Návrhy změn dvou vyhlášek,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrhy změn dvou vyhlášek,"

Transkript

1 TÝDENÍK PROSINCE 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Bude se pokračovat v testování žáků základních škol?... 3 Školská tripartita o novelách zákonů... 4 Výuka fyziky pomocí nových informačních technologií... 7 Krátce prosince Ministerstvo školství představilo výsledky mezinárodního šetření PISA prosince V Praze v Domě odborových svazů se sešla podsekce SOU a SOŠ profesní sekce středních škol ČMOS pracovníků školství. 4. prosince Českomoravská konfederace odborových svazů uspořádala v hotelu Olšanka v Praze konferenci na téma ČMKOS a sociální dialog s budoucí vládou. 5. prosince Ve Střední odborné škole stavební a zahradnické v Praze 9 proběhne floristická soutěž Flora Pragensis 2013 s podtitulkem Vánoce ve všech podobách a dobách. Odbory jsou proti chystaným změnám ve speciálním vzdělávání Podle ministerstva školství by od příštího školního roku mělo dojít k velkým změnám v oblasti speciálního školství, a to zejména ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Reaguje tak na doporučení Bruselu, na nějž se před časem obrátila skupina romských rodičů, kteří nebyli spokojeni s možnostmi vzdělávání jejich dětí. Návrhy změn dvou vyhlášek, vyhlášky o poskytování poradenských služeb a vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, k nimž již bylo uzavřeno připomínkové řízení, kritizuje jak odborový svaz pracovníků školství, tak profesní asociace. První poznatky z výsledků připomínkového řízení ukazují, že návrhy změn jsou přijímány s vážnými věcnými výhradami, říká předseda školských odborů František Dobšík. Vznášejí je zejména ti, kdo tyto žáky učí, i pracovníci poradenských zařízení. Za závažnou považuji námitku, pokračuje František Dobšík, zda má smysl měnit příslušné vyhlášky v době, kdy se připravuje obnovení prací na novele školského zákona zahrnující změny týkající se dané problematiky. Navíc je přesvědčen, že navrhované změny by se měly podrobně FOTO: Alena TUČÍMOVÁ projednat v týmu školské tripartity. Podle mého názoru, který je podložen poznatky a zkušenostmi členů odborového svazu, nejsou ani vytvořeny potřebné podmínky (finanční, organizační, personální, materiální), které by umožnily skutečně zásadní řešení problémů ve vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Vznášení spíše ideologických argumentů ve prospěch různých opatření a změn v dosavadním systému vzdělávání, navíc podávaných subjekty, které za výsledky nenesou odpovědnost, tyto podmínky vytvořit nepomůže, Zkušenosti by měly jen tehdy cenu, kdybychom je měli dříve, než je získáme. Gerhart Hauptmann uzavírá předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. V těchto dnech se proto obrátil na ministra školství v demisi se žádostí, aby zvážil, zda by nebylo rozumné chystané změny odložit a realizovat některé z nich komplexně až v souvislosti s novelou školského zákona. Karla TONDLOVÁ

2 2 Zápisník Vánoční věnce Žáci Střední odborné školy stavební a zahradnické ozdobili 18. ročník výstavy Schola Pragensis, stylovou přehlídkou zahradnického umění. Ve stánku školy předváděli návštěvníkům, jak se vážou květiny a vánoční věnce. pd Sloučení organizací Ministerstvo školství sloučí od ledna Národní institut dětí a mládeže s Národním institutem pro další vzdělávání. Podle mluvčího MŠMT M. Zemana se tím příliš neušetří, ale sníží se byrokracie. Přijímání dětí Základní školy v Říčanech u Prahy budou od školního roku 2014/2015 přijímat do prvních tříd pouze děti s místním trvalým pobytem. Město předpokládá, že příští rok do škol nastoupí o sto dětí víc než letošních Kvůli vyčerpané kapacitě škol město neobnovilo smlouvu s 19 obcemi ze spádové oblasti, odkud děti do škol dojížděly. Krémy proti vráskám Vědci ze zlínské univerzity navrhli a otestovali novou metodiku, která hodnotí účinnost omlazujících kosmetických přípravků a metod proti vráskám. Je to podle nich bič na klamavou reklamu. Nová metodika zlínských vědců funguje na principu 3D skenování reliéfu kůže. S vysokou přesností je tak možné měřit změnu hloubky či objemu vrásek. Ale já se to fakt doma učil, paní učitelko. a navíc mě taťka naučil zahrnovat do výpočtu jakousi podělanou devalvaci! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Absolventi hledají uplatnění na trhu práce jen těžko Národní ústav pro vzdělávání na základě analýzy statistických údajů z dubna 2012 zjistil, že se míra nezaměstnanosti absolventů na trhu práce stále zvyšuje. Hospodářská krize a následná recese vážně omezily zájem zaměstnavatelů o absolventy škol, zejména o vyučené. Míra nezaměstnanosti absolventů od svého vrcholu v devadesátých letech rok od roku postupně klesala až na téměř zanedbatelnou úroveň v polovině roku Tento příznivý vývoj se však změnil s nástupem ekonomické krize. Z porovnání dubnových hodnot míry nezaměstnanosti čerstvých absolventů za poslední dva roky je patrné, že se situace absolventů výrazně zhoršila. Po postupném zlepšování situace v letech 2010 a 2011 došlo v roce 2012 k velmi výraznému zhoršení, kdy absolventi evidovaní na úřadech práce v září 2012 nenašli ani do dubna 2013 pracovní uplatnění a zůstávají Dětská univerzita pro malé matematiky a fyziky Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni zahájila výuku fyziky a matematiky pro žáky základních škol a nižších ročníků gymnázií. Chce je přilákat ke studiu přírodních věd a techniky. Děti dostanou v rámci takzvané Dětské univerzity index a absolvují promoce. Cílem akce je nejen zvýšit zájem o některé obory, ale také stále nezaměstnanými. Ze srovnání výsledků je zřejmé, že existuje přímá závislost mezi úrovní vzdělání a uplatnitelností na trhu práce. Závisí však i na oboru, který absolvent vystudoval. Stejně jako v dubnu 2012 byla nejvyšší míra nezaměstnanosti zaznamenána u absolventů s nižší úrovní vzdělání (35,6 %) a u absolventů nástavbového vzdělávání (29,6 %). Meziročně výrazně vzrostla míra nezaměstnanosti absolventů středního vzdělání s výučním listem, a to na 26,2 procenta. Výraznější meziroční nárůst míry nezaměstnanosti je patrný i u absolventů maturitních oborů (14,8 %) a vyšších odborných škol (11,9 %). núv Nová příručka češtiny již v lednu V lednu vyjde pětisetstránková příručka českého jazyka, která doplní dvacet let stará pravidla pravopisu. Podle Markéty Pravdové z Ústavu pro jazyk český Akademie věd se ale revoluce v pravopise nechystá, příručka v tištěné podobě shrnuje jazykovědné otázky řešené v posledních pěti letech v internetové poradně ústavu. V žádné mluvnici například nejsou, podle M. Pravdové, popsána některá zeměpisná a osobní jména či interpunkce. Příručka bude obsahovat i praktické kapitoly, například úpravy písemností, doporučení pro obchodní a úřední korespondenci. Příručka ustanovuje, jak psát lomítko, pomlčky, spojovníky, ale i časové údaje a kalendářní data. Zatímco dosud se třeba časová jednotka pět hodin měla psát jako 5.00, nově příručka připouští i 5:00, tedy s dvojtečkou. Tento způsob zápisu se běžně používá a umožňuje jej Česká státní norma, pravidla s ní ale nepočítala. seznámit rodiče a prarodiče s prostředím Západočeské univerzity. Univerzita by se podle proděkanky J. Vaňhové měla stát místem setkávání všech generací. Pilotní projekt nultého ročníku potrvá do konce letošního roku. Kurzy jsou rozděleny pro děti do deseti let a nad deset let, vyučuje se každý čtvrtek po dvou hodinách fyzika, matematika, jednoduché experimenty i stolní hry. Zimní semestr má čtyři termíny lekcí a žák se musí zúčastnit alespoň tří z nich. Za každou lekci získá zápočet a razítko. Chceme tento projekt zavést jako pravidelnou součást naší činnosti, tedy jako dlouhodobou a systematickou výuku ve více oborech, řekla děkanka fakulty Jana Coufalová.

