ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 PROGRAM STROM ŽIVOTA NADACE PARTNERSTVÍ PROSTŘEDNICTVÍM STROMŮ POMÁHÁME LIDEM NALÉZT CESTU K PŘÍRODĚ I SOBĚ NAVZÁJEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 PROGRAM STROM ŽIVOTA NADACE PARTNERSTVÍ PROSTŘEDNICTVÍM STROMŮ POMÁHÁME LIDEM NALÉZT CESTU K PŘÍRODĚ I SOBĚ NAVZÁJEM"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 PROGRAM STROM ŽIVOTA NADACE PARTNERSTVÍ PROSTŘEDNICTVÍM STROMŮ POMÁHÁME LIDEM NALÉZT CESTU K PŘÍRODĚ I SOBĚ NAVZÁJEM

2

3 ÚVODNÍ SLOVO Úvodní slovo...3 Naši partneři... 4 Grantový program Strom života...5 Deset let grantového programu... 9 Anketa Strom roku...11 Soutěž Město stromů Akce pro veřejnost Medializace programu Strom života Příležitosti komunikace značky partnera Úvodní slovo Program Strom života je jeden z nejpřínosnějších programů v ČR pro rozvoj občanské společnosti. Dotazník vnímám jako snahu dělat Vaši práci ještě lépe než nyní. Přeji Vám v tomto úsilí hodně energie. I takto reagovali příjemci nadačních příspěvků na ový dotazník, kterým jsme zjišťovali jejich spokojenost s programem Strom života. Statistický průzkum ale nebyl zdaleka jedinou novinkou v programu Strom života v loňském roce. Stali jsme se partnery konference o oceňování dřevin, zahájili jsme nový grantový program na ošetření stromů, vítěz soutěže Město stromů, severomoravský Krnov, poprvé postoupil do celoevropského finále soutěže Entente Florale Europe. Na následujících stránkách najdete více informací nejen o novinkách, ale také o již tradičních aktivitách programu, jako je anketa Strom roku či grantový program Strom života. Závěrem si neodpustím malé nahlédnutí do roku nadcházejícího, ve kterém nás opět čeká spousta nového. Těší nás získání podpory ze Státního fondu životního prostředí, díky kterému v nadcházejícím roce opět rozšíříme naše aktivity i pole působnosti. Děkujeme Vám, milí dárci, partneři, dobrovolníci a fandové za Vaši práci a podporu, protože jedině díky Vám a s Vámi má naše práce smysl. Miroslava Drobílková Koordinátorka programu Strom života Nadace Partnerství ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 3

4 NADPIS NAŠI PARTNEŘI Děkujeme našim partnerům: Strakonice a mediálním partnerům: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 4

5 NADPIS GRANTOVÝ PROGRAM STROM ŽIVOTA Již deset let pomáháme v péči o krajinu či prostředí měst České republiky a v upevňování občanské angažovanosti a odpovědnosti. Program Strom života Nadace Partnerství je dnes obcemi a neziskovými organizacemi chápán jako snadný zdroj podpory pro jejich záměry obnovy přírodních lokalit, výsadeb stromořadí a úprav parků či regenerace veřejné zeleně v obcích. Velký důraz klademe nejen na změnu místa, ale i na proměnu do značné míry neuchopitelnou na změnu smýšlení a hodnot lidí, uživatelů krajiny a obyvatel měst. Deset let činnosti programu Strom života, to jsou desítky příběhů, v nichž byl finanční příspěvek znásoben energií a nasazením příjemců grantů. (Miroslava Drobílková, vedoucí programu) V roce 2009: mezi příjemce nadačních příspěvků jsme rozdělili Kč; podpořili jsme 81 projektů, z toho 35 z výtěžku veřejné sbírky; bylo vysazeno stromů a keřů; bylo obnoveno 7 veřejných prostranství, dalších 7 podpořených v roce 2009 bude slavnostně otevřeno během let ; do výsadeb a doprovodných akcí se zapojilo lidí; příjemci grantů uspořádali 11 komunitních setkání; udělili jsme 19 poukazů na ošetření stromů certifikovanými arboristy. Celkem jsme s vaší podporou zasadili od roku 2007 do dneška 58 ovocných stromů, takže jsme se dostali se stávajícími dřevinami na počet, jaký byl při založení sadu v roce Sad má rozlohu 2 ha a je v něm několik mezí. Chtěli bychom je ještě ošetřit a zachovat v nich hlavně hloh, plané šípky, plané trnky, jeřabinu a třešně ptáčnice. Tak to tu vždy bylo a přinášelo to nejen potravu ptákům, ale i krásu od jara do podzimu. (Anastázie Žídková, občanské sdružení Vesničko má milovaná) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 5

6 NADPIS GRANTOVÝ PROGRAM STROM ŽIVOTA Za rok 2009 jsme obdrželi 275 žádostí na celkovou částku téměř 14 milionů Kč. Podpořili jsme zhruba třetinu z nich více než třemi milióny korun. Právní subjektivita příjemců grantů v roce 2009 Struktura žadatelů o nadační příspěvek je velmi blízká struktuře předchozích dvou let: dvě nejpočetnější a vzájemně vyrovnané skupiny tvoří obce a neziskové organizace. Pokračuje tak nastoupený trend: vedle tradičně aktivních neziskových organizací vykazují zájem o rozvoj regionu a občanské sounáležitosti samotní zastupitelé. Nově se letos mezi žádajícími prosadily církevní organizace. Podobná jako v minulých letech je také struktura příjemců grantu podle krajů. Mezi nejúspěšnějšími jsou Středočeský kraj (19), Jihomoravský kraj (15) a Vysočina (12). Největší pokles zaznamenal kraj Karlovarský: oproti 12 projektům podpořeným v loňském roce byl v roce 2009 uskutečněn projekt jen jeden. Také ve Zlínském kraji byl zaznamenán propad (z 10 na 4 projekty). Narozdíl od loňského roku se letos podařilo získat nadační příspěvek ve všech krajích. 40% 6% 5% 4% 45% obce neziskové organizace školy církevní organizace fyzické osoby Rozdělené finanční prostředky v jednotlivých podprogramech Podpořené projekty v roce 2009 podle krajů Zlínský; 4 Vysočina; 12 Ústecký; 2 Jihočeský; 3 Jihomoravský; 15 Karlovarský; Královéhradecký; Malé granty Pro přírodu Místo pod stromy rozdělené finanční prostředky Město stromů Středočeský; 19 Praha; 2 Liberecký; 1 Moravskoslezský; 5 Olomoucký; 7 Pardubický; 3 Plzeňský; 3 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 6

