13) Na vytvoření filmu se podílí producent, režisér, herci v hlavní roli, herci ve vedlejších rolích, kompars, kameraman, scénárista a autor hudby.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "13) Na vytvoření filmu se podílí producent, režisér, herci v hlavní roli, herci ve vedlejších rolích, kompars, kameraman, scénárista a autor hudby."

Transkript

1 1) V půjčovně sportovních potřeb půjčují boty, lyže, hole a snowboardy. Každý předmět má své evidenční číslo, nákupní cenu a značku a je zařazen do jedné kategorie sportovních aktivit, pro niž je určen (běh na lyžích, sjezdové lyžování, snowboarding freestyle, snowboarding alpine). U lyží, holí a snowboardů se uvádí délka v cm, u lyží a snowboardů navíc ještě typ vázání, u bot se uvádí velikost. 2) Knihovna má ve svém katalogu zahrnuty informace o všech dokumentech, které nabízí čtenářům. Každý dokument je v katalogu popsán následujícími údaji: Autor, Název, Rok vydání, Kategorie (kniha, časopis, zvuková nahrávka, mapa, video), Obsah (např. detektivka, učebnice matematiky), Signatura, Status (půjčená, rezervovaná, ve volném výběru, ve skladišti). 3) Workspace (pracovní prostor) v PowerDesigneru může obsahovat více modelů, přičemž jeden model může být zahrnut i ve více pracovních prostorech. Každý model obsahuje alespoň 1 diagram, může obsahovat více diagramů. Každý diagram musí být součástí právě 1 modelu. 4) Vysoká škola se člení na fakulty, fakulty tvoří ústavy a katedry, které se mohou dále členit na oddělení. Kromě těchto útvarů jsou na vysoké škole ještě pracoviště rektorátu a útvary s celoškolskou působností (např. správa budov, knihovna). 5) Osobní počítač se skládá ze systémové jednotky, monitoru, klávesnice a myši. V systémové jednotce je paměť s uloženým programem, který prostřednictvím procesoru (CPU) ovládá činnost počítače. 6) Ve městě jsou ulice a náměstí. Na ulicích a náměstích stojí domy, které mají popisná čísla. V některých domech bydlí soukromé osoby, v některých sídlí firmy, přičemž mohou být i domy, v nichž sídlí soukromé osoby i firmy. 7) V autobuse cestují různé osoby jedna v roli řidiče, ostatní v roli pasažérů. Mezi přítomnými osobami mohou být jak děti, tak osoby v roli jejich rodičů. 8) Bakalářské práce tvoří titulní list, zadávací list (název, jméno studenta, jméno vedoucího, datum zadání a datum odevzdání), obsah a jednotlivé kapitoly. Ke každé obhájené bakalářské práci se ukládá do repozitoře posudek vedoucího a recenzenta práce a dokument o výsledku obhajoby (datum, složení komise, známka). 9) Obsah modelů v PowerDesigneru lze členit na tzv. package (balíčky). 1 model může obsahovat více balíčků, každý balíček musí být součástí právě 1 modelu. Dále platí, že každý balíček lze v případě potřeby členit na libovolné množství dalších balíčků. 10) Na univerzitě pracují rektor, prorektoři, děkani, proděkani, vedoucí kateder, ředitelé ústavů, profesoři, docenti, asistenti, doktoři, inženýři, magistři, administrativní pracovníci, referenti pro studijní záležitosti, knihovníci, řidiči, uklízečky, vrátní. Mezi některými kategoriemi pracovníků jsou vztahy nadřízenosti a podřízenosti (např. prorektor je podřízen rektorovi). 11) V kině se promítají v různé dny filmy různých žánrů, jež byly natočeny v různých zemích. Protože se jedná o multikino, probíhají projekce souběžně ve více sálech. 12) Studenti studují různé obory, zapisují si různé předměty a skládají z nich zkoušky. Předměty mohou být specifické pro určitý obor (např. matematická analýza), ale i společné pro více oborů (např. angličtina).

