Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl"

Transkript

1 Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

2 Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl

3 Obsah 1. Úvod Co Form Tools dělají Proces vývoje formuláře Instalace Systémové požadavky MS Windows Linux a další UNIXové systémy Potřebné knihovny Kompilace a instalace Vzhled hlavního okna Tutoriál Vytvoření formuláře Tvorba formulářových polí Elektronický formulář Úložiště dat Export formuláře pro vyplňování Kam dále? Pokročilá tvorba formuláře Vzhled formuláře na papíře JavaScript editor Datové typy položek Povinné položky Ladění skriptů Formátování výstupů Vypočtené (nevstupní) položky Výběry z více možností Statické oblasti Knihovní funkce Uživatelské fuknce Organizace položek do skupin Rozložení elektronického formuláře Podpora ukládání dat v databázi Formát dat v úložišti a elektronickém formuláři Další činnosti s formulářem Nastavení dokumentu Doplnění detekovaných oblastí Kalibrace pozadí stránky Znovuprovedení celé detekce Převod všech detekovaných oblastí na položky Manuál Položka formuláře Oblast tisku Vyhodnocování programů položek formuláře Formátovací vzory Seznam knihovních funkcí Vyplňovač formulářů Otevření projektu ve Vyplňovači formulářů Vyplňování dat Náhled na tištěný formulář Tisk dat Pojmenování vytvořených souborů při tisku Integrace s PHP Detektor oblastí a rotace Načtení obrázku iii

4 Form Tools 6.2. Nastavení detekce hran Narovnání obrázku Oříznutí obrázku Kalibrace Nastavení detekce obdélníků Tečkované čáry Další nastavení Detekce a ukončení Ostatní Závěr... iv

5 Seznam obrázků 1.1. Vývoj formuláře Vyplňovač formulářů Vyexportovaný formulář do HTML Instalační okno Výpis souborů v instalačním adresáři Formulář potvrzení o studiu Dialog pro přidání stránky a detekci oblastí Oříznutí obrázku formuláře OCR s vydetekovanými oblastmi Formulář potvrzení o studiu po vytvoření 3 položek Změna šířky oblasti Formulář potvrzení o studiu kompletně vytvořený Návrh elektronického formuláře Automaticky vytvořený elektronický formulář Přidání zdroje dat Nastavení CSV úložiště formuláře Dialog pro export formuláře pro Vyplňovač formulářů Výběr datového úložiště při exportu formuláře pro Vyplňovač formulářů Otevření editoru pro JavaScript JavaScript editor se zvýrazňováním syntaxe Nápověda pro automatické dokončení Dialog pro ladění skriptů Návrhář formátovacích vzorů Náhled na vzorová data vyplněná v potvrzení o studiu Přesun oblastí do jiné položky Uspořádání polí v tabulce pro návrh elektronického formuláře Nastavení databázového úložiště formuláře Export projektu s databázovým úložištěm Nastavení formátu ukládaných dat Nastavení tisku formulářů Náhled na vzorová data vyplněná v potvrzení o studiu Nástroj kalibrace velikosti a pozice pozadí stránky Dialog pro převod detekovaných oblastí na položky formuláře Společná nastavení položky formuláře Nastavení vstupní položky Nastavení počítané položky Společná nastavení tiskových oblastí Nastavení oblasti typu text Nastavení oblsti typu zaškrtávání Prázdný formulář potvrzení o studiu ve Vyplňovači formulářů Náhled na vzorová data vyplněná v potvrzení o studiu Nastavení tisku formulářů Výpis vytištěných souborů Nastavení detekce hran Správně nastavený práh Příliš nízký práh Příliš vysoký práh Menu pro rotaci Okno pro potvrzení oříznutí Ořezávací mód Menu pro nastavení detekce obdélníků Menu pro nastavení tečkovaných čar Menu pro další nastavení Menu pro detekci a ukončení v

