ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 PROGRAM STROM ŽIVOTA NADACE PARTNERSTVÍ PROSTŘEDNICTVÍM STROMŮ POMÁHÁME LIDEM NALÉZT CESTU K PŘÍRODĚ I SOBĚ NAVZÁJEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 PROGRAM STROM ŽIVOTA NADACE PARTNERSTVÍ PROSTŘEDNICTVÍM STROMŮ POMÁHÁME LIDEM NALÉZT CESTU K PŘÍRODĚ I SOBĚ NAVZÁJEM"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 PROGRAM STROM ŽIVOTA NADACE PARTNERSTVÍ PROSTŘEDNICTVÍM STROMŮ POMÁHÁME LIDEM NALÉZT CESTU K PŘÍRODĚ I SOBĚ NAVZÁJEM

2

3 ÚVODNÍ SLOVO Úvodní slovo...3 Naši partneři... 4 Grantový program Strom života...5 Deset let grantového programu... 9 Anketa Strom roku...11 Soutěž Město stromů Akce pro veřejnost Medializace programu Strom života Příležitosti komunikace značky partnera Úvodní slovo Program Strom života je jeden z nejpřínosnějších programů v ČR pro rozvoj občanské společnosti. Dotazník vnímám jako snahu dělat Vaši práci ještě lépe než nyní. Přeji Vám v tomto úsilí hodně energie. I takto reagovali příjemci nadačních příspěvků na ový dotazník, kterým jsme zjišťovali jejich spokojenost s programem Strom života. Statistický průzkum ale nebyl zdaleka jedinou novinkou v programu Strom života v loňském roce. Stali jsme se partnery konference o oceňování dřevin, zahájili jsme nový grantový program na ošetření stromů, vítěz soutěže Město stromů, severomoravský Krnov, poprvé postoupil do celoevropského finále soutěže Entente Florale Europe. Na následujících stránkách najdete více informací nejen o novinkách, ale také o již tradičních aktivitách programu, jako je anketa Strom roku či grantový program Strom života. Závěrem si neodpustím malé nahlédnutí do roku nadcházejícího, ve kterém nás opět čeká spousta nového. Těší nás získání podpory ze Státního fondu životního prostředí, díky kterému v nadcházejícím roce opět rozšíříme naše aktivity i pole působnosti. Děkujeme Vám, milí dárci, partneři, dobrovolníci a fandové za Vaši práci a podporu, protože jedině díky Vám a s Vámi má naše práce smysl. Miroslava Drobílková Koordinátorka programu Strom života Nadace Partnerství ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 3

4 NADPIS NAŠI PARTNEŘI Děkujeme našim partnerům: Strakonice a mediálním partnerům: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 4

5 NADPIS GRANTOVÝ PROGRAM STROM ŽIVOTA Již deset let pomáháme v péči o krajinu či prostředí měst České republiky a v upevňování občanské angažovanosti a odpovědnosti. Program Strom života Nadace Partnerství je dnes obcemi a neziskovými organizacemi chápán jako snadný zdroj podpory pro jejich záměry obnovy přírodních lokalit, výsadeb stromořadí a úprav parků či regenerace veřejné zeleně v obcích. Velký důraz klademe nejen na změnu místa, ale i na proměnu do značné míry neuchopitelnou na změnu smýšlení a hodnot lidí, uživatelů krajiny a obyvatel měst. Deset let činnosti programu Strom života, to jsou desítky příběhů, v nichž byl finanční příspěvek znásoben energií a nasazením příjemců grantů. (Miroslava Drobílková, vedoucí programu) V roce 2009: mezi příjemce nadačních příspěvků jsme rozdělili Kč; podpořili jsme 81 projektů, z toho 35 z výtěžku veřejné sbírky; bylo vysazeno stromů a keřů; bylo obnoveno 7 veřejných prostranství, dalších 7 podpořených v roce 2009 bude slavnostně otevřeno během let ; do výsadeb a doprovodných akcí se zapojilo lidí; příjemci grantů uspořádali 11 komunitních setkání; udělili jsme 19 poukazů na ošetření stromů certifikovanými arboristy. Celkem jsme s vaší podporou zasadili od roku 2007 do dneška 58 ovocných stromů, takže jsme se dostali se stávajícími dřevinami na počet, jaký byl při založení sadu v roce Sad má rozlohu 2 ha a je v něm několik mezí. Chtěli bychom je ještě ošetřit a zachovat v nich hlavně hloh, plané šípky, plané trnky, jeřabinu a třešně ptáčnice. Tak to tu vždy bylo a přinášelo to nejen potravu ptákům, ale i krásu od jara do podzimu. (Anastázie Žídková, občanské sdružení Vesničko má milovaná) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 5

6 NADPIS GRANTOVÝ PROGRAM STROM ŽIVOTA Za rok 2009 jsme obdrželi 275 žádostí na celkovou částku téměř 14 milionů Kč. Podpořili jsme zhruba třetinu z nich více než třemi milióny korun. Právní subjektivita příjemců grantů v roce 2009 Struktura žadatelů o nadační příspěvek je velmi blízká struktuře předchozích dvou let: dvě nejpočetnější a vzájemně vyrovnané skupiny tvoří obce a neziskové organizace. Pokračuje tak nastoupený trend: vedle tradičně aktivních neziskových organizací vykazují zájem o rozvoj regionu a občanské sounáležitosti samotní zastupitelé. Nově se letos mezi žádajícími prosadily církevní organizace. Podobná jako v minulých letech je také struktura příjemců grantu podle krajů. Mezi nejúspěšnějšími jsou Středočeský kraj (19), Jihomoravský kraj (15) a Vysočina (12). Největší pokles zaznamenal kraj Karlovarský: oproti 12 projektům podpořeným v loňském roce byl v roce 2009 uskutečněn projekt jen jeden. Také ve Zlínském kraji byl zaznamenán propad (z 10 na 4 projekty). Narozdíl od loňského roku se letos podařilo získat nadační příspěvek ve všech krajích. 40% 6% 5% 4% 45% obce neziskové organizace školy církevní organizace fyzické osoby Rozdělené finanční prostředky v jednotlivých podprogramech Podpořené projekty v roce 2009 podle krajů Zlínský; 4 Vysočina; 12 Ústecký; 2 Jihočeský; 3 Jihomoravský; 15 Karlovarský; Královéhradecký; Malé granty Pro přírodu Místo pod stromy rozdělené finanční prostředky Město stromů Středočeský; 19 Praha; 2 Liberecký; 1 Moravskoslezský; 5 Olomoucký; 7 Pardubický; 3 Plzeňský; 3 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 6