2 13) Na vytvoření filmu se podílí producent, režisér, herci v hlavní roli, herci ve vedlejších rolích, kompars, kameraman, scénárista a autor hudby. 14) Ve videopůjčovně půjčují za poplatek filmy evidovaným klientům, přičemž výše poplatku závisí na délce půjčení a na tom, zda jde o film na videokazetě nebo na DVD. 15) XML dokument tvoří kořen a elementy, které se mohou skládat z dalších elementů, nebo mít datový obsah (např. text). Elementy mohou mít atributy, jejichž počet není omezen. 16) Automobil se skládá ze součástí (např. karosérie, motor, světla, brzdy), které se mohou skládat z dalších součástek (např. karosérii tvoří střecha, prahy, dveře, okna ) Může dojít k tomu, že jeden typ součástky je umístěn ve více dílech automobilu. 17) Na mapu se zakreslují území (kontinenty, státy, kraje, okresy), místa (města, vesnice, významné objekty), pohoří a vodní plochy (řeky, jezera, moře, oceány). Území jsou členěna hierarchicky (okres je součástí kraje, kraj státu, stát kontinentu). Místo může být vždy součástí pouze jednoho území, pohoří a vodní plochy se mohou rozkládat na více územích. 18) V databázi testů jsou uloženy jednotlivé testové otázky spolu s údaji o tom, jak otázky zodpověděli jednotliví studenti. Testové otázky jsou zformulovány tak, že umožňují pouze odpověď ano nebo ne, přičemž vždy jen jedna z těchto dvou možností je správná. 19) Divadlo má v průběhu sezóny na repertoáru více her, v nichž hrají různí herci (některé role mohou být alternovány). Ke každému představení se vydává program, v němž je uvedeno, zda jde o premiéru nebo o reprízu, a je uvedeno aktuální obsazení. 20) V databázi testů jsou uloženy jednotlivé testové otázky spolu s návrhy možných odpovědí, přičemž alespoň jedna z těchto možností je správná, může být správných i více odpovědí. Za správné zodpovězení každé otázky může získat student 1 bod, za nesprávné řešení se mu 1 bod odečítá. 21) Hmotný majetek firmy je pro účely inventarizace rozdělen na nemovitý a movitý majetek. Movitý majetek se dále člení na skupiny vozidla, nábytek a ICT (hardware, software, mobily, faxy). Každá majetková položka je v informačním systému zařazena do jedné z kategorií a má uveden svůj název, inventární číslo, datum pořízení a pořizovací cenu. 22) Studenti vyšší odborné školy mají povinnost absolvovat v průběhu studia odbornou praxi na pracovišti, které si sami zvolí. Škola s příslušným pracovištěm uzavírá písemnou dohodu, v níž je uveden termín a náplň praxe pro daného studenta. Po ukončení praxe student odevzdává písemnou zprávu a pracoviště potvrdí odpracovanou dobu a vyhodnotí studenta. Škola sleduje údaje nejen o aktivních studentech, ale uchovává i historické údaje. 23) Program pro návrh účesů má umožnit podle přání zákaznice zobrazit účes vzniklý kombinací následujících parametrů: tvar obličeje, délka vlasů (krátké polodlouhé dlouhé), barva, střih (tj. typ účesu např. mikádo, ježek, afro, dredy, sportovní, denní, společenský).

3 24) Texty zákonů tvoří části (úvodní část preambule, část první, část druhá atd.), které jsou členěny na paragrafy ( 2, 2a, 3 atd.), ty se dále člení na odstavce (1, 2, 3). Číslování částí a paragrafů je kontinuální v rámci daného zákona, odstavce jsou číslovány vždy od 1 v rámci daného paragrafu (to znamená, že v rámci jednoho zákona může být více odstavců se stejným číslem). 25) Na vysoké škole jsou vyučovány akreditované předměty. Některé jsou na rozvrhu stále (např. tělocvik), některé jen v určitém semestru. Každý předmět má určeného garanta a vyučujícího, což mohou, ale nemusí být stejné osoby. 26) V kadeřnickém salónu mají pracovníci k dispozici rámcové popisy pracovních postupů. Popisy se týkají postupů při pracovních úkonech, jako jsou např. mytí vlasů, stříhání, sušení, regenerace, barvení, trvalá, vodová, foukaná, česání. Ke každému pracovnímu úkonu je k dispozici i orientační cena. Tyto pracovní postupy pak kadeřníci používají v různých kombinacích podle potřeby při obsluhování jednotlivých zákazníků (např. ne každému zákazníkovi barví vlasy). 27) Zákazníci fitcentra platí vstupné, jehož výši ovlivňuje typ zvolené služby: v posilovně se platí jednorázové vstupné bez časového omezení, limitované jen otevírací dobou v příslušný den; vstupenka na aerobic a na spinning platí vždy jednu hodinu. Kromě těchto jednorázových vstupenek nabízí fitcentrum zákazníkům cenově zvýhodněné permanentky na 10, 20 nebo 30 vstupů do kteréhokoli úseku fitcentra. 28) V katalogu e-shopu je nabízené zboží členěno do kategorií (např. audio video foto malé elektro velké elektro). U každého produktu je uveden jeho výrobce (např. Elektrolux, Sony, Gorenje), cena a technické parametry (např. rozměry, spotřeba energie). U každého produktu je sledována jeho prodejnost (tj. počet objednávek). U těch produktů, jejichž prodejnost za uplynulé 3 měsíce činí méně než 40 % skladových zásob, je nabídnuta sleva 25 % z dosavadní ceny. 29) Teze předmětů ve studijním programu školy obsahují název předmětu, zkratku, počet kreditů, osnovu výuky, doporučenou literaturu a údaje o navazujících předmětech (tj. které předměty musí mít student splněny, aby si mohl daný předmět zapsat). Dále se uvádí jméno garanta předmětu a jména vyučujících daného předmětu. 30) V PowerDesigneru je možné vytvářet několik typů modelů (CDM, PDM, BPM, OOM, XML, free model). V každém typu modelu je možné vytvořit libovolný počet diagramů, jejichž typ závisí na typu daného modelu (např. diagram tříd lze vytvořit pouze jako součást OOM, ERA diagram pouze jako součást CDM). 31) Cestovní kancelář pořádá poznávací zájezdy, které představují okruhy nebo hvězdice tvořené dílčími trasami (úseky). Každý úsek (např. Procházka po Greenwich Village a SoHo, Pisa San Gimignano Vinci Volterra ) má stanovenu dobu trvání (např. 3 hodiny, 1 den), podrobný program a případnou návaznost na předcházející a následující úseky v rámci zájezdu. Některé úseky mohou být začleněny do více zájezdů; zájezd se typicky skládá z více úseků, ale mohou existovat i zájezdy tvořené pouze jedním úsekem (např. jednodenní výlety). 32) Dohoda o odborné praxi studenta VOŠIS obsahuje údaje o pracovišti (název, sídlo, telefon, zastoupení), údaje o škole (název, sídlo, telefon, zastoupení), jméno studenta, údaje o časovém průběhu a délce praxe (datum zahájení, datum ukončení, počet týdnů). Dále obsahuje text dohody, který je členěn do číslovaných odstavců.

