Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce Mgr. Manfred Hubálek, ředitel školy Školská rada projednala výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2014 dne :

2 Obsah Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce Základní údaje o škole... 3 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje... 4 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy... 4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce,... 4 k docházce do mateřské školy... 4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků... 5 Údaje o prevenci sociálně patologických jevů... 6 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků... 6 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti... 6 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy za rok Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

3 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Adresa školy: Ochranova 6, Opava IČ školy: Telefonní kontakt: ; Adresa pro dálkový přístup: Webové stránky školy: Zřizovatel školy: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava Ředitel školy: Mgr. Manfred Hubálek Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti: Výchovný poradce: Školní psycholog: Vedoucí vychovatelka školní družiny: Složení školské rady: Mgr. Romana Foltýnová Mgr. Petr Friedrich Mgr. Helena Müllerová Kamila Světlíková Ing. Věra Petulová, Mgr. Lenka Mikulová, Pavel Bárta, Ing. Vladan Šetka, Mgr. Svatava, Banašová, Roman Kubala, Charakteristika školy: 1. Základní škola, IZO Školní družina, IZO Školní klub, IZO Školní jídelna výdejna, IZO

4 Část II. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Základní vzdělávání Vzdělávací program ZŠ Ilji Hurníka č.j. 356/07 Obor vzdělání C/01 Část III. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Zaměstnanci školy Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet Pedagogičtí zaměstnanci 32 29,12 Nepedagogičtí zaměstnanci z toho zaměstnanci výdejny stravy 11 8,50 4 1,28 a) Základní škola Kapacita Počet 1. tříd školy k Část IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce, k docházce do mateřské školy Počet zapsaných žáků Z toho počet žáků nepatřících do spádového obvodu školy Počet přijatých žáků Počet 1. tříd k

5 Část V. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a) Prospěch žáků na základní škole Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za 1 st Celkem za 2. st b) Rozmístění žáků 9. tříd ZŠ Druh oboru vzdělávání ( 58 školského zákona) Konečný stav rozmístění žáků Gymnázia 8 Střední vzdělání s maturitní zkouškou 22 Střední umělecké školy a konzervatoře 6 Střední vzdělání s výučním listem 6 Neumístěno 1 Počet žáků 9. tříd celkem 43 c) Počet žáků se sníženou známkou z chování Stupeň chování Počet žáků Procento z celkového počtu žáků , ,03 d) Celkový počet neomluvených hodin Počet žáků Celkem hodin Průměr na 1 žáka ,2 5

6 Část VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Činnost na úseku prevence kriminality Počet Počet zúčastněných a protidrogové prevence akcí žáků pedagogů Přednášky Adaptační pobyty žáků Akce v rámci volného času Práce se třídami Koncertní vystoupení pěveckých sborů Část VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Počet zúčastněných Typ kurzu pedagogů Jazyk a jazyková komunikace (JA) 2 Metodika vedení školy 2 Metodika vedení třídnické hodiny 11 Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti 4 Metodika - Komunikační strategie pedagoga; agresivní žák. 29 Část VIII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti a) Akce organizované školou Datum Název akce Počet žáků Cyklovýlet MPP - Adaptační kurz Cyklovýlet Koncert k 20. výročí sboru Domino, účinkování s pěveckým 150 sborem Sluníčka říjen Výroba solitéru Vzpomínka u babiččina počítače Návštěva knihovny- knihovnický maratón Arboretum Nový Dvůr- program lesní pedagogiky Návštěva knihovny A. Lindgrenová Návštěva předškoláků z MŠ Mostní Exkurze Praha 6. B Soustředění sboru Domino - Belárie MPP - Práce se třídou - Jak se vidím já, jak mne vidí ostatní Exkurze Praha Prevence zubního kazu-přednáška MPP Sportovní zápasy mezi třídami a učiteli Beseda o lese 17 6

