13) Na vytvoření filmu se podílí producent, režisér, herci v hlavní roli, herci ve vedlejších rolích, kompars, kameraman, scénárista a autor hudby.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "13) Na vytvoření filmu se podílí producent, režisér, herci v hlavní roli, herci ve vedlejších rolích, kompars, kameraman, scénárista a autor hudby."

Transkript

1 1) V půjčovně sportovních potřeb půjčují boty, lyže, hole a snowboardy. Každý předmět má své evidenční číslo, nákupní cenu a značku a je zařazen do jedné kategorie sportovních aktivit, pro niž je určen (běh na lyžích, sjezdové lyžování, snowboarding freestyle, snowboarding alpine). U lyží, holí a snowboardů se uvádí délka v cm, u lyží a snowboardů navíc ještě typ vázání, u bot se uvádí velikost. 2) Knihovna má ve svém katalogu zahrnuty informace o všech dokumentech, které nabízí čtenářům. Každý dokument je v katalogu popsán následujícími údaji: Autor, Název, Rok vydání, Kategorie (kniha, časopis, zvuková nahrávka, mapa, video), Obsah (např. detektivka, učebnice matematiky), Signatura, Status (půjčená, rezervovaná, ve volném výběru, ve skladišti). 3) Workspace (pracovní prostor) v PowerDesigneru může obsahovat více modelů, přičemž jeden model může být zahrnut i ve více pracovních prostorech. Každý model obsahuje alespoň 1 diagram, může obsahovat více diagramů. Každý diagram musí být součástí právě 1 modelu. 4) Vysoká škola se člení na fakulty, fakulty tvoří ústavy a katedry, které se mohou dále členit na oddělení. Kromě těchto útvarů jsou na vysoké škole ještě pracoviště rektorátu a útvary s celoškolskou působností (např. správa budov, knihovna). 5) Osobní počítač se skládá ze systémové jednotky, monitoru, klávesnice a myši. V systémové jednotce je paměť s uloženým programem, který prostřednictvím procesoru (CPU) ovládá činnost počítače. 6) Ve městě jsou ulice a náměstí. Na ulicích a náměstích stojí domy, které mají popisná čísla. V některých domech bydlí soukromé osoby, v některých sídlí firmy, přičemž mohou být i domy, v nichž sídlí soukromé osoby i firmy. 7) V autobuse cestují různé osoby jedna v roli řidiče, ostatní v roli pasažérů. Mezi přítomnými osobami mohou být jak děti, tak osoby v roli jejich rodičů. 8) Bakalářské práce tvoří titulní list, zadávací list (název, jméno studenta, jméno vedoucího, datum zadání a datum odevzdání), obsah a jednotlivé kapitoly. Ke každé obhájené bakalářské práci se ukládá do repozitoře posudek vedoucího a recenzenta práce a dokument o výsledku obhajoby (datum, složení komise, známka). 9) Obsah modelů v PowerDesigneru lze členit na tzv. package (balíčky). 1 model může obsahovat více balíčků, každý balíček musí být součástí právě 1 modelu. Dále platí, že každý balíček lze v případě potřeby členit na libovolné množství dalších balíčků. 10) Na univerzitě pracují rektor, prorektoři, děkani, proděkani, vedoucí kateder, ředitelé ústavů, profesoři, docenti, asistenti, doktoři, inženýři, magistři, administrativní pracovníci, referenti pro studijní záležitosti, knihovníci, řidiči, uklízečky, vrátní. Mezi některými kategoriemi pracovníků jsou vztahy nadřízenosti a podřízenosti (např. prorektor je podřízen rektorovi). 11) V kině se promítají v různé dny filmy různých žánrů, jež byly natočeny v různých zemích. Protože se jedná o multikino, probíhají projekce souběžně ve více sálech. 12) Studenti studují různé obory, zapisují si různé předměty a skládají z nich zkoušky. Předměty mohou být specifické pro určitý obor (např. matematická analýza), ale i společné pro více oborů (např. angličtina).

