JIŘÍ PEŠKA ( ) matematik, softwarový expert, humorista

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JIŘÍ PEŠKA (13.6.1942-18.1.2009) matematik, softwarový expert, humorista"

Transkript

1 BAJKY STARÉHO ČIPU 18 Květy blbosti Nebylo zbytí a nedalo se nic dělat. Blbost se rozhodla vydat své plody, proto musela vykvést. Nemnozí z toho byli zdrceni, zděšeni a v depresi, neboť si povšimli, že květy blbosti rozkvetly naprosto všude. Nejen na stránkách novin, v televizi a rozhlasu, nejen ve vládě, nejen v akademických ústavech, nejen na tramvajových zastávkách, nejen v polích a lukách, ale prostě všude včetně u těch zdrcených, zděšených a v depresi. Květy se však na jednotlivých místech lišily svou velikostí, vybarveností a hlavně svým počtem. A nastal zajímavý stav. Ti, kterým se rozvinulo mnoho nádherných květů, byli jimi naprosto uneseni, zcela okouzleni, nesmírně nadšeni, byli na ně hrdí, všude se s nimi chlubili, po výstavách je ukazovali. Zatímco ti, kteří měli jen pár ubohých kvítků, byli na tento výsledek rovněž hrdí, ale rozhodně se svými pěstitelskými úspěchy nikde nechlubili ani v nejmenším. Naučení: Ty, co se nechlubí kouzelnými květy své blbosti, lze považovat za moudré. 5. VII Štvanice Na obloze byl patrný nástup svítání. Bledé červánky začaly nabírat na sytosti. Začínalo být pozdě. Bál se, že to nestihne včas, ale nic nezadrhlo, všecko šlo jak po másle, zůstala mu i chvilka na zdřímnutí. Cítil se v dobré formě. Na náměstíčku hlučeli chlapi. Už k nim dorazila zvěst, že našli zadáveného funkcionáře fotbalového svazu. To je pořádně popudilo. Vyrazili vzteky bez sebe. Samozřejmě byl v jejich čele. Respektovali jeho manažerské schopnosti, jeho vytrvalost, jeho bezmezné zanícení pro lov. Celý den ho hledali. Letěli krajinou jak zuřivý černý mrak. Nechali toho, až když se přihlásila noc. Tou dobou bylo pro všechny bezpečnější zdržovat se v dobře zabarikádovaném domě. Jen pro něj ne. Musel se proměnit a zase až do svítání pronásledovat lidi. Unaven nebyl ani v nejmenším. Tak to bývá s těmi, kteří mají před sebou velký cíl. On jej měl: hodlal jednou dostihnout sám sebe. Bude-li to v noci, zadáví jako vlkodlak sebe coby člověka, ve dne jako člověk se zabije v podobě vlkodlaka. Nebyl si jist, čemu z toho by dal přednost. Věděl ale, že když ve svém úsilí vytrvá, něco z toho jednou dokáže. A možná, že obojí! Naučení: Jedině vlkodlak workholik je ochoten uštvat se nepřetržitou prací ve dne v noci. BAJKY STARÉHO ČIPU (žánr: pokec s naučením) JIŘÍ PEŠKA ( ) matematik, softwarový expert, humorista Prvních 17 bajek bylo publikováno v katalozích počínaje 93. ostravskou a 61. brněnskou aukcí _ 1 _

2 _ 2 _

3 200 Marcel Taton, BELGIE KATALOG - obrazová část... položky položky položky položky položky položky KATALOG - neobrazová část... položky položky položky položky položky položky I. SAMOSTATNÁ DRAŽBA ve popis pod pol. 150, str. 19 II. SAMOSTATNÁ DRAŽBA ve popis pod pol. 160, str. 20 JMENNÝ SEZNAM PŘEDMĚTNÝ SEZNAM MATERIÁL, TECHNIKY ZNAČKY _ 3 _

4 OBRAZOVÁ ČÁST pol nesignováno "Podzimní krajina s dřevěnicí" Kč olej - tempera na malířské lepence, datováno , výborná práce dosahující galerijní úrovně, 25 x 35 (32,5 x 42) 2 Moravec Alois ( ) "Dřevorubec" Kč mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1944, kvalitní práce bezesporné galerijní hodnoty, luxusní rám francouzského typu, vystavováno na výstavě "Člověk a práce" v roce 1946, výborná nabídka, 64 x 80 (83,5 x 100) Moravec Alois skvělý malíř a grafik, studia na UMPRUM u Kysely, Dítěte, Hofbauera a na pražské akademii v grafické speciálce u Švabinského, člen Umělecké besedy, SČUG HOLLAR a dalších, více než padesát výstav, medaile na světové výstavě v Paříži 1937, zasloužilý umělec, výroční cena AKADEMIE VĚD, velká řada výstav, jen literatura o tomto významném umělci zabírá ve Slovníku Chagall celostránkový sloupec (Toman, Slovník Chagall) 3 Vlodek Ladislav ( ) "Hornatá krajina s vesnicí" Kč mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1942, velká reprezentativní práce výborného malíře, který žil v Hranicích na Moravě, 69 x 99 (81 x 111) Vlodek Ladislav malíř, grafik, sochař, narodil se v Ostravě, zemřel v Hranicích na Moravě, žil ve Spojených státech, studoval na Chicago Academy of Fine Arts v oddělení figurální kresby, po návratu do Čech žák Mařatky a Štipla na UMPRUM v Praze, v Lexiconu řada výstav z období čtyřicátých až šedesátých let, v roce 1997 byla uspořádána posmrtná výstava v Teplicích nad Bečvou a v Hranicích na Moravě (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 4 Janeček Ota ( ) "Ležící dívčí akt" Kč mistrovská galerijní kresba měkkou tužkou na ručním papíře, signováno, datováno , dedikace: Mirkovi, velká reprezentativní práce, umělecká adjustace, zaskleno, 43,5 x 55,5 (71,5 x 80,5) Janeček Ota jeden z nejlepších českých malířů 20. století, kreslíř, grafik, ilustrátor, věnoval se scénografii, tvorbě plastik, loutek, známek, studoval na UMPRUM v Praze u Kysely, Nováka, na ČVUT u Blažíčka a C. Boudy, člen SVU Mánes, SČUG Hollar, skupiny UB, kolem sta výstav, zastoupen v galeriích po celém světě, řada monografií o tomto umělci (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 5 Hudeček Zdeněk (1938-) "Koupání s měsícem" Kč olej na plátně, signováno, datováno 1977, zajímavá práce moderního umění z druhé poloviny minulého století, nerámováno 65,5 x 90 Hudeček Zdeněk malíř, grafik, narozen v Uherském Ostrohu, studoval na SUPŠ v Uherském Hradišti, deset let působil jako výtvarník brněnských veletrhů, od roku 1967 byl výtvarníkem propagace Fatry Napajedla (Slovník Chagall) 6 Baďura Petr "Kávovarna Lucerna" Kč panoramatická fotografie, signováno vzadu, datováno , zajímavá práce, rámováno, zaskleno, 26 x 51 (34 x 59,5) 7 Feyfar Zdenko (1913-) --- položky 7, 8 "Sasanka narcisokvětá v kotli" Kč fotografie č. 2, signováno vzadu razítkem a štítkem Díla, na razítku datace 1986, nádherná práce jednoho z nejlepších českých fotografů, svou velikostí reprezentativní, v paspartě, pod sklem, ve výřezu 37,5 x 26,5 (53 x 40) Feyfar Zdenko fotograf, narozen v Jilemnici, původně studoval lékařství, po zavření vysokých škol studoval v letech na Státní grafické škole v Praze, do konce války byl filmovým fotografem, po válce působil pedagogicky, byl členem SVU Mánes, Bilance, vedle výstav publikoval fotografie knižně, v kalendářích, na pohlednicích, za svou práci získal ocenění (Slovník Chagall) _ 4 _

5 8 Feyfar Zdenko (1913-)--- položky 7, 8 "Jarní les ve Sv. Petru" Kč černobílá fotografie, signováno, vzadu datace 1957, výborná práce skvělého fotografa, svou velikostí navíc reprezentativní ve výřezu 37,5 x 26,5 (53 x 40) 9 Rabas Václav ( ) "Betlém s Ježíškem a sv. Václavem" Kč černobílý mistrovský lept, signováno, komorní práce našeho předního malíře, národního umělce, kvalitní adjustace 24 x 31 (37 x 44,5) Rabas Václav význačný český malíř 20. století, pražská akademie u Roubalíka, Bukovace, Schwaigera a Švabinského, Národní umělec od roku 1945, člen Umělecké besedy, SČUG Hollar, zastoupen v galeriích, včetně Národní galerie, řada domácích i zahraničních výstav, řada monografií (Toman, Slovník Chagall) 10 Švabinský Max ( ) "Svatá trojice" Kč originální mistrovská kresba uhlem, signováno, datováno 1949, dedikace autorově sestře k vánocům 1949, krásná kresba, luxusní adjustace, nejde o grafiku, ale o originální kresbu, na trhu zcela ojediněle, ve výřezu 32 x 24 (60,5 x 50,5) Švabinský Max skvělý kreslíř, malíř, grafik, ilustrátor, profesor na AVU v Praze, rodák z Kroměříže, studia na akademii v Praze u Pirnera, člen SVU Mánes, SVUM, již v roce 1945 vyhlášen národním umělcem, jeden z největších českých grafiků a kreslířů vůbec (v Tomanovi o tomto malíři jedenáct celostránkových sloupců, dlouhý výčet výstav v Lexiconu of the CVA, Slovník Chagall) 11 Stretti Viktor ( ) "Malá Strana se sv. Mikulášem" Kč trojbarevná litografie, signováno v desce i tužkou, datováno 1949, skvělá práce světově proslulého malíře, kreslíře a grafika, původní řezaný rám, na horním okraji skvrny od vlhkosti, 50 x 38 (53 x 41) Stretti Viktor jeden z nejlepších českých grafiků, kreslířů a malířů z přelomu století, žák Ženíška, dále mnichovská akademie u prof. C. Marra, člen SVU Mánes, množství výstav a zastoupení v galeriích, včetně Národní Galerie, portrétoval Jana Kubelíka, A. Rodina, prezidenta Masaryka, Rašína, A. Sedláčkovou, Thuna, Lobkovickou a další, jeho oleje jsou na trhu mimořádně vzácné (Toman, Slovník Chagall, Lexicon of the CVA) 12 neznámý autor "Portrét měšťanky v krajkovém čepci" Kč mistrovský olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1830, vynikající portrétní práce z období biedermeieru, sběratelský i galerijní obraz, o vyčištění a opravě plátna na dvou místech rozhodne případný nový majitel, 54 x 44 (57 x 48) 13 Svolinský Karel ( ) --- položky 13, 14, 15, 49 "Žena" Kč dřevoryt, signováno tužkou, sedmdesátá léta minulého století, paspartováno, 19 x 11 (32 x 24) Svolinský Karel skvělý malíř, grafik a ilustrátor, autor bankovek i celé řady poštovních známek, vyučil se řezbářem u Ziky a Lišky, později studoval plastiku u B. Kafky, grafiku a malbu u F. Kysely, člen SVU Mánes, již v roce 1925 získal Grand Prix v Paříži, znovu Grand Prix a zlatou medaili na světové výstavě v Paříži 1937, Grand Premio na výstavě v Miláně 1940, Národní cenu v roce 1942, bohaté zastoupení v Národní galerii, GVU Ostrava, v galeriích po celé Evropě, řada monografií (široký popis v Tomanovi, výčet výstav v Lexiconu of the CVA) 14 Svolinský Karel ( ) --- položky 13, 14, 15, 49 "Sonet Vítězslava Nezvala I." Kč mistrovská barevná litografie, signováno tužkou, vzadu štítkem, datováno 1983, ruční papír s vodoznakem Lyry Pragensis, luxusní adjustace, výtisk pro Lyru Pragensis na výstavu v Německu, UNIKÁT, na obraz je specielní přepravní pouzdro, 45 x 29 (71 x 51) 15 Svolinský Karel - Villon Francois Bibliofilie "Osm básní" Kč básně Villona v překladu Otokara Fischera v typografické úpravě Karla Svolinského s jeho šesti signovanými velkými dřevořezy, vydal Klub přátel umění v Gottwaldově v roce 1970, celkem 112 výtisků, náš má číslo 90, stav velmi dobrý, skvělá nabídka - šest velkých dřevořezů _ 5 _