7 NADPIS GRANTOVÝ PROGRAM STROM ŽIVOTA Malé granty Dvakrát v roce, vždy na jaře a na podzim, udělujeme granty na výsadby stromů s aktivním zapojením veřejnosti. Tím, že si lidé strom vlastnoručně vysadí, dojde k posílení jejich vztahu k danému místu, ale i k upevnění osobních kontaktů. Třicet pět výsadeb z celkových 58 jsme letos podpořili díky hlasování v anketě Strom roku 2008, které veřejné sbírce vyneslo nejvíce prostředků za dobu její existence. Největší radost máme z akcí, ve kterých se snoubí odbornost a nadšení. (Miroslava Drobílková, vedoucí programu) Živá alej v Pošembeří Během necelých tří hodin vysadilo šedesát rodin alej čtyřiceti třešní a třinácti dubů na vrchu Klepci v malebném povodí říčky Šembery v okrese Kolín. Každý strom byl označen cedulkou s patronem stromu, který bude mít milou povinnost se o strom v budoucnu starat. Žádající z občanského sdružení Region Pošembeří věří, že koruny stromů v budoucnosti ochrání poutníky, milence i děti před větrem i žhavými paprsky a poskytnou úkryt i potravu zvěři a ptákům. Místo pod stromy Podprogram Místo pod stromy nabízí prostor všem, kteří chtějí obnovit či nově vytvořit zelené veřejné prostranství. Jeho nedílnou součástí je aktivní zapojení budoucích uživatelů. Žádající o grant do 200 tisíc korun od nás získávají nejen finanční podporu, ale i možnost naučit se něco nového vyzkoušet si společné plánování prostranství a rozšířit své schopnosti komunikace s nejširší veřejností. (Hana Zuchnická, koordinátorka podprogramu) Už ne u popelnic, řekli si v Křivcích Občanské sdružení Martinus se od roku 2006 zasazuje o záchranu místního kostela sv. Martina. Grant Stromu života umožnil v další etapě obnovu a ošetření zeleně na prostranství okolo kostela, včetně ošetření památné lípy a vzácného kaštanu. Plánování vyvrcholilo na podzim 2008 Svatomartinským jarmarkem, kde nechyběly martinská husa a svatomartinské víno. Také samotné slavnostní otevření v květnu 2009 provázel bohatý program, například cesta staletími kostela. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 7

8 NADPIS GRANTOVÝ PROGRAM STROM ŽIVOTA Pro přírodu Příspěvek až do výše 100 tisíc korun a desítky hodin dobrovolné práce tak lze ve stručnosti shrnout většinu z 15 úspěšných projektů, které podpořil podprogram Pro přírodu v roce Patří mezi ně ochrana živočichů a jejich biotopů, zachování cenných přírodních lokalit, uspořádání pracovně-ekologického letního tábora nebo výsadby stromů v krajině. Přírodní park Nad Šelší v Masarykově údolí u Ostopovic Masarykovo údolí mezi Ostopovicemi a Brnem bylo v období první republiky atraktivním místem vycházek a aktivní rekreace. Navázat na tehdejšího ducha se pokouší sdružení Nad Šelší. Podle architektonické studie provádí úklid starých skládek, péči o zeleň a instalaci mobiliáře. Nedílnou součástí záměru je propagace přírodně i historicky zajímavého tělesa nedokončené Hitlerovy dálnice a obnova tradice přírodního divadla a sportovních akcí. V září letošního roku se za velkého zájmu veřejnosti uskutečnilo vystoupení Husa na dálnici. Zdravé stromy pro zítřek Opětovné kácení alejí podél cest během podzimu 2008 a jara 2009 bylo jedním z impulsů k navázání spolupráce mezi certifikovanými stromolezci zastoupenými Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu a programem Strom života. Ve společném programu Zdravé stromy pro zítřek nabízíme bezplatné ošetření jednoho vzrostlého stromu. V prvním roce se přihlásilo 26 žádajících, ze kterých vybrala komise v polovině listopadu dvacet. Odborné ošetření proběhne v první polovině roku Ošetření lípy v Petrovicích u Rakovníka Na prostranství pod dvěmi lípami v Petrovicích se odedávna v den svátku Jana Nepomuckého konaly pobožnosti, ale také dožínkové slavnosti a tábory lidu. Intenzita společenského dění v obci od těch dob sice polevila, mladší z lip na svém místě ale stále stojí, silná, krásná a v nejlepším věku. Svou přítomností připomíná tradici, která zde byla a ke které se lze v budoucnu kdykoliv vrátit a obnovit ji, píší žadatelé o ošetření. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 8

9 NADPIS GRANTOVÝ PROGRAM STROM ŽIVOTA Deset let grantového programu Strom života očima žádajících Za deset let fungování programu Strom života jsme udělili přes 500 nadačních příspěvků více než čtyřem stovkám žádajících. Ale byli jejich příjemci spokojeni s naší asistencí? Nechybělo jim něco podstatného k úspěšnému dokončení projektu? Co jim činilo největší problémy? Odpovědi nejen na výše uvedené otázky jsme se pokusili nalézt prostřednictvím dotazníkového průzkumu, ve kterém jsme oslovili všechny příjemce nadačních příspěvků z programu Strom života od jeho založení až po současnost. V rámci průzkumu jsme zaslali dotazník 430 obcím a organizacím, které s podporou programu Strom života uskutečnily celkem 501 projektů. Na konci výzkumu jsme získali 214 vyplněných dotazníků. Co bylo při realizaci Vašeho projektu nejobtížnější? Z výsledků vyplývá, že nejtěžší pro realizátory bylo zapojit do práce veřejnost (23 %) a zajistit následnou péči o výsledky projektu (23 %), obtížná byla také samotná realizace projektu (17 %). Naopak pouze tři procenta respondentů hodnotí jako nejobtížnější část závěrečné vyúčtování, 10 % zaznamenalo těžkosti se zajištěním souhlasu vlastníků, 14 % s přípravou žádosti. Mezi odpovědí jiné se často opakovaly problémy s vandalismem. Lze shrnout, že obtížná je pro příjemce příspěvků spíše samotná realizace projektů v porovnání s administrativní částí věci. Jaké jsou vaše zkušenosti se získáváním grantových prostředků? Zajímalo nás, jak vysoký je podíl žadatelů, kteří si v programu Strom života poprvé vyzkouší získat grantové prostředky pro svoji činnost. Z grafu je zřejmé, že pro více než třetinu žadatelů (26+11 %, tj. 37 %) je grant programu Strom života první úspěšnou zkušeností. Potěšující je zjištění, že celých 26 % (tedy bezmála tři čtvrtiny z této podskupiny) dokázalo svou zkušenost dále zúročit a získat další prostředky jinde Zkušenosti se získáváním grantových prostředků (%) 63 Nejobtížnější část realizace projektu (%) Zajištění následné péče o výsledky projektu Zapojení veřejnosti do práce Samotná realizace projektu Příprava žádosti Zajištění souhlasu vlastníků s výsadbou Závěrečné vyúčtování Jiné Běžně získáváme granty na svoji činnost Grant Stromu života byl naší první úspěšnou zkušeností, poté následovaly další Grant Stromu života byl prozatím jediný, který se nám podařilo získat ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 9