2 13) Na vytvoření filmu se podílí producent, režisér, herci v hlavní roli, herci ve vedlejších rolích, kompars, kameraman, scénárista a autor hudby. 14) Ve videopůjčovně půjčují za poplatek filmy evidovaným klientům, přičemž výše poplatku závisí na délce půjčení a na tom, zda jde o film na videokazetě nebo na DVD. 15) XML dokument tvoří kořen a elementy, které se mohou skládat z dalších elementů, nebo mít datový obsah (např. text). Elementy mohou mít atributy, jejichž počet není omezen. 16) Automobil se skládá ze součástí (např. karosérie, motor, světla, brzdy), které se mohou skládat z dalších součástek (např. karosérii tvoří střecha, prahy, dveře, okna ) Může dojít k tomu, že jeden typ součástky je umístěn ve více dílech automobilu. 17) Na mapu se zakreslují území (kontinenty, státy, kraje, okresy), místa (města, vesnice, významné objekty), pohoří a vodní plochy (řeky, jezera, moře, oceány). Území jsou členěna hierarchicky (okres je součástí kraje, kraj státu, stát kontinentu). Místo může být vždy součástí pouze jednoho území, pohoří a vodní plochy se mohou rozkládat na více územích. 18) V databázi testů jsou uloženy jednotlivé testové otázky spolu s údaji o tom, jak otázky zodpověděli jednotliví studenti. Testové otázky jsou zformulovány tak, že umožňují pouze odpověď ano nebo ne, přičemž vždy jen jedna z těchto dvou možností je správná. 19) Divadlo má v průběhu sezóny na repertoáru více her, v nichž hrají různí herci (některé role mohou být alternovány). Ke každému představení se vydává program, v němž je uvedeno, zda jde o premiéru nebo o reprízu, a je uvedeno aktuální obsazení. 20) V databázi testů jsou uloženy jednotlivé testové otázky spolu s návrhy možných odpovědí, přičemž alespoň jedna z těchto možností je správná, může být správných i více odpovědí. Za správné zodpovězení každé otázky může získat student 1 bod, za nesprávné řešení se mu 1 bod odečítá. 21) Hmotný majetek firmy je pro účely inventarizace rozdělen na nemovitý a movitý majetek. Movitý majetek se dále člení na skupiny vozidla, nábytek a ICT (hardware, software, mobily, faxy). Každá majetková položka je v informačním systému zařazena do jedné z kategorií a má uveden svůj název, inventární číslo, datum pořízení a pořizovací cenu. 22) Studenti vyšší odborné školy mají povinnost absolvovat v průběhu studia odbornou praxi na pracovišti, které si sami zvolí. Škola s příslušným pracovištěm uzavírá písemnou dohodu, v níž je uveden termín a náplň praxe pro daného studenta. Po ukončení praxe student odevzdává písemnou zprávu a pracoviště potvrdí odpracovanou dobu a vyhodnotí studenta. Škola sleduje údaje nejen o aktivních studentech, ale uchovává i historické údaje. 23) Program pro návrh účesů má umožnit podle přání zákaznice zobrazit účes vzniklý kombinací následujících parametrů: tvar obličeje, délka vlasů (krátké polodlouhé dlouhé), barva, střih (tj. typ účesu např. mikádo, ježek, afro, dredy, sportovní, denní, společenský).

