Nadační listy. osobnost Květa Fialová Vzpomínka Jiří Sovák. č. 28 / leden 2011 NADACE ŽIVOT UMĚLCE SENIOR PRIX 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadační listy. osobnost Květa Fialová Vzpomínka Jiří Sovák. č. 28 / leden 2011 NADACE ŽIVOT UMĚLCE SENIOR PRIX 2010"

Transkript

1 č. 28 / leden 2011 Nadační listy NADACE ŽIVOT UMĚLCE SENIOR PRIX 2010 osobnost Květa Fialová Vzpomínka Jiří Sovák

2 Slovo úvodem I přesto, že je konec měsíce ledna, stále se vlastně ještě nacházíme na začátku roku. Co nám asi ony dvě jedničky přinesou? Uvidíme... zřejmě nemá cenu nad tím nějak moc přemýšlet, neboť stejně vlivem mnoha okolností nakonec všechno dopadne úplně jinak. Návštěva u osobnosti tohoto vydání, herečky Květy Fialové, v nás probudila řadu duchovních myšlenek, jdoucí ruku v ruce s lidovými pořekadly. Naši předkové byli jistě lidé moudří a věděli, proč si je vymysleli. Jistě poznali na vlastní kůži hlavní pointu slov: Nic se neděje bez příčiny a nebo Co se má stát, stane se. První měsíc v roce není jen rozjezdem na následující období, je také ohlédnutím za obdobím uplynulým. My se rádi ohlížíme, máme rádi vzpomínky..., historii, bez které by neexistovala přítomnost ani budoucnost. Bez, dnes už řady nežijících umělců, by nemohli na jejich místa nastoupit umělci mladší. Bez kulturní a duchovní podpory mnoha krásných měst, by umění v jejich regionu nevzkvétalo. Někde se to daří lépe, jinde hůře. My jsme se snažili do tohoto vydání pro vás vybrat to nejlepší. Ať už návštěvou historicky i kulturně významného města Olomouce či vzpomínkou na fenomenálního Jiřího Sováka. Ať už prostřednictvím rozhovoru s krásnou, talentovanou klavíristkou Andrejkou Vavrušovou, či s neméně krásnou bytostí, Květou Fialovou. Velmi zajímavá je tentokrát i rubrika Zdraví. Určitě řadu z vás zaujme a řadě z vás také pomůže. Fenomenální je vznik a průběh naší české filmové tvorby, jedné z nejlepších na světe. Nejlepší jsme se snažili být i my, že se nám to zčásti dařilo, svědčí i loňské dopisy a telefonáty, za které svým čtenářům ze srdce děkujeme. Díky nim jsme věděli, že naše práce má a dává smysl a není zbytečná. Tak snad zase někdy příště... Alexandra Stušková, DiS. šéfredaktorka Poděkování NADACI ŽIVOT UMĚLCE za dosavadní podporu a spolupráci Obsah NADACE ŽIVOT UMĚLCE 2 SENIOR PRIX 2010 NADACE ŽIVOT UMĚLCE 6 Předvánoční setkání držitelů SP TALENT 8 Andrea Vavrušová OSOBNOST 12 Květa Fialová CO MOŽNÁ NEVÍTE 18 Názvy měsíců KRÁSY NAŠÍ ZEMĚ 22 Olomouc FENOMÉN 26 Festival Divadelní Flora ZDRAVÍ Zdravé obouvání 30 Doplňky stravy 32 HISTORIE 34 Česká animovaná tvorba VZPOMÍNKA 38 Jiří Sovák KAM ZA KULTUROU 42 Šéfredaktorka: Alexandra Stušková, DiS., tel: , Grafická úprava: Ivo Repčík Redakce: Mgr. Justina Kašparová, Miroslava Pelnářová Lýdie Soldánová, Vladimír Stuška Nakladatelství STUŠKOVÁ IČ: , DIČ: CZ R. č.: MK ČR E Poděkování inzerentům: Městská divadla pražská, Moravská filharmonie Olomouc, hotel ALLEY Olomouc, Divadlo Konvikt, o.s, Olomouc, Kino Metropol Olomouc, Restaurace Vila Primavesi Olomouc, Studio zdravého obouvání s.r.o., David Lajpert produkty Agel, Národní divadlo Praha, ČCCR CzechTourism, nakladatelství XYZ, Divadlo pod Palmovkou, Ticket Art. 1

3 N A DAC E Ž I V OT U M Ě LC E Č L E N O V É S P R ÁV N Í R A DY: Vladimír Prošek předseda, dramaturg, hudebník, zástupce Uměleckého sdružení Artes Prof. Jiří Hlaváč profesor HAMU zástupce Asociace hudebních umělců a vědců. Mgr. Vojtěch Jouza člen České filharmonie, zástupce UNIE Odborový svaz orchestrálních hudebníků ČR RNDr. Jan Komín hudebník, zástupce Svazu autorů a interpretů Miroslav Svoboda člen sboru Statní opery Praha, zástupce UNIE Odb. svaz profesionálních zpěváků ČR Marek Vašut herec, zástupce Herecké asociace Č L E N O V É D O ZO R Č Í R A DY: Ivan Pazour člen orchestru České filharmonie, zástupce UNIE Odb. svaz orch. hudebníků ČR Cyril Jeníček hudebník, zástupce Svazu autorů a interpretů Josef Zeman zástupce uměleckého sdružení ARTES A PA R ÁT: Ing. Dagmar Hrnčířová výkonná ředitelka nadace NADACE ŽIVOT UMĚLCE Nadační stránky předchozího vydání jsme zakončili tím, že další aktivity měsíce listopadu a prosince si necháme na příště. Dnes už se za těmito uplynulými měsíci vlastně ohlížíme. A ohlížíme se rádi. Neboť slavnostní udílení SENIOR PRIX, a poté neméně slavnostní předvánoční setkání všech oceněných, patří v NADACI ŽIVOT UMĚLCE k událostem nejvýznamnějším a také nejradostnějším. Je už tradičně jakýmsi vyvrcholením celoroční práce, sladkou tečkou na závěr. Udílení SENIOR PRIX 2010 se konalo 14. listopadu 2010 v Národním domě na Smíchově. Jako každoročně se v těchto krásných prostorách sešla spousta umělců z řad herců, tanečníků, artistů, operních, populárních i sborových zpěváků, orchestrálních a sólových hudebníků, kteří byli jednotlivými profesními organizacemi na ocenění SENIOR PRIX navrženi. Lýdie Soldánová tajemnice REDAKČNÍ RADA: Ing. Dagmar Hrnčířová výkonná ředitelka nadace Mgr. Daniel Růžička šéfproducent, Centrum vzdělávacích pořadů ČT Ing. Martin Mařan ředitel společnosti INTERGRAM 2 Pozvaní umělci se spolu se svými rodinnými příslušníky dostavili na 14. hodinu, kdy začínal slavnostní úvodní projev. Poté následovalo samotné oceňování, na řadu přišla i hudba..., a na závěr malé pohoštění. Většina umělců byla tímto poděkováním zaskočena, až téměř dojata. Řada z nich nečekala, že bude vyzdvižena a oceněna jejich činnost, byť jen působili v malém oblastním divadélku, v zástupu sborových zpěváků či v řadách tanečníků. Avšak tito lidé jsou pečlivě vybíráni a všichni do jednoho si SENIOR PRIX - poděkování za celoživotní uměleckou činnost, zaslouží. Jejich umělecká tvorba je nejen přínosem SENIOR PRIX 2010 pro sféru našeho kulturního života, ale také odkazem pro budoucí generace. Na tomto udílení je pak krásné zejména to, že zde nikdy nešlo o uměleckou hierarchii, tozn. jestli je operní sólista více než sborový zpěvák, dirigent více než hobojista, herečka více než artistka. Nezáleží, zda umělec působil na celosvětově proslulých či malých oblastních scénách. Záleží na kvalitě jejich umělecké práce, kterou po léta s láskou odváděli. Všichni se zasloužili o zkvalitnění kulturního života, a právě o to více je tato cena záslužnější. NADACE ŽIVOT UMĚLCE si váží všech, kteří každoročně přijedou a SENIOR PRIX převezmou. Toto ocenění se uděluje každoročně už od roku 1993 a za tu dobu jej převzalo téměř 800 výkonných umělců. My vás nyní seznámíme se jmény letošních oceněných umělců a k tomu přidáme i pár úsměvných fotografií. Rodinní příslušníci 3

4 N A DAC E Ž I V OT U M Ě LC E SENIOR PRIX 2010 seznam oceněných violista Jiří Beneš houslistka Eva Vybíralová sborová zpěvačka Věra Josková kontrabasista František Kučaba houslistka Jiřina Kubáčková dirigent Václav Kozel a klarinetista Jaroslav Kopáček operní pěvkyně Jarmila Vacková herečka Helena Rejšková Lehká hobojista Stanislav Duchoň se členem spr. rady Vojtěchem Jouzou Bartoš Jan herec, režisér, recitátor (Div. V. Nezvala, Div. J. K. Tyla, Div. E. F. Buriana) 1932 Beneš Jiří violista, hudební publicista a pedagog (Mor.kvarteto, Symf. Orch, St. Filh.Brno) 1928 Bomba Václav - akordeonista, pianista (orch. AUS VN) 1929 Duchoň Stanislav - hobojista (FOK, ČF, SOČR) 1927 Dvořáková Ludmila - operní pěvkyně (St. div. Ostrava, ND) 1923 Ferchländerová Jaroslava artistka 1928 Fuka Václav - kontrabasista (Symf. orch. hl. m. Prahy, České noneto, FOK) 1933 Havlák Lubomír - tenorista, emeritní sólista ND 1921 Hnyk Jiří - houslista (SOČR), prof. Pražské konzervatoře a Gymnázia J. Nerudy 1939 Horák Josef - hráč na lesní roh (FOK, SOČR, Čes. dech. kvinteto, Pražský kom. orch.) 1924 Josková Věra - sborová zpěvačka - hlasový obor - alt (Český pěv. sbor) 1922 Junek Stanislav - herec (Div. Šumperk, Hr. Králové) 1934 Kasal Jan - dirigent, skladatel, pedagog 1923 Kopáček Jaroslav - klarinetista (člen orch. K. Vlacha, K. Krautgartnera a TOČRu a ČF) 1931 Kostelecká Jana - členka operního sboru ND 1924 Košler Miroslav - sbormistr, dirigent, pedagog (PSS, PFS, Pražská konzervatoř, HF UK) 1931 Kozel Václav - dirigent, aranžér (Big band Čs. Rozhl.) 1940 Kramperová Jindřiška - klavíristka, pedagožka na AMU 1940 Krejčí Jiří - hobojista (Pražský kom. orch, České noneto, Pražské dech. Kvinteto) 1935 Kubáčková Jiřina - houslistka (orch. Div. J. K. Tyla, orch. Čro) 1934 Kučaba František - kontrabasista (Smetanovo div., SOP) 1938 Michalec Vladimír - hráč na lesní roh (FOK, Corni di Praga) 1931 Nekuda Rudolf - hráč na bicí nástroje (Moravská filh., Janáčkova filh. Ostrava) 1920 Novotný Jan - klavírista, prof. Pražské konzervatoře 1935 Novotný Karel - flétnista (Pražský kom. orch, ČF) 1938 Pfeger Antonín - operní pěvec - hlasový obor - bas (Plzeňský oper. Sbor) 1927 Preisslerová Růžena - herečka (Vesnické div., Měst. div. Ml. Boleslav, Kolín, Div. J. Průchy) 1932 Rejšková-Lehká Helena - herečka (Div.Na Zábradlí, Kraj. div. K. Vary), pedagožka 1929 Smyčka Miroslav - operní pěvec/baryton (Stát.d. Brno, sólo Č. Budějovice, Ústí nad Labem) 1926 Sobotka Ladislav - tanečník (ND Praha, HD Karlín) 1930 Vacková Jarmila - operní pěvkyně - hlasový obor - soprán (Div. J. K. Tyla) 1928 Válek Jiří - flétnista (Symf. orch. Armád. um. soub. V. Nejedlého, ČF), pedagog, skladatel 1940 Vybíralová Eva - houslistka (Symf. orch. Brno, Státní filh. Brno) 1930 Zapletal Jiři - herec (Slovácké div., Beskydské div., Severomoravské div., div. F.X.Šaldy) 1929 Zelenka Bedřich - dramaturg Čs. rozhlasu a Čs. televize 1921 Všem oceněným srdečně gratulujeme operní pěvec Antonín Pfeger 4 flétnista Jiří Válek flétnista Karel Novotný 55