10 NADPIS GRANTOVÝ PROGRAM STROM ŽIVOTA Jak hodnotíte proces žádání o finanční prostředky? Další z otázek měla vyhodnotit uživatelskou vstřícnost našeho programu. Nabídli jsme respondentům několik výroků, přičemž svou odpověď měli zaznamenat na škále 1 5 (1 rozhodně souhlasím, 5 rozhodně nesouhlasím). Výsledné hodnocení je poměrně vyrovnané, s výjimkou jednoho konstatování se všechny hodnoty nacházejí v rozmezí 1,4 1,5, tzn. respondenti rozhodně souhlasí či spíše souhlasí s tím, že: formulář žádosti je jednoduchý a srozumitelný, požadovány jsou pouze skutečně nezbytné přílohy, konzultace jsou kvalitní a výstižné, výsledky jsou zveřejňovány včas a webové stránky s vyhlášením jsou lehce dostupné. O něco hůře (1,89) je hodnocena pouze propagace grantové výzvy. Tabulka: Jak hodnotíte samotný proces žádání o finanční prostředky z programu Strom života? ( 1 rozhodně souhlasím, 5 rozhodně nesouhlasím) Konstatování Hodnocení Formulář žádosti je jednoduchý a srozumitelný 1,41 Poskytované konzultace jsou kvalitní a výstižné 1,41 Webové stránky s vyhlášením jsou lehce dostupné 1,42 Výsledky výběrového řízení jsou zveřejňovány včas 1,44 Požadovány jsou pouze skutečně nezbytné přílohy 1,47 Grantová výzva je dostatečně propagována 1,89 konkrétní navazující aktivity, které ale tématicky nesouvisí s již uskutečněným projektem. Pouze 6 % respondentů uvedlo, že se jednalo o jednorázovou akci. Další aktivity navazující na realizaci projektu (%) 60 Projekt byl jednou z našich 52 pravidelných aktivit Velikost obcí, ve kterých sídlí příjemci nadačních příspěvků S ohledem na výši a charakter nadačních příspěvků převládají mezi žadateli ti, kteří sídlí v malých obcích. Celých 47 % příjemců, tedy bez mála polovina, sídlí v obcích, které mají méně než obyvatel. 14 Velikost obce Realizace projektu stála na samém počátku našich pravidelných aktivit Prozatím ne, ale plánujeme další aktivity v budoucnu Ne, šlo o jednorázovou akci Jiné Navázaly na tento projekt další aktivity? Další důležitou informaci pro nás představovalo zjištění, jaký byl dopad projektu na rozvoj komunitního života daného místa. Pro více než polovinu respondentů (52 %) byl projekt jednou z pravidelných aktivit. Více než čtvrtina (28 %) uvádí, že projekt byl iniciační aktivitou ve 14 % případů stála realizace projektu na samém počátku pravidelných aktivit, v dalších 14 % případů realizátoři další aktivity plánují. Pod pojmem jiné respondenti uvedli většinou 13% 28% 9% 3% 26% 21% do 500 obyvatel a více ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 10

11 NADPIS ANKETA STROM ROKU Celostátní anketu o nejsympatičtější strom České republiky vyhlašuje Nadace Partnerství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí od roku Jejím cílem je upozornit na zajímavé stromy a zdůraznit potřebu ochrany přírody a péče o ni. Lidé mohou prostřednictvím soutěže seznámit ostatní s oblíbenými či památnými stromy. Podpořením jednoho z dvanácti kandidátů pak finančně přispívají na další výsadby. Vítězný strom získává odborné ošetření. V roce 2009: jsme obdrželi 65 návrhů na Strom roku; se do hlasování zapojilo 47 tisíc lidí; dosáhl výtěžek veřejné sbírky 170 tisíc korun; bylo o anketě uveřejněno 382 mediálních zmínek; se ošetření Stromu roku 2008, Římovské lípy, zúčastnilo více než 200 lidí; byly zpamátněny tři stromy, které soutěžily ve finále ankety Strom roku 2008: Náchodská lípa, Schillerův dub ve Stráži nad Nisou a Dub v branickém Mezivrší; shlédli tisíce lidí výstavu Strom roku na 24 místech České republiky, včetně veletrhů Flora Olomouc, Země Živitelka, ostravské ZOO, hradu Křivoklát, hospitalu Kuks či obchodních center v Brně a Karviné; získalo padesát finalistů ankety svou geocachingovou schránku keš a je zapojeno v projektu Strom roku geocaching; jsme ocenili čtyři dřeviny, které v současné době poškozuje, či v minulosti poškozovala, lidská činnost, titulem Strom hrdina. Anketa Strom roku se snaží upozornit na fakt, že každý strom má svůj příběh; a sama k němu přidává další kapitolu. (Pavlína Binková, koordinátorka ankety) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 11

12 NADPIS ANKETA STROM ROKU Strom roku 2009 v datech Návrhy na titul Strom roku 2009 jsme přijímali od 21. března do 29. května. Celkem 65 nominací nám zaslali jednotlivci, rodiny, obce, školy či občanská sdružení z 12 krajů. O příběhy oblíbených stromů se s námi podělili i členové svazu neslyšících a nedoslýchavých, skautský oddíl či zaměstnanci tří firem. V neděli 3. května se v Římově odehrála slavnostní Pocta Stromu roku Slavnostní půlden v parku u římovského kostela Sv. Ducha zahájila poutní mše celebrovaná českobudějovickým biskupem Jiřím Paďourem. Následoval pestrý kulturní program. Protože o Lípu Jana Gurreho se již od roku 1996 odborně stará společnost Wisteria, ošetřila firma Prostrom všechny ostatní stromy v parku. V červnu vybrala porota dvanáct finalistů. Na začátku července všechny vybrané stromy a jejich navrhovatele navštívily zástupkyně Nadace Partnerství. Jízda za finálovými stromy se setkala s velkým zájmem médií. Z fotografií Petra Francána vznikla výstava velkoformátových snímků Strom roku Podpořit svůj strom mohl každý od 1. srpna do 10. října. I přes nepříznivou ekonomickou situaci se do ankety zapojilo 47 tisíc lidí a veřejná sbírka se rozrostla o 170 tisíc korun určených na další výsadby. Nejpopulárnějším způsobem podpory se i letos staly hlasovací archy. Vítězný strom jsme vyhlásili 22. října na Koncertu pro stromy Marty Kubišové. Nejsympatičtějším stromem se stala Kotelská lípa z Libereckého kraje. Pro strom, který se stal symbolem nesouhlasu s obnovením těžby uranu, nashromáždili jeho příznivci hlasů. Druhé místo obsadila Mladějovická lípa z Olomouckého kraje, na třetí příčce se umístil Kladrubský dub z Plzeňska. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 12

