebooky a tabletové osobní počítače. Pro některé firmy může být přínosná integrace se správou aktiv. Umožňuje jim spravovat nejen mobilní přístroje, nýbrž též softwarové licence, záruky a náklady vztahující se k přístrojům jako například přídavná zařízení nebo opravy. Poskytuje to vyšší úroveň transparentnosti pokud jde o uživatelsky specifické služby a zajišťuje, že se nakupují jen takové přístroje a licence, kterých je momentálně zapotřebí. Řešení MDM navíc umožňují personálu IT poskytovat lepší podporu. Umožňují jim zjišťovat chyby na dálku a zodpovídat dotazy uživatelů aniž by bylo třeba přístroje přepravovat nebo shromažďovat. Efektivní politika bezpečnosti Rozšíření mobilních přístrojů urychlil pokles cen. Zvýšilo to však také bezpečnostní rizika, neboť v těchto přístrojích je uloženo stále více velice citlivých dat ve formě ů, dokumentů a aplikací. Chytré telefony lze kvůli jejich malým rozměrům ztratit snáze než notebooky a častěji se kradou. Bezpečnost dat se po řadě vážných poruch a závad stala žhavým mediálním námětem. Mobilní bezpečnost se následně stala důležitým námětem pro mnoho hlavních informatiků, kteří se snaží odvracet poškození pověsti svých firem. Strategie mobility musí v této době zahrnovat rozmanité bezpečnostní mechanizmy. Aplikace a bezpečnostní zásady jsou šity na míru rolím jednotlivých zaměstnanců v podniku. Stav mobilních přístrojů a instalovaných aplikací se sleduje. Pokud uživatel upraví bezpečnostní nastavení, nebo jestli určitý přístroj nepodporuje funkce vztahující se k bezpečnosti, je přístup k firemním zdrojům odepřen. Lze rovněž provádět dálkový výmaz ztracených přístrojů (viz výše). 17

18 4.3 Provoz a řízení nákladů Optimalizace sítí pomocí správy výkonnosti aplikací (Application Performance Management APM) Jsou-li služby dodávány z jednoho ústředního bodu je výkonnost sítě významným faktorem ovlivňujícím spolehlivost a dostupnost, jež má zásadní význam pro efektivní využívání aplikací. Strategie mobility odpovídající budoucím nárokům by tudíž měla zahrnovat řešení optimalizace sítě. Používání vyrovnávacích pamětí (catching), odstranění nadbytečných přenosů, komprimace a optimalizace často používaných aplikací může urychlit datový provoz o 20 až 50 procent. Existuje oblast, kde se mohou podniky mnoho poučit od poskytovatelů telekomunikačních služeb. Jednou z jejich základních schopností je co nejefektivnější využívání sítí. Více informací o optimalizací sítí naleznete v Bílé knize Správa výkonnosti aplikací (Application Performance Management). Komplexní smlouvy o úrovních služeb (end-to-end SLA) pro nepřetržitou službu Působí-li poskytovatel služby jako integrátor, který zodpovídá za celé řešení mobility, lze implementovat komplexní smlouvu o úrovních služeb (end-to-end service level agreement). V tomto případe jsou všechny mobilní přístroje, aplikace a úložiště dat pod trvalou kontrolou jednoho poskytovatele služeb. Pokud se poskytovatel dobře vyzná v integraci, může též monitorovat využívání šířky pásma a zajišťovat vysokou kvalitu služby. Další přínos odběru služeb z jednoho zdroje je komplexní a efektivní řešení problémů. Několik spolupracujících poskytovatelů se může vzájemně obviňovat za špatné výkony. Zákazníci se tomu mohou vyhnout pokud objednají komplexní řešení end-to-end. Znamená to, že mají pro veškeré otázky pouze jeden kontakt. Přínosy na straně nákladů Vezme-li se v úvahu počet plánů a kontraktů v různých zemích a dokonce oblastech, nemluvě o množství formátů účtů a jazyků, může být správa rozmanitých objednávek a faktur z celého světa skličujícím úkolem. Výpočet celkových nákladů vlastnictví řešení mobility může být obtížný zvláště pro nadnárodní firmy, protože to vyžaduje interní administrativní zdroje a znalosti. Poskytovateli komunikačních služeb lze případně svěřit sjednávání smluv s jednotlivými firmami a příjem a analýzu fakturačních dat. Poskytovatel služeb například může poskytnout centralizovaný portál pro objednávání přístrojů. Společně s inovační správou operátorů a nákladů to firmám umožňuje kalkulovat náklady podle oblastí či zemí. Mohou stanovovat počet smluv a s nimi související náklady a objevovat vznikající trendy. Centrálně lze spravovat všechny přístroje po celém světě, což napomáhá vývoji standardizovaných postupů. Při analýze nákladů a ve statistikách využívání mohou podniky nalézt cenné informace, jichž lze využít při sjednávání smluv. Firmy mohou navíc profitovat z integrace mobilních přístrojů do systémů ERP a HR. Výsledkem je transparentní struktura nákladů, která je shodná po celém světě a urychluje návratnost investic do řešení mobility. 18