6 Form Tools Dialog pro nastavení pravítka vi

7 Kapitola 1. Úvod Form Tools jeho program, který umožňuje převést papírový formulář do elektronické podoby pro jeho snadnější vyplňování, případně dávkové zpracování Co Form Tools dělají Program poskytuje prostředky, které se snaží tento převod maximálně ulehčit. Například tím, že je možné automaticky detekovat oblasti, které se mají vyplňovat, tyto oblasti je pak možné automaticky převést na samotné položky elektronického formuláře a naprogramovat jim chování tak, aby uživatel, který elektronickou podobu formuláře bude používat, měl při vyplňování maximální pohodlí. Dále je možné nechat automaticky vytvořit rozvržení elektronického formuláře pro vyplňování. Toto rozvržení se snaží zachytit podobu papírové předlohy. Pro hotový formulář je možné určit datové úložiště, do kterého se vyplněná data budou ukládat. Hotový formulář je pak možné použít ve Vyplňovači formulářů, který je součástí balíku Form Tools, používat ve webovém prostředí, případně ve vlastní aplikaci Proces vývoje formuláře Typický postup vývoje formuláře je zobrazen v diagramu 1.1 Vývoj formuláře. Obrázek 1.1. Vývoj formuláře Samotný vývoj formuláře se provádí v aplikaci (3 ). Zde lze formulář naskenovat, zdetekovat oblasti, tyto oblasti převést na položky formuláře. Zároveň je možné do formuláře jednoduše přidávat položky jejichž hodnota závisí na ostatních (pomocí skriptů podobných 1 JavaScriptu ). Dále je nutné ve stejné aplikaci navrhnout, jak bude formulář vypadat v elektronické podobě a jak budou ukládána získaná data (do CSV souboru nebo databáze). Poté můžete formulář vyexportovat a tím umožnit jeho vyplňování. 1 Používaný skriptovací jazyk ECMAScript je podmnožinou webového skriptovacího jazyka JavaScript. Má stejnou syntaxi, základní odlišností je to, že v ECMAScriptu nejsou definované objekty pro práci s webovou stránkou (document, window a další). My v tomto dokumentu budeme používat název JavaScript. 1

8 Úvod Obrázek 1.2. Vyexportovaný formulář lze vyplňovat a pracovat s dříve uloženými daty v aplikaci Vyplňovač formulářů (4 Vyplňovač formulářů ). Data lze editovat jak v navrženém elektronickém formuláři, tak v tabulce (vypadající podobně jako Tabulkový kalkulátor). Po vytvoření (popřípadě načtení dat) je možné zobrazit jejich náhled na papíře. Obrázek 1.3. Vyplňovač formulářů Formulář lze také exportovat pro jeho vyplňování na HTML stránce. Všechny skripty jsou přenesené do HTML stránky, takže uživatelé webu nepřichází o komfort při vyplňování formuláře. Údaje vyplněné ve formuláři jsou předzpracované pomocí PHP skriptů na serveru a připraveny k uložení do úložiště. Ze stejného úložiště je možné načíst data do Vyplňovače formulářů a ty poté vytisknout. 2

9 Úvod Obrázek 1.4. Vyexportovaný formulář do HTML Vytvořený formuláře je také možné používat ve vlastní aplikaci. K tomu slouží tzv. Form Tools API, které poskytuje funkce, pro načtení souboru, zobrazení dialogu pro vyplnění i pro tisk formuláře. Bližší informace o této možnosti je možné najít v programátorské části dokumentace. 3

10 Kapitola 2. Instalace 2.1. Systémové požadavky Aplikace z balíku Form Tools by měly jít spustit na běžném stolním počítači. Pro provádění náročnějších akcí (detekce oblastí na velkých obrázcích) doporučujeme minimálně 2GB operační paměti a procesor o taktu 2GHz. Form Tools jsou primárně vytvořeny pro operační systém MS Windows, pro který jsou taktéž dostupné ve formě binárního instalačního balíku. Dále by aplikace měla běžet na běžných distribucích operačního systému Linux, pro který je balík distribuován ve formě zdrojových kódů a kompilačních skriptů MS Windows Pro operační systém Windows je připraven instalační balík, který celou sadu nástrojů včetně potřebných knihoven nainstaluje do uživatelem zvoleného adresáře, asociuje formulářové soubory s odpovídajícími aplikacemi(*.ftd s Návrhářem formulářů a *.fts s Vyplňovačem formulářů) a přidá ikony do Start menu a na plochu. Obrázek 2.1. Instalační okno Po úspěšném dokončení instalace se ve zvolené složce nachází spustitelné soubory aplikací, její dokumentace, ukázkové soubory a další soubory důležité pro běh aplikace, viz 2.2 Výpis souborů v instalačním adresáři. 4

11 Instalace Obrázek 2.2. Výpis souborů v instalačním adresáři FormEditor.exe je hlavní aplikací balíku, slouží k vytváření formulářů, uživatelský manuál k ní se nachází dále v textu v kapitole 3. Program Filler.exe, 4 Vyplňovač formulářů, umožňuje vytvořené formuláře vyplňovat, spravovat vyplněná data a tisknout je. Složka doc obsahuje dokumentaci k programu a ve složce sample jsou umístěny hotové ukázkové příklady, se které budeme v této dokumentaci vytvářet Linux a další UNIXové systémy Pro operační systémy UNIXového jsou k dispozici zdrojové kódy a sada skriptů pro jejich kompilaci a instalaci Potřebné knihovny Pro úspěšnou kompilaci potřebujete knihovnu Qt ve verzi 4.5 a kompilátor C++, například g++. Dále je potřeba mít nainstalovanou knihovnu SANE pro práci se skenerem Kompilace a instalace Pokud máte všechny Potřebné knihovny, můžete rozbalit balík form tools. $ tar xvzf form-tools.tar.gz Přejít do adresáře formtools. $ cd formtools Nakonfigurovat systém pro kompilaci. 5

