Z á p i s ze společné schůze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s ze společné schůze"

Transkript

1 1 Dne Z á p i s ze společné schůze Společenství vlastníků pro dům Poříčí 33,33a, a v Brně se sídlem Brno, Poříčí Místo konání: Zasedací místnost hotelu OMEGA, Brno, ul. Křidlovická Zahájení schůze SVJ v hodin - provedl předseda Ing. Ondřej Holý a seznámil s programem. 1. Účast na hlasování: Je přítomno 55 vlastníků bytů (71,4% hlasů), 21 nepřítomno (28,6% hlasů) Jsme usnášení schopní přítomno 71,4 %členů SVJ (dle správce pana Barryho a pana Nedvěda.) viz prezenční listina I. Hlasování - Ing. Ondřej Holý nechal hlasovat: kdo povede schůzi družstva-zvolen p. Holý 100% přítomných, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdrželkdo bude zapisovatel zvolena sl. Johana Horská 100% nikdo nebyl proti, nikdo se nezdrželkdo bude kontrolovat zápis p. Vladimír Matoušek 100% nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel- 2. rekonstrukce domu informaci k bodu provedl Ing. Ondřej Holý omluvení za nepřítomnost pana Ládyho, že se nemohl dostavit náhradní termín pro technické dotazy byl rekapitulace poděkování za trpělivost, vysvětlil jednotlivé položky účtované za revitalizaci domu - dotace se vyčerpala celá, cca ,- Kč se vyčerpala celá (kromě 862,- Kč město neodsouhlasilo jednu položku) - shrnutí finanční stránky celá rekonstrukce stála ,- Kč - úvěr na 7 milionů jsme vyčerpali a ještě jsme platili 290tis z vlastních zdrojů - fakturováno firmě Vivas, P3K, p. Lády - zbývá dořešit otázku využití společných prostor bývalý sklad nafty vchod Poříčí 35aovna, prostor který byl pro zázemí firmy, prostor za výměníkem na jejich rekonstrukci už nebyly finance - očekávají se návrhy od členů SVJ, jak ty prostory využít? Zda do nich budeme investovat? Jakým směrem? - Řešily se nedostatky rekonstrukce kanalizace, omítka, stříška pod balkonem u sl. Bojazisové - Výtahy zrenovované - Střecha s předstihem

2 2 Dotaz: p. Brabec Nebyl splněn termín stavebních prací, bylo to až 10. října. Proč se nepenalizovala firma? Odpověď: Předseda SVJ pan Ing. Holý vysvětlil důvody prodloužení termínu ukončení revitalizace domu k prodloužení termínu došlo se to z důvodu návaznosti prací firem na sebe, kdy se objevily nové neřešené komplikace - bourání šachty, nerovnosti, portály do výtahu, dále-smlouva se rozšířila o dílčí plnění na dva dodatky ke smlouvě (kanalizace, schodiště, škrábání omítky, malba) Pan Vojtěch Cigánek jako člen představenstva: K posunutí termínu ukončení revitalizace se vyjádřil pan Lady za stavební dozor, stavební firmy bezdůvodně neporučily smlouvu a podle něho nebyl dán důvod k nějaké penalizaci Dotaz p. Brabec: Proč se zvýšily částky za rekonstrukci? Odpověď: Ing. Holý Díky dodatkům a komplikacím při rekonstrukci kanalizace, a provedení malby v chodbách domu se musely provést dodatky ke smlouvám. Dodatek 1. Cca ,- Kč Dodatek 2. Cca ,- Kč Dotaz: pan Lindr Proč to firma rovnou nenadcenila? Jsou odborníci. Odpověď p. Cigánek, člen představenstva jednalo se o skryté konstrukce, které byly zazděné, nerovnosti v šachtě, které nejsou vidět, a bez odkrytí konstrukcí nelze předvídat, v jakém budou stavu. nikdo nepředpokládal takové překlady. Byly to subjektivní důvody za zdržení. Firma není schopná říct, co bude pod zdivem. A stavební dozor zhodnotil, že není třeba firmu penalizovat. Pan Cigánek informoval přítomné, že nebylo možné plynule pokračovat ve stavebních pracích, než se provedly nově zadané zakázky (předměty plnění dodatků) na opravu kanalizace a tím došlo k posunutí termínu. Dotaz pan Vakoč: Zvýší se fond oprav? Odpověď: Předseda ing. Holý Zvyšování fondu oprav nebude. Z úvěru se vykryly finance a 7mil se vyčerpalo. K by na fondu oprav měla být částka ,- Kč. Jedná se o hrubý výpočet účetní na základě dodaných faktur. Přesné stanovení sumy na FO bude předmětem roční účetní uzávěrky. Dotaz pan Brabec: Společné osvětlení chodby svítilo dva a půl měsíce po celou dobu i několik dní při rekonstrukci, kolik jsme prosvítili? Odpověď: Ing. Holý Když je něco v nepořádku je potřeba se ozvat a závadu nahlásit ihned správci domu, který zajistí její odstranění. Pan Matoušek upozornil, že stejný problém byl v domě Poříčí 35a a po nahlášení závady, byla druhý den odstraněna. Je věcí nás všech, abychom se o dům v pořádku starali všichni. 3. Změna členů výboru SVJ - informoval předseda Ing. Ondřej Holý Informace pan Cigánek, informoval, že rezignuje na funkci člena představenstva, proto je potřeba se zamyslet nad doplnění výboru. Předseda Ing. Holý uvedl, že každý člen SVJ se může o funkci ucházet. - Uložil členům úkol zamyslet se do příští schůze nad novými návrhy kandidátů do výboru, který bude na příští schůzi zvolen. - Volit se bude za účasti notáře.

