Klíčová oblast 1: Podnikání, obchod, služby, zaměstnanost, cestovní ruch

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klíčová oblast 1: Podnikání, obchod, služby, zaměstnanost, cestovní ruch"

Transkript

1 Klíčová oblast 1: Podnikání, obchod, služby, zaměstnanost, cestovní ruch Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny, VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vize rozvoje oblasti: Podnikání, obchod, služby, zaměstnanost, cestovní ruch v Mostku v roce 2030 V Mostku a okolí jsou pracovní příležitosti, v obci sídlí prosperující zaměstnavatelé. Funguje dobrá spolupráce mezi podnikateli, vedením obce a také neziskovými organizacemi. Obec podporuje podnikání nezatěžující životní prostředí. Je podněcováno místní drobné a střední podnikání. V centru obce funguje podnikatelský dům (Dům služeb) pro drobné živnostníky. Prosperují specializované obchody s výběrem sortimentu. V průmyslové zóně (pod nádražím k benzi) a v areálu Mostek Energo fungují podnikatelské výrobní subjekty. Obec podporuje zemědělskou produkci a dřevozpracující výrobu zaměřenou na vysokou přidanou hodnotu. Mostek je vyhledávaným cílem cyklistů, houbařů a turistů. Poskytuje jim kvalitní zázemí i bohatou nabídku zajímavých aktivit. Rozvoj cestovního ruchu přináší příležitosti pro místní podnikání a nová pracovní místa. Je podporováno obnovení využití rašelinových koupelí v Mosteckých lázních. Celý Autokemp je zrekonstruovaný, dobře vybavený pro sportovní i další aktivity pro pěkné i špatné počasí, je doplněn o další atrakce (např. minigolf, lanový park, stolní hry apod.), konají se zde tábory. Pro aktivity volného času obyvatel i návštěvníků obce fungují kvalitní služby (ubytovací, stravovací, servisy např. cykloservis, půjčovny, např. kol, potápěčských brýlí, skate prken apod.). V obci je instalován a udržován srozumitelný navigační (orientační) systém zohledňující kromě zajímavostí i místní nabídku služeb, obchodů a aktivit. SWOT analýza oblasti Pozn.: v závorce priority členů PS Silné stránky Vybudovaná infrastruktura ČOV ve vlastnictví obce, vodovod, plynofikace (5) Pekárna (víkendy otevřeno), pohostinství (5) Existuje koupaliště (4) Slabé stránky Nedostatek pracovních příležitostí v obci a blízkém okolí (7) Úbytek obyvatel (5) Chybí turisticky atraktivní cíl (4)

2 Chybí některé služby: bankomat v obci, cukrárna/kavárna/čajovna, oprava obuvi, Venkovní sportoviště ě a dětská hřiště (4) rychlé občerstvení, autoservis/pneuservis, služby řemeslníků ad.) (3) Dojíždění za prací, službami, obchody Relativně čisté životní prostředí (v zimě a kulturou mimo obec málo času na topeniště) (3) aktivity v obci, odliv kupní síly (3) V obci je autobusová a vlaková zastávka Špatný stav dopravní infrastruktury (2) (2) Pozemky pro výstavbu (2) Kvalita koupaliště (2) Fungující pošta (1) Nízká životní úroveň, malá kupní síla (1) Chybí sezónní údržba kluziště Existuje Autokemp (1) a běžeckých tratí (1) Fungující samospráva (vývoj, vzestup) Vyšší míra registrované nezaměstnanosti Dobrá dojezdová vzdálenost do okolních Nedostatek nájemních bytů měst Nízká míra podnikatelské aktivity Prezentace obce na internetu obyvatelstva Fungující stávající služby Zatížení obce tranzitní dopravou Dopravní obslužnost o víkendech, večer + špatné autobusové spojení mezi Houbařský ráj Debrným a mateřskou obcí, komplikujícím mj. dojezd do ZŠ a MŠ, na nákup apod. Nedostatečná údržba páteřních komunikací a jejich okolí, zimní údržba vozovek a chodníků Chybí cyklostezky v obci a okolí Chybí volně přístupná tělocvična Chybí fitness centrum s posilovnou, nová sportovní odvětví Nedostatek kulturního vyžití a trávení volného času Chybí obchody (ovoce, zelenina, řeznictví uzenářství, železářství, domácí potřeby, zdravá výživa, papírnictví ad.) Chybí rehabilitace, fyzioterapie Chybí trhy Chybí lékárna Chybí orientační (navigační) systém v obci Některé lokality v obci jsou neudržované, nevzhledné Malá propagace obce

