Referenční listina INSTITUCE VEŘEJNÉ SPRÁVY A JIMI ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE + NEMOCNICE, ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, LÁZNĚ M.C.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Referenční listina INSTITUCE VEŘEJNÉ SPRÁVY A JIMI ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE + NEMOCNICE, ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, LÁZNĚ M.C."

Transkript

1 M.C.TRITON, spol. s r.o. Evropská 846/176a, Praha 6 1 / 26 telefon: , fax: IČ: , DIČ:CZ Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Obchodní ředitel Tel.: Referenční listina INSTITUCE VEŘEJNÉ SPRÁVY A JIMI ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE + NEMOCNICE, ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, LÁZNĚ červen 2015 M.C.TRITON

2 Stránka 2 z 26 1 INSTITUCE VEŘEJNÉ SPRÁVY A JIMI ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE CEJIZA ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Analýza a návrh řešení zabezpečení vybraných služeb v síti vybraných p.o. JmK Zavedení centrálního nákupu pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem Zhotovení komplexního konceptu projektu centrálního nákupu s důrazem na maximalizaci finančních úspor, podpora při jeho zavedení do praxe a stanovení komunikační strategie - Procesy nezbytné pro fungování centrálního zadávání veřejných zakázek, provázání s procesy Jihomoravského kraje a příspěvkových organizací, výběr komodit vhodných k centrálnímu nakupování a nastavení způsobů motivace klíčových pracovníků na dosažení maximálních finančních úspor při zabezpečení potřebné úrovně kvality služeb. Podpora a komunikace zavedení nového způsobu nakupování s dotčenými subjekty, zejména v rámci společnosti CEJIZA, s vedením jednotlivých nemocnici a politickými představiteli obcí, měst a kraje Seminář řízení výkonu pro vedoucí zaměstnance ČSSZ Obstarání kandidáta na obsazení pozice okresní ředitel původně probíhal na pozici krajský ředitel Plzeň a pobočka Praha, kandidátovi byla nabídnuta pozice okresního ředitele Beroun Předání know how na měření kapacity útvaru/procesu a změření kapacity úseku Vyhledávání a výběr kandidátů na pozici ředitele PSSZ a ředitele pracoviště ČSSZ Plzeň Optimalizace zpracování důchodů - zvýšení průchodnosti procesů, zefektivnění řízení, snížení stresu v oddělení. E-learning k systému hodnocení- vyhotovení výukových materiálů pro tvorbu on-line vzdělávacího kurzu k systému hodnocení zaměstnanců Systém řízení výkonu vypracování systému řízení výkonu

3 Stránka 3 z 26 pro celou organizaci. Projekt byl zaměřen na mechanismus řízení výkonu, stanovení ukazatelů výkonu, stanovení ročních cílů a příprava implementace mechanismu řízení výkonu Zpracování PR strategie Strategické cíle ČSSZ pro období následujících 5ti let Vypracování strategických cílů pro období následujících 5ti let pro celou organizaci. Projekt byl zaměřen na formulaci strategických cílů, definici strategických nástrojů a nalezení měřítek a klíčových aktivit vedoucích k jejich naplnění. E-learning k systému hodnocení proškolení manažerů a řadových zaměstnanců po zavedení systému řízení výkonu, v rámci kterého došlo k úpravám systému hodnocení Vyhledání kandidáta na pozici ředitel ekonomického odboru Strategie ČSSZ vypracování strategických cílů pro období následujících 5 let pro celou organizaci ČSSZ Školení v oblasti řízení a hodnocení zaměstnanců Proškolení k systému hodnocení Manažerské vzdělávání podpora jednotné manažerské výbavy a posun v dovednostech ředitelů, posouzení potřeb formou Development Centra, témata: vedení lidí, vedení porad, řízení sebe a řízení útvaru, řízení výkonu, procesní řízení Průzkum spokojenosti zaměstnanců cílem bylo získat zpětnou vazbu od zaměstnanců (pochopení a vnímání strategických záměrů, stávající atmosféru a náladu zaměstnanců) a přijmout cílená a konkrétní opatření, získat výchozí srovnávací základnu pro další období sledování spokojenosti zaměstnanců a zpracovat nebo upravit komunikační strategii a plán Vzdělávání procesní řízení, vedení lidí Poradenství pro efektivní řízení Personální marketing Zpracování systému výběru lidí segmentace, kritéria a mechanismus výběru, proškolení Implementace systému hodnocení návrh příruček pro manažery a pro hodnocené pracovníky a proškolení ve vedení hodnotících pohovorů ČVUT FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Expertní analýza a vedení projektů klíčových pro další

4 Stránka 4 z 26 rozvoj fakulty cílem spolupráce bylo učinit klíčové kroky pro zlepšení příjmové a zejména výdajové stránky instituce Vytvoření strategie rozvoje Elektrotechnické fakulty workshopy a řízené rozhovory, jejichž výstupem je definovaná vize, SWOT analýza, strategické cíle a akční plán na období Realizace strategického plánu cílem projektu bylo na straně jedné zvýšit efektivitu fungování fakulty a na straně druhé zlepšit příjmovou stránku fakulty. V rámci příjmové stránky bylo cílem spolupráce zlepšit prezentaci fakulty vůči studentům a posunout fakultu v žebříčku vysokých škol, navrhnout a přijmout opatření ke zvýšení počtu grantových žádostí a zvýšit atraktivitu a zajistit pro školu další zajímavé a známé osobnosti. Poradenství k zavedení řízení podle výkonu Realizace strategického plánu poradenská činnost bude směřovat k implementaci vize fakulty, nastavení a řízení projektů směřujících ke zvýšení efektivity provozu fakulty a rozvoji manažerských dovedností klíčových lidí fakulty ČVUT PRAHA FAKULTA STROJNÍ ČVUT PRAHA MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ Příprava modulu Projektové řízení a proškolení pedagogů Tvorba vize a strategie vytvoření nové vize a strategie strojní fakulty s následným business koučinkem Výuka manažerské role FOND SOCIÁLNEHO ROZVOJA Podpora při dlouhodobém rozvoji fondu v rámci projektu bylo realizované: analýza procesů (návrh nové organizační struktury a popisů pracovních pozic), tvorba dlouhodobé strategie fondu, Development Centra, tréninky rozvíjející měkké dovednosti zaměstnanců, příprava PR strategie fondu INŠTITÚT PRE VZDELÁVANIE A REGIONÁLNY ROZVOJ JIHOMORAVSKÝ KRAJ Hodnotící centra pro klienty institutu za účelem identifikace rozvojových potřeb s cílem lepšího uplatnění se na trhu práce