12 Instalace $./configure Přeložit zdrojové kódy (tento krok bude trvat cca 15 minut). $ make A nainstalovat přeloženou aplikaci do zvoleného cílového adresáře. $ make install [args] Při spuštění příkazu make install je možné ovlinit, kam se výsledná aplikace nainstaluje. Parametr destdir určuje, kam se nainstalují všechny potřebné soubory knihovny, spustitelné soubory, soubory s překlady atd. Výchozí hodnota je /opt, takže program se nainstaluje do složky /opt/formtools. Parametr bindir pak určuje, do jaké složky se nainstalují odkazy na binární soubory. Výchozí hodnotou je složka /usr/bin. Spuštění programu Po nainstalování se v adresáři bindir vytvoří dva odkazy na soubory fteditor a ftfiller. První soubor spouští návrhář formulářů a druhý jejich vyplňovač. Pokud je cesta do složky bindir v proměnné PATH, je tedy možné zadat přímo $ fteditor [-f filename [-f filename [...]]] resp. $ ftfiller [-f filename] pro jejich spuštění. Oba příkazy je možné doplnit o parametr ve tvaru -f filename, což způsobí, že ihned po spuštění bude otevřen zadaný soubor. 6

13 Kapitola 3. Návrhář je hlavní aplikací Form Tools. Slouží k vytváření formulářů, jejich skriptování a exportu pro umožnění pozdějšího vyplnění. V aplikaci je možné mít otevřeno více formulářů najednou, mezi nimi lze přepínat v menu Okno. Tip Celý tento návod je psán pro českou lokalizaci aplikace, pokud vidíte texty na obrazovce anglicky, tak si změňte jazyk v menu Settings Language Čeština. Změna jazyka se projeví až při příštím spuštění aplikace Vzhled hlavního okna Hlavní okno aplikace je rozdělené na tři hlavní části: Menu a nástrojová lišta obsahují všechny podporované akce s celými formuláři (otevírání, ukládání) a důležité akce pro práci s jednotlivými formuláři (přidávání stránek, úprava vlastností, atd.). Na nástrojové liště jsou umístěny nejčastěji používané akce. Všechny akce v menu a v liště vždy pracují s aktuálním formulářem, popřípadě s jeho aktivní stránkou. Editor formuláře obsahuje záložky s jednotlivými designéry formuláře. V prvním z nich, Papírový formulář umožňuje tvorbu vzhledu formuláře na papíru (jak se později bude tisknout). Další záložky slouží k editaci vzhledu formuláře v aplikacích sloužících pro jeho vyplňování a pro nastavení úložišť zadaných dat. Panely nástrojů a nastavení zobrazují informace o aktuálním formuláři a mění svůj obsah podle vybrané záložky v něm. Tip Panely nástrojů jsou v počátečním rozvržení aplikace umístěné po jejích stranách, je však možné je libovolně přesouvat a měnit jejich velikost. Rozložení panelů a velikost hlavního okna aplikace se ukládá při každém jejím ukončení Tutoriál Práci s aplikací budeme demonstrovat na základě kompletního postupu tvorby formuláře, od jeho naskenování, přes detekci oblastí, vytváření položek formulářů, tvorbu návrhu elektronického formuláře, definici úložiště až po jeho export pro vyplnění. Poté budeme vytvořený formulář vylepšovat tak, aby se s ním lépe pracovalo uživatelům, kteří jej budou vyplňovat. V tuto chvíli přijde na řadu skriptování v jazyce JavaScript 1 V tutoriálu budeme digitalizovat formulář pro Potvrzení o studiu, který uzpůsobíme pro potřeby jedné vysoké školy (některá políčka předvyplníme). Základní formulář, který budeme používat, zobrazuje 3.1 Formulář potvrzení o studiu. 1 Hotový formulář je uložen v instalačním adresáři aplikace v souboru sample/potvrzeni_simple.ftd. Pokud si nebudete čímkoli jistí, můžete tento soubor otevřít v Návrháři formulářů a podívat se, jak je co udělané. 7

14 Obrázek 3.1. Formulář potvrzení o studiu Formulář má velikost A5 na šířku, v tutoriálu budeme pracovat se stránkou velikosti A4, kde formulář umístíme navrch Vytvoření formuláře V aplikaci vytvoříme nový formulář pomocí volby Nový formulář v menu Soubor. To nám vytvořilo prázdný nepojmenovaný formulář s jednou prázdnou stránkou standardní velikosti (A4). Důležité V průběhu práce s Návrhářem formulářů je vhodné, stejně jako v každé jiné aplikaci, si rozdělanou práci pravidelně ukládat. Proto v tuto chvíli, prosím, klikněte do menu, nebo na nástrojovou lištu, na Soubor Uložit a zvolte soubor pro uložení vytvářeného formuláře. Form Tools Dokumenty používají příponu *.ftd. Pro rychlejší přístup k uložení formuláře můžete použít klávesovou zkratku CTRL+S. Nyní pomocí volby Formulář Přidat stránku a provést detekci otevřeme dialog pro přidání nové stránky. V dialogu pro detekci políček na formuláři je v hlavní části náhled na přidávaný obrázek, okolo jsou umístěna nastavení detekce polí, viz 3.2 Dialog pro přidání stránky a detekci oblastí. 8