7 NADPIS GRANTOVÝ PROGRAM STROM ŽIVOTA Malé granty Dvakrát v roce, vždy na jaře a na podzim, udělujeme granty na výsadby stromů s aktivním zapojením veřejnosti. Tím, že si lidé strom vlastnoručně vysadí, dojde k posílení jejich vztahu k danému místu, ale i k upevnění osobních kontaktů. Třicet pět výsadeb z celkových 58 jsme letos podpořili díky hlasování v anketě Strom roku 2008, které veřejné sbírce vyneslo nejvíce prostředků za dobu její existence. Největší radost máme z akcí, ve kterých se snoubí odbornost a nadšení. (Miroslava Drobílková, vedoucí programu) Živá alej v Pošembeří Během necelých tří hodin vysadilo šedesát rodin alej čtyřiceti třešní a třinácti dubů na vrchu Klepci v malebném povodí říčky Šembery v okrese Kolín. Každý strom byl označen cedulkou s patronem stromu, který bude mít milou povinnost se o strom v budoucnu starat. Žádající z občanského sdružení Region Pošembeří věří, že koruny stromů v budoucnosti ochrání poutníky, milence i děti před větrem i žhavými paprsky a poskytnou úkryt i potravu zvěři a ptákům. Místo pod stromy Podprogram Místo pod stromy nabízí prostor všem, kteří chtějí obnovit či nově vytvořit zelené veřejné prostranství. Jeho nedílnou součástí je aktivní zapojení budoucích uživatelů. Žádající o grant do 200 tisíc korun od nás získávají nejen finanční podporu, ale i možnost naučit se něco nového vyzkoušet si společné plánování prostranství a rozšířit své schopnosti komunikace s nejširší veřejností. (Hana Zuchnická, koordinátorka podprogramu) Už ne u popelnic, řekli si v Křivcích Občanské sdružení Martinus se od roku 2006 zasazuje o záchranu místního kostela sv. Martina. Grant Stromu života umožnil v další etapě obnovu a ošetření zeleně na prostranství okolo kostela, včetně ošetření památné lípy a vzácného kaštanu. Plánování vyvrcholilo na podzim 2008 Svatomartinským jarmarkem, kde nechyběly martinská husa a svatomartinské víno. Také samotné slavnostní otevření v květnu 2009 provázel bohatý program, například cesta staletími kostela. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 7

8 NADPIS GRANTOVÝ PROGRAM STROM ŽIVOTA Pro přírodu Příspěvek až do výše 100 tisíc korun a desítky hodin dobrovolné práce tak lze ve stručnosti shrnout většinu z 15 úspěšných projektů, které podpořil podprogram Pro přírodu v roce Patří mezi ně ochrana živočichů a jejich biotopů, zachování cenných přírodních lokalit, uspořádání pracovně-ekologického letního tábora nebo výsadby stromů v krajině. Přírodní park Nad Šelší v Masarykově údolí u Ostopovic Masarykovo údolí mezi Ostopovicemi a Brnem bylo v období první republiky atraktivním místem vycházek a aktivní rekreace. Navázat na tehdejšího ducha se pokouší sdružení Nad Šelší. Podle architektonické studie provádí úklid starých skládek, péči o zeleň a instalaci mobiliáře. Nedílnou součástí záměru je propagace přírodně i historicky zajímavého tělesa nedokončené Hitlerovy dálnice a obnova tradice přírodního divadla a sportovních akcí. V září letošního roku se za velkého zájmu veřejnosti uskutečnilo vystoupení Husa na dálnici. Zdravé stromy pro zítřek Opětovné kácení alejí podél cest během podzimu 2008 a jara 2009 bylo jedním z impulsů k navázání spolupráce mezi certifikovanými stromolezci zastoupenými Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu a programem Strom života. Ve společném programu Zdravé stromy pro zítřek nabízíme bezplatné ošetření jednoho vzrostlého stromu. V prvním roce se přihlásilo 26 žádajících, ze kterých vybrala komise v polovině listopadu dvacet. Odborné ošetření proběhne v první polovině roku Ošetření lípy v Petrovicích u Rakovníka Na prostranství pod dvěmi lípami v Petrovicích se odedávna v den svátku Jana Nepomuckého konaly pobožnosti, ale také dožínkové slavnosti a tábory lidu. Intenzita společenského dění v obci od těch dob sice polevila, mladší z lip na svém místě ale stále stojí, silná, krásná a v nejlepším věku. Svou přítomností připomíná tradici, která zde byla a ke které se lze v budoucnu kdykoliv vrátit a obnovit ji, píší žadatelé o ošetření. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 8

