Zápis z Valné hromady NS MAS ČR Mělník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z Valné hromady NS MAS ČR Mělník 16.3.2010"

Transkript

1 Zápis z Valné hromady NS MAS ČR Mělník Hosté: Mgr. Eduard Kavala předseda SPOV RNDr. Josef Postránecký Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR Ing. Rostislav Vondruška ministr MMR Ing. Pavel Sekáč vrchní ředitel sekce rozvoje venkova Ing. Jan Záhorka předseda AKČR Ing. Martin Šebestián, MBA Zdeněk Koudelka místostarosta Města Mělník Zahájení valné hromady: Zahájení Valné hromady a přivítání hostů provedl moderátor VH Tomáš Šulák. Úvodní slovo místostarosty města Mělník pana Zdeňka Koudelky Kulturní vystoupení Mělnické zvonky, základní škola Mělník Na úvod VH vystopil ministr MMR Rostislav Vondruška a vrchní ředitel Mze Pavel Sekáč Ing. Rostislav Vondruška, Ministr pro místní rozvoj poděkování za pozvání. Společná priorita podpora a rozvoj regionů, důraz na aktivity občanů v obcích a tradiční hodnoty. Podpora MMR v oblasti bydlení, cestovní ruch. Dotační program Program obnovy venkova: efektivní podpora regionů. Týká se obcí do obyvatel. Program se snaží posílit stabilizaci obcí podpora mládeže, posílení venkovských tradic a zachování tradičních hodnot. Na podzim 2009 byla uzavřena partnerská smlouva s NS MAS ČR komplexnější spolupráce. Účast MAS na soutěži EDEN, program Evropské komise oblasti ČR s potenciálem CR, v oblasti cestovního ruchu ještě nerozvinuté. Letošní rok téma voda. Czechtourism dává prostor venkovu prostřednictvím portálu Kudy z nudy. Dále podporuje vznik standardů kvality v ubytování, turistické značení cest. V ČR se klade důraz na certifikaci služeb venkovského cestovního ruchu. Pilotní projekt EK Stezka železné opony, oživení cestovního ruchu. Plány na rozvoj, ale i obnovu ekonomické síly venkova a regionů. Aktualizace seznamu regionů, které byly více postižené Podpora hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů, žádosti do o dotaci do výše 5mil. Kč. Podpora investičních záměrů v oblasti cestovního ruchu sportovní areály včetně doprovodné infrastruktury. Celková alokace 50 mil.kč. Ocenění potenciálu NS MAS ČR. Podpora významu regionů, komplexní vnímání života ve venkovském prostoru. Ing. Pavel Sekáč Ministerstvo zemědělství - pozdravení i jménem ministra Šebesty. Shrnul současný stav navazuje se na , národní LEADER ČR, implementoval se duch metody. Nyní přetvořeno v osu IV. PRV. Oceňuje práci, úctihodný počet MAS, pokrytí území je významné. Důležitá je spolupráce do budoucna. Statut MAS ve vztahu k legislativě. Pozice příjemců podpor z kohezních fondů po roce Bude důležité, jak se bude Evropa zabývat LEADERem (kromě účetního dvoru, všichni podporují). U prvních výzev rivalita, emoce. Přesunutí finančních prostředků +32. Je to cesta, kterou bychom měli do budoucna jít.

2 MZe i Intervenční fond evoluce v administrativě. Zadministrovat tento přístup na zelené louce je problém i administrátor si zvyká na tento přístup. Věří, že spolupráce bude pokračovat i do budoucna bude plynulejší, pohodlnější, snad dojde ke zjednodušení. Snaha vyjít vstříc příjemcům. Finanční prostředky pomohou naplnit cíl programu. Snad bude odezva na školení, která právě v regionech probíhají. Je nutné vnímat, že Leader není jen hra o penězích, ale má se v regionech naučit spolupráce podnikatelů a veřejné správy a region rozvíjet. Rozvoj mikroregionů v globalizovaném světě vede k obnově obchodu a ekonomik jednotlivých zemí. Nutné vrátit se k primárním hodnotám na nejnižších územních celcích. Pokud se má region rozvíjet, musí se tam točit peníze začíná to usídlováním menších podnikatelů. Tato politika nebude ani v budoucnu přehlédnuta a bude implementována do rozvojových programů. Je další tlak na snižování rozpočtu v ose II. z Evropské komise, příliš velký rozpočet v rámci EU. Finance na LEADERu by měly ukázat podnikatelům, že by se měli angažovat a spolupracovat s veřejnou správou vznikají pozitivní veřejné statky. Nejde o to dělit peníze, ale je to o myšlence, motivu hlavním posláním je spolupráce. Co může být po roce 2013? Zásadní úkol: vytyčení hraniční čáry kohezní politika a společná zemědělská politika. Kohezní politika bude mít tematiku venkova v nějaké míře. Brusel rozdělí čerpání z kohezní politiky a zemědělské politiky. Řešením byla velikost obcí, ale dnes model není příliš úspěšný. Zemědělská politika velký počet žadatelů a procento úspěšnosti je pár procent. Společná zemědělská politika řeší i jiné problémy směrem k zemědělství. Pokud budou prostředky na venkov snížené kam potečou a z které politiky. Nutné jasně rozdělit nejtěžší debata na úrovni ČR a už se odehrává i na Evropském fóru. Konference v Haagu, DG Agri venkovská politika by se měla přehoupnout do koheze, někteří se tomu brání, kde bude LEADER. LEADER nebude určitě v dalším období přehlédnuta lobby Německých a Francouzských států. Do konce roku má komisař pro zemědělství vydat svou představu o zemědělství po roce V materiálech se objevuje diskuse. Dílčí pracovní úkony, které vyplynou z administrace odměňování nejúspěšnějších MAS tzv. bonusy, Ti nejlepší budou mít více prostředků. Ti horší budou mít motiv bojovat a rvát se na vyšší příčky. Vlastní jednání VH: 1) Volba pracovních orgánů návrhová, mandátní, volební Návrhová Jiří Krist, Jitka Doubnerová, Barbora Vítková Mandátová Galina Čermáková, Marcela Pánková, Petra Jáchymstálová Volební Vladimír Haš, Markéta Pošíková, Miroslav Oliva Hlasování všichni pro (68 MAS) jmenování zapisovatele Ing. Anna Bartošová Hlasování o programu všichni pro (68 MAS)

