White Paper Mobilita v podnikání. Svět IT se neustále mění.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "White Paper Mobilita v podnikání. Svět IT se neustále mění."

Transkript

1 White Paper Mobilita v podnikání Svět IT se neustále mění. 1

2

3 Obsah 4 1. Úvod 6 2. Současný stav 8 3. Trendy Zkušenosti Strategie mobility: spektrum a hranice Správa zařízení Správa nákladů Profesionální služby Případové studie Obchodní firma optimalizuje obchodní procesy 5.2 Optimalizace procesu řešení problémů 6. Pojmy 7. Zdroje 8. Obrázky 3

4 1. Úvod Globalizace přichází v mnoha podobách: odborníci v různých zemích spolupracují v projektových týmech, podniky hledají pro své sourcingové strategie partnery po celém světě a potenciální zákazníci jsou kdekoliv, nejen v bezprostřední blízkosti podniku.! Na cestách jsou především odborníci a zkušení zaměstnanci. A potřebují přistupovat ke svým pracovním nástrojům kamkoliv cestují. Růst mezinárodní spolupráce znamená, že zaměstnanci musejí být rostoucí měrou mobilní. I v digitálním věku je přesto velká potřeba osobního kontaktu s obchodními partnery. V důsledku toho se očekává, že se v letech 2008 až 2023 objem letecké přepravy zdvojnásobí. Stále více času tráví mimo své pracovní stoly nejen obchodní zástupci, ale i řídicí pracovníci, manažeři a odborníci. Tito vysoce kvalifikovaní jedinci přispívají největší měrou k vytváření firemních hodnot. Jejich čas je drahocenný. Průzkum ve firmách odhalil, že je zadokumentováno jen 20 procent firemních znalostí. Zbývajících 80 procent se nachází v mozcích zaměstnanců. Firmy tak čelí výzvě jak tyto vědomosti zpřístupnit, i když jsou odborníci, kteří je mají, mimo kancelář. Růst mobility v Evropě % Nemobilní zaměstnanci Mobilní zaměstnanci Růst počtu mobilních zaměstnanců Hodnoty jsou uvedeny v milionech. Obr. 1. Zdroj: IDC, Worldwide Mobile Worker Population Forecast. 4

5 Před deseti lety spočívala mobilní řešení v tom, že každý zaměstnanec dostal firemní mobilní telefon. Ve světle nejnovějšího vývoje již toto jednoduché, na svou dobu efektivní řešení nestačí. Dnešní mobily jsou výkonnější a mají více funkcí než notebook před deseti lety a dostupnost širokopásmového znamená, že se lze k internetu připojit téměř všude. Nejnovější řešení mobility se již neomezují na telekomunikace: vstupují do světa IT. Profesionálové nyní mohou ze svých mobilních přístrojů přistupovat k aplikacím, které se používaly jen v kanceláři.! Firmy si mobilní aplikace osvojují daleko méně ochotně než spotřebitelé. Vzhledem k obrovské oblibě App Store od Apple lze omluvit názor, že jsou mobilní aplikace již dobře zavedeny na trhu. Byť je to částečně pravda, týká se to hlavně oblasti spotřebitelů, kde se nabízí široké spektrum řešení určených k osobnímu používání. iphony od Apple a chytré telefony s Androidem mají mnoho funkcí, které nadšeně přijala hlavně mladší generace. Situace se však velice liší pokud jde o firmy. Podniky dosud používají mobilní aplikace daleko méně než spotřebitelé. Začlenění chytrých telefonů do podnikové infrastruktury je složitý úkon. Je třeba brát v potaz mnoho bezpečnostních požadavků a nároků na vzájemnou operační součinnost, přičemž požadavky na dostupnost musejí být stejně vysoké jako je tomu u kancelářského hardwaru a softwaru. Strategie chytré mobility proto musí splňovat dva požadavky: za prvé podporovat široké spektrum přístrojů a služeb, které splňují různá očekávání zaměstnanců, za druhé splňovat vysoké standardy bezpečnosti a zajišťovat kompatibilnost se standardizovanými rozhraními firmy. Jsou to do jisté míry vzájemně neslučitelné cíle, což vysvětluje, proč je tak obtížné začlenit mobilní přístroje do firemní infrastruktury. Vezměme si jako příklad podporu: čím více zaměstnanců používá daný typ přístroje či aplikace, tím méně stojí správa softwaru a/nebo podpory. Standardizace mobilního portfolia však výrazně omezuje rozsah uživatelských řešení šitých na míru. Jakmile dojde na výběr sítě, či ještě dříve, firma si uvědomí, že je v souvislosti s provozovatelem mobilní sítě nezbytně třeba použít strategii jednoho zdroje. Chytří poskytovatelé nabízejí spravovaná řešení mobility, která integrují rozhraní mobilní telefonie s IT infrastrukturou zákazníka a všechny aplikace, které na ní probíhají. Vytváří to základ pro kompletní integraci prostředí IT (end-to-end) s mobilními sítěmi. 5

6 2. Současný stav V mnoha firmách narůstá inventář mobilních přístrojů a s tím spojených nákladů. Přestože cena mobilních tarifů rok od roku klesá, prudce rostou náklady na správu a poskytování podpory mobilní infrastruktury. Trvale roste i používání mobilních dat. Jasnou strategii infrastruktury mobility a řešení šitá na míru zatím realizovalo málo firem. Typické je, že zaměstnanci používají přístroje, které nejsou oficiálně schváleny ani odpovídajícím způsobem podporovány. Vede to k emisím aplikací a k neefektivním strukturám podpory. A to na tom ještě není to nehorší. Nejběžnějšími problémy, se kterými se setkávají mobilní zaměstnanci zahrnují příliš složitý software, přístroje s omezenými funkčnostmi, nedostatečná integrace s firemními sítěmi, zdlouhavé správní procesy a pracovní toky, které nejsou v souladu se skutečnou mobilitou. Mnoha firmám chybí komplexní strategie mobility A když přijde na bezpečnostní rizika, je jim vystaveno mnoho firem. Přední společnosti pro výzkum trhu a poradenské firmy odhadují, že je v mobilních přístrojích umístěno minimálně 70 procent firemních dat. Avšak pouze jedna ze čtyř firem implementovala komplexní politiku správy a bezpečnosti.! Bez centrální správy může firma snadno ztratit přehled o tom, jaká citlivá či důvěrná data jsou uložena v přístrojích. Bez ústředního bodu správy může firma snadno ztratit přehled, o tom jaká citlivá či důvěrná data jsou uložena ve kterých přístrojích. Lze-li k firemním datům a aplikacím přistupovat ze jakéhokoli přístroje, je krajně obtížné prosazovat v rámci celého podniku pravidla bezpečnosti jako povinné šifrování přístrojů. Firma může ztratit přehled o tom, kde jsou uloženy důvěrné údaje. Je-li přístroj navíc ztracen nebo odcizen, organizace si nemůže být jista, zda byla všechna data dálkově odstraněna. Bez strategie mobility téměř nelze optimalizovat procesy administrace a náklady spojené se zavedením mobilních přístrojů tak zůstávají vysoké. Neexistuje-li oficiální politika určující, které chytré telefony jsou podporovány, pracovníci IT musejí případ od případu kontrolovat, zda lze typ přístroje začlenit do firemního prostředí a jaké služby je možno poskytovat. 6