7 MPP Práce se třídou komunikace ve třídě Divadelní představení Dalskabáty, hříšná ves Výlet Třebíč MPP Práce se třídou sociální sítě Návštěva loutkového divadla Všechno lítá Kejklířské divadlo Hlodavci přednáška (muzeum) MPP Práce se třídou návykové látky alkohol, cigarety, 13 energetické nápoje MPP Práce se třídou komunikace ve třídě, sociální sítě MPP Práce se třídou komunikace ve třídě Den otevřených dveří Mravenčí školička MPP Práce se třídou komunikace ve třídě, spolupráce MPP Práce se třídou komunikace ve třídě, spolupráce 29 dvou tříd MPP Práce se třídou Jak se vidím já, jak mne vidí 21 ostatní komunikace mezi chlapci a dívkami Návštěva dětí z mat. školy Mnišská Předvánoční výstava Školní turnaj ve florbalu Dental Alarm Prevence Zdravé zoubky Divadelní představení - Sněhurka Sběr papíru Neplivejte pecky na zem anim. program k výstavě Kateřinská laťka Neplivejte pecky na zem animační program Dům umění 12 odpolední akce Vánoční příběh beseda Vystoupení v MŠ Mostní Mikuláš ve škole Prvouka beseda o třídění odpadků Prevence zubního kazu Zubní prevence Vystoupení v MŠ Sadová Vánoční a výchovné koncerty Vánoční Praha MPP Práce se třídou spolupráce, komunikace ZOO Ostrava Návštěva psího útulku, zdobení str. pro zv MPP Nocleh ve škole MPP Spaní ve škole Ván. zpívání v MŠ Pekařská MPP Studentský projekt Vyjádři se! téma Rasismus Animační program opavské hradby 15 leden Svět kolem nás Mexiko MPP Studentský projekt Vyjádři se! téma Média Divadelní představení Popelka 14 7

8 Přednáška Rizikové chování Beseda s psycholožkou šikana a pomoc druhým Opavské hradby Obecní dům Animační program k výstavě - Osm statečných Osm statečných animační program - Dům umění Kyberšikana Seznam se bezpečně Soustředění Davidův mlýn Praha-muzikál Děti ráje Doba ledová zážitkové vyučování žáci celé školy Sebepoškozování Koncert pro MŠ E. Krásnohorské Vztahy a emoce Komunikace a řešení konfliktů Návštěva knihovny Práce se třídou Komunikace dívky, chlapci Beseda pro prvňáčky knihovna Vztahy a emoce Já jsem dobrý kamarád 20 Duben - Etiketa aneb stručná pravidla slušného chování nejen ve 22 červen škole Duben - Velká hra o sebepoznání 22 červen Duben Sport ano, drogy ne! Beseda v knihovně Přijetí 40 dětí z pěveckého sboru Permoník z Karviné v 25 rodinách Koncertní zájezd Karviná Beseda o Velikonocích (celý 1. stupeň) žáci 1. stupně Velikonoční výstavka Kyberšikana Prezentace rizikového chování Animační program v obecním domě Opavské hradby Den mláďat na školním statku Výstava šperků žáci 2. stupně Návštěva minizoo Opava, výstavy korálků na Ochranově ul Koncertní zájezd Sušice Den Země v MINIZOO Koncertní zájezd do Sušice MPP práce se třídou nespokojenost učitelů s prací žáků Kyberšikana Návštěva lanového centra Branný den všichni Muzeum hmyz J. Á. Komenský Škola hrou, Orbis pictus a Vlastivědná exkurze v Praze Sázení zeleně brigáda Beseda o chování kolektiv, příroda, pokoje 17 8

9 Senior centrum Vila Vančurova vystoupení, dárky, 21 prohlídka Exkurze Cheb Beseda o životě včel Vystoupení nejen pro mam Prezentace organizace Open Street Koncert Medový den Breda Opava Přednáška o stromech a broukovišti Prezentace organizace Open Street Vystoupení pro rodiče bud. prvňáčků Sborový koncert Koncert Půjdem spolu za písničkou pro školy a veřejnost 23 b) Účast na dalších akcích Datum Název akce Počet žáků Perly panny Serafínky SD Opava Madagaskar Planeta stupeň říjen Stonožka vánoční pohled roč Perly panny Serafínky SD Opava Dopravního hřiště Opava Dopravní výchova Malé Hoštice Dopravní výchova, dopravní hřiště Vánoční ozdoba na vánoční strom v Opavě Informa Kolofíkovo nábřeží Koncert s polským sborem Minorit Vítání občánků - MDKPB Opava, žáci 4. B a 5. B 12 (akce pořádaná Magistrátem statutárního města Opava) Koncert Radkov Koncert Krnov Natáčení Zlatý oříšek Brno Koncert Vánoční trhy Hradec nad Moravicí Koncert Vánoční trhy (akce pořádaná Magistrátem 60 statutárního města Opava) Perly panny Serafínky SD Opava Perly panny Serafínky Ostrava 20 leden Svět kolem nás Mexiko Perly panny Serafínky SD Opava Tisková konference Zlatý oříšek Brno Koncert 60 let SVČ SD Opava Novoroční koncert Kostel Sv. Václava, Opava Koncert Šumperk - Domino Koncert na Velikonočních trzích (akce pořádaná Magistrátem statutárního města Opava) 40 9