5 N A DAC E Ž I V OT U M Ě LC E NADACE ŽIVOT UMĚLCE Předvánoční setkání držitelů SENIOR PRIX V závěru slavnostního listopadového udílení SENIOR PRIX 2010 pozvala výkonná ředitelka nadace Ing. Dagmar Hrnčířová všechny zúčastněné na předvánoční setkání, které NADACE ŽIVOT UMĚLCE organizuje pro všechny držitele SENIOR PRIX za celou dobu trvání. Letošní setkání připadlo na nedělní odpoledne 5. prosince Tato událost bývá již tradičně místem setkání mnoha uměleckých osobností, které by se za jiných okolností možná ani nesetkali. A nebo právě naopak, již se setkali, někteří spolu i pracovali, byli kolegy..., ale léta se neviděli. Avšak v tento předvánoční čas neváhají, zapomenou na veškerou práci, starosti, mnozí i na své přibývající zdravotní problémy, krásně se ustrojí, slavnostně naladí a z celé republiky, někteří i ze zahraničí, na místo předvánočního setkání zavítají. snad jen s tím rozdílem, že se konají každým rokem, a že..., bohužel více než častěji, tváře, které s námi seděli u stolu ještě vloni či předloni, už nevidíme, už se setkání účastnit nemohli. Na druhou stranu se můžou umělci vzájemně přivítat s novými kolegy, čerstvými držiteli SENIOR PRIX. Setkají se, poznají se, sdělí si své dojmy, seznámí se s průběhem a událostmi jejich plynoucího života. Svým způsobem tato předvánoční setkání připomínají pravidelné školní srazy, SENIOR PRIX je ocenění udílené až od výše věku 70 let (proto i formulace celoživotní umělecké činnosti). O to více bychom si měli záslužnost těchto setkání uvědomovat. Předvánočního setkání SENIOR PRIX se zúčastňují umělci, kteří si připomínají doby, kdy stáli na jevišti, kdy patřili svému publiku. Pomalu se však ze světel ramp a září reflektorů začali vytrácet. Zestárli. NADACE ŽIVOT UMĚLCE však bere stáří umělců v prvé řadě jako nositele životní moudrosti a předání a zanechání kulturních hodnot a odkazů těm mladším, proto tato setkání vznikla, proto na ně tak rádi vzpomeneme. I obrazově. redakčně zpracováno foto: Julie Hrnčířová a archiv ŽU z archivu Stanislav Zindulka a Gustav Oplustil uprostřed Otakar Brousek st. s manželkou, na krajích Antonín Samler s dcerou Gustav Oplustil a Lubomír Lipský adresa: 6 I králové začínali korunou NADACE ŽIVOT UMĚLCE číslo účtu pro případné dary: Senovážné nám. 23, Praha 1 tel.: /0100 Eduard Hrubeš a Miriam Kantorková Věra Nerušilová a Zdena Procházková 77

6 talent Takže Andrejko, jak to je? Já si myslím, že ta zažitá pověra se táhne od dob skladatele maďarského původu Ference Liszta, o němž je známo, že měl neobyčejně dlouhé prsty a byl to obrovský fenomén. Na klavír není potřeba mít dlouhé prsty, právě naopak. Čím jsou delší, tím méně prostoru na klávesách mají. Patří Liszt k vašim oblíbeným skladatelům? Určitě, obdivuji ho stejně jako i Beethovena nebo Chopina, z pozdějších skladatelů jsem blázen do Šostakoviče nebo Prokofjeva. Pojďme nyní k vám samotné. Vy už vlastně také zasloužíte obdiv, je vám teprve 20 let a přesto máte za sebou celou řadu úspěchů. Děkuji. Ano, pár soutěží jsem se zúčastnila. Šťastným byl pro mě hlavně rok 2002, kdy mi bylo 12 let a získala jsem 1. cenu na celostátní soutěži dětských hudebníků Prague Junior Note. Velkým úspěchem byla i účast na mezinárodní klavírní soutěži v Ústí nad Labem - Virtuosi per musica di pianoforte, kde jsem dostala Čestné uznání. Jako dítě jsem hrála také ještě například na soutěži Carl Czerny, moc ráda vzpomínám i na celostátní interpretační soutěž komorní hry C. D. Dittersdorfa ve Vidnavě, kde jsme s triem: klavír, housle a cello, získali 1. cenu a o tři roky později pak i titul absolutních vítězů. Také jsem získala 3. cenu na Nevím proč mám zažitou představu, že klavíristky jsou ženy vysoké, hubené, s neuvěřitelně dlouhými prsty na rukou... Na rozhovor přišla drobounká dívenka, s ještě drobnějšími prstíky, která mi hned v úvodu vysvětlila, jak to vlastně s těmi dlouhými klavírními prsty doopravdy je. klavíristka Andrea Vavrušová soutěži Bohuslava Martinů v Praze..., těch soutěží a vystoupení bylo opravdu hodně. Velkým zážitkem byl pro mě v roce 2007 také koncert s Moravskou filharmonií Olomouc, kde jsem si zahrála Šostakovičův druhý klavírní koncert. Od kolika let hrajete na klavír? Zhruba od pěti let. Dalo se to předpokládat, neboť klavír jsem začala brát jako samozřejmost, protože můj o devět let starší bratr Karel hrál také na klavír, takže moje první krůčky začínaly s ním. On se pak tomu dál nevěnoval, vystudoval ČVUT, dnes už je ženatý, bydlí v Praze, má práci..., já jsem ale u klavíru zůstala. Vy nepocházíte z Prahy? Ne, jsem z Olomouce. Tam jsem chodila do nynější ZUŠ Iši Krejčího k výborné paní učitelce L.Uhlířové, se kterou jsme dodnes v úzkém kontaktu a která má radost z každého mého úspěchu. Zrovna teď nedávno, na konci listopadu, byla soutěž konzervatoří a hudebních gymnázií v Pardubicích, kam také přijela. Dostala jsem tam 1.cenu + titul absolutního vítěze, takže jsme měly obě velkou radost. A spolu s vámi určitě i rodiče. Ano, ti samozřejmě také a hlavně i babička, ta je na mě hodně pyšná. Co dělá babička? A čím jsou rodiče? Také hudebníci? Babička už je sice v důchodu, ale když probíhají v Olomouci na radnici zlaté svatby nebo vítání do života a podobně, tak to uvádí a také tam přednáší. Můj táta učí a hraje na trubku, studoval na vojenské konzervatoři. Maminka dřív také hrávala na klavír, takže hudbu v rodině máme. S hrou na klavír jste začala už v pěti letech, to je ještě věk malinkého dítěte, které si chce spíš hrát s hračkama, než cvičit na klavír. Vždyť to také ještě nemusíte hrát hned z not, stačí si jen tak jedním prstem pobrnkávat. Třeba jen Skákal pes přes oves..., vyťukávat si to. Pamatuji si, že mě to moc bavilo. Myslíte si, že vaše časté úspěchy jsou výsledkem vydřené píle nebo vrozeného talentu? Obojího. Talent je jenom 10% a těch zbylých 90% je vydřených. Člověk musí opravdu zabrat, odříct si spoustu věcí, i když mně žádné odříkání nevadí, vůbec ne. Musíte vědět, kudy chcete jít, jakou cestu zvolit a udělat pak pro to maximum. Máte čas i na nějaké koníčky, na zábavu, třeba jít si někam zatancovat? (smích) Tancovat se trochu stydím, možná trochu i umím..., nevím, ale třeba na maturitním plese, tam jsem tancovala. (smích) Já bych například moc ráda uměla latinsko-americké tance, ale když to chcete dělat naplno, musíte tomu věnovat hodně času, a ten nemám. Ale jo, mám vlastně koníčka, když mi zbyde čas, tak moc ráda skládám puzzle. Teď jsem dostala dvoutisícovku a pak bych chtěla ještě větší. Tak to se mi ještě nikdy nepodařilo složit celé. To není těžké, chce to jen trpělivost. Pocházíte z Olomouce, krásného historického města, centra vzdělanosti, tam není žádná hudební škola, že jste šla do Prahy? Teď už ano, druhým rokem je tam otevřena církevní konzervatoř, to už je ale pro mě pozdě. V Praze se mi líbí, také jsem jako malá jezdila pár let jako model na HAMU k p. doc. D. Šimonkové. Je hodně důležité si vybírat školu hlavně podle profesorů a ne podle místa bydliště. Na Pražské konzervatoři máme vynikající profesory. V prvním až pátém ročníku jsem byla u Prof. E. Leichnera, který je také hodně propojen s Moravskou filharmonií v Olomouci, kde často hrával, a teď v šestém ročníku jsem u Prof. Michala Rezka, který často hrává třeba v Rudolfinu. Chtěla byste také někdy hrát v Rudolfinu? To byl můj sen, který se mi vlastně teď nedávno splnil. Na konci šestého ročníku je totiž možnost mít absolvenstký koncert s orchestrem. O ten koncert bývá na celé škole vyhlášen konkurz, který byl teď v prosinci. Udělalo ho celkem osm lidí. První čtyři budou hrát v Rudolfinu s Českou filharmonií a druzí čtyři s Karlovarskou filharmonií v novém sále naší školy a pak také ještě v Karlových Varech. Konkurz se mi povedl, takže koncem tohoto roku si ještě s dvěma houslistkami a jednou zpěvačkou v Rudolfinu zahraju. Tak to gratuluji, jste opravdu šikovná. Po konzervatoři budete ve studiu určitě pokračovat. Ano, teď v lednu budu dělat přijímací zkoušky na HAMU. To je vlastně můj další sen, dostat se na Hudební akademii. 8 9

7 talent Máte strach z přijímacích zkoušek? Ani ne, nebo asi tak..., z teoretické části trochu ano. Bude tam šedesát otázek od období baroka až po současnost, i když mám dějiny umění ráda, obavy trochu mám. Uvidíte, že to dobře dopadne. Jednou budete slavnou klavíristkou. Čím jste vůbec chtěla být jako malá holčička? Vším možným. Nejvíc jsem chtěla být herečkou, zároveň učitelkou ve školce, doktorkou, hrát na klavír jsem chtěla taky, a ještě jsem chtěla být malířkou. Pokojů nebo obrazů? (smích) Obrazů. U těch pokojů byste asi zpočátku vydělala víc než u těch obrazů, nebo ve vašem případě hrou na klavír. Začínající umělci to nemají jednoduché. Myslíte, že se klavírem uživíte? To je pravda, samotným hraním se většina klavíristů neuživí. Každý musí zpravidla ještě někde pracovat nebo třeba učit. Já od letoška už také učím, malé děti od 8 do10 let, v ZUŠ Marie Podvalové v Praze-Čakovicích. Poslouchají Vás? Ale jo, celkem jo. Jsou roztomilí. Mám devět holek a jednoho kluka. Jsou to talentované a snaživé děti. Třeba z nich vychováte budoucí konzervatoristy, třeba i klavírní virtuózy. Tak mě napadá, když bydlíte na koleji, kde vlastně cvičíte? Tam přece na pokoji klavíry nemáte. Ve škole. I když pravdou je, že tam máme velký problém s půjčováním tříd, je jich na tolik lidí málo. Takže buď musím chodit do školy už na 7 hod. a cvičit dvě hodiny - do 9. hod., než mě vyhodí profesoři, a nebo pak přijít večer a čekat, až se třídy uvolní, a to je pak boj. Ale co by pro to člověk neudělal. (smích) Hrála jste někdy i v zahraničí? V soutěži ne, ale jinak jsem hrála například na vystoupeních v Bělorusku, v Německu, v Itálii nebo v Řecku Kde se vám líbilo nejvíc? Tak při koncertech nemáte moc času si prohlížet město nebo kraj, ale když se ptáte na ty země, tak já osobně miluju Řecko, kde jsem nějaký čas i strávila. Je to nádherná země, hlavně ti lidé jsou tam úplně jiní než u nás. Milí, příjemní, nikam nespěchají, nemají žádný stres. Je to prostě jiná mentalita. Tady jsou všichni nervózní a uspěchaní, pocítíte to už hned, jak vystoupíte na letišti. V Řecku se třeba potkají na chodníku dva lidé a jsou schopni se spolu zastavit a klidně i celou hodinu proklábosit, vůbec nikam nespěchají. No jo, ale pak to v Řecku s tou ekonomikou dopadlo, jak to dopadlo, když nic nedělají a jenom klábosí. (smích) Vidíte, to ano, nějak to s tím souviset asi bude. Ale stejně se mi tam ten život líbí víc. Například i kluci. Nepijí tolik co ti naši. Tady všichni furt vysedávají po hospodách, chlastají, pak se opijí..., já si také ráda posedím s přáteli, třeba u vínka, ale všechno má své meze... Je to tu občas takové trochu barbarské. V Řecku jsou hlavně kavárny, pijí tam prostě kafé, povídají si a nic jim nechybí. Vraťme se ze slunného Řecka zpátky do Prahy. I tady máme kavárny, ale máme tady třeba také Národní divadlo, Národní muzeum... Zbývá vám nějaký volný čas zajít si například do kina nebo do divadla? Chodila bych ráda, ale toho volného času opravdu moc nemám. A kolikrát vlastně ani nemám s kým. Všichni jsou pořád zaneprázdnění, nikdo nemá na nic čas. Nestýská se vám po Olomouci? Stýskalo se mi v prváku, pak už jsem si pomalu zvykla. Praha je městem mnoha možností, a také tu mám bráchu, bratrance..., a spoustu známých a přátel. Máte i nějakého nejlepšího přítele? Mým nejlepším a největším přítelem je klavír. Hudba se bez lásky dělat nedá, bez lásky neexistuje. text: Alexandra Stušková, DiS. foto: Daniel Brogyányi Moravská filharmonie Olomouc 65. koncertní sezona patří k předním a nejstarším symfonickým orchestrům v České republice věnuje pozornost velkým tvůrcům světové hudby 19. a 20. století intenzívně propaguje soudobou českou i světovou hudební tvorbu, premiérovala více než 250 novinek s velkým ohlasem vystupovala v převážné většině evropských států, ale i v Hongkongu a Japonsku je organizátorem a pořadatelem hudebního festivalu Dvořákova Olomouc a Mezinárodního varhanního festivalu

