Úvodník Standardy kvality sociálních služeb Památka zesnulých Zápis z rady klient ( ) Den vále ných veterán Význam jmen ísp vky od klient

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodník Standardy kvality sociálních služeb Památka zesnulých Zápis z rady klient (6.10.2011) Den vále ných veterán Význam jmen ísp vky od klient"

Transkript

1 LISTOPAD 2011 Obsah listopadového vydání: Úvodník Standardy kvality sociálních služeb Památka zesnulých Zápis z rady klientů ( ) Den válečných veteránů Význam jmen Příspěvky od klientů Akce na listopad Listopadoví oslavenci Program Střediska soc. služeb Povídka V tomto měsíci si připomínáme nou událost a to 17. listopad, který je dnem boje za svobodu a demokracii v naší republice. Název měsíce je odvozen od padání listí, které je v tuto roční dobu ve středoevropských přírodních podmínkách typické. Typické je ale také různobarevné listí, podzimní uplakané počasí a ranní mlhy. Přesto ale pokud vysvitne slunce, je to velmi krásný pohled na přírodu kolem nás hrající všemi barvami. Společně s počasím se nám střídají i nálady a máme někdy sklon k melancholii. V listopadu také uctíváme památku zesnulých, lidově řečeno dušičky. Proto si vzpomeňme na své blízké, kteří i když nejsou mezi námi, zanechali v nás nesmazatelnou stopu. Přeji Vám krásný, barevný a bez melancholií prožitý listopad. PhDr. Jaroslava Kotalíková Zpravodaj G-centra je měsíčník pro potřeby obyvatel G-centra Tábor. Vychází první týden v měsíci. Je neprodejný. Připravuje jej redakční rada ve složení: J. Kotalíková, M. Blažková, A. Kubíková, B. Šimáková. Své příspěvky odevzdávejte do 15. dne v měsíci M. Blažkové (kancelář č. 116,

2 Standardy kvality sociálních služeb v G-centru Tábor Standard č.12 Informovanost o poskytované službě O informace ke službě může uživatel/zájemce/veřejnost požádat: - písemně na adrese: G centrum Tábor, Kpt. Jaroše 2958, Tábor - telefonicky na čísle osobně v sídle jednotlivých středisek Informace o službě může uživatel /zájemce/ veřejnost získat: - osobně: G-centrum Tábor, Kpt. Jaroše 2958, Tábor - písemně na adrese: G-centrum Tábor, Kpt. Jaroše 2958, Tábor - telefonicky na čísle: , , z webových stránek: - na ové adrese: Informace osobně a telefonicky je možné získat: o v pracovní dny o v úřední hodiny PO, ST 7:00 17:00 hodin ÚT, ČT, PÁ 7:00 14:30 hodin G-centrum Tábor má zpracované propagační materiály, letáky, webové stránky. Zařízení má definované poslání, cíle služby, cílovou skupinu, pro kterou je služba nabízena. Pomocí zpracovaných informačních materiálů (informativních brožur, informací v místním tisku, letáků zařízení) informuje zájemce. Materiály jsou k dispozici u lékařů, ve zdravotnických zařízeních, u pracovníků Odboru sociálních věcí v Táboře, v Klubech důchodců, u ostatních poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb v Táboře. Základní informace o zařízení je schopen podat každý zaměstnanec organizace. Pro podání komplexního souhrnu informací o poskytovaných službách, podmínkách služby a ceně jsou určeni kompetentní pracovníci (sociální pracovník, vedoucí sociálního úseku). Všechny standardy jsou Vám k dispozici k nahlédnutí na recepci. Mgr. Alena Kubíková Zdroj: Zákon o sociálních službách, Standardy kvality sociálních služeb - 2 -

3 Památka zesnulých Blíží se čas "dušičkový", kdy vzpomínáme na všechny, které jsme měli rádi a kteří už mezi námi nejsou. Vzpomínáme na ně první dva listopadové dny. 1. listopadu se slaví,,svátek všech svatých", 2. listopad se v kalendáři uvádí jako,,památka zesnulých". Lidé tento den znají jako,,dušičky". Na Slavnost Všech svatých 1. listopadu prosíme o přímluvu všechny ty, kteří už jsou u Pramene světla a života prosíme za sebe. Následující den se zase my přimlouváme za naše drahé zemřelé, aby i oni byli očištěni od svých vin a byli přijati do místa klidu a míru. Protože víme, že smrt je koncem pozemského úseku života, ale nikoliv našeho bytí, jelikož duše člověka je nesmrtelná. A proto věříme, že jsme stále spojeni s našimi zemřelými poutem lásky, která je silnější než smrt. Každý z nás je pozván k modlitbám nejen za své blízké, ale i za ty zemřelé, o jejichž víře ví jenom Bůh. Dle historických pramenů se tento svátek slaví od roku 998, kdy jej zavedl benediktýnský opat Odillo ve Francouzském klášteře Cluny. Ačkoli je toto datum nejstarší zaznamenanou zmínkou svátku, slavil se již o mnoho let dříve. Dušičky údajně pocházejí z Keltské tradice - svátku,,samhain", kterým Keltové začínali nový rok. Slavil se v podvečer 1. listopadu a Keltové věřili, že se tuto noc prolíná náš svět se světem mrtvých. Zapalovali ohně, aby se duše mrtvých mohly přijít ohřát a strávit noc se svými pozůstalými. Z toho vyplývá i současná tradice zapalování svíček, kterou dodržujeme dodnes. Dnes zapálená svíčka symbolizuje život a jejím zapálením na hřbitovech tedy symbolicky prolínání světa živých se světem mrtvých. Dříve se také na Památku zesnulých peklo zvláštní pečivo, kterým lidé obdarovávali pocestné a žebráky. Pečivu se říkalo,,dušičky". Památka zesnulých se rozšířila do celého křesťanského světa a dnes tento den uznává velká část Evropy a přeneseně i USA, kde se slaví svátek mrtvých jako Halloween. Mnozí z nás v tyto dny navštěvují hřbitovy, vzpomínají na své blízké, kteří již nejsou mezi námi a zapalují svíčky. Bez ohledu na to, zda věříme v,,kouzelnou noc", jak se také noci Dušiček říká, zapalme svíčku jako vzpomínku na ty, kteří již nemohou být mezi námi. Podle internetových zdrojů Markéta Blažková - 3 -

