Referenční listina INSTITUCE VEŘEJNÉ SPRÁVY A JIMI ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE + NEMOCNICE, ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, LÁZNĚ M.C.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Referenční listina INSTITUCE VEŘEJNÉ SPRÁVY A JIMI ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE + NEMOCNICE, ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, LÁZNĚ M.C."

Transkript

1 M.C.TRITON, spol. s r.o. Evropská 846/176a, Praha 6 1 / 26 telefon: , fax: IČ: , DIČ:CZ Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Obchodní ředitel Tel.: Referenční listina INSTITUCE VEŘEJNÉ SPRÁVY A JIMI ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE + NEMOCNICE, ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, LÁZNĚ červen 2015 M.C.TRITON

2 Stránka 2 z 26 1 INSTITUCE VEŘEJNÉ SPRÁVY A JIMI ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE CEJIZA ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Analýza a návrh řešení zabezpečení vybraných služeb v síti vybraných p.o. JmK Zavedení centrálního nákupu pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem Zhotovení komplexního konceptu projektu centrálního nákupu s důrazem na maximalizaci finančních úspor, podpora při jeho zavedení do praxe a stanovení komunikační strategie - Procesy nezbytné pro fungování centrálního zadávání veřejných zakázek, provázání s procesy Jihomoravského kraje a příspěvkových organizací, výběr komodit vhodných k centrálnímu nakupování a nastavení způsobů motivace klíčových pracovníků na dosažení maximálních finančních úspor při zabezpečení potřebné úrovně kvality služeb. Podpora a komunikace zavedení nového způsobu nakupování s dotčenými subjekty, zejména v rámci společnosti CEJIZA, s vedením jednotlivých nemocnici a politickými představiteli obcí, měst a kraje Seminář řízení výkonu pro vedoucí zaměstnance ČSSZ Obstarání kandidáta na obsazení pozice okresní ředitel původně probíhal na pozici krajský ředitel Plzeň a pobočka Praha, kandidátovi byla nabídnuta pozice okresního ředitele Beroun Předání know how na měření kapacity útvaru/procesu a změření kapacity úseku Vyhledávání a výběr kandidátů na pozici ředitele PSSZ a ředitele pracoviště ČSSZ Plzeň Optimalizace zpracování důchodů - zvýšení průchodnosti procesů, zefektivnění řízení, snížení stresu v oddělení. E-learning k systému hodnocení- vyhotovení výukových materiálů pro tvorbu on-line vzdělávacího kurzu k systému hodnocení zaměstnanců Systém řízení výkonu vypracování systému řízení výkonu

3 Stránka 3 z 26 pro celou organizaci. Projekt byl zaměřen na mechanismus řízení výkonu, stanovení ukazatelů výkonu, stanovení ročních cílů a příprava implementace mechanismu řízení výkonu Zpracování PR strategie Strategické cíle ČSSZ pro období následujících 5ti let Vypracování strategických cílů pro období následujících 5ti let pro celou organizaci. Projekt byl zaměřen na formulaci strategických cílů, definici strategických nástrojů a nalezení měřítek a klíčových aktivit vedoucích k jejich naplnění. E-learning k systému hodnocení proškolení manažerů a řadových zaměstnanců po zavedení systému řízení výkonu, v rámci kterého došlo k úpravám systému hodnocení Vyhledání kandidáta na pozici ředitel ekonomického odboru Strategie ČSSZ vypracování strategických cílů pro období následujících 5 let pro celou organizaci ČSSZ Školení v oblasti řízení a hodnocení zaměstnanců Proškolení k systému hodnocení Manažerské vzdělávání podpora jednotné manažerské výbavy a posun v dovednostech ředitelů, posouzení potřeb formou Development Centra, témata: vedení lidí, vedení porad, řízení sebe a řízení útvaru, řízení výkonu, procesní řízení Průzkum spokojenosti zaměstnanců cílem bylo získat zpětnou vazbu od zaměstnanců (pochopení a vnímání strategických záměrů, stávající atmosféru a náladu zaměstnanců) a přijmout cílená a konkrétní opatření, získat výchozí srovnávací základnu pro další období sledování spokojenosti zaměstnanců a zpracovat nebo upravit komunikační strategii a plán Vzdělávání procesní řízení, vedení lidí Poradenství pro efektivní řízení Personální marketing Zpracování systému výběru lidí segmentace, kritéria a mechanismus výběru, proškolení Implementace systému hodnocení návrh příruček pro manažery a pro hodnocené pracovníky a proškolení ve vedení hodnotících pohovorů ČVUT FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Expertní analýza a vedení projektů klíčových pro další

4 Stránka 4 z 26 rozvoj fakulty cílem spolupráce bylo učinit klíčové kroky pro zlepšení příjmové a zejména výdajové stránky instituce Vytvoření strategie rozvoje Elektrotechnické fakulty workshopy a řízené rozhovory, jejichž výstupem je definovaná vize, SWOT analýza, strategické cíle a akční plán na období Realizace strategického plánu cílem projektu bylo na straně jedné zvýšit efektivitu fungování fakulty a na straně druhé zlepšit příjmovou stránku fakulty. V rámci příjmové stránky bylo cílem spolupráce zlepšit prezentaci fakulty vůči studentům a posunout fakultu v žebříčku vysokých škol, navrhnout a přijmout opatření ke zvýšení počtu grantových žádostí a zvýšit atraktivitu a zajistit pro školu další zajímavé a známé osobnosti. Poradenství k zavedení řízení podle výkonu Realizace strategického plánu poradenská činnost bude směřovat k implementaci vize fakulty, nastavení a řízení projektů směřujících ke zvýšení efektivity provozu fakulty a rozvoji manažerských dovedností klíčových lidí fakulty ČVUT PRAHA FAKULTA STROJNÍ ČVUT PRAHA MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ Příprava modulu Projektové řízení a proškolení pedagogů Tvorba vize a strategie vytvoření nové vize a strategie strojní fakulty s následným business koučinkem Výuka manažerské role FOND SOCIÁLNEHO ROZVOJA Podpora při dlouhodobém rozvoji fondu v rámci projektu bylo realizované: analýza procesů (návrh nové organizační struktury a popisů pracovních pozic), tvorba dlouhodobé strategie fondu, Development Centra, tréninky rozvíjející měkké dovednosti zaměstnanců, příprava PR strategie fondu INŠTITÚT PRE VZDELÁVANIE A REGIONÁLNY ROZVOJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ Hodnotící centra pro klienty institutu za účelem identifikace rozvojových potřeb s cílem lepšího uplatnění se na trhu práce

