Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce Mgr. Manfred Hubálek, ředitel školy Školská rada projednala výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2014 dne :

2 Obsah Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce Základní údaje o škole... 3 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje... 4 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce,... 4 k docházce do mateřské školy... 4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků... 5 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů... 6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků... 6 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti... 6 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy za rok Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

3 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Adresa školy: Ochranova 6, Opava IČ školy: Telefonní kontakt: ; Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava Ředitel školy: Mgr. Manfred Hubálek Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Výchovný poradce: Školní psycholog: Vedoucí vychovatelka školní družiny: Složení školské rady: Mgr. Romana Foltýnová Mgr. Petr Friedrich Mgr. Helena Müllerová Kamila Světlíková Ing. Věra Petulová, Mgr. Lenka Mikulová, Pavel Bárta, Ing. Vladan Šetka, Mgr. Svatava, Banašová, Roman Kubala, Charakteristika školy: 1. Základní škola, IZO Školní družina, IZO Školní klub, IZO Školní jídelna výdejna, IZO

4 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Základní vzdělávání Vzdělávací program ZŠ Ilji Hurníka č.j. 356/07 Obor vzdělání C/01 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci 32 29,12 Nepedagogičtí zaměstnanci z toho zaměstnanci výdejny stravy 11 8,50 4 1,28 a) Základní škola Kapacita Počet 1. tříd školy k Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce do mateřské školy Počet zapsaných žáků Z toho počet žáků nepatřících do spádového obvodu školy Počet přijatých žáků Počet 1. tříd k

5 Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Prospěch žáků na základní škole Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st Celkem za 2. st b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Druh oboru vzdělávání ( 58 školského zákona) Konečný stav rozmístění žáků Gymnázia 8 Střední vzdělání s maturitní zkouškou 22 Střední umělecké školy a konzervatoře 6 Střední vzdělání s výučním listem 6 Neumístěno 1 Počet žáků 9. tříd celkem 43 c) Počet žáků se sníženou známkou z chování Stupeň chování Počet žáků Procento z celkového počtu žáků , ,03 d) Celkový počet neomluvených hodin Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka ,2 5

6 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost na úseku prevence kriminality Počet Počet zúčastněných a protidrogové prevence akcí žáků pedagogů Přednášky Adaptační pobyty žáků Akce v rámci volného času Práce se třídami Koncertní vystoupení pěveckých sborů Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Počet zúčastněných Typ kurzu pedagogů Jazyk a jazyková komunikace (JA) 2 Metodika vedení školy 2 Metodika vedení třídnické hodiny 11 Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti 4 Metodika - Komunikační strategie pedagoga; agresivní žák. 29 Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Akce organizované školou Datum Název akce Počet žáků Cyklovýlet MPP - Adaptační kurz Cyklovýlet Koncert k 20. výročí sboru Domino, účinkování s pěveckým 150 sborem Sluníčka říjen Výroba solitéru Vzpomínka u babiččina počítače Návštěva knihovny- knihovnický maratón Arboretum Nový Dvůr- program lesní pedagogiky Návštěva knihovny A. Lindgrenová Návštěva předškoláků z MŠ Mostní Exkurze Praha 6. B Soustředění sboru Domino - Belárie MPP - Práce se třídou - Jak se vidím já, jak mne vidí ostatní Exkurze Praha Prevence zubního kazu-přednáška MPP Sportovní zápasy mezi třídami a učiteli Beseda o lese 17 6

7 MPP Práce se třídou komunikace ve třídě Divadelní představení Dalskabáty, hříšná ves Výlet Třebíč MPP Práce se třídou sociální sítě Návštěva loutkového divadla Všechno lítá Kejklířské divadlo Hlodavci přednáška (muzeum) MPP Práce se třídou návykové látky alkohol, cigarety, 13 energetické nápoje MPP Práce se třídou komunikace ve třídě, sociální sítě MPP Práce se třídou komunikace ve třídě Den otevřených dveří Mravenčí školička MPP Práce se třídou komunikace ve třídě, spolupráce MPP Práce se třídou komunikace ve třídě, spolupráce 29 dvou tříd MPP Práce se třídou Jak se vidím já, jak mne vidí 21 ostatní komunikace mezi chlapci a dívkami Návštěva dětí z mat. školy Mnišská Předvánoční výstava Školní turnaj ve florbalu Dental Alarm Prevence Zdravé zoubky Divadelní představení - Sněhurka Sběr papíru Neplivejte pecky na zem anim. program k výstavě Kateřinská laťka Neplivejte pecky na zem animační program Dům umění 12 odpolední akce Vánoční příběh beseda Vystoupení v MŠ Mostní Mikuláš ve škole Prvouka beseda o třídění odpadků Prevence zubního kazu Zubní prevence Vystoupení v MŠ Sadová Vánoční a výchovné koncerty Vánoční Praha MPP Práce se třídou spolupráce, komunikace ZOO Ostrava Návštěva psího útulku, zdobení str. pro zv MPP Nocleh ve škole MPP Spaní ve škole Ván. zpívání v MŠ Pekařská MPP Studentský projekt Vyjádři se! téma Rasismus Animační program opavské hradby 15 leden Svět kolem nás Mexiko MPP Studentský projekt Vyjádři se! téma Média Divadelní představení Popelka 14 7

