MONOGRAFIE O VÝROBKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MONOGRAFIE O VÝROBKU"

Transkript

1 MONOGRAFIE O VÝROBKU Cereální snídaňové sušenky BeBe Dobré ráno: Nutriční a metabolický přínos Sacharidy, které jsou postupně uvolňovány a pravidelně vstřebávány v průběhu celého dopoledne

2 Obsah Úloha snídaně ve vyvážené stravě 1. 1 Hlavní přínos snídaně pro zdraví 1. 2 Význam sacharidů Vliv zpracování potravin na obsah pomalu stravitelných sacharidů 2. 1 Stravitelnost škrobu měřená indexem obsahu pomalu stravitelné glukózy 2. 2 Vztah mezi postupem výroby a stravitelností cereálních potravin Cereální snídaňové sušenky BeBe Dobré ráno: prokázaná prospěšnost pro metabolismus 3. 1 Sortiment obilných sušenek navržených speciálně pro snídani 3. 2 Prokázaný metabolický přínos cereálních snídaňových sušenek BeBe Dobré ráno 3. 3 Závěr 4 Cereální snídaňové sušenky BeBe Dobré ráno jsou v souladu s celoevropskými nutričními zvyky a doporučeními 4. 1 Nutriční doporučení pro snídani 4. 2 Konzumace sušenek k snídani 4. 3 Příklady snídaní s cereálními snídaňovými sušenkami BeBe Dobré ráno 5 6 Shrnutí Použitá literatura

3 Úvod Vyvážená strava je nesmírně důležitá pro navození a udržení zdraví člověka po celý jeho život. Její rozhodující úlohu v určitých chronických stavech konstatovala také Světová zdravotnická organizace (WHO) (1). Vyvážená strava má proto významné postavení v preventivní činnosti (1). Potraviny s obsahem škrobu, jako zdroje sacharidů, vlákniny a mikronutrientů hrají klíčovou úlohu v prevenci chronických onemocnění. Podle výživových doporučení by sacharidy měly představovat 5% až 75 % denního příjmu energie (1). Doporučení pro zdravou stravu také uvádějí, abychom několikrát denně konzumovali chleba, obilniny, těstoviny, rýži nebo brambory (2). Zdravé potraviny by samozřejmě měly být chutné a výživné, aby bylo zaručeno, že budou skutečně konzumovány. Snídaně k tomu může napomoci, protože potraviny s obsahem škrobu tvoří základ většiny snídaní na celém světě. Snídaně však není jen o sacharidech a mohli bychom položit celou řadu dalších otázek, jako např.: Proč je vlastně snídaně tak důležitá? Které potraviny s obsahem škrobu jsou nejvhodnější? Existují rozdíly v jejich kvalitě? Jaký přínos lze očekávat? Jak dopadá srovnání typických a oblíbených snídaní? Na následujících stránkách se budeme zabývat těmito i mnoha dalšími otázkami a nabídneme Vám informace o nových zajímavých vědeckých objevech. Především se ale budeme věnovat úloze a vlastnostem obilných sušenek určených pro konzumaci na snídani, konkrétně cereálním snídaňovým sušenkám společnosti Kraft Foods. Je to obecné pojmenování pro suché neplněné sušenky známé jako: OPAVIA BeBe Dobré ráno v České republice LU Petit Déjeuner ve Francii a Belgii GYÖRI JöReggelt! v Maďarsku LU Go! v Polsku Cereální snídaňové sušenky BeBe Dobré ráno jsou pozoruhodné proto, že se vyznačují specifickým nutričním a metabolickým přínosem. Jsou zdrojem sacharidů, které jsou postupně uvolňovány a pravidelně vstřebávány během celého dopoledne. Tento fakt byl dokázán a opakovaně prokázán řadou klinických studií.

4 1 Úloha snídaně ve vyvážené stravě Konzumace snídaně je jedním z indikátorů zdravého životního stylu, neboť osoby, které nevynechávají snídani, se lépe rozhodují při výběru potravin i ve zbývající části dne a mají všeobecně lepší stravovací návyky (3,4,5,6). Mají např. vyšší příjem mikronutrientů a konzumují méně tuku. To konkrétně platí i u dětí a dospívajících (5). U dospělých i dospívajících (4) je vynechávání snídaně navíc indikátorem nezdravých dietetických návyků. Tento jev je běžnější mezi dětmi a dospívajícími z nižších sociálně ekonomických vrstev (5). Osoby, které vynechávají snídaně, s vyšší pravděpodobností konzumují stravu označovanou jako špatnou nebo nedostatečnou, a uvádějí nižší hodnoty fyzické činnosti (5). Snídaně je již dlouho považována za důležité jídlo dne a odborníci na výživu se obecně shodují v tom, že by měla představovat zhruba 2 25 % potřebného denního příjmu energie (7). V poslední době narůstá vědecký zájem o snídani s ohledem na její možnou úlohu v kvalitě stravy, udržování tělesné hmotnosti, omezování chuti k jídlu a ve snižování rizika chronických onemocnění (5). Následující odstavce stručně popisují hlavní zdravotní přínosy, které věda připisuje konzumaci vyvážené snídaně Hlavní zdravotní přínos snídaně Snídaně zlepšuje nutriční denzitu diety 4 Důležitost snídaně byla zkoumána z hlediska vztahu k příjmu energie, mikronutrientů a makronutrientů ve velkých studiích v různých populačních skupinách. Na základě záznamů o konzumovaných potravinách, stravě v posledních 24 hodinách (dietary recall) a interview o dlouhodobých dietetických zvyklostech byly srovnávány skupiny osob, které snídají, se skupinami, které snídani vynechávají. Z rozsáhlého hodnocení (5) zaměřeného na děti a dospívající vyplynulo, že osoby, které snídají, mívají vyšší celkový denní příjem energie. Tento výsledek je ale diskutabilní, protože se nepotvrdil v následných studiích, zaměřených na jiné skupiny dětské populace a na dospělé (3 8). Výsledek lze vysvětlit s poukázáním na skutečnost, že kvalita snídaně ovlivňuje celkový denní příjem energie. Skladba snídaně patrně také ovlivňuje celkový příjem makronutrientů ve stravě vůbec. Studie je však třeba interpretovat opatrně, protože se liší v metodice, výběru populace i doprovodných faktorech, a to vede k různým závěrům. Nejvýznamnější rozdíly jsou pozorovány u vlákniny a mikronutrientů. U dětí a dospívajících, kteří snídají, byl prokázán významně vyšší příjem vlákniny (5). Stejné výsledky se opakovaly i u dospělých: u osob, které snídají, byl zjištěn vyšší příjem vlákniny (7,3 g/den oproti 5 g/den) (8). V komplexním hodnocení u dětí a dospívajících (5) bylo zjištěno, že ti, kteří snídají, mají vyšší denní příjem mikronutrientů (vitamínů A, C, riboflavinu, folátů a vápníku, zinku a železa (5) ) a častěji splňují příjem jejich doporučených denních dávek v porovnání s těmi, kteří snídaně vynechávají. Navíc děti, které vynechávaly snídaně, v průměru nenahradily nedostatek příjmu mikronutrientů ostatními jídly během dne. Stejná situace byla pozorována i u dospělých.

