MONOGRAFIE O VÝROBKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONOGRAFIE O VÝROBKU"

Transkript

1 MONOGRAFIE O VÝROBKU Cereální snídaňové sušenky BeBe Dobré ráno: Nutriční a metabolický přínos Sacharidy, které jsou postupně uvolňovány a pravidelně vstřebávány v průběhu celého dopoledne

2 Obsah Úloha snídaně ve vyvážené stravě 1. 1 Hlavní přínos snídaně pro zdraví 1. 2 Význam sacharidů Vliv zpracování potravin na obsah pomalu stravitelných sacharidů 2. 1 Stravitelnost škrobu měřená indexem obsahu pomalu stravitelné glukózy 2. 2 Vztah mezi postupem výroby a stravitelností cereálních potravin Cereální snídaňové sušenky BeBe Dobré ráno: prokázaná prospěšnost pro metabolismus 3. 1 Sortiment obilných sušenek navržených speciálně pro snídani 3. 2 Prokázaný metabolický přínos cereálních snídaňových sušenek BeBe Dobré ráno 3. 3 Závěr 4 Cereální snídaňové sušenky BeBe Dobré ráno jsou v souladu s celoevropskými nutričními zvyky a doporučeními 4. 1 Nutriční doporučení pro snídani 4. 2 Konzumace sušenek k snídani 4. 3 Příklady snídaní s cereálními snídaňovými sušenkami BeBe Dobré ráno 5 6 Shrnutí Použitá literatura

3 Úvod Vyvážená strava je nesmírně důležitá pro navození a udržení zdraví člověka po celý jeho život. Její rozhodující úlohu v určitých chronických stavech konstatovala také Světová zdravotnická organizace (WHO) (1). Vyvážená strava má proto významné postavení v preventivní činnosti (1). Potraviny s obsahem škrobu, jako zdroje sacharidů, vlákniny a mikronutrientů hrají klíčovou úlohu v prevenci chronických onemocnění. Podle výživových doporučení by sacharidy měly představovat 5% až 75 % denního příjmu energie (1). Doporučení pro zdravou stravu také uvádějí, abychom několikrát denně konzumovali chleba, obilniny, těstoviny, rýži nebo brambory (2). Zdravé potraviny by samozřejmě měly být chutné a výživné, aby bylo zaručeno, že budou skutečně konzumovány. Snídaně k tomu může napomoci, protože potraviny s obsahem škrobu tvoří základ většiny snídaní na celém světě. Snídaně však není jen o sacharidech a mohli bychom položit celou řadu dalších otázek, jako např.: Proč je vlastně snídaně tak důležitá? Které potraviny s obsahem škrobu jsou nejvhodnější? Existují rozdíly v jejich kvalitě? Jaký přínos lze očekávat? Jak dopadá srovnání typických a oblíbených snídaní? Na následujících stránkách se budeme zabývat těmito i mnoha dalšími otázkami a nabídneme Vám informace o nových zajímavých vědeckých objevech. Především se ale budeme věnovat úloze a vlastnostem obilných sušenek určených pro konzumaci na snídani, konkrétně cereálním snídaňovým sušenkám společnosti Kraft Foods. Je to obecné pojmenování pro suché neplněné sušenky známé jako: OPAVIA BeBe Dobré ráno v České republice LU Petit Déjeuner ve Francii a Belgii GYÖRI JöReggelt! v Maďarsku LU Go! v Polsku Cereální snídaňové sušenky BeBe Dobré ráno jsou pozoruhodné proto, že se vyznačují specifickým nutričním a metabolickým přínosem. Jsou zdrojem sacharidů, které jsou postupně uvolňovány a pravidelně vstřebávány během celého dopoledne. Tento fakt byl dokázán a opakovaně prokázán řadou klinických studií.

4 1 Úloha snídaně ve vyvážené stravě Konzumace snídaně je jedním z indikátorů zdravého životního stylu, neboť osoby, které nevynechávají snídani, se lépe rozhodují při výběru potravin i ve zbývající části dne a mají všeobecně lepší stravovací návyky (3,4,5,6). Mají např. vyšší příjem mikronutrientů a konzumují méně tuku. To konkrétně platí i u dětí a dospívajících (5). U dospělých i dospívajících (4) je vynechávání snídaně navíc indikátorem nezdravých dietetických návyků. Tento jev je běžnější mezi dětmi a dospívajícími z nižších sociálně ekonomických vrstev (5). Osoby, které vynechávají snídaně, s vyšší pravděpodobností konzumují stravu označovanou jako špatnou nebo nedostatečnou, a uvádějí nižší hodnoty fyzické činnosti (5). Snídaně je již dlouho považována za důležité jídlo dne a odborníci na výživu se obecně shodují v tom, že by měla představovat zhruba 2 25 % potřebného denního příjmu energie (7). V poslední době narůstá vědecký zájem o snídani s ohledem na její možnou úlohu v kvalitě stravy, udržování tělesné hmotnosti, omezování chuti k jídlu a ve snižování rizika chronických onemocnění (5). Následující odstavce stručně popisují hlavní zdravotní přínosy, které věda připisuje konzumaci vyvážené snídaně Hlavní zdravotní přínos snídaně Snídaně zlepšuje nutriční denzitu diety 4 Důležitost snídaně byla zkoumána z hlediska vztahu k příjmu energie, mikronutrientů a makronutrientů ve velkých studiích v různých populačních skupinách. Na základě záznamů o konzumovaných potravinách, stravě v posledních 24 hodinách (dietary recall) a interview o dlouhodobých dietetických zvyklostech byly srovnávány skupiny osob, které snídají, se skupinami, které snídani vynechávají. Z rozsáhlého hodnocení (5) zaměřeného na děti a dospívající vyplynulo, že osoby, které snídají, mívají vyšší celkový denní příjem energie. Tento výsledek je ale diskutabilní, protože se nepotvrdil v následných studiích, zaměřených na jiné skupiny dětské populace a na dospělé (3 8). Výsledek lze vysvětlit s poukázáním na skutečnost, že kvalita snídaně ovlivňuje celkový denní příjem energie. Skladba snídaně patrně také ovlivňuje celkový příjem makronutrientů ve stravě vůbec. Studie je však třeba interpretovat opatrně, protože se liší v metodice, výběru populace i doprovodných faktorech, a to vede k různým závěrům. Nejvýznamnější rozdíly jsou pozorovány u vlákniny a mikronutrientů. U dětí a dospívajících, kteří snídají, byl prokázán významně vyšší příjem vlákniny (5). Stejné výsledky se opakovaly i u dospělých: u osob, které snídají, byl zjištěn vyšší příjem vlákniny (7,3 g/den oproti 5 g/den) (8). V komplexním hodnocení u dětí a dospívajících (5) bylo zjištěno, že ti, kteří snídají, mají vyšší denní příjem mikronutrientů (vitamínů A, C, riboflavinu, folátů a vápníku, zinku a železa (5) ) a častěji splňují příjem jejich doporučených denních dávek v porovnání s těmi, kteří snídaně vynechávají. Navíc děti, které vynechávaly snídaně, v průměru nenahradily nedostatek příjmu mikronutrientů ostatními jídly během dne. Stejná situace byla pozorována i u dospělých.