5 Stránka 5 z 26 AC pro ředitele nemocnice Letovice tvorba a realizace Assessment Centra s cílem zhodnotit kandidáty na ředitele Nemocnice Letovice z hlediska kompetencí, které od nich požadoval zřizovatel nemocnice, Jihomoravský kraj Podpora zavedení centrálního nákupu pro příspěvkové organizace zřizované Jihomoravským krajem nastavení procesu fungování centrálního zadavatele (CEJIZA) v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a propojení s procesem nákupu v příspěvkových organizacích, způsob hodnocení efektu dosaženého zřízením a fungováním centrálního zadavatele, analýza nákupu v oblasti zdravotnických zařízení a definování komodit pro centrální nákup, motivace zaměstnanců centrálního zadavatele a ředitelů příspěvkových organizací, zavedení systému do praxe včetně projednání s vedením nemocnic a zástupci místních samospráv v sídle zdravotnického zařízení, vytvoření komunikační strategie projektu KRAJ VYSOČINA Etický kodex v praxi ošetřovatelského týmu a týmová spolupráce vzdělávací projekt pro střední zdravotnický management na téma Etický kodex. Účastníky vzdělávacího cyklu bylo 21 vrchních a staničních sester z následujících zdravotnických zařízení: Nemocnice Jihlava, Nemocnice Havlíčkův Brod, Nemocnice Nové Město na Moravě, Nemocnice Pelhřimov, Nemocnice Třebíč a Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina MMM Akademie (Medical Middle Management Academy) realizace rozvojového programu akreditovaného MZ ČR pro zdravotnické pracovníky nelékařských oborů ve smyslu etického kodexu Projekt úspěšný manažer projekt financovaný z fondů Evropské unie zaměřený na zvyšování manažerské kvalifikace řídících pracovníků organizací působících v oblasti sociálních a zdravotnických služeb, zvýšení manažerské kvalifikace ředitelů a dalších řídících pracovníků, nástroj pro hodnocení manažerů; zahrnuje sérii seminářů, e-learningovou aplikaci a výměnnou stáž Vzdělávání vedoucích zaměstnanců Assessment Centra výběr kandidátů na pozici ředitel Záchranné služby kraje Vysočina, ředitele Nemocnice Jihlava, ředitele nemocnice Havlíčkův Brod

6 Stránka 6 z 26 KRAJSKÝ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE LIBERECKÝ KRAJ ÚŘAD Zavedení systému řízení kvality podle normy ISO 9001 ve ZZS KV Prověření úrovně řízení a fungování Zdravotnické Záchranné Služby KV Zavedení procesního řízení v Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina Krizové řízení nemocnice Třebíč Nastavení parametrů řízení nemocnic pro rok 2003 a konzultace finančních plánů Zpracování vstupní analýzy řízení jednotlivých nemocnic v rámci kraje Vysočina a řízení nemocnic z úrovně zřizovatele - kraj Vysočina Nemocnice: Jihlava, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč a Nové Město na Moravě Vedení dvoudenního Workshopu - Zpracování strategie KÚ MSK Komplexní zajištění poradenské činnosti a vzdělávání - Zpracování personální strategie, revize metodiky získávání a výběru zaměstnanců, zpracování metodiky a proškolení v oblastech adaptačního procesu a hodnocení. Příprava a realizace akreditovaného dvouetapového vzdělávání Akademie pro personalisty. Vzdělávání vedoucích pracovníků úřadů v HR nástrojích a dovednostech. Rozšíření a doplnění stávajícího personálního informačního systému Školení Vedení hodnotícího rozhovoru specializované vedení hodnotícího rozhovoru pod dohledem zkušeného psychologa Model EFQM aplikace systému CAF a modelu EFQM pro krajský úřad Libereckého kraje Rozbor činnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, p.o MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Návrh a zavedení systému hodnocení zaměstnanců tvorba a implementace systému hodnocení pro zaměstnance odboru fondů Evropské unie s cílem promítnout v navrhovaném systému hodnocení prokazatelně odvedený pracovní výkon a provázat systém hodnocení na ostatní HR nástroje (systém odměňování a rozvoj zaměstnanců)

7 Stránka 7 z 26 Koučink ředitelky odboru fondů EU návazná podpora pro implementaci zavedení systému hodnocení v odboru fondů EU MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY Assessment Centrum ředitel Slezského divadla v Opavě MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MĚSTO KYJOV Audit efektivity řízení magistrátu v rámci projektu Zavedení systému řízení jakosti Návrh systému hodnocení pracovníků magistrátu Zavedeni 360-stupňového hodnoceni na úřadu + skoleni bude se realizovat MĚSTO LETOHRAD Vzdělávání pracovníků MÚ a zastupitelů MĚSTO MILEVSKO Vzděláváním lidských zdrojů k efektivitě města Milevska MĚSTO OSTRAVA MESTO SEREĎ Semináře pro Magistrát města Ostravy Trénink finance pro náměstky jednalo se o trénink náměstka v manažerských dovednostech Manažerská diagnostika nemocnice a návrh budoucího rozvoje zhodnocení výchozí situace zdravotnického zařízení z pohledu hospodárnosti, organizace práce, řízení procesů a kvality poskytovaných služeb; návrh na zefektivnění procesů a

8 Stránka 8 z 26 činností v poliklinice včetně využití kapacit polikliniky; doporučení v oblasti motivace a odměňování zaměstnanců; návrh vhodné právní formy pro zdravotnické zařízení Městská poliklinika Sereď Manažerská diagnostika Městské polikliniky Sereď MĚSTO SLANÝ MESTO TRENČÍN MĚSTO KOPŘIVNICE Vzdělávání zaměstnanců MU Strategický plán města Slaný Efektivní řízení lidských zdrojů na MěÚ Slaný - efektivní řízení LZ Městského úřadu Slaný podle stanovených cílů i kvality a zlepšení poskytovaných služeb občanům za udržení spokojenosti zaměstnanců. Genderový audit, metodiky rovných příležitostí mužů a žen Nastavení motivační složky mzdy a příprava na vedení hodnotících rozhovorů Kompetenční přístup v řízení lidí na Městském úřadě Kopřivnice - Poskytnutí poradenských služeb a zpracování nové personální strategie Městského úřadu Kopřivnice. Tvorba a zavedení kompetenčních modelů. Realizace rozvojového programu pro vedoucí zaměstnance městského úřadu a uvolněné členy zastupitelstva města Návrh a zpracování kompetenčních modelů a vzdělávání zaměstnanců v oblasti řízení lidských zdrojů ( ) - Vyhodnocení stávající personální strategie. Analýza stávajícího personálního systému. Průzkum názorů a spokojenosti zaměstnanců; Podrobná analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců; Nová personální strategie MÚ; Zpracování kompetenčních modelů pro klíčové a vybrané pracovní pozice; Realizace rozvojového programu pro vedoucí zaměstnance MÚ MĚSTO CHEB Seminář Osobnost manažera Procesní analýza - Cílem projektu je zvýšení kvality řízení na MÚ Cheb (dále jen MÚ) - projekty zaměřené na procesní řízení: realizace procesně-personálního auditu a následná implementace procesního řízení, projekty zaměřené na

