Co se událo KAFIRA A ROK 2012 V ČÍSLECH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co se událo KAFIRA A ROK 2012 V ČÍSLECH"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ PORADENSTVÍ I ZAMĚSTNÁVÁNÍ PC KURZY I JAZYKY I AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI OKNO DO KAFIRY Leden březen 2013 Čtvrtletník, č. 1/2013 Letem světem Oknem do KAFIRY Co se událo.str. 2 Co chystáme str. 6 Informace pro uživatele...str. 7 Představujeme Vám.str. 10 Rady, tipy, Foto: Archiv J. Vaverkové MRTVÝ NEBO ŽIVÝ? Byl teplý letní den, když se před slavným vědcem objevil jeho vnouček. Ruce měl schované za zády a skrýval v nich ptáčka, kterého chytil v zahradě ve velké ptačí kleci. Z očí chlapce vyzařovala zlomyslná dychtivost, když se ptal dědečka: Je kanárek, kterého držím v rukou mrtvý, nebo živý? Mrtvý," odpověděl moudře dědeček. Chlapec rozevřel dlaně a se smíchem pustil ptáčka, který okamžitě uletěl. Zmýlil ses, posmíval se kluk. Kdyby byl dědeček řekl živý, chlapec by sevřel ruku a ptáčka by udusil. Dědeček se podíval na svého vnuka a dodal: Jak vidíš, odpověď byla ve tvých rukou! Smrt a věčný život jsou v našich rukách. I ta nejmenší a nejjednodušší rozhodnutí, která dnes uděláš, určují tvůj věčný osud. Bruno Ferrero: Příběhy pro potěchu duše zajímavosti. str. 13 Poděkování str. 14 Kontakty..str. 15 IČO Horní náměstí 132/ Opava Tel./fax:

2 Co se událo KAFIRA A ROK 2012 V ČÍSLECH I když máte v rukou první číslo Okna do KAFIRY roku 2013, dovolte nám ohlédnout se ještě zpátky do roku 2012 a přiblížit Vám v pár číslech, jak se nám vedlo v naší práci s uživateli se zrakovým handicapem v průběhu loňského roku. V roce 2012 jsme našim uživatelům poskytovali dvě registrované sociální služby Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitaci. Služba Odborné sociální poradenství (dále jen OSP) byla v roce 2012 poskytnuta celkem 62 uživatelům 29 mužům a 33 ženám věková struktura uživatelů služby byla následující: 6 % (15 26 let), 55 % (27 65 let), 39 % (nad 66 let). V rámci služby OSP bylo poskytnuto celkem 245 kontaktů a 372 intervencí. Pro 32 uživatelů služby bylo vystaveno celkem 37 doporučení na pořízení vhodné kompenzační pomůcky pro úřady. Naše bezplatné půjčovny kompenzačních pomůcek, které provozujeme na všech čtyřech střediscích organizace, využilo v průběhu loňského roku celkem 46 uživatelů. V rámci služby OSP jsem v dubnu 2012 zavedli dvě nové aktivity dluhové poradenství a psychologickou pomoc. Službu Sociální rehabilitace (dále jen SR) jsme poskytli celkem 86 uživatelům 41 mužům a 45 ženám věková struktura uživatelů: 7% (15 26 let), 80 % (27 65 let), 13 % (nad 66 let). V rámci služby SR jsme v roce 2012 poskytli našim uživatelům 782 kontaktů a 6534 intervencí (jedna intervence = jednání v délce 30 minut a více), bylo realizováno 48 individuálních a 6 skupinových vzdělávacích aktivit z oblasti počítačových dovedností a anglického jazyka, kterých se zúčastnilo celkem 63 uživatelů služby. K výše uvedeným vzdělávacím aktivitám jsme vydali celkem 45 osvědčení o absolvování. V roce 2012 jsme rovněž pokračovali v realizaci projektu Nadějné vyhlídky (viz str. 9), pro uživatele našich služeb jsme uskutečnili přibližně 20 aktivizačních činností a organizaci KAFIRA reprezentovali v rámci celé ČR. O všech našich aktivitách v roce 2012 se dozvíte více v naší Výroční zprávě 2012, která vyjde do konce června Tímto děkujeme všem našim uživatelům za jejich důvěru a spolupráci při využívání našich služeb. Zároveň patří velký dík všem pracovníkům KAFIRY, kteří v roce 2012 poskytovali služby našim uživatelům, nebo se zasloužili o fungování našich služeb a celé organizace. Mgr. Lenka Svobodová Manažerka organizace 2