3 3 Pan Nedvěd člen kontrolní komise informoval přítomné, že chce také rezignovat na funkci člena kontrolní komise, proto je nutné se zamyslet nad doplněním kontrolní komise o nového člena. 4. Mimořádné odměny pro členy výboru a komise předseda Ing. Holý Informoval členy SVJ, že tento rok byl nadstandartní, pokud jde o práci výboru probíhala rekonstrukce domu, členové výboru se účastnili kontrolních dnů se stavebním dozorem k prováděné rekonstrukci domu, zajišťovali provádění úkolů nad rámec běžného výkonu funkcí, což kladlo zvýšené nároky na časové vytížení, proto si myslí, že si zaslouží odměny. II. Hlasování: Předseda Ing. Holý přednesl návrh hlasování - návrh č. 1 : ,- Kč pro členy výboru představenstva na osobu 3.000,- Kč pro členy kontrolní komise na osobu návrh na nárokování si odměny, souhlasíte?, v jaké výši? pan Lindr se vyjádřil k výši odměn pro výbor a kontrolní komisi a navrhl: - návrh č. 2: ,- Kč na osobu pro členy výboru představenstva 5.000,- Kč pro členy kontrolní komise na osobu Schválen návrh č. 2 96,8 % členů SVJ pro, zdržel se 1 - pan Brabec, 1 proti hlasovala paní Blatová Dotaz pan Brabec: Proč nebyla postavena zídka u vchodu, aby při deštích nebylo před vchodem bláto? Odpověď: Ing. Holý pozemek je Magistrátu města Brna, jde tedy o cizí pozemek, na kterém nemůžeme dělat jako členové SVJ nějaké rekonstrukce. 5. Provoz domu informace předseda Ing. Holý - typ vstupních dveří byl zvolen kvůli předpisům požární ochrany okno spřaženo s dveřmi protipožárním systémem, jedny dveře stály cca ,- Kč - jejich nastavení je potřeba nepřepínat mají automatický režim a využívat zarážku dole na dveřích, pokud je někdo chce nechat na chvíli otevřené. Již musela být prováděna za ,- Kč oprava v jednom z vchodů. - dveře se zavírají sami, není nutné je nějak přetlačovat! Dotaz p. Brabec: Zda není možno na zámek vchodových dveří instalovat čip na dveře? Odpověď předseda Ing. Holý: Dveře jsou už tak složité, čip je zase nová technologie. Zvolil se klíč. - k problému se vyslovil pan Vakoč a několik dalších členů SVJ, které není potřeba uvádět do zápisu, neboť otázka uzamykání vchodových dveří byla vysvětlena předsedou SVJ. Předseda Ing. Holý poučil členy SVJ, že světla nová technologie čidlo- nemačkat, pokud je potřeba světla přenastavit požádat správce Předseda Ing. Holý informoval že-u výtahů jednou za 14dní provede kontrolu, v každém vchodu proškolený,,správce výtahu, což je bezplatná funkce. Pan Šmukař člen SVJ informoval přítomné, že se ujal funkce správce výtahu a musí konstatovat, že lidé úmyslně znečišťují nerezové stěny kabinky, tím, že na ně dělají otisky podrážek. Je potřeba aby členové SVJ na společný majetek dohlédli, kdo tyto nešvary dělá. Dotaz pan Vakoč člen SVJ : Proč se platí za výtah na byt ne na osobu?