9 Stránka 9 z 26 strategické plánování a tvorbu zásadních koncepcí rozvoje obce: nastavení způsobů zjišťování a hodnocení potřeb a spokojenosti občanů týkající se veřejných služeb, vzdělávací modul: proškolení zaměstnanců MÚ v tématech procesního řízení a strategického plánování pro efektivní implementaci nástrojů do každodenní praxe úřadu Implementace efektivního procesního řízení na městském úřadě v Chebu ( ) - Projekty zaměřené na procesní řízení: realizace procesně-personálního auditu a následná implementace procesního řízení. Projekty zaměřené na strategické plánování a tvorbu zásadních koncepcí rozvoje obce: nastavení způsobů zjišťování a hodnocení potřeb a spokojenosti občanů týkající se veřejných služeb. Proškolení zaměstnanců MÚ v tématech procesního řízení a strategického plánování MĚSTO LITOMĚŘICE MĚSTO PÍSEK MĚSTO PŘEROV MĚSTO PŘEŠTICE Seminář Komunikace s klienty Zvýšení kvality řízení na MÚ Litoměřice - ( ); Aplikace modelu CAF na úřad; zavedení principů procesního řízení včetně IT podpory; optimalizace a zefektivnění ekonomických procesů v oblasti finančního plánování; vzdělávání zaměstnanců úřadu k výše uvedeným aktivitám Personální audit vyhodnocení efektivity procesů ve vztahu k organizační struktuře Úprava systému hodnocení zaměstnanců MěÚ a školení Analýza a návrh restrukturalizace nákladů vybraných příspěvkových organizací zřizovaných městem Přerov. Technické služby, domovní správa, služby města, jesle, knihovna, identifikace rezerv pro snížení nákladů těchto organizací, restrukturalizace nákladů, vytvoření akčního plánu Rozvoj řízení lidských zdrojů v Městském úřadu v Přešticích - hlavním cílem projektu byla optimalizace řízení a rozvoje lidských zdrojů úřadu, zvýšení efektivity a zprůhlednění procesů personálního řízení i objektivní stanovení počtu zaměstnanců potřebných k zabezpečení jeho chodu. Cíle

10 Stránka 10 z 26 projektu bylo dosaženo pomocí personálně procesního auditu, nastavení systému hodnocení, rozvojem vedoucích zaměstnanců úřadu a rozvojem systému vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím nástrojů elektronické komunikace MĚSTO ROSICE MESTSKÝ ÚRAD SKALICA MĚSTO SKUTEČ Zvýšení kvality řízení: Smart Administration město Rosice - Cílem projektu je zefektivnění systému řízení procesů a nastavit jej tak, aby bylo dosaženo jeho trvalé zlepšování. Procesy budou zefektivněny napříč městským úřadem (MÚ) a mezi MÚ, orgány a organizacemi města Koncepce vzdělávání spracování koncepce vzdělávání zaměstnanců úřadu na budoucí období. Zjištění rozvojových potřeb, jejich realizace a vyhodnocení + tvorba kompetenčního modelu Audit efektivity řízení městského úřadu v rámci projektu Zavedení systému řízení jakosti MĚSTO SLAVKOV U BRNA Projekt Optimalizace řízení lidských zdrojů Městského úřadu Slavkov u Brna - Analýza systému řízení lidských zdrojů; Optimalizace zdrojů úřadu a kompetenční model; Vytvoření a zavedení optimalizované metodiky řízení MĚSTO SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU Realizace doporučení k zefektivnění fungování firmy Technické a bytové služby města Světlá nad Sázavou formou interim managementu Analýza řízení příspěvkové organizace Technické a bytové služby města Světlá nad Sázavou Manažerský audit a interim manažer pro řešení krize

11 Stránka 11 z 26 MĚSTO TÝNEC NAD LABEM MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ MĚSTO DĚČÍN Zefektivnění systému řízení lidských zdrojů v městě Týnec nad Labem - Analýza pracovního vytížení zaměstnanců MÚ; Posouzení rozvojových potřeb vedoucích zaměstnanců MÚ; Tvorba a zavedení systému hodnocení vedoucích zaměstnanců MÚ; Tvorba a zavedení Standardu personalistiky pro vedoucí zaměstnance MÚ; Tvorba a zavedení Standardu personalistiky pro vedoucí zaměstnance MÚ; Vzdělávání vedoucích zaměstnanců MÚ Trénink paměti Rozvoj lidských zdrojů na MÚ Valašské Meziříčí - Zefektivnění řízení lidských zdrojů se zaměřením na: kvalifikované a nezávislé posouzení kompetentnosti a počtu pracovníků úřadu tak, aby odpovídal potřebám, strategiím a cílům úřadu, návrh a implementace opatření zaměřených na optimalizaci a zefektivnění činností v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů úřadu, tj. především provedení personálního auditu, zpracování kompetenčních modelů, analýze rozvojových potřeb (DC), dodávku e-learningové aplikace, vzdělávání 31 klíčových zaměstnanců úřadu v oblasti řízení lidských zdrojů Kompletní dodávka nástrojů a analýz řízení lidských zdrojů ( ) - Personální audit; analýza systému řízení lidských zdrojů na MěÚ; tvorba a aplikace systému hodnocení zaměstnanců; zpracování kompetenčních modelů pro klíčové pracovní pozice; diagnostika potenciálu vedoucích zaměstnanců úřadu formou rozvojového centra; nastavení nástroje pro 360stupňové hodnocení zaměstnanců úřadu; tvorba a aplikace Standardu personalistiky; E-learningová aplikace pro řízení lidských zdrojů. Vzdělávání vedoucích zaměstnanců MěÚ v oblasti řízení lidských zdrojů Personální audit, analýza systému řízení LZ, DC, 360, kompetenční model, systém hodnocení MĚSTO KRÁLÍKY Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ - Aplikace modelu CAF, finanční řízení obce, zefektivnění řízení lidských zdrojů na úřadu, vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů.