3 24) Texty zákonů tvoří části (úvodní část preambule, část první, část druhá atd.), které jsou členěny na paragrafy ( 2, 2a, 3 atd.), ty se dále člení na odstavce (1, 2, 3). Číslování částí a paragrafů je kontinuální v rámci daného zákona, odstavce jsou číslovány vždy od 1 v rámci daného paragrafu (to znamená, že v rámci jednoho zákona může být více odstavců se stejným číslem). 25) Na vysoké škole jsou vyučovány akreditované předměty. Některé jsou na rozvrhu stále (např. tělocvik), některé jen v určitém semestru. Každý předmět má určeného garanta a vyučujícího, což mohou, ale nemusí být stejné osoby. 26) V kadeřnickém salónu mají pracovníci k dispozici rámcové popisy pracovních postupů. Popisy se týkají postupů při pracovních úkonech, jako jsou např. mytí vlasů, stříhání, sušení, regenerace, barvení, trvalá, vodová, foukaná, česání. Ke každému pracovnímu úkonu je k dispozici i orientační cena. Tyto pracovní postupy pak kadeřníci používají v různých kombinacích podle potřeby při obsluhování jednotlivých zákazníků (např. ne každému zákazníkovi barví vlasy). 27) Zákazníci fitcentra platí vstupné, jehož výši ovlivňuje typ zvolené služby: v posilovně se platí jednorázové vstupné bez časového omezení, limitované jen otevírací dobou v příslušný den; vstupenka na aerobic a na spinning platí vždy jednu hodinu. Kromě těchto jednorázových vstupenek nabízí fitcentrum zákazníkům cenově zvýhodněné permanentky na 10, 20 nebo 30 vstupů do kteréhokoli úseku fitcentra. 28) V katalogu e-shopu je nabízené zboží členěno do kategorií (např. audio video foto malé elektro velké elektro). U každého produktu je uveden jeho výrobce (např. Elektrolux, Sony, Gorenje), cena a technické parametry (např. rozměry, spotřeba energie). U každého produktu je sledována jeho prodejnost (tj. počet objednávek). U těch produktů, jejichž prodejnost za uplynulé 3 měsíce činí méně než 40 % skladových zásob, je nabídnuta sleva 25 % z dosavadní ceny. 29) Teze předmětů ve studijním programu školy obsahují název předmětu, zkratku, počet kreditů, osnovu výuky, doporučenou literaturu a údaje o navazujících předmětech (tj. které předměty musí mít student splněny, aby si mohl daný předmět zapsat). Dále se uvádí jméno garanta předmětu a jména vyučujících daného předmětu. 30) V PowerDesigneru je možné vytvářet několik typů modelů (CDM, PDM, BPM, OOM, XML, free model). V každém typu modelu je možné vytvořit libovolný počet diagramů, jejichž typ závisí na typu daného modelu (např. diagram tříd lze vytvořit pouze jako součást OOM, ERA diagram pouze jako součást CDM). 31) Cestovní kancelář pořádá poznávací zájezdy, které představují okruhy nebo hvězdice tvořené dílčími trasami (úseky). Každý úsek (např. Procházka po Greenwich Village a SoHo, Pisa San Gimignano Vinci Volterra ) má stanovenu dobu trvání (např. 3 hodiny, 1 den), podrobný program a případnou návaznost na předcházející a následující úseky v rámci zájezdu. Některé úseky mohou být začleněny do více zájezdů; zájezd se typicky skládá z více úseků, ale mohou existovat i zájezdy tvořené pouze jedním úsekem (např. jednodenní výlety). 32) Dohoda o odborné praxi studenta VOŠIS obsahuje údaje o pracovišti (název, sídlo, telefon, zastoupení), údaje o škole (název, sídlo, telefon, zastoupení), jméno studenta, údaje o časovém průběhu a délce praxe (datum zahájení, datum ukončení, počet týdnů). Dále obsahuje text dohody, který je členěn do číslovaných odstavců.

4 33) U kadeřníka se platí za provedené pracovní úkony (např. mytí vlasů, stříhání, trvalá, barvení, foukání) a za spotřebovaný materiál (např. barva, regenerace, tužidlo, lak). Kadeřník má ceník materiálu i pracovních úkonů, přičemž u některých pracovních úkonů má možnost stanovit přirážku k ceně v závislosti na délce, kvalitě nebo barvě vlasů, případně na složitosti účesu. 34) Relační databázi tvoří program (systém řízení báze dat), data logicky organizovaná do položek, záznamů a tabulek, a soubor integritních omezení (doménová, entitní a referenční integrita), která se vždy týkají určité datové struktury (např. entitní integrita se týká záznamů). 35) Bibliografické citace obsahují údaje o knihách, článcích z časopisů a o webovských dokumentech. Člení se na jmenné, vydavatelské, formální a identifikační údaje. Jmenné údaje zahrnují údaje o autorovi, což může být jedna nebo více osob nebo instituce, a údaje o názvu dokumentu. Vydavatelské údaje zahrnují údaje o vydavateli, místu a datu vydání (u knih jen rok, u časopisů a webovských dokumentů zpravidla den měsíc rok), u časopisů se navíc uvádějí údaje o titulu, ročníku a čísle časopisu. Formální údaje informují o rozsahu a formátu dokumentu. Identifikátory knih obsahují ISBN, identifikátory časopisů ISSN, identifikátory webovských dokumentů obsahují URL. 36) Cestovní kancelář pořádá poznávací zájezdy, které představují okruhy nebo hvězdice tvořené dílčími trasami (úseky). Každý úsek (např. Prohlídka Říma, Florencie Siena Volterra ) má stanovenu dobu trvání (např. 3 hodiny, 1 den) a návaznost na předcházející a následující úseky. Ty úseky, u nichž to dává smysl, mají stanovenou vzdálenost v km od počátečního bodu ke koncovému. 37) Banka vede evidenci svých klientů a jejich účtů a veškerých aktivit souvisejících s těmito skutečnostmi: založení účtu, pohyb na účtu (má dáti dal), poskytnuté produkty a služby související s účtem (např. kreditní karta, stavební spoření, úvěr apod.), komunikace s klientem (uzavřené smlouvy, zprávy banky, reklamace a stížnosti klienta apod.) 38) Vysoká škola sestavuje pro každý semestr harmonogram, v němž jsou zahrnuta data týkající se důležitých událostí v průběhu semestru: zahájení a ukončení výuky, začátek a konec zkouškového období, termíny pro zadání a odevzdání diplomových prací, termíny státních závěrečných zkoušek. V zimním semestru se navíc uvádí datum zápisu do jednotlivých ročníků, v letním semestru termíny přijímacích zkoušek. 39) Každé výtvarné dílo (např. obraz, socha, video) má autora nejčastější případ je 1 autor, ale může jich být i více; existují i případy, kdy se autora nepodaří zjistit. Autoři používají někdy kromě svého občanského jména umělecké jméno či pseudonym. V průběhu života může autor změnit jméno (např. žena, která se provdá). V různých jazykových oblastech se používají různé verze jmen (např. Marc Chagall Mark Shagal Марк Шагал Mark Zakharovich Shagal Moses Shagal Mark Sacharovich Schagal). 40) Na zadávacím listu bakalářské práce je vždy uveden její název (téma), stanovení cíle práce, datum zadání, název školy, jméno studenta a jméno vedoucího práce. Formulář hodnocení bakalářské práce obsahuje název (téma) práce, jméno studenta, jméno hodnotitele (buď vedoucího nebo recenzenta), text hodnocení a datum vypracování posudku.