3 2) Výroční zpráva o činnosti NS MAS ČR Výroční správu přednesl František Winter příloha zápisu - Složení Výboru, náhradníci výboru, složení kontrolní komise - Změny ve složení výboru nutnost zvolit zástupce do kontrolní komise - přehled činnosti témata činnosti výboru - komise výboru - partneři NS MAS ČR - mezinárodní spolupráce - stav členské základny - krajská sdružení NS MAS ČR - akce v průběhu roku cíle NS MAS ČR v průběhu roku ) Zpráva o hospodaření NS MAS ČR Zprávu předložila Ing. Eva Hamplová, tajemnice NS příloha zápisu Plnění rozpočtu Rozpočet přijat VH v březnu 2009 Hospodářský výsledek roku 2009 zisk ve výši ,98 Kč Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2009 Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření hospodářský zisk ,98 Kč Valná hromada ukládá předsedovi NS MAS ČR podat daňové přiznání za rok 2009 v zákonné lhůtě Hlasování všichni pro (68 MAS) 4) Zpráva kontrolní komise NS MAS ČR Zprávu předložil předseda kontrolní komise Jindřich Tollinger Kontrolní komise doporučuje ukončit členství MAS, které neuhradili členské příspěvky v roce 2009 a 2008 Kontrolní komise odsouhlasila navýšení členských příspěvků pro rok ) Zpráva inventarizační komise Zprávu předložil předseda inventarizační komise Ing. Jan Bittner Složení: Mgr. Petr Kulíšek, Ing. Jan Bittner, Jan Florian - Kontrola stavy účtů - Není rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem 6) Zprávy komisí - Tematická pracovní skupina LEADER Statut schválen v březnu 2009 Náplň metodická pomoc při přípravě a realizaci programů typu LEADER - představení členovů pracovní skupiny - činnost připomínkování pravidel IV.1.1., IV.2.1. Projekty spolupráce - činnost monitorovací indikátory (stanovování bonusů) Ministerstvo by mělo provést školení na začátku dubna k aktualizaci strategických plánů LEADER.

4 - činnost CSV hodnocení rozjezdu fungování CSV - uznání jako tematická pracovní skupina LEADER - návrh činnosti na rok 2010: zpracování Etického kodexu MAS, teze o budoucnosti MAS po roce 2013 Zprávy komisí Komise medializační a propagační Zprávu přednesl PhDr. Petr Sušanka Brožura budoucnost venkova ČR, LEADER budoucnost venkova Jihočeského kraje - medializační komise má za úkol dosáhnout toho, že v Agrobázi budou vnitřní listy k prezentaci MAS - pokračování v akcí: Modlitba za domov 13 MAS uzavřeli partnerskou smlouvu se 13ti církvemi - prezentace hnutí v televizi a v rozhlase - brožury pro rok 2010 Středočeský, Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj - úroveň činnosti by se měla zvyšovat Zprávy komisí Komise mezinárodní spolupráce Zprávu přednesla PhDr. Jitka Doubnerová - doposud se nesešla (z krajů pouze navržení zástupci) - cíle: zprostředkování informací a přímých kontaktů s MAS ze zahraničí, členství v ELARD, předávání zkušeností (i do zemí, kde doposud neuplatňují evropské programy) - zájemci o členství, výzva ke krajům, aby navrhly členy do pracovní skupiny (Olomoucký kraj nominace pí Slovákové) - plán činnosti 7) Plán práce NS MAS ČR na rok 2010 Na úvod byly prezentovány plány práce komisí a pracovních skupin: - Medializace a propagace - Mezinárodní komise - Tematická pracovní skupina LEADER Plán práce NS MAS ČR: 1: Program rozvoje venkova - připomínkování osy IV, zjednodušení čerpání evropských fondů, snižovat administrativní a finanční zátěže žadatelů - navýšení alokace osy IV, prosazovat metodu LEADER do ostatních os PRV 2: Podpora nepodpořených MAS - navýšení osy IV.2.1 podpora nevybraných MAS, pokrytí území v celém rozsahu (pomoc 39 nepodpořených MAS) 3: Podpora krajů vůči MAS - dotažení Memoranda s Asociací krajů důležitý zdroj po roce : Budoucnost MAS po roce podílení se na přípravě dalšího plánovacího období , budoucnost LEADER. Národní síť zpracuje v roce 2010 návrh vize, jak by měla vypadat podpora venkova po roce : Obnovitelné zdroje energie