8 Přednáška Rizikové chování Beseda s psycholožkou šikana a pomoc druhým Opavské hradby Obecní dům Animační program k výstavě - Osm statečných Osm statečných animační program - Dům umění Kyberšikana Seznam se bezpečně Soustředění Davidův mlýn Praha-muzikál Děti ráje Doba ledová zážitkové vyučování žáci celé školy Sebepoškozování Koncert pro MŠ E. Krásnohorské Vztahy a emoce Komunikace a řešení konfliktů Návštěva knihovny Práce se třídou Komunikace dívky, chlapci Beseda pro prvňáčky knihovna Vztahy a emoce Já jsem dobrý kamarád 20 Duben - Etiketa aneb stručná pravidla slušného chování nejen ve 22 červen škole Duben - Velká hra o sebepoznání 22 červen Duben Sport ano, drogy ne! Beseda v knihovně Přijetí 40 dětí z pěveckého sboru Permoník z Karviné v 25 rodinách Koncertní zájezd Karviná Beseda o Velikonocích (celý 1. stupeň) žáci 1. stupně Velikonoční výstavka Kyberšikana Prezentace rizikového chování Animační program v obecním domě Opavské hradby Den mláďat na školním statku Výstava šperků žáci 2. stupně Návštěva minizoo Opava, výstavy korálků na Ochranově ul Koncertní zájezd Sušice Den Země v MINIZOO Koncertní zájezd do Sušice MPP práce se třídou nespokojenost učitelů s prací žáků Kyberšikana Návštěva lanového centra Branný den všichni Muzeum hmyz J. Á. Komenský Škola hrou, Orbis pictus a Vlastivědná exkurze v Praze Sázení zeleně brigáda Beseda o chování kolektiv, příroda, pokoje 17 8

9 Senior centrum Vila Vančurova vystoupení, dárky, 21 prohlídka Exkurze Cheb Beseda o životě včel Vystoupení nejen pro mam Prezentace organizace Open Street Koncert Medový den Breda Opava Přednáška o stromech a broukovišti Prezentace organizace Open Street Vystoupení pro rodiče bud. prvňáčků Sborový koncert Koncert Půjdem spolu za písničkou pro školy a veřejnost 23 b) Účast na dalších akcích Datum Název akce Počet žáků Perly panny Serafínky SD Opava Madagaskar Planeta stupeň říjen Stonožka vánoční pohled roč Perly panny Serafínky SD Opava Dopravního hřiště Opava Dopravní výchova Malé Hoštice Dopravní výchova, dopravní hřiště Vánoční ozdoba na vánoční strom v Opavě Informa Kolofíkovo nábřeží Koncert s polským sborem Minorit Vítání občánků - MDKPB Opava, žáci 4. B a 5. B 12 (akce pořádaná Magistrátem statutárního města Opava) Koncert Radkov Koncert Krnov Natáčení Zlatý oříšek Brno Koncert Vánoční trhy Hradec nad Moravicí Koncert Vánoční trhy (akce pořádaná Magistrátem 60 statutárního města Opava) Perly panny Serafínky SD Opava Perly panny Serafínky Ostrava 20 leden Svět kolem nás Mexiko Perly panny Serafínky SD Opava Tisková konference Zlatý oříšek Brno Koncert 60 let SVČ SD Opava Novoroční koncert Kostel Sv. Václava, Opava Koncert Šumperk - Domino Koncert na Velikonočních trzích (akce pořádaná Magistrátem statutárního města Opava) 40 9