7 Všechny strategie mobility nejsou vhodné Všechny strategie mobility byly v minulosti zaměřeny na shodu s jasně definovanými postupy ve smyslu přístrojů, aplikací a služeb odborníků IT. Úspěšnost těchto strategií se poměřovala pokud šlo o shodu úrovně služby, fungování obchodních procesů a nákladových trendů. Ke splnění vysokých požadavků na bezpečnost byla podporován jen velice malý a přísně kontrolovaný soubor přístrojů. Tento přístup zaměřený na kontrolu byl zpochybněn technologickými inovacemi a očekáváním uživatelů. Omezená volba ponechává uspokojování individuálních potřeb zaměstnanců malý prostor a přísně definované struktury ztěžují začlenění mobilních aplikací do pracovního toku. Tyto nevýhody vedou k neefektivním procesům a k nespokojeným uživatelům. Útvary IT jsou dnes postaveny před úkol vyhovět požadavkům uživatelů v rámci napjatého okruhu omezení. To volá po inovačních přístupech. Potenciál optimalizace kontraktů Firmy s globální působností čelí dalšímu problému, s nímž se musejí vyrovnávat: jejich strategie mnoha zdrojů vyvolávají různorodost regionálních a národních telefonních tarifů, často s velice různými sazbami. Některé z těchto tarifů platí několik let přesto, že jsou dostupné výhodnější alternativy a/nebo došlo k uživatelským změnám. Faktury jsou vystavovány v různých formátech, jazycích a měnách. Tato data se často nesoustřeďují v jednom ústředním bodu, což dále ztěžuje sledování individuálních typů nákladů nebo jejich přiřazování správným útvarům. Vyčíslení celkových náklady řešení mobility též dále komplikuje nedostatečná transparentnost.! Častou příčinou fakturačního šoku koncem měsíce jsou vysoké poplatky za roaming a nejasné smlouvy. Firmy, které rozvrhují své náklady, na druhé straně zažívají fakturační šok: neprůhledné kontrakty a přemrštěné roamingové poplatky mohou snadno zvýšit náklady na zaslání jednoho u ze zahraničí na desítky eur. Nadměrné používání se může projevit čtyř až pětinásobně vyššími poplatky. Když firma obdrží fakturu, je nemile překvapena a teprve potom dojde k poznání, že je prostě třeba náklady na mobilní telefonování kontrolovat. Stejné otázky jsou často spojeny s koncovými přístroji. Mnoho firem nemá ústřední bod správy, který by jim umožňoval sledovat všechny mobilní přístroje. Nákup, podpora a opravy zařízení jsou obvykle decentralizovány. Má to dvě nevýhody: zbytečné struktury správy a služeb za prvé vytvářejí vysoké náklady. Přístroje, v nichž jsou umístěna citlivá firemní data, mohou být na druhé straně ztraceny nebo odcizeny, aniž by si firma okamžitě uvědomila, k čemu došlo a mohla reagovat. Nejsou-li navíc důsledně uplatňovány či plněny požadavky na bezpečnost, může být vážně ohrožena bezpečnost společnosti. 7

8 3. Trendy Na trhu mobilních řešení v současnosti existují dva trendy: podniky se snaží zvyšovat produktivitu začleňováním služeb, které již zaměstnanci používají soukromě, do sféry obchodu. A trh mobilními přístroji se rychle mění. Mnoho firem, aby zajistily, že jim neunikne žádná inovace, se odmítá orientovat na jednoho prodejce. Začlenění inovací ze spotřebitelského sektoru. Zájemci o zaměstnání jsou v personálních agenturách často vyzýváni, aby určili nadpočetný předmět v souboru. V kontextu mobilních řešení, by mohl seznam zahrnovat Twitter, iphone, RIM a Skype. Snadná úloha: zatímco Twitter, iphone a Skype vzešly z individuálních potřeb domácích zákazníků a nyní pronikají na podnikový trh, RIM (Research in Motion) je v první řadě podnikovým produktem, který se snaží posílit postavení na spotřebitelském trhu. Firmy nově přebírají inovace ze spotřebitelského sektoru. Jedním z hnacích momentů může být skutečnost, že je stále obtížnější zcela oddělit práci od volného času. Lidé často pracují z domova a přinášejí na pracoviště užitečné přístroje a aplikace z jejich privátní sféry. Mnoho firem na tento požadavek reaguje tím, že začínají podporovat vybrané aplikace chytrých telefonů. Inovace, které touto cestou vstoupily do světa obchodu, zahrnují textové zprávy, mobilní připojení k internetu, Skype, mikroblogy (např. s Twitterem), YouTube, Wikipedia a široké spektrum aplikací pro iphony a přístroje, na kterých běží systém Android. Více než polovina společností podporuje osobní zařízení zaměstnanců. Jaká je vaše firemní politika IT pokud jde o podporu soukromých mobilních zařízení a chytrých telefonů na pracovišti (nezahrnuje notebooky)? IT podporuje všechna zařízení IT podporuje některé typy/modely osobních zařízení IT omezeně podporuje všechna osobní zařízení IT omezeně podporuje některé typy osobních zařízení IT nepodporuje žádné osobní zařízení Naše firemní politika zakazuje použitý soukromých zařízení 9% 11% 8% 14% 13% 15% 18% 16% 18% 15% 10% 18% 29% 31% 28% Nemáme oficiální politiku 3% 4% 3% 12% 14% 11% Všichni (N = 1009) Evropa (N = 382) S. Amerika (N = 627) Základna: Mobilní technologie a služby pro manažery ve firmách severní Ameriky a celé Evropy. Obr 2. Zdroj: Forrester Research Inc., Enterprise And SMB Networks and Telecommunications Survey, North America And Europe, Q

