VÝMĚNA NEMOVITOSTÍ. CELKOVÝ PŘEHLED a ROZPIS VÝMĚNY PODÍLŮ vyplňujte dle vepsaných pokynů a dle informací v jednotlivých odkazech.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝMĚNA NEMOVITOSTÍ. CELKOVÝ PŘEHLED a ROZPIS VÝMĚNY PODÍLŮ vyplňujte dle vepsaných pokynů a dle informací v jednotlivých odkazech."

Transkript

1 Vyplněnou propočtovou část přílohy nebo její kopii vložte do daňového (dále jen ) NÁVOD K VÝPOČTU NEPOVINNÁ PŘÍLOHA č. VÝMĚNA NEMOVITOSTÍ TEXTOVÁ ČÁST: JAK PODAT PŘIZNÁNÍ, JAK VYPLNIT PŘIZNÁNÍ VLOŽKY: DIAGRAM a DIAGRAM (základní typy výměn) DIAGRAM 3 (základní typy výměn) CELKOVÝ PŘEHLED (propočtová tabulka) ROZPIS VÝMĚNY PODÍLŮ (propočtová tabulka) Je-li po prostudování odpovídajícího diagramu způsob podání a vyplnění účastníků výměny jasný, není nutné číst pokyny na str. TEXTOVÉ ČÁSTI. CELKOVÝ PŘEHLED a ROZPIS VÝMĚNY PODÍLŮ vyplňujte dle vepsaných pokynů a dle informací v jednotlivých odkazech. Propočtené částky zaokrouhlete na celé Kč nahoru. Základní pojmy: Poplatník účastník směnné smlouvy, ať už jako převodce nebo jako nabyvatel směňované nemovitosti. Po po poplatníka nebo na nemovitostech MFin 55 vzor č.

2 JAK PODAT PŘIZNÁNÍ KDO PŘIZNÁNÍ POČET PŘIZNÁNÍ Jsou možné 3 varianty: ) Přiznání podá vždy jeden z uvedených celkovému počtu ů v Položkách a 6 ve vyplněném u tabulky ROZPIS označených ap až zpx vyplněných VÝMĚNY PODÍLŮ, a to, v tabulce ROZPIS VÝMĚNY PODÍLŮ kteří vzájemně vyměňují své nemovitosti, resp. poy a budou tedy uvedeni v jednom (dále jen společný ). ) Přiznání podá jeden z a to jako společný (dle bodu ) ve svém a jako zmocněný (pouze jednoho) společného v další dvojice (viz blíže odkaz označený *** v DIAGRAMu 3 ) 3) Přiznání podá za všechny poplatníky zmocněný, který není účastníkem směnné smlouvy (advokát či daňový poradce). JAK VYPLNIT PŘIZNÁNÍ na základě propočtů z tabulek CELKOVÝ PŘEHLED a ROZPIS VÝMĚNY PODÍLŮ ) VYPLNĚNÍ POPLATNÍKŮ DO TISKOPISU PŘIZNÁNÍ Budou vyplněny: jeden I. ODDÍL a dva II. ODDÍLY. Pro všechny 3 výše uvedené varianty platí: V každém budou vyplněny dva II. ODDÍLY pro každou dvojici daně z Položek a 6 tabulky ROZPIS VÝMĚNY PODÍLŮ, vzájemně vyměňujících své nemovitosti, resp. poy, uvedenou v následujících Vámi vyplněných a zakroužkovaných kombinacích ů a ů. Zakroužkujte Vámi vyplněné y a y tabulky ROZPIS VÝMĚNY PODÍLŮ a v řádku se zakroužkovanými údaji vyznačte ve sloupci 5 (křížkem), že bude podáno (s výjimkou převodu nemovitosti z vlastnictví České republiky nebo Fondu národního majetku, je-li tento převod vlastnictví k nemovitosti od daně z převodu nemovitostí osvobozen a nepodléhá tedy povinnosti podat daňové ) Poplatník Poplatník z Položky z Položky 6 Bude podáno Úsek (označte křížkem dle pokynu viz výše) u ap ap u a u ap ap u 3 ap ap3 u bp bp u b u bp bp u 3 bp bp3 u cp cp u c u cp cp u 3 cp cp3 Počet CELKEM