5 Tyto účinky mohou být interpretovány jako přímé důsledky rozdílů ve výběru potravin, které byly pozorovány mezi těmi, kdo snídají a těmi, kteří snídaně vynechávají. U dospívajících se vynechávání snídaně navíc kombinuje s vyšší konzumací snacků s vysokým obsahem tuku a vynecháváním i dalších denních jídel, což může způsobit nebo zhoršit nepřiměřený příjem potravy (5). Výsledky kanadské studie (3) navíc ukazují, že předškolní děti, které každodenně snídaly, konzumovaly v průběhu dne více porcí zeleniny, obilnin a mléčných výrobků ve srovnání s těmi, které snídani vynechávaly. Dospělí, kteří snídají, většinou také uvádějí vyšší příjem celozrnných obilnin (8). Tato zjištění jsou dalšími důkazy o tom, že konzumace snídaně souvisí s výběrem zdravějších potravin a vyšší kvalitou stravy tak, jak to odpovídá nutričním doporučením. Snídaně může příznivě ovlivnit metabolické parametry Konzumace vyvážené snídaně může souviset se snížením koncentrace celkového cholesterolu a LDL cholesterolu, oxidovaným LDL cholesterolem a koncentrací triglyceridů v krvi (6 9) nalačno. Ve vědecké literatuře se diskutuje několik vysvětlení tohoto jevu. Za prvé, že snížení koncentrace inzulínu v krvi během celého dne pozorované při pravidelném příjmu jídla může snížit produkci cholesterolu v játrech (6), za druhé, jak naznačuje jiný mechanismus spojený s metabolismem glukózy, že pomalá absorpce a trávení škrobu během jednoho jídla (tj. snídaně) může zlepšit inzulínovou senzitivitu a toleranci sacharidů u následujícího jídla (6) a za třetí bylo zjištěno, že celozrnné obilniny často konzumované během snídaně mají významnou souvislost se zlepšenou inzulínovou senzitivitou (6). Zjištění klinických i observačních studií naznačují, že stravovací návyky charakterizované pravidelnou konzumací snídaně s obsahem celozrnných obilnin jsou spojené se zlepšením glykémie, inzulinémie a lipidémie (6 9). Pravidelná a vyvážená snídaně může tedy zlepšit metabolické parametry snižující riziko chronických onemocnění. Snídaně může příznivě ovlivnit index tělesné hmotnosti (BMI) Výskyt nadváhy a obezity v průmyslových zemích dramaticky stoupá. To s sebou přináší významná zdravotní rizika zejména pro děti a dospívající. U této skupiny populace je doložen ve znepokojující míře diabetes typu 2, který je z velké míry připisován rostoucímu počtu jedinců s nadváhou. U dětí s nadváhou je vyšší pravděpodobnost, že budou mít jeden či více kardiovaskulárních rizikových faktorů a že budou mít nadváhu i jako dospělí. Četné průřezové studie dokumentují inverzní vztah mezi četností snídaní a relativní tělesnou hmotností u dětí a dospívajících (4,5,1,11). Průřezové studie dále zkoumaly vztah mezi složením snídaně a tělesnou hmotností (6,12). Bylo prokázáno, že s nízkým indexem tělesné hmotnosti koreluje zejména pravidelná konzumace ovoce, cereálií, celozrnných obilnin a vlákniny (6,12,13). Tyto studie společně naznačují, že jak samotný fakt konzumace snídaně, tak i její složení mohou mít vliv na udržování tělesné hmotnosti a riziko chronických onemocnění (6,12,13). I když vztah mezi snídaní a nižším indexem tělesné hmotnosti nemusí být příčinné povahy, dostupné vědecké poznání podporuje význam propagace pravidelné konzumace snídaní, a to nejen pouze u dětí a dospívajících, i když u nich to platí především. 5

6 Konzumace snídaně může kladně ovlivnit kognitivní výkon Důkazy naznačují, že snídaně může kladně ovlivnit kognitivní funkci v oblasti paměti (16,17), nálady (18,19,21), výsledků zkoušek a školní docházky ( ,24). Vztah mezi snídaní a kognitivním výkonem především u školou povinných dětí byl předmětem obsáhlých studií. U této skupiny jsou výsledky snad ještě výraznější než u dospělých. Ve srovnání s dospělými má mozek dítěte relativně vyšší požadavky na glukózu (14). Kognitivní výkon u dětí má však také souvislost s různými ukazateli sociálně ekonomického statutu, a je důležité, aby se tyto proměnné braly ve studiích kognitivního výkonu či akademických výsledků v úvahu (5). Z výzkumu vyplývá, že vynechávání snídaně u dětí negativně ovlivňuje jejich schopnost řešení problémů, jejich krátkodobou paměť, pozornost a epizodickou paměť (6). Jedním z možných vysvětlení by mohlo být, že snídaně upravuje krátkodobou metabolickou odezvu na lačnění tak, aby bylo zachováno zásobování centrální nervové soustavy živinami, nebo že dlouhodobé účinky na příjem a stav živin mohou kladně ovlivnit kognici. Tato zjištění je možné také připsat na vrub zvýšení koncentrace krevní glukózy (5,6). Skutečně bylo zjištěno, že složení snídaně ovlivňuje některé parametry kognitivního výkonu u dětí (6) a také u dospělých (15). I když tento jev ještě není zdaleka vysvětlen, je pravděpodobné, že v mechanismu těchto účinků hraje také roli absorpce glukózy v mozku, která závisí na rychlosti metabolizace snídaně (6). Svou úlohu však mohou hrát i jiné mechanizmy a výsledky ještě nejsou zcela definitivní. Vztah mezi kognitivním výkonem a konzumací snídaně je ovlivněn několika proměnnými Význam konzumace sacharidů na snídani 6 Sacharidy doplňují tělesné zásoby po celonočním lačnění Noc, která odděluje večeři od snídaně, je nejdelším obdobím lačnění v běžném denním cyklu. Živiny přijaté v posledním jídle se během noci postupně stráví a metabolizují společně se zbývajícími rezervami sacharidů. Dochází k mobilizaci především části zásob glukózy v játrech (glykogenu). Zvyšuje se produkce glukózy v játrech, aby bylo možno dodávat nepřetržitě glukózu do orgánů. V důsledku toho jsou po probuzení rezervy sacharidů obzvláště nízké. A mezi snídaní a obědem je navíc další doba lačnění, zatímco pro fyzickou i duševní činnost potřebujeme další glukózu. Je proto zřejmé, jak důležitý je vysoký příjem sacharidů při snídani. Poskytují tělu rychle dostupnou energii, aby si mohlo doplnit zásoby a nepřetržitě zásobovat různé orgány závislé na glukóze. Je však třeba si položit otázku, zda existují rozdíly v kvalitě sacharidů a které z nich jsou nejvhodnější? Metabolický přínos nízkoglykemických sacharidů O lepší dietetické kontrole glykemické a inzulinemické odezvy se diskutuje jako o způsobu snížování rizika cukrovky a srdečně cévních onemocnění. Potraviny bohaté na sacharidy se liší svou schopností vyvolat u lidí takové odezvy, které mohou být různě kvalifikovány, např. také metodou glykemického indexu (Gl). Z epidemiologických studií uskutečněných ve Spojených státech a v Evropě jasně vyplývá, že příjem jak nevyužitelných tak využitelných sacharidů s nízkým Gl může hrát úlohu při prevenci metabolických onemocnění. Existuje například statisticky významný vztah mezi všemi markery zdravotního rizika vzniku cukrovky i srdečních chorob a vlivem potravin na glykémiii (25).