3 Plošné testování žáků jednou za čtyři roky, výběrové každoročně 3 V druhém celoplošném testování uspěli nejlépe žáci z českého jazyka a žáci 5. ročníků z anglického jazyka. Nejslabší výsledek byl zaznamenán v matematice a alarmující je propad výsledků žáků 9. ročníků v anglickém jazyce. ČŠI Česká školní inspekce vyhodnotila dvouletý pilotní program celoplošného testování žáků pátých a devátých ročníků základních škol. Podle Tomáše Zatloukala, ústředního školního inspektora, je plošné testování adekvátní nástroj pro získávání celkových výsledků vzdělávání. Elektronickou formou lze podle něj sledovat a hodnotit významnou část dovedností žáků. Testy, podle České školní inspekce, umožňují ministerstvu školství získat přehled o efektivitě našeho vzdělávacího systému a ředitelům škol, učitelům, žákům i jejich rodičům poskytují zpětnou vazbu o úrovni dovedností žáků ve sledovaných oblastech. Školy se při tom nemusejí bát, a jak zdůraznil T. Zatloukal, ani se nebojí negativních důsledků v případě ne zcela dobrých výsledků. K vytváření žádných žebříčků nedošlo, a ani v budoucnu docházet nebude. Není to ani možné. Podle jeho slov se nepotvrdila ani další obava, že školy upraví své vzdělávání tak, aby odpovídalo náplni testů. Stejně tak se nepotvrdilo ani to, že by na základě výsledků testů došlo k nějakým neadekvátním reakcím vůči učitelům, žákům, nebo celé škole. Naopak, školy hodnotily průběh testování velmi dobře, stejně jako obsah testů i jejich formu. Česká školní inspekce chce dosavadní zkušenosti s testováním žáků využít i v období let Připravila proto nový model, podle kterého by se žáci v pátých a devátých ročnících měli testovat jednou za čtyři roky. První termín ostrého spuštění čtyřletého testovacího období by měl být školní rok 2014/2015, nejpozději školní rok 2015/2016. Vedle plošného testování by však měla každý rok probíhat výběrová šetření, a to nejen v nyní testovaných předmětech: českém jazyce, matematice a cizím jazyce, ale i v dalších předmětech a také v dalších ročnících. Jak uvedl T. Zatloukal, ČŠI bude jednou za šest let v každé škole provádět komplexní inspekční FOTO: Alena TUČÍMOVÁ činnost. A právě v těch školách budou výběrová šetření probíhat. Možnost otestovat své žáky ve výběrovém šetření budou však mít i další školy. Každá škola se bude moci do testování sama dobrovolně přihlásit. Školy budou moci využít uvolněné testy z celoplošného i výběrové šetření také pro svou autoevaluaci. Budou moci testy připravené ČŠI využít k vlastnímu ověřování toho, jak jejich žáci zvládají předepsaný standard znalostí, budou však moci také vytvářet své testy a využívat testové nástroje inspekce. Otestovat se však budou moci i žáci doma, lépe řečeno, rodiče dětí budou mít také možnost i v domácím prostředí zjistit, jak na tom jejich potomek je. A to zřejmě již od ledna Pilotní testování se osvědčilo, musíme se však i v budoucnu vyvarovat toho, aby se z testování nestal nástroj pro testování. Testování musí být vždy nástrojem pro zpětnou vazbu o tom, jak si žák stojí ve znalostech, které se od něj očekávají podle standardů rámcových vzdělávacích programů, řekl Jindřich Fryč, první náměstek ministra školství. Podle něj je pravidelné zjišťování výsledků vzdělávání žáků v pátých a devátých ročnících důležité jak pro náš vzdělávací systém, tak pro školy a samotné žáky. Tento nástroj se podle něj však dá využít i při přijímacím řízení na střední školy. Ze svých setkání s představiteli krajů vím, že požadují, aby přijímací zkoušky na střední školy byly podpořeny systémem, který bude stejný pro všechny střední školy, řekl J. Fryč a doplnil, že by se tak nejen zvýšila objektivizace přijímacích zkoušek, ale zvýšila by se i motivace žáků k učení. Platforma centrálního testování se, podle jeho názoru, dá využít pro přijímací řízení, musí ji však zabezpečovat jiná organizace a samozřejmě i obsah testů musí být jiný. Pravděpodobně by to mohlo být Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, konstatoval J. Fryč. Olga ŠEDIVÁ

