Co se událo KAFIRA A ROK 2012 V ČÍSLECH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co se událo KAFIRA A ROK 2012 V ČÍSLECH"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ PORADENSTVÍ I ZAMĚSTNÁVÁNÍ PC KURZY I JAZYKY I AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI OKNO DO KAFIRY Leden březen 2013 Čtvrtletník, č. 1/2013 Letem světem Oknem do KAFIRY Co se událo.str. 2 Co chystáme str. 6 Informace pro uživatele...str. 7 Představujeme Vám.str. 10 Rady, tipy, Foto: Archiv J. Vaverkové MRTVÝ NEBO ŽIVÝ? Byl teplý letní den, když se před slavným vědcem objevil jeho vnouček. Ruce měl schované za zády a skrýval v nich ptáčka, kterého chytil v zahradě ve velké ptačí kleci. Z očí chlapce vyzařovala zlomyslná dychtivost, když se ptal dědečka: Je kanárek, kterého držím v rukou mrtvý, nebo živý? Mrtvý," odpověděl moudře dědeček. Chlapec rozevřel dlaně a se smíchem pustil ptáčka, který okamžitě uletěl. Zmýlil ses, posmíval se kluk. Kdyby byl dědeček řekl živý, chlapec by sevřel ruku a ptáčka by udusil. Dědeček se podíval na svého vnuka a dodal: Jak vidíš, odpověď byla ve tvých rukou! Smrt a věčný život jsou v našich rukách. I ta nejmenší a nejjednodušší rozhodnutí, která dnes uděláš, určují tvůj věčný osud. Bruno Ferrero: Příběhy pro potěchu duše zajímavosti. str. 13 Poděkování str. 14 Kontakty..str. 15 IČO Horní náměstí 132/ Opava Tel./fax:

2 Co se událo KAFIRA A ROK 2012 V ČÍSLECH I když máte v rukou první číslo Okna do KAFIRY roku 2013, dovolte nám ohlédnout se ještě zpátky do roku 2012 a přiblížit Vám v pár číslech, jak se nám vedlo v naší práci s uživateli se zrakovým handicapem v průběhu loňského roku. V roce 2012 jsme našim uživatelům poskytovali dvě registrované sociální služby Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitaci. Služba Odborné sociální poradenství (dále jen OSP) byla v roce 2012 poskytnuta celkem 62 uživatelům 29 mužům a 33 ženám věková struktura uživatelů služby byla následující: 6 % (15 26 let), 55 % (27 65 let), 39 % (nad 66 let). V rámci služby OSP bylo poskytnuto celkem 245 kontaktů a 372 intervencí. Pro 32 uživatelů služby bylo vystaveno celkem 37 doporučení na pořízení vhodné kompenzační pomůcky pro úřady. Naše bezplatné půjčovny kompenzačních pomůcek, které provozujeme na všech čtyřech střediscích organizace, využilo v průběhu loňského roku celkem 46 uživatelů. V rámci služby OSP jsem v dubnu 2012 zavedli dvě nové aktivity dluhové poradenství a psychologickou pomoc. Službu Sociální rehabilitace (dále jen SR) jsme poskytli celkem 86 uživatelům 41 mužům a 45 ženám věková struktura uživatelů: 7% (15 26 let), 80 % (27 65 let), 13 % (nad 66 let). V rámci služby SR jsme v roce 2012 poskytli našim uživatelům 782 kontaktů a 6534 intervencí (jedna intervence = jednání v délce 30 minut a více), bylo realizováno 48 individuálních a 6 skupinových vzdělávacích aktivit z oblasti počítačových dovedností a anglického jazyka, kterých se zúčastnilo celkem 63 uživatelů služby. K výše uvedeným vzdělávacím aktivitám jsme vydali celkem 45 osvědčení o absolvování. V roce 2012 jsme rovněž pokračovali v realizaci projektu Nadějné vyhlídky (viz str. 9), pro uživatele našich služeb jsme uskutečnili přibližně 20 aktivizačních činností a organizaci KAFIRA reprezentovali v rámci celé ČR. O všech našich aktivitách v roce 2012 se dozvíte více v naší Výroční zprávě 2012, která vyjde do konce června Tímto děkujeme všem našim uživatelům za jejich důvěru a spolupráci při využívání našich služeb. Zároveň patří velký dík všem pracovníkům KAFIRY, kteří v roce 2012 poskytovali služby našim uživatelům, nebo se zasloužili o fungování našich služeb a celé organizace. Mgr. Lenka Svobodová Manažerka organizace 2