7 V nedávno uveřejněné studii (25) byl hodnocen vztah mezi glykemickými vlastnostmi stravy a jejich vlivem na zdraví. Hodnocení bylo založeno na systematickém kritickém rozboru a syntéze intervenčních literárních důkazů o vztahu mezi glykemickým indexem a zdravotních parametrech. Byly použity modely meta analýzy a meta regrese. Bylo zjištěno, že diety s nízkou glykemickou odezvou snižují nejenom hladinu krevní glukózy nalačno, ale také glykovaných proteinů, a to nezávisle na odchylkách v příjmu využitelných a nevyužitelných sacharidů. Vyšší příjem nevyužitelných sacharidů pomohl zlepšit parametry jak krevní glukózy tak i glykovaných proteinů. Účinky byly výraznější u osob s problémy regulace krevní glukózy nalačno. Z dřívějších studií také vyplývá, že dieta s nízkou glykemickou odezvou může díky své schopnosti zvýšit pocit nasycení a snížit chuť k jídlu hrát úlohu v léčbě obezity (6). Kvalita sacharidů konzumovaných během snídaně a jejich účinek na různé fyziologické aspekty byly předmětem zkoumání vědeckých studií. Z nich vyplývá, že především potraviny s nízkým Gl mohou dopoledne přispět ke zlepšení určitých metabolických parametrů (26). Dále bylo zjištěno, že glykemická odezva na snídani může ovlivnit určité aspekty kognitivního výkonu u dětí i dospělých. Jedna studie (15) srovnávala vliv snídaně s nízkým GI a snídaně s vysokým Gl na verbální paměť u mladých dospělých subjektů. Pozorování probíhalo po dobu 4 hodin po konzumaci snídaně. Souběžně byla také zjišťována hladina krevní glukózy. U osob konzumujících snídani s nízkou glykemickou odezvou se prokázalo zlepšení paměti zejména v pozdním dopoledni (15 21 minut po snídani), ale korelace mezi výkonem a hladinou krevní glukózy byla nízká. V jiné studii (27) školní děti dostaly cereálie buď s vysokou nebo nízkou hodnotou Gl. Před snídaní a v hodinových intervalech po snídani byly provedeny testy pozornosti a paměti. Výsledky ukázaly, že výkon dětí se během dopoledne snižuje. Je však zajímavé, že snížení přesnosti a pozornosti bylo významně nižší po konzumaci cereálií s nízkým Gl ve srovnání s konzumací cereálií s vysokým Gl. Klíčové body Snídaně je indikátorem zdravého životního stylu a zlepšuje nutriční denzitu diety může kladně ovlivnit glykémii, inzulinemii, lipidemii a snížit nebezpečí některých chronických onemocnění záporně koreluje s indexem tělesné hmotnosti může kladně ovlivnit kognitivní výkon a náladu během dopoledne Sacharidy jsou důležitou součástí snídaně, dodají tělu energii po období celonočního lačnění v potravinách s nízkým glykemickým indexem jsou prospěšné pro metabolismus a kognici 7

8 2 Vliv zpracování potravin na obsah pomalu stravitelných sacharidů Je patrné, že snídaně s nízkou glykemickou odezvou působí příznivěji. Je ale možné, aby nízkou glykemickou odezvu měly sušenky? Bylo prokázáno, že potraviny s vysokým podílem sacharidů vyvolávají relativně omezenou postprandiální (tedy po jídle se vyskytující) hyperglykémii, zatímco jiné potraviny, ačkoliv mají nižší podíl sacharidů, paradoxně způsobují hyperglykémii větší. Existuje několik způsobů, jak zmírnit postprandiální glykemickou odezvu, jako je např. i) snížení hladiny dostupných sacharidů, ii) konzumace jednoduchých cukrů s malým hyperglykemickým účinkem, iii) stimulace vylučování inzulínu za účelem rychlejšího snížení hladiny krevní glukózy, nebo iv) zpomalení vstřebávání sacharidů. Ne všechny uvedené metody mají stejně dlouhodobý pozitivní vliv na zdraví člověka. Trávení sacharidů je možno zpomalit technologickými prostředky, které se zaměřují na zachování celistvosti škrobového zrna v průběhu výrobního postupu. Je tudíž důležité lépe pochopit, jak zachovat sacharidy v potravinách s obsahem škrobu a zkoumat vliv výrobních technologií na trávení škrobu a na metabolické účinky Stravitelnost škrobu měřená jako pomalu dostupná glukóza (SAG) Uchování celistvosti škrobového zrna (a tudíž jeho stravitelnost) závisí na různých faktorech, jako je technologické zpracování a fyzikálně chemické podmínky, kterým byla potravina vystavena (obsah vody, teplota a délka pečení, tlak, ph atd.). 8 V přirozeném (surovém) stavu mají škrobová zrna polokrystalickou strukturu. Zahříváním za přítomnosti dostatečně velkého množství vody začnou škrobovatět či želatinovat. Škrob se stává suspenzí zbobtnalých zrn a makromolekul amylózy, které se uvolnily ze zrn. Vliv tepelné úpravy na škrob za přítomnosti vody je znázorněn na obr. 1. PŘIROZENÝ STAV ŽELATINOVANÝ STAV ŽELÉ RETROGRADOVANÝ STAV bobtnání disperze SORPCE ŠKROBENÍ RETROGRADACE A ŽELATINOVÁNÍ Teplota ( o C) Obrázek 1: Vliv tepelného zpracování v přebytku vody na stav škrobu

9 Každý z fyzikálních stavů takto upraveného škrobu (nativní, želatinovaný, retrogradovaný) má velmi odlišný stupeň citlivosti vůči amylázám a tudíž různou stravitelnost: hydrolýza škrobových zrn v přirozeném stavu je obecně velmi pomalá (28,29). Nejcitlivější na působení alfa amylázy je škrob v želatinovaném stavu (3,31) ; škrobové gely se stravitelností řadí mezi škroby nativní a gelatinované (29,32,33). Retrogradovaný škrob je velmi odolný vůči alfa amylázám (34). Mezi stupněm gelatinace a stravitelností in vitro existuje velká korelace (35). Stupeň gelatinace škrobu je možno vyhodnotit měřením pomalu dostupné glukózy (SAG), což je indikátor obsahu pomalu stravitelného škrobu (36). Vysoký obsah SAG implikuje nízkou hladinu jednoduchých sacharidů a případně také použití takového výrobního postupu, který ve větší míře zachová původní strukturu škrobového zrna (37). Naopak vysoký obsah rychle dostupné glukózy (RAG) ukazuje na vysoký obsah jednoduchých sacharidů (hlavně glukózy) případně na použití takového výrobního postupu, který způsobuje významné změny struktury zrna škrobu. Zatímco hodnota RAG koreluje s amplitudou postprandiální glykemické odezvy a s glykemickým indexem kladně (38), s hodnotou SAG koreluje záporně (37,39). Vhodnou volbou typu zpracování lze tudíž vytvořit potravinu s nízkým Gl Vazba mezi postupem výroby a stravitelností cereálních potravin Fyzikálně chemické charakteristiky sacharidů v cereálních potravinách závisejí na receptuře a podmínkách výrobního procesu, jako je obsah vody v těstě, použitý tlak (např. při extruzi) a také na kulinární úpravě. Technologie výroby sušenek, chleba nebo extrudovaných cereálií se mezi sebou velmi liší co se týče teploty a času pečení nebo obsahu vody a tlaku, což vede k odchylkám ve stravitelnosti škrobu, který obsahují, a v hodnotách jejich glykemického indexu (Tabulka 1). 9 Postup výroby Typ potraviny Teplota jádra teplota ( C) Parametry postupu Úroveň hydratace těsta (%) Doba pečení (minuty) Tlak (bar) Stravitelnost škrobu (SAG v %) GI Sušenky a chlebové výrobky Sušenky Pekárenské výrobky Sendvičový bochník Mírná až pomalá (1 až 3%) Rychlá (-4%) 6-9 Krekry Mírná (~ 1%) 5-65 Pečení - extrudování Extrudované cereálie Rychlá (-2%) Tabulka 1: Vliv postupu výroby cereálních potravin na stravitelnost škrobu a glykemickou odezvu Zdroj: Převzato z Bornet 1993 (42), Foster Powell et al. 22 (43), Englyst et al. 23 (37), Lang 24 (34) Kritické parametry jsou vyznačeny tučně. SAG: Frakce pomalu dostupné glukózy vyjádřená jako procentní hodnota celkové dostupné glukózy. Gl: Glykemický index.

