Úvodník Standardy kvality sociálních služeb Památka zesnulých Zápis z rady klient ( ) Den vále ných veterán Význam jmen ísp vky od klient

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodník Standardy kvality sociálních služeb Památka zesnulých Zápis z rady klient (6.10.2011) Den vále ných veterán Význam jmen ísp vky od klient"

Transkript

1 LISTOPAD 2011 Obsah listopadového vydání: Úvodník Standardy kvality sociálních služeb Památka zesnulých Zápis z rady klientů ( ) Den válečných veteránů Význam jmen Příspěvky od klientů Akce na listopad Listopadoví oslavenci Program Střediska soc. služeb Povídka V tomto měsíci si připomínáme nou událost a to 17. listopad, který je dnem boje za svobodu a demokracii v naší republice. Název měsíce je odvozen od padání listí, které je v tuto roční dobu ve středoevropských přírodních podmínkách typické. Typické je ale také různobarevné listí, podzimní uplakané počasí a ranní mlhy. Přesto ale pokud vysvitne slunce, je to velmi krásný pohled na přírodu kolem nás hrající všemi barvami. Společně s počasím se nám střídají i nálady a máme někdy sklon k melancholii. V listopadu také uctíváme památku zesnulých, lidově řečeno dušičky. Proto si vzpomeňme na své blízké, kteří i když nejsou mezi námi, zanechali v nás nesmazatelnou stopu. Přeji Vám krásný, barevný a bez melancholií prožitý listopad. PhDr. Jaroslava Kotalíková Zpravodaj G-centra je měsíčník pro potřeby obyvatel G-centra Tábor. Vychází první týden v měsíci. Je neprodejný. Připravuje jej redakční rada ve složení: J. Kotalíková, M. Blažková, A. Kubíková, B. Šimáková. Své příspěvky odevzdávejte do 15. dne v měsíci M. Blažkové (kancelář č. 116,

2 Standardy kvality sociálních služeb v G-centru Tábor Standard č.12 Informovanost o poskytované službě O informace ke službě může uživatel/zájemce/veřejnost požádat: - písemně na adrese: G centrum Tábor, Kpt. Jaroše 2958, Tábor - telefonicky na čísle osobně v sídle jednotlivých středisek Informace o službě může uživatel /zájemce/ veřejnost získat: - osobně: G-centrum Tábor, Kpt. Jaroše 2958, Tábor - písemně na adrese: G-centrum Tábor, Kpt. Jaroše 2958, Tábor - telefonicky na čísle: , , z webových stránek: - na ové adrese: Informace osobně a telefonicky je možné získat: o v pracovní dny o v úřední hodiny PO, ST 7:00 17:00 hodin ÚT, ČT, PÁ 7:00 14:30 hodin G-centrum Tábor má zpracované propagační materiály, letáky, webové stránky. Zařízení má definované poslání, cíle služby, cílovou skupinu, pro kterou je služba nabízena. Pomocí zpracovaných informačních materiálů (informativních brožur, informací v místním tisku, letáků zařízení) informuje zájemce. Materiály jsou k dispozici u lékařů, ve zdravotnických zařízeních, u pracovníků Odboru sociálních věcí v Táboře, v Klubech důchodců, u ostatních poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb v Táboře. Základní informace o zařízení je schopen podat každý zaměstnanec organizace. Pro podání komplexního souhrnu informací o poskytovaných službách, podmínkách služby a ceně jsou určeni kompetentní pracovníci (sociální pracovník, vedoucí sociálního úseku). Všechny standardy jsou Vám k dispozici k nahlédnutí na recepci. Mgr. Alena Kubíková Zdroj: Zákon o sociálních službách, Standardy kvality sociálních služeb - 2 -

3 Památka zesnulých Blíží se čas "dušičkový", kdy vzpomínáme na všechny, které jsme měli rádi a kteří už mezi námi nejsou. Vzpomínáme na ně první dva listopadové dny. 1. listopadu se slaví,,svátek všech svatých", 2. listopad se v kalendáři uvádí jako,,památka zesnulých". Lidé tento den znají jako,,dušičky". Na Slavnost Všech svatých 1. listopadu prosíme o přímluvu všechny ty, kteří už jsou u Pramene světla a života prosíme za sebe. Následující den se zase my přimlouváme za naše drahé zemřelé, aby i oni byli očištěni od svých vin a byli přijati do místa klidu a míru. Protože víme, že smrt je koncem pozemského úseku života, ale nikoliv našeho bytí, jelikož duše člověka je nesmrtelná. A proto věříme, že jsme stále spojeni s našimi zemřelými poutem lásky, která je silnější než smrt. Každý z nás je pozván k modlitbám nejen za své blízké, ale i za ty zemřelé, o jejichž víře ví jenom Bůh. Dle historických pramenů se tento svátek slaví od roku 998, kdy jej zavedl benediktýnský opat Odillo ve Francouzském klášteře Cluny. Ačkoli je toto datum nejstarší zaznamenanou zmínkou svátku, slavil se již o mnoho let dříve. Dušičky údajně pocházejí z Keltské tradice - svátku,,samhain", kterým Keltové začínali nový rok. Slavil se v podvečer 1. listopadu a Keltové věřili, že se tuto noc prolíná náš svět se světem mrtvých. Zapalovali ohně, aby se duše mrtvých mohly přijít ohřát a strávit noc se svými pozůstalými. Z toho vyplývá i současná tradice zapalování svíček, kterou dodržujeme dodnes. Dnes zapálená svíčka symbolizuje život a jejím zapálením na hřbitovech tedy symbolicky prolínání světa živých se světem mrtvých. Dříve se také na Památku zesnulých peklo zvláštní pečivo, kterým lidé obdarovávali pocestné a žebráky. Pečivu se říkalo,,dušičky". Památka zesnulých se rozšířila do celého křesťanského světa a dnes tento den uznává velká část Evropy a přeneseně i USA, kde se slaví svátek mrtvých jako Halloween. Mnozí z nás v tyto dny navštěvují hřbitovy, vzpomínají na své blízké, kteří již nejsou mezi námi a zapalují svíčky. Bez ohledu na to, zda věříme v,,kouzelnou noc", jak se také noci Dušiček říká, zapalme svíčku jako vzpomínku na ty, kteří již nemohou být mezi námi. Podle internetových zdrojů Markéta Blažková - 3 -