5 Tyto účinky mohou být interpretovány jako přímé důsledky rozdílů ve výběru potravin, které byly pozorovány mezi těmi, kdo snídají a těmi, kteří snídaně vynechávají. U dospívajících se vynechávání snídaně navíc kombinuje s vyšší konzumací snacků s vysokým obsahem tuku a vynecháváním i dalších denních jídel, což může způsobit nebo zhoršit nepřiměřený příjem potravy (5). Výsledky kanadské studie (3) navíc ukazují, že předškolní děti, které každodenně snídaly, konzumovaly v průběhu dne více porcí zeleniny, obilnin a mléčných výrobků ve srovnání s těmi, které snídani vynechávaly. Dospělí, kteří snídají, většinou také uvádějí vyšší příjem celozrnných obilnin (8). Tato zjištění jsou dalšími důkazy o tom, že konzumace snídaně souvisí s výběrem zdravějších potravin a vyšší kvalitou stravy tak, jak to odpovídá nutričním doporučením. Snídaně může příznivě ovlivnit metabolické parametry Konzumace vyvážené snídaně může souviset se snížením koncentrace celkového cholesterolu a LDL cholesterolu, oxidovaným LDL cholesterolem a koncentrací triglyceridů v krvi (6 9) nalačno. Ve vědecké literatuře se diskutuje několik vysvětlení tohoto jevu. Za prvé, že snížení koncentrace inzulínu v krvi během celého dne pozorované při pravidelném příjmu jídla může snížit produkci cholesterolu v játrech (6), za druhé, jak naznačuje jiný mechanismus spojený s metabolismem glukózy, že pomalá absorpce a trávení škrobu během jednoho jídla (tj. snídaně) může zlepšit inzulínovou senzitivitu a toleranci sacharidů u následujícího jídla (6) a za třetí bylo zjištěno, že celozrnné obilniny často konzumované během snídaně mají významnou souvislost se zlepšenou inzulínovou senzitivitou (6). Zjištění klinických i observačních studií naznačují, že stravovací návyky charakterizované pravidelnou konzumací snídaně s obsahem celozrnných obilnin jsou spojené se zlepšením glykémie, inzulinémie a lipidémie (6 9). Pravidelná a vyvážená snídaně může tedy zlepšit metabolické parametry snižující riziko chronických onemocnění. Snídaně může příznivě ovlivnit index tělesné hmotnosti (BMI) Výskyt nadváhy a obezity v průmyslových zemích dramaticky stoupá. To s sebou přináší významná zdravotní rizika zejména pro děti a dospívající. U této skupiny populace je doložen ve znepokojující míře diabetes typu 2, který je z velké míry připisován rostoucímu počtu jedinců s nadváhou. U dětí s nadváhou je vyšší pravděpodobnost, že budou mít jeden či více kardiovaskulárních rizikových faktorů a že budou mít nadváhu i jako dospělí. Četné průřezové studie dokumentují inverzní vztah mezi četností snídaní a relativní tělesnou hmotností u dětí a dospívajících (4,5,1,11). Průřezové studie dále zkoumaly vztah mezi složením snídaně a tělesnou hmotností (6,12). Bylo prokázáno, že s nízkým indexem tělesné hmotnosti koreluje zejména pravidelná konzumace ovoce, cereálií, celozrnných obilnin a vlákniny (6,12,13). Tyto studie společně naznačují, že jak samotný fakt konzumace snídaně, tak i její složení mohou mít vliv na udržování tělesné hmotnosti a riziko chronických onemocnění (6,12,13). I když vztah mezi snídaní a nižším indexem tělesné hmotnosti nemusí být příčinné povahy, dostupné vědecké poznání podporuje význam propagace pravidelné konzumace snídaní, a to nejen pouze u dětí a dospívajících, i když u nich to platí především. 5

6 Konzumace snídaně může kladně ovlivnit kognitivní výkon Důkazy naznačují, že snídaně může kladně ovlivnit kognitivní funkci v oblasti paměti (16,17), nálady (18,19,21), výsledků zkoušek a školní docházky ( ,24). Vztah mezi snídaní a kognitivním výkonem především u školou povinných dětí byl předmětem obsáhlých studií. U této skupiny jsou výsledky snad ještě výraznější než u dospělých. Ve srovnání s dospělými má mozek dítěte relativně vyšší požadavky na glukózu (14). Kognitivní výkon u dětí má však také souvislost s různými ukazateli sociálně ekonomického statutu, a je důležité, aby se tyto proměnné braly ve studiích kognitivního výkonu či akademických výsledků v úvahu (5). Z výzkumu vyplývá, že vynechávání snídaně u dětí negativně ovlivňuje jejich schopnost řešení problémů, jejich krátkodobou paměť, pozornost a epizodickou paměť (6). Jedním z možných vysvětlení by mohlo být, že snídaně upravuje krátkodobou metabolickou odezvu na lačnění tak, aby bylo zachováno zásobování centrální nervové soustavy živinami, nebo že dlouhodobé účinky na příjem a stav živin mohou kladně ovlivnit kognici. Tato zjištění je možné také připsat na vrub zvýšení koncentrace krevní glukózy (5,6). Skutečně bylo zjištěno, že složení snídaně ovlivňuje některé parametry kognitivního výkonu u dětí (6) a také u dospělých (15). I když tento jev ještě není zdaleka vysvětlen, je pravděpodobné, že v mechanismu těchto účinků hraje také roli absorpce glukózy v mozku, která závisí na rychlosti metabolizace snídaně (6). Svou úlohu však mohou hrát i jiné mechanizmy a výsledky ještě nejsou zcela definitivní. Vztah mezi kognitivním výkonem a konzumací snídaně je ovlivněn několika proměnnými Význam konzumace sacharidů na snídani 6 Sacharidy doplňují tělesné zásoby po celonočním lačnění Noc, která odděluje večeři od snídaně, je nejdelším obdobím lačnění v běžném denním cyklu. Živiny přijaté v posledním jídle se během noci postupně stráví a metabolizují společně se zbývajícími rezervami sacharidů. Dochází k mobilizaci především části zásob glukózy v játrech (glykogenu). Zvyšuje se produkce glukózy v játrech, aby bylo možno dodávat nepřetržitě glukózu do orgánů. V důsledku toho jsou po probuzení rezervy sacharidů obzvláště nízké. A mezi snídaní a obědem je navíc další doba lačnění, zatímco pro fyzickou i duševní činnost potřebujeme další glukózu. Je proto zřejmé, jak důležitý je vysoký příjem sacharidů při snídani. Poskytují tělu rychle dostupnou energii, aby si mohlo doplnit zásoby a nepřetržitě zásobovat různé orgány závislé na glukóze. Je však třeba si položit otázku, zda existují rozdíly v kvalitě sacharidů a které z nich jsou nejvhodnější? Metabolický přínos nízkoglykemických sacharidů O lepší dietetické kontrole glykemické a inzulinemické odezvy se diskutuje jako o způsobu snížování rizika cukrovky a srdečně cévních onemocnění. Potraviny bohaté na sacharidy se liší svou schopností vyvolat u lidí takové odezvy, které mohou být různě kvalifikovány, např. také metodou glykemického indexu (Gl). Z epidemiologických studií uskutečněných ve Spojených státech a v Evropě jasně vyplývá, že příjem jak nevyužitelných tak využitelných sacharidů s nízkým Gl může hrát úlohu při prevenci metabolických onemocnění. Existuje například statisticky významný vztah mezi všemi markery zdravotního rizika vzniku cukrovky i srdečních chorob a vlivem potravin na glykémiii (25).