4 33) U kadeřníka se platí za provedené pracovní úkony (např. mytí vlasů, stříhání, trvalá, barvení, foukání) a za spotřebovaný materiál (např. barva, regenerace, tužidlo, lak). Kadeřník má ceník materiálu i pracovních úkonů, přičemž u některých pracovních úkonů má možnost stanovit přirážku k ceně v závislosti na délce, kvalitě nebo barvě vlasů, případně na složitosti účesu. 34) Relační databázi tvoří program (systém řízení báze dat), data logicky organizovaná do položek, záznamů a tabulek, a soubor integritních omezení (doménová, entitní a referenční integrita), která se vždy týkají určité datové struktury (např. entitní integrita se týká záznamů). 35) Bibliografické citace obsahují údaje o knihách, článcích z časopisů a o webovských dokumentech. Člení se na jmenné, vydavatelské, formální a identifikační údaje. Jmenné údaje zahrnují údaje o autorovi, což může být jedna nebo více osob nebo instituce, a údaje o názvu dokumentu. Vydavatelské údaje zahrnují údaje o vydavateli, místu a datu vydání (u knih jen rok, u časopisů a webovských dokumentů zpravidla den měsíc rok), u časopisů se navíc uvádějí údaje o titulu, ročníku a čísle časopisu. Formální údaje informují o rozsahu a formátu dokumentu. Identifikátory knih obsahují ISBN, identifikátory časopisů ISSN, identifikátory webovských dokumentů obsahují URL. 36) Cestovní kancelář pořádá poznávací zájezdy, které představují okruhy nebo hvězdice tvořené dílčími trasami (úseky). Každý úsek (např. Prohlídka Říma, Florencie Siena Volterra ) má stanovenu dobu trvání (např. 3 hodiny, 1 den) a návaznost na předcházející a následující úseky. Ty úseky, u nichž to dává smysl, mají stanovenou vzdálenost v km od počátečního bodu ke koncovému. 37) Banka vede evidenci svých klientů a jejich účtů a veškerých aktivit souvisejících s těmito skutečnostmi: založení účtu, pohyb na účtu (má dáti dal), poskytnuté produkty a služby související s účtem (např. kreditní karta, stavební spoření, úvěr apod.), komunikace s klientem (uzavřené smlouvy, zprávy banky, reklamace a stížnosti klienta apod.) 38) Vysoká škola sestavuje pro každý semestr harmonogram, v němž jsou zahrnuta data týkající se důležitých událostí v průběhu semestru: zahájení a ukončení výuky, začátek a konec zkouškového období, termíny pro zadání a odevzdání diplomových prací, termíny státních závěrečných zkoušek. V zimním semestru se navíc uvádí datum zápisu do jednotlivých ročníků, v letním semestru termíny přijímacích zkoušek. 39) Každé výtvarné dílo (např. obraz, socha, video) má autora nejčastější případ je 1 autor, ale může jich být i více; existují i případy, kdy se autora nepodaří zjistit. Autoři používají někdy kromě svého občanského jména umělecké jméno či pseudonym. V průběhu života může autor změnit jméno (např. žena, která se provdá). V různých jazykových oblastech se používají různé verze jmen (např. Marc Chagall Mark Shagal Марк Шагал Mark Zakharovich Shagal Moses Shagal Mark Sacharovich Schagal). 40) Na zadávacím listu bakalářské práce je vždy uveden její název (téma), stanovení cíle práce, datum zadání, název školy, jméno studenta a jméno vedoucího práce. Formulář hodnocení bakalářské práce obsahuje název (téma) práce, jméno studenta, jméno hodnotitele (buď vedoucího nebo recenzenta), text hodnocení a datum vypracování posudku.