5 Stránka 5 z 26 AC pro ředitele nemocnice Letovice tvorba a realizace Assessment Centra s cílem zhodnotit kandidáty na ředitele Nemocnice Letovice z hlediska kompetencí, které od nich požadoval zřizovatel nemocnice, Jihomoravský kraj Podpora zavedení centrálního nákupu pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem nastavení procesu fungování centrálního zadavatele (CEJIZA) v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a propojení s procesem nákupu v příspěvkových organizacích, způsob hodnocení efektu dosaženého zřízením a fungováním centrálního zadavatele, analýza nákupu v oblasti zdravotnických zařízení a definování komodit pro centrální nákup, motivace zaměstnanců centrálního zadavatele a ředitelů příspěvkových organizací, zavedení systému do praxe včetně projednání s vedením nemocnic a zástupci místních samospráv v sídle zdravotnického zařízení, vytvoření komunikační strategie projektu KRAJ VYSOČINA Etický kodex v praxi ošetřovatelského týmu a týmová spolupráce vzdělávací projekt pro střední zdravotnický management na téma Etický kodex. Účastníky vzdělávacího cyklu bylo 21 vrchních a staničních sester z následujících zdravotnických zařízení: Nemocnice Jihlava, Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Nové Město na Moravě, Nemocnice Pelhřimov, Nemocnice Třebíč a Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina MMM Akademie (Medical Middle Management Academy) realizace rozvojového programu akreditovaného MZ ČR pro zdravotnické pracovníky nelékařských oborů ve smyslu etického kodexu Projekt úspěšný manažer projekt financovaný z fondů Evropské unie zaměřený na zvyšování manažerské kvalifikace řídících pracovníků organizací působících v oblasti sociálních a zdravotnických služeb, zvýšení manažerské kvalifikace ředitelů a dalších řídících pracovníků, nástroj pro hodnocení manažerů; zahrnuje sérii seminářů, e-learningovou aplikaci a výměnnou stáž Vzdělávání vedoucích zaměstnanců Assessment Centra výběr kandidátů na pozici ředitel Záchranné služby kraje Vysočina, ředitele Nemocnice Jihlava, ředitele nemocnice Havlíčkův Brod

6 Stránka 6 z 26 KRAJSKÝ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE LIBERECKÝ KRAJ ÚŘAD Zavedení systému řízení kvality podle normy ISO 9001 ve ZZS KV Prověření úrovně řízení a fungování Zdravotnické Záchranné Služby KV Zavedení procesního řízení v Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina Krizové řízení nemocnice Třebíč Nastavení parametrů řízení nemocnic pro rok 2003 a konzultace finančních plánů Zpracování vstupní analýzy řízení jednotlivých nemocnic v rámci kraje Vysočina a řízení nemocnic z úrovně zřizovatele - kraj Vysočina Nemocnice: Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Nové Město na Moravě Vedení dvoudenního Workshopu - Zpracování strategie KÚ MSK Komplexní zajištění poradenské činnosti a vzdělávání - Zpracování personální strategie, revize metodiky získávání a výběru zaměstnanců, zpracování metodiky a proškolení v oblastech adaptačního procesu a hodnocení. Příprava a realizace akreditovaného dvouetapového vzdělávání Akademie pro personalisty. Vzdělávání vedoucích pracovníků úřadů v HR nástrojích a dovednostech. Rozšíření a doplnění stávajícího personálního informačního systému Školení Vedení hodnotícího rozhovoru specializované vedení hodnotícího rozhovoru pod dohledem zkušeného psychologa Model EFQM aplikace systému CAF a modelu EFQM pro krajský úřad Libereckého kraje Rozbor činnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, p.o MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Návrh a zavedení systému hodnocení zaměstnanců tvorba a implementace systému hodnocení pro zaměstnance odboru fondů Evropské unie s cílem promítnout v navrhovaném systému hodnocení prokazatelně odvedený pracovní výkon a provázat systém hodnocení na ostatní HR nástroje (systém odměňování a rozvoj zaměstnanců)

7 Stránka 7 z 26 Koučink ředitelky odboru fondů EU návazná podpora pro implementaci zavedení systému hodnocení v odboru fondů EU MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY Assessment Centrum ředitel Slezského divadla v Opavě MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MĚSTO KYJOV Audit efektivity řízení magistrátu v rámci projektu Zavedení systému řízení jakosti Návrh systému hodnocení pracovníků magistrátu Zavedeni 360-stupňového hodnoceni na úřadu + skoleni bude se realizovat MĚSTO LETOHRAD Vzdělávání pracovníků MÚ a zastupitelů MĚSTO MILEVSKO Vzděláváním lidských zdrojů k efektivitě města Milevska MĚSTO OSTRAVA MESTO SEREĎ Semináře pro Magistrát města Ostravy Trénink finance pro náměstky jednalo se o trénink náměstka v manažerských dovednostech Manažerská diagnostika nemocnice a návrh budoucího rozvoje zhodnocení výchozí situace zdravotnického zařízení z pohledu hospodárnosti, organizace práce, řízení procesů a kvality poskytovaných služeb; návrh na zefektivnění procesů a