10 Koncert na Velikonočních trzích (akce pořádaná Magistrátem 60 statutárního města Opava) Koncert pro veterány Marianum- uctění památky bitvy u 42 Bachmače- slavnostní setkání válečných veteránů Koncert na vernisáži Můj svět Slezské muzeum Charitativní koncert pro dětské centrum Čtyřlístek 3 50 koncerty, organizace festival dětských pěveckých sborů z Opavy a okolí Koncert na Velikonočních trzích, Opava (akce pořádaná 55 Magistrátem statutárního města Opava) Perly panny Serafínky Koncertní zájezd Sušice Vítání občánků Statutárního města Opava KDPB (akce 12 pořádaná Magistrátem statutárního města Opava) Den Země (akce pořádaná Magistrátem statutárního města 60 Opava) Perly panny Serafínky, zájezd Zlín Vystoupení na Městském hřbitově Opava (akce pořádaná 35 Magistrátem statutárního města Opava) Senior centrum Vila Vančurova vystoupení, dárky, 21 prohlídka Koncert Medový den Breda Opava Koncert Půjdem spolu za písničkou pro školy a veřejnost 50 c) Účast na olympiádách a soutěžích Název soutěže v okresním kole (nebo oblastním) umístění v krajském kole v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole A3) CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 6 A4) BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 12;13 A5) SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH 2 (Jn) A6) OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 2 5 A7) DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 1;15; 1 11 A8) ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 14;22 A13) PYTHAGORIÁDA 5;43;51 A29) FINANČNÍ GRAMOTNOST ČU A27) DANIEL 2x ČU B74) TGM - ŽIVOT, DÍLO A ODKAZ PRO SOUČASNOST 2;3;ČU B24) VIDEO POHLEDNICE Z MÉHO MĚSTA 2xČU B41) FOTBAL 3 B48) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 1 B50) VYBÍJENÁ - PREVENTAN CUP 3 Matematický maraton 9;12 O cenu primátora 1;3 Vánoční strom Požární ochrana očima dětí - JČ 1;1;3 2;3 Požární ochrana očima dětí - VV 1;2;3 1 Souboj čtenářů 26 Vánoční laťka 1;2 Šplh 1 Opavský skřivánek - sólo 2;2;3;3;4 Opavský skřivánek - duo 1;2;2;2 Opavský skřivánek - trio 1;2 Evropská dětská píseň (Polsko) 2;2 Šťastné stáří očima dětí 1;2 Dům mých snů 1;2 In line 4x1;2x2;3x3 Plavání 1x1;2x2;1x3 Minihazená 1x1;1x2;1x3 Volejbalová liga VLOŠ 3 Hudební úsměvy -Vv 1 10

11 Mimořádné úspěch našeho pěveckého sboru Domino Sbor je nositelem řady ocenění a držitelem mnoha domácích i zahraničních cen, z těch nejnovějších stojí za zmínění zisk stříbrné medaile na World Choir Games v lotyšské Rize v červenci 2014 či Zlatý oříšek. d) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: Mimorozpočtové zdroje Finanční prostředky v Kč celkem využité poskytnuté granty Modernizace vydělávání na ZŠ (EU) Kč Kč Arboretum pro slavíky (školní zahrada) Kč Kč Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a) inspekční činnost provedena ČŠI Ve dnech leden 2014 byla na škole provedena inspekce ČŠI Předmětem inspekční činnosti bylo: Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou, školní družinou a školním klubem podle příslušných školních vzdělávacích programů v souladu s 174 odst. 2 písm. b) školského zákona. Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Hodnocení souladu školního vzdělávacího programu školní družiny a školního klubu s příslušnými ustanoveními školského zákona. Závěry kontroly ČŠI: Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Škola dodržuje zásady a cíle školského zákona, respektuje zásady rovného přístupu ke vzdělání. Dosahuje požadovaných výstupů podle zpracovaného ŠVP. V oblasti hodnocení výsledků vzdělávání škola dodržuje stanovená pravidla, pravidelně sleduje a vyhodnocuje celkovou úspěšnost žáků. Škola vytváří podmínky pro zdravý vývoj žáků, zajišťuje bezpečnost a ochranu jejich zdraví. Vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika včetně šikany a přijímá opatření k jejich minimalizaci. Škola určuje priority podle svých rozpočtových možností. Materiální podmínky a finanční zdroje, které měla ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení ŠVP. Silnou stránkou školy je vysoká úroveň odborné kvalifikovanosti pedagogického sboru a jeho profesionalita, která se odráží v kvalitě výuky. Příkladná je péče o talentované žáky v oblasti hudební výchovy a činnost školních pěveckých sborů. Preventivní strategii školy vhodně podporuje široká nabídka volnočasových aktivit. Výhodou při řešení výchovných a vzdělávacích problémů je možnost spolupráce se školní psycholožkou. 11