9 NADPIS GRANTOVÝ PROGRAM STROM ŽIVOTA Deset let grantového programu Strom života očima žádajících Za deset let fungování programu Strom života jsme udělili přes 500 nadačních příspěvků více než čtyřem stovkám žádajících. Ale byli jejich příjemci spokojeni s naší asistencí? Nechybělo jim něco podstatného k úspěšnému dokončení projektu? Co jim činilo největší problémy? Odpovědi nejen na výše uvedené otázky jsme se pokusili nalézt prostřednictvím dotazníkového průzkumu, ve kterém jsme oslovili všechny příjemce nadačních příspěvků z programu Strom života od jeho založení až po současnost. V rámci průzkumu jsme zaslali dotazník 430 obcím a organizacím, které s podporou programu Strom života uskutečnily celkem 501 projektů. Na konci výzkumu jsme získali 214 vyplněných dotazníků. Co bylo při realizaci Vašeho projektu nejobtížnější? Z výsledků vyplývá, že nejtěžší pro realizátory bylo zapojit do práce veřejnost (23 %) a zajistit následnou péči o výsledky projektu (23 %), obtížná byla také samotná realizace projektu (17 %). Naopak pouze tři procenta respondentů hodnotí jako nejobtížnější část závěrečné vyúčtování, 10 % zaznamenalo těžkosti se zajištěním souhlasu vlastníků, 14 % s přípravou žádosti. Mezi odpovědí jiné se často opakovaly problémy s vandalismem. Lze shrnout, že obtížná je pro příjemce příspěvků spíše samotná realizace projektů v porovnání s administrativní částí věci. Jaké jsou vaše zkušenosti se získáváním grantových prostředků? Zajímalo nás, jak vysoký je podíl žadatelů, kteří si v programu Strom života poprvé vyzkouší získat grantové prostředky pro svoji činnost. Z grafu je zřejmé, že pro více než třetinu žadatelů (26+11 %, tj. 37 %) je grant programu Strom života první úspěšnou zkušeností. Potěšující je zjištění, že celých 26 % (tedy bezmála tři čtvrtiny z této podskupiny) dokázalo svou zkušenost dále zúročit a získat další prostředky jinde Zkušenosti se získáváním grantových prostředků (%) 63 Nejobtížnější část realizace projektu (%) Zajištění následné péče o výsledky projektu Zapojení veřejnosti do práce Samotná realizace projektu Příprava žádosti Zajištění souhlasu vlastníků s výsadbou Závěrečné vyúčtování Jiné Běžně získáváme granty na svoji činnost Grant Stromu života byl naší první úspěšnou zkušeností, poté následovaly další Grant Stromu života byl prozatím jediný, který se nám podařilo získat ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 9

10 NADPIS GRANTOVÝ PROGRAM STROM ŽIVOTA Jak hodnotíte proces žádání o finanční prostředky? Další z otázek měla vyhodnotit uživatelskou vstřícnost našeho programu. Nabídli jsme respondentům několik výroků, přičemž svou odpověď měli zaznamenat na škále 1 5 (1 rozhodně souhlasím, 5 rozhodně nesouhlasím). Výsledné hodnocení je poměrně vyrovnané, s výjimkou jednoho konstatování se všechny hodnoty nacházejí v rozmezí 1,4 1,5, tzn. respondenti rozhodně souhlasí či spíše souhlasí s tím, že: formulář žádosti je jednoduchý a srozumitelný, požadovány jsou pouze skutečně nezbytné přílohy, konzultace jsou kvalitní a výstižné, výsledky jsou zveřejňovány včas a webové stránky s vyhlášením jsou lehce dostupné. O něco hůře (1,89) je hodnocena pouze propagace grantové výzvy. Tabulka: Jak hodnotíte samotný proces žádání o finanční prostředky z programu Strom života? ( 1 rozhodně souhlasím, 5 rozhodně nesouhlasím) Konstatování Hodnocení Formulář žádosti je jednoduchý a srozumitelný 1,41 Poskytované konzultace jsou kvalitní a výstižné 1,41 Webové stránky s vyhlášením jsou lehce dostupné 1,42 Výsledky výběrového řízení jsou zveřejňovány včas 1,44 Požadovány jsou pouze skutečně nezbytné přílohy 1,47 Grantová výzva je dostatečně propagována 1,89 konkrétní navazující aktivity, které ale tématicky nesouvisí s již uskutečněným projektem. Pouze 6 % respondentů uvedlo, že se jednalo o jednorázovou akci. Další aktivity navazující na realizaci projektu (%) 60 Projekt byl jednou z našich 52 pravidelných aktivit Velikost obcí, ve kterých sídlí příjemci nadačních příspěvků S ohledem na výši a charakter nadačních příspěvků převládají mezi žadateli ti, kteří sídlí v malých obcích. Celých 47 % příjemců, tedy bez mála polovina, sídlí v obcích, které mají méně než obyvatel. 14 Velikost obce Realizace projektu stála na samém počátku našich pravidelných aktivit Prozatím ne, ale plánujeme další aktivity v budoucnu Ne, šlo o jednorázovou akci Jiné Navázaly na tento projekt další aktivity? Další důležitou informaci pro nás představovalo zjištění, jaký byl dopad projektu na rozvoj komunitního života daného místa. Pro více než polovinu respondentů (52 %) byl projekt jednou z pravidelných aktivit. Více než čtvrtina (28 %) uvádí, že projekt byl iniciační aktivitou ve 14 % případů stála realizace projektu na samém počátku pravidelných aktivit, v dalších 14 % případů realizátoři další aktivity plánují. Pod pojmem jiné respondenti uvedli většinou 13% 28% 9% 3% 26% 21% do 500 obyvatel a více ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 10