5 41) Ve fotobance jsou umístěny fotografie v digitální podobě. Ke každé fotografii se zapisují údaje o jejím formátu (např. JPG), rozměry, datum pořízení a klíčová slova (tagy) charakterizující její obsah. Kromě klíčových slov se ještě fotografie třídí do stanovených skupin (kategorií) např. Lidé, Věci, Příroda, přičemž každá fotografie může být jen v jedné kategorii. 42) Pojišťovna nabízí klientům různé produkty (např. životní pojištění, pojištění domácnosti, povinné ručení, cestovní pojištění, úrazové pojištění ) Rozhodne-li se klient pro určitý produkt, uzavře s pojišťovnou pojistnou smlouvu. K uzavřeným pojistným smlouvám pak pojišťovna přiřazuje evidenci plateb sjednaných pojistných částek a dále evidenci pojistných událostí a jejich vyřízení. 43) Na účtu z hypermarketu je uvedena adresa prodejny, jednotlivé položky nákupu (název zboží, množství, cena, daňová kategorie), souhrnná cena nákupu (bez DPH a s DPH), způsob platby (kartou, hotově), kód pokladní a datum a čas vyhotovení účtu. 44) V hotelu zpracovávají harmonogram rezervací a obsazení pokojů hosty. Informační systém musí být schopen kontrolovat, a) zda požadovaná rezervace či obsazení pokoje nekoliduje s jeho kapacitou (tj. počet lůžek) a b) zda není přijímána rezervace na pokoj, který je v daném termínu již obsazený či rezervovaný. 45) Webová stránka (web page) je tvořena textovým dokumentem ve formátu HTML a obrázky ve formátu JPG, GIF nebo PNG, případně vloženými audio a video soubory. Každý soubor (dokument) má své URL, název a velikost. Jednotlivé dokumenty mohou být spojeny odkazy. Může se stát, že jeden dokument (např. obrázek) je součástí více webových stránek. 46) Rezervační systém restaurace umožňuje zákazníkům rezervovat si konkrétní stoly s určitým počtem míst na konkrétní datum a dobu. 47) Ve školním informačním systému mohou učitelé zaznamenávat hodnocení úkolů vypracovaných studenty. Zapisují se jak výsledky individuálních úkolů (např. hodnocení seminární práce), tak výsledky týmových projektů, kdy je jedno hodnocení zapisováno hromadně celému týmu studentů. Pro každý úkol je předem stanoven maximální počet bodů, který za něj lze obdržet. 48) Restaurace nabízí svým hostům jídla a nápoje v ceně podle aktuálního jídelního lístku. Ceny se mohou měnit (např. podle sezónních změn v cenách surovin, v rámci happy hour apod.) V každém účtu, který vyhotoví číšník hostovi, se zaznamenávají účtované položky, jméno číšníka a je rovněž zachována informace o ceníku, z nějž se při účtování vycházelo. 49) Veterinář si vede evidenci ošetřených zvířat a jejich majitelů. Pro účely evidence své odborné veterinární činnosti zaznamenává také provedené úkony a pro účely svého hospodaření zaznamenává spotřebovaný materiál. 50) Výpůjční systém městské knihovny umožňuje každému registrovanému čtenáři zapůjčit si domů až 10 knih. U každé výpůjčky se sleduje výpůjční lhůta a 3 dny před jejím vypršením dostane čtenář s upozorněním. Pokud čtenář knihu nevrátí ve stanovené lhůtě, je mu vyměřena pokuta ve výši 5 Kč za každý den přesahující výpůjční lhůtu.