10 Koncert na Velikonočních trzích (akce pořádaná Magistrátem 60 statutárního města Opava) Koncert pro veterány Marianum- uctění památky bitvy u 42 Bachmače- slavnostní setkání válečných veteránů Koncert na vernisáži Můj svět Slezské muzeum Charitativní koncert pro dětské centrum Čtyřlístek 3 50 koncerty, organizace festival dětských pěveckých sborů z Opavy a okolí Koncert na Velikonočních trzích, Opava (akce pořádaná 55 Magistrátem statutárního města Opava) Perly panny Serafínky Koncertní zájezd Sušice Vítání občánků Statutárního města Opava KDPB (akce 12 pořádaná Magistrátem statutárního města Opava) Den Země (akce pořádaná Magistrátem statutárního města 60 Opava) Perly panny Serafínky, zájezd Zlín Vystoupení na Městském hřbitově Opava (akce pořádaná 35 Magistrátem statutárního města Opava) Senior centrum Vila Vančurova vystoupení, dárky, 21 prohlídka Koncert Medový den Breda Opava Koncert Půjdem spolu za písničkou pro školy a veřejnost 50 c) Účast na olympiádách a soutěžích Název soutěže v okresním kole (nebo oblastním) umístění v krajském kole v ústředním (celorepublikovém), příp. v mezinárodním kole A3) CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 6 A4) BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 12;13 A5) SOUTĚŽE V CIZÍCH JAZYCÍCH 2 (Jn) A6) OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 2 5 A7) DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA 1;15; 1 11 A8) ZEMĚPISNÁ OLYMPIÁDA 14;22 A13) PYTHAGORIÁDA 5;43;51 A29) FINANČNÍ GRAMOTNOST ČU A27) DANIEL 2x ČU B74) TGM - ŽIVOT, DÍLO A ODKAZ PRO SOUČASNOST 2;3;ČU B24) VIDEO POHLEDNICE Z MÉHO MĚSTA 2xČU B41) FOTBAL 3 B48) ATLETICKÝ ČTYŘBOJ 1 B50) VYBÍJENÁ - PREVENTAN CUP 3 Matematický maraton 9;12 O cenu primátora 1;3 Vánoční strom Požární ochrana očima dětí - JČ 1;1;3 2;3 Požární ochrana očima dětí - VV 1;2;3 1 Souboj čtenářů 26 Vánoční laťka 1;2 Šplh 1 Opavský skřivánek - sólo 2;2;3;3;4 Opavský skřivánek - duo 1;2;2;2 Opavský skřivánek - trio 1;2 Evropská dětská píseň (Polsko) 2;2 Šťastné stáří očima dětí 1;2 Dům mých snů 1;2 In line 4x1;2x2;3x3 Plavání 1x1;2x2;1x3 Minihazená 1x1;1x2;1x3 Volejbalová liga VLOŠ 3 Hudební úsměvy -Vv 1 10

11 Mimořádné úspěch našeho pěveckého sboru Domino Sbor je nositelem řady ocenění a držitelem mnoha domácích i zahraničních cen, z těch nejnovějších stojí za zmínění zisk stříbrné medaile na World Choir Games v lotyšské Rize v červenci 2014 či Zlatý oříšek. d) Získání mimorozpočtových zdrojů pro školu: Mimorozpočtové zdroje Finanční prostředky v Kč celkem využité poskytnuté granty Modernizace vydělávání na ZŠ (EU) Kč Kč Arboretum pro slavíky (školní zahrada) Kč Kč Část IX. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a) inspekční činnost provedena ČŠI Ve dnech leden 2014 byla na škole provedena inspekce ČŠI Předmětem inspekční činnosti bylo: Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou, školní družinou a školním klubem podle příslušných školních vzdělávacích programů v souladu s 174 odst. 2 písm. b) školského zákona. Zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. Hodnocení souladu školního vzdělávacího programu školní družiny a školního klubu s příslušnými ustanoveními školského zákona. Závěry kontroly ČŠI: Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Škola dodržuje zásady a cíle školského zákona, respektuje zásady rovného přístupu ke vzdělání. Dosahuje požadovaných výstupů podle zpracovaného ŠVP. V oblasti hodnocení výsledků vzdělávání škola dodržuje stanovená pravidla, pravidelně sleduje a vyhodnocuje celkovou úspěšnost žáků. Škola vytváří podmínky pro zdravý vývoj žáků, zajišťuje bezpečnost a ochranu jejich zdraví. Vyhodnocuje zdravotní a bezpečnostní rizika včetně šikany a přijímá opatření k jejich minimalizaci. Škola určuje priority podle svých rozpočtových možností. Materiální podmínky a finanční zdroje, které měla ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení ŠVP. Silnou stránkou školy je vysoká úroveň odborné kvalifikovanosti pedagogického sboru a jeho profesionalita, která se odráží v kvalitě výuky. Příkladná je péče o talentované žáky v oblasti hudební výchovy a činnost školních pěveckých sborů. Preventivní strategii školy vhodně podporuje široká nabídka volnočasových aktivit. Výhodou při řešení výchovných a vzdělávacích problémů je možnost spolupráce se školní psycholožkou. 11