12 Stránka 12 z 26 MĚSTO ŠTĚTÍ Zvýšení kvality řízení na MÚ - Aplikace modelu CAF, strategické plánování a tvorba zásadních koncepcí rozvoje obce, implementace metod, postupů a dobré praxe v oblasti finančního řízení obce, zefektivnění řízení lidských na úřadu města Štětí, vzdělávání zaměstnanců a zastupitelů. MĚSTO FRANTIŠKOVY LÁZNĚ Zvýšení kvality řízení města Františkovy Lázně strategické plánování a tvorba zásadních koncepcí rozvoje obce, implementace metod, postupů a dobré praxe v oblasti finančního řízení obce, projekty otevřeného úřadu MĚSTO HORAŽĎOVICE MĚSTO ŽAMBERK MĚSTO BENEŠOV Profesionalita s lidskou tváří - Hlavním cílem projektu bylo zvýšit výkonnost, kvalitu a efektivitu poskytovaných služeb MÚ Horažďovice aplikace modelu CAF, zefektivnění lidských zdrojů, otevřenost úřadu Zvýšení kvality řízení města Žamberka a jeho orgánů Projekt zahrnoval strategické plánování a tvorba zásadních koncepcí obce implementaci metod, postupů a dobré praxe v oblasti finančního řízení obce, projekty otevřeného města a úřadu a vzdělávání zastupitelů a zaměstnanců MěÚ Zpráva o aktuálním stavu a funkčnosti příspěvkové organizace Městská sportovní zařízení MĚSTO LANŠKROUN MĚSTO NÁCHOD Assessment centrum na Pozici tajemníka Zvýšení kvality řízení na Městském úřadu Lanškroun - nastavení hodnocení různých oblastí MěÚ dle modelu CAF a implementace sebehodnocení do každodenní praxe úředníků Strategický plán rozvoje města Náchod, Strategie MěÚ Náchod

13 Stránka 13 z 26 MĚSTO ČESKÝ BROD Zlepšení řízení a spolupráce Města Český Brod a zřizovaných organizací MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR Development Centrum pro TOP a střední management s cílem zjištění rozvojových potřeb MINISTERSTVO FINANCÍ ČR MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY Fakta a trendy v odměňování v podnikatelských subjektech poradenství při nastavení odměňování ve státem ovládaných subjektech. Součástí zakázky bylo kromě dodání informací o trendech v odměňování v podnikatelských subjektech i podpora při vlastním vytváření koncepce a formulaci Analýza a následná změna systému řízení HR na ministerstvu a v přímo řízených organizacích v rámci projektu bylo realizované: analýza způsobu práce personálu v organizacích ministerstva vypracování návrhových změn; vytvoření manuálů pro práci personalistů a manažerů; tréninky pro personalisty a manažery podpora změny řízení HR (soft skills, hard skills) MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR Studie možnosti implementace finančních nástrojů JEREMIE v rámci OPPI v období expertní zpráva, která popisuje nástroje finančního inženýrství JEREMIE, specifikuje zkušenosti s touto iniciativou v rámci EU, porovnává nástroje JEREMIE s nástroji podpory ČMZRB a obsahuje organizační a procesní doporučení pro další postup implementace nástrojů iniciativy JEREMIE v rámci OPPI v souladu s platnými právními předpisy ČR a EU Dopady finanční krize na udržitelnost projektů financovaných v rámci strukturálních fondů expertní studie poskytující objektivní analýzu stávajícího stavu projektů a dopadu finanční krize na jejich udržitelnost po dobu 3, resp. 5 let a prognózu vývoje projektu v programech OPPI. Cílem zakázky bylo prověřit udržitelnost již realizovaných projektů z Operačního programu průmysl a podnikání a alternativní

14 Stránka 14 z 26 návrh vyhlašování nových výzev z Operačního programu Podnikání a inovace za účelem zvýšení konkurenceschopnosti českých firem, rozšíření exportu do východoevropských a asijských zemí a podpora podniků v regionech se soustředěnou podporou státu MIÚ BRATISLAVA STARÉ MĚSTO Vzdělávání klíčových zaměstnanců úřadu v oblasti procesů a procesního řízení MIÚ BRATISLAVA VAJNORY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ SR MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR Zpracování návrhu organizační struktury s výhledem na období tří let Zpracování pracovních náplní ve smyslu platné legislativy Workshopy Interní komunikace pro zaměstnance MMR pro 80 zaměstnanců, workshop zahrnoval teoretický úvod do problematiky interní komunikace a přehled o trendech, dále se zaměřoval především na vliv interní komunikace na výkonnost a kulturu organizace a na rozdíly interní komunikace ve veřejné správě a v soukromém sektoru Vzdělávání zaměstnanců MZV SR v oblasti rozvoje lidských zdrojů 2 hlavní dodavatel rozvojových programů pro ministerstvo. V rámci projektu proběhl tréninkový modul zaměřený na rozvoj manažerských, komunikačních a prezentačních dovedností zaměstnanců na všech úrovních řízení. V projektu byly zahrnuty také otevřené tréninky pro zaměstnance zaměřené na vystupování v médiích, timemanagement a lektorské dovednosti Zpracování strategie rozvoje lidských zdrojů pro Krajské hygienické stanice - Popsali jsme současný stav řízení lidských zdrojů na KHS, vytvořili jsme Metodiku pro stanovení a ověření Strategie rozvoje lidských zdrojů, projednali jsme jednotnou organizační strukturu KHS a v návaznosti na ní jednotnou strukturu pracovních pozic, v současné době

15 Stránka 15 z 26 pracujeme na tvorbě Strategie rozvoje lidských zdrojů na KHS do roku 2017 a zpracováváme popisy pracovních pozic pasport kvalifikačních požadavků. Následně budeme tvořit jednotná pravidla pro adaptaci nových zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců a systém vzdělávání zaměstnanců KHS MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR NADÁCIA PRE DETI SLOVENSKA NADÁCIA NÁDEJ PRE VAŠE ZDRAVIE - NSP POPRAD Projekt státní pomoci při transformaci zdravotnických zařízení vypracovaní příručky Státní pomoci při transformaci zdravotnických zařízení (předběžný rámec schéma podpory, který obsahoval ekonomické a právní předpoklady jejich poskytnutí Strategický workshop vytvoření plánu aktivit na rok 2007 a podpora při plánu trvale udržitelného rozvoje organizace Individuální konzultace pro ředitelku Edukačního centra (rozvoj manažerských dovedností) Podpora zkvalitnění a profesionalizace práce nadace manažerské vzdělávání - rozvojový program pro skupinu středního a vyššího managementu nemocnice s poliklinikou v Popradě (témata: Kvalita zdravotní péče, Řízení rizik a právní aspekty organizace, Ekonomika a finance, Manažerské dovedností řízení lidí) NÁRODNÍ KNIHOVNA TECHNICKÁ Spolupráce při zadání VŘ na dodavatele studie proveditelnosti e-knihy NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD Katalogové kurzy Vzdělávání OLOMOUCKÝ KRAJ Strategická analýza transformace zdravotnické záchranné služby Projekt transformace zdravotnických zařízení a zdravotnictví Olomouckého kraje