4 4 Odbory chtějí zachovat naši vysokou úroveň vzdělávání předškokáků Řada aktuálních problémů mateřských škol byla na programu jednání republikového výboru profesní sekce předškolního vzdělávání školských odborů, které se uskutečnilo 28. listopadu v Praze. Předsedkyně sekce Eva Soukalová předložila členkám výboru informace z poradního sboru ministerstva školství i z celorepublikové konference ministerstva školství k předškolnímu vzdělávání. E. Soukalová řekla, že ministerstvo školství chystá Školské odbory: informace, fakta, argumenty pro mateřské školy rozvojové programy, které by se měly týkat pěti oblastí, mimo jiné by měly obsahovat i logopedický program, o který je v praxi veliký zájem. Poradní sbor se zabýval problematikou lesních školek, potřebou vytvořit jednotné stanovisko pro FOTO: Zlata ŠŤÁSTKOVÁ zřizovatele, protože se množí žádosti o zřizování těchto školek, nebo jednotlivých tříd. E. Soukalová vyjádřila obavu, aby se touto cestou neřešil nedostatek míst v současných mateřských školách, což by podle ní nebylo vhodné. Dále se hovořilo o potřebě snižovat vyučovací povinnost ředitelek mateřských škol, což ovšem naráží na nedostatek financí. Palčivým problémem současnosti je zařazování dvouletých dětí do mateřských škol. Pokud je těchto dětí ve třídě více (některé přítomné se zmiňovaly o konkrétních případech 15 takových dětí ve třídě), nedá se pracovat podle rámcového vzdělávacího plánu. Podle E. Soukalové je třeba jasně nastavit pravidla pro přijímání dětí mladších tří let. To, že mateřské školy nemají kapacitu a odpovídající počet učitelek k zařazování těchto dětí, nahrává opět zřizování dětských skupin, které by zajišťovaly jen hlídání dětí. S tím nemůžeme souhlasit. V mateřských školách jde především o kvalitní vzdělávání, odmítla předsedkyně sekce snahy o nekoncepční řešení nedostatku míst v mateřských školách. Letitou bolestí předškolního vzdělávání je také vysoký počet dětí ve třídách, které jsou běžně naplňovány až do počtu 28 dětí. Do novely školského zákona by proto zástupci odborů chtěli prosadit maximální počet dvacet dětí ve třídě plus čtyři na výjimku. Novela zákona by také měla nově upravit prázdninový provoz mateřských škol. Přesné požadavky na novelu školského zákona jsou v této době formulovány a budou předloženy kompetentním orgánům. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ Školská tripartita o novelách zákonů, vyhlášek i kariérním systému Jednání pracovního týmu Rady hospodářské a sociální dohody České republiky pro vzdělávání a lidské zdroje proběhlo 22. listopadu za účasti zástupců ministerstva školství i školských odborů a zaměstnavatelů. Jak vyplynulo z jednání, z návrhu novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, je vypuštěna reforma financování. Obsah novely odpovídá výsledkům mezirezortního připomínkového řízení z jara Novela bude v nejbližší době předložena do legislativního procesu. Odbory oceňují, že do návrhu novely není zahrnuta kontroverzní reforma financování. Naopak je zde řešeno postavení ředitelů škol. Strana odborů a zaměstnavatelů požádala o předložení paragrafového znění. Ředitel odboru strategie a evropských záležitostí ministerstva školství rámcově představil materiál Strategie vzdělávání do roku 2020 a informoval o postupu přípravy dokumentu. V současné době je ve vnitřním připomínkovém řízení ministerstva, po zapracování připomínek bude na počátku roku 2014 předložen do vnějšího připomínkového řízení. Odbory se aktivně zapojily do připomínkování materiálu, nyní očekávají předložení finální verze. Náměstek ministra školství Jindřich Fryč informoval o postupu prací na kariérním systému. Bylo rozhodnuto, že tento materiál bude zařazen jako samostatný bod na příští jednání. Odbory uspořádají v příštím roce odborné kulaté stoly k Standardu učitele a jeho místu v kariérním systému pedagogických pracovníků s cílem získat co nejširší názorové spektrum. Jednalo se také o stavu vyhlášek č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, a č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Na jednání byl předložen návrh, který zohledňuje pohledy stran, které jsou orientovány ryze proinkluzivně, i pohled speciálních pedagogů, poradenských pracovníků a pedagogů škol, kteří považují za důležité v oprávněných případech určitým žákům poskytnout adekvátní míru vyrovnávacích a podpůrných opatření. K původně předloženým novelám odbory vznesly věcné výhrady a požadují nepředkládat návrh vyhlášky k podepsání ministru školství minimálně do doby, než bude schválena novela školského zákona. Odbory upozorňují na to, že nejsou vytvořeny podmínky finanční, organizační, personální, materiální a jiné, které by skutečně umožnily zásadní řešení problémů ve vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. Existují vážné obavy, že úpravy budou zejména pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stresující, demotivující a k jejich neprospěchu. Markéta SEIDLOVÁ místopředsedkyně ČMOS PŠ

5 Projekt Elixír do škol popularizuje výuku fyziky Nadace Depositum Bonum, kterou v roce 2012 založila Česká spořitelna, aby pečovala o výnos z nevyzvednutých anonymních vkladních knížek, podporuje vzdělávání v oblasti technických a přírodních oborů. Nadace by chtěla zvýšit zájem dětí o tyto obory a zlepšit kvalitu jejich výuky, posílit prestiž profese učitele a zvýšit povědomí o klíčovém významu školství pro budoucnost země. Svou činnost Nadace odstartovala projektem Elixír do škol. Projekt stojí na dvou pilířích: na regionálních centrech, která podporují rozvoj učitelů fyziky po celé České republice, a na tandemové výuce. V osmi vybraných školách v Praze, Brně, Olomouci a Ostravě začala letos výuka fyziky v tandemu učitel asistent. Asistenty jsou studenti a čerství absolventi studia přírodovědných a technických oborů, kteří spolupracují se zkušenými učiteli na druhém stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií. Studenti s učiteli spolupracují při experimentech, výuce a při laboratorních cvičeních, či jako vedoucí kroužků. S novým školním rokem začala v patnácti místech České republiky fungovat regionální centra nadace na podporu sdílení dobré praxe a dalšího rozvoje učitelů. Centra jsou určena zejména fyzikářům na druhém stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií, kteří mají zájem o kontakt s kolegy, profesní rozvoj, sdílení zkušeností a o inspiraci, novinky a nápady. Každé centrum má k dispozici moderní pomůcky (vybrané sondy pro měření pomocí počítače, multimetry, USB mikroskop), které si kantoři mohou zapůjčit do své výuky. Pravidelná setkání jsou vedena zkušenými učiteli fyziky a jsou zdarma. V tomto školním roce najdete regionální centra v těchto místech: Brno, Frýdek-Místek, Hradec Králové, Cheb, Chrudim, Kroměříž, Letohrad, Nymburk, Olomouc, Plzeň, Polička, Praha, Třeboň, Turnov (více na www. nadacedb.cz/centra). Ladislava HADRAVOVÁ Portál wwwproškoly.cz společně s katalogem SeznamŠkol.eu pořádají soutěž o profesionální webové stránky a spoustu dalších cen. Soutěžit mohou základní školy v Čechách a na Slovensku. Soutěž odstartovala v listopadu a bude trvat pouze Vyhrajte nový školní web do konce kalendářního roku. Úkolem soutěžících je vytvořit návrh ideálního rozložení webových stránek, tzv. wireframe. Žáky kreativně zabavíte a navíc můžete vyhrát nový, profesionální školní web. Více informací o soutěži najdete na stránkách wwwproškoly.cz. 5 teorie řešené úlohy cvičení test nápověda NOVINKA V ČESKÝCH ŠKOLÁCH i-učebnice Flexibooks 599 Kč tištěná učebnice 399 Kč Objednávejte na