12 Česká školní inspekce doporučuje škole v součinnosti se zřizovatelem realizovat rekonstrukci školní zahrady u objektu na Pekařské ulici a věnovat pozornost zhoršenému stavu fasády hlavní budovy školy. Od poslední inspekce ze září 2008 došlo ke změně na pozici zástupce ředitele školy. Zlepšily se podmínky v materiální oblasti, a to zejména ve vybavení učeben moderní výpočetní technikou, a byla dokončena výměna žákovského nábytku. Významně se posílilo využívání prostředků ICT ve výuce, škola si vytvořila vlastní portfolio digitálních učebních materiálů pro výuku i hodnocení. b) Finanční kontrola Odborem kontroly a sdílených služeb MSK byla na škole dne provedena veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Kontrolované období: rok a 2014 Veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky byla zaměřena na tyto oblasti: Prostředky poskytnuté na přímé výdaje na vzdělávání (ÚZ 33533) - dodržení stanoveného závazného ukazatele přípustného objemu prostředků na platy, dodržení účelovosti čerpání účelové dotace Hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb - tvorba, čerpání a finanční krytí Závěr Kontrolou výše uvedených oblastí nebyly zjištěny nedostatky. Prostředky určené na přímé výdaje na vzdělávání na rok byly vyčerpány v plné výši a v souladu s účelem poskytnutí. c) Kontrola KHS byla na škole provedena kontrola KHS Předmět a účel kontroly : Dodržování zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), vyhlášky č. 410/2005 Sb.o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění pozdějších předpisů, zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska platné legislativy nebylo dodrženo následující: 1/ V dílnách žáků některé kryty zašlé, uvolněné, 1 zářivkové těleso nesvítí, zářivková tělesa svítí odlišnou barvou, není tím zajištěna povinnost udržovat osvětlovací soustavy v takovém stavu, aby požadované vlastnosti osvětlení byly splněny po celou dobu života osvětlovací soustavy, což je v rozporu se zák.č.258/2000 Sb. 7 odst.1 ve spojení s vyhl. č. 410/2005 Sb. 15, odst.5 Přijaté opatření ředitelem školy: V dílnách žáků bylo celé osvětlení vyměněno za nové. 2/ V tělocvičně (I.budova) schází ovládání ventilačních otvorů dosažitelných z podlahy, což je v rozporu se zák.č.258/2000 Sb. 7 odst.1 ve spojení s vyhl. č. 410/2005 Sb. 5, odst.1 12

13 Přijaté opatření: Po jednání s panem náměstkem MMO panem Danielem Žídkem a paní ing. Andreou Štenclovou (Oddělení správy a financování školství) bylo přislíbeno, že výše popsaný nedostatek bude řešen výměnou oken v roce d) Kontrla OSZ Dne byly provedena kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení Opava Kontrolované období: od do Předmětem kontroly byla vlastní úhrada pojistného a včasnost této úhrady. Případné dlužné pojistné a penále bude podle stavu účtu plátce pojistného předepsáno Okresní správou sociálního zabezpečení v Opavě zaměstnavateli k úhradě výkazem nedoplatků. Závěr K provedení kontroly poskytl zaměstnavatel potřebnou součinnost. Zaměstnavatel byl informován o povinnosti uschovávat mzdové listy, účetní záznamy a další doklady pro účely důchodového pojištění v souladu s ustanovením 35a odst. 4 a 5 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro účely nemocenského pojištění v souladu s ustanovením^ 96 zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a pro účely stanovení a výše pojistného v souladu s ustanovením 22c zákona č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě zániku zaměstnavatele bez právního nástupce před uplynutím doby úschovy dokladů, je zaměstnavatel povinen zajistit po tuto dobu úschovu záznamů a sdělit okresní správě sociálního zabezpečení místo, na kterém budou záznamy uloženy. V případě změny archivační adresy se doporučuje nahlásit tuto změnu OSSZ. Část X. Základní údaje o hospodaření školy za rok a) Základní údaje o hospodaření školy s finančními prostředky ze státního rozpočtu Organizace: Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace, Ochranova 6, OPAVA Tabulka č. 1 IČ: Účelový znak Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce Finanční vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů Ukazatel Poskytnuto k Vráceno v průběhu roku zpět na účet poskytovatele (informativní) Skutečně použito k v Kč Vratka dotace při finančním vypořádání a b = Neinvestiční dotace celkem ,00 0, ,00 0,00 v tom: Přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) ,00 0, ,00 0,00 z toho: a) platy zaměstnanců , ,00 0,00 b) OON zaměstnanců , ,00 0,00 c) ostatní (pojistné + FKSP+ ONIV) , ,00 0, Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním v roce 0, Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků - cizinců z tzv. třetích zemí 0, Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 0, Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v zákl. školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií 0, Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 0, Soutěže 0, Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU 0, Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob požívajících doplňkové ochrany, žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky a dětí cizinců umístěných v zařízení pro zajištění cizinců 0, Rozvojový program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním v roce 0,00 13