3 Co se událo DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁS V ROCE 2012 PODPOŘILI Rádi bychom poděkovali všem poskytovatelům dotací a grantů, soukromým sponzorům i jednotlivcům, kteří v roce 2012 podpořili činnosti a služby organizace KAFIRA. Bez nich bychom naši práci pro zrakově handicapované uživatele jen stěží poskytovali v takové míře a kvalitě jako doposud. Děkujeme. Níže uvádíme jednotlivé poskytovatele a jimi podpořené projekty: Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo projekty na služby Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitace. Statutární město Frýdek-Místek podpořilo projekt Odborné sociální poradenství pro občany se zrakovým postižením z Frýdku-Místku a okolí, projekt Sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením z Frýdku-Místku a okolí a projekt na realizaci aktivizačních činností v rámci služby Sociální rehabilitace s názvem Společensko aktivizační činnosti pro osoby se zrakovým postižením z Frýdku-Místku a okolí. Statutární město Frýdek- Místek zároveň KAFIŘE věnovalo výtěžek ze sbírky Vánoční strom Statutární město Opava podpořilo projekty na služby Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitace. Statutární město Ostrava podpořilo projekt zaměřující se na zaměstnávání zrakově handicapovaných občanů Ostravy s názvem Podpora zaměstnanosti nevidomých a osob se zrakovým postižením z Ostravy a okolí. Město Nový Jičín podpořilo projekty na služby Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitace. Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR podpořil projekt Nadějné vyhlídky podpora zaměstnatelnosti zrakově handicapovaných v Moravskoslezském kraji. Nadace Charty 77 Konto Bariéry podpořila projekt na podporu zaměstnávání zdravotně handicapovaných pracovníků organizace KAFIRA s názvem Své zkušenosti můžeme předávat dále a projekt na realizaci výuky anglického jazyka na střediscích ve Frýdku- Místku a Novém Jičíně s názvem Vzděláváním k zaměstnání. V rámci programu TechSoup jsme obdrželi čtyři repasované počítače pro nácvik práce s PC našich uživatelů Počítače pro vzdělávání osob se zrakovým postižením. Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové podpořil KAFIRU v rámci projektu Solidarita, díky kterému jsme mohli zakoupit kompenzační pomůcku kamerovou zvětšovací lupu v přenosné verzi do našich bezplatných půjčoven. Mezi soukromé dárce, kteří nás v roce 2012 podpořili patří Kuchyňské studio Válek&Kačena z Opavy, které poskytlo finanční prostředky na podporu vzdělávání našich zrakově handicapovaných uživatelů. Ostatní soukromí dárci si nepřáli být zveřejněni. Tímto všem našim dárcům a poskytovatelům dotací ještě jednou děkujeme. Mgr. Lenka Svobodová Manažerka organizace 3

4 Co se událo Spolupráce s OPTYSEM Opava Jak už jsme Vás v minulých číslech našeho zpravodaje informovali, v loňském roce jsme navázali intenzivnější spolupráci s výtvarným centrem OPTYS v Opavě. Letošní rok v navázané spolupráci pokračujeme, a proto jsme využili pozvání prezentovat naše služby na Dni otevřených dveří pro učitele v papírnictví OPTYS na Masarykově třídě v Opavě dne Akce, která se konala po celý den od 9:00 do 17:00, byla zaměřena především na prezentaci nových výtvarných potřeb, výrobků a technik, se kterými se mohli návštěvníci akce seznámit u jednotlivých stolečků. U toho našeho jsme návštěvníky překvapili s různými typy kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením. Kromě praktického vyzkoušení kompenzačních pomůcek a předání informací o naší organizaci jsme učitelům ZŠ nabídli možnost uspořádat pro jejich školu seminář na téma Pohled do jiného světa. Cílem tohoto semináře je seznámit žáky s tím, jak přistupovat k lidem se zrakovým postižením, jak s nimi komunikovat, jaké kompenzační pomůcky používají. Semináře pro základní a střední školy realizujeme zdarma. Kromě poskytování služeb lidem se zrakovým postižením se KAFIRA o. s. snaží také o osvětu široké veřejnosti v této oblasti. Mgr. Jana Vaverková Sociální a administrativní pracovnice Velikonoční setkání na střediscích KAFIRA o. s. Už tradičně se týden před Velikonocemi sešli uživatelé KAFIRY na svých střediscích, aby při příležitosti svátků jara probrali, co se od začátku roku událo nového, a vyzkoušeli si zajímavé rukodělné aktivity. Setkání ve Frýdku- Místku a Novém Jičíně proběhlo ve středu 27. března, ve městech Ostrava a Opava o den dříve, v úterý 26. března Na opavském středisku jsme se sešli v hojném počtu, uživatelé neváhali a přivedli i kamarády a rodinné příslušníky. Kdo měl chuť a zájem, mohl si vyzkoušet zajímavou techniku barvení velikonočních vajíček, nebo si vyrobit tematickou ozdobu. Rozproudil se živý hovor o velikonočních svátcích, účastníci setkání probrali vše od výzdoby svých domovů, přes sváteční menu až po rodinné velikonoční tradice. Mnozí si tipli, jaké počasí bude na velikonoční pondělí. A také jsme si pochutnali na výborné domácí bábovce. Atmosféra byla tak příjemná, že jsme se rozešli až více než hodinu po plánované době ukončení. Doufám, že se všem setkání líbilo tak, jako mě, a těším se na brzké shledání s Vámi na některé z dalších akcí. Bc. Eva Hrnčířová Vedoucí střediska Opava/lektorka vzdělávacích aktivit 4