11 NADPIS ANKETA STROM ROKU Celostátní anketu o nejsympatičtější strom České republiky vyhlašuje Nadace Partnerství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí od roku Jejím cílem je upozornit na zajímavé stromy a zdůraznit potřebu ochrany přírody a péče o ni. Lidé mohou prostřednictvím soutěže seznámit ostatní s oblíbenými či památnými stromy. Podpořením jednoho z dvanácti kandidátů pak finančně přispívají na další výsadby. Vítězný strom získává odborné ošetření. V roce 2009: jsme obdrželi 65 návrhů na Strom roku; se do hlasování zapojilo 47 tisíc lidí; dosáhl výtěžek veřejné sbírky 170 tisíc korun; bylo o anketě uveřejněno 382 mediálních zmínek; se ošetření Stromu roku 2008, Římovské lípy, zúčastnilo více než 200 lidí; byly zpamátněny tři stromy, které soutěžily ve finále ankety Strom roku 2008: Náchodská lípa, Schillerův dub ve Stráži nad Nisou a Dub v branickém Mezivrší; shlédli tisíce lidí výstavu Strom roku na 24 místech České republiky, včetně veletrhů Flora Olomouc, Země Živitelka, ostravské ZOO, hradu Křivoklát, hospitalu Kuks či obchodních center v Brně a Karviné; získalo padesát finalistů ankety svou geocachingovou schránku keš a je zapojeno v projektu Strom roku geocaching; jsme ocenili čtyři dřeviny, které v současné době poškozuje, či v minulosti poškozovala, lidská činnost, titulem Strom hrdina. Anketa Strom roku se snaží upozornit na fakt, že každý strom má svůj příběh; a sama k němu přidává další kapitolu. (Pavlína Binková, koordinátorka ankety) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 11

12 NADPIS ANKETA STROM ROKU Strom roku 2009 v datech Návrhy na titul Strom roku 2009 jsme přijímali od 21. března do 29. května. Celkem 65 nominací nám zaslali jednotlivci, rodiny, obce, školy či občanská sdružení z 12 krajů. O příběhy oblíbených stromů se s námi podělili i členové svazu neslyšících a nedoslýchavých, skautský oddíl či zaměstnanci tří firem. V neděli 3. května se v Římově odehrála slavnostní Pocta Stromu roku Slavnostní půlden v parku u římovského kostela Sv. Ducha zahájila poutní mše celebrovaná českobudějovickým biskupem Jiřím Paďourem. Následoval pestrý kulturní program. Protože o Lípu Jana Gurreho se již od roku 1996 odborně stará společnost Wisteria, ošetřila firma Prostrom všechny ostatní stromy v parku. V červnu vybrala porota dvanáct finalistů. Na začátku července všechny vybrané stromy a jejich navrhovatele navštívily zástupkyně Nadace Partnerství. Jízda za finálovými stromy se setkala s velkým zájmem médií. Z fotografií Petra Francána vznikla výstava velkoformátových snímků Strom roku Podpořit svůj strom mohl každý od 1. srpna do 10. října. I přes nepříznivou ekonomickou situaci se do ankety zapojilo 47 tisíc lidí a veřejná sbírka se rozrostla o 170 tisíc korun určených na další výsadby. Nejpopulárnějším způsobem podpory se i letos staly hlasovací archy. Vítězný strom jsme vyhlásili 22. října na Koncertu pro stromy Marty Kubišové. Nejsympatičtějším stromem se stala Kotelská lípa z Libereckého kraje. Pro strom, který se stal symbolem nesouhlasu s obnovením těžby uranu, nashromáždili jeho příznivci hlasů. Druhé místo obsadila Mladějovická lípa z Olomouckého kraje, na třetí příčce se umístil Kladrubský dub z Plzeňska. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 12

13 NADPIS ANKETA STROM ROKU Koncert pro stromy Výsledky ankety Strom roku byly vyhlášeny 22. října ve slavnostní atmosféře barokních interiérů divadla Reduta. Letošní vzácná interpretka, Marta Kubišová, nabídla vyprodanému sálu průřez svým nejpopulárnějším repertoárem ale i nové skladby. Její vystoupení v roce 20. výročí sametové revoluce připomnělo hlavní poslání Nadace Partnerství: upevňovat roli občanského sektoru, nezbytného pro rozvoj zdravé společnosti a demokracie. Vítězným stromem se stala Lípa v obci Kotel-Osečná. Navrhovatelka a duše celé kampaně z občanského sdružení Naše Podještědí Dana Jadrná převzala ocenění z rukou ministra životního prostředí Ladislava Mika. Koncertu se zúčastnila řada osobností veřejného života ČR, příznivců a partnerů nadace, a také zástupci vítězných stromů minulých let. Atmosféra slavnostního večera se na přítomné přenášela i z živých sakur, platanů, habrů či javorů zapůjčených společností Arboeko. Anketa Strom roku po osmi letech Anketa Strom roku nabízí veřejností kladně a se zájmem přijímané téma. Díky osmileté tradici se stal Strom roku dobře známou značkou, respektovanou v odborných i laických kruzích. Anketa Strom roku je nejen nejatraktivnějším projektem nadace, ale také největší a nejmedializovanější soutěží s environmentální tématikou v ČR. O Stromu roku bylo v roce 2009 uveřejněno celkem 400 mediálních zmínek; o anketě informovalo v květnu 2009 i hlavní zpravodajství České televize. Přes tisíc plakátů a letáků je distribuováno po celé republice. Anketa představuje vhodný nástroj regionálního rozvoje, nabízí možnost spolupráce neziskového sektoru, obcí a škol. Úspěšnou myšlenku plánujeme přenést do dalších evropských zemí. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 13

