I n f o r m a c e z r a d n i c e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I n f o r m a c e z r a d n i c e"

Transkript

1 I n f o r m a c e z r a d n i c e Číslo 3/2015 vydáno Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E O B E C P E T R O V I C E Už je to tady!!! Úřad regionální rady Regionálního operačního programu Střední Čechy poskytovatel dotace na Obecní dům Petrovice, vydal ve čtvrtek 26. února 2015 příznivou tiskovou zprávu, ve které bylo mimo jiné uvedeno: Na dnešním zasedání byla Úřadem Regionální rady předložena informace o bilanci volných prostředků v jednotlivých oblastech podpory, díky čemuž došlo k zpřesnění skutečných výdajů. U veškerých projektů, kde byla podepsána smlouva s negarantovanou dotací a kde žadatelé netrpělivě čekali, zda se uvolní další prostředky, je budou moci čerpat. Co to znamená? Tím je řečeno, že náš projekt Obecní dům Petrovice bude z dotace podpořen ve výši 85% uznatelných nákladů, což je v našem případě úžasná částka 7,5 mil. Kč!!! Na tuto zprávu jsme čekali od června loňského roku. Stavbu jsme zahájili i svědomím, že dotaci nemusíme obdržet. Naštěstí se tak nestalo a Obecní dům můžeme dostavět v plné parádě. Celá stavba má být dokončena koncem května V polovině měsíce června provedeme slavnostní otevření nového kulturního zařízení, které v naší obci tolik chybělo. Na zasedání zastupitelstva obce v pondělí 9. března budou podány podrobnější informace a dohodneme se na rozsahu prováděných prací nad rámec projektu. Jedná se konkrétně o úpravu toalet, výměně elektroinstalace v zázemí a vybudování místa pro obsluhu občerstvení. JAK SE MALÍŘ BARVIČKA NAUČIL V PETROVICÍCH ZPÍVAT V pondělí se prvňáci a druháci spolu s malými kamarády z MŠ Landie sešli ve 2. třídě naší školy. Čekali totiž vzácnou návštěvu. Přijel k nám malíř Barvička. Tentokrát to byly děti, kdo učily Barvičku zpívat. A proč vlastně? On sice nádherně maluje, ukázal dětem, jak míchat barvy, jakou barvu má duha nebo že travička je opravdu zelená a růžička červená, ale zpívat vůbec neumí. A tak ho děti pomocí hudebních nástrojů a svých hlásků rozezpívaly, roztančily, roztleskaly. A to nejen jeho, ale i své spolužáky, kamarády a paní učitelky z naší školy a školky. Mgr. Svatava Kutilová Zveme všechny na Velikonoční jarmark dne od 9hod v budově Mateřské školy Petrovice. Přijďte svým nákupem podpořit malé děti a můžete si nakoupit, popř. prodat i dětské oblečení a sportovní výstroj na našem bazárku, který bude probíhat zároveň. Případní prodejci: zavolejte dopředu, domluvíme se na podmínkách ( ). Děti a zaměstnanci MŠ.

2 Společenská rubrika Poslední sbohem Od posledního vydání Informací z radnice jsme se rozloučili s našimi spoluobčany Ludmilou Marešovskou, Zahrádka Jaroslavem Šafránkem, Mašov Jaroslavem Smetanou, Kojetín, Vladimírem Vondrákem, Mandelec 2 Pozůstalým vyslovujeme hlubokou soustrast. Noví občánci v naší obci : Ema Prošková, Skoupý Štěpán Kellner, Petrovice Karolína Šimečková, Vilasova Lhota Emičce, Štěpánkovi a Karolínce přejeme na cestě životem hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody Základní škola Petrovice ve spolupráci s rodiči a Obcí Petrovice zakládá ŠKOLNÍ KAVÁRNU Účelem je vytvořit prostor, kde bude místo pro Vaše dotazy i přání, kritiku i pochvaly, zajímavé přednášky týkající se vzdělávání i konkrétně petrovické školy. První setkání se uskuteční ve středu 25. března 2015 v ve školní družině. Všechny učitele, rodiče i zaměstnance a příznivce školy srdečně zve Hana Vošahlíková, ředitelka ZŠ Petrovice, Petr Štěpánek, starosta Obce Petrovice, Radmila Veselá, Spolek rodičů při ZŠ Petrovice Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, které se koná v pondělí 9. března 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Petrovicích. Program jednání: 1. Zahájení 2. Obecní nemovitosti 3. Inventarizace majetku obce 4. Rozpočtová změna 1/ Rozpočtový výhled Obecní dům Petrovice rozsah prováděných prací rozšíření 7. Zpráva z jednání kontrolního výboru 8. Různé 9. Diskuse 10. Usnesení 11. Závěr