14 Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok List č.3 Název a adresa organizace: Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace, Ochranova 6, OPAVA Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie v Kč, na 2 des. místa Vráceno v Vratka průběhu roku Skutečně Účelový Poskytnuto dotace při Ukazatel zpět na účet použito znak k finančním poskytovatele k vypořádání (informativní) EU - Modernizace vzdělávání na ZŠ , , ,25 Zaměstnanci za IČ Limit počtu zaměstnanců Průměrný přepočtený počet k (stat.v. P1-04) Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 36,65 37,588 z toho: pedagogičtí pracovníci x 29,047 nepedagogičtí pracovníci x 8,541 14

15 b) Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č. 4 Název a adresa organizace: Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace, Ochranova 6, OPAVA v tis. Kč, na dvě des. místa Náklady v roce Účet - položky Plán Navýšenísnížení finan. plánu zřizovatel. Přesuny finančních prostředků mezi položkami Hlavní činnost Zapojení navýšen.- snížených výnosů oproti plánu Celkem upravený finanční plán (FP) k (závěrka) k plánu v % k uprav.fp v %(správně 100%) Doplňková činnost Plán k (závěrka) b c d e f g h i j k 501 Spotřeba materiálu 357,93 0,00-152,30-20,72 184,91 184,91 51,66 100,00 5,00 5,05 v tom - potraviny 0,00 ######## ######## - prádlo, oděv, obuv 0,00 ######## ######## - knihy, učební pomůcky 46,93-31,85 15,08 15,08 32,13 100,00 - drobný hmot. majetek 175,00-137,33-14,56 23,11 23,11 13,21 100,00 - spotřeba materiálů ostatní 103,00-4,64-6,16 92,20 92,20 89,51 100,00 - ostatní 33,00 21,52 54,52 54,52 165,21 100,00 5,00 5, Spotřeba energie 882,95 0,00 337,85 0, , ,80 138,26 100,00 49,00 45,01 v tom - spotřeba vody 93,36 14,43 107,79 107,79 115,46 100,00 6,50 3,58 - ÚT a ohřev vody 0,00 0,00 ######## ######## - spotřeba plynu 570,00 277,64 847,64 847,64 148,71 100,00 22,50 21,83 - spotřeba el. energie 218,00 45,24 263,24 263,24 120,75 100,00 20,00 19,60 - pohonné hmoty a maziva 1,59 0,54 2,13 2,13 133,96 100,00 - ostatní 0,00 0,00 ######## ######## 511 Opravy a udržování 596,57-315,49 54,45 335,53 335,53 56,24 100,00 5,00 3, Cestovné 6,00-4,25 1,75 1,75 29,17 100, Náklady na reprezentaci 0,00 ######## ######## 518 Ostatní služby 365,16 0,00 134,75 0,00 499,91 499,91 136,90 100,00 8,00 7,98 v tom- služby poštovní 4,86-1,76 3,10 3,10 63,79 100,00 - služby telekom. a radiokom. 77,00-33,97 43,03 43,03 55,88 100,00 0,50 0,65 - nájemné 0,00 0,00 ######## ######## - konzult., porad. a právní 0,00 0,00 ######## ######## - školení a vzdělávání 4,00 5,20 9,20 9,20 230,00 100,00 - nákup služeb ostatní 146,50 97,96 244,46 244,46 166,87 100,00 7,50 7,33 - programové vybavení (DDNM) 15,50-6,64 8,86 8,86 57,16 100,00 - výměna písku - otevřené zahrady 0,00 0,00 ######## ######## - internet 21,00 0,00 21,00 21,00 100,00 100,00 - správa sítě 33,10 36,90 70,00 70,00 211,48 100,00 - bankovní poplatky 8,00-0,11 7,89 7,89 98,63 100,00 - učel. dotace-plavecký výcvik 55,20-2,76 52,44 52,44 95,00 100,00 - nákup služ.-person.,mzdy,účto 39,93 39,93 39,93 ######## 100,00 -náklady na přísp.-pronájem.pro práci s mládeží 0,00 0,00 ######## ######## 521 Mzdové náklady (platy, OPPP) 142,60 0,00 0,00 6,09 148,69 148,69 104,27 100,00 0,00 0,00 v tom - platy zaměstnanců 89,50 0,00 6,09 95,59 95,59 106,80 100,00 - platy, OPPP (zam.-zahrady, hřiště) 53,10 0,00 53,10 53,10 100,00 100, Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) 37,35 0,00-1,14 0,00 36,21 36,21 96,95 100,00 0,00 0,00 v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců 26,55 5,95 32,50 32,50 122,41 100,00 - soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště) 10,80-7,09 3,71 3,71 34,35 100, Jiné sociální pojištění 5,00-4,28 0,72 0,72 14,40 100, Zák. soc. náklady (příděl do FKSP) 1,40 0,00-0,33 0,00 1,07 1,07 76,43 100,00 0,00 0,00 v tom - FKSP zaměstnanců 0,90 0,06 0,96 0,96 106,67 100,00 - FKSP (zam.-zahrady, hřiště) 0,50-0,39 0,11 0,11 22,00 100, Jiné sociální náklady 0,00 ######## ######## 538 Jiné daně a poplatky (kolky) 0,00 ######## ######## 551 Odpisy dlouhodobého majetku 332,74-7,00 325,74 325,74 97,90 100,00 6,00 13, Náklady z DDNM a DDHM 22,19 22,19 22,19 ######## 100, Ostatní náklady z činnosti 22,14 0,00 9,86 0,00 32,00 32,00 144,53 100,00 0,00 0,00 v tom - pojištění majetku 13,90 0,60 14,50 14,50 104,32 100,00 - ostatní 8,24 9,26 17,50 17,50 212,38 100,00 0,00 ######## ######## Ostatní nejmenované položky 1148,96 7,86-19,86-370,57 766,39 766,39 66,70 100,00 0,00 0,00 v tom - náklady projektu 19,86-19,86 ######## ######## Příroda bez hranic 310,00-310,00 0,00 0,00 0,00 ######## -náklady na účelový příspěvek-lyžař.výcvik 64,00-12,00 52,00 52,00 81,25 100,00 - náklady hrazené z jiných zdrojů 0,00 ######## ######## Modernizace vzdělávání v ZŠ 774,96-60,57 714,39 714,39 92,18 100,00 0,00 ######## ######## 0,00 ######## ######## Náklady celkem 3898,80 7,86 0,00-330, , ,91 91,72 100,00 73,00 74,82 15

