ÚSTÍ NAD LABEM. Naše skupina se rozhodla, že se v rámci projektu vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚSTÍ NAD LABEM. Naše skupina se rozhodla, že se v rámci projektu vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže"

Transkript

1 ÚSTÍ NAD LABEM Naše skupina se rozhodla, že se v rámci projektu vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod názvem Zmizelí sousedé pokusí o pohled zpátky. 0 takové docela malé ohlédnutí do doby, která patří k nejsmutnějším v lidských dějinách a zároveň z pohledu dnešního mladého člověka k nejabsurdnějším a nejzrůdnějším. Mysleli jsme si, že nám tato práce pomůže najít odpovědi na naše otázky. Jenže opak je pravdou. Čím více jsme se dovídali, tím větší množství dalších otázek se objevovalo. Tušíme, že na hlavní otázku - jak je to vůbec možné? - odpověď nenajdeme. Přesto se budeme ptát dál. Autoři Zuzana Benešová Vratislav Drobeček Veronika Kolompárová Petra Mesarosová Miroslava Špetlíková Pedagogické vedení Mgr. Martina Svobodová Základní škola a mateřská škola Štoky, Štoky 220,

2 ÚSTÍ NAD LABEM Práci na projektu Zmizelí sousedé jsem dětem nabídla v únoru Myslela jsem, že se přihlásí jeden nebo dva žáci, ale přihlásila se šestnáctičlenná skupina, která byla velmi aktivní. Scházeli jsme se každé úterý v sedm hodin ráno a strašně je to bavilo. Mgr. Martina Svobodová Mgr. Martina Svobodová Měli jsme možnost osobně se setkat s paní ing. Vierou Siladiovou, která přežila Osvětim, přes internet korespondovat s paní Rachel Isserow, jež musela se svou rodinou opustit Ústí nad Labem. Měli jsme možnost nahlédnout do autentických deníkových záznamů pradědečka naší spolužačky a seznámit se vzpomínkami babiček dalších dvou spolužaček. Nejedná se o vzpomínky vyčtené z knih. O to jsou tyto výpovědi pro nás cennější. Každý z nás se práci na projektu věnoval ze své vlastní vůle a všechny nás spojovala určitá zvědavost dozvědět se nejen něco více z minulosti našeho města, ale i něco o tom, jak žili naši spoluobčané v době protektorátu. Zároveň si myslíme, že je velmi důležité, aby se naše a i budoucí generace dověděly více o tom, kam až může člověka zavést fanatismus a nenávist ke svému bližnímu, o tom, jakou zkázu dokáže člověk připravit člověku. Žáci 8. a 9. tříd ZŠ a ZUŠ Husova 19, Ústí nad Labem Otázky: Jaké autentické zdroje informací měli řešitelé projektu k dispozici? Jak se zachránila babička Veroniky před deportací? Kterou národnostní menšinu v protektorátu také postihly norimberské zákony? Jakým způsobem chránil Židy sňatek s nežidovským partnerem?

3 ÚSTÍ NAD LABEM Židé v Ústí nad Labem před 2. světovou válkou a během ní V pamětní knize královského města Ústí nad Labem od Friedricha Sonnenwenda (1839) stojí, že do r nežila ve městě žádná židovská rodina. První Židé se zde natrvalo usadili po roce Nejbližšími místy s trvalou židovskou komunitou před r byly Teplice, Sobědruhy a Roudnice. Roku 1863 byl v Ústí založen židovský kultovní spolek, jehož modlitebna se nacházela v rohovém domě č. 286 v Bílinské a Malé Hradební ulici. Pátého listopadu 1866 ve 14 hodin bylo rabínem Davidem Pickem vysvěceno místo židovského hřbitova. Na tomto starém hřbitově se pohřbívalo do r. 1893, tehdy bylo založeno samostatné židovské oddělení na nově vytvořeném centrálním hřbitově. Toto oddělení bylo zrušeno r Na místě tohoto hřbitova je dnes provoz epichlorhydrinu ústecké Spolchemie. Roku 1866 byl dále zakoupen dům v Malé Hradební pro stavbu synagogy. Začala , umožnila ji sbírka 30 židovských rodin (celkem bylo vybráno zlatých). Synagoga byla vysvěcena téhož roku teplickým rabínem Dr. Rosenzweigem. Roku 1870 byla v Ústí povolena izraelitská náboženská obec, jejímž prvním správcem se stal učitel Lippmann Deller. Ve druhé polovině 30. let žilo na celém ústeckém okrese 1250 osob hlásících se k židovské náboženské obci. Od roku 1936 docházelo v Ústí k projevům rasové nesnášenlivosti. V té době začali zvláště bohatší Židé město opouštět (mezi nimi např. i rodiny Petschků a Weinmannů). Ve městě docházelo k protižidovským výtržnostem (poškození synagogy, vytloukání oken židovských obchodů). Koncem roku 1941 bylo z města odvlečeno židovských sportovců. Nacisté o nich roztrousili zprávu, že byli povoláni na práci do Říše. Ústečtí Židé byli evidováni v kartotéce obyvatel města a jejich karty byly označeny písmenem J a dvěma červenými jezdci, u tzv. míšenců jezdcem jedním. Pouze u několika karet je uvedena poznámka z r odstěhoval se neznámo kam, pouze u karty Karla Löwyho je uvedena poznámka o transportu do Polska. Celkem žilo v českém a moravském pohraničí před mnichovským diktátem cca židovských občanů. Po odtržení pohraničí a vytvoření Sudetské župy zbyla na tomto území necelá desetina původní židovské populace (1939/2373 obyvatel). Transporty do Terezína ze Sudetské župy odjížděly z Ústí nad Labem, Karlových Varů a Opavy od do Z 2373 obyvatel spadajících pod norimberské zákony bylo v tomto období transportováno 612 mužů, žen a dětí. Osvobození se dožilo pouze 247 osob. Ústečtí Židé byli umisťováni do internačního tábora na zámku v obci Krásný Les v Krušných horách a odtud byli dále transportováni do Terezína. Z Ústí odešlo 12 transportů, deportováni byli Židé z celého Ústecka. Ústečtí Židé odcházeli v transportech XIX/5, 6 a 8. Po válce se do Ústí vrátily z emigrace a táborů jen tři rodiny. Leo Pick z Tel Avivu se pokusil po válce evidovat členy předválečné ústecké obce. Zjistil, že na našem území jich žije 20, v Británii a západní Evropě asi 35, v Izraeli 80, v Kanadě a USA 35, Jižní Americe asi 20 a Austrálii pět.