13 NADPIS ANKETA STROM ROKU Koncert pro stromy Výsledky ankety Strom roku byly vyhlášeny 22. října ve slavnostní atmosféře barokních interiérů divadla Reduta. Letošní vzácná interpretka, Marta Kubišová, nabídla vyprodanému sálu průřez svým nejpopulárnějším repertoárem ale i nové skladby. Její vystoupení v roce 20. výročí sametové revoluce připomnělo hlavní poslání Nadace Partnerství: upevňovat roli občanského sektoru, nezbytného pro rozvoj zdravé společnosti a demokracie. Vítězným stromem se stala Lípa v obci Kotel-Osečná. Navrhovatelka a duše celé kampaně z občanského sdružení Naše Podještědí Dana Jadrná převzala ocenění z rukou ministra životního prostředí Ladislava Mika. Koncertu se zúčastnila řada osobností veřejného života ČR, příznivců a partnerů nadace, a také zástupci vítězných stromů minulých let. Atmosféra slavnostního večera se na přítomné přenášela i z živých sakur, platanů, habrů či javorů zapůjčených společností Arboeko. Anketa Strom roku po osmi letech Anketa Strom roku nabízí veřejností kladně a se zájmem přijímané téma. Díky osmileté tradici se stal Strom roku dobře známou značkou, respektovanou v odborných i laických kruzích. Anketa Strom roku je nejen nejatraktivnějším projektem nadace, ale také největší a nejmedializovanější soutěží s environmentální tématikou v ČR. O Stromu roku bylo v roce 2009 uveřejněno celkem 400 mediálních zmínek; o anketě informovalo v květnu 2009 i hlavní zpravodajství České televize. Přes tisíc plakátů a letáků je distribuováno po celé republice. Anketa představuje vhodný nástroj regionálního rozvoje, nabízí možnost spolupráce neziskového sektoru, obcí a škol. Úspěšnou myšlenku plánujeme přenést do dalších evropských zemí. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 13

14 NADPIS SOUTĚŽ MĚSTO STROMŮ Do každoročně vyhlašované soutěže se mohou přihlásit všechna města na území ČR o minimální velikosti obce s rozšířenou působností. Odborná komise, která vybere vítězné město, zasedá v červnu, předání symbolického žezla je spojeno s oslavou Dne stromů, tedy 20. říjnem. Kampaň ve vybraném městě probíhá po dobu jednoho roku, od října do října. Od podzimu 2008 byl držitelem titulu Krnov, který předal v říjnu 2009 štafetu Havířovu. V roce 2009: se v Krnově uskutečnilo 50 akcí pro veřejnost: odborné semináře, vzdělávací akce, besedy, výstavy, koncerty, jarmarky, výsadby, brigády, exkurze, ekovýchovné programy pro školy; se do krnovské kampaně zapojilo 18 partnerů: školy, školky, neziskové organizace, podnikatelé, odborníci i významné osobnosti; vysadili Krnovští přes stromků ve městě i v příměstském lese; se akcí v Krnově aktivně zúčastnilo přes dětí a dospělých, v rámci kampaně bylo osloveno více než občanů; regionální i celostátní média uveřejnila o soutěži více než 170 článků; přinesla spolupráce se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) postup vítěze soutěže Město stromů do klání Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla), jehož se účastní 12 evropských měst; Krnov získal cennou stříbrnou medaili; se poprvé uskutečnilo reprezentativní předání žezla Města stromů v Senátu PČR; jsme prezentovali soutěž na konferenci Zelená města města budoucnosti v Havířově, které se účastnilo na 150 odborníků na životní prostředí; jsme prohloubili spolupráci s Národní sítí zdravých měst (NZSM) a oslovili více než měst a obcí directmailovou komunikací. Možnost konfrontovat Krnov s ostatními evropskými městy a vyslechnout si hodnocení odborníků, kteří k nám přijeli z celé Evropy, byla pro naše město velmi cenná. (Bedřich Marek, místostarosta města Krnov) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 14

15 NADPIS AKCE PRO VEŘEJNOST Seminář oceňování dřevin Strom života byl partnerem odborného semináře Oceňování dřevin pořádaného AOPK ČR a Lesnickou a dřevařskou fakultou MZLU v Brně ve čtvrtek 5. února. Poprvé zde byla veřejně představena novelizovaná metodika oceňování dřevin AOPK ČR. Ta vyvolala mezi přítomnými zájem i bouřlivou debatu. Právě neshody mezi odborníky vedly k tomu, že ČR již 17 let čeká na příslušnou zákonnou úpravu. Adoptuj strom V rámci Sázení s Nadací, které navázalo na dřívější výsadby Aleje národů, byla v sobotu 28. března osázena polní cesta v Polomi na úpatí Oderských vrchů stovkou ovocných stromů místních odrůd. Výsadby se zúčastnilo přes 80 lidí. Patřily k nim rodiny, které adoptovaly strom pro své blízké, zaměstnanci společnosti DHL i místní občané. Výsadby finančně podpořili také běžci Prague International Marathon, kteří přidali ke svému startovnému příspěvek ve výši 200 korun. Za celý rok takto přispělo více než 450 běžců. Mistrovství ve stromolezení a arboristická konference Deváté mistrovství ČR ve stromolezení a 8. ročník národní arboristické konference s tématem Stromy v sídlech se ve dnech srpna uskutečnily na vrchu Tábor u Lomnice nad Popelkou a v Kulturním centru Střelnice v Turnově. Závody nabízejí atraktivní podívanou, při které diváci zažívají napětí a zároveň se seznamují s tím, co musí ovládat odborníci, kteří o stromy pečují. Nápadité CSR: Stromy za chyby Říká se: Za chyby se platí. Brněnská společnost Kentico Software se rozhodla navázat originální spolupráci s naším programem a zaplatit za chyby ve svých produktech přírodě. Zákazníci mohli oznámit chyby nalezené v jejím softwaru na stránkách Trees for bugs. Za každou chybu přislíbila firma zasadit jeden strom. V sobotu 7. listopadu se 26 zaměstnanců Kentico Software vypravilo do Snovídek na Vyškovsku, aby spolu s místními obyvateli vysadili šedesátku hlohů, třešní a švestek. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 15