16 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.5 Název a adresa organizace: Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace, Ochranova 6, OPAVA Výnosy v roce (v tis. Kč, na dvě des. místa) Výnosy Plán Úpravy finančního plánu Přesuny finančních prostředků mezi položkami Hlavní činnost Navýšení - snížení výnosů oproti plánů Celkem upravený finanční plán (FP) k (závě rka) k plánu v % k upravenému FP v % Doplňková činnost Plán k (závěr ka) b c d e f g h i j k Příjmy ze školného 104,50-4,11 100,39 100,39 96,07 100,00 Příjmy ze stravného 0,00 0,00 ######## ######### Úroky 8,00-2,05 5,95 5,95 74,38 100,00 Použití rezervního fondu do výnosů 20,00-14,56 5,44 5,44 27,20 100,00 Použití investičního fondu do výnosů 230,74 54,45 285,19 285,19 123,60 100,00 Použití fondu odměn do výnosů 6,09 6,09 6,09 ######## 100,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 0,10 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 100,00 100,00 100,00 118,53 v tom: 0,00 ######## ######### - poplatky za služby 0,10 0,10 0,10 100,00 100,00 - pronájmy 0,00 ####### ######## 100,00 118,53 0,00 ######## ######### 0,00 ######## ######### 0,00 ######## ######### 0,00 ######## ######### 0,00 ######## ######### Ostatní příjmy z jiných zdrojů 1084,96 19,86 0,00-370,57 734,25 734,25 67,68 100,00 0,00 0,00 v tom: 0,00 0,00 ######## ######### Modernizace vzdělávání v ZŠ 774,96-60,57 714,39 714,39 2,56 2,78 Příroda bez hranic 310,00-310,00 0,00 0,00 ######### Projekt EU - vyúčtování Polsko 19,86 0,00 19,86 19,86 ######## 100,00 Výnosy celkem 1448,30 19,86 0,00-330, , ,41 78,53 100,00 100,00 118,53 Hlavní činnost Doplňková činnost NÁKLADY CELKEM Plán Navýšenísnížení finan. plánu zřizovatel. Přesuny finančních prostředků mezi položkami Zapojení navýšen.- snížených výnosů oproti plánu Celkem upravený finanční plán (FP) k (závěrka) k plánu v % k uprav.fp v %(správně 100%) Plán k (závěrka) 3898,80 7,86 0,00-330, , ,91 91,72 100,00 73,00 74,82 Hlavní činnost Doplňková činnost ROZDÍL (náklady minus výnosy - HČ) Plán Celkem upravený finanční plán (FP) k (závěrka) k plánu v % k upravenému FP v % Plán k (závěrka) 2450, , ,50 99,51 100,00 27,00 43,71 HČdotace od dotace od HČ- zřizov. zřizov. Zisk z DČ Vypsat ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční prostředky z jiných zdrojůdotace, projekty...) Plán Navýšení finančního plánu zřizovatele m Přesuny finančních prostředků mezi položkami Hlavní činnost Zapojení navýšen.- snížených výnosů oproti plánu Celkem upravený finanční plán (FP) k (závěrka) k plánu v % k upravenému FP v % EU - Modernizace vzdělávání na ZŠ 1937, , ,02 98, Příroda bez hranic ####### ######## ####### ######## ####### ######## Celkem 2 247,38 0,00 0,00 0, , ,02 85, ,

