Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace Obsah :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace Obsah :"

Transkript

1 Základní škola Ostrava Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace Pedagogicko - organizační zabezpečení školního roku Mgr. Svatopluk mbroz ředitel školy

2 Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace Obsah : 1. Organizace školního roku 2. Třídnictví 3. Umístění tříd 4. Školní funkce 5. Správcové sbírek 6. Správcové učeben 7. Jazykové skupiny 8. Skupiny tělesné výchovy 9. Praktické činnosti - skupiny 10. Volitelné předměty - skupiny 11. Nepovinné předměty 12. Zájmové útvary 13. Učební plán žáka I. stupně 14. Učební plán žáka II. stupně 15. Úvazky učitelů - I. stupeň 16. Úvazky učitelů - II. stupeň 17. Rozvrhy hodin 18. Rozvrhy hodin oddělení školní družiny 19. Rozvrh hodin školního klubu 20. Dozory - chodby, šatny a odvod dětí do školní družiny a jídelny 21. Plány činnosti metodických sdružení 22. Plány činnosti předmětových komisí 23. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 24. Plán činnosti výchovného poradce 25. Plán činnosti metodika prevence 26. Plán činnosti metodika ICT 27. Plán environmentální výchovy 28. Školní preventivní strategie 29. Minimální preventivní protidrogový program 30. Pravidla pro přihlašování a odhlašování k zájmovému vzdělávání 31. Plán činnosti školní družiny 32. Koncepce školního klubu 33. Orientační přehled poučení žáků BOZ 34. Orientační plán hospitační činnosti vedením školy 35. Orientační plán kontrolní činnosti vedením školy

3 Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace Organizace školního roku SRPEN - ZÁŘÍ pedagogická rada - 1. část zahájení školního roku pedagogická rada - 2. část třídní schůzky září 2014 pracovní porada pedagogických pracovníků - mezitřídní soutěž ŘÍJEN sběrová akce Ekologický projekt BREVNÝ PODZIM ředitelské volno - volby a podzimní prázdniny LISTOPD pedagogická rada třídní schůzky PROSINEC prosinec 2014 Ekologický projekt VÁNOČNÍ VĚTVIČK sběrová akce vánoční prázdniny ( nástup do školy ) LEDEN třídní schůzky - konzultace zápis do prvního ročníku základní školy pedagogická rada konec 1. pololetí - vydávání vysvědčení pololetní prázdniny ÚNOR lyžařský kurz jarní prázdniny BŘEZEN sběrová akce březen 2015 Ekologický projekt VELIKONOČNÍ KRSLICE DUBEN velikonoční prázdniny Ekologický projekt DEN ZEMĚ pedagogická rada třídní schůzky KVĚTEN - ČERVEN školní výlety, školy v přírodě, ozdravné pobyty

4 sběrová akce školní výlety, školy v přírodě, ozdravné pobyty třídní schůzky - konzultace školní výlety, školy v přírodě, ozdravné pobyty pedagogická rada konec 2. pololetí - vydávání vysvědčení

5 Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace Třídnictví I.stupeň - 10 tříd II.stupeň - 6 tříd I. Jana Staňková, Mgr. VI. Robert Kecskés, Mgr. I.B Marie Pokorná, Mgr. VI.B Šárka Feketsová, Mgr. II. Radmila Olšová, Mgr. VII. Kateřina Čechová, Mgr. II.B Miroslava Pavlásková, Mgr. III. Vlasta Lindovská III.B Ivana Vašíčková, Mgr. IV. leš Hruzík, Mgr. IV.B Věra Dedková, Bc. VIII. Lukáš Kosík, Mgr. IX. Tomáš Günter, Mgr. IX.B Irma Feberová, Mgr. V. V.B Eva Kempná, Mgr. Jana Bednářová, Mgr. 1. Svatopluk mbroz, Mgr. 2. Kajetána Buchtová, PaedDr. 3. Martina Hulenková, Mgr. 4. Jiří Jungmann, Ing. 5. Marie Pášová, Mgr. 6. Zdeňka Richterková, Mgr.

6 Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace Umístění tříd Budova ŠD I. č. 52 I.B č. 53 II. č. 54 II.B č. 51 Budova 1.patro III. č. 110 V.B č. 107 IV. č. 111 IV.B č. 106 IX.B č. 102 III.B č. 105 VIII. č patro V. č. 208 IX. č. 203 VI. č. 210 VI.B č. 206 VII. č. 205

