Co se tedy za rok v rezortu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co se tedy za rok v rezortu"

Transkript

1

2 II/III Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor Veronika Havlíčková, manažerka přílohy Školství postupuje metodou pokusů a omylů A Úspěch. O reformu vzdělávacího systému se snaží poslední léta s různými výsledky poměrně mnoho vyspělých států. Asi nejúspěšnější byli reformátoři z kanadské provincie Ontario. Na snímku přednáškový sál ontarijské University of Waterloo UJAK (obory) - 104x66 mm E15 soutisk.pdf :23:25 Univerzita Jana Amose Komenského Praha Foto profimedia.cz, foto na titulní straně profimedia.cz Málokterý z členů vlády Bohuslava Sobotky je aktivnější než ministr školství Marcel Chládek. Za jediný rok ve funkci toho stihl více než většina jeho předchůdců za celé funkční období. Logickým důsledkem však je, že některé zákony jsou šité horkou jehlou. Jeden příklad za všechny zákon o dětských skupinách se musí ihned novelizovat, aby nebyla ohrožena existence lesních školek. Vzdělávání dospělých Sociální a mediální komunikace Manažerská studia Speciální pedagogika Management cestovního ruchu Bezpečnostní studia a další bakalářské, magisterské, doktorské a MBA programy Mezinárodní jazykové zkoušky telc! Studujte pro svoji budoucnost Co se tedy za rok v rezortu školství událo? Ministerstvo školství připravilo záchranný plán na čerpání prostředků z evropských fondů v operačním programu Výzkum a vývoj pro inovace, ve kterém hrozila ztráta až 10 miliard korun. Tuto ztrátu se díky systémovým opatřením podařilo snížit o tři miliardy korun. Nekvalifikovaní učitelé Z českých škol musí odejít dva tisíce nekvalifikovaných učitelů. Od ledna to nařizuje novela zákona o pedagogických pracovnících. Mnoha školám se ale změna nelíbí. Novela však umožní ředitelům škol zaměstnávat po nezbytně nutnou dobu pedagogické pracovníky, kteří nesplňují podmínky odborné kvalifikace, kdy ředitel školy prokazatelně nemůže zajistit výuku kvalifikovaným pedagogickým pracovníkem. Ředitel školy může v odůvodněných případech rozhodnout, že upouští od předpokladu splnění odborné kvalifikace u pedagogického pracovníka, který k dosáhl věku 55 let a dlouhodobým výkonem přímé pedagogické činnosti na příslušném druhu nebo typu školy nejméně po dobu 20 let prokázal schopnost výkonu požadované činnosti. Novela školského zákona Novela, která je nyní projednávána v Poslanecké sněmovně například plánuje zavést registr pedagogických pracovníků či zpřístupnění přípravných tříd základních škol všem dětem, jednotná zadání závěrečných ného stavu, kdy mají pracovní poměr na dobu určitou. Účinnost jednotlivých opatření závisí na termínu schválení novely. Strategie vzdělávací politiky do roku 2020 Strategie 2020 je podle ministerstva školství klíčovým dokumentem a zároveň podmínkou pro čerpání prostředků z Evropské unie. Dokument obsahuje tři klíčové priority. Tou první je snižování nerovnosti ve. Druhou je podpora kvalitní výuky učitele, s čímž souvisí dokončení a zavedení kariérního systému či posílení kvalitní výuky budoucích pedagogů na vysokých školách. Třetí prioritou je odpovědné a efektivní řízení vzdělávacího systému, uvedla Klára Bílá. Součástí vzdělávací politiky je i plán povinné maturity z matematiky, nejdříve však od roku 2020, v návaznosti na systémové změny ve výuce tohoto předmětu v základním a středním. Navýšení platů pedagogů Ministrovi školství Marcelu Chládkovi se podařilo vyjednat pro rezort na rok 2015 o 