12 Česká školní inspekce doporučuje škole v součinnosti se zřizovatelem realizovat rekonstrukci školní zahrady u objektu na Pekařské ulici a věnovat pozornost zhoršenému stavu fasády hlavní budovy školy. Od poslední inspekce ze září 2008 došlo ke změně na pozici zástupce ředitele školy. Zlepšily se podmínky v materiální oblasti, a to zejména ve vybavení učeben moderní výpočetní technikou, a byla dokončena výměna žákovského nábytku. Významně se posílilo využívání prostředků ICT ve výuce, škola si vytvořila vlastní portfolio digitálních učebních materiálů pro výuku i hodnocení. b) Finanční kontrola Odborem kontroly a sdílených služeb MSK byla na škole dne provedena veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Kontrolované období: rok a 2014 Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky byla zaměřena na tyto oblasti: Prostředky poskytnuté na přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33533) - dodržení stanoveného závazného ukazatele přípustného objemu prostředků na platy, dodržení účelovosti čerpání účelové dotace Hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb - tvorba, čerpání a finanční krytí Závěr Kontrolou výše uvedených oblastí nebyly zjištěny nedostatky. Prostředky určené na přímé výdaje na vzdělávání na rok byly vyčerpány v plné výši a v souladu s účelem poskytnutí. c) Kontrola KHS byla na škole provedena kontrola KHS Předmět a účel kontroly : Dodržování zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), vyhlášky č. 410/2005 Sb.o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění pozdějších předpisů, zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska platné legislativy nebylo dodrženo následující: 1/ V dílnách žáků některé kryty zašlé, uvolněné, 1 zářivkové těleso nesvítí, zářivková tělesa svítí odlišnou barvou, není tím zajištěna povinnost udržovat osvětlovací soustavy v takovém stavu, aby požadované vlastnosti osvětlení byly splněny po celou dobu života osvětlovací soustavy, což je v rozporu se zák.č.258/2000 Sb. 7 odst.1 ve spojení s vyhl. č. 410/2005 Sb. 15, odst.5 Přijaté opatření ředitelem školy: V dílnách žáků bylo celé osvětlení vyměněno za nové. 2/ V tělocvičně (I.budova) schází ovládání ventilačních otvorů dosažitelných z podlahy, což je v rozporu se zák.č.258/2000 Sb. 7 odst.1 ve spojení s vyhl. č. 410/2005 Sb. 5, odst.1 12

13 Přijaté opatření: Po jednání s panem náměstkem MMO panem Danielem Žídkem a paní ing. Andreou Štenclovou (Oddělení správy a financování školství) bylo přislíbeno, že výše popsaný nedostatek bude řešen výměnou oken v roce d) Kontrla OSZ Dne byly provedena kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení Opava Kontrolované období: od do Předmětem kontroly byla vlastní úhrada pojistného a včasnost této úhrady. Případné dlužné pojistné a penále bude podle stavu účtu plátce pojistného předepsáno Okresní správou sociálního zabezpečení v Opavě zaměstnavateli k úhradě výkazem nedoplatků. Závěr K provedení kontroly poskytl zaměstnavatel potřebnou součinnost. Zaměstnavatel byl informován o povinnosti uschovávat mzdové listy, účetní záznamy a další doklady pro účely důchodového pojištění v souladu s ustanovením 35a odst. 4 a 5 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro účely nemocenského pojištění v souladu s ustanovením^ 96 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro účely stanovení a výše pojistného v souladu s ustanovením 22c zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě zániku zaměstnavatele bez právního nástupce před uplynutím doby úschovy dokladů, je zaměstnavatel povinen zajistit po tuto dobu úschovu záznamů a sdělit okresní správě sociálního zabezpečení místo, na kterém budou záznamy uloženy. V případě změny archivační adresy se doporučuje nahlásit tuto změnu OSSZ. Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Organizace: Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace, Ochranova 6, OPAVA Tabulka č. 1 IČ: Účelový znak Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů Ukazatel Poskytnuto k Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní) Skutečně použito k v Kč Vratka dotace při finančním vypořádání a b = Neinvestiční dotace celkem ,00 0, ,00 0,00 v tom: Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) ,00 0, ,00 0,00 z toho: a) platy zaměstnanců , ,00 0,00 b) OON zaměstnanců , ,00 0,00 c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) , ,00 0, Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 0, Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z tzv. třetích zemí 0, Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 0, Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v zákl. školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií 0, Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 0, Soutěže 0, Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU 0, Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců 0, Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 0,00 13