9 Firmy, které pozorně sledují inovační trendy a začleňují je do své firemní infrastruktury získávají oblibu zvláště mezi mladšími zaměstnanci. Aby se vyhnuly mezinárodním roamingovým poplatkům používají tyto podniky Skype ke snižování svých nákladů spojených s telefonováním a audiovizuálními přenosy. Hlavním faktorem, který navíc mnoho podniků motivuje k tomuto přístupu, je perspektiva zvýšení produktivity používáním aplikací jako jsou SMS, mobilní elektronická pošta a mobilní blogy ve firemní komunikaci.! Využívání spotřebitelských trendů pro podnikové účely je dvousečné: Facebook zaměstnance podněcuje ke komunikaci, může však též odvádět jejich pozornost od práce. Tyto nové aplikace však rovněž vytváří nové výzvy. Nové technologie nemusejí být kvůli výhradám přijímány v takovém rozsahu, jak by se očekávalo. A ne každý zaměstnanec spatřuje v nových možnostech výhody. Přílišná vzájemná konektivita a dosažitelnost může vést k častému vyrušování. Přes veškeré výhody mohou sociální sítě jako Facebook nebo další fóra snadno odvádět pozornost od práce, kterou je třeba vykonávat. Nové platformy a aplikace mohou navíc přinášet bezpečnostní rizika, viry a vytvářet nové možnosti ke krádeži dat a k průmyslové špionáži. Přístup vše nebo nic není řešením. Úplné izolování od inovací motivovaných spotřebiteli sice může zlepšit bezpečnostní situaci, ale vyřazuje zaměstnance z mnoha neformálních komunikačních kanálů. Tuto strategii uplatňuje jen velmi málo podniků. Volnější přístup k novým aplikacím může podporovat sdílení znalostí a zvyšovat spokojenost zaměstnanců, avšak má i výše uvedená rizika s ohledem na shodu a požadavky ochrany dat. Firmám nezbývá než věnovat pečlivou pozornost novým spotřebitelským trendům, vyhodnocovat nový vývoj a začleňovat nejužitečnější z nich v souladu s jejich specifickou obchodní strategií. Kvůli rychlému tempu změn na trhu to však není snadný úkol. 9

10 Rostoucí různorodost přístrojů. V současné době je na výběr z mnoha chytrých telefonů včetně Microsoft, Googlu a Nokie, nemluvě o Applu a RIM (BlackBerry), které se horečně snaží zvýšit svůj podíl na trhu. Soustředit se na jednoho prodejce je riskantní, protože konkurenti mohou přicházet s lepšími aplikacemi nebo atraktivnějšími podmínkami. Na tomto pozadí je radno podporovat a integrovat s prostředím firemních systémů různé platformy. Inovací kteréhokoli prodejce lze využívat rychleji a pružněji. Získávají i uživatelé, neboť si mohou vybrat přístroj, který nejlépe vyhovuje jejich zvyklostem a preferencím.! Trh se mění. Závislost na jednom prodejci chytrých telefonů je velmi riskantní záležitostí. Polovina všech podniků již podporuje dvě či více mobilních platforem. Přesto, že se jich většina soustřeďuje na BlackBerry, ostatní platformy náskok dohánějí. Chytré telefony: Trh prochází bouřlivým vývojem 2Q07. 2Q11. Ostatní (vč. Palm OS) 2,9 % Linux 2,4 % Ostatní (vč. Palm OS) 1,8 % Linux 10,1 % Windows Mobile 11,5 % ios 1,0 % Symbian 65,6 % Windows Mobile 5,0 % ios 14,2 % Symbian 41,2 % Research in Motion. BlackBerry (8,9%) Android 17,2 % Research in Motion. BlackBerry (18,2%) Smartphone OS 2007 Q Q2 Symbian 65,6% 41,2% Blackberry OS 8,9% 18,2% Android 0,0% 17,2% iphone OS 1,0% 14,2% Windows Mobile 11,5% 5,0% Linux 10,1% 2,4% Ostatní (vč. Palm OS) 2,9% 1,8% Obr. 3. Zdroj: Gartner, tiskové zprávy od září 2008 do srpna

11 4. Zkušenosti 4.1 Strategie mobility: rozsah a omezení Mnoho spotřebitelů má velký zájem o inovace a to je hnací silou šíření nových aplikací a úspěchu App Stres a podobných mobilních služeb. Jakmile se tito spotřebitelé stanou zaměstnanci očekávají, že se budou moci k těmto aplikacím připojovat i v práci. Současně jsou schopni pracovat s určitými úkoly IT a řešit problémy samostatně. Některé podniky to považují za výhodu, ostatní nechtějí svěřovat svému personálu zodpovědnost za hardware a software. Existují tři základní přístupy, každý s odlišným důrazem kontrola, spokojenost uživatelů a svoboda výběru. Většina podnikových mobilních strategií tyto tři prvky kombinuje.! Strategie mobility se mohou lišit v závislosti na různých úkolech specifických skupin zaměstnanců. Přístup motivovaný kontrolou. Hlavními aspekty tohoto přístupu jsou kvalita služby, vhodná podpora, velká bezpečnost a nízké náklady. Přístroje, kontrakty a aplikace jsou spravovány v souladu s přísnými pravidly a monitorovány jsou všechny činnosti. Zaměstnancům je povoleno činit málo rozhodnutí, pokud tomu tak vůbec je. Přistup motivovaný volbou. Hlavní je spokojenost uživatele. Přístup vedený volbou se hodí pokud chtějí mít zaměstnanci na výběr z velkého množství přístrojů a mají malé nároky ve smyslu aplikací a služeb. Zatímco je portfolio přístrojů kontrolováno jen volně, poskytované služby jsou z bezpečnostních důvodů často omezovány. Přistup motivovaný inovacemi. Podniky, které sledují tento přístup, povolují svým zaměstnancům větší nezávislost. Uživatelé jsou spokojeni s technologií a chtějí experimentovat s novými aplikacemi a službami s cílem optimalizace procesů. Firmy jim poskytují svobodu potřebnou k rozhodování. Podniky málokdy odmítají autorizovat nové přístroje, aplikace a žádosti o služby. Zaměstnavatelé si však ponechávají odpovědnost za kritické otázky jako bezpečnost a ochranu dat. Dodržování těchto požadavků se zjevně sleduje spíše směrnicemi a zásadami než omezováním používané technologie. 11