4 Zápis č. 9/11 ze schůze Rady klientů G-centra Tábor, domova pro seniory, která se konala 6. října 2011 Přítomni: MUDr. Baloun, p. Klaus, pí. Zvonařová, pí. Čiháková, p. Vacek, pí. Doubková 1. Kontrola zápisu: a. Koupelny se budou opět předělávat po uvolnění financí a prostor pro přemístění klientů po dobu přestavby. b. Zvýšení důchodů bude minimální, platby klientů budou upraveny vzhledem k zvýšeným nákladům a dotacím. 2. Den otevřených dveří od 9 do 15 hodin. Ve spolupráci se sociálními pracovníky bude v atriu instalována výstava prací klientů a historie. Budou zveřejněny i kroniky G-centra. Služby: 9-11 hod. pí. Doubková, pí. Zvonařová hod. p. Klaus hod. MUDr. Baloun hod. pí. Čiháková 3. Akce setkání s novými klienty. P. Klaus oznámil, že na tuto akci nemá dostatek energie. Rada klientů však rozhodla, že akce se bude konat. 4. Dopis p. Ptáčka ohledně stravy. Palačinky, hrachová polévka. Rada klientů potvrdila připomínky a vše bude projednáno s pí. ředitelkou, vedoucí kuchyně a nutriční terapeutkou. 5. Vznesen dotaz, zda se konají preventivní lékařské prohlídky klientů? Ano, konají se každé 2-3 měsíce. 6. Na příští schůzi se budou řešit volby do Rady klientů (prosinec). Připravte si vhodné návrhy z řad aktivních klientů. Klaus Jaroslav předseda RADY klientů - 4 -

5 Den válečných veteránů Den válečných veteránů, 11. listopad, je den věnovaný památce válečných veteránů. Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek. Od listopadu 2001 je tento ný den připomínán i v České republice. 11. listopad byl přitom vybrán symbolicky, neboť toho dne roku 1918 bylo ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války. Hlavními signatáři příměří byli vrchní velitel spojeneckých sil maršál Ferdinand Foch a německý zástupce Matthias Erzberger. Den veteránů je spíše americká záležitost, ve Spojeném království je tento den připomínán jako Den příměří. Vždy nejbližší neděle 11. listopadu je pak Dnem vzpomínek (Remebrance Sunday). Snímek z compiègneského lesa po dosažení dohody o příměří. Maršál Foch je druhý zprava Historie Tradice oslav konce 1. světové války se začala rodit již při prvním výročí dne příměří, 11. listopadu 1919, kdy byl tento den připomínán v Londýně, Paříži i dalších městech dohodových států. Americký prezident Woodrow Wilson téhož roku oficiálně vyhlásil 11. listopad Dnem příměří. Oficiálním svátkem se stal v roce Roku 1954 přejmenoval Kongres Den příměří na Den veteránů. Symbolem Dne veteránů se stal květ vlčího máku. To má svůj původ v básni, kterou v roce 1915 napsal kanadský chirurg John McCrae, jenž sloužil na západní frontě, nedaleko belgického města Ypres. Vlčí mák jako symbol pro padlé vojáky 1. světové války poprvé použila americká profesorka a humanistka Moina Michaelová. V roce 1921 zvolil bývalý velitel britských expedičních sil polní maršál sir Douglas Haig jako předseda Nadace veteránů vlčí mák za symbol pro sbírku na pomoc válečným veteránům a invalidům. A ještě jedno vysvětlení, proč právě vlčí máky. To bude z čistě botanického hlediska. Po celou historii válčení se říká, že právě na