4,2 miliardy korun více, z čehož budou dvě miliardy využity na zvýšení platů pedagogů a provozních pracovníků škol o 3,5 procenta. Pedagogům se navíc zvýšily platy již v listopadu roku Jednotné přijímací zkoušky Testovací provoz tohoto způsobu přijímacího řízení, vyplývající z novely školského zákona, proběhne podle ministra školství již v roce 2015 a od roku 2016 v celé České republice. Zkoušky se budou skládat na středních školách, a to z českého jazyka a matematiky. Testy se budou skládat jak z otevřených, tak zaškrtávacích úloh. Testování se uskuteční jen v těch školách, které se do pilotního projektu dobrovolně přihlásily. Kritici jednotných přijímacích zkoušek, například Česká školní inspekce, poukazují na to, že středních škol je u nás nyní nadbytek, zaplněny jsou ani ne ze dvou třetin. Průměrná celorepubliková naplněnost jejich kapacity činila v uplynulém školním zkoušek nebo zákaz prodávat ve školách a školských zařízeních nevhodné potraviny a nápoje. V průběhu roku by z chodeb škol měly zmizet automaty na sladké nápoje či na cukrovinky. Důležitou proměnou projdou také závěrečné zkoušky učebních oborů. Budou zavedeny jednotné zkoušky, podobně jako je tomu u maturit. Podstatou je jednotné zadání, které se vytváří pro každý obor vzdělání, říká Klára Bílá, mluvčí ministerstva školství. Novelizovaný zákon myslí i na děti se speciálními potřebami. Na zvláštní péči budou mít bezplatně nárok všechny, které ji potřebují, tedy i děti s menšími nebo obtížněji rozpoznatelnými problémy. Zatím měly na asistenta, speciální učebnice nebo individuální péči nárok jen děti s jasně danými diagnózami. Zákon také zpřístupní přípravné třídy základních škol nejen dětem se sociálním znevýhodněním, ale všem, u nichž to doporučí pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálněpedagogická centra, doplňuje Klára Bílá. Ředitelé škol by také nově měli mít pracovní poměr na dobu neurčitou, v němž se budou moci opakovat šestiletá funkční období místo současroce 62,4 procenta. Před zavedením povinných a jednotných přijímaček by bylo proto podle České školní inspekce smysluplné přikročit ke slučování středních škol a snížení jejich počtu, tak aby se mohla zvýšit i kvalita přijímaných studentů. Novela zákona o dětských skupinách Vláda na konci prosince schválila novelu zákona o dětských skupinách, Ředitelé škol by nově měli mít pracovní poměr na dobu neurčitou která zavádí dobrovolnou registraci subjektů provozujících alternativní formu předškolního. Novela má zejména ochránit lesní školky, které by jinak jen obtížně plnily nedávno schválený zákon o dětských skupinách. Platí, že registrovaná zařízení budou moci uplatňovat daňová zvýhodnění, ta ostatní nikoli. A Předložení této novely bylo součástí dohody z letošního podzimu, kdy sněmovna nechala projít zákon o dětských skupinách, ale pod podmínkou přijetí novely, která ochrání lesní školky a další alternativní formy předškolního. Náhlé zrušení programu pro nadané děti Od července sliboval ministr školství Marcel Chládek (ČSSD) pětimilionovou podporu na stipendia v projektu CTY (Centrum pro talentovanou mládež) Online, na podzim vedení ministerstva odsouhlasilo deset milionů na dva školní roky. Díky internetovým programům měly mít nadané děti větší šanci dostat se na prestižní univerzity. Jenže v polovině prosince ministerstvo školství dotaci zrušilo s tím, že jde o drahý elitářský program v rozporu se zásadami rovného přístupu ke. Na podporu žáků se již sepisují petice. Alena Adámková