4 ÚSTÍ NAD LABEM Vzpomínky Ing. Viery Siládiové Paní Viera se narodila r na jižním Slovensku v rodině židovského lékaře. Jelikož je židovského původu, vztahovaly se na ni v době II. světové války norimberské rasové zákony. Rok 1944 se pro ni a její rodinu stal osudným. Její otec byl společně s dalšími dvěma sty lékaři zatčen. Viera a její matka byly po týdenním pobytu v ghettu transportovány do polského vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka. Cesta do tábora smrti probíhala ve stísněných podmínkách přeplněného vlaku, kde se v jednom vagónu tísnilo několik desítek lidí. Viera, její matka, spolucestující - nikdo netušil, co přesně je v Osvětimi čeká. Po příjezdu byli vězni rozřazováni - zdraví jedinci vlevo, staří a nemocní vpravo. V tomto případě slovo vpravo znamená cestu na smrt, cestu do plynových komor. Převážná část rodiny paní Viery šla cestou vpravo... Na radu polských vězňů Viera uvedla, že její maminka je její sestrou. Tato záměna zachránila mamince život. Co dál? Oholení vlasů, přidělení hadrů, vyhlazovací lágr B3. Strašné místo. Nebyla zde voda, kanalizace, dívky musely ležet na zemi bez přikrývek, možnost umýt se byla zhruba jednou za 14 dní v lázních. Neustále je doprovázela obrovská nejistota: jdou skutečně do lázní? O plynových komorách Vieru informoval jeden polský důstojník. Vězňové byli vystavováni nejen fyzickým, ale i psychickým útrapám. Každodenní apely, nekonečné počítání a stání v pětistupech, ponižující boje o pitnou vodu, klečení s kamenem drženým nad hlavou, podávání slaných jídel s cílem vyvolat velkou žízeň, snaha zlikvidovat osobnost, mlácení. Často se stávalo, že na dívky byli poštváni psi, kteří jim způsobili zranění. Jak to všechno přežít? Viera byla svědkem případů, kdy si dívky dobrovolně sáhly na život - skočily do drátů. Mezi strašné zážitky patří den, kdy byl likvidován cikánský lágr. Viera slyšela pláč, křik, volání o pomoc... V hrůzných podmínkách lágru chytila Viera spálu, po níž následoval zánět kloubů. Díky přátelství a solidaritě se jí podařilo svou nemoc skrýt a tím i přežít. Obě, Viera i maminka, byly z Osvětimi transportovány do dalšího koncentračního tábora Ravensbrück. Zde byly šest týdnů. Byly zde i Češky - lidické ženy. Vězni v tomto táboře byli označeni a navzájem odlišeni různobarevnými trojúhelníky. Trojúhelníky politických vězňů měly červenou barvu, věřících alovou, Židů žlutou s nápisem Jude. V tomto táboře Viera našla novou přítelkyni. Češku Boženu Němcovou. Třetím a posledním táborem, kterým musely Viera a její maminka projít, byl Buchenwald. Pracovaly v továrně na kabely na denních i nočních směnách, které trvaly 12 hodin. Volno bylo pouze v neděli. Ubytovací podmínky i stravování byly lepší než v lágrech předchozích. V dubnu 1945 začala evakuace tábora pochod smrti. Vězni museli denně ujít kolem třiceti kilometrů, k dispozici měli pouze velmi málo potravin (cukr a chléb), byli nedostatečně oblečeni, po cestě byli mláceni (jizvy po ranách má paní Viera dodnes). Několik kilometrů před Chebem Vieře, její mamince a čtyřem dalším pomohla skupina Francouzů. Po ukrývání v seně následovalo osm dní ukrývání v lese. Poté se Viera mohla poprvé po dlouhé době svobodně nadechnout - válka skončila. Návrat domů. Viera i maminka přežily. Tatínek byl zastřelen Po válce paní Viera Siládiová vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, získala akademický titul inženýrka, roku 1950 se přestěhovala do Ústí nad Labem.