3 ) VYPLNĚNÍ CENY směňovaného PODÍLU do jednotlivých II. ODDÍLŮ PŘIZNÁNÍ:! V každém se dvojice směňujících vyplní do I. ODDÍLU a dvou II. ODDÍLŮ takto: I. ODDÍL - z každé dvojice vzájemně směňujících ( z výše uvedených kombinací ap-ap, ap-ap atd.) stanovte a vyplňte jednoho poplatníka jako společného uvedených v tomto. Pokud jsou poplatníci zastupováni zmocněným m, údaje o tomto zmocněném zástupci vyplníte do dle Pokynů k vyplnění daňového k dani z převodu nemovitostí. PRVNÍ II. ODDÍL - dle pokynů uvedených přímo v a dle Pokynů k vyplnění k dani z převodu nemovitostí vyplňte z dvojice směňujících toho poplatníka, který je společným m a je již vyplněn v I. ODDÍLE. Do ř. 74 prvního II. ODDÍLU uveďte částku, tj. cenu zjištěnou pou převáděného tímto poplatníkem na poplatníka z dalšího II. ODDÍLU, uvedenou v řádku SOUČET - v Položce 5, je-li v tomto prvním II. ODDÍLE vyplněn poplatník z Položky, - resp. v Položce 0, je-li v tomto prvním II. ODDÍLE vyplněn poplatník z Položky 6. Do ř. 77 prvního II. ODDÍLU uveďte cenu sjednanou pou převáděného tímto poplatníkem na poplatníka z dalšího II. ODDÍLU. Cenou sjednanou se u výměny nemovitostí (pou) rozumí a) cena zjištěná pou, který poplatník z prvního II. ODDÍLU výměnou nabude od poplatníka z dalšího II. ODDÍLU, uvedená v řádku SOUČET - v Položce 5, je-li v tomto prvním II. ODDÍLE vyplněn poplatník z Položky 6, - resp. v Položce 0, je-li v tomto prvním II. ODDÍLE vyplněn poplatník z Položky, b) případně součet ceny zjištěné pou (číslo Položky viz bod ad a)) a doplatku placeného poplatníkem z dalšího II. ODDÍLU či dalších protiplnění, která se zavázal poskytnout poplatníkovi z prvního II. ODDÍLU c) ve směnné smlouvě výslovně dohodnutá cena pou převáděného poplatníkem z prvního II. ODDÍLU, včetně případného dalšího protiplnění ze strany poplatníka uvedeného v dalším II. ODDÍLE. DALŠÍ II. ODDÍL - dle pokynů uvedených přímo v a dle Pokynů k vyplnění k dani z převodu nemovitostí vyplňte druhého z dvojice směňujících. Do ř. 74 dalšího II. ODDÍLU uveďte částku, tj. cenu zjištěnou pou převáděného tímto poplatníkem na poplatníka z prvního II. ODDÍLU, uvedenou v řádku SOUČET - v Položce 5, je-li v tomto dalším II. ODDÍLE vyplněn poplatník z Položky, - resp. v Položce 0, je-li v tomto dalším II. ODDÍLE vyplněn poplatník z Položky 6. Do ř. 77 dalšího II. ODDÍLU uveďte cenu sjednanou pou převáděného tímto poplatníkem na poplatníka z prvního II. ODDÍLU. Cenou sjednanou se u výměny nemovitostí (pou) rozumí a) cena zjištěná pou, který poplatník z II. ODDÍLU výměnou nabude od poplatníka z prvního II. ODDÍLU, uvedená v řádku SOUČET - v Položce 5, je-li v tomto dalším II. ODDÍLE vyplněn poplatník z Položky 6. - resp. v Položce 0, je-li v tomto dalším II. ODDÍLE vyplněn poplatník z Položky, b) případně součet ceny zjištěné pou (číslo Položky viz bod ad a)) a doplatku placeného poplatníkem z prvního II. ODDÍLU či dalších protiplnění, která se zavázal poskytnout poplatníkovi z dalšího II. ODDÍLU c) ve směnné smlouvě výslovně dohodnutá cena pou převáděného poplatníkem z dalšího II. ODDÍLU, včetně případného dalšího protiplnění ze strany poplatníka uvedeného v prvním II. ODDÍLE. Obsah pojmu cena sjednaná u výměny nemovitostí viz rovněž písm. d) na str. 7 tiskopisu Daňového k dani z převodu nemovitostí Mfi n 540- vzor č. 8. 3