4 4 K problému se vyjádřila i členka SVJ paní Blatová, že všude se platí služby za osobu a ne bytovou jednotku a ke schválení takového postupu musí být 100% hlasů, což v našem případě nebylo, proto odmítla hradit platby v předepsaném tarifu. Odpověď pan Cigánek, člen představenstva: Pro platbu na osobu musí být řádná evidence osob, které bydlí v bytě, konkrétně uvedl případ u domu Poříčí 35a v nadstavbě, kde se střídají podnájemníci z řad cizinců, nikdy zásadně neotvírají a je těžké uhlídat, kolik lidí v bytě bydlí, proto, se odhlasovala částka za byt. Pan Matoušek za kontrolní komisi uvedl, že všichni členové SVJ platí do fondu oprav a za služby částky určené správou domu. Ke schválení postačují 3/4 hlasů, což bylo splněno. Sto procent hlasů je vyžadováno při změně účelu využívání bytových jednotek. Předseda Ing. Holý informoval, že sklepy podle kontroly mají všichni členové SVJ a pouze členové SVJ v nástavbách nemají sklepy. Navrhl, že po výtahových strojovnách zůstaly prostory 4m2 velké a tyto by mohli využívat členové SVJ z nadstaveb. Nikdo z přítomných členů SVJ neměl k tomuto připomínky, řešila se možnost nějaké úhrady za jejich využívání s tím, že se tato otázka dořeší na další schůzi. Dotaz pan Šmukař člen SVJ : výklenky se starými rozvaděči vchod 35a Odpověď pan Ing. Holý - V další fázi úpravy společných prostor se počítá s rekonstrukcí prostor, které nebyly zahrnuty do revitalizace. Dotaz pan Lindr člen SVJ : Proč se nesjednotily sokly - kachličky kolem schodiště a na chodbách. Dotaz, zda není možno dodatečně zakoupit stejný druh kachliček, protože při rekonstrukci za více roků již nebudou v prodeji a bude muset být provedena kompletní výměna? Odpověď: Ing. Holý a pan Cigánek - z důvodu financí na rekonstrukci domu, navýšení o nové práce, kanalizace a vymalování chodeb to nebylo možné realizovat. V domě je zastaralá dlažba, která by vyžadovala také v budoucnu zrekonstruovat, proto kompletní opravu soklů na chodbě můžeme spojit s nějakou další rekonstrukcí domu v budoucnu. 6. Omezení úředních hodin informace předseda Ing. Holý - z důvodu ubývání problému potřebných řešit se správou a provozem domu a s ohledem na velmi malé účasti členů SVJ na úředních hodinách, kdy se zde schází stále stejní členové SVJ a výbor, úřední hodiny budou vždy první středu v měsíci od hodin. Pokud by to bylo akutní, domluvit si schůzku s panem Barrym. Je možno toto učinit přímo. 7. Úklid společných prostor informace předseda Ing. Holý Informoval, že nyní platíme 4.000,- Kč za úklid celého domu a není zájemce o úklid společných prostor domu. Během stavby se mimořádně za úklid vyplatilo uklízečce 8.000,- Kč. Pokud někdo z domu bude mít zájem o provádění úklidu všech společných prostor za nižší částku než je 8.000,-Kč, nechť to nahlásí správě domu, lhůta do Jinak od se za úklid bude platit 8.000,-Kč. Rozpis prací je uveden v jednotlivých vchodech na nástěnce. Předseda Ing. Holý uvedl, - pokud se nikdo nepřihlásí s protinabídkou, bytové družstvo Opora nám nabídlo úklid za 8.000,- Kč měsíčně.