6 Karla Svolinského ve vynikající ceně, původní obálka 65 x 42,5 Svolinský Karel ( ) --- položky 13, 14, 15, 49 skvělý malíř, grafik a ilustrátor, autor bankovek i celé řady poštovních známek, vyučil se řezbářem u Ziky a Lišky, později studoval plastiku u B. Kafky, grafiku a malbu u F. Kysely, již v roce 1925 získal Grand Prix v Paříži, znovu Grand Prix a zlatou medaili na světové výstavě v Paříži 1937, Grand Premio na výstavě v Miláně 1940, Národní cenu v roce 1942, člen SVU Mánes, bohaté zastoupení v Národní galerii, GVU Ostrava, zastoupení v galeriích po celé Evropě, řada monografií (Toman, Slovník Chagall, výčet výstav v Lexiconu of the CVA) Villon Francois (nar. mezi 1429 a ) francouzský básník, jeho poezie vyniká výrazným smyslem pro antitezi, touhou po plném citovém životě stojí na prahu renesance (Malá čs. Encyklopedie) 16 Nedorost Standa ( ) "Pohled do propasti" Kč olej na plátně, signováno, datováno 2001, zajímavá práce malíře objeveného v devadesátých letech, vzadu text o malíři, který ho řadí k abstraktnímu sugestivnímu manýrismu, 60,5 x 45 (63 x 48) Nedorost Standa moderní malíř, narozen v Českých Budějovicích, kde také žil, výstavy 1998 v Karlových Varech, 1999 ve Vídni, 2001 v Praze a Mnichově atd., kromě toho, že maloval, byj držitelem osmnácti světových siláckých výkonů, je zapsán v Guinnesově knize rekordů 17 neurčeno "Mořské pobřeží s racky" Kč olej na tvrzeném kartonu, signováno, druhá polovina minulého století, unikátní luxusní rám zlacený pravým zlatem, uloženo v původní etuji, dar generálu ČSSR, výborný stav, naprosto ojedinělé, 20 x 34 (39 x 53,5) 18 Kolle Helmut von Hügel ( ) "Hudební skladatel Franz Liszt" Kč suchá jehla, signováno, nedatováno, vzadu text o malíři, ve výřezu 13 x 9 (24 x 17,5) Kolle Helmut von Hügel narozen v Berlíně, zemřel v Chantilly, uváděn ve světových katalozích, za své malby dosahuje cen kolem Kč 19 Wänke Emil (1901-) "Cesta ke hradu - Praha" Kč mistrovský barevný lept, signováno, nedatováno, číslováno 40/100, vzadu štítek ČFVU, kvalitní komorní práce významného malíře a grafika, jenž proslul právě pracemi z Prahy, ve výřezu 20 x 22 (32,5 x 38,5) Wänke Emil malíř a grafik, žák umělecko průmyslové školy v Praze u profesora Dítěte, další studia na pražské akademii u profesorů Loukoty, Obrovského, Krattnera a Thieleho (Toman) 20 Preisler Jan ( ) "Mladá žena s kytarou" Kč mistrovský galerijní olej na plátně, signováno monogramem JP, nedatováno, majitel konzultoval pravost s profesorem dr. Srpem, Preislerův olej je na trhu velká vzácnost, široký zlacený rám, v obraze jsou drobné retuše, 59,5 x 45,5 (80 x 67) Vyvolávací cena je vyloženě dárková Preisler Jan malíř, grafik, studia na umělecko průmyslové škole v Praze u Ženíška, studijní cesty po Belgii a Holandsku, navštívil i Paříž, profesor na akademii v Praze, člen SVU Mánes, České akademie, Hagenbundu ve Vídni, již v roce 1898 se zúčastnil výstavy spolku Mánes v Topičově saloně, v roce 1900 a 1902 kolektivních výstav spolku Mánes ve Vídni a Berlíně, bohatě zastoupen ve sbírkách NG Praha, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie umění v Karlových Varech, Galerie hlavního města Prahy v Praze, Moravské galerie v Brně, Východočeské galerie v Pardubicích, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, špičkový český malíř z přelomu 19. a 20. století, v projevu přešel k symbolismu, v různých variantách zpracoval oblíbené náměty Černé jezero, Jezdci, Jaro, Koupání, Milenci, Pokušení (Toman, Lexicon of the CVA) _ 6 _

7 NEOBRAZOVÁ ČÁST pol Plaketa "Goethe" Kč porcelán bílý, po okraji široký pás s tlačeným stylizovaným rostlinným dekorem, uprostřed černý siluetní portrét básníka, MÍŠEŇ, datováno 1977, přiložen certifikát, v původní etuji, 17 x Plastika "Los" Kč porcelán bílý glazovaný, značeno LFZ (porcelánka založena v roce1744, po revoluci zestátněna a přejmenována na Leningradskij Farforovyj Závod imeni M.V. Lomonosova, nyní Lomonosovskij Farforovyj Závod), Rusko, Petersburg, polovina 20. století, výška 36cm 23 Plastika "Opice" Kč porcelán glazovaný, malovaný, DUX, kolem poloviny 20. století, výška 13cm 29 Plastika "Batole s hračkou" Kč porcelán glazovaný, malovaný, DUX třicátá léta 20. století, 15 x 8 30 Plastika "Klaun" Kč porcelán, značeno GAS DES, Španělsko polovina 20. století, výška 27cm 31 Váza s nápisem "RZESZÓV 16.IV.1969" Kč sklo bezbarvé čiré přejímané červeným, broušené do malých faset okolo horního okraje a okolo dvou medailonů, v jednom medailonu vybroušen text a orlice podle polského státního znaku, v protilehlém medailonu vybroušen dvouocasý lev s pěticípou hvězdou nad hlavou a štítkem se znakem vatry na hrudi - podle československého státního znaku z let výška 31cm 24 Talíř velký Kč porcelán glazovaný, vykrajovaný okraj, uprostřed květinový dekor s tulipánem, široký lem s reliéfním rostlinným dekorem, zlacené kontury, značeno MÍŠEŇ, dvacátá - třicátá léta minulého století, průměr 29cm 32 Váza Kč sklo čiré červené, tělo tvaru baňky sevřené do nízkého hrdla, okraj tvořen šesti oblouky, první polovina 20. století, výška 15cm 25 Talířek odkládací na vizitky, drobné předměty Kč porcelán, oválný tvar, okraj vykrajovaný, v jedné polovině talíře dekor s růžemi a poupaty, ve druhé reliéfně kapesní hodinky s řetězem, zlacené kontury hodinek, řetězu, okolo okraje talíře, neznačeno 16 x 14cm 26 Váza Kč porcelán bílý glazovaný, dlouhé štíhlé tělo, nahoře zužující se s přechodem do lehce rozevřeného hrdla, nasazeno na nízké patce, okraje hrdla a patky zvýrazněny zlatými proužky, značeno ROSENTHAL, kolem poloviny 20. století, výška 22cm 33 Váza Kč sklo v kovové montáži, široké tělo sevřené do rozevřeného hrdla, kovový plášť nese reliéfní rostlinné motivy - výrazná SECESE, počátek 20. století, výška 17cm, průměr 17cm 34 neurčeno Karafa na nízké kruhové patce Kč sklo krakelované, baňka s vysokým hrdlem, úchopová část zátky placatá, na těle malba s motivem venkovské veselice pod hradem, nápis Handpainted by - signovaná ruční malba, třicátá léta 20. století, ČECHY, výška 32cm 27 Dóza na nízké zvlněné patce Kč porcelán bíle glazovaný, dekor zlatými proužky při okrajích, malovaným pásem květů na víku a malbou růží na těle dózy, na víku zlacený úchop, značeno ROSENTHAL, 14 x 18cm 28 Květináč Kč porcelán bíle glazovaný, tělo žebrované, nahoře rozevřené, horní i dolní okraj následkem žebrování zoubkovaný, po obvodu v dolní části barevný geometrický dekor, značeno ROSENTHAL, Německo, první čtvrtina 20. století, typické ARTDEKO provedení, výška 14cm 35 Váza plochá na nožkách Kč sklo silnostěnné, bezbarvé čiré, zlacený rostlinný dekor, horní okraj prostříhaný a zlacený, začátek 20. století, výška 16cm 36 Sklenička Kč sklo bezbarvé čiré, tělo hladké válcovité, zlacené kontury rostlinného dekoru a nápis "Zur Freude und Vergnügen 1826" výška 12cm 37 Váza broušená Kč sklo bezbarvé čiré, přejímané rubínovým, zachována _ 7 _