3 Jak jsme byli s dětmi na horách Na přelomu loňského a letošního roku se několik místních maminek dohodlo, že zkusí uspořádat o jarních prázdninách lyžařský zájezd do Krušných hor. Udělaly průzkum mezi školními dětmi a dalo se dohromady celkem 48 rodičů a dětí, z toho 14 dětí mělo jet bez rodičů. Objednal se penzion v Perninku a v pondělí 9. února ráno vyrážel z petrovického náměstí plně obsazený autobus s doprovodem ještě dvou větších aut, které vezly jednak zbývající lyžařská vybavení a také velké zásoby potravin. Bylo veselo, děti i rodiče se těšili a dvě babičky k ruce a na vaření (jednou z nich jsem byla já) trochu trnuly, aby všechno proběhlo v pořádku a hlavně aby se nikomu nic na lyžích nestalo. Dojeli jsme v pohodě, všichni se rychle ubytovali a hned vyrazili na blízkou sjezdovku. Tam pěkně vyhládli a to už jsme je čekaly s gulášem a knedlíky, což v nich ve chvíli zmizelo. Pak zase na lyže a pak večeře a takhle to pokračovalo každý den. Jedno odpoledne byla změna, když se děti šly místo lyžování vykoupat do bazénu v Jáchymově. Po večerech se povídalo, hrály různé společenské hry na televizi se ani nedostalo. Musím říci, že se sešla výborná parta pohodových lidí a i ty obvykle problematičtější pubertální děti byly v pohodě. Velkou pochvalu zaslouží lyžařský instruktor Jirka Vrzal z Kojetína, který se dětem opravdu věnoval a naučil slušně lyžovat i ty, které na lyžích stály poprvé. Žádný úraz se nikomu nestal a to je dobrá bilance. Poslední den byly závody na lyžích a po obědě pak vítězové i ti další účastníci obdrželi čokoládové medaile. To už bylo všechno sbalené a připravené na cestu domů a tak jsme vyrazili. Byli sice tací, kteří říkali, že je pátek třináctého a hlavně abychom dobře dojeli, ale všichni říkali, že je to pověra a že to vůbec nic neznamená. Ale Asi po hodině jízdy směrem k domovu praskl v autobuse nějaký klínový řemen a tak si pan řidič vyhrnul rukávy a za necelou hodinu jsme zase pokračovali v cestě. Když jsme projížděli Plzní, začalo vzadu v autobuse něco páchnout spáleninou a na výjezdu z města už jsme zase stáli. Tentokrát musel řidič volat domů pro výpomoc jiným autobusem. Naštěstí byla blízko pěkná hospůdka se salónkem pro 50 lidí, takže jsme ho obsadili a seděli jsme tam přes dvě hodiny. Zdálo se, že to vůbec nikomu nevadí, protože děti si začaly poroučet hamburgry, řízky s hranolky, smažáky, zmrzlinové poháry a limonády, že servírka skoro nestíhala. Hlavně že jsme byli všichni v teple a tam, kde se dá najíst a tak i my dospělí jsme to brali s nadhledem. Byli jsme rádi, že nás to nepotkalo někde v lesích. Pak že ten pátek třináctého není nějaký divný! Nakonec jsme v pořádku a najedení vyrazili k domovu a tam jsme také dorazili, ale až po 21.hodině místo plánované 17.hodiny. Oddechli jsme si, ale to už se mnozí vyptávali, jestli se příští rok zase pojede, že by si dali repete. Tak možná zase za rok nashledanou! Závěrem si nemohu odpustit několik poznatků. Ač jsem z celé akce měla nejdříve trochu obavu, jsem moc ráda, že se realizovala. Dokonce se maminkám podařilo získat na dopravu pěkný sponzorský dar od místního podnikatele, což zaslouží poděkování. Mne nejvíce těší to, že iniciativa k podobným aktivitám vychází z místních lidí. Ti bez nároku na nějakou odměnu dají dohromady akci, která je sice organizačně náročnější, ale pokud člověk vidí, že jsou účastníci spokojení a jenom poděkují, je to dostatečná odměna. My starší jsme zvyklí trochu na tu současnou mládež brblat, ale myslím, že to s ní není tak hrozné a že s věkem většina z nich zmoudří. Pokud mohu mluvit za ty děti, které byly na tomto zájezdu, bylo mi s nimi dobře a byla s nimi legrace. Díky. M. Křížová 3