7 V nedávno uveřejněné studii (25) byl hodnocen vztah mezi glykemickými vlastnostmi stravy a jejich vlivem na zdraví. Hodnocení bylo založeno na systematickém kritickém rozboru a syntéze intervenčních literárních důkazů o vztahu mezi glykemickým indexem a zdravotních parametrech. Byly použity modely meta analýzy a meta regrese. Bylo zjištěno, že diety s nízkou glykemickou odezvou snižují nejenom hladinu krevní glukózy nalačno, ale také glykovaných proteinů, a to nezávisle na odchylkách v příjmu využitelných a nevyužitelných sacharidů. Vyšší příjem nevyužitelných sacharidů pomohl zlepšit parametry jak krevní glukózy tak i glykovaných proteinů. Účinky byly výraznější u osob s problémy regulace krevní glukózy nalačno. Z dřívějších studií také vyplývá, že dieta s nízkou glykemickou odezvou může díky své schopnosti zvýšit pocit nasycení a snížit chuť k jídlu hrát úlohu v léčbě obezity (6). Kvalita sacharidů konzumovaných během snídaně a jejich účinek na různé fyziologické aspekty byly předmětem zkoumání vědeckých studií. Z nich vyplývá, že především potraviny s nízkým Gl mohou dopoledne přispět ke zlepšení určitých metabolických parametrů (26). Dále bylo zjištěno, že glykemická odezva na snídani může ovlivnit určité aspekty kognitivního výkonu u dětí i dospělých. Jedna studie (15) srovnávala vliv snídaně s nízkým GI a snídaně s vysokým Gl na verbální paměť u mladých dospělých subjektů. Pozorování probíhalo po dobu 4 hodin po konzumaci snídaně. Souběžně byla také zjišťována hladina krevní glukózy. U osob konzumujících snídani s nízkou glykemickou odezvou se prokázalo zlepšení paměti zejména v pozdním dopoledni (15 21 minut po snídani), ale korelace mezi výkonem a hladinou krevní glukózy byla nízká. V jiné studii (27) školní děti dostaly cereálie buď s vysokou nebo nízkou hodnotou Gl. Před snídaní a v hodinových intervalech po snídani byly provedeny testy pozornosti a paměti. Výsledky ukázaly, že výkon dětí se během dopoledne snižuje. Je však zajímavé, že snížení přesnosti a pozornosti bylo významně nižší po konzumaci cereálií s nízkým Gl ve srovnání s konzumací cereálií s vysokým Gl. Klíčové body Snídaně je indikátorem zdravého životního stylu a zlepšuje nutriční denzitu diety může kladně ovlivnit glykémii, inzulinemii, lipidemii a snížit nebezpečí některých chronických onemocnění záporně koreluje s indexem tělesné hmotnosti může kladně ovlivnit kognitivní výkon a náladu během dopoledne Sacharidy jsou důležitou součástí snídaně, dodají tělu energii po období celonočního lačnění v potravinách s nízkým glykemickým indexem jsou prospěšné pro metabolismus a kognici 7

8 2 Vliv zpracování potravin na obsah pomalu stravitelných sacharidů Je patrné, že snídaně s nízkou glykemickou odezvou působí příznivěji. Je ale možné, aby nízkou glykemickou odezvu měly sušenky? Bylo prokázáno, že potraviny s vysokým podílem sacharidů vyvolávají relativně omezenou postprandiální (tedy po jídle se vyskytující) hyperglykémii, zatímco jiné potraviny, ačkoliv mají nižší podíl sacharidů, paradoxně způsobují hyperglykémii větší. Existuje několik způsobů, jak zmírnit postprandiální glykemickou odezvu, jako je např. i) snížení hladiny dostupných sacharidů, ii) konzumace jednoduchých cukrů s malým hyperglykemickým účinkem, iii) stimulace vylučování inzulínu za účelem rychlejšího snížení hladiny krevní glukózy, nebo iv) zpomalení vstřebávání sacharidů. Ne všechny uvedené metody mají stejně dlouhodobý pozitivní vliv na zdraví člověka. Trávení sacharidů je možno zpomalit technologickými prostředky, které se zaměřují na zachování celistvosti škrobového zrna v průběhu výrobního postupu. Je tudíž důležité lépe pochopit, jak zachovat sacharidy v potravinách s obsahem škrobu a zkoumat vliv výrobních technologií na trávení škrobu a na metabolické účinky Stravitelnost škrobu měřená jako pomalu dostupná glukóza (SAG) Uchování celistvosti škrobového zrna (a tudíž jeho stravitelnost) závisí na různých faktorech, jako je technologické zpracování a fyzikálně chemické podmínky, kterým byla potravina vystavena (obsah vody, teplota a délka pečení, tlak, ph atd.). 8 V přirozeném (surovém) stavu mají škrobová zrna polokrystalickou strukturu. Zahříváním za přítomnosti dostatečně velkého množství vody začnou škrobovatět či želatinovat. Škrob se stává suspenzí zbobtnalých zrn a makromolekul amylózy, které se uvolnily ze zrn. Vliv tepelné úpravy na škrob za přítomnosti vody je znázorněn na obr. 1. PŘIROZENÝ STAV ŽELATINOVANÝ STAV ŽELÉ RETROGRADOVANÝ STAV bobtnání disperze SORPCE ŠKROBENÍ RETROGRADACE A ŽELATINOVÁNÍ Teplota ( o C) Obrázek 1: Vliv tepelného zpracování v přebytku vody na stav škrobu

9 Každý z fyzikálních stavů takto upraveného škrobu (nativní, želatinovaný, retrogradovaný) má velmi odlišný stupeň citlivosti vůči amylázám a tudíž různou stravitelnost: hydrolýza škrobových zrn v přirozeném stavu je obecně velmi pomalá (28,29). Nejcitlivější na působení alfa amylázy je škrob v želatinovaném stavu (3,31) ; škrobové gely se stravitelností řadí mezi škroby nativní a gelatinované (29,32,33). Retrogradovaný škrob je velmi odolný vůči alfa amylázám (34). Mezi stupněm gelatinace a stravitelností in vitro existuje velká korelace (35). Stupeň gelatinace škrobu je možno vyhodnotit měřením pomalu dostupné glukózy (SAG), což je indikátor obsahu pomalu stravitelného škrobu (36). Vysoký obsah SAG implikuje nízkou hladinu jednoduchých sacharidů a případně také použití takového výrobního postupu, který ve větší míře zachová původní strukturu škrobového zrna (37). Naopak vysoký obsah rychle dostupné glukózy (RAG) ukazuje na vysoký obsah jednoduchých sacharidů (hlavně glukózy) případně na použití takového výrobního postupu, který způsobuje významné změny struktury zrna škrobu. Zatímco hodnota RAG koreluje s amplitudou postprandiální glykemické odezvy a s glykemickým indexem kladně (38), s hodnotou SAG koreluje záporně (37,39). Vhodnou volbou typu zpracování lze tudíž vytvořit potravinu s nízkým Gl Vazba mezi postupem výroby a stravitelností cereálních potravin Fyzikálně chemické charakteristiky sacharidů v cereálních potravinách závisejí na receptuře a podmínkách výrobního procesu, jako je obsah vody v těstě, použitý tlak (např. při extruzi) a také na kulinární úpravě. Technologie výroby sušenek, chleba nebo extrudovaných cereálií se mezi sebou velmi liší co se týče teploty a času pečení nebo obsahu vody a tlaku, což vede k odchylkám ve stravitelnosti škrobu, který obsahují, a v hodnotách jejich glykemického indexu (Tabulka 1). 9 Postup výroby Typ potraviny Teplota jádra teplota ( C) Parametry postupu Úroveň hydratace těsta (%) Doba pečení (minuty) Tlak (bar) Stravitelnost škrobu (SAG v %) GI Sušenky a chlebové výrobky Sušenky Pekárenské výrobky Sendvičový bochník Mírná až pomalá (1 až 3%) Rychlá (-4%) 6-9 Krekry Mírná (~ 1%) 5-65 Pečení - extrudování Extrudované cereálie Rychlá (-2%) Tabulka 1: Vliv postupu výroby cereálních potravin na stravitelnost škrobu a glykemickou odezvu Zdroj: Převzato z Bornet 1993 (42), Foster Powell et al. 22 (43), Englyst et al. 23 (37), Lang 24 (34) Kritické parametry jsou vyznačeny tučně. SAG: Frakce pomalu dostupné glukózy vyjádřená jako procentní hodnota celkové dostupné glukózy. Gl: Glykemický index.