8 Stránka 8 z 26 činností v poliklinice včetně využití kapacit polikliniky; doporučení v oblasti motivace a odměňování zaměstnanců; návrh vhodné právní formy pro zdravotnické zařízení Městská poliklinika Sereď Manažerská diagnostika Městské polikliniky Sereď MĚSTO SLANÝ MESTO TRENČÍN MĚSTO KOPŘIVNICE Vzdělávání zaměstnanců MU Strategický plán města Slaný Efektivní řízení lidských zdrojů na MěÚ Slaný - efektivní řízení LZ Městského úřadu Slaný podle stanovených cílů i kvality a zlepšení poskytovaných služeb občanům za udržení spokojenosti zaměstnanců. Genderový audit, metodiky rovných příležitostí mužů a žen Nastavení motivační složky mzdy a příprava na vedení hodnotících rozhovorů Kompetenční přístup v řízení lidí na Městském úřadě Kopřivnice - Poskytnutí poradenských služeb a zpracování nové personální strategie Městského úřadu Kopřivnice. Tvorba a zavedení kompetenčních modelů. Realizace rozvojového programu pro vedoucí zaměstnance městského úřadu a uvolněné členy zastupitelstva města Návrh a zpracování kompetenčních modelů a vzdělávání zaměstnanců v oblasti řízení lidských zdrojů ( ) - Vyhodnocení stávající personální strategie. Analýza stávajícího personálního systému. Průzkum názorů a spokojenosti zaměstnanců; Podrobná analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců; Nová personální strategie MÚ; Zpracování kompetenčních modelů pro klíčové a vybrané pracovní pozice; Realizace rozvojového programu pro vedoucí zaměstnance MÚ MĚSTO CHEB Seminář Osobnost manažera Procesní analýza - Cílem projektu je zvýšení kvality řízení na MÚ Cheb (dále jen MÚ) - projekty zaměřené na procesní řízení: realizace procesně-personálního auditu a následná implementace procesního řízení, projekty zaměřené na

9 Stránka 9 z 26 strategické plánování a tvorbu zásadních koncepcí rozvoje obce: nastavení způsobů zjišťování a hodnocení potřeb a spokojenosti občanů týkající se veřejných služeb, vzdělávací modul: proškolení zaměstnanců MÚ v tématech procesního řízení a strategického plánování pro efektivní implementaci nástrojů do každodenní praxe úřadu Implementace efektivního procesního řízení na městském úřadě v Chebu ( ) - Projekty zaměřené na procesní řízení: realizace procesně-personálního auditu a následná implementace procesního řízení. Projekty zaměřené na strategické plánování a tvorbu zásadních koncepcí rozvoje obce: nastavení způsobů zjišťování a hodnocení potřeb a spokojenosti občanů týkající se veřejných služeb. Proškolení zaměstnanců MÚ v tématech procesního řízení a strategického plánování MĚSTO LITOMĚŘICE MĚSTO PÍSEK MĚSTO PŘEROV MĚSTO PŘEŠTICE Seminář Komunikace s klienty Zvýšení kvality řízení na MÚ Litoměřice - ( ); Aplikace modelu CAF na úřad; zavedení principů procesního řízení včetně IT podpory; optimalizace a zefektivnění ekonomických procesů v oblasti finančního plánování; vzdělávání zaměstnanců úřadu k výše uvedeným aktivitám Personální audit vyhodnocení efektivity procesů ve vztahu k organizační struktuře Úprava systému hodnocení zaměstnanců MěÚ a školení Analýza a návrh restrukturalizace nákladů vybraných příspěvkových organizací zřizovaných městem Přerov. Technické služby, domovní správa, služby města, jesle, knihovna, identifikace rezerv pro snížení nákladů těchto organizací, restrukturalizace nákladů, vytvoření akčního plánu Rozvoj řízení lidských zdrojů v Městském úřadu v Přešticích - hlavním cílem projektu byla optimalizace řízení a rozvoje lidských zdrojů úřadu, zvýšení efektivity a zprůhlednění procesů personálního řízení i objektivní stanovení počtu zaměstnanců potřebných k zabezpečení jeho chodu. Cíle

10 Stránka 10 z 26 projektu bylo dosaženo pomocí personálně procesního auditu, nastavení systému hodnocení, rozvojem vedoucích zaměstnanců úřadu a rozvojem systému vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím nástrojů elektronické komunikace MĚSTO ROSICE MESTSKÝ ÚRAD SKALICA MĚSTO SKUTEČ Zvýšení kvality řízení: Smart Administration město Rosice - Cílem projektu je zefektivnění systému řízení procesů a nastavit jej tak, aby bylo dosaženo jeho trvalé zlepšování. Procesy budou zefektivněny napříč městským úřadem (MÚ) a mezi MÚ, orgány a organizacemi města Koncepce vzdělávání spracování koncepce vzdělávání zaměstnanců úřadu na budoucí období. Zjištění rozvojových potřeb, jejich realizace a vyhodnocení + tvorba kompetenčního modelu Audit efektivity řízení městského úřadu v rámci projektu Zavedení systému řízení jakosti MĚSTO SLAVKOV U BRNA Projekt Optimalizace řízení lidských zdrojů Městského úřadu Slavkov u Brna - Analýza systému řízení lidských zdrojů; Optimalizace zdrojů úřadu a kompetenční model; Vytvoření a zavedení optimalizované metodiky řízení MĚSTO SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU Realizace doporučení k zefektivnění fungování firmy Technické a bytové služby města Světlá nad Sázavou formou interim managementu Analýza řízení příspěvkové organizace Technické a bytové služby města Světlá nad Sázavou Manažerský audit a interim manažer pro řešení krize

