Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level"

Transkript

1 Determinace sinic vodních květů v ČR Polyfázický přístup on species level Determinační praktikum PřF UK, Mgr. Lenka Šejnohová, Botanický ústav AVČR, Brno Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanický ústav Akademie věd ČR, Brno Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Botanický ústav Akademie věd ČR, Brno & Masarykova Univerzita

2 CCT 4 sekce Vedoucí centra: : Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, PhD. 1. Sekce cyanotoxinů Vedoucí sekce: Doc. Mgr. Luděk Bláha, PhD. analýzy cyanotoxinů, vlivy cyanotoxinů na ostatní organismy 2. Technologická sekce Vedoucí sekce: Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, PhD. možnosti omezení rozvoje vodních květů sinic, metody pro detekci sinic 3. Sekce popularizace a ekologické výchovy Vedoucí sekce: Ing. Eliška Maršálková, PhD. popularizace problematiky sinic, školení a semináře pro odbornou veřejnost 4. Sekce autekologie a biologie sinic Vedoucí sekce: Mgr. Lenka Šejnohová autekologie sinic vodních květů, determinace fytoplanktonu a fytobentosu

3 Disertační práce: Taxonomie a autekologie rodu Microcystis Mgr. Lenka Šejnohová Školitel: Doc. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanický ústav Akademie věd ČR, Brno Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Botanický ústav Akademie věd ČR, Brno & Masarykova Univerzita

4 Základní charakteristika sinic - 4vrst b. st. gramnegativní bakterie - thylakoidy - chl a, (b, c ), α- i β- karoten, xantofyly fykobilizómy: c-fykobilin, c-fykoerytrin, c-allofykocyanin - zás.l.: sinicový škrob - heterocyty: fixace vzdušného N - akinety: přežívání - gas vesicles: specifické plynové váčky - osídlují všechny biotopy - rozmnožování: výhradně nepohlavně - význam: vodní květy, použití ve výživě, farmacii a zemědělství

5 Vodní květy sinic (VKS)? Taxonomická jednotka, spojení?

6 Ne vše co se vznáší na hladině jsou VKS

7 Vodní květy sinic (VKS) - sinice s aerotopy složené z gas vesiklů 65nm Funkce: vznášení se na hladině

8 Vodní květy sinic různé řády Řád Typ stélky Heterocyty Akinety Zástupci Chroococcales kokální NE NE Microcystis,Chroococcus Woronichinia Oscillatoriales Vláknitá nevětvená NE NE Planktothrix,Oscillatoria, Phormidium, Spirulina Trichodesmium Nostocales vláknitá nevětvená nebo s nepravým větvením ANO ANO Nostoc, Anabeana, Anabaenopsis Aphanizomenon, Cylindrospermopsis, Tolypothrix Gloeotrichia Stigonematales Vláknitá spravým větvením ANO ANO Hapalosiphon, Stigonema

9 Na jaké znaky se při určování sinic musíme zaměřit Při určování sinic si musíme být vědomi: - sinice jsou staré organizmy prokaryotního typu, jsou proto mimořádně adaptabilní a to je spojeno s jejich širokou morfologickou variabilitou v rámci jednoho druhu - není zde pohlavní rozmnožování NUTNÉ prohlédnout co nejvíce kolonií nebo vláken v populaci a buňky měřit! - určovat KOMBINACÍ více ZNAKŮ, tzv. trvalých U kokální typů: U vláknitých typů: - velikost a tvar buněk - přímé/spirální vlákno - tvar kolonií - velikost a tvar buněk - uspořádání buněk v koloniích - míra zaškrcování vláken na přepážkách - šířka a forma slizu - vlákna jsou samostatná nebo tvoří shluky - přítomnost heterocytů a akinet (jejich tvar a umístění ve vlákně) - tvar koncových buněk Dobře určený druh (morfospecies( morfospecies): - musí odpovídat všem znakům, které jsou uvedeny v charakteristice tice druhu - pokud se vyskytnou sebemenší odchylky od charakteristiky druhu, je mnohem správnější k druhovému označení přiřadit cf. (znamená srovnej=confer) nebo za rod vložit pouze zkratku sp., než populaci označit nesprávným jménem