14 Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok List č.3 Název a adresa organizace: Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace, Ochranova 6, OPAVA Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie v Kč, na 2 des. místa Vráceno v Vratka průběhu roku Skutečně Účelový Poskytnuto dotace při Ukazatel zpět na účet použito znak k finančním poskytovatele k vypořádání (informativní) EU - Modernizace vzdělávání na ZŠ , , ,25 Zaměstnanci za IČ Limit počtu zaměstnanců Průměrný přepočtený počet k (stat.v. P1-04) Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 36,65 37,588 z toho: pedagogičtí pracovníci x 29,047 nepedagogičtí pracovníci x 8,541 14

15 b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č. 4 Název a adresa organizace: Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace, Ochranova 6, OPAVA v tis. Kč, na dvě des. místa Náklady v roce Účet - položky Plán Navýšenísnížení finan. plánu zřizovatel. Přesuny finančních prostředků mezi položkami Hlavní činnost Zapojení navýšen.- snížených výnosů oproti plánu Celkem upravený finanční plán (FP) k (závěrka) k plánu v % k uprav.fp v %(správně 100%) Doplňková činnost Plán k (závěrka) b c d e f g h i j k 501 Spotřeba materiálu 357,93 0,00-152,30-20,72 184,91 184,91 51,66 100,00 5,00 5,05 v tom - potraviny 0,00 ######## ######## - prádlo, oděv, obuv 0,00 ######## ######## - knihy, učební pomůcky 46,93-31,85 15,08 15,08 32,13 100,00 - drobný hmot. majetek 175,00-137,33-14,56 23,11 23,11 13,21 100,00 - spotřeba materiálů ostatní 103,00-4,64-6,16 92,20 92,20 89,51 100,00 - ostatní 33,00 21,52 54,52 54,52 165,21 100,00 5,00 5, Spotřeba energie 882,95 0,00 337,85 0, , ,80 138,26 100,00 49,00 45,01 v tom - spotřeba vody 93,36 14,43 107,79 107,79 115,46 100,00 6,50 3,58 - ÚT a ohřev vody 0,00 0,00 ######## ######## - spotřeba plynu 570,00 277,64 847,64 847,64 148,71 100,00 22,50 21,83 - spotřeba el. energie 218,00 45,24 263,24 263,24 120,75 100,00 20,00 19,60 - pohonné hmoty a maziva 1,59 0,54 2,13 2,13 133,96 100,00 - ostatní 0,00 0,00 ######## ######## 511 Opravy a udržování 596,57-315,49 54,45 335,53 335,53 56,24 100,00 5,00 3, Cestovné 6,00-4,25 1,75 1,75 29,17 100, Náklady na reprezentaci 0,00 ######## ######## 518 Ostatní služby 365,16 0,00 134,75 0,00 499,91 499,91 136,90 100,00 8,00 7,98 v tom- služby poštovní 4,86-1,76 3,10 3,10 63,79 100,00 - služby telekom. a radiokom. 77,00-33,97 43,03 43,03 55,88 100,00 0,50 0,65 - nájemné 0,00 0,00 ######## ######## - konzult., porad. a právní 0,00 0,00 ######## ######## - školení a vzdělávání 4,00 5,20 9,20 9,20 230,00 100,00 - nákup služeb ostatní 146,50 97,96 244,46 244,46 166,87 100,00 7,50 7,33 - programové vybavení (DDNM) 15,50-6,64 8,86 8,86 57,16 100,00 - výměna písku - otevřené zahrady 0,00 0,00 ######## ######## - internet 21,00 0,00 21,00 21,00 100,00 100,00 - správa sítě 33,10 36,90 70,00 70,00 211,48 100,00 - bankovní poplatky 8,00-0,11 7,89 7,89 98,63 100,00 - učel. dotace-plavecký výcvik 55,20-2,76 52,44 52,44 95,00 100,00 - nákup služ.-person.,mzdy,účto 39,93 39,93 39,93 ######## 100,00 -náklady na přísp.-pronájem.pro práci s mládeží 0,00 0,00 ######## ######## 521 Mzdové náklady (platy, OPPP) 142,60 0,00 0,00 6,09 148,69 148,69 104,27 100,00 0,00 0,00 v tom - platy zaměstnanců 89,50 0,00 6,09 95,59 95,59 106,80 100,00 - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) 53,10 0,00 53,10 53,10 100,00 100, Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 37,35 0,00-1,14 0,00 36,21 36,21 96,95 100,00 0,00 0,00 v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců 26,55 5,95 32,50 32,50 122,41 100,00 - soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště) 10,80-7,09 3,71 3,71 34,35 100, Jiné sociální pojištění 5,00-4,28 0,72 0,72 14,40 100, Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) 1,40 0,00-0,33 0,00 1,07 1,07 76,43 100,00 0,00 0,00 v tom - FKSP zaměstnanců 0,90 0,06 0,96 0,96 106,67 100,00 - FKSP (zam.-zahrady, hřiště) 0,50-0,39 0,11 0,11 22,00 100, Jiné sociální náklady 0,00 ######## ######## 538 Jiné daně a poplatky (kolky) 0,00 ######## ######## 551 Odpisy dlouhodobého majetku 332,74-7,00 325,74 325,74 97,90 100,00 6,00 13, Náklady z DDNM a DDHM 22,19 22,19 22,19 ######## 100, Ostatní náklady z činnosti 22,14 0,00 9,86 0,00 32,00 32,00 144,53 100,00 0,00 0,00 v tom - pojištění majetku 13,90 0,60 14,50 14,50 104,32 100,00 - ostatní 8,24 9,26 17,50 17,50 212,38 100,00 0,00 ######## ######## Ostatní nejmenované položky 1148,96 7,86-19,86-370,57 766,39 766,39 66,70 100,00 0,00 0,00 v tom - náklady projektu 19,86-19,86 ######## ######## Příroda bez hranic 310,00-310,00 0,00 0,00 0,00 ######## -náklady na účelový příspěvek-lyžař.výcvik 64,00-12,00 52,00 52,00 81,25 100,00 - náklady hrazené z jiných zdrojů 0,00 ######## ######## Modernizace vzdělávání v ZŠ 774,96-60,57 714,39 714,39 92,18 100,00 0,00 ######## ######## 0,00 ######## ######## Náklady celkem 3898,80 7,86 0,00-330, , ,91 91,72 100,00 73,00 74,82 15