3 IV/V Anketa: Co by měl rok 2015 v oblasti (především) přinést nového? Marcel Chládek ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky V minulém roce se podařilo nastartovat řadu procesů ke zkvalitnění školství. Tento rezort byl zanedbáván a naše vláda jej vnímá zcela oprávněně jako jednu z priorit. Již od loňského listopadu se například podařilo navýšit platy pedagogům i provozním pracovníkům škol. Důležité pro oblast školství jsou rovněž novely školského a vysokoškolského zákona. Obě novely mají zkvalitnit oblast v České republice. Součástí novely školského zákona je rovněž vyhláška, která zakazuje ve školních bufetech a automatech prodávat nezdravý sortiment. Vznikne též registr pedagogických pracovníků a jejich kariérní systém, který zde chyběl. Pracuje se také na změně financování regionálního školství. Změny se budou týkat i sportu, kde se podařilo nastavit transparentní podmínky, jaké v rezortu dosud nebyly. Tomáš Zima rektor Univerzity Karlovy Akademická obec očekává schválení novely vysokoškolského zákona, která jde dle mého názoru dobrým směrem. Za její největší přínos osobně vnímám změny v akreditačním procesu, který má být transparentnější. V letošním roce bude též zahájen nový operační program Výzkum, vývoj,, v němž se konečně i pražské vysoké školy dočkají podpory vědy a. Minulý dotační program čerpat prostředky na vědu a výzkum pražským veřejným vysokým školám a AV ČR neumožňoval, ačkoliv právě v Praze je každoročně realizováno přes 70 procent celkového vědeckého výkonu ČR. V neposlední řadě však očekávám, že se proklamace politických stran týkající se podpory a vědy promítnou do nikoliv klesajícího, ale stoupajícího rozpočtu vysokých škol nejen na, ale i na vědeckou činnost. Jsem optimistou věřím, že rok 2015 nebude rokem horším, ale naopak lepším než ten uplynulý. Též doufám, že Univerzita Karlova bude i v letošním roce významným komentátorem společenského dění a její názor bude nadále brán v úvahu. Zdeněk Somr viceprezident Hospodářské komory ČR pro Rok 2014 přinesl národní shodu v tom, že součástí ve školách má být i získávání kvalifikace, a v roce 2015 je potřeba tuto myšlenku přenést do života. Potřebujeme dostat co nejvíce odborného výcviku a odborné praxe do firem, zkvalitnit kariérové poradenství, sladit oborovou strukturu s potřebami trhu práce. Musíme zajistit provoz a rozvoj Národní soustavy kvalifikací jako základu pro dospělých a doufám, že se nám podaří nastartovat mistrovské zkoušky řemeslníků jako cestu ke kvalitě a konkurenceschopnosti. A měli bychom do mateřských škol a na první stupeň základních škol dostat hodně stavebnic jako návrat k polytechnické výchově, čímž dopřejeme dětem radost z toho, že něco samy vytvoří a ono to funguje. Jindřich Ploch zastupující rektor Vysoké školy obchodní Letošní rok zásadně ovlivní změny v legislativním prostředí, neboť Parlamentem ČR bude schválena a nabude účinnosti očekávaná novela zákona o vysokých školách 111/98 Sb. Vysoká škola obchodní tyto změny vítá, protože kvalita a standardizace prostředí na vysokých školách se stává fenoménem pro příští desetiletí. Tématem dalšího rozvoje naší školy jsou proto oblasti znalostní, personální a dále prohloubení spolupráce s firmami působícími v oblasti cestovního ruchu a služeb v letecké dopravě. VŠO klade velký důraz na podporu nadaných studentů, vyhodnocuje uplatnění svých absolventů, ale zároveň věnuje i značnou pozornost příčinám studijních neúspěchů a snaží se jim předcházet. Velice důležitá