10 KOKÁLNÍ STÉLKA: Microcystis aeruginosa M. botrys M. flos-aquae M. ichthyoblabe M. natans M. smithii M. viridis M. wesenbergii Woronichinia naegeliana VLÁKNITÁ STÉLKA: Anabaena affinis Anab. circinalis Anab. compacta Anab. crassa Anab. danica Anab.. flos-aquae Anab. lemmermannii Anab. macrospora Anab. mendotae Anab. planctonica Anab. sigmoidea Anab. smithii Anab. solitaria Anab. spiroides Anab. viguieri Anabaenopsis arnoldii Anabs. milleri Anabs. elenkinii Aphanizomenon elenkinii Aph.. flos-aquae Aph. gracile Aph. issatschenkoi Aph. klebahnii Aph. yezoense Cylindrospermopsis raciborskii Gloeotrichia echinulata Planktothrix agardhii P. isothrix P. rubescens KLÍČ NAD RÁMEC VK ZAHRNUJE Limnothrix redekei Pseudanabaena sp.

11 Chroococales Microcystis vs. Woronichinia Forma slizu Tvar buněk Uspořádání buněk

12 Pět nejčastějších druhů r. Microcystis v ČR Vel. b. 2 3,2 3,5 4, Tvar kolonie nepravidelně sférické pravidelný kulovitý krychlovité laločnaté, některé kolonie otvory laločnaté, otvory Sliz rozplývavý, nezřetelný, někdy chybí rozplývavý kopíruje okraje skupin b. rozplývavý zřetelně ohraničený, oddálen od b. Nahuštění b. pravidelně rovnoměrně, zprvu velice hustě pravidelně rovnoměrně nepravidelně balíčkovité shluky pravidelně rovnoměrně náhodně rozmístěné b. Druh M. ichthyoblabe M. flos-aquae M. viridis M. aeruginosa M. wesenbergii..\..\tax_sekce\ikvk\vypracovani\ik_final\interaktivni klic vyprac final\ikvk_sinic_1_unor06.ppt

13 Jak se naučit určovat VKS 1) Pomůcky Šejnohová et. al. (2005): Interaktivní klíč k určování vodních květů sinic CD () r plánovaná aktualizace + www forma Komárek, J. (1999): Přehled planktonních sinic v povodí Labe. IKSE/MKOL, Magdeburg. Komárek J. (1996): Klíč k určování vodních květů sinic v České republice. In: Maršálek B., Keršner V. & Marvan P. ed., Vodní květy sinic, p , Brno. Komárek, J., Anagnostidis, K. (1999): Cyanoprocaryota 1. Teil:Chroococcales.- In: Ettl, H., Gerloff, J., Heynig, H., Mollenhauer, D. (eds.): Süßwasserflora von Mitteleuropa, Band 19/1, Gustav Fischer Verlag. Komárek, J., Anagnostidis, K. (2005): Cyanoprokaryota 2. Teil/ 2nd Part: Oscillatoriales. In: Buedel B., Krienitz L., Gaertner G. & Schagerl M. (ed.), Süsswasserflora von Mitteleuropa, Band 19/2, Elsevier/Spektrum, Heidelberg. 2) Kurzy & konference Cyanobakterie 2004, 2006, Taxonomické schůzky CCT pátky 1x měsíčně Determinační kurzy fytoplankton se specializací na VKS ve spolupráci SZU

14 Kontakty Mailing list: Kontakt na mě:

15 Polyfázický přístup v taxonomii sinic - moderní taxonomie sinic - kombinace mnoha metodických přístupů: molekulární studie 16S rrna, ultrastruktura, morfologie Microcystis Genera level 16S rrna potvrzeno Species level:??? Ekologický a toxikologický rozdíl!!!

16 1. Odběr kolonií - plankton 400kol v průběhu sezóny Brněnská přehrada + 50kol plankton Břilický r. se zaměřením na M.flos-aquae Metodika MALDI TOF Oligopeptidové složení mass m/z in Da MALDI-TOF MS 2. Izolace 3. Colony passport - určen druh - fotogr.. dokumentace 4.Přenesení kolonie na template Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanický ústav Akademie věd ČR, Brno Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Botanický ústav Akademie věd ČR, Brno & Masarykova Univerzita