5 5 III. Hlasování - předseda Ing. Ondřej Holý přednesl návrh k úklidu domu: Pokud nebude učiněna nižší nabídka některým z členů SVJ na úklid domu, přistoupíme na nabídku od bytového družstva Opora, která úklid domu nabízí za 8.000,- Kč měsíčně. Hlasovalo 96,7 % členů SVJ pro, 2 proti pí. Blatová a p. Lindr, 0 se zdrželo hlasování. 8. Nájem výměníku informace předseda Ing. Holý Nájemné za výměník je od firmy Alfacom ,- Kč/ ročně, což je obnos, který se musí rozpočítat na každého člena SVJ. Buď peníze zůstanou na účtu SVJ nebo se rozdělí každému členu SVJ zvlášť a ten si provede daňovou povinnost. Paní Blatová členka SVJ navrhla, zda není možné tuto částku odečíst z našich nákladů na dodávku tepla a správu výměníku, neboť se jedná o dva subjekty, kteří si poskytují služby navzájem? Odpověď: Předseda Ing. Holý a právník Mgr.. Menšík vysvětlili, že tento postup není ze zákona možný, neboť se jedná o finance, které se musí rozpočítat podle velikosti bytových jednotek na jednotlivé členy SVJ. Jedná se o příjem jednotlivých členů SVJ a ti o něm musí rozhodnout a pokud mají daňovou povinnost, musí ji provést. Ing. Holý-informoval k otázce DAŇOVÁ POVINNOST, že kdo podává daňové přiznání, musí to do něj uvést příjem z pronájmu. Přečetl podmínky podání daňového přiznání - platí pro OSVČ a, zaměstnance kteří si dělají daňové přiznání sami. Shromáždění bylo informováno o tom, že ten, kdo má povinnost podat daňové přiznání musí požádat SVJ o vydání potvrzení o příjmu. IV. Hlasování- Ing. Holý přednesl návrh hlasování k příjmu peněz z pronájmu místnosti s výměníkem fi. Alfacom Brno: Kdo souhlasí, aby příjmy z nájmu místnosti s výměníkem obdržené od Alfacomu zůstaly na účtu SVJ ve fondu oprav? Hlasovalo pro, 100% členů SVJ 0 proti, 0 se zdrželo se hlasování. 9. Funkce Strážce katastru informace předseda Ing. Holý Služba na katastrálním úřadě kontroluje, zda nedošlo ke změně vlastníka SVJ - pokud je na někoho exekuce a SVJ se to nedozví včas, nebude si SVJ moci nárokovat dlužníka - Funkci Strážce katastru se v intervalech dovíme, zda nedošlo ke změnám vkladům břemene, jde o ochranu majetku našeho SVJ. - Nabídka Strážce katastru- kontroluje insolvenční rejstřík a katastr nemovitostí 1.500,-Kč/měsíčně nebo nabídka za cca 2.000,- Kč/ročně pouze katastr nemovitostí a je proto zvážit o jakou službu budeme mít zájem, či zda o ni požádáme. Úkol pro členy výboru zjistit bližší informace o funkce strážce katastru, výhody či nevýhody, a zda je nutné tuto službu využívat. 10. Dlužníci splátek do fondu oprav a za služby informace pan Ing. Holý a správce domu pan Barry Ing. Holý upozornil, že pokud někdo z členů SVJ bude dlužit 3 nájmy, obdrží nejdříve 2 upomínky, a pak je možné záležitost předat soudu k uplatnění vymáhání. Na žádost převážné většiny členů SVJ, aby se zveřejnily jména, nebo čísla bytů neplatičů správce pan Barry uvedl, že: 2 splátky do fondu oprav a za služby dluží p.morisková, p.kučerová, p.helán, p.cveček a p.konečná,

6 6 3 splátky dluží paní Blatová. Paní Blatová se vyjádřila k provedeným platbám za její osobu a proč neplatí stanovené splátky, jak bylo schváleno na schůzi většinou členů SVJ. Všude jinde se platí podle bytového zákona služby za osobu a ne bytovou jednotku a ke schválení takového postupu musí být 100% hlasů, což v našem případě nikdy nebylo, 13 členů SVJ hlasovalo proti a proto odmítla hradit platby v předepsaném tarifu. Z kontrolní komise p. Matoušek ji vysvětlil, že jako jediná si do splátek do fondu oprav započítává vrácené splátky z roku 2012 za listopad a prosinec, přestože většinou členů SVJ bylo odsouhlaseno, že se převedou do fondu oprav. Mgr. Menšík jednal s paní Blatovou a tato slíbila dlužné částky uhradit s tím, že si ověří, zda byl její výklad o hlasování a platbách správný a v tom případě je bude ona vymáhat právní cestou. 11. Parkování informace Ing. Holý Policisté z Městské policie Brno přijíždí do dvorního traktu na udání některého člena SVJ a vozidlům parkujícím u domu v prostoru s vyznačenou žlutou klikatou čárou dávají předvolánky pro porušení zákazu stání u dopravní značky 12a. Pan Matoušek z kontrolní komise slíbil učinit dotaz na Městské policii ohledně řešení tohoto problému a parkováním. 12. Ukončení schůze SVJ ve hodin pan Ing. Holý poděkoval všem členům SVJ za účast a popřál vše nejlepší do nového roku. Zapsala: sl. Johana Horská... Kontrolu úplnosti a správnosti provedl: Vladimír Matoušek...