3 Příležitosti Rozvoj cykloturistiky (7) Okolní příroda, lesy v blízkosti obce (7) Vhodná zeměpisná poloha obce (Podkrkonoší) pro cestovní ruch, rekreaci, sport, zajímavé lokality v okolí (6) Externí zdroje financování projektů, dotace (3) Zvyšující se zájem o zajímavé akce, místa (ZOO, přehrada), o atraktivní cíle ( tahák pro turisty), rozvoj turismu (2) Investoři nových technologií (2) Členství v MAS Královedvorsko a Podzvičinsko (1) Známé osobnosti, navštěvující pravidelně obec možnost využít pro propagaci obce Projekty partnerství s obcemi podobného typu Známé technologie pro přírodní bio koupaliště, ověřená praxe Lázně Mostek v historickém kontextu rašelinové koupele Geocashing a umístění caches v obci a okolí Ohrožení Ekonomická krize, nedostatek pracovních příležitostí (7) Migrace mladých lidí za prací (nezastavení odchodu mladých) (5) Zvyšování počtu č nepřizpůsobivých obyvatel (4) Chátrání infrastruktury (3) Ztráta dopravní obslužnosti (ČD) (2) Snižující se kupní síla obyvatel na vesnici (2) Nevyužívání dotací / externích zdrojů financování projektů ů (změna struktury dotačních titulů (1) Neatraktivnost venkova (1) Neusměrněný ný cestovní ruch Supermarkety ve větších městech Hluk a zápach Nízká rostlinná produkce na administrativním území obce Zvyšování průměrného ů věku obyvatel Legislativní nestabilita a chaos Strategické cíle Strategický cíl S-1.I Rozvinout cestovní ruch tak, aby přinášel prosperitu obci a místním lidem a byl dlouhodobě udržitelný Indikátor o I-S-1.I.1 Návštěvnost ATC ( ) o I-S-1.I.2 Výše výběru poplatků z ubytování ( ) o I-S-1.I.3 Počet místních zaměstnanců Prostředek ověření S-1.I.1 S-1.I.2 S-1.I.3

4 S-1.II Rozšířit pracovní příležitosti pro obyvatele obce v obci a okolí, podporovat vznik nových pracovních příležitostí S-1.III Podporovat podnikání šetrné k životnímu prostředí se zaměřením na drobné a střední podnikání S-1.IVPodporovat rozvoj služeb pro obyvatele a návštěvníky obce v souladu s kapacitou obce ve službách CR ( ) o I-S-1.I.4 Počet místních podnikatelů v CR ( ) o I-S-1.II.1 Míra nezaměstnanosti ( ) o I-S-1.II.2 Dojížďka za prací ( ) o I-S-1.III.1 Počet drobných a středních podnikatelů nezatěžujících životní prostředí ( ) o I-S-1.III.2 Počet podnikatelů zatěžujících životní prostředí (0) o I-S-4.IV.1 Počet stížností ze strany občanů a návštěvníků na obchody a služby ( ) o I-S-4.IX.2 Počet návštěvníků významných turistických cílů ( ) S-1.I.4 S-1.II.1 Statistika S-1.II.2 Statistika S-1.III.1 Statistika, databáze S-1.III.2 Statistika, databáze S-4.IV.1 S-4.IV.2 Podoblasti: 1.1 Podnikání, zaměstnanost, obchod, služby 1.2 Cestovní ruch Specifické cíle 1.1 Podnikání, zaměstnanost, obchod, služby Specifické cíle Indikátor Vytvořit a zveřejnit přehled o I Přehled poskytovaných a požadovaných služeb poskytovaných a obchodů v obci.monitorovat onitorovat a požadovaných služeb Prostředek ověření Přehled na webové