17 Morfologické znaky u r. Microcystis vs. výskyt toxických oligopeptidů - CCA M.aer cel_d_3 M.icht m_ clusters M.vir cel_d_2 holes cell diameter Mcyst M.f-a cel_d_4 m_ii_2 velikost buněk vs. produkce Mcyst malé buňky (2-3,5 um) - nižší frekvence pouze 27% 5-6 um frekvence %

18 Monitoring vodních květů sinic v ČR Shrnutí výsledků mikroskopických rozborů VK Mgr. Lenka Šejnohová Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanický ústav Akademie věd ČR, Brno Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Botanický ústav Akademie věd ČR, Brno & Masarykova Univerzita

19 Organizace MVKS - historie 1. Odběr r Doc. Ing. B.Maršálek, CSc. Vzorků celkem : 78 Determinace: J.+J. Komárkovi Finanční zázemí: Sdružení flos-aquae 2. Odběr r Rozšíření počtu lokalit (125) a vzorků (189) Navíc analýzy Mcyst!! 3. Odběr 2004 zahájení každoročního monitoringu (finanční zázemí GAAV) r hrazení výdajů SFA

20 Organizace MVKS - současnost Hlavní organizátor: Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Spolupracující instituce: 24 lidí (celkem 8 institucí, především Podniky Povodí, ZU Liberec) Cíle: 1a) Jaké % fytoplanktonu tvoří v ČR sinice 1b) Jaké druhy sinic VK se v ČR pravidelně vyskytují 1c) V jakých sezónách dominují VK ve fytoplanktonu 2a) Monitoring výskytu Mcyst intra/extracel. 2b) Lze odvodit asociaci výskytu Mcyst a rodu/druhu VK 3) Porovnání výsledků s okolními evropskými státy

21 Systém monitoringu VKS Počet lokalit: 125 Frekvence odběrů: 3x v sezóně (červen, červenec, srpen) Typ vzorků: Vzorek volná voda síťový plankton filtrovaná voda (20um) biomasa Analýza determinace, toxikologie determinace toxikologie toxikologie Zpracování: - % obsah biomas hlavních rodů VKS - Podniky Povodí, ZU Liberec, CCT

22 Jaké rody tvoří VKS v ČR 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Woronichinia Planktothrix Cylindrospermopsis Aphnizomenon Anabaena Microcystis

23 Nejčastější rody tvořící VK Kokální: Woronichinia, Microcystis Vláknité: Planktothrix, Anabaena, Anabaenopsis, Aphanizomenon, Cylindrospermopsis

24 Nádrže zasažené rozvojem VK nejvíce Brněnská přehrada České Údolí Hracholusky Nové Mlýny Opatovický rybník Rožmberk Skalka Vajgar Žlutice Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie Botanický ústav Akademie věd ČR, Brno Centrum pro cyanobakterie a jejich toxiny Botanický ústav Akademie věd ČR, Brno & Masarykova Univerzita

Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání

Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání Metodický návod na vzorkování, terénní a laboratorní vyšetřování a hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách ke koupání Obsahem tohoto dokumentu je certifikovaná metodika, která

Více

Polyfazický přístup k taxonomii sinic řádu Oscillatoriales

Polyfazický přístup k taxonomii sinic řádu Oscillatoriales Biologická fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Polyfazický přístup k taxonomii sinic řádu Oscillatoriales Ana Lokmer 2004 vedoucí práce: RNDr. Jan Kaštovský, Ph.D. 1 LOKMER,

Více

Číslo 1 Únor 2010 ISSN 1212 2920. Výzkumné aktivity členů ČLS. Vodní květ Lyngbya v jezeře Atitlán, Guatemala

Číslo 1 Únor 2010 ISSN 1212 2920. Výzkumné aktivity členů ČLS. Vodní květ Lyngbya v jezeře Atitlán, Guatemala LIMNOLOGICKÉ NOVINY LIMNOLOGICAL NEWS Číslo 1 Únor 2010 ISSN 1212 2920 Výzkumné aktivity členů ČLS Vodní květ Lyngbya v jezeře Atitlán, Guatemala J. Komárková, HBÚ AV ČR, České Budějovice E. Rejmánková,

Více

LIMNOLOGICKÉ NOVINY LIMNOLOGICAL NEWS. Ekologický potenciál stojatých vod v čem je problém? Číslo ( ) 4 Prosinec (December) 2007 ISSN 1212-2920

