Kuřimské Babské hody 2013 historie a současnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kuřimské Babské hody 2013 historie a současnost"

Transkript

1 Kuřimské Babské hody 2013 historie a současnost Rozhodnutí obnovit tradici Babských hodů v Kuřimi uzrávalo dlouho a nezávisle na sobě v duších několika obyvatelek Kuřimi. To, že Kuřim byla několik staletí městysem, a měla výsady pořádání různý druhů jarmarků, koňských trhů a hodů, které provázely naše předky vedle tvrdé práce a obhajoby vlastní existence, víme všichni alespoň z kronik a starých letopisů. Naši předkové nikdy nezapomněli na zábavu, která jim umožnila přenést se přes starosti a útrapy všedního dne. Proto i my ženy z Kuřimi chceme obnovit tradici a navázat na to, co staletí utvářelo kolorit městyse a později i města Kuřimi. Pokusit se opět propojit církevní a světské svátky v jeden celek. Volba termínu pro konání babských (tehdy mladých ) hodů tedy nebyla vůbec náhodná: 27.červenec 2013 víkend po svátku sv.maří Magdaleny 1/ 22. července má svátek patronka kuřimského kostela sv. Máří Magdalena 2/ Rok V tomto roce došlo k povýšení Kuřimě na městys. Z téhož roku máme zachovaný dekret císaře Josefa II., který Kuřimi povoluje konat čtyři výroční trhy, a to vždy v pondělí po sv. Fabiánu a Šebestiánu, po sv. Jiří, po sv. Maří Magdaleně a po Všech svatých. 3/ Červenec - doba prázdnin, volna a teplého slunečného počasí - možnost hody konat na volném prostranství - tzv.letní hodovou zábavu

2 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Kuřimský dámský klub (Dále jen zkratka OS KuDaK) V současné době je sdružení ve fázi přípravy a vytváření stanov, které bychom chtěli zaregistrovat nejpozději do měsíce zasláním žádosti na Ministerstvo vnitra ČR. Hlavní činností OS KuDaK bude : Organizace, příprava a realizace BABSKÝCH HODů v Kuřimi Ve stanovách OS máme však stanoveny další cíle a činnosti našeho sdružení a. Zlepšovat kulturní a společenskou úroveň ve městě Kuřimi b. Propagovat Kuřimsko včetně Mikroregionu Kuřimka c. Spolupracovat s ostatními organizacemi vyvíjejícími podobnou činnost d. Účelně spolupracovat s místními, regionálními a ústředními orgány a institucemi, obchodními společnostmi, podnikateli, občanskými sdruženími a dalšími subjekty. e. Zajišťovat vzdělávací a informační činnost pro své členy i širokou veřejnost f. Zapojovat a získávat pro naši činnost děti a mládež z Kuřimi a okolí g. Pořádat další různé společenské, sportovní, kulturní a jiné akce Výbor OS KuDaK O průběhu registrace OS KuDaK vás budeme neprodleně informovat.

3 Nástin scénáře Babských hodů : ( Konečný scénář bude sestaven až po samotné uzávěrce shromážděných finančních prostředků) Pátek, 26.července 2013 Dopolední a odpolední hodiny budeme věnovat přípravě areálu při ZŠ Komenského. Příjezd a příprava kolotočů a jiných atrakcí prostory ul.havlíčkovi Večerní hodiny 19,30 hodin - plánujeme koncert Kuřimského pěveckého sboru Pavlíny Zámečníkové v kostele Sv.Máří Magdaleny za podpory otce Malczynského, kuřimského faráře. Sobota, 27.července 2013 Dopolední hodiny příprava areálu ZŠ Komenského, výzdoba a jiné.. 13,00 hodin Začátek krojovaného průvodu od Kuřimského kostela posvěcení hodové veselice kuřimským farářem otcem Malczynskim, předání hodového práva kuřimským starostou - Mgr.Ing. Sukalovským Krojový průvod, doplněný koňským povozem, sklepmistrněni a kapelou projde městem směr areál ZŠ Komenského ( dále jen Hodová vesnička včetně 4. zastavení s tanečními vsuvkami a doprovodným programem, pozvánky na hodovou zábavu, prodej lístků atd.. Oficiální program v Hodové vesničce Odpolední program: ( vstupné volné, dobrovolné nebo sponzorské) Hudební vystoupení, dětská diskotéka, soutěže pro děti hodová kolonáda ( možnost podél Záruby navštívit kolotoče a jiné atrakce na ulici Havlíčkova) Občerstvení na místě uzené a grilované speciality, pivo víno a limo. Prodej hodových a místních specialit, vlastních výrobků členek sdružení a jejich rodinných příslušníků 15,00 hodin krojované předtančení

