ŽIVOTOPIS. Postgraduální studium ţivotního prostředí Ústav aplikované ekologie a ekotechniky, Kostelec nad Černými lesy,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIVOTOPIS. Postgraduální studium ţivotního prostředí Ústav aplikované ekologie a ekotechniky, Kostelec nad Černými lesy, 1983-85"

Transkript

1 ŽIVOTOPIS MARIE TICHÁ Adresa: Červený vrch Děčín IV Tel: GSM: VZDĚLÁNÍ Certifikace podle zákona 244/92 Sb. o hodnocení vlivů staveb a činností na ţivotní prostředí, 1992, Ministerstvo ţivotního prostředí ČR Hodnocení vlivů na ţivotní prostředí, kurz, 1992 USAID Postgraduální studium ţivotního prostředí Ústav aplikované ekologie a ekotechniky, Kostelec nad Černými lesy, Vysoká škola zemědělská v Brně, fakulta ekonomická, inţenýrské studium, MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI Freedom House, Washington, studijní pobyt: spolupráce neziskového sektoru a státních institucí v ochraně přírody, září - říjen, 1996 University of Minnesota, studium: Ţivotní prostředí, duben - červen, 1995 University of Minnesota, studijní pobyt: Posuzování vlivů na ţivotní prostředí - LCA, září 1994 Mezinárodní konference: Posuzování vlivů na ţivotní prostředí - LCA, Copenhagen, 1994 Training of trainers, Regional Center for Environment Budapest, 1994 University of North Carolina at Chapel Hill, studijní pobyt, září 1993 PROFESSIONÁLNÍ VÝVOJ Delegát České republiky pro přípravu norem ISO 14000, WG 4 - pracovní skupina pro LCA Posuzování ţivotního cyklu. Výkonný ředitel Centre Environmentálních Analýz, NGO, Děčín, od r.1994 Vedoucí sekce Hodnocení vlivů na ţivotní prostředí, Pyrus Ltd., Ústí nad Labem Soukromý konzultant - MT konzult, Děčín, od roku 1993

2 Vedoucí sekretariátu projektu E. C.: Černý trojúhelník, Ústav pro ţivotní prostředí, Ústí nad Labem, 1992 Náměstek pro vědu a výzkum, Ústav pro ţivotní prostředí, Ústí nad Labem, Výzkumný pracovník v oboru krajinná ekologie Ústav pro ţivotní prostředí, Ústí nad Labem, Zástupce ředitele Správa Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, Děčín Specializace - zemědělství a krajinná ekologie Výzkumný pracovník Ústavu zemědělské ekonomiky a výţivy, Brno, Zaměření: optimalizace zemědělských struktur VYBRANÉ ZPRÁVY A PUBLIKACE Studie LCA zadních dveří ROOMSTER pro osobní automobily, Cadence Innovation k.s., Liberec, Děčín 2009 Soubor 11 studií LCA na návrhů EPD zpracovaných v rámci projektu CZ / /4064 EPD - environmentální deklarace výrobků jako nástroj zvyšovaní konkurenceschopnosti, EcoTrend s.r.o. Praha, 2008 Studie Porovnání LCA tašky z plastu na bázi bramborového škrobu a z ropy, HBABio, spol. s r.o. Praha, Děčín 2006 Studie LCA pneumatik, Výzkumný ústav vodohospodářský Praha, Děčín 2006 SEA Politiky územního rozvoje, spoluautor, MMR, Praha 2006 SEA Národního rozvojového plánu na roky , spoluautor, MMR, Praha 2006 Studie LCA zapouzdřeného vodiče podklad pro EPD, EGE České Budějovice, Děčín 2005 Studie LCA šicího stroje, vysavače a frotovacího hrnce jako podklad pro EPD, MŢP, Praha 2005 Studie LCA Porovnání ţivotního cyklu (LCA) vratných a nevratných obalů, autor, VaV/720/1/02 MŢP, Praha 2003, 165 str. Studie LCA Hodnocení vyuţití druhotných surovin z komunálního odpadu metodou LCA, v rámci programu VaV/720/5/03 MŢP, Praha 2003, 51 str. SEA Národního rozvojového programu ČR, spoluautor, MMR,Praha 2002 Studie Hodnocení skládkování a spalování směsného komunálního odpadu metodou LCA, v rámci programu VaV/720/2/00 Intenzifikace sběru, dopravy a třídění komunálního odpadu, MŢP, Praha 2002, 75 str. SEA Politiky Cestovního ruchu, spoluautor, MMR, Praha 2002