10 Obsah SAG se v různých typech výrobních postupů může velmi lišit. Při postupech, u nichž je obsah vody nižší (např. sušenky ve srovnání s chlebem), dochází i k menšímu poškození škrobových granulí, což má za následek zvýšení obsahu pomalu stravitelného škrobu. Neúplnou gelatinaci škrobu v sušenkách lze prokázat pomocí polarizačního mikroskopu. Zrna škrobu na povrchu sušenek jsou neporušená. V jádru sušenky je poškozeno nebo lehce zbobtnáno méně než 5 % škrobových zrn (4,41,44,45,46). Sušenky je nicméně možné vyrábět technologiemi, čímž se vysvětluje variabilita obsahu SAG a hodnoty Gl. Pro omezení gelatinace škrobu a dosažení vysokého obsahu SAG je zvláště vhodné rotační tvarování (obr. 2). K jeho výhodám patří: relativně nízký stupeň hydratace sušenkového těsta (od 15 % do 25 % podle použité metody), vyloučení mechanického zpracování (nulová střihová síla), takže nedochází k žádnému mechanickému poškození škrobových zrn, pečení probíhá při atmosférickém tlaku po dobu 5 až 15 minut HNĚTENÍ Hnětací stroj Násypka TĚSTO Lisovací válec Kousky těsta PEČENÍ Trouba 1 TVAROVÁNÍ Drážkový válec Kráječ Pryžový válec Obrázek 2: Technologie výroby sušenek s rotačním tvarováním Zdroj: Kraft Foods Touto technologií a použitím specifických a přísně kontrolovaných výrobních parametrů lze dosáhnout optimálních výsledků. Pečlivá volba přísad na základě jejich charakteristických vlastností, regulace hydratace těsta a doba a teplota pečení pomáhá zabránit poškozování škrobových zrn. Na glykemický index potravin má však vliv nejen výrobní postup, nýbrž i obsah tuku. Zkoumáním jejich vztahu u sušenek se prokázalo, že glykemický index závisí hlavně na kvalitě sacharidů a jen v menší míře na obsahu tuku (37). Vysoký obsah pomalu stravitelných sacharidů příznivě působí na snižování glykemického indexu. Klíčové body Stupeň gelatinace škrobu je v korelaci se stravitelností in vitro. Stravitelnost in vitro lze vypočítat stanovením obsahu rychle dostupné glukózy (RAG) a pomalu dostupné glukózy (SAG). SAG má zápornou korelaci s amplitudou glykemické odezvy a Gl. RAG má kladnou korelaci s amplitudou glykemické odezvy a Gl. Stupeň gelatinace škrobu z velké míry závisí na povaze a podmínkách výrobního postupu. Technologie rotačního tvarování při výrobě sušenek je vhodná především pro omezení gelatinace škrobu a pro dosažení vysokého obsahu SAG, zejména za specifických a přísně dodržovaných výrobních podmínek.

11 3 Cereální snídaňové sušenky BeBe Dobré ráno: prokázaná prospěšnost pro metabolismus 3.1 Sortiment cereálních sušenek určených speciálně pro snídani Volba technologie má při výrobě potravin obrovský význam. Některé technologie ochrání původní vlastnosti složek potravin lépe než jiné. Aby společnost Kraft Foods mohla nabídnout potraviny s vysokou výživovou hodnotou a bohaté na pomalu stravitelné sacharidy, vytvořila cereální snídaňové sušenky BeBe Dobré ráno, pro které jsou charakteristické: speciální péče, která je věnována všem recepturám. Aby zajistila, že všechny její receptury budou odpovídat doporučením pro vyváženou stravu, společnost Kraft Foods si vytvořila vlastní nutriční chartu., pečlivý výběr ingrediencí a přísně řízený výrobní postup, aby se omezila gelatinace škrobu. Přísná nutriční charta společnosti Kraft Foods Všechny cereální snídaňové sušenky BeBe Dobré ráno splňují přísné podmínky firemní nutriční charty. Tím společnost zaručuje vysokou kvalitu svých speciálních snídaňových výrobků, aniž by musela slevit na jejich chuti. Díky soustavnému úsilí ve výzkumu a vývoji mají dnešní snídaňové cereálie dokonce ještě lepší vlastnosti, než vyžaduje charta (Tabulka 2). Hlavní kritéria nutriční charty Min. 5 % pečlivě vybraných cereálií konzervovaných zvládnutým postupem, z nichž je min. 15 % celozrnných cereálií Min. 55 % energie z dostupných sacharidů, ze kterých je max. 27,5 % energie z cukrů Max. 35 % energie z tuků, ze kterých je max. 35 % nasycených (% tuků) Průměrné hodnoty cereálních snídaňových sušenek BeBe Dobré ráno 62 % (5 % až 7 %) 26 % (16 % až 4 %) 59 % (57 % až 62 %) 21 % (16 % až 27 %) 33 % energie (31 % až 35 %) nebo v průměru 16,5 g/1 g 29 % (26 % až 34 %) nebo v průměru 4,8 g/1 g 11 Min. 3 g vlákniny/1 g 5,4 g/1 g (3,6 g/1 g až 7,8 g/1 g) Významný zdroj mikronutrientů minimálně 15 % DDD/1g Tabulka 2: Hlavní kritéria nutriční charty a současné hodnoty u cereálních snídaňových sušenek BeBe Dobré ráno Doporučená denní dávka (DDD) Zdroj: Kraft Foods Cereální snídaňové sušenky BeBe Dobré ráno jsou v prodeji v balíčcích po 4 sušenkách (o hmotnosti asi 5 g). Spotřebitelům se doporučuje přizpůsobit velikost svých porcí věku, tělesné aktivitě a chuti k jídlu a to doplnit mléčným výrobkem, ovocem a vhodným nápojem, a vytvořit si tak vyváženou snídani. Nutriční vývoj cereálních snídaňových sušenek BeBe Dobré ráno Věnovali jsme více než 1 let výzkumu stravitelnosti škrobu, kvalitě sacharidů a glykemickému indexu. Dále jsme se intenzivně zabývali výzkumem zlepšení nutriční denzity. Nejvýraznějšího zlepšení bylo dosaženo ve i) zvýšení obsahu celozrnných cereálií, ii) snížení obsahu cukru a iii) snížení obsahu nasycených mastných kyselin. Hlavní milníky při zlepšení kvality cereálních snídaňových sušenek BeBe Dobré ráno jsou souhrnně uvedeny v Tabulce 3.