6 bojištích a na hrobech jako symbol krve vždy vyraší rudé vlčí máky. Vysvětlení je jednoduché. Vlčí máky kvetou v době, kdy jiné rostliny v okolí jsou mrtvé. Semena vlčích máků odpočívají v půdě řadu let a když nejsou nablízku konkurenční rostliny, vyraší. A právě půda na bojištích rozbrázděných a přerytých bombami a granáty, se silnou koncentrací vápence ze zdevastovaných budov působila jako katalyzátor pro vyrašení vlčích máků. V květnu 1915, kdy McCrae psal svou báseň, rozkvetlo množství vlčích máků, jaké zde předtím nikdo neviděl. Ale ještě jednu roli hraje vlčí mák v básni. Mák je známý jako symbol spánku. Poslední verš básně může ukazovat na tento fakt: "Neměli bychom spát, ačkoliv máky rostou, na polích flanderských." Podle internetových zdrojů Markéta Blažková Felix Latinské felix znamená "štěstí, šťastný", ženský protějšek jména je Felicie nebo Felicita(s) Památka zesnulých svátku: Hubert Karel Miriam keltský Tradice keltského samainu, konce a začátku hospodářského roku. Podle českého občanského kalendáře vzpomínka na věrné zemřelé, lidově nazývaná "Dušičky". německý První část jména je staroněmecké hugu - "duch, mysl", druhou částí je koncovka -bert, původní beraht - "jasný, skvělý", jména je "jasného ducha, skvělé mysli". germánský Základem germánské karlaz, staroněmecké kar(a)l s em "muž, chlap, sedlák", druhá verze jména vede k obecnému pojmu "král", ženská podoba je Karolína egyptsko-hebrejský Základem jména je židovské mry-ja(m) s em "milovaná od boha Jahva", v češtině se uvádí 80 domáckých podob jména, nejrozšířenější je Marie

7 6.11. Liběna Saskie Bohumír Bohdan Evžen Martin Benedikt Tibor Sáva slovanský Odvozeno od přídavného jména libý, je "libá, milá, příjemná", dalším jménem, pocházejícím ze stejného základu je Líba nebo ruské či jihoslovanské Ljuba. holandský Má nejasný, spojuje se s germánským etnickým jménem Sas, tedy náležící ke kmeni Sasů. slovanský Základem je slovanské mir, které znamená nejen "mír", ale přeneseně i "svět", jména je tedy "boží soud, boží mírové uspořádání", neměcká verze je Gottfried. slovanský Význam jména je "boží dar, bohem daný", svým překladem odpovídá řeckému Theodor. řecký Pochází z řeckého eugenés "urozený", doslova "blahorodý", ženský protějšek je Evženie, Eugenie. Latinské Martinus je přídavné jméno k Mars, což je jméno římského boha války, je tedy "martovský, Martův", přeneseně "zasvěcený bohu Martovi, voják" nebo "žena pomáhající vojsku" Martina. Pochází z benedictus "požehnaný", popřípadě "blahoslavený", je obdobou řeckého jména Makarios nebo českého Blahoslav, z domácích podob vznikla některá naše příjmení jako Benek, Benda, Beneš ap. Odvozeno od Tiburtinec - pocházející z italského města Tibur (dnešní Tivoli), základ slova znamená "čestný", překládá se jako Ctirad, popř. i Chval. hebrejský Vzniklo z aramejského Sába, Sabbas "děd, stařec", vykládá se také jako "ze Sáby" (tj. z Jemenu, "královna - 7 -

8 Leopold Otmar Mahulena Romana Alžběta Nikola Albert Cecílie ze Sáby"), další variantou je Sába, obě možnosti jsou mužská jména. německý Základem jsou staroněmecká jména Liutpald a Liutbald, první složkou jména je Liut - srovnání dnešním německým Leute "lidé", druhou částí je bald - dříve s em "rychlý, smělý, nebojácný". německý První část jména je ót "majetek, štěstí, blaho", druhá složka mar znamená přeneseně "slavný", jména je tedy "majetkem slavný". český Umělecké básnické jméno, známé ze Zeyerova dramatu Radúz a Mahulena, je nejasný, možná vytvořeno podle některé domácké podoby Magdalény. Z obecného latinského přídavného jména romanus, což znamená "římský (občan), římská (občanka)", mužský protějšek je Roman. hebrejský Česká podoba jména Elíšéwah, což znamená "můj bůh je přísaha, přísahám na svého boha", má mnoho podob např Eliška, Líza, Běta, francouzské Babet(te) nebo Elsa, Izabel(a). řecký Základem je řecké Nikóláos, první složka jména niké znamená "vítězství", druhá láós "lid", smyslem příbuzná jména jsou Vítězslav, Viktor, Nikodém, Nikita, Mikuláš. německý Pochází z germánského Adalberaht, první složka adal je v překladu "ušlechtilý, urozený", druhá část beraht znamená "zářící, skvějící se", další variantou jména je Albrecht. Z latinského slova cacilius "slepeček", ženský rod je potom caecilia, jména je tedy "slepá, - 8 -