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6. Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.2014 Schůzi zahájil předseda výboru p.deršák. Konstatoval,

Více

Zápis č. 7 ze schůze výboru SVJ ze dne 5.2.2007

Zápis č. 7 ze schůze výboru SVJ ze dne 5.2.2007 Zápis č. 7 ze schůze výboru SVJ ze dne 5.2.2007 Přítomni: p.machníková, Boušová, Anýž, Vondráčková, Korejsová za kontrolní komisi p. Uglaj (viz presenční listina v příloze zápisu) Schůzi výboru zahájila

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů, III. skupina SVJ- Líšeň, Kamenný vrch, která

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 %

Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 % Zápis ze schůze shromáždění vlastníků jednotek Společenství pro dům Růženínská 909, 910, Praha 4, IČ: 24784893 konané dne 4.5 2011 ve jídelně Základní školy Zárubova ul. 977/17, Praha 4 Schůze shromáždění

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z porady předsedů samospráv a delegátů na shromáždění delegátů, ze sídliště Líšeň, Chrlice, Kamenný vrch, Komárov, St. Osada a

Více

Lidového bytového družstva Olomouc

Lidového bytového družstva Olomouc INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Lidového bytového družstva Olomouc ročník 5 ČERVEN 2005 číslo 1 * Shromáždění delegátů 26.5.05 * Výsledky hospodaření 2004 * Změny stanov * Dění v samosprávách * Informace technické

Více

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech.

Členská schůze Bytového družstva Ostřešany. (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze Bytového družstva Ostřešany (IČO 25992431) konaná dne 12.4.2005 od 18 hodin v Restauraci Dvořák v Ostřešanech. Členská schůze byla svolána předsedou a místopředsedou dne 23.3.2005 a pozvánky

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů samospráv, právnických osob a delegátů na shromáždění delegát ze sídliště Slatina a Líšeň konané dne 14. 4.

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 26.10.2010

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 26.10.2010 ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 26.10.2010 Místo konání: aukční síň společnosti BUSSMARK s.r.o., Štúrova 1701/55, Praha 4 - Krč Datum konání: 26.10.2010 Členská schůze byla zahájena v

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 20.02.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, členka

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů společenství vlastníků a delegátů na shromáždění delegátů; III. skupina SVJ Líšeň, která se konala v

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2

Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2 Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2 konaného dne 16.5.2012 od 18:00 hod, v sále Základní školy U Vršovického

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

ZÁSADY K PŘEVODU BYTŮ DO VLASTNICTVÍ A VYTVOŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (SVJ)

ZÁSADY K PŘEVODU BYTŮ DO VLASTNICTVÍ A VYTVOŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (SVJ) BYTOVÉ DRUŽSTVO SEIDLOVA, družstvo se sídlem Seidlova 472, 142 00 Praha 4 Kamýk, IČ: 61861421 družstvo zapsané u Městského soudu v Praze od 12. 09. 1994 v oddíle 1Dr, vložka 1665/02B INFORMACE PRO DRUŽSTEVNÍKY

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

ZÁPIS ČLENSKÉ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA NAD STŘELNICÍ, MALINOVSKÉHO NÁM. 4,

ZÁPIS ČLENSKÉ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA NAD STŘELNICÍ, MALINOVSKÉHO NÁM. 4, ZÁPIS ČLENSKÉ SCHŮZE BYTOVÉHO DRUŽSTVA NAD STŘELNICÍ, MALINOVSKÉHO NÁM. 4, Datum a místo konání: Přítomni: Zapisovatel: dne 27.11.2006 v 18 hod. v zasedacím sále klubovně ÚMČ Brno sever, Okružní 21, 638

Více