16 NADPIS MEDIALIZACE Za rok 2009 se v médiích objevilo celkem 723 zmínek o programu Strom života a jeho aktivitách. Strom života tak i letos potvrdil své dlouhodobé výjimečné postavení mezi projekty neziskového sektoru v oblasti životního prostředí. Klíčovým medializovaným projektem zůstala i v tomto roce anketa Strom roku. Již několik let platí, že se tématu pravidelně se zájmem věnují regionální média. Během léta a podzimu přinášely regionální deníky vedle krátkých zmínek také delší zprávy a reportáže, doplněné o fotografii a příběh stromu a lidí kolem něj. Příspěvek o anketě Strom roku odvysílala během léta a podzimu řada krajských rozhlasových stanic, redakcí České televize či televizí Prima nebo Nova. Zvýšil se však i zájem médií celostátních. V květnu 2009 byla odvysílána reportáž o anketě Strom roku v hlavním zpravodajství České televize. Pravidelný seriál o stromech zapojených do ankety otiskuje časopis Fajn život hobby měsíčník, který doplňuje časopis Květy. Zmínka o anketě Strom roku se od ledna 2009 objevila například v časopisech Vlasta, Naše krásná zahrada, Zahrádkář, Family Star, Marianne Bydlení, Květy, Moderní obec, ForMen nebo v časopise Žlutý, který je distribuovaný na všech linkách autobusů Student Agency. V roce 2009: uveřejněno celkem 723 mediálních zmínek o programu; z toho 41 zmínek se objevilo v celostátních médiích, 28 zmínek v rozhlasovém a 17 v televizním vysílání; vydali jsme 34 tiskových zpráv, z toho 11 ve více než deseti regionálních mutacích; vydali jsme přes ks letáků (anketa Strom roku, Koncert pro stromy, Město stromů); vydali jsme ks plakátů (anketa Strom roku, Koncert pro stromy); úvodní internetovou stránku si prohlédlo jedinečných návštěvníků; úvodní stránky ankety a stránky věnované finalistům ankety shlédlo jedinečných návštěvníků; zintenzívnili jsme internetovou komunikaci: naše spoty najdete na You- Tube, na Facebooku získala Nadace Partnerství za zhruba měsíc 280 fanoušků; zprávu o vítězce ankety Strom roku uveřejnily všechny zpravodajské internetové servery (zpravy.idnes.cz, aktualne.cz, lidovky.cz, denik.cz). Úspěšná byla i medializace soutěže Město stromů. Počet zmínek dosáhl 171 a v porovnání s loňským rokem tak o třetinu vzrostl. Informace o postupu do mezinárodního klání Evropská kvetoucí sídla a předání žezla v Senátu PČR činí z Města stromů událost celostátního dosahu Medializace programu Strom života v letech program Strom života celkem Anketa Strom roku granty Strom života soutěž Město stromů 431; 64% Umístění příspěvku v tištěných médiích 54; 8% 189; 28% titulní strana druhá strana ostatní ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 16

17 NADPIS MEDIALIZACE Práce na Oáze mládí a stáří finišují, , Plzeňský deník, str. 3 Společný odpočinkový prostor pro maminky s dětmi a seniory by měl být slavnostně otevřen již 2. května. (...) Babičky si povzdychly, že jim chybí, jak to nazvaly, babostezka, která by byla v blízkosti domu s pečovatelskou službou, bez nebezpečných rychlých aut, bez velkého kopce či nerovných dlažebních kostek. I my maminky jsme si takové místo přály. Zapojily jsme se tedy do programu Místo pod stromy od Nadace Partnerství a městský úřad nám nabídl pozemek zařazený do zeleně, který dosud nikdo neudržoval, vzpomíná na začátek projektu předsedkyně nepomucké Berušky Blanka Palečková. Stane se Vévoda z Morgenlandu stromem roku?, , Týdeník Bruntálský Region, str. 1 Možná až dvě stě roků je starý mohutný jasan ztepilý, který roste u turistické stezky vedoucí z Karlovy Studánky do Malé Morávky. Nyní má šanci stát se Stromem roku. Rozhodnou o tom lidé v anketě svými zaslanými hlasy. (...) Vévoda z Morgenlandu bude soutěžit s pořadovým číslem dvanáct. Právě toto číslo si pod jasanem vylosoval Oldřich Kodeda, jeden z místních obyvatel, který zastupoval navrhovatele stromu do ankety. Od těch dob, co žijeme v Jeseníkách, tak toto místo a tento strom pro nás byl symbolem klidu a pohody, kam jsme rádi chodívali, řekl Oldřich Kodeda. Naše nejkrásnější stromy, , Fajn život, str. 46 Chcete pomoci přírodě a navíc se zapojit do zajímavé soutěže? Máte-li svého kandidáta na titul Strom roku, pošlete mu svůj hlas. Stromy, které vynikají svým vzrůstem a věkem, vzácné druhy dřevin či ty, k nimž se vážou místní pověsti a mýty nebo historické události, si zaslouží zvláštní péči. (...) I proto vznikají aktivity, které upozorňují na zajímavé či významné stromy. Jednou z nich je celostátní anketa o nejsympatičtější strom, vyhlášená Nadací Partnerství a Ministerstvem životního prostředí ČR. Letos se koná již její osmý ročník. Děti na faře zasadí stromy se vzkazy, , Brněnský deník, str. 5 Zasadí strom a do hlíny pod něj přidají vzkaz budoucím generacím. Takto netradičně zkrášlí patnáct rodin farní zahradu u kostela svatého Martina v Blansku. V sobotu tam zapustí do půdy své kořeny patnáct ovocných stromů. Jde o to, aby lidé navázali se stromy vztah. A farská zahrada existuje pravděpodobně od založení kostela. Mákolem osmi set let, novou výsadbu si zaslouží, konstatoval farář Jiří Kaňa, který požádal o dotace brněnskou Nadaci Partnerství, jež podporuje obnovu zeleně. U Kamenného mostu v Písku roste Strom hrdina 2009, , Písecký deník, str. 2 Jak dlouho akát roste u Kamenného mostu, se nepodařilo zjistit. Není ani ztepilý, ani nevyniká výškou. Přesto už neodmyslitelně patří ke koloritu města i historického mostu. Nyní se ještě může chlubit titulem Strom hrdina. Marta Chmelířová, předsedkyně místní organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých, která strom do soutěže navrhla, má velkou radost. Havířov je Městem stromů, , ČT 1, 18:00, Události v regionech Ostrava Havířov je Městem stromů. Titul mu udělila Nadace Partnerství, která soutěž pořádá 4. rokem. Na celorepublikové špičce se město umístilo díky početné zeleni, ale také ekologicko-osvětové kampani, která u jeho obyvatel podporuje vztah k přírodě. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 17