3 Co se událo DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ NÁS V ROCE 2012 PODPOŘILI Rádi bychom poděkovali všem poskytovatelům dotací a grantů, soukromým sponzorům i jednotlivcům, kteří v roce 2012 podpořili činnosti a služby organizace KAFIRA. Bez nich bychom naši práci pro zrakově handicapované uživatele jen stěží poskytovali v takové míře a kvalitě jako doposud. Děkujeme. Níže uvádíme jednotlivé poskytovatele a jimi podpořené projekty: Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo projekty na služby Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitace. Statutární město Frýdek-Místek podpořilo projekt Odborné sociální poradenství pro občany se zrakovým postižením z Frýdku-Místku a okolí, projekt Sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením z Frýdku-Místku a okolí a projekt na realizaci aktivizačních činností v rámci služby Sociální rehabilitace s názvem Společensko aktivizační činnosti pro osoby se zrakovým postižením z Frýdku-Místku a okolí. Statutární město Frýdek- Místek zároveň KAFIŘE věnovalo výtěžek ze sbírky Vánoční strom Statutární město Opava podpořilo projekty na služby Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitace. Statutární město Ostrava podpořilo projekt zaměřující se na zaměstnávání zrakově handicapovaných občanů Ostravy s názvem Podpora zaměstnanosti nevidomých a osob se zrakovým postižením z Ostravy a okolí. Město Nový Jičín podpořilo projekty na služby Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitace. Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR podpořil projekt Nadějné vyhlídky podpora zaměstnatelnosti zrakově handicapovaných v Moravskoslezském kraji. Nadace Charty 77 Konto Bariéry podpořila projekt na podporu zaměstnávání zdravotně handicapovaných pracovníků organizace KAFIRA s názvem Své zkušenosti můžeme předávat dále a projekt na realizaci výuky anglického jazyka na střediscích ve Frýdku- Místku a Novém Jičíně s názvem Vzděláváním k zaměstnání. V rámci programu TechSoup jsme obdrželi čtyři repasované počítače pro nácvik práce s PC našich uživatelů Počítače pro vzdělávání osob se zrakovým postižením. Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové podpořil KAFIRU v rámci projektu Solidarita, díky kterému jsme mohli zakoupit kompenzační pomůcku kamerovou zvětšovací lupu v přenosné verzi do našich bezplatných půjčoven. Mezi soukromé dárce, kteří nás v roce 2012 podpořili patří Kuchyňské studio Válek&Kačena z Opavy, které poskytlo finanční prostředky na podporu vzdělávání našich zrakově handicapovaných uživatelů. Ostatní soukromí dárci si nepřáli být zveřejněni. Tímto všem našim dárcům a poskytovatelům dotací ještě jednou děkujeme. Mgr. Lenka Svobodová Manažerka organizace 3

4 Co se událo Spolupráce s OPTYSEM Opava Jak už jsme Vás v minulých číslech našeho zpravodaje informovali, v loňském roce jsme navázali intenzivnější spolupráci s výtvarným centrem OPTYS v Opavě. Letošní rok v navázané spolupráci pokračujeme, a proto jsme využili pozvání prezentovat naše služby na Dni otevřených dveří pro učitele v papírnictví OPTYS na Masarykově třídě v Opavě dne Akce, která se konala po celý den od 9:00 do 17:00, byla zaměřena především na prezentaci nových výtvarných potřeb, výrobků a technik, se kterými se mohli návštěvníci akce seznámit u jednotlivých stolečků. U toho našeho jsme návštěvníky překvapili s různými typy kompenzačních pomůcek pro osoby se zrakovým postižením. Kromě praktického vyzkoušení kompenzačních pomůcek a předání informací o naší organizaci jsme učitelům ZŠ nabídli možnost uspořádat pro jejich školu seminář na téma Pohled do jiného světa. Cílem tohoto semináře je seznámit žáky s tím, jak přistupovat k lidem se zrakovým postižením, jak s nimi komunikovat, jaké kompenzační pomůcky používají. Semináře pro základní a střední školy realizujeme zdarma. Kromě poskytování služeb lidem se zrakovým postižením se KAFIRA o. s. snaží také o osvětu široké veřejnosti v této oblasti. Mgr. Jana Vaverková Sociální a administrativní pracovnice Velikonoční setkání na střediscích KAFIRA o. s. Už tradičně se týden před Velikonocemi sešli uživatelé KAFIRY na svých střediscích, aby při příležitosti svátků jara probrali, co se od začátku roku událo nového, a vyzkoušeli si zajímavé rukodělné aktivity. Setkání ve Frýdku- Místku a Novém Jičíně proběhlo ve středu 27. března, ve městech Ostrava a Opava o den dříve, v úterý 26. března Na opavském středisku jsme se sešli v hojném počtu, uživatelé neváhali a přivedli i kamarády a rodinné příslušníky. Kdo měl chuť a zájem, mohl si vyzkoušet zajímavou techniku barvení velikonočních vajíček, nebo si vyrobit tematickou ozdobu. Rozproudil se živý hovor o velikonočních svátcích, účastníci setkání probrali vše od výzdoby svých domovů, přes sváteční menu až po rodinné velikonoční tradice. Mnozí si tipli, jaké počasí bude na velikonoční pondělí. A také jsme si pochutnali na výborné domácí bábovce. Atmosféra byla tak příjemná, že jsme se rozešli až více než hodinu po plánované době ukončení. Doufám, že se všem setkání líbilo tak, jako mě, a těším se na brzké shledání s Vámi na některé z dalších akcí. Bc. Eva Hrnčířová Vedoucí střediska Opava/lektorka vzdělávacích aktivit 4

5 Co se událo TEVA pro KAFIRU Děkujeme společnosti TEVA Pharmaceuticals CR s. r. o. za poskytnutí finančního daru ve výši ,- Kč našemu občanskému sdružení KAFIRA na začátku roku Dar použijeme na zakoupení kompenzačních pomůcek do naší bezplatné půjčovny, nebo na realizaci aktivit pro naše zrakově handicapované uživatele. O konkrétním využití daru Vás budeme informovat. Děkujeme. Vánoční strom 2012 V prosinci 2012 se jako každý rok uskutečnila ve Frýdku-Místku sbírka Vánoční strom. Občané a návštěvníci města do této sbírky v průběhu prosince přispěli celkem ,- Kč. Statutární město Frýdek-Místek ještě před začátkem sbírky vybralo naše občanské sdružení jako organizaci, které bude výtěžek se sbírky věnován. Za vybrané peníze KAFIRA pořídila kompenzační pomůcku čtecí zařízení pro nevidomé, která bude umístěna na středisku KAFIRY ve Frýdku-Místku, a se kterou se budou učit pracovat naši zrakově handicapovaní uživatelé. Tato kompenzační pomůcka je osobní počítač speciálně upravený pro potřeby osob nevidomých a těžce slabozrakých. Takto upravený PC má hlasový výstup, zvětšovací software a skenovací program. Díky takto vybavenému PC dokáže zrakově handicapovaný člověk samostatně vyhledávat potřebné informace z internetu, zpracovávat a uchovávat tyto informace, vyřizovat písemnou korespondenci, vyhledávat si spoje autobusů, vyplňovat a zasílat různé žádosti na úřady, s pomocí skeneru dokáže číst knihy, časopisy, nebo jiné dokumenty. Všechny tyto činnosti zrakově handicapovaným umožňují začlenění do společnosti a umožňují jim zůstat v jejich přirozeném prostředí co nejdéle. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem občanům a návštěvníkům města, kteří do sbírky přispěli a také Statutárnímu městu Frýdek-Místek, které naší organizaci výtěžek se sbírky Vánoční strom 2012 věnovalo. Velký dík patří rovněž našim uživatelům paní Ivaně Polochové s dcerou Karolínou a Marku Smažákovi s kamarádkou Silvou Pastorovou, kteří nám pomáhali při výběru finančních prostředků pro účely sbírky v průběhu adventních víkendů. Děkujeme. Mgr. Lenka Svobodová Manažerka organizace 5