10 Obsah SAG se v různých typech výrobních postupů může velmi lišit. Při postupech, u nichž je obsah vody nižší (např. sušenky ve srovnání s chlebem), dochází i k menšímu poškození škrobových granulí, což má za následek zvýšení obsahu pomalu stravitelného škrobu. Neúplnou gelatinaci škrobu v sušenkách lze prokázat pomocí polarizačního mikroskopu. Zrna škrobu na povrchu sušenek jsou neporušená. V jádru sušenky je poškozeno nebo lehce zbobtnáno méně než 5 % škrobových zrn (4,41,44,45,46). Sušenky je nicméně možné vyrábět technologiemi, čímž se vysvětluje variabilita obsahu SAG a hodnoty Gl. Pro omezení gelatinace škrobu a dosažení vysokého obsahu SAG je zvláště vhodné rotační tvarování (obr. 2). K jeho výhodám patří: relativně nízký stupeň hydratace sušenkového těsta (od 15 % do 25 % podle použité metody), vyloučení mechanického zpracování (nulová střihová síla), takže nedochází k žádnému mechanickému poškození škrobových zrn, pečení probíhá při atmosférickém tlaku po dobu 5 až 15 minut HNĚTENÍ Hnětací stroj Násypka TĚSTO Lisovací válec Kousky těsta PEČENÍ Trouba 1 TVAROVÁNÍ Drážkový válec Kráječ Pryžový válec Obrázek 2: Technologie výroby sušenek s rotačním tvarováním Zdroj: Kraft Foods Touto technologií a použitím specifických a přísně kontrolovaných výrobních parametrů lze dosáhnout optimálních výsledků. Pečlivá volba přísad na základě jejich charakteristických vlastností, regulace hydratace těsta a doba a teplota pečení pomáhá zabránit poškozování škrobových zrn. Na glykemický index potravin má však vliv nejen výrobní postup, nýbrž i obsah tuku. Zkoumáním jejich vztahu u sušenek se prokázalo, že glykemický index závisí hlavně na kvalitě sacharidů a jen v menší míře na obsahu tuku (37). Vysoký obsah pomalu stravitelných sacharidů příznivě působí na snižování glykemického indexu. Klíčové body Stupeň gelatinace škrobu je v korelaci se stravitelností in vitro. Stravitelnost in vitro lze vypočítat stanovením obsahu rychle dostupné glukózy (RAG) a pomalu dostupné glukózy (SAG). SAG má zápornou korelaci s amplitudou glykemické odezvy a Gl. RAG má kladnou korelaci s amplitudou glykemické odezvy a Gl. Stupeň gelatinace škrobu z velké míry závisí na povaze a podmínkách výrobního postupu. Technologie rotačního tvarování při výrobě sušenek je vhodná především pro omezení gelatinace škrobu a pro dosažení vysokého obsahu SAG, zejména za specifických a přísně dodržovaných výrobních podmínek.

11 3 Cereální snídaňové sušenky BeBe Dobré ráno: prokázaná prospěšnost pro metabolismus 3.1 Sortiment cereálních sušenek určených speciálně pro snídani Volba technologie má při výrobě potravin obrovský význam. Některé technologie ochrání původní vlastnosti složek potravin lépe než jiné. Aby společnost Kraft Foods mohla nabídnout potraviny s vysokou výživovou hodnotou a bohaté na pomalu stravitelné sacharidy, vytvořila cereální snídaňové sušenky BeBe Dobré ráno, pro které jsou charakteristické: speciální péče, která je věnována všem recepturám. Aby zajistila, že všechny její receptury budou odpovídat doporučením pro vyváženou stravu, společnost Kraft Foods si vytvořila vlastní nutriční chartu., pečlivý výběr ingrediencí a přísně řízený výrobní postup, aby se omezila gelatinace škrobu. Přísná nutriční charta společnosti Kraft Foods Všechny cereální snídaňové sušenky BeBe Dobré ráno splňují přísné podmínky firemní nutriční charty. Tím společnost zaručuje vysokou kvalitu svých speciálních snídaňových výrobků, aniž by musela slevit na jejich chuti. Díky soustavnému úsilí ve výzkumu a vývoji mají dnešní snídaňové cereálie dokonce ještě lepší vlastnosti, než vyžaduje charta (Tabulka 2). Hlavní kritéria nutriční charty Min. 5 % pečlivě vybraných cereálií konzervovaných zvládnutým postupem, z nichž je min. 15 % celozrnných cereálií Min. 55 % energie z dostupných sacharidů, ze kterých je max. 27,5 % energie z cukrů Max. 35 % energie z tuků, ze kterých je max. 35 % nasycených (% tuků) Průměrné hodnoty cereálních snídaňových sušenek BeBe Dobré ráno 62 % (5 % až 7 %) 26 % (16 % až 4 %) 59 % (57 % až 62 %) 21 % (16 % až 27 %) 33 % energie (31 % až 35 %) nebo v průměru 16,5 g/1 g 29 % (26 % až 34 %) nebo v průměru 4,8 g/1 g 11 Min. 3 g vlákniny/1 g 5,4 g/1 g (3,6 g/1 g až 7,8 g/1 g) Významný zdroj mikronutrientů minimálně 15 % DDD/1g Tabulka 2: Hlavní kritéria nutriční charty a současné hodnoty u cereálních snídaňových sušenek BeBe Dobré ráno Doporučená denní dávka (DDD) Zdroj: Kraft Foods Cereální snídaňové sušenky BeBe Dobré ráno jsou v prodeji v balíčcích po 4 sušenkách (o hmotnosti asi 5 g). Spotřebitelům se doporučuje přizpůsobit velikost svých porcí věku, tělesné aktivitě a chuti k jídlu a to doplnit mléčným výrobkem, ovocem a vhodným nápojem, a vytvořit si tak vyváženou snídani. Nutriční vývoj cereálních snídaňových sušenek BeBe Dobré ráno Věnovali jsme více než 1 let výzkumu stravitelnosti škrobu, kvalitě sacharidů a glykemickému indexu. Dále jsme se intenzivně zabývali výzkumem zlepšení nutriční denzity. Nejvýraznějšího zlepšení bylo dosaženo ve i) zvýšení obsahu celozrnných cereálií, ii) snížení obsahu cukru a iii) snížení obsahu nasycených mastných kyselin. Hlavní milníky při zlepšení kvality cereálních snídaňových sušenek BeBe Dobré ráno jsou souhrnně uvedeny v Tabulce 3.

12 Průměrné hodnoty 1999 Průměrné hodnoty 25 Průměrné hodnoty 29 Cereálie (%) 51 % 61 % 62 % Celozrnné cereálie (%) - V některých sušenkách 26 % Tuky (% energie) 35 % 34 % 33 % Nasycené tuky (% tuku) 49 % 34 % 29 % Cukr (g/1 g) 31,3 g/1 g 25,7 g/1 g 23,9 g/1 g Tabulka 3: Postupné slaďování parametrů cereálních snídaňových sušenek BeBe Dobré ráno s kritérii nutriční charty Zdroj: Kraft Foods Je důležité poznamenat, že všech těchto zlepšení bylo dosaženo při zachování (nebo dokonce zlepšení) organoleptických vlastností, neboť spotřebitelé především očekávají, že to, co jedí, jim bude chutnat. Záruka bohatého obsahu pomalu stravitelných sacharidů Všechny cereální snídaňové sušenky BeBe Dobré ráno nejenom splňují přísná kritéria firemní nutriční charty, ale mají také vysoký obsah SAG a nízký Gl (< 55). Aby bylo zaručeno udržení těchto parametrů i v budoucnosti, je kvalita sacharidů všech cereálních snídaňových sušenek BeBe Dobré ráno pravidelně monitorována. Analýzy provádějí nezávislé laboratoře dle přísných mezinárodních vědeckých pravidel a výsledky jsou předkládány nezávislým uznávaným odborníkům Prokázaný přínos cereálních snídaňových sušenek BeBe Dobré ráno pro metabolismus Snídaňové cereální sušenky BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG a s nízkým Gl byly zkoumány v klinických studiích navozujících realistické podmínky snídaně. Účastnili se jich jak zcela zdraví lidé, tak i lidé s inzulínovou rezistencí. Byly provedeny čtyři klinické studie, jejichž cílem bylo shromáždit důkazy, které by prokázaly, že absorpce sacharidů obsažených ve snídaňových cereálních sušenkách BeBe Dobré ráno konzumovaných jako součást snídaně je pozvolná a stabilní. Cílem těchto studií tedy bylo prokázat, že: glukóza ze sacharidů cereálních snídaňových sušenek BeBe Dobré ráno se u zdravých osob uvolňuje do oběhu pozvolna a stabilní rychlostí v průběhu celého dopoledne (klinická studie č. 1). díky pozvolnému a stabilnímu uvolňování glukózy do krve dochází k mírné postprandiální glykemické a inzulinemické reakci v průběhu celého dopoledne u zdravých osob, které konzumovaly obdobné sušenky jako v klinické studii č. 1 (klinická studie č. 2), u zdravých osob (klinická studie č. 3), u osob s inzulínovou rezistencí (klinická studie č. 4). V následující části je uveden popis metody měření metabolické regulace pomalu stravitelných sacharidů a souhrn čtyř klinických studií. Byla provedena i pátá klinická studie, která však byla opakováním klinické studie č. 1. Výsledky páté studie byly stejné jako výsledky studie č. 1 a nejsou zde proto uváděny.