5 Zelená úsporám realizace projektu LEADERUS, řešení programu LEADER a promítnutí do tématu OZE - Zemědělství - Podpora pěstování biomasy - Vznik a rozvoj drobného podnikání - Koncepční plánování obcí - Propojení sociální politiky a tématu obnovitelných zdrojů 6: Cestovní ruch Cestovní ruch řešení programu LEADER a promítnutí do oblasti cestovního ruchu - Značení místních výrobků - Vznik a rozvoj drobného podnikání - Koncepční plánování rozvoje regionů 7: Nezaměstnanost Zahájení jednání s MPSV v oblasti řešení nezaměstnanosti na venkově - Vznik a rozvoj drobného podnikání - Vzdělávání na venkově 8: Posílení pozice NS MAS jako neopomenutelného připomínkového místa ke koncepcím, které se týkají rozvoje venkova Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje plán činnosti. Hlasování všichni pro (68 MAS) 8) Návrh rozpočtu 2010 Prezentace Ing. Evy Hamplové příloha k zápisu 2 varianty financování navýšení příspěvku x zachování příspěvku Diskuse k bodu návrh rozpočtu a členské příspěvky Moderátor Václav Pošmurný vysvětlil, proč jsou členské příspěvky důležité nutné stát se plnohodnotným členem ELARD, stát se lobbystickou skupinou vyjednání podmínek po roce Návrh na placení členského příspěvku v částce i 20 tis. Kč. p. Kopecký (MAS Hranicko) uznatelnost členského příspěvku. Možnost rozdělení příspěvku na 2 platby nechat projít procesem administrace, pokud projde, uhradit II.část. Příspěvky do NS MAS ČR budou způsobilé. p. Horník (Podještědí) souhlasí s příspěvkem, i kdyby měl být financován z vlastních zdrojů. p. Chmelař (Pomalší) souhlasí s ukončením členství MAS, které neplatí členské příspěvky. Zajímá se o členskou základnu Eva Hamplová (seznámila s MAS, které se rozpadají, vysvětluje pozici MAS v NS MAS ČR). p. Jarolímek (Sdružení růže) bude projektová rezerva použita na projekty? p. Bukavský (Sdružení splav) nemá mandát zvednout ruku na 10 tis.kč

6 p. Vávra (Třeboňsko) nemá mandát to schválit, proč jsou 3 různé výše členského příspěvku. p. Hanačík (Karlštejnsko) kompetence hlasovat by měli být všichni, mají mandát hlasovat, proto jsou na Valné Hromadě. p. Švitelová (Prostějov Venkov) příspěvek je projednán, všechny MAS by měly platit stejně. Návrh hlasování: a) všechny MAS budou platit stejně 10 tis. nebo 7 tis. 7 tis. pro všechny podpořené a 2 tis. nepodpořené pro tis. pro všechny podpořené a 2 tis. nepodpořené - pro 7 b) Výbor 10 tis., 7 tis., 2 tis. pro 39 Hlasování: přítomno 69 MAS, 39 pro je nadpoloviční většina. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje členské příspěvky ve výši 10 tis., 7 tis., 2 tis p. Kopecký (Hranicko) kdo bude rozhodovat o tom, který projekt bude realizován, jak bude využita projektová rezerva? - odp.kandidáti byli delegováni z krajů, mají mandát. Informování členské základny na krajských sdruženích, maily a prostřednictvím webových stránek. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozpočet 2010 v předloženém znění Hlasování pro 45 zástupců MAS, zdrželo se 12 9) Program Zelená úsporám prezentace Ing. Jiří Krist Příprava projektu LEADERUS LEADER Úsporám. Vysoutěžena částka Kč. Zdůvodnění proč se hlásila NS MAS ČR do programu. Pro některé MAS je úspora energií a OZE hlavním tématem. MAS moderují hospodářský vývoj svých území, koordinují spolupráci. Poradenství na venkově budou vést MAS lépe než poradenské firmy z velkých měst. Koordinace programu: NS MAS ČR garantuje výkaznictví Poradci: lidé na MAS, které se přihlásili pokrytí 112 MAS, pokrytí obcí do 10tis. obyvatel všechny, ve větších se budou domlouvat s poradenskými institucemi. V obcích nad 20tis. by obce poradenství realizovat vůbec neměli. Jak na to: - Zvláštní pracovník (případně podpořený úřadem práce na dobu určitou) MAS vytvoří prac.místo, vyškolí - Stávající zaměstnanci (úvazek mimo PRV, do 1,6 násobku pracovního úvazku nekříží se s podmínkami PRV) - Brigádníci z řad VŠ technických oborů Organizace proškolení:

7 - Vstupní školení, cyklus školení od do 6.5. Konkrétní data a info rozesílala Eva Hamplová (hrazeni budou prostory a lektoři) Závazek NS MAS ČR uskutečnit konzultací, nemusí končit předložením žádosti na Fond MAS dělají tzv. první poradenství najít zájemce a motivovat ho. Měli by to být lidé, kteří zamořují obce dýmem, je to ta druhá vlna zájemců Ti rozhodnutí vyčerpají první miliardu, poté už to nebude samospádem, zájemci se musí pracně vyhledávat. Technicky nezpracovává MAS, projektování budou dělat projektanti. Důležité je vysvětlení ekonomické výhodnosti či ekonomických rizik. Dále techničtí poradci na stránkách ČKAIT. Tištěné podklady jsou problém mění se. Lepší pracovat s internetovou příručkou Zelená úsporám. NS MAS ČR zajistí brožurku (na základě brožury MAS Moravský kras), distribuce brožurek na setkání krajských zástupců či zaslání poštou. Finanční otázky: Celková částka je tis.kč. MAS, které nejsou plátci DPH účtují s daní. Na režie 20% NS MAS ČR., tj tis. školení, brožura, výkaznictví, administrace projektu. 1 MAS za 15 měsíců realizace musí udělat 71 konzultací, tj. 5 konzultací měsíčně. Cena jedné konzultace cca 900 Kč (hod.sazba, délka konzultace 3-4 hod., hod.sazba 240,- Kč to může dělat dražší expert 150,- Kč, nebo i student za 80,- Kč). V tomto projektu nelze používat materiál z prostředků PRV, nutné oddělit. Dokumentace konzultace List o provedené konzultaci, zveřejněno na internetových stránkách NS MAS a bude rozdáno na školeních po 19tém dubnu. Obsah školení základní pojmy, nejčastěji kladené otázky, vysvětlení vykazování a administrování poradenství. Dotazy: - nahlášené jméno za MAS je pouze garant, nemusí to být poradce 9) Volba člena kontrolní komise Návrh_ Julie Zendulková: MAS Moravská cesta Hlasování pro 68 MAS 1 se zdržel hlasování 10) Ukončení členství neplatičům Hlasování pro 67 MAS 2 se zdrželi hlasování 11) Vystoupení hostů Mgr. Eduard Kavala - předseda SPOV ČR Dobrá komunikace SPOV ČR a NS MAS ČR. Role spolku boj za venkov. Venkov stále nemá místo, které by ho zastřešovalo, tuto funkci neplní MMR ani MZe. 80% území v ČR je venkov, kde nemají lidé pouze spát, ale najít tam smysluplné uplatnění.