8 nálepka BOHEMIA, polovina 20. století, výška 26cm 38 Dóza na kaviár Kč mosaz, skleněná vložka, značeno, FRANCIE, počátek 20. století, 16 x 16cm 39 Souprava nožíků na ovoce Kč stojánek alpaka a keramika, značeno ART KRUPP BERNDORF, v soupravě 6 nožíků s pozlacenými čepelemi a masivními rukojeťmi reliéfně zdobenými, na bohatě zdobené kovové misce stojí keramická hruška se zabodanými nožíky, SECESNÍ provedení, počátek 20. století, průměr misky 25cm 40 Cukřenka Kč alpaka, válcovité tělo na čtyřech nožkách, víko s ouškem, povrch hladký, lesklý, zdobený rytým květinovým dekorem, kolem roku 1900, SECESNÍ provedení, výška 12cm, průměr10cm OBRAZOVÁ ČÁST pol Schwaiger Hanuš ( ) --- položky 41, 42 "Jinošský akt" Kč kresba uhlem, signováno, nedatováno, patrně kolem roku 1880, z doby, kdy autor studoval v ateliéru M. Trenkwalda antiku a kreslil akty, velká kresba, kvalitní adjustace, 63 x 44,5 (76 x 56) Schwaiger Hanuš malíř, kreslíř, návrhář a ilustrátor, studoval na akademii ve Vídni u H. Makarta, profesor na akademii v Praze, významný a slavný český malíř 19. a počátku 20. století, podle jeho návrhů byly vytvořeny Vodník a Krysař - nejznámější gobelíny valaško-meziříčské manufaktury, z autorů představovaných na našich aukcích patřili mezi jeho žáky Oldřich Blažíček, Jaroslav Grus, František Hanuš Herink, Emil Hlavica, Adolf Jelínek, Josef Koudelka, Vilém Kreibich, Oldřich Lasák, Josef Loukota, Otakar Marvánek, František Xaver Naske, Jan Pašek, Vojtěch Hynek Popelka, Antonín Procházka, František Xaver Procházka a další, zastoupen v řadě galerií, včetně Národní galerie (v Tomanovi více než čtyři celostránkové sloupce) 42 Schwaiger Hanuš ( ) --- položky 41, 42 "Stojící mužský akt zezadu" Kč kresba uhlem, signováno, nedatováno, patrně kolem roku 1880, z doby, kdy autor studoval v ateliéru M. Trenkwalda antiku a kreslil akty, velká kresba, kvalitní adjustace, 66 x 47 (75 x 58) 43 neznámý autor Střelecký terč "Střelec rozkročený nad Kroměříží" Kč olej - tempera na dřevě, datováno červen - červenec 1913, velmi kvalitní malířská práce, navíc jde o sběratelsky cenný artefakt, po stranách je uvedená první desítka střelců z měsíčního závodu v roce 1913, vzadu text o historii střeleckého stavu v Kroměříži, muzeální a sběratelská rarita, drobné retuše, 90 x Dvorský Bohumír ( ) --- položky 44, 84, 140, 216 "Krajina u Lubojatek" Kč olej na plátně lepeném na lepence, signováno, datováno 1932, vzadu věnování panu Jos. Martínkovi ze dne 19. července 1933, vzácná komorní práce významného malíře, 24 x 40,5 (35 x 52) Dvorský Bohumír malíř, kreslíř, grafik, rodák z Paskova, soukromá studia u Otty Molitora, dále pražská akademie u Nejedlého, člen Moravskoslezského sdružení výtvarných umělců, SVU Mánes, Skupiny výtvarných umělců v Brně, Skupiny olomouckých výtvarníků, Skupiny výtvarných umělců Moravské Ostravy, KVU Aleš v Brně, Svazu českých výtvarných umělců, výstavy po celé republice, dále Benátky, Rio de Janeiro, Helsinky, Stockholm, Peking, Šanghaj, Moskva atd., zasloužilý umělec, národní umělec (Slovník Chagall, Lexicon of the CVA, Slovník ČSVU) 45 Procházka Antonín ( ) "Dívka s perlovým náhrdelníkem" Kč mistrovská lavírovaná štětcová kresba tuší, signováno monogramem AP, nedatováno, výborná komorní kresba jednoho z naších nejlepších malířů 20. století, kvalitní umělecká adjustace, 23 x 18 (38 x 30,5) Procházka Antonín studia na UPRUM v Praze, na AVU u prof. Bukovace, ve speciálce u Schwaigera, široké zastoupení v Národní galerii Praha, řada monografií, národní umělec, člen Osmy, SVU Mánes, jedna z nejvýznamnějších postav českého malířství první poloviny 20. století, spolu se svou ženou Linkou Procházkovou byl za specifický způsob uměleckého vyjádření oceněn v roce 1937 v Paříži cenou GRAND PRIX, na trhu velmi vzácný a ceněný (Toman) _ 8 _

9 46 nesignováno "Figurální scéna u hradu a horského jezera" Kč olej na dřevěné desce, zajímavá práce z období biedermeieru, první polovina 19. století - cca 1830, široký zlacený rám rovněž z období biedermeieru, kvalitní sběratelský kus, 18 x 25 (30 x 37) 47 Jančálek Cyril (1891-) "Orání párem koní" Kč olej na tvrzené malířské lepence, signováno, datováno 1947, výborná komorní práce žáka Uprky a Pirnera, vzadu poznámka autorovou rukou "studie k oráči", široký rám francouzského typu, na několika místech se drobně odlupuje, 19,5 x 26,5 (35 x 41) Jančálek Cyril malíř, narozen v Týnci u Hodonína, žák Uprky a později Pirnera na akademii v Praze, byl středoškolským profesorem na Slovensku (Slovník Chagall) 48 Koudelka Franta ( ) "Letní krajina před bouří" Kč mistrovský olej na lepence, signováno, kolem roku 1930, galerijní, moderně pojatá krajinářská práce absolventa Akademie ve Vídni i v Praze, tvořícího v Londýně a Paříži, kvalitní zlacený rám z doby, 25 x 39 (32 x 45) Koudelka Franta sochař, malíř, studia na Akademii ve Vídni u Müllnera a Edmunda von Helmera, dále v Praze na Akademii u Štursy, delší dobu tvořil v Paříži, podnikl studijní cestu do Londýna (Toman, Slovník Chagall) 49 Svolinský Karel ( ) --- položky 13, 14, 15, 49 "Ptačí svatba" Kč mistrovská galerijní kresba tuší a akvarelem, signováno, čtyřicátá léta minulého století, atraktivní námět, atraktivní zpracování, výborná umělecká adjustace, ve výřezu 21 x 14 (35,5 x 27,5) 50 Kars Georges (Jiří) ( ) "Sedící ženský akt" Kč mistrovský galerijní olej na tvrzené lepence, signováno vlevo nahoře, datováno 1929, vzadu posudek pravosti Prof. PhDr. Jiřího Síblíka, autora monografie o Karsovi, skvělá nabídka práce mimořádně významného autora, kvalitní zlacený umělecký rám 59 x 49 (73,5 x 62,5) Kars Georges (Jiří) žák Knirra a F. von Stucka v Mnichově, tvořil převážně v Paříži a Španělsku, významný český malíř evropské úrovně, řada monografii (široký text v Tomanovi) 51 neznámý autor "Alpská krajina při východu slunce" Kč olej na lepence, vpravo dole náznaky signatury, kvalitní práce romantické školy 19. století, odpovídající rám, 20 x 26 (29 x 34) 52 Finley D. "Robin Hood - Vilém Tell (?)" Kč mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, luxusní široký ozdobný rám, výborný reprezentativní celek 36 x 28 (54 x 46) 53 Fousek Jaroslav (1885-) "Dívčí akt s tulipány" Kč olej na plátně, signováno, datováno 1931, svou velikostí působivé a reprezentativní, autor je jeden z vyhraněných impresionistů mezi malíři první třetiny minulého století, 96 x 100 (110 x 113) Fousek Jaroslav malíř, narozen v Kutné Hoře, studoval na uměl. prům. škole v Praze, vystavoval na členských výstavách SVU Aleš, maloval krajiny, zátiší i figurální kompozice (Toman, slovník Chagall) 54 Kovařík Hubert ( ) "Dva dívčí akty v krajině" Kč mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1948, práce světově proslulého keramika, sochaře a malíře, slavné jsou zejména _ 9 _