12 Následující tabulka ukazuje tři přístupy a porovnává jejich cíle, použitelnost a parametry provozu a správy infrastruktury mobility. Porovnání mobilních strategií Centrální řízení Možnost výběru Inovační přístup Primární cíl Úroveň služeb a bezpečnost Spokojenost zákazníků a bezpečnost Uživatelé s inovačním přístupem Portfolio aplikací Omezený výběr, vždy pečlivé rozhodování App Store se nepoužívá. Spravovaný rozsah aplikací s častým omezením např nebo tenký klient. Vybraný software dostupný přes App Store. Neomezeno. Dodatečné aplikace jsou dostupné bez omezení. Typický uživatel Zaměstnanci v terénu, zaměstnanci veřejné správy. Manažeři, kteří potřebují mobilní přístup. Výzkumníci, řada manažerů firem. Výběr zařízení Velmi omezeno Střední omezení (např. řada zařízení podporující HTML a ActiveSync). Zaměření na standardy Zařízení, platformy, aplikace Rozhraní a protokoly (např. ActiveSync a HTML). Alokace nákladů Všechny náklady řízené v IT Proměnlivé (náklady závisí na roli zaměstnance). Neomezeno Není Náklady jsou částečně v rozpočtu IT a částečně na zaměstnancích. Vlastník zařízení Firma Firma nebo uživatel Uživatel Ochrana dat a informací Odpovědnost firmy Firma a uživatelé sdílí odpovědnost Firma a uživatelé sdílí odpovědnost Obr

13 Vytváření mobilní infrastruktury K začlenění mobilních přístrojů do pracovních toků přes internet existuje mnoho cest. Nejčastěji jsou v mobilních přístrojích nasazovány základní kancelářské aplikace jako , kalendář a kontakty a data jsou automaticky synchronizována použitím Active Sync. Na mobilních přístrojích jsou od nedávna dostupné i aplikace založené na obchodních procesech jako CRM a ERP. Platí to i o funkčnosti Sharepoint a integraci s Unified Communication & Collaboration mezi koncovými přístroji a služby jsou zajišťovány mobilním middlewarem. Vede to ke zjednodušení procesů pomocí přímého přístupu k firemním datům. Znamená to, že lze aktualizovat záznamy v pohybu, což výrazně zvyšuje produktivnost mobilních zaměstnanců. Novým přínosem k portfoliu aplikací je centralizovaná správa mobilních přístrojů. Jejím účelem je poskytování přenosného zařízení, jako mobilních telefonů, subnotebooků a PDA se standardizovanými aplikacemi, daty a konfiguracemi z jednoho správního bodu. Veškeré výše uvedené vlastnosti na úrovni aplikací správa mobilních přístrojů, obchodní aplikace a funkčnost PIM/office jsou na další úrovni chráněny velmi bezpečným šifrováním a řešeními bezpečnosti. Jsou určeny k odvracení potenciálních útoků třetí strany, ztráty dat a dalšího ohrožení obchodních operací. Díky tomu lze do mobilního prostředí přes internet propojit řadu platforem od Androidu po BlackBerry. 13

14 Vytváření mobilní infrastruktury Intranet Správa mobilních zařízení Sybase Afaria Firemní aplikace SAP CRM SAP ERM Microsoft Sharepoint PIM ( , kontakty, kalendář) Microsoft Exchange Mobilní rozhraní Exchange Active Sync Mobilní vrstva Firewall Kryptování Proxy Server Internet Mobilní komunikace Chytré telefony, přístup k u kalendáři a kontaktům Mobilní komunikace: WLAN, GPRS, UMTS, Internet: kryptovaný přenos dat Správa mobilních zařízení: administrace a bezpečnost Push mail: napojení na zákaznický systém (exchange) Webový portál pro zpracování požadavků a změn Obr

15 Nasazení řešení pro správu mobilních systémů Všechny interní útvary IT nedisponují zdroji potřebnými k efektivní správě a poskytování řešení mobility. Pokud se navíc podnikům nepodaří implementovat odpovídající infrastrukturu bezpečnosti a správy, mohou být citlivá podniková data uložena v neschválených přístrojích. K vyloučení tohoto rizika je dobrou cestou vyčlenění (outsourcing) mobilní infrastruktury. Specializovaní poskytovatelé telekomunikací a IT služeb mají nejen technické znalosti k poskytnutí bezpečných řešení na výši dnešních výzev. Mají rovněž zdroje, aby mohli nabídnout standardizovaný přístup. Poskytovatel služeb sjednává roamingové poplatky s operátory mobilní telefonie, spravuje zařízení, pracuje s roll-outy a správou bezpečných aplikací, kontroluje faktury a přiřazuje náklady podnikovým jednotkám nebo individuálním zaměstnancům. Podniky takto mohou implementovat spolehlivá, bezpečná a inovační řešení mobility a mít prospěch z nízkých globálních poplatků a transparentních nákladových struktur. Řada firem řeší outsourcing mobilní infrastruktury Přijali jste nebo uvažujete o přijetí outsourcingu služeb mobilní infrastruktury a zařízení? 100% 80% 60% 40% 20% 0% Nákup a správa služeb Nákup a management aplikací Nákup a management zařízení Správa zařízení Již využito Ještě nezavedeno, ale bude zavedeno v příštích dvou letech Není zavedeno a ani se neuvažuje o zavedení Nevím Obr. 6. Zdroj: Ovum, The changing face of multinational mobility,

16 Komponenty řízené mobility. Řešení spravované mobility typicky sestává ze čtyř složek: Správa přístrojů zahrnuje celý životní cyklus zařízení: nákup přístrojů, opravy, řešení poruch, bezpečnost (výmaz dat ze ztracených přístrojů), a software a správu licencí. Správa operátorů zahrnuje sjednávání smluv s mobilními operátory, optimalizace sítí a poskytování smluv o úrovních služeb (SLA) Řízení nákladů zahrnuje plné a standardizované předkládání nákladů, přiřazování nákladů útvarům či zaměstnancům, analýzu potenciálních úspor a optimalizace ROI. Odborné služby zahrnují konzultační služby, řešení přechodu z pevných na mobilní sítě, implementace a integrace mobilních aplikací a poskytování standardizované podpory. Graf zobrazuje tyto složky s přiřazenými úkoly. Typické komponenty spravovaných mobilních prvků Profesionální služby Samoobslužný portál Help Desk Konzultace/ řešení Fix-Mobile konvergence Procesy pro mobilní podnikání Správa zařízení Nákup Provozní řízení Vyjednávání zakázky Řízení nákladů Konsolidace Break/Fix Síťové SLA Analýzy a jejich prezentace Sledování aktiv Hodnocení Identifikace uživatelů Bezpečnost (vzdálený zámek) Software (Audit a konfigurace; řízení aktualizací) Konfigurační management (Správa profilů; konfigurace služeb) Zpoplatnění (vč. interního) Řízení nákladů na služby Obr. 7. Zdroj: Ovum, The changing face of multinational mobility,