15 Obrázek 3.2. Dialog pro přidání stránky a detekci oblastí Po kliknutí na ikonu Otevřít soubor zvolíme obrázek s naskenovaným papírovým formulářem (ukázkový soubor je distribuován s aplikací a naleznete jej v instalační složce v sample/potvrzeni_studium_rotated.jpg). Poznámka Pokud máte k počítači připojen scanner, pak jste místo otevření obrázku ze souboru mohli naskenovat obrázek nový. Poklepání na ikonku Scanner otevře standardní systémový dialog pro výběr scanneru a dále v dodaném software k vašemu scanneru naskenuje obrázek. Ten je poté vložen do dialogu pro detekci políček na stránce k dalšímu zpracování. Přiložený obrázek je schválně trochu natočen, abychom mohli ilustrovat funkci automatické detekce narovnání obrázku. Pomocí tlačítka Automaticky narovnat ve skupině Rotace se provede rychlá detekce čar a narovnání obrázku. Nyní můžeme z obrázku oříznout přebývající kusy. Poklepání na ikonku Vyříznout spustí ořezávání obrázku. Nastavte průhledný obdélník tak, jak vidíte na obrázku 3.3 Oříznutí obrázku formuláře a stiskněte Dokončit. 9

16 Obrázek 3.3. Oříznutí obrázku formuláře Poté je potřeba nastavit velikost obrázku v milimetrech, ta je sice zjištěna při načtení obrázku, nemusí však být vždy správná. Kalibrační čáru umístíme do dostatečně velkého políčka na formuláři (například do pole Vysoká škola). Při umisťování okrajů čáry na hranu okénka si obrázek dostatečně přiblížíme pomocí skrolování kolečka myši při držení klávesy CTRL. Po umístění čáry změříme velikost políčka na papíře a údaj v milimetrech zadáme do pole Délka čáry. Na ukázkovém obrázku je šířka políčka Vysoká škola přesně 164 mm. Další nastavení v dialogu slouží k detailnějšímu nastavení chování detekce oblastí, my se však spokojíme se standardními hodnotami a pustíme detekci pomocí tlačítka Provést analýzu. Aplikace by nyní měla vypadat následovně: 10

17 Obrázek 3.4. OCR s vydetekovanými oblastmi Po skončení detekce se nám zobrazí nalezené oblasti (ohraničené červeně) a my můžeme dialog ukončit tlačítkem Ukončit a pokračovat ve vytváření formuláře. Detailní popis nastavení detekce naleznete v kapitole 6 Detektor oblastí a rotace Tvorba formulářových polí Po úspěšném přidání stránky do formulářů se vrátíme do návrháře formulářů, kde můžeme začít vytvářet políčka formuláře. Detekované oblasti jsou pouze nápovědy pro umístění políček na formuláři (detekovaná oblast sama o sobě nemůže nabývat žádné hodnoty a při tisku formuláře se nezobrazuje). Ne každé položka formuláře je jednoduchá, některé položky se mohou fyzicky skládat z více oblastí, které však dohromady nabývají jedné hodnoty. Příkladem složené položky je například rodné číslo, které má 10 oblastí, každou pro jednu číslici. Proto v programu a i dále v textu budeme rozlišovat mezi položkou formuláře, která reprezentuje jedno celé pole na formuláři a nabývá nějaké hodnoty (například /3221), a tiskovou oblastí, což pro nás znamená obdélníkové místo na formuláři, do kterého lze něco napsat (například jedna číslice rodného čísla). Položky formuláře tedy mohou sestávat z libovolného počtu tiskových oblastí. Detekované oblasti tedy odpovídají tiskovým oblastem a naším úkolem nyní bude je seskupit do formulářových polí. Detekované oblasti jsou na stránkách zobrazené červeně, žlutě a zeleně a tiskové oblasti modře a šedivě (podle jejich typu). Podrobnější vysvětlení použité terminologie a vlastností položek a formulářů je v kapitolách Položka formuláře a Oblast tisku. Obecně platí, že vlastnosti položek určují typ hodnot, kterou položka má a popis, jak tuto hodnotu získat. Vlastnosti oblastí naopak určují, jak některou část celkové hodnoty položky vytisknout na papír (jako zarovnání textu, font atd.). V základním rozložení aplikace máme v levém sloupci základní přehled typů tiskových oblastí podle typu dat, který jsou schopny zobrazit. Přetažením vzorové oblasti na formulář vytvoříte novou oblast, která je umístěna do taktéž nově vytvořené položky formuláře. Pokud vzorovou oblast přetáhneme nad detekovanou oblast, pak tato zoranžoví a zvýrazní tak pozici, na které bude nová tisková oblast vytvořena (detekovaná oblast v tu chvíli zmizí). Postupně tedy přetáhneme tři oblasti typu Text do 11