6 Co chystáme KALENDÁŘ AKCÍ v 1. polovině roku 2013 Tak jako každý rok se KAFIRA v roce 2013 zúčastní celé řady akcí. Od dubna do června se zúčastníme Dnů sociálních služeb ve městě Kopřivnice (18. 4.), ve Vítkově (květen-červen 2013), Frenštátě pod Radhoštěm (červen 2013), v Novém Jičíně (červen 2013), v Opavě (12. 6.) a v Ostravě (20. 6.). Na měsíc duben jsme také přijali pozvání účasti na Výstavě kompenzačních pomůcek a hraček pro osoby se zdravotním postižením v Novém Jičíně a nově se budeme účastnit také 1. výstavy kompenzačních pomůcek v Opavě (23. 4.). Dne budeme Foto: KAFIRA prezentovat naše služby na NGO Marketu v Praze (Veletrh neziskových organizací z ČR i ze zahraničí). Kromě uvedených akcí se mohou naši uživatelé těšit na Setkání uživatelů, které proběhne v měsíci červnu a na aktivizační činnosti pořádané naší organizací. Více o uvedených akcích se dočtete níže a rovněž i v dalším díle našeho zpravodaje. Aktivizační činnosti pro uživatele KAFIRA o. s. květen srpen 2013 Aktivizační činnosti, které plánujeme pro měsíce květen až srpen 2013, jsou sestaveny na základě podnětů uživatelů našeho sdružení. Snažíme se takto o smysluplné a aktivní trávení času, jako důležité součásti života lidí se zrakovým postižením. Nabídka aktivit se může rozšiřovat nebo měnit. Plánované akce: květen květen červen červen červenec srpen Arboretum, Nový dvůr botanická zahrada se zaměřením na keře a stromy Tmavomodrý festival Brno Hradec nad Moravicí exkurze zámku a možná návštěva jízdárny Pustevny exkurze u Horské služby ČR, Radhošť Olomouc Regionální Centrum Odborné podpory pro nevidomé a slabozraké Olomouc Frýdek-Místek - II. kolo Olympiády Pozn.: Změna programu vyhrazena. Bližší informace o plánovaných aktivitách se účastníci dovědí s předstihem formou pozvánky. Jaromíra Čuboková Vedoucí střediska Nový Jičín/ vedoucí lektorka vzdělávacích aktivit 6

7 Informace pro uživatele Novinky v sociální oblasti v roce 2013 Nový rok přinesl změny v oblasti sociálních věcí a zaměstnanosti. Tyto změny se týkají hlavně důchodů, sociální karty, sociálně-právní ochrany dětí, minimální mzdy, zákoníku práce, podpory v nezaměstnanosti nebo zákona o sociálních službách. V následujících článcích Vás seznámíme alespoň s některými z nich. Důchodová reforma Zavedení druhého pilíře důchodového systému má zajistit lepší zabezpečení ve stáří (z více zdrojů). Mimo jiné umožní uzavírat nové celoživotní důchodové spoření. Lidé se budou moci sami rozhodnout, zda do systému vstoupí - smlouvu o důchodovém spoření bude moci uzavřít každá osoba, která je starší 18-ti let, a která dosud nepobírá starobní důchod (dosud tedy nevyužívá I. pilíře důchodového systému). Osoby starší 35-ti let mohou do II. pilíře vstoupit do 30. června 2013, osoby mladší pak do konce kalendářního roku, kdy dosáhnou věku 35-ti let. Každému, kdo se rozhodne spořit ve II. pilíři, se sníží pojistné na důchodové pojištění, které dnes platí do I. pilíře o 3 % (z 28 % na 25 %). Tuto částku, k níž si člověk přidá další 2 % ze svých příjmů, si bude spořit na individuální účet u penzijní společnosti. Klient si bude moci zvolit jeden ze tří způsobů výplaty: doživotní starobní důchod, doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu tří let, anebo starobní důchod na 20 let. Výše vypláceného důchodu bude záviset na tom, jaký druh penze si lidé zvolí, kolik si celkem naspoří a případně i na tom, kolik jim bude let. Od 1. ledna 2013 došlo také ke změně III. důchodového pilíře. V souvislosti s tím došlo ke změně penzijního připojištění se státním příspěvkem na doplňkové penzijní spoření, došlo také ke změně pravidel při výplatě dávek a byly zavedeny tzv. předdůchody. Důchody Na začátku roku došlo ke zvýšení starobních důchodů (včetně předčasných), invalidních důchodů (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně) a pozůstalostních důchodů (vdovských, vdoveckých a sirotčích). Základní výměra důchodu (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýšila o 60 Kč z Kč na Kč. Procentní výměra důchodu, která je individuální a odvíjí se od získaných dob důchodového pojištění a příjmů, vzrostla o 0,9 %. Zvýšení provedla Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, nebyla potřeba o něj žádat. skarta Nová skarta bude přátelštější k lidem platební funkce skarty je dobrovolná, skarta plní identifikační funkci, není nutné podepisovat žádný dokument o zřízení účtu k skartě ani přebírání PIN. Za doručení dávek prostřednictvím poštovní poukázky budou klienti platit regulovanou cenu. Lidé, kteří pobírají dávky hmotné nouze, nemusí za poštovní poukázku platit vůbec. 7