5 Co se událo TEVA pro KAFIRU Děkujeme společnosti TEVA Pharmaceuticals CR s. r. o. za poskytnutí finančního daru ve výši ,- Kč našemu občanskému sdružení KAFIRA na začátku roku Dar použijeme na zakoupení kompenzačních pomůcek do naší bezplatné půjčovny, nebo na realizaci aktivit pro naše zrakově handicapované uživatele. O konkrétním využití daru Vás budeme informovat. Děkujeme. Vánoční strom 2012 V prosinci 2012 se jako každý rok uskutečnila ve Frýdku-Místku sbírka Vánoční strom. Občané a návštěvníci města do této sbírky v průběhu prosince přispěli celkem ,- Kč. Statutární město Frýdek-Místek ještě před začátkem sbírky vybralo naše občanské sdružení jako organizaci, které bude výtěžek se sbírky věnován. Za vybrané peníze KAFIRA pořídila kompenzační pomůcku čtecí zařízení pro nevidomé, která bude umístěna na středisku KAFIRY ve Frýdku-Místku, a se kterou se budou učit pracovat naši zrakově handicapovaní uživatelé. Tato kompenzační pomůcka je osobní počítač speciálně upravený pro potřeby osob nevidomých a těžce slabozrakých. Takto upravený PC má hlasový výstup, zvětšovací software a skenovací program. Díky takto vybavenému PC dokáže zrakově handicapovaný člověk samostatně vyhledávat potřebné informace z internetu, zpracovávat a uchovávat tyto informace, vyřizovat písemnou korespondenci, vyhledávat si spoje autobusů, vyplňovat a zasílat různé žádosti na úřady, s pomocí skeneru dokáže číst knihy, časopisy, nebo jiné dokumenty. Všechny tyto činnosti zrakově handicapovaným umožňují začlenění do společnosti a umožňují jim zůstat v jejich přirozeném prostředí co nejdéle. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem občanům a návštěvníkům města, kteří do sbírky přispěli a také Statutárnímu městu Frýdek-Místek, které naší organizaci výtěžek se sbírky Vánoční strom 2012 věnovalo. Velký dík patří rovněž našim uživatelům paní Ivaně Polochové s dcerou Karolínou a Marku Smažákovi s kamarádkou Silvou Pastorovou, kteří nám pomáhali při výběru finančních prostředků pro účely sbírky v průběhu adventních víkendů. Děkujeme. Mgr. Lenka Svobodová Manažerka organizace 5

6 Co chystáme KALENDÁŘ AKCÍ v 1. polovině roku 2013 Tak jako každý rok se KAFIRA v roce 2013 zúčastní celé řady akcí. Od dubna do června se zúčastníme Dnů sociálních služeb ve městě Kopřivnice (18. 4.), ve Vítkově (květen-červen 2013), Frenštátě pod Radhoštěm (červen 2013), v Novém Jičíně (červen 2013), v Opavě (12. 6.) a v Ostravě (20. 6.). Na měsíc duben jsme také přijali pozvání účasti na Výstavě kompenzačních pomůcek a hraček pro osoby se zdravotním postižením v Novém Jičíně a nově se budeme účastnit také 1. výstavy kompenzačních pomůcek v Opavě (23. 4.). Dne budeme Foto: KAFIRA prezentovat naše služby na NGO Marketu v Praze (Veletrh neziskových organizací z ČR i ze zahraničí). Kromě uvedených akcí se mohou naši uživatelé těšit na Setkání uživatelů, které proběhne v měsíci červnu a na aktivizační činnosti pořádané naší organizací. Více o uvedených akcích se dočtete níže a rovněž i v dalším díle našeho zpravodaje. Aktivizační činnosti pro uživatele KAFIRA o. s. květen srpen 2013 Aktivizační činnosti, které plánujeme pro měsíce květen až srpen 2013, jsou sestaveny na základě podnětů uživatelů našeho sdružení. Snažíme se takto o smysluplné a aktivní trávení času, jako důležité součásti života lidí se zrakovým postižením. Nabídka aktivit se může rozšiřovat nebo měnit. Plánované akce: květen květen červen červen červenec srpen Arboretum, Nový dvůr botanická zahrada se zaměřením na keře a stromy Tmavomodrý festival Brno Hradec nad Moravicí exkurze zámku a možná návštěva jízdárny Pustevny exkurze u Horské služby ČR, Radhošť Olomouc Regionální Centrum Odborné podpory pro nevidomé a slabozraké Olomouc Frýdek-Místek - II. kolo Olympiády Pozn.: Změna programu vyhrazena. Bližší informace o plánovaných aktivitách se účastníci dovědí s předstihem formou pozvánky. Jaromíra Čuboková Vedoucí střediska Nový Jičín/ vedoucí lektorka vzdělávacích aktivit 6