18 políček Vysoká škola, Fakulta a Obor, čímž nám vzniknou položky polozka1, polozka2 a polozka3 a každá z nich bude vlastnit jednu tiskovou oblast. Hlavní okno aplikace pak vypadá přibližně takto 3.5 Formulář potvrzení o studiu po vytvoření 3 položek. Obrázek 3.5. Formulář potvrzení o studiu po vytvoření 3 položek Poznámka Pokud vám uvedeným postupem nevznikly 3 nové formulářové položky, pak nemáte zaškrtnutou volbu Úpravy Pokaždé vytvářet nové položky, což způsobuje umisťování nově vytvářených oblastí do aktuálně vybrané položky (v seznamu Položky formuláře je aktuální položka zvýrazněna tučně). Undo a redo Pokud se vám něco nepovede, nemusíte si zoufat. Ve všech aplikacích Form Tools je ukládána historie akcí. Ty jdou poté kliknutím na tlačítko vrátit zpět (popřípadě později zase obnovit). Návrat zpět lze taktéž provést pomocí klávesové zkratky CTRL+Z, naopak obnovení naposledy vrácené změny se provádí zkratkou CTRL+Y. Vytvořené položky nyní přejmenujeme, abychom se v jejich seznamu lépe orientovali (až později budeme vytvářet skripty, tak se nám bude rozumné pojmenování položek hodit). Kliknutím na oblast v řádku s titulkem Vysoká škola vybereme jí odpovídající položku v seznamu vpravo, dvojklikem na identifikátor položky se dostaneme do editačního módu, kde zadáme vysoka_skola a potvrdíme klávesou ENTER. Jméno položky může být složeno z písmenek anglické abecedy, číslic a podtržítka. Při přejmenování dalších položek budeme postupovat trochu jinak, abychom si ukázali způsob práce s vlastnostmi položek. V seznamu Položky formuláře vyberte položku polozka2, tím se na papírovém formuláři zvýrazní všechny její oblasti (aktuálně jenom jedna) a v seznamu Vlastnosti položky formuláře se zobrazí vlastnosti vybrané položky. Dvojkliknutím do sloupečku Hodnota v řádku Identifikátor se dostaneme do módu editace identifikátoru položky a můžeme zadat její nové jméno, například fakulta. 12

19 Po potvrzení nového jména se změní název položky i v seznamu Položky formuláře. V seznamu Vlastnosti položky formuláře jsou zobrazeny všechny editovatelné vlastnosti vybrané položky, jejich detailní popis je v kapitole Položka formuláře. Editace vlastností více položek (a oblastí) najednou V seznamech Vlastnosti položky formuláře a Vlastnosti oblasti tisku lze najednou měnit vlastnosti více položek (popřípadě tiskových oblastí) najednou. Stačí jich pouze vybrat více najednou (kliknutím na nevybranou položku při současném držení klávesy CTRL). Vlastnosti, jež u vybraných položek nemají stejnou hodnotu jsou zvýrazněny šedým pozadím a v kolonce Hodnota mají uvedeno rozdílné hodnoty. Při najetí myší nad takovouto vlastnost se zobrazí seznam rozdílných hodnot dané vlastnosti ve vybraných položkách. Nyní si ukážeme další možnosti převodu oblastí. Vyberte detekovanou oblast Jméno a příjmení a zmáčkněte klávesu ENTER. Tím dojde k převodu aktuálně vybrané detekované oblasti na oblast tiskovou, 2 která bude umístěna do nově vytvořené položky, polozka1. Vlastnosti nově vytvořené oblasti jsou vybrány podle aktuálního prvku v seznamu Základní typy oblastí. Stejný postup funguje i na převod více oblastí najednou, ty jsou pak všechny umístěny do jedné položky, což se hodí například na políčko Rodné číslo. Při převodu jsme vynechali políčko akademický rok, které nám detektor oblastí správně nalezl, avšak již nerozdělil na dvě části pro dva různé roky, což my chceme. Nejprve v seznamu vzorových oblastí vybereme Jedno slovo a poté z políčka jedním z výše popsaných způsobů vytvoříme položku rok_prvni. Poté najedeme myší nad pravý okraj vytvořené textové oblasti, zobrazí se nám kurzor na změnu velikosti oblasti a při současném držení levého tlačítka myši a pohybu kurzoru oblast zmenšíme, aby zabírala pouze levou část kolonky, viz 3.6 Změna šířky oblasti. Obrázek 3.6. Změna šířky oblasti Pro vytvoření oblasti (a položky) pro druhou půlku akademického roku použijeme jiný postup, najedeme myší do levého horního rohu obdélníku, ve kterém chceme vytvořit novou oblast, a při současném držení klávesy SHIFT a levého tlačítka myši přejedeme kurzorem do pravého dolního rohu obdélníku. Tím vytvoříme novou oblast, která bude umístěna do nové položky, tu přejmenujeme na rok_druhy. Hýbání s oblastmi a jejich klonování Pokud se vám nepovedlo nakreslit novou oblast na správné místo, můžete ji přesunout tažením myši. Takto lze přesouvat více oblastí najednou (vždy jsou přesunuty všechny vybrané oblasti z jedné stránky). Pokud před přesunem držíte klávesu CTRL, tak dojde k naklonování vybraných oblastí a přesunu těch nových. Při klonování oblastí jsou všechny umístěny do nově vytvořené položky v případě, že je zaškrtnuta volba Pokaždé vytvářet nové položky, v opačném případě jsou nové oblasti přidány na konce seznamů jejich vlastních položek. Na formuláři nám ještě zbývají dva zatím neprozkoumané typy políček, a to zaškrtávací pole (pro výběr jedné z možností) a položka s více oblastmi. Nejprve se podívejme na položky s více oblastmi pro políčko rodné číslo. Ze seznamu typů oblastí přetáhneme Jeden znak nad první políčko rodného čísla, zatím však nepouštíme levé tlačítko myši. První detekovaná oblast rodného číslo zoranžoví a tím zobrazí, kde bude vytvořena nová oblast. Pokud v tuto chvíli zmáčkneme klávesu CTRL, tak se zvýrazní celá skupina deseti detekovaných oblastí. V tuto chvíli můžeme pustit levé tlačítko myši, teprve poté můžeme pustit klávesu CTRL a namísto deseti detekovaných oblastí máme deset tiskových oblastí, které byly všechny přiřazeny do nově vytvořené položky formuláře. Tu můžeme přejmenovat na rodne_cislo a typ dat jí nastavit na Celé číslo. 2 Položku s tímto jménem jsme na formuláři již měli, ale přejmenovali ji na vysoka_skola. Automatické pojmenovávání vždy zvolí pro novou položku jméno s nejmenším číslem, které v aktuální skupině položek ještě není. 13