8 osobnost Do prvního letošního vydání jsem měla naplánováno setkání hned s několika významnými uměleckými osobnostmi. Prvořadým pro mě bylo, aby to byl někdo, kdo nás už zkraje roku naladí pozitivně, dodá nám sílu, energii a životní optimismus. Zvolila jsem. Sáhla jsem nakonec do archivu pro svůj nedávný rozhovor s herečkou, která bere život takový jaký je, se všemi jeho problémy a těžkostmi se vypořádává po svém, nemoci i stárnutí přijímá s pokorou, o smrti hovoří až s jakousi posvátnou úctou. Svým životním postojem působí na mnohé poněkud podivně, přiznám se, že ani já některé její názory zcela nesdílím..., přesto, jedno bychom si od ní měli vzít určitě všichni. Naučit se žít s vědomím, že život je obrovský dar. paní Květa Fialová Před úplně prvním setkáním s Květou Fialovou jsem byla jako vždy malinko nervózní. Jak mě asi přijme? Budeme si vůbec rozumět? Přece jen nejsem až tak duchovně založená jako ona. V nejhorším případě bych mohla zavést řeč na naši společnou zálibu sbírání čarodějniček, poněvadž i moje sbírka je poměrně slušná. Nakonec vše dobře dopadlo. Paní Květa ze mě vlídným úsměvem veškerou moji nervozitu staré a ošklivé bytosti, shrbené, s bradavicí na nose a s hrozivým výrazem ve tváři. To je ale omyl. Čarodějnice můžou být naopak ženy krásné, svůdné a přitažlivé, které neuhranou nějakým prokletím, nýbrž svojí nebývalou krásou. Pokud bychom se tedy přiklonili k této verzi, pak byla paní Květa Fialová už od svého mládí čarodějnicí ze všech nejčarovnější, neboť její krása byla nevídaná. sejmula. Bylo mi u ní hezky, až na nepatrné zklamání při zjištění, že ta moje sbírka čarodějniček, oproti té její, zas až tak slušná není... Čarodějničky sbírám už mnoho let, jak dlouho, přesně nevím. Bydlí tady se mnou a je mi s nimi dobře. Asi ve čtrnácti letech jsem četla Narodila se 1. září 1929, dnes už vlastně v zahraničí, na Slovensku, v okrese Lučenec, v malé vesničce Velké Dravce, na statku, který se jmenoval Filip Salaš. V rodném listě má ještě švabachem napsanou knihu o čarodějnicích. Přečetla jsem si co všechno je potřeba zapsáno Květoslava. jméno Sláva k létání. Šla jsem pak třináctého o půlnoci na hřbitov, natrhala nějaké bylinky, potřela si - květům krása květům, jak kdo popelem obličej, tlapky, vzala si koště, vylezla chce, každopádně na hromadu dřeva a skočila. Křusla jsem sebou na zem, ale to mi nevadilo, byla jsem krása ji provází celým životem. Ať šťastná. (úsměv) Já jsem taky taková čarodějnice. V každé ženě je jí kousek. už fyzická nebo Čarodějnice si většinou představujeme jako duševní. Je si toho vůbec vědoma? Já nevím. O své fyzické kráse jsem opravdu nijak nepřemýšlela. Asi jsem podobná mamince, která je pro mě hlavní bytostí mého života. Tak jestli jsem podobná jí, tak je to jedině dobře. Maminka paní Fialové žila do svých osmnácti let v Rusku na jednom šlechtickém sídle. Otec tam působil jako lesní rada. Později byli internováni na Sibiř a až pak se vrátili na Moravu. Do roku 1938 jsme ještě bydleli na Slovensku, pak nás Slováci jako Čechy vyhnali do Čech, upřesní mi paní Květa tehdejší situaci a mě v souvislosti s tím napadá otázka, jak vnímá rozdělení Čechů a Slováků. No to je repríza. Asi to tak někdo chtěl. V ještě poměrně mladém věku přišla maminka paní Květy shodou nešťastných okolností o nohu. Na život však nikdy nezanevřela. Brala ho, stejně jako její dcera, jako velký dar. Byla velmi zajímavou bytostí, až duchovně mystického založení. Malovala velké mediální obrazy a do těchto neobvyklých maleb zasvěcovala také své děti, Květušku a o tři roky starší Blanku. Maminka uznávala buddhismus. Ale víte, buddhismus není víra, to je způsob žití. Při pobytu na Slovensku vytvářela maminka také různé neobvyklé sochy v podobě bůžků, skřítků... a jiných nadpozemských bytostí. Pro naši radost nám dokonce udělala i vodníka. Byla jste vlastně tedy neustále obklopena nadpřirozenými bytostmi, odtud pramení vaše láska ke všemu neobvyklému? Naopak, ke všemu obvyklému. To realita mi připadá někdy neobvyklá, odpoví paní Květa. A co tatínek? Tatínek byl na rozdíl od maminky, která byla taková křehká bytost, složitější. Vlastně jsem se ho bála. I přes značné rozdíly a neshody spolu rodiče paní Fialové zůstaly. Zato paní Květa se s prvním manželem rozvedla poměrně záhy. Protože jsem byla mladá, blbá a hlavně neinformovaná. Byla to taková ta neinformovaná zamilovanost. Já jsem vůbec nevěděla co to obnáší. A pak jsem zjistila, že je to hrůza. Hrůzný byl jistě i zážitek, který se paní Fialové stal ještě jako velmi mladé dívce ve spojitosti s vojáky osvobozující armády. Zřejmě i odtud pramení její celoživotní postoj k mužům. Tato záležitost je a byla už natolik propírána médii, že ji protentokrát vynecháme a paní Květu nehezkých vzpomínek ušetříme. I když ona má ale těch nevšedních hrůzných vzpomínek opravdu celou řadu. Z poněkud jiného soudku..., její pobyt v márnici. Ano, to bylo v Kolíně. Já už s tím mužem (zmiňovaný první muž pozn.) opravdu být nemohla. Tehdy manžel paní rekvizitářky z divadla dělal správce hřbitova, na starém kolínském hřbitově. Už se tam nepohřbívalo. Peníze v divadle moc nebyly, neměla jsem kam jít, no a ta márnice byla prázdná a zadarmo. Tak mi tam dovolili bydlet. Než být s tím mužem, tak raději v márnici. Půl roku jsem tam bydlela a pak jsem šla právě do divadla do Martina. Na můj dotaz, proč se nějak nedomluvili a nebo nedonutila odejít z bytu spíš muže, mi paní Květa odpoví: S chlapem se přece nebavíte. Když to nejde, seberete se a utečete. U jednoho ale přece jen zůstala. Celých dvaapadesát let. U divadelního, filmového a televizního scénáristy a režiséra Pavla Háši. Coby režisér figuroval u své ženy pouze u jednoho jediného filmu. Jmenoval se Zlatá modrá a byl z prostředí pilotů. Jak pan Háša při jednom rozhovoru prozradil, jeho budoucí žena ho prý tehdy při té příležitosti svedla. Vzali se na Štědrý den roku 1959 a v roce 1962 se jim narodila dcera Zuzana. Na filmu už sice spolu nepracovali, ale v televizi a na divadle častokrát. Jejich manželství bylo dlouhé a šťastné. Jak toho docílili? Pro nás bylo důležité, že si každý z nás zachoval svoji nezávislost. Byly sice výjimky, které jsme měli oba rádi, ale nebylo jich moc