4 černý domek VÝMĚNA NEMOVITOSTÍ POMŮCKA K VÝPOČTU - DIAGRAM Směňované nemovitosti bílý domek POPLATNÍCI pan ČERNÝ pan BÍLÝ po ř první II. Od II. ODDÍLY druhý II. Od poplatník směňovaný po poplatník směňovaný po / / / NEBO OBDOBNĚ MŮŽE PODAT DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ DRUHÝ Z ÚČASTNÍKŮ VÝMĚNY TAKTO: po ř první II. Od II. ODDÍLY druhý II. Od poplatník směňovaný po poplatník směňovaný po / / / Vždy tedy bude podáno daňové, v němž budou vyplněny dva II. ODDÍLY. * Blíže viz "JAK PODAT PŘIZNÁNÍ" v textové části NEPOVINNÉ PŘÍLOHY č.

5 VÝMĚNA NEMOVITOSTÍ POMŮCKA K VÝPOČTU - DIAGRAM černý domek Směňované nemovitosti bílý domek a) ve společném jmění manželů (SJM) nebo b) v poovém spoluvlastnictví spoluvlastníků POPLATNÍCI a) vlastníci pan ČERNÝ např. manželé BÍLÍ NEBO b) spoluvlastníci např. sourozenci BÍLÍ VARIANTA I. po ř první II. Od II. ODDÍLY druhý II. Od poplatník směňovaný po poplatník směňovaný po. Přiznání. Přiznání / / **/ / / Budou tedy podána daňová, v každém z nich budou vyplněny dva II. ODDÍLY. * Blíže viz JAK PODAT PŘIZNÁNÍ v textové části NEPOVINNÉ PŘÍLOHY č. ** Vlastnický po manžela/manželky se může skládat z pou vlastněného z titulu poového spoluvlastnictví a z pou vlastněného z titulu společného jmění manželů (SJM). To znamená, že po směňovaný každým z manželů po v SJM Celá nemovitost po, resp. / *** Účastník směnné smlouvy může jako zmocněný zastupovat vždy pouze jednoho společného, vyplněného v I. ODDÍLE, nejde-li o osoby blízké. Jinak může zastupovat všechny účastníky výměny, kteří jsou k němu osobami blízkými ( odst. 3 zákona č. 337/99 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Podle 8 odst. citovaného zákona se osobou blízkou rozumí pro účely tohoto zákona manžel, druh, příbuzný v řadě přímé a jeho manžel, sourozenec a jeho manžel, osvojitel a jeho manžel, osvojenec a jeho potomci, manžel osvojence a manželé jeho potomků.

6 POMŮCKA K VÝPOČTU - DIAGRAM VARIANTA II. směňuje po ř první II. Od II. ODDÍLY druhý II. Od poplatník směňovaný po poplatník směňovaný po / / / / / / VARIANTA III. směňuje po ř první II. Od II. ODDÍLY druhý II. Od poplatník směňovaný po poplatník směňovaný po / / / jako zmocněný společného *** / / Ve VARIANTĚ II. a III. budou podána vždy celkem, v každém z nich dva II. ODDÍLY.