4 Zápis č. 9/11 ze schůze Rady klientů G-centra Tábor, domova pro seniory, která se konala 6. října 2011 Přítomni: MUDr. Baloun, p. Klaus, pí. Zvonařová, pí. Čiháková, p. Vacek, pí. Doubková 1. Kontrola zápisu: a. Koupelny se budou opět předělávat po uvolnění financí a prostor pro přemístění klientů po dobu přestavby. b. Zvýšení důchodů bude minimální, platby klientů budou upraveny vzhledem k zvýšeným nákladům a dotacím. 2. Den otevřených dveří od 9 do 15 hodin. Ve spolupráci se sociálními pracovníky bude v atriu instalována výstava prací klientů a historie. Budou zveřejněny i kroniky G-centra. Služby: 9-11 hod. pí. Doubková, pí. Zvonařová hod. p. Klaus hod. MUDr. Baloun hod. pí. Čiháková 3. Akce setkání s novými klienty. P. Klaus oznámil, že na tuto akci nemá dostatek energie. Rada klientů však rozhodla, že akce se bude konat. 4. Dopis p. Ptáčka ohledně stravy. Palačinky, hrachová polévka. Rada klientů potvrdila připomínky a vše bude projednáno s pí. ředitelkou, vedoucí kuchyně a nutriční terapeutkou. 5. Vznesen dotaz, zda se konají preventivní lékařské prohlídky klientů? Ano, konají se každé 2-3 měsíce. 6. Na příští schůzi se budou řešit volby do Rady klientů (prosinec). Připravte si vhodné návrhy z řad aktivních klientů. Klaus Jaroslav předseda RADY klientů - 4 -

5 Den válečných veteránů Den válečných veteránů, 11. listopad, je den věnovaný památce válečných veteránů. Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den vzpomínek. Od listopadu 2001 je tento ný den připomínán i v České republice. 11. listopad byl přitom vybrán symbolicky, neboť toho dne roku 1918 bylo ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války. Hlavními signatáři příměří byli vrchní velitel spojeneckých sil maršál Ferdinand Foch a německý zástupce Matthias Erzberger. Den veteránů je spíše americká záležitost, ve Spojeném království je tento den připomínán jako Den příměří. Vždy nejbližší neděle 11. listopadu je pak Dnem vzpomínek (Remebrance Sunday). Snímek z compiègneského lesa po dosažení dohody o příměří. Maršál Foch je druhý zprava Historie Tradice oslav konce 1. světové války se začala rodit již při prvním výročí dne příměří, 11. listopadu 1919, kdy byl tento den připomínán v Londýně, Paříži i dalších městech dohodových států. Americký prezident Woodrow Wilson téhož roku oficiálně vyhlásil 11. listopad Dnem příměří. Oficiálním svátkem se stal v roce Roku 1954 přejmenoval Kongres Den příměří na Den veteránů. Symbolem Dne veteránů se stal květ vlčího máku. To má svůj původ v básni, kterou v roce 1915 napsal kanadský chirurg John McCrae, jenž sloužil na západní frontě, nedaleko belgického města Ypres. Vlčí mák jako symbol pro padlé vojáky 1. světové války poprvé použila americká profesorka a humanistka Moina Michaelová. V roce 1921 zvolil bývalý velitel britských expedičních sil polní maršál sir Douglas Haig jako předseda Nadace veteránů vlčí mák za symbol pro sbírku na pomoc válečným veteránům a invalidům. A ještě jedno vysvětlení, proč právě vlčí máky. To bude z čistě botanického hlediska. Po celou historii válčení se říká, že právě na