7 Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace Školní funkce Ředitel školy Zástupce ředitele Výchovný poradce Vedoucí školní družiny a klubu Vedoucí školní jídelny Svatopluk mbroz, Mgr. Marie Pášová, Mgr. Jiří Jungmann, Ing. Miroslava Lacká Blanka Pekařová Ročníkový koordinátor: 1. ročník Marie Pokorná, Mgr. 2. ročník Radmila Olšová, Mgr. 3. ročník Ivana Vašíčková, Mgr. 4. ročník leš Hruzík, Mgr. 5.ročník Eva Kempná, Mgr. 6. ročník Šárka Feketsová, Mgr. 7. ročník Kateřina Čechová, Mgr. 8. ročník Lukáš Kosík, Mgr. 9. ročník Tomáš Günter, Mgr. Předmětové komise : Český jazyk Cizí jazyk j, Nj Matematika a informatiky Fyzika, chemie, technické práce, výchova ke zdraví Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Přírodopis, pěstitelství, chovatelství, příprava pokrmů Hudební a výtvarná výchova Tělesná výchova Třídní učitelé 2.stupně ICT koordinátor metodik Koordinátor ekologické výchovy Školní metodik prevence Školní metodik dopravní výchovy Koordinátor ŠVP Klub mladých čtenářů Bezpečnostní technik Požární preventista Hygienik školy Tajemnice školy Mzdová účetní školy a účetní školy Školník Kajetána Buchtová, PaedDr. Martina Hulenková, Mgr. Robert Kecskés, Mgr. Tomáš Günter, Mgr. Zdeňka Richterková, Mgr. Šárka Feketsová, Mgr. Kateřina Čechová, Mgr. Jiří Jungmann, Ing. Kajetána Buchtová, PaedDr. Zdeňka Richterková, Mgr. Jiří Jungmann, Ing. Robert Kecskés, Mgr. Jiří Jungmann, Ing. Tomáš Günter, Mgr. Jana Bednářová, Mgr. Vlasta Lindovská Ivana Vašíčková, Mgr. Lukáš Kosík, Mgr. Kateřina Čechová, Mgr. Lukáš Kosík, Mgr. Miroslava Lacká Lenka Výmolová Jaroslav Fiala

8 Základní škola Ostrava Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace Správcové sbírek Český jazyk Cizí jazyky Matematika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis a občanská výchova Rodinná výchova Cvičná kuchyň Hudební výchova Výtvarná výchova Školní dílna Kajetána Buchtová, PaedDr. Martina Hulenková, Mgr. Kateřina Čechová, Mgr. Kateřina Čechová, Mgr. Tomáš Günter, Mgr. leš Hruzík, Mgr. Zdeňka Richterková, Mgr. Šárka Feketsová, Mgr. Jiří Jungmann, Ing. Jiří Jungmann, Ing. Irma Feberová, Mgr. Kajetána Buchtová, PaedDr. Tomáš Günter, Mgr. Pěstitelství a chovatelství Tělesná výchova Informatika Software Školní družina a klub Kabinet 1.stupně Didaktická technika Kabinet učebních pomůcek nad 3 000,-Kč Žákovská knihovna Učitelská knihovna Videotéka Sklad školních učebnic Sklad čistících prostředků Údržbářská dílna Osobní ochranné pracovní prostředky Jiří Jungmann, Ing. Lukáš Kosík, Mgr. Robert Kecskés, Mgr. Robert Kecskés, Mgr. Miroslava Lacká Eva Kempná, Mgr. Robert Kecskés, Mgr. Robert Kecskés, Mgr. Kajetána Buchtová, PaedDr. Kajetána Buchtová, PaedDr. Kajetána Buchtová, PaedDr. Miroslava Lacká Jaroslav Fiala Jaroslav Fiala Lenka Výmolová

9 Základní škola Ostrava Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace Číslo dveří 1 2 2a a Budova patro SPRÁVCOVÉ MÍSTNOSTÍ budova k Název Správce Číslo Budova místnosti místnosti dveří patro Vrátnice p. Fiala 31 Sklad p. Fiala 32 Sklad p. Fiala 33 Výlevka p. Fiala 34 Sprchy uklízečky p. Fiala 35 WC učitelé p. Fiala 36 WC učitelé p. Fiala 37 Údržbářská dílna p. Fiala 38 Výměník p. Fiala 39 Sklad p. Fiala 40 Sklad p. Fiala 41 Hlavní uzávěr vody p. Fiala 42 Elektrická rozvodná skříň p. Fiala 43 -Tv Vrátnice p. Fiala 44 -Tv Špinavá chodba B p. Fiala 45 -Tv Žákovská šatna p. Fiala 46 -Tv Žákovská šatna p. Fiala 46a -Tv Žákovská šatna p. Fiala 46b -Tv Žákovská šatna p. Fiala 47 -Tv Žákovská šatna p. Fiala 48 -Tv Žákovská šatna p. Fiala 49 -Tv Žákovská šatna p. Fiala 50 -Tv Sklad p. Fiala 51 -Tv Sklad p. Fiala 52 -Tv Prádelna p. Fiala 53 -Tv Bufet Tv Název místnosti Byt školníka ---- Učitelská šatna Žákovská šatna Žákovská šatna Žákovská šatna Žákovská šatna Žákovská šatna Žákovská šatna Žákovská šatna Sklad Sklad Špinavá chodba Chodba tělocvična Schodiště Sklad Tělocvična Sklad Sklad WC WC Kabinet tělesné výchovy Šatna Sprcha Šatna Šatna Sprcha Správce místnosti p. Feberová p. Fiala p. Fiala p. Fiala p. Fiala p. Fiala p. Fiala p. Fiala p. Fiala p. Fiala p. Fiala p. Fiala p. Fiala p. Kosík p. Kosík p. Kosík p. Kosík p. Fiala p. Fiala p. Fiala p. Fiala p. Fiala p. Fiala p. Fiala p. Fiala