8 Sociálně-právní ochrana dětí Nový zákon podpoří výchovu dětí v přirozeném prostředí, případně v náhradním rodinném prostředí a omezí jejich umísťování do ústavů. Zdravotně postižení a sociální služby Nově je možné pobírat současně rodičovský příspěvek a příspěvek na péči. Příspěvek na mobilitu budou dostávat (v případech hodných zvláštního zřetele) i lidé, kteří využívají pobytové sociální služby. Rovněž se o Kč zvýší příspěvek na péči pro nezaopatřené dítě ve věku 4 až 7 let, kterému tato dávka náleží ve stupni III. nebo IV. Více informací u Mgr. Jany Vaverkové, , Novinky v oblasti zaměstnávání v roce 2013 Podpora v nezaměstnanosti 2013 Uchazeči o zaměstnání mají nárok na podporu v nezaměstnanosti. Cílem je dočasné zmírnění výpadku příjmů. Přesné podmínky stanoví zákon o zaměstnanosti. Lidé do 50 let věku mohou dostávat podporu po dobu pěti měsíců, lidé od 50 do 55 let ji mohou pobírat osm měsíců a lidé nad 55 let až jedenáct měsíců. Jde o takzvanou podpůrčí dobu. První dva měsíce dostanou nezaměstnaní 65 % průměrného čistého měsíčního výdělku z předchozího zaměstnání. Za měsíc mohou dostat maximálně 0,58 násobek průměrné mzdy v České republice, tedy zhruba korun pro rok Další dva měsíce klesne podpora na 50 % dřívějšího výdělku a zbytek podpůrčí doby pak uchazeč dostane jen 45 %. Při rekvalifikaci se podpora zvyšuje na 60 % dřívějšího výdělku, pro rok 2013 je maximem zhruba korun měsíčně (0,65násobek průměrné mzdy v České republice). Po skončení podpůrčí doby (pět, osm nebo jedenáct měsíců) už nezaměstnaný získá jen sociální dávku ve výši životního minima, tedy necelých 3200 korun. Nevykazuje-li požadovanou aktivitu, dostane jen existenční minimum, tedy 2200 korun. Nárok na podporu v nezaměstnanosti má občan s bydlištěm na území ČR, který v posledních dvou letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získal alespoň 12 měsíců důchodového pojištění. Potřebnou dobu pojištění je možné získat i prostřednictvím takzvaných náhradních dob, což je třeba doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, péče o dítě do čtyř let, doba výkonu veřejné služby či dlouhodobé dobrovolnické služby. Změny v podpoře v nezaměstnanosti od roku 2012 Pokud Úřad práce ČR zprostředkuje člověku vhodné zaměstnání, ale on jej ukončí bez vážného důvodu sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, bude moci být evidován na ÚP ČR až po uplynutí šesti měsíců ode dne vzniku tohoto zaměstnání. Stejně tak bude moci být evidován na ÚP ČR až po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku tohoto zaměstnání zaměstnanec, jemuž Úřad práce zprostředkuje vhodné zaměstnání, ale zaměstnavatel s ním ukončí pracovní poměr z důvodu hrubého porušení pracovních povinností. Více informací u Mgr. Jindřicha Čápa, , Zdroj: MPSV, Helpnet 8

9 Informace pro uživatele Nadějné vyhlídky úspěšně skončily V březnu 2013 jsme ukončili náš dvouletý projekt Nadějné vyhlídky podpora zaměstnatelnosti zrakově handicapovaných v Moravskoslezském kraji. Níže Vám přinášíme shrnutí projektu z uplynulých dvou let jeho trvání. Ještě před tím Vám ale přiblížíme průběh projektu v prvních třech měsících roku 2013, kdy jsme dokončovali počítačové rekvalifikační kurzy pro začátečníky a pokročilé uživatele, vč. závěrečných zkoušek. Těchto kurzů se zúčastnilo celkem 17 účastníků 2. běhu projektu, úspěšně je absolvovalo 14 z nich. Projekt Nadějné vyhlídky jsme oficiálně ukončili dne s těmito výsledky: - projektu se zúčastnilo celkem 50 účastníků se zrakovým postižením, ve věku od 18 do 65 let, kteří byli uchazeči nebo zájemci o práci, - v průběhu projektu jsme uskutečnili dva běhy 1. běhu se zúčastnilo 21 účastníků, 2. běhu 29 účastníků, - všichni účastníci projektu prošli bilanční a pracovní diagnostikou, - součástí projektu byly povinné motivační moduly k hledání zaměstnání a zvládání stresových situací, kterých se zúčastnilo celkem 47 účastníků projektu, - 8 účastníků projektu absolvovalo kurz 10-ti prstové hmatové metody psaní na PC, - 12 účastníků projektu absolvovalo modul týmové spolupráce a komunikace, - 32 účastníků projektu prošlo rekvalifikačními PC kurzy a 27 z nich tyto kurzy také úspěšně ukončilo závěrečnou zkouškou a získáním osvědčení, - v rámci projektu jsme vytvořili nové pracovní místo Asistent poradce pro zaměstnávání zdravotně postižených které jsme obsadili účastníkem z prvního běhu projektu, - prostřednictvím projektu si našlo zaměstnání 10 zrakově handicapovaných účastníků projektu. Velké poděkování patří všem účastníkům projektu a také všem pracovníkům organizace KAFIRA, kteří se na realizaci projektu podíleli a velkou měrou tak přispěli ke zdárné realizaci celého projektu. Projekt Nadějné vyhlídky byl realizován za finanční podpory Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Foto na této straně: KAFIRA o. s. 9