5 41) Ve fotobance jsou umístěny fotografie v digitální podobě. Ke každé fotografii se zapisují údaje o jejím formátu (např. JPG), rozměry, datum pořízení a klíčová slova (tagy) charakterizující její obsah. Kromě klíčových slov se ještě fotografie třídí do stanovených skupin (kategorií) např. Lidé, Věci, Příroda, přičemž každá fotografie může být jen v jedné kategorii. 42) Pojišťovna nabízí klientům různé produkty (např. životní pojištění, pojištění domácnosti, povinné ručení, cestovní pojištění, úrazové pojištění ) Rozhodne-li se klient pro určitý produkt, uzavře s pojišťovnou pojistnou smlouvu. K uzavřeným pojistným smlouvám pak pojišťovna přiřazuje evidenci plateb sjednaných pojistných částek a dále evidenci pojistných událostí a jejich vyřízení. 43) Na účtu z hypermarketu je uvedena adresa prodejny, jednotlivé položky nákupu (název zboží, množství, cena, daňová kategorie), souhrnná cena nákupu (bez DPH a s DPH), způsob platby (kartou, hotově), kód pokladní a datum a čas vyhotovení účtu. 44) V hotelu zpracovávají harmonogram rezervací a obsazení pokojů hosty. Informační systém musí být schopen kontrolovat, a) zda požadovaná rezervace či obsazení pokoje nekoliduje s jeho kapacitou (tj. počet lůžek) a b) zda není přijímána rezervace na pokoj, který je v daném termínu již obsazený či rezervovaný. 45) Webová stránka (web page) je tvořena textovým dokumentem ve formátu HTML a obrázky ve formátu JPG, GIF nebo PNG, případně vloženými audio a video soubory. Každý soubor (dokument) má své URL, název a velikost. Jednotlivé dokumenty mohou být spojeny odkazy. Může se stát, že jeden dokument (např. obrázek) je součástí více webových stránek. 46) Rezervační systém restaurace umožňuje zákazníkům rezervovat si konkrétní stoly s určitým počtem míst na konkrétní datum a dobu. 47) Ve školním informačním systému mohou učitelé zaznamenávat hodnocení úkolů vypracovaných studenty. Zapisují se jak výsledky individuálních úkolů (např. hodnocení seminární práce), tak výsledky týmových projektů, kdy je jedno hodnocení zapisováno hromadně celému týmu studentů. Pro každý úkol je předem stanoven maximální počet bodů, který za něj lze obdržet. 48) Restaurace nabízí svým hostům jídla a nápoje v ceně podle aktuálního jídelního lístku. Ceny se mohou měnit (např. podle sezónních změn v cenách surovin, v rámci happy hour apod.) V každém účtu, který vyhotoví číšník hostovi, se zaznamenávají účtované položky, jméno číšníka a je rovněž zachována informace o ceníku, z nějž se při účtování vycházelo. 49) Veterinář si vede evidenci ošetřených zvířat a jejich majitelů. Pro účely evidence své odborné veterinární činnosti zaznamenává také provedené úkony a pro účely svého hospodaření zaznamenává spotřebovaný materiál. 50) Výpůjční systém městské knihovny umožňuje každému registrovanému čtenáři zapůjčit si domů až 10 knih. U každé výpůjčky se sleduje výpůjční lhůta a 3 dny před jejím vypršením dostane čtenář s upozorněním. Pokud čtenář knihu nevrátí ve stanovené lhůtě, je mu vyměřena pokuta ve výši 5 Kč za každý den přesahující výpůjční lhůtu.