9 Klement Emilie Kateřina Artur Xenie René Zina Ondřej krátkozraká", angličané mají i mužský protějšek Cecil. Význam jména je z latinského clemens, 2. pád clementis "vlídný", církevní podoba jména je Kliment. Pochází z latinského aemulus, což znamená "soutěžící, soupeřící", mužská podoba jména je Emil. řecký Význam jména je z řeckého kathará "čistá", přeneseně "cudná, neposkvrněná", může pocházet i ze slova hekateros "kdo jistě zasahuje cíl", jiný výklad uvažuje, že základ slova byl egyptský a znamenal "koruna". keltský Pochází ze slova arth, což znamená "medvěd", česká verze jména je Artuš, smyslem podobné je i ženské jméno Ursula, starší české Voršila. řecký Odvozeno od řeckého přídavného jména xeniá, což se překládá jako "pohostinná", slovanské obdoby jmen jsou Hostimila, Hostimíra, Hostislava, Hostivíta. Význam se odvozuje z latinského renata "znovuzrozená", v křesťanské víře míněno nové duchovní zrození při křtu. řecký Ruská domácká podoba jména Zinaida, pochází z přídavného jména od Zeus (nejvyšší řecký bůh), jména je "zérovská", popřípadě "božská". řecký Česká podoba řeckého jména Andreás, pochází z andréios "mužný", v našem kalendáři uvedena i slovanská podoba Andrej. Všem listopadovým jmenovcům přejeme vše nejlepší! - 9 -

10 Hřbitovní kvítí Tento příběh nedoporučujeme čtenářům s duší jemnou a citlivou. Je určen milovníkům tuzemských i cizozemských hororů. Redakce. Jsem na dovolené na chalupě. Už přes rok se chystáme s bratrem upravit rodinný rov v blízkém městě: přesadit kytky, navézt novou zem. Trvalky a cibuloviny na doplnění jsem přivezl. Je čas se do toho pustit. Já to udělám sám na jaře, slibuje brácha. Oponuju: Tady jsou zimy dlouhé, zem bude mokrá a těžká a na jaře se přesazovat nedá! Nakonec naložíme zem a nářadí a vyrazíme na hřbitov. Hrob je značně rozsáhlý aspoň pro tři nebožtíky vedle sebe. Uprostřed je po celé délce prostor pro urny krytý žulovou deskou a po obou stranách až k obrubníkům zem porostlá trvalkami skalničkami. Vyrýpáváme rostliny a když jsme prostor vyčistili a uhrabali, vznikly dva krásné pruhy posvěcené země, přímo lákající k věčnému odpočinku. Při pohledu na ně nás oba napadla stejná myšlenka kupodivu nikterak chmurná. Blíží se nějaká paní. Bratr i já stojíme každý na jednom odkrytém pruhu opřeni o lopatu a rýč a v tichém zadumání. Neznámá se při pohledu na hrob zarazí, strne. Jo, milá paní, povídám dřív než se vzpamatuje a začne se vyptávat. To byly řeči, jaké budou služby! Jak se budou řemeslníci a drobní podnikatelé předstihovat a obletovat zákazníky! Všechno bude skoro zadarmo skrzeva tu konkurenci! Starý vymíraj a nový nejsou! Povídali v rádiu, že za posledních pět let se v republice přihlásil na kominíka jediný učeň, hlásí bratr. A na hrobníka od sametový revoluce ani jeden učeň, dotvrzuju. Teď, abyste hledala hrobníka ve dne s lucernou! Podívejte se na bratra, ukazuje na mě sourozenec. Je jako pára nad hrncem a já jsem taky celej špatnej. Teď nezbejvá, než aby si člověk tu jámu vykopal sám! A spoléhat na pozůstalý. mávne beznadějně rukou. A dyž to pude takhle dál, budete si i vy, ženský muset ten svůj poslední vodpočinek vyhrabat taky samy! věštím chmurně. Já se nechám zpopelnit, špitne paní. Leda to, uznáváme. Paní poměrně spěšně opouští toto neblahé místo

11 Ani neřekne: Odpočívejte v pokoji. Nebo: Světlo věčné ať vám svítí, káráme tak hlasitě, aby to ještě zaslechla. A až na jaře půjde kolem našeho rozkvetlého rovu, jistě si pomyslí: Tak to přece jen pod ty kytičky stihli! Jiří Rozum Tři síta Jednoho dne potkal muž známého filosofa Sokrata a ptal se ho: Sokrate, víš, co jsem se dověděl o tvém příteli? To nevím, odpověděl Sokrates, ale než začneš hovořit, nech nejprve projít svoje slova třemi síty. První síto je pravda. Máš naprostou jistotu, že to, co chceš vyprávět, je pravda? Ne, to nemám. Vlastně jsem to jen slyšel od ostatních. Druhé síto je dobro. Chceš mi o mém příteli vyprávět něco dobrého? Ne, právě naopak! Chceš mi tedy vyprávět něco nedobrého a nevíš, zda je to pravda. Nech svá slova projít ještě třetím sítem, jmenuje se užitečnost. Může tvoje vyprávění mému příteli nebo někomu jinému pomoci? Ne, to zrovna ne! Sokrates uzavřel svoje otázky slovy: To, co mně chceš vyprávět o mém příteli, není pravdivé ani dobré a dokonce pro nikoho užitečné. Můj milý, proč o tom chceš mluvit? Věra Kořená Co se to děje s naší pamětí V tomto článku si povíme, co se děje s naší pamětí a s čím se setkáváme v našem pokročilém věku seniorů. V článku jsou uvedeny informace a fakta z měsíčního časopisu Moje zdraví vydávaného redakcí Mladá žena č od autorky Markéty Ostřiškové za odborné spolupráce s MUDr. Vandou Ostřiškovou z Psychiatrické léčebny v Dobřanech a časopisu Můj domácí lékař autorkou článku MUDr. Marií Šimunkovou. Článek je uveden s názvem Co jsem to jenom chtěl vtipem, který ve skutečnosti vtipem není v pravém smyslu slova, protože stav, který vtip popisuje je spíše k pláči než-li ke smíchu. Posuďte sami