7 Informace pro uživatele Novinky v sociální oblasti v roce 2013 Nový rok přinesl změny v oblasti sociálních věcí a zaměstnanosti. Tyto změny se týkají hlavně důchodů, sociální karty, sociálně-právní ochrany dětí, minimální mzdy, zákoníku práce, podpory v nezaměstnanosti nebo zákona o sociálních službách. V následujících článcích Vás seznámíme alespoň s některými z nich. Důchodová reforma Zavedení druhého pilíře důchodového systému má zajistit lepší zabezpečení ve stáří (z více zdrojů). Mimo jiné umožní uzavírat nové celoživotní důchodové spoření. Lidé se budou moci sami rozhodnout, zda do systému vstoupí - smlouvu o důchodovém spoření bude moci uzavřít každá osoba, která je starší 18-ti let, a která dosud nepobírá starobní důchod (dosud tedy nevyužívá I. pilíře důchodového systému). Osoby starší 35-ti let mohou do II. pilíře vstoupit do 30. června 2013, osoby mladší pak do konce kalendářního roku, kdy dosáhnou věku 35-ti let. Každému, kdo se rozhodne spořit ve II. pilíři, se sníží pojistné na důchodové pojištění, které dnes platí do I. pilíře o 3 % (z 28 % na 25 %). Tuto částku, k níž si člověk přidá další 2 % ze svých příjmů, si bude spořit na individuální účet u penzijní společnosti. Klient si bude moci zvolit jeden ze tří způsobů výplaty: doživotní starobní důchod, doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu tří let, anebo starobní důchod na 20 let. Výše vypláceného důchodu bude záviset na tom, jaký druh penze si lidé zvolí, kolik si celkem naspoří a případně i na tom, kolik jim bude let. Od 1. ledna 2013 došlo také ke změně III. důchodového pilíře. V souvislosti s tím došlo ke změně penzijního připojištění se státním příspěvkem na doplňkové penzijní spoření, došlo také ke změně pravidel při výplatě dávek a byly zavedeny tzv. předdůchody. Důchody Na začátku roku došlo ke zvýšení starobních důchodů (včetně předčasných), invalidních důchodů (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně) a pozůstalostních důchodů (vdovských, vdoveckých a sirotčích). Základní výměra důchodu (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýšila o 60 Kč z Kč na Kč. Procentní výměra důchodu, která je individuální a odvíjí se od získaných dob důchodového pojištění a příjmů, vzrostla o 0,9 %. Zvýšení provedla Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, nebyla potřeba o něj žádat. skarta Nová skarta bude přátelštější k lidem platební funkce skarty je dobrovolná, skarta plní identifikační funkci, není nutné podepisovat žádný dokument o zřízení účtu k skartě ani přebírání PIN. Za doručení dávek prostřednictvím poštovní poukázky budou klienti platit regulovanou cenu. Lidé, kteří pobírají dávky hmotné nouze, nemusí za poštovní poukázku platit vůbec. 7

8 Sociálně-právní ochrana dětí Nový zákon podpoří výchovu dětí v přirozeném prostředí, případně v náhradním rodinném prostředí a omezí jejich umísťování do ústavů. Zdravotně postižení a sociální služby Nově je možné pobírat současně rodičovský příspěvek a příspěvek na péči. Příspěvek na mobilitu budou dostávat (v případech hodných zvláštního zřetele) i lidé, kteří využívají pobytové sociální služby. Rovněž se o Kč zvýší příspěvek na péči pro nezaopatřené dítě ve věku 4 až 7 let, kterému tato dávka náleží ve stupni III. nebo IV. Více informací u Mgr. Jany Vaverkové, , Novinky v oblasti zaměstnávání v roce 2013 Podpora v nezaměstnanosti 2013 Uchazeči o zaměstnání mají nárok na podporu v nezaměstnanosti. Cílem je dočasné zmírnění výpadku příjmů. Přesné podmínky stanoví zákon o zaměstnanosti. Lidé do 50 let věku mohou dostávat podporu po dobu pěti měsíců, lidé od 50 do 55 let ji mohou pobírat osm měsíců a lidé nad 55 let až jedenáct měsíců. Jde o takzvanou podpůrčí dobu. První dva měsíce dostanou nezaměstnaní 65 % průměrného čistého měsíčního výdělku z předchozího zaměstnání. Za měsíc mohou dostat maximálně 0,58 násobek průměrné mzdy v České republice, tedy zhruba korun pro rok Další dva měsíce klesne podpora na 50 % dřívějšího výdělku a zbytek podpůrčí doby pak uchazeč dostane jen 45 %. Při rekvalifikaci se podpora zvyšuje na 60 % dřívějšího výdělku, pro rok 2013 je maximem zhruba korun měsíčně (0,65násobek průměrné mzdy v České republice). Po skončení podpůrčí doby (pět, osm nebo jedenáct měsíců) už nezaměstnaný získá jen sociální dávku ve výši životního minima, tedy necelých 3200 korun. Nevykazuje-li požadovanou aktivitu, dostane jen existenční minimum, tedy 2200 korun. Nárok na podporu v nezaměstnanosti má občan s bydlištěm na území ČR, který v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získal alespoň 12 měsíců důchodového pojištění. Potřebnou dobu pojištění je možné získat i prostřednictvím takzvaných náhradních dob, což je třeba doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, péče o dítě do čtyř let, doba výkonu veřejné služby či dlouhodobé dobrovolnické služby. Změny v podpoře v nezaměstnanosti od roku 2012 Pokud Úřad práce ČR zprostředkuje člověku vhodné zaměstnání, ale on jej ukončí bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, bude moci být evidován na ÚP ČR až po uplynutí šesti měsíců ode dne vzniku tohoto zaměstnání. Stejně tak bude moci být evidován na ÚP ČR až po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku tohoto zaměstnání zaměstnanec, jemuž Úřad práce zprostředkuje vhodné zaměstnání, ale zaměstnavatel s ním ukončí pracovní poměr z důvodu hrubého porušení pracovních povinností. Více informací u Mgr. Jindřicha Čápa, , Zdroj: MPSV, Helpnet 8