3 Strategie LCA Slovenské republiky, spoluautor, MŢP SR, Bratislava 2001 Průvodce LCA, v rámci projektu VaV/310/3/01 Vyuţití metody LCA v České republice, spoluautor, MŢP, Praha 2000, 120 str. Studie LCA Zlepšení plavebních podmínek na dolním Labi, v rámci projektu VaV/310/3/01 Vyuţití metody LCA v České republice, autor, Praha 2001, 65 str. SEA Sektorového operačního programu Cestovní ruch a lázeňství, spoluautor, MMR, Praha 2001 Metodika posuzování vlivů ţivotního cyklu LCA, v rámci projektu VaV/310/3/01 Vyuţití metody LCA v České republice,spoluautor, MŢP, Praha 2000, 86 str. Posouzení vlivu návrhu rekreační oblasti se čtyřmi rybníky na území bývalého vojenského prostoru u České Kamenice na ţivotní prostředí (EIA), 2000, 120 str. Překlad norem skupiny ISO 14040, Posuzování ţivotního cyklu, ČNI Posudek na Hodnocení vlivů NZZ Elektrárny Mělník na ţivotní prostředí (EIA) pro Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, LCA-Inventarizace, SETUZA Ústi nad Labem, Porovnávací studie vhodnosti skleněného a plastikového obalu na jedlý olej z hlediska jeho vlivu na ţivotní prostředí, 1996, 75 str. Metodika: Hodnocení vlivů výrobku/činnosti na ţivotní prostředí - III. fáze LCA - interpretace, Adaptace metodiky pro podmínky České republiky, Praha, 1996,12 s. Metodika: Hodnocení vlivů výrobku/činnosti na ţivotní prostředí - II. fáze LCIA - hodnocení vlivů, Adaptace metodiky pro podmínky České republiky, Praha, 1995, 34 s. Průvodce nejdůleţitějšími principy LCA, Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, Praha,1995, 26 s. Metodika: Hodnocení vlivů výrobku/činnosti na ţivotní prostředí - I. fáze LCA-inventarizace, Adaptace metodiky pro podmínky České republiky,1995, Praha, 76 str. Krajinářské vyhodnocení České republiky, projekt zpracovaný pro Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, 1994 Krajinářské vyhodnocení údolí Labe pro výstavbu přehrad, Projekt zpracovaný pro Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, 1994 Krajinářské vyhodnocení pro projekt dálnice Poděbrady - Hradec Králové. Zpracováno pro Ministerstvo dopravy, 1994 Krajinářské vyhodnocení dálnice pro projekt dálnice Praha - Dráţďany,. Projekt zpracovaný pro Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, 1994 Metodika krajinářského vyhodnocení, zpracováno pro Ministerstvo ţivotního prostředí ČR, 1993