je pro nás také podpora studentů v aktivním vyhledávání pracovních příležitostí. Jako další důležitý úkol pro rok 2015 vidím podporu mezinárodní mobility studentů a akademických pracovníků, vytváření mezinárodního prostředí na Vysoké škole obchodní a zvyšování studijních programů vyučovaných v cizích jazycích. Jiří Zajíček předseda Unie školských asociací ČR CZESHA a ředitel Masarykovy střední školy chemické V počátečním je pro nás vždy důležitá zejména jeho kvalita a schopnost škol připravit žáky pro život. Kvalitní vzdělávací soustava se však v žádném případě nemůže obejít bez dostatečného financování. Proto jako jednoznačnou prioritu pro rok 2015 vidím nutnost provést reformu financování v regionálním školství. Za situace, kdy jsou školy financovány podle počtu žáků, je velmi obtížné udržet nebo ještě lépe zvýšit kvalitu ve. V minulých letech jsme byli svědky několika pokusů MŠMT o provedení této reformy, dosud však bezvýsledně. Doufejme tedy, že současný pan ministr bude v této oblasti úspěšný. Neméně důležitý je kvalitní pedagogický sbor ve školách a zde by velice pomohlo zavést motivační kariérní systém pro učitele, který je připravován. To vidím jako druhou hlavní prioritu pro rok Markéta Pražmová předsedkyně Asociace vyšších odborných škol Co si přejeme? Definitivní vyřešení problematiky VOŠ s širokou dostupností tohoto profesně zaměřeného segmentu a splnění příslibů vedení MŠMT k zajištění rovnoprávného postavení VOŠ v soustavě terciárního. Co očekáváme? Koncepční vyřešení postavení VOŠ v souladu s predikcí potřeb trhu práce a požadavků zaměstnavatelů. MŠMT musí rozhodnout na základě vyhodnocení výstupů z jednání (kulatých stolů) s odbornou a pedagogickou veřejností. Co požadujeme? Vytvoření samostatného zákona o VOŠ s trvalým zakotvením VOŠ do terciárního včetně všech akreditovaných vzdělávacích programů zdravotnických oborů VOŠ a jejich variabilní nabídky pro zdravotnický terén s vymezením kompetencí zdravotnických pracovníků. V co věříme? Ve vytvoření formálních i legislativních předpokladů pro oboustrannou prostupnost mezi profesně orientovanými bakalářskými studijními programy a vzdělávacími programy VOŠ. V co doufáme? Že VOŠ nebudou v roce 2015 nadále ohrožovány nejistou budoucností. Alice Štunda zřizovatelka a majitelka Sunny Canadian International School V souvislosti s pilotním ověřováním Aplikovaná informatika Manažerská ekonomika Právo v podnikání Právo ve veřejné správě jednotných přijímacích zkoušek na maturitní obory očekávám debatu na téma, co má žák umět, aby mohl dojít až k maturitě. Na základě svých zahraničních studijních zkušeností vím, že nestačí školou jen projít úspěšný student musí mít vynikající výsledky. Souhlasím s názorem, že maturita skutečně proto nemusí být pro všechny. Otázkou je, jestli i samotné střední a vysoké školy pružně reagují na potřeby vývoje a kvalitně vychovávají studenty schopné obstát v konkurenčním prostředí globálního světa. Domnívám se, že čeští studenti se musí stále učit, jak vyhledávat kvalitní informace a jak s nimi pracovat. Takové zdroje navíc nejsou často ani dostupné v českém jazyce. Našemu školství by tedy jistě pomohlo více se zaměřit na to, co mladým lidem skutečně pomůže ke kvalitnímu a úspěšnému životu, tedy klást důraz na znalost jazyků, na samostatnost, dovednost samostudia, kreativitu, morálku a schopnost být nejen dobrým spoluhráčem, ale i lídrem. Základem je správná vejška! Elektronická přihláška na: Dny otevřených dveří: 22.1., 19.2.,