6 6 Pravidla pro ošetřovné FOTO: Petr MERTA Jaká základní pravidla platí pro čerpání ošetřovného? Ošetřovné je jednou z dávek nemocenského po- důvodů, ovšem nárok na náměstnance v práci z těchto jištění ( 39 až 41 zákona hradu mzdy zaměstnanci nevzniká. Zaměstnanec samo- č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění). K jeho poskytování podala Česká přítomnosti zaměstnavateli zřejmě musí důvod své ne- správa sociálního zabezpečení tento výklad: padů předložením formu- prokázat, a to ve většině pří- Ošetřovné je jednou láře Rozhodnutí o potřebě z dávek nemocenského pojištění, na kterou má zaného lékařem. Zaměstna- ošetřování (péče) vystaveměstnanec právo v případě, vatel je povinen rozhodnutí že jeho dítě onemocní, stane spolu s dalšími podklady zaslat příslušné OSSZ, která se mu úraz nebo je mu nařízena karanténa, v důsledku do jednoho měsíce od jejich obdržení vyplatí za- čehož se o ně musí zaměstnanec postarat. Ošetřovné městnanci ošetřovné. Ošetřovné však náleží pouze po lze čerpat i v případě nutnosti péče o dítě proto, že dobu prvních 9 dnů (u osamělého zaměstnance prv- školské nebo dětské zařízení, do kterého dítě běžně ních 16 dnů) potřeby ošetřování nebo péče. Pokud chodí, bylo uzavřeno například z důvodu epidemie, povodní nebo jiné nepředvídaměstnanec nadále omluven překážky trvají déle, je zatelné události, případně onemocnění osoby, která o dítě rok na žádné finanční plnění. v práci, ovšem nemá již ná- normálně pečuje. Ošetřovné Nárok na ošetřovné nemají je možné vyplatit i zaměstnanci, který musí krátko- samostatně výdělečné činné, podle informací ČSSZ osoby době ošetřovat nemocného zaměstnanci vykonávající zaměstnání malého rozsahu, člena své domácnosti. Výše uvedené situace jsou zároveň překážkami v práci na na základě dohody o pro- zaměstnanci konající práci straně zaměstnance podle vedení práce nebo dohody 101 zákoníku práce. Zaměstnavatel je tedy povinen nanci pracující z domova. o pracovní činnosti a zaměst- omluvit nepřítomnost za- čssz Správa sociálního zabezpečení S jakými záležitostmi je možno se obracet na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) nebo Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ)? Vzhledem k tomu, že se na ČSSZ a OSSZ často obracejí občané se záležitostmi, které do jejich působnosti nespadají, uvedla a zveřejnila ČSSZ přehled agend, se kterými se na ni klienti mohou obrátit, a rovněž seznam záležitostí, jejichž vyřešení není v jejich kompetenci. V informaci ČSSZ je uvedeno: Na OSSZ se klienti mohou obracet hlavně ve věcech týkajících se: podmínek nároku na vyplácení dávek nemocenského a důchodového pojištění, sepsání žádosti o důchod (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký, sirotčí), informací o tom, jak doložit neevidované doby pojištění a kde dohledat potřebné doklady o chybějících dobách pojištění, řešení dluhů na sociálním pojištění, vystavení potvrzení o pobírání peněžité pomoci v mateřství a dalších dávek nemocenského pojištění, Nárok na dovolenou? Zaměstnanec má pracovní smlouvu na zkrácený pracovní úvazek a vykonává práci pouze tři dny v týdnu po osmi hodinách. Jak mají být počítány tyto odpracované dny pro posouzení vzniku nároku na dovolenou? Je nutno, aby zaměstnanec odpracoval 60 dnů? Vznik práva na dovolenou upravuje 212 odst. 1 zákoníku práce, kde se stanoví: Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny, části směn odpracované v různých dnech se nesčítají. poskytování podpory OSVČ při plnění jejích povinností v oblasti sociálního zabezpečení, kontroly plnění povinností plátců pojistného, dotazů zaměstnanců, zda za ně odvádí zaměstnavatel pojistné na důchodové pojištění. OSSZ neřeší záležitosti týkající se: nároků na dávky státní sociální podpory a hmotné nouze, dávky pěstounské péče a dávky pro osoby se zdravotním postižením, rodičovského příspěvku, podpory v nezaměstnanosti, zprostředkování zaměstnání a rekvalifikace, pracovněprávní problematiky (nároky na dovolenou, odstupné, rušení pracovního poměru), rodinných sporů (výživné, výkon rodičovských práv), zdravotního pojištění a lázeňské péče. čssz V daném případě pracuje zaměstnanec tři dny v týdnu v osmihodinových směnách. Proto se mu započítají do stanoveného počtu 60 dnů v kalendářním roce v každém týdnu tyto tři odpracované dny. Pouze v případě, že by byl zaměstnán na stanovenou (plnou) týdenní pracovní dobu (tedy ne na kratší dobu, jak je uvedeno v dotaze) a jeho pracovní doba by nebyla rozvržena na všechny pracovní dny v týdnu, by se zaměstnanec posuzoval, jako by v kalendářním týdnu odpracoval pět pracovních dnů (viz 216 odst. 4 zákoníku práce). Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Dokázali jsme, že výuka fyziky pomocí nových informačních technologií žáky opravdu baví Přiblížit žákům vědu a techniku zajímavým a přitažlivým způsobem není vždycky nejlehčí úkol. Naštěs tí už existuje řada projektů, k nimž zcela jistě patří projekt Triangl pro žáky základních škol Středočeského kraje. Jednou z prvních škol, která se projektu zúčastnila, je naše Masarykova základní škola Dymokury. Snažíme se najít možnosti, jak přitáhnout žáky k přírodním vědám, proto jsme uvítali návrh na zapojení školy do projektu Triangl. Fyzika pro praxi První projektový den pod názvem Fyzika pro praxi se konal v naší učebně fyziky. Výjimečně jsme nepotřebovali připravovat žádné fyzikální ani jiné pomůcky, vše si s sebou přivezli lektoři projektu. Nejprve nás lektor projektu seznámil s tím, co budeme dělat. Pro komunikaci mezi lektorem a jednotlivými skupinami žáků byl využíván modul itřída, který je běžně k dispozici na webových stránkách. Použití této interaktivní třídy je přínosem hlavně pro učitele, který si vytvoří například pracovní list, prezentaci nebo test a odešle je své třídě. Žáci prostřednictvím itřídy mohou s učitelem jednoduchým způsobem komunikovat. Toto prostředí je velice podobné Facebooku, který je žáky velmi oblíbený, ovládají ho tedy intuitivně. Pomocí interaktivní třídy učitel rozvíjí snadno i mezipředmětové vztahy (v tomto případě fyzika a informační technologie). Pro žáky bylo hračkou v itřídě zvládnout vstupní test a získat další potřebné informace pro následující badatelské výzkumy, které je čekaly. Nejmodernější technika Celý projektový den byl věnován teplotě a teplu. Kdo by si ale myslel, že se ve třídě rozdaly klasické teploměry a měřila se teplota vody nebo jiné kapaliny, velice by se mýlil. Každý žák si vyzkoušel práci s nejmodernější technikou, pokusy, měření a závěry se zpracovávaly digitálně. Místo nám dobře známými kapalinovými teploměry měřili žáci teplotu školním experimentálním systémem Vernier, pomocí senzorů. Systém Vernier umožňuje nejen přesné měření teploty, ale má i spoustu dalších zajímavých funkcí a dá se využít v mnoha předmětech, nejen ve fyzice. Žáci pracovali ve skupinách, každá z nich dostala jiné zadání. Velice jsme oceňovali to, že všechny pokusy a experimenty se týkaly situací z každodenního života. Při experimentech žáci například měřili, kolik tepla nám uniká z budovy školy. Prováděli měření na obvodové zdi školy a také v okolí oken. Sami odhalili rozdíl mezi starou a novou zateplenou budovou. Zjistili, jak je důležitá volba materiálů při stavbě nových objektů. Vedle tepelně-izolačních vlastností materiálů také zjišťovali vlastnosti hydroizolační. Různé materiály nechali nasáknout vodou a sledovali její vzlínání. Při práci v terénu měřili odraz světla v závislosti na barvě omítky. Jiná skupina měřila digitálními teplotními čidly chladnutí vody v různě tvarovaných nádobách. Teď už všichni vědí, proč mají například radiátory složitý tvar. V další skupině rozlišovali žáci pokusem tepelné vodiče a izolanty. Různými přístroji měřili prostup světla oknem, také měřili teplotu, ale tentokrát v závislosti na barvě. Názorně jsme viděli ukázku lidského 7 oka a léčení očních vad pomocí různých druhů čoček. Pracovní listy a exkurze Jako výstup žáci zpracovávali pracovní list v tištěné a digitální podobě. Na závěr každá skupina prezentovala svoji práci spolužákům z ostatních skupin, aby ostatní věděli, co probíhalo jinde. Nebylo to zrovna lehké vysvětlit ostatním, na čem skupina pracovala a k jakému došla výsledku, ale zvládli to nakonec všichni. Žáci zažili zábavné dopoledne s vědou, na které bude ještě navazovat odborná exkurze na některém vědeckém pracovišti. Pro učitele to byla další inspirace pro výuku, nejen co se týče témat, ale i techniky a možností využití itřídy. Zajímavá byla kladná zpětná vazba od žáků, nenašel se nikdo, kdo by se během práce nudil, koho by to nebavilo. Alena TUČÍMOVÁ Kontakt: Martina Šťastná Masarykova základní škola Osvobození 212, Dymokury

