Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Form Tools. Uživatelská dokumentace. Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl"

Transkript

1 Form Tools Uživatelská dokumentace Jan Bulánek Zbyněk Falt Lukáš Ježek Jaroslav Keznikl

2 Form Tools: Uživatelská dokumentace Jan Bulánek, Zbyněk Falt, Lukáš Ježek a Jaroslav Keznikl

3 Obsah 1. Úvod Co Form Tools dělají Proces vývoje formuláře Instalace Systémové požadavky MS Windows Linux a další UNIXové systémy Potřebné knihovny Kompilace a instalace Vzhled hlavního okna Tutoriál Vytvoření formuláře Tvorba formulářových polí Elektronický formulář Úložiště dat Export formuláře pro vyplňování Kam dále? Pokročilá tvorba formuláře Vzhled formuláře na papíře JavaScript editor Datové typy položek Povinné položky Ladění skriptů Formátování výstupů Vypočtené (nevstupní) položky Výběry z více možností Statické oblasti Knihovní funkce Uživatelské fuknce Organizace položek do skupin Rozložení elektronického formuláře Podpora ukládání dat v databázi Formát dat v úložišti a elektronickém formuláři Další činnosti s formulářem Nastavení dokumentu Doplnění detekovaných oblastí Kalibrace pozadí stránky Znovuprovedení celé detekce Převod všech detekovaných oblastí na položky Manuál Položka formuláře Oblast tisku Vyhodnocování programů položek formuláře Formátovací vzory Seznam knihovních funkcí Vyplňovač formulářů Otevření projektu ve Vyplňovači formulářů Vyplňování dat Náhled na tištěný formulář Tisk dat Pojmenování vytvořených souborů při tisku Integrace s PHP Detektor oblastí a rotace Načtení obrázku iii

4 Form Tools 6.2. Nastavení detekce hran Narovnání obrázku Oříznutí obrázku Kalibrace Nastavení detekce obdélníků Tečkované čáry Další nastavení Detekce a ukončení Ostatní Závěr... iv

5 Seznam obrázků 1.1. Vývoj formuláře Vyplňovač formulářů Vyexportovaný formulář do HTML Instalační okno Výpis souborů v instalačním adresáři Formulář potvrzení o studiu Dialog pro přidání stránky a detekci oblastí Oříznutí obrázku formuláře OCR s vydetekovanými oblastmi Formulář potvrzení o studiu po vytvoření 3 položek Změna šířky oblasti Formulář potvrzení o studiu kompletně vytvořený Návrh elektronického formuláře Automaticky vytvořený elektronický formulář Přidání zdroje dat Nastavení CSV úložiště formuláře Dialog pro export formuláře pro Vyplňovač formulářů Výběr datového úložiště při exportu formuláře pro Vyplňovač formulářů Otevření editoru pro JavaScript JavaScript editor se zvýrazňováním syntaxe Nápověda pro automatické dokončení Dialog pro ladění skriptů Návrhář formátovacích vzorů Náhled na vzorová data vyplněná v potvrzení o studiu Přesun oblastí do jiné položky Uspořádání polí v tabulce pro návrh elektronického formuláře Nastavení databázového úložiště formuláře Export projektu s databázovým úložištěm Nastavení formátu ukládaných dat Nastavení tisku formulářů Náhled na vzorová data vyplněná v potvrzení o studiu Nástroj kalibrace velikosti a pozice pozadí stránky Dialog pro převod detekovaných oblastí na položky formuláře Společná nastavení položky formuláře Nastavení vstupní položky Nastavení počítané položky Společná nastavení tiskových oblastí Nastavení oblasti typu text Nastavení oblsti typu zaškrtávání Prázdný formulář potvrzení o studiu ve Vyplňovači formulářů Náhled na vzorová data vyplněná v potvrzení o studiu Nastavení tisku formulářů Výpis vytištěných souborů Nastavení detekce hran Správně nastavený práh Příliš nízký práh Příliš vysoký práh Menu pro rotaci Okno pro potvrzení oříznutí Ořezávací mód Menu pro nastavení detekce obdélníků Menu pro nastavení tečkovaných čar Menu pro další nastavení Menu pro detekci a ukončení v