4 Stalo se před 100 lety - Smrt zvonů Stranou válečného úsilí nezůstaly ani děti. Miroslav Fiala ve sborníku Sedlecko a Prčicko uvádí, že "školní mládež sbírala kovy, kosti, vlnu, kaučuk, bavlnu, vojsku na čaj listí ostružiny, jahodníku, kopřivy a lípy, odevzdávala výtěžky z divadel a koncertů, sbírala i peníze dům od domu. Děvčata pletla pro vojáky nátepníčky, rukavice, kukly a ponožky, vyráběla zeleninové konzervy. Šetřilo se všeobecně a pokud nebyly v zimě uhelné prázdniny, vytápěla se jen polovina tříd sedlecké školy, ve kterých se děti střídaly." Jedna z místních kronik, jejíž autor byl zřejmě učitel, také vypovídá o válečných půjčkách, na nichž se podílely děti a pedagogové: "Aby mohl stát platit hrozné výlohy válečné, vypisoval domácí válečné půjčky. Bylo jich celkem osm. Pisateli není známo, kolik jich na všechny upsáno u nás, jen tolik poznamenává, že na III. půjčku odevzdaly děti školní a sbor učitelský 3650 K, na IV. upsala mládež 700 K, na V., na kterou se zejména muselo agitovati, upsáno u nás K..." Jinde místní kronikář říká: "Protože vojenské správě nedostává se oděvů, konány školními dětmi sbírky starých látek po domech. Velké rance a pytle ze starých hader posílají se pryč. Po domech sbíraly školní děti také kovy, hlavně měď, cín a olovo." Válečná mašinérie ale hladověla především po barevných kovech, které byly v kostelích. Jedna z místních kronik říká: "Zejména bronzu, mědi, mosazi a cínu byl nedostatek. I rekvírovaly se různé předměty z těchto kovů, kliky i kování mosazná v bytech, hmoždíře, nádoby, trubky atd. A když už všechny prameny vyschly, došlo i na věci kostelní - zvony a píšťaly varhan..." Chlumecký vikář Hrachovec ve své kronice na toto téma uvádí: "Je potřebí mnoho střeliva a kanónů, dovoz kovů ze zámoří ustal, proto uspořádána vlastenecká sbírka kovů 21. dubna (1915). Sbírány všechny kovy mimo železo. Ke sbírce odevzdali jsme z fary nějaké olovo a tři páry starých cínových konviček. Jiných kovů zbytečných jsme v nové farní budově nenalezli... Došel dotaz, zdali máme při kostele staré kotle měděné, bubny, jichž se kdysi při intrádách a hudbě chrámové užívalo. Odpověděl jsem, že zde staré kotle jsou a mají nyní cenu asi 100K. Dosud na ně řada nepřišla." To se ale mělo brzy změnit - a za oběť výrobě děl a střeliva padly především kostelní zvony. Chlumská kronika o tom smutně vypráví: "U nás padly za oběť čtyři krásné zvony ve věži chrámové (Petr, Václav, Jan a Marek), v kapli zámecké oba zvonky a nezůstalo zde nic. V kostele farním pouze zvonek Barborka. Tak umlkly navždy ten krásný melodicky znějící velebný zvonů hlas, který po celá staletí zval lid zdejší do chrámu Páně... Odvezeny byly a patrně roztlučeny na válečný materiál, na nástroje vraždění..." Podrobněji líčí konec zdejších zvonů vikář Hrachovec v zápisu z roku 1916: "Nařízeno bylo sepsati všechny zvony, označiti se mělo jejich stáří, umělecké provedení, rozměry, váha, nápisy atd. Poté bylo o nich jednání s vojenským zástupcem v Sedlčanech. Sděleno bylo, že z farního kostela musí se odvésti zvon Petr, snad největší z celého hejtmanství, a zvon Jan. Z kaple nalžovické též odebrán jeden zvon. S tímto zvonem jsme to udělali takto: ve Žďáru v kapličce byl zvon, který vážil 22 kg, ale byl prasklý, takže se na něj nezvonilo. Ten jsme odvezli na rekvisici a malý zvonek asi 10 kg těžký z kaple nalžovické jsme dali do Žďáru. Za odvezenou zvonovinu vyplatí se 4 koruny za kilogram, cena to velmi nízká." Snímání zvonů byla pro místní obyvatelstvo velmi emotivní záležitost: "Před sejmutím zvonů přijela vojenská komise, aby je sňala odvezla do Sedlčan na dráhu. Naposledy v krásném souladu až k slzám dojemném zazněly všechny naše zvony na rozloučenou. Vojáci je sundali ze závěsů na věži a shodili oba okny na hřbitov. Sundavání a odvozu bylo přítomno mnoho lidí, kteří smutni a se slzami v očích loučili se se svými zvony. Hubovalo se při tom dost a dost. Vojsko jednalo dosti slušně a ohleduplně... Zvony odebrány byly v pondělí 6. listopadu 1916." Zvony Marek a Václav byly odebrány o rok později, v polovině listopadu Jan A. Novák 4