13 Jak lze měřit metabolickou regulaci pomalu stravitelných sacharidů? Postprandiální metabolismus frakcí škrobu se většinou vyšetřuje monitorováním změn v koncentraci cirkulující glukózy a inzulínu v plazmě pomocí odběrů krve po určitý časový interval. V klinických studiích č. 2, 3 a 4 byly hodnoceny glykemické a inzulinemické odezvy po snídani v průběhu celého odpoledne. Tato metodologie však neposkytuje informace o kinetice absorpce frakce škrobu ze sušenek. Ve skutečnosti existuje časová prodleva mezi příjmem glukózy ze stravy a glykémií měřenou v periferní žilní krvi, což je důsledkem různých fyziologických jevů. Periferní žilní krev je zásobována sacharidy ze zažívací soustavy, ale také endogenní glukózou produkovanou endogenně, zejména játry. Současně je glukóza z krve odčerpávána, protože je potřebná jako zdroj energie pro tkáně, zejména pro mozek a svaly. V důsledku toho je koncentrace glukózy měřená v periferní žilní krvi výsledkem směny glukózy mezi jednotlivými tkáněmi, totiž těmi, které glukózu dodávají a těmi, které ji spotřebovávají. Máme li studovat postprandiální metabolismus frakcí škrobu je nezbytné použít metodu značení pomocí dvojitých izotopů. Technika značení sacharidů ve stravě pomocí stabilního izotopu ( 13 C glukózy) byla kombinována se značením celkové cirkulující glukózy pomocí [6,6 2 H 2 ] glukózy. To umožnilo měřit rychlost transportu exogenní glukózy ze složité potravinové matice do plazmy. Tato metoda byla použita v klinické studii č. 1 a je popsána na obr. 3 Endogenní produkce glukózy 13 C játra srdce absorpce glukózy mozek 13 zažívací trakt 12 C svaly stanovení toku celkové glukózy a toku exogenní glukózy měření celkové glykémie a 13 C, 12 C a 2 H 2 H perfuze [6,6-2 H 2 ] glukózou Obr. 3: Měření toku glukózy u lidí za použití stabilních izotopů Zdroj: Slowly digestible carbohydrates. Benefits of a diet with a low glycaemic index. Nutritopics n 28, 23. Danone Vitapole.

14 Cereální snídaňové sušenky BeBe Dobré ráno: Pozvolné a stabilní uvolňování exogenní glukózy do krevního oběhu Klinická studie č. 1: Byla provedena klinická komparativní studie s izotopickým měřením (47) pro vyhodnocení vlivu obsahu pomalu dostupné glukózy (SAG) a glykemického indexu (Gl) na doplňování glukózy z cereálních potravin do krve (snídaňové cereální sušenky BeBe Dobré ráno oproti extrudovaným cereáliím) za realistických podmínek u snídaně. Aby bylo možné měřit rychlost doplňování exogenní glukózy, byly sacharidy z cereálních výrobků značeny stabilním izotopem ( 13 C glukózy). Testovány byly dva typy snídaně: jedna obsahovala cereální snídaňové sušenky BeBe Dobré ráno, druhá extrudované cereálie. Obě snídaně byly stejné, co se týká energie, obsahu sacharidů, bílkovin a tuků. Lišily se pouze obsahem SAG (vysoký proti nízkému) a Gl (47 u sušenek a 65 u extrudovaných cereálií). Pro doplnění obsahu tuku byla nabídnuta sklenka mléka. Příjem kalorií byl mezi 2 a 25% průměrného příjmu kalorií zdravých osob. Snídaňové cereální sušenky BeBe Dobré ráno a extrudované cereálie představovaly 8% celkového příjmu sacharidů. Nutriční složení těchto dvou snídaní je uvedeno v Tabulce 4. POTRAVINY Snídaně s cereálními sušenkami BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG 7 g cereálních snídaňových sušenek BeBe Dobré ráno + 25 ml polotučného mléka + jeden teplý nápoj (čaj nebo káva) bez cukru nebo s umělým sladidlem Snídaně s extrudovanými cereáliemi s nízkým obsahem SAG 7 g extrudovaných cereálií + 25 ml plnotučného mléka + jeden teplý nápoj (čaj nebo káva) bez cukru nebo s umělým sladidlem 14 Průměrné nutriční složení Energie (kcal) Sacharidy (% v průměru) 57,1 6,8 Bílkoviny (% v průměru) 11, 1,8 Tuky (% v průměru) 31,9 28,4 Tabulka 4: Složení snídaní zkoušených v klinickém hodnocení 1 Na základě vlastní volby, avšak maximálně 3 ml. Zdroj: Převzato z Vinoy et al. 25 (47) Doba konzumace snídaně byla přibližně 15 minut. Rychlost doplňování exogenní glukózy (mg/kg/min) byla hodnocena každých 3 minut po 4,5 hodiny po zahájení snídaně. Obrázek 4 představuje časový průběh rychlosti doplňování exogenní glukózy (RaE) z cereálních produktů během dopoledne u testovaných snídaní. Při konzumaci snídaně s cereálními sušenkami BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG docházelo k významně nižšímu doplňování glukózy ze škrobu do krevního oběhu po 9, 12 a 15 minutách ve srovnání s extrudovanými cereáliemi s nízkým obsahem SAG. Při konzumaci cereálních sušenek BeBe Dobré ráno ke snídani bylo dosaženo pozvolnějšího a plynulejšího doplňování sacharidů než při konzumaci extrudovaných cereálií.

15 7 6 RaE (mg/kg/min) Snídaně s cereálními sušenkami BeBe Dobré ráno Snídaně s extrudovanými cereáliemi Obr. 4: Křivky rychlosti doplňování exogenní glukózy (RaE) při konzumaci snídaně s cereálními sušenkami BeBe Dobré ráno ve srovnání s extrudovanými cereáliemi v klinické studii č. 1 (střední hodnoty ± SEM, n=12) Významný rozdíl: p <,5 Významný rozdíl: p <,1 Zdroj: Vinoy et al. 25 (47) Čas (min) Klinická studie č.1 s použitím izotopického značení potvrdila, že za daných experimentálních podmínek rozdíly v obsahu pomalu dostupné glukózy (SAG) a v glykemickém indexu (Gl) potravin konzumovaných ke snídani mají přímou souvislost s rychlostí doplňování exogenní glukózy uvolňované z těchto potravin do krevního oběhu. 15 Mírná glykemická a inzulinemická odezva po konzumaci cereálních snídaňových sušenek BeBe Dobré ráno Výsledky izotopické klinické studie prokazující nižší rychlost uvolňování glukózy ze sacharidů v snídaňových cereálních sušenkách BeBe Dobré ráno do oběhu byly dále zkoumány v několika metabolických studiích, v nichž se zjišťovaly glykemické a inzulinemické odezvy v několika různých populacích. V klinické studii č. 2 a 3 se zjišťovalo, jaký vliv na glykemickou a inzulinemickou odezvu mají snídaňové cereální sušenky BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG a s nízkým Gl ve srovnání s extrudovanými cereáliemi s nízkým obsahem SAG a střední nebo vysokou hodnotou Gl. Klinická studie č. 2: Porovnání snídaňových cereálních sušenek BeBe Dobré ráno s extrudovanými cereáliemi se středním Gl Klinická studie č. 2 (48) byla realizována s cílem detailněji prozkoumat vliv cereálních sušenek BeBe Dobré ráno konzumovaných za identických podmínek ke snídani (zdravými osobami) jako v klinické studii č. 1 na hladinu krevní glukózy a inzulínu. Účelem bylo prokázat, že vzhledem k pozvolnému a stabilnímu doplňování exogenní glukózy v průběhu celého dopoledne zjištěném v klinické studii č. 1 se glykemická a inzulinemická odezva sníží konzumací snídaně obsahující cereální sušenky BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG. Cereálie byly obdobné jako ty, které byly testovány v klinické studii č. 1. Také snídaňové cereální sušenky BeBe Dobré ráno byly vyrobeny podle stejného receptu. U snídaňových cereálních sušenek BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG, měl naměřený glykemický index hodnotu 47 ± 5, u extrudovaných cereálií s nízkým obsahem SAG byl zjištěno GI na úrovni 65 ± 8. Vzorky krve byly odebírány v krátkých intervalech, tj. každých 1 nebo 15 minut a byl měřen glykemický a inzulinemický index. Následně byly porovnány křivky glykemické a inzulinemické odezvy u uvedených dvou typů snídaní (Obr. 5. viz následující stránka).