7 VÝMĚNA NEMOVITOSTÍ POMŮCKA K VÝPOČTU - DIAGRAM 3 Směňované nemovitosti (černý domek a bílý domek) a) ve společném jmění manželů (SJM) nebo b) v poovém spoluvlastnictví spoluvlastníků POPLATNÍCI a) vlastníci např. manželé ČERNÍ např. manželé BÍLÍ NEBO b) spoluvlastníci např. sourozenci ČERNÍ např. sourozenci BÍLÍ VARIANTA I. po ř první II. Od II. ODDÍLY druhý II. Od poplatník směňovaný po poplatník směňovaný po. Přiznání. Přiznání **/. Přiznání. Přiznání **/ Budou tedy podána 4 daňová, v každém z nich budou vyplněny dva II. ODDÍLY. * Blíže viz "JAK PODAT PŘIZNÁNÍ" v textové části NEPOVINNÉ PŘÍLOHY č. OBDOBNĚ LZE PŘIZNÁNÍ PODAT viz VARIANTA II. NEBO PŘIZNÁNÍ MŮŽE PODAT ZA VŠECHNY ÚČASTNÍKY VÝMĚNY JEDEN Z NICH, viz VARIANTA III. ** Vlastnický po manžela/manželky se může skládat z pou vlastněného z titulu poového spoluvlastnictví a z pou vlastněného z titulu společného jmění manželů (SJM).To znamená, že po směňovaný každým z manželů po v SJM Celá nemovitost po, resp. /

8 POMŮCKA K VÝPOČTU - DIAGRAM 3 VARIANTA II. po ř první II. Od II. ODDÍLY druhý II. Od poplatník směňovaný po poplatník směňovaný po. Přiznání. Přiznání **/. Přiznání. Přiznání **/ Opět budou podána celkem 4, v každém z nich dva II. ODDÍLY.

9 POMŮCKA K VÝPOČTU - DIAGRAM 3 Varianta, kdy všechna 4 podá za všechny poplatníky jeden z nich, např. pan Bílý. VARIANTA III. po ř první II. Od II. ODDÍLY druhý II. Od poplatník směňovaný po poplatník směňovaný po. Přiznání. Přiznání **/. Přiznání jako zmocněný společného ***. Přiznání Opět budou podána celkem 4, v každém z nich dva II. ODDÍLY. *** Účastník směnné smlouvy může jako zmocněný zastupovat vždy pouze jednoho společného, vyplněného v I. ODDÍLE, nejde-li o osoby blízké. Jinak může zastupovat všechny účastníky výměny, kteří jsou k němu osobami blízkými ( odst. 3 zákona č. 337/99 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Podle 8 odst. citovaného zákona se osobou blízkou rozumí pro účely tohoto zákona manžel, druh, příbuzný v řadě přímé a jeho manžel, sourozenec a jeho manžel, osvojitel a jeho manžel, osvojenec a jeho potomci, manžel osvojence a manželé jeho potomků.