4 VI/VII Ontarijská reforma může být zajímavou inspirací Vzdělávací reforma v kanadské provincii Ontario je jedním z mála příkladů prokazatelně pozitivní systémové změny, a to navíc během relativně krátkého času. Základní principy této reformy se ovšem nápadně liší od toho, co známe a jak jsme zvyklí uvažovat. Klíčovými slovy v Ontariu nebyly financování, testování, standardy či reorganizace, ale budování kapacit, leadership a neustálé zlepšování výuky. Reforma nebyla založena na hledání nějakého zázračného receptu na, ale na promyšlené realizaci dílčích opatření, jejichž vhodnost byla (a je) posuzována výhradně na základě toho, nakolik pomůže zlepšit výuku v každé jednotlivé třídě. Proč Ontario Existuje hned několik důvodů, proč je v Ontariu pro nás zajímavé. Zaprvé pokud jde o počet škol a počet žáků, jde o přibližně stejně velký systém. Zadruhé Ontario je vyspělou demokracií s poměrně složitou strukturou řízení a rozhodování. Podobně jako Česká republika i Ontario prošlo složitým obdobím reforem a změn. Jde tedy o příklad úspěšné vzdělávací reformy, která proběhla v relativně obtížném politickém, sociálním i kulturním kontextu. Zatřetí Ontario je jedním z velmi mála států, ve kterých se daří imigrantům dosahovat stejně vysokých vzdělávacích výsledků jako rodilým Kanaďanům. Je to příklad promyšleného inkluzivního a důkaz toho, že celkové vzdělávací výsledky se dají zvyšovat bez toho, že by se prohlubovaly rozdíly mezi nejlepšími a nejhoršími. Reforma trochu jinak Tvůrci ontarijské reformy, nastartované v roce 2003, od počátku stavěli na předpokladu, že jádro reformy musí spočívat ve zkvalitnění výuky a zlepšení každodenních výukových i řídících praktik ve škole a ve třídě. Dobře si uvědomovali, že učitelé, ředitelé i žáci jsou ve škole rozptylováni řadou činností (například vyplňováním formulářů, psaním Foto profimedia.cz Řízení školství v Ontariu Každá kanadská provincie, tedy i Ontario, má vlastní ministerstvo školství, které je odpovědné za financování, kurikulum atd. Provincie Ontario se skládá ze 72 menších správních oblastí školských distriktů, v jejichž čele jsou místní školní rady. Školní rady zaměstnávají úředníky, specializované na oblast. V čele každého distriktu jsou ředitelé. Ostatní vedoucí úředníci, kteří jsou bezprostředně podřízeni řediteli, jsou označováni jako superintendenti. Role superintendentů je velmi důležitá. Jde vlastně o mezičlánek mezi politickým a administrativním vedením distriktu na straně jedné a řediteli jednotlivých škol na straně druhé. Většinou jde o bývalé ředitele a učitele. Jejich náplň práce je nejen administrativní (správní) a kontrolní, ale také podpůrná a vůdcovská ve vztahu ke školám v daném distriktu. Výhodou je, že superintendenti spravují vždy více škol v daném distriktu. Mají tedy možnost srovnávat jednotlivé školy a šířit dobře fungující praktiky mezi školami. Lze říci, že žádný takový mezičlánek řízení ve vzdělávacím systému České republiky neexistuje. Místní školní rady mají vysoké pravomoci: volí ředitele škol, zaměstnávají učitele, stanovují rozpočet a rozhodují o podobě některých vzdělávacích programů. Většina financování škol jde ovšem přímo z ministerstva dané provincie, nikoli z místních zdrojů. Mezi ministerstvem a distrikty není žádný další administrativní mezičlánek a komunikace mezi nimi probíhá přímo. Existuje zde tak užší propojení jednotlivých úrovní řízení. V Ontariu neexistuje žádný inspekční orgán. Za kvalitu výuky je odpovědná vždy školní rada daného distriktu (jako kolektivní orgán). zpráv atd.) od toho, co je jejich hlavním posláním: učit se (v případě žáků) a dobře vzdělávat (v případě učitelů a ředitelů). Zlepšení ovšem může nastat pouze tehdy, pokud jsou všichni aktéři vzdělávacího procesu motivovaní a oddaní pro zlepšování výuky. Klíčovým pojmem pro reformu v Ontariu se stalo budování kapacit (capacity building). Má-li se žák dobře učit a učitel dobře vzdělávat, musejí to umět a musejí mít k tomu vytvořeny dostatečné podmínky. Ontarijská logika reformy se od mnohých jiných liší tím, že v ní chybí prvky skládání účtů v podobě vytváření žebříčků škol, testování žáků, odměňování učitelů na základě jejich (předpokládaného) výkonu atd. Místo toho je založena na zvyšování kompetencí a motivace všech aktérů. Byly formulovány jen tři hlavní cíle reformy, jejichž plnění ovšem bylo důsledně sledováno: 1. zlepšení celkových výsledků žáků, 2. snížení nerovností v dosažených výsledcích žáků a 3. zvýšení důvěry veřejnosti ve veřejné školy. Inspirace pro Česko Je jisté, že žádnou vzdělávací reformu nelze jednoduše převzít tak, jak byla přijata a realizována jinde. Náš kontext je v mnoha ohledech jiný. Minimálně v následujících čtyřech bodech se lze inspirovat. Podobné Česku. Ontario je největší kanadskou provincií. Je zde kolem dvou milionů dětí školního věku, které chodí do přibližně čtyř tisíc základních a tisíc středních škol (což přibližně odpovídá České republice). Na snímku hlavní město provincie Toronto, kde školy navštěvuje cca 250 tisíc žáků. šení lidé. Ještě méně se v ČR mluví o kapacitách úředníků na centrální, krajské i obecní úrovni. Tyto kapacity doposud nejsou ani popsány, natož abychom hledali cesty, jak je vylepšit. Zvyšování kapacit je často pojímáno jako doplněk reforem, nikoli jako centrální téma změn ve. Koncentrace řídících struktur Ontarijská vzdělávací reforma je založena spíše na změně kultury než struktury. Její hlavní tvůrci, jako například Ben Levin, upozorňují, že je třeba se vyhnout představě, kterou zastává mnoho vzdělávacích reformátorů, že je nutno změnit struktury řízení: víme, že samotné změny v systému řízení (governance) nevedou ke zlepšení výuky a učení nebo studijních výsledků (Levin 2008, s. 69). Jakékoli organizační změny vždy přinášejí vysoké transakční náklady a odvádějí pozornost, energii a zdroje od toho nejpodstatnějšího: zlepšení ve třídách. Je tedy lépe se snažit o změny hned, a to i v rámci třeba ne zcela optimálních struktur, než ztrácet čas a energii radikální (a nejistou) systémovou změnou struktur. Nicméně některé strukturální prvky, na kterých byla reforma v Ontariu postavena, jsou zcela odlišné od situace v České republice a bylo by vhodné uvažovat o jejich změně, případně je alespoň nezbytné vzít tato omezení v úvahu. Zásadním problémem se jeví především vysoká míra Zvyšování kapacit a leadershipu Základní inspirací je zvyšování kapacit na každé úrovni řízení. Platí, že jakékoli opatření vzdělávací politiky může být dobré jen do té míry, do jaké míry jsou dobří lidé, kteří je implementují. Metaanalýzy faktorů ovlivňujících vzdělávací výsledky žáků ukazují, že kvalita učitelů a ředitelů ovlivňuje kvalitu mnohem více než jakékoli jiné faktory. Jakákoli vzdělávací reforma se tedy musí zaměřit na zvýšení kvality vyučování přímo ve třídách na schopnosti učitelů lépe vzdělávat a schopnosti ředitelů lépe řídit. Tento poznatek nejsme v České republice stále schopni plně docenit. Většina opatření (třeba změna kurikula, evaluace atd.) je zaváděna bez ohledu na to, jaké jsou schopnosti a postoje těch, kteří mají tyto změny realizovat. Ačkoli vytváření kapacit, například v podobě nějaké formy dalšího profesního, se objevuje takřka ve všech strategických dokumentech, jen velmi zřídka se například diskutuje o tom, že je potřeba zvýšit kapacity přímo řízených organizací a že pokud máme zavést úspěšný systém evaluace a monitoringu, musíme v první řadě vybudovat instituce, ve kterých působí odborně vysoce zdatní a zkuroztříštěnosti veřejné správy v oblasti školství. Jak je uvedeno výše, v Ontariu existuje pouze 72 distriktů (tj. obdoba našich zřizovatelů ), které zřizují asi pět tisíc základních a středních škol. Naopak v České