9 Informace pro uživatele Nadějné vyhlídky úspěšně skončily V březnu 2013 jsme ukončili náš dvouletý projekt Nadějné vyhlídky podpora zaměstnatelnosti zrakově handicapovaných v Moravskoslezském kraji. Níže Vám přinášíme shrnutí projektu z uplynulých dvou let jeho trvání. Ještě před tím Vám ale přiblížíme průběh projektu v prvních třech měsících roku 2013, kdy jsme dokončovali počítačové rekvalifikační kurzy pro začátečníky a pokročilé uživatele, vč. závěrečných zkoušek. Těchto kurzů se zúčastnilo celkem 17 účastníků 2. běhu projektu, úspěšně je absolvovalo 14 z nich. Projekt Nadějné vyhlídky jsme oficiálně ukončili dne s těmito výsledky: - projektu se zúčastnilo celkem 50 účastníků se zrakovým postižením, ve věku od 18 do 65 let, kteří byli uchazeči nebo zájemci o práci, - v průběhu projektu jsme uskutečnili dva běhy 1. běhu se zúčastnilo 21 účastníků, 2. běhu 29 účastníků, - všichni účastníci projektu prošli bilanční a pracovní diagnostikou, - součástí projektu byly povinné motivační moduly k hledání zaměstnání a zvládání stresových situací, kterých se zúčastnilo celkem 47 účastníků projektu, - 8 účastníků projektu absolvovalo kurz 10-ti prstové hmatové metody psaní na PC, - 12 účastníků projektu absolvovalo modul týmové spolupráce a komunikace, - 32 účastníků projektu prošlo rekvalifikačními PC kurzy a 27 z nich tyto kurzy také úspěšně ukončilo závěrečnou zkouškou a získáním osvědčení, - v rámci projektu jsme vytvořili nové pracovní místo Asistent poradce pro zaměstnávání zdravotně postižených které jsme obsadili účastníkem z prvního běhu projektu, - prostřednictvím projektu si našlo zaměstnání 10 zrakově handicapovaných účastníků projektu. Velké poděkování patří všem účastníkům projektu a také všem pracovníkům organizace KAFIRA, kteří se na realizaci projektu podíleli a velkou měrou tak přispěli ke zdárné realizaci celého projektu. Projekt Nadějné vyhlídky byl realizován za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Foto na této straně: KAFIRA o. s. 9

10 Představujeme Vám V následující rubrice seznamujeme čtenáře s tím, co obnáší práce jednotlivých pracovníků naší organizace. V dnešním díle svou pracovní pozici představí asistentka lektora vzdělávacích aktivit na středisku v Ostravě a asistentka sociální pracovnice v jedné osobě, paní Ružena Šodková. Práce asistenta lektora vzdělávacích aktivit v občanském sdružení KAFIRA Jmenuji se Ružena Šodková a ve sdružení KAFIRA pracuji jako asistentka lektora vzdělávacích aktivit od roku Část svého pracovního úvazku také věnuji od roku 2012 práci asistentky sociální pracovnice. V článku se pokusím přiblížit čtenářům svou práci v této organizaci. Uživatelé, se kterými pracuji, jsou osoby se zrakovým handicapem v rozmezí od slabozrakosti, přes zbytky zraku až po úplnou nevidomost. Pracuji převážně s lidmi ve středním věku, výjimkou však nejsou i lidé mladí či ve věku důchodovém. Ve své práci se setkávám s lidmi, kteří jsou zrakově postižení od narození nebo přišli o zrak vlivem nemoci či úrazu v pozdějším věku a s touto situací se teprve vyrovnávají. Mnozí z lidí, kteří ztratí zrak později, mají velký problém naučit se žít jinak, než byli zvyklí. Nemohou se vyrovnat se situací, ve které se nevratně ocitli a naučit se žít pomaleji než dříve. A do jejich života pak nutně vstoupí různé kompenzační pomůcky, které jim život usnadní. Všichni tito lidé bez rozdílu, však potřebují pomoc naučit se s těmito pomůckami pracovat. Potřebují získávat informace, komunikovat s okolním světem a naučit se samostatně zpracovávat různé písemnosti. Mají rovněž potřebu naučit se pracovat i s jinými pomůckami, které jim ulehčí např. orientaci v terénu, práci v domácnosti, sebeobsluhu a pomohou jim v různých životních situacích. A právě v této oblasti se jim snažím pomáhat. Mou snahou je naučit zrakově postižené pracovat s náročnou kompenzační pomůckou na bázi počítače (speciálně softwarově vybavený počítač, který umožňuje mnohonásobné zvětšení textu nebo je založen na hlasovém výstupu) a s jinými pomůckami, které jim pomohou žít relativně stejně jako dříve. Při práci s každým člověkem je pro mne velice důležité nejprve zjistit veškeré jeho požadavky a přání a společně s ním pak pracovat na odstranění všech bariér, které mu způsobují problémy a ztěžují život. Protože sama od narození trpím těžkou zrakovou vadou, mám při této práci jakousi výhodu. Sama totiž velmi dobře vím, co život se zrakovým postižením obnáší. Dovedu poměrně rychle odhadnout potřeby každého jednotlivce a podle toho mu pak doporučit vhodnou pomůcku. Každý člověk je pro mne jedinečnou osobností se speciálními potřebami a podle toho k němu přistupuji a věnuji se mu. Při nácviku práce s počítačem přizpůsobuji výuku potřebám jednotlivého člověka, tzv. ušiji mu ji na míru. V průběhu se snažím najít i různé finty", které mu práci s PC usnadní. Při výběru vhodné kompenzační pomůcky např. do domácnosti, zkouším a vybírám s uživatelem tak dlouho, až najdeme tu nejvhodnější. V této oblasti hodně vycházím ze svých dlouholetých osobních 10