10 VLOŽKA K NEPOVINNÉ PŘÍLOZE č. CELKOVÝ PŘEHLED Přiložíte-li výpočet k, vyplňte Daňové identiþkační číslo (příp. RČ/IČ) Vysvětlivky k propočtové tabulce ) Vlastnický po manžela/manželky se může skládat z pou vlastněného z titulu poového spoluvlastnictví a z pou vlastněného z titulu společného jmění manželů (SJM). Jde-li o převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti ze SJM nebo do SJM, je každý z manželů samostatným poplatníkem a jejich poy jsou stejné. To znamená, že po směňovaný každým z manželů po nemovitosti v SJM V Položce 4 vepište do řádku příslušné nemovitosti celkový vlastnický po manžela, tj. součet jeho poů na této nemovitosti. ) Vyplňte cenu zjištěnou stanovenou podle zvláštního právního předpisu, tj. zákona č. 5/997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o oceňování majetku), platnou v den nabytí nemovitosti. 3 ) Výlučnému vlastnictví nemovitosti, (tj. vlastnictví celé nemovitosti) odpovídá označení pou / nebo nebo 00%. 4 ) Součtový řádek není nutné vyplnit, lze ho využít pro kontrolní porovnání propočtených cen poů. Sloupec A Sloupec B POPLATNÍK / POPLATNÍCI směňující své poy s poplatníky ze sloupce B POPLATNÍK / POPLATNÍCI směňující své poy s poplatníky ze sloupce A jimi směňované, tj. převáděné, PODÍLY vyjádřené zlomkem, popř. procentem ) jimi směňované, tj. převáděné, PODÍLY vyjádřené zlomkem, popř. procentem ) a a CENA ZJIŠTĚNÁ jimi směňovaných PODÍLŮ CENA ZJIŠTĚNÁ jimi směňovaných PODÍLŮ Položka Položka Položka 3 Položka 4 Položka 5 Položka 6 Položka 7 Položka 8 Položka 9 Položka 0 JMÉNO a PŘÍJMENÍ poplatníka nemovitost nemovitosti vepište číslo popisné/ číslo parcelní cena zjištěná ) nemovitosti z Položky po 3 ) na každé nemovitosti z Položky jím směňované (převáděné) cena zjištěná pou cena z Položky 3 x po z Položky 4 JMÉNO a PŘÍJMENÍ poplatníka nemovitost nemovitosti vepište číslo popisné/ číslo parcelní cena zjištěná ) nemovitosti z Položky 7 po 3 ) na každé nemovitosti z Položky 7 jím směňované (převáděné) cena zjištěná pou cena z Položky 8 x po z Položky 9 a SOUČET 4) SOUČET 4) b SOUČET 4) SOUČET 4) c 3 SOUČET 4) SOUČET 4) případně až z případně až X Je-li počet účastníků výměny větší než 3 vlastníci (poplatníci) směňující se 3 vlastníky (poplatníky), rozveďte propočtové tabulky o příslušný počet řádků; v případě nedostatku místa i na samostatné příloze.

11 VLOŽKA K NEPOVINNÉ PŘÍLOZE č. ROZPIS VÝMĚNY PODÍLŮ Přiložíte-li výpočet k, vyplňte Daňové identiþkační číslo (příp. RČ/IČ) K vyplnění propočtených cen směňovaných poů do jednotlivých II. ODDÍLŮ využijte pokyny ze str. 3 TEXTOVÉ ČÁSTI ROZPIS VÝMĚNY PODÍLŮ nebo částí poů na nemovitostech mezi každým poplatníkem ze sloupce A a každým poplatníkem ze sloupce B Položka Položka Položka 3 Položka 4 Položka 5 Položka 6 Položka 7 Položka 8 Položka 9 Položka 0 JMÉNO a PŘÍJMENÍ přepište ze Sloupce A z u a do u ap z u b do u bp až z u z do u zp Na Položku přejděte až po vyplnění Položky 6 nemovitost nemovitosti z Položky vlastněné poplatníkem z Položky a převáděné na poplatníka vyplněného do téhož u v Položce 6 Do každého u s poplatníkem v Pol. 6 vepište číslo popisné/ číslo parcelní cena zjištěná ) nemovitosti z Položky část pou, kterou převádí na poplatníka z právě vyplňovaného u a u Položky 6 PODÍL z Pol. 4 ) děleno počtem z Pol. 6 právě vyplňovaného u, budou-li jejich poy na této nemovitosti (z Pol. ) po výměně stejně velké V OPAČNÉM PŘÍPADĚ ) násobeno zlomkem poem, který bude poplatník z Pol. 6 právě vyplňované u na této nemovitosti po výměně vlastnit cena zjištěná převáděného pou cena z Položky 3 x po z Položky 4 JMÉNO a PŘÍJMENÍ k účastníkovi uvedenému ve vyplňovaném u v Položce připište do ů v této položce postupně ty účastníky z ů v Položce 6, s nimiž své poy směňuje nemovitost nemovitosti z Položky 7 vlastněné poplatníkem z Položky 6 a převáděné na poplatníka vyplněného do téhož u v Položce vepište číslo popisné/ číslo parcelní cena zjištěná ) nemovitosti z Položky 7 část pou, kterou převádí na poplatníka z právě vyplňovaného u Položky PODÍL z Pol. 9 ) děleno počtem v Pol., budou-li jejich poy na této nemovitosti (z Pol. 7) po výměně stejně velké V OPAČNÉM PŘÍPADĚ ) násobeno zlomkem poem, který bude poplatník z Pol. právě vyplňované u na této nemovitosti po výměně vlastnit cena zjištěná převáděného pou cena z Položky 8 x po z Položky 9 ap ap ap ap ap ap3 ap3 až apx až apx bp bp bp bp bp bp3 bp3 až bpx až bpx cp cp cp cp cp cp3 cp3 až cpx až cpx případně až zp až zpx až zpx 5 ) Hodnotu v řádku SOUČET v Položce 5 a 0 propočtěte a vyplňte do dle pokynů na str. TEXTOVÉ ČÁSTI.