18 NADPIS PREZENTACE SOUTĚŽE A PARTNERŮ V ROCE 2009 Úspěšné fungování programu a jeho další rozvoj by nebyly možné bez podpory našich partnerů. I v roce 2009 jsme prohloubili stávající a často mnohaleté vztahy, a zároveň navázali nové inspirativní formy spolupráce. Generálním partnerem programu byla pátým rokem společnost Skanska. Záštitu anketě Strom roku a nově také soutěži Město stromů poskytlo Ministerstvo životního prostředí. Hlavním partnerem Města stromů byla druhým rokem společnost Tetra Pak, anketa a koncert úspěšně proběhly díky podpoře firem Arboeko, Prostrom, Českomoravský cement. Program Strom života propaguje své partnery: uveřejnění loga partnerů na tiskových materiálech: letáčky, panely, brožury, prezentace, tiskové zprávy; zmínky v textu tiskových zpráv; uveřejnění loga partnerů na webových stránkách: úvodní strana nadace (přes 35 tisíc jedinečných zobrazení za rok) a programu (11 tisíc jedinečných zobrazení za rok); prezentace na akcích nadace a programu: bannery, plachty, tiskoviny. Nové podoby a skvělé konkrétní výsledky získala spolupráce se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Granty jsme mohli udělit také díky podpoře Prague International Marathon, společností Kentico Softwares, Suza Moto a DHL. Koncert Marty Kubišové podpořilo české velvyslanectví USA v Praze. Neméně významná je pro nás zvětšující se řada mediálních partnerů: ať již poskytli místo pro inzerci, umožnili umístění výstavy Strom roku či uveřejnění článku o některé z našich aktivit. V roce 2009 se podařilo: vydat 34 tiskových zpráv, dalších cca 50 tiskových zpráv s logy partnerů soutěže Město stromů vydala města Krnov a Havířov; dosáhnout rekordního počtu 723 mediálních zmínek, včetně reportáží v České televizi, příspěvků na ČRo Radiožurnál, časopisech Vlasta, Fajn život či Family Star; vydat ks tištěných materiálů distribuovaných po celé ČR; umístit výstavu Strom roku na 24 místech, včetně panelů s logy sponzorů; ve spolupráci s městem Havířov prezentovat soutěž Město stromů na městských autobusech a připravit podobnou prezentaci ve spojení s anketou Strom roku v tramvajích MHD Brno na jarní měsíce 2010; prezentovat program i jeho partnery na řadě konferencí formou letáků, bannerů i příspěvků ( Seminář oceňování dřevin rostoucích mimo les únor, Brno; Stromolezecká konference SZKT srpen, Lomnice nad Popelkou; Konference pro starosty Plzeňského kraje září, Plzeň; Zelená města města budoucnosti říjen, Havířov). Zvýšenou pozornost věnujeme kvalitě podporovaných výsadeb, environmentální, kulturně-historické a sociální funkci projektů. Rádi bychom svojí činností aktivně přispívali k utváření povědomí o významu alejí a stromořadí pro genia loci české krajiny. Nové motivace a impulzy pro rozvoj ankety Strom roku a Město stromů hledáme v jejich rozšiřování na evropskou úroveň. (Michal Veselý, ředitel rozvoje Nadace Partnerství) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 18

19 NADPIS ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 19

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015

Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Soutěžní podmínky ankety Dřevěná stavba roku 2015 Aktualizovaná verze ke dni 14. 9. 2015 O anketě Soutěžní anketu Dřevěná stavba roku (DSR) vyhlašuje Nadace dřevo pro život. Účelem ankety je prezentovat

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Kruh rodiny, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Kruh rodiny, o. p. s. Kruh rodiny, o. p. s. 2 Sídlo společnosti: Prosecká 64, 190 00 Praha 9 IČ: 2083094 www.kruh-rodiny.cz Kontakt Mgr. Marie Oktábcová, ředitelka společnosti E-mail:

Více

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1.

Nadace Partnerství. Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012. 1. Nadace Partnerství Výzva k předkládání projektů na úpravu a tvorbu veřejných prostranství Místo pod stromy 2011-2012 1. Cíl grantu Podpora vzniku nových a obnova stávajících zelených veřejných prostranství

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

Regionální potravina 2012-2013

Regionální potravina 2012-2013 Regionální potravina 2012-2013 Kampaň v roce 2012 Cíle marketingové, mediální a PR kampaně: zvýšit povědomí o značce Regionální potravina mezi spotřebiteli zvýšit povědomí o oceněných produktech a producentech

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

STAVEBNÍ VELETRHY BRNO

STAVEBNÍ VELETRHY BRNO STAVEBNÍ VELETRHY BRNO VELETRHY POSTAVENÉ PRO VÁS Souběžně probíhají: 20. 23. 4. 2016 Brno Výstaviště Stavte s námi! DŘEVO A STAVBY BRNO VELETRH NÁBYTKU A INTERIÉROVÉHO DESIGNU VELETRH PTÁČEK NÁRODNÍ STAVEBNÍ

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze

Týden knihoven. 30. 9. 2011 až 10. 10. 2011. Mediální analýza. IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová značka B. 7642, Městský soud v Praze Týden knihoven Mediální analýza 30. 9. 0 až 0. 0. 0 Anopress IT, a. s., Prvního pluku a, 86 00 Praha 8 Tel.: +0 0 80, www.anopress.cz, obchod@anopress.cz IČ: 6698, DIČ: CZ6698, Spisová značka B. 6, Městský

Více

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o.

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. Běh pro život 2012 Projekt, který má srdce Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. 5 ročník Úvod Běh pro život je projekt Nadačního fondu Tesco, který

Více

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží Příručka pro porotce podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2011 Era Živnostník roku 2011 Obsah Soutěžící Podmínky a způsob přihlášení do soutěže Výběr finalistů krajského

Více

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE

ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE 18 & 19 / 03 / 2016 Dlouhodobě se věnujeme tématům, jež vloni Úřad Vlády také zařadil do Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020. ZÁŽITKOVÁ PRACOVNÍ KONFERENCE EQUAL PAY DAY V ČR

Více

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo

PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU. Odbor obchodu a marketingu ČRo PROPOJTE SE PROJEKTEM DOBRÁK ROKU ČRo 2.4.2015 POPIS KAMPANĚ DOBRÁK ROKU: Soutěž o nejoblíbenější a nejzdatnější dobrovolnický hasičský sbor. Do soutěže se zapojují místní dobrovolnické hasičské sbory

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Koncept Run-Up : www.run-up.cz

Koncept Run-Up : www.run-up.cz Run-Up 2013 Koncept Run-Up : Již od roku 2007 reklamní agentura ChrisFromParis pořádá úžasný závod v běhu Run-Up hned v několika městech po celé České Republice. Účastnící závodu zdolávají nejvyšší věže

Více

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ

VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 21. 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA JEDINEČNÝ MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU VÝROBY 1936 POD ZÁŠTITOU NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA, SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM A BOHATOU NABÍDKOU

Více

2. ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU 2013 www.seniorcentrumroku.cz

2. ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU 2013 www.seniorcentrumroku.cz NADAČNÍ FOND VESELÝ SENIOR Nadační fond Veselý senior a společnost FOXMARTS a.s. společně s partnery vyhlašují v roce 2014 2. ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU 2013 www.seniorcentrumroku.cz Pořadatelé

Více

Mistrovství Evropy v softballu žen. 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika

Mistrovství Evropy v softballu žen. 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika Mistrovství Evropy v softballu žen 7. 13. července 2013 Areál SK Joudrs Praha, Praha 8 - Bohnice, Česká republika Hlavní pořadatel Pořadatelé: Nejprestižnější evropský turnaj opět v ČR Nejprestižnější