16 A Glykemie (mmol/l) 9, 8, 7, 6, 5, 4, Čas (min) Snídaně s cereálními sušenkami BeBe Dobré ráno Snídaně s extrudovanými cereáliemi (mmol.min/l) Inkrementační plocha pod glykemickou křivkou p=,1 p=,16 p=,12 AUCi -12 AUCi AUCi B Koncentrace inzulinu v krvi (pmol/l) Snídaně s cereálními sušenkami BeBe Dobré ráno Snídaně s extrudovanými cereáliemi p<,1 p =,15 p<, Čas (min) (pmol.min/l) Inkrementační plocha pod inzulinemickou křivkou AUCi -12 AUCi AUCi -27 Obr. 5: Glykemická (A) a inzulinemická (B) odezva a inkrementační plochy pod křivkami (AUCi) po konzumaci snídaně sestávající ze sušenek (s vysokým obsahem SAG) a snídaně sestávající z extrudovaných cereáliích (s nízkým obsahem SAG) (Průměrné hodnoty ± SEM, n=13) Významný rozdíl: p <,5 Významný rozdíl: p <,1 Zdroj: Vinoy et al. 25 (47), Meynier et al. 25 (48) Glykemická odezva (Obr. 5A) Po konzumaci snídaně sestávající z cereálních sušenek BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG byla koncentrace krevní glukózy v první části dopoledne signifikantně nižší (za 3, 4, 5, 6 a 75 min) ve srovnání se situací po konzumaci snídaně sestávající z cereálií s nízkým obsahem SAG. Inkrementační plocha pod křivkou glukózy během prvních 12 minut po jídle byla významně nižší v případě snídaně sestávající cereálních sušenek BeBe Dobré ráno než po snídani sestávající z extrudovaných cereálií. Ve druhé části dopoledne (po min) a po celé dopoledne ( 27 min) nebyly u těchto hodnot zjištěny významné rozdíly. Inzulinemická odezva (Obr. 5B) Po konzumaci snídaně sestávající z cereálních sušenek BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG byla hodnota inzulínu v první části dopoledne (ve 4., 5., 6., 75., 9. a 15. minutě) významně nižší ve srovnání s hodnotami inzulínu po konzumaci snídaně s extrudovanými cereáliemi s nízkým obsahem SAG.

17 Inkrementační plocha pod křivkou inzulínu během prvních 12 minut po jídle a během dopoledne ( 27 minut) byla významně menší u snídaně s cereálními sušenkami BeBe Dobré ráno než po snídani s extrudovanými cereáliemi. Vezmeme-li v úvahu inkrementační plochu pod křivkou v průběhu celého dopoledne, je inzulinemická odezva nižší o 27 %. Klinické studie č. 2 prokazuje, že Snídaňové cereální sušenky BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem pomalu dostupné glukózy (SAG) a s nízkým Glykemickým Indexem (Gl) konzumované jako součást snídaně vyvolají mírnější glykemické a inzulinemické odezvy než extrudované cereálie s nízkým obsahem SAG a se středním Gl. Klinické studie č. 1 a 2 shodně potvrzují, že po konzumaci snídaně sestávající z cereálních sušenek BeBe Dobré ráno dojde v důsledku pozvolného a stabilního doplňování exogenní glukózy k mírné glykemické a inzulinemické odezvy. Tyto výsledky podporují hypotézu, že glykemický index snídaňových cereálních sušenek BeBe Dobré ráno je významným determinantem glykemické odezvy na snídani. Klinické studie č. 3: Srovnání snídaňových cereálních sušenek BeBe Dobré ráno s extrudovanými cereáliemi s vysokým GI Aby bylo možné potvrdit výsledky získané v klinické studii č. 2, byla zopakována studie posprandiální glykemické a inzulinemická odezvy po konzumaci těchto dvou typů cereálií ke snídani. Studie se opět zúčastnily zdravé osoby, muži i ženy. Klinická studie č. 3 (49) tedy srovnávala snídaňové cereální sušenky BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG a s nízkým Gl (45) s extrudovanými cereáliemi s nízkým obsahem SAG a vysokým Gl (84). Obdobně jako v předchozích případech i v této studii dopadly obě snídaně stejně co se týče energie, sacharidů, bílkovin a tuku. Pro doplnění obsahu tuku byla nabídnuta sklenice mléka. Nutriční složení snídaní je uvedeno v Tabulce 5. Vzorky krve byly odebrány 15 minut a 3 minut po snídani a následně každou půlhodinu po 4 hodiny. 17 POTRAVINY Snídaně s cereálními sušenkami BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG 62,5 g snídaňových cereálních sušenek BeBe Dobré ráno +18 ml odstředěného mléka + 1 g kakaového prášku + 8 ml pomerančové šťávy Průměrné nutriční složení Snídaně s extrudovanými cereáliemi s nízkým obsahem SAG 56 g extrudovaných cereálií +18 ml plnotučného mléka + 1 g kakaového prášku + 8 ml pomerančové šťávy Energie (kcal) Sacharidy (% energie) 63,5 67,9 Bílkoviny (% energie) 1,7 11, Tuky (% energie) 26,4 2,2 Tabulka 5: Složení snídaní zkoušených v klinickém hodnocení 3 Zdroj: Převzato z Vinoy et al. 21 (49)

18 Glykemická odezva Rozdíl mezi křivkami krevní glukózy po konzumaci obou snídaní nebyl statisticky významný (Obr. 6). Inkrementační plocha pod křivkou glukózy však byla po dobu prvních dvou hodin významně nižší u snídaně sestávající se z cereálních sušenek BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG než u snídaně s extrudovanými cereáliemi s nízkým obsahem SAG. 7, 18 Hladina inzulinu v krvi (pmol/l) Hladina glukózy v krvi (mmol/l) 6,5 6, 5,5 5,5 4,5 4, Čas (min) Obr. 6: Glykemická odezva, inkrementační plocha pod křivkou glukózy (AUCi) a celková plocha pod křivkou glukózy (AUCt) po konzumaci snídaně s cereálními sušenkami BeBe Dobré ráno (s vysokým obsahem SAG) a s extrudovanými cereáliemi (s nízkým obsahem SAG) v klinické studii č. 3 (49) (střední hodnoty ± SEM, n=12) Významný rozdíl: p <,5 Zdroj: Vinoy et al. 21 <4 Inzulinemická odezva Rozdíl mezi křivkami inzulínu po konzumaci obou snídaní nebyl statisticky významný (Obr. 7). Plocha pod křivkou inzulínu po 2 hodinách a po 4 hodinách od snídaně sestávající z cereálních sušenek BeBe Dobré ráno (s vysokým obsahem SAG) byla ale ve srovnání se situací po snídaní s extrudovanými cereáliemi (s nízkým obsahem SAG) významně menší Snídaně s cereálními sušenkami BeBe Dobré ráno Snídaně s extrudovanými cereáliemi Snídaně s cereálními sušenkami BeBe Dobré ráno Snídaně s extrudovanými cereáliemi Čas (min) pmol.min/l mmol.min/l AUCi AUCi mmol.min/l pmol.min/l AUCt AUCt Obr. 7: Inzulinemická odezva a plocha pod křivkou inzulínu (inkrementační výpočet pro první 2 hodiny a pro dopoledne jako celek) po konzumaci snídaně s cereálními sušenkami BeBe Dobré ráno (s vysokým obsahem SAG) a s extrudovanými cereáliemi (s nízkým obsahem SAG) v klinické studii č. 3 (střední hodnoty ± SEM, n=12) Významný rozdíl: p <,5 Významný rozdíl: p <,1 Zdroj: Vinoy et al. 21 (49)