5 ÚSTÍ NAD LABEM Pradědečkův deník Stránky ze zápisníku, které jsou přiloženy za tímto textem, jsou vlastně stránkami deníku mého pradědečka. Psal v něm hlavně o své malé dceři Haničce - mé babičce z tatínkovy strany, avšak mezi tím se někdy vyskytne úryvek o tom, jaká omezení mají Židé v protektorátě a koho z rodiny či přátel čeká transport. Například zde uvádí, že Židé mají zákaz koupání na veřejném koupališti, nesmějí navštěvovat kavárny, biografy a výletní restaurace, nesmějí být členy spolků a mají zakázáno chodit ven po osmé hodině. Když můj pradědeček deník psal, zřejmě předpokládal, že ho někdo bude později číst. Je zde např. s jistou dávkou ironie poznamenáno:... Na vysvětlenou, žijeme totiž ve věku, kdy je nebezpečno posvítit si na schodech. Na ulicích i ve velkých městech je v noci veliká tma, osvětlená okna se zapisují a obyvatelé jsou pokutováni. To vše, aby nás nenašla nepřátelská letadla, která mají na nás v protektorátě strašně spadeno. Dosud od počátku války jsme zde ani jedno neviděli. Dále zde píše o Davidově hvězdě, kterou musel nosit na levé straně prsou. Často zmiňuje rodinné příslušníky, kteří nastoupili transport. Zmiňuje se o tom, že strýc Karel je v Buchenwaldu - Weimaru, že strýc Hugo byl z Terezína přemístěn do Rigy (transportní číslo H 375). S kolínským transportem zmizeli další: babička (Cl 506), teta Emma (AAv 140), strýc Emil (AAc 583). Všechny čekala cesta do neznáma. Díky tomu, že můj pradědeček měl za manželku Němku, odešel až s posledními transporty a jako jediný z rodiny se vrátil živý. Jeho jediní zbylí příbuzní, Kabeláčovi, emigrovali do Francie. Zatím nám červen přinesl protižidovské zákony - podle první úpravy byla Hanička Árijka, podle druhé definitivní neárijka, protože pochází z manželství uzavřeného po 15 IX V srpnu vyšla protižidovská nařízení zákaz koupání na veř. koupalištích, návštěvy kaváren a výletních restaurací, členství ve spolcích atd.

6 ÚSTÍ NAD LABEM Haničce musíme velmi často předčítat z knížek, jichž má velkou řadu. Nejraději ovšem Karafiátovy Broučky poslouchá a dumá nad osudem hrdiny tohoto vypravování. Táto, a nemuseli Broučci platit pokutu, když si tak jen při lítání svítili a neměli zatemněno? Že na ně nepřišel strážník. Na vysvětlenou, žijeme totiž ve věku, kdy je nebezpečno posvítit si na schodech. Na ulicích i ve velkých městech je v noci veliká tma, osvětlená okna se zapisují a obyvatelé jsou pokutováni. To vše, aby nás nenašla nepřátelská letadla, která mají na nás v protektorátě strašně spadeno. Dosud od počátku války jsme zde ani jedno neviděli.

7 ÚSTÍ NAD LABEM Ovšem důležitou podmínkou pro získání práva na cukr vůbec je arijský původ, který, bohužel, Hanička nemůže prokázat, narodivši se po 15. září 1935.

8 17. XI. Došel dopis od strýčka Hugy, že ve středu 19. XI. odjíždí s transportem židů do neznáma. Velké rozrušení. 18. XI. Telegram oznamující, že odjezd byl odložen. Modlíme se k Prozřetelnosti, aby se odklad protáhl až do konce války. 25. XI. Mamka zavolána k telefonickému hovoru, v němž jí strýc Hugo oznámil, že přece neušel zléímu osudu a jeho transport v nejbližších dnech odjíždí. Teta Ola nás v neděli navštívila a sdělila nám vše, co se kolem této záležitosti sběhlo. 1. XII. V pondělí došla radostná zpráva, že Hugův transport nešel do Polska, nýbrž jen do Terezína. Jsme již hodně skromni v oceňování událostí. Ve středu 3. XI. přišel již lístek od samého Hugy. 4. XII. Odebrali nám železniční průkazky. První zákon, který se nezastavil ani před arijskými členy rodiny. Pro tátu celkem bezvýznamné, protože stejně již nemohl vzhledem k zákazům použíti dráhy dál než do Staré Paky. ÚSTÍ NAD LABEM