8 Základní činnost/úkoly SPOV - petice proti diskriminaci venkova: RUD. Společná žádost MF nová diskuse RUD. Podpora malých měst a vesnic - debyrokratizace nutné i pokud by to mělo stát část příjmů. Nutné zmenšit byrokratickou náročnost - podpora boj dřevařů proti tendru Lesů ČR, ohrožuje až 6tis.pracovních míst - ochrana zemědělského půdního fondu (12.4. v Senátu, diskuse), půdně již zmizel celý kraj - podpora zachování existence škol na venkově Přání dobrého pocitu z vlastní práce, administrace projektů. Ing. Jan Záhorka předseda AKČR Hodnotí spolupráci AKČR a NS MAS. Zemědělci jsou členové MAS, zemědělci jsou největšími zaměstnavateli na venkově. Rok 2009 kritický pro české zemědělství snižování HDP, propad cen agrárních produktů (nejvíce živočišná produkce). Ceny potravin se také snižují až dvojnásobně pro zemědělce oproti zpracovatelům a spotřebitelům. Produkce se propadla o 17%. Živočišná produkce je o 17% nižší než rostlinné produkce. Doposud to bylo naopak. Prohlubuje se strukturální nerovnováha - zemědělská prvovýroba nemá koncovku ve zhodnocování. Do roku 1998 jsme byli samostatní, od té doby klesá vývoz., již nejsme. Zemědělství je krizí nejpostiženější oblastí. Ceny mléka klesly o 1/3. Zavírají se kravíny a zvětšují se brownfieldy na venkově. Nerovnost podpor, které jsou z EU. Hledá se jiné rozdělení podpor. Zemědělství a venkov Ústup zemědělství na venkově čím míň toho vyrábíme, tím máme větší podnikatelský úspěch. Snaha o přijetí prorůstové stabilizační koncepce českého zemědělství. Propagace místních výrobků V 10ti krajích probíhají soutěže o výrobky z regionu. Další podpora z MZe, krajské výrobky mají svoje loga, bude jim přidělena značka regionální potravina, příspěvky na propagaci. Uznání zemědělství zemědělci jsou zapojeni v MAS. Francie a Německo se snaží o prodloužení přechodného období do roku Cílem AKČR je vyrovnání podmínek v zemědělství ve všech zemích. 12) Prezentace projektu UNIVES Olomoucké VŠ partnerem moravského venkova. Projekt podpořený ESF. Spolupráce MAS a VŠ, toho kdo dělá praxi a toho kdo dělá vzdělávání. Řešitel Katedra politologie a evropských studií. Mezi partnery jsou i MAS. Cíl: - vytvořit partnerskou síť mezi VŠ a MAS Mapování problémů MAS, do řešení problémů zapojit studenty témata bakalářských prací apod., obohacení výuky příklady dobré praxe. Popularizace venkova. Projekt se skládá z workshopů, vydávání bulletinu, poradenské pracoviště, webová platforma. Výstup Kondrefence Venkov po roce 2013:

9 3 části: - 1. Vystoupení zástupců ministerstev, Představení podobných projektů na Evropské úrovni 2. Vystoupení odborníků teoretiků na venkově 3. Srovnání vývoje na venkově v posledních 20ti letech Účastníci konference kromě MAS i studenti VŠ. Výzva pro podněty z MAS do realizace projektu konference Českých a Slovenských MAS 13) Diskuse Petr Galatík MAS Hříběcí Hory Nepodpořená MAS čeká na pomoc PhDr. Petr Sušanka Rozšíření metody LEADER v ČR. Upozornil na nový poster. Pomoci nevybraným MAS prostřednictvím projektu Spolupráce. 14) Usnesení Valné hromady Návrh usnesení Valné hromady předložil předseda návrhové komise Jiří Krist. Valná hromada bere na vědomí: Zprávu o hospodaření za rok 2009 Valná hromada schvaluje: Valná hromada schvaluje výsledek hospodaření hospodářský zisk ,98 Kč Valná hromada schvaluje plán činnosti Valná hromada schvaluje členské příspěvky ve výši 10 tis. pro MAS financované v plné výši, 7 tis. pro MAS financované v omezené výši, 2 tis. pro MAS nepodpořené Valná hromada schválila rozpočet na rok 2010 Valná hromada schvaluje změnu organizačního řádu - Předseda zejména nesmí bez souhlasu obou místopředsedů, nebo alespoň jednoho místopředsedy a jednoho člena výboru sdružení, přijímat závazky sdružení v rozsahu větším než ,- kč, ani činit takové právní úkony, na jejichž základě by došlo ke vzniku závazku, nebo přijetí ručení sdružení, či úkonu s podobným obsahem, v rozsahu větším než je stanoveno tímto ustanovením organizačního řádu. 68 pro, 1 se zdržel hlasování Valná hromada schvaluje nového člena kontrolní komise : Julie Zendulková Valná hromada ukládá: Valná hromada ukládá předsedovi NS MAS ČR podat daňové přiznání za rok 2009 v zákonné lhůtě Valná hromada rozhodla: Valná hromada ukončuje členství MAS, které neuhradili členské příspěvky za rok 2008 a ) Ukončení Valné hromady Závěrečné slovo přednesl a přítomným poděkoval za účast předseda NS František Winter.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter

Národní síť Místních akčních skupin České republiky. v kontextu rozvoje venkova. Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky v kontextu rozvoje venkova Bc. František Winter Národní síť Místních akčních skupin České republiky - je nestátní, nezisková organizace, která sdružuje

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Příprava nového období - vyjednávání

Příprava nového období - vyjednávání Příprava nového období - vyjednávání Ing. František WINTER Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Česko Polská konference Rejvíz 22.11. 2012 Naše představa v období 2014-2020 Národní strategický

Více

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici.

Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 13.1.2015 v zasedací místnosti Vily Čerych v České Skalici. Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 8 členů + 5 x plná moc - omluveno Opakovanou

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008

Výroční zpráva. Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Výroční zpráva Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. za období 2007-2008 Bc. František Winter Zábřeh 11.3.2009 Národní síť MAS ČR činnost sítě a výboru v roce 2007 činnost sítě a výboru v roce

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009

Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny Zápis ze 9. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Stříbro, 15.12. 2009 Hosté: Ing. Zuzana Dvořáková, Mze Ing. Václav Votava, Poslanec PČR, člen rozpočtového

Více

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění.