6 51) HTML dokument tvoří deklarace typu dokumentu (!DOCTYPE) a část vyznačená tagem HTML. HTML část obsahuje hlavičku (HEAD) a tělo (BODY). Dále se v dokumentu vyskytují části označené tagy META, P, H1-H6, odkazy na obrázky (IMG SRC) a odkazy na jiné zdroje (A HREF, A). 52) Vozový park městského dopravního podniku tvoří autobusy, tramvaje a vlaky metra. Řidiči mají vždy oprávnění řídit pouze jeden typ dopravního prostředku (např. autobus). Každá linka (např. trasa metra C, tramvaj č. 11, autobus č. 139) má stanoven svůj denní jízdní řád tj. časy odjezdů z výchozí stanice a časy příjezdů do cílové stanice. Pro realizaci denního jízdního řádu potřebuje dispečer přidělit na každou trasu dané linky (např. tramvaj č. 11: 9:05 Spořilov 9:45 Černokostelecká) příslušný dopravní prostředek s konkrétním řidičem. 53) V mateřské školce jsou děti rozděleny do tříd (např. Kuřátka, Berušky, Medvídci, Veverky). Každé dítě má přidělenu svou grafickou značku (např. Králíček, Hvězdička, Sluníčko), která označuje v šatně skříňku na jeho věci. Každou třídu má na starosti jedna z učitelek. Kromě nich jsou ve školce zaměstnáni ještě kuchaři a technický personál (školník, uklízečky). 54) V restauraci s rychlým občerstvením (tzv. fast food) je pro každou položku menu (např. hamburger) připravena přesná receptura, která zahrnuje veškeré použité suroviny, určení jejich množství na 1 porci a popis postupu při přípravě. Na závěr každé směny se provádí inventarizace, v jejímž průběhu se porovná počet připravených jídel a množství skutečně spotřebovaných surovin. 55) Základní škola se člení na dva stupně, stupně se člení na ročníky. Pro každý ročník je předepsán seznam vyučovaných předmětů. V rámci každého ročníku jsou žáci zařazeni do tříd (např. 4B, 1A). Každá třída má svého třídního učitele. Na prvním stupni vyučuje všechny předměty třídní učitel, na druhém stupni učí jednotlivé předměty různí učitelé. 56) V tezauru je uveden seznam termínů. Pokud je k dispozici více termínů se stejným významem (synonyma), je určen vždy jeden z nich jako preferovaný (tzv. deskriptor) a ostatní termíny jsou označeny jako nepreferované (tzv. nedeskriptory). Ke každému deskriptoru je k dispozici jeho definice (tzv. SC scope note) a jsou definovány jeho vztahy k ostatním deskriptorům. Vztahy mezi deskriptory mohou být buď hierarchické (BT/NT broader / narrower term) nebo asociační (RT related term). 57) V knihovně zpracovávají bibliografické popisy publikací a jejich částí, zařazovaných do fondu knihovny. V každém popisu se uvádí název, datum vydání, formát, rozsah a dále osoby nebo korporace, odpovídající za obsah dokumentu (autor, skladatel, ilustrátor, překladatel, editor, vydavatel, distributor ad.)

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny prodej zájezdů přes internet XML EXPORT ZÁJEZDŮ popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny Formát XML exportu Zajezdy Základní root element, který tvoří kolekce elementů Zajezd a obsahuje popisy

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

INFORMATIKA pro LÁZEŇSTVÍ. Ing. Petr Janík

INFORMATIKA pro LÁZEŇSTVÍ. Ing. Petr Janík ULGAT/L0015 přednáška č.2 1 1 janik@vosahs.cz konzultační hodiny: středa od 9:45-11:15 (předem napsat email o konkrétním problému, který chcete konzultovat) 26. března 2009 Obsah přednášky 1 2 Schéma Objekty

Více

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Úvodní studie semestrálního projektu z X36SIN