4 Volná zábava hudební vystoupení Cimbálovka atd.(program se připravuje) Večerní program: ( vstupné bychom chtěli max. 100,- Kč cena se však bude odvíjet od výše získaných sponzorských darů a dotací) 20,00 hodin Zahájení Babské hodové zábavy 24,00 hodin Půlnoční překvapení taneční kreace a scénky Ukončení cca ve 3,00 hodin Neděle 28.července 2013 úklid a předání areálu Plánovaný rozpočet a možná podpora ze strany města Poskytnutí sálu KD k nácviku lidových písní a tanců, zkoušení 1x týdně od dubna 2013 do července 2013 ( dle možnosti města bezúplatně - nepeněžní forma podpory Města Kuřimi) Pronájem areálu ZŠ Komenského od do ( žádost ZŠ Tyršova, p.ředitel Plchot žádost o dotaci na pronájem ) Lavice, stoly + stany a stánky ( žádost o zapůjčení od města bezúplatně - nepeněžní forma podpory Města Kuřimi) Pro hudební tělesa bude zajištěn ozvučený kamion od firmy Miškatrans ( hradí OS + sponzor) Celodenní hudební doprovod Babských hodů, včetně průvodu nám přislíbila lidová kapela Galáni z Přibyslavic (hradí OS + již získaná dotace z kulturního fondu ,- /Zuzana Vaněrková) Doprovodný program: Zapůjčení bryčky s koňmi zdobené, dobové ( vlastní zdroje + žádost o dotaci) DJ RotoNE - ozvučení areálu, diskotéka pro děti, doprovodné celodenní vystoupení ( vlastní zdroje + žádost o dotaci)

5 Cimbálová muzika Fjertůšek hodinové vystoupení ( žádost o dotaci) Antonín Žák doprovodné celodenní vystoupení (sponzorský dar) Vystoupení historické skupiny šermu a kejklířů v dobových kostýmech ( žádost o dotaci z kulturního fondu ve výši ,- Kč na doprovodný program) Pro občerstvení - stánek Bistro Spirit, sponzoři Pivovar Černá Hora a firma Krobelus sro distributor a dovozce vín ( vlastní zdroje + sponzoři) Zajištění hygieny a mobilních toalet firma Johny servis s.r.o. ( hradí OS + sponzor) Prodej vlastních výrobků ( od dětí i dospělých) drátkované a opletené sklo, keramika, paličkované krajky a krojované panenky jakož i hodové domácí pečivo ( vstupní materiály hradíme z vlastních zdrojů vítáme sponzory) Propagace, plakáty, tiskoviny atd ( vlastní zdroje, + sponzoři + nepeněžní forma podpory Města Kuřimi) Ostraha objektu a hlídací služba ( vlastní zdroje + sponzor + nepeněžní forma podpory Města Kuřimi)