14 NADPIS SOUTĚŽ MĚSTO STROMŮ Do každoročně vyhlašované soutěže se mohou přihlásit všechna města na území ČR o minimální velikosti obce s rozšířenou působností. Odborná komise, která vybere vítězné město, zasedá v červnu, předání symbolického žezla je spojeno s oslavou Dne stromů, tedy 20. říjnem. Kampaň ve vybraném městě probíhá po dobu jednoho roku, od října do října. Od podzimu 2008 byl držitelem titulu Krnov, který předal v říjnu 2009 štafetu Havířovu. V roce 2009: se v Krnově uskutečnilo 50 akcí pro veřejnost: odborné semináře, vzdělávací akce, besedy, výstavy, koncerty, jarmarky, výsadby, brigády, exkurze, ekovýchovné programy pro školy; se do krnovské kampaně zapojilo 18 partnerů: školy, školky, neziskové organizace, podnikatelé, odborníci i významné osobnosti; vysadili Krnovští přes stromků ve městě i v příměstském lese; se akcí v Krnově aktivně zúčastnilo přes dětí a dospělých, v rámci kampaně bylo osloveno více než občanů; regionální i celostátní média uveřejnila o soutěži více než 170 článků; přinesla spolupráce se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu (SZKT) postup vítěze soutěže Město stromů do klání Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla), jehož se účastní 12 evropských měst; Krnov získal cennou stříbrnou medaili; se poprvé uskutečnilo reprezentativní předání žezla Města stromů v Senátu PČR; jsme prezentovali soutěž na konferenci Zelená města města budoucnosti v Havířově, které se účastnilo na 150 odborníků na životní prostředí; jsme prohloubili spolupráci s Národní sítí zdravých měst (NZSM) a oslovili více než měst a obcí directmailovou komunikací. Možnost konfrontovat Krnov s ostatními evropskými městy a vyslechnout si hodnocení odborníků, kteří k nám přijeli z celé Evropy, byla pro naše město velmi cenná. (Bedřich Marek, místostarosta města Krnov) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 14

15 NADPIS AKCE PRO VEŘEJNOST Seminář oceňování dřevin Strom života byl partnerem odborného semináře Oceňování dřevin pořádaného AOPK ČR a Lesnickou a dřevařskou fakultou MZLU v Brně ve čtvrtek 5. února. Poprvé zde byla veřejně představena novelizovaná metodika oceňování dřevin AOPK ČR. Ta vyvolala mezi přítomnými zájem i bouřlivou debatu. Právě neshody mezi odborníky vedly k tomu, že ČR již 17 let čeká na příslušnou zákonnou úpravu. Adoptuj strom V rámci Sázení s Nadací, které navázalo na dřívější výsadby Aleje národů, byla v sobotu 28. března osázena polní cesta v Polomi na úpatí Oderských vrchů stovkou ovocných stromů místních odrůd. Výsadby se zúčastnilo přes 80 lidí. Patřily k nim rodiny, které adoptovaly strom pro své blízké, zaměstnanci společnosti DHL i místní občané. Výsadby finančně podpořili také běžci Prague International Marathon, kteří přidali ke svému startovnému příspěvek ve výši 200 korun. Za celý rok takto přispělo více než 450 běžců. Mistrovství ve stromolezení a arboristická konference Deváté mistrovství ČR ve stromolezení a 8. ročník národní arboristické konference s tématem Stromy v sídlech se ve dnech srpna uskutečnily na vrchu Tábor u Lomnice nad Popelkou a v Kulturním centru Střelnice v Turnově. Závody nabízejí atraktivní podívanou, při které diváci zažívají napětí a zároveň se seznamují s tím, co musí ovládat odborníci, kteří o stromy pečují. Nápadité CSR: Stromy za chyby Říká se: Za chyby se platí. Brněnská společnost Kentico Software se rozhodla navázat originální spolupráci s naším programem a zaplatit za chyby ve svých produktech přírodě. Zákazníci mohli oznámit chyby nalezené v jejím softwaru na stránkách Trees for bugs. Za každou chybu přislíbila firma zasadit jeden strom. V sobotu 7. listopadu se 26 zaměstnanců Kentico Software vypravilo do Snovídek na Vyškovsku, aby spolu s místními obyvateli vysadili šedesátku hlohů, třešní a švestek. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 15

16 NADPIS MEDIALIZACE Za rok 2009 se v médiích objevilo celkem 723 zmínek o programu Strom života a jeho aktivitách. Strom života tak i letos potvrdil své dlouhodobé výjimečné postavení mezi projekty neziskového sektoru v oblasti životního prostředí. Klíčovým medializovaným projektem zůstala i v tomto roce anketa Strom roku. Již několik let platí, že se tématu pravidelně se zájmem věnují regionální média. Během léta a podzimu přinášely regionální deníky vedle krátkých zmínek také delší zprávy a reportáže, doplněné o fotografii a příběh stromu a lidí kolem něj. Příspěvek o anketě Strom roku odvysílala během léta a podzimu řada krajských rozhlasových stanic, redakcí České televize či televizí Prima nebo Nova. Zvýšil se však i zájem médií celostátních. V květnu 2009 byla odvysílána reportáž o anketě Strom roku v hlavním zpravodajství České televize. Pravidelný seriál o stromech zapojených do ankety otiskuje časopis Fajn život hobby měsíčník, který doplňuje časopis Květy. Zmínka o anketě Strom roku se od ledna 2009 objevila například v časopisech Vlasta, Naše krásná zahrada, Zahrádkář, Family Star, Marianne Bydlení, Květy, Moderní obec, ForMen nebo v časopise Žlutý, který je distribuovaný na všech linkách autobusů Student Agency. V roce 2009: uveřejněno celkem 723 mediálních zmínek o programu; z toho 41 zmínek se objevilo v celostátních médiích, 28 zmínek v rozhlasovém a 17 v televizním vysílání; vydali jsme 34 tiskových zpráv, z toho 11 ve více než deseti regionálních mutacích; vydali jsme přes ks letáků (anketa Strom roku, Koncert pro stromy, Město stromů); vydali jsme ks plakátů (anketa Strom roku, Koncert pro stromy); úvodní internetovou stránku si prohlédlo jedinečných návštěvníků; úvodní stránky ankety a stránky věnované finalistům ankety shlédlo jedinečných návštěvníků; zintenzívnili jsme internetovou komunikaci: naše spoty najdete na You- Tube, na Facebooku získala Nadace Partnerství za zhruba měsíc 280 fanoušků; zprávu o vítězce ankety Strom roku uveřejnily všechny zpravodajské internetové servery (zpravy.idnes.cz, aktualne.cz, lidovky.cz, denik.cz). Úspěšná byla i medializace soutěže Město stromů. Počet zmínek dosáhl 171 a v porovnání s loňským rokem tak o třetinu vzrostl. Informace o postupu do mezinárodního klání Evropská kvetoucí sídla a předání žezla v Senátu PČR činí z Města stromů událost celostátního dosahu Medializace programu Strom života v letech program Strom života celkem Anketa Strom roku granty Strom života soutěž Město stromů 431; 64% Umístění příspěvku v tištěných médiích 54; 8% 189; 28% titulní strana druhá strana ostatní ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 16