9 osobnost Já hrozně ráda cestuji, muž byl spíš na tu chaloupku. Ale nikdy mi v mém cestování nebránil, v tomhle byl právě tolerantní. Nikdy mě také třeba nenutil, abych se s ním dívala na fotbal, a já mu zase nevnucovala to své. Manželství by mělo být nejen plné lásky, ale také odpouštění, vzájemné tolerance, pochopení a úcty jednoho k druhému. Jenom tak může fungovat. No a také už jsem byla na rozdíl od toho prvního informovanější. (úsměv) Pavel Háša byl v posledních letech svého života těžce nemocný. Od roku 2000 musel zcela omezit svoji uměleckou činnost. Zemřel 5. srpna 2009 ve věku osmdesáti let. Paní Květa bere odchod svého manžela těžce. Dalo mi to dost práce a soustředění, nemyslete si, že to bylo jednoduché. Také se neumím vypořádat vždycky se vším. Občas i já zažívám určitý strach se smrti. Ale ne z té svojí, s ní jsem naprosto smířená a vím, že k životu patří. Bojím se, aby neodešel někdo blízký. S tím se smířit nedovedu, to jsem se zatím nenaučila. s manželem Pavlem Hášou Do skříně si připravíme dvě ramínka a pořídíme si dva druhy oděvů - pro hrob a pro krematorium. Do krematoria se oblékneme lehčeji, protože je tam teploučko, a taky dbáme, aby to bylo veselejší. Do hrobu si vybereme pořádnou čepici kvůli chladu a aby nám nenalezli červi do uší... Ale já teď tady ještě musím chvíli být kvůli ostatním. Kvůli své dceři Zuzance, kvůli své vnučce Dominice... A také kvůli nám. Kvůli svému publiku, přátelům, známým a obdivovatelům. Květa Fialová patřila (a stále patří) k našim nejkrásnějším herečkám a i když to označení nemá ráda, byla sexsymbolem své doby. Muži ji hýčkali a obletovali. To muselo být příjemné. Mně to tenkrát nějak nepřišlo. Já mužskému světu vůbec nerozumím. Každý je samozřejmě jiný, i mezi muži se najdou výjimky, ale moc jich není. Oni mají tendenci se pořád shlukovat. Vždyť to je strašné. Podívejte se, co z toho pak vzniká. Podívejte se na situaci v politice, nebo války..., vždyť to všechno dělají jen muži. Pak to tak i vypadá. A sex? Jak dlouho jim vydrží zamilovanost? Nejde jim ani o lásku, jako o ten sex. Jak se třeba chovali američtí vojáci ve Vietnamu, ale nejen oni. Prostě tohle všechno dělá mužský. Chlap pořád dobývá, ale žena už by chtěla hnízdit. A oni si toho hnízda vůbec neváží a jdou dobývat jinam. Vždyť i v okruhu mých přítelkyň je většina takových, co s muži tyto Dalším významným člověkem, a dalo by se říct právě i tou mužskou výjimkou, je v životě Květy Fialové mladý herec Slováckého divadla Uherské Hradiště - Josef Kubáník, se kterým exceluje v úspěšná inscenaci Higginsovy černé komedie Harold a Maude, jenž měla ve jmenovaném divadle před rokem, 16. ledna 2010, premiéru. Oba hlavní protagonisté se při této hře velmi sblížili. Pepíček mi dal velký dar, který jsem nikdy v životě neměla. Bude to znít možná hloupě, dal mi servis nádherné lásky, která nemá nic společného s jinými lidskými podlažími než s duší. To bylo pro mě celoživotně vždy to hlavní. Je nádherné, že mohu na konci svých dnů prožívat něco tak nádherného. Setkání s Pepíčkem je učiněný zázrak. Povídáme si o všem co jsme zažili, známe své rodiny, navštěvujeme se, hrajeme společně divadlo Příbuzní i přátelé si mohou si myslet, že jsem jeho prababička. Jenže já ho miluji, jako by mi třeba bylo šestnáct let. Mohu ho milovat jako svého syna, zahrnout ho všemi druhy lásky, ovšem bez těla. Může mě třeba vzít za ruku, ale je to láska duševní. V podstatě jsem kromě manžela Pavla žádné lásky nikdy neměla, protože jsem se určitým záležitostem vyhýbala. manžela. Ano, když jsme byly za první republiky se sestrou v klášteře v Dobšiné, tak tam jsem četla od Ondřeje Sekory Ferdu Mravence. Moc se mi líbil. Holky se mi smály, že jsem do něj zamilovaná. Maminka mi tehdy ušila takového velkého panáčka..., a holky hned, že mě s ním z legrace v tom klášteře oddají. Byla tam malá kaplička a tam nás tedy oddaly. Vtom tam vtrhly sestřičky, Ferdu mi zabavily, a že jsme to místo znesvětily. Ale protože to byl katolický klášter, tak to byla křesťanská svatba a já vždycky říkám, že druhou svatbu v kostele už mít nemůžu, to by nás musel rozvést papež. (smích) Snažím se představit si přede mnou sedící dámu jako malou holčičku, oddávající se s Ferdou Mravencem. Paní Fialová na můj rozpačitý úsměv hned zareaguje: Víte, vy si vlastně vnitřně můžete vzít koho chcete. Já jsem se taky nejraději zamilovávala, když to ten protějšek nevěděl. Když se to pak dozví, většinou to dopadá špatně. Jednou, to už jsem neměla Ferdu, nevím, kolik mi bylo roků, asi 13, tedy věk, kdy jsou holky pořád zamilované, jsem se zamilovala do mladého italského vojáka. Do padlého vojáka. Dodnes si pamatuji jeho jméno. Jeho hrob jsem objevila za války v Borohrádku. Měl tam fotku na náhrobku a musel být hodně mladý, když zemřel. Já jsem si představovala, že je to můj milý a nosila jsem mu tam květiny. Byl to krásný pocit, věřte mi. Mám ráda dávat lásku i když na ni nikdo nereaguje. Přesto často demonstruje smrti předcházející stáří jako nejkrásnější období života. Ano, stáří beru jako nejkrásnější období života. Máte už jistou informovanost, nadhled. I k nemocem se A možná bychom mohli pro pobavení zmínit musíte postavit pozitivně, s každou chorobou ještě jednu velkou lásku, tu úplně první, se hovořit. Mluvte ke svému srdíčku: Děkuji Ti, kterou byla mladá Květuška dokonce i oddána. že pro mě tak dlouho pracuješ. Lidi si pořád na Jednalo se tak vlastně o jejího opravdu prvního něco stěžují, naříkají, a vůbec si neváží toho, že tady vůbec můžou být. I ty věci, co se nám zdají foto z inscenace Harold a Maude jako špatné, sem jsou z nějakého důvodu poslané. Na její lásku nereagoval To v té informovanosti, v tom nadhledu, je ani Limonádový Joe, byť stáří tak krásné. Kolikrát člověk strčí čumák do barová ďáblice Tornádo nějaké věci, no příště už ho tam alespoň nestrčí. problémy zažívaly. Lou byla absolutně neo- Já jsem ráda, že jsem stará, i z toho důvodu, Například dlouholedolatelná. Jak se jí tato ne- že jsem díky tomu mohla zažít tolik skvělých tá přítelkyně Naďa zapomenutelná role hrála? lidí, kteří už dnes mezi námi nejsou. Potkala Konvalinková. (bývalá (rok 1964 pozn.) Byla v té jsem spoustu osobností, Maryčku Rosůlkovou, manželka Old- době také takovou ďábli- se kterou jsme hráli v Městských divadlech, řicha Kaisera pozn.). cí? Ne. Ale protože jsem pana Högra v Národním..., už jen proto bych Třeba. Naděnka je často hrála kur, tak si měla děkovat stáří. Život je totiž o lidech. Starší velmi pozitivní a pokorný to o mně lidi hned mysleli. člověk by už také neměl být zahleděný jen sám člověk. Je obě- Já jsem nikdy moc nebyla do sebe, tak jako v mládí. A naše smrt? Jaké to tavá. Mám ji moc ani na flámy, ani na alkohol. bude, takové to bude. Celý život žijeme s vědomím, ráda. Když přišla Občas skleničku vína. že jednou zemřeme. Proto bychom se k té před mnoha lety do Nejlíp je, když se člověk jediné jistotě, kterou máme, měli chovat vstřícně a už se na ni předem připravovat. To vědomí knihy Květa Fialová se spřátelily. Je to už nekouřím. Jedině ve filmu, divadla, hned jsme pořádně a dobře vyspí. Ani Naďa Konvalinková při křtu je důležité, abychom toho pokazili co nejmíň. Štěstí tady a teď (2009) více než třicet let. a to za peníze. (smích) 14 Nezapomenutelná Tornado Lou ve filmu Limonádový Joe s hereckým kolegou Josefem Kubáníkem 15

10 osobnost Svou krásou okouzlovala Květa Fialová i v řadě dalších filmových rolí. Ta první přišla v roce 1949 ve snímku Velká příležitost. Příznačný název. Od té doby přicházelo velkých příležitostí čím dál víc. Zpočátku hrála role děvčat spíše naivních. Za všechny vzpomeňme snímky: Štika v rybníce (1951), Plavecký mariáš (1952), zahrála si také v pohádce Dařbuján a Pandrhola (1960) či Princezna se zlatou hvězdou na čele (1959). Postupně pak herečka přecházela k úlohám žen elegantních, např. rolí krásné paní kněžny v Moskalykově adaptaci Němcové Babičky (1971), nebo rolí hraběnky v oskarovém filmu Ostře sledované vlaky (1966). Cizí pro ni nebyl ani typ ženy napůl andělsky nevinné a napůl prohnané. Prozradila mi, že vražedkyně hrála ráda, poněvadž negativní role jsou pro ni zajímavější než pozitivní. Také komediální talent Květy Fialové našel své uplatnění. Např. ve filmech Slaměný klobouk (1971), Adéla ještě nevečeřela (1977), z novějších titulů Účastníci zájezdu (2005) nebo nedávno uvedený snímek Pamětnice (2009). Krásná role ji byla poskytnuta také ve dvojici s Ladislavem Chudíkem ve filmu Všichni moji blízcí (1998). Filmografie Květy Fialové zahrnuje od roku 1949 až po současnost desítky úspěšných filmů, včetně rozhlasových vystoupení a televizních filmů a seriálů. Ve svém bytě má na stěnách rozvěšeno spoustu obrazů svých portrétů. V této spojitosti se mi vybavuje i ukradený obraz z TV seriálu Třicet případů majora Zemana, Dáma s erbem, kde je šlechtična namalována přímo podle Květy Fialové. Vlastní i tento obraz? Kam se vůbec poděl? Ten obraz bohužel nemám. Nevím, kam se ztratil. Už si ani nepamatuji, kdo mě to tehdy maloval. Asi třikrát jsem byla na tom portrétování. Fantom Morrisvillu s Waldemarem Matuškou třebuje nějakou ženskou. Martin, kde jsem v té době hrála, byl přece jen od Prahy trochu z ruky. Řekl mi, ať přijdu druhý den. Tak jsem přišla. Stál tam i Luboš Kostelka a Werich na nás ukázal, abychom mu předvedli, já dědečka a Kostelka babičku. Už nevím jaký dialog jsme vedli, jak to bylo, ale Werich mi pak řekl krásnou větu: Už Vás potřebuju od včera. Do týdne jsem nastoupila. Až později jsem se dozvěděla, že on opravdu nějakou babu sháněl, protože Jarka Adamová a Alena Vránová byly v té době těhotné. Ale já to stejně věděla, proto jsem za ním šla. Předtuchy totiž neklamou. (úsměv) Účastníci zájezdu, s E. Holubovou a J. Štěpánkovou Ještě před nástupem do divadla ABC měla Květa Fialová za sebou už roční angažmá v Českém Těšíně, poté studium na brněnské JAMU, pak působila v Opavě, Českých Budějovicích, Kolíně a zmíněném slovenském Martině. Její jméno je však nejtěsněji spojeno právě s Městskými divadly pražskými (po skončení sezony bylo ABC jako samostatný subjekt zrušeno a celý soubor a působiště převzala Městská divadla pražská pozn.). Působí zde prakticky dodnes. Stala se legendou českého herectví, která má za sebou bohatou uměleckou dráhu nejen filmovou, ale také divadelní. Za všechny hry, ve kterých účinkovala, vzpomeňme např. Anna Karenina, Krvavá svatba, Miluji, miluji..., Modré z nebe, Deset malých černoušků, Bumerang a řada dalších. V poslední době pak také excelující, již zmiňovaná hra Harold a Maude. Když v roce 2009 oslavovala Květa Fialová významné životní jubileum, uspořádala pro ni Městská divadla pražská, v čele s režisérem Petrem Svojtkou a dramaturgem Jiřím Janků, v Rokoku benefiční představení s názvem Fialové Květy štěstí. V tomto představení herečka divadelní formou zrekapitulovala celý svůj pestrý život. Představila se v něm taková jaká je: laskavá, moudrá, zábavná dáma plná životního optimismu. A taková je pořád. Už léta žije s bajpasem srdce, naučila se s ním žít. I přes přibývající zdravotní problémy, včetně nedávné srdeční příhody spojené s nebezpečným krvácením do břicha, se stále usmívá. Letí to. Letí. Tornádo Lou je dnes už přes osmdesát. Přesto si nemůže na nedostatek práce stěžovat. Protože staré báby pořád někde potřebují, odpoví mi s úsměvem. A já si také vážím každého diváka, i v té nejzapadlejší vísce. Mám ráda své publikum. A publikum ji to vrací zaplněnými hledišti a sály... a také poptávkou po jejích knihách. Vyšlo jich už několik. Např. Květa Fialová o sobě, O vítání stáří, Štěstí tady a teď, Zákony štěstí ad. Je čas ukončit návštěvu. Nechce se mi z příbytku, kde mě přivítala nevšední, poněkud zvláštní osobnost, obklopena řadou mystických obrazů, kultovních předmětů a unikátní sbírkou mých oblíbených čarodějniček. Nechce se mi od někoho, z koho vyzařuje tak velká vnitřní energie. Všechno je nám dáno darem. zakončí paní Květa naše setkání. Setkání, které bylo zase darem pro mne. V roce 1993 obdržela Květa Fialová SENIOR PRIX. Cenu, kterou každoročně uděluje NADACE ŽIVOT UMĚLCE jako poděkování za dlouholetou uměleckou činnost. Také mě ještě na stěnách zaujalo dvojí věnování v rámečku. To první, se srdíčkem, od Václava Havla, druhé od Jana Wericha. Ten v roce 1958 angažoval Květu Fialovou do divadla ABC. Jak k této nabídce došlo? To už jsem byla v divadle v Martině a právě jsem i točila s Pavlem (Háša pozn.) film Zlatá modrá. A v tu dobu se mně jednou nějak zdálo o Voskovci a Werichovi, že jsme jako velcí kamarádi. To už tu ale Voskovec nebyl. S manželem jsme pak šli v Praze do divadla, pamatuji si, že se hrálo Helenka je ráda. O přestávce jsem se šla Wericha zeptat, jestli nepo- s Josefem Krónerem Bumerang Text: Alexandra Stušková, DiS. Foto: archiv MDP a archiv ŽU V TV pohádce s Libuší Havelkovou Miluji, miluji... Anna Kareninová Babička hodně četla