16 Stránka 16 z 26 PARDUBICKÝ KRAJ M.C.TRITON dokáže reálně identifikovat potenciál vašeho týmu a ukázat, jak jej lépe využít. Spolupráce s M.C.TRITON je pro mne spoluprací s profesionály. Jaroslav Folprecht, ředitel Krajský úřad Pardubického kraje POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Koncepce rozvoje lidských zdrojů včetně Koncepce vzdělávání na KrÚ Pk - Zhodnocení stávajícího stavu rozvoje lidských zdrojů (RLZ) a vzdělávání; vytipování budoucích potřeb a budoucích směrů v oblasti vzdělávání; zpracování Návrhu Koncepce rozvoje lidských zdrojů (KRLZ); zpracování kompetenčních modelů; zpracování návrhů konkrétních postupů; pravidel a vnitřních norem v oblasti rozvoje lidských zdrojů; koučink a field assistance; zpracování Návrhu Koncepce vzdělávání (KV); zpracování návrhů konkrétních postupů, pravidel a vnitřních norem v oblasti vzdělávání Rozvoj talentů rozvojový program pro talentované a perspektivní zaměstnance krajského úřadu (posilování kompetencí spolupráce, prezentační dovednosti, vedení lidí, převzetí odpovědnosti) Zavedení procesního řízení ISO Manažerské vzdělávání vedoucích oddělení Program rozvoje vedoucích odborů - Program Evropský manažer krajské správy Stanovení rozvojových potřeb vedoucích odborů Projekty v nemocnicích: Chrudim, Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Svitavy Systémový a procesní audit Policejního prezidia ČR PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOZÁPAD Procesně personální audit Nábor a výběr pozice asistentka zahraničního akcionáře Posouzení způsobilosti vedoucích zaměstnanců (hodnocení rozvojových potřeb DM, hodnocení vedoucích zaměstnanců metodikou 360 s navazujícími rozvojovými pohovory) SLOVENSKÁ AGENTÚRA PRE CESTOVNÝ RUCH Analýza údajů a příprava textů v oblasti cestovního ruchu

17 Stránka 17 z 26 STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST STŘEDOČESKÝ KRAJ E-learning k programu Zelená úsporám koncepční, obsahové a grafické zpracování e-learningového kurzu k programu Zelená úsporám na podporu zástupců různých cílových skupin s orientací v podmínkách Programu Systematická koncepce vzdělávání a rozvoje zaměstnanců SÚJB - Kompetenční model; systematická koncepce vzdělávání a rozvoje; curricula jednotlivých vzdělávacích modulů; zmapování individuálních vzdělávacích potřeb zaměstnanců úřadu revize adaptačního procesu Analýza současného stavu procesního řízení na Krajském úřadě Středočeského Kraje. (2010) - Definování současného stavu procesního řízení na Krajském úřadě Středočeského kraje, které bude mj. sloužit k nastavení systému řízení za pomocí Balanced Score Card (BSC). Tato analýza bude podkladovým materiálem pro nastavení jednotlivých koncepcí a systému BSC na KÚ Analýza současného stavu procesního řízení na KÚ Středočeského kraje definování současného stavu procesního řízení na Krajském úřadě Středočeského kraje, které bude mj. sloužit k nastavení systému řízení za pomocí Balanced Score Card (BSC) Analýza efektivity hospodaření příspěvkových organizací zřízených Středočeským krajem projekt spočíval v porovnání příspěvkových organizací diversifikovaných do základních skupin dle druhu zajišťované činnosti. Cílem projektu bylo u vybraných organizací posoudit systém řízení a kontroly a identifikovat potřeby a potenciál zlepšení stávajícího stavu (zejména úspory veřejných prostředků, snížení administrativy, zlepšení kvality veřejné služby, zjednodušení kontroly a řízení, centralizace některých činností apod.) Zavedení procesního řízení - Zpracování vstupního auditu řízení úřadu a navržení optimalizace procesního řízení (zvýšení kvality a efektivnosti.) Zpracování vstupní analýzy procesů

18 Stránka 18 z 26 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ MĚST A OBCÍ TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Diagnostika institucionálních procesů zvýšení efektivity řízení společnosti a nastavení zodpovědnosti a kompetencí jednotlivých sekcí a osob, stanovení hlavních procesů v organizaci Vzdělávání zastupitelů obcí v ČR - Vzdělávání zastupitelů v ČR prezenční formou. Tvorba metodiky a metodické vedení lektorského týmu. Aktualizace metodiky pro lektory, organizační a odborné zajištění seminářů pro zastupitele v obcích a podpora lektorů, komplexní zajištění školení školitelů - Aktualizace metodiky pro lektory; Komplexní zajištění školení školitelů; Organizační zajištění seminářů v obcích a metodická podpora lektorů; Semináře pro zastupitele v obcích odměna lektorům; Školící materiály pro semináře Vytvoření strategie rozvoje sociálních služeb v kraji Vytvoření Strategického plánu rozvoje zdravotnictví v Trnavském kraji Manažerská diagnostika vybraných zdravotnických zařízení: NsP Skalica, NsP sv. Lukáše Galanta, NsP Dunajská Streda Finanční manažerská analýza nemocnic návrhy úsporných opatření navazující projekt k manažerské diagnostice nemocnic, aktuální diagnostika finančního zdraví v jednotlivých nemocnicích Návrhy úsporných opatření pro hlavního akcionáře zdravotnických zařízení tzn. pro trnavský samosprávný kraj Analýza vzdělávacích potřeb pracovníků zdravotnických zařízení TTSK ÚSTECKÝ KRAJ Analýza a návrh optimalizace lůžkových zařízení a zdravotní péče v kraji Nemocnice: Děčín, Chomutov, Most, Teplice

19 Stránka 19 z 26 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Zefektivnění řízení úřadu podpisový řád ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 13 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 Rozšíření popisu procesů Projekt Procesně-personální analýza úřadu - Analýza současného stavu personálního řízení na ÚMČ; Podrobný popis a zavedení klíčových a podpůrných HR procesů na ÚMČ; Posouzení personálního potenciálu a vzdělávání vedoucích zaměstnanců ÚMČ; Zavedení IT podpory pro personální řízení Posouzení investičního záměru ÚŘAD VLÁDY ČR MINISTERSTVO VNITRA E-learning Prezentační dovednosti pro předsednictví v Evropské unii Semináře vzdělávání pracovníků správních úřadů vzdělávací potřeby, moderní didaktické techniky Nástroje meziresortní komunikace komunikační dovednost Průzkum veřejného mínění míra spokojenosti občanů s veřejnou správou OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ŠUMPERK Genderové audity ve firmách OHK