5 poptávku po službách a obchodech ze strany obyvatel a návštěvníků obce, poptávku zveřejňovat.přehled pravidelně aktualizovat. Mapa rozložení podnikatelských aktivit v regionu Propagovat místní podnikatele a služby Vytvářet a poskytovat prostory pro drobné a střední podnikání Nabízet možnost využití podnikatelských zón dle územního plánu (ÚP) k podnikání Vytvořit a uplatňovat ekonomické nástroje pro podporu středního a drobného podnikání v obci (nájmy, půjčky apod.) Motivovat místní zaměstnavatele k zaměstnávání místních obyvatel Organizovat vzdělávací semináře pro drobné a střední podnikatele. Poskytovat drobným a středním podnikatelům informační podporu. Iniciovat založení drobného a a obchodů v obci vytvořen a zveřejněn do VI o I Přehled poskytovaných a požadovaných služeb a obchodů v obci aktualizován 1x / 2 roky o I Počet podnikatelských subjektů v obci / rok o I Počet propagačních počinů / rok o I Počet využitých medií / rok o I Počet nově vzniklých prostor pro podnikání v obci / rok o I Počet podnikatelských subjektů v obci / rok o I Rozloha nabízené plochy pro podnikání / Rozloha využité plochy pro podnikání / rok o I Ekonomické nástroje pro podporu podnikání v obci vytvořeny do VI o I Počet drobných a středních podnikatelských subjektů v obci / rok o I Počet obyvatel obce zaměstnaných v obci a blízkém okolí / rok o I Počet vzdělávacích akcí pro podnikatele / rok o I Počet účastníků akcí / rok strá obce Aktualizova ný přehled na webové strá obce Statistika Evide Evide Evide Zpráva Evide Evide

6 středního podnikání v obci. Např. obecná doporučení - např. web podnikatelskeho-napadu/ Spolupracovat s Mostek Energo na životě a rozvoji obce Podporovat zemědělskou ě ělskou produkci. specifikovat jak Podporovat dřevozpracující výrobu o I Počet drobných a středních podnikatelských subjektů v obci / rok o I Spokojenost vedení obce o I Spokojenost vedení ME o I Spokojenost obyvatel obce o I o I o I o I Počet subjektů zabývajících se dřevozpracující výrobu na území obce / rok Evide Dotazník Dotaz ník Anket a Cestovní ruch Specifické cíle Zrekonstruovat areál ATC vč. parkoviště Zajistit / Vybudovat technické zázemí pro pořádání venkovních akcí v areálu ATC (Den obce apod.): podium, sezení, party stany, zvuková aparatura apod Zbudovat různé doprovodné aktivity pro VČ a rekreaci v ATC pro pěkné i špatné počasí (např. minigolf, lanové centrum ) Zrekonstruovat koupaliště (přírodní koupací biotop) Vytvořit atraktivní turistické cíle Indikátor o I Projekt rekonstrukce ATC připraven do o I Realizace dle dotace o I Příprava projektů do o I Projekt rekonstrukce koupaliště připraven do o I Realizace dle dotace o I Počet Prostředek ověření Připravený projekt Připravené projekty o I Realizace dle dotace o I Počet aktivit / rok Zpráva Připravený projekt