11 zkušeností. Pokud řešení ve formě kompenzační pomůcky neexistuje, snažím se s člověkem najít způsob jak situaci vyřešit a pomoci mu jiným způsobem. Mým životním krédem vždy bylo ode mne (z mého pracoviště ) musí každý člověk odcházet s úsměvem" toho se držím a o to se snažím. Má snaha pomáhat lidem se stejným či podobným životním osudem mne nesmírně obohacuje. Ač je tato práce psychicky velmi náročná, vidím v ní velký smysl a velmi mne uspokojuje. Není pro mne větší odměny, než to, když se mi podaří pomoci člověku opět se úspěšně zapojit do života a věnovat se všemu tak, jako dříve. Ružena Šodková Asistentka lektora vzdělávacích aktivit KAFIRA o. s. Anglické okénko V dnešním čísle anglického okénka si lektor Bc. Lukáš Varga připravil pro čtenáře článek, který se věnuje stravování a návštěvě restaurace. Dnešní část anglického okénka jsem se rozhodl věnovat praktickému využití jazyka v oblasti stravování a návštěvy restaurací, či jiných stravovacích zařízení. Každý z nás určitě alespoň jednou v životě navštívil v zahraničí restauraci, nebo alespoň bufet, či bistro. Proto je dobré umět i v takových situacích reagovat a dokázat vyjádřit své chutě a taky názory číšníkovi, nebo číšnici. V podobných případech člověk nutně nemusí umět slovíčka z oblasti stravování jako takových a umět pojmenovat jednotlivá jídla. Je však dobré se seznámit alespoň se základními frázemi, které by se mohly hodit, a které by vám následně mohly výrazně ulehčit možnost objednat si dobré a kvalitní jídlo a přitom nemuset ovládat nespočetní slovní zásobu. Ve své podstatě je slovní zásoba z oblasti stravování velice obšírná, a proto zde záměrně uvádím jenom ta spojení, které vám mohou rozhovor výrazně ulehčit. Z toho důvodu jsem vytvořil modelovou situaci, na které si můžeme ukázat, jak snadné může objednání si jídla být. Dialog bude probíhat mezi číšníkem, kterého jsem označil písmenem W (v angličtině waiter) a potencionálním zákazníkem, kterého jsem označil písmenem C (v angličtině customer zákazník): W: Good morning Sir, have you already chosen from our menu? C: Good morning, not yet. I am not quite sure what to order. Could you recommend me something? W: Of course, Sir. We have great grilled salmon with baked potatoes and fresh vegetables. We also have great steaks. C: The salmon sounds great, I will have it. W: Yes, Sir. Anything to drink? C: Yes, mineral water, please. W: Anything else, Sir? C: No, I think it is all. W: All right, Sir. I will be right back. C: Thank you. 11

12 W: Dobré dopoledne pane, už jste si vybral z našeho jídelního lístku? C: Dobré dopoledne. Ještě ne. Nejsem si moc jistý, co si dám. Mohli byste mi něco doporučit? W: Jistě pane. Máme skvělého grilovaného lososa s americkými brambory a čerstvou zeleninou a taky máme výborné steaky. C: Ten losos zní skvěle, dám si ho. W: V pořádku pane. Dáte si něco k pití? C: Ano, minerálku prosím. W: Bude to všechno pane? C: Ano, myslím, že to je všechno. W: V pořádku, pane. Hned Vám to přinesu. C: Děkuji. Na této modelové situaci jsme si jasně ukázali, že člověk nemusí umět složitou slovní zásobu, ale stačí umět požádat číšníka, aby mu doporučil něco z jídelníčku a případně něco navíc. Samozřejmě je dobré ovládat alespoň některá slovíčka z této oblasti. Bez znalosti jakýchkoliv výrazů by objednání jídla byl asi problém. V opačném případě je dobré mít s sebou někoho, kdo by případně některá slovíčka ovládal a uměl by se taky zapojit. Důležité je nebát se a komunikovat, klidně i rukama a nohama, ale komunikovat. Přeji hodně úspěchů... Bc. Lukáš Varga SLOVNÍČEK Anything else? Ještě něco? Anything to drink? Něco k pití? Baked potatoes americké brambory (pečené brambory) Could you recommend me something? Mohl byste mi něco doporučit? Customer zákazník Fresh vegetables čerstvá zelenina Grilled salmon grilovaný losos Choose vybrat si, zvolit si Mineral water minerálka Order objednat si (něco), objednávka Recommend doporučit (něco) Steak stejk Waiter číšník Zdroj: 12