19 4.4 Profesionální služby Základní složkou spravovaných služeb mobility, jež podtrhuje tři ostatní komponenty, jsou profesionální služby. Profesionální služby spojují různé aplikace na mobilních platformách. Jejich poskytování vyžaduje velké zkušenosti. Hlavní úkoly zahrnují konzultace, návrh a poskytování řešení konvergence pevných a mobilních sítí, implementaci a integraci mobilních řešení do podnikových procesů a poskytování komplexní (end-to-end) podpory. Konvergence pevných/mobilních sítí (FMC) Řešení FMC umožňují co nejhladší práci v pohybu. Zaměstnance lze zastihnout na jednom telefonním čísle na jejich kancelářském telefonu, mobilu, nebo doma. A mohou profitovat ze všech nejmodernějších funkcí PBX v jejich mobilu. Volá-li zaměstnanec zákazníkovi, zobrazuje se jen číslo telefonu v kanceláři, bez ohledu na to, z jakého přístroje zaměstnanec momentálně volá. Zdokonalené pracovní procesy díky portálovým systémům ECM Integrované řešení správy dokumentů firmám umožňuje snižovat objem dat uložených v mobilních přístrojích a výrazně snižuje datový provoz. Místo zasílání dokumentů v přílohách elektronické pošty se posílají jen odkazy (links). Příjemce jen klepne odkaz a stáhne si přílohu přes portál. Minulosti proto patří přeplnění schránek elektronické pošty a nejistota, který dokument je nejnovější. Toto řešení též zvyšuje bezpečnost, protože důvěrné informace již nejsou uloženy lokálně v různých přístrojích, ale stahují se přes centralizovaný server, což umožňuje implementaci mnohem přísnějších bezpečnostních přístupů. Vícenáklady spojené se ztracenými přístroji jsou omezeny jen na hodnotu samotného přístroje. 19

White Paper SAP inovace

White Paper SAP inovace White Paper SAP inovace Vysoce výkonné produkty pro efektivní a flexibilní řízení firmy. HANA TM in-memory technologie podniková mobilita cloud computing. Obsah 1. Úvod 5 2. SAP v kontextu práce s daty

Více

White Paper Nové přístupy k bezpečnosti cloudu

White Paper Nové přístupy k bezpečnosti cloudu White Paper Nové přístupy k bezpečnosti cloudu Obsah 1. Bezpečnost a cloud computing 1.1 Veřejný, hybridní a privátní cloud 1.2 Specifická legislativa ochrany dat v jednotlivých zemích 1.3 In-house provoz

Více

White Paper Udržitelný rozvoj a ICT. Úspora zdrojů a jejich efektivní využití

White Paper Udržitelný rozvoj a ICT. Úspora zdrojů a jejich efektivní využití White Paper Udržitelný rozvoj a ICT Úspora zdrojů a jejich efektivní využití Obsah 1. Úvod 5 2. Přidaná hodnota Zeleného ICT 6 3. Jak mohou podniky zvyšovat udržitelnost svého ICT? 9 3.1 Zelené ICT v

Více

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu

Cloud Computing - nové přístupy. Svět IT je v pohybu Cloud Computing - nové přístupy Svět IT je v pohybu 1 Obsah 5 7 7 8 9 12 12 12 12 15 15 16 17 21 25 26 28 30 1. Úvod 2. Cloud computing svět IT se mění! 2.1 Změny v ekosystému IT 2.2 Příklad Microsoftu:

Více

Bezpečnost cloud computingu

Bezpečnost cloud computingu Bezpečnost cloud computingu Jak bezpečně využívat výhody cloud computingu 1 Obsah 4 6 7 9 10 10 11 12 12 13 13 14 16 18 19 20 21 22 1. Úvod 2. Požadavky na bezpečnost cloud computingu oproti klasickým

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY

Vysoká škola ekonomická v Praze ANALÝZA FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH PŘECHOD MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ NA CLOUDOVÉ ECM SLUŽBY Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Vedoucí diplomové

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití

Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití Příprava na inovaci: Změny v IT organizaci vyplývající z nasazení řešení sjednocené komunikace a jejich úspěšné využití Obsah Úvod... 1 Sjednocení a změna... 2 Společnost Microsoft a sjednocená komunikace...