7 (příklady: adrenalinové aktivity, např. singltrek, stezku ve vrcholcích stromů, lanové centrum, různé přebory, vybudovat rozhlednu, expozici včel, rašelinové lázně skoky do rybníka, expozice o historii lázní, informační expozice elektrárny na biopaliva, muzeum TIBY apod.) Spolupracovat s okolními obcemi a sdruženími (MAS, SO apod.) při propagaci a zajištění cestovního ruchu Zajistit dostatečnou informovanost turistů o zajímavostech, akcích, aktivitách, službách apod. v obci a okolí (např. web, informačními letáky) Zvýšit propagaci obce z hlediska cestovního ruchu (umístění na serverech CR, regionální tisk, web obce ad.) Zajistit zpětnou vazbu od turistů z hlediska jejich potřeb a požadavkůa iniciovat vytváření adekvátních služeb Využívat specifika obce a okolí (např. značky houbařský ráj, borůvkový ráj ) a vytvářet služby v cestovním ruchu Vybudovat rozhlednu v oblasti Mostek lázně Nějaké další služby? významných turistických cílů / rok o I Výše poplatků z ubytování turistů / rok o I Počet spolupracujících subjektů / rok o I Výše poplatků z ubytování turistů / rok o I Webová prezentace pro turisty vytvořena do o I Informační letáky pro turisty vytvořeny do o I Spokojenost turistů s informovaností o I Počet návštěvníků ATC / rok o I Výše poplatků z ubytovacích kapacit / rok o I Anketa mezi turisty provedena min. 1x / 3 roky o I Počet služeb, aktivit využívající specifika obce / rok o I Projekt rozhledny v oblasti Mostek lázně zpracován do o I dle dotací o Rozpočet obce Rozpočet obce Webová stránka Infor mační letáky Anket a Rozpočet obce Zpráva Projekt o Vysvětlivky k indikátorům požadované hodnoty: cílem je růst hodnoty cílem je pokles hodnoty

8 .. cílem je udržet hodnotu nad stanovenou mezí.. cílem je udržet hodnotu pod stanovenou mezí. cílem je udržet stávající hodnotu A/N splněno/nesplněno

Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŢIVOT, VZDĚLÁVÁNÍ

Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŢIVOT, VZDĚLÁVÁNÍ Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŢIVOT, VZDĚLÁVÁNÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny, VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vize rozvoje oblasti: Kultura, sport, volný čas, společenský

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA, VZHLED OBCE, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY

Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA, VZHLED OBCE, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA, VZHLED OBCE, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny, VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Vize rozvoje

Více

Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT, ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ

Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT, ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ Klíčová oblast 3: KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS, SPOLEČENSKÝ ŽIVOT, ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014

Více

Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ MĚSTA, SPOLUPRÁCE, INFORMOVANOST, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY

Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ MĚSTA, SPOLUPRÁCE, INFORMOVANOST, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY Klíčová oblast 4: ŘÍZENÍ A ROZVOJ MĚSTA, SPOLUPRÁCE, INFORMOVANOST, BEZPEČNOST, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K

Více

Klíčová oblast 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODA, KRAJINA, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, ČISTOTA, ZELEŇ, BYDLENÍ, VÝSTAVBA, VZHLED MĚSTA, URBANISMUS

Klíčová oblast 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODA, KRAJINA, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, ČISTOTA, ZELEŇ, BYDLENÍ, VÝSTAVBA, VZHLED MĚSTA, URBANISMUS Klíčová oblast 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PŘÍRODA, KRAJINA, VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ, ČISTOTA, ZELEŇ, BYDLENÍ, VÝSTAVBA, VZHLED MĚSTA, URBANISMUS Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky

Více

TOWS. S - O Maxi - Maxi Stavět rozvoj na silných stránkách Maximalizace využití příležitostí

TOWS. S - O Maxi - Maxi Stavět rozvoj na silných stránkách Maximalizace využití příležitostí TOWS Matice TOWS je analytický nástroj používaný jako další krok po vytvořené SWOT analýze. Ve své podstatě kombinuje vliv slabých a silných stránek, příležitostí a hrozeb. Při vzájemném průniku témat

Více

Podnikání a cestovní ruch

Podnikání a cestovní ruch Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 SWOT analýza Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s.. Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí Morava lliistopad