6 bojištích a na hrobech jako symbol krve vždy vyraší rudé vlčí máky. Vysvětlení je jednoduché. Vlčí máky kvetou v době, kdy jiné rostliny v okolí jsou mrtvé. Semena vlčích máků odpočívají v půdě řadu let a když nejsou nablízku konkurenční rostliny, vyraší. A právě půda na bojištích rozbrázděných a přerytých bombami a granáty, se silnou koncentrací vápence ze zdevastovaných budov působila jako katalyzátor pro vyrašení vlčích máků. V květnu 1915, kdy McCrae psal svou báseň, rozkvetlo množství vlčích máků, jaké zde předtím nikdo neviděl. Ale ještě jednu roli hraje vlčí mák v básni. Mák je známý jako symbol spánku. Poslední verš básně může ukazovat na tento fakt: "Neměli bychom spát, ačkoliv máky rostou, na polích flanderských." Podle internetových zdrojů Markéta Blažková Felix Latinské felix znamená "štěstí, šťastný", ženský protějšek jména je Felicie nebo Felicita(s) Památka zesnulých svátku: Hubert Karel Miriam keltský Tradice keltského samainu, konce a začátku hospodářského roku. Podle českého občanského kalendáře vzpomínka na věrné zemřelé, lidově nazývaná "Dušičky". německý První část jména je staroněmecké hugu - "duch, mysl", druhou částí je koncovka -bert, původní beraht - "jasný, skvělý", jména je "jasného ducha, skvělé mysli". germánský Základem germánské karlaz, staroněmecké kar(a)l s em "muž, chlap, sedlák", druhá verze jména vede k obecnému pojmu "král", ženská podoba je Karolína egyptsko-hebrejský Základem jména je židovské mry-ja(m) s em "milovaná od boha Jahva", v češtině se uvádí 80 domáckých podob jména, nejrozšířenější je Marie

7 6.11. Liběna Saskie Bohumír Bohdan Evžen Martin Benedikt Tibor Sáva slovanský Odvozeno od přídavného jména libý, je "libá, milá, příjemná", dalším jménem, pocházejícím ze stejného základu je Líba nebo ruské či jihoslovanské Ljuba. holandský Má nejasný, spojuje se s germánským etnickým jménem Sas, tedy náležící ke kmeni Sasů. slovanský Základem je slovanské mir, které znamená nejen "mír", ale přeneseně i "svět", jména je tedy "boží soud, boží mírové uspořádání", neměcká verze je Gottfried. slovanský Význam jména je "boží dar, bohem daný", svým překladem odpovídá řeckému Theodor. řecký Pochází z řeckého eugenés "urozený", doslova "blahorodý", ženský protějšek je Evženie, Eugenie. Latinské Martinus je přídavné jméno k Mars, což je jméno římského boha války, je tedy "martovský, Martův", přeneseně "zasvěcený bohu Martovi, voják" nebo "žena pomáhající vojsku" Martina. Pochází z benedictus "požehnaný", popřípadě "blahoslavený", je obdobou řeckého jména Makarios nebo českého Blahoslav, z domácích podob vznikla některá naše příjmení jako Benek, Benda, Beneš ap. Odvozeno od Tiburtinec - pocházející z italského města Tibur (dnešní Tivoli), základ slova znamená "čestný", překládá se jako Ctirad, popř. i Chval. hebrejský Vzniklo z aramejského Sába, Sabbas "děd, stařec", vykládá se také jako "ze Sáby" (tj. z Jemenu, "královna - 7 -

8 Leopold Otmar Mahulena Romana Alžběta Nikola Albert Cecílie ze Sáby"), další variantou je Sába, obě možnosti jsou mužská jména. německý Základem jsou staroněmecká jména Liutpald a Liutbald, první složkou jména je Liut - srovnání dnešním německým Leute "lidé", druhou částí je bald - dříve s em "rychlý, smělý, nebojácný". německý První část jména je ót "majetek, štěstí, blaho", druhá složka mar znamená přeneseně "slavný", jména je tedy "majetkem slavný". český Umělecké básnické jméno, známé ze Zeyerova dramatu Radúz a Mahulena, je nejasný, možná vytvořeno podle některé domácké podoby Magdalény. Z obecného latinského přídavného jména romanus, což znamená "římský (občan), římská (občanka)", mužský protějšek je Roman. hebrejský Česká podoba jména Elíšéwah, což znamená "můj bůh je přísaha, přísahám na svého boha", má mnoho podob např Eliška, Líza, Běta, francouzské Babet(te) nebo Elsa, Izabel(a). řecký Základem je řecké Nikóláos, první složka jména niké znamená "vítězství", druhá láós "lid", smyslem příbuzná jména jsou Vítězslav, Viktor, Nikodém, Nikita, Mikuláš. německý Pochází z germánského Adalberaht, první složka adal je v překladu "ušlechtilý, urozený", druhá část beraht znamená "zářící, skvějící se", další variantou jména je Albrecht. Z latinského slova cacilius "slepeček", ženský rod je potom caecilia, jména je tedy "slepá, - 8 -