17 4.2 Správa přístrojů Více možností pro větší pružnost Demografické změny stěžují více než kdy jindy získávání specialistů. Personální útvary zápolí o omezenou skupinu mladých pracovníků. Kvalifikovaný personál se zvlášť těžce hledá v oboru špičkových technologií. Pokud jde o produktivitu a pracovní prostředí se firmy na tomto pozadí snaží plnit očekávání digitálních domorodců. Tito mladí lidé, kteří vyrůstali s internetem, jsou v technologii jako doma a kladou větší důraz na mobilitu a inovační aplikace než jejich předchůdci. Od svých zaměstnavatelů následně očekávají, že podpoří nové typy přístrojů a začlení do jejich pracovních toků inovační aplikace. Pokud se jedná o poskytování mobilních služeb, mohou firmy své zaměstnance rozdělit do skupin podle požadavků mobility. Chytré telefony založené na Windows Mobile jsou například vhodné pro zaměstnance pracující na směny. Pracovníci informatiky na druhé straně vyžadují širší výběr, zahrnující BlackBerry, iphone a přístroje založené na Symbianu a Androidu. Neodpovídá-li hardware poskytovaný firmou poslednímu technologickému vývoji, může se stát, že zaměstnanci požadují, aby byly podporovány jejich vlastní přístroje. Řešení správy mobilních přístrojů pomáhají podpůrným týmům IT s administrací tohoto velkého množství přístrojů a bezpečnostních linií. Správa mobilních přístrojů Řešení MDM podporující hromadné platformy (jako například od tržní jedničky Sybase) dovolují velkou rozmanitost přístrojů a nabízejí podporu závazným liniím bezpečnosti. Tato řešení umožňují efektivní správu zdrojů, distribuci a aktualizaci podnikových (obchodních) aplikací a úpravy nastavení přístrojů na dálku. Podporu lze provádět centrálně a napříč platformami. Ztracené přístroje lze dálkově zablokovat a vymazat. Při hledání řešení je nutno hledat vysokou úroveň integrace. Musí podporovat všechny přístroje používané v podniku a zahrnovat jeden portál pro jejich správu. Vztahuje se to na chytré telefony, notebooky a tabletové osobní počítače. Pro některé firmy může být přínosná integrace se správou aktiv. Umožňuje jim spravovat nejen mobilní přístroje, nýbrž též softwarové licence, záruky a náklady vztahující se k přístrojům jako například přídavná zařízení nebo opravy. Poskytuje to vyšší úroveň transparentnosti pokud jde o uživatelsky specifické služby a zajišťuje, že se nakupují jen takové přístroje a licence, kterých je momentálně zapotřebí. Řešení MDM navíc umožňují personálu IT poskytovat lepší podporu. Umožňují jim zjišťovat chyby na dálku a zodpovídat dotazy uživatelů aniž by bylo třeba přístroje přepravovat nebo shromažďovat. Efektivní politika bezpečnosti Rozšíření mobilních přístrojů urychlil pokles cen. Zvýšilo to však také bezpečnostní rizika, neboť v těchto přístrojích je uloženo stále více velice citlivých dat ve formě ů, dokumentů a aplikací. Chytré telefony lze kvůli jejich malým rozměrům ztratit snáze než notebooky a častěji se kradou. Bezpečnost dat se po řadě vážných poruch a závad stala žhavým mediálním námětem. Mobilní bezpečnost se následně stala důležitým námětem pro mnoho hlavních informatiků, kteří se snaží odvracet poškození pověsti svých firem. Strategie mobility musí v této době zahrnovat rozmanité bezpečnostní mechanizmy. Aplikace a bezpečnostní zásady jsou šity na míru rolím jednotlivých zaměstnanců v podniku. Stav mobilních přístrojů a instalovaných aplikací se sleduje. Pokud uživatel upraví bezpečnostní nastavení, nebo jestli určitý přístroj nepodporuje funkce vztahující se k bezpečnosti, je přístup k firemním zdrojům odepřen. Lze rovněž provádět dálkový výmaz ztracených přístrojů (viz výše). 17

18 4.3 Provoz a řízení nákladů Optimalizace sítí pomocí správy výkonnosti aplikací (Application Performance Management APM) Jsou-li služby dodávány z jednoho ústředního bodu je výkonnost sítě významným faktorem ovlivňujícím spolehlivost a dostupnost, jež má zásadní význam pro efektivní využívání aplikací. Strategie mobility odpovídající budoucím nárokům by tudíž měla zahrnovat řešení optimalizace sítě. Používání vyrovnávacích pamětí (catching), odstranění nadbytečných přenosů, komprimace a optimalizace často používaných aplikací může urychlit datový provoz o 20 až 50 procent. Existuje oblast, kde se mohou podniky mnoho poučit od poskytovatelů telekomunikačních služeb. Jednou z jejich základních schopností je co nejefektivnější využívání sítí. Více informací o optimalizací sítí naleznete v Bílé knize Správa výkonnosti aplikací (Application Performance Management). Komplexní smlouvy o úrovních služeb (end-to-end SLA) pro nepřetržitou službu Působí-li poskytovatel služby jako integrátor, který zodpovídá za celé řešení mobility, lze implementovat komplexní smlouvu o úrovních služeb (end-to-end service level agreement). V tomto případe jsou všechny mobilní přístroje, aplikace a úložiště dat pod trvalou kontrolou jednoho poskytovatele služeb. Pokud se poskytovatel dobře vyzná v integraci, může též monitorovat využívání šířky pásma a zajišťovat vysokou kvalitu služby. Další přínos odběru služeb z jednoho zdroje je komplexní a efektivní řešení problémů. Několik spolupracujících poskytovatelů se může vzájemně obviňovat za špatné výkony. Zákazníci se tomu mohou vyhnout pokud objednají komplexní řešení end-to-end. Znamená to, že mají pro veškeré otázky pouze jeden kontakt. Přínosy na straně nákladů Vezme-li se v úvahu počet plánů a kontraktů v různých zemích a dokonce oblastech, nemluvě o množství formátů účtů a jazyků, může být správa rozmanitých objednávek a faktur z celého světa skličujícím úkolem. Výpočet celkových nákladů vlastnictví řešení mobility může být obtížný zvláště pro nadnárodní firmy, protože to vyžaduje interní administrativní zdroje a znalosti. Poskytovateli komunikačních služeb lze případně svěřit sjednávání smluv s jednotlivými firmami a příjem a analýzu fakturačních dat. Poskytovatel služeb například může poskytnout centralizovaný portál pro objednávání přístrojů. Společně s inovační správou operátorů a nákladů to firmám umožňuje kalkulovat náklady podle oblastí či zemí. Mohou stanovovat počet smluv a s nimi související náklady a objevovat vznikající trendy. Centrálně lze spravovat všechny přístroje po celém světě, což napomáhá vývoji standardizovaných postupů. Při analýze nákladů a ve statistikách využívání mohou podniky nalézt cenné informace, jichž lze využít při sjednávání smluv. Firmy mohou navíc profitovat z integrace mobilních přístrojů do systémů ERP a HR. Výsledkem je transparentní struktura nákladů, která je shodná po celém světě a urychluje návratnost investic do řešení mobility. 18