12 Babička posílá dědu na nákup a říká Kup dvě věci: chleba a mléko. Když se děda vrátí nese pyšně krabičku sirek. Babička říká: Měl jsi koupit dvě věci, zlobí se na dědu. Kde máš tu svíčku? Každý ze seniorů to má ve vtipu jinak. Oba ale mají stejný problém, tj. poruchu paměti. Poruch paměti je ve skutečnosti mnoho. Poruchy může způsobit cévní onemocnění, úraz nebo též infekce. Také může jít o přechodnou ztrátu paměti po silném emotivním zážitku. Také může jít o poruchu v jiné oblasti jako je soustředění, vnímání nebo i dezorientaci. Všechny poruchy paměti však vyžadují vyšetření lékařem a stanovení léčby. Chorobné zapomínání se odlišuje od poruch krátkodobé paměti, která je původcem stárnutí. Zapomíná se, co se má koupit, kam se co odloží, co hledáme, kdo co řekl apod. Na rozdíl od zapomínání tohoto druhu jsou vzpomínky z dětství, mládí i pozdější střední věkové kategorie pamětí tzv. dlouhodobou, která zůstává nedotčena. Mezi krátkodobé momentální, ale intensivní zapomínání se řadí tak zvané výpadky bleskové, kdy se tak říkajíc zapomíná na obrátku, kdy člověk chce něco udělat, říci či najít a v momentě zapomene, co to mělo být. V praxi se toto někdy dá řešit, napravit či vzpomenout tím, že se vrátí zpět na místo, kde se úmysl něco udělat zrodil a skutečně se tento postup více méně osvědčil a paměť se oživí v původním úmyslu. Totéž ale nejde např. se zapomenutím jména, čísla, názvu, kdy oživení paměti podobným způsobem není možné. Dlouhodobou paměť lékaři a vědci rozdělují ještě na vědomé vybavování informací, které si osvojujeme pamětí tzv. sémantickou do níž se řadí pojmy různé, jako zeměpisné, dějepisné a jiné různé včetně matematických vzorců a číselných postupů. Další epizodická paměť zahrnuje osobní prožitky a situace na rozdíl od paměti proceduální, díky níž si pamatujeme automatické činnosti jako plavání, jízdu na kole a různé před časem prováděné činnosti, naučené dříve. Podle MUDr. Frankové netrápí poruchy paměti pouze seniory i když v našem věku jsou poruchy více méně téměř výhradně typické naší populaci. Stejné potíže jsou evidovány ale také u populace mladší. V Česku jde asi o 1 a půl milionů postižených starších 65 roků tj. asi o 15 % populace. Přibližně asi 100 tisíc seniorů je postiženo demencí, jejíž postup směřuje k tzv. Alzheimerově chorobě projevující se poruchami řeči s čísly a dalšími poruchami paměti a mozkových funkcí takového stupně, který narušuje běžné denní činnosti a fungování. Postižení si nepamatují, jak se jmenují, kde bydlí a z mysli jim mizí i tváře nejbližších v rodině a okolí

13 U části seniorů však dochází ke zhoršování stavu zapomínání. To bývá spojeno se soustředěním, reakcí na nové podněty. Zhoršení často nastává i u schopnosti koordinace, což vylučuje např. řízení motorových vozidel a konání jiných soustředěných činností. Tímto jsme vyčerpali kvalifikování stupňů zapomínání a poruch paměti. V příštím článku se zmíníme o možnostech čelit těmto projevům stárnutí, jakými metodami a prostředky lze naši paměť ovlivňovat k lepšímu stavu a životu. Vladimír Ptáček Další hry za námi V úterý 20. září 2011 se konaly tradiční hry zručnosti ve Strakonicích. Vyrazili jsme v 10:00 hod. pod vedením p. Konečného a pod navigací naší Lucinky. Cesta proběhla skoro bez problémů, přijeli jsme hodně brzy a tak jsme se šli podívat na hrad. V podhradí byly dvoubarevné kozy, osel, koníci, hezký pohled. A kdo že závodil za Tábor. P. Klaus, p. Růžek a pí. Svobodová. Bohužel, družstva byla 5 členná a tak nám doplnili dva závodníky ze Strakonic. Bojovalo se v 9 disciplínách hod míčkem do panáka, shazování plechovek, košíková, pytlíky do koše, sestavit obrazce, rebusy, lovit ryby magnetem, pamatovat si 10 věcí a dávat kuličky na plato od vajec. Kuželky pro špatné počasí vypadly. Nálada byla dobrá, koláčky, zákusek, káva i pivo (Dudák dodal sponzor) a samozřejmě hudba. Pořadí: 1. Dům pro seniory Blatná 543 bodů 2. Dům pro seniory Kůsov 504 body 3. Dům pro seniory Strakonice - Rybniční Tábor na medaile nedosáhl. Za Strakonice startovala 4 družstva. A tak jsme se šťastně vrátili s malými cenami kolem 18:00 hod. Jaroslav Klaus předseda Rady klientů Vážení klienti, opět se blíží volby do Rady klientů (prosinec). Vzhledem k tomu, že nastoupilo dosti nových klientů, je nutné, aby jste je informovali o práci Rady klientů a případně zapojili do její činnosti. Rada klientů se schází 1x měsíčně, projednává připomínky klientů i technické problémy. Toto vše předává vedení G-centra k řešení. V letošním roce odstoupila z Rady pí. Růžičková ze zdravotních důvodů, později i pí. Janoušová a p. Raschel. Na jejich místa nastoupili volení náhradníci/náhradnice. Pí. Zvonařová, p. Vacek a pí. Doubková. S připomínkou se může Rady klientů zúčastnit i každý klient. Jaroslav Klaus předseda Rady klientů