6 51) HTML dokument tvoří deklarace typu dokumentu (!DOCTYPE) a část vyznačená tagem HTML. HTML část obsahuje hlavičku (HEAD) a tělo (BODY). Dále se v dokumentu vyskytují části označené tagy META, P, H1-H6, odkazy na obrázky (IMG SRC) a odkazy na jiné zdroje (A HREF, A). 52) Vozový park městského dopravního podniku tvoří autobusy, tramvaje a vlaky metra. Řidiči mají vždy oprávnění řídit pouze jeden typ dopravního prostředku (např. autobus). Každá linka (např. trasa metra C, tramvaj č. 11, autobus č. 139) má stanoven svůj denní jízdní řád tj. časy odjezdů z výchozí stanice a časy příjezdů do cílové stanice. Pro realizaci denního jízdního řádu potřebuje dispečer přidělit na každou trasu dané linky (např. tramvaj č. 11: 9:05 Spořilov 9:45 Černokostelecká) příslušný dopravní prostředek s konkrétním řidičem. 53) V mateřské školce jsou děti rozděleny do tříd (např. Kuřátka, Berušky, Medvídci, Veverky). Každé dítě má přidělenu svou grafickou značku (např. Králíček, Hvězdička, Sluníčko), která označuje v šatně skříňku na jeho věci. Každou třídu má na starosti jedna z učitelek. Kromě nich jsou ve školce zaměstnáni ještě kuchaři a technický personál (školník, uklízečky). 54) V restauraci s rychlým občerstvením (tzv. fast food) je pro každou položku menu (např. hamburger) připravena přesná receptura, která zahrnuje veškeré použité suroviny, určení jejich množství na 1 porci a popis postupu při přípravě. Na závěr každé směny se provádí inventarizace, v jejímž průběhu se porovná počet připravených jídel a množství skutečně spotřebovaných surovin. 55) Základní škola se člení na dva stupně, stupně se člení na ročníky. Pro každý ročník je předepsán seznam vyučovaných předmětů. V rámci každého ročníku jsou žáci zařazeni do tříd (např. 4B, 1A). Každá třída má svého třídního učitele. Na prvním stupni vyučuje všechny předměty třídní učitel, na druhém stupni učí jednotlivé předměty různí učitelé. 56) V tezauru je uveden seznam termínů. Pokud je k dispozici více termínů se stejným významem (synonyma), je určen vždy jeden z nich jako preferovaný (tzv. deskriptor) a ostatní termíny jsou označeny jako nepreferované (tzv. nedeskriptory). Ke každému deskriptoru je k dispozici jeho definice (tzv. SC scope note) a jsou definovány jeho vztahy k ostatním deskriptorům. Vztahy mezi deskriptory mohou být buď hierarchické (BT/NT broader / narrower term) nebo asociační (RT related term). 57) V knihovně zpracovávají bibliografické popisy publikací a jejich částí, zařazovaných do fondu knihovny. V každém popisu se uvádí název, datum vydání, formát, rozsah a dále osoby nebo korporace, odpovídající za obsah dokumentu (autor, skladatel, ilustrátor, překladatel, editor, vydavatel, distributor ad.)

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny prodej zájezdů přes internet XML EXPORT ZÁJEZDŮ popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny Formát XML exportu Zajezdy Základní root element, který tvoří kolekce elementů Zajezd a obsahuje popisy

Více

IS Restaurace. Semestrální práce. Tomáš Rumíšek V Brně dne 7. 1. 2014 Peter Ševčík

IS Restaurace. Semestrální práce. Tomáš Rumíšek V Brně dne 7. 1. 2014 Peter Ševčík IS Restaurace Semestrální práce Tomáš Rumíšek V Brně dne 7. 1. 2014 Peter Ševčík 1 1. Obsah 2. Neformální specifikace... 3 Informační systém Restaurace... 3 3. Formální specifikace... 3 Funkční požadavky...

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis - MSMT- 31537/2013-30

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu Věc: Působnost pro: Účinnost od: 1. října 2007 Číslo jednací: Předkládá: UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou

Více

Ceník vložené reklamy a technická specifikace inzerce v katalogu nových a ojetých vozidel CarPress

Ceník vložené reklamy a technická specifikace inzerce v katalogu nových a ojetých vozidel CarPress Ceník vložené reklamy a technická specifikace inzerce v katalogu nových a ojetých vozidel CarPress MIMOŘÁDNÉ NABÍDKY:!!! CarPress + SPORT 5 (tento komplet se slevou 50%, více na straně 4)!!! AKCE -50%

Více

odpilotovaných materiálů v šabloně Datum pilotáže 24. 9. 2012 29. 1. 2013 Třída v pilotáži KAD1, KOS1, IK1,AZ1,AZ2,IK3,KPO2,PO3,K3A,KČ3A,KČ3B,A3

odpilotovaných materiálů v šabloně Datum pilotáže 24. 9. 2012 29. 1. 2013 Třída v pilotáži KAD1, KOS1, IK1,AZ1,AZ2,IK3,KPO2,PO3,K3A,KČ3A,KČ3B,A3 ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na stř. školách klíčové aktivity