9 Klement Emilie Kateřina Artur Xenie René Zina Ondřej krátkozraká", angličané mají i mužský protějšek Cecil. Význam jména je z latinského clemens, 2. pád clementis "vlídný", církevní podoba jména je Kliment. Pochází z latinského aemulus, což znamená "soutěžící, soupeřící", mužská podoba jména je Emil. řecký Význam jména je z řeckého kathará "čistá", přeneseně "cudná, neposkvrněná", může pocházet i ze slova hekateros "kdo jistě zasahuje cíl", jiný výklad uvažuje, že základ slova byl egyptský a znamenal "koruna". keltský Pochází ze slova arth, což znamená "medvěd", česká verze jména je Artuš, smyslem podobné je i ženské jméno Ursula, starší české Voršila. řecký Odvozeno od řeckého přídavného jména xeniá, což se překládá jako "pohostinná", slovanské obdoby jmen jsou Hostimila, Hostimíra, Hostislava, Hostivíta. Význam se odvozuje z latinského renata "znovuzrozená", v křesťanské víře míněno nové duchovní zrození při křtu. řecký Ruská domácká podoba jména Zinaida, pochází z přídavného jména od Zeus (nejvyšší řecký bůh), jména je "zérovská", popřípadě "božská". řecký Česká podoba řeckého jména Andreás, pochází z andréios "mužný", v našem kalendáři uvedena i slovanská podoba Andrej. Všem listopadovým jmenovcům přejeme vše nejlepší! - 9 -

10 Hřbitovní kvítí Tento příběh nedoporučujeme čtenářům s duší jemnou a citlivou. Je určen milovníkům tuzemských i cizozemských hororů. Redakce. Jsem na dovolené na chalupě. Už přes rok se chystáme s bratrem upravit rodinný rov v blízkém městě: přesadit kytky, navézt novou zem. Trvalky a cibuloviny na doplnění jsem přivezl. Je čas se do toho pustit. Já to udělám sám na jaře, slibuje brácha. Oponuju: Tady jsou zimy dlouhé, zem bude mokrá a těžká a na jaře se přesazovat nedá! Nakonec naložíme zem a nářadí a vyrazíme na hřbitov. Hrob je značně rozsáhlý aspoň pro tři nebožtíky vedle sebe. Uprostřed je po celé délce prostor pro urny krytý žulovou deskou a po obou stranách až k obrubníkům zem porostlá trvalkami skalničkami. Vyrýpáváme rostliny a když jsme prostor vyčistili a uhrabali, vznikly dva krásné pruhy posvěcené země, přímo lákající k věčnému odpočinku. Při pohledu na ně nás oba napadla stejná myšlenka kupodivu nikterak chmurná. Blíží se nějaká paní. Bratr i já stojíme každý na jednom odkrytém pruhu opřeni o lopatu a rýč a v tichém zadumání. Neznámá se při pohledu na hrob zarazí, strne. Jo, milá paní, povídám dřív než se vzpamatuje a začne se vyptávat. To byly řeči, jaké budou služby! Jak se budou řemeslníci a drobní podnikatelé předstihovat a obletovat zákazníky! Všechno bude skoro zadarmo skrzeva tu konkurenci! Starý vymíraj a nový nejsou! Povídali v rádiu, že za posledních pět let se v republice přihlásil na kominíka jediný učeň, hlásí bratr. A na hrobníka od sametový revoluce ani jeden učeň, dotvrzuju. Teď, abyste hledala hrobníka ve dne s lucernou! Podívejte se na bratra, ukazuje na mě sourozenec. Je jako pára nad hrncem a já jsem taky celej špatnej. Teď nezbejvá, než aby si člověk tu jámu vykopal sám! A spoléhat na pozůstalý. mávne beznadějně rukou. A dyž to pude takhle dál, budete si i vy, ženský muset ten svůj poslední vodpočinek vyhrabat taky samy! věštím chmurně. Já se nechám zpopelnit, špitne paní. Leda to, uznáváme. Paní poměrně spěšně opouští toto neblahé místo

11 Ani neřekne: Odpočívejte v pokoji. Nebo: Světlo věčné ať vám svítí, káráme tak hlasitě, aby to ještě zaslechla. A až na jaře půjde kolem našeho rozkvetlého rovu, jistě si pomyslí: Tak to přece jen pod ty kytičky stihli! Jiří Rozum Tři síta Jednoho dne potkal muž známého filosofa Sokrata a ptal se ho: Sokrate, víš, co jsem se dověděl o tvém příteli? To nevím, odpověděl Sokrates, ale než začneš hovořit, nech nejprve projít svoje slova třemi síty. První síto je pravda. Máš naprostou jistotu, že to, co chceš vyprávět, je pravda? Ne, to nemám. Vlastně jsem to jen slyšel od ostatních. Druhé síto je dobro. Chceš mi o mém příteli vyprávět něco dobrého? Ne, právě naopak! Chceš mi tedy vyprávět něco nedobrého a nevíš, zda je to pravda. Nech svá slova projít ještě třetím sítem, jmenuje se užitečnost. Může tvoje vyprávění mému příteli nebo někomu jinému pomoci? Ne, to zrovna ne! Sokrates uzavřel svoje otázky slovy: To, co mně chceš vyprávět o mém příteli, není pravdivé ani dobré a dokonce pro nikoho užitečné. Můj milý, proč o tom chceš mluvit? Věra Kořená Co se to děje s naší pamětí V tomto článku si povíme, co se děje s naší pamětí a s čím se setkáváme v našem pokročilém věku seniorů. V článku jsou uvedeny informace a fakta z měsíčního časopisu Moje zdraví vydávaného redakcí Mladá žena č od autorky Markéty Ostřiškové za odborné spolupráce s MUDr. Vandou Ostřiškovou z Psychiatrické léčebny v Dobřanech a časopisu Můj domácí lékař autorkou článku MUDr. Marií Šimunkovou. Článek je uveden s názvem Co jsem to jenom chtěl vtipem, který ve skutečnosti vtipem není v pravém smyslu slova, protože stav, který vtip popisuje je spíše k pláči než-li ke smíchu. Posuďte sami