České vysoké učení technické, Fakulta elektrotechnická Úvodní studie semestrálního projektu z X36SIN České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Softwárové inženýrství (X36SIN) - Katedra počítačů Semestrální projekt I. ÚVODNÍ STUDIE Realizační tým: Petr Vízner (mailto:viznep1@fel.cvut.cz) -

Více

IS Restaurace. Semestrální práce. Tomáš Rumíšek V Brně dne 7. 1. 2014 Peter Ševčík

IS Restaurace. Semestrální práce. Tomáš Rumíšek V Brně dne 7. 1. 2014 Peter Ševčík IS Restaurace Semestrální práce Tomáš Rumíšek V Brně dne 7. 1. 2014 Peter Ševčík 1 1. Obsah 2. Neformální specifikace... 3 Informační systém Restaurace... 3 3. Formální specifikace... 3 Funkční požadavky...

Více

JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2011/2012. 69-51-H/01 Kadeřník PŘÍLOHY. Příloha č. 1 Samostatná odborná práce

JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2011/2012. 69-51-H/01 Kadeřník PŘÍLOHY. Příloha č. 1 Samostatná odborná práce JEDNOTNÉ ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK PRO ŠK. R. 2011/2012 69-51-H/01 Kadeřník PŘÍLOHY Příloha č. 1 Samostatná odborná práce A. Zadání samostatné odborné práce (SOP) Žáci budou dle zadané osnovy vypracovávat

Více

Zadání. Seznam typů entit včetně jejich atributů, vyznačte klíče a cizí klíče Seznam typů vztahu určený svým názvem a entitami do něj vstupujícími

Zadání. Seznam typů entit včetně jejich atributů, vyznačte klíče a cizí klíče Seznam typů vztahu určený svým názvem a entitami do něj vstupujícími Zadání Seznam typů entit včetně jejich atributů, vyznačte klíče a cizí klíče Seznam typů vztahu určený svým názvem a entitami do něj vstupujícími ER-diagram (v základní formě a v podobě upravené pro ukládání

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

Hotelový Rezervační Systém HRS

Hotelový Rezervační Systém HRS Hotelový Rezervační Systém HRS Deklarace záměru HRS je informační systém, který eviduje údaje o stavu pokojů (volný/obsazený), o ubytovaných hostech a jejich platbách. HRS kontroluje zda požadavek na ubytování

Více

Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) Systém řízení báze dat SŘBD. Typy SŘBD podle způsobu práce s daty

Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) Systém řízení báze dat SŘBD. Typy SŘBD podle způsobu práce s daty Systém řízení báze dat SŘBD programový systém umožňující vytvoření, údržbu a použití báze dat databáze program Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) funkce: přenos (načítání)

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz

Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz Ceník platný od 1.6.2014 Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. www.pro-web.cz info@pro-web.cz Obsah Strana Ceník CMS 2 Ceník E-SHOP 3 Ceník BAZAR 4 Ceník Webhosting 5 Ceník Služby 5 1 CMS W1000 Základ

Více

P L A T N Ý O D 16. 9. 2013

P L A T N Ý O D 16. 9. 2013 P Ř Í L O H A I : C E N Í K P O P L A T K Ů A S L U Ž E B P L A T N Ý O D 6. 9. 203. Registrace a výdej knihovních průkazů registrační roční zákaznický poplatek (365 dnů) (půlroční poplatek je ½ uvedené

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU. I. Preambule VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY REZERVACÍ RAKOUSKO.CZ PROVOZOVATEL SERVERU I. Preambule Všeobecné obchodní podmínky (VOP) jsou nedílnou součástí platné rezervace klientů na stránkách Rakousko.cz. Rakousko.cz

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Finanční a pojistná matematika Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce http://www.pavelhanus.cz pavel.hanus@uhk.cz

Více

1. Základní schéma gastronomického programu.

1. Základní schéma gastronomického programu. 1. Základní schéma gastronomického programu. Program RestWin postihuje všechny operace, spojené s řízením restauračního provozu. Respektuje skladový systém uživatele (sklady se nastavují podle přání uživatel)

Více

Preambule k Přílohám č. 1A a č. 1B Specifikace předmětu zakázky

Preambule k Přílohám č. 1A a č. 1B Specifikace předmětu zakázky Preambule k Přílohám č. 1A a č. 1B Specifikace předmětu zakázky Popis zakázky Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb, které se týkají zahraničních jazykových kurzů pro učitele a zahraničního jazykově-vzdělávacího

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Úvod do databázových systémů 2012/2013 IS MHD

Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Úvod do databázových systémů 2012/2013 IS MHD Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Úvod do databázových systémů 2012/2013 IS MHD Jiří Znoj, (zno0011) Ostrava, 29. listopadu 2012 I. Obsah I. Obsah...