17 NADPIS MEDIALIZACE Práce na Oáze mládí a stáří finišují, , Plzeňský deník, str. 3 Společný odpočinkový prostor pro maminky s dětmi a seniory by měl být slavnostně otevřen již 2. května. (...) Babičky si povzdychly, že jim chybí, jak to nazvaly, babostezka, která by byla v blízkosti domu s pečovatelskou službou, bez nebezpečných rychlých aut, bez velkého kopce či nerovných dlažebních kostek. I my maminky jsme si takové místo přály. Zapojily jsme se tedy do programu Místo pod stromy od Nadace Partnerství a městský úřad nám nabídl pozemek zařazený do zeleně, který dosud nikdo neudržoval, vzpomíná na začátek projektu předsedkyně nepomucké Berušky Blanka Palečková. Stane se Vévoda z Morgenlandu stromem roku?, , Týdeník Bruntálský Region, str. 1 Možná až dvě stě roků je starý mohutný jasan ztepilý, který roste u turistické stezky vedoucí z Karlovy Studánky do Malé Morávky. Nyní má šanci stát se Stromem roku. Rozhodnou o tom lidé v anketě svými zaslanými hlasy. (...) Vévoda z Morgenlandu bude soutěžit s pořadovým číslem dvanáct. Právě toto číslo si pod jasanem vylosoval Oldřich Kodeda, jeden z místních obyvatel, který zastupoval navrhovatele stromu do ankety. Od těch dob, co žijeme v Jeseníkách, tak toto místo a tento strom pro nás byl symbolem klidu a pohody, kam jsme rádi chodívali, řekl Oldřich Kodeda. Naše nejkrásnější stromy, , Fajn život, str. 46 Chcete pomoci přírodě a navíc se zapojit do zajímavé soutěže? Máte-li svého kandidáta na titul Strom roku, pošlete mu svůj hlas. Stromy, které vynikají svým vzrůstem a věkem, vzácné druhy dřevin či ty, k nimž se vážou místní pověsti a mýty nebo historické události, si zaslouží zvláštní péči. (...) I proto vznikají aktivity, které upozorňují na zajímavé či významné stromy. Jednou z nich je celostátní anketa o nejsympatičtější strom, vyhlášená Nadací Partnerství a Ministerstvem životního prostředí ČR. Letos se koná již její osmý ročník. Děti na faře zasadí stromy se vzkazy, , Brněnský deník, str. 5 Zasadí strom a do hlíny pod něj přidají vzkaz budoucím generacím. Takto netradičně zkrášlí patnáct rodin farní zahradu u kostela svatého Martina v Blansku. V sobotu tam zapustí do půdy své kořeny patnáct ovocných stromů. Jde o to, aby lidé navázali se stromy vztah. A farská zahrada existuje pravděpodobně od založení kostela. Mákolem osmi set let, novou výsadbu si zaslouží, konstatoval farář Jiří Kaňa, který požádal o dotace brněnskou Nadaci Partnerství, jež podporuje obnovu zeleně. U Kamenného mostu v Písku roste Strom hrdina 2009, , Písecký deník, str. 2 Jak dlouho akát roste u Kamenného mostu, se nepodařilo zjistit. Není ani ztepilý, ani nevyniká výškou. Přesto už neodmyslitelně patří ke koloritu města i historického mostu. Nyní se ještě může chlubit titulem Strom hrdina. Marta Chmelířová, předsedkyně místní organizace Svazu neslyšících a nedoslýchavých, která strom do soutěže navrhla, má velkou radost. Havířov je Městem stromů, , ČT 1, 18:00, Události v regionech Ostrava Havířov je Městem stromů. Titul mu udělila Nadace Partnerství, která soutěž pořádá 4. rokem. Na celorepublikové špičce se město umístilo díky početné zeleni, ale také ekologicko-osvětové kampani, která u jeho obyvatel podporuje vztah k přírodě. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 17