14 Akce na listopad 2011 Poslech hudby: - úterky od 14:00 hodin: poslech dechové hudby - čtvrtky od 14:00 hodin: poslech vážné hudby Knihovna G-centra otevírací doba: Čtvrtek 9:30-10:30 hodin. V tomto čase Vám bude přečten denní tisk. Videoprojekce: Dle oznámení na nástěnkách od 14:00 ve společenské místnosti v přízemí. Trénink v kuželkách: Dle oznámení na nástěnkách od 14:00 hodin v atriu. Stolní hry: Každé pondělí od 10:00 hodin v atriu. Skupinové předčítání: Každou středu od 14:00 hodin v Selské jizbě. Každý druhý čtvrtek (sudé týdny) od 14:00 hodin Hovory nad Biblí v kapli v přízemí. Doprovodné akce: :45 hod. - Podzimní čarování s dětmi v atriu :00 hod. - Martinské posvícení v atriu :00 hod. - Hašlerovy písničky v atriu :00 hod. - Výroba adventních věnců v Hobby dílně 4. p :00 hod. - Oslava klientů narozených v listopadu ve spol.místnosti v přízemí :00 hod. - Barevný čtvrtek: Evropou od Baltu k Jadranu s cyklistou Františkem Šestákem v divadle :00 hod. - Pečení perníčků v Hobby dílně 4. p :00 hod. - Už kamarádi... s Yvettou Simonovou a Josefem Zímou let v divadle V listopadu oslaví narozeniny: Marie Pěnková, Bořivoj Kašpárek Josef Pavlát Marie Háková Věra Housová Dagmar Solničková, Marie Vaňková Milena Pokorná Věra Černochová František Plachý Vladimír Růžek, Božena Pencová

15 Rozloučili jsme se: Vlasta Hemrová Marie Šípová Věra Kokešová Středisko sociálních služeb Diskusní pořad pro seniory (a nejen pro ně). Jan Bednář: O historii aeroklubu Tábor a o letadlech a létání vůbec si s vámi přijde popovídat pan Bednář. Řekne vám, vše co ví o létání a i něco ze svých cest. Své povídání doplní promítáním fotografií. Sejdeme se ve 14:00 hodin v prostorách táborské matriky Literárně-hudební podvečery Antonie Krzemieňová: Síla myšlenky (a její vliv na život člověka emoce, závist a nenávist, manipulace) Mohou myšlenky ovlivnit nebo zapříčinit naše nemoci a klíčové životní události? Lze se naučit s myšlenkami pracovat? Začátek je od 15:00 hodin v prostorách Městské knihovny Tábor Akademie III. věku Mgr. Alena Kubíková: Sociální služby v Itálii Informace, zážitky a fotografie z pracovní cesty po Itálii. Začátek je od 13:00 hodin v prostorách táborské matriky Literárně-hudební podvečery Setkání s. Františkem Hrubínem Další pokračování cyklu Setkání s pro nás opět připravila Libuše Dědičová. Začátek je od 15:00 hodin v prostorách Městské knihovny Tábor Zájezd do ND na divadelní představení Zkrocení zlé ženy Bližší informace na telefonním čísle , nebo osobně na Středisku sociálních služeb. Podrobné informace ke všem připravovaným akcím získáte u pracovníků Střediska sociálních služeb. Kancelář najdete v přízemí budovy, číslo dveří

16 Měsíc Jedna dívka se každou noc dívala na měsíc. V jeho stříbrném lesku jako by viděla profil tváře neznámého mladíka. Nebo že by ho znala z nějakého snu? Každou noc ho však vyhlížela a toužila po něm. Na druhém konci světa žil mladík, který se také každou noc díval na měsíc. Připadalo mu, že v jeho bledém svitu vidí milou a svůdnou tvář dívky. Ten mladík byl voják, lučištník. A tak jedné noci vzal svou nejpevnější a nejrychlejší střelu, nasadil ji na luk, ze všech sil ho napnul a zamířil na měsíc. Šíp tvrdý jako ocel a rychlý jako blesk doletěl až k měsíci a kousek z něj odloupl. Úlomek měsíce spadl na zem a rozbil se na dvě části. Jedna spadla do klína té dívky, druhá k lučištníkovým nohám. Obě části tvořily dohromady měsíční náhrdelník. Spojily se někdy? Našli se ti dva? Říká se, že ano. My všichni, všechny lidské bytosti, jsme jako oni. Všichni bloudíme po světě a hledáme. Každý v sobě neseme polovinu svého snu. Často nevíme, komu může patřit druhá polovina našeho snu. Abychom nechybili, buďme laskaví ke všem lidem, se kterými se setkáme. úryvek z knihy Živá voda pro duši od Bruna Ferrera Markéta Blažková