9 Došla zpráva, že strýc Hugo byl z Terezína odvezen do Rigy. O několik dní později dochází zpráva, že transport je snad jen do Jozefa. To bylo vyvráceno zprávou z Jozefova. Konečně 31/1 se dozvídáme z Prahy, že strýc Hugo je v Rize u Lodže v Polsku. Modlíme se za něho, aby se ve zdraví dočkal šťastných konců a vrátil se brzy mezi nás. Zpráva o transportech a jejich osudech střídá zprávu a nemáme již chuti všem věřiti. Znovu se říká, že Hugo je v Rize (Lotyšsko) a že pracuje a je dobře ubytován. Konečně je uvolněn písemný styk s Terezínem (lístek s 30 slovy psanými hůlkovým písmem). Píšeme a jsme přesvědčeni o marnosti svého pokusu. Co kdyby lístek byl odeslán za Hugem na jeho správnou adresu? ÚSTÍ NAD LABEM

10 A tak dovršila Hanička v době nejvýš pohnuté 6. rok svého věku. Právě ve chvíli, kdy byl pro nás omezen příděl potravin. Příšla tím úplně o příděl mléka, masa, umělého medu, bílého pečiva a mouky a vajec. Másla místo dřívějších 12,5 dkg na týden dostane jen 3,5 dkg. Další problém vzniklý dovršením 6. roku a zavedením letáků mobilisace pracovních sil nastává pro mamku - nebude muset nastoupit pracovní povinnost? Návštěva školy nepřichází dosud v úvahu, není počátek školního roku. A do té doby?! Odvykli jsme si na tak dlouhou dobu, jako je 6 měsíců, dělat plány. ÚSTÍ NAD LABEM

11 Na Štědrý den přišla úřední zpráva, že Mladoboleslavsko bude vystěhováno 15. ledna. Poslední blízký příbuzný naší rodiny babička (71 roků) - nastupuje se svými a tatínkovými sourozenci a ostatními příbuznými cestu do neznáma. Doufáme o ní všichni, že to není již na dlouho a že to ve zdraví přežije, aby se všemi našimi drahými v brzku zase navrátila mezi nás. Haničku ovšem též zajímá, že s transportem má odejíti její obdivovatel, milý Jirka Koller. Den tříkrálový nevymizí nikomu z nás bělohradských z paměti. Do shonu největších příprav dopadla ráno zpráva, že rodina Weinerových byla odvedena policií. Byli jsme tím ohromeni a ochromeni v práci. Od rána do noci pomáhali jsme s mamkou u babičky, u Schültzových, u st. Hermannovny, a když se mezi nás večer vrátil Otík W., plakali jsme všichni radostí. A večer nastoupili jsme službu u Weinerů.V sobotu večer o půl sedmé hodině doprovodili jsme babičku na cestě do vyhnanství. Táta s ní jel ještě do Jičína. Bylo to těžké loučení. ÚSTÍ NAD LABEM

12 Jarní měsíce tohoto roku jsou pro nás ve znamení vystěhování. Jeden transport stíhá druhý, po pražských přicházejí na řadu venkovské moravské a české. Ze známých odcházejí z Prahy dr. Ricovi všichni sourozenci [...] Byli jsme v Mladé Boleslavi u registrace. Za Hanču tento akt vyřídil táta. Nebylo řečeno nic určitého, ale táta přijel s jiskřičkou naděje, že záznamem jako árijec [...] [...] V Bělohradě přísné domovní prohlídky, i u nás. Táta si v práci zvrtl nohu a máma šlápla na hřebík, který si vrazila hluboko do nohy. 3 dny ležela a dlouho pokulhávala. Došla zlá zpráva, že tetička Ela, strýc Emil a [...] jsou zařazeni do transportu odcházejícícho 23. I. z Prahy. ÚSTÍ NAD LABEM

13 ÚSTÍ NAD LABEM Vzpomínky paní Marie Farkašové Má babička Marie Farkašová (narozena v Košicích) nesla II. světovou válku a uvedení norimberských rasových zákonů do praxe velmi těžce. Je totiž romského původu. V roce 1943 byla společně s dalšími Romy a i Židy násilně umístěna do prostor košického pivovaru. Tomuto aktu předcházelo napadení její rodiny ve večerních hodinách. Do pivovaru byla babička převezena pouze v noční košili. Snažila se prosit, aby si mohla vzít něco na sebe, protože jí byla zima, ale jedním z nacistů byla nejdříve slovně a poté i fyzicky napadena. Babička mi se slzami v očích pověděla, že v tento den měla začít její cesta smrti. Měla být převezena do Komárna (tehdy maďarského) a odtud nastoupit cestu do koncentračního tábora. Při chystaném převozu ji potkalo snad největší možné štěstí, které jí v její bezmoci pomohlo. Jistá paní, se kterou byla na cestě do Komárna, měla více dětí a mou babičku si vzala za svoji. Tím jí zachránila život a babička byla propuštěna. Dodnes si babička říká, že ji musela zachránit bytost, která na zemi představuje dobro. Babiččině mamince se transport vyhnul, ale její nevlastní otec Alois Budaj přežil Osvětim a Buchenwald. Z lágrů se vrátil fyzicky i psychicky podlomen a poznamenán. Od babičky jsem se dověděla, jak bylo s lidmi v lágrech zacházeno a jak byli týráni. Babiččin nevlastní otec po několika málo letech zemřel. I jeho první žena Ilona Budajová byla transportována do koncentračního tábora. Nevrátila se. Byla zaživa upálena v peci. V koncentračním táboře byli i babiččini známí: František Horváth (1912), Jozef Polák (1913), Alexandr Hudi (1910). Všichni tito muži se vrátili, byli však navždy tragicky poznamenáni a jejich život po návratu z lágru netrval déle než čtyři roky. Jediný dosud žijící babiččin známý, který přežil lágr, je Alois Krok (1926), jenž v táboře prodělal TBC. Dodnes je jeho psychika podlomená. V současné době žije na Slovensku.