18 NADPIS PREZENTACE SOUTĚŽE A PARTNERŮ V ROCE 2009 Úspěšné fungování programu a jeho další rozvoj by nebyly možné bez podpory našich partnerů. I v roce 2009 jsme prohloubili stávající a často mnohaleté vztahy, a zároveň navázali nové inspirativní formy spolupráce. Generálním partnerem programu byla pátým rokem společnost Skanska. Záštitu anketě Strom roku a nově také soutěži Město stromů poskytlo Ministerstvo životního prostředí. Hlavním partnerem Města stromů byla druhým rokem společnost Tetra Pak, anketa a koncert úspěšně proběhly díky podpoře firem Arboeko, Prostrom, Českomoravský cement. Program Strom života propaguje své partnery: uveřejnění loga partnerů na tiskových materiálech: letáčky, panely, brožury, prezentace, tiskové zprávy; zmínky v textu tiskových zpráv; uveřejnění loga partnerů na webových stránkách: úvodní strana nadace (přes 35 tisíc jedinečných zobrazení za rok) a programu (11 tisíc jedinečných zobrazení za rok); prezentace na akcích nadace a programu: bannery, plachty, tiskoviny. Nové podoby a skvělé konkrétní výsledky získala spolupráce se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Granty jsme mohli udělit také díky podpoře Prague International Marathon, společností Kentico Softwares, Suza Moto a DHL. Koncert Marty Kubišové podpořilo české velvyslanectví USA v Praze. Neméně významná je pro nás zvětšující se řada mediálních partnerů: ať již poskytli místo pro inzerci, umožnili umístění výstavy Strom roku či uveřejnění článku o některé z našich aktivit. V roce 2009 se podařilo: vydat 34 tiskových zpráv, dalších cca 50 tiskových zpráv s logy partnerů soutěže Město stromů vydala města Krnov a Havířov; dosáhnout rekordního počtu 723 mediálních zmínek, včetně reportáží v České televizi, příspěvků na ČRo Radiožurnál, časopisech Vlasta, Fajn život či Family Star; vydat ks tištěných materiálů distribuovaných po celé ČR; umístit výstavu Strom roku na 24 místech, včetně panelů s logy sponzorů; ve spolupráci s městem Havířov prezentovat soutěž Město stromů na městských autobusech a připravit podobnou prezentaci ve spojení s anketou Strom roku v tramvajích MHD Brno na jarní měsíce 2010; prezentovat program i jeho partnery na řadě konferencí formou letáků, bannerů i příspěvků ( Seminář oceňování dřevin rostoucích mimo les únor, Brno; Stromolezecká konference SZKT srpen, Lomnice nad Popelkou; Konference pro starosty Plzeňského kraje září, Plzeň; Zelená města města budoucnosti říjen, Havířov). Zvýšenou pozornost věnujeme kvalitě podporovaných výsadeb, environmentální, kulturně-historické a sociální funkci projektů. Rádi bychom svojí činností aktivně přispívali k utváření povědomí o významu alejí a stromořadí pro genia loci české krajiny. Nové motivace a impulzy pro rozvoj ankety Strom roku a Město stromů hledáme v jejich rozšiřování na evropskou úroveň. (Michal Veselý, ředitel rozvoje Nadace Partnerství) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROGRAMU STROM ŽIVOTA I NADACE PARTNERSTVÍ I STRANA 18

Nadace Partnerství Program Strom života

Nadace Partnerství Program Strom života Závěrečná zpráva 2011 Nadace Partnerství Program Strom života Prostřednictvím stromů pomáháme lidem nalézt cestu k přírodě i k sobě navzájem Nadace Partnerství pomáhá lidem, aby chránili a zlepšovali svoje

Více

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR.

Venkov OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI STR. 34 37. dvouměsíčník o životě mimo město ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. Venkov dvouměsíčník o životě mimo město ČÍSLO 11 12 ČERVENEC KVĚTEN ČERVEN SRPEN 2013 VYDÁVÁ MZE ČR WWW.EAGRI.CZ ČESKÉMU ZEMĚDĚLSTVÍ CHYBĚJÍ MLADÍ ODBORNÍCI STR. 6 13 OD JEDNÉ KRAVKY K BARTÁKOVU HRNCI

Více

MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ. Výroční zpráva 2011

MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ. Výroční zpráva 2011 mladí lidé energie DOBROVOLNICTVÍ POMOC podpora POTŘEBY péče síťování biodiverzita ekologie projekty MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ PROSPĚŠNOST setkávání zkušenosti výchova ZAMĚSTNANCI

Více

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska

Venkovské noviny. Na straně 3. Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS z celého Slovenska Rozvoj moravského venkova Informace o maďarském Krajský úřad Olomouc: 9. dubna LEADERu + Strana 2 Na straně 3 14 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 3/2008 BŘEZEN 2008 ZDARMA Manažeři MAS

Více

12 06 Ročník XVI. O betlémech a betlémářích POZOR! www.mistnikultura.cz. Roztocké muzeum je provoněné perníkem. Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku

12 06 Ročník XVI. O betlémech a betlémářích POZOR! www.mistnikultura.cz. Roztocké muzeum je provoněné perníkem. Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku www.mistnikultura.cz 12 06 Ročník XVI O betlémech a betlémářích Roztocké muzeum je provoněné perníkem Hrnčířské zboží s příchutí dávnověku Varhany pro Jeseník Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Více

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

10 11/ 14 (198) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 10 11/ 14 (198) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Vesnice roku 2014 Kateřinice. Přátelé, kamarádi, Kateřinice, je to Vaše! zvolal

Více

Duben přinesl nového premiéra

Duben přinesl nového premiéra Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 04 / duben 2009 ročník 8 cena 15 Kč Pohádkové zážitky na hradech a zámcích Značka Česká republika nyní zažívá bezprecedentní publicitu,

Více

Poprvé v historii Brna zasedli

Poprvé v historii Brna zasedli Informační noviny občanů statutárního města Brna Listopad 2010 Ročník 6 www.brno.cz Brnu vládne velká AKTUÁLNĚ koalice Z rukou tajemníka Magistrátu města Brna Pavla Loutockého přijal primátorský řetěz

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech

Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 11 2005 Granty Ministerstva kultury Týden knihoven skončil Město si poradilo se zámkem Praha 10 má kroniku Nová kulturní epicentra v Českých Budějovicích

Více

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna

Místo herny bude multimediální nahrávací studio, z nevyužitých prostor je posilovna místní komunita mění tvář centra Brna Zpravodaj městské části Brno-střed Číslo 3 Březen 2015 Ročník XXIV městská část zpravodaj osobnost měsíce Rozhovor s Petrem Horkým na str. 24 26 Březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce.