10 Představujeme Vám V následující rubrice seznamujeme čtenáře s tím, co obnáší práce jednotlivých pracovníků naší organizace. V dnešním díle svou pracovní pozici představí asistentka lektora vzdělávacích aktivit na středisku v Ostravě a asistentka sociální pracovnice v jedné osobě, paní Ružena Šodková. Práce asistenta lektora vzdělávacích aktivit v občanském sdružení KAFIRA Jmenuji se Ružena Šodková a ve sdružení KAFIRA pracuji jako asistentka lektora vzdělávacích aktivit od roku Část svého pracovního úvazku také věnuji od roku 2012 práci asistentky sociální pracovnice. V článku se pokusím přiblížit čtenářům svou práci v této organizaci. Uživatelé, se kterými pracuji, jsou osoby se zrakovým handicapem v rozmezí od slabozrakosti, přes zbytky zraku až po úplnou nevidomost. Pracuji převážně s lidmi ve středním věku, výjimkou však nejsou i lidé mladí či ve věku důchodovém. Ve své práci se setkávám s lidmi, kteří jsou zrakově postižení od narození nebo přišli o zrak vlivem nemoci či úrazu v pozdějším věku a s touto situací se teprve vyrovnávají. Mnozí z lidí, kteří ztratí zrak později, mají velký problém naučit se žít jinak, než byli zvyklí. Nemohou se vyrovnat se situací, ve které se nevratně ocitli a naučit se žít pomaleji než dříve. A do jejich života pak nutně vstoupí různé kompenzační pomůcky, které jim život usnadní. Všichni tito lidé bez rozdílu, však potřebují pomoc naučit se s těmito pomůckami pracovat. Potřebují získávat informace, komunikovat s okolním světem a naučit se samostatně zpracovávat různé písemnosti. Mají rovněž potřebu naučit se pracovat i s jinými pomůckami, které jim ulehčí např. orientaci v terénu, práci v domácnosti, sebeobsluhu a pomohou jim v různých životních situacích. A právě v této oblasti se jim snažím pomáhat. Mou snahou je naučit zrakově postižené pracovat s náročnou kompenzační pomůckou na bázi počítače (speciálně softwarově vybavený počítač, který umožňuje mnohonásobné zvětšení textu nebo je založen na hlasovém výstupu) a s jinými pomůckami, které jim pomohou žít relativně stejně jako dříve. Při práci s každým člověkem je pro mne velice důležité nejprve zjistit veškeré jeho požadavky a přání a společně s ním pak pracovat na odstranění všech bariér, které mu způsobují problémy a ztěžují život. Protože sama od narození trpím těžkou zrakovou vadou, mám při této práci jakousi výhodu. Sama totiž velmi dobře vím, co život se zrakovým postižením obnáší. Dovedu poměrně rychle odhadnout potřeby každého jednotlivce a podle toho mu pak doporučit vhodnou pomůcku. Každý člověk je pro mne jedinečnou osobností se speciálními potřebami a podle toho k němu přistupuji a věnuji se mu. Při nácviku práce s počítačem přizpůsobuji výuku potřebám jednotlivého člověka, tzv. ušiji mu ji na míru. V průběhu se snažím najít i různé finty", které mu práci s PC usnadní. Při výběru vhodné kompenzační pomůcky např. do domácnosti, zkouším a vybírám s uživatelem tak dlouho, až najdeme tu nejvhodnější. V této oblasti hodně vycházím ze svých dlouholetých osobních 10

11 zkušeností. Pokud řešení ve formě kompenzační pomůcky neexistuje, snažím se s člověkem najít způsob jak situaci vyřešit a pomoci mu jiným způsobem. Mým životním krédem vždy bylo ode mne (z mého pracoviště ) musí každý člověk odcházet s úsměvem" toho se držím a o to se snažím. Má snaha pomáhat lidem se stejným či podobným životním osudem mne nesmírně obohacuje. Ač je tato práce psychicky velmi náročná, vidím v ní velký smysl a velmi mne uspokojuje. Není pro mne větší odměny, než to, když se mi podaří pomoci člověku opět se úspěšně zapojit do života a věnovat se všemu tak, jako dříve. Ružena Šodková Asistentka lektora vzdělávacích aktivit KAFIRA o. s. Anglické okénko V dnešním čísle anglického okénka si lektor Bc. Lukáš Varga připravil pro čtenáře článek, který se věnuje stravování a návštěvě restaurace. Dnešní část anglického okénka jsem se rozhodl věnovat praktickému využití jazyka v oblasti stravování a návštěvy restaurací, či jiných stravovacích zařízení. Každý z nás určitě alespoň jednou v životě navštívil v zahraničí restauraci, nebo alespoň bufet, či bistro. Proto je dobré umět i v takových situacích reagovat a dokázat vyjádřit své chutě a taky názory číšníkovi, nebo číšnici. V podobných případech člověk nutně nemusí umět slovíčka z oblasti stravování jako takových a umět pojmenovat jednotlivá jídla. Je však dobré se seznámit alespoň se základními frázemi, které by se mohly hodit, a které by vám následně mohly výrazně ulehčit možnost objednat si dobré a kvalitní jídlo a přitom nemuset ovládat nespočetní slovní zásobu. Ve své podstatě je slovní zásoba z oblasti stravování velice obšírná, a proto zde záměrně uvádím jenom ta spojení, které vám mohou rozhovor výrazně ulehčit. Z toho důvodu jsem vytvořil modelovou situaci, na které si můžeme ukázat, jak snadné může objednání si jídla být. Dialog bude probíhat mezi číšníkem, kterého jsem označil písmenem W (v angličtině waiter) a potencionálním zákazníkem, kterého jsem označil písmenem C (v angličtině customer zákazník): W: Good morning Sir, have you already chosen from our menu? C: Good morning, not yet. I am not quite sure what to order. Could you recommend me something? W: Of course, Sir. We have great grilled salmon with baked potatoes and fresh vegetables. We also have great steaks. C: The salmon sounds great, I will have it. W: Yes, Sir. Anything to drink? C: Yes, mineral water, please. W: Anything else, Sir? C: No, I think it is all. W: All right, Sir. I will be right back. C: Thank you. 11