Více

Strategický plán rozvoje města Čelákovice do roku 2030

Strategický plán rozvoje města Čelákovice do roku 2030 Strategický plán rozvoje města Čelákovice do roku 2030 Motto: Čelákovice domov na Labi Plán byl schválen zastupitelstvem města dne 14. 12. 2011 Obsah I. ÚVOD... 3 I.A SLOVO STAROSTY... 4 I.B PROČ STRATEGICKY

Více

SWOT analýzy. Ekonomika a zaměstnanost SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI HROZBY

SWOT analýzy. Ekonomika a zaměstnanost SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY PŘÍLEŽITOSTI HROZBY SWOT analýzy Ekonomika a zaměstnanost nízká míra nezaměstnanosti vzhledem k jiným částem MSK dobrá dopravní dostupnost mezi městy blízkost mezinárodní letiště v Mošnově významní průmysloví zaměstnavatelé

Více

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 -

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 - PROGRAM ROZVOJE BROUMOVSKA Obsah: SWOT analýza Broumovska Návrhová část PRB 2004-0 - SWOT ANALÝZA Silné stránky 1. Kvalitní životní prostředí 2. Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

MAS Střední Polabí 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Návrhová část. (Pracovní verze k 28. 8. 2014)

MAS Střední Polabí 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Návrhová část. (Pracovní verze k 28. 8. 2014) MAS Střední Polabí 2014 2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) Návrhová část (Pracovní verze k 28. 8. 2014) Zpracovatelé: MAS Střední Polabí, o.s. CI2, o.p.s., Ke Školce 1319/5f, 252

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 3. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A TRH PRÁCE... 7 6. VYUŽITÍ FONDŮ ČR A EU PRO ROZVOJOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA...

Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 3. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A TRH PRÁCE... 7 6. VYUŽITÍ FONDŮ ČR A EU PRO ROZVOJOVÉ ZÁMĚRY MĚSTA... STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (SWOT ANALÝZA MĚSTA) říjen 2007 Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ INFRASTRUKTURA, VZDĚLÁNÍ... 5 3. PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A TRH

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa

Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa Strategie rozvoje Svazku obcí Lípa STRATEGICKÁ ČÁST únor 2006 Obsah Úvod... 2 Priority a opatření Strategického plánu rozvoje regionu... 4 PRIORITA 1: ŘEŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY... 5 PRIORITA 2: ŘEŠENÍ

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit

Další formulované problémy a potřeby nezahrnuté do výše uvedených opatření a aktivit Prioritní oblast 1: Priorita 1.1. Region atraktivní Životní prostředí a přírodní dědictví regionu Opatření 1.1.1. 1.1.1.1.Likvidace černých skládek Existence černých skládek Odpady 1.1.1.2.Osvěta a motivace

Více

Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013

Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013 Strategie rozvoje ÚZEMÍ SPOLEČENSTVÍ OBCÍ PODKRKONOŠÍ pro období 2007-2013 1. pracovní verze 21. 8. 2008 Seznam použitých zkratek KJH SOJH SOP CEP SR SPL MAS Království Jestřebí hory Svazek obcí Jestřebí

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU PRACOVNÍ VERZE KVĚTEN 2007 1 OBSAH : 1. DEFINICE STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ 2. ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍCH DOKUMENTŮ 3. CÍLE A PRIORITY 4. IPRM 5. IMPLEMENTACE PŘÍLOHA : PROFIL

Více

HRÁDEK ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015

HRÁDEK ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015 HRÁDEK 2015 ROZVOJOVÝ PLÁN MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU V LETECH 2005 2015 HRÁDEK 2015 HRÁDEK NAD NISOU PLNOHODNOTNÉ MENŠÍ MĚSTO, KDE JSOU USPOKOJIVĚ Z ABEZPEČENY Z ÁKLADNÍ POTŘEBY VŠECH OBČ ANŮ (ŠKOLST VÍ,

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více