11 Co možná nevíte Silvestrovské oslavy i přivítání Nového roku jsou za námi. Máme na mysli toho z velkým N, nový rok z malým n je prakticky stále celý před námi. Co nám asi přinese? Den po dni - měsíc po měsíci? Á propos, přemýšleli jste někdy nad tím, proč se leden jmenuje právě leden a podle čeho vznikaly i názvy ostatních měsíců? Pojďme se na jednotlivá údobí podívat v poněkud odlehčenější formě. Pomiňme různé politické, ekonomické či společenské prognózy. Pojďme si jednotlivé měsíce v roku představit prostě jen tak..., podle jejich názvů. Takže... co možná nevíte. LEDEN - podle gregoriánského kalendáře první měsíc v roce. Má 31 dní. Český název měsíce pochází od slova led měsíc ledu. Původně byl tento měsíc ve východní Evropě označován jako měsíc vlka. Zpočátku byl leden v římském kalendáři až 11. měsíc v roce, teprve v roce 153 došlo ke změně začátku roku z 1. března na 1. leden. Leden začíná vždy stejným dnem v týdnu jako květen předcházejícího roku a stejným dnem jako říjen s výjimkou přestupného roku. Některé známé pranostiky Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší. Když je leden bílý, je sedlákovi milý. Leden studený, duben zelený. Na Nový rok, o slepičí krok. Suchý leden, mokrý červen. ÚNOR - podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28, v přestupném roce 29 dní. Třikrát v historii měl únor i 30 dní. Český název měsíce je vysvětlen tím, že se v tuto dobu při tání ledu ponořují ledové kry na řekách (únor - nořiti se). V římském kalendáři byl únor posledním měsícem v roce. Právě proto tento měsíc má proměnlivý počet dnů a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při přechodu z juliánského na gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den jako srpen. Některé známé pranostiky Únor bílý - pole sílí. Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky. V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med. Teplý únor - studené jaro, teplé léto. V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá. BŘEZEN - podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce. Má 31 dní. Český název měsíce pochází z rašení bříz a začátek březosti zvířat. V období kolem 21. března nastává jarní rovnodennost. Slunce při svém zdánlivém ročním pohybu protíná světový rovník, přechází z jižní polokoule na severní. Původně byl březen v římském kalendáři první měsíc v roce. Březen začíná vždy stejným dnem v týdnu jako listopad a v nepřestupný rok jako únor. Některé známé pranostiky Březen - za kamna vlezem... Březnové slunce má krátké ruce. V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest. Hřmí-li v březnu, tak také v červnu. Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj. DUBEN podle gregoriánského kalendáře čtvrtý měsíc v roce. Má 30 dní. Před přechodem do gregoriánského kalendáře to byl druhý měsíc v roce. Slovo pochází od slova dub. Duben začíná stejným dnem jako červenec a v přestupném roce jako leden. První dubnový den se nazývá apríl. Už od 16. století je apríl spojen s různými žertíky. Také aprílové počasí je příznačné žertovným počasím. Nestálým a proměnlivým. Některé známé pranostiky Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne. Když se ozve v dubnu hrom, chyť si kámen nebo strom. Bouřky v dubnu zvěstují dobré léto. duben, ještě tam budem. Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj. KVĚTEN - podle gregoriánského kalendáře pátý měsíc v roce. Má 31 dní. Už od 13. století je květen spojen s lidovými oslavami, např. stavěním májky nebo pálením čarodějnic (noc z 30. dubna na 1. máj). Je také označován jako měsíc lásky. Květen začíná stejný den v týdnu jako leden příštího roku. Žádný jiný měsíc v běžném roce nezačíná stejným dnem v týdnu jako květen. Některé známé pranostiky Studený máj - v stodole ráj. Je-li v květnu večer tráva zarosena, hojně bude vína, hojně sena. Jestli v máji neprší, červen to dovrší. Když se v máji blýská, sedlák si výská. Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto. ČERVEN podle gregoriánského kalendáře šestý měsíc v roce. Má 30 dní. Kolem 21. června začíná na severní polokouli léto. Český název měsíce je odvozován rozmanitě, například v souvislosti s červenání ovoce a jahod v tomto měsíci a nebo také od červů, kteří v tomto období dělají škody, zvláště na štěpích a ovoci. Někteří odvozují jméno měsíce od sbírání červce, hmyzu, ze kterého se vyrábělo barvivo. Některé známé pranostiky Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí. V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno. Červen stálý, prosinec dokonalý. Hřmí-li v červnu, zvede se obilí. Když kvete chrpa, za čtyři neděle chop se srpa

12 Co možná nevíte ČERVENEC podle gregoriánského kalendáře sedmý měsíc v roce. Má a vždy měl 31 dní. V původním římském kalendáři byl jeho název Quintilis, tedy Pátý. V roce 44 př. n. l. byl Julius Caesar zavražděn a poté římský senát na návrh Marka Antonia změnil na počest Julia Caesara název měsíce, ve kterém se Julius Caesar narodil - na Julius. Tento měsíc patří do velkých letních prázdnin všude tam, kde je léto. Některé známé pranostiky Červenec horký, pěkné jsou holky. Svatá Markéta vede žence do žita. Když prší na svatého Prokopa, zmokne každá kopa. Svatá Anna - chladna zrána. Když dne ubývá, horka přibývá. ZÁŘÍ podle gregoriánského kalendáře devátý měsíc v roce. Má 30 dní. Kolem 23. září začíná na severní polokouli podzim. Původ slova září nemá se zářením nic společného. Staročeské označení tohoto měsíce je zářuj, což znamená za říje.v září začíná období podzimní sklizně. Kromě ovoce a brambor dozrává také vinná réva a chmel. Proto se v lidové tradici českých zemích odehrávají v tomto měsíci i tzv. sklizňové slavnosti vinobraní. Některé známé pranostiky Jaké počasí Jiljí ukazuje, takové po celý měsíc dodržuje. Když je vlhko i v září, v lesích se houbám daří. V září mnoho požárů bývá, proto se obloha rdívá. Po svatém Matouši čepici na uši. Divoké husy na odletu - konec i babímu létu. SRPEN podle gregoriánského kalendáře osmý měsíc v roce. Český název pochází pravděpodobně od slova srp, (žně obvykle končily právě v osmém měsíci kalendářního roku.) V původním římském kalendáři byl název tohoto měsíce sextilis ( šestý ) a měl 29 dní. Při reformě kalendáře Caesarem získal den navíc. Při Augustově opravě kalendáře navrhl Senát, aby byl měsíc přejmenován na počest reformátora na Augustus. Navíc mu byl přidán jeden den, který byl ubrán z měsíce února. Některé indicie však napovídají, že srpen měl 31 dní už po julianské reformě. Aby neměly tři měsíce za sebou 31 dnů, byl zároveň převeden jeden den ze září do října a jeden den z listopadu do prosince. Tak bylo zrušeno Sósigenovo pravidelné střídání dlouhých a krátkých měsíců. Některé známé pranostiky Moc hub srpnových, moc závějí sněhových. Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče. Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy. Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává. Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje. ŘÍJEN - podle Gregoriánského kalendáře desátý měsíc v roce. Má 31 dní. Jeho české jméno je odvozeno od jelení říje. Latinský název October znamená osmý měsíc a je odvozen z římského kalendáře, podle něhož rok začínal březnem. V tomto měsíci pokračuje ve střední Evropě podzimní sklizeň a v českých zemích se tradičně slaví posvícení. Některé známé pranostiky Svatý František zahání lidi do chýšek. Na svatého Placida zima teplo vystřídá. Brigita svatá na mlhavá rána je bohatá. Září víno vaří, říjen mačká hrozen. Teplý říjen - studený únor PROSINEC - podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v roce. Má 31 dní. Začíná stejným dnem v týdnu jako září. 21. prosin- LISTOPAD podle gregoriánského kalendáře jedenáctý měsíc v roce. Má 30 dní. Název je odvozen od padání listí, které je v tuto roční dobu ve středoevropských přírodních podmínkách typické. V římském kalendáři byl listopad devátým měsícem. Proto se jmenuje v jiných jazycích november, podle novem - devět. V roce 153 př. n. l. byly další dva měsíce přidány. První listopadové dny jsou významné pro duše zemřelých - Dušičky. Některé známé pranostiky Na Dušičky duše zemřelých oplakávají své hříchy, proto prší nebo padá mlha. Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí. Kateřina na ledě, Vánoce na blátě. Na svatého Ondřeje ještě se zem ohřeje. Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá. ce nebo 22. prosince nastává zimní slunovrat. V tento den je na severní polokouli nejkratší den v roce. Noc je nejdelší. V římském kalendáři byl prosinec desátým měsícem (proto se jmenuje v jiných jazycích december, podle decem - deset). V roce 153 př. n. l. byly přidány ještě další dva měsíce. Název pochází od slova prosiněti (problesknout), což značí, že se jedná o měsíc, kdy slunce už jen občas prosvitne (probleskne) mezi mraky. Některé známé pranostiky Lucie noci upije, ale dne nepřidá. Studený prosinec - brzké jaro. Na svatého Mikluláše je už zima celá naše. O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře. Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice. Gregoriánský kalendář je v současnosti celosvětově používaný systém pro počítání času. Byl zaveden v roce 1582 papežem Řehořem XIII. Jednotlivé katolické země jej zaváděly postupně v následujících letech. V některých zemích byl přijat až ve 20. století. První oficiální den roku Gregoriánského kalendáře je 1. leden. Je používaný v největším počtu zemí. Ve Východní ortodoxní církvi začíná Nový rok 14. lednem (1. leden Juliánského kalendáře). V mnoha zemích, kde převládá pravoslaví, se slaví oba svátky Nového roku, jak Gregoriánský, tak i Juliánský

13 krásy naší země Cestovní kanceláře nabízejí lákavé dovolené i poznávací zájezdy téměř po celém světě. Kdo má dostatek financí, může si bez problémů zaletět skoro do všech koutů planety. Zná však člověk zajímavé kouty a zákoutí své vlastní země? Česká (a také Slovenská) republika má tolik přírodních krás, historických památek, měst a vesnic, že určitě stojí za to je navštívit. A nebudete k tomu potřebovat ani drahou letenku ani vízum. lomouc město v srdci Hané Již tradičním problémem je rod názvu města. I my si povědomě říkali, jedeme do (toho) Olomouce, ale správně jsme jeli do (té) Olomouce. Ve spisovné češtině je Olomouc zásadně rodu ženského a skloňuje se podle vzoru píseň. V místním úzu však převládá rod mužský a skloňování podle vzoru stroj. Oproti spisovné gramatice je dokonce někdy místními obyvateli jako správný vyžadován rod mužský. V případě nejistoty proto doporučujeme používat rod střední město Olomouc. Olomouc - hanácky také Olomóc nebo Holomóc, se rozkládá v Hornomoravském úvalu na pobřežní plošině při říčním toku řeky Moravy se soutokem řeky Bystřice. Město je kolem dokola obklopeno úrodnou krajinou Hané. Žije zde přes 100 tisíc obyvatel, podle tohoto počtu se jedná o šesté největší město České republiky. Olomouc vždy patřila (vedle Brna) k velmi výrazným historicky politickým centrům Moravy. Je sídlem slavné Univerzity Palackého, Olomouckého arcibiskupství a nebo Vědecké knihovny. Je tedy pro celou Moravu i významným centrem duchovní správy a vzdělanosti. Mimo to má neskutečně bohatou historii, která na vás dýchá doslova na každém kroku. První zmínka o hradě Olomouci je z roku 1055 v záznamu Kosmovy kroniky. Po tomto datu se Olomouc stala centrem jednoho ze tří nově vzniklých moravských údělných knížectví: olomouckého, brněnského a znojemského. Značný význam pro Olomouc mělo v roce 1063 založení nového moravského biskupství u olomouckého kostela sv. Petra a Pavla. (Tento kostel stával na Předhradí, dnešním Biskupském náměstí, a ačkoli šlo o unikátní památku, potkal ho stejně neblahý osud jako i další kostely v Olomouci. V roce 1787 byl uzavřen a o pět let později zbořen). Stejně významné bylo pro Olompuc i založení benediktinského kláštera Hradisko, v roce (Dnes národní kulturní památka). Kdy přesně bylo založeno královské město Olomouc se neví, nedochovala se totiž bohužel jeho zakládací listina, ale stalo se tak patrně před rokem 1246, za krále Václava I. Snad nejvýrazněji, bohužel neblaze, se Olomouc zapsala do dějin státu datem 4. srpna 1306, kdy byl v sídle olomouckého kapitulního děkana zavražděn poslední český král z rodu Přemyslovců - Václav III. Ruka neznámého vraha tak nejen překazila královo válečné tažení do Polska, ale způsobila i vymření významného českého panovnického rodu po meči. Roku 1314 bylo město v privilegiu krále Jana Lucemburského jmenováno jako první na Moravě. Roku 1352 jej označil jako hlavní město Moravy i markrabě Jan. Skutečností ovšem bylo, že Olomouc stále soupeřila o prvenství s městem Brnem. Neklidným obdobím byly pro město husitské války a poté také války česko-uherské. I přesto však již koncem 15. století zaujímala Olomouc díky hospodářskému a společenskému rozmachu jedno z nejpřednějších míst mezi českými městy. V předbělohorském období byla dokonce druhým největším městem v českých zemích po Praze. V Olomouci je doloženo více než dvacet významných šlechtických rodů, např: Pernštejnové, Liechtensteinové, páni z Boskovic, Ludanic, Žerotína a další. V druhé polovině 16. století přišel do města i jezuitský řád, jehož významným příznivcem sloup Nejsvětější Trojice byl biskup Vilém Prusinovský, kterému Olomouc vděčí za založení druhé nejstarší univerzity v českých zemích jezuitské akademie. Velmi citelně zasáhla Olomouc třicetiletá válka. Švédským vojskům se ve městě natolik zalíbilo, že zde setrvali dlouhých osm let. Někdejší hrdé královské město mělo skutečně namále. Císařský vojevůdce Montecuccoli je dokonce navrhl k úplné demolici. Návrh zůstal naštěstí nevyslyšen. Olomouci se podařilo přežít a po několika desetiletích se znovu stala výstavným městem. Od roku 1655, kdy císař Ferdinand III. vyhlásil Olomouc pevnostním městem, probíhala postupná výstavba nového barokního opevnění města. V roce 1770 bylo ve městě zřízeno stálé divadlo. Velký význam měl pro město i rok 1777, kdy se událo povýšení biskupství na arcibiskupství. Po roce 1800 byl vývoj města poznamenán krizí. Život se však nezastavil. Roku 1820 vznikl přičiněním arcibiskupa na hradebním svahu první olomoucký park. Značný význam měla i výstavba železnice. Mezi lety bylo vybudováno nové divadlo. Neradostnou událostí bylo zrušení olomouckého vysokého učení v roce 1860, obnovení se univerzita dočkala až o mnoho let později, v roce Ani vědecko-technický pokrok Olomouc neminul. V roce 1862 byla postavena městská plynárna, o pár let později vodárna. Stavba městské elektrárny proběhla roku 1898 a již o rok později vyjela do ulic města první tramvaj. Rychle se rozvíjel také průmysl, v okolí města byly stavěny nové továrny, cukrovary, sladovny, pivovar, železárny a další. Tíživě zasáhla Olomouc nacistická okupace, radostnou kapitolou nebylo ani období po únoru Pozitivem nadcházející doby však bylo vyhlášení městského historického jádra městskou památkovou rezervací. Další významnou olomouckou událostí bylo vyhlášení barokního čestného sloupu Nejsvětější Trojice památkou světového kulturního dědictví UNESCO. Klášter Hradisko 22 23