12 W: Dobré dopoledne pane, už jste si vybral z našeho jídelního lístku? C: Dobré dopoledne. Ještě ne. Nejsem si moc jistý, co si dám. Mohli byste mi něco doporučit? W: Jistě pane. Máme skvělého grilovaného lososa s americkými brambory a čerstvou zeleninou a taky máme výborné steaky. C: Ten losos zní skvěle, dám si ho. W: V pořádku pane. Dáte si něco k pití? C: Ano, minerálku prosím. W: Bude to všechno pane? C: Ano, myslím, že to je všechno. W: V pořádku, pane. Hned Vám to přinesu. C: Děkuji. Na této modelové situaci jsme si jasně ukázali, že člověk nemusí umět složitou slovní zásobu, ale stačí umět požádat číšníka, aby mu doporučil něco z jídelníčku a případně něco navíc. Samozřejmě je dobré ovládat alespoň některá slovíčka z této oblasti. Bez znalosti jakýchkoliv výrazů by objednání jídla byl asi problém. V opačném případě je dobré mít s sebou někoho, kdo by případně některá slovíčka ovládal a uměl by se taky zapojit. Důležité je nebát se a komunikovat, klidně i rukama a nohama, ale komunikovat. Přeji hodně úspěchů... Bc. Lukáš Varga SLOVNÍČEK Anything else? Ještě něco? Anything to drink? Něco k pití? Baked potatoes americké brambory (pečené brambory) Could you recommend me something? Mohl byste mi něco doporučit? Customer zákazník Fresh vegetables čerstvá zelenina Grilled salmon grilovaný losos Choose vybrat si, zvolit si Mineral water minerálka Order objednat si (něco), objednávka Recommend doporučit (něco) Steak stejk Waiter číšník Zdroj: 12

13 Rady, tipy, zajímavosti Recept měsíce Po dlouhé zimě jsme si pro Vás připravili něco ostřejšího na odstartování jarní sezóny a to pikantní cookies s úlomky čokolády. Pikantní cookies s úlomky čokolády - 2 hrnky hladké mouky (300 g) - 1 lžička prášku do pečiva - ½ lžičky nahrubo nadrcených červených - papriček nebo mleté chilli papriky - 1/8 lžičky soli - ½ hrnku rozinek (60 g) - 2 lžíce kávového likéru g nahrubo nasekané hořké čokolády - ¼ hrnku másla (60 g) - 2 velká vejce - ¾ hrnku cukru krystal (150 g) - 2 lžičky vanilkové esence - 1 hrnek úlomků hořké čokolády (180 g) Foto: Archiv J. Vaverkové Poleva - 90 g bílé čokolády - ½ lžíce nahrubo nadrcených červených papriček nebo mleté chilli papriky Postup: V míse smícháme mouku, prášek do pečiva, paprikovou drť a sůl. Mezitím na malém ohni prohřejeme rozinky a kávový likér. Máslo a čokoládu rozpustíme v nádobě s dvojitým dnem, poté necháme vychladnout. Ve velké míse šleháme ručním mixérem vejce a cukr doběla, až získá krémovou konzistenci (cca 5 min.). Vešleháme čokoládu a vanilkovou esenci. Poté přidáme suché přísady, pak rozinkovou směs a nakonec úlomky čokolády. Pomocí lžíce pokládáme kousky těsta na plech ve vzdálenosti 2,5 cm od sebe. Pečeme min. při teplotě 180 C, dokud cookies lehce nenabudou. Necháme vychladnout, poté pokapeme polevou a necháme 30 minut tuhnout. Příprava polevy: Zvolna rozpustíme bílou čokoládu a paprikovou drť v nádobě s dvojitým dnem. Dobrou chuť! 13

14 Poděkování Při poskytování sociálních služeb nás v roce 2013 podporují níže uvedené organizace a instituce. Touto cestou bychom jim chtěli poděkovat za jejich vstřícnost a finanční podporu. Děkujeme Evropskému sociálnímu fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR za finanční podporu projektu Nadějné vyhlídky podpora zaměstnatelnosti zrakově handicapovaných v Moravskoslezském kraji. Děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za finanční podporu při poskytování služby Odborné sociální poradenství a Sociální rehabilitace. Děkujeme Statutárnímu městu Opava za finanční podporu při poskytování služby Odborné sociální poradenství a služby Sociální rehabilitace. Děkujeme Statutárnímu městu Ostrava za finanční podporu projektu "Podpora zaměstnanosti nevidomých a osob se zrakovým postižením z Ostravy a okolí. Děkujeme Statutárnímu městu Frýdek-Místek za finanční podporu v projektech Odborné sociální poradenství pro občany se zrakovým postižením z Frýdku-Místku a okolí a Sociální rehabilitace pro občany se zrakovým postižením z Frýdku-Místku a okolí. Statutárnímu městu Frýdek-Místek rovněž děkujeme za výtěžek sbírky Vánoční strom, který naší organizaci věnovalo. Děkujeme Městu Nový Jičín za finanční podporu služby Odborné sociální poradenství a služby Sociální rehabilitace. Děkujeme společnosti TEVA Pharmaceuticals CR, s. r. o. za finanční dar. Děkujeme také všem soukromým sponzorům a dárcům. DĚKUJEME! CHCETE NÁS FINANČNĚ PODPOŘIT TAKÉ VY? Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: /0100 Darovací smlouva ke stažení na 14