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 POKYNY k vyplnění Přiznání k dani z převodu nemovitostí Tiskopis přiznání k dani je v elektronické podobě k dispozici pro tisk s následným ručním vyplněním,

Více

POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí POKYNY k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen zákonné opatření ) Tiskopis daňového přiznání (dále

Více

POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

POKYNY. k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí POKYNY k vyplnění Přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí podle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen zákonné opatření ) Tiskopis daňového přiznání (dále

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od roku 2005

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od roku 2005 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od roku 2005 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí, stavby nemovitého

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí Pokyny k vyplnění formuláře návrhu na vklad do katastru nemovitostí Obecné pokyny 1. Formulář vyplňte velkým tiskacím písmem. 2. Uveďte katastrální úřad a katastrální pracoviště, v jehož územním obvodu

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2013 č.

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 UPOZORNĚNÍ: pro přiznání daně z nemovitostí do zdaňovacího období roku 2013 včetně použijte tiskopis Přiznání k dani

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh

Více

P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 nebo jeho část

P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 nebo jeho část P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 nebo jeho část Stručně změny u daně silniční Dnem 1. 1. 2014 nabylo účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013

Více

P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 5408_19.pdf P O K Y N Y k vyplnění přiznání k dani silniční za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 (zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů dále jen zákon o dani silniční

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

Zdanění dluhopisů ERSTE

Zdanění dluhopisů ERSTE Zdanění dluhopisů ERSTE Úrokové příjmy ze zahraničních dluhopisů nejsou na rozdíl od dluhopisů České spořitelny zdaněny konečnou srážkovou daní. Za zdanění těchto příjmů odpovídá daňový poplatník, který

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifikační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 1 ) prohlášení

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro, Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo CZ 2 Rodné číslo 3 DAP ) řádné opravné dodatečné 4 Kód rozlišení typu DAP 2) Otisk podacího

Více

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 214. Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 89 Komentář k zákonu č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí V roce 2012

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Účetnictví a daně. Učební texty k semináři. AUDITIA, spol. s r.o., Pod Kaštany 2294/23, 616 00 Brno

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Účetnictví a daně. Učební texty k semináři. AUDITIA, spol. s r.o., Pod Kaštany 2294/23, 616 00 Brno INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Účetnictví a daně Učební texty k semináři Autor: Ing. Jiří Vrba, auditor a soudní znalec AUDITIA, spol. s r.o., Pod Kaštany 2294/23, 616 00 Brno Datum konání přednášky:

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací Finančnímu úřadu v, ve, pro 02 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo / 04 Identifikační číslo

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou právnické osoby, organizační složky státu, fondy

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2008

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2008 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2008 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2008 č.

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČSSZ 89 323 8 I/2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou právnické osoby, organizační složky státu, fondy

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Místně příslušný správce daně FINANČNÍ ÚŘAD VE VIMPERKU Adresa: 1 máje 200, 385 01 Vimperk Kdy lze podat daňové

Více

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z

P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z P Ř Í R U Č K A o způsobu vyplňování Jednotného správního dokladu a Jednotného správního dokladu doplňkového od 1.1.2013 D Í L C D O V O Z Díl 1 MANIPULACE S JEDNOTLIVÝMI DÍLY TISKOPISU A DOPLŇKOVÉHO LISTU

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, organizační

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, organizační

Více