8 8 Změna školského zákona Zákonným opatřením Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, byl změněn článkem LIX i školský zákon. Změna spočívá v tom, že v 103 školského zákona se za slovo praxe vkládají slova a náležitosti smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách odborné praxe. Ustanovení 103 školského zákona po provedené změně zní: Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti v organizaci, náležitostech a průběhu přijímacího řízení ke vzdělávání ve vyšších odborných školách, včetně termínů konání přijímacích zkoušek, a o přijímání do vyššího než prvního ročníku, podrobnosti o organizaci a průběhu vyššího odborného vzdělávání, podmínky konání odborné praxe a náležitosti smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách odborné praxe, pravidla pro hodnocení studentů, pro uznávání předchozího vzdělávání absolutoriem. Zákonné opatření Senátu nabývá účinnosti dnem 1. ledna Platový výměr Jaké údaje má obsahovat platový výměr? Prosíme o identifikaci jeho jednotlivých částí, které musí zaměstnavatel (škola) uvádět. Jde především o příplatky (za třídnictví, za dělenou směnu, osobní příplatek atd.). Výkon ústavní výchovy Změna zákona č. 109/2006 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a v preventivně výchovné péči ve školských zařízeních Dopřejte si misku přebraného tisku Jak uvedla ČT 1, nejvíc studentů vyjelo na zahraniční stáže z Masarykovy univerzity v Brně. Pod křídly programu Erasmus jich letos do ciziny zamířila víc než tisícovka. Václav Fišer může být na české školství pyšný. Testování žáků má být každé čtyři roky. Výsledky se utají, hlásá titulek v MF Dnes. Jestli se utají tak jako výsledky státní maturity, je pomalu čas začít tisknout diplomy. Uchazeči o české občanství budou muset od ledna skládat zkoušky z českých reálií; nastavené jsou K tomuto dotazu Ministerstvo práce a sociálních věcí uvedlo: Pro rozhodnutí zaměstnavatele o výši pravidelných složek platu, které se poskytují v pevných měsíčních částkách, stanoví zákoník práce závaznou formu, a to písemný platový výměr. Platový výměr je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci v den nástupu práce. Povinnými náležitostmi jsou podle 136 odst. 2 zákoníku práce údaje o platové třídě a platovém stupni, o výši platového tarifu ostatních pravidelně měsíčně poskytovaných složek platu a o termínu prý na úroveň znalostí pro základní školy. Z 30 otázek jsem jich šest nevěděl. Jdu si sbalit tlumok a zjistit, kde je seřadiště pro nás ignoranty. Srozumitelnou a studentům blízkou učebnici matematiky napsal pro své vrstevníky gymnazista Marek Liška, informovala ČT 1. Svět se rozhodně mění nás starší spolužáci zasvěcovali do úplně jiných oblastí lidského poznání. Nespojité písmo Comenia Script, které vytvořila česká grafička Radana MEDIÁLNÍ VÝVAR a místu výplaty. Termín a místo výplaty platu je zaměstnavatel povinen v platovém výměru uvést pouze v případě, že tyto údaje neobsahuje pracovní nebo kolektivní smlouva, nebo je nestanoví vnitřní předpis. Z nárokových složek platu se do platového výměru uvádí vedle platového tarifu také výše příplatku za vedení, příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí, zvláštního příplatku a specializačního příplatku pedagogického pracovníka, z nenárokových složek pouze výše osobního příplatku. Všechny složky platu musí zaměstnavatel uvádět v platovém výměru v absolutní výši (konkrétní částkou), nikoliv v relativní výši (například procentem z platového tarifu). Další informace najdete v zákoníku práce, který je k dispozici na webové stránce ministerstva. Ve Sbírce zákonů České republiky částce 116, rozeslané dne 30. září 2013, je publikován zákon č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukro- mého práva. V části čtyřicáté deváté tohoto zákona jsou uvedeny změny zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zaříze- ních a o preventivně vý- chovné péči ve škol- ských zařízeních. Zákon č. 303/2013 Sb. nabývá účinnosti d n e m 1. ledna Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA Lencová, zkouší i několik škol na Slovensku, píše portál idnes.cz. Tradice slovanských misií stále žije. Na stále menší obsazenost lyžařských kurzů upozorňuje ČT 1. My se bojíme, že by to tam nebylo tak dobrý, v těch českých horách, vysvětluje nezájem sedmák Honza. Už jste si chystali pár stovek pro nějaký podpůrný fond, že jo? Tak si je zase schovejte. Alpy jsou Alpy. Za posledních šest týdnů vykradl šestatřicetiletý recidivista pět mateřských a základních škol na Náchodsku, informuje TV Nova. Předpokládám, že ho chytli v zastavárně, když se pokoušel prodat pod cenou Duplo. MŠMT snižuje počet svých organizací, od ledna sloučí Národní institut dětí a mládeže a Národní institut pro další vzdělávání. Kde se tohle zastaví? Být ředitelem Národního, trochu bych se bál. Pedagogové se stále častěji potýkají s dětmi, které jsou agresivní, píše MF Dnes. Vracíme slovům smysl Petr KUKAL