10 a 30 Číslo dveří Budova patro Cvičná kuchyň p. Jungmann 55 Učebna cvičné kuchyně p. Jungmann 56 Kancelář účetní školy p. Výmolová 57 Kancelář ředitele školy p. Lacká 58 Sekretariát školy p. Lacká 59 Kancelář zástupce ŘŠ p. Lacká 60 -Tv -Tv -Tv -Tv -Tv Šatna Sklad Sklad Venkovní chodba Sklad Skleník Sborovna p. Buchtová Název místnosti SPRÁVCOVÉ MÍSTNOSTÍ budova k Správce místnosti Číslo dveří Počítačová učebna-velká p. Kecskés 115 Kmenová učebna p. Feberová 116 Odborná učebna hudební výchovy p. Feberová 117 Kabinet dějepisu p. Feketsová 118 Kmenová učebna p. Vašíčková 119 Kmenová učebna p. Dedková 120 Kmenová učebna p. Bednářová 121 Odborná učebna jazyků p. Feketsová 122 Kancelář výchovného poradce p. Jungmann 123 Kmenová učebna p. Lindovská V. 124 Kmenová učebna p. Hruzík 125 Kmenová učebna p. Kosík 126 Sklad p. Kecskés 127 Budova patro Název místnosti Kabinet zeměpisu Kabinet matematiky Počítačová učebnamalá Kabinet cizích jazyků WC WC p. Fiala p. Kosík p. Hruzík p. Fiala p. Kosík Sklad - chovatelé ---- Kabinet technických prací Posilovna Sklad Sklad Strojovna Školní dílny p. Hruzík Správce místnosti p. Richterková p. Čechová p. Kecskés p. Feketsová p. Fiala p. Fiala p. Günter p. Kosík p. Günter p. Günter p. Günter p. Günter Kabinet I. stupně p. Kempná

11 Číslo dveří Budova patro 2. patro 2. patro 2. patro 2. patro 2. patro 2. patro 2. patro 2. patro 2. patro 2. patro Název místnosti SPRÁVCOVÉ MÍSTNOSTÍ budova 2. patro k Správce Číslo Budova místnosti dveří patro Odborná učebna fyziky p. Günter 211 Kmenová učebna (neobsazena) p. Fiala 212 Kmenová učebna p. Günter 213 Spisovna p. Lacká 214 Kmenová učebna p. Čechová 215 Kmenová učebna p. Hulenková 216 Odborná učebna dějepisu p. Feketsová 217 Kmenová učebna p. Kempná 218 Kabinet českého jazyka p. Buchtová patro 2. patro 2. patro 2. patro 2. patro 2. patro 2. patro 2. patro 2. patro Název místnosti Odborná učebna výtvarné výchovy a literatury Odborná učebna přírodopisu Odborná učebna ekologie Kabinet přírodopisu Odborná učebna chemie Sklad - chovatelé --- Kabinet fyziky Kmenová učebna p. Kecskés WC WC Správce místnosti p. Buchtová p. Hruzík p. Hruzík p. Hruzík p. Čechová p. Günter p. Fiala P. Fiala Číslo dveří Budova patro ŠD ŠD ŠD ŠD ŠD SPRÁVCOVÉ MÍSTNOSTÍ budova ŠD k Název Správce Číslo Budova místnosti místnosti dveří patro Vstupní chodba p. Lacká 6 ŠD WC-umývárna p. Kubíková 7 ŠD WC p. Kubíková 8 ŠD Sklad p. Kubíková 9 ŠD WC p. Kubíková 10 ŠD Výlevka Název místnosti Vstupní hala Sklad Sklad Žákovské šatny Správce místnosti p. Kubíková p. Lacká p. Kubíková p. Fiala p. Kubíková Číslo dveří Budova patro ŠD ŠD ŠD ŠD ŠD ŠD ŠD SPRÁVCOVÉ MÍSTNOSTÍ budova ŠD k Název Správce Číslo Budova místnosti místnosti dveří patro Kmenová učebna ŠD p. Lacká 64 ŠD Kmenová učebna ZŠ p. Pavlásková 65 ŠD Kmenová učebna ZŠ p. Staňková 66 ŠD Kmenová učebna ZŠ p. Pokorná 67 ŠD Kmenová učebna ZŠ p. Olšová 68 ŠD Kmenová učebna ŠD p. Pašková 69 ŠD Tělocvična p. Pašková 70 ŠD WC Název místnosti Kancelář vedoucí ŠD a ŠK Sklad Sklad Šatna ŠK Sklad Učitelská šatna Správce místnosti p. Kubíková p. Lacká p. Lacká p. Kolarzová p. Kolarzová p. Lacká p. Lacká

12 ŠD ŠD ŠD ŠD ŠD ŠD ŠD Kmenová učebna ŠD p. Lacinová 64 Kmenová učebna ŠK p. Kolarzová 71 Kmenová učebna ŠK p. Kolarzová 72 Kmenová učebna ŠK p. Kolarzová 73 Kmenová učebna ŠD p. Kolarzová 74 WC p. Kubíková 75 Výlevka p. Kubíková 76 ŠD ŠD ŠD ŠD ŠD ŠD ŠD WC Údržbářská dílna Jídelna Chodba Chodba Umývárna chodba p. Kubíková p. Fiala p. Hýlová p. Hýlová p. Hýlová p. Hýlová p. Hýlová