11 Stránka 11 z 26 MĚSTO TÝNEC NAD LABEM MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO DĚČÍN Zefektivnění systému řízení lidských zdrojů v městě Týnec nad Labem - Analýza pracovního vytížení zaměstnanců MÚ; Posouzení rozvojových potřeb vedoucích zaměstnanců MÚ; Tvorba a zavedení systému hodnocení vedoucích zaměstnanců MÚ; Tvorba a zavedení Standardu personalistiky pro vedoucí zaměstnance MÚ; Tvorba a zavedení Standardu personalistiky pro vedoucí zaměstnance MÚ; Vzdělávání vedoucích zaměstnanců MÚ Trénink paměti Rozvoj lidských zdrojů na MÚ Valašské Meziříčí - Zefektivnění řízení lidských zdrojů se zaměřením na: kvalifikované a nezávislé posouzení kompetentnosti a počtu pracovníků úřadu tak, aby odpovídal potřebám, strategiím a cílům úřadu, návrh a implementace opatření zaměřených na optimalizaci a zefektivnění činností v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů úřadu, tj. především provedení personálního auditu, zpracování kompetenčních modelů, analýze rozvojových potřeb (DC), dodávku e-learningové aplikace, vzdělávání 31 klíčových zaměstnanců úřadu v oblasti řízení lidských zdrojů Kompletní dodávka nástrojů a analýz řízení lidských zdrojů ( ) - Personální audit; analýza systému řízení lidských zdrojů na MěÚ; tvorba a aplikace systému hodnocení zaměstnanců; zpracování kompetenčních modelů pro klíčové pracovní pozice; diagnostika potenciálu vedoucích zaměstnanců úřadu formou rozvojového centra; nastavení nástroje pro 360stupňové hodnocení zaměstnanců úřadu; tvorba a aplikace Standardu personalistiky; E-learningová aplikace pro řízení lidských zdrojů. Vzdělávání vedoucích zaměstnanců MěÚ v oblasti řízení lidských zdrojů Personální audit, analýza systému řízení LZ, DC, 360, kompetenční model, systém hodnocení MĚSTO KRÁLÍKY Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ - Aplikace modelu CAF, finanční řízení obce, zefektivnění řízení lidských zdrojů na úřadu, vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů.

12 Stránka 12 z 26 MĚSTO ŠTĚTÍ Zvýšení kvality řízení na MÚ - Aplikace modelu CAF, strategické plánování a tvorba zásadních koncepcí rozvoje obce, implementace metod, postupů a dobré praxe v oblasti finančního řízení obce, zefektivnění řízení lidských na úřadu města Štětí, vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů. MĚSTO FRANTIŠKOVY LÁZNĚ Zvýšení kvality řízení města Františkovy Lázně strategické plánování a tvorba zásadních koncepcí rozvoje obce, implementace metod, postupů a dobré praxe v oblasti finančního řízení obce, projekty otevřeného úřadu MĚSTO HORAŽĎOVICE MĚSTO ŽAMBERK MĚSTO BENEŠOV Profesionalita s lidskou tváří - Hlavním cílem projektu bylo zvýšit výkonnost, kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb MÚ Horažďovice aplikace modelu CAF, zefektivnění lidských zdrojů, otevřenost úřadu Zvýšení kvality řízení města Žamberka a jeho orgánů Projekt zahrnoval strategické plánování a tvorba zásadních koncepcí obce implementaci metod, postupů a dobré praxe v oblasti finančního řízení obce, projekty otevřeného města a úřadu a vzdělávání zastupitelů a zaměstnanců MěÚ Zpráva o aktuálním stavu a funkčnosti příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení MĚSTO LANŠKROUN MĚSTO NÁCHOD Assessment centrum na Pozici tajemníka Zvýšení kvality řízení na Městském úřadu Lanškroun - nastavení hodnocení různých oblastí MěÚ dle modelu CAF a implementace sebehodnocení do každodenní praxe úředníků Strategický plán rozvoje města Náchod, Strategie MěÚ Náchod

13 Stránka 13 z 26 MĚSTO ČESKÝ BROD Zlepšení řízení a spolupráce Města Český Brod a zřizovaných organizací MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR Development Centrum pro TOP a střední management s cílem zjištění rozvojových potřeb MINISTERSTVO FINANCÍ ČR MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY Fakta a trendy v odměňování v podnikatelských subjektech poradenství při nastavení odměňování ve státem ovládaných subjektech. Součástí zakázky bylo kromě dodání informací o trendech v odměňování v podnikatelských subjektech i podpora při vlastním vytváření koncepce a formulaci Analýza a následná změna systému řízení HR na ministerstvu a v přímo řízených organizacích v rámci projektu bylo realizované: analýza způsobu práce personálu v organizacích ministerstva vypracování návrhových změn; vytvoření manuálů pro práci personalistů a manažerů; tréninky pro personalisty a manažery podpora změny řízení HR (soft skills, hard skills) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR Studie možnosti implementace finančních nástrojů JEREMIE v rámci OPPI v období expertní zpráva, která popisuje nástroje finančního inženýrství JEREMIE, specifikuje zkušenosti s touto iniciativou v rámci EU, porovnává nástroje JEREMIE s nástroji podpory ČMZRB a obsahuje organizační a procesní doporučení pro další postup implementace nástrojů iniciativy JEREMIE v rámci OPPI v souladu s platnými právními předpisy ČR a EU Dopady finanční krize na udržitelnost projektů financovaných v rámci strukturálních fondů expertní studie poskytující objektivní analýzu stávajícího stavu projektů a dopadu finanční krize na jejich udržitelnost po dobu 3, resp. 5 let a prognózu vývoje projektu v programech OPPI. Cílem zakázky bylo prověřit udržitelnost již realizovaných projektů z Operačního programu průmysl a podnikání a alternativní

14 Stránka 14 z 26 návrh vyhlašování nových výzev z Operačního programu Podnikání a inovace za účelem zvýšení konkurenceschopnosti českých firem, rozšíření exportu do východoevropských a asijských zemí a podpora podniků v regionech se soustředěnou podporou státu MIÚ BRATISLAVA STARÉ MĚSTO Vzdělávání klíčových zaměstnanců úřadu v oblasti procesů a procesního řízení MIÚ BRATISLAVA VAJNORY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ SR MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR Zpracování návrhu organizační struktury s výhledem na období tří let Zpracování pracovních náplní ve smyslu platné legislativy Workshopy Interní komunikace pro zaměstnance MMR pro 80 zaměstnanců, workshop zahrnoval teoretický úvod do problematiky interní komunikace a přehled o trendech, dále se zaměřoval především na vliv interní komunikace na výkonnost a kulturu organizace a na rozdíly interní komunikace ve veřejné správě a v soukromém sektoru Vzdělávání zaměstnanců MZV SR v oblasti rozvoje lidských zdrojů 2 hlavní dodavatel rozvojových programů pro ministerstvo. V rámci projektu proběhl tréninkový modul zaměřený na rozvoj manažerských, komunikačních a prezentačních dovedností zaměstnanců na všech úrovních řízení. V projektu byly zahrnuty také otevřené tréninky pro zaměstnance zaměřené na vystupování v médiích, timemanagement a lektorské dovednosti Zpracování strategie rozvoje lidských zdrojů pro Krajské hygienické stanice - Popsali jsme současný stav řízení lidských zdrojů na KHS, vytvořili jsme Metodiku pro stanovení a ověření Strategie rozvoje lidských zdrojů, projednali jsme jednotnou organizační strukturu KHS a v návaznosti na ní jednotnou strukturu pracovních pozic, v současné době