13 Rady, tipy, zajímavosti Recept měsíce Po dlouhé zimě jsme si pro Vás připravili něco ostřejšího na odstartování jarní sezóny a to pikantní cookies s úlomky čokolády. Pikantní cookies s úlomky čokolády - 2 hrnky hladké mouky (300 g) - 1 lžička prášku do pečiva - ½ lžičky nahrubo nadrcených červených - papriček nebo mleté chilli papriky - 1/8 lžičky soli - ½ hrnku rozinek (60 g) - 2 lžíce kávového likéru g nahrubo nasekané hořké čokolády - ¼ hrnku másla (60 g) - 2 velká vejce - ¾ hrnku cukru krystal (150 g) - 2 lžičky vanilkové esence - 1 hrnek úlomků hořké čokolády (180 g) Foto: Archiv J. Vaverkové Poleva - 90 g bílé čokolády - ½ lžíce nahrubo nadrcených červených papriček nebo mleté chilli papriky Postup: V míse smícháme mouku, prášek do pečiva, paprikovou drť a sůl. Mezitím na malém ohni prohřejeme rozinky a kávový likér. Máslo a čokoládu rozpustíme v nádobě s dvojitým dnem, poté necháme vychladnout. Ve velké míse šleháme ručním mixérem vejce a cukr doběla, až získá krémovou konzistenci (cca 5 min.). Vešleháme čokoládu a vanilkovou esenci. Poté přidáme suché přísady, pak rozinkovou směs a nakonec úlomky čokolády. Pomocí lžíce pokládáme kousky těsta na plech ve vzdálenosti 2,5 cm od sebe. Pečeme min. při teplotě 180 C, dokud cookies lehce nenabudou. Necháme vychladnout, poté pokapeme polevou a necháme 30 minut tuhnout. Příprava polevy: Zvolna rozpustíme bílou čokoládu a paprikovou drť v nádobě s dvojitým dnem. Dobrou chuť! 13

14 Poděkování Při poskytování sociálních služeb nás v roce 2013 podporují níže uvedené organizace a instituce. Touto cestou bychom jim chtěli poděkovat za jejich vstřícnost a finanční podporu. Děkujeme Evropskému sociálnímu fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR za finanční podporu projektu Nadějné vyhlídky podpora zaměstnatelnosti zrakově handicapovaných v Moravskoslezském kraji. Děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za finanční podporu při poskytování služby Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitace. Děkujeme Statutárnímu městu Opava za finanční podporu při poskytování služby Odborné sociální poradenství a služby Sociální rehabilitace. Děkujeme Statutárnímu městu Ostrava za finanční podporu projektu "Podpora zaměstnanosti nevidomých a osob se zrakovým postižením z Ostravy a okolí. Děkujeme Statutárnímu městu Frýdek-Místek za finanční podporu v projektech Odborné sociální poradenství pro občany se zrakovým postižením z Frýdku-Místku a okolí a Sociální rehabilitace pro občany se zrakovým postižením z Frýdku-Místku a okolí. Statutárnímu městu Frýdek-Místek rovněž děkujeme za výtěžek sbírky Vánoční strom, který naší organizaci věnovalo. Děkujeme Městu Nový Jičín za finanční podporu služby Odborné sociální poradenství a služby Sociální rehabilitace. Děkujeme společnosti TEVA Pharmaceuticals CR, s. r. o. za finanční dar. Děkujeme také všem soukromým sponzorům a dárcům. DĚKUJEME! CHCETE NÁS FINANČNĚ PODPOŘIT TAKÉ VY? Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: /0100 Darovací smlouva ke stažení na 14

SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ PORADENSTVÍ I ZAMĚSTNÁVÁNÍ PC KURZY I JAZYKY I AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ PORADENSTVÍ I ZAMĚSTNÁVÁNÍ PC KURZY I JAZYKY I AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ PORADENSTVÍ I ZAMĚSTNÁVÁNÍ PC KURZY I JAZYKY I AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI OKNO DO KAFIRY Leden - březen 2012 Čtvrtletník, č. 1/2012 Jedna malá můra s něžnou duší se zamilovala do jedné hvězdy.

Více

OKNO DO KAFIRY. Duben červen 2012 Čtvrtletník, č. 2/2012. Letem světem Oknem do KAFIRY

OKNO DO KAFIRY. Duben červen 2012 Čtvrtletník, č. 2/2012. Letem světem Oknem do KAFIRY SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ PORADENSTVÍ I ZAMĚSTNÁVÁNÍ PC KURZY I JAZYKY I AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI OKNO DO KAFIRY Duben červen 2012 Čtvrtletník, č. 2/2012 Letem světem Oknem do KAFIRY Co se událo.str. 2 Co chystáme...

Více

OKNO DO KAFIRY. Červenec prosinec 2012 Čtvrtletník, č. 3-4/2012 (mimořádné dvojčíslo) Letem světem Oknem do KAFIRY

OKNO DO KAFIRY. Červenec prosinec 2012 Čtvrtletník, č. 3-4/2012 (mimořádné dvojčíslo) Letem světem Oknem do KAFIRY SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ PORADENSTVÍ I ZAMĚSTNÁVÁNÍ PC KURZY I JAZYKY I AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI OKNO DO KAFIRY Červenec prosinec 2012 Čtvrtletník, č. 3-4/2012 (mimořádné dvojčíslo) Letem světem Oknem do KAFIRY

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Shodli se, že:

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Shodli se, že: Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, na lepší časy. S-karta bude podle nich přátelštější, nabídne více služeb zdarma a umožní čerpat dávky složenkou. Oznámili to předseda vlády Petr Nečas a ministryně Ludmila

Více

Senát potvrdil zrušení skaret. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.