19 4.4 Profesionální služby Základní složkou spravovaných služeb mobility, jež podtrhuje tři ostatní komponenty, jsou profesionální služby. Profesionální služby spojují různé aplikace na mobilních platformách. Jejich poskytování vyžaduje velké zkušenosti. Hlavní úkoly zahrnují konzultace, návrh a poskytování řešení konvergence pevných a mobilních sítí, implementaci a integraci mobilních řešení do podnikových procesů a poskytování komplexní (end-to-end) podpory. Konvergence pevných/mobilních sítí (FMC) Řešení FMC umožňují co nejhladší práci v pohybu. Zaměstnance lze zastihnout na jednom telefonním čísle na jejich kancelářském telefonu, mobilu, nebo doma. A mohou profitovat ze všech nejmodernějších funkcí PBX v jejich mobilu. Volá-li zaměstnanec zákazníkovi, zobrazuje se jen číslo telefonu v kanceláři, bez ohledu na to, z jakého přístroje zaměstnanec momentálně volá. Zdokonalené pracovní procesy díky portálovým systémům ECM Integrované řešení správy dokumentů firmám umožňuje snižovat objem dat uložených v mobilních přístrojích a výrazně snižuje datový provoz. Místo zasílání dokumentů v přílohách elektronické pošty se posílají jen odkazy (links). Příjemce jen klepne odkaz a stáhne si přílohu přes portál. Minulosti proto patří přeplnění schránek elektronické pošty a nejistota, který dokument je nejnovější. Toto řešení též zvyšuje bezpečnost, protože důvěrné informace již nejsou uloženy lokálně v různých přístrojích, ale stahují se přes centralizovaný server, což umožňuje implementaci mnohem přísnějších bezpečnostních přístupů. Vícenáklady spojené se ztracenými přístroji jsou omezeny jen na hodnotu samotného přístroje. 19

20 Při implementaci strategie mobilního podnikání je vhodné uplatnit hned od začátku holistický přístup k řešení požadavků na implementaci řešení. Pět fází zavedení strategie mobilního podnikání Plánování Příprava vize a plánů pro nasazení mobilní platformy Rozsah projektu je definován, nutnost zajistit dostatečné zdroje Projekt je integrován do strategických obchodních a IT plánů Specifikace Výběr technologie, architektury a standardů Modelování obchodních potřeb a vytvoření katalogu požadavků Definice procesů a měření Volba řešení Příprava poptávky u dodavatelů. Cenový benchmark a analýzy technologií a dodavatelů. Předjednání provozních a servisních podmínek a příprava podkladů pro uzavření smluv. Nasazení Řešení je připraveno k implementaci. Nastavení pravidel, workflow, uživatelských rozhraní. Definice potenciálních rizik a příprava krizových scénářů. Nasazení řešení v koordinaci s přípravou na běžný provoz a sestavení testovacího prostředí. Zpětná vazba uživatelů. Provoz a inovace Během posledního kroku dochází k přesunu mobilní platformy do provozu. Systém je trvale monitorován, aktualizován a vyhodnocují se rizika z provozu. Sběr zkušeností od uživatelů a definice inovačních procesů. Obr

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System ČRa spouští jako první telekomunikační operátor v České republice služby pro malé a střední firmy, které požadují kancelářské aplikace, e-mail, sdílený kalendář a kontakty

Více

Projekt podnikové mobility

Projekt podnikové mobility Projekt podnikové mobility Cortado Corporate Server Jedno řešení pro firemní mobilitu IGNUM Telekomunikace s.r.o. Cortado Corporate Server Bezkonkurenční all-in-one řešení zahrnuje mobilní zařízení a správu

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010

Mobilní komunikace a zvyšování efektivity. Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace a zvyšování efektivity Stanislav Bíža ISSS 2010 Mobilní komunikace Mobilita zaměstnanců dnes představuje významný faktor zvašování efektivity. Mobilita vyžaduje přístup k informačním

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky

HP Vendor Management Services. Užitečné informace z první ruky HP Vendor Management Services Užitečné informace z první ruky 01 Máte Plné ruce? Trendy v oblasti slučování smluv podle průzkumu IDC: 23% zákazníků má v současnosti 20 a více podpůrných kontraktů v oblasti

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Únor 2015 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Představujeme KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Obchodní faktory a jejich dopad na IT AKCESCHOPNOST Jednejte rychle, pohotově a flexibilně 66 % vlastníků firem považuje akceschopnost za svou prioritu

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration

Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy?

Více

Možnosti zabezpečení mobilní komunikace. Jan Křečan Manažer prodeje mobilních firemních řešení

Možnosti zabezpečení mobilní komunikace. Jan Křečan Manažer prodeje mobilních firemních řešení Možnosti zabezpečení mobilní komunikace Jan Křečan Manažer prodeje mobilních firemních řešení Agenda Mobilní firemní komunikace Nasazení mobilní firemní komunikace ve firmě Zabezpečení mobilní firemní

Více

Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí. Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014

Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí. Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014 Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014 Obsah Průzkum názorů ICT ředitelů BYOD trendy Návrh bezpečnostního konceptu MDM Postup, přínosy pro klienta

Více

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr

IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr IBM Content Manager Collaboration Edition ECM služby pro IBM Lotus Quickr 5/2010 IBM Content Manager Collaboration Edition O produktu IBM Content Manager Collaboration Edition IBM Content Manager Collaboration

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

Zabezpečené vzdálené přístupy k aplikacím případová studie. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert

Zabezpečené vzdálené přístupy k aplikacím případová studie. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert případová studie Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert Sektor veřejné správy Zpracovává řadu agend potřebných pro život občanů IT představuje strategický pilíř, o který se opírá

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Mobile Device Management atlantis software spol. s r.o. Jiří Konečný, Key Account Manager, atlantis software spol. s r.o. konecny@atlantis.