republice podle posledních údajů ve školském rejstříku zřizuje 2634 měst, městysů, obcí a městských částí celkem 3636 základních škol, MŠMT zřizuje dalších 50 škol (většinou jde o školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami). Základní školy zřizují i kraje (14 krajů zřizuje 313 základních škol, jde ale spíš o bývalé zvláštní školy nebo školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami). V České republice je tedy 4002 veřejných základních škol, které jsou zřizovány celkem 2649 různými zřizovateli. Řízení školství je tedy u nás velmi roztříštěné, což má mimo jiné negativní vliv na zvyšování kapacit. Důraz na realizaci cílů Současné diskuze o vzdělávací politice v České republice často připomínají hledání svatého grálu nějakého samospasitelného řešení, které výrazně zvedne úroveň vzdělávacích výsledků. Nic takového ovšem neexistuje. Zkušenost Ontaria ukazuje, že mít nějakou velkou myšlenku je pro celkový úspěch méně důležité než bezchybné a účinné vykonávaní běžných činností (Levin, 2008, s. 6). Lapidárně řečeno, v první řadě jde o to, aby všichni od učitelů po úředníky dělali dobře svoji práci. Jakkoli to zní samozřejmě, vůbec to není samozřejmý předpoklad. Ontarijská zkušenost také ukazuje, že místo mnoha cílů je lepší soustředit se na několik málo cílů a dlouhodobě a systematicky trvat na jejich plnění. Ontario představuje příklad orientace na praxi a na akci nikoli na detailní plánování a psaní strategických dokumentů. Povaha Strategických směrů (hlavního strategického dokumentu reformy) krásně dokumentuje hlavní princip reformy důraz na aktivity, činnosti a implementaci toho, co pomáhá rozvíjet, místo na psaní sáhodlouhých slohových cvičení tak, jak je známe z našeho kontextu. Na jedné straně máme příklad České republiky, kde je mnoho koncepčních a strategických dokumentů, které jsou sice často formálně přijaty, ale de facto je málokdo zná a ještě méně lidí a institucí se jimi skutečně řídí. Na straně druhé máme příklad Ontaria, ve kterém má hlavní jednotící úlohu šestistránkový dokument, který je po celou dobu jen pracovní verzí. Jak Levin zdůrazňuje: vize a stanovení cílů jsou důležité, nikoli však ve formě dokumentu, ale ve formě skutečného sdílení a vzájemného porozumění. Samotný dokument musí být krátký, srozumitelný a vedoucí k diskuzím o jeho naplnění. V České republice jsme možná až příliš zaujati vytvářením, dolaďováním a schvalováním dalších dokumentů, aniž bychom měli sílu a čas na jejich skutečnou implementaci v každé jednotlivé škole. A Bankovní institut vysoká škola Vzdělání na úrovni Bakalářské obory Informační technologie a management Bankovní management Banking management (studium v angličtině) (studium v ruštině) Ekonomika a management podniku (specializace: Řízení společnosti / Malé a střední podniky / Marketing a sociální sítě / Řízení lidských zdrojů / Právní aspekty řízení / Krizový management) Oceňování majetku Navazující magisterské obory Finance Finance (studium v angličtině) Navštivte nás na Dni otevřených dveří, dne 29. ledna 2015 v Praze, Teplicích, Písku, Karlových Varech a Břeclavi. Zvýšení role výzkumu Jedním z prvků, bez kterého si nelze reformu v Ontariu představit, je vysoce kvalitní výzkum v oblasti. Myšlenkově byla celá reforma podložena světově uznávanými odborníky na, jako jsou Michael Fullan, Ben Levin a Kenneth Leithwood. Velkou roli hraje přítomnost kvalitních institucí, jako je Ontario Institute of Education na University of Toronto. Bez kvalitního výzkumu a lidí, kteří v jeho širokých souvislostech skutečně rozumí, si lze jakoukoli úspěšnou reformu těžko představit. >mik Zpracováno na základě textů: B. Levin - Celoplošné zlepšení vzdělávacího systému (FSV UK); A. Veselý - Vzdělávací reforma v Ontariu: Co se z ní můžeme naučit? Řízení školy; A. Veselý - Vzdělávací reforma v Ontariu (Orbis Scholae).