12 Průměrné hodnoty 1999 Průměrné hodnoty 25 Průměrné hodnoty 29 Cereálie (%) 51 % 61 % 62 % Celozrnné cereálie (%) - V některých sušenkách 26 % Tuky (% energie) 35 % 34 % 33 % Nasycené tuky (% tuku) 49 % 34 % 29 % Cukr (g/1 g) 31,3 g/1 g 25,7 g/1 g 23,9 g/1 g Tabulka 3: Postupné slaďování parametrů cereálních snídaňových sušenek BeBe Dobré ráno s kritérii nutriční charty Zdroj: Kraft Foods Je důležité poznamenat, že všech těchto zlepšení bylo dosaženo při zachování (nebo dokonce zlepšení) organoleptických vlastností, neboť spotřebitelé především očekávají, že to, co jedí, jim bude chutnat. Záruka bohatého obsahu pomalu stravitelných sacharidů Všechny cereální snídaňové sušenky BeBe Dobré ráno nejenom splňují přísná kritéria firemní nutriční charty, ale mají také vysoký obsah SAG a nízký Gl (< 55). Aby bylo zaručeno udržení těchto parametrů i v budoucnosti, je kvalita sacharidů všech cereálních snídaňových sušenek BeBe Dobré ráno pravidelně monitorována. Analýzy provádějí nezávislé laboratoře dle přísných mezinárodních vědeckých pravidel a výsledky jsou předkládány nezávislým uznávaným odborníkům Prokázaný přínos cereálních snídaňových sušenek BeBe Dobré ráno pro metabolismus Snídaňové cereální sušenky BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG a s nízkým Gl byly zkoumány v klinických studiích navozujících realistické podmínky snídaně. Účastnili se jich jak zcela zdraví lidé, tak i lidé s inzulínovou rezistencí. Byly provedeny čtyři klinické studie, jejichž cílem bylo shromáždit důkazy, které by prokázaly, že absorpce sacharidů obsažených ve snídaňových cereálních sušenkách BeBe Dobré ráno konzumovaných jako součást snídaně je pozvolná a stabilní. Cílem těchto studií tedy bylo prokázat, že: glukóza ze sacharidů cereálních snídaňových sušenek BeBe Dobré ráno se u zdravých osob uvolňuje do oběhu pozvolna a stabilní rychlostí v průběhu celého dopoledne (klinická studie č. 1). díky pozvolnému a stabilnímu uvolňování glukózy do krve dochází k mírné postprandiální glykemické a inzulinemické reakci v průběhu celého dopoledne u zdravých osob, které konzumovaly obdobné sušenky jako v klinické studii č. 1 (klinická studie č. 2), u zdravých osob (klinická studie č. 3), u osob s inzulínovou rezistencí (klinická studie č. 4). V následující části je uveden popis metody měření metabolické regulace pomalu stravitelných sacharidů a souhrn čtyř klinických studií. Byla provedena i pátá klinická studie, která však byla opakováním klinické studie č. 1. Výsledky páté studie byly stejné jako výsledky studie č. 1 a nejsou zde proto uváděny.

13 Jak lze měřit metabolickou regulaci pomalu stravitelných sacharidů? Postprandiální metabolismus frakcí škrobu se většinou vyšetřuje monitorováním změn v koncentraci cirkulující glukózy a inzulínu v plazmě pomocí odběrů krve po určitý časový interval. V klinických studiích č. 2, 3 a 4 byly hodnoceny glykemické a inzulinemické odezvy po snídani v průběhu celého odpoledne. Tato metodologie však neposkytuje informace o kinetice absorpce frakce škrobu ze sušenek. Ve skutečnosti existuje časová prodleva mezi příjmem glukózy ze stravy a glykémií měřenou v periferní žilní krvi, což je důsledkem různých fyziologických jevů. Periferní žilní krev je zásobována sacharidy ze zažívací soustavy, ale také endogenní glukózou produkovanou endogenně, zejména játry. Současně je glukóza z krve odčerpávána, protože je potřebná jako zdroj energie pro tkáně, zejména pro mozek a svaly. V důsledku toho je koncentrace glukózy měřená v periferní žilní krvi výsledkem směny glukózy mezi jednotlivými tkáněmi, totiž těmi, které glukózu dodávají a těmi, které ji spotřebovávají. Máme li studovat postprandiální metabolismus frakcí škrobu je nezbytné použít metodu značení pomocí dvojitých izotopů. Technika značení sacharidů ve stravě pomocí stabilního izotopu ( 13 C glukózy) byla kombinována se značením celkové cirkulující glukózy pomocí [6,6 2 H 2 ] glukózy. To umožnilo měřit rychlost transportu exogenní glukózy ze složité potravinové matice do plazmy. Tato metoda byla použita v klinické studii č. 1 a je popsána na obr. 3 Endogenní produkce glukózy 13 C játra srdce absorpce glukózy mozek 13 zažívací trakt 12 C svaly stanovení toku celkové glukózy a toku exogenní glukózy měření celkové glykémie a 13 C, 12 C a 2 H 2 H perfuze [6,6-2 H 2 ] glukózou Obr. 3: Měření toku glukózy u lidí za použití stabilních izotopů Zdroj: Slowly digestible carbohydrates. Benefits of a diet with a low glycaemic index. Nutritopics n 28, 23. Danone Vitapole.

14 Cereální snídaňové sušenky BeBe Dobré ráno: Pozvolné a stabilní uvolňování exogenní glukózy do krevního oběhu Klinická studie č. 1: Byla provedena klinická komparativní studie s izotopickým měřením (47) pro vyhodnocení vlivu obsahu pomalu dostupné glukózy (SAG) a glykemického indexu (Gl) na doplňování glukózy z cereálních potravin do krve (snídaňové cereální sušenky BeBe Dobré ráno oproti extrudovaným cereáliím) za realistických podmínek u snídaně. Aby bylo možné měřit rychlost doplňování exogenní glukózy, byly sacharidy z cereálních výrobků značeny stabilním izotopem ( 13 C glukózy). Testovány byly dva typy snídaně: jedna obsahovala cereální snídaňové sušenky BeBe Dobré ráno, druhá extrudované cereálie. Obě snídaně byly stejné, co se týká energie, obsahu sacharidů, bílkovin a tuků. Lišily se pouze obsahem SAG (vysoký proti nízkému) a Gl (47 u sušenek a 65 u extrudovaných cereálií). Pro doplnění obsahu tuku byla nabídnuta sklenka mléka. Příjem kalorií byl mezi 2 a 25% průměrného příjmu kalorií zdravých osob. Snídaňové cereální sušenky BeBe Dobré ráno a extrudované cereálie představovaly 8% celkového příjmu sacharidů. Nutriční složení těchto dvou snídaní je uvedeno v Tabulce 4. POTRAVINY Snídaně s cereálními sušenkami BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG 7 g cereálních snídaňových sušenek BeBe Dobré ráno + 25 ml polotučného mléka + jeden teplý nápoj (čaj nebo káva) bez cukru nebo s umělým sladidlem Snídaně s extrudovanými cereáliemi s nízkým obsahem SAG 7 g extrudovaných cereálií + 25 ml plnotučného mléka + jeden teplý nápoj (čaj nebo káva) bez cukru nebo s umělým sladidlem 14 Průměrné nutriční složení Energie (kcal) Sacharidy (% v průměru) 57,1 6,8 Bílkoviny (% v průměru) 11, 1,8 Tuky (% v průměru) 31,9 28,4 Tabulka 4: Složení snídaní zkoušených v klinickém hodnocení 1 Na základě vlastní volby, avšak maximálně 3 ml. Zdroj: Převzato z Vinoy et al. 25 (47) Doba konzumace snídaně byla přibližně 15 minut. Rychlost doplňování exogenní glukózy (mg/kg/min) byla hodnocena každých 3 minut po 4,5 hodiny po zahájení snídaně. Obrázek 4 představuje časový průběh rychlosti doplňování exogenní glukózy (RaE) z cereálních produktů během dopoledne u testovaných snídaní. Při konzumaci snídaně s cereálními sušenkami BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG docházelo k významně nižšímu doplňování glukózy ze škrobu do krevního oběhu po 9, 12 a 15 minutách ve srovnání s extrudovanými cereáliemi s nízkým obsahem SAG. Při konzumaci cereálních sušenek BeBe Dobré ráno ke snídani bylo dosaženo pozvolnějšího a plynulejšího doplňování sacharidů než při konzumaci extrudovaných cereálií.