14 ÚSTÍ NAD LABEM Transporty z Ústí nad Labem Ve druhé polovině 30. let žilo na celém ústeckém okrese 1250 osob hlásících se k židovské náboženské obci. Od roku 1936 docházelo v Ústí k projevům rasové nesnášenlivosti. V této době začali zvláště bohatší Židé město opouštět (mezi nimi např. i rodiny Petschků a Weinmannů). Ve městě docházelo k protižidovským výtržnostem (poškození synagogy, vytloukání oken židovských obchodů). Koncem roku 1941 bylo z města odvlečeno židovských sportovců. Nacisté o nich roztrousili zprávu, že byli povoláni na práci do Říše. Ústečtí Židé byli evidováni v kartotéce obyvatel města a jejich karty byly označeny písmenem J a dvěma červenými jezdci, u tzv. míšenců jezdcem jedním. Pouze u několika karet je uvedena poznámka z r odstěhoval se neznámo kam, pouze u karty Karla Löwyho je uvedena poznámka o transportu do Polska. Z Ústí odešlo 12 transportů, deportováni byli Židé z celého Ústecka. Ústečtí Židé odcházeli v transportech XIX/5, 6 a 8. Přehled transportů z Ústí přikládáme. Na základě materiálů z Yad Vashem jsme zjistili jména židovských občanů našeho města, kteří byli transportováni z Terezína dále na východ, a jména těch, kteří přežili. Ústečtí Židé, kteří transport nepřežili: Transport XIX/5, Glässner Adolf, * , ÚL, deportován z Terezína do Osvětimi, EV 1736, Glässnerová Hedvika Marie, * , Praha, deportována z Terezína do Osvětimi, EV 1737, Glässnerová Anita, * , ÚL, deportována z Terezína do Osvětimi, EV 1738, Transport XIX/6, Grünfeld Josef, * , deportován z Terezína do Osvětimi, Ev 1648, Neumannová Helena, * , transportována z Terezína do Osvětimi, Ep, Ústečtí Židé, kteří byli osvobozeni: Transport XIX/6, Glöcknerová Rosa, * , osv. Terezín Hohlerová Olga Paula, * , osv. Terezín Kunzová Berta, * , osv. Terezín Richterová Bella, * , osv. Terezín Transport XIX/8, Ginsburg Filip, * , osv.terezín Glässner Quido, * 31.?. 1884, osv. Terezín Pick Josef, * , osv. Terezín Singer Arthur, * , osv. Terezín Wernerová Marta, * , osv. Terezín

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy.

PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY doplnění pro práci v hodině Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V. ČÁST OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V PROTEKTORÁTU Adolf Hitler rozhodl o likvidaci celých národů, především ŽIDŮ a ROMŮ. Po vzniku protektorátu zavedeny

Více

POJMY. HOLOKAUST VŽITÝ POJEM pro hromadné vyvražďování Židů nacisty během 2.WW. původně ZÁPALNÁ OBĚŤ Bohu užívání zpochybňováno

POJMY. HOLOKAUST VŽITÝ POJEM pro hromadné vyvražďování Židů nacisty během 2.WW. původně ZÁPALNÁ OBĚŤ Bohu užívání zpochybňováno ŠOA HOLOCAUST POJMY HOLOKAUST VŽITÝ POJEM pro hromadné vyvražďování Židů nacisty během 2.WW původně ZÁPALNÁ OBĚŤ Bohu užívání zpochybňováno Zavraždění Židů nebylo náboženskou obětí pojem rozšiřován tak,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-14-Holocaust Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická oblast

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Žídé a nástup německého fašismu (1933)

Žídé a nástup německého fašismu (1933) Žídé a nástup německého fašismu (1933) Nenávist vůči všemu židovskému vyvrcholila s nástupem německých fašistů k moci. Německý nacismus získával německý lid rozněcováním šovinismu a zvláště rasismu. Nacisté

Více

Obraz 2. světové války v české literatuře II.