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění. Zápis z 11. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Mělník, 15.3.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Doubnerová, Karasová Zápis: Eva Hamplová Jednání: Zahájení jednání

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje

Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Zápis z jednání Krajského sdružení NS MAS ČR Moravskoslezského kraje krajekkrajeolomouckého kraje Termín 26. března 2015 čtvrtek Čas Místo Program jednání 9:00 10:00 hod MAS Slezská Brána, z.s., Restaurace

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

DEN MALÝCH OBCÍ. Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce

DEN MALÝCH OBCÍ. Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce DEN MALÝCH OBCÍ Program rozvoje venkova 2007 2013 a možnosti podpory pro malé obce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Program rozvoje venkova (PRV) Rozpočet

Více

Úkol delegovat členy do komise spolupráce a medializace zástupci KO ( do konce září ) - schůzky budou probíhat v září

Úkol delegovat členy do komise spolupráce a medializace zástupci KO ( do konce září ) - schůzky budou probíhat v září Zápis z 6. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice, 31.8..2009 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ing. Lucie Krumpholcová, Mze Ing. F.

Více

Zápis z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR

Zápis z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR Zápis z 17.jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne 9.1. 2009 od 10:00 hodin, Choceň (městský úřad) MAS NAD ORLICÍ Přítomní (podle prezenční listiny): Členové a náhradníci výboru s právem hlasovat: František

Více

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Plán aktivit Sítě na rok 2011 1 Obsah Návaznost plánu aktivit/rozpočtu na hlavní úkoly CSV Celkový rozpočet Sítě na rok 2011 - princip tvorby rozpočtu - plán

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk

Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk Valná hromada NS MAS ČR 15. 3. 2012, Rumburk V říjnu 2011 zveřejnila Evropská komise návrhy Nařízení pro období 2014-20, z nichž jsou pro metodu LEADER na venkově relevantní zejména: návrh Nařízení o společných

Více

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění.

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění. Zápis z 12. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Zlín, 23.4.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: zástupce KZAV Zlínského kraje Ověřovatelé zápisu: Kulíšek, Haš Zápis: Eva Hamplová

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění.

Předseda seznámil přítomné s programem. Vyzval členy výboru NS MAS k případnému doplnění. Zápis z 14. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Říčany, 8.6.2010 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Ing. Bělinová, Mze Ing. Bejčková, Mze Ing. Adamcová, SZIF JUDr. Večerka, NOV PhDr.

Více

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Omluven: Ověřovatel: Zapisovatelka: Sokolovna Lukavice 12.05.2011, od 13. hodin Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

ZÁPIS NA 9. ZASEDÁNÍ VÝBORU NS MAS ČR, o.s.

ZÁPIS NA 9. ZASEDÁNÍ VÝBORU NS MAS ČR, o.s. ZÁPIS NA 9. ZASEDÁNÍ VÝBORU NS MAS ČR, o.s. Termín: 8.2.2008 Čas: 10:00 hod. Místo: Praha 2 Vinohrady, Slezská 7, Budova ÚZPI Přítomni: Adam, Sušanka, Doubnerová, Hamplová, Winter, Florian, Oliva, Nekvasilová,

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM Z á p i s z valné hromady SOTM, konané dne 17.prosince 2012 v 17.00hod. v zasedací místnosti sídla SOTM Proseč ====================================================== Přítomni: Hosté : Program: dle prezenční

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS BRÁNA BRNĚNSKA, o.s.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS BRÁNA BRNĚNSKA, o.s. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY MAS BRÁNA BRNĚNSKA, o.s. Datum konání : 22.05.2013 Místo konání : Předklášteří Doba jednání : 15.00 17.00 hod. Přítomni : viz. presenční listina Na jednání Valné hromady MAS

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STATUT Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Podještědí, z.s. se sídlem Proseč pod Ještědem 89,

Více

Zápis z Členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko z.s.