15 Kontakty na nás Kontakty na pracovníky Jméno Pozice Tel. Jan Horák Statutární zástupce, předseda sdružení Mgr. Lenka Svobodová Manažerka organizace Milena Proskeová Ekonom Monika Hrubá Účetní Mgr. Linda Benschová Mgr. Jana Vaverková Mgr. Jindřich Čáp Martina Takačová Jaromíra Čuboková Bc. Eva Hrnčířová Bc. Lukáš Varga Mgr. Jakub Kvita Růžena Šodková Ing. Monika Výrostková Jarmila Bednaříková Manažerka sociálních služeb Sociální a administrativní pracovnice Poradce pro zaměstnávání ZP Asistentka poradce pro zaměstnávání ZP Vedoucí střediska Nový Jičín/Vedoucí lektorka Vedoucí střediska Opava/ lektorka vzdělávacích akt. Lektor angličtiny na střediscích OP a OV Vedoucí střediska Ostrava/ lektor vzdělávacích aktivit Asistentka lektora Ostrava/ kontaktní pracovnice Vedoucí střediska FM/ lektorka vzdělávacích akt. Sociálně rehabilitační asistentka FM Mgr. Martina Černá Psycholožka lze kontaktovat přes manažerku sociálních služeb Kontakty na pobočky Středisko Opava sídlo organizace Horní náměstí 47, Opava Konzultační hodiny: Pondělí hod. Středisko Frýdek-Místek Zámecké nám. 44, Frýdek-Místek Konzultační hodiny: Středa hod. Středisko Ostrava Nádražní 44, Ostrava Konzultační hodiny: Úterý hod. Středisko Nový Jičín Štefánikova 7, Nový Jičín Konzultační hodiny: Čtvrtek hod. 15

16 Použité zdroje: - Ministerstvo práce a sociálních věcí: - Helpnet: - Bruno Ferrero: Příběhy pro potěchu duše - Big Ben London foto: Okno do KAFIRY 1/2013 KAFIRA o. s. Zpracování a grafika: KAFIRA o. s. 16

OBSAH SLOVO NA ÚVOD...3 KDO JSME...4 PRO KOHO ZDE JSME...5 CO DĚLÁME...6 NAŠE PROJEKTY...9 CO SE NÁM PODAŘILO v roce 212...1 KDE JSTE NÁS MOHLI VIDĚT...11 NAŠE DALŠÍ AKTIVITY...12 FINANCE...13 VYJÁDŘENÍ

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti Nárok na podporu v nezaměstnanosti Dnes se v rámci rubriky personalistický rádce podíváme na zoubek podpoře v nezaměstnanosti. Jedná se o téma poměrně ožehavé, nicméně věříme, že se Vám s našimi informacemi

Více

OBSAH ÚVODEM...3 O NÁS...4 SOCIÁLNÍ SLUŽBY...5 REALIZOVANÉ PROJEKTY...9 DALŠÍ AKTIVITY...12 FINANCE...13 VYJÁDŘENÍ AUDITORA...15 PRACOVNÍ TÝM...16 PODĚKOVÁNÍ...17 2/18 ÚVODEM Vážení čtenáři, uživatelé,

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

OKNO DO KAFIRY. č.1/2014. Okno do KAFIRY. Vážení přátelé,

OKNO DO KAFIRY. č.1/2014. Okno do KAFIRY. Vážení přátelé, SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ I SOCIÁLNÍ REHABILITACE I ZAMĚSTNÁVÁNÍ OKNO DO KAFIRY č.1/2014 Vážení přátelé, opět jsme pro Vás připravili zajímavosti ze zákulisí naší organizace. Rok 2014 s sebou přináší novinky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu EUROPRACA SUDETY Pardubice, 17. 12. 2009 Pravidla pro poskytování podpory v nezaměstnanosti Ing. Eva Šopíková Oddělení evidence a podpory Podpora

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Manažerka PS: Kamila Vašutová, DiS. Středisko rané péče SPRP Ostrava Kontaktní osoba PS: Mgr. Markéta Heglová MMO, odbor sociálních věcí, školství, sportu

Více

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015

Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144. Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílem je zaměstnání CZ.1.04/2.1.01/91.00144 Rozpočet: 5 356 823 Kč Doba realizace projektu od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2015 Cílové skupiny osob projektu Zájemci o zaměstnání Uchazeči o zaměstnání Osoby pečující

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ PORADENSTVÍ I ZAMĚSTNÁVÁNÍ PC KURZY I JAZYKY I AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI

SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ PORADENSTVÍ I ZAMĚSTNÁVÁNÍ PC KURZY I JAZYKY I AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ PORADENSTVÍ I ZAMĚSTNÁVÁNÍ PC KURZY I JAZYKY I AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI OKNO DO KAFIRY Leden - březen 2012 Čtvrtletník, č. 1/2012 Jedna malá můra s něžnou duší se zamilovala do jedné hvězdy.