Senát potvrdil zrušení skaret. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, potřetí v tomto roce Vám přinášíme aktuality o činnosti na našich detašovaných pracovištích a pozvánky na připravované akce. Jako vždy v tomto čtvrtletníku naleznete také

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program Nabídka projektových aktivit Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program poprvé v tomto roce vám přinášíme aktuality z činnosti na našich detašovaných pracovištích a mnoho novinek ze sociálně

Více

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dovolte mi, abych Vám stále ještě na začátku nového roku popřála hodně zdraví a k němu samozřejmě i patřičný díl osobní pohody a pracovních úspěchů. Poprvé v tomto roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Obsah Úvodem 3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PROFIL SPOLEČNOSTI.4 II. III. ZPRÁVA O ČINNOSTI.7 FINANČNÍ ZPRÁVA...23 Pracoviště Praha Pracoviště Kolín Pracoviště

Více

Otročiněves. Zpravodaj obce. Číslo 1 ročník 3 zdarma. strana 1

Otročiněves. Zpravodaj obce. Číslo 1 ročník 3 zdarma. strana 1 otrocineves@iol.cz Zpravodaj obce Otročiněves Číslo 1 ročník 3 zdarma l Živý Betlém je každoročním vyvrcholením společenského života v Otročiněvsi. Od svítících dýní po světlo betlémské Kdysi bývalo zvykem

Více

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 4 11. 4. 2013 DOTACE Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA K VĚCI PENZE Dětská skupina aneb do práce i s dětmi Nároky na posudkové

Více

Handicap není překážkou uplatnění na trhu práce

Handicap není překážkou uplatnění na trhu práce Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 2 12. 2. 2013 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA EU OSVČ a důchodové a nemocenské pojištění v roce 2013 Handicap není

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme tu, abychom pomáhali nevidomým. MOTTO: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná; jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednají sami za sebe. Zásady našeho počínání

Více

Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 1/2012 Vážení čtenáři, máte před sebou první Metodické listy roku 2012. Do nového roku jsme jim nadělili novou podobu a doufáme, že se

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Liptovská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešovice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.opava@centrum.cz Změny v sociálním zabezpečení

Více

Nová výplata dávek přes skartu. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Přechod na nový systém. Způsob čerpání dávek. Pokračování na straně 9.

Nová výplata dávek přes skartu. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Přechod na nový systém. Způsob čerpání dávek. Pokračování na straně 9. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, opět Vám přinášíme aktuality o činnosti na našich detašovaných pracovištích a pozvánky na akce konané ve třetím čtvrtletí roku 2012. Jako vždy v tomto čtvrtletníku naleznete

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Osobám zdravotním postižením jsou zdarma distribuovány Euroklíče a ve veřejně přístupných budovách jsou zdarma osazovány Eurozámky. Zmíněné prostory jsou uzamčeny a opatřeny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006

Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 3 číslo 3 10. 3. 2006 Náklad ověřen auditorskou firmou Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz PORADNA Linka právní

Více

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz

2010 XIX. ROÈNÍK. www.ligavozic.cz www.ligavozic.cz 1 2010 XIX. ROÈNÍK Výherkyně čtenářské soutěže Vozíčkáře 2009 pojede do Františkových Lázní Cestování bez bariér má na železnici zelenou Něco tvořit je jedinečné Časopis vychází s podporou

Více

služby, aby se vyvarovali podvodných poskytovatelů. Novela zákona o sociálních službách

služby, aby se vyvarovali podvodných poskytovatelů. Novela zákona o sociálních službách Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 12 číslo 4 13. 4. 2015 SENIOŘI Příprava na stárnutí populace v České republice se ještě zintenzivní HANDICAP Úřad práce ČR začal vydávat nové

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka

Úvodní slovo. S díky Vladimíra Bohalová, ředitelka Výroční Zpráva 2010 Obsah Obsah 2 Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Poslání a cíle 5 4. Historie 6 5. Přehled zaměstnanců k 31.12.2010 7 6. Informace o změnách 8 7. Přehled činností a jejich zhodnocení

Více

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska

Oblastní charita Uherský Brod. Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Svatá Zdislava z Lemberka. Caritas - milosrdná láska Oblastní charita Uherský Brod Váš poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Svatá Zdislava z Lemberka Caritas - milosrdná láska Na úvodní straně: Svatá Zdislava z Lemberka (asi 1220 1252) byla

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR

Společnosti C-M-T. Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Společnosti C-M-T 38 zima 2011 Bulletin je vydáván za finanční podpory Úřadu vlády ČR Víkendové setkání v Mikulově. 1 Milí přátelé, zdravím Vás v předvánočním adventním čase a doufám, že i v této hektické

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

OKNO DO KAFIRY. č.1/2014. Okno do KAFIRY. Vážení přátelé,

OKNO DO KAFIRY. č.1/2014. Okno do KAFIRY. Vážení přátelé, SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ I SOCIÁLNÍ REHABILITACE I ZAMĚSTNÁVÁNÍ OKNO DO KAFIRY č.1/2014 Vážení přátelé, opět jsme pro Vás připravili zajímavosti ze zákulisí naší organizace. Rok 2014 s sebou přináší novinky

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 KAFIRA o.s. OBSAH Úvodní slovo ředitele 2 Základní údaje o organizaci 4 Poslání organizace 5 Cíle organizace 5 Komu jsou služby určeny 5 Poskytované služby 6 Zásady poskytování služeb

Více