10 jeho výrobky z keramické dílny v Kunštátě, nabízený obraz potvrzuje i jeho malířskou kvalitu, původní dobový rám 60 x 51,5 (75 x 66) Kovařík Hubert sochař, keramik a malíř, narozen v Břeclavi, žák um. prům. školy ve Vídni, dále žák profesora Ant. Hanaka rovněž ve Vídni, po 1. sv. válce založil Keramické dílny v Kunštátě (Toman, Slovník Chagall) 55 neurčeno "Muž s plnovousem a beranicí" Kč mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nepřečteno, datováno 1947, mimořádně kvalitní práce, patrně ruský autor 69 x 52 (83 x 66) 56 monogramista J.V. "Žena Motýl" Kč olej na plátně, signováno monogramem, datováno 1928, velká reprezentativní práce ve stylu pozdního secesního symbolismu 100 x 70 (118 x 88) 57 Brun Róbert (1948-) "Brno z pohledu od řeky" Kč mistrovský olej na lepence, signováno, nedatováno, mimořádně luxusní rám francouzského typu, kvalitní, reprezentativní celek, 64 x 83 (77 x 96) Brun Róbert malíř, grafik, narozen v Žilině, žák Hložníka a Brunovského na VŠVU v Bratislavě, působí jako pedagog na PF University Mateja Bela v Banské Bystrici, mezi jeho významné práce patří grafické listy věnované významným osobnostem výtvarného umění (Slovník Chagall) 58 Kovařík Slavoj (1923-) "Abstraktní objekty" Kč mistrovský olej a kombinovaná technika, signováno, datováno 1988, bezesporná galerijní hodnota, 56 x 72 (69 x 85) Kovařík Slavoj malíř, grafik, scénograf, pedagog, narozen v Olomouci, studoval u profesora Hrocha na Škole umění ve Zlíně a Emila Filly na VŠUP v Praze, člen Skupiny olomouckých výtvarníků, člen SČVU, externí pedagog Katedry výtvarné výchovy FF UP v Olomouci, výstavy prakticky po celé Evropě (Slovník Chagall) 59 Ullmann Josef ( ) "Jarní tání" Kč mistrovský olej na plátně, signováno, nedatováno, práce předního představitele mařákovy školy, původní dobový rám 52 x 70,5 (66 x 84) K obrazu je zpracován odborný posudek s odhadní cenou Kč od PhDr. Petra Pavliňáka V posudku se konstatuje: " Jedná se o mistrovský záznam krajiny, tak jak autor tvořil ve svém vrcholném období let " Ullmann Josef vynikající malíř, studia v Mnichově, pražská akademie u Julia Mařáka, spolu s Kalvodou a Kavánem jeden z hlavních představitelů mařákovy krajinářské školy, člen SVU Mánes, zastoupen v Národní galerii, několik monografií o tomto malíři (Toman, Lexicon of the CVA) 60 Veris Jaroslav ( ) "Krásná dívka s korálovou náušnicí" Kč mistrovský galerijní olej na tvrzené lepence, signováno, datováno PARIS 1941, unikátní ručně řezaný rám, mimořádná práce, mimořádný celek, cenu samostatného rámu odhadujeme na Kč, 52 x 41 (73 x 63) Veris Jaroslav malíř, sochař, scénograf, rodným jménem Zamazal, narozen ve Vsetíně, žák pražské akademie u Preislera, Nechleby, dále studia ve Vídni a Paříži, pracoval v dílnách v Louvru, tvořil dlouho v Paříži, patřil mezi nejlepší evropské malíře období ARTDEKA, zastoupen v Národní galerii Praha a dalších evropských galeriích (mimořádně dlouhý výčet jeho prací a výstav v Tomanovi, slovník Chagall, Lexicon of the CVA) _ 10 _

11 NEOBRAZOVÁ ČÁST pol Podlahové hodiny Kč v dubové schránce, dvouzávažové, půlové bití, arabské číslice, NĚMECKO, výška 200cm 62 Hudební skříňka Kč s mechanickým strojkem a otočným válcem na dvanáct melodií, na víku připevněn předtištěný list s hlavičkou firmy F.W. TORNBERG STOCKHOLM a vepsaným seznamem skladeb, 65 x 26cm 63 Sekretář Kč ořechová dýha, dvě zásuvky, dva otevřené výstavní boxy, prosklená vitrína, likérník se sklápěcími dvířkami - po otevření slouží jako servírovací stolek, dole široká, po straně vysoká skříňka, ARTDEKO provedení léta 20. století výška 136cm, šířka 130cm, hloubka 49cm 64 Skládací podnožka Kč dřevěná kostra, čalouněné opěrné části, dvacátá-třicátá léta 20. století, kopie, délka 60cm 65 Sáňky s křeslem Kč ohýbané dřevo, na sedáku výplet, pro pánskou obsluhu vzadu na lyžinách stupátka, na opěradle držadlo a brzdy, VÍDEŇ, 19. století, restaurováno, na fotografiích zaznamenán stav před a po restaurování, MUZEÁLNÍ A SBÍRKOVÝ UNIKÁT, 92 x 200cm 66 Křesílko s vypleteným sedákem Kč ohýbané dřevo, značeno THONET AUSTRIA, RESTAUROVÁNO, výška 81cm, šířka 56cm, hloubka 49cm 67 Rybářský naviják Kč chromovaná mosaz, ocel, úchopy na klikách ze slonové kosti, značeno "QUALITY TACKLE / BAIT COMPANY / SOUTH BEND, IND." USA, Indiana, dvacátá až třicátá léta 20. století, 7 x 9cm 68 Dalekohled binokulární Kč mosaz potažená kůží, datováno 1939, RUSKO, sloužil pro důstojníky KGB 69 Marek Jiří ( ) Velká venkovní socha "Sonáta" - pololežící dívčí postava s houslemi v klíně Kč mistrovská práce z vápence z roku 1987, signováno, úspěšná sochařská realizace předního sochaře J. Marka s účastí architekta Zd. Langa a spolurealizátora kamenosochaře K. Hromádky, původně určeno pro zámek v Hradci nad Moravicí, reprezentativní, výška 205cm, délka 225cm, šířka 95cm K dílu je posudek PhDr. Viléma Jůzy z Odhadní cenu stanovil na spodní hranici možného rozpětí na Kč Vzhledem k velikosti nebude socha vystavována. Do prodeje ji majitel nabízí za vynikající cenu Marek Jiří sochař, grafik, narozen ve Velkém Meziříčí, studoval na Státní průmyslové škole sochařsko-kamenické v Hořicích a v ateliéru profesora B. Kafky na AVU v Praze, studijně pobýval v Paříži a Mnichově, člen SVU Aleš, pro jeho dílo jsou charakteristické muzikální a poetické paralely, vytvořil řadu sochařských realizací a to jak sakrálního tak světského charakteru, zejména v Brně a na jižní Moravě (Toman, Slovník Chagall) 70 Státní znak SSSR Kč kov, původ brestská hranice (Brest nyní na hranici mezi Polskem a Běloruskem), průměr 31cm 74 Poháry na zmrzlinu Kč niklovaný kov, původní skleněné vložky, GEOMETRICKÁ SECESE, první polovina 20. století, 71 Plastika "Jezdec na koni" Kč bílý kov, Rusko, první polovina 20. století, výška 34cm 72 Plastika "Fotbalista" Kč bronz na mramorovém podstavci, dvacátá až třicátá léta 20. století, výška 29cm 75 Mísa na ovoce s vysokým uchem Kč alpaka, vlastní miska je napodobením proutěného košíku, kraj misky je obtočen spletenými větvičkami s listy a plody, průměr 28cm 76 Pípa na čepování piva Kč mosaz, počátek 20. století, délka 95cm 73 Džbán s vysokým uchem Kč cín, přelom 18. a 19. století, neznačeno, výška 25cm 77 Stojan na vánoční stromek Kč mosaz, secesní provedení, 21 x 29cm _ 11 _

12 78 Podložka pod květináč Kč mosaz, secesní provedení, 15 x 40cm 79 Mechanický smetáček ke stolování Kč alpaka, značeno, FRANCIE, sestává ze sběrné nádobky s rukojetí, uvnitř je otáčivý válcovitý kartáč, pracuje podobně jako mechanické smetáky na koberce, krásná RARITA, 13 x 15cm 80 Behrens Peter ( ) Stolní ventilátor AEG Kč mosaz, výrobek německé firmy AEG podle Petera Behrense (Allgemeine Electricitätsgeselschaft, firma založena v roce 1883), po roce 1910 Behrens Peter německý architekt a designér, z počátku také malíř a ilustrátor, jeden z prvních umělců, který již koncem 19. století zpracovával návrhy pro průmyslovou výrobu OBRAZOVÁ ČÁST pol Považan Július (1926-) "Čtyři koně ve dvoře" Kč mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1982, práce světově proslulého slovenského malíře, OJEDINĚLÁ NABÍDKA, 75 x 90 (87 x 101,5) Považan Július (Jelo) insitní malíř, narozen v Žiaru nad Hronom, uváděn ve světových katalozích, působil jako dětský lékař, malbě se věnuje od roku 1953 (Slovník Chagall) 82 Hýžová Jaroslava ( ) "Pozdně kubistická žena" Kč mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1964, výborná práce žákyně Tittelbacha a Lieslera, 85 x 54 (89,5 x 59) Hýžová Jaroslava malířka, grafička, ilustrátorka, studium na Sychrově malířské akademii u Sychry, Tittelbacha a Lieslera, členka SČSVU, žila a tvořila na Valašsku, v letech působila na 22 školách Valašska a Hané, známá a ceněná malířka z Valašského Meziříčí, dlouhý výčet výstav na Moravě, na trhu se objevuje ojediněle (Toman, Lexicon of the CVA, Slovník Chagall) 83 Lepík Karel (1940-) "Ženský akt" Kč olej na plátně, signováno, nedatováno, velká reprezentativní práce, 75 x 90 (89 x 105) Lepík Karel malíř, grafik, žák Součka na Akademii v Praze, docent Katedry výtvarné výchovy PF Ostravské univerzity, řady výstav (Slovník Chagall) 84 Dvorský Bohumír ( ) --- položky 44, 84, 140, 216 "Postavy v prosluněném interiéru" Kč mistrovská galerijní kombinovaná technika, signováno, publikováno v monografii o Dvorském, velký reprezentativní obraz nesporné galerijní hodnoty, 73 x 100 (85 x 114) 85 Buchtík Vladimír "Bystřina I" Kč olej na plátně, signováno, datováno špatně čitelně, vzadu štítek Díla, velká, působivá moderní práce, 100 x 80 (105 x 84,5) 86 nesignováno "Prosluněný les" Kč mistrovský galerijní impresionistický pastel, kolem roku 1930, původní dobový rám, velmi kvalitní, 66 x 100 (73 x 107) 87 Mališ Adolf "Za lepší život - Dobrá u F.M." Kč olej na plátně, signováno, datováno 1956, typická práce s průmyslovým námětem, 61 x 83 (75 x 96) _ 12 _