15 7 6 RaE (mg/kg/min) Snídaně s cereálními sušenkami BeBe Dobré ráno Snídaně s extrudovanými cereáliemi Obr. 4: Křivky rychlosti doplňování exogenní glukózy (RaE) při konzumaci snídaně s cereálními sušenkami BeBe Dobré ráno ve srovnání s extrudovanými cereáliemi v klinické studii č. 1 (střední hodnoty ± SEM, n=12) Významný rozdíl: p <,5 Významný rozdíl: p <,1 Zdroj: Vinoy et al. 25 (47) Čas (min) Klinická studie č.1 s použitím izotopického značení potvrdila, že za daných experimentálních podmínek rozdíly v obsahu pomalu dostupné glukózy (SAG) a v glykemickém indexu (Gl) potravin konzumovaných ke snídani mají přímou souvislost s rychlostí doplňování exogenní glukózy uvolňované z těchto potravin do krevního oběhu. 15 Mírná glykemická a inzulinemická odezva po konzumaci cereálních snídaňových sušenek BeBe Dobré ráno Výsledky izotopické klinické studie prokazující nižší rychlost uvolňování glukózy ze sacharidů v snídaňových cereálních sušenkách BeBe Dobré ráno do oběhu byly dále zkoumány v několika metabolických studiích, v nichž se zjišťovaly glykemické a inzulinemické odezvy v několika různých populacích. V klinické studii č. 2 a 3 se zjišťovalo, jaký vliv na glykemickou a inzulinemickou odezvu mají snídaňové cereální sušenky BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG a s nízkým Gl ve srovnání s extrudovanými cereáliemi s nízkým obsahem SAG a střední nebo vysokou hodnotou Gl. Klinická studie č. 2: Porovnání snídaňových cereálních sušenek BeBe Dobré ráno s extrudovanými cereáliemi se středním Gl Klinická studie č. 2 (48) byla realizována s cílem detailněji prozkoumat vliv cereálních sušenek BeBe Dobré ráno konzumovaných za identických podmínek ke snídani (zdravými osobami) jako v klinické studii č. 1 na hladinu krevní glukózy a inzulínu. Účelem bylo prokázat, že vzhledem k pozvolnému a stabilnímu doplňování exogenní glukózy v průběhu celého dopoledne zjištěném v klinické studii č. 1 se glykemická a inzulinemická odezva sníží konzumací snídaně obsahující cereální sušenky BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG. Cereálie byly obdobné jako ty, které byly testovány v klinické studii č. 1. Také snídaňové cereální sušenky BeBe Dobré ráno byly vyrobeny podle stejného receptu. U snídaňových cereálních sušenek BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG, měl naměřený glykemický index hodnotu 47 ± 5, u extrudovaných cereálií s nízkým obsahem SAG byl zjištěno GI na úrovni 65 ± 8. Vzorky krve byly odebírány v krátkých intervalech, tj. každých 1 nebo 15 minut a byl měřen glykemický a inzulinemický index. Následně byly porovnány křivky glykemické a inzulinemické odezvy u uvedených dvou typů snídaní (Obr. 5. viz následující stránka).

16 A Glykemie (mmol/l) 9, 8, 7, 6, 5, 4, Čas (min) Snídaně s cereálními sušenkami BeBe Dobré ráno Snídaně s extrudovanými cereáliemi (mmol.min/l) Inkrementační plocha pod glykemickou křivkou p=,1 p=,16 p=,12 AUCi -12 AUCi AUCi B Koncentrace inzulinu v krvi (pmol/l) Snídaně s cereálními sušenkami BeBe Dobré ráno Snídaně s extrudovanými cereáliemi p<,1 p =,15 p<, Čas (min) (pmol.min/l) Inkrementační plocha pod inzulinemickou křivkou AUCi -12 AUCi AUCi -27 Obr. 5: Glykemická (A) a inzulinemická (B) odezva a inkrementační plochy pod křivkami (AUCi) po konzumaci snídaně sestávající ze sušenek (s vysokým obsahem SAG) a snídaně sestávající z extrudovaných cereáliích (s nízkým obsahem SAG) (Průměrné hodnoty ± SEM, n=13) Významný rozdíl: p <,5 Významný rozdíl: p <,1 Zdroj: Vinoy et al. 25 (47), Meynier et al. 25 (48) Glykemická odezva (Obr. 5A) Po konzumaci snídaně sestávající z cereálních sušenek BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG byla koncentrace krevní glukózy v první části dopoledne signifikantně nižší (za 3, 4, 5, 6 a 75 min) ve srovnání se situací po konzumaci snídaně sestávající z cereálií s nízkým obsahem SAG. Inkrementační plocha pod křivkou glukózy během prvních 12 minut po jídle byla významně nižší v případě snídaně sestávající cereálních sušenek BeBe Dobré ráno než po snídani sestávající z extrudovaných cereálií. Ve druhé části dopoledne (po min) a po celé dopoledne ( 27 min) nebyly u těchto hodnot zjištěny významné rozdíly. Inzulinemická odezva (Obr. 5B) Po konzumaci snídaně sestávající z cereálních sušenek BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG byla hodnota inzulínu v první části dopoledne (ve 4., 5., 6., 75., 9. a 15. minutě) významně nižší ve srovnání s hodnotami inzulínu po konzumaci snídaně s extrudovanými cereáliemi s nízkým obsahem SAG.

17 Inkrementační plocha pod křivkou inzulínu během prvních 12 minut po jídle a během dopoledne ( 27 minut) byla významně menší u snídaně s cereálními sušenkami BeBe Dobré ráno než po snídani s extrudovanými cereáliemi. Vezmeme-li v úvahu inkrementační plochu pod křivkou v průběhu celého dopoledne, je inzulinemická odezva nižší o 27 %. Klinické studie č. 2 prokazuje, že Snídaňové cereální sušenky BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem pomalu dostupné glukózy (SAG) a s nízkým Glykemickým Indexem (Gl) konzumované jako součást snídaně vyvolají mírnější glykemické a inzulinemické odezvy než extrudované cereálie s nízkým obsahem SAG a se středním Gl. Klinické studie č. 1 a 2 shodně potvrzují, že po konzumaci snídaně sestávající z cereálních sušenek BeBe Dobré ráno dojde v důsledku pozvolného a stabilního doplňování exogenní glukózy k mírné glykemické a inzulinemické odezvy. Tyto výsledky podporují hypotézu, že glykemický index snídaňových cereálních sušenek BeBe Dobré ráno je významným determinantem glykemické odezvy na snídani. Klinické studie č. 3: Srovnání snídaňových cereálních sušenek BeBe Dobré ráno s extrudovanými cereáliemi s vysokým GI Aby bylo možné potvrdit výsledky získané v klinické studii č. 2, byla zopakována studie posprandiální glykemické a inzulinemická odezvy po konzumaci těchto dvou typů cereálií ke snídani. Studie se opět zúčastnily zdravé osoby, muži i ženy. Klinická studie č. 3 (49) tedy srovnávala snídaňové cereální sušenky BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG a s nízkým Gl (45) s extrudovanými cereáliemi s nízkým obsahem SAG a vysokým Gl (84). Obdobně jako v předchozích případech i v této studii dopadly obě snídaně stejně co se týče energie, sacharidů, bílkovin a tuku. Pro doplnění obsahu tuku byla nabídnuta sklenice mléka. Nutriční složení snídaní je uvedeno v Tabulce 5. Vzorky krve byly odebrány 15 minut a 3 minut po snídani a následně každou půlhodinu po 4 hodiny. 17 POTRAVINY Snídaně s cereálními sušenkami BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG 62,5 g snídaňových cereálních sušenek BeBe Dobré ráno +18 ml odstředěného mléka + 1 g kakaového prášku + 8 ml pomerančové šťávy Průměrné nutriční složení Snídaně s extrudovanými cereáliemi s nízkým obsahem SAG 56 g extrudovaných cereálií +18 ml plnotučného mléka + 1 g kakaového prášku + 8 ml pomerančové šťávy Energie (kcal) Sacharidy (% energie) 63,5 67,9 Bílkoviny (% energie) 1,7 11, Tuky (% energie) 26,4 2,2 Tabulka 5: Složení snídaní zkoušených v klinickém hodnocení 3 Zdroj: Převzato z Vinoy et al. 21 (49)