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

14.10.2010 1/6 Témata maturitních prací - obor IDS

14.10.2010 1/6 Témata maturitních prací - obor IDS Témata maturitních prací - obor IDS TŘÍDNÍ KNIHA ROZVRH A ABSENCE (Přívara) Aplikace má umožnit vést evidenci o docházce a absenci studentů. Aplikace bude pracovat s databází, ve které budou uloženy informace

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení

rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Článek 1 Úvodní ustanovení rektorka Plzeň 14. října 2013 ZCU 032978/2013 Směrnice rektora č. 26R/2013 ZVEŘEJŇOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ Tato směrnice upravuje způsob odevzdání kvalifikační práce, postup při zveřejňování kvalifikační

Více

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci

Zpracování dokumentů. PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Zpracování dokumentů PhDr. Libuše Machačová Vědecká knihovna v Olomouci Co hledají uživatelé v knihovnách? Informace v knihách, časopisech a různých druzích dokumentů Přístup na internet Pomoc při zpracování

Více

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012

Č. 4 / 2 0 1 2. Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP. Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 S M Ě R N I C E D Ě K A N A P ř F U J E P Č. 4 / 2 0 1 2 Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP Směrnice schválena Ediční radou UJEP dne: 11. 12. 2012 Směrnice projednána Vědeckou radou PřF UJEP

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Hotelová dokumentace. Vypracovala: Bc. Eva Cejnková pro předmět HOP

Hotelová dokumentace. Vypracovala: Bc. Eva Cejnková pro předmět HOP Hotelová dokumentace Vypracovala: Bc. Eva Cejnková pro předmět HOP Recepce Vstupní brána hotelu umístěna naproti hlavnímu vchodu, prosvětlená. Corinthia Towers Hotel Praha Hotel Michael a Ehrlich Praha

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Informační systémy Zadání seminární práce

Informační systémy Zadání seminární práce Informační systémy Zadání seminární práce Prezenční studium ZMVŠ -Zdeněk Jelínek 23.9.2012 ZMVS - Informační systémy 1 Zadání Úkol - připravit v roli kvalifikovaného poradce návrh na vybavení novéhosubjektu

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád upravující poskytování služby prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Divadla Kladno s.r.o. (Městské divadlo Kladno a Divadlo Lampion) VŠEOBECNÉ

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Proces P4 Nakupování

Proces P4 Nakupování Účinnost dokumentu od: 15.6.2007 Proces P4 Nakupování Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/9 Proces: P4 Nakupování Garant procesu: Účel:

Více

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Pravidla hospodaření Univerzity Karlovy v Praze Část I. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Univerzita Karlova v Praze (dále jen univerzita ) je podle zákona o vysokých školách veřejnou vysokou školou. Za bezprostředního

Více

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD

Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1. Všeobecná část Obchodní podmí nky pro e-shop jí zdní ch dokladů a dopln kovy ch slůz eb JHMD 1.1. Platnost, působnost a vymezení pojmů 1.1.1. Tyto obchodní podmínky platí od 24. dubna roku 2015 do odvolání

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Poslání školní knihovny Knihovní řád školní knihovny 1. Školní knihovna je základní knihovnou ve smyslu 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb., /knihovní zákon / a zřízena za účelem poskytování

Více

Opatření rektora UK č. 4/2014

Opatření rektora UK č. 4/2014 Opatření rektora UK č. 4/2014 Název: K provedení: - Účinnost: 1. únor 2014 Zpracování osobních údajů studentů, uchazečů o studium a zaměstnanců Univerzity Karlovy Zpracování osobních údajů studentů, uchazečů

Více

Strukturované metodologie

Strukturované metodologie Strukturované metodologie Strukturovaný přístup aplikace má podobu hierarchie funkcí, která je realizována strukturovanými programy styl práce: AKCE OBJEKT Entitně relační model (ERA) alternativní názvy:

Více

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah Obsah Sklad... 2... 3 Navigátor... 4 Seznam hlaviček skladových karet... 4 Barevné rozlišení v seznamu skladových karet... 5 Menu Vztahy... 6 Skladová karta... 7 Popis záložek... 7 Obecné... 7 Příjem...