15 Stránka 15 z 26 pracujeme na tvorbě Strategie rozvoje lidských zdrojů na KHS do roku 2017 a zpracováváme popisy pracovních pozic pasport kvalifikačních požadavků. Následně budeme tvořit jednotná pravidla pro adaptaci nových zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců a systém vzdělávání zaměstnanců KHS MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR NADÁCIA PRE DETI SLOVENSKA NADÁCIA NÁDEJ PRE VAŠE ZDRAVIE - NSP POPRAD Projekt státní pomoci při transformaci zdravotnických zařízení vypracovaní příručky Státní pomoci při transformaci zdravotnických zařízení (předběžný rámec schéma podpory, který obsahoval ekonomické a právní předpoklady jejich poskytnutí Strategický workshop vytvoření plánu aktivit na rok 2007 a podpora při plánu trvale udržitelného rozvoje organizace Individuální konzultace pro ředitelku Edukačního centra (rozvoj manažerských dovedností) Podpora zkvalitnění a profesionalizace práce nadace manažerské vzdělávání - rozvojový program pro skupinu středního a vyššího managementu nemocnice s poliklinikou v Popradě (témata: Kvalita zdravotní péče, Řízení rizik a právní aspekty organizace, Ekonomika a finance, Manažerské dovedností řízení lidí) NÁRODNÍ KNIHOVNA TECHNICKÁ Spolupráce při zadání VŘ na dodavatele studie proveditelnosti e-knihy NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD Katalogové kurzy Vzdělávání OLOMOUCKÝ KRAJ Strategická analýza transformace zdravotnické záchranné služby Projekt transformace zdravotnických zařízení a zdravotnictví Olomouckého kraje

16 Stránka 16 z 26 PARDUBICKÝ KRAJ M.C.TRITON dokáže reálně identifikovat potenciál vašeho týmu a ukázat, jak jej lépe využít. Spolupráce s M.C.TRITON je pro mne spoluprací s profesionály. Jaroslav Folprecht, ředitel Krajský úřad Pardubického kraje POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Koncepce rozvoje lidských zdrojů včetně Koncepce vzdělávání na KrÚ Pk - Zhodnocení stávajícího stavu rozvoje lidských zdrojů (RLZ) a vzdělávání; vytipování budoucích potřeb a budoucích směrů v oblasti vzdělávání; zpracování Návrhu Koncepce rozvoje lidských zdrojů (KRLZ); zpracování kompetenčních modelů; zpracování návrhů konkrétních postupů; pravidel a vnitřních norem v oblasti rozvoje lidských zdrojů; koučink a field assistance; zpracování Návrhu Koncepce vzdělávání (KV); zpracování návrhů konkrétních postupů, pravidel a vnitřních norem v oblasti vzdělávání Rozvoj talentů rozvojový program pro talentované a perspektivní zaměstnance krajského úřadu (posilování kompetencí spolupráce, prezentační dovednosti, vedení lidí, převzetí odpovědnosti) Zavedení procesního řízení ISO Manažerské vzdělávání vedoucích oddělení Program rozvoje vedoucích odborů - Program Evropský manažer krajské správy Stanovení rozvojových potřeb vedoucích odborů Projekty v nemocnicích: Chrudim, Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Svitavy Systémový a procesní audit Policejního prezidia ČR PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOZÁPAD Procesně personální audit Nábor a výběr pozice asistentka zahraničního akcionáře Posouzení způsobilosti vedoucích zaměstnanců (hodnocení rozvojových potřeb DM, hodnocení vedoucích zaměstnanců metodikou 360 s navazujícími rozvojovými pohovory) SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ RUCH Analýza údajů a příprava textů v oblasti cestovního ruchu

17 Stránka 17 z 26 STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST STŘEDOČESKÝ KRAJ E-learning k programu Zelená úsporám koncepční, obsahové a grafické zpracování e-learningového kurzu k programu Zelená úsporám na podporu zástupců různých cílových skupin s orientací v podmínkách Programu Systematická koncepce vzdělávání a rozvoje zaměstnanců SÚJB - Kompetenční model; systematická koncepce vzdělávání a rozvoje; curricula jednotlivých vzdělávacích modulů; zmapování individuálních vzdělávacích potřeb zaměstnanců úřadu revize adaptačního procesu Analýza současného stavu procesního řízení na Krajském úřadě Středočeského Kraje. (2010) - Definování současného stavu procesního řízení na Krajském úřadě Středočeského kraje, které bude mj. sloužit k nastavení systému řízení za pomocí Balanced Score Card (BSC). Tato analýza bude podkladovým materiálem pro nastavení jednotlivých koncepcí a systému BSC na KÚ Analýza současného stavu procesního řízení na KÚ Středočeského kraje definování současného stavu procesního řízení na Krajském úřadě Středočeského kraje, které bude mj. sloužit k nastavení systému řízení za pomocí Balanced Score Card (BSC) Analýza efektivity hospodaření příspěvkových organizací zřízených Středočeským krajem projekt spočíval v porovnání příspěvkových organizací diversifikovaných do základních skupin dle druhu zajišťované činnosti. Cílem projektu bylo u vybraných organizací posoudit systém řízení a kontroly a identifikovat potřeby a potenciál zlepšení stávajícího stavu (zejména úspory veřejných prostředků, snížení administrativy, zlepšení kvality veřejné služby, zjednodušení kontroly a řízení, centralizace některých činností apod.) Zavedení procesního řízení - Zpracování vstupního auditu řízení úřadu a navržení optimalizace procesního řízení (zvýšení kvality a efektivnosti.) Zpracování vstupní analýzy procesů