9 Česko zpívá koledy i v renesančních Slavonicích Mateřská škola se opět letos připojí k celorepublikové akci Česko zpívá koledy. Ve Slavonicích se bude zpívat dokonce dvakrát. V Kamenných Žehrovicích vysadili nový park 11. prosince přímo v Mateřské škole Slavonice. Následně pak ještě tradičně 20. prosince pro širokou veřejnost a rodiče. Od druhé poloviny roku máme v naší obci nový rozlehlý park, který nahradil dosud neudržovanou zahradu. Vysázeli jsme v něm 231 nových keřů, listnáčů i jehličnanů, poslední z nich právě v pondělí za přispění našich obyvatel. Neudržovaná zahrada v centru obce nám dlouho byla trnem v oku, problém ovšem bylo sehnat peníze. Když jsme zjistili, že Nadace ČEZ letos podporuje vznik alejí a stromořadí, hned jsme podali žádost o grant. Jsme moc rádi, že se to podařilo, protože ve středních Čechách byly vybrány pouze dvě obce. Ta druhá jsou Vojkovice, kde obnoví alej zničenou letošními červnovými povodněmi. Nám pomáhaly sázet členky našeho sokola TJ Sokol Kamenné Žehrovice, které se zároveň staly patronkami nově vysázených stromů. Asistovaly jim také Žáci sázeli cibulky žlutých krokusů Zpívání pod vánočním stromem ve Slavonicích má již velkou popularitu a letos se bude konat jubilejní, 10. ročník. Mateřská škola si připravila s dětmi známé koledy a mladé zpěváčky hudebně doprovodí Eva Nováková se svými žáky ze Základní umělecké školy v Dačicích. Předehrou bude zvonkový průvod od radnice k vánočnímu stromu. K nasvícenému stromu přijdou i ostatní Slavoničtí a zazpívají si známé koledy s dětmi. Podpořit nejen malé zpěváčky, ale i akci Česko zpívá koledy přijedou také děti ze sousedního Rakouska. Vítězslava BENEŠOVÁ děti z naší základní a mateřské školy. Park neláká jen k procházkám, ale díky novým lavičkám je také příjemným místem k odpočinku. Stromy a keře zároveň slouží jako zelená bariéra oddělující park od přilehlé školy a školky a obytných domů. Soňa ČERNÁ Fotograf roku 2013 X. kolo Soutěž Fotograf roku pořádá časopis FotoVideo a Týdeník Školství je jejím mediálním partnerem. Proto i tentokrát přinášíme výsledky X. kola v kategorii Fotograf roku junior. Vítězem se stala Eliška Vrbatová s fotografií Pod vodou. V kategorii Fotografická škola roku vede i nadále Základní škola Na Líše, Praha 4. Lenka ZLATOHLÁVKOVÁ V listopadu sázeli žáci Základní školy Opava, Šrámkova cibulky žlutých krokusů. Projekt Krokus realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland ve spolupráci se Vzdělávacím a kulturním centrem Židovského muzea v Praze. Tento projekt běží již několik let ve školách po celém světě a každoročně se do něj zapojují další a další školy. Letos se zapojila i naše škola. HETI školám zdarma poskytla cibulky žlutých krokusů, které jsou připomínkou jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jež zemřely během holokaustu (šoa). Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na začátku února, kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna). Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým lidem, a zvyšovat tak povědomí o nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu. Sázeli malí i velcí. Za 1. stupeň žáci 3. A a děti z přípravné třídy zasadili spolu s Jarmilou Strakovou cibulky do truhlíku a budou pozorovat růst krokusů ve třídě. Žáci 9. B s třídní učitelkou Karin Solnou zasadili rostlinky na školním pozemku, kde ekotým pod vedením Jany Chráskové Hopjanové předem symbolicky Znáte je? Kyberšikana A. ČERNÁ, L. DĚDKOVÁ, H. MACHÁČKOVÁ, A. ŠEVČÍKOVÁ, D. ŠMAHEL Kniha představuje relativně nový společenský jev, jemuž se v současnosti dostává velké pozornosti ve školství, v médiích i v akademickém světě. Seznamuje s jevy, které s kyberšikanou souvisejí (agrese a agresivní chování), s rozdíly oproti tradiční (školní) šikaně a s tím, jak je tato nová forma šikany formována specifickým charakterem online prostředí. Prostor je věnován i kyberšikaně v českém a světovém kontextu a jejímu mediálnímu obrazu. Podrobně jsou představeny charakteristiky jejích aktérů obětí, agresorů i přihlížejících. 9 připravil záhon ve tvaru židovské hvězdy. Ivana CHRAMOSTOVÁ