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Hotelový Rezervační Systém HRS

Hotelový Rezervační Systém HRS Hotelový Rezervační Systém HRS Deklarace záměru HRS je informační systém, který eviduje údaje o stavu pokojů (volný/obsazený), o ubytovaných hostech a jejich platbách. HRS kontroluje zda požadavek na ubytování

Více

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1

Jana Forejtová. Setkání uživatelů 2010 1 Jana Forejtová Setkání uživatelů 2010 1 Podsystém Doprava bude poprvé distribuován ve verzi 9.4 IS Orsoft v polovině letošního roku Setkání uživatelů 2010 2 Jednoduchý integrovaný systém řízení dopravy

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Směrnice rektora č. 13/2015

Směrnice rektora č. 13/2015 Slezská univerzita v Opavě Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady Interní soutěže v rámci institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě Vydáno: V Opavě, září 2015 I) Směrnice rektora č. 13/2015 Zásady

Více

Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz

Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz Obsah Strana Ceník CMS 2 Ceník E-SHOP 3 Ceník BAZAR 4 Ceník Webhosting 5 Ceník Služby 5 1 CMS W1000 Základ

Více

Proces P4 Nakupování

Proces P4 Nakupování Účinnost dokumentu od: 15.6.2007 Proces P4 Nakupování Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: P4 Nakupování Garant procesu: Účel:

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:

Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od: Č.j.: Spisový znak: Změny: Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov Organizační řád málotřídní školy Účinnost od:1.9.2014 Počet příloh: 1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Zadání. Seznam typů entit včetně jejich atributů, vyznačte klíče a cizí klíče Seznam typů vztahu určený svým názvem a entitami do něj vstupujícími

Zadání. Seznam typů entit včetně jejich atributů, vyznačte klíče a cizí klíče Seznam typů vztahu určený svým názvem a entitami do něj vstupujícími Zadání Seznam typů entit včetně jejich atributů, vyznačte klíče a cizí klíče Seznam typů vztahu určený svým názvem a entitami do něj vstupujícími ER-diagram (v základní formě a v podobě upravené pro ukládání

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 4/2007 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE (dále

Více

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Finanční a pojistná matematika Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce http://www.pavelhanus.cz pavel.hanus@uhk.cz

Více

Identifikační karta modulu v. 4. Forma výuky. Doporučený typ studia. Personální zabezpečení (vyplňte ve formátu Příjmení Jméno, bez titulů)

Identifikační karta modulu v. 4. Forma výuky. Doporučený typ studia. Personální zabezpečení (vyplňte ve formátu Příjmení Jméno, bez titulů) Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu modulu povinný Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Účetnictví I. česky Účetnictví I. anglicky Accounting I. Způsob ukončení * zkouška Počet kreditů 5 Forma výuky

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní, dizertační a závěrečné práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní, dizertační a závěrečné práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní, dizertační a závěrečné práci a způsob jejich zveřejnění NOVELIZACE 2016 Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské,

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2015 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2015 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2015 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Videozáznamy bibliografický popis podle RDA. Ludmila Benešová březen 2015, verze 1.0

Videozáznamy bibliografický popis podle RDA. Ludmila Benešová březen 2015, verze 1.0 Videozáznamy bibliografický popis podle RDA Ludmila Benešová březen 2015, verze 1.0 Osnova Videozáznamy prameny popisu Popisné údaje specifika pro videozáznamy Selekční jmenné údaje Příklad Redakční poznámka

Více

Směrnice k tvorbě rozvrhu a zápisu předmětů

Směrnice k tvorbě rozvrhu a zápisu předmětů Vysoká škola polytechnická Jihlava Čj.: VSPJ/02490/2015 Směrnice k tvorbě rozvrhu a zápisu předmětů Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Podle čl. 8 odst. 4 Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy polytechnické

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 24. června 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

INFORMATIKA pro LÁZEŇSTVÍ. Ing. Petr Janík

INFORMATIKA pro LÁZEŇSTVÍ. Ing. Petr Janík ULGAT/L0015 přednáška č.2 1 1 janik@vosahs.cz konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 26. března 2009 Obsah přednášky 1 2 Schéma Objekty

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský

Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský Metodika pro vyplnění formuláře: Cestovní příkaz tuzemský (Pro potřeby CČSH zpracoval kolektiv autorů H. Kurková, K. Kozáková, Z. Sedláčková, H. Zejdová, zaměstnanci ÚÚR a členové CRFV) Obsah 1. Vyplňování

Více

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Pravomoc k vydávání vnitřních předpisů III. Působnost pověřeného proděkana

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Úvodní studie semestrálního projektu z X36SIN

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Úvodní studie semestrálního projektu z X36SIN České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Softwárové inženýrství (X36SIN) - Katedra počítačů Semestrální projekt I. ÚVODNÍ STUDIE Realizační tým: Petr Vízner (mailto:viznep1@fel.cvut.cz) -

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění

Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Zadání tématu, odevzdání a evidence údajů o bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práci a způsob jejich zveřejnění Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Zadání tématu bakalářské, diplomové či disertační

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 V Ladech 6, 149 00, Praha 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZSEB/152/2016/STR Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016 Směrnice nabývá platnosti

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 3/2016 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 3/2016 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 3/2016 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Výdaje V následujícím textu jsou popsány výdaje Fitcentra Visla.