Více

ČSOB a Era pro podporu regionů

ČSOB a Era pro podporu regionů Vítězné projekty Menších komunitních grantů ČSOB : JIHOČESKÝ KRAJ Krajina Mikuláše Rutharda Obnova starých krajinných struktur na Chlumecku a jejich hospodářské využití aneb Přiveď ovečku na pastvu a vysaď

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADAČNÍHO FONDU VEOLIA ZA ROK 2012 20 VÝROČNÍ ZPRÁVA 12 mladí lidé / energie / dobrovolnictví / pomoc / podpora / potřeby / péče / síťování / biodiverzita / ekologie / projekty / MiNiGRANTY SOCIÁLNÍ PÉČE / grantování / obyvatelé / veřejná

Více

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘEHLED PRÁCE NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝSLEDKY A NÁKLADY PROJEKTŮ NNO PODPOŘENÝCH V DOTAČNÍCH ŘÍZENÍCH MŽP V LETECH 2006 2010 Vydalo: Ministerstvo životního prostředí, odbor

Více

Olomouc a Olšany. Věž. nová cyklos-učiteltezka. kostela. strana 7 strana 3. produkty. převzali ceny. na Šantovce. Ročník 14. Číslo 4 Duben 2015

Olomouc a Olšany. Věž. nová cyklos-učiteltezka. kostela. strana 7 strana 3. produkty. převzali ceny. na Šantovce. Ročník 14. Číslo 4 Duben 2015 Číslo 4 Duben 2015 Ročník 14 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Ceny kultury Olomouckého kraje předány strana 8 Věž děkanského Regionální produkty kostela na Šantovce

Více

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy.

Olomouc a Olšany. propojila. nová cyklostezka. Ročník 13. Číslo 10 Říjen 2014. Olomoucký. hasič získal. medaili za zásluhy. Číslo 10 Říjen 2014 Ročník 13 měsíčník občanů Olomouckého kraje Náklad 256.000 výtisků do schránek zdarma Speciální školství umožňuje vzdělání žákům s handicapem Věž Veřejná děkanského vodácká kostela

Více

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti

výroční zpráva Nadace rozvoje občanské společnosti výroční zpráva 2007 Nadace rozvoje občanské společnosti Náklady na vydání této výroční zprávy jsou z 50 % financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky 2007 Naší vizí je

Více

ARMÁDA PŘEDÁ KASÁRNA I BUDOVU V CENTRU MĚSTA

ARMÁDA PŘEDÁ KASÁRNA I BUDOVU V CENTRU MĚSTA LITOMĚŘICE Radniční zpravodaj DVOUMĚSÍČNÍK ČÍSLO 6 ROČNÍK VI 2. PROSINCE 2013 ZDARMA SLOVO STAROSTY Milí Litoměřičané, odbíjejí poslední dny roku 2013. Jaký byl z pohledu rozvoje města? Radost mám ze stavby

Více

Velehrad 2013. Oslavy příchodu věrozvěstů ve Zlínském kraji. 4.-5. července 2013, www.velehrad.eu Foto: Ivo Hercik

Velehrad 2013. Oslavy příchodu věrozvěstů ve Zlínském kraji. 4.-5. července 2013, www.velehrad.eu Foto: Ivo Hercik Magazín Zlínského kraje červenec 2013 / ročník IX Velehrad 2013 Oslavy příchodu věrozvěstů ve Zlínském kraji. 4.-5. července 2013, www.velehrad.eu Foto: Ivo Hercik Vzniknou další domovy pro seniory Zlínský

Více

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha

Stálé rubriky 2 MÍSTNÍ KULTURA. Podzimní dovětek ke kronikám a ještě něco navíc...příloha Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 10 2004 Všichni jsme původně z venkova Městská knihovna Slavonice Malá sonda do kultury Středočeského kraje Aš město tří výrazných kultur Jak se žije kronikáři

Více

uspořádá náš kraj Zlatý erb a čtyři vítězové Byly vyhlášeny výsledky krajského

uspořádá náš kraj Zlatý erb a čtyři vítězové Byly vyhlášeny výsledky krajského ROČNÍK 14 / BŘEZEN 2015 INFORMACE ÚSTECKÉHO KRAJE A KRAJSKÉHO ÚŘADU www.kr-ustecky.cz www.u-tv.cz Ústecký kraj ZEMĚ ZNOUZROZENÁ STANISLAA ŠTÝSE LOGO HER II. ZIMNÍ OLYMPIÁDY, str. 4 Podrobně o výstavě kterou

Více

MAS připravuje region na novou integrovanou strategii

MAS připravuje region na novou integrovanou strategii www.hornipomoravi.eu R. č. MK ČR E 19787 Číslo 1 I 29. března 2013 I Ročník V. www.hornipomoravi.eu Číslo 12 10. prosince 2009 Ročník I. MAS připravuje region na novou integrovanou strategii Přípravy na

Více

Obsah výroční zprávy: Organizační struktura ČSŽ

Obsah výroční zprávy: Organizační struktura ČSŽ Český svaz žen (dále jen ČSŽ) Je nevládní ženskou organizací s členskou základnou více než 23 tisíc členek a s velkým počtem sympatizujících žen. Sdružuje ženy bez ohledu na jejich národnost, náboženskou

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 7 2007 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Evropské povídání Rozhovor se členkou výkonného orgánu Evropského fóra mládeže Monikou Novosádovou Evropský rok 2007 co přinesl v práci

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT PŘEHLED REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ Krtkova zahrada Mateřská škola Bělá nad Svitavou 8 Koutek splněných přání Základní škola

Více

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

4 6/ 2015 (203) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 4 6/ 2015 (203) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jarní sečení trávy v polích A Aktuálně: Předsedou NS MAS se stal Václav Pošmurný

Více

10 / 2012 (175) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

10 / 2012 (175) Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 10 / 2012 (175) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Vítěz. Starosta Řepice Martin Vysoký se raduje z vítězství v soutěži Vesnice

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ FOND JARMILY SCHULZOVÉ PRO POMOC DĚTEM V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ FOND JARMILY SCHULZOVÉ PRO POMOC DĚTEM V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI INFORMACE PRO VÁS VI. ROČNÍK INFORMACE O VÁS 10 ŘÍJEN 2014 STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ EDITORIAL Jak může spolupráce s neziskovými organizacemi pozitivně

Více