13 88 neurčeno "Jung Frau - Vrchol v Alpách" Kč mistrovský olej - špachtle na plátně, signováno, nepřečteno, ozdobný stříbřený rám, 60 x 80 (85 x 95) 89 Rapin Jan (1956-) "Hráči karet" Kč mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 2004, velký reprezentativní obraz žádaného malíře, 70 x 80,5 (85,5 x 95,5) Rapin Jan malíř a sklářský výtvarník, narozen v Praze, studia na Akademickém gymnáziu v Praze u profesora Kepky, pak anatomii na střední zdravotnické škole rovněž v Praze a soukromě malbu u P. Hany, přes osmdesát samostatných výstav, z toho více jak dvacet v zahraničí (Slovník Chagall) 90 Coubine - Kubín Otakar ( ) "Kytice ve džbánu" Kč mistrovský galerijní olej na kartonu, signováno Coubine, nedatováno, vzadu ověřovací list, luxusní zlacený rám francouzského typu, reprezentativní celek, 60 x 49 (81 x 70,5) Coubine - Kubín Otakar významný český malíř, grafik a kreslíř, studia na akademii v Praze u Thieleho a Antverpách, člen OSMY, SVU Mánes, převážnou část života tvořil v Paříži, Francie jej považuje za svého malíře, poprvé vystoupil na veřejnost při výstavě Osmy, výstavy po celém světě, v Lexiconu dlouhý výčet výstav domácích, zastoupen ve všech významných světových galeriích, od roku 1956 Zasloužilý umělec (Toman, Lexicon of the CVA, Slovník Chagall) 91 Volf František (1908-) "Kvetoucí sad" Kč mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, nedatováno, výborná práce, luxusní rám francouzského typu, 55 x 84,5 (72,5 x 100) Volf František malíř, narozen ve Vídni, studoval v soukromé Kuttmannově škole a u profesora O. Nejedlého na AVU v Praze, známý jihočeský kreslíř a malíř (Toman, Slovník Chagall) 92 nesignováno "Sv. Anna - Výchova panny Marie" Kč olej na plátně, přelom 18. a 19. století, Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo tento obraz Kulturní památkou ČR se zdůvodněním: Obraz je významným dokladem historického a duchovního vývoje společnosti a dokladem umělecké činnosti, kvalitní práce 65 x 50 (74,5 x 59) OBRAZ MŮŽE KOUPIT POUZE OBČAN ČR PROTI PODPISU 93 Holan Karel ( ) "Zima na Letné" Kč mistrovský galerijní olej na malířské lepence, signováno, datováno 1950, výborná práce výborného autora, 30,5 x 41 (40 x 50,5) Holan Karel malíř, grafik, studium na pražské akademii u Bukovace a Pirnera, člen Umělecké besedy, skupiny HO-HO- KO-KO, SVU Mánes, široké spektrum výstav, zastoupen v Národní galerii Praha a v galeriích regionálních (Toman, Slovník Chagall) 94 Burchartz Max ( ) "Raskolnikoff" Kč dvě velké litografie významného německého expresionisty k Dostojevského Raskolnikovi, grafiky jsou na oboustranném listu formátu 49 x 70 cm, polovina tohoto rozměru je věnována grafice a polovina německému textu, jedna o autorovi, druhá o Raskolnikovi, skvělý sběratelský kus německé exprese z roku 1919, rámováno pod sklem z obou stran, 49 x 70 (53,5 x 75) 95 neznámý autor "Stojící Arab se šavlí" Kč olej na dřevěné desce síly jednoho centimetru, signum nenalezeno, 19. století, příjemná komorní práce, čištěno a znovu zasazeno do původního rámu, 30 x 20 (50 x 40) _ 13 _

14 96 neznámý autor "Letní krajina s řekou" Kč olej na plátně, signum nenalezeno, kolem roku 1920, kvalitní práce kompozicí připomínající Radimského, kvalitní, široký zlacený rám, 45 x 60 (60 x 76) 97 neznámý autor "Panorama města s řekou a postavami" Kč mistrovský olej na plátně, signum nenalezeno, 19. století, široký, zlacený ozdobný rám, kvalitní, vysoce reprezentativní celek, čištěno, perfektní stav, 55 x 69 (84 x 98) 98 Augustin L. "Zátiší s pomeranči, renesančním pohárem a korbelem" Kč mistrovský olej na plátně, signováno, 19. století, malováno precizní technikou starých mistrů, rentolováno - nažehleno na nové plátno, čištěno, luxusní široký rám, perfektní stav, vysoce reprezentativní, 54 x 66 (80 x 92) 99 Mengs Anton Rafael ( ) "Autoportrét" Kč mistrovský galerijní olej na plátně, signum nenalezeno, mimořádná a zcela ojedinělá nabídka, 63 x 48,5 (70 x 57) Pochází ze sbírky paní Ludmily Seidlové Mengs Anton Rafael významný baroktní malíř evropské třídy, narozen v Ústí nad Labem, zemřel v Římě, jeho otec malíř byl z Kodaně, matka byla Lužičanka, Mengs se stal dvorním malířem Augusta III., uváděn ve světových katalozích 100 Hofman Wlastimil (1881-) "Dva chlapci s hřibem" Kč mistrovský galerijní olej na dřevěné desce, signováno vpravo dole, nedatováno, skvělá práce významného polského malíře, luxusní, široký zlacený rám francouzského typu, mimořádná nabídka prestižní aukce, umělecký i investiční potenciál, 35,5 x 50 (52 x68) Hofman Wlastimil narozen v Karlíně, matka byla Polka, studoval v Krakově u slavného Jacka Malczewského, dále studia u Leona Géroma v Paříži, patří mezi vynikající polské malíře NEOBRAZOVÁ ČÁST pol Kel s vyřezávanými zvířecími motivy Kč slonovina, velikostí jde o naprostý UNIKÁT, na trhu zcela výjimečně, délka 137cm, hmotnost 12 kg 102 Soubor miniatur s erotickými motivy Kč rytých do kosti opracované do koulí navlečených na společné šňůře, Čína, 20. století, používalo se jako svatební dar délka 60cm, průměr kuličky 38 mm výška 54cm 105 Maska GURO Kč řezba ve dřevě, AFRIKA - POBŘEŽÍ SLONOVINY, 20. století 106 Naběračka Kč řezba ve dřevě, rukojeť zakončena řezbou hlavy, AFRIKA, 20. století, délka 50cm 103 Soška mnicha Kč řezba v kosti z mamuta, výška 10,5cm 107 Sošky dvou žen Kč bronz, AFRIKA, 20. století, cena za obě, výška 27cm 104 Plastika stojící postavy Kč řezba ve dřevě, AFRIKA - MALI, 20. století _ 14 _ 108 Pohár z víkem Kč bronz, AFRIKA - MALI, výška 31cm

15 109 Plastika ženy Kč řezba ve slonové kosti, KONGO, výška 33cm 110 Lahvička plochá Kč sklo malované čínskými postavami, vně na dně signované, na obou stranách nápisy, ČÍNA, 7 x 7cm výška 33cm, délka 43cm, šířka 30cm 116 Pravoslavná ikona "Bohorodička s Kristem" Kč dřevo, levkas, tempera, RUSKO, druhá polovina 19. století, 71 x 53, POVOLENÍ K PRODEJI 111 Miniaturní dózička - přívěsek Kč slonová kost řezaná, rytá a barvená, JAPONSKO, první čtvrtina 20. století, výška 5,3cm 117 Pravoslavná ikona "Spas něrukotvornyj" Kč dřevo, levkas, tempera, zlacení, RUSKO, druhá polovina 19. století, 33 x 29, POVOLENÍ K PRODEJI 112 Plastika "Klečící žena" Kč jantar, asijský motiv, výška 13cm 113 Váza cloisonne Kč bronz, smalty, 18. století, 22 x 20cm 114 Váza cloisonne Kč mosaz, smalty, první čtvrtina 20. století, výška 40cm 118 Pravoslavná ikona "Svatý Jan Předchůdce" Kč dřevo, levkas, tempera, RUSKO, počátek 19. století 46 x 35, POVOLENÍ K PRODEJI 119 Pravoslavná ikona "Svatý Mikuláš Divotvůrce" Kč dřevo, levkas, tempera, RUSKO, 19. století, 42 x 35, POVOLENÍ K PRODEJI 115 Plastika "Ležící daněk" Kč keramika glazovaná, malovaná, značeno GOLDSCHEIDER WIEN - MADE IN AUSTRIA HAND DECORATED, nálepka prodejce SALZBURG - RASPER&SÖHNE - WIEN, jedna z největších plastik firmy GOLDSCHEIDER, UNIKÁT 120 Pravoslavná ikona "Svatý Pontělejmon s výjevy ze života" Kč dřevo, tempera, RUSKO, druhá polovina 19. století, patron lékaře, 33,5 x 30,5, POVOLENÍ K PRODEJI OBRAZOVÁ ČÁST pol Kalvoda Alois - okruh "Průhled z břízového lesa do letní české krajiny" Kč olej na plátně, signum nenalezeno, jde o práci mařákovy školy, patrně okruh Aloise Kalvody, kvalitní, široký ručně řezaný rám je na několika místech poškozen, reprezentativní celek, 48 x 69 (64 x 86) 122 Javůrek Karel ( ) "Jan Amos Komenský" Kč mistrovský galerijní olej na plátně, signováno značkou - javorovým listem, práce skvělého malíře, vyskytuje se velmi vzácně, ručně řezaný rám florentinského typu, 61 x 47 (80,5 x 65,5) Javůrek Karel malíř historických témat v Praze, později odešel do Vídně, kde se jej ujal Danhauser, studoval na pražské akademii u Tkadlíka, široké zastoupení v Národní galerii (Toman) 123 Reissmüller "Zátiší s číší, vázou a ovocem" Kč olej na plátně, signováno, kvalitní profesionální práce, kolem roku 1930, luxusní dubový rám, 51,5 x 71 (67 x 87) 124 Polášek J. "Jízda králů" Kč olej na plátně, signováno, datováno 1939, kvalitní práce podle Joži Uprky, dekorativní a reprezentativní, 71 x 100 (88,5 x 117) _ 15 _