16 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.5 Název a adresa organizace: Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace, Ochranova 6, OPAVA Výnosy v roce (v tis. Kč, na dvě des. místa) Výnosy Plán Úpravy finančního plánu Přesuny finančních prostředků mezi položkami Hlavní činnost Navýšení - snížení výnosů oproti plánů Celkem upravený finanční plán (FP) k (závě rka) k plánu v % k upravenému FP v % Doplňková činnost Plán k (závěr ka) b c d e f g h i j k Příjmy ze školného 104,50-4,11 100,39 100,39 96,07 100,00 Příjmy ze stravného 0,00 0,00 ######## ######### Úroky 8,00-2,05 5,95 5,95 74,38 100,00 Použití rezervního fondu do výnosů 20,00-14,56 5,44 5,44 27,20 100,00 Použití investičního fondu do výnosů 230,74 54,45 285,19 285,19 123,60 100,00 Použití fondu odměn do výnosů 6,09 6,09 6,09 ######## 100,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 100,00 100,00 100,00 118,53 v tom: 0,00 ######## ######### - poplatky za služby 0,10 0,10 0,10 100,00 100,00 - pronájmy 0,00 ####### ######## 100,00 118,53 0,00 ######## ######### 0,00 ######## ######### 0,00 ######## ######### 0,00 ######## ######### 0,00 ######## ######### Ostatní příjmy z jiných zdrojů 1084,96 19,86 0,00-370,57 734,25 734,25 67,68 100,00 0,00 0,00 v tom: 0,00 0,00 ######## ######### Modernizace vzdělávání v ZŠ 774,96-60,57 714,39 714,39 2,56 2,78 Příroda bez hranic 310,00-310,00 0,00 0,00 ######### Projekt EU - vyúčtování Polsko 19,86 0,00 19,86 19,86 ######## 100,00 Výnosy celkem 1448,30 19,86 0,00-330, , ,41 78,53 100,00 100,00 118,53 Hlavní činnost Doplňková činnost NÁKLADY CELKEM Plán Navýšenísnížení finan. plánu zřizovatel. Přesuny finančních prostředků mezi položkami Zapojení navýšen.- snížených výnosů oproti plánu Celkem upravený finanční plán (FP) k (závěrka) k plánu v % k uprav.fp v %(správně 100%) Plán k (závěrka) 3898,80 7,86 0,00-330, , ,91 91,72 100,00 73,00 74,82 Hlavní činnost Doplňková činnost ROZDÍL (náklady minus výnosy - HČ) Plán Celkem upravený finanční plán (FP) k (závěrka) k plánu v % k upravenému FP v % Plán k (závěrka) 2450, , ,50 99,51 100,00 27,00 43,71 HČdotace od dotace od HČ- zřizov. zřizov. Zisk z DČ Vypsat ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční prostředky z jiných zdrojůdotace, projekty...) Plán Navýšení finančního plánu zřizovatele m Přesuny finančních prostředků mezi položkami Hlavní činnost Zapojení navýšen.- snížených výnosů oproti plánu Celkem upravený finanční plán (FP) k (závěrka) k plánu v % k upravenému FP v % EU - Modernizace vzdělávání na ZŠ 1937, , ,02 98, Příroda bez hranic ####### ######## ####### ######## ####### ######## Celkem 2 247,38 0,00 0,00 0, , ,02 85, ,