12 Babička posílá dědu na nákup a říká Kup dvě věci: chleba a mléko. Když se děda vrátí nese pyšně krabičku sirek. Babička říká: Měl jsi koupit dvě věci, zlobí se na dědu. Kde máš tu svíčku? Každý ze seniorů to má ve vtipu jinak. Oba ale mají stejný problém, tj. poruchu paměti. Poruch paměti je ve skutečnosti mnoho. Poruchy může způsobit cévní onemocnění, úraz nebo též infekce. Také může jít o přechodnou ztrátu paměti po silném emotivním zážitku. Také může jít o poruchu v jiné oblasti jako je soustředění, vnímání nebo i dezorientaci. Všechny poruchy paměti však vyžadují vyšetření lékařem a stanovení léčby. Chorobné zapomínání se odlišuje od poruch krátkodobé paměti, která je původcem stárnutí. Zapomíná se, co se má koupit, kam se co odloží, co hledáme, kdo co řekl apod. Na rozdíl od zapomínání tohoto druhu jsou vzpomínky z dětství, mládí i pozdější střední věkové kategorie pamětí tzv. dlouhodobou, která zůstává nedotčena. Mezi krátkodobé momentální, ale intensivní zapomínání se řadí tak zvané výpadky bleskové, kdy se tak říkajíc zapomíná na obrátku, kdy člověk chce něco udělat, říci či najít a v momentě zapomene, co to mělo být. V praxi se toto někdy dá řešit, napravit či vzpomenout tím, že se vrátí zpět na místo, kde se úmysl něco udělat zrodil a skutečně se tento postup více méně osvědčil a paměť se oživí v původním úmyslu. Totéž ale nejde např. se zapomenutím jména, čísla, názvu, kdy oživení paměti podobným způsobem není možné. Dlouhodobou paměť lékaři a vědci rozdělují ještě na vědomé vybavování informací, které si osvojujeme pamětí tzv. sémantickou do níž se řadí pojmy různé, jako zeměpisné, dějepisné a jiné různé včetně matematických vzorců a číselných postupů. Další epizodická paměť zahrnuje osobní prožitky a situace na rozdíl od paměti proceduální, díky níž si pamatujeme automatické činnosti jako plavání, jízdu na kole a různé před časem prováděné činnosti, naučené dříve. Podle MUDr. Frankové netrápí poruchy paměti pouze seniory i když v našem věku jsou poruchy více méně téměř výhradně typické naší populaci. Stejné potíže jsou evidovány ale také u populace mladší. V Česku jde asi o 1 a půl milionů postižených starších 65 roků tj. asi o 15 % populace. Přibližně asi 100 tisíc seniorů je postiženo demencí, jejíž postup směřuje k tzv. Alzheimerově chorobě projevující se poruchami řeči s čísly a dalšími poruchami paměti a mozkových funkcí takového stupně, který narušuje běžné denní činnosti a fungování. Postižení si nepamatují, jak se jmenují, kde bydlí a z mysli jim mizí i tváře nejbližších v rodině a okolí