14 krásy naší země Olomouc je bohatá svým kulturním dědictvím, které můžeme obdivovat na každém kroku. Když se například jede školní výlet, tak se jede na Orloj do Prahy a nebo na Orloj do Olomouce. Olomoucký orloj je součásti severní stěny radnice, nacházející se na olomouckém Horním náměstí. Současná podoba orloje pochází od Karla Svolinského a je ztvárněna v duchu socialistického realismu. Jedná se o jeden z mála heliocentrických orlojů na světě. Výstavba radnice započala již v roce 1378, kdy moravský markrabě Jošt Lucemburský povolil přestavbu (tehdy gotické) budovy obecního domu. V historickém jádru města nalezneme také Herkulovu, Ariónovu a Caesarovu kašnu a již zmíněný sloup Nejsvětější Trojice, postavený v roce Pozoruhodný je také arcibiskupský dóm svatého Václava, kde roku 1469 prohlásila část českých a moravských pánů uherského krále Matyáše Korvína králem českým a kde se taktéž nachází hrobka zavražděného českého krále Václava III.. Na druhé straně historického jádra je budova Univerzity Palackého (v 19. stol. existovala její předchůdkyně navazující na jezuitské vysoké učení zal. v letech 1573/76). V dnešní době má okolo studentů. K národním kulturním památkám Olomouce se řadí také Zdíkův palác (dříve zvaný Přemyslovský palác), již zmíněný klášter Hradisko a kostel svatého Mořice. Celá historická část města je chráněna jako městská památková rezervace. V každém městě nás kromě historických památek zajímá také kultura. Olomouc má hned několik divadelních scén: Moravské divadlo Olomouc, jenž má stálou českou divadelní scénu již od roku 1920, dále Divadlo hudby, pak také divadlo Konvikt současný pořadatel Mezinárodního festivalu DIVADELNÍ FLORA a nebo Divadlo na cucky, zaměřené na autorskou tvorbu. Na dobrý film si můžete zajít např. do kina Metropol, nádhernou, klasickou hudbou vás oslní Moravská filharmonie, špičkové hudební těleso, propagující soudobou českou i světovou hudební tvorbu. S historií, současností, ale i jinými zajímavostmi týkajícími se města a okolí, se můžete seznámit v řadě muzeí, např. ve Vlastivědném muzeu, v Muzeu moderního umění, v Arcidiecézním muzeu nebo v Muzeu olomoucké pevnosti. Ze zcela jiného soudku je pak návštěva Muzea olomouckých tvarůžků, jenž je součástí podniku v nedalekých Lošticích. Pokud se chcete v Olomouci dobře pobavit, např. koncertem dobré kapely, určitě si najděte cestu do Sokolské ulice, kde se nachází skvělý jazzový klub s restaurací a vinotékou - Jazz Tibet Club. Jeho atmosféra vás zcela pohltí. A rovnou odtud (nejlépe po ránu)), se pak můžete probrat procházkou na nedaleký Svatý Kopeček, známé poutní místo, které se nachází zhruba 8 km od Olomouce a pohodlně se tam dostanete i místní dopravou. A rovnou můžete navštívit i přilehlou zoologickou zahradu. Jazz Tibet Club Ale od zvířátek zpátky do města. Do centra kaváren, galerií, do prostředí ulic lemovaných nádhernými vilami..., a víte co, zajeďte si do (té) či (toho) Olomouce sami. Je to město, které určitě stojí za to navštívit. A nebudete potřebovat ani drahou letenku..., ani vízum. olomoucký Svatý kopeček redakčně zpracováno zdroj: wikipedia foto: Ivo Repčík st. a archiv ŽU Olomoucký orloj V pozadí Moravské divadlo, v popředí Arionova kašna. Dóm sv. Václava 24 25

15 fenomén 26 27

16 Restaurace Vila Primavesi, to je srdeční záležitost. Elegantní, noblesní a přitažlivá, ale ne snobská a nafoukaná. Místo v samém srdci města, navíc v jedinečné secesní památce, k návštěvě přímo vybízí... a terasy s výhledem do olomouckých parků, to nemůže v létě nabídnout žádná konkurence. U nejlepších poledních menu v Olomouci se zde setkávají studenti i kantoři, novináři, herci, kumštýři z olomouckých muzeí i galerií... Pokud chcete lidem, které máte rádi, udělat radost dobrým jídlem a pitím, přiveďte je právě do Vily Primavesi. Tak jak to dělají mnozí Olomoučané. Kombinace středomořské a tradiční české kuchyně je zárukou, že gastronomický zážitek tu čeká opravdu na všechny. Jen namátkou: omáčku z čerstvých lišek, fakt poctivou bouillabaissu, telecí svíčkovou jako od maminky, nebo chlazené višně s mascarpone, by zcela jistě ocenil i sám šéfkuchař Polreich. Od 11. února 2011 Kino Metropol v novém. S novou kavárnou, dětským koutkem i programem. + Ceny vás ujistí, že jste v dobrém podniku, ale na druhou stranu vám zbude i na slušnou snídani. Totéž platí i o víně. Místní sommelier rozhodně nesedí doma za barovým pultem, ale pohybuje se v terénu. Sortiment vín od větších i menších předních moravských vinařů dává tomuto tvrzení zapravdu. Samozřejmě můžete sáhnout i po vybraných lahvích z Francie, Itálie, Španělska či Argentiny. Příjemnou atmosféru Vily Primavesi můžete nasát také na některém z nedělních kulturnělabužnických podvečerů, kde se potkáte s řadou vynikajících herců a muzikantů. Když do Olomouce, tak do Vily Primavesi. Těšíme se na Vaši návštěvu KONTAKT: Restaurace Vila Primavesi, Univerzitní 7, Olomouc, tel

17 Zdraví Aniž bychom si to uvědomovali, jednou z nejdůležitějších částí lidského těla jsou naše nohy. Tak jako srdíčko by mělo pravidelně tlouci do rytmu, tak naše nohy by nás měly pravidelně vésti do kroku. Nezáleží zda jsou štíhlé, dlouhé, silné nebo krátké, měly by být hlavně zdravé, neboť se s námi musí vláčet po celý život. Představme si naše tělo jako dům, jehož základy jsou právě naše nohy a ty jsou pro stabilitu nejdůležitější. Poslední desetiletí i u nás ovládly trh s obuví vietnamští obchodníci. Nabízejí stále širší a pestřejší sortiment za neuvěřitelně nízké ceny, kterými lákají důvěřivé zákazníky. Nikdo z těch, kteří dlouhodobě nakupují obuv právě u těchto prodejců, si však neuvědomují, jak moc si své nohy poškozují. Asijští výrobci totiž vůbec nespolupracují, na rozdíl od evropských výrobců kvalitní obuvi, s lékaři - ortopedy. Nejhorší situace pak nastává u dětí, působením nekvalitní obuvi u stále rostoucí nohy dochází k nezvratným poškozením. Je třeba si také uvědomit, že od používání nekvalitních bot a vzniklých škod na noze, může velmi často docházet i k problémům s páteří, následně pak třeba i k bolestem hlavy či úporným migrénám. Těmto, a mnoha dalším problémům, se nákupem kvalitní obuvi vyhnete. Avšak v prvé řadě musíte vědět, kde a jak dobře nakoupit. Aby nohy nebolely... ORTOPEDICKÉ VLOŽKY mohou velmi pozitivně ovlivňovat deformity chodidel jako jsou podélně a příčně plochá noha, patní ostruhy, vbočené či vybočené chodidlo. Mají zajistit správné postavení nohy, případně odlehčit přetěžovanou oblast. Správným použitím ortopedických vložek dochází také k ústupu bolestí a zabránění progresi deformit. Sestavení ortopedické vložky je vysoce individuální a vychází z vyšetření chodidel, sejmutí jejich otisku nebo vyhotovení sádrového odlitku. Cílem Studia zdravého obouvání je vyrábět takové ortopedické vložky, které se dají nosit. To znamená, pokud možno použít stávající obuv zákazníka a vybavit ji ortopedickou pomůckou tak, aby nemusel měnit celý svůj botník. Výsledná ortopedická pomůcka vyniká svojí tenkostí při zachování korekční funkce v potřebných místech. Pro podepření příčné a podélné klenby a korekci postavení paty jsou použity podpůrné suporty, jež jsou příjemně pružné, ale v zásadě nepodléhají deformačním změnám. Zhotovené ortopedické vložky jsou přes svou podporu příjemně měkké, velmi tenké a vejdou se prakticky do většiny typů obuvi. Jsou velmi vhodné i pro diabetiky. Ortopedické vložky jsou vždy vyráběny individuálně podle nohou, nikoli podle předem připravených kopyt. NABÍDKA - ortopedické vložky individuální nebo speciální podle otisku chodidel - 3D plastické poloformy - 3D odlitek nohy pro ortopedickou vložku ve formě sádrového odlitku - ortopedické úpravy standartní obuvi - výroba obuvi na zakázku U složitějších deformit nabízí Studio zdravého obouvání řešení pomocí korkfantových lodičkovitých ortopedických vložek. Tento typ je korekčně velmi výrazný a není určen pro široké použití. Lze jím však dosáhnout výborných ortopedických výsledků a potlačit či úplně odstranit bolest a špatné postavení v oblasti nohou. STUDIO ZDRAVÉHO OBOUVÁNÍ vzniklo jako ryze česká společnost před 11ti lety. K jejímu vzniku přispěla skutečnost, že na českém trhu chyběl dostatek pohodlné zdravé obuvi (široká, pohodlná, prostorná, vyrobená z přírodních materiálů), která by splňovala zdravotní kritéria a přitom byla i vzhledná. Mezi značky, které Studio zdravého obouvání prodává, patří obuv: Moosbacher, Josef Seibel, Hartjes, Gabor, Ara, Scholl, Camel Active, Medi, Leon, Footprints, Papillio, Betula Birkenstock, Varomed a Clarks. Vyrábí také individuální a speciální ortopedické vložky a prodává vložky Bama. Mimo to je také prodejcem nesmeků na led, díky kterým může být chůze i v zimě bezpečná. Cílem společnosti je zpřístupnit široké veřejnosti nejen pohodlnou obuv, ale poskytnout i ucelenou komplexní péči v oblasti podologie. (Pozn. Podologie se zabývá a přímo zaměřuje na chodidla, jejich statické i dynamické vyšetření a léčbu pomocí ortopedických vložek a zdravotní obuvi.) Snahou pracovníků Studia zdravého obouvání je vnímat každého zákazníka jako individuální prvek, nikoli pouze poskytnout univerzální radu a prodat zboží. Součástí této odborné péče je pak také řešení či zmírňování obtíží, a s nimi spojených bolestí dolních končetin, korekce nohou s ortopedickými vadami nebo poskytnutí informací jak o nohy pečovat a jaké zvolit ortopedické vložky. Pro vrcholové sportovce či velmi aktivní jedince jsou převážně určeny ortopedické vložky Sportprofi, vyráběné ze speciálních hi-tech termoplastických syntetických materiálů. Jejich údržba je rychlá a snadná, proto snesou velmi dobře např. dvoufázový trénink. Stavba takovéto ortopedické vložky vychází z dané sportovní zátěže a její tvar je plně přizpůsoben sportovní obuvi (obuv běžecká, kopačky, brusle, lyžáky apod.) Mezi klienty Studia zdravého obouvání patří přední čeští reprezentanti olympionici, tenisté, fotbalisté, basketbalisté, běžci a běžkyně na lyžích, golfisté a mnoho dalších. Personál prodejny je vyškolen k tomu, aby mohl poskytnout základní protetické vyšetření pomocí plantografu, které se využije následně při výrobě ortopedických vložek, nebo návrhu speciálních úprav přímo do obuvi. Vysoká odbornost je zajištěna profesionálním vedením společnosti za účasti ortopedických obuvníků, protetika a fyzioterapeuta. 30 KONTAKT: Studio zdravého obouvání s.r.o., Plzeňská 54/348, Praha 5, tramvaj č. 6, 9, 10, 16, zastávka Bertramka, Tel. prodejna: , , 31