17 Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.6 Název a adresa organizace: Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace, Ochranova 6, OPAVA Upravený hospodářský výsledek v Kč, na 2 des. Hospodářský výsledek místa - z hlavní činnosti - z doplňkové činnosti ,00 Celkem k před zdaněním ,00 Předpokládané zdanění celkem 0,00 Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 0,00 Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-) 0,00 Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) ,00 Návrh organizace na rozdělení zlepšeného hospodařského výsledku za rok Ukazatel Kč Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-) ,00 - z hlavní činnosti - z doplňkové činnosti ,00 Neuhrazená ztráta z minulých let (-)!!! Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku nad 5 tis. Kč, ztrátě) z hlavní činnosti: Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce za IČ (v Kč) Ukazatel Bez PV, LV, hřišť a zahrad V plné výši Příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok Náklady skutečnost na rok bez FP z jiných zdrojů (JZ) a bez zapojení fondů (ZF) Náklady skutečnost na rok Průměr žáků (dětí) v kal. roce Průměr PP na jednoho žáka (dítě) Průměr nákladů na jednoho žáka (dítě)bez JZ a ZF Průměr nákladů na jednoho žáka (dítě) Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa) Ukazatel Stav k Návrh na příděl ze ZHV Návrh na převod v roce Současný aktuální stav k datu zpracování Rezervní fond , ,00 x ,50 Fond odměn , ,00 x ,00 Investiční fond ,83 x x ,83 Převod z rezervního do investičního fondu x x x 17

18 c) Péče o majetek svěřený, vlastní a nabytý pro svého zřizovatele: Oprava a údržba Výměna plyn. bojleru, oprava otop. těles Malování a nátěr oken Rekonstrukce kuchyňky Oprava plotu Oprava myčky Oprava osvětlení Oprava vodovodního potrubí Ostatní opravy Částka celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Část XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Název programu Modernizace vzdělávání na základní škole CZ.1.07/1.4.00/ Způsob zapojení Zpracovávání e-learningových výukových materiálů Stonožka Výroba vánočních pohlednic 78 2 Počet zúčastněných žáků ostatních pedagogů (dětí) zam Arboretum pro slavíky Revitalizace školní zahrady (Pekařská)

19 Část XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Datum Mimoškolní akce pořádané školou (přednášky, Třída Počet žáků kurzy,exkurze) Madagaskar Planeta stupeň Návštěva útulku pro psy v měst. sadech 1. A Arboretum Nový Dvůr- program lesní pedagogiky 4. A Návštěva knihovny A. Lindgrenová 3. A Návštěva knihovny Dětští ilustrátoři 5. A Exkurze Praha 6.B Exkurze Praha 6. B Co termiti nesežrali Dům umění animační 3. B 14 program Bible a my 1. st Africký den, animační program Duch Afriky (Dům 4. B 2. A 31 umění Opava) Výstava Duch Afriky animační program 1. A Beseda o lese 2. A Exkurze Třebíč 9. A MPP Práce se třídou sociální sítě 8. A Hlodavci 8. A; 8. B MPP Práce se třídou komunikace ve třídě, 7. A 16 spolupráce MPP Práce se třídou komunikace ve třídě, 8. A 29 spolupráce dvou tříd 8. B MPP Práce se třídou 4. B MPP Práce se třídou Jak se vidím já, jak mne 6. A 21 vidí ostatní komunikace mezi chlapci a dívkami prosinec ZOO Ostrava výukové programy 8. A; 8. B Prvouka beseda o třídění odpadků 3. B Prevence zubního kazu 4. A; 5. B Zubní prevence 3. B Exkurze Praha 6. B; 9. B MPP Práce se třídou spolupráce, komunikace 9. A ZOO Ostrava 8. A+B Beseda v knihovně Od spisovatele ke čtenáři 4. B MPP Studentský projekt Vyjádři se! téma 9. B 13 Rasismus Animační program opavské hradby 2. A 15 leden Svět kolem nás Mexiko ročník Mexiko přednáška, film 8. A; 8. B Prach a kule animační program Obecní dům 3. B 19 Opavské hradby Přednáška Rizikové chování 8. A Beseda s psycholožkou šikana a pomoc druhým 4. B Opavské hradby Obecní dům 1. A Animační program k výstavě - Osm statečných 5. B 22 19