Zápis z Členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. Zápis z Členské schůze Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. Datum konání: 24. březen 2015 Místo konání: obec Kozmice (sál Obecního hostince U krokodýla) Členská schůze byla svolána předsedou organizace

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

Školení hodnotících komisí a průvodců

Školení hodnotících komisí a průvodců Školení hodnotících komisí a průvodců Hodnocení MAS příklady dobré praxe v rámci metody LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Organizační rámec

Více

Národní síť místních akčních skupin ČR SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011

Národní síť místních akčních skupin ČR SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011 Národní síť místních akčních skupin ČR Pracovní skupina LEADER SPOLEČNÉ ŠKOLENÍ MAS A RO SZIF ÚNOR 2011 Pracovní skupiny NS MAS apod. / 1 PS pro realizaci programu LEADER (PS LEADER) Statut PS schválen

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 -

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Preambule Místní akční skupina Podještědí ( dále jen místní akční skupina či MAS) je

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

ZÁPIS Z I. ZASEDÁNÍ SR, DR, MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z I. ZASEDÁNÍ SR, DR, MAS Vladař o.p.s. ZÁPIS Z I. ZASEDÁNÍ SR, DR, MAS Vladař o.p.s. Termín: 22. 1. 2009 Čas: 10:00 hodin Místo: Sekretariát MAS Vladař, Husova 153, Valeč Přítomni: SR: Jan Bartoň, Hana Halyová, Václav Šístek, Ing. Zdeněk Vuliševič,

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice

OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice OS MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 80, 391 43 Mladá Vožice Zápis z Členské schůze OS MAS Krajina srdce ze dne 16. 5. 2008 v Hartvíkově za účasti veřejnosti Přítomní členové: Bc. Monika Břendová, Pavel

Více

OSLAVKA, o.p.s. Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou IČO:276 80 151

OSLAVKA, o.p.s. Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou IČO:276 80 151 ZÁPIS ze zasedání Pléna společnosti Oslavka, o.p.s., konaného dne 24. 3. 2015 od 14. hodin v prostorách CETT, Náměšť nad Oslavou Zapisovatel: administrativní pracovník Kateřina Horčičková Ověřovatel: Vladimír

Více

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Zápis z jednání PS Propagace Termín: 26. dubna 2012 ve 12 hodin Místo: Zasedací místnost MAS Pošembeří, Nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod Přítomni: Jozef Jančo, Olga Špiková, Miloslav Oliva, Petra

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Z á p i s. z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 20. 6. 2014 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu

Z á p i s. z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 20. 6. 2014 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu Z á p i s z 3. veřejného zasedání ZO Meziříčí konaného dne 20. 6. 2014 v 19.00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Černý K. Fara J., Výborný M., Vacek J., Farová P. Přítomna je nadpoloviční většina

Více

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020

Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 Příprava integrované strategie rozvoje území 2014-2020 Východiska pro integrované strategie regionů 2014-2020 1 Dokumenty EU a ČR (Společný strategický rámec) 2 Venkov v Evropě Venkovské oblasti tvoří:

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Zápis z 11. jednání výboru Národní sítě MAS ČR. dne 11.4.2008 od 10:00 hodin, Praha (ÚZPI)

Zápis z 11. jednání výboru Národní sítě MAS ČR. dne 11.4.2008 od 10:00 hodin, Praha (ÚZPI) Stránka 1 z 5 Zápis z 11. jednání výboru Národní sítě MAS ČR dne 11.4.2008 od 10:00 hodin, Praha (ÚZPI) Přítomni (podle prezenční listiny): Členové a náhradníci výboru s právem hlasovat: Galina Čermáková,

Více

Z á p i s. ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013

Z á p i s. ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s ze schůze Představenstva MAS Šluknovsko, konané dne 6. 3. 2013 Přítomni: dle prezenční

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. prosince 2014 v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. prosince 2014 v Klubu Střelnice ve Varnsdorfu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 2. prosince 2014 v Klubu Střelnice ve

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost MAS Žamberk 19. 4. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing. Dana Hubálková Ing. Josef Paďour

Více

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru

ZÁPIS. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 ZÁPIS ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí, z. s. které se uskutečnilo dne 13. dubna 2015 od 13:00 hod. v sídle organizace v Třanovicích,

Více

Přítomni: viz. příloha, VH SPŘ byla zahájena s počtem 24 přítomných členů. Celkový počet přítomných hlasů 37. Způsob svolání: Valná hromada SPŘ byla svolána na základě usnesení Valné hromady ze dne 16.

Více

Vize rozvoje venkova

Vize rozvoje venkova Vize rozvoje venkova Ing. František Winter Národnísíť Místních akčních skupin ČR, o.s. Diskusní seminář Venkov 2012 Praha 1. 2. 2012 Organizace NS MAS ČR Dobrovolné občanské sdružení právně, majetkově

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského

jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Zápis z jednání Valné hromady KS MAS Středočeského Termín pátek 21. února 2014 v 9:30 h 14:00 h Místo MAS Vyhlídky, Mělník, Zasedací sál MěÚ /přízemí/, Nám. Míru čp. 51 Program Valné hromady: 1. Zahájení

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Celostátní síť pro venkov - krajská síť Jihočeský kraj. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Celostátní síť pro venkov - krajská síť Jihočeský kraj. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Celostátní síť pro venkov - krajská síť Jihočeský kraj Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Začátky Celostátní sítě pro venkov CSV krajská síť Jihočeský

Více

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM 1/8 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Rychtaříková, p. Šimoník Neomluveni: Hosté: p. Nebřenská Zasedání řídi: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.00 hodin.