18 zdraví Již od dávných časů trpí lidská populace různými chorobami, podvýživou či nadváhou, nově také tzv. depresemi. Některé zdravotní problémy jsou bohužel nevyhnutelné, jsou dědičné nebo způsobené úrazem. Za většinu si však můžeme sami. Špatnou životosprávou, nedostatkem pohybu, přecházením lehčích fází onemocnění a také neinformovaností. Stále je zvykem, že když jsme nemocní, zamíříme rovnou k lékaři, dvě tři hodinky posedíme v čekárně a poté se doma nacpeme práškami. Bereme je doslova na všechno. Ano, některá analgetika je nutno brát (např. při pooperačních stavech, dlouhodobých vleklých nemocech), některé však můžeme klidně vyhodit... a nahradit - preventivně, abychom do té lékařské ordinace vůbec nemuseli. Na náš trh pomalu pronikají produkty, které lidem v mnoha zemích vyspělého světa pomáhají, nezatěžují vnitřní orgány a ještě i dobře chutnají. Tyto přenosné produkty (21 g balíčky) jsou vstřebávány okamžitě s 90% až 100% efektivitou (na rozdíl od ostatních výživových doplňků ve formě tablet, prášků, či nápojů, u kterých je vstřebatelnost maximálně 5% až 12%). Navíc obsahují nizký obsah cukrů, kalorií, tuků a karbohydrátů. Jsou uzpůsobené i vegetariánům, nezatěžují vnitřní trávící orgány a skvěle chutnají! agel HRT - Pomáhá udržovat správnou hladinu cholesterolu - Vyživuje a ochraňuje srdce - Zásobuje srdce a napomáhá srdeční činnosti - Nepoškozuje játra Složení Koenzym Q10, Taurin, Policosinol, L-karnitin, Kyselina listová agel FLX PRODUKT ROKU - Pomáhá při bolestech kloubů - Zlepšuje chůzi kloubů v osteoartróze - Dodává chrupavkám a šlachám pružnost - Obnovuje poškozené chrupavky, šlachy a vazy - Pomáhá udržovat maximální flexibilitu kloubů - Redukuje bolest kloubů spojených s osteoartrózou Složení Glucosamine, Chondroitin Sulphate, Celadrin Oil Agel GRN - Pomáhá čistit organismus - Podporuje detoxikaci těla - Podporuje činnost živých bakterií v trávicím traktu - Stimuluje peristaltiku střev Složení Chlorella Vulgaris, mladý ječmen, brokolice Agel MIN % denní doporučené dávky základn.vitamínů - 75 % denní doporučené dávky základních minerálů - Podporuje životní vitalitu při každodenních činnostech - Proměňuje uhlovodany, proteiny a tuky na energii, tím zvyšuje aktivitu, soustředěnost a celkové povzbuzení organismu. - Řešení pro lidi s poruchami zažívání - Podporuje funkci zraku a sluchu Složení A, C, D, E, B1, B2, B3, b5, B6, Folát, B12, H, Vápník, Fosfor, Jód, Hořčík, Zinek, Selen, Měď, Mangan, Chrom, Molybden, Vanad, Inositol, Jablečný ocet starý systém NOVÝ ZPUSOB DODÁNÍ ŽIVIN nový systém agel UMI - Pomáhá obnovovat zdravé buňky a tkáně - Podporuje imunitní systém tvorbou bílých krvinek - Podporuje krevní oběh a funkce orgánů - Eliminuje nádorová bujení - Podporuje funkci jater a ledvin - Udržuje silný imunitní systém Složení Fucoidan - složka hnědé mořské řasy Agel GLO NOVINKA - Posiluje kolagenová vlákna - Vyhlazuje jemné i hlubší vrásky - Chrání před vlivy znečištěného ovzduší - Pomáhá získat zdravější pleť a mladistvý vzhled - Vyživuje vlasy, nehty, zuby - GLO se konzumuje denně s jídlem Složení Hroznová zrnka, semínka zel. čaje, aloe vera, přeslička polní, lecitin, koenzym Q10, koncentrát z ovsa, lutein, výtažek z kurkumy Agel EXO - Chrání tělo před volnými radikály - Čistí a posiluje organismus - Pomáhá při problémech s cukrovkou a nadváhou - Zpomaluje proces stárnutí - Posiluje imunitní systém a jeho funkce - Zlepšuje krátkodobou paměť - Vyrovnává krevní tlak, udržuje hladinu cholesterolu - Pomáhá při chronických chorobách nervů Složení: Produkt s největším množstvím antioxidantu v odvětví doplňku stravy na světě. Směs antioxidantů ze 14 exotických ovocí, rostlin a bylinných extraktů. Šťáva z granátového jablka, acai bobule, noni šťáva z plodů, goji bobule, aloe vera štáva z plodů Agel OM3 NOVINKA - Omega-3 jsou tuky získávané z potravin - Dokonalá potravina pro náš mozek - Omega-3 snižují hladinu krevních tuků - Zabraňují usazování LDL cholesterolu v cévách - Zvyšují imunitu a vykazují protizánětlivé účinky - Jsou důležité na zvýšení mozkové aktivity Složení Rybí tuk z lososa, DHA, EPA, DPA Agel FIT Agel OHM - Snižuje tělesnou hmotnost - Podporuje obnovu denních energetických zásob - Potlačuje hlad a chuť - Účinně pomáhá proměnit jídlo v energii - Stimuluje a zrychluje metabolismus tuků - Podporuje energii a soustředění při výkonech - Vyrovnává hladinu glukozy v krvi - Snižuje únavu při běžných denních aktivitách - Zvyšuje hladinu serotoninu - Snižuje napětí a stres hormonu štěstí - Zvyšuje kapacitu při fyz. a psych. činnostech - Podporuje zdravý stravovací režim - Ovlivňuje centrální nervovou soustavu Složení složení Více informací, kontakt a objednávky: David Lajpert, tel , 32 Kyselina hydroxicitronová, jablečný ocet, Hoodia plod schizandry, ginseng-ženšen, golden root 33

19 historie Historie kinematografie část desátá Sen noci svatojánské 1959 V souvislosti se zlatou érou české animace si představíme generace neobyčejně činorodých tvůrců, pro něž byla práce hlavně potěšením a prostředkem k neustálému zdokonalování. Ponořit se do samotného procesu tvorby znamenalo neopakovatelnou výzvu vyzkoušet to, co druzí ještě nezkusili, překročit hranici dosud nemožného a něčím překvapit. Animovaný film, stojící doposud ve stínu tvorby hrané, se zásluhou několika výrazných osobností dostal do popředí a vyrovnal se jí po stránce formální i obsahové. Česká animovaná škola se neřídila jednotnou koncepcí a ani její tvůrci se neslučovali do žádných generačních sdružení. Následkem této skutečnosti vznikala spontánní a velmi různorodá tvorba. Většina osobností: J. Trnka, K. Zeman, H. Týrlová, B. Pojar, J. Brdečka ad, se ubírala vlastní tvůrčí cestou a neohlížela se na, v tehdejší době módní, technologické ani estetické vlivy. Animovaná tvorba se těšila z finanční podpory státu, pro něhož byl úspěch českých animátorů ukázkou prosperity, výměnou za štědrou dotaci však musela být držena v přísných apolitických mezích. V jednotlivých desetiletích tvořilo několik studií zároveň, přičemž společným jmenovatelem pro výrobu všech snímků byl v prvé řadě důraz na myšlenku, k níž se tvůrci snažili vždy nalézt odpovídající formu vyjádření. Proslavení tuzemské animace však přišlo ruku v ruce také s řemeslnou zručností, precizní animací a důrazem na osobitou poetiku jednotlivých filmů. V roce 1945 došlo ke znárodnění AFITU (Ateliéru filmových triků), v němž vznikl první poválečný kreslený film - Zasadil dědek řepu (1945). Poté se kolektiv rozdělil na studio Bratři v triku (kreslený film) a na Studio loutkového filmu (pouze loutkový film), v jehož čele stanul už tehdy známý ilustrátor a loutkář Jiří Trnka. Spolupracovníky mu byli např. B. Pojar, S. Látal, ad Ve stejné době působilo paralelně i gottwaldovské studio vedené K. Zemanem a H. Týrlovou, která se zprvu zaměřila na animaci každodenních předmětů (bavlnek, hadříků, pletených figurek), jejichž pomocí rozvíjela fantazii nejmenších diváků. Novinku v podobě kombinace loutky s živým hercem pak vyzkoušela ve svém filmu Vzpoura hraček (1948), mezinárodní úspěch ji přinesl ale až Uzel na kapesníku (1958). Její kolega Karel Zeman se specializoval na něco docela jiného. Polem jeho působnosti se staly filmové triky určené starším dětem a divákům. Připomeňme nejúspěšnější snímky: Cesta do pravěku, Vynález zkázy, Ukradená vzducholoď. Karel Zeman V roce 1946 získal kreslený film Jiřího Trnky Zvířátka a Petrovští prestižní ocenění v Cannes. Díky tomuto úspěchu si mohl tvůrce zřídit další studio loutkového filmu: Studio Jiřího Trnky (1947), které bylo stejně jako ostatní výrazně finančně podporováno. Během čtyř let tak byly natočeny další tři celovečerní filmy: Špalíček (1947) cyklus krátkých filmů sjednocených tématem křesťanského roku (Posvícení, Masopust), Císařův slavík (1948), kombinace loutkového a hraného filmu zároveň, a Bajaja (1950) film, který je považován za předěl v dosavadní Trnkově tvorbě, neboť si ho sám režíroval a přešel tak od ilustrátora a loutkáře ke skutečnému filmaři. Dalším známým loutkovým filmem jsou Staré pověsti české (1952), u kterých však Trnka nevycházel z tradiční předlohy A. Jiráska, ale zvolil si Kosmovu kroniku a Vančurovy Obrazy z dějin národa českého. Ve filmu bylo nutno užít mluvené slovo, které však Trnka kompenzoval záběry velkých bojových a intimních scén. Předlohou k dalšímu Trnkovu filmu jsou dramaticky nosné epizody oblíbeného Haškova románu Dobrý voják Švejk (1954), podobu loutek převzal od Josefa Lady, komentář nechal číst Jana Wericha. Největším Trnkovým projektem je ovšem Sen noci svatojánské (1959), vůbec první širokoúhlý loutkový film na světě. Trnka v něm dokonce použil zcela nový typ loutek majících tělo z pružného latexu. Po roce 1960 natočil Trnka ještě sci-fi s názvem Kybernetická babička (1962) a na tehdejší dobu velmi odvážnou metaforu Ruka (1965), kombinující lidskou ruku s loutkovou animací. Tragigroteskní příběh paňáci, toužícího udělat květináč pro svou milovanou květinu a všemocné, všudypřítomné Ruky, nutící jej vytvořit její oslavný portrét, byl v roce 1984 vyhlášen Americkou akademií jako pátý nejlepší animovaný film všech dob. U nás byl tento vynikající film pro svou silnou myšlenku zavřený 20 let v trezoru! Vlastní filmové tvorbě se věnoval také Trnkův dvorní animátor Břetislav Pojar. Za loutkové zpracování agitky proti alkoholu za volantem O skleničku víc (1954) si též odnesl cenu z filmového festivalu v Cannes. Největší obliby u diváků se však dodnes těší jeho série filmů z 60. a 70. let Pojďte pane, budeme si hrát, kterou odstartoval úspěšný pilotní snímek Potkali se u Kolína (1965). Na výsledné podobě loutek měl významný podíl také výtvarník Miroslav Štěpánek, který užitím techniky reliéfní loutky dovolil filmařům nové možnosti její přeměny. Z generace animátorů nastupující v 60. letech minulého století nesmíme opomenout osobnost Jana Švankmajera, který coby vystudovaný režisér loutkového divadla spolupracoval s Emilem Radokem na inscenaci Fausta pro 34 Jiří Trnka 35