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1

Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015. Strana 1 Plán činnosti rozvoje EVVO rok 2015 1 Strana 1 2 1. Výsadba stromové aleje z jeřábů - bude vysazena stromová alej z jeřábů jako původního druhu na Vysočině *mají běžné znalosti o životním prostředí našeho

Více

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane,

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane, Kde nás najdete: INFOTHERMA OSTRAVA 16. 19. 1. 2012 FOR WOOD PRAHA 8. 11. 2. 2012 DŘEVOSTAVBY PRAHA 23. 26. 2. 2012 KONFERENCE DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ, 5. 6. 4. 2012 STAVEBNÍ VELETRH BRNO 24. 28. 4. 2012 FOR

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE 1 Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů. - revidovaná

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

Anketa mezi návštěvníky Národního parku Šumava

Anketa mezi návštěvníky Národního parku Šumava Anketa mezi návštěvníky Národního parku Šumava Souhrn základních zjištění vyplývajících z ankety uspořádané Hnutím DUHA ve spolupráci se Správou Národního parku Šumava. Sběr dat probíhal od 27. června

Více

Březen měsíc čtenářů

Březen měsíc čtenářů Březen měsíc čtenářů Mediální analýza 1. 31. 3. 2011 Anopress IT, a. s., Prvního pluku 12a, 186 00 Praha 8., Tel.: +420 255 729 672, www.anopress.cz, obchod@anopress.cz IČ: 26694484, DIČ: CZ26694484, Spisová

Více

Internetový kurz zdravého životního stylu pro žáky pátých tříd základních škol. Představení projektu

Internetový kurz zdravého životního stylu pro žáky pátých tříd základních škol. Představení projektu Internetový kurz zdravého životního stylu pro žáky pátých tříd základních škol Základní popis projektu Interaktivní kurz, který vede děti a mládež k utváření správných stravovacích návyků a podporuje jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Oslavte to s námi! Nabídka propagační kampaně. Využijte příležitost participace na programu oslav Svátku seniorů

Oslavte to s námi! Nabídka propagační kampaně. Využijte příležitost participace na programu oslav Svátku seniorů Oslavte to s námi! 1.10. 2011 Nabídka propagační kampaně Využijte příležitost participace na programu oslav Svátku seniorů 01 Oslavte s námi Svátek seniorů! Na první den měsíce října připadá Mezinárodní

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015. Základní informace

Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015. Základní informace Hodnotící zpráva Evropa hrou 2015 Základní informace Dům zahraniční spolupráce (DZS) vyhlásil v roce 2015 třetí ročník Evropských projektových dnů. Oslovil nejen mateřské, základní a střední školy, ale

Více

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech.

IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Zakázka. Předmět zakázky. Co víme o pěstounech. IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Osvětová a náborová kampaň pro náhradní rodinnou péči IP Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

Nabídka sponzorských aktivit - Dostihy Slušovice

Nabídka sponzorských aktivit - Dostihy Slušovice Nabídka sponzorských aktivit - Dostihy Slušovice Nabídka sponzorům Dostihový provoz na Moravě byl vždy závislý na pořádání dostihů převážně ve Slušovicích, protože zdejší dráha splňuje podmínky pro velké

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK

Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Průzkum řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích DOTAZNÍK Předem Vám děkujeme za vyplnění následující otázek. Věnujte, prosíme, patřičnou pozornost i poznámkám pod zněním otázek. realizační tým

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016)

MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) MÍSTO, KDE ŽIJEME (2015 2016) UZÁVĚRKA: 30. ČERVNA 2015. Nadace VIA vyhlašuje 10. ročník programu Místo, kde žijeme. Generálním partnerem je společnost NET4GAS, s. r. o., partnerem je skupina Hornbach.

Více

Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012

Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012 Závěrečná zpráva 3. ročník květen 2012 TřetíročníkPlzeňskéhoAutosalónuseuskutečnil: 4. 5.května2012 POPRVÉVPIVOVARU nádvoříplzeňskéhoprazdroje Naautosalónusepředstavilo20vystavovatelů: Firma AAAAUTO,a.s.

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Zelené stezky - Greenways. Iniciativy programu Greenways v ČR

Zelené stezky - Greenways. Iniciativy programu Greenways v ČR Iniciativy programu Greenways v ČR Průhonice 24.9.2009 Juraj Flamik Aktivity Nadace Partnerství Pomáháme nevládním organizacím, obcím, firmám a dalším partnerům v péči o životní prostředí, stimulovat udržitelný

Více

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz Nejefektivnějším nástrojem komunikace a propagace destinace jsou webové stránky www.ckrumlov.cz. V roce 2007 proběhla první klíčová etapa transformace OIS I.G na OIS II.G. V rámci transformace byly vytvořeny

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Nadace Vodafone aneb kdo jsme? založena v roce 2006 4 grantové programy Vpoho, Vpohybu, Rok jinak a Technologie

Více

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU

BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU konference Regenerace ových domů DYNAMIKA PROMĚN BYDLENÍ BYDLENÍ PRO MLADOU GENERACI VÝSLEDKY PRŮZKUMU Ing.Renata ZDAŘILOVÁ, Ph.D., Ing.Martin FERKO Katedra městského inženýrství Fakulta stavební VŠB Technická

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE. str. 3. 4. ČINNOST V ROCE 2009.. str. 4. 5. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK Krása v srdci o.s. o.s. Krása v srdci vzniklo dne 16. 3.

Více

Hana Palečková: Ráno na Jizerce

Hana Palečková: Ráno na Jizerce Hana Palečková: Ráno na Jizerce Zaostřeno na Jizerky 2015 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR oslavila v loňském roce dvacáté výročí od svého založení a je dosud jedinou environmentálně

Více

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA CELKOVÁ ČTENOST A NÁKLAD Deník Metro 1 277 000 ČTENÁŘŮ V DELŠÍM OBDOBÍ Týdeník 5plus2 1 813 000 ČTENÁŘŮ V DELŠÍM OBDOBÍ Inzertní kombinace XXL Kombi 2

Více

SENIOR CENTRUM ROKU 2012

SENIOR CENTRUM ROKU 2012 SENIOR CENTRUM ROKU 2012 FENOMÉN - STÁŘÍ V České republice, tak jako v ostatních státech Evropy, populace stárne a počet seniorů v příštích 50 letech vzroste pětkrát. Je nutné se zamyslet nad tím, zda

Více

Celostátní soutěž. zná své vítěze!