20 Stránka 20 z 26 2 NEMOCNICE, ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, LÁZNĚ DOLNOORAVSKÁ NEMOCNICA L.N.JÉGEHO, DOLNÝ KUBÍN DOVERA ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA EUROPHARM FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ Podpora při vypracování projektu zaměřeného na získání nenávratné finanční výpomoci v rámci programu oddlužení zdravotnických zařízení workshop s vedením nemocnice, konzultace k zadávacím podmínkám ministerstva zdravotnictva SR, pomoc při vypracovaní plánů pro podání žádosti o finanční výpomoc Koučink generálního ředitele - Strategické řízení, práce s lidmi, motivace a leadership Individuální koučinky TOP managementu Vzdělávání pro TOP Management manažerská akademie vzdělávání zaměřené na komunikační a prezentační dovednosti, vyjednávání, řešení problémů a rozhodování, řízení změn, projektový management a vedení týmu Vzdělávání pro střední management manažerská akademie vzdělávání zaměřené na komunikační dovednosti, vyjednávání, řešení problémů a time management, vedení týmu Průzkum spokojenosti zaměstnanců realizace průzkumu s následným návrhem potřebných změn na implementaci Akcelerace výkonu interního týmu školitelů Obstarání vhodných kandidátů na případné uzavření pracovní smlouvy na plný úvazek na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební lhůtou s fyzickou osobou na obsazení pozice Regionální manažer - obsazena pozice Manažer franchisové sítě Zavedení systému řízení kvality podle normy ISO 9001:2000 Strategický plán, lékárny FALCK ZÁCHRANNÁ HMO SLOVAKIA INSTITUT POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Koučink mluvčí společnosti podpora při změně image PR manažerky Koučink ředitele prostřednictvím systému business koučinku, rozvoj manažerských dovedností Vstupní analýza a návrh obchodně-finančního plánu do roku 2010 v ÚTRCH Poprad Květnice MMM Akademie - Rozvojový vzdělávací program pro zdravotníky nelékaře na vedoucích pozicích, který si klade za cíl podpořit zavádění Etického kodexu zdravotnického pracovníka nelékařských oborů do praxe. Je součástí projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí

21 Stránka 21 z 26 nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech; Témata rozvojového programu (Řízení rizik ve zdravotnickém zařízení, Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení, Týmová spolupráce, Seberozvoj a rozvíjení potenciálu podřízených zdravotnických pracovníků, Vedení zdravotnických pracovníků k rozvíjení vztahu a komunikace; MMM Akademie je akreditována MZ ČR.; Minimální počet proškolených účastníků je 360 KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ ÚSTÍ NAD LABEM KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY Vybudování HR formou interim managementu Standardizace vybraných personálních činností v KKN formou interim managementu Předmětem projektu bylo převzetí řízení personálního úseku, příprava a zavádění nových personálních nástrojů do praxe, nastavení systému vzdělávání zaměstnanců a změna odměňování Změna systému odměňování v nemocnicích Ústeckého kraje Příprava a realizace projektu, jehož nedílnou součástí bylo Modelování finančních dopadů nového systému odměňování a tvorba pravidel nového systému odměňování v KZ, a.s. Součástí byl mzdový řád a analýza a návrh řešení odměňování zajištění nepřetržité péče v KZ, a.s. Implementace obchodní strategie Tvorba strategie společnosti LÁZEŇSKÁ LÉČEBNA MÁNES KARLOVY VARY Vybudování systému řízení kvality podle normy ISO 9001:2000 LÉČEBNÉ LÁZNĚ - MARIÁNSKÉ LÁZNĚ LIPTOVSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Rozvoj manažerských talentů role manažera vedení lidí, řízení podle cílů, komunikace a prezentace Optimalizace systému odměňování a hodnocení výkonnosti Nábor a výběr pracovníků Seminář růstové trendy Vzdělávání Profesionální přístup k hostům Audit technických podpůrných procesů Mystery shopping hodnocení lázeňských domů Změna a aktualizace obchodu a marketingu Aktualizace a rozvoj firemní strategie Podpora při vypracování projektu zaměřeného na získání nenávratné finanční výpomoci v rámci programu oddlužení zdravotnických

22 Stránka 22 z 26 zařízení systém workshopů s vedením nemocnice, konzultace k zadávacím podmínkám ministerstva zdravotnictví SR, pomoc při vypracovaní plánů pro podání žádosti o finanční výpomoc, pomoc při prosazení žádosti v nastaveném systému donora ministerstva zdravotnictví MASARYKOVA NEMOCNICE ÚSTÍ NAD LABEM MEDICLINIC MĚLNICKÁ ZDRAVOTNÍ MIRAKL Poradenství při implementaci systému řízení kvality podle normy ISO 9001:2000 Koučování top managementu Workshopy na tvorbu strategie nemocnice Výběr a Assessment managementu nemocnice Podpora budování sítě ambulancí oslovování a získávání praktických ambulantních lékařů a ambulantních lékařů specialistů ve vybraných regionech ČR pro spolupráci v síti MediClinic, vyjednávání o podmínkách spolupráce a příprava podkladů pro stanovení smluvních podmínek, vyjednávání o uzavření smlouvy o prodeji ambulance s příslušným lékařem za účelem vybudování sítě poskytovatelů ambulantní zdravotní péče v ČR Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů - Vytvořili jsme Standardy komunikace s pacientem a Standardy interní komunikace, v lednu 2012 byla zahájena série školení zaměstnanců k těmto standardům, souběžně probíhá koučink 4 členů TOP managementu a manažerské vzdělávání středního zdravotního nelékařského personálu. V únoru proběhne vzdělávání primářů a jejich zástupců v ekonomické a právní oblasti. Dále budeme vytvářet systém hodnocení zaměstnanců a formou field asistence pro personalisty a školením vedoucích zaměstnanců je podpoříme při jejich zavádění do praxe. Na podzim roku 2012 proběhne mystery shopping zaměřený na dodržování standardů komunikace s pacienty a měření spokojenosti pacientů dle metodiky MZ ČR Kvalita očima pacienta Následná podpora v implementaci kompetenčního modelu lékárny Kompetenční model pro síť lékáren Dr. Max Školení pro práci se standardem obchodního rozhovoru v lékárnách Mystery shopping lékárny - systému mystery shoppingu (oblasti, kritéria) + realizace v síti lékáren + vytvoření závěrečné zprávy s návrhy řešení problémů Mystery shopping sítě lékáren Dr. Max s návrhem řešení na změnu návrh systému mystery shoppingu (oblasti, kritéria) + realizace v síti 55 lékáren + vytvoření závěrečné zprávy s návrhy řešení v oblasti obsluhy klientů Podpora při vytvoření standardu obchodního rozhovoru vytvoření standardu (ve spolupráci s vybranými pracovníky Miraklu) + úvodní školení pro před vybranou skupinu tutorů a workshop pro store manažery podporující prosazení standardu do praxe