16 125 Kocián Quido Roman (1908-) "Strážce Tater" Kč mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, datováno 1938, vzadu štítek s cenou z roku 1938, stál neuvěřitelných Kč, zajímavá nabídka, 83,5 x 55,5 (96,5 x 68,5) Kocián Quido Roman malíř, grafik, narozen v Hořicích, studia u prof. Bendy a Ulmana, vystavoval na světové výstavě v Paříži a na výstavách v Neapoli a Bukurešti, zastoupen v Národní galerii Praha, výborný a ceněný malíř první poloviny 20. století (Toman, Slovník Chagall) 126 Řehořek František ( ) "Krojované posezení žen" Kč mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1920, galerijní a reprezentativní práce významného malíře figuralisty z Boskovic, žáka Hanuše Schwaigera, luxusní umělecký rám, 66 x 76 (85 x 95) Řehořek František malíř, rodák z Boskovic, studoval v malířské speciálce profesora H. Schwaigera, zaměřoval se na figurální malbu (Toman, Slovník Chagall) 127 Lískovec "Krojované postavy - Ze života Slovácka" Kč mistrovský galerijní olej na tvrzené lepence, signováno, nedatováno, kolem roku 1930, výborná malba, luxusní umělecký rám, galerijní a reprezentativní celek, 80 x 62 (102 x 84,5) 128 Molitor Otto (1889-) "Malý vinař v kroji" Kč mistrovský galerijní olej na plátně, signováno, kolem roku 1920, skvělá práce žáka profesora Ženíška, 50 x 33,5 (60,5 x 43,5) Molitor Otta malíř, sochař a grafik v Uherském Brodě, narozen v Kyjově, studia na UMPRUM, dále speciálka u prof. Ženíška na pražské akademii, tvořil v Paříži, Holandsku, Belgii, Itálii, Německu, Japonsku, působil jako profesor kreslení v Srbsku, ve válce byl zajat a souzen pro velezradu Rakousko-Uherska, byl také profesorem kreslení v Lipníku nad Bečvou, Hranicích na Moravě, Moravské Ostravě a kazatelem čs. církve ve Vratimově, spolupracoval s řadou časopisů, výstavy v Chicagu, Japonsku atd. (Toman) 129 Plesnivý Vincent ( ) "Hlava dívky v kroji" Kč mistrovský akvarel - kvaš, signováno, kolem roku 1920, krásný, barevně sytý akvarel absolventa Akademie v Praze a Mnichově, vzadu poznámka "Mladá žena z Boršic", pasparta, rám, pod sklem, ve výřezu 28 x 38 (52 x 62) Plesnivý Vincent malíř figuralista, narodil se a zemřel v Praze, maloval v Boršicích u Blatnice - pod sv. Antonínem, studia na pražské akademii a u profesora Knirra v Mnichově, později jeden rok v Paříži (Toman) 130 Aleš Mikoláš ( ) "Strakonický dudák" Kč kresba tužkou, uhlem a akvarelem, signováno monogramem, datováno 1891, obraz byl původně majetkem Ignáta Hermanna, naprosto výjimečná, mimořádná, velká reprezentativní práce, obraz vysoké galerijní hodnoty, 174 x 117 (188 x 131) Aleš Mikoláš kreslíř a ilustrátor, studia na pražské akademii u profesora Trenkwalda a J. Sweertse, jeden z nejslavnějších českých malířů generace Národního divadla (v Tomanovi sedm celostránkových sloupců o tomto umělci) 131 Kečíř --- položky 131, 132 "Zátiší s tulipány a hruškou" Kč mistrovský olej na tvrzené lepence, signováno, druhá polovina minulého století, luxusní umělecký rám z masivu, obraz byl vystavován na souborné výstavě Kečíře v Dejvické galerii Vincence Kramáře v roce 2000, 55 x 39 (77 x 61,5) Kolem autora byly velmi rušné diskuse, dodnes neznáme jeho identitu, každý má právo prezentovat své literární a umělecké práce pod pseudonymem, faktem zůstává, že práce se líbí. U společnosti Hampel dosahovaly obrazy Kečíře částek kolem eur. Ať to dělal kdokoliv, odvedl skvělou práci _ 16 _

17 132 Kečíř --- položky 131, 132 "Pozdně kubizující zátiší s tulipány a mísou" Kč mistrovský olej na tvrzené lepence, signováno, druhá polovina minulého století, rámováno v kubizujícím uměleckém rámu z masivu, obraz byl vystavován na souborné výstavě Kečíře v Dejvické galerii Vincence Kramáře v roce ,5 x 40,5 (100 x Trefil Václav ( ) "Krajina ve žních na Vysočině" Kč mistrovský olej na plátně, signováno, datováno 1957, luxusní rám francouzského typu, 50 x 80 (70 x 101) Trefil Václav malíř, žák Nejedlého na Akademii v Praze (Toman) 134 Menšík Stanislav ( ) "Umělec a múzy" Kč perokresba tuší, signováno pod paspartou, první polovina minulého století, 23,5 x 33,6 (52 x 60,5) Menšík Stanislav malíř, grafik, narozen na Svatém Kopečku u Olomouce, malířství studoval soukromě u profesora Alfonse Muchy, od roku 1938 se účastnil členských výstav S.O.V. v Brně, Olomouci, Ostravě, Prostějově (Toman, Slovník Chagall) 135 Giessel Wilhelm ( ) "Hráči karet" Kč mistrovský olej na plátně, signováno, nedatováno, kolem roku 1900, výborné téma v luxusním zlaceném rámu, reprezentativní celek, 58 x 79 (84,5 x 105,5) Giessel Wilhelm rakouský malíř, na konci 19. století působil ve Vídni, uváděn v artprice.com 136 Toman František (1886-) "Dřevěnice" Kč olej na kartonu, signováno, první polovina minulého století, 33 x 38 (47,6 x 53) Toman František malíř v Praze Žižkkově, absolvoval Odbornou školu tkalcovskou (Toman) 137 Antoš Václav ( ) "Motiv ze zimního Východního Slovenska" Kč mistrovský olej na plátně, signováno, počátek minulého století, vysoce kvalitní práce, 106 x 126 (112 x 132) Antoš Josef sochař a malíř v Praze, řada významných realizací, zúčastnil se významné výstavy v Mánesu 1923, v katalogu jmenované výstavy jsou uváděni vedle Václava Antoše umělci Vincenc Beneš, Emil Filla, Vlastislav Hofman, Oldřich Koníček, Rudolf Kremlička, Otokar Nejedlý, Jan Slavíček, Viktor Stretti, Václav Špála, Sláva Tondrová-Zátková, Jan Trampota (Toman, katalog výstavy) 138 Beran Aljo (1907-) "Vaření trnek - povidel" Kč mistrovský olej na dřevěné překližce, signováno, datováno 1947, spolu s rámem monumentální reprezentativní práce 50 x 120 (71 x 141) Beran Aljo malíř, grafik, narozen v Krakově v Polsku, studoval na VUT v Brně obor architektura, poté na UPŠ v Praze u profesora Bendy a Štecha, svými grafikami vyzdobil četné bibliofilie, během dlouhých let se účastnil většiny kolektivních výstav a výstavních akcí v Olomouci a Ostravě (Slovník Chagall) 139 Macoun Gustav ( ) "Žně" Kč olej na plátně, signováno, dvacátá léta minulého století, 89,5 x 130 (109,5 x 147) Macoun Gustav malíř, žák Kalvody a Slavíčka, následovník Slavíčka a významný český impresionista, řada výstav a zastoupení v galeriích, široké zastoupení v Národní galerii Praha, vynikající český krajinář z první čtvrtiny dvacátého století (Toman) _ 17 _

18 140 Dvorský Bohumír ( ) --- položky 44, 84, 140, 216 "Bojnice" Kč kresba barevnými pastelkami, signováno, datováno 1953, paspartováno, 47 x 68 (66,5 x 87) NEOBRAZOVÁ ČÁST pol Kniha o církevních památkách v Olomouci Kč doprovodný text v německém jazyce, vydalo olomoucké muzeum v roce MDCCCXC Dámský prsten Kč zlato osazené briliantem, rakouskouherská puncovní značka, velikost briliantu 0,53ct, ryzost zlata 14K, hmotnost btto 2,69g 143 Prsten Kč zlato osazené diamantovými routami, přelom 19. a 20. století, platná puncovní značka, velikost 52 ryzost zlata 14 K, hmotnost btto 4,82g 144 Prsten Kč zlato osazené diamantovými routami, přelom 19. a 20. století, platná puncovní značka, velikost 54 ryzost zlata 14 K, hmotnost btto 5,99g 145 Prsten Kč zlato osazené rubíny a diamantovými routami, platná československá puncovní značka pro staré zboží, velikost 51 ryzost zlata 500/1000, hmotnost btto 6,77g 146 Secesní brož - jehlice, uprostřed protáhlý kosočtverec s kameny Kč zlato osazené centrálním briliantem, okolo v geometrických obrazcích uspořádané rubíny a diamantové routy, platná puncovní značka, velikost briliantu 0,10ct, ryzost zlata 580, hmotnost btto 7,39g, délka 7,8cm 147 Secesní brož se 7 brilianty a 24 routami Kč zlato osazené brilianty a diamantovými routami, platná československá puncovní značka pro staré zboží, na broži jsou výrazné dva kroužky s diamanty a zlatý kornout s briliantovým květem, brilianty celkem 0,57ct, ryzost zlata 500/1000, hmotnost btto 10,60g, délka 7,5cm 148 Secesní briliantová brož - jehlice Kč zlato, uprostřed usazen centrální briliant, v podélné ose dva brilianty menší, značeno rakouskouherskou puncovní značkou LIŠKA, brilianty velikosti 1 x 0,15ct, 2 x cca 0,02ct, celkem cca 0,19ct, ryzost zlata 580, hmotnost brože 3,26g btto, délka 5cm 149 Náramek s českými granáty Kč nízkoryzostní slitina, rozevírací ovál v široké části osazen granáty kosočtvercovitě, v úzké části granáty osazeny podélně v jedné řadě lemované oboustranně drobnými kamínky, ČECHY, polovina 19. století, ovál 6,8 x 5cm, hmotnost 26,30g _ 18 _