18 Stránka 18 z 26 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ MĚST A OBCÍ TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Diagnostika institucionálních procesů zvýšení efektivity řízení společnosti a nastavení zodpovědnosti a kompetencí jednotlivých sekcí a osob, stanovení hlavních procesů v organizaci Vzdělávání zastupitelů obcí v ČR - Vzdělávání zastupitelů v ČR prezenční formou. Tvorba metodiky a metodické vedení lektorského týmu. Aktualizace metodiky pro lektory, organizační a odborné zajištění seminářů pro zastupitele v obcích a podpora lektorů, komplexní zajištění školení školitelů - Aktualizace metodiky pro lektory; Komplexní zajištění školení školitelů; Organizační zajištění seminářů v obcích a metodická podpora lektorů; Semináře pro zastupitele v obcích odměna lektorům; Školící materiály pro semináře Vytvoření strategie rozvoje sociálních služeb v kraji Vytvoření Strategického plánu rozvoje zdravotnictví v Trnavském kraji Manažerská diagnostika vybraných zdravotnických zařízení: NsP Skalica, NsP sv. Lukáše Galanta, NsP Dunajská Streda Finanční manažerská analýza nemocnic návrhy úsporných opatření navazující projekt k manažerské diagnostice nemocnic, aktuální diagnostika finančního zdraví v jednotlivých nemocnicích Návrhy úsporných opatření pro hlavního akcionáře zdravotnických zařízení tzn. pro trnavský samosprávný kraj Analýza vzdělávacích potřeb pracovníků zdravotnických zařízení TTSK ÚSTECKÝ KRAJ Analýza a návrh optimalizace lůžkových zařízení a zdravotní péče v kraji Nemocnice: Děčín, Chomutov, Most, Teplice

19 Stránka 19 z 26 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Zefektivnění řízení úřadu podpisový řád ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 13 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 Rozšíření popisu procesů Projekt Procesně-personální analýza úřadu - Analýza současného stavu personálního řízení na ÚMČ; Podrobný popis a zavedení klíčových a podpůrných HR procesů na ÚMČ; Posouzení personálního potenciálu a vzdělávání vedoucích zaměstnanců ÚMČ; Zavedení IT podpory pro personální řízení Posouzení investičního záměru ÚŘAD VLÁDY ČR MINISTERSTVO VNITRA E-learning Prezentační dovednosti pro předsednictví v Evropské unii Semináře vzdělávání pracovníků správních úřadů vzdělávací potřeby, moderní didaktické techniky Nástroje meziresortní komunikace komunikační dovednost Průzkum veřejného mínění míra spokojenosti občanů s veřejnou správou OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ŠUMPERK Genderové audity ve firmách OHK

20 Stránka 20 z 26 2 NEMOCNICE, ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, LÁZNĚ DOLNOORAVSKÁ NEMOCNICA L.N.JÉGEHO, DOLNÝ KUBÍN DOVERA ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA EUROPHARM FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ Podpora při vypracování projektu zaměřeného na získání nenávratné finanční výpomoci v rámci programu oddlužení zdravotnických zařízení workshop s vedením nemocnice, konzultace k zadávacím podmínkám ministerstva zdravotnictva SR, pomoc při vypracovaní plánů pro podání žádosti o finanční výpomoc Koučink generálního ředitele - Strategické řízení, práce s lidmi, motivace a leadership Individuální koučinky TOP managementu Vzdělávání pro TOP Management manažerská akademie vzdělávání zaměřené na komunikační a prezentační dovednosti, vyjednávání, řešení problémů a rozhodování, řízení změn, projektový management a vedení týmu Vzdělávání pro střední management manažerská akademie vzdělávání zaměřené na komunikační dovednosti, vyjednávání, řešení problémů a time management, vedení týmu Průzkum spokojenosti zaměstnanců realizace průzkumu s následným návrhem potřebných změn na implementaci Akcelerace výkonu interního týmu školitelů Obstarání vhodných kandidátů na případné uzavření pracovní smlouvy na plný úvazek na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební lhůtou s fyzickou osobou na obsazení pozice Regionální manažer - obsazena pozice Manažer franchisové sítě Zavedení systému řízení kvality podle normy ISO 9001:2000 Strategický plán, lékárny FALCK ZÁCHRANNÁ HMO SLOVAKIA INSTITUT POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Koučink mluvčí společnosti podpora při změně image PR manažerky Koučink ředitele prostřednictvím systému business koučinku, rozvoj manažerských dovedností Vstupní analýza a návrh obchodně-finančního plánu do roku 2010 v ÚTRCH Poprad Květnice MMM Akademie - Rozvojový vzdělávací program pro zdravotníky nelékaře na vedoucích pozicích, který si klade za cíl podpořit zavádění Etického kodexu zdravotnického pracovníka nelékařských oborů do praxe. Je součástí projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí

21 Stránka 21 z 26 nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech; Témata rozvojového programu (Řízení rizik ve zdravotnickém zařízení, Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení, Týmová spolupráce, Seberozvoj a rozvíjení potenciálu podřízených zdravotnických pracovníků, Vedení zdravotnických pracovníků k rozvíjení vztahu a komunikace; MMM Akademie je akreditována MZ ČR.; Minimální počet proškolených účastníků je 360 KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ ÚSTÍ NAD LABEM KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY Vybudování HR formou interim managementu Standardizace vybraných personálních činností v KKN formou interim managementu Předmětem projektu bylo převzetí řízení personálního úseku, příprava a zavádění nových personálních nástrojů do praxe, nastavení systému vzdělávání zaměstnanců a změna odměňování Změna systému odměňování v nemocnicích Ústeckého kraje Příprava a realizace projektu, jehož nedílnou součástí bylo Modelování finančních dopadů nového systému odměňování a tvorba pravidel nového systému odměňování v KZ, a.s. Součástí byl mzdový řád a analýza a návrh řešení odměňování zajištění nepřetržité péče v KZ, a.s. Implementace obchodní strategie Tvorba strategie společnosti LÁZEŇSKÁ LÉČEBNA MÁNES KARLOVY VARY Vybudování systému řízení kvality podle normy ISO 9001:2000 LÉČEBNÉ LÁZNĚ - MARIÁNSKÉ LÁZNĚ LIPTOVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Rozvoj manažerských talentů role manažera vedení lidí, řízení podle cílů, komunikace a prezentace Optimalizace systému odměňování a hodnocení výkonnosti Nábor a výběr pracovníků Seminář růstové trendy Vzdělávání Profesionální přístup k hostům Audit technických podpůrných procesů Mystery shopping hodnocení lázeňských domů Změna a aktualizace obchodu a marketingu Aktualizace a rozvoj firemní strategie Podpora při vypracování projektu zaměřeného na získání nenávratné finanční výpomoci v rámci programu oddlužení zdravotnických