19 Klinická studie č. 3 potvrzuje výsledky klinické studie č. 2. Prokázala, že snídaně, sestávající z cereálních sušenek BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem pomalu dostupné glukózy (SAG) a s nízkým glykemickým indexem (Gl) vyvolají mírnou glykemickou a inzulinemickou odezvu ve srovnání se snídaní sestávající z extrudovaných cereálií s nízkým obsahem SAG a vysokým Gl. Klinická studie č. 4: Srovnání snídaňových cereálních sušenek BeBe Dobré ráno s extrudovanými cereáliemi s nízkým obsahem SAG u osob s inzulínovou rezistencí Klinických studií 1, 2 a 3 se účastnily zdravé osoby, proto bylo zajímavé zjistit, jaké metabolické účinky budou mít snídaňové cereální sušenky BeBe Dobré ráno u osob s poruchou metabolismu glukózy. Za tímto účelem byla provedena klinická studie č. 4, kde na rozdíl od předchozích studií se měření glykemické a inzulinemické odezvy zjišťovalo u osob s inzulínovou rezistencí ale bez diabetu po konzumaci snídaně z cereálních sušenek BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG anebo z extrudovaných cereálií s nízkým obsahem SAG (5). Oba typy snídaně byly navrženy tak, aby byly identické co se týče energie, sacharidů, bílkovin a tuků. Velikost porce byla upravena dle parametrů testovaných osob. Nutriční složení snídaní je uvedeno v Tabulce 6. POTRAVINY Snídaně z cereálních sušenek BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG 1 g snídaňových cereálních sušenek BeBe Dobré ráno + 25 g jogurtu bez cukru % tuku + 7 g cukru +13 g palmového oleje Průměrné nutriční složení Snídaně z extrudovaných cereáliích s nízkým obsahem SAG 95 g extrudovaných cereálií + 12 g smetanového sýra + 25 g plnotučného mléka + 1g palmového oleje Energie (kcal) Sacharidy (% energie) Bílkoviny (% energie) 1 15 Tuky (% energie) Tabulka 6: Složení snídaní testovaných v klinické studii č. 4 Zdroj: Převzato z Harbis et al. 24 Snídaně byla konzumována nalačno během asi 2 minut. Vzorky krve byly odebírány každou půlhodinu po dobu 2 hodin následujících po konzumaci snídaně a následně každou hodinu po další 4 hodiny. Glykemická odezva (Obr. 8A) Třicet minut po snídani byla koncentrace krevní glukózy významně nižší po konzumaci cereálních sušenek BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG než po konzumaci extrudovaných cereálií s nízkým obsahem SAG. Inkrementační plocha pod křivkou glukózy během prvních dvou 2 hodin byla významně menší v případě snídaňových cereálních sušenek BeBe Dobré ráno než u extrudovaných cereálií. Inzulinemická odezva (Obr. 8B) Během hodiny a půl po jídle byla hladina inzulínu významně nižší po snídani s cereálními sušenkami BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG než po snídani s extrudovanými cereáliemi s nízkým obsahem SAG. Inkrementační plocha pod křivkou inzulínu v prvních 2 hodinách a v 6 hodinách po snídani byla významně menší v případě sušenek než u extrudovaných cereálií.

20 A Inkrementační plocha pod křivkou glukózy v plazmě (pmol/l) Snídaně s cereálními sušenkami BeBe Dobré ráno Snídaně s extrudovanými cereáliemi (mmol.h/l) h -6 h Čas (h) 2 B Inkrementační plocha pod křivkou inzulínu v plazmě (pmol/l) Snídaně s cereálními sušenkami BeBe Dobré ráno Snídaně s extrudovanými cereáliemi (pmol.h/l) h -6 h Čas (h) Obr. 8: Glykemická (A) a inzulinemická (B) odezva po konzumaci snídaně z cereálních sušenek BeBe Dobré ráno (s vysokým obsahem SAG) anebo z extrudovaných cereáliích (s nízkým obsahem SAG) u osob s inzulínovou rezistencí (střední hodnoty ± SEM, N=9) Významný rozdíl: p <,5 Zdroj: Převzato z Harbis et al. 24 (5) Klinická studie č. 4 prokázala, že snídaňové cereální sušenky BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem pomalu dostupné glukózy (SAG) a s nízkým glykemickým indexem (Gl) vyvolají nižší glykemickou a inzulinemickou odezvu u osob s inzulínovou rezistencí ve srovnání s konzumací extrudovaných cereálií s nízkým obsahem SAG a vysokým Gl. Výsledky týkající se krevní glukózy a inzulínu získané v klinických studiích č. 2 a 3 se zdravými subjekty byly zde potvrzeny u osob s inzulínovou rezistencí. Šetření u této populace ukazuje, že snídaňové cereální sušenky BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG a nízkým Gl by mohly najít uplatnění ve zdravotní péči vzhledem k prevalenci inzulínové rezistence a s ní spojenému riziku poškození metabolismu Závěr Po snídani z cereálních sušenek BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG a nízkým Gl je během dopoledne hladina exogenní glukózy nižší a stabilnější než po snídani z extrudovaných cereálií s nízkým obsahem SAG a vysokým GI, což prokázala klinická izotopická studie. Nižší glykemická a inzulinemická odezva po snídaňových cereálních sušenkách BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG a nízkým Gl zjištěná v metabolických klinických studiích je důsledkem nižšího a pravidelnějšího doplňování exogenní glukózy v průběhu dopoledne. Výsledky izotopické studie a metabolických klinických hodnocení jsou shrnuty v Tabulce 7.

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Co je to tvrzení...?

Co je to tvrzení...? Co je to tvrzení...? tvrzení je sdělení, které není z hlediska označování povinné živiny jsou bílkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, vitaminy, minerální látky (spec. sodík), jiné látky látky další s fysiologickým

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství

Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce. Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Glykemický index a jeho využití ve výživě sportovce Bc. Blanka Sekerová Institut sportovního lekařství Bc. Blanka Sekerová Nutriční terapeutka Institut sportovního lékařství a.s. Vlastní poradenská činnost

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení KVĚTEN 2014 Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení Výživa pro lepší život Hydratace a cvičení: Okolo 60-70% lidského těla je složeno z vody. Je tedy v pořádku říci, že

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku BŘEZEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ Dobrá výživa pro dobrý noční spánek Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku Tip na dobrou výživu pro dobrý noční spánek Vápník potřebný pro udržení

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN. Mgr. Sylva Štajnochrová

GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN. Mgr. Sylva Štajnochrová GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN Mgr. Sylva Štajnochrová Co to je? Bezrozměrné číslo Vyjadřuje o kolik se hladina krevní glukózy zvýší za 2-3 hodiny po jídle Dr. Jenkins v roce 1981 Toronto Kanada, snaha řešit

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM

BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM DŮLEŢITÉ INFORMACE O BIOS LIFE SLIM BIOS LIFE SLIM PROČ BIOS LIFE SLIM Je prvním klinicky prověřeným produktem na světě, který byl vyvinut, aby odbourával uložený tuk a k podpoře zdravých hladin cholesterolu. Je vyroben z přírodních ingrediencí.