13 Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace Jazykové skupiny nglický jazyk Německý jazyk skupina počet žáků vyučující počet žáků vyučující III. 16 p. Lindovská V III., B 16 p. Kempná III. B 16 p. Vašíčková IV. 13 p. Vašíčková IV.,B 17 p. Lindovská V. IV.B 18 p. Dedková V. 19 p. Kempná V.B 19 p. Hulenková VI. 20 p. Hulenková VI.B 20 p. Hulenková VII. 14 p. Hulenková p. Vašíčková VIII. 15 p. Hulenková 15 p. Feketsová 15 p. Kempná 15 p. Feketsová IX. 16 p. Hulenková 16 p. Feketsová IX.B 20 p. Hulenková 20 p. Feketsová celkem 16 skupin 4 skupiny

14 Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace Skupiny tělesné výchovy 2. stupeň počet žáků vyučující hoši dívky hoši dívky VI.,B p. Kosík p. Čechová VII p. Kosík p. Richterková VIII p. Kosík p. Richterková IX.,B p. Kosík p. Richterková

15 Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace Praktické činnosti VI. 20 Práce s technickými materiály p. Günter Pěstitelství p. Jungmann VI.B 20 Práce s technickými materiály p. Günter Pěstitelství p. Jungmann VII. 28 Práce s technickými materiály p. Günter 28 Příprava pokrmů p. Jungmann VIII. 30 Provoz a údržba domácnosti p. Günter 30 Svět práce p. Jungmann IX. 20 Provoz a údržba domácnosti p. Günter 20 Svět práce p. Jungmann IX.B 16 Provoz a údržba domácnosti p. Günter 16 Svět práce p. Jungmann

16 Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace Povinně volitelné předměty ročník - 38 žáků 1. Přírodovědná praktika PřvP p. Hruzík 2. Sportovní hry Sh p. Kosík 7. ročník - 28 žáků 1. Sportovní hry Sh p. Kosík 2. Člověk a příroda ČP p. Hruzík 8. ročník - 30 žáků 1. Člověk a příroda ČP p. Hruzík 2. Psaní na klávesnici PnK p. Kempná 9. ročník - 36 žáků 1. Člověk a příroda ČP p. Hruzík 2. Psaní na klávesnici PnK p. Kempná

17 Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace Nepovinné předměty

18 Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace I. Zájmové útvary školní družiny Zájmové útvary Název útvaru vede 1. Keramika I p. Lacká 2. Keramika II p. Lacinová 3. Zobcová flétna p. Hýlová 4. Sportovní hry p. Pašková 5. Florbal p. Pašková II. Zájmové útvary školního klubu Všechny zájmové útvary vede p. Kolarzová název útvaru 1. Hobby klub I. 2. Hobby klub II. netradiční techniky 3. Sportovní hry 4. Vaření 5. Florbal 6. Plavání 7. Keramika I III. Další zájmové útvary Název Mladí chovatelé vedoucí Markéta Heinzlová

19 Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace UČEBNÍ PLÁN ŽÁK 1. STUPNĚ Předmět 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník ŠVP 2014 ŠVP 2014 ŠVP 2014 ŠVP 2014 ŠVP 2014 Český jazyk Cizí jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelný předmět CELKEM týdně Nepovinné předměty

20 Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace Předmět UČEBNÍ PLÁN ŽÁK 2. STUPNĚ ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník ŠVP 2014 ŠVP 2014 ŠVP 2014 ŠVP 2014 Český jazyk nglický jazyk Německý jazyk Matematika Informatika Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Výchova k občanství Výchova ke zdraví Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti Tělesná výchova Volitelné předměty CELKEM týdně Nepovinné předměty

21 Hoši - dívky Český jazyk nglický jazyk I. Staňková I.B Pokorná II. Olšová Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace Úvazky učitelů: 1. stupeň po třídách II.B Pavlásková I. pololetí III. III.B Lindovská V. Vašíčková IV. Hruzík IV.B Dedková V. Kempná 11-8 V.B Bednářová 11-8 Sta 9 Pok 9 Olš 9 Pav 9 Lin 8 Vaš 8 Hru 7 Ded 7 Kem 6 Bed Lin 3 Kem 3 Vaš 3 Vaš 3 Ded 3 Lin 3 Kem 3 Hul 3 Matematika Sta 4 Pok 4 Olš 5 Pav 5 Lin 5 Vaš 5 Hru 5 Ded 5 Kem 5 Bed 5 Informatika Gün 1 Paš 1 Gün 1 Gün 1 Prvouka Sta 2 Pok 2 Olš 2 Pav 2 Lin 3 Bed Přírodověda Hru 1 Hru 1 Hru 2 Bed 2 Vlastivěda Paš 2 Paš 2 Paš 2 Paš 2 Hudební výchova Sta 1 Pok 1 Olš 1 Pav 1 Feb 1 Olš 1 Hru 1 Ded 1 Feb 1 Bed 1 Výtvarná výchova Sta 1 Pok 1 Olš 1 Pav 1 Hul 1 Bed 1 Ded 2 Ded 2 Gün 2 Bed 2 Pracovní činnosti Sta 1 Pok 1 Pok 1 Pav 1 Gün 1 Bed 1 Ded 1 Ded 1 Jun 1 Bed 1 Tělesná výchova Sta 2 Pok 2 Olš 3 Pav 3 Rich 3 Rich 3 Kos 2 Kos 2 Rich 2 Rich 2 Volitelný Hru *PřvP předmět Kos *Sh 1 celkem Nepovinný předmět Vysvětlivky k úvazkům 1. stupně: *Vp : PřvP přírodovědná praktika, Sh sportovní hry