18 Glykemická odezva Rozdíl mezi křivkami krevní glukózy po konzumaci obou snídaní nebyl statisticky významný (Obr. 6). Inkrementační plocha pod křivkou glukózy však byla po dobu prvních dvou hodin významně nižší u snídaně sestávající se z cereálních sušenek BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG než u snídaně s extrudovanými cereáliemi s nízkým obsahem SAG. 7, 18 Hladina inzulinu v krvi (pmol/l) Hladina glukózy v krvi (mmol/l) 6,5 6, 5,5 5,5 4,5 4, Čas (min) Obr. 6: Glykemická odezva, inkrementační plocha pod křivkou glukózy (AUCi) a celková plocha pod křivkou glukózy (AUCt) po konzumaci snídaně s cereálními sušenkami BeBe Dobré ráno (s vysokým obsahem SAG) a s extrudovanými cereáliemi (s nízkým obsahem SAG) v klinické studii č. 3 (49) (střední hodnoty ± SEM, n=12) Významný rozdíl: p <,5 Zdroj: Vinoy et al. 21 <4 Inzulinemická odezva Rozdíl mezi křivkami inzulínu po konzumaci obou snídaní nebyl statisticky významný (Obr. 7). Plocha pod křivkou inzulínu po 2 hodinách a po 4 hodinách od snídaně sestávající z cereálních sušenek BeBe Dobré ráno (s vysokým obsahem SAG) byla ale ve srovnání se situací po snídaní s extrudovanými cereáliemi (s nízkým obsahem SAG) významně menší Snídaně s cereálními sušenkami BeBe Dobré ráno Snídaně s extrudovanými cereáliemi Snídaně s cereálními sušenkami BeBe Dobré ráno Snídaně s extrudovanými cereáliemi Čas (min) pmol.min/l mmol.min/l AUCi AUCi mmol.min/l pmol.min/l AUCt AUCt Obr. 7: Inzulinemická odezva a plocha pod křivkou inzulínu (inkrementační výpočet pro první 2 hodiny a pro dopoledne jako celek) po konzumaci snídaně s cereálními sušenkami BeBe Dobré ráno (s vysokým obsahem SAG) a s extrudovanými cereáliemi (s nízkým obsahem SAG) v klinické studii č. 3 (střední hodnoty ± SEM, n=12) Významný rozdíl: p <,5 Významný rozdíl: p <,1 Zdroj: Vinoy et al. 21 (49)

19 Klinická studie č. 3 potvrzuje výsledky klinické studie č. 2. Prokázala, že snídaně, sestávající z cereálních sušenek BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem pomalu dostupné glukózy (SAG) a s nízkým glykemickým indexem (Gl) vyvolají mírnou glykemickou a inzulinemickou odezvu ve srovnání se snídaní sestávající z extrudovaných cereálií s nízkým obsahem SAG a vysokým Gl. Klinická studie č. 4: Srovnání snídaňových cereálních sušenek BeBe Dobré ráno s extrudovanými cereáliemi s nízkým obsahem SAG u osob s inzulínovou rezistencí Klinických studií 1, 2 a 3 se účastnily zdravé osoby, proto bylo zajímavé zjistit, jaké metabolické účinky budou mít snídaňové cereální sušenky BeBe Dobré ráno u osob s poruchou metabolismu glukózy. Za tímto účelem byla provedena klinická studie č. 4, kde na rozdíl od předchozích studií se měření glykemické a inzulinemické odezvy zjišťovalo u osob s inzulínovou rezistencí ale bez diabetu po konzumaci snídaně z cereálních sušenek BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG anebo z extrudovaných cereálií s nízkým obsahem SAG (5). Oba typy snídaně byly navrženy tak, aby byly identické co se týče energie, sacharidů, bílkovin a tuků. Velikost porce byla upravena dle parametrů testovaných osob. Nutriční složení snídaní je uvedeno v Tabulce 6. POTRAVINY Snídaně z cereálních sušenek BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG 1 g snídaňových cereálních sušenek BeBe Dobré ráno + 25 g jogurtu bez cukru % tuku + 7 g cukru +13 g palmového oleje Průměrné nutriční složení Snídaně z extrudovaných cereáliích s nízkým obsahem SAG 95 g extrudovaných cereálií + 12 g smetanového sýra + 25 g plnotučného mléka + 1g palmového oleje Energie (kcal) Sacharidy (% energie) Bílkoviny (% energie) 1 15 Tuky (% energie) Tabulka 6: Složení snídaní testovaných v klinické studii č. 4 Zdroj: Převzato z Harbis et al. 24 Snídaně byla konzumována nalačno během asi 2 minut. Vzorky krve byly odebírány každou půlhodinu po dobu 2 hodin následujících po konzumaci snídaně a následně každou hodinu po další 4 hodiny. Glykemická odezva (Obr. 8A) Třicet minut po snídani byla koncentrace krevní glukózy významně nižší po konzumaci cereálních sušenek BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG než po konzumaci extrudovaných cereálií s nízkým obsahem SAG. Inkrementační plocha pod křivkou glukózy během prvních dvou 2 hodin byla významně menší v případě snídaňových cereálních sušenek BeBe Dobré ráno než u extrudovaných cereálií. Inzulinemická odezva (Obr. 8B) Během hodiny a půl po jídle byla hladina inzulínu významně nižší po snídani s cereálními sušenkami BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG než po snídani s extrudovanými cereáliemi s nízkým obsahem SAG. Inkrementační plocha pod křivkou inzulínu v prvních 2 hodinách a v 6 hodinách po snídani byla významně menší v případě sušenek než u extrudovaných cereálií.

20 A Inkrementační plocha pod křivkou glukózy v plazmě (pmol/l) Snídaně s cereálními sušenkami BeBe Dobré ráno Snídaně s extrudovanými cereáliemi (mmol.h/l) h -6 h Čas (h) 2 B Inkrementační plocha pod křivkou inzulínu v plazmě (pmol/l) Snídaně s cereálními sušenkami BeBe Dobré ráno Snídaně s extrudovanými cereáliemi (pmol.h/l) h -6 h Čas (h) Obr. 8: Glykemická (A) a inzulinemická (B) odezva po konzumaci snídaně z cereálních sušenek BeBe Dobré ráno (s vysokým obsahem SAG) anebo z extrudovaných cereáliích (s nízkým obsahem SAG) u osob s inzulínovou rezistencí (střední hodnoty ± SEM, N=9) Významný rozdíl: p <,5 Zdroj: Převzato z Harbis et al. 24 (5) Klinická studie č. 4 prokázala, že snídaňové cereální sušenky BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem pomalu dostupné glukózy (SAG) a s nízkým glykemickým indexem (Gl) vyvolají nižší glykemickou a inzulinemickou odezvu u osob s inzulínovou rezistencí ve srovnání s konzumací extrudovaných cereálií s nízkým obsahem SAG a vysokým Gl. Výsledky týkající se krevní glukózy a inzulínu získané v klinických studiích č. 2 a 3 se zdravými subjekty byly zde potvrzeny u osob s inzulínovou rezistencí. Šetření u této populace ukazuje, že snídaňové cereální sušenky BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG a nízkým Gl by mohly najít uplatnění ve zdravotní péči vzhledem k prevalenci inzulínové rezistence a s ní spojenému riziku poškození metabolismu Závěr Po snídani z cereálních sušenek BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG a nízkým Gl je během dopoledne hladina exogenní glukózy nižší a stabilnější než po snídani z extrudovaných cereálií s nízkým obsahem SAG a vysokým GI, což prokázala klinická izotopická studie. Nižší glykemická a inzulinemická odezva po snídaňových cereálních sušenkách BeBe Dobré ráno s vysokým obsahem SAG a nízkým Gl zjištěná v metabolických klinických studiích je důsledkem nižšího a pravidelnějšího doplňování exogenní glukózy v průběhu dopoledne. Výsledky izotopické studie a metabolických klinických hodnocení jsou shrnuty v Tabulce 7.