22 Stránka 22 z 26 zařízení systém workshopů s vedením nemocnice, konzultace k zadávacím podmínkám ministerstva zdravotnictví SR, pomoc při vypracovaní plánů pro podání žádosti o finanční výpomoc, pomoc při prosazení žádosti v nastaveném systému donora ministerstva zdravotnictví MASARYKOVA NEMOCNICE ÚSTÍ NAD LABEM MEDICLINIC MĚLNICKÁ ZDRAVOTNÍ MIRAKL Poradenství při implementaci systému řízení kvality podle normy ISO 9001:2000 Koučování top managementu Workshopy na tvorbu strategie nemocnice Výběr a Assessment managementu nemocnice Podpora budování sítě ambulancí oslovování a získávání praktických ambulantních lékařů a ambulantních lékařů specialistů ve vybraných regionech ČR pro spolupráci v síti MediClinic, vyjednávání o podmínkách spolupráce a příprava podkladů pro stanovení smluvních podmínek, vyjednávání o uzavření smlouvy o prodeji ambulance s příslušným lékařem za účelem vybudování sítě poskytovatelů ambulantní zdravotní péče v ČR Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů - Vytvořili jsme Standardy komunikace s pacientem a Standardy interní komunikace, v lednu 2012 byla zahájena série školení zaměstnanců k těmto standardům, souběžně probíhá koučink 4 členů TOP managementu a manažerské vzdělávání středního zdravotního nelékařského personálu. V únoru proběhne vzdělávání primářů a jejich zástupců v ekonomické a právní oblasti. Dále budeme vytvářet systém hodnocení zaměstnanců a formou field asistence pro personalisty a školením vedoucích zaměstnanců je podpoříme při jejich zavádění do praxe. Na podzim roku 2012 proběhne mystery shopping zaměřený na dodržování standardů komunikace s pacienty a měření spokojenosti pacientů dle metodiky MZ ČR Kvalita očima pacienta Následná podpora v implementaci kompetenčního modelu lékárny Kompetenční model pro síť lékáren Dr. Max Školení pro práci se standardem obchodního rozhovoru v lékárnách Mystery shopping lékárny - systému mystery shoppingu (oblasti, kritéria) + realizace v síti lékáren + vytvoření závěrečné zprávy s návrhy řešení problémů Mystery shopping sítě lékáren Dr. Max s návrhem řešení na změnu návrh systému mystery shoppingu (oblasti, kritéria) + realizace v síti 55 lékáren + vytvoření závěrečné zprávy s návrhy řešení v oblasti obsluhy klientů Podpora při vytvoření standardu obchodního rozhovoru vytvoření standardu (ve spolupráci s vybranými pracovníky Miraklu) + úvodní školení pro před vybranou skupinu tutorů a workshop pro store manažery podporující prosazení standardu do praxe

23 Stránka 23 z 26 NEMOCNICE LITOMYŠL NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ BRNO Výstavba systému řízení kvality podle normy ISO 9001:2000 Tvorba strategie rozvoje nemocnice, komunikační strategie Vstupní analýza řízení procesů - zaměření na efektivnost a kvalitu Vstupní analýza řízení procesů zaměření na efektivitu a kvalitu NEMOCNICE NA HOMOLCE PRAHA NEMOCNICE OSTROV NEMOCNICE PRACHATICE NEMOCNICE PŘEROV Interim management personální ředitel Projekt řízení lidských zdrojů zaměřeno na rozvoj lidských zdrojů Osobní poradenství pro management nemocnice Rozvoj kvality služeb zaměřeno na koncepci práce s personálem Zavedení finančního řízení a controllingu Tvorba strategie nemocnice Řízení rizik při poskytování zdravotní péče SHC (Safe Health Care) Tvorba strategie nemocnice do roku 2008 Výstavba systému řízení kvality podle normy ISO 9000:2001 Audit procesů a činností vstupní analýza řízení nemocnice Poradenství při implementaci systému řízení kvality podle normy ISO 9001: analýza současného stavu nastavení a fungování procesů v praxi včetně identifikace potenciálu pro zlepšování v oblastech hlavních procesů, manažerských a podpůrných procesů. Vytvoření systému interního auditu kvality a jeho implementace Vybudování systému řízení kvality podle normy ISO 9001:2000 Vstupní analýza řízení procesů zaměření na normu ISO 9001:2000 NEMOCNICE RUDOLFA A STEFANIE BENEŠOV NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKA STREDA Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. - Cílem projektu bylo prohlubovat odbornou způsobilost středního managementu v rozvíjení vlastní osobností a odbornosti a podobným způsobem rozvíjet osobnost a odbornost podřízených v souladu s dikcí Etického kodexu zdravotnického pracovníka. PROJEKT: Manažerská diagnostika nemocnice a návrh budoucího rozvoje