23 Stránka 23 z 26 NEMOCNICE LITOMYŠL NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ BRNO Výstavba systému řízení kvality podle normy ISO 9001:2000 Tvorba strategie rozvoje nemocnice, komunikační strategie Vstupní analýza řízení procesů - zaměření na efektivnost a kvalitu Vstupní analýza řízení procesů zaměření na efektivitu a kvalitu NEMOCNICE NA HOMOLCE PRAHA NEMOCNICE OSTROV NEMOCNICE PRACHATICE NEMOCNICE PŘEROV Interim management personální ředitel Projekt řízení lidských zdrojů zaměřeno na rozvoj lidských zdrojů Osobní poradenství pro management nemocnice Rozvoj kvality služeb zaměřeno na koncepci práce s personálem Zavedení finančního řízení a controllingu Tvorba strategie nemocnice Řízení rizik při poskytování zdravotní péče SHC (Safe Health Care) Tvorba strategie nemocnice do roku 2008 Výstavba systému řízení kvality podle normy ISO 9000:2001 Audit procesů a činností vstupní analýza řízení nemocnice Poradenství při implementaci systému řízení kvality podle normy ISO 9001: analýza současného stavu nastavení a fungování procesů v praxi včetně identifikace potenciálu pro zlepšování v oblastech hlavních procesů, manažerských a podpůrných procesů. Vytvoření systému interního auditu kvality a jeho implementace Vybudování systému řízení kvality podle normy ISO 9001:2000 Vstupní analýza řízení procesů zaměření na normu ISO 9001:2000 NEMOCNICE RUDOLFA A STEFANIE BENEŠOV NEMOCNICA S POLIKLINIKOU DUNAJSKA STREDA Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. - Cílem projektu bylo prohlubovat odbornou způsobilost středního managementu v rozvíjení vlastní osobností a odbornosti a podobným způsobem rozvíjet osobnost a odbornost podřízených v souladu s dikcí Etického kodexu zdravotnického pracovníka. PROJEKT: Manažerská diagnostika nemocnice a návrh budoucího rozvoje

24 Stránka 24 z 26 zhodnocení výchozí situace z pohledu hospodárnosti, organizace práce, řízení procesů a kvality poskytovaných služeb NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SKALICA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. LUKÁŠA GALANTA PROJEKT: Manažerská diagnostika nemocnice a návrh budoucího rozvoje zhodnocení výchozí situace z pohledu hospodárnosti, organizace práce, řízení procesů a kvality poskytovaných služeb PROJEKT: Manažerská diagnostika nemocnice a návrh budoucího rozvoje zhodnocení výchozí situace z pohledu hospodárnosti, organizace práce, řízení procesů a kvality poskytovaných služeb NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TOPOLČANY Vstupní analýza řízení procesů zaměření na efektivitu a kvalitu NEMOCNICE ŠTERNBERK Vybudování systému řízení kvality podle akreditačních standardů SAK ČR NEMOCNICE TŘEBÍČ Strategické workshopy Zákaznický audit příprava a realizace zákaznického auditu formou mystery shoppingu v ambulancích, lůžkových oddělení, laboratořích a vrátnici, zjištění stavu přístupu lékařského i nelékařského personálu ke klientům formou rozhovorů a pozorování. Výsledkem auditu byla doporučení pro zvýšení kvality zákaznického chování zdravotnického personálu nemocnice. Zákaznický audit proběhl ve dvou vlnách pro vyhodnocení posunu výsledků Zákaznický audit zjištění stavu přístupu lékařského i nelékařského personálu ke klientům formou mystery shoppingu, rozhovorů a pozorování. Návrhy opatření a doporučení pro zlepšení Vybudování systému řízení kvality podle normy ISO 9001: Zavedení do řízení nemocnice nástroje, které podpoří zvýšení kvality poskytovaných služeb v oblasti zdravotní péče Konsolidace provozu laboratoří Změna systému odměňování nový systém odměňování zaměstnanců nemocnice Rozvoj manažerských kompetencí vzdělávací program liniových manažerů Tvorba a implementace systému řízení lidských zdrojů Krizové řízení nemocnice Tvorba, hodnocení, plnění a aktualizace vize a strategie rozvoje Nemocnice Třebíč - Zavedení do řízení nemocnice nástroje, které

25 Stránka 25 z 26 podpoří zvýšení efektivity a kvality poskytovaných služeb v oblasti zdravotní péče a využívání disponibilních zdrojů NEMOCNICE ÚSTÍ NAD ORLICÍ Zefektivnění procesu nákupu Tvorba strategie rozvoje nemocnice do roku 2008, krizové řízení Vstupní analýza řízení procesů zaměření na efektivnost a kvalitu NEMOCNICA ZDRAVIE PÚCHOV Analýza řízení nemocnice a návrh budoucího rozvoje OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN Vzdělávání - cesta ke kvalitě Cílem projektu bylo zaměření se na zlepšení kvality práce zaměstnanců. OPOČENSKÁ NEMOCNIČNÍ Výstavba systému řízení kvality podle normy ISO 9001:2000 Vstupní analýza řízení procesů zaměření na efektivnost a kvalitu PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE PRIVÁTNÍ OČNÍ KLINIKA PRAHA Outdoor a workshop na téma kvalita setkání managementu nemocnice v přírodě, které bylo zaměřeno na posílení jejich týmové soudržnosti a spolupráce Posílení týmové spolupráce v kolektivu vedení společnosti a řešení otázek souvisejících se zvyšováním kvality poskytovaných služeb Vybudování systému řízení kvality podle normy ISO 9001:2000 PROCARE VĚZEŇSKÁ NEMOCNICE PANKRÁC Podpora při adaptaci zaměstnanců vytvoření standardu obsluhy klienta + několik workshopů pro nově přijaté zaměstnance greenfield projektu polikliniky v Košicích Audit a nastavení modelu obsluhy klientů v zařízeních společnosti v první fázi šlo o audit fungující obsluhy v jednotlivých zdravotnických zařízeních + vytvoření modelu obsluhy (popis procesů, kompetencí) + on the job školení pracovnic na greeenfield poliklinice v Košicích Procesní a personální audit včetně doporučení počtu a složení personálu

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

MEPCO, s. r. o. Mezinárodní poradenské centrum obcí. Krajské setkání Svazu měst a obcí ČR

MEPCO, s. r. o. Mezinárodní poradenské centrum obcí. Krajské setkání Svazu měst a obcí ČR MEPCO, s. r. o. Mezinárodní poradenské centrum obcí Krajské setkání Svazu měst a obcí ČR vlastníci: MEPCO, s. r. o. Mezinárodní poradenské centrum obcí Svaz měst a obcí ČR VNG International (= agentura

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí

Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Základní informace o projektu Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu Městského úřadu Velké Meziříčí Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.1.04 Název

Více

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA

Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme. MUDr.Svatopluk Němeček,MBA Strategické řízení jako základ změny- Víme, co chceme MUDr.Svatopluk Němeček,MBA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA základní informace - Největší lůžkové zařízení v Moravskoslezském kraji - Právní forma : příspěvková

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2015/2016 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2015 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 05933 Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Komplexní vzdělávání, osobnostní rozvoj a zvyšování adaptability zaměstnanců Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00309 Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Firma: POHL cz,

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího vzdělávání v krajích POSKYTOVATELÉ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Beroun 2005 1 Lisabon: podporovat sdružování a vzájemnou spolupráci

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice

Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice Název operačního programu: : OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Název výzvy: Školení

Více

Analýza stavu projektového řízení v krajích. Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal

Analýza stavu projektového řízení v krajích. Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal Analýza stavu projektového řízení v krajích Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal Agenda Úvod Analýza stavu projektového řízení v krajích Doporučení a možnosti řešení Závěr 2 ITEG a.s. Poradenská a konzultační

Více

Development Centrum NABÍDKA M.C.TRITON. Kontaktní osoba: Ing. Radek Tesař. Mobil: +420 603 558 650. Email: tesar@mc-triton.cz

Development Centrum NABÍDKA M.C.TRITON. Kontaktní osoba: Ing. Radek Tesař. Mobil: +420 603 558 650. Email: tesar@mc-triton.cz M.C.TRITON, spol. s r.o. Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6 telefon: + 420 255 710 600, fax: + 420 255 710 699 e-mail: info@mc-triton.cz, www.mc-triton.cz IČ: 49622005, DIČ:CZ49622005 Kontaktní osoba: Ing.