6 Form Tools Dialog pro nastavení pravítka vi

7 Kapitola 1. Úvod Form Tools jeho program, který umožňuje převést papírový formulář do elektronické podoby pro jeho snadnější vyplňování, případně dávkové zpracování Co Form Tools dělají Program poskytuje prostředky, které se snaží tento převod maximálně ulehčit. Například tím, že je možné automaticky detekovat oblasti, které se mají vyplňovat, tyto oblasti je pak možné automaticky převést na samotné položky elektronického formuláře a naprogramovat jim chování tak, aby uživatel, který elektronickou podobu formuláře bude používat, měl při vyplňování maximální pohodlí. Dále je možné nechat automaticky vytvořit rozvržení elektronického formuláře pro vyplňování. Toto rozvržení se snaží zachytit podobu papírové předlohy. Pro hotový formulář je možné určit datové úložiště, do kterého se vyplněná data budou ukládat. Hotový formulář je pak možné použít ve Vyplňovači formulářů, který je součástí balíku Form Tools, používat ve webovém prostředí, případně ve vlastní aplikaci Proces vývoje formuláře Typický postup vývoje formuláře je zobrazen v diagramu 1.1 Vývoj formuláře. Obrázek 1.1. Vývoj formuláře Samotný vývoj formuláře se provádí v aplikaci (3 ). Zde lze formulář naskenovat, zdetekovat oblasti, tyto oblasti převést na položky formuláře. Zároveň je možné do formuláře jednoduše přidávat položky jejichž hodnota závisí na ostatních (pomocí skriptů podobných 1 JavaScriptu ). Dále je nutné ve stejné aplikaci navrhnout, jak bude formulář vypadat v elektronické podobě a jak budou ukládána získaná data (do CSV souboru nebo databáze). Poté můžete formulář vyexportovat a tím umožnit jeho vyplňování. 1 Používaný skriptovací jazyk ECMAScript je podmnožinou webového skriptovacího jazyka JavaScript. Má stejnou syntaxi, základní odlišností je to, že v ECMAScriptu nejsou definované objekty pro práci s webovou stránkou (document, window a další). My v tomto dokumentu budeme používat název JavaScript. 1

8 Úvod Obrázek 1.2. Vyexportovaný formulář lze vyplňovat a pracovat s dříve uloženými daty v aplikaci Vyplňovač formulářů (4 Vyplňovač formulářů ). Data lze editovat jak v navrženém elektronickém formuláři, tak v tabulce (vypadající podobně jako Tabulkový kalkulátor). Po vytvoření (popřípadě načtení dat) je možné zobrazit jejich náhled na papíře. Obrázek 1.3. Vyplňovač formulářů Formulář lze také exportovat pro jeho vyplňování na HTML stránce. Všechny skripty jsou přenesené do HTML stránky, takže uživatelé webu nepřichází o komfort při vyplňování formuláře. Údaje vyplněné ve formuláři jsou předzpracované pomocí PHP skriptů na serveru a připraveny k uložení do úložiště. Ze stejného úložiště je možné načíst data do Vyplňovače formulářů a ty poté vytisknout. 2

9 Úvod Obrázek 1.4. Vyexportovaný formulář do HTML Vytvořený formuláře je také možné používat ve vlastní aplikaci. K tomu slouží tzv. Form Tools API, které poskytuje funkce, pro načtení souboru, zobrazení dialogu pro vyplnění i pro tisk formuláře. Bližší informace o této možnosti je možné najít v programátorské části dokumentace. 3

10 Kapitola 2. Instalace 2.1. Systémové požadavky Aplikace z balíku Form Tools by měly jít spustit na běžném stolním počítači. Pro provádění náročnějších akcí (detekce oblastí na velkých obrázcích) doporučujeme minimálně 2GB operační paměti a procesor o taktu 2GHz. Form Tools jsou primárně vytvořeny pro operační systém MS Windows, pro který jsou taktéž dostupné ve formě binárního instalačního balíku. Dále by aplikace měla běžet na běžných distribucích operačního systému Linux, pro který je balík distribuován ve formě zdrojových kódů a kompilačních skriptů MS Windows Pro operační systém Windows je připraven instalační balík, který celou sadu nástrojů včetně potřebných knihoven nainstaluje do uživatelem zvoleného adresáře, asociuje formulářové soubory s odpovídajícími aplikacemi(*.ftd s Návrhářem formulářů a *.fts s Vyplňovačem formulářů) a přidá ikony do Start menu a na plochu. Obrázek 2.1. Instalační okno Po úspěšném dokončení instalace se ve zvolené složce nachází spustitelné soubory aplikací, její dokumentace, ukázkové soubory a další soubory důležité pro běh aplikace, viz 2.2 Výpis souborů v instalačním adresáři. 4