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet ZdravaSvacina_prelom.indd 1 12/9/2014 2:15:47 PM ZdravaSvacina_prelom.indd 2 12/9/2014 2:15:47 PM ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA aneb uzdravme svůj

Více

Stravovací režim dětí v mateřské škole

Stravovací režim dětí v mateřské škole UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÉ FAKULTA KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY Darina Nešporová 3. ročník Obor: Učitelství pro mateřské školy Stravovací režim dětí v mateřské škole Bakalářská práce vedoucí

Více

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele Vyziva a zdraví Skripta pro ucitele Brezen 2013 Obsah Zásady zdravé výživy dětí 4 Potravinová pyramida 5 Pitný režim 9 Základní živiny ve stravě 11 Bílkoviny 12 Tuky 13 Sacharidy 15 Vitaminy a minerální

Více

Uzdravme svůj školní automat

Uzdravme svůj školní automat Uzdravme svůj školní automat Mgr. Marcela Floriánková Uzdravme svůj školní automat! Tento materiál byl vypracován pro magistrát hlavního města Prahy za účelem přípravy strategických opatření, která přispějí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

Výživa při zvýšených nárocích na tělesnou výkonnost. Bc. Jitka Hadrbolcová

Výživa při zvýšených nárocích na tělesnou výkonnost. Bc. Jitka Hadrbolcová Výživa při zvýšených nárocích na tělesnou výkonnost Bc. Jitka Hadrbolcová Diplomová práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých

Více

"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové 2007

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Léčebná výživa pohledem pacienta Brno 2015 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D Vypracovala: Bc. Jana Zimolová

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy Výživa a doplňková strava při posilování - začátečníci Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal Výživa sportovců v období vrcholové přípravy Bc. Jindřich Zdráhal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Práce je zaměřena na výživu sportovců v období intenzivního tréninku. Posuzuje vhodnost použití potravinového

Více

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet. dě t sk é n a dvá h y a o b e zi t y

Zdravá. školní svačina. aneb uzdravme svůj školní automat i bufet. dě t sk é n a dvá h y a o b e zi t y Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet *FÓRUM PREVENCE* dě t sk é n a dvá h y a o b e zi t y spv Zdravá školní svačina aneb uzdravme svůj školní automat i bufet! Tento materiál

Více

Výživa při extrémních MTB závodech

Výživa při extrémních MTB závodech MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě Výživa při extrémních MTB závodech Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Sylva Hřebíčková Vypracovala:

Více

NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE. I. Pexeso doplněné kvizovými otázkami

NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE. I. Pexeso doplněné kvizovými otázkami NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE Pexeso Vím, co jím vzniklo zejména jako didaktická pomůcka, která bude skýtat mnoho možností využití při výuce v základních školách. Jak jej lze vyžít, a

Více

Hrajeme si s jídlem. Iva Klimešová

Hrajeme si s jídlem. Iva Klimešová Hrajeme si s jídlem Iva Klimešová Oponent: Peter David Publikace vznikla v rámci řešení projektu Stimulace profesního potenciálu výchovných pracovníků v Olomouckém kraji CZ.1.07/1.3.13/02.0017. Tento projekt

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Anna Perglová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Anna Perglová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 Bc. Anna Perglová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Dnešní společnost, životní styl a zdraví Bc. Anna Perglová Diplomová

Více

Tradiční versus zdravá výživa z hlediska ekonomické analýzy. Vendula Vaculová

Tradiční versus zdravá výživa z hlediska ekonomické analýzy. Vendula Vaculová Tradiční versus zdravá výživa z hlediska ekonomické analýzy Vendula Vaculová Bakalářská práce 2006 53 stran 0 stran ABSTRAKT Bakalářská práce objasňuje rozdíly mezi tradiční a,,zdravou výživou z hlediska

Více

Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky

Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Ing. Jiří Kopáček, CSc. OBSAH PŘEDMLUVA 1 ÚVOD 2 MLÉKO A ZDRAVÍ VÝZNAM MLÉKA Z HLEDISKA VÝŽIVY 3 Složení a vlastnosti

Více

VÝŽIVA FITNESS FITNESS VÝŽIVA. Power Eating program SUSAN KLEINEROVÁ DRUHÉ V YDÁNÍ SUSAN KLEINEROVÁ. Maggie Greenwood-Robinsonová

VÝŽIVA FITNESS FITNESS VÝŽIVA. Power Eating program SUSAN KLEINEROVÁ DRUHÉ V YDÁNÍ SUSAN KLEINEROVÁ. Maggie Greenwood-Robinsonová Nové, doplněné vydání bestselleru o výživě pro fitness aktivity. Program Power Eating od Susan Kleinerové, určený všem sportovcům silových disciplín, vyznavačům fitness, výživovým poradcům a trenérům,

Více

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STRAVOVACÍ NÁVYKY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Bakalářská práce Michaela Dvořáková Specializace v pedagogice: Výchova ke zdraví (2008-2012)

Více

Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže v Euroregionu Nisa

Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže v Euroregionu Nisa Výchova ke zdravé výživě dětí a mládeže v Euroregionu Nisa Ernährungserziehung und -bildung von Kindern und Jugendlichen in der Euroregion Neiße Teoretická část pro I. stupeň ZŠ Vytvoření metodické příručky

Více

Výživa pro profesionálního tanečníka

Výživa pro profesionálního tanečníka JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Taneční pedagogika Výživa pro profesionálního tanečníka Diplomová práce Autor práce: Zdeňka Kerlesová, DiS. Vedoucí práce: doc. Mgr. Jarmila

Více

JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA?

JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA? Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA? Bakalářská práce v oboru výživa člověka Vedoucí bakalářské práce: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Autor: Kristýna

Více

SPONZOŘI ZŮSTÁVAJÍ? ISBN NOVÉ!

SPONZOŘI ZŮSTÁVAJÍ? ISBN NOVÉ! Víte, co máte jíst? Motto: Je potřebné, aby si každý pacient uvědomil, že od roku 1985 do roku 2000 klesla úmrtnost na kardiovaskulární choroby v naší republice u mužů na 58,7 % a u žen na 61,4 %. Tento

Více

VÝŽIVA VE SPORTU. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy.

VÝŽIVA VE SPORTU. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra sportovní medicíny a zdravotní tělesné výchovy VÝŽIVA VE SPORTU Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Vypracoval: Ing. Iva Hrnčiříková Pavel

Více

Metodické listy OPVK. Obecná pravidla výživy, energetická hodnota výživy

Metodické listy OPVK. Obecná pravidla výživy, energetická hodnota výživy Metodické listy OPVK Obecná pravidla výživy, energetická hodnota výživy 1. ÚVOD Obecná pravidla výživy Zdravá výživa by měla vyhovovat po stránce energetické i nutriční. Energetická hodnota potravy je

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 JAKUB MÍL 9. A

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 JAKUB MÍL 9. A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚPICE-LÁNY PALACKÉHO 793, 542 32 ÚPICE ABSOLVENTSKÁ PRÁCE VLIV SLOŽEK POTRAVY NA LIDSKÝ ORGANISMUS ŠKOLNÍ ROK 211-212 JAKUB MÍL 9. A OBSAH I ÚVOD... 6 II VLASTNÍ PRÁCE... 8 1. TRÁVICÍ ÚSTROJÍ...

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY SPECIFIKA STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ PŘED VYTRVALOSTNÍM VÝKONEM SE ZAMĚŘENÍM NA DLOUHÉ BĚHY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vendula Janoušková

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Janis Tavandžis Teorie výživy v oblasti sportu Bakalářská práce 2014 Teorie výživy v oblasti sportu Bakalářská práce Janis Tavandžis VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ

Více

Význam kofeinu v dietním režimu pubescentů

Význam kofeinu v dietním režimu pubescentů Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Význam kofeinu v dietním režimu pubescentů Bakalářská práce Autor: Mgr. Jitka Rubešová Studijní program: Specializace

Více