10 10 Nejlepším městem pro studia na světě je Paříž Paříž se stala druhý rok za sebou nejlepším městem pro studování na světě. Vyplynulo to z výsledků studie, kterou vypracovala britská výzkumná společnost Quacquarelli Symonds. Francouzská metropole předstihla Londýn a Singapur, Praha skončila podle webu QS na 45. příčce. NOVINKA Britští výzkumníci z QS se zaměřili na kvalitu života, finanční nákladnost studia, přitažlivost diplomů u zaměstnavatelů a různorodost studentů. Zaměřili se celkem na 50 měst, která mají více než obyvatel a nejméně dvě vysoké školy. Dostupné náklady na studium dělají z Paříže oblíbený cíl francouzských i zahraničních studentů. Být opět nejlepším cílovým městem pro studenty z celého světa ale Paříži umožňuje hlavně výkonnost jejích škol, schopnost uplatnit v praxi držitele diplomů a vysoká životní úroveň, vysvětlil ředitel výzkum QS Ben Sowter. Němci se snaží oddálit nástup svých dětí do školy otřeboval ještě jeden Prok, aby si mohl hrát a ještě trochu vyspět. Tak zdůvodňuje mnoho německých rodičů odklad školní docházky pro své děti. V Německu představovaly pozdější nástupy do školy v letech 2011 až 2012 šest procent. To je mnohem více než dřívější zahájení školní docházky, které tvořilo jen 3,8 procenta. Před 15 lety v souladu s evropskou harmonizací a vzhledem k potřebě pracovní síly německá vláda rozhodla, že všechny děti zahájí školní docházku v roce, kdy jim je šest let, zatímco dříve to bylo šest až sedm let. Nepočítalo se však s odporem rodičů. V Bavorsku nastupuje do školy později téměř 12 procent dětí. Vzhledem k tomuto odporu se bavorské úřady školství je v Německu záležitostí spolkových zemí musely vzdát svého cíle snížit věk pro zahájení školní docházky, jak to učinila většina ostatních spolkových zemí. Nicméně čím dříve se děti začínají učit, tím Autoři výzkumu u české metropole nejvíce ocenili různorodost studentů, nejméně výkonnost jejích univerzit. Kvalitu života pro studenty v Praze označili za slabě podprůměrnou, zatímco možnost uplatnění diplomů za silně nadprůměrné. lépe jim to jde, soudí profesor pedagogiky na Hamburské univerzitě Peter Struck. Odklad má podle jeho názoru význam v případě, kdy děti nezvládají dobře svou mateřštinu, anebo jsou opožděné ve vývoji. První univerzita přijímá měnu bitcoin Kyperská University of Nicosia se stala první univerzitou na světě, která přijímá kybernetickou měnu bitcoin. Bitcoiny, jejichž popularita v poslední době roste, nyní mohou studenti použít například k placení výuky. Měnu bitcoin vytvořil v roce 2009 anonymní vývojář používající pseudonym Satoši Nakamoto. Je navržena tak, aby ji nikdo nemohl jakkoli ovlivňovat, tedy ani vlády a centrální banky. Na bitcoinu je založena řada legálních investičních fondů a obchoduje se s ním na specializovaných burzách. A1 n m ina pro st ední a jazykové školy studio [21]» aktualizované vydání oblíbené u ebnice Studio d» systematické osvojování gramatiky v kontextu reálných situací» v celém rozsahu upraveno pro eské prost edí» sou ástí integrovaný pracovní sešit a mp3 nahrávky i-u ebnice Flexibooks P ipravujeme také jako interaktivní u ebnici pro po íta e, notebooky, tablety i chytré telefony. Objednávejte na ucebnice.fraus.cz. Nakladatelství Fraus, s. r. o. Ed. Beneše Plze Inz-Studio21_A5.indd :09:23

11 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce 11 Nakladatelství PARIS Žižkova 2379, Karviná Mizerov tel , fax ročník ankety nabízí školám, školským zařízením, dalším pedagogickým institucím a státním orgánům ve školství odbornou publikaci Spisová služba ve školství Jak udělat pořádek v administrativě Autor PhDr. Irena Hajzlerová Bojujete s papíry? Už je nemáte kam dávat? Pořád hledáte nějaké dokumenty a nemůžete je najít? Nevíte jak správně a přehledně vše zaevidovat a uložit? Slučujete se s jinou školou a nevíte, co s jejich dokumenty? Pokud jste alespoň na jednu z otázek odpověděli ANO, je připravovaná publikace právě pro vás! Tato publikace s podtitulem Jak udělat pořádek v administrativě však může být rovněž dobrým pomocníkem také vám, kdo máte své dokumenty v pořádku a potřebujete se jen seznámit s novinkami v archivním zákoně a utvrdit se, že vedete spisovou službu podle zákona, a tudíž vám nebudou hrozit žádné sankce! Pomůže zcela jistě také v těch školách či školských zařízeních, kde jste právě přijali novou sekretářku, která se musí seznámit s dovedností jak evidovat a dále nakládat s dokumenty, nebo kde spisovnu přebírá nebo zakládá nově přijatý zaměstnanec, nebo ji někdo nově dostal na starost. Publikace si klade za cíl srozumitelnou formou přiblížit vše, co se týká spisové služby. Přináší ukázky podacího razítka, čísla jednacího, uvádí, jak správně vyplňovat podací deník i archivní knihu a rovněž vysvětluje postup při vytváření spisového řádu. Jsou zde uvedeny rovněž povinnosti vyplývající ze zákona, které se týkají evidence dokumentů v digitální podobě a způsoby, jak s takovými dokumenty nakládat. V přílohách naleznete citaci zákona i vyhlášky, vzor spisového řádu včetně vzorů spisových a skartačních plánů pro jednotlivé typy škol, vzory řady dalších dokumentů, které díky tomu, že jsou uloženy současně i na CD-R, budete moci po doplnění vlastních údajů ihned používat, bez předchozího přepisování. Publikace SPISOVÁ SLUŽBA VE ŠKOLSTVÍ Jak udělat pořádek v administrativě vás krok za krokem provede zákonem č. 499/2009 Sb. a vyhláškou 259/2012 Sb. a na příkladech z praxe a odpověďmi na nejčastější dotazy vám pomůže nastavit ten správný způsob, jak evidovat, označovat, vyřizovat, odesílat, ukládat a skartovat vaše dokumenty. Publikaci lze objednat na výše uvedené adrese a kontaktech nakladatelství Paris. PARIS 10/2013, cena 270,- Kč (+ manipulační náklady), brož., 140 stran, CD-R s přílohami NEJOBLÍBENĚJŠÍ UČITEL ČESKÉ REPUBLIKY 2013/2014 v kategoriích Zlatý Ámos, Dětský Ámos, Ámos sympaťák, ČEZ Ámos, Ámos chemikář. Přihláška musí obsahovat: stručnou charakteristiku navrhovaného kandidáta popis jedné společně prožité příhody podpisy 100 osob, které s přihláškou souhlasí Přihlášky přijímáme do Klub Domino, Dětská tisková agentura, Na Nivách 314, Praha 4 nebo více informací na Závazná objednávka Objednáváme ks Spisová služba ve školství Jak udělat pořádek v administrativě Přesná adresa pro fakturu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Ulice PSČ, město Místo dodání (je-li odlišné od fakturační adresy) Č. účtu IČO telefon Datum objednávky podpis (u organizací razítko)