20 Poslední typ políček na formuláři jsou zaškrtávací pole, konkrétně studijní program a forma studia. V těchto místech nám detekce nalezla jeden velký obdélník, který nám nevyhovuje. Proto všechny špatně vydetekované oblasti označíme a stiskem klávesy DELETE je smažeme. Práce se zaškrtávacími poli je poněkud složitější, proto zatím v rámci tohoto tutoriálu tento problém vyřešíme jednoduše, jeho čistší a příjemnější řešení ponecháme na kapitolu Výběry z více možností. Nejprve vybereme 3 vzorovou oblast typu Zakroužkování a poté nakreslíme tři nové oblasti, každou přes jednu z možností bakalářský, magisterský a doktorský. To nám vyrobí tři položky typu Ano/Ne, které vhodně pojmenujeme. Tím je práce hotova, stejným způsobem můžeme vytvořit i položky pro volbu formy studia. Tip Oblasti na stránce se dají taktéž vybírat tažením myši. Stačí zmáčknout a držet levé tlačítko myši v místě bez oblastí a přetáhnout výběrový obdélník přes oblasti. Po puštění levého tlačítka myši budou všechny překryté oblasti vybrány. Zbytek formuláře tvoří nám už známé typy oblastí, vytvoříme z nich tedy formulářové položky stejným způsobem. Pro zbytek oblastí použijeme typ oblasti Text. Jednořádkovým oblastem pak můžeme nastavit vlastnost Víceřádkový text na hodnotu Ne. U položek reprezentujících datum, můžeme nastavit Typ položky na Datum. Správné nastavení typů položek usnadňuje kontrolu automatickou kontrolu vstupních dat. Po dokončení převodu formuláře a smazání přebývajících detekovaných oblastí vypadá aplikace jako na obrázku 3.7 Formulář potvrzení o studiu kompletně vytvořený. Obrázek 3.7. Formulář potvrzení o studiu kompletně vytvořený Elektronický formulář Po definici vzhledu formuláře na papíře je potřeba vytvořit vzhled formuláře v aplikacích, které jej budou zobrazovat uživatelům k vyplnění. Tuto úlohu můžeme provést v záložce Elektronický formulář, vpravo vedle záložky, na které jsme vytvářeli vzhled formuláře na papíře. 3 V zápatí formuláře se píše, že se mají nevhodné možnosti škrtnout, my však pro jednoduchost zvolíme kroužkování správných voleb. Zvýraznění správné volby má tu výhodu, že se nemusí převracet logická hodnota vstupu z formuláře. 14