LIMNOLOGICKÉ NOVINY LIMNOLOGICAL NEWS. Ekologický potenciál stojatých vod v čem je problém? Číslo ( ) 4 Prosinec (December) 2007 ISSN 1212-2920 LIMNOLOGICKÉ NOVINY LIMNOLOGICAL NEWS Číslo ( ) 4 Prosinec (December) 2007 ISSN 1212-2920 Ekologický potenciál stojatých vod v čem je problém? Jindřich Duras Povodí Vltavy, s.p., Denisovo nábřeží 14, Plzeň

Více

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ

MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ ODDĚLENÍ RYBÁŘSTVÍ A HYDROBIOLOGIE VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ ZA ROK 2008 BRNO, březen 2009 MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ ODDĚLENÍ RYBÁŘSTVÍ

Více

PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS

PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS VÝZKUM PRO PRAXI SEŠIT 58 PROFIL VOD KE KOUPÁNÍ JEHO NÁPLŇ A POPIS Ing. Marie Kalinová a kolektiv Vydal Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Praha 2009 Výzkumný ústav vodohospodářský T.

Více

Zpravodaj. Československé biologické společnosti

Zpravodaj. Československé biologické společnosti Zpravodaj Československé biologické společnosti číslo 2 BRNO 1998 Hlavní výbor Čs. biologické společnosti Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc., předseda, Biologický ústav LF MU, Joštova 10, 662 43 Brno Prof.

Více

Kurzy Otevřené vědy pro pedagogy CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE Třešť 2013

Kurzy Otevřené vědy pro pedagogy CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE Třešť 2013 Kurzy Otevřené vědy pro pedagogy CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE Třešť Kurz Termín Kurz chemie 22. 25. 10. Kurz biologie 12. 15. 11. Kurz fyziky 19. 22. 11. Co na vás čeká: v jednotlivých kurzech jsou připraveny

Více

NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC

NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC NOVÁ LEGISLATIVA PRO PŘÍRODNÍ KOUPACÍ VODY NOTNĚ PŘENOŠENÝ NOVOROZENEC Petr Pumann Vodárenská biologie 2012 Praha, 1.-2.2.2012 Dlouhá cesta 15.2.2006 - směrnice 2006/7/ES září 2006 - návrh vyhlášky na

Více

Kvetení sinic a hypertrofie vodních nádrží se zvláštním zřetelem na řeku Želivku

Kvetení sinic a hypertrofie vodních nádrží se zvláštním zřetelem na řeku Želivku Kvetení sinic a hypertrofie vodních nádrží se zvláštním zřetelem na řeku Želivku Vladimir Novotny 1 (překlad Kamila Hajdlová, Jindřich Hönig) Abstrakt Článek upozorňuje na potenciální hypertrofní problémy

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

ACADEMIA, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Vodičkova 40, 110 00 Praha 1, tel. 221 403 820, fax 224 941 982

ACADEMIA, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Vodičkova 40, 110 00 Praha 1, tel. 221 403 820, fax 224 941 982 ACADEMIA, Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Vodičkova 40, 110 00 Praha 1, tel. 221 403 820, fax 224 941 982 http://www.academia.cz; eshop@academia.cz Hrátky s myslí Martin Cohen Edice Galileo

Více

Přírodovědecká fakulta JU má akreditovaných celkem 8 doktorských studijních programů s jedenácti studijními obory, standardní doba studia 4 roky.

Přírodovědecká fakulta JU má akreditovaných celkem 8 doktorských studijních programů s jedenácti studijními obory, standardní doba studia 4 roky. Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení doktorských studijních programů/oborů na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích duben 2013 O hodnocení doktorských studijních

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Součást vysoké školy Fakulta

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Studijní program: Biologie Studijní obor: Botanika Bc. Lucie Jelínková Ekofyziologická diferenciace kryptických druhů komplexu Synura ersenii (Synurophyceae)

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení zátěţe půdy

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení zátěţe půdy ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Katedra mikrobiologie, výţivy a dietetiky Porovnání ekotoxikologických a mikrobiologických testů při hodnocení

Více

Metodika vymezení útvarů povrchových vod

Metodika vymezení útvarů povrchových vod Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Metodika vymezení útvarů povrchových vod Jakub Langhammer a kol. Praha, 2010 Metodika vymezení útvarů povrchových vod Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