12 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce Školní nábytek vyrábíme 21 let 3.499,- Kè tel.: Konstrukce RAL 6029 Ihned k dodání v barvách: ZELENÁ, MODRÁ, ÈERVENÁ, ORANŽOVÁ Nabídka pro všechny školy, které chtějí prezentovat projekty ESF Redakce Týdeníku ŠKOLSTVÍ připravila il pro řešitele l projektů, které jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem, placený prostor s výraznou, 80procentní slevou oproti ceně běžné inzerce. Neváhejte a kontaktujte nás na tel.: , mobil: , Předplatné Týdeníku Školství Týdeník ŠKOLSTVÍ, plný užitečných rad nejen pro pracovníky škol, objednávejte na Objednávky inzertní plochy zasílejte na Nově nabízíme umístění reklamy na našich webových stránkách. Pro školy platí na otištění projektů z ESF 80procentní sleva. Ceník a formáty inzerce najdete na nebo Vám je na vyžádání zašleme. Platí pro ÈR pøi objednání min. osmi souprav do Ceny vèetnì DPH TÝDENÍK Číslo prosince 2013 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax příjmení Inzerce: rosana_inz_skolstvi_90x125.indd Za rok 1vychází 40 čísel, celoroční předplatné tištěné podoby 1180 Kč, elektronické 14:30:23 verze 790 Kč, na nebo Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., Postservis. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č. j. NP 3160/1994. ISSN MK ČR E 4861.

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Elixír do škol. Irena Dvořáková, Leoš Dvořák KDF MFF UK Praha

Elixír do škol. Irena Dvořáková, Leoš Dvořák KDF MFF UK Praha Elixír do škol Irena Dvořáková, Leoš Dvořák KDF MFF UK Praha Historie: od vkladních knížek k fyzice Ke dni 31. 12. 2002 zanikly vkladní knížky na doručitele (anonymní vkladní knížky). Čas na vyzvednutí

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO

Z Á S A D Y. pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance. ČMKOS a ASO Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance ČMKOS a ASO V Praze dne 1. 3. 2010 Z Á S A D Y pro činnost Regionálních poradenských center pro zaměstnance Kapitola I Úvodní ustanovení

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 32 Mzdový předpis Příloha č.1 Tarifní stupnice Příloha č.2 Prémie za splnění prémiových úkolů 2014 Úvodní

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se:

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se: Vyhláška č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Nabývá účinnosti od 1. srpna 2009. Vyhláška

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu.

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu. Škola Čakovičky Pokyn ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Účinnost od: 1.9. 2015 Tento pokyn vychází z: - 123 odst. 2 a odst. 4, školského zákona a dále podle - 6 vyhlášky

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 2015-2020 REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO

Více

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol

Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol Předběžná zpráva o průběhu druhé celoplošné generální zkoušky ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základních škol ZÁKLADNÍ OBECNÉ INFORMACE v rámci 4. klíčové aktivity projektu Národní systém

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) vyhlašuje

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče)

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (péče) I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) Tento díl rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování slouží jako průkaz osoby ošetřující člena domácnosti. Při ukončení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle

Čl. 1 Základní vymezení a cíle III. Vyhlášení Rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 Ministerstvo

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole)

Možné řešení lyžařského výcviku z hlediska platových nároků (aplikace v základní škole) Cestovni_vychovne_poradenstvi 6.2.14 14:09 Stránka 19 Plat nebo náhradní volno za práci ve svátek Pokud připadne výkon práce při školní akci na svátek, 34 poskytne zaměstnavatel náhradní volno v rozsahu

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012

%C5%A1koln%C3%AD+rok+2011%2F2012 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2011/2012 pro školní rok 2012/2013 (Gesce odbor 20)* Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví zákon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 517/2013 Směrnice č.: 02/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Štěpánov, okres Olomouc Dolní 78, 783 13 Štěpánov Identifikátor školy: 600 140 776 Zřizovatel: Obec Štěpánov, Horní 444,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Povinná zákonná pojištění III/2 VY_32_INOVACE_40 2 Název školy Registrační číslo projektu

Více

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU

STATUT PODPŮRNÉHO FONDU STATUT PODPŮRNÉHO FONDU Odborového svazu ECHO O b s a h: I. ÚČEL PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO II. TVORBA PODPŮRNÉHO FONDU OS ECHO III. DRUHY NÁROKŮ A PODMÍNKY PRO JEJICH PLNĚNÍ A. Podpora v nezaměstnanosti

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace

Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Mateřská škola Malá Morávka, okres Bruntál, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Č.j.: 87/2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Tento pokyn vychází

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009)

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Pardubice Inspekční zpráva Základní škola Libchavy 153, okres Ústí nad Orlicí Libchavy 153, 561 16 Identifikátor školy: 600 104 796 Zřizovatel: Obec Libchavy,

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě

Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Výstupy z konference o inkluzivním vzdělávání romských dětí v Ostravě Dne 2. března 2015 uspořádalo Vzájemné soužití o.p.s. v Ostravě konferenci s cílem formulovat konkrétní soubor doporučení a cílů k

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013 Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha, 23. 10. 2013 OBSAH 1. Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a v oblasti celoživotního učení 2. Národní systém inspekčního

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., ( dále jen školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Přijímacířízení pro školní rok 2015/2016 Rámcová kritéria 1. kola. Mgr. Jiří Fresser - zástupce ředitele Mgr. Ivan Váňa - výchovný poradce

Přijímacířízení pro školní rok 2015/2016 Rámcová kritéria 1. kola. Mgr. Jiří Fresser - zástupce ředitele Mgr. Ivan Váňa - výchovný poradce Přijímacířízení pro školní rok 2015/2016 Rámcová kritéria 1. kola Mgr. Jiří Fresser - zástupce ředitele Mgr. Ivan Váňa - výchovný poradce Kolik tříd otevíráme? Kolik žáků přijímáme? Pro školní rok 2015/2016

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více