Výdaje V následujícím textu jsou popsány výdaje Fitcentra Visla. PŘÍLOHY Příloha 1- Finanční plán Fitcentra Visla Finanční plán je navržen tak, aby pomohl ke zkvalitnění služeb, které Fitcentrum Visla nabízí. Finanční rozpočet je koncipován na jeden následující rok

Více

Metodika návrhu databáze

Metodika návrhu databáze Metodika návrhu databáze Metodika tvorby konceptuálního datového modelu (ERA diagramu) 1 1. Zvolte jednu primární entitu ze specifikace požadavků. 2. Určete atributy, jejichž hodnoty se mají pro tuto entitu

Více

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkanka Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné Obsah Úvodní slovo autora 13 Použité zkratky 14 Účty použité v příkladech 15 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují 16 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují 21 1.2 Úhrada cestovních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Nákup komodit do školní jídelny D Mražené potraviny a polotovary ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel výběrového řízení Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 796 03 Prostějov 3 IČ: 47922303

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net

ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net ÚČETNÍ ŘÁD Spolku JM-Net Rada spolku dne 8.11.2012 schválila tento Účetní řád pro vedení účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění. Ten byl novelizován a schválen na Členské schůzi

Více

Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty

Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty Pro práci se studijním informačním systémem AMU se používají dvě různé aplikace, které však pracují se společnými daty. Studenti a učitelé pracují

Více

Změna sazby DPH z 10% na 14%

Změna sazby DPH z 10% na 14% Vážení uživatelé systémů společnosti MEFISTO SOFTWARE, a.s., od 1.1.2012 dochází ke změně snížené sazby DPH z 10% na 14%. Změna sazby DPH z 10% na 14% Tuto změnu je nutné provést v konfiguraci systému

Více

Popis funkcí agenda-pohodlně

Popis funkcí agenda-pohodlně Pracujte rychleji, efektivněji a s čistým stolem! Popis funkcí agenda-pohodlně Zákon 247/2000 Sb. nařizuje provozovateli autoškoly vést o průběhu výuky a výcviku žadatele o řidičské oprávnění a jeho účasti

Více

JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2011/2012. 69-51-H/01 Kadeřník PŘÍLOHY. Příloha č. 1 Samostatná odborná práce

JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2011/2012. 69-51-H/01 Kadeřník PŘÍLOHY. Příloha č. 1 Samostatná odborná práce JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2011/2012 69-51-H/01 Kadeřník PŘÍLOHY Příloha č. 1 Samostatná odborná práce A. Zadání samostatné odborné práce (SOP) Žáci budou dle zadané osnovy vypracovávat

Více

CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE

CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE Čl. I Obecná ustanovení 1) Platba za poskytování sociální služby CHB Letovice je stanovena ve smyslu tohoto ceníku. Celková platba za službu CHB Letovice se skládá z platby

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

14.10.2010 1/6 Témata maturitních prací - obor IDS

14.10.2010 1/6 Témata maturitních prací - obor IDS Témata maturitních prací - obor IDS TŘÍDNÍ KNIHA ROZVRH A ABSENCE (Přívara) Aplikace má umožnit vést evidenci o docházce a absenci studentů. Aplikace bude pracovat s databází, ve které budou uloženy informace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy

I. Úvodní ustanovení. Postavení a poslání školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Hluboš, okres Příbram Organizační řád málotřídní školy Č.j.: 140/2016 Účinnost od: 1.4.2016 Spisový znak: Skartační znak: A5 Změny: I. Úvodní ustanovení 1. Organizační

Více

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské)

Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Prezenční navazující magisterské studium historie (neučitelské) Magisterské prezenční studium historie je studium čtyřsemestrové a je zakončeno státní magisterskou zkouškou. Je určeno pro absolventy bakalářského

Více

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah Obsah Sklad... 2... 3 Navigátor... 4 Seznam hlaviček skladových karet... 4 Barevné rozlišení v seznamu skladových karet... 5 Menu Vztahy... 6 Skladová karta... 7 Popis záložek... 7 Obecné... 7 Příjem...