5 THE ONLY ENGLISH LANGUAGE BUSINESS WEEKLY IN THE CZECH REPUBLIC

Vzdělávací reforma v Ontariu: kritické shrnutí a inspirace pro vzdělávací politiku v ČR 1

Vzdělávací reforma v Ontariu: kritické shrnutí a inspirace pro vzdělávací politiku v ČR 1 ORBIS SCHOLAE, 2013, 7 (1) 11 28 TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ STUDIE Vzdělávací reforma v Ontariu: kritické shrnutí a inspirace pro vzdělávací politiku v ČR 1 11 Arnošt Veselý Univerzita Karlova v Praze,

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020 Vstupní materiál do veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku

Více

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm Univerzita Palackého v Olomoucí Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Jiřina Kostelná Školský management Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod

Více

Národní strategie podpory základních gramotností v základním vzdělávání

Národní strategie podpory základních gramotností v základním vzdělávání Národní strategie podpory základních gramotností v základním vzdělávání v 2012_06_04 1. Úvod Národní strategie podpory základních gramotností v základním vzdělávání, v dalším textu zkráceně označována

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

Reforma školství se má podle

Reforma školství se má podle II/III Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor Veronika Havlíčková, manažerka přílohy A141010486 UJAK-104x66 mm E15 - Dny otevřených dveří 1. a 2. 9. 2014.pdf 1 18. 8. 2014 14:34:10 Dny otevřených

Více

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání V Praze dne 15. července 2014 Předkládací zpráva Výkonná místopředsedkyně RHSD ČR a ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová na základě

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 Návrh materiálu pro jednání porady vedení - č.j.: MSMT-43588/2014 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období - 2020 19. 12. 2014 Návrh materiálu pro jednání porady

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016)

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) leden 2012 Úvod... 4 I. Rozvoj společnosti a vzdělávání...

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková. Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková. Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Helena Šebková Dokumenty Karlovarského kraje v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol Obalky brozura Sebkova Karlovarsky kraj.indd 1 24.6.15

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 III. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 5. 2. 2015 OBSAH 1. Rozvoj společnosti a vzdělávání 1.1 Mezinárodní souvislosti 1.2 Hlavní trendy v oblasti

Více

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK

CHYSTÁ SE VZKŘÍŠENÍ MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK Z OBSAHU Polemika kolem maturit Příklady využití systému ECVET Co už vykonal projekt UNIV 3 Finský úspěch je založen na učitelích 2/2014 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ NOVÁ STRATEGIE DO ROKU

Více

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o

BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝCHOZÍ TEZE PRO PŘÍPRAVU BÍLÉ KNIHY TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ doplněné o ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY zformulované po semináři k tezím konaném 18.9.2007 Materiál

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY

MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ A MATEMATIKY Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Modulární přístup v počáteční přípravě učitelů přírodovědných předmětů pro střední školy MODULY PRO PROFESNÍ PŘÍPRAVU UČITELE PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 20271/2010-20 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) březen 2011 Úvod OBSAH I. ROZVOJ SPOLEČNOSTI A VZDĚLÁVÁNÍ I.1 Mezinárodní

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání. Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání

Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání. Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání Analýza legislativy upravující strategie krajů ve vzdělávání 1 Analýza role krajů v podpoře inkluzivního vzdělávání Obsah AMNESTY INTERNATIONAL ČESKÁ

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více