Mobile Device Management atlantis software spol. s r.o. Jiří Konečný, Key Account Manager, atlantis software spol. s r.o. konecny@atlantis. Mobile Device Management atlantis software spol. s r.o. Jiří Konečný, Key Account Manager, atlantis software spol. s r.o. konecny@atlantis.cz Profil společnosti atlantis o Dodavatel informačních systémů

Více

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák

Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010. Martin Panák Scénáře a důvody pro nasazení Exchange 2010 a Lync 2010 Martin Panák 1 Agenda Exchange Server 2010 Lync OnLine 2010 Scénáře nasazení Uživatelské rozhraní Vybavení ROI 2 3 Koho oslovit Zákazník provozuje

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk

ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk ROZVOJ ICT A PDA ZAŘÍZENÍ THE DEVELOPMENT OF ICT AND PDA DEVICES Jiří Vaněk Anotace: Příspěvek se zabývá rozvojem informačních a komunikačních technologií se zaměřením na trendy technického a programového

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

Microsoft Office Project Server 2003. V Eurotelu Praha byl implementován systém pro řízení strategických projektů

Microsoft Office Project Server 2003. V Eurotelu Praha byl implementován systém pro řízení strategických projektů Microsoft Office Project Server 2003 V Eurotelu Praha byl implementován systém pro řízení strategických projektů Přehled Země: Česká republika Odvětví: Telekomunikace Profil zákazníka Eurotel Praha, spol.

Více

Byznys versus IT perspektiva

Byznys versus IT perspektiva Byznys versus IT perspektiva 7.10.2010 Holiday Inn, Brno Ing. Zdeněk Kvapil Senior ITIL Consultant Od roku 1994 práce v mezinárodním IT ITSM od roku 2005 Téma prezentace 1. Perspektiva Byznysu - User Perspective

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují:

1 Služby SAP Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services aktuálně zahrnují: Popis služeb Služby Business Transformation and Plan Services Služby SAP Business Transformation and Plan Services poskytují služby poradenství a prototypování k podpoře inovace a transformace Zákazníka

Více

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku Produktový leták Identity Manager 4 Ve vašem podniku probíhá neustálý boj s časově náročnými manuálně prováděnými procesy a strmě rostoucími náklady na obsluhu přístupů ke zdrojům v rámci celých systémů,

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Case Study. google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings

Case Study. google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings Case Study google apps jako nástroj personální politiky pro centrum holdings Kdo je centrum holdings Původně jeden z prvních internetových portálů v Česku, dnes mediální společnost působící také na Slovensku

Více

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu

Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Příloha č. 1 Servisní smlouvy Katalog služeb a podmínky poskytování provozu Část P2_1 P2_1_Katalog služeb a podmínky poskytování provozu 1 Obsah 1 OBSAH... 2 2 DEFINICE POJMŮ... 3 3 DEFINICE SLUŽEB, KOMPONENT

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu Stavební fórum Praha, červen 2013 Michal Melč Deloitte Czech Republic senior manager Real Estate Advisory mmelc@deloittece.com +420

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Mobilní komunikace a bezpečnost. Edward Plch, System4u 16.3.2012

Mobilní komunikace a bezpečnost. Edward Plch, System4u 16.3.2012 Mobilní komunikace a bezpečnost Edward Plch, System4u 16.3.2012 Citát z Hospodářských novin ze dne 5.3.2012, příloha Byznys, článek Počet útoků na mobily prudce vzrostl: Trend Micro zadal studii mezi analytiky

Více

PROFESIONÁLNÍ ODPOSLECH MOBILNÍHO TELEFONU SPYTEL

PROFESIONÁLNÍ ODPOSLECH MOBILNÍHO TELEFONU SPYTEL Podrobné informace: Odposlech mobilního telefonu SpyTel 1 PROFESIONÁLNÍ ODPOSLECH MOBILNÍHO TELEFONU SPYTEL ODPOSLECH TELEFONU SPYTEL PROČ ZVOLIT NAŠE ŘEŠENÍ? Jsme si vědomi, že na trhu existuje celá řada

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet

Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb. Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet Uživatelské hodnocení kvality a dostupnosti ICT služeb Zbyšek Chvojka, Mylène Veillet 2 QoE*- Kvalita uživatelské zkušenosti Definice a obsah I. Interakce s IS Monitorování Business transakcí QoE Reportování&

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO

Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Cloudové řešení pro ŠKODA AUTO Automobilový výrobce společnost ŠKODA AUTO, která působí na více než 100 trzích v rámci celého světa, implementovala cloudové řešení MS Azure. Nahrazením původního řešení

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s.

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s. Novell Identity Management Jaromír Látal Datron, a.s. 19.4.2012 1 Identity management základní vlastnosti Jednoduché a rychlé poskytování uživatelských účtů Samoobslužné funkce pro uživatele Snadný návrh

Více

Smartphone kdysi. Na počátku byl. SIMON (IBM, 1992)

Smartphone kdysi. Na počátku byl. SIMON (IBM, 1992) Mobilní platformy očima uživatelů 1 Smartphone kdysi Na počátku byl. SIMON (IBM, 1992) Smartphone dnes Nyní ios Apple Android Acer, HTC, Samsung, Nokia.. Windows Phone HTC, Samsung, Dell, Nokia a další..

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ

TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ TECHNOLOGICKÁ ŘEŠENÍ A SLUŽBY PO CELÉM SVĚTĚ Indra je globální společnost, jejíž silnou stránkou jsou technologie, inovace a talent. Jako lídr ve svém odvětví poskytuje prvotřídní řešení s přidanou hodnotou

Více

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical

Role technologií v čisté mobilitě. 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Role technologií v čisté mobilitě 20.9.2012 Ing. Vlastimil Vyskočáni Manažer M2M Vertical Obsah 1. Trendy v oblasti automotive a monitoringu vozidel 2. Řešení O2 Car Control a reference 3. Obchodní příležitosti.

Více

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing.

ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury. 11. května 2010. Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha. Ing. ČD Telematika a.s. Efektivní správa infrastruktury 11. května 2010 Konference FÓRUM e-time, Kongresové centrum Praha Ing. František Nedvěd Agenda O společnosti ČD Telematika a.s. Efektivní správa konfigurací

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU

Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Možnosti cloudu JAK RYCHLE A JEDNODUŠE VYŘEŠIT KOMUNIKAČNÍ POTŘEBY ÚŘADU Cloud ve veřejné správě Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty Cloud ve veřejné správě Fakta a mýty - Data musí být v ČR... nenašli

Více

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky

Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky DOKUMENT WHITE PAPER Vedení a technologie: Výhody videokomunikace pro středně velké podniky Prosinec 2012 Shrnutí Středně velké podniky se snaží dosáhnout úspěchu v silně konkurenčním prostředí. Být úspěšný

Více

Spolupráce GORDIC a Adobe přináší rozšířené možnosti využití PDF Vladimír Střálka Country Manager CZ, SK, SLV

Spolupráce GORDIC a Adobe přináší rozšířené možnosti využití PDF Vladimír Střálka Country Manager CZ, SK, SLV Spolupráce GORDIC a Adobe přináší rozšířené možnosti využití PDF Vladimír Střálka Country Manager CZ, SK, SLV Současný způsob práce s dokumenty není efektivní Dopad na organizaci s 1,000 zaměstnanci 1)

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Infrastruktura jako služba

Infrastruktura jako služba Infrastruktura jako služba Pavel Řezníček #19198 Jiří Šolc ICZ a. s. 20.9.2011 1 Agenda Outsourcing infrastruktury IaaS projekty Společná diskuze 2 Pavel Řezníček OUTSOURCING INFRASTRUKTURY 3 ICZ Plný

Více

Zkouška ITIL Foundation

Zkouška ITIL Foundation Zkouška ITIL Foundation Sample Paper A, version 5.1 Výběr z více možností Pokyny 1. Měli byste se pokusit odpovědět na všech 40 otázek. 2. Všechny svoje odpovědi vyznačte na samostatný formulář, který

Více

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011

IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 IT Outsourcing COMPLUS CZ a.s. Petr Taševský 21. 10. 2011 Definice - outsourcing Outside resource using Termín outsourcing se všeobecně používá pro dlouhodobé převedení určité oblasti služeb na poskytovatele

Více

Daniel Dvořák, Jiří Chalota 27.5.2014 Svatá Kateřina. Mobilní pracovní styl moderního uživatele - infrastruktura, správa koncových zařízení

Daniel Dvořák, Jiří Chalota 27.5.2014 Svatá Kateřina. Mobilní pracovní styl moderního uživatele - infrastruktura, správa koncových zařízení Daniel Dvořák, Jiří Chalota 27.5.2014 Svatá Kateřina Mobilní pracovní styl moderního uživatele - infrastruktura, správa koncových zařízení Agenda Nový,,mobilní životní styl Jeho stavební kameny Jeho přínosy

Více

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb

Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Řízení ICT služeb na bázi katalogu služeb Jiří Voř katedra IT, IT, VŠE vorisek@vse.cz nb.vse.cz/~vorisek 1 Služby fenomén současné etapy rozvoje společnosti 2 Vlastnosti služeb služby se od produktů liší

Více

Komplexní ICT outsourcing

Komplexní ICT outsourcing Komplexní ICT outsourcing Jan Košátko 28.2.2012 Danube House Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz Adresa: Zirkon Office Center, Sokolovská

Více

Řešení Quest pro správu Windows Martin Malý, ředitel divize Solutio

Řešení Quest pro správu Windows Martin Malý, ředitel divize Solutio Řešení Quest pro správu Windows Martin Malý, ředitel divize Solutio 1 Kdo jsme Servodata ICT Solutions European Distribution Company Servodata působí na IT trhu v oblasti EMEA již od roku 1991, centrála

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009. 1.Podniková informatika pojmy a komponenty Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 1.Podniková informatika pojmy a komponenty (1) Objasněte pojmy: IS, ICT, ICT služba, ICT proces, ICT zdroj. Jakou dokumentaci k ICT službám,

Více

Produktové portfolio

Produktové portfolio Produktové portfolio Technický workshop Novell ZENworks, Brno, 3. dubna 2013 Bc. Jana Dvořáková Direct Account Manager JDvorakova@novell.com Novell-Praha, s.r.o. představení firmy - Attachmate group, Inc.

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

TOP 10 produktů a služeb

TOP 10 produktů a služeb TOP 10 produktů a služeb pro bezpečné a efektivní IT OMEGA24 s.r.o. www.omega24.cz Kontakt: Klára Sedláková obchodní manažer +420 601 367 374 info@omega24.cz Radek Štefan jednatel +420 602 778 395 stefan@omega24.cz

Více

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com

Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy. Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Fenomén Cloudu v kontextu střední a východní Evropy Petr Zajonc, IDC pzajonc@idc.com Představení IDC CEMA Výzkum IT trhu Komunikace s prodejci, poskytovateli a konzumenty Přes 1000+ analytiků (120+ v CEMA)

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

CA Protection Suites. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com

CA Protection Suites. - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com CA Protection Suites - Michal Opatřil - Consultant - michal.opatril@ca.com Co je třeba řešit u SMB - Bezpečnostní hrozby přibývají jak co do počtu tak i bezpečnosti - Spyware a adware - Viry, červy, trójské

Více

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty

5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty 5 let zkušeností s projekty OEE - přínosy pro klienty Zvýšení efektivity výroby díky datům a informacím v souvislosti s: organizačními změnami motivací výrobního týmu (operátorů, mistrů, ) Snížení objemu

Více

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP

Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Otakar Školoud Chief Information Officer, ALTRON GROUP Jakým otázkám dnes čelí CIO? Jaké jsou jejich řešení? Tlak na snižování nákladů Využití nových technologií a rostoucí

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra

Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Silný výkon dvoujádrové architektury Silný výkon dvoujádrové architektury pro podnikání dnes i zítra Nejnovější sestava notebooků Toshiba pro podnikovou sféru s procesorem Intel Core 2 Duo opět přináší

Více

1.05 Informační systémy a technologie

1.05 Informační systémy a technologie Vypracoval Gestor Schválil Listů Příloh D. Marek(EOS/2) EOS VS 5 Směrnice platí pro všechny závody ŠKODA AUTO. Obsah: 1. Použité pojmy a zkratky 2. Plánování IT 3. Pořízení IT 4. Dodání IT 5. Provoz a

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010

Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Technologický seminář Simac Technik ČR, a.s. Praha, 21.4. 2010 Petr Kolda Petr.kolda@simac.cz 1 Program 9.00 Představení společnosti Simac TECHINIK ČR a.s. 9.15 Unified Fabric konsolidace sítí v datových

Více