5 FINANČNÍ ÚŘAD V SEDLČANECH INFORMUJE VEŘEJNOST Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Sedlčanech informuje všechny daňové poplatníky, kteří budou za rok 2014 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, že v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci územního pracoviště přítomni dne: od do hod. na Obecním úřadu v Petrovicích. V rámci těchto úředních hodin mohou daňoví poplatníci platně podat daňové přiznání a zároveň mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů. Upozorňujeme, že vzory všech aktuálních daňových tiskopisů jsou dostupné na stránkách Finanční správy České republiky Ucelený přehled informací o elektronickém podání daňového přiznání je k dispozici také na stránkách Pro případ, že vzniknou poplatníkům v souvislosti s podáváním daňových přiznání některé nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení dotázat na informačních telefonních linkách: ÚP v Sedlčanech tel. čísla: , , a nebo FÚ pro Středočeský kraj tel. číslo: Informační linky budou v provozu v termínu: od do Po, St.: hod., Út, Čt: hod., Pá: hod.. Pracovníci finanční správy budou rádi, když využijete nabízené služby a věří, že se tím alespoň částečně usnadní plnění Vašich daňových povinností. Předem Vám děkují za spolupráci a těší se na její další pokračování. Finanční úřad pro Středočeský kraj Územní pracoviště v Sedlčanech Pracovníci VZP budou mimořádně v pondělí 16. března od 12:00 do 16:00 na zámku v Petrovicích TONDA OBAL V PETROVICÍCH V pondělí 2. února navštívil ZŠ Petrovice lektor s interaktivním programem Tonda Obal na cestách. Tento program vhodně doplňuje učivo s tématy ekologie a ochrany životního prostředí. Zaměřuje se na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu. Na akci se žáci dozvěděli jak, kam a proč se třídí odpad a co se z něj dále vyrábí. Sami si vyzkoušeli třídění a měli možnost prohlédnout si vzorky recyklovaných materiálů. To, že se recyklací šetří energie a životní prostředí, pro ně nebylo nic nového. Výukový program každého něčím zaujal. Všichni si určitě odnesli mnoho nových poznatků a ujištění, že sběr a třídění odpadů má velký význam. Také proto třídíme i ve škole. Ing. Šárka Hedviková Velikonoce 2015 Velikonoční výšlap Po Brzině do Brziny v neděli 5. dubna se startem ve 13:30 u jeskyňářů Velikonoční zábava v Obděnicích v neděli 5. dubna od 20:00 hodin hraje H plus BAND OBEC PETROVICE PŘEJE VŠEM SPOLUOBČANŮM KRÁSNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ A BOHATOU POMLÁZKU 5