17 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.6 Název a adresa organizace: Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace, Ochranova 6, OPAVA Upravený hospodářský výsledek v Kč, na 2 des. Hospodářský výsledek místa - z hlavní činnosti - z doplňkové činnosti ,00 Celkem k před zdaněním ,00 Předpokládané zdanění celkem 0,00 Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 0,00 Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-) 0,00 Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) ,00 Návrh organizace na rozdělení zlepšeného hospodařského výsledku za rok Ukazatel Kč Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-) ,00 - z hlavní činnosti - z doplňkové činnosti ,00 Neuhrazená ztráta z minulých let (-)!!! Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku nad 5 tis. Kč, ztrátě) z hlavní činnosti: Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce za IČ (v Kč) Ukazatel Bez PV, LV, hřišť a zahrad V plné výši Příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok Náklady skutečnost na rok bez FP z jiných zdrojů (JZ) a bez zapojení fondů (ZF) Náklady skutečnost na rok Průměr žáků (dětí) v kal. roce Průměr PP na jednoho žáka (dítě) Průměr nákladů na jednoho žáka (dítě)bez JZ a ZF Průměr nákladů na jednoho žáka (dítě) Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa) Ukazatel Stav k Návrh na příděl ze ZHV Návrh na převod v roce Současný aktuální stav k datu zpracování Rezervní fond , ,00 x ,50 Fond odměn , ,00 x ,00 Investiční fond ,83 x x ,83 Převod z rezervního do investičního fondu x x x 17

18 c) Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele: Oprava a údržba Výměna plyn. bojleru, oprava otop. těles Malování a nátěr oken Rekonstrukce kuchyňky Oprava plotu Oprava myčky Oprava osvětlení Oprava vodovodního potrubí Ostatní opravy Částka celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Název programu Modernizace vzdělávání na základní škole CZ.1.07/1.4.00/ Způsob zapojení Zpracovávání e-learningových výukových materiálů Stonožka Výroba vánočních pohlednic 78 2 Počet zúčastněných žáků ostatních pedagogů (dětí) zam Arboretum pro slavíky Revitalizace školní zahrady (Pekařská)

19 Část XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Datum Mimoškolní akce pořádané školou (přednášky, Třída Počet žáků kurzy,exkurze) Madagaskar Planeta stupeň Návštěva útulku pro psy v měst. sadech 1. A Arboretum Nový Dvůr- program lesní pedagogiky 4. A Návštěva knihovny A. Lindgrenová 3. A Návštěva knihovny Dětští ilustrátoři 5. A Exkurze Praha 6.B Exkurze Praha 6. B Co termiti nesežrali Dům umění animační 3. B 14 program Bible a my 1. st Africký den, animační program Duch Afriky (Dům 4. B 2. A 31 umění Opava) Výstava Duch Afriky animační program 1. A Beseda o lese 2. A Exkurze Třebíč 9. A MPP Práce se třídou sociální sítě 8. A Hlodavci 8. A; 8. B MPP Práce se třídou komunikace ve třídě, 7. A 16 spolupráce MPP Práce se třídou komunikace ve třídě, 8. A 29 spolupráce dvou tříd 8. B MPP Práce se třídou 4. B MPP Práce se třídou Jak se vidím já, jak mne 6. A 21 vidí ostatní komunikace mezi chlapci a dívkami prosinec ZOO Ostrava výukové programy 8. A; 8. B Prvouka beseda o třídění odpadků 3. B Prevence zubního kazu 4. A; 5. B Zubní prevence 3. B Exkurze Praha 6. B; 9. B MPP Práce se třídou spolupráce, komunikace 9. A ZOO Ostrava 8. A+B Beseda v knihovně Od spisovatele ke čtenáři 4. B MPP Studentský projekt Vyjádři se! téma 9. B 13 Rasismus Animační program opavské hradby 2. A 15 leden Svět kolem nás Mexiko ročník Mexiko přednáška, film 8. A; 8. B Prach a kule animační program Obecní dům 3. B 19 Opavské hradby Přednáška Rizikové chování 8. A Beseda s psycholožkou šikana a pomoc druhým 4. B Opavské hradby Obecní dům 1. A Animační program k výstavě - Osm statečných 5. B 22 19