20 Kyberšikana Seznam se bezpečně 7. B Doba ledová zážitkové vyučování celá škola Sebepoškozování - beseda 8. A, B Vztahy a emoce - beseda 2. B Komunikace a řešení konfliktů 4. B Beseda pro prvňáčky knihovna 1. A 18 Duben - Etiketa aneb stručná pravidla slušného chování 5. B 22 červen nejen ve škole Duben Sport ano, drogy ne! 5. B Beseda v knihovně 1. B Knihovnická lekce - pohádky 2. A Den mláďat na školním statku 1. B Kyberšikana 7. A Stařenka Morava vypráví hudební pořad 1. stupeň žáci A tříd Exkurze Úvalno, Šelenburk, Cvilín 4. B a Muzeum - hmyz 6. A; B Návštěva výstavy Psychedelický plakát hudba let XX. století 7. A J. Á. Komenský Škola hrou, Orbis pictus 4. B a Vlastivědná exkurze v Praze 4. A Exkurze Cheb 2.st Beseda o životě včel 4. A Přednáška o stromech a broukovišti 2. A 3 20

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce -2013 Mgr. Manfred Hubálek, ředitel školy Školská rada projednala výroční zprávu o

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce - 2015 Mgr. Manfred Hubálek, ředitel školy Školská rada projednala výroční zprávu o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK /2011 Výroční zpráva o činnosti byla schválena školskou radou dne: 22.9.2011 Mgr. Jiří Kupčík, ředitel školy Obsah Obsah... 2 Část I.... 3 Základní údaje o škole...

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Mgr. Manfred Hubálek, ředitel školy Školská rada projednala výroční zprávu

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace

Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Základní škola Opava, Mařádkova 15 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011 2012 V Opavě 3. října 2012 ředitel školy Mgr. Michal Vitásek 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

MMOPP00A0DRA. llllllllllllllllllllllllllll!!llllll!ll!l!llllllllllllllllllllllllllll. 03. 04. 2015 W-iX_

MMOPP00A0DRA. llllllllllllllllllllllllllll!!llllll!ll!l!llllllllllllllllllllllllllll. 03. 04. 2015 W-iX_ llllllllllllllllllllllllllll!!llllll!ll!l!llllllllllllllllllllllllllll MMOPP00A0DRA Číslo organizace: 20! Závěrečný účet 2014 MAGISTRAT M~STA OPAVY Sl)ltzlllela odbor škol!lvl -29-1D6'ňJ Zp~sc. Doškl:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK /2009 Výroční zpráva o činnosti byla schválena školskou radou dne: 6.10.2009 Mgr. Jiří Kupčík, ředitel školy Obsah Obsah... 2 Část I.... 3 Základní údaje o škole...

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán práce školy na školní rok 2014-2015

Plán práce školy na školní rok 2014-2015 Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2014-2015 Plán byl projednán a schválen dne : 18.9.2014 Mgr. Manfred Hubálek, ředitel školy Obsah PLÁN

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2012-2013 Plán byl projednán a schválen dne : 20.9.2012 Mgr. Manfred Hubálek, ředitel školy Obsah PLÁN

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

příloha č. 1 ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2013 tabulka 1.a

příloha č. 1 ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2013 tabulka 1.a ROZPOČET odvětví školství Královéhradeckého kraje na rok 2013 tabulka 1.a kap. 14 - školství UKAZATEL v tis. Kč Rozpočet po 6. změně Neinvestiční výdaje CELKEM 4 891 012,1 příspěvky PO na provoz 343 882,7

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

111~11~ 1111111~1111111~1111111111111~11111111111 ~~lilii ~111111

111~11~ 1111111~1111111~1111111111111~11111111111 ~~lilii ~111111 111~11~ 1111111~1111111~1111111111111~11111111111 ~~lilii ~111111 MMOPP00A0DS5 Číslo organizace: 24! Závěrečný účet 2014 ~~!" 1i.fa MA.:iiSTRAT M~STA OPAVY cdbcr ~kc~~tvi -2~- 10,67-iJ ~#-- - ZpiBc. ~lo:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více