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2014 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2014 na platformě Microsoft Přehled vítězů a finalistů soutěže Cena generální ředitelky za inovativní přístup

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.5.2015 COM(2015) 192 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Strategie pro jednotný digitální trh

Více

Přehled aplikací a komponent SAP

Přehled aplikací a komponent SAP Lekce 5 Přehled aplikací a komponent SAP Co se v této lekci naučíte: Seznámíme vás s aplikacemi SAP Business Suite Poté přejdeme k řešením společnosti SAP pro malé a středně velké podniky Dozvíte se, jaké

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

Katalog řešení a služeb

Katalog řešení a služeb Katalog řešení a služeb Obsah 1. O S&T... 1 Profil společnosti... 2 Reference... 4 2. Datová centra... 5 Serverová virtualizace... 6 Virtualizace desktopů a aplikací... 8 Cloudová řešení... 10 Ukládání

Více

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Červen 2009 Karel PERZL Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Ekonomická informatika Podnikový informační

Více

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str.

The Blue Rose. NÁKLADŮstr. 4 ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ. PROJEKTY ZA T I T DNY I 13 LET str. 28. E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ V KOMERâNÍ BANCE str. The Blue Rose IBM âr fiíjen 2005 ibm.com/cz/bluerose ZNÁME CESTU KE SNÍŽENÍ NÁKLADŮstr. 4 > řešení > software > hardware > consulting POTRAVINY MUSÍ MÍT SVÒJ RODOKMEN str. 12 E ENÍ MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ

Více

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ERP a ekonomické systémy pro malé a střední firmy

Více

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft

Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015. Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Nejlepší řešení Microsoft Awards 2015 Přehled nejlepších IT řešení v České republice pro rok 2015 na platformě Microsoft Vážení partneři, do sedmnáctého ročníku prestižní soutěže Microsoft Awards přihlásili

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy PŘÍPADOVÉ STUDIE: Scania....................... 1 Automobilový průmysl Lorenc Logistic............... 2 Doprava Sodexo Pass.................. 2 Finance ČD Telematika............... 3 Informační technologie

Více

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu

Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 2010 Širokopásmové město Orientační plán pro veřejnou správu 01 02 03 04 ČÁST PRVNÍ Vysvětluje důležitost broadbandu pro samosprávu a objasňuje, proč je v této oblasti vhodná její aktivní účast... 6 ČÁST

Více

Barevné laserové tiskárny rychlejší a úspornější

Barevné laserové tiskárny rychlejší a úspornější Seriál: Bezpečně s datovými schránkami STRANA 40 V desátém díle seriálu se zaměřujeme na archivaci elektronických dokumentů CRM systémy pro malé firmy STRANA 36 Řešení realizovaná v cloudu mohou poskytnout

Více

Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. TÉMA Strana 10

Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. TÉMA Strana 10 WiMax proniká do Česka STRANA 38 Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. Přehled trhu: Elektronické formuláře STRANA 18 Moderní software nabízí flexibilní řízení

Více

THINK! Smarter Commerce: marketing a prodej pro dnešní svět. IBM CMO Study dává nahlédnout do myšlení marketingových ředitelů

THINK! Smarter Commerce: marketing a prodej pro dnešní svět. IBM CMO Study dává nahlédnout do myšlení marketingových ředitelů THINK! KLIENTSKÝ MAGAZÍN IBM ČESKÁ REPUBLIKA 1/2012 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA UMÍ DATA VYUŽÍT aneb jak skloubit procesy a předpisy, aby bylo možné občanům nabídnout pružný a rychlý servis Smarter Commerce: marketing

Více

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová

Komparace účetních software z pohledu podnikatele. Lucie Sekerová Komparace účetních software z pohledu podnikatele Lucie Sekerová Bakalářská práce 2014 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle

Více

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic'

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic' Vysoká'škola'ekonomická'v'Praze' Fakulta'informatiky'a'statistiky'' Katedra'informačních'technologií' '! Studijní!program!:!!Aplikovaná!informatika! Obor:!!Informační!systémy!a!technologie! ' ' Zavedení'BYOD'pro'notebooky'

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Společně s produkty z prvních dvou kol

Společně s produkty z prvních dvou kol IT PRODUKT ROKU 2010 COMPUTERWORLD 18, 2010 17 Na následujících stránkách vám předkládáme pohled na letošní poslední skupinu finalistů soutěže IT produkt roku, čímž se výběr jejích účastníků uzavírá. Stejně

Více

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost

Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh infrastruktury ICT pro konkrétní společnost Diplomová práce Autor: Bc. Martin Begala Informační technologie a management

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ

INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ INFORMAČ NÍ MANAGEMENT ING. JIŘ Í LENERT ING. VLASTIMIL MATULA ING. LUCIE MATUŠKOVÁ OSTRAVA 2005 Název: Informační management Autor: Ing. Jiří Lenert, Ing. Vlastimil Matula, Ing. Lucie Matušková Vydání:

Více