4 Ekonomické nástroje ŢP v podmínkách ekonomické reformy, Zpráva pro Federální komisi pro ţivotní prostředí, Praha, 1991, 28 s. Obnova ekologické stability krajiny, Zpráva pro Federální komisi pro ţivotní prostředí, Praha. 32 s Druhy a ekosystémy, Zpráva pro Federální komisi pro ţivotní prostředí, Praha. 24 s. Ochrana a rozvoj krajiny, Zpráva pro Federální komise pro ţivotní prostředí, Praha, 50 s. PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE: Lektor, Název přednášky: Posuzování ţivotního cyklu LCA, říjen 2006, pořadatel: ČVUT Praha Lektor, Název přednášky: MSW management in the Czech Republic a first application of the LCA methodology v rámci mezinárodní konference EU Enlargement, Life Cycle Assessment, and Integrated Waste Management, listopad 2004 Lektor, Název přednášky: ISO LCA Posuzování ţivotního cyklu výrobků, listopad 1999 Lektor, Název přednášky: ISO 14000, říjen Místo: Taškent - Uzbekistán, 1 denní seminář Lektor, Název přednášky: Hodnocení vlivů na ţivotní prostředí - EIA, září Místo: Buchara, Samarkant, Fergana - Uzbekistán, 3 týdenní semináře Lektor, Název přednášky: Hodnocení vlivů na ţivotní prostředí - EIA, květen Místo: Taškent - Uzbekistán, 6 týdenní seminář Asistent, University J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, fakulty pro ţivotní prostředí. Předmět: Posuzování ţivotního cyklu, od 1997 Příprava, organizování a vedení semináře: Posuzování ţivotního cyklu - LCA pro účastníky z ČR, 1997 Příprava, organizování a vedení semináře: Komunikace rizika, 1997 Lektor, Název přednášky: Metodika posuzování ţivotního cyklu - LCA, Mezinárodní konference o ecolabellingu, pořadatel: MŢP ČR Příprava, organizování a vedení mezinárodního semináře: Posuzování ţivotního cyklu - LCA pro účastníky ze zemí střední a východní Evropy, 1996 Příprava, organizování a vedení seminářů: Ekologický auditing, Ekologický auditing II - Hodnocení rizik, Hodnocení vlivů na ţivotní prostředí, Řešení konfliktů pro začátečníky, Řešení konfliktů pro pokročilé, Inventarizace chemických látek,

5 Asistent, University J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, fakulty pro ţivotní prostředí. Předmět: Hodnocení vlivů na ţivotní prostředí - EIA, 1994 Asistent, University J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, fakulty pro ţivotní prostředí. Předmět: Environmentální analýzy, vedoucí diplomové práce na téma LCA, Přednáška: Ekologická stabilita krajiny pro studenty a profesory, Universita v Karlastadu, Švédsko 1989.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS Ing. Jan Štejfa Poradenství v oblasti životního prostředí

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS Ing. Jan Štejfa Poradenství v oblasti životního prostředí PROFESNÍ ŽIVOTOPIS Ing. Jan Štejfa Poradenství v oblasti životního prostředí Integrované systémy řízení jakosti, environmentálního managementu a BOZP, legislativní požadavky, ověřování emisí skleníkových

Více

Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Domov je místo odkud tě nevyhodí, Informační publikace pro cizince Česká Republika 2006,

Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Domov je místo odkud tě nevyhodí, Informační publikace pro cizince Česká Republika 2006, Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Helena Nosková, Milada Polišenská, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003, ISBN 80-7285-023-7; Domov je místo odkud tě nevyhodí, Dagmar Zezulová, V.U.G.,

Více

KONFERENCE VIZE 2015

KONFERENCE VIZE 2015 KONFERENCE VIZE2015 Regionální operační program Jihovýchod evropská šance pro region VIZE2015 2. ROČNÍK KONFERENCE O REALIZACI ROP JIHOVÝCHOD, TENTOKRÁT NA TÉMA VÝZVY A SPECIFIKA ROZVOJE REGIONU JIHOVÝCHOD

Více

QC Group, s.r.o. a EFFeM

QC Group, s.r.o. a EFFeM 7597 078 í87 1a 1 HJ 980 9%87% 098 U 547%9 858959 5488 120 UZT 37 99 LJHGLKJZFGDluhf 784849 Sdružení QC Group, s.r.o. a EFFeM O SPOLEČNOSTI KONTKT PORDENSTVÍ ŠKOLENÍ NLÝZY QC group 4 012 Des 12 dkfiurrzjdjnbpahpol

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2001

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2001 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2001 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2003 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2004

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2004 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2004 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2006 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za rok 2003 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2003 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2005 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2010 CENIA,

ROČNÍ ZPRÁVA 2010 CENIA, ROČNÍ ZPRÁVA 2010 CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 8, 100 05 Praha 10, tel.: +420 267 225 111, fax: +420 271 742 306, http://www.cenia.cz IČ: 45249130, DIČ: CZ45249130 (není