6 Kroje Kuřim náleží svou polohou spíše k Podhorácku, než Kyjovsku nebo Slovácku. Výskyt kyjovského kroje ve městě (od 1. pol. 20.stol.) si vysvětluji touhou obyvatel ukázat se v bohatém a honosném oděvu. Kroj horácký nebyl tak okázalý jako kyjovský. Obyvatelé Horácka a Podhorácka pařili do chudší oblasti a to především díky nepříznivým klimatickým podmínkám (tuhé a dlouhé zimy, kopcovitá v místech horská oblast atd.). Život člověka byl, jako i v ostatních oblastech českých zemí, úzce spjat jak s přírodou, tak s církví. Dodržovala se řada zvyků, obyčejů, tanců a lidová slovesnost. Typickým zdrojem obživy bylo především zemědělství, ale své zastoupení měla i řemeslná výroba. Pěstovaly se brambory, řepa, téměř všechny druhy obilnin, len, jenž se dále zpracovával na lněné plátno, konopí aj. Choval se dobytek a koně, provozovalo povoznictví aj. Pro naši akci jsme zvolili napodobeninu kroje, s ohledem na dnešní dobu, velmi praktickou variantu tzv. šatovky.spodní košilka - plátěná, bílá, s nabíranými rukávky, ukončená jemnou krajkou, zavázaná tkanicí.horní šatovka nahradí sukni včetně kordulky a bude z jemného plátenka batistu, či šifonu. Jemně vyšívaná květinovými motivy. V barvě červené pro vdané a starší ženy V barvě bleděmodré pro svobodné a mladší ženy Zástěrka bílá nebo růžová, ukončená krajkou ve stejné délce jako suknice.ozdoba hlavy pro mladší vlasy svázané do ozdobných uzlů, ozdobené živými či umělými květinami a mašlemi, starší ženy bez ozdob. Obuv černé střevíce, bílé punčochy ( možné i bez) ROZPOČET KROJE Tyto kroje si vyrobí naše sdružení svépomocí!!! Materiál a náklady na vlastní výrobu jednotlivého kroje( bez obuvi) : Kč/ osobu / Počet tanečnic 30 Náklady na kroje celkem : ,- Kč ( vlastní zdroje + žádost o poskytnutí dotace Město Kuřim + žádost o poskytnutí grantu JM kraj)

7 Plánovaný rozpočet celkem včetně výroby Kuřimských lidových krojů Předpokládané příjmy: Členské příspěvky OS ,- Sponzorské dary peněžní ,- Vlastní zdroje ,- Vstupné ,- Celkem: ,- Předpokládané výdaje: Hudební a doprovodný program ,- Náklady na pronájmy atd ,- Obnova Kuřimských krojů ,- Materiály na výrobu suvenýrů ,- Celkem ,- Zatím přiznaná dotace Města Kuřimi ,-

8 Seznam přiložených žádostí o poskytnutí finanční podpory z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti Města Kuřimi: 1/ Příspěvek na obnovu Kuřimských lidových krojů ,- Kč 2/ Příspěvek na pronájem areálu při ZŠ Tyršova ,- Kč 3/ Příspěvek na zajištění doprovodného programu Babských hodů dle přílohy ,- Kč Seznam našich žádostí nepeněžních forem podpory ze strany Města Kuřimi 1/ Zapůjčení technického vybavení lavice, stoly, stánky a stany 2/ Poskytnutí sálu KD k nácviku lidových písní a tanců, zkoušení 1x týdně od dubna 2013 do července / Pomoc při zajištění ostrahy areálu ZŠ Komenského ve dnech / Poskytnutí prostoru k inzerci v tiskovinách města a na výlepových plochách města 5/ Zveřejnění a propagace plánované akce ve všech mediích města Kuřimi, Mikroregionu Kuřimka Jednotlivé žádosti o poskytnutí dotace z Programu finanční podpory kulturní a spolkové činnosti budou zaslány Kulturnímu výboru Města Kuřimi za Výbor Občanského sdružení Kuřimský dámský klub (OS KuDaK): Zuzana Vaněrková Hlavní organizátor, pokladník - tel Alena Szabová Organizátor, komunikace - tel Jindřiška Konečná Organizátor, program a občerstvení tel Kateřina Dziáková Organizátor, choreograf - tel Jitka Vlčková Organizátor, lidová řemesla - tel Renata Mudroňová Hlavní stárka - tel Hanka Pištěková Organizátor, realizace areálu - tel Helena Šinkorová Organizátor, realizace areálu - tel

9

Zprávy souborů, regionů, krajů a institucí

Zprávy souborů, regionů, krajů a institucí Zprávy souborů, regionů, krajů a institucí Ředitelé festivalů na slovíčko Příspěvek z podzimního zasedání pořadatelů festivalů v Senátu Parlamentu ČR Uzavřeli jsme festivalový rok, který měl zvláštnost

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji

PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji PAMĚTNÍ KNIHA MĚSTYSE ŠKVORCE ve Středočeském kraji TENTO ROČNÍ ZÁPIS Z P R A C O V A L K R O N I K Á Ř : Jan Psota ml. z Hradešína ZA ROK 2 0 0 9 S T A R O S T A O B C E : Ing. Antonín Rubín, v. r. razítko