Více

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11 OPTIMÁLNÍ VÝŽIVA PRO SPORTOVCE Správná sportovní výživa vám dodá sebedůvěru. Formula 1 Sport obsahuje vyvážené množství sacharidů, proteinů, vitamínů a minerálů a vytváří tak pevný základ pro dosažení

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Výživa. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Výživa pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Špatný životní styl a civilizační onemocnění I přesto, že jsou tato témata stále omílaná ve stovkách publikací, na internetových

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Nadváha a obezita u dětí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Nadváha a obezita u dětí. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Nadváha a obezita u dětí PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Kdysi převládal názor, že tlusté dítě je zdravé dítě. Dnes je zřejmé, že dětská obezita je spojená se závažnými zdravotními problémy, přičemž některé

Více

Diabetická dieta dříve a nyní. Výuka na VŠCHT, říjen 2007

Diabetická dieta dříve a nyní. Výuka na VŠCHT, říjen 2007 Diabetická dieta dříve a nyní Výuka na VŠCHT, říjen 2007 Omezit sacharidy Diabetická dieta dříve základní principy Celkově (celkové sacharidy jako hlavní ukazatel) Omezení volných cukrů Jako důležitý zdroj

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU

MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU MÝTY O MLÉCE KRÁTKÉ SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ PRŮZKUMU Češi patří ve srovnání s obyvateli ostatních zemí se svou průměrnou spotřebou 51,5 litru mléka na hlavu/rok (podle průzkumu z roku 2006) mezi průměrné konzumenty

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Citace pův. předpisu: 450/2004 Sb. Částka: 150/2004

Více

Sacharidy seminář. běžné stravování přednost složeným cukrům

Sacharidy seminář. běžné stravování přednost složeným cukrům Sacharidy seminář běžné stravování přednost složeným cukrům sportovci často volí jednoduché cukry (glukóza, sacharóza, maltodextriny) a potraviny s vysokým glyk. indexem pro rychlejší zpracování a dodání

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

Otazníky kolem řepkového oleje

Otazníky kolem řepkového oleje Otazníky kolem řepkového oleje Řepkový olej představuje nutričně velmi hodnotnou potravinu, a přesto není jeho význam českými spotřebiteli dostatečně doceňován, což vyplývá z výzkumného šetření společnosti

Více

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Jídelníček dorostenců, fotbalistů Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Program přednášky 1. Základní složky výživy 2. Odlišnosti ve stravě dorostenců

Více

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU Příjem - Potraviny jednotlivě 10.4.2011-16.4.2011 Datum Název Množství Energetický Sacharidy Jednoduché Vláknina (g) Bílkoviny Živočišné Rostlinné Tuky Živočišné Rostlinné

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Název: Zdravý životní styl 1

Název: Zdravý životní styl 1 Název: Zdravý životní styl 1 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Psychologie výživy a energie wellness jídla

Psychologie výživy a energie wellness jídla Psychologie výživy a energie wellness jídla Wellness jídlo Co je Wellness jídlo??? Jídlo, které vám dá víc energie než kolik má kalorií!!! Stupně stravovací úrovně Stupně stravovací úrovně jsou kvalitativně

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

Stravovací deník pro zdravé zažívání

Stravovací deník pro zdravé zažívání Stravovací deník pro zdravé zažívání Každý den po dobu 14 po sobě jdoucích dní do tohoto deníku zaznamenávejte všechno, co jíte a pijete. HÝČKEJTE SVÉ BŘÍŠKO Podporováno: www.hyckejtebrisko.cz Váš dvoutýdenní

Více

M L É K O. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

M L É K O. Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze M L É K O Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. Ústav analýzy potravin a výživy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Definice a trochu historie Mléko je sekret mléčné žlázy samic savců a je primárně

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6.

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6. Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.35 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace. vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.9/2014 Výsledky dotazníkového šetření v MŠ Na přelomu roku 2013/2014 bylo v Mateřské škole Ostrava, Blahoslavova 6,

Více

Název společného projektu: Mám energii na to, abych

Název společného projektu: Mám energii na to, abych Pracovní list Název projektového úkolu: Práce, výkon, energie Třída: 8. Název společného projektu: Mám energii na to, abych Název pracovního týmu: Členové pracovního týmu: Prohlédněte si obrázek anatomie

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky

Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Význam STH a agonistů. Pig Nutr., 21/2 Význam STH a β-agonistů na růst a jatečnou hodnotu požadavky Somatotropin Somatotropin je přírodní protein přibližně 191 aminokyselinových zbytků, které jsou syntetizovány

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

Výživová hodnota rostlinných tuků

Výživová hodnota rostlinných tuků Výživová hodnota rostlinných tuků Dětská výživa a obezita v teorii a praxi 2015 20.11.2015 Praha Jiří Brát Média ovlivňují spotřebitele ne vždy správným směrem Kolik tuků jiných živin konzumovat? tuky

Více

Soutěž Sapere zkušenosti z prvního ročníku

Soutěž Sapere zkušenosti z prvního ročníku Soutěž Sapere zkušenosti z prvního ročníku TK projekt SAPERE 07. listopadu 2011 MŠMT Praha Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. Unilever ČR Nemoci vzniklé z důvodů špatných stravovacích návyků Cukrovka - téměř každý

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM. 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM

5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM. 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM 5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM Dieta při diabetu je nejvýznamnější faktor při prevenci vzniku diabetu. Existují poznatky, že nesprávně

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Lipidy, důležité přírodní látky

Lipidy, důležité přírodní látky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu

Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu Na Kuthence 18, 160 00 Praha 6 - Hanspaulka tel.: +420 737 076 617, info@ ibtechnology.eu, www.ibtechnology.eu Tato technologie byla koncipována Skinexians ve Francii před 20 lety na uvolnění pojivové

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE

PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O PŘÍRODNÍ NÁPOJ NATURAL BALANCE Chutný, zdravý nápoj pro energii, soustředění a úpravu hmotnosti Obsahuje uhlohydráty s pomalým uvolňováním, díky tomu má nízký glykemický index a udržuje

Více

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb.,

Více

Výživu kůže nelze oddělit od výživy celého těla. Moderní nutriční doplňky nenahrazují výživu, ale doplňují ji. Primárním účelem kůže na tvořit bariéru na pomezí vnějšího prostředí a organizmu Kosmetické

Více

Detoxikace organismu díky 10 potravinám

Detoxikace organismu díky 10 potravinám Detoxikace organismu díky 10 potravinám Detoxikace, neboli očista organismu je čím dál více oblíbená. Každý den díky nezdravému životnímu stylu zahlcujeme náš organismus škodlivými látkami. A právě detoxikace

Více

KATALOG PRODUKTŮ WWW.HORICKETRUBICKY.CZ

KATALOG PRODUKTŮ WWW.HORICKETRUBICKY.CZ KATALOG PRODUKTŮ ŘADA BRAND PRODUKTŮ OŘÍŠKOVÉ Trvanlivé pečivo oplatky trubičky s oříškovou náplní 38 g náplň oříšková 76 % (rostlinný palmový tuk, cukr, sušené mléko, rýžový škrob, lískooříšková pasta

Více

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Výživová doporučení Stravování a režim jednotlivců Stravování a režim skupin Stravování a režim populace

Více

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN Navigace ve světě živin a kalorií 1 CO JE ZNAČENÍ GDA? Značení GDA je: na první pohled jasná informace o obsahu energie, procenty vyjádřený podíl doporučeného denního množství

Více

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Klinika dětí a dorostu a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK a FNKV Honzík ve věku 11,5 let 128 kg, 184 cm, BMI 37,8

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka

V této části jsou žáci seznámeni s druhy, významem a složením mléka Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Střední odborná škola Luhačovice CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Výživa Živiny Anotace Pracovní list týkající se základních a dalších druhů živin důležitých pro organismus,

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Střední odborná škola Luhačovice Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

Co je důležité vědět o výživě. PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Co je důležité vědět o výživě. PaedDr. Mgr. Hana Čechová Co je důležité vědět o výživě. PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Co je výživa 2. Lidská výživa 3. Výživa dříve narozených 4. Problémy ve výživě seniorů 5. Vhodné stravování ve vyšším věku 6. Příklad

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více