22 Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace Günter Úvazky učitelů: 2. stupeň po třídách I. pololetí VI. VI.B VII. VIII. IX. IX.B Kecskés Feketsová Čechová Kosík Günter Feberová Hoši - dívky Český jazyk Čj Buch 4 Feb 4 Buch 4 Feb 4 Buch 4 Feb 4 nglický jazyk j Hul Hul 3 Hul 3 Hul 3 Hul Vaš 3 Kem 3 Hul 3 Německý jazyk Fek 3 Fek 3 Fek 3 Fek 3 Matematika M Kec 4 Čech 4 Čech 4 Kec 4 Kec 4 Kec 4 Informatika Inf Gün 1 Kec Gün 1 Kec Chemie Ch --- Čech 2 Čech 2 Čech 2 Fyzika F mb 2 mb 2 mb 2 mb 2 Přírodopis Př Jun 2 Jun 2 Jun 2 Jun 2 Jun 2 Jun 2 Zeměpis Z Rich 2 Rich 2 Kos 2 Kos 2 Kos 2 Rich 2 Dějepis D Feb 2 Fek 2 Fek 2 Fek 2 Fek 2 Fek 2 Výchova k občanství VkO Čech 1 Čech 1 Čech 1 Čech 1 Buch 1 Čech 1 Výchova ke zdraví VkZ Gün 1 Gün 1 Gün 1 Gün 1 Gün 1 Gün 1 Hudební výchova Hv Feb 1 Feb 1 Feb 1 Feb 1 Feb 1 Feb 1 Výtvarná výchova Vv Buch 2 Buch 2 Buch 2 Buch 1 Buch 1 Buch 1 Tělesná výchova hoši Tv Kos 3 Kos 2 Kos 2 Kos 2 Tělesná výchova dívky Tv Čech 3 Rich 2 Rich 2 Rich 2 Pracovní činnosti *Pč Gün Tp 2 Jun Pp 2 1.Volitelný předmět *Vp Celkem (žák) Gün Tp 2 Jun Pp 2 Gün Tp2x 0,5 Jun Va2x 0,5 Hru ČaP 2 Kos Sh 2 Gün Sp2x 0,5 Gün Pd2x 0,5 Hru ČaP 1 Kem PkN 1 Jun Sp 0,5 Jun Sp 0,5 Gün Pd 0,5 Gün Pd 0,5 Hru ČaP 1 Kem PkN Vysvětlivky k úvazkům 2. stupně: *Pč : Tp technické práce, Pp pěstitelství a chovatelství, Va vaření, Sp svět práce pololetní kurz, Pd provoz a údržba domácnosti *Vp : PkN psaní na klávesnici, ČaP člověka a příroda