Více

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE

A) VZDĚLÁVÁNÍ A PODPORA STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO MANAGEMENTU A.1) OSOBNOSTNÍ ROZVOJ A EMOČNÍ INTELIGENCE Příloha č. 2 OBECNÉ INFORMACE Dodavatel vzdělávací aktivity bude povinen: - zajistit vzdělávací aktivity včetně veškerých aktivit souvisejících s realizací a zahrnutých do ceny dle požadavku výzvy - spolupracovat

Více

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012

Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu. 25. dubna 2012 Efektivní informační služby NTK pro veřejnost a státní správu 25. dubna 2012 1 Agenda prezentace 1. Cíle projektu; 2. Realizované činnosti v projektu; 3. Příklady výstupů z projektu; 4. Harmonogram projektu;

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

EPC projektů a další vývoj v České é republice

EPC projektů a další vývoj v České é republice Současné podmínky EPC projektů a další vývoj v České é republice Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Workshop Perspektivy metody EPC v České republice, Praha,

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností:

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Ing. Ján Debnár obchodní manažer DYNATECH s.r.o. Ing. Alexander Toloch ředitel ATTN s.r.o. Michal Chmelo obchodní manažer QCM s.r.o.

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte!

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! ŽÁDOST O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. IDENTIFIKACE ŽADATELE Tuto položku nevyplňujte! 1.1. Název organizace 0 1.2. 1.3. IČ organizace Právní forma organizace 1.4. ulice, číslo domu Sídlo organizace

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

Funkce PPP Centra a jeho projekty. Stavební fórum, Ostrava únor 2008

Funkce PPP Centra a jeho projekty. Stavební fórum, Ostrava únor 2008 Funkce PPP Centra a jeho projekty Stavební fórum, Ostrava únor 2008 PPP Centrum a.s. Akciová společnost vlastněná ze 100 % MF ČR. Poskytování úplatné asistence výhradně veřejnému sektoru. Jediná společnost

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno 9. Národní konference kvality - prezentace zavádění CAFu do PO Jihomoravského kraje Historie

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011

Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci. Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Korporátní systém řízení ÚSC přístup v Liberci Ing. Jaroslav Bureš 21.4.2011 Východiska projektu KSŘ SML Výzvy vedení města: Transparentnost Efektivita Profesionalita K naplnění těchto výzev bude muset

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Referenční model řízení městského úřadu podle standardu CIMAF

Referenční model řízení městského úřadu podle standardu CIMAF Český institut efektivního managementu Referenční model řízení městského úřadu podle standardu CIMAF Roman Fišer CIEM Referenční model řízení městského úřadu podle standardu CIMAF Model vznikal od roku

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer Proč je kvalita tématem dne? dotace ESF výběrová řízení objem dalšího vzdělávání náročnost zákazníka dalšího vzdělávání odlišení

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti. Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti Karlovy Vary, 8. října 2012 MPSV Klíčové aktivity: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o. Vzdělávání dospělých - osobní a profesní rozvoj Školící středisko Praha 4 AGENTURA AHA - VÁŠ PROFIT Praxe

Více

Institucionální rámec pro hospodárné veřejné nákupy. Mgr. Martin Kameník, Oživení o. s. 24. 9. 2012, Bratislava

Institucionální rámec pro hospodárné veřejné nákupy. Mgr. Martin Kameník, Oživení o. s. 24. 9. 2012, Bratislava Institucionální rámec pro hospodárné veřejné nákupy Mgr. Martin Kameník, Oživení o. s. 24. 9. 2012, Bratislava Veřejný nákup vs. veřejná zakázka Trendy ve veřejném nakupování zaměření na kvalitu i efektivitu

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí,

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11.

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. 2014 Nechte se inspirovat konceptem společenské odpovědnosti: Proč?

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013:

Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1.1.2013: STAV O JEDNÁNÍ O RESTRUKTURALIZACI A OPTIMALIZACI AKUTNÍHO LŮŽKOVÉHO FONDU K 26.11.2012 Nemocnice, ve kterých došlo k dohodě o parametrech smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV

Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti MPSV Účel projektu Jeden z nástrojů pro implementaci Národní strategie ochrany práv dětí a novely zákona o sociálně-právní ochraně

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

Seminář pro vedoucí pracovníky k personálnímu auditu

Seminář pro vedoucí pracovníky k personálnímu auditu Seminář pro vedoucí pracovníky k personálnímu auditu 9.6.2011, Krajská knihovna Karlovy Vary Název projektu: reg. č. CZ.1.04/4.1.01/57.00124 Cíl projektu Implementace IS pro řízení lidských zdrojů Vzdělávání

Více

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI

Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Projekt Zefektivnění činnosti TAČR v oblasti podpory VaVaI a podpora posilování odborných kapacit organizací veřejné správy v oblasti VaVaI Reg. č. CZ.1.04/4.1.00/D4.00003 Projekt Zefektivnění činnosti

Více

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ

GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ GENDEROVÝ AUDIT A GENDEROVÁ OPTIMALIZACE PODNIKOVÝCH SYSTÉMŮ ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ pro Euroface Consulting s. r. o. Martin Jára, LOM Rámec Přelom 2012-3 7 zaměstnavatelů Zlínský a Moravskoslezský kraj

Více

Vzdělávání sester s EU

Vzdělávání sester s EU Vzdělávání sester s EU Luděk Hajský, B. Braun Avitum Praha, 3 December 2009 Obsah sdělení fondy EU projekt B. Braun Avitum Bridge2Comm další možnosti podpory z fondů EU B. Braun Avitum Luděk Hajský Vzdělávání

Více

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě

3. Procesní řízení Procesní management Procesní řízení Management procesů a změn ve veřejné správě Řízení procesů ve veřejné správě Příloha č. 4 Akreditované vzdělávací programy indikativní seznam akceptovatelných obdobných akreditovaných vzdělávacích kurzů 1. Strategie plánování a řízení Vybrané aspekty strategického řízení Strategické

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii. Zadavatel ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání v České společnosti pro větrnou energii Zadavatel Název zadavatele: Česká společnost pro větrnou energii Sídlo zadavatele: Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1 IČ: 60448571

Více