21 Po přepnutí na záložku pro editaci elektronické podoby formuláře vidíme po levé straně seznam vstupních položek (těch, které jsou potřeba vyplnit od uživatele), uprostřed se nachází tabulka, ve které vytvoříme návrh a po pravé straně jsou nastavení jednotlivých položek elektronického formuláře a celého formuláře, viz 3.8 Návrh elektronického formuláře. Obrázek 3.8. Návrh elektronického formuláře Naším úkolem je nyní přetahat všechny položky ze seznamu Ovládací prvky do tabulky. Pro tuto chvíli se spokojíme s nejjednodušším, automatickým rozložením ovládacích prvků na elektronickém formuláři. Toho docílíme kliknutím na ikonu Vytvořit ovládací prvky pro všechny položky formuláře. Nyní vidíme (na 3.9 Automaticky vytvořený elektronický formulář ), že každá ze vstupních položek je reprezentovaná dvěma buňkami, jednou pro zobrazení názvu pole a jednou buňkou pro ovládací prvek sloužící k editaci hodnoty položky. Ovládací prvky jsou vytvořeny automaticky podle zvoleného typu položky na papírovém formuláři. Vlastnosti jednotlivých ovládacích prvků můžeme editovat v seznamu Vlastnosti položek formuláře. 15

22 Obrázek 3.9. Automaticky vytvořený elektronický formulář Dále je potřeba formulář trochu poupravit, aby uživatelé věděli, co do které kolonky patří. Pro změnu zobrazovaného titulku u políčka vysoka_skola vybereme tento ovládací prvek dvojklikem myši v tabulce (popřípadě jej můžeme vybrat ze seznamu Položky) a v seznamu jeho vlastností upravíme hodnotu vlastnosti Statický text na Vysoká škola. Ostatní popisky můžeme upravit stejným způsobem. V tabulce poté ještě rozšíříme první i druhý sloupeček tak, aby se do nich popisky a ovládací prvky vešly. Sloupce lze rozšiřovat v záhlaví tabulky. Tabulka umožňuje přesouvání polí, spojování více polí dohromady (vytváření větších polí obdélníkového tvaru), tvorbu rozložení podle formuláře a spoustu dalších věcí pro tvorbu tabulkového formuláře. My se prozatím spokojíme s aktuálním rozložením políček, k rozložení dat v tabulce se dostaneme v kapitole Rozložení elektronického formuláře Úložiště dat V tuto chvíli máme již navrženo rozložení formuláře na papíře (umíme jej tisknout) a vzhled formuláře na obrazovce pro uživatele, kteří budou formulář vyplňovat. Nyní do formuláře doplníme možnost ukládání získaných dat. To se hodí skoro pokaždé, protože ne vždy chceme formulář ihned po vyplnění uživatelem vytisknout. Spíše naopak čekáme, až dostatečný počet uživatelů formuláře vyplní najednou a až poté provedeme jejich další zpracování, popřípadě tisk. Form Tools podporují dva typy úložišť dat, jednak obyčejný textový soubor se sloupci oddělenými speciálními znaky (nejčastěji čárkou nebo středníkem), tzv. CSV formát. Druhou možností úložiště je databáze. V tomto tutoriálu vybereme jednodušší ze dvou variant, CSV soubor a definici databázového úložiště ponecháme do kapitoly Podpora ukládání dat v databázi. Pro přidání definice CSV úložiště potřebujeme přidat další záložku do našeho dokumentu. To provedeme výběrem Formulář Přidat definici úložiště formuláře, v nově otevřeném dialogu 3.10 Přidání zdroje dat vybereme typ CSV a zadáme identifikátor úložiště. Po potvrzení tlačítkem OK se dostaneme do záložky pro editaci CSV úložiště. 16

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Teoretická část: Typickým příkladem použití hromadné korespondence je přijímací řízení na školách. Uchazeči si podají přihlášku, škola ji zpracuje a připraví zvací dopis k přijímací

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz

Gabriela Janská. Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz PŘÍRUČKA KE KURZU: ZÁKLADY PRÁCE NA PC MS WORD 2003 Gabriela Janská Středočeský vzdělávací institut akademie J. A. Komenského www.sviajak.cz Obsah: 1. Písmo, velikost písma, tučně, kurzíva, podtrhnout

Více

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu

Microsoft Office. Word vzhled dokumentu Microsoft Office Word vzhled dokumentu Karel Dvořák 2011 Práce se stránkou Stránka je jedním ze stavebních kamenů tvořeného dokumentu. Představuje pracovní plochu, na které se vytváří dokument. Samozřejmostí

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-L. v0.81 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-L v0.81 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-L je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam logických průběhů aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení a vyhodnocení. Popis

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

II. Elektronická pošta

II. Elektronická pošta II. Chceme-li si přečíst poštu, klikneme v levém sloupci na nápis Doručená pošta. Máme před sebou seznam e-mailů seřazených podle data a času přijetí. Pokud máme zapnuto zobrazení náhledu, ve spodní nebo