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

KAF A IRA A o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

KAF A IRA A o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 Základní údaje o organizaci 5 Poslání organizace 6 Cíle organizace 6 Komu jsou služby určeny 6 Poskytované služby 6 Další činnosti a aktivity organizace

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Navrhované změny na pracovním trhu

Navrhované změny na pracovním trhu Navrhované změny na pracovním trhu v souvislosti s novelami zákona o zaměstnanosti a dalších zákonů RNDr. Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 6. března 2008 Motto navrhovaných změn: Ten, kdo pracuje,

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013

ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 ANALÝZA MOŽNOSTI PŘEDDŮCHODŮ V ČESKÉ REPUBLICE OD ROKU 2013 Martina Miskolczi Jitka Langhamrová Tomáš Fiala Abstrakt Institut předdůchodů je nová možnost, využitelná od roku 2013. Její podstatou je odchod

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: zákonná

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok ALFA HUMAN SERVICE, občanské sdružení pro pomoc pečujícím o děti se zdravotním postižením Biskupcova 84 130 00 Praha 3 1 číslo registrace:vs/1-1/44086/00-r IČO:70863059 Bankovní spojení:

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA

Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci. Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Pracovník hypermarketu vzdělávání, praxe, zprostředkování práce Získej praxi získáš práci Autor presentace: Ing. Petr Ptáček, MBA Cíle projektů Cílem tohoto projektu bylo vybrat zřad dlouhodobě nezaměstnaných,

Více

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO O b s a h: I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY NÁROKŮ A PODMÍNKY PRO JEJICH PLNĚNÍ A. Podpora v nezaměstnanosti

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

První výstava kompenza ních pom cek v Opav Setkání klient ZOO Ostrava

První výstava kompenza ních pom cek v Opav Setkání klient ZOO Ostrava SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ PORADENSTVÍ I ZAMĚSTNÁVÁNÍ PC KURZY I JAZYKY I AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI OKNO DO KAFIRY Duben červen 2013 Čtvrtletník, č. 2/2013 Letem světem Oknem do KAFIRY Co se událo.str. 2 Informace

Více

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb

Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ. Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Organizační směrnice č. 53/2013/SŘ Zásady čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb Čj.: SŠNM/2448/2013 Zpracoval: Ing. Martin Tichý, zástupce ředitelky pro Útvar Ekonomika a provoz Schválila: PaedDr.

Více

Komplexní pomoc lidem s epilepsií při vstupu na trh práce. 1. setkání

Komplexní pomoc lidem s epilepsií při vstupu na trh práce. 1. setkání Komplexní pomoc lidem s epilepsií při vstupu na trh práce 1. setkání Úvod Představení lektorů + účastníků Co je to job klub? Co je to, počet a délka, oslovování Historie Co Vám job klub může dát? Co očekáváte

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

KAFIRA o.p.s. - Výroční zpráva 2013

KAFIRA o.p.s. - Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Základní údaje o společnosti 2.1. Organizační struktura 2.2. Počty zaměstnanců 3. Veřejný závazek pro rok 2013 4. Cíle společnosti roku 2013 5. Obecně prospěšné činnosti

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

OKNO DO KAFIRY. Červenec říjen 2011. Čtvrtletník, č. 5/2011. Letem světem. Malý šroubek

OKNO DO KAFIRY. Červenec říjen 2011. Čtvrtletník, č. 5/2011. Letem světem. Malý šroubek SOCIÁLNÍ A PRACOVNÍ PORADENSTVÍ I ZAMĚSTNÁVÁNÍ PC KURZY I JAZYKY I AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI OKNO DO KAFIRY Červenec říjen 2011 Čtvrtletník, č. 5/2011 Malý šroubek V trupu obrovské lodi byl maličký a nevýznamný

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Krajská knihovna Karlovy Vary

Krajská knihovna Karlovy Vary Krajská knihovna Karlovy Vary pro handicapované aneb jak na to? 1 Krajská knihovna Karlovy Vary www.knihovna.kvary.cz Bc. Michaela Kožíšková projektová manažerka 2 3 4 5 6 Počet obyvatel K. Varů/50 000,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Rekapitulace historie

Rekapitulace historie Výroční zpráva občanského sdružení Máš čas? Rok 2011 Občanské sdružení Máš čas? I. Šustaly, 1080, Kopřivnice I.Č. 265 84 344 e-mail: ndcracek@seznam.cz mobil: 790 232 245, 790 232 244 http://mascas.koprivnice.org

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 O nás Sdružení bylo založeno v roce 1994 Posláním Sdružení PIAFA je pomoc zdravotně

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú.

1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú. 1. Vznik a první krůčky OZP Akademie z.ú. Prioritou OZP Akademie z.ú. je porozumění specifickým potřebám hendikepovaných studentů. Z vlastních zkušeností, které jsme získali dlouhodobou prací s lidmi se

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR šance s handicapem č.1 Název projektu: Šance s handicapem Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00049 Zadavatel: ÚP ČR krajská pobočka v Liberci Realizátor: S-COMP Centre CZ s.r.o. Termín realizace projektu:

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2008 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Zřizovatelem je Sjednocená organizace nevidomých

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Stát. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Stát. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Stát Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení VY_32_INOVACE_Kalandrova18 materiálu Vypracoval,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka.

Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. Výroční zpráva 2014 Nezisková společnost pro rozvoj a podporu sociálních služeb a osobnostního potenciálu člověka. a) Předseda správní rady: Renzová Vendula b) Členové správní rady: Kačírková Hana Dušková

Více

Finanční příspěvky pro zaměstnavatele

Finanční příspěvky pro zaměstnavatele Finanční příspěvky pro zaměstnavatele Bc. Eva Konečná Administrátor, koordinátor ÚP ČR krajská pobočka v Ostravě Osnova 1. Mzdové příspěvky 2. Příspěvek na zapracování 3. Jak postupovat při zájmu o příspěvek

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. KAFIRA o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. KAFIRA o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 KAFIRA o.s. OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 Základní údaje o organizaci 4 Poslání organizace 5 Cíle organizace 5 Komu jsou služby určeny 5 Poskytované služby 6 Další činnosti a aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více