20 historie Laternu Magiku. Poté přešel ke krátkému filmu, kde natočil několik snímků kombinujících princip loutkového divadla, výtvarné surrealistické představy a filmové animace. Jedná se například o snímek Týden v tichém domě (1969) či Don Šajn (1971). Dále rozpracoval oblíbené poeovské téma v protirežimně zaměřeném filmu Kyvadlo, jáma a naděje (1983), (na příkaz normalizačního vedení Krátkého filmu musel Švankmajer konec filmu předělat). Z jeho ostatní tvorby se mnohým vybaví Možnosti dialogu (1982), Něco z Alenky (1987), Jídlo (1992) či Lekce Faust (1994). Tyto filmy jsou již výhradně autorskými počiny a charakterizuje je mistrovské ovládnutí výrazových prostředků (animace reálné osoby či předmětu, př. živého herce, masa, hlíny ad.). Díky úspěšné večerníčkové sérii Broučci se vepsala do dějin animovaného filmu též režisérka Vlasta Pospíšilová, která se postupně vypracovala i k vlastní režii tří povídek z Werichova Fimfára: Lakomá Barka (1986), Až opadá listí z dubu (1991) a Splněný sen (2001), které namluvil sám jejich autor Jan Werich. Po Trnkově smrti nastoupil do čela Studia loutkového filmu Kamil Pixa, ředitel Krátkého filmu. Studio omlazují absolventi VŠUP Jiří Bárta, Petr Sís, Pavel Koutský nebo Michaela Pavlátová. Za nejvýraznejší osobnost bývá považován Jiří Bárta, který vytvořil v Zaniklém světě rukavic (1983) metaforu osudu lidské civilizace v podání rukavic jako loutek. Známějším počinem je pak moderní zpracování německé legendy Krysař (1986), v němž opustil trnkovskou tradici a namísto čteného komentáře použil neartikulovanou řeč loutek prokládanou hudbou Michala Kocába. Jedná se o jeden z nejnáročnějších filmů, které kdy byly ve světě animovaného filmu natočeny. Režisérka Michaela Pavlátová představuje spolu s Pavlem Koutským vrchol tzv. totální animace, která byla nominována na Oscara, za svůj film Řeči, řeči, řeči (1992), komorní příběh beze slov, předvádějící celou škálu lidské komunikace. Filmovou značku Bratři v triku, typickou pro český kreslený film vymyslel v roce 1945 Zdeněk Miler. V čele studia stál nejprve Jiří Trnka, poté Eduard Hofman. Mezi tvůrci českého kresleného filmu dominuje mnoho jmen. Na postu nejpřednějším nalezneme výtvarníka Zdeňka Milera, autora série o Krtkovi. Za pohádku Jak krtek ke kalhotkám přišel (1957) získal cenu na benátském filmovém festivale. A následovaly další úspěšné díly. Řada filmových postaviček je spojena také se jménem Zdeňka Smetany. Pohádky z mechu a kapradí /Křemílek a Vochomůrka/, Rákosníček, Štaflík a Špagetka a nebo také Malá čarodějnice, celovečerní film podle známé knížky Otfrieda Preusllera. Za zmínku stojí jistě i významný režisér oblíbených animovaných Večerníčků: Říkání o víle Amálce, Maxipes Fík či Králíci z kloboku ad., Václav Bedřich, jenž na každém svém filmu spolupracoval s jiným výtvarníkem. Za společnou režií další úspěšné večerníčkové série o Machu a Šebestové či rozverné opičce Žofce stojí zase trojice autorů Miloš Macourek, Adolf Born, Jaroslav Doubrava. Z méně známých režisérů bychom ještě mohli upozornit na Jaroslavu Havettovou, která se ve svých filmech zaměřuje na vážné společenské problémy. Kupříkladu ve filmu Restaurant, který je výstižnou satirou na poměry v pohostinství. Je také autorkou známého večerníčku podle předlohy Karla Poláčka Edudant a Fraucimor. Zapomenout bychom neměli ani na mnohostranně talentovaného režiséra Václava Mergla, který se ve své tvorbě věnuje především autorským snímkům s vědeckofantastickou a katastrofickou tematikou: Laokoon (1970), Krabi (1976) nebo Homunkulus (1984). Pro svou námětovou i obsahovou hravost dodnes oslovuje animovaná tvorba mnoho začínajících umělců. I dvě uplynulá desetiletí zrodila nové osobnosti českých animátorů a rozšířila tento obor o množství cenných poznatků. Jejich snaha však nebyla a není hojně dotována státem, jako tomu bylo u jejich předchůdců. Definitivně zaniklo i zázemí barrandovských ateliérů, v němž by mohli tvořit paralelně vedle dosud žijících legend české animace. Platforma zaručující další pokračování v podobě katedry animované tvorby na FAMU však dosud trvá a úsilí udržet tradici tohoto českého fenoménu přetrvává ve Zlíně i na úrovni soukromých studií. Snad vás někdy budeme moci seznámit i s nimi. Text: Mgr. Justina Kašparová Zdroj: L. Ptáček, Panorama českého filmu. Olomouc,Rubico, 2000 Restaurant 1986 Možnosti dialogu 1982 Ruka 1965 Pojďte, pane, budeme si hrát! Krysař 1985 DILEMA Lakomá Barka 1986 Malá čarodějnice 1983

Indiánské měsíce Leden - Měsíc sněhu Únor - Měsíc hladu

Indiánské měsíce Leden - Měsíc sněhu Únor - Měsíc hladu Indiánské měsíce Indiáni nepoužívali pro označení měsíců názvy, které používáme my. Každý měsíc byl však pro ně něčím významným a podle toho dostal i své jméno. Na této stránce Vám představíme jednotlivé

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec

Zámecké listy. Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Číslo 44. prosinec 2013. Prosinec Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 44. prosinec 2013 Zámecké listy Prosinec je podle gregoriánského kalendáře dvanáctý a poslední měsíc v roce. Má 31 dní. Prosinec začíná stejným

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy

Kytlické vzpomínání. E+E. Sedláček, rodinné archivy Kytlické vzpomínání 2015 E+E. Sedláček, rodinné archivy Jan Fischer 1921-2011 Narodil se a žil v Praze až do roku 1941, kdy byl transportován do Terezína. Následoval koncentrační tábor Osvětim a další

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 )

Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky. Mozart opět v Olomouci 2015 ) Vážení a milí účastníci 4. ročníku soutěžní přehlídky Mozart opět v Olomouci 2015! Jménem pořádajícího klavírního oddělení ZUŠ Žerotín Olomouc Vás chci co nejsrdečněji pozvat do Olomouce a vyjádřit přání,

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. D)České drama 1. poloviny 20. století

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. D)České drama 1. poloviny 20. století 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ D)České drama 1. poloviny 20. století D) České drama 1. poloviny 20. století ve 20. a 30. letech se rozmáhá české divadlo vznikají nové scény: ND moravskoslezské

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková

POPELKA. Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42. Autor: Mgr. Marta Kvasničková POPELKA Mateřská škola, základní škola a Dětský domov Ivančice, Široká 42 Autor: Mgr. Marta Kvasničková Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět:

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 Pražská konzervatoř pořádá KONCERT LAUREÁTŮ mezinárodní soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 sobota 20. dubna 2013 v 18:30 hod. Koncertní sál Pražské konzervatoře Dvořákovo nábřeží

Více

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY

FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY FRANTIŠEK NEDVĚD zpívá ZLATÉ NEDVĚDOVKY speciální hosté LUCIE BÍLÁ a SPIRITUÁL KVINTET DIVADLO HYBERNIA František Nedvěd zpívá Zlaté Nedvědovky Z vyprodaného Strahova, přes mnoho míst českých a slovenských,

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

VY_32_INOVACE_17_ OPERA RUSALKA_38

VY_32_INOVACE_17_ OPERA RUSALKA_38 VY_32_INOVACE_17_ OPERA RUSALKA_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Tady se rodí baletky TÉMA. >> Jiří Sotona

Tady se rodí baletky TÉMA. >> Jiří Sotona TÉMA >> Čím menší fyzické dispozice, tím to bolí víc, protože dítě překonává překážky, které mu nastražilo jeho vlastní tělo, říká vedoucí přípravky Jana Jodasová. Foto Právo Petr Horník (3) Tady se rodí

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Náš Domov 21/2016. Leden 2016

Náš Domov 21/2016. Leden 2016 Náš Domov 21/2016 Leden 2016 1 Leden narozeniny budou slavit Tarantová Věra 03.01.1924 92 let Jarolímková Anežka 12.01.1929 87 let Ekr Jiří 16.01.1931 85 let Nosek Miloslav 19.01.1933 83 let Vojtěchová

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval,

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, ... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, my jsme byly s maminkou vlastně šťastné, měly jsme, a teď já ovšem také mám, ty všední denní problémy, kdo je nemá,

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Kühnův smíšený sbor Kühnův smíšený sbor je dobrovolným sdružením

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Informace pro účastníky

Informace pro účastníky Informace pro účastníky Pěvecké soutěže Olomouc 2015 Základní umělecká škola Žerotín Olomouc, Kavaleristů 6, Rodičovské sdružení ZUŠ Žerotín Olomouc, Spolek pro komorní hudbu ve spolupráci s Moravským

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha leden 2013 10. ročník, č. 1 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel: Hlavní město Praha Vážení a milí čtenáři, lednové

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni

Patronus 15/05. Školní hřiště od Veni Patronus 15/05 Školní hřiště od Veni Rozhovor s profesorem Severusem Snapem (Ředitel klubového Zmijozelu) 1) Jak moc jste si podobní s knižním Snapeem? Jaký na něj vůbec máte svůj názor? S knižním Severusem

Více

ROČNÍ KALENDÁŘ Projekt zaměřený na sledování astronomického roku, státní svátky a významné dny ČR.

ROČNÍ KALENDÁŘ Projekt zaměřený na sledování astronomického roku, státní svátky a významné dny ČR. VY_32_INOVACE_03 ROČNÍ KALENDÁŘ Projekt zaměřený na sledování astronomického roku, státní svátky a významné dny ČR. PRŮVODNÍ LIST DUM Autor: R. Mikšíková Období vytvoření: llistopad 2012 Ročník: 5. Vzdělávací

Více

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013

AKADE. Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 AKADE Studentský časopis Mendelovy SŠ/květen 2013 1 AKADE Šéfredaktor: Lucie Jurečková Obsah Jaro u koní... 3-4 Kutálení sýrů... 5 Zástupce šéfredaktora: Andrea Bartoňová Redakce: Soňa Richterová Kateřina

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí

18.03.1924 Dorůžka Lubomír, muzikolog, publicista, překladatel, 85. výročí VÝROČÍ 2009 Z OBLASTI ČESKÉ POPULÁRNÍ HUDBY LEDEN 03.01.1949 Žantovský Michael, textař, 60. výročí 07.01.1944 Kahovcová Vlasta, zpěvačka, 65. výročí 22.01.1929 Moravus Ivo, klavírista, skladatel, 80. výročí

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

Leden 2015 V lednu nastoupily dvě nové pracovnice.do keramické dílny paní Martina Beranová a paní Marcela Dvořáková do přímé péče. Z klientů nikdo nový nepřišel, máme plný stav. Chystáme se oslavit pololetní

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se.

Uběhly desítky minut a vy stále neumíte nic. Probudíte se ze svého snění a hnusí se vám představa učit se. Kapitola 1 Nesnášíte učení? STOP Určitě valná část z vás, která otevřela tuto knihu, se potýká s problém jak se lépe učit. Sedíte nad knížkou hodiny, ale do hlavy nenacpete nic. Díváte se na písmenka,

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Jakub. Ondra. Milí čtenáři,

Jakub. Ondra. Milí čtenáři, Milí čtenáři, blíží se konec června a s nimi i Vaše vytoužené a očekávané letní prázdniny. Ještě před tím než se vydáte vstříc dobrodružstvím, přečtěte si poslední číslo Sovího zpravodajství ročník 2015/2016

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov

sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sbor Českobratrské církve evangelické ve Velké Lhotě u Dačic Velká Lhota a Valtínov sborový dopis - září 2009 Co se tu stalo o prázdninách?...byly dokončeny opravy věže horního kostela! Věž je opravdu

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Bc. Kristian Ostřížek, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. IV, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Křesťanské svátky Legenda o svatém Martinovi Ročník 3. Anotace Očekávaný výstup a klíčové

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků

Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků Přílohy Příloha: Obrázek č. 1 Novoroční oltář předků [PECHOVÁ, Eva. Vietnamské novoroční lahůdky. Klub Hanoi [online]. 2005, [cit. 2011-03- 24]. Dostupný z WWW: .]

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Číslovky. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslovky MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_16 Tématický celek: Gramatika, skladba,

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_123 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více