13 U části seniorů však dochází ke zhoršování stavu zapomínání. To bývá spojeno se soustředěním, reakcí na nové podněty. Zhoršení často nastává i u schopnosti koordinace, což vylučuje např. řízení motorových vozidel a konání jiných soustředěných činností. Tímto jsme vyčerpali kvalifikování stupňů zapomínání a poruch paměti. V příštím článku se zmíníme o možnostech čelit těmto projevům stárnutí, jakými metodami a prostředky lze naši paměť ovlivňovat k lepšímu stavu a životu. Vladimír Ptáček Další hry za námi V úterý 20. září 2011 se konaly tradiční hry zručnosti ve Strakonicích. Vyrazili jsme v 10:00 hod. pod vedením p. Konečného a pod navigací naší Lucinky. Cesta proběhla skoro bez problémů, přijeli jsme hodně brzy a tak jsme se šli podívat na hrad. V podhradí byly dvoubarevné kozy, osel, koníci, hezký pohled. A kdo že závodil za Tábor. P. Klaus, p. Růžek a pí. Svobodová. Bohužel, družstva byla 5 členná a tak nám doplnili dva závodníky ze Strakonic. Bojovalo se v 9 disciplínách hod míčkem do panáka, shazování plechovek, košíková, pytlíky do koše, sestavit obrazce, rebusy, lovit ryby magnetem, pamatovat si 10 věcí a dávat kuličky na plato od vajec. Kuželky pro špatné počasí vypadly. Nálada byla dobrá, koláčky, zákusek, káva i pivo (Dudák dodal sponzor) a samozřejmě hudba. Pořadí: 1. Dům pro seniory Blatná 543 bodů 2. Dům pro seniory Kůsov 504 body 3. Dům pro seniory Strakonice - Rybniční Tábor na medaile nedosáhl. Za Strakonice startovala 4 družstva. A tak jsme se šťastně vrátili s malými cenami kolem 18:00 hod. Jaroslav Klaus předseda Rady klientů Vážení klienti, opět se blíží volby do Rady klientů (prosinec). Vzhledem k tomu, že nastoupilo dosti nových klientů, je nutné, aby jste je informovali o práci Rady klientů a případně zapojili do její činnosti. Rada klientů se schází 1x měsíčně, projednává připomínky klientů i technické problémy. Toto vše předává vedení G-centra k řešení. V letošním roce odstoupila z Rady pí. Růžičková ze zdravotních důvodů, později i pí. Janoušová a p. Raschel. Na jejich místa nastoupili volení náhradníci/náhradnice. Pí. Zvonařová, p. Vacek a pí. Doubková. S připomínkou se může Rady klientů zúčastnit i každý klient. Jaroslav Klaus předseda Rady klientů

14 Akce na listopad 2011 Poslech hudby: - úterky od 14:00 hodin: poslech dechové hudby - čtvrtky od 14:00 hodin: poslech vážné hudby Knihovna G-centra otevírací doba: Čtvrtek 9:30-10:30 hodin. V tomto čase Vám bude přečten denní tisk. Videoprojekce: Dle oznámení na nástěnkách od 14:00 ve společenské místnosti v přízemí. Trénink v kuželkách: Dle oznámení na nástěnkách od 14:00 hodin v atriu. Stolní hry: Každé pondělí od 10:00 hodin v atriu. Skupinové předčítání: Každou středu od 14:00 hodin v Selské jizbě. Každý druhý čtvrtek (sudé týdny) od 14:00 hodin Hovory nad Biblí v kapli v přízemí. Doprovodné akce: :45 hod. - Podzimní čarování s dětmi v atriu :00 hod. - Martinské posvícení v atriu :00 hod. - Hašlerovy písničky v atriu :00 hod. - Výroba adventních věnců v Hobby dílně 4. p :00 hod. - Oslava klientů narozených v listopadu ve spol.místnosti v přízemí :00 hod. - Barevný čtvrtek: Evropou od Baltu k Jadranu s cyklistou Františkem Šestákem v divadle :00 hod. - Pečení perníčků v Hobby dílně 4. p :00 hod. - Už kamarádi... s Yvettou Simonovou a Josefem Zímou let v divadle V listopadu oslaví narozeniny: Marie Pěnková, Bořivoj Kašpárek Josef Pavlát Marie Háková Věra Housová Dagmar Solničková, Marie Vaňková Milena Pokorná Věra Černochová František Plachý Vladimír Růžek, Božena Pencová

15 Rozloučili jsme se: Vlasta Hemrová Marie Šípová Věra Kokešová Středisko sociálních služeb Diskusní pořad pro seniory (a nejen pro ně). Jan Bednář: O historii aeroklubu Tábor a o letadlech a létání vůbec si s vámi přijde popovídat pan Bednář. Řekne vám, vše co ví o létání a i něco ze svých cest. Své povídání doplní promítáním fotografií. Sejdeme se ve 14:00 hodin v prostorách táborské matriky Literárně-hudební podvečery Antonie Krzemieňová: Síla myšlenky (a její vliv na život člověka emoce, závist a nenávist, manipulace) Mohou myšlenky ovlivnit nebo zapříčinit naše nemoci a klíčové životní události? Lze se naučit s myšlenkami pracovat? Začátek je od 15:00 hodin v prostorách Městské knihovny Tábor Akademie III. věku Mgr. Alena Kubíková: Sociální služby v Itálii Informace, zážitky a fotografie z pracovní cesty po Itálii. Začátek je od 13:00 hodin v prostorách táborské matriky Literárně-hudební podvečery Setkání s. Františkem Hrubínem Další pokračování cyklu Setkání s pro nás opět připravila Libuše Dědičová. Začátek je od 15:00 hodin v prostorách Městské knihovny Tábor Zájezd do ND na divadelní představení Zkrocení zlé ženy Bližší informace na telefonním čísle , nebo osobně na Středisku sociálních služeb. Podrobné informace ke všem připravovaným akcím získáte u pracovníků Střediska sociálních služeb. Kancelář najdete v přízemí budovy, číslo dveří