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2008 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2010 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. 130 67 Praha nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha

Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze. 130 67 Praha nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha IEEP Vysoká škola ekonomická v Praze Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha Výroční zpráva za rok 2006 Praha, 2007 1 Výroční

Více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 Oznámení koncepce podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ KRAJE VYSOČINA PRO OBDOBÍ 2016-2025 Květen 2015 České Budějovice pro období 2016-2025

Více

INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS

INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS INFORMACE O AUTORECH THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2015 INFORMACE O AUTORECH / INFORMATION ABOUT AUTHORS RNDr. Jan Bitta, Ph.D. (1981) Odborný asistent působící na Fakultě metalurgie a materiálového

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013 4. října 2007 OBSAH Prohlášení o spolupráci...4 1 Základní informace o Programu...5 1.1 Územní vymezení Programu...5

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe. Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA, OSVĚTA - teorie a praxe Výběrová bibliografie za r. 2011-2012 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE - PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRAHA 2014 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe

Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe Výběrová bibliografie za rok 2007 UniverzitA KarlovA v Praze - Pedagogická fakulta Ústřední knihovna Praha 2009 ISSN 0862-1837 OBSAH strana

Více

Slovní hodnocení plnění cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit vedoucích k jejich naplňování

Slovní hodnocení plnění cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit vedoucích k jejich naplňování Slovní hodnocení plnění cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit vedoucích k jejich naplňování Průběžný monitoring PRLK 2007 Slovní hodnocení plnění cílů Programu rozvoje Libereckého kraje a aktivit

Více

Výroční zpráva 2008 IFER. - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů - Monitoring and Mapping Solutions

Výroční zpráva 2008 IFER. - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů - Monitoring and Mapping Solutions Výroční zpráva 2008 IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů - Monitoring and Mapping Solutions Výroční zprávu zpracovali: Jana Beranová, Petr Vopěnka a Veronika Lukášová s přispěním ostatních kolegů

Více

na podporu začínajících podnikatelů na venkově

na podporu začínajících podnikatelů na venkově Metodika na podporu začínajících podnikatelů na venkově Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk Přerov, 2007; www.cpkp.cz Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím poskytování

Více

Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015

Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015 Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015 Ing. Filip Bušina, Ph.D., MBA nar. 10. 07. 1976 kontaktní adresa: Rytířská 410/6, 110 00 Praha 1 Staré město mobil: +420 606644772 email: filipbusina@seznam.cz

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident

JUDr. Jan Mareček 2. viceprezident SIA ČR Rada výstavby sdružení nevládních neziskových organizací: Sokolská 15, 120 00 Praha 2 kancelář: Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1 IČO: 70896836 www.siacr.cz; tel.: +420 224 228 910 Představitelé

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Lesnická fakulta České zemědělské univerzity v Praze

Lesnická fakulta České zemědělské univerzity v Praze 2 / 2002 ZPRAVODAJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KRAJINNOU EKOLOGII REGIONÁLNÍ ORGANIZACE IALE ČESKÉ REPUBLIKY (Czech Regional Organization of the International Association for Landscape Ecology; CZ-IALE) Představujeme

Více

MOŽNOSTI PREVENCE VZNIKU ODPADŮ V ČR. Jiří Kalina, Jiří Hřebíček

MOŽNOSTI PREVENCE VZNIKU ODPADŮ V ČR. Jiří Kalina, Jiří Hřebíček ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 151 157 ISSN 1335-0285 MOŽNOSTI PREVENCE VZNIKU ODPADŮ V ČR Jiří Kalina, Jiří Hřebíček Centrum pro výzkum toxických

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

NA PRAHU TŘETÍHO DESETILETÍ

NA PRAHU TŘETÍHO DESETILETÍ Výroční zpráva 1999 OBSAH Na prahu třetího desetiletí úvodní slovo ředitele Programy a projekty Vzdělávací nadace Jana Husa v roce 1999 Akademické informační centrum Program podpory vyššího vzdělávání

Více