Více

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium

OPATŘENÍ Č. 6/2015 Rozsah platnosti Vzdělávací činnost mimo akreditované studijní programy Mimořádné studium OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 6/2015 KE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI MIMO AKREDITOVANÉ STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních

Více

Hotelový program. Grafické štafle-základní a rozšířené rozlišení:

Hotelový program. Grafické štafle-základní a rozšířené rozlišení: Hotelový program Hotelový program řeší kompletně problematiku hotelové recepce ubytovacího zařízení. Vede agendu od rezervací ubytování, středisek i služeb, stravování, přes ubytování jednotlivých hostů

Více

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA

DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA 420 DALŠÍ INFORMACE STAG STUDIJNÍ AGENDA STAG je informační systém pro vedení studijní agendy UP. Obsahuje kompletní evidenci studentů, sylaby předmětů, rozvrhy, termíny zkoušek atd. INFORMACE PRO STUDENTY

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Učivo 4. ročníku Společná pro celou sadu oblast DUM

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK

Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Základní pomůcka pro garanty bc. a mgr,. studia na FSV UK Uznávání předmětů z ERASMU či jiného pobytu v zahraničí... 2 Uznávání předmětů z ČR a volitelné předměty... 2 Elektronické vypisování témat bc.

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

Informační systémy Zadání seminární práce

Informační systémy Zadání seminární práce Informační systémy Zadání seminární práce Prezenční studium ZMVŠ -Zdeněk Jelínek 23.9.2012 ZMVS - Informační systémy 1 Zadání Úkol - připravit v roli kvalifikovaného poradce návrh na vybavení novéhosubjektu

Více

OPATŘENÍ Č. 4/2015 1 Úvodní ustanovení 2 Akreditované praxe a stáže

OPATŘENÍ Č. 4/2015 1 Úvodní ustanovení 2 Akreditované praxe a stáže OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2015 K PRAVIDLŮM SYSTÉMU PRAXÍ A STÁŽÍ NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Úvod do databázových systémů 2012/2013 IS MHD

Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Úvod do databázových systémů 2012/2013 IS MHD Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Úvod do databázových systémů 2012/2013 IS MHD Jiří Znoj, (zno0011) Ostrava, 29. listopadu 2012 I. Obsah I. Obsah...

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VALAŠSKÉ KLOBOUKY

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VALAŠSKÉ KLOBOUKY Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VALAŠSKÉ KLOBOUKY Autor : Mgr. Marcela Šuráňová Datum vytvoření:

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 1/2016

SMĚRNICE REKTORA Č. 1/2016 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 19. 1. 2016 Odpovědnost: Odbor studijních záležitostí, prorektor pro studium a záležitosti studentů Účinnost: 19. 1. 2016 Závaznost: všechny součásti VUT Vydává:

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV B3-09/3 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

Pokyny k semestrální práci I

Pokyny k semestrální práci I Pokyny k semestrální práci I Proveďte datovou analýzu a navrhněte strukturu vícetabulkové databáze, v níž se bude vyskytovat alespoň jedna vazba typu M:N. Databázi vytvořte v prostředí MS Access. Navrženou

Více

Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010)

Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010) Základní škola Brno, Heyrovského 32 Řád relaxačního místa s knihovnou (součást Řádu odborných učeben - č.j. 49/2010) V souladu se zřizovací listinou školy ze dne 8.10.2002 a pozdějších dodatků vydávám

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ZÁSADY BAKALÁŘSKÉHO A NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA NA FJFI ČVUT V PRAZE platné pro akademický rok

ZÁSADY BAKALÁŘSKÉHO A NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA NA FJFI ČVUT V PRAZE platné pro akademický rok ZÁSADY BAKALÁŘSKÉHO A NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA NA FJFI ČVUT V PRAZE platné pro akademický rok 2016-2017 Zásady studia na FJFI ČVUT v Praze představují dokumentaci ke studijním programům FJFI ČVUT

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Preambule k Přílohám č. 1A a č. 1B Specifikace předmětu zakázky

Preambule k Přílohám č. 1A a č. 1B Specifikace předmětu zakázky Preambule k Přílohám č. 1A a č. 1B Specifikace předmětu zakázky Popis zakázky Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb, které se týkají zahraničních jazykových kurzů pro učitele a zahraničního jazykově-vzdělávacího

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání

Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Metodický pokyn pro zájemce o kurzy angličtiny v rámci programu celoživotního vzdělávání Tato pravidla se netýkají jazykové výuky, která je součástí řádného studia. 1 Shrnutí a harmonogram výuky angličtiny

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 vydané podle 15 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Autosalón (semestrální projekt) ZS 2011-2012 Analýza Implementace Číslo skupiny: 2 Členové skupiny: Jmeno,příjmení,login

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více