20 Kyberšikana Seznam se bezpečně 7. B Doba ledová zážitkové vyučování celá škola Sebepoškozování - beseda 8. A, B Vztahy a emoce - beseda 2. B Komunikace a řešení konfliktů 4. B Beseda pro prvňáčky knihovna 1. A 18 Duben - Etiketa aneb stručná pravidla slušného chování 5. B 22 červen nejen ve škole Duben Sport ano, drogy ne! 5. B Beseda v knihovně 1. B Knihovnická lekce - pohádky 2. A Den mláďat na školním statku 1. B Kyberšikana 7. A Stařenka Morava vypráví hudební pořad 1. stupeň žáci A tříd Exkurze Úvalno, Šelenburk, Cvilín 4. B a Muzeum - hmyz 6. A; B Návštěva výstavy Psychedelický plakát hudba let XX. století 7. A J. Á. Komenský Škola hrou, Orbis pictus 4. B a Vlastivědná exkurze v Praze 4. A Exkurze Cheb 2.st Beseda o životě včel 4. A Přednáška o stromech a broukovišti 2. A 3 20

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 V Opavě dne 1. 9. 2012 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 V Opavě dne 1. 9. 2011 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 V Opavě dne 1. 9. 2009 Zpracovala: Mgr. Ivana Lexová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice

Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obsah Část I. Základní údaje o škole 2 Část II. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje 3

Více

Výroční zpráva 2010/11

Výroční zpráva 2010/11 Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace Výroční zpráva 2010/11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/11 Součástí VZ je DVD s prezentací školy do projektu MŠMT a ČT Nejlepší česká škola.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Hrabyně, okres Opava, příspěvková organizace 747 63 Hrabyně 70 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č.561/2004sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah : I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 4 III. Přehled pracovníků školy 4 IV. Údaje o zápisu k povinné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace Obsah Část I. Základní údaje o škole... 3 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z á k l a d n í š k o l a P r a c h a t i c e, Z l a t á s t e z k a 2 4 0 Zlatá stezka 240, 383 01 Prachatice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013-2014 Zpracovala IX/2014 Mgr. Lenka Králová

Více

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována.

Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace 2011/2012 OBSAH Chyba! Záložka není definována. Chyba! Záložka není definována. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 OBSAH A. Základní údaje o škole... 2 B. Přehled oborů vzdělání... 6 C. Personální zabezpečení činnosti školy... 8 D. Údaje o zápisu k povinné školní

Více

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace Výroční zpráva školy o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Základní údaje o škole Strana Zpracovatel: 1.1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA-KOMÁROV příspěvková organizace U Školy 1, Opava Komárov 747 70 IČO: 70 999 163, bank.spoj: ČSOB Opava 181707987/0300 Tel: 553 794 129, e-mail: zskomarov@tiscali.cz

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace Sídlo školy U Kříže 28, Ostrava-Michálkovice,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace e-mail:zsvojnovicova@iol.cz. Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace e-mail:zsvojnovicova@iol.cz. Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Předkládá: Mgr. Jana Linhartová, ředitelka školy Schvaluje: Luboš Mareček, předseda školské rady V Ústí nad Labem, říjen 2010 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 V Třinci dne 27. 9. 2013 Zpracoval: Mgr. Ivo Klen, ředitel Strana 1 (celkem 29) Charakteristika školského zařízení Jubilejní Masarykova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Mgr. Jana Mašindová Jablonec nad Nisou 29. 08. 2014 Schváleno školskou radou dne 09. 10. 2014 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace Barvířská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 V Ostravě 30.9.2013 Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov

Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov Základní škola Přerov, ul. Boženy Němcové 16, Přerov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy Základní škola Přerov, Boženy Němcové

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Č. j.: 577/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2011-2012 Obsah: Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávaní Rámcový popis personálního zabezpečení školy Údaje o zápisu k povinné

Více

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rakvice, Horní 566, okres Břeclav Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 zpracovaná dle 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví

Více