19 SAMOSTATNÁ DRAŽBA ve hodin 150 Široký náhrdelník s 528 brilianty Kč z bílého zlata, označeno platnou puncovní značkou, k náhrdelníku vypracován atest od Juwelenlabor Dorotheum, celková velikost briliantů cca 28ct, ryzost zlata 18K, hmotnost 94,90g btto, délka 43,5cm 151 Rudolf Fibich z Olomouce (19. století) Luxusní perkusní terčová pistole s osmihrannou hlavní Kč signovaná na hlavni a zámku RUDOLF FIBICH IN OLMÜTZ, v pažbě erb hraběcího rodu LARISCH-MÖNNICH, kolem roku 1850, hmotnost 1076g, ráže cca 13mm, odborné posouzení Mgr. Janem Tetřevem, diplomovaným historikem se specializací na zbraně a militaria, soudním znalcem Z odborného posouzení: "...Předložená zbraň patří mezi jednu z nejlepších prací, které byly v příslušném období ve své kategorii v Čechách vyrobeny, dochovaly se, jsou známy a byly publikovány, je plně srovnatelná s pracemi zvučných jmen jako je Lebeda nebo Nowotny z Prahy " "...Hlaveň je zhotovena z růžičkového damašku vysoké kvality s povrchovou úpravou černěním, které je užito na pozadí damaškové oceli ve formě leptů. V celém profilu je hlaveň osmihranná a je drážkována 14ti rovnými drážkami. Konec hlavně je uzavřen komorovým šroubem. Před spojem hlavně a komorového šroubu je kolem hlavně široká proplétaná stuha zhotovená ze zlatých taušírovaných pásků. Tento výzdobný prvek působí velmi okázale a efektně. Na horní liště je ještě zlatem tausovaný drobný ornament a cca 3 cm od konce hlavně je velkým tiskacím písmem tausovaná signatura RUDOLF FIBICH IN OLMÜTZ. Zhruba 1 cm od ústí hlavně je v rybině zasazená stranově posuvná ocelová modřená muška. Komorový šroub je velmi bohatě rytý a doplněn zlatými tausiemi. Nos paty hlavně je stejně bohatě rytý jako komorový šroub. Je v něm zabudováno výškově stavitelné hledí a šroub regulace. Šroub i hledí jsou modřeny. V pažbě je hlaveň ukotvena pomocí háku na komorovém šroubu a plochého čípku, který prochází v předpažbí zhruba 1,5 cm před zámkovou deskou. Destičky základen pro čípek jsou ozdobně tvarovány a zdobeny pěknou rytinou. Rytý je i povrch stiskátka čípku. Zámek je tzv. zadního typu s plochou deskou. Do pistole je upevněn pomocí jediného šroubu, procházejícího protideskou a hákem, zaklesnutým do ocelového futérka uvnitř pažbičky. Zámková protideska má stejný tvar jako deska zámková, a to proto, aby bylo možno využít co největší plochu pro výzdobu rytím. Toto řešení je poměrně vzácné a dokládá to maximální snahu o co největší výzdobu ocelových součástí. Kohout je mírně vypouklého typu a v celé ploše je vyzdoben rytinou vinných listů. Lučík je opatřen ostruhou a je upevněn na poměrně dlouhém jazyku spouště, jde pravděpodobně opět o snahu maximálně využít plochu k výzdobě. Botka pažbičky je také ocelová upevněná pomocí ozdobného vrutu s otvorem pro montáž. Spoušť není opatřena napínáčkem, ale je vybavena přítlačným pérkem pro vymezení vůlí. Veškeré ocelové součásti jsou zdobeny nádhernou kvalitní rytinou vinných listů. V kartuších v centru kompozice jsou ve zlatém orámování se zvýrazněným pozadím reliéfy výjevů z ráje. Na zámkové desce je to motiv ležícího Adama, na protizámkové desce motiv ležící Evy a na lučíku motiv jabloně s hadem a nezbytným jablkem. Na zámkové desce za kohoutem je zlatem tausovaná jmenná signatura RUDOLF FIBICH a v zadní části protizámkové desky pak jméno města IN OLMÜTZ. Kombinace rytin listů a vkusných tausií provedených ze zlata dává celé kompozici lehkost a styl. Pažbička je zhotovena z velmi kvalitní ořechové kořenice s nádherným vzorem načervenalé barvy. Má profilovanou rukojeť zvonovitého typu, která je typická pro danou dobu zhotovení této pistole. Na krku pažbičky je zasazen oválný medailon s rytinou rodového erbu opatřeného korunkou s pěti perlami hraběcího rodu Larisch Mönnich " Rudolf Fibich z Olomouce pocházel z významného moravského puškařského rodu, v roce 1849, kdy se stal měšťanem, byl připomínán v odborných textech, jsou od něj dochovány zbraně ze třetí čtvrtiny 19. století, vedle předovek též zadovky. Předložená zbraň patří mezi jednu z nejlepších prací, které byly v příslušném období ve své kategorii v Čechách vyrobeny, dochovaly se, jsou známy a byly publikovány, je plně srovnatelná s pracemi zvučných jmen jako je Lebeda nebo Nowotny z Prahy _ 19 _

20 152 Skládací metr Kč s deseti články ze slonoviny, FRANCIE, počátek 20. století, ve srovnání s metrem běžně používaným jsou články kratší, na každém stupnice pro 5 centimetrů, celková délka 50cm 153 Ruleta Kč dřevo, mosaz, dvacátá až třicátá léta 20. století, průměr 30cm 154 Soška "Pán s doutníkem" Kč porcelán ručně malovaný, značeno ROYAL DUX, Čechy, druhá polovina minulého století, výška 25,5cm Pochází z velké sbírky sošek Royal Dux z druhé poloviny minulého století 155 Soška "Dáma v rokokových šatech" Kč porcelán ručně malovaný, značeno ROYAL DUX, Čechy, druhá polovina minulého století, výška 19,5cm Pochází z velké sbírky sošek Royal Dux z druhé poloviny minulého století 156 Hodinky kapesní - špindlovky v želvovinovém pouzdře Kč obecný kov, stroj zdoben šesti červenými kameny, ciferník malovaný, poškozený, bohatě zdobený, ústředním motivem je Kristus na kříži s Marií Magdalenou a Pannou Marií, první polovina 18. století, připojen ozdobný stříbrný řetěz s přívěskem a klíčem, hodinky jsou postupně uloženy ve dvou pouzdrech, průměr hodinek 5,5cm řetěz - stříbro ryzosti 900 a hmotnosti 19,86g, hmotnost celku 137,10g btto 157 Hodinky náramkové - dámské Kč zlato, značeno BULOVA, stroj Quartz, kolem roku 2000, bílý ciferník s datumovkou, pásek z krokodýlí kůže, Made in France, velmi dobrý stav, ryzost zlata 750, hmotnost 13,95g btto, průměr 2,2cm 158 Osmiramenný svícen CHANUKA Kč postříbřená mosaz, na korpusu svícnu se nachází vlevo nahoře deváté rameno pro obslužnou svíčku a reliéf dvou lvů držících svícen sedmiramenný, značeno NORBLIN&CO WARSZAWA, století, 22 x 26cm PŘEDMĚT V ŘÍZENÍ K VOLNÉMU PRODEJI NEBO PROHLÁŠENÍ ZA KULTURNÍ PAMÁTKU, TÍM BY BYL PRODEJ MOŽNÝ POUZE OBČANU ČR 159 ABUMI - jezdecký třmen japonského samuraje s rodovým znakem majitele Kč kvalitní výběrové železo tzv. TAMAHAGANNE taušírované stříbrem v rostlinném motivu ve stylu školy HIGO a spirálovitě japonskou slitinou SENTOKU, vykováno ve tvaru křivky labutího těla, signováno TOMOŠIGE rané období Edo ( ), 17. století, posudek přiložen, 27 x 30cm Taušírování, tausování, tausie - výtvarná řemeslná technika vykládání kovu kovem jiné barvy, dnes velmi málo používaná SAMOSTATNÁ DRAŽBA ve hodin 160 Souprava japonských mečů WAKIZAŠI, KATANA, TANTO Kč každý meč, resp. dýka, jsou kompletovány s jehlicí kogai a nožíkem kogatana, kompletace provedena na zakázku koncem 20. století na bázi použití čepelí: čepel krátkého meče čepel dlouhého meče čepel dýky WAKIZAŠI provenience Bizenská, polovina 16. století KATANA provincie Ečigo, dnešní prefektura Niigata, signována Ryúnsai Kacutoši, 1871 TANTO oblast Hóki, dnešní prefektura Tottori, signována Tomocuru, 1810 SOUPRAVA JEDNOHO DLOUHÉHO MEČE, JEDNOHO KRÁTKÉHO MEČE A DÝKY (Převzato z odborného posouzení) Jedná se o zcela totožné párové soupravy tří mečů zhotovených na přímou zakázku váženého sběratele mečířskými a zlatnickými dílnami na konci 20. století. Vzhledem k tomu, že sehnat historická párová kování v trojnásobném provedení je v podstatě nemožné, byly tyto vypracovány nově ve stylu školy Higo. Korpusy souprav jsou vyrobeny ze dřeva. Pochvy všech mečů jsou obohaceny řezbou vroubkováním, _ 20 _

KATALOG 96. AUKCE 21. 12. 2008 OSTRAVA BAJKY STARÉHO ČIPU. 12 Hyper 2

KATALOG 96. AUKCE 21. 12. 2008 OSTRAVA BAJKY STARÉHO ČIPU. 12 Hyper 2 BAJKY STARÉHO ČIPU 12 Hyper 2 Jeden starý textový editor byl tak naštvaný na celý svět, že se rozhodl napsat na příslušné instituce pár anonymních dopisů. Když nedostal do třiceti dnů odnikud odpověď,

Více

KATALOG 88. AUKCE BRNO 15. 2. 2015 OBRAZY, PORCELÁN, KURIOZITY, STAROŽITNOSTI, UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY. AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno

KATALOG 88. AUKCE BRNO 15. 2. 2015 OBRAZY, PORCELÁN, KURIOZITY, STAROŽITNOSTI, UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY. AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno OBRAZY, PORCELÁN, KURIOZITY, STAROŽITNOSTI, UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA KATALOG V NEDĚLI 15. ÚNORA 2015 OD 11 HODIN POŘÁDÁ

Více

KATALOG 98. AUKCE 18. 10. 2009 OSTRAVA BAJKY STARÉHO ČIPU. 24 Test

KATALOG 98. AUKCE 18. 10. 2009 OSTRAVA BAJKY STARÉHO ČIPU. 24 Test BAJKY STARÉHO ČIPU 24 Test Pracovníci společnosti Srovnání & syn, spol. s r.o. dlouhodobě porovnávali zprávy přenášené dvěma typy telefonů: Exclusiv (cena 159 990 Kč) a Primitiv (cena 13 Kč). Výsledky

Více

KATALOG 80. AUKCE BRNO 25. 11. 2012. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o.

KATALOG 80. AUKCE BRNO 25. 11. 2012. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA KATALOG Společnost AAA s.r.o. pořádá svou 80.