Obraz 2. světové války v české literatuře II. Obraz 2. světové války v české literatuře II. AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 3. 11. 2012 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Jazyk a jazyková komunikace

Více

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass

Projekt. Historie Židů a současná situace na Blízkém východě. Dílna. Židovské Brno, Pavel Hass Projekt Historie Židů a současná situace na Blízkém východě Dílna Židovské Brno, Pavel Hass 19.5.-23.5.2008 ZŠ Kotlářská, Brno Zpracovala Mgr. Yvona Dvořáková 1. Evokace (obr. č.1, 2, 3) Zamysleme se nad

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic

Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Návštěva Izraele aneb návrat do školních lavic Můj projekt na téma holocaustu nastartovala uskutečněná výstava Zmizelí sousedé, kterou jsem zorganizovala na přelomu měsíce února a března roku 2011 na naší

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Stolpersteine v Lomnici

Stolpersteine v Lomnici Stolpersteine v Lomnici...naši blízcí budou mít památku, jež je pomyslně spojí mezi sebou, s námi i s těmi, kteří se zde zastaví a skloní hlavu Okrašlovací spolek pro Lomnici a okolí se účastní mezinárodního

Více

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice

Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Zmizelí sousedé z Hradšínské ulice Z vily, ve které nyní sídlí naše školka, zmizeli téměř před 70 lety lidé. Kdo to byl? Proč odešli? Proč budou před školkou nějaké kameny? I v tomto školním roce se s

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4960_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

označuje se hebrejsky jako ŠOA pohroma, zničení, zmar

označuje se hebrejsky jako ŠOA pohroma, zničení, zmar HOLOCAUST původně z řeckého holocauston = zápalná oběť označuje se hebrejsky jako ŠOA pohroma, zničení, zmar jedná se o nacistickou genocidu přibližně 6 ti milionů Židů, a celkový počet obětí, který zahrnuje

Více

K tomuto tématu se vrací i v zápise z 8. prosince 1918:

K tomuto tématu se vrací i v zápise z 8. prosince 1918: Další cesta domů trvala, s mnoha peripetiemi, téměř dva měsíce. Konečně 1. září 1918 dorazil do Prahy, kde ho na nádraží čekala maminka Berta Ginzová, teta a sestra (oba bratři byli stále na frontě). Následovaly

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení

Seznamte se s... Holocaust. Protižidovská. nařízení Pomlčková válka Diskriminační označení Davidovou hvězdou se týkalo všech Židů od věku šesti let. Foto ČTK Kolik cípů má Davidova hvězda? Od roku 1939 byli Židé na našem území vystaveni pronásledování podobně

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust

RAKOVNÍK. Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust RAKOVNÍK Metody a formy práce na projektu Zmizelí sousedé - Židé na Rakovnicku a holocaust 1. Pátrání ve Státním okresním archivu v Rakovníku zde se nám podařilo získat materiál k historii Židů na Rakovnicku,

Více

Tragický osud dvou kamarádek

Tragický osud dvou kamarádek Tragický osud dvou kamarádek Když jsme počátkem května připravovali články o blovických obětech 2. světové války, popisovali jsme osudy mnoha lidí. Vůbec jsme tenkrát netušili, že dvě zemřelé dívky se

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Učebnice, atlas, pracovní list- dokončení Zápis z vyučovací hodiny:

Učebnice, atlas, pracovní list- dokončení Zápis z vyučovací hodiny: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_17 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

1.V jakých situacích můžete být vy osobně v životě diskriminováni?

1.V jakých situacích můžete být vy osobně v životě diskriminováni? Diskriminace 1.V jakých situacích můžete být vy osobně v životě diskriminováni? V životě nalezneme hned několik situací, ve kterých se můžeme setkat s diskriminací. Hlavními důvody jsou: Rasa Věk Národnost

Více

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel

Den vzpomínání na oběti holocaustu. 2 5 2011 14 17 hodin. náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Den vzpomínání na oběti holocaustu 2 5 2011 14 17 hodin náměstí Míru v Praze Záštitu nad akcí převzal pan Václav Havel Co znamená Jom ha-šoa? Den holocaustu, hebrejsky šoa, celým názvem Jom ha-šoa ve ha-gvura

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Nikdo však tehdy netušil, že od zákazů pěstovat holuby, rybařit, chovat papouška a kanárky, povede cesta ke komínům pecí osvětimských krematorií. Nakonec směli židé jen zemřít. Karel

Více

Manželství z pohledu práva Metodický list

Manželství z pohledu práva Metodický list Manželství z pohledu práva Metodický list aktivační technika - cvičný test (rodina) práce s interaktivní tabulí - manželství, co, jak, kdo samostatná práce do sešitů - registrované partnerství Obecné informace

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Národní archiv začal přebírat osobní archiv jednoho z našich nejznámějších penězokazců. Archivní dokumenty vydávají svědectví

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

Crrrr. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky.

Crrrr. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky. Jeroen jede na kole k babičce. Super, že mě taky pozvali. Nazdar, přesně včas. Ester už je tady taky. Ester! Nazdar, Jeroene. Daniel, můj vnuk, bude rád, že tam jedeš s námi. Jedeme přece na statek, kde

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B

Památník pochodu smrti. Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Památník pochodu smrti Základní škola, Česká Lípa, 28. října 2733, příspěvková organizace Vypracovala skupina - 9.B Historie Židů a jejich příchod do Čech dříve království v Palestině později podrobení

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

Jaký je příběh tvé mámy? Hledáme osudy lidí, na které se zapomnělo. Ptej se rodičů, prarodičů, známých a vyhraj až 50 000 korun v soutěži!