16 Měsíc Jedna dívka se každou noc dívala na měsíc. V jeho stříbrném lesku jako by viděla profil tváře neznámého mladíka. Nebo že by ho znala z nějakého snu? Každou noc ho však vyhlížela a toužila po něm. Na druhém konci světa žil mladík, který se také každou noc díval na měsíc. Připadalo mu, že v jeho bledém svitu vidí milou a svůdnou tvář dívky. Ten mladík byl voják, lučištník. A tak jedné noci vzal svou nejpevnější a nejrychlejší střelu, nasadil ji na luk, ze všech sil ho napnul a zamířil na měsíc. Šíp tvrdý jako ocel a rychlý jako blesk doletěl až k měsíci a kousek z něj odloupl. Úlomek měsíce spadl na zem a rozbil se na dvě části. Jedna spadla do klína té dívky, druhá k lučištníkovým nohám. Obě části tvořily dohromady měsíční náhrdelník. Spojily se někdy? Našli se ti dva? Říká se, že ano. My všichni, všechny lidské bytosti, jsme jako oni. Všichni bloudíme po světě a hledáme. Každý v sobě neseme polovinu svého snu. Často nevíme, komu může patřit druhá polovina našeho snu. Abychom nechybili, buďme laskaví ke všem lidem, se kterými se setkáme. úryvek z knihy Živá voda pro duši od Bruna Ferrera Markéta Blažková

váš informační měsíčník na měsíc

váš informační měsíčník na měsíc váš informační měsíčník na měsíc Listopad 2008 5. ročník, č. 11 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely, Náměstí 1, 251 67 Pyšely LISTOPAD Milí přátelé, S nástupem prvních mrazíků a letos přišly

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. č. 2/2013. DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK č. 2/2013 DS Věstonická Domovníček č. 2/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolf Nytl ředitel DS Věstonická Adventní doba a vánoční svátky jsou čas klidu a pohody,

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 44. prosinec 2013 Zámecké listy Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v roce. Má 31 dní. Prosinec začíná stejným

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti

V Á N E K. Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Ročník 08, číslo 11, 25.11.2012 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Závěr liturgického roku v duchu parusie aneb Co nás čeká po smrti Dnes v církvi slavíme Krista Krále, poslední neděli v liturgickém

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz

číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz 2010 TOULKY LONDÝNEM Členové SBPV se konečně vydali na cestu do světa. Better late than never

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti,

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti, Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz Milí rodiče a milé děti, už skutečně ubývá dne a brzy se šeří, proto se nám blíží čas Martinských slavností. Sejdeme se na Švagrově v sobotu 9. 11. 2013

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. 8. číslo prosinec 2010 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 8. číslo prosinec 2010 Hoj, ty Štědrý večere, ty tajemný svátku, co že komu dobrého neseš na památku. Vánoce, Vánoce

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009

Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009 Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009 PROGRAM 1) Přivítání hostů pana Vedrala, Pana Blažka a Dr. Karpíškové 2) Činnost KB HK Milada Jirečková 3) Příspěvek p. Vedral 4) Diskuse

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE

ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ POEZIE PROLETÁŘSKÁ POEZIE AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 8. 9. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Literární

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

1954 Alena Činčerová, režisérka, scenáristka a producentka. Stanislava. Gita. Vyhlazení obce Lidice. Bruno. Antonie. Antonín

1954 Alena Činčerová, režisérka, scenáristka a producentka. Stanislava. Gita. Vyhlazení obce Lidice. Bruno. Antonie. Antonín Klavírista a skladatel Petr Malásek je, jak sám říká, s Českou televizí propojen takřka pupeční šňůrou: Oba moji rodiče krom toho, že se v televizi seznámili, patřili k jejím zakládajícím zaměstnancům.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Žádost o poskytnutí pobytové služby

Žádost o poskytnutí pobytové služby Seniorcentrum-Domov pro seniory OASA Petřvald Provozovatel: Seniorcentrum OASA s.r.o., Petřvald 68 e-mail: m.borkova@seznam.cz, otisk podacího razítka žádost domovu podána dne: Žádost o poskytnutí pobytové

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI.

KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI. KATECHETICKÝ PROGRAM PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁVŠTĚVU PAPEŢE BENEDIKTA XVI. V září 2009 navštíví Českou republiku papeţ Benedikt XVI. Na jeho návštěvu se připravují všichni věřící. Diecézní katechetické středisko

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

ČASOPIS NÁŠ DOMOV Domova seniorů na Novovysočanské

ČASOPIS NÁŠ DOMOV Domova seniorů na Novovysočanské ČASOPIS NÁŠ DOMOV Domova seniorů na Novovysočanské ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ročník 2013 č. 10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Zpravodaj 2. jaro 2010

Zpravodaj 2. jaro 2010 Tady jsme doma Regionální folklor do škol Zpravodaj 2 jaro 2010 Milí přátelé, pozdravujeme vás v roce 2011. Chceme vás opět informovat o novinkách z našich spřátelených škol, kde probíhá projekt Tady jsme