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Provozní řád specializovaných studoven

Provozní řád specializovaných studoven Věc: Působnost pro: Účinnost od: Číslo jednací: Vypracovala a předkládá: Schválil: UNIVERZITA PARDUBICE Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 17/2006 Knihovní řád Univerzity Pardubice všechny útvary univerzity a

Více

(předpis o Rejstříku zástav)

(předpis o Rejstříku zástav) Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 35b odst. 8 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, k němuž udělilo souhlas Ministerstvo

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ Číslo provizního prodejce: uzavřená mezi následujícími stranami: Přidělí CK Cestovní kancelář: you travel s.r.o. se sídlem: Štefánikova 18/25, 150 00 Praha 5 zapsána: Městský

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z IWWW

Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z IWWW Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z IWWW Jan Bartocha 2012 / 2013 IT 1. Základní charakteristika Téma mé semestrální práce se zaměřuje na nabídku a vypůjčování

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích čl. 1 Úvod Obhajoba bakalářské práce (dále jen BP ) pro studenty bakalářského studia v oborech Design, Fotografie a intermediální

Více

Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS

Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS výtah z ukázkového příkladu Cestovní kancelář z knihy Buchalcevová Alena, Stanovská Iva. Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace

Více

Půjčovní řád. Dům dětí a mládeže Olomouc. Půjčovní řád půjčovny lyžařské výzbroje. půjčovna lyžařské výzbroje

Půjčovní řád. Dům dětí a mládeže Olomouc. Půjčovní řád půjčovny lyžařské výzbroje. půjčovna lyžařské výzbroje Strana 1 z 10 Dům dětí a mládeže Olomouc půjčovna lyžařské výzbroje Datum platnosti: od Výtisk číslo: 3 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: Ředitel DDM Olomouc Mgr. Jiří Dostál Paré č.: Funkce Jméno Datum

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole SCUOLA LEONARDO DA VINCI Florencie, Itálie

JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Informace pro účastníky kurzů v jazykové škole SCUOLA LEONARDO DA VINCI Florencie, Itálie JAZYKY V ZAHRANIČÍ s.r.o. Kouřimská 303, 284 01 Kutná Hora, tel. 327 513 005, 606 870 433 info@jazyky-v-zahranici.cz, www.jazyky-v-zahranici.cz, v naléhavém případě kdykoliv na 606 870 433 Informace pro

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Moje Autoškola. komplexní aplikace pro provoz autoškoly. www.moje-autoskola.cz

Moje Autoškola. komplexní aplikace pro provoz autoškoly. www.moje-autoskola.cz Moje Autoškola komplexní aplikace pro provoz autoškoly www.moje-autoskola.cz Matrika Výpis z matriky obsahující základní informace o výcvicích. Možnost filtrovat dle řady parametrů (stádium výcviku, datum

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM MANUÁL PRO STUDENTY ŠKOLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM Obsah 1. SLOVO NA ÚVOD... 2 2. MANUÁL K JEDNOTLIVÝM ÚKONŮM... 2 A. PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO ŠISU... 2 B. UŢIVATELSKÉ JMÉNO A HESLO... 3 C. ÚVODNÍ STRÁNKA (HOME)

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 10. ledna 2014

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 10. ledna 2014 Finanční a pojistná matematika Den otevřených dveří 10. ledna 2014 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce http://www.pavelhanus.cz pavel.hanus@uhk.cz

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Příloha č. 17 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Ovládá a využívá techniku a základní funkce operačního systému v souladu s pravidly Dodržuje ergonomická pravidla pro práci s počítačem Rozumí fungování počítačových sítí, chápe význam protokolu, zná a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Autosalón (semestrální projekt) ZS 2011-2012 Analýza Implementace Číslo skupiny: 2 Členové skupiny: Jmeno,příjmení,login

Více

DBS Konceptuální modelování

DBS Konceptuální modelování DBS Konceptuální modelování Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze Michal.Valenta@fit.cvut.cz c Michal Valenta, 2010 BIVŠ DBS I, ZS 2010/11 https://users.fit.cvut.cz/

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Cestovní kancelář a cestovní agentura Téma Ročník Autor

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta).

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). S myšlenkou nezbytnosti environmentální edukace všech budoucích učitelů ustavil

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF 1 Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF Dle článku 26 Studijního a zkušebního řádu SU OPF součástí ukončení bakalářského studia je zpracování bakalářské práce (dále

Více

Poskytování a účtování cestovních náhrad

Poskytování a účtování cestovních náhrad Poskytování a účtování cestovních náhrad Vnitřní předpis Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č. j. VP-06/2013 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Platnost od: 1.1.2013

Více

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU (vybrané části norem a komentáře, stav v srpnu 2013). ZÁKON Č. 111/1998

Více

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více