23 Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace ÚVZKY UČITELŮ 1. stupeň : Bednářová Jana, Mgr. NŠ V.B Čj 5.B 6, M 5.B 5, Přv - 5.B 2, Hv 5.B 1, Vv 3.B 1, 5.B 2, Prv 3.B 3, Pč - 3.B 1, 5.B 1, 22 1,00 2. Dedková Věra, Bc NŠ IV.B Čj 4.B 7, j 4. B 3, M 4.B 5, Hv 4.B 1, Vv 4. 2, B 2, Pč 4. 1, B ,00 3. Hruzík leš, Mgr. NŠ IV. Čj 4. 7, M 4. 5, Přv 4. 1,B 1, 5. 2, Hv 4. 1,Vp PřvP 5., B 1, Vp ČaP 7. 2, 8. 1, 9., B ,00 4. Kempná Eva, Mgr. NŠ V. Čj 5. 6, j 3. 3, 5. 3, 8. 3, M 5. 5, PkN 8. 1, 9., B ,00 5. Lindovská Vlasta NŠ III. Čj 3. 8, j 3. 3, 4. B 3, M 3. 5, Prv ,00 6. Olšová Radmila, Mgr. NŠ II , Hv 3.B ,00 7. Pášová Marie, Mgr. NŠ ZŘŠ Vl 4. 2, 4.B 2, 5. 2, 5.B 2, Inf 4.B 1 9 1,00 8. Pavlásková Miroslava, Mgr. NŠ II.B 2.B ,00 9. Pokorná Marie, Mgr. NŠ I.B 1.B 20, Pč , Staňková Jana, Mgr. NŠ I , 20 1, Vašíčková Ivana, Mgr. NŠ III.B Čj 3.B 8, j 3. B 3, 4. 3, 7. 3, M 3.B 5, 22 1,00 C e l k e m za I. stupeň ,00 2. stupeň : mbroz Svatopluk, Mgr. F Zpv ŘŠ F 7. 2, 8. 2, 9. 2, B 2 8 1,00 2. Buchtová Kajetána, PaedDr. Čj Vv Čj 6. 4, 7. 4, 9. 4, Vv 6. 2, B 2, 7. 2, 8. 1, 9. 1, B 1 VkO ,00 3. Čechová Kateřina, Mgr. M - Ch VII. M 6.B 4, 7. 4, Ch 8. 2, 9. 2, B 2, VkO 6. 1, B 1, 7. 1, 8. 1, 9. B 1, Tv d 6.,B ,00 4. Feberová Irma, Mgr. Čj - Hv IX.B Čj 6.B 4, 8. 4, 9.B 4, Hv 3. 1, 5. 1, 6. 1, B 1, 7. 1, 8. 1, 9. 1, B 1, D ,00 5. Feketsová Šárka, Mgr. Nj - D VI.B Nj 8. 2x3, 9. 3, B 3, D 6.B 2, 7. 2, 8. 2, 9. 2, B 2, 22 1,00 6. Günter Tomáš, Mgr. F Zpv IX. Inf 4. 1, 5. 1, 5.B 1, 6. 1, B 1,Tp 6. 2, B 2, 7. 2x 0,5, Pd 8. 2x 0,5, 9. 0,5, B 0,5, Sp 8. 2x 0,5, VkZ 6. 1, B 1, 7. 1, 8. 1, 9. 1, B 1, Vv 5. 2, Pč , 22 1,00 7. Hulenková Martina, Mgr. j 5.B 3, 6. 3, B 3, 7. 3, 8. 3, 9. 3, B 3, Vv ,00 8. Jungmann Jiří, Ing. Př Zzv VP Př , B 2, 7. 2, 8. 2, 9. 2, B 2, Sp 9. 0,5,B 0,5, Pp 6. 2, B 2, Va 7. 2x 0,5, Pč ,00 9. Kecskés Robert, Mgr. M F VI. M 6. 4, 8. 4, 9. 4, B 4, Inf 7. 2x1 18 1, Kosík Lukáš, Mgr. Z Tv VIII. Z , 8. 2, 9. 2, Tv 4. 2, B 2, Tv h 6.,B 3, 7. 2, 8. 2, 9., B 2, Vp Sh 5.,B 1, , Richterková Zdeňka, Mgr. Z Tv Z 6. 2, B 2, 9.B 2, Tv 3. 3, B 3, 5. 2,B 2, Tv d 7. 2, 8. 2, 9.,B ,00 C e l k e m za II. stupeň ,00 C e l k e m za školu ,00

24 Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace Rozvrhy hodin

25 Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace - školní družina Týdenní skladba zaměstnání pro školní rok I.oddělení vychovatelka: Miroslava Lacká ,00 8, Pondělí Úterý Rekreační činnosti Převod žáků Osobní hygiena Oběd Odpočinková činnost poslech, Tv video Osobní hygiena Oběd Odpočinková činnost R-společenské hry Rekreační činnosti -individuální činnosti hračky, stavebnice, video Rekreační činnosti -individuální činnosti hračky, stavebnice, video Zájmové činnosti a vycházky Přírodovědná, pracovně-technická, Výtvarná, společenskovědní, sportovní, Hudebně-pohybová Zájmové činnosti a vycházky Přírodovědná, pracovně-technická, Výtvarná, společenskovědní, sportovní, Hudebně-pohybová Středa Osobní hygiena Oběd Odpočinková činnost Rekreační činnosti -individuální činnosti hračky,stavebnice, video Zájmové činnosti a vycházky Přírodovědná, pracovně-technická, Výtvarná, společenskovědní, sportovní, Hudebně-pohybová Keramika Čtvrtek Osobní hygiena Oběd Odpočinková činnost Rekreační činnosti -individuální činnosti hračky,stavebnice, video Zájmové činnosti a vycházky Přírodovědná, pracovně-technická, Výtvarná, společenskovědní, sportovní, Hudebně-pohybová Vaření Pátek Ranní zaměstnání Stolní hry Tv video Osobní hygiena Oběd Odpočinková činnost Rekreační činnosti -individuální činnosti hračky, stavebnice, video Zájmové činnosti a vycházky Přírodovědná, pracovně-technická, Výtvarná, společenskovědní, sportovní, Hudebně-pohybová Platnost od Vychovatelka : Vedoucí vychovatelka : Ředitel školy :