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje

Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Zápis 2. zasedání Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje Den konání: 22. června 2015 Místo: Kulturní a společenské středisko Střelnice, Český Těšín Účastníci konference: 34 účastníků (viz

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

PRV v novém plánovacím období

PRV v novém plánovacím období PRV v novém plánovacím období a vyjednávání NS MAS ČR František Winter Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s. Venkov současnosti a Venkov v roce 2020 Únovce - Kaskády 27.11.2012 1 Návrh PRV EU priority

Více

Zápis z programového výboru. Ing. Vlastimil Klobása - Vinařský spolek Nikolčičtí vinaři o. s. - Římsko katolická farnost Hustopeče

Zápis z programového výboru. Ing. Vlastimil Klobása - Vinařský spolek Nikolčičtí vinaři o. s. - Římsko katolická farnost Hustopeče Zápis z programového výboru Datum konání: 11. září 2012 Místo konání: Obecní úřad Vrbice Přítomní: Tomáš Bílek - předseda MAS Hustopečsko o. s., Obec Vrbice Kamil Konečný - místopředseda MAS Hustopečsko

Více

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012

Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Z á p i s z jednání správní rady ze dne 2.2.2012 Přítomni: Ing.František Winter, Josef Sobotík, Bc. Jiří Karger, Jana Gerešová, Petr Vokurka Omluveni: Ing. Josef Jurásek Datum konání: 2.2.2012 Místo konání:

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Ploština konané dne 30. dubna 2014, KD Vlachovice

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Ploština konané dne 30. dubna 2014, KD Vlachovice Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Ploština konané dne 30. dubna 2014, KD Vlachovice Přítomni: Dle prezenční listiny Hosté: Mgr. Petr Žůrek, S.T.D., Mgr. Tomáš Chmela 1. Úvodní slovo předsedy Valnou hromadu

Více

SEMINÁŘ 5. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI NA REALIZACI PROJEKTŮ V RÁMCI STRATEGICKÉHO PLÁNU LEADER Vlachovo Březí Malenice - Chroboly srpen 2010 PORADCE LAG Kancelář ekonomického a finančního poradenství

Více

MAS v 1. kole (OK) MAS podle krajů. MAS v 1. kole (ZK) Leader ČR 2007. Obsah: 22.12.2008

MAS v 1. kole (OK) MAS podle krajů. MAS v 1. kole (ZK) Leader ČR 2007. Obsah: 22.12.2008 KS NS MAS ČR v OK Jednání Krajského sdružení Národní sítě MAS v Olomouckém kraji Prezentace, 18. 12. 2008, Olomouc Obsah: 1) Informace z jednání výboru NS MAS, ustavení Monitorovacího výboru NS MAS a jednání

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK Přítomni: dle prezenční listiny Jednání valné hromady zahájil předseda Místní akční

Více

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ

Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Z Á P I S z jednání Valné Hromady Mikroregionu Šumava Západ Místo: zasedací místnost OÚ Modrava Datum a čas: 28. 11. 2013, 9:00 12:00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Program: - Zahájení - Volba komise

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

KRAJSKÉ SETKÁNÍ MAS LIBERECKÉHO KRAJE

KRAJSKÉ SETKÁNÍ MAS LIBERECKÉHO KRAJE KRAJSKÉ SETKÁNÍ MAS LIBERECKÉHO KRAJE Liberec Multimediální sál Krajského úřadu, 17.2.2011 od 14 hodin Přítomni: MAS Libereckého kraje s právem hlasovat a být volen do orgánů NSMAS LAG Podralsko Dagmar

Více

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná

S T A T U T. Okresní hospodářské komory Karviná S T A T U T Okresní hospodářské komory Karviná Část první Čl. 1 Základní ustanovení (1) Okresní komora (dále jen komora ) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře ČR a Agrární

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO

ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO ZÁPIS Z 3. ČLENSKÉ SCHŮZE (VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY), ZÁJMOVÉHO SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB MAS BOHUMÍNSKO konané dne 16. dubna 2013 od 15,00 hod. v Kulturním domu v Dolní Lutyni Program: Obsah 1. Úvod, zvolení

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

MAS Sedlčansko, o.p.s.

MAS Sedlčansko, o.p.s. Z ÁP I S z jednání Valného shromáždění členů MAS Sedlčansko, o.p.s., které se konalo 7. 10. 2014 od 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Krásné Hoře nad Vltavou Program: 1. Zahájení, zvolení

Více

Zápis z 19. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Olomouc, 14. 12. 2010

Zápis z 19. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Olomouc, 14. 12. 2010 Zápis z 19. jednání výboru Národní sítě Místních akčních skupin ČR Olomouc, 14. 12. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: Karel Stojan Ověřovatelé zápisu: Krist, Kulíšek Jednání: Zahájení jednání

Více