6 rozpis zápasů Poplatky za psy jsou splatné do Místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů byl splatný do konce ledna 6

I n f o r m a c e z r a d n i c e

I n f o r m a c e z r a d n i c e I n f o r m a c e z r a d n i c e Číslo 3/2014 vydáno 14. 3. 2014 Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod číslem MK ČR E 11153. O B E C P E T R O V I C E Krátce ze zasedání zastupitelstva obce dne 29.

Více

Digitalizace kina POZVÁNKA DO KD SOBĚSLAV. Fond rozvoje bydlení města Soběslav. Prodej stavebních pozemků ve vlastnictví města Soběslav

Digitalizace kina POZVÁNKA DO KD SOBĚSLAV. Fond rozvoje bydlení města Soběslav. Prodej stavebních pozemků ve vlastnictví města Soběslav 3 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 20 březen 2011 cena 10,- Kč POZVÁNKA DO KD SOBĚSLAV Pátek 18. března ve 20.00 h VODOVOD velký sál, 150 Kč Čtvrtek 24. března v 18.00 h DIDGERIDOO Pavel PELOUCH KONCERT

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,-

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- Historická vozidla na náměstí 31.5.2014., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl.

Více

Vinořský zpravodaj. Ze života Vinoře. Slovo starosty. Místní úřad informuje. Vincent a Bublina

Vinořský zpravodaj. Ze života Vinoře. Slovo starosty. Místní úřad informuje. Vincent a Bublina Vinořský zpravodaj Informační čtvrtletník Městské části Praha-Vinoř ZDARMA č. 108 / podzim 2011 UVNITŘ NAJDETE: Slovo starosty Místní úřad informuje Ze života Vinoře Vincent a Bublina lovo tarosty Slovo

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

20/2007 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 1 na zámku v Letohradě s paní N.T., trvale bytem Letohrad.

20/2007 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v čp. 1 na zámku v Letohradě s paní N.T., trvale bytem Letohrad. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO PANA STAROSTY Zima se nám přehoupla do závěrečné třetiny, ale zatím jsme ani v Letohradě skoro nepoznali, že vůbec nějaká byla. Určitě řada z nás přemýšlí nad tím, jaké nám v poslední

Více

Radní Ondřej Dedík: Chci, aby silnice a chodníky byly co nejlépe opraveny

Radní Ondřej Dedík: Chci, aby silnice a chodníky byly co nejlépe opraveny 2015 červen č. 6 Uzavírky ve městě / str. 3 Školní akce / str. 8 Sport / str. 14 15 Radní Ondřej Dedík: Chci, aby silnice a chodníky byly co nejlépe opraveny Pokračujeme v našem seriálu, ve které představujeme

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ LISTOPAD 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU AFGÁNSKÁ DELEGACE STR. 2 UPOZORNĚNÍ MOTORISTŮM STR. 6 ZÁPIS DO ŠKOL STR. 8 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Noví občánci Štěpánkovic BLAHOPŘEJEME

Noví občánci Štěpánkovic BLAHOPŘEJEME 3 Vážení spoluobčané, skončila doba dovolených, žáci zasedli do školních lavic, blíží se podzim a s ním volby do obecního zastupitelstva. Chtěl bych využít tuto příležitost a poděkovat všem členům obecního