Jaký je příběh tvé mámy? Hledáme osudy lidí, na které se zapomnělo. Ptej se rodičů, prarodičů, známých a vyhraj až 50 000 korun v soutěži! Ilustrace: ToyBox, i-m.co/toybox/toy_box_light Jaký je příběh tvé mámy? Hledáme osudy lidí, na které se zapomnělo. Ptej se rodičů, prarodičů, známých a vyhraj až 50 000 korun v soutěži! Miluška Havlůjová

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 34 Jméno autora Mgr. Jana Levíčková Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 11.6. 2012 Ročník, pro který je DUM určen 6. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Jazyk a

Více

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území

FAMILIANTSKÝ ZÁKON. Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území FAMILIANTSKÝ ZÁKON Anotace : diskriminační zákon z počátku 18.stol. omezující počet židovského obyvatelstva na našem území Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_24. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_24 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: listopad 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Jan Hanuš Spira Narozen míšenec 2. stupně

Jan Hanuš Spira Narozen míšenec 2. stupně Jan Hanuš Spira Jan Hanuš Spira Narozen - 17.srpna 1934 v Plzni jako jediný syn německo židovské rodiny Spirových podle norimberského rasového zákona míšenec 2. stupně Janova rodina Otec,Bedřich Spira

Více

Zmizelí sousedé z Hradešínské ulice

Zmizelí sousedé z Hradešínské ulice Zmizelí sousedé z Hradešínské ulice Z vily, ve které nyní sídlí naše školka, zmizeli téměř před 70 lety lidé. Kdo to byl? Proč odešli? Proč budou před školkou nějaké kameny? Naše školka sídlí v krásné

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Zajímavosti: Proč se na podzim zbarvuje listí

Zajímavosti: Proč se na podzim zbarvuje listí Jarošovky ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 15. 11. 2010, ročník: 2., č. 5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková 1 Zajímavosti: Proč se

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 ICT- CJ2 2/12 Arnošt Lustig - Modlitba

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC

GYMNÁZIUM BRNO-BYSTRC Autoři Iva Černá Tereza Černá Veronika Nevřivá Michaela Obrovská Jan Procházka Alžběta Rádsetoulalová Tereza Smékalová Natálie Tejkalová Pedagogické vedení PhDr. Jana Henzlová Spolubojovníci ve válce proti

Více

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku

OBSAH. - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku 1/2015 OBSAH - Čínská báseň - Týden prvňáčků - Můžete si přečíst - Tvorba dětí ZŠ Krestova - Jak vyrobit krabičku Čínská báseň beseda pro žáky 8. tříd Jako každý rok, tak i letos v knihovně proběhla beseda,

Více

GENOCIDA ČESKÝCH ROMŮ - PRACOVNÍ LIST

GENOCIDA ČESKÝCH ROMŮ - PRACOVNÍ LIST GENOCIDA ČESKÝCH ROMŮ - PRACOVNÍ LIST PETR ŠIMÍČEK Pracovní list je založen na práci s prameny k výukové prezentaci Genocida Romů v českých zemích (1939-1945), která mapuje jednotlivé kroky vedoucí k perzekuci

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková POPELKA Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42 Autor: Mgr. Marta Kvasničková Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět:

Více

SEMINÁŘ Z DĚJEPISU HOLOCAUST V DOKUMENTECH

SEMINÁŘ Z DĚJEPISU HOLOCAUST V DOKUMENTECH SEMINÁŘ Z DĚJEPISU HOLOCAUST V DOKUMENTECH Holocaust v dokumentech Dne 2.12.2013 se třináct studentů 4. ročníku, kteří navštěvují seminář z dějepisu zúčastnilo exkurze v Kulturním centru Židovského muzea.

Více

2. číslo / 2015 únor 2015

2. číslo / 2015 únor 2015 2. číslo / 2015 únor 2015 Ta dobrá zpráva je, že jste všichni přežili první pololetí a ta druhá, že do prázdnin zbývá ještě téměř celý školní půlrok. Ten se dá proučit, proživořit, pronesmyslovat nebo

Více

[Andreas MILCSAK] Rodiče Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ. [Anna SZALAJI]

[Andreas MILCSAK] Rodiče Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ. [Anna SZALAJI] Ondřej MILČÁK [Andreas MILCSAK] * okolo 1757 13.3.1829 Brutovce (zhruba 72 let) Štefan MILČÁK (* okolo 1704, 1777)? FABULKOVÁ 10.10.1779 Brutovce (ženich 22 let, nevěsta 27 let) VOJTKO Řehoř KRIVECSKÝ

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Speciál - Osudy Romů za druhé světové války na území Protektorátu Čechy a Morava

Speciál - Osudy Romů za druhé světové války na území Protektorátu Čechy a Morava Speciál - Osudy Romů za druhé světové války na území Protektorátu Čechy a Morava [ 2009-03-17 ] Autor: Barbora Kmentová Jak vypadala skladba romské populace za první republiky, jaký byl osud romských uprchlíků

Více

Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří

Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří Z řady historických důvodů zaujímá anglický jazyk v dnešním světě mimořádně důležité místo. Dnes angličtinou domlouvá obrovské množství lidí, kteří by se svými mateřskými jazyky ani nebyli schopni domluvit.