Obsah únorového vydání: Rok 2009 v bodech Standardy kvality sociálních služeb XIII. díl Zápis z Rady klientů + výsledky voleb Střevní chřipka

Obsah únorového vydání: Rok 2009 v bodech Standardy kvality sociálních služeb XIII. díl Zápis z Rady klientů + výsledky voleb Střevní chřipka Obsah únorového vydání: Rok 2009 v bodech Standardy kvality sociálních služeb XIII. díl Zápis z Rady klientů + výsledky voleb Střevní chřipka Představujeme: DpS Světlo Nejpomalejší zvířata světa Příspěvky

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu Děkanátní ministrantský víkendový výlet do Brna hoši společně navštívili mnoho zajímavých míst, mezi nimi i Kostnici pod kostelem sv. Jakuba a Kapucínskou hrobku Listopad 2012

Více

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 11 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY 7. listopadu večer vzpomínek na otce Řehoře v kostele sv. Anežky na Spořilově více

Více

LUBOŠ SLUKA OBDRŽEL ZLATOU CENU ZA PŘÍNOS ČESKÉ HUDBĚ

LUBOŠ SLUKA OBDRŽEL ZLATOU CENU ZA PŘÍNOS ČESKÉ HUDBĚ 3. července 2014 ročník XVII. (XXIV.) číslo 9 LUBOŠ SLUKA OBDRŽEL ZLATOU CENU ZA PŘÍNOS ČESKÉ HUDBĚ Opočenský rodák a čestný občan našeho města, hudební skladatel a textař Luboš Sluka obdržel Zlatou cenu

Více

Září 2012 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ. Nejvýznamnější svátky 16. září Ludmila 21. září Matouš 28. září Václav 29. září Michal

Září 2012 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ. Nejvýznamnější svátky 16. září Ludmila 21. září Matouš 28. září Václav 29. září Michal www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Září 2012 Z obsahu: Co projednaly RM a ZM 2 Poděkování občanům 2 Výzva k předkládání žádostí o dotaci 6 Prázdninové vzpomínky 10 Na návštěvě

Více

42 číslo. Alžběta Barcalová. Žili s námi aneb lidé na Blatensku. www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUMĚSÍČNÍK. IX.

42 číslo. Alžběta Barcalová. Žili s námi aneb lidé na Blatensku. www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas DVOUMĚSÍČNÍK. IX. DVOUMĚSÍČNÍK 42 číslo Slovo na úvod IX. ročník leden 2015 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žili s námi aneb lidé na Blatensku Alžběta Barcalová Jak jsme se mohli dočíst v kalendáři SOB, v loňském

Více

ČSSD Klatovy. V úterý 9. listopadu se, po. RNDr. Ivanem Havlíčkem a předsedou senátního klubu. Rippelovou na radnici, poté

ČSSD Klatovy. V úterý 9. listopadu se, po. RNDr. Ivanem Havlíčkem a předsedou senátního klubu. Rippelovou na radnici, poté 21/1999 19. listopadu 1999 Cena 5,80 Kč Kupní smlouva na ČOV podepsána! Jak jsme již několikrát naše čtenáře informovali, Město Sušice bylo nuceno zvažovat koupi čistírny odpadních vod a převést ji tak

Více

ROČNÍK 20 LISTOPAD/PROSINEC 2005 ČÍSLO 11-12 CENA 4 Kč

ROČNÍK 20 LISTOPAD/PROSINEC 2005 ČÍSLO 11-12 CENA 4 Kč ROČNÍK 20 LISTOPAD/PROSINEC 2005 ČÍSLO 11-12 CENA 4 Kč Miloš Vavrečka Vánoční Foto zimních motivů v tomto čísle od žáků Střední školy oděvní a služeb Vizovice Až Vánoce nám postaví střechu nad hlavou,

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ únor 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máte před sebou první Poříčský zpravodaj v letošním roce. Čas letí a ani jsme si nestačili

Více

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008 Nový název Základní umělecká škola v Úpici má od 28. září 2007 čestný název Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice. I přesto, že na Václava si vzalo babí léto náhradní volno a pršelo, na dobré náladě

Více

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč Tvorba adventních věnců proběhla 28. listopadu., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová,

Více

Zpravodaj obce Švábenice

Zpravodaj obce Švábenice Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2004 Z obsahu: Úvod Slovo starosty Z jednání Obecního zastupitelstva Změny na matričním úřadě Jak jsme volili Občanská rubrika Z kulturní,

Více

Č. 7 / ROČNÍK V ČERVENEC 2009 12 Kč. Cena v předplatném 9 Kč

Č. 7 / ROČNÍK V ČERVENEC 2009 12 Kč. Cena v předplatném 9 Kč Č. 7 / ROČNÍK V ČERVENEC 2009 12 Kč Cena v předplatném 9 Kč VRACEJÍ starým hodinám ŽIVOT str. 6 Nový seriál O CESTOVÁNÍ str. 15 OPOŽDĚNÁ POCTA HRDINŮM ODBOJE str. 16 Jak jsou na tom SLOVENŠTÍ SENIOŘI str.