26 Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace - školní družina Týdenní skladba zaměstnání pro školní rok II. oddělení vychovatelka : Hana Hýlová ,00 8, Pondělí Ranní zaměstnání - stolní hry - hračky - video pohádky Osobní hygiena Oběd Lit. Výchova - Četba na pokračování -Individ. kreslení - Stolní hry a hračky - společenské hry - dramatika Esteticko výchovná činnost -vystřihovánky -vycházky -výrobky z přírodnin Kroužek hry na zobcovou flétnu Úterý Osobní hygiena Oběd Lit. Výchova - Četba na pokračování - Individ. kreslení - stolní hry a hračky - video Esteticko výchovná činnost -vystřihovánky -vycházky -výrobky z přírodnin Odpolední zaměstnání -rekreační hry -stolní hry -hračky -video Středa Osobní hygiena Oběd Lit. Výchova - Četba na pokračování - Individ. kreslení - stolní hry a hračky - stolní fotbal Esteticko výchovná činnost -vystřihovánky -vycházky -výrobky z přírodnin Kroužek Šikovné ruce Čtvrtek Osobní hygiena Oběd Lit. Výchova - Četba na pokračování - Individ. kreslení - stolní hry a hračky - video - Sportovní činnosti - vycházky -závodivé hry Kroužek hry na zobcovou flétnu Pátek Osobní hygiena Oběd Lit. Výchova - Četba na pokračování - Individ. kreslení - stolní hry a hračky - dramatika Přírodovědné činnosti - pozorování přírody na vycházkách Odpolední zaměstnání -rekreační hry -stolní hry -hračky -video Platnost od Vychovatelka : Vedoucí vychovatelka : Ředitel školy :

27 Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace - školní družina Týdenní skladba zaměstnání pro školní rok III. oddělení vychovatelka : Dagmar Lacinová ,00 8, Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Ranní zaměstnání - stolní hry - hračky - video pohádky Rekreační činnosti Převod žáků Rekreační činnosti Převod žáků Osobní hygiena Oběd Relaxační činnosti Osobní hygiena Oběd Relaxační činnosti Osobní hygiena Oběd Relaxační činnosti Osobní hygiena Oběd Relaxační činnosti Osobní hygiena Oběd Relaxační činnosti Rekreační činnosti -individuální činnosti -hračky, stavebnice -video Rekreační činnosti -individuální činnosti Rekreační činnosti -individuální činnosti -hračky, stavebnice -video Rekreační činnosti -individuální činnosti - hračky, stavebnice -video Rekreační činnosti -individuální činnosti -hračky, stavebnice -video Zájmová činnost a vycházky - přírodovědná - pracovně-technická - výtvarná Keramika Keramika Zájmová činnost a vycházky -společenskovědní - sportovní - hudebně-pohybová Zájmová činnost a vycházky -společenskovědní - sportovní - hudebně-pohybová Zájmová činnost a vycházky - přírodovědná - pracovně-technická - výtvarná -společenskovědní - sportovní - hudebně-pohybová Odpolední zaměstnání - rekreační hry - stolní hry - hračky - video Odpolední zaměstnání - rekreační hry - stolní hry - hračky - video Výtvarný kroužek Platnost od Vychovatelka : Vedoucí vychovatelka : Ředitel školy :

28 Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace - školní družina Týdenní skladba zaměstnání pro školní rok IV. oddělení vychovatelka : Dáša Pašková Pondělí Osobní hygiena Oběd Polední relaxace -četba knih,časopisů -volné kreslení -hra dětských karet Výchovné činnosti -estetická -pracovně technická -přírodovědná Zájmová činnost a vycházky -společenskovědní - sportovní - hudebně-pohybová Úterý Osobní hygiena Oběd Polední relaxace -četba knih,časopisů -volné kreslení -hra dětských karet Výchovné činnosti -estetická -pracovně technická -přírodovědná Zájmová činnost a vycházky -společenskovědní - sportovní - hudebně-pohybová 15,00 16,30 Sportovní hry 1 Středa Rekreační činnosti Převod žáků Osobní hygiena Oběd Polední relaxace -četba knih,časopisů -volné kreslení -hra dětských karet Výchovné činnosti -estetická -pracovně technická -dopravní Zájmová činnost a vycházky -společenskovědní - sportovní - hudebně-pohybová 15,00 16,30 Florbal 1 Čtvrtek Ranní zaměstnání - stolní hry - hračky - video pohádky Osobní hygiena Oběd Polední relaxace -četba knih,časopisů -volné kreslení -hra dětských karet Výchovné činnosti -estetická -pracovně technická -tělovýchovná Zájmová činnost a vycházky -společenskovědní - sportovní - hudebně-pohybová Odpolední zaměstnání Hry s hračkami Příprava na vyučování Pátek Rekreační činnosti Převod žáků Osobní hygiena Oběd Polední relaxace -četba knih,časopisů -volné kreslení -hra dětských karet Výchovné činnosti -estetická -pracovně technická -tělovýchovná Zájmová činnost a vycházky -společenskovědní - sportovní - hudebně-pohybová 15,00 16,30 Florbal 2 Platnost od Vychovatelka : Vedoucí vychovatelka : Ředitel školy :