Celostátní soutěž. zná své vítěze! Tisková zpráva ze dne 11. 11. 2009 Celostátní soutěž zná své vítěze! Galavečera Český energetický a ekologický projekt roku 2008 se v úterý 10. listopadu 2008 v Betlémské kapli zúčastnilo 456 významných

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2008 PROGRAM STROM ŽIVOTA NADACE PARTNERSTVÍ PROSTŘEDNICTVÍM STROMŮ POMÁHÁME LIDEM NALÉZT CESTU K PŘÍRODĚ I K SOBĚ NAVZÁJEM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2008 PROGRAM STROM ŽIVOTA NADACE PARTNERSTVÍ PROSTŘEDNICTVÍM STROMŮ POMÁHÁME LIDEM NALÉZT CESTU K PŘÍRODĚ I K SOBĚ NAVZÁJEM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2008 PROGRAM STROM ŽIVOTA NADACE PARTNERSTVÍ PROSTŘEDNICTVÍM STROMŮ POMÁHÁME LIDEM NALÉZT CESTU K PŘÍRODĚ I K SOBĚ NAVZÁJEM OBSAH Generální partner programu Úvodní slovo... 4 Naši partneři...5

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR

BULLETIN. 174. Žofínské fórum. Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR BULLETIN 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 174. Žofínské fórum Setkání primátorů a starostů měst a obcí ČR 16. prosince 2014 Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace

prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace prezentace seminář: ZAHRADA HROU 13. 4. 2011 Gabriela Navrátilová ředitelka nadace představení nadace kdo jsme a co děláme jak pomáháme Nadace PROMĚNY je soukromá nezisková organizace, kterou na přelomu

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště

Stavební veletrhy Brno 2014. 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Stavební veletrhy Brno 2014 23. 26. dubna 2014 Brno - Výstaviště Novinky pro rok 2014 Zkrácení doby veletrhu středa - sobota Posílení návštěvnosti koncových zákazníků segment B2C změna otevírací doby 10:00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Občanské sdruţení Poutní cesta Hájek, Dunajská 436/6, 104 00 Praha 10 Obsah : 1/ Úvodní slovo 2/ Základní informace 3/ Organizace OS 4/ Vymezení činnosti 5/ Činnost a aktivity

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Plážový volejbal Plážový fotbal Stolní tenis Petanque Šachy

Plážový volejbal Plážový fotbal Stolní tenis Petanque Šachy ICANDO CUP 07.07.2012 6. Mezinárodní Den Aktivace Lidských Schopností Turnaje o ceny v hodnotě 200.000 Kč Plážový volejbal Plážový fotbal Stolní tenis Petanque Šachy Žluté lázně start od 10 hod. www.icando-cup.cz

Více

II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011

II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011 II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011 Období 2009-2011 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009 2011... Krajský program prevence kriminality

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017

PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017 PLÁN KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky.

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Nabídka pro partnery

Nabídka pro partnery Nabídka pro partnery V ý r o č n í c e n a BEST BOARD Nejlepší správní orgán & BEST BOARDMEMBER Nejlepší člen správního orgánu Czech Institute of Directors květen 2013 1. Úvod Institut členů správních

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES PROFIL MAGAZÍNU Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov domovem píšeme o zdravém a hezkém prostředí pro život píšeme pro čtenáře MF DNES jsme primárně orientováni

Více

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB

NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB NABÍDKA SLUŽEB VELETRH PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 8. BŘEZNA 2016 AULA VŠB - TU OSTRAVA NABÍDKA SLUŽEB SHRNUTÍ POSLEDNÍHO ROČNÍKU Osmý veletrh pracovních příležitostí Kariéra PLUS se uskutečnil v aule Vysoké

Více

Hana Palečková: Polární záře nad Kořenovem

Hana Palečková: Polární záře nad Kořenovem Hana Palečková: Polární záře nad Kořenovem Zaostřeno na Jizerky 2016 Zaostřeno na Jizerky NADACE PRO ZÁCHRANU A OBNOVU JIZERSKÝCH HOR byla založena v roce 1993 a je dosud jedinou environmentálně zaměřenou

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES PROFIL MAGAZÍNU Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov domovem píšeme o zdravém a hezkém prostředí pro život píšeme pro čtenáře MF DNES jsme primárně orientováni

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015

XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 XII. ročník prestižní soutěže LOOK BELLA 2015 LOOK BELLA 2015 Luxury event & Big fashion show Soutěž plná krásných mladých dívek a mužů Na akcích vystupují populární osobnosti Semifinále soutěže proběhne

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU

Více

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 DB01 09:00 DB1 Zlínsky kraj - DB2 Jihočeský kraj B DB02 09:40 DB3 Liberecký kraj - DB4 Středočeský kraj B DB03 10:20 DB5 Ústecký kraj - DB6 Plzeňský

Více

SENIOR CENTRUM ROKU 2012

SENIOR CENTRUM ROKU 2012 SENIOR CENTRUM ROKU 2012 NADAČNÍ FOND VESELÝ SENIOR SPOLEČNĚ S FIRMOU FOXMARTS A.S A PARTNERY,SPONZORY VYHLAŠUJE 1.ročník SOUTĚŽE SENIOR CENTRUM ROKU "nejlepší senior-zařízení v České republice" FENOMÉN

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Hodnocení Grantového programu regionu Hranicko za rok 2008

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Hodnocení Grantového programu regionu Hranicko za rok 2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Hodnocení Grantového programu regionu Hranicko za rok 2008 prosinec 2008 Osnova: 1. Realizace Grantového programu 2. Propagace 3. Návštěvnost akcí 4. Řízení a dohled nad realizací 5. Doprovodné

Více

Dobráci roku. Dobráci roku

Dobráci roku. Dobráci roku Dobráci roku Dobráci roku Soutěž pro všechny sbory dobrovolných hasičů ve Středočeském kraji. Každý pátek po 14. hodině představujeme ve vysílání jeden středočeský sbor dobrovolných hasičů, celkem odvysíláme

Více

Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE

Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Dětská odborná léčebna Bukovany PROGRAMOVÁ ČINNOST ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE BEZPLATNÉ DÁRCOVSTVÍ KRVE (BDK) Bezplatné dárcovství krve patří již tradičně k hlavním programovým činnostem Českého červeného

Více

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií

Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Soutěž pro studenty středních škol a gymnázií Máš umělecké střevo? Máš umělecké střevo? ( MUS? ) je soutěž určená žákům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění. Cílem

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA Zdravého města Dačice za rok 2012

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA Zdravého města Dačice za rok 2012 Projekt Zdravé město Dačice a místní Agenda 21 E-mail: zdravemesto@dacice.cz Telefon: 384 401 286 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA Zdravého města Dačice za rok 2012 ÚVOD Město Dačice vstoupilo do Národní sítě Zdravých

Více

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele,

www.cemach.cz Cíl: Edukace české a slovenské mládeže v tematické oblasti novodobého Izraele, www.cemach.cz Soutěž CEMACH je kreativní soutěž určená především studentům českých a slovenských středních škol s maturitou a žákům vybraných základních škol 1 v poznávání moderního Izraele. Cíl: Edukace

Více