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Spolu na cestě domů, aneb trochu jiný začátek. Kateřina Smejkalová Dis. Eva Haničáková JIRPN Brno Obilní trh

Spolu na cestě domů, aneb trochu jiný začátek. Kateřina Smejkalová Dis. Eva Haničáková JIRPN Brno Obilní trh Spolu na cestě domů, aneb trochu jiný začátek Kateřina Smejkalová Dis. Eva Haničáková JIRPN Brno Obilní trh Neonatologie je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících lékařských oborů I přes vysoce odbornou

Více

Schindlerova továrna Továrna života KONCEPT IDEOVÝ

Schindlerova továrna Továrna života KONCEPT IDEOVÝ Schindlerova továrna Továrna života Továrna života - obnova území opuštěného průmyslového komplexu uprostřed obce Brněnec. Prostory areálu by se mohly stát živým centrem obce, ale i naší soudobé historie

Více

VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus

VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus VY_32_INOVACE_03_IV./12_Dějepis - Nacismus Nacismus www.moderni-dejiny.cz Nástup nacismu v Německu následky světové hospodářské krize 1932 na 6 mil nezaměstnaných, výroba snížena o 41 % situace vhodná

Více

Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY

Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Číslo 10 Ročník 2013 TENISKA Tenisová škola MICHALA JUDY Jarní část tenisové sezóny je v plném proudu a ke slovu přišly soutěže družstev. Bývaly časy, kdy jsem se na tuto část tenisové sezóny velmi těšil.

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Přídavná jména ADJEKTIVA

Přídavná jména ADJEKTIVA Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 06. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_13_CJL_M Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE

Případová studie. Komplexní program na podporu zahájení podnikání AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE AKTIVNĚ PRO ROVNÉ ŠANCE Případová studie Komplexní program na podporu zahájení podnikání Studie je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_02_NACISTICKE_NEMEC

Více

Když jsem mámě říkala, že by měla jít za svým snem a otevřít si vlastní pekařství, vůbec jsem si neuvědomila, že se kvůli tomu budu muset stěhovat,

Když jsem mámě říkala, že by měla jít za svým snem a otevřít si vlastní pekařství, vůbec jsem si neuvědomila, že se kvůli tomu budu muset stěhovat, Když jsem mámě říkala, že by měla jít za svým snem a otevřít si vlastní pekařství, vůbec jsem si neuvědomila, že se kvůli tomu budu muset stěhovat, opustit všechny své kamarády a začít chodit do nové školy.

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: I/7 Materiál: VY_32_INOVACE_MAUT.15

Více

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé,

Dobrý den, Dobrý den vážení lidé, Může se však stát, že takové štěstí mít nebudete a lékař vám oznámí, že narazil na zdravotní potíže onkologického charakteru a je třeba je řešit. Sám si dost těžko dokážu představit, co v této chvíli může

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Ztroskotané sny. České školy po německé okupaci. www.step21.de/weisseflecken

Ztroskotané sny. České školy po německé okupaci. www.step21.de/weisseflecken Ztroskotané sny České školy po německé okupaci Píše se říjen roku 1938. Na území dnešní Ostravy nastává historický zvrat. Německá armada zabírá části dnešní Ostravy. Drastickou změnou prochází i školství.

Více

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na

Téma: životopis žák se orientuje v životopise, vyhledává podstatné informace, pohlíží na VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_16 Úvodní část seznámení s cílem hodiny: životopis Václava Havla Hlavní část životopis a literární tvorba Václava Havla Závěrečná část zpětná vazba probrané látky Shrnutí

Více

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI

158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA HASIČI 150 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 POLICIE 158 BEZPLATNÁ LINKA PRO POMOC DĚTEM V KRITICKÉ SITUACI 800 15 55 55 PRÁZDNINY A SVÁTKY PODZIMNÍ PRÁZDNINY VÁNOČNÍ PRÁZDNINY POLOLETNÍ PRÁZDNINY

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. PRÁVO Občanské

Více

Causa: Abeles Zemánek z Toczniku

Causa: Abeles Zemánek z Toczniku Causa: Abeles Zemánek z Toczniku V lednu 1996 jsem nastoupil na Točník a Žebrák jako kastelán. Foto: hrad Točník v zimě V té době jsem čtyři dny v týdnu ještě učil na Gymnáziu Jana Keplera v Praze a od

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

Do Samsonovy kašny hodili stůl a utrhli stěrač z auta. Mladíky přistihli strážníci

Do Samsonovy kašny hodili stůl a utrhli stěrač z auta. Mladíky přistihli strážníci Čtvrtek, 14. ledna 2016 Zdroj: Jižní Čechy Teď (odkaz) Rubrika: Budějovicko Autor: Markéta Snížková Do Samsonovy kašny hodili stůl a utrhli stěrač z auta. Mladíky přistihli strážníci ČESKÉ BUDĚJOVICE -

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_31. Úvodní část seznámení s cílem hodiny - B. Němcová - životopis

VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_31. Úvodní část seznámení s cílem hodiny - B. Němcová - životopis VY_12_INOVACE_číslo přílohy 1_ČJ_5B_31 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - B. Němcová - životopis Hlavní část čtení textu s porozuměním, seznámení se s tématem životopis Boženy Němcové Závěrečná část

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický

Více