29 Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace - školní družina Týdenní skladba zaměstnání pro školní rok V. oddělení vychovatelka: Magdalena Kolarzová Pondělí ngličtina hrou Rekreační činnosti -individuální činnosti hračky,stavebnice, video Zájmová činnost a vycházky -společenskovědní - sportovní - hudebně-pohybová Úterý Ranní zaměstnání - stolní hry - hračky - video pohádky ngličtina hrou Rekreační činnosti -individuální činnosti hračky,stavebnice, video Zájmová činnost a vycházky -společenskovědní - sportovní hudebně-pohybová Sportovní hry 15,00 16,30 Středa ngličtina hrou Rekreační činnosti -individuální činnosti hračky,stavebnice, video Zájmová činnost a vycházky -společenskovědní - sportovní - hudebně-pohybová Čtvrtek Výtvarný kroužek Rekreační činnosti -individuální činnosti hračky,stavebnice, video Florbal Malá tělocvična Plavání Pátek ngličtina hrou Rekreační činnosti -individuální činnosti hračky,stavebnice, Zájmová činnost a vycházky -společenskovědní - sportovní - hudebně-pohybová Platnost od Vychovatelka : Vedoucí vychovatelka : Ředitel školy :

30 Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace - školní klub Týdenní skladba zaměstnání pro školní rok Školní klub vychovatelka: Magdalena Kolarzová Pondělí DNCE erobik Taneční kroužek Malá tělocvična Středa Úterý Keramika Florbal Pátek Čtvrtek Platnost od Vychovatelka : Vedoucí vychovatelka : Ředitel školy :

31 Základní škola Ostrava Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace D O Z O R Y ŠTNY Platí od BUDOV pravá levá Pondělí Ivana I Vašíčková Kajetána Buchtová Úterý Roberrt t Kecskés Zdeňka Richterrková Středa Vlasta Lindovská Zdeňka Richterrková Čtvrtek Jana Bednářřová Kateřři ina Čechová pátek Věrra Dedková Šárrka Feketsová

32 Základní škola Ostrava - Výškovice, Srbská 2, příspěvková organizace D O Z O R Y N C H O D B Á C H B U D O V - levá strana Platí od Pondělí Kateřři ina Čechová Věrra Dedková Věrra Dedková Věrra Dedková Jiřří í Jungmann Jiřří í Jungmann Úterý Irrma I Feberrová Roberrt t Kecskés Irrma I Feberrová Irrma I Feberrová Irrma I Feberrová Irrma I Feberrová Středa Ivana I Vašíčková Irrma I Feberrová Irrma I Feberrová Jana Bednářřová Jana Bednářřová Jana Bednářřová Čtvrtek Jiřří í Jungmann Jana Bednářřová Jiřří í Jungmann Jiřří í Jungmann Vlasta Lindovská Vlasta Lindovská Pátek Jiřří í Jungmann Jiřří í Jungmann Jiřří í Jungmann Věrra Dedková Věrra Dedková Roberrt t Kecskés

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola Brno. Blažkova 9. 638 00 Brno

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Základní škola a Mateřská škola Brno. Blažkova 9. 638 00 Brno PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Brno Blažkova 9 638 00 Brno Obsah: Obsah:... 2 I. Plán schůzí... 3 II. Organizace školního roku... 4 III. Organizační schéma řízení školy,

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

Plán práce školy. na školní rok 2009/2010. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Plán práce školy. na školní rok 2009/2010. Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2009/2010 Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 3 - Cíle základního

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2007-2008 Základní škola Velký Beranov okres Jihlava Příspěvková organizace PSČ 58821 Tel.:567218146 e mail: zs.vberanov@ji.cz Informace o základní škole TELEFONY: 567218146 ředitel

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Machov, okres Náchod, Machov 103, 549 63, IČO 70985812, www.skolamachov.cz Kontakt: Mgr. Helena Martincová, ředitelka školy 491 547 195 mobil

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014

Plán školy. Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov. pro školní rok 2013/2014 Základní škola Štěpánov, okres Olomouc, příspěvková organizace Dolní 597, 783 13 Štěpánov tel.: 587 571 044 skola@zsstepanov.cz Plán školy pro školní rok 2013/2014 V minulých letech se začalo na jednotlivých

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Zlaté Hory CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Základní škola Zlaté Hory CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 OBSAH strana Oblast výchovy a vzdělávání 3 Pedagogičtí pracovníci 4 Rodičovská veřejnost 4 Oblast řízení 4 Úkoly školního roku 2013/2014 5 Plán kontrol ČŠI ve

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Součásti : ZŠ Vysoké Pole ŠD Vysoké Pole MŠ Vysoké Pole Školní rok : 2014/2015 Učební plán :

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce na školní rok 2013/2014 strana 1 z 17 OBSAH strana Plán práce 3 Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2013/2014 4 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10 ZÁKLDNÍ ŠKOL MTEŘSKÁ ŠKOL STRÉ MĚSTO OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGNIZCE se sídlem Jamnická 270, Staré Město, PSČ 738 01 Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: 10 PLÁN PRÁCE ZÁKLDNÍ ŠKOLY N ŠKOLNÍ ROK

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E

P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E Základní škola Votice, okres Benešov, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz P R A C O V N Í P L Á N Z Á K L A D N Í Š K O L Y V O T I C E ŠKOLNÍ ROK: 2012/2013 Obsah pracovního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Ilona Chalupová (ředitel ZŠ) V Horní Suché: 27. 8. 2009 2 Obsah

Více