Více

O budoucnosti venkova se jednalo na konferenci v Holešově

O budoucnosti venkova se jednalo na konferenci v Holešově www.hornipomoravi.eu R. č. MK ČR E 19787 Číslo 2 I 8. dubna 2011 I Ročník III. www.hornipomoravi.eu Číslo 12 10. prosince 2009 Ročník I. Zástupci MAS z celé ČR opět volili svého předsedu O budoucnosti

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

MAS připravuje region na novou integrovanou strategii

MAS připravuje region na novou integrovanou strategii www.hornipomoravi.eu R. č. MK ČR E 19787 Číslo 1 I 29. března 2013 I Ročník V. www.hornipomoravi.eu Číslo 12 10. prosince 2009 Ročník I. MAS připravuje region na novou integrovanou strategii Přípravy na

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU IDENTIFIKACE A DOKUMENTACE TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY V ČESKÉ REPUBLICE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU IDENTIFIKACE A DOKUMENTACE TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY V ČESKÉ REPUBLICE Jan Blahůšek Markéta Lukešová ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU IDENTIFIKACE A DOKUMENTACE TRADIČNÍ LIDOVÉ KULTURY V ČESKÉ REPUBLICE Strážnice 2011 2 Jan Blahůšek Markéta Lukešová ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OS MATÝSEK ROUDNICE N. L. ROK 2008 OS Matýsek Roudnice nad Labem Školní 1803, 413 01 Roudnice nad. Labem

VÝROČNÍ ZPRÁVA OS MATÝSEK ROUDNICE N. L. ROK 2008 OS Matýsek Roudnice nad Labem Školní 1803, 413 01 Roudnice nad. Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA OS MATÝSEK ROUDNICE N. L. ROK 2008 OS Matýsek Roudnice nad Labem Školní 1803, 413 01 Roudnice nad. Labem Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Souhrn činnosti za rok 2008 4-12 3. Struktura organizace

Více

Z PRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 181 Leden 2008 Obsah: Vážení spoluobčané,

Z PRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 181 Leden 2008 Obsah: Vážení spoluobčané, Z PRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 181 Leden 2008 Obsah: Obecní úřad ZŠ a MŠ Bohuslavice příspěvková organizace Organizace v obci Kultura Inzerce Společenská kronika-naši jubilanti Informace občanům obce Obecní

Více

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let

XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč. 35 let XXXVI. ROČNÍK KVĚTEN 2013 11 Kč 35 let Předání pamětního listu ministrem K. Jankovským starostovi V. Richterovi. Archiv MÚ 2 Jilemnice slaví jedinečný úspěch! Jilemnice získala titul Historické město roku

Více

září 2012 číslo 9 cena 6 Kč

září 2012 číslo 9 cena 6 Kč září 2012 číslo 9 F u l n e c k ý z p r a v o d a j Kaple sv. Rocha Hasiči Polská družba Dobrá parta Z OBSAHU Informace z radnice str. 2 5 Kultura str. 5 8 Školství str. 8 9 Hasiči str. 9 10 Články čtenářů

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2013 1 2 9/2013 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a milí Strážničané, všichni milí přátelé! Tak už jsme zase po roce znovu všichni zváni k účasti na jedinečné městské slavnosti,

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Příloha č.3. Neposkytnuté dotace - neschválené Radou Plzeňského kraje. IČO/Datum narození. Poř. č. Zobrazovaný název. Název akce/projekt

Příloha č.3. Neposkytnuté dotace - neschválené Radou Plzeňského kraje. IČO/Datum narození. Poř. č. Zobrazovaný název. Název akce/projekt Neposkytnuté dotace - neschválené Radou Plzeňského kraje 1 2 Občanské sdružení STUDNICE 69980934 Festival "Divadlení pod Jabloní" Občanské sdružení taneční studio Slovan Plzeň 22670611 Vánoční defilé Představit

Více

REALIZACE TRÉNINKOVÉ VÝZVY V MAS STOLOVÉ HORY

REALIZACE TRÉNINKOVÉ VÝZVY V MAS STOLOVÉ HORY REALIZACE TRÉNINKOVÉ VÝZVY V MAS STOLOVÉ HORY 1. co jsme od tréninkové výzvy očekávali Již při zpracování projektové žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova, Opatření III.4.1 Získávání dovedností,

Více

Podivínský. zpravodaj

Podivínský. zpravodaj Podivínský Ročník XL číslo 2 ČERVEN 2010 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN 1 Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XXI ze dne 09.03. 2010 a č. XXII ze dne 21.04. 2010 Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