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016

ZI Infozpravodaj ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK. Slezské Pavlovice. č. V./05/2016 ZI Infozpravodaj Slezské Pavlovice ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK č. V./05/2016 Vydává obec slezské pavlovice, č.p. 16, 793 99, ič: 00576093 MK ČR E 22256 ASISTENT PREVENCE KRIMINALITY - APK Vážení

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Indiánské měsíce Leden - Měsíc sněhu Únor - Měsíc hladu

Indiánské měsíce Leden - Měsíc sněhu Únor - Měsíc hladu Indiánské měsíce Indiáni nepoužívali pro označení měsíců názvy, které používáme my. Každý měsíc byl však pro ně něčím významným a podle toho dostal i své jméno. Na této stránce Vám představíme jednotlivé

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření

Vážení obyvatelé Domova, Lucie Pešlová Společné vaření Vážení obyvatelé Domova, protože se už výrazně ochladilo, určitě nadešel čas, abychom rozšířily nabídku činností. Plánujeme, že začneme vyrábět ozdoby na Vánoce a další velice zajímavé věci sledujte nástěnky.

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

Happy Hill Sochor 2013. mira kube photography

Happy Hill Sochor 2013. mira kube photography 2013 mira kube photography Út 1 Nový rok 01/ 2013 St 2 Karina Čt 3 Radmila Pá 4 Diana So 5 Dalimil Ne 6 Tři králové Po 7 Vilma Út 8 Čestmír St 9 Vladan Čt 10 Břetislav Pá 11 Bohdana So 12 Pravoslav Ne

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s.

TyfloCentrum Brno, o. p. s. TyfloCentrum Brno, o. p. s. poskytovatel služeb pro zrakově postižené v Jihomoravském kraji Chaloupkova 3, 612 00 Brno, www.centrumpronevidome.cz, tel. 515 919 770, vedeni@tyflocentrumbrno.cz 18. týden

Více

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky.

NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS. Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. NOVÝ ROK NOVÁ TVÁŘ TC-MJ TENIS Pro sezónu 2012 jsem pro členy TC-MJ TENIS a hráče tenisové školy připravil následující podmínky. MINITENISOVÁ ŠKOLIČKA V našem tenisovém oddíle již šestým rokem funguje

Více

Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění

Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění B a r b o r a L í p o v á Závidím svému hrobu protože on se dočká naplnění 1999 2009 Barbora Lípová,

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic)

Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic) Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/tajemstvi-ukryte-v-pohledech-12-cast-fotografie-zboleradic) Tajemství ukryté v pohledech - 12. část (fotografie z Boleradic) 1. 11. 2008 Marta Dnešní příspěvek

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

PROGRAM LISTOPAD 2007

PROGRAM LISTOPAD 2007 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685,

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Proč tam stojí tamta pumpa!

Proč tam stojí tamta pumpa! 1 Slavné události je třeba zachytit v uměleckých dílech a velkých vyprávěních v odpovídajícím stylu. Proto při popisu současnosti padla volba na absurdní divadlo. Pro inspiraci by v tomto případě bylo

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

S T A T U T S O U T Ě Ž E

S T A T U T S O U T Ě Ž E MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.224 211 021 e-mail:masdem@seznam.cz www.masarykovohnuti.cz S T A T U T S O U T Ě Ž E IX. ročníku soutěže ve školním roce 2015 2016 vyhlášené

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 48/2011 Co se událo minulý týden? AICM ČR na veletrhu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích! Od středy 23. do pátku 25. listopadu 2011 byl v Českých Budějovicích zahájen již

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 1. světová válka opakujeme December 28, 2011 Registrační

Více

Drbníček Občasník žákovského parlamentu Ročník: XII. 2015/2016 Číslo: 1

Drbníček Občasník žákovského parlamentu Ročník: XII. 2015/2016 Číslo: 1 Drbníček Občasník žákovského parlamentu Ročník: XII. 2015/2016 Číslo: 1 V tomto čísle najdete: - školní střípky - žákovské práce - informace školního parlamentu Složení žákovského parlamentu Dne 8. října

Více

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková

Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 24. 6.2011, ročník: 2., č. 4+5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková, Karolína Hanáková 1 Slovo redaktorů

Více

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014

Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Adresa:, 150 00 Praha 5 Organizač ní zabezpeč ení š kolního roku 2013/2014 Začátek školního roku pondělí 2. září 2013 Konec školního roku pátek 27. června 2014 Prázdniny (nevztahují se na MŠ) podzimní

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

č.39 2015/2016 skolnicasopis.zstrebenice@seznam.cz Školní časopis žáků základní školy v Třebenicích

č.39 2015/2016 skolnicasopis.zstrebenice@seznam.cz Školní časopis žáků základní školy v Třebenicích Autor obrázku: Vladimír Hubálek Školní časopis žáků základní školy v Třebenicích ZÁKLADNÍ ŠKOLA TŘEBENICE PAŘÍKOVO NÁM. 133 TŘEBENICE 411 13 OKR. LITOMĚŘICE č.39 2015/2016 skolnicasopis.zstrebenice@seznam.cz

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více