Více

FYZIOLOGIE ROSTLIN pro lesníky

FYZIOLOGIE ROSTLIN pro lesníky LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA MEDLOVY UNIVERZITY V BRNĚ ÚSTAV EKOLOGIE LESA A CENTRUM VÝZKUMU GLOBÁLNIÍ ZMĚNY AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY V.V.I. FYZIOLOGIE ROSTLIN pro lesníky Michal V. Marek 1. ÚVODEM

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

VYUŽITÍ DAT LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ PRO REVIZI DATOVÝCH SAD ROZVODNIC A VODNÍCH TOKŮ

VYUŽITÍ DAT LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ PRO REVIZI DATOVÝCH SAD ROZVODNIC A VODNÍCH TOKŮ VYUŽITÍ DAT LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ PRO REVIZI DATOVÝCH SAD ROZVODNIC A VODNÍCH TOKŮ Kateřina Uhlířová, Hana Nováková Klíčová slova letecké laserové skenování vodní hospodářství výškopis vodní tok

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

VLIV VYPOUŠTĚNÝCH VYČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD Z KOŘENOVÝCH ČISTÍREN NA RECIPIENT. Miroslav Váňa, Eva Mlejnská, Ladislav Havel

VLIV VYPOUŠTĚNÝCH VYČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD Z KOŘENOVÝCH ČISTÍREN NA RECIPIENT. Miroslav Váňa, Eva Mlejnská, Ladislav Havel Vážení čtenáři, právě vycházející číslo časopisu Vodohospodářské technicko-ekonomické informace otevírá již 55. ročník působnosti tohoto periodika. Při svém založení v roce 1959 dostal časopis za úkol

Více

Školitel: Ing. Milan Štech Ph.D.

Školitel: Ing. Milan Štech Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Literární rešerše a analýza dostupných dat Melampyrum nemorosum agg. na území Balkánského poloostrova Tereza Baďurová

Více

Biodiverzita a její využití v hodnocení ekologických rizik

Biodiverzita a její využití v hodnocení ekologických rizik MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA RECETOX VÝZKUMNÉ CENTRUM PRO CHEMII ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A EKOTOXIKOLOGII Biodiverzita a její využití v hodnocení ekologických rizik Diplomová práce Petra

Více

Obsah. Výroční zpráva Ekologického centra Most pro Krušnohoří za rok 2014 2

Obsah. Výroční zpráva Ekologického centra Most pro Krušnohoří za rok 2014 2 Obsah 1. Poslání Ekologického centra Most pro Krušnohoří... 3 2. Místo působení... 3 3. Přehled služeb... 4 3.1. Monitoring kvality ovzduší a průtoků vody... 4 3.2. Komunikace s průmyslem... 7 3.3. Osvětová

Více

Informační listy 32. Listopad 2009, (ročník XV.) Vydává VÚMOP, v.v.i. P r a h a 5 Z b r a s l a v

Informační listy 32. Listopad 2009, (ročník XV.) Vydává VÚMOP, v.v.i. P r a h a 5 Z b r a s l a v O D B O R V O D N Í H O H O S P O D Á Ř S T V Í ČAZV O D B O R P E D O L O G I E ČAZV Č E S K Ý V Ý B O R I C I D Č E S K Á P E D O L O G I C K Á S P O L E Č N O S T Informační listy 32 Listopad 2009,

Více

Srovnání vzdělávání ve středních školách a centrech celoživotního vzdělávání v České republice a Itálii

Srovnání vzdělávání ve středních školách a centrech celoživotního vzdělávání v České republice a Itálii 1 Partnerství Comenius Regio Srovnání vzdělávání ve středních školách a centrech celoživotního vzdělávání v České republice a Itálii Materiál vznikl s grantovou podporou získanou v rámci Programu celoživotního

Více

Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji

Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji říjen 2014 Název programu: Název projektu: Evropská územní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce

Více

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZPRÁVA O STAVU VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2012 Stav ke dni 31. 12. 2012 Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2012

Více

Metody vyhledávání biologicky aktivních látek

Metody vyhledávání biologicky aktivních látek Metody vyhledávání biologicky aktivních látek Ing. Jiří Kopecký, CSc. Mikrobiologický ústav AVČR, Třeboň, Ústav fyzikální biologie Jihočeské univerzity kopecky@alga.cz Využívání různých chemických látek

Více