Více

AUKCE. čtvrtek 28. května 2015 Arthouse Hejtmánek, galerie a aukční dům Krupkovo náměstí 3, Praha 6 GALERIE A AUKČNÍ DŮM

AUKCE. čtvrtek 28. května 2015 Arthouse Hejtmánek, galerie a aukční dům Krupkovo náměstí 3, Praha 6 GALERIE A AUKČNÍ DŮM AUKCE čtvrtek 28. května 2015 Arthouse Hejtmánek, galerie a aukční dům Krupkovo náměstí 3, Praha 6 GALERIE A AUKČNÍ DŮM VÝTVARNÉ UMĚNÍ STAROŽITNOSTI DESIGN 15. 21. století Z EVROPSKÝCH SBÍREK AUKCE SALE

Více

AUKČNÍ DEN. neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník

AUKČNÍ DEN. neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník AUKČNÍ DEN 66 Jindřich Štyrský, Kompozice 88 Alois Wachsman, Námořník 23 Jakub Schikaneder, Kontemplace neděle 28. listopadu 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha 65. aukce Aukční Galerie Kodl

Více

AUKČNÍ DEN. neděle 2. prosince 2007 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 108 Kamil Lhoták, Modro-červeno-bílý terč

AUKČNÍ DEN. neděle 2. prosince 2007 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 108 Kamil Lhoták, Modro-červeno-bílý terč AUKČNÍ DEN 108 Kamil Lhoták, Modro-červeno-bílý terč 45 Jindřich Štyrský, Krajina v oblacích neděle 2. prosince 2007 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha 59. aukce Aukční Galerie Kodl a 71. aukce

Více

AUKCE 36 NEDĚLE 25. 5. 2014

AUKCE 36 NEDĚLE 25. 5. 2014 AUKCE 36 NEDĚLE 25. 5. 2014 VÝTVARNÉ UMĚNÍ, STAROŽITNOSTI, DESIGN A ČESKÉ UMĚLECKÉ SKLO AUKČNÍ DŮM SÝPKA Údolní 70, Brno Tržiště 3, Praha 1 www.sypka.cz AUKCE 36 NEDĚLE 25. 5. 2014 VÝTVARNÉ UMĚNÍ, STAROŽITNOSTI,

Více

Vobecký František, č. 225. Procházka Antonín, č. 190. 30. 5. 2014 od 13:30 hodin HOTEL HILTON PRAGUE, POBŘEŽNÍ 1, PRAHA 8

Vobecký František, č. 225. Procházka Antonín, č. 190. 30. 5. 2014 od 13:30 hodin HOTEL HILTON PRAGUE, POBŘEŽNÍ 1, PRAHA 8 Vobecký František, č. 225 Procházka Antonín, č. 190 30. 5. 2014 od 13:30 hodin HOTEL HILTON PRAGUE, POBŘEŽNÍ 1, PRAHA 8 EXKLUZIVNÍ AUKCE ČESKÉHO, SLOVENSKÉHO A EVROPSKÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 30. 5. 2015 od

Více

AUKČNÍ DEN. neděle 25. dubna 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 55 Toyen (Marie Čermínová), Zbytek noci

AUKČNÍ DEN. neděle 25. dubna 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha. 55 Toyen (Marie Čermínová), Zbytek noci AUKČNÍ DEN 55 Toyen (Marie Čermínová), Zbytek noci 50 Vlaho Bukovac, Sedící ženský akt neděle 25. dubna 2010 ve 13 hodin, Žofín - Slovanský ostrov, Praha 64. aukce Aukční Galerie Kodl a 83. aukce Aukční

Více

AUKČNÍ DEN. Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin. obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21.

AUKČNÍ DEN. Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin. obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21. R 74. Václav Špála AUKČNÍ DEN obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21.století Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin 67.František Kupka 53. aukce Antikva Nova Kodl

Více

Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange

Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange Aukce výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Místo konání aukce: Luxusní centrum Blue Orange Tupolevova 676 Praha 9 Letňany Více informací najdete na: www.artinprague.cz

Více

Sochy, plastiky, objekty

Sochy, plastiky, objekty negativni verze bez podkladu AUKCE 109 A U K Č N Í S Í Ň V L T A V Í N 39. Otakar Nejedlý Obrazy, kresby, grafika, fotografie Sochy, plastiky, objekty A U K Č N Í K A T A L O G Čtvrtek 28. února 2013 v

Více

Editorial Zamyšlení nad naším časopisem

Editorial Zamyšlení nad naším časopisem 1 Editorial Zamyšlení nad naším časopisem Vážení čtenáři, dostáváte do rukou další číslo BaB, které vychází s určitým zpožděním čekalo se na některé příspěvky a v podstatě žádné nezůstaly odloženy. V tomto

Více

DRUHÉ KOLO (SECOND SESSION) V. GRAFIKA, FOTOGRAFIE A KRESBA (PRINTS, PHOTOGRAPHS AND DRAWINGS)

DRUHÉ KOLO (SECOND SESSION) V. GRAFIKA, FOTOGRAFIE A KRESBA (PRINTS, PHOTOGRAPHS AND DRAWINGS) 32 DRUHÉ KOLO (SECOND SESSION) V. GRAFIKA, FOTOGRAFIE A KRESBA (PRINTS, PHOTOGRAPHS AND DRAWINGS) 255 N Šimon, Tavík František (1877-1942) Pohled z Karlova Mostu na Hradčany (A view of the Prague Castle

Více

AUKCE VÝTVARNÝCH DĚL

AUKCE VÝTVARNÝCH DĚL 7. předvánoční benefiční AUKCE VÝTVARNÝCH DĚL Katalog uměleckých předmětů darovaných do benefiční aukce ve prospěch ochrany přírody v pondělí 23. listopadu 2009 ve Sněmovním sále Nové radnice Dominikánské

Více

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 22. LEDNA 2014 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL

AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL PŘEDVÁNOČNÍ BENEFIČNÍ AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL NADACE VERONICA 24. 11. 2012 v 17 hodin Besední dům, Brno NADACE VERONICA Slavíme dvacet let! Od našeho založení jsme díky výnosům nadačního jmění a darům několika

Více

Aukční katalog č. 44. Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015

Aukční katalog č. 44. Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015 Aukční síň Procházka s.r.o. ročník XX/2015 Aukční katalog č. 44 44. výběrová aukce výtvarného umění, 28. února 2015 v Hotelu Malý pivovar, ul. Karla IV. č. 8, České Budějovice PROGRAM 44. AUKCE VÝTVARNÉHO

Více

Aukční. Auction catalogue 24. DUBNA 2013. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

Aukční. Auction catalogue 24. DUBNA 2013. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue 24. DUBNA 2013 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

10. AUKČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ. 347 dárců pro Konto BARIÉRY

10. AUKČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ. 347 dárců pro Konto BARIÉRY 10. AUKČNÍ SALON VÝTVARNÍKŮ 347 dárců pro Konto BARIÉRY Nadace Charty 77 Konto BARIÉRY Sýkora Zdeněk / Barevná struktura, 1967/ 2009, 70 x 70 cm, serigrafie Color Structure, 1967/ 2009, 70 x 70 cm, serigraph

Více

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue 18. dubna. 2012 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2014 4/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz

KNIŽNÍ ZNAČKA 4/2014 4/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz 4/2014 časopis spolku sběratelů a přátel exlibris www.sspe.cz 109 Petr Alois Hampl, C3+C5, 2014 Vážení přátelé, jsme na počátku nového roku, a tak již tradiční pohled zpět nám přiblíží, jaký byl rok 2014

Více

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část

2/2007. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část 2/2007 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI I. část Než se stal KAREL DEMEL (65) fenomenálním grafikem, urazil tento pražský rodák (28. 2. 1942) od hudebního vzdělání ke grafice dlouhou cestu. Vystudoval konzervatoř

Více

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2006

Výroč ní zpráva Č eského muzea výtvarných umě ní v Praze za rok 2006 1 České muzeum výtvarných umění v Praze, Husova 19-21, 110 00 Praha 1 Staré Město telefon: (420) 222 220 218, fax: (420) 222 221 190, e-mail: muzeum@cmvu.cz, http://www.cmvu.cz Výroční zpráva Českého muzea

Více

2/2008. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI II. část LADISLAV HODNÝ,

2/2008. NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI II. část LADISLAV HODNÝ, 2/2008 NAŠI LETOŠNÍ JUBILANTI II. část LADISLAV HODNÝ, narozený 14. února 1943, patří k onomu velkému překvapení z nepoddajné generace, která v nelehké době po první polovině sedmdesátých let přemohla

Více

Z obsahu. ročník 16 září 2006

Z obsahu. ročník 16 září 2006 1 Betlém ve švédské Uppsale. Snímek dr. Vladimír Heger. Vážení čtenáři, náš časopis Betlémy a betlemáři (BaB), který spojuje členy sdružení od jeho založení v roce 1990, tímto. číslem zahajuje sedmou desítku

Více

A budete-li odcházet s úsměvem na rtech a mírem v duši, jsem si jist, že mistři výtvarného umění odvedli svoji práci skutečně dobře.

A budete-li odcházet s úsměvem na rtech a mírem v duši, jsem si jist, že mistři výtvarného umění odvedli svoji práci skutečně dobře. Editorial Umění na historickém území Čech, Moravy a Slezska, ležícím v samém srdci Evropy, se od počátku vyvíjelo v kontextu evropské kultury ovlivňované křesťanskými tradicemi a jako její nedílná součást.

Více

KNIŽNÍ ZNAČKA 3/2014 3/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz

KNIŽNÍ ZNAČKA 3/2014 3/2014. časopis spolku sběratelů a přátel exlibris. www.sspe.cz 3/2014 časopis spolku sběratelů a přátel exlibris www.sspe.cz 73 Gennadij Alexandrov, Praha, C3+C5, 2003 Naši jubilanti BAREVNÁ POEZIE GRAFIKY DANIELY BENEŠOVÉ Krásné a poetické jsou grafické listy akademické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 I. ÚVODEM... 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ V ROUDNICI NAD LABEM ZA ROK 2008 2 OBSAH I. ÚVODEM... 3 II. PÉČE O SBÍRKY... 6 SPRÁVA SBÍREK... 6 ARCHIV... 6 DIGITALIZACE... 6 REVIZE / OBRAZY... 7 RESTAUROVÁNÍ

Více