Více

JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE

JESENICE JESENICK KUR R. pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ZŠ JESENICE âasopis OBCE JESENICE ÚNOR 2010 JESENICK KUR R HORNÍ JIRČ ANY JESENICE KOCANDA OSNICE ZDIMĚŘICE JESENICE pod snûhem ŠKOLKA ZDIMĚŘICE OTEVŘENA ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKOU EVOU ČMELÍKOVOU NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Více

Město Morkovice-Slížany

Město Morkovice-Slížany Zpravodaj Město Morkovice-Slížany ročník -XVII, číslo 2 - červen 2014 B družstvo mužů vítězem OP Kroměříž Již 4 kola před koncem soutěžního ročníku 2013 14 se B tým mužů FC Morkovice stal jistým vítězem

Více

ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI

ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI 3. listopadu 2003 ZDARMA ročník 12/číslo 49 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE Regenerace panelového sídliště v ě Nové sídliště v ě

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově.

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. Maršovský zpravodaj číslo 1/2013 duben 2013 ZDARMA 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. 2012 Vážení spoluobčané, již tak trochu tradičně bych nejprve rád poděkoval.

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč

PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč PROSINEC 2014 25. ROČNÍK CENA 10 Kč Tvorba adventních věnců proběhla 28. listopadu., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová,

Více

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč

LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč LETOHRADSKÝ ZPRAVODAJ ročník XXII., cena 15,- Kč 510 2012 2012 foto: J. Vyčítal V Letohradě byla otevřena ulička Járy Cimrmana. Letohrad opět patřil biatlonu. Nemohl chybět Michal Šlesingr. 12. 13. 10.

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Nové využití bývalého velkokapacitního kravína na Varnsdorfské ulici

Nové využití bývalého velkokapacitního kravína na Varnsdorfské ulici 390 Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 23. 12. 2010 INFORMAČNÍ PŮLMĚSÍČNÍK Čtvrtek 9. prosince 2010 4,- Kč Městský byt byl vystěhován pod dohledem soudního vykonavatele Koncem minulého týdne došlo za

Více

Zpravodaj obce Lochovice

Zpravodaj obce Lochovice Číslo 1 /2015 Duben 2015 Zpravodaj obce Lochovice Jistě se každého z nás, občanů Lochovic, dotkla velice smutná zpráva o náhlém odchodu našeho starosty a lochovického rodáka pana Ivana Komzáka. Stalo se

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007

Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007 Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007 ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2007 Vážení spoluobčané, setkávání občanů v rámci partnerství měst a obcí má již dlouholetou tradici. Jsem rád, že Vás mohu informovat

Více

DEN PAMÁTEK A SÍDEL BYL V PŘÍBOŘE VÝJIMEČNÝ

DEN PAMÁTEK A SÍDEL BYL V PŘÍBOŘE VÝJIMEČNÝ MĚSÍČNÍK Obsah F Den památek a sídel byl v Příboře výjimečný Z jednání rady města Z jednání zastupitelstva města Rekonstrukce Kulturního domu v Příboře Parkovište ve Štramberské ulici (vedle haly TJ) v

Více

11-12 zpravodaj 2011 Václav Heřman, starosta města Nová Role

11-12 zpravodaj 2011 Václav Heřman, starosta města Nová Role Novorolský 11-12 zpravodaj 2 0 1 1 Vážení spoluobčané. Je polovina měsíce října, když píši úvodník do našeho Novorolského zpravodaje. Venku je nádherné podzimní počasí. Ráno několik stupňů pod nulou a

Více

V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7

V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7 V Y C H Á Z Í Č T V R T L E T N Ě B Ř E Z E N 2 0 0 7 www.hrusovanyubrna.cz zpravodaj.me.cz 3 Slovo starosty 4 Usnesení č. 4/ZO/06 Zastupitelstva obce Hrušovany u Brna 6 Hlavní úkoly obce 2007 9 Zpráva

Více

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 6 prosinec 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j 100. narozeniny oslavil akademický malíř Josef Piorecký - str. 2 j Mladší bratříček

Více