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2 ODEČTY VODOMĚRŮ říjen, listopad, prosinec 2009 92 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Odečty vodoměrů budou probíhat od 23.11. do 6.12.2009. Pokud nebudete zastiženi prosíme o

Více

Zastupitelstvo města Příbram

Zastupitelstvo města Příbram Stalo se 21. ročník Běhu města se konal 4. 10. 2014. Akci pořádalo město a Triklub. Titul mistryň republiky ve step aerobiku opět putoval do Oxygenu. Blahopřejeme. Žáci ZŠ Březové Hory navštívili výstavu

Více

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY. 18. září zahájení katechetického roku v Komunitním centru Matky Terezy

KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY. 18. září zahájení katechetického roku v Komunitním centru Matky Terezy fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 10 /2014 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Mám ruce na tleskání a nohy abych šel, abych všem tu zprávu o Pánu pověděl. Mám uši

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice prosinec 2006 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou letošní poslední číslo našeho obecního zpravodaje. Minule jsem naříkal, že stále máme

Více

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH ZÁŘÍ 2008 č.4 www.blatensko.cz DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... Ročník II. Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech abecedně šesté a sedmé

Více

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ

BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BECHYŇSKÝ MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2012 28. říjen Manifestace pražského lidu na Václavském náměstí 28. října 1918 K tomuto státnímu svátku, dni vzniku samostatného československého státu v roce 1918, chci

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

43 číslo. Vážení a milí čtenáři SOBáčku. Anička Bláhová Zhodnocení sezony 2014 a plány na sezonu 2015 pohledem otce, manažera a dopravce v jedné osobě

43 číslo. Vážení a milí čtenáři SOBáčku. Anička Bláhová Zhodnocení sezony 2014 a plány na sezonu 2015 pohledem otce, manažera a dopravce v jedné osobě DVOUMĚSÍČNÍK 43 číslo Slovo na úvod IX. ročník březen 2015 www.blatensko.cz www.blatensko.cz/mas Žijí s námi aneb lidé na Blatensku Anička Bláhová Zhodnocení sezony 2014 a plány na sezonu 2015 pohledem

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Z jednání zastupitelstva obce

Z jednání zastupitelstva obce 2 Co nás čeká v roce 2013 Vážení spoluobčané, pokud se nestane to, co již několik měsíců řeší řetězové maily a různé jiné materiály, odkazující na kalendář starých Mayů a další předpovědi, normálně se

Více

6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 6 /2014

6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 6 /2014 LISTY 6 /2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 6 /2014 Vysoká sokolská pocta pro město Lysá nad Labem Květinová slavnost... 1 Slavnosti Labe...

Více

VĚŽNÍK. 24. prosince 2006 - č. 46 KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI

VĚŽNÍK. 24. prosince 2006 - č. 46 KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK KOMPAS TŘEŠŤSKÉ FARNOSTI VĚŽNÍK Žijme s jasně stanoveným cílem!.. 4 Pomalu se blížíme ke konci roku 2006, v němž každý z nás prožil různé události. Pro někoho to byl rok narození, vstupu do základní

Více

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec OŘECHOVSKÝ Z P R AV O D A J č. 4/2014 První pozdrav zimy na rybníku Štikovec Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, i když od voleb uběhl již nějaký čas, chtěl bych touto cestou poděkovat Vám všem, kteří

Více

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé,

CHARITNÍ NOVINY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2014 ZDARMA. Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015. Vážení přátelé, CHARITNÍ NOVINY Vydává Oblastní charita Pardubice 3. ročník 2014/2015 Vážení přátelé, těší mě, že pokračujeme v tradici a vydáváme třetí číslo našich Charitních novin. Na prvním místě chci jménem všech

Více

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík

MLÝN VĚTRNÝ. O čem píšeme? Občasník občanů klobouckého regionu. Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč. 1 autor: Jaroslav Pavlík VĚTRNÝ MLÝN Občasník občanů klobouckého regionu Číslo: 4 Prosinec 2012 Cena: 30,- Kč O čem píšeme? Slovo starosty Zprávy z radnice Významné dny Pravé Vánoce Evangelický sbor Betlémské světlo 2012 Vzpomínka

Více

bulletin lormu podzim

bulletin lormu podzim 72 2012 bulletin lormu podzim VERŠE SLOVO ŠÉFREDAKTORA ZPRÁVY Z LORMU Nad dopisy čtenářů rozhovor sociálně PRÁVNÍ PORADNA ZDRAVÍ haf INFORMACE OSOBNOSTI ZE SVĚTA HLUCHOSLEPÝCH ZE SVĚTA SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Více