S L O V O S T A R O S T Y

S L O V O S T A R O S T Y ROČNÍK XIII. ČERVEN 2004 CENA 5 Kč S L O V O S T A R O S T Y Vážení spoluobčané, vážení čtenáři Tlumačovských novinek, chtěl bych Vás prostřednictvím tohoto prázdninového vydání informovat o budoucím využití

Více

Číslo 7, ročník XV, září 2012

Číslo 7, ročník XV, září 2012 informační měsíčník obce velké losiny Číslo 7, ročník XV, září 2012 Obec zahájila realizaci dlouho připravovaných projektů Na zelené louce u zámku byly zahájeny práce na realizaci tří projektů spolufinancovaných

Více

Kvasické noviny strana 1. příjemně strávený den, na který si odnesou hezké. Na závěr patří poděko- -vání všem, kteří se postarali

Kvasické noviny strana 1. příjemně strávený den, na který si odnesou hezké. Na závěr patří poděko- -vání všem, kteří se postarali Kvasické noviny strana 1 Kvasické noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku 3 2006 Cena 8,- Kč Svěcení vlajky a znaku Sobota 12. srpna se stala pro Kvasice dnem s velkým D. V tento den

Více

Úvod. Hospodářský výsledek. Obsah:

Úvod. Hospodářský výsledek. Obsah: 1 Obsah: 1. Úvod 2. Hospodářský výsledek, tabulky, komentář 3. Hlavní činnost kina, divadla, koncerty, výstavy, ostatní akce, Klášterní areál, Stará radnice, Dětský filmový a televizní festival Oty Hofmana

Více

Soutěž Vesnice roku 2015

Soutěž Vesnice roku 2015 Soutěž Vesnice roku 2015 Babice u Uh. Hradiště Slovácko je krásná zem, v jižním kraji moravském kde réva vinná ke slunci se vzpíná. Tam louky jsou a jezera, prostě samá nádhera v celém světě není hezčí

Více

Festival kreslení podeváté

Festival kreslení podeváté Červen 2009 č.3/ ročník VI. Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí Oslavy výročí v Řece Charita

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 8. července 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Přehled kulturních

Více

Koukají na nás správnû? roãník 19, ãíslo ãerven 2010

Koukají na nás správnû? roãník 19, ãíslo ãerven 2010 roãník 19, ãíslo ãerven 2010 6 cena 12 Kã Koukají na nás správnû? Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí v Hrádku n. N. Dne 3. června se v Hrádku nad Nisou ve všech mateřských školách uskutečnilo

Více

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání

Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA. Slovo starosty. - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Tlumačovské novinky - červen 2006 1 Z DNEŠNÍHO ČÍSLA - Slovo starosty - Zlatý erb - Hanácký den - Tlumačovští chovatelé - Školní vzdělávání Pohled na zatopené Ameriky od Kvasic Z redakce Příspěvky do Tlumačovských

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Ročník 7 / 2014 Číslo 1 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ se budou konat: v pátek 10.10.2010 od 14.00 do 22.00 hodin v sobotu 11.10.2010 od 8.00 do 14.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. DEBATA S KANDIDÁTY v

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

Fotbalové hřiště v novém. Medlánecké Medlánecké svatováclavské. hodová slavnostní. hodové slavnosti

Fotbalové hřiště v novém. Medlánecké Medlánecké svatováclavské. hodová slavnostní. hodové slavnosti medlánecký zpravodaj MÍSTNÍHO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI WWW.BRNO-MEDLANKY.CZ Zápisy do kroužků a kurzů STRANA 7, 10 Univerzita třetího věku v Medlánkách STRANA 6 Fotbalové hřiště v novém STRANA 9 ČÍSLO

Více

SPOLEČNOST OCHRÁNCŮ PAMÁTEK VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH. Zpravodaj 2. 2011 ROČNÍK XXI.

SPOLEČNOST OCHRÁNCŮ PAMÁTEK VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH. Zpravodaj 2. 2011 ROČNÍK XXI. SPOLEČNOST OCHRÁNCŮ PAMÁTEK VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH Zpravodaj 2. 2011 ROČNÍK XXI. 1 NĚKOLIK SLOV NA ÚVOD Vážení přátelé, dovolte mi, abych se na tomto místě svěřil s několika věcmi, které mi leží na srdci.

Více