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje

Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Pracovní list č. 14 Microsoft Word 2010 jazykové nástroje, reference I Jazykové nástroje Jazykové nástroje se nachází na pásu karet Revize. Obrázek 1 - Pás karet Revize Nastavení jazyka Nastavení jazyka,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Tel.: 558 646 913 Fax: 558 6626 500 Webové stránky města Kolín Uživatelská příručka Vypracovala Kateřina Klichová 28. 4. 2011 Obsah 1 Přílohy... 1 1.1 Vložení přílohy... 1 1.2 Smazání přílohy... 2 1.3

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

FORMÁTOVÁNÍ 2. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý. Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová FORMÁTOVÁNÍ 2 Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Vlastnosti dokumentu/stránky

Vlastnosti dokumentu/stránky Vlastnosti dokumentu/stránky Formát stránky papíru pro tisk V záložce Rozložení stránky na pásu karet najdeme vše potřebné pro přípravu dokumentu před tiskem. 1) Záložka Rozložení stránky 2) Změna Orientace

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Mapová aplikace HZS Ústeckého kraje

Mapová aplikace HZS Ústeckého kraje Mapová aplikace HZS Ústeckého kraje Stručný návod Tato aplikace vznikla z důvodu potřeby prezentace geografických dat HZS Ústeckého kraje a dalších poskytovatelů dat v jednotné mapové aplikaci. Dalším

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování

Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování Manuál: Editace textů v textovém editoru SINPRO Úprava tabulek a internetových odkazů, řádkování (nejen pro editaci STI v systému SINPRO, aktualizováno: 25. 6. 2015) v 2.0 Obsah TABULKY Úprava tabulek...

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013

Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013 Návod na tvorbu časové přímky v programu Microsoft PowerPoint 2013 1 Obsah 1 OBSAH... 1 2 ÚVOD... 1 3 OTEVŘENÍ PREZENTACE MICROSOFT POWERPOINT 2013... 2 4 ULOŽENÍ DOKUMENTU... 3 5 FORMÁT PROJEKTU... 4

Více

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje

Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Základní popis Toolboxu MPSV nástroje Nástroj XLS2DBF ze sady MPSV nástroje slouží pro zkonvertování souboru ve formátu XLS do formátu DBF. Nástroj umožňuje konvertovat buď vybraný list nebo listy ze sešitu

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

AC FORM FILLER. aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Verze 1.0

AC FORM FILLER. aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku. Verze 1.0 aplikace pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Verze 1.0 2013 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené

Více

36 Elektronické knihy

36 Elektronické knihy 36 Elektronické knihy Uživatelský modul Elektronické knihy slouží k přípravě a publikování informací ve formátu HTML. Tento formát je vhodný pro prezentaci informací na internetu a je široce podporován

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY)

MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY) MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY) 0 1. PRACOVNÍ PLOCHA Uspořádání a vzhled pracovní plochy, se kterým se uživatel během práce může setkat, zobrazuje obr. 1. Obr. 1: Uspořádání pracovní plochy

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

Vkládání prvků do dokumentu MS Word

Vkládání prvků do dokumentu MS Word Vkládání prvků do dokumentu MS Word 1. Vkládání Do dokumentu můžeme vložit celou řadu prvků, počínaje čísly stránek a obrázky konče. 1.1. Konec stránky Pokud chceme, aby odstavec byl vždy posledním na

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Personalizovaná objednávka... 3 3 Jednoduchá... 3 4 Standardní... 4 5 Komplexní... 5 5.1 Párování

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál

MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál Vytvoření databáze Při otevření management studia a připojením se ke konkrétnímu sql serveru mám v levé části panel s názvem Object Explorer. V tomto panelu

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze

Zpravodaj. Uživatelská příručka. Verze Zpravodaj Uživatelská příručka Verze 02.01.02 1. Úvod... 3 2. Jak číst tuto příručku... 4 3. Funkčnost... 5 3.1. Seznam zpráv... 5 4. Ovládání programu... 6 4.1. Hlavní okno serveru... 6 4.2. Seznam zpráv...

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

MS OFFICE POWER POINT 2010

MS OFFICE POWER POINT 2010 MS OFFICE POWER POINT 2010 Program Power Point patří do rodiny programů Microsoft Office a slouží ke tvorbě prezentací. Prezentace je tvořena snímky, které jsou postupně zobrazovány a to buď po nějaké

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Ignijet_2007 Externí monitor

Ignijet_2007 Externí monitor Ignijet_2007 Externí monitor ver 2010-06-17 Úvod Externí monitor dokáže monitorovat vybrané parametry zapalování a zobrazovat je dle modifikovatelného nastavení a to jak hodnoty parametrů, tak jednoduché

Více

Pošta a kancelář. Děkujeme za Váš zájem o tento program, věříme že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem.

Pošta a kancelář. Děkujeme za Váš zájem o tento program, věříme že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem. Pošta a kancelář Děkujeme za Váš zájem o tento program, věříme že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem. I když panuje doba elektronické komunikace, stále je nutné většinu formulářů

Více