24 Stránka 24 z 26 zhodnocení výchozí situace z pohledu hospodárnosti, organizace práce, řízení procesů a kvality poskytovaných služeb NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SKALICA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. LUKÁŠA GALANTA PROJEKT: Manažerská diagnostika nemocnice a návrh budoucího rozvoje zhodnocení výchozí situace z pohledu hospodárnosti, organizace práce, řízení procesů a kvality poskytovaných služeb PROJEKT: Manažerská diagnostika nemocnice a návrh budoucího rozvoje zhodnocení výchozí situace z pohledu hospodárnosti, organizace práce, řízení procesů a kvality poskytovaných služeb NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TOPOLČANY Vstupní analýza řízení procesů zaměření na efektivitu a kvalitu NEMOCNICE ŠTERNBERK Vybudování systému řízení kvality podle akreditačních standardů SAK ČR NEMOCNICE TŘEBÍČ Strategické workshopy Zákaznický audit příprava a realizace zákaznického auditu formou mystery shoppingu v ambulancích, lůžkových oddělení, laboratořích a vrátnici, zjištění stavu přístupu lékařského i nelékařského personálu ke klientům formou rozhovorů a pozorování. Výsledkem auditu byla doporučení pro zvýšení kvality zákaznického chování zdravotnického personálu nemocnice. Zákaznický audit proběhl ve dvou vlnách pro vyhodnocení posunu výsledků Zákaznický audit zjištění stavu přístupu lékařského i nelékařského personálu ke klientům formou mystery shoppingu, rozhovorů a pozorování. Návrhy opatření a doporučení pro zlepšení Vybudování systému řízení kvality podle normy ISO 9001: Zavedení do řízení nemocnice nástroje, které podpoří zvýšení kvality poskytovaných služeb v oblasti zdravotní péče Konsolidace provozu laboratoří Změna systému odměňování nový systém odměňování zaměstnanců nemocnice Rozvoj manažerských kompetencí vzdělávací program liniových manažerů Tvorba a implementace systému řízení lidských zdrojů Krizové řízení nemocnice Tvorba, hodnocení, plnění a aktualizace vize a strategie rozvoje Nemocnice Třebíč - Zavedení do řízení nemocnice nástroje, které

25 Stránka 25 z 26 podpoří zvýšení efektivity a kvality poskytovaných služeb v oblasti zdravotní péče a využívání disponibilních zdrojů NEMOCNICE ÚSTÍ NAD ORLICÍ Zefektivnění procesu nákupu Tvorba strategie rozvoje nemocnice do roku 2008, krizové řízení Vstupní analýza řízení procesů zaměření na efektivnost a kvalitu NEMOCNICA ZDRAVIE PÚCHOV Analýza řízení nemocnice a návrh budoucího rozvoje OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN Vzdělávání - cesta ke kvalitě Cílem projektu bylo zaměření se na zlepšení kvality práce zaměstnanců. OPOČENSKÁ NEMOCNIČNÍ Výstavba systému řízení kvality podle normy ISO 9001:2000 Vstupní analýza řízení procesů zaměření na efektivnost a kvalitu PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE PRIVÁTNÍ OČNÍ KLINIKA PRAHA Outdoor a workshop na téma kvalita setkání managementu nemocnice v přírodě, které bylo zaměřeno na posílení jejich týmové soudržnosti a spolupráce Posílení týmové spolupráce v kolektivu vedení společnosti a řešení otázek souvisejících se zvyšováním kvality poskytovaných služeb Vybudování systému řízení kvality podle normy ISO 9001:2000 PROCARE VĚZEŇSKÁ NEMOCNICE PANKRÁC Podpora při adaptaci zaměstnanců vytvoření standardu obsluhy klienta + několik workshopů pro nově přijaté zaměstnance greenfield projektu polikliniky v Košicích Audit a nastavení modelu obsluhy klientů v zařízeních společnosti v první fázi šlo o audit fungující obsluhy v jednotlivých zdravotnických zařízeních + vytvoření modelu obsluhy (popis procesů, kompetencí) + on the job školení pracovnic na greeenfield poliklinice v Košicích Procesní a personální audit včetně doporučení počtu a složení personálu

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR. obecně prospěšná společnost

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR. obecně prospěšná společnost Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR obecně prospěšná společnost V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. Květen červen 2014 Strana 2 Výroční zpráva 2013

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00079 SEBEHODNOTÍCÍ

Více

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í 2 0 1 3 zpracováno dle metodiky CAF CZ 2009 Datum vyhotovení: 31. 12. 2013 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 ÚVOD A CÍL... 3

Více

Příloha č. 2: Podrobný přehled opatření v reakci na doporučení Rady z roku 2014

Příloha č. 2: Podrobný přehled opatření v reakci na doporučení Rady z roku 2014 Příloha č. 2: Podrobný přehled v reakci na Rady z roku 2014 Číslo 1) Rozpočtová strategie a) Udržet v roce 2014 v návaznosti na korekci nadměrného schodku zdravou fiskální situaci. b) V roce 2015 výrazně

Více

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza)

Analýza kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová (vstupní analýza) Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Analýza kvality řízení a poskytovaných

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ

VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ PROGRAM INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL SBORNÍK PRODUKTŮ Obsah

Více

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého e Partner na cestě k Vašim cílům Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Centrum evropského projektování a.s. Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT 2011 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2011 (dále jen Dlouhodobý záměr ČR) navazuje

Více

A1 Vzdělávací politika ČR

A1 Vzdělávací politika ČR Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! A Role projektového řízení ve vzdělávací politice A1 Vzdělávací politika ČR Autorka: Mgr. Jana Ostrýtová Anotace tématu: Téma uvede účastníky

Více

Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003. Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě

Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003. Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě Název projektu: Aplikace modelu CAF 2006, reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00003 Sborník ke konferenci Trendy v zavádění systémů řízení ve veřejné správě Obsah 1. Program konference 2. Úvodní slovo ředitele

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT

26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU REGIONÁLNÍ DATOVÁ SÍŤ PARDUBICKÉHO KRAJE 26. 8. 2010 PROJECT INSTINCT OBSAH Seznam zkratek... 6 1 Úvodní informace... 8 1.1 Základní informace o projektu... 8 1.2 Účel zpracování

Více

H. Synergie a komplementarity

H. Synergie a komplementarity H. Synergie a komplementarity I/ Identifikace synergií a komplementarit mezi ESF programy Tabulka č. 40: Výzkum, vývoj OP PIK OP VVV OP PPR PRV OP R Tematický cíl TC 1 TC 1, TC 10 TC 1 TC 1, TC 10 TC 3

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více

PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH

PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH PRE-AUDITNÍ ZPRÁVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH KRAJEM VYSOČINA Kód Auditu/Pre-auditu: Vysočina 2013 Auditovaný útvar/organizace: Auditorský tým: Krajský úřad Kraje Vysočina Mgr. Michal

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Nabídka vzdělávacích programů pro rok 2013 APSS ČR je akreditovanou vzdělávací institucí u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona

Více