11 Instalace Obrázek 2.2. Výpis souborů v instalačním adresáři FormEditor.exe je hlavní aplikací balíku, slouží k vytváření formulářů, uživatelský manuál k ní se nachází dále v textu v kapitole 3. Program Filler.exe, 4 Vyplňovač formulářů, umožňuje vytvořené formuláře vyplňovat, spravovat vyplněná data a tisknout je. Složka doc obsahuje dokumentaci k programu a ve složce sample jsou umístěny hotové ukázkové příklady, se které budeme v této dokumentaci vytvářet Linux a další UNIXové systémy Pro operační systémy UNIXového jsou k dispozici zdrojové kódy a sada skriptů pro jejich kompilaci a instalaci Potřebné knihovny Pro úspěšnou kompilaci potřebujete knihovnu Qt ve verzi 4.5 a kompilátor C++, například g++. Dále je potřeba mít nainstalovanou knihovnu SANE pro práci se skenerem Kompilace a instalace Pokud máte všechny Potřebné knihovny, můžete rozbalit balík form tools. $ tar xvzf form-tools.tar.gz Přejít do adresáře formtools. $ cd formtools Nakonfigurovat systém pro kompilaci. 5

12 Instalace $./configure Přeložit zdrojové kódy (tento krok bude trvat cca 15 minut). $ make A nainstalovat přeloženou aplikaci do zvoleného cílového adresáře. $ make install [args] Při spuštění příkazu make install je možné ovlinit, kam se výsledná aplikace nainstaluje. Parametr destdir určuje, kam se nainstalují všechny potřebné soubory knihovny, spustitelné soubory, soubory s překlady atd. Výchozí hodnota je /opt, takže program se nainstaluje do složky /opt/formtools. Parametr bindir pak určuje, do jaké složky se nainstalují odkazy na binární soubory. Výchozí hodnotou je složka /usr/bin. Spuštění programu Po nainstalování se v adresáři bindir vytvoří dva odkazy na soubory fteditor a ftfiller. První soubor spouští návrhář formulářů a druhý jejich vyplňovač. Pokud je cesta do složky bindir v proměnné PATH, je tedy možné zadat přímo $ fteditor [-f filename [-f filename [...]]] resp. $ ftfiller [-f filename] pro jejich spuštění. Oba příkazy je možné doplnit o parametr ve tvaru -f filename, což způsobí, že ihned po spuštění bude otevřen zadaný soubor. 6

13 Kapitola 3. Návrhář je hlavní aplikací Form Tools. Slouží k vytváření formulářů, jejich skriptování a exportu pro umožnění pozdějšího vyplnění. V aplikaci je možné mít otevřeno více formulářů najednou, mezi nimi lze přepínat v menu Okno. Tip Celý tento návod je psán pro českou lokalizaci aplikace, pokud vidíte texty na obrazovce anglicky, tak si změňte jazyk v menu Settings Language Čeština. Změna jazyka se projeví až při příštím spuštění aplikace Vzhled hlavního okna Hlavní okno aplikace je rozdělené na tři hlavní části: Menu a nástrojová lišta obsahují všechny podporované akce s celými formuláři (otevírání, ukládání) a důležité akce pro práci s jednotlivými formuláři (přidávání stránek, úprava vlastností, atd.). Na nástrojové liště jsou umístěny nejčastěji používané akce. Všechny akce v menu a v liště vždy pracují s aktuálním formulářem, popřípadě s jeho aktivní stránkou. Editor formuláře obsahuje záložky s jednotlivými designéry formuláře. V prvním z nich, Papírový formulář umožňuje tvorbu vzhledu formuláře na papíru (jak se později bude tisknout). Další záložky slouží k editaci vzhledu formuláře v aplikacích sloužících pro jeho vyplňování a pro nastavení úložišť zadaných dat. Panely nástrojů a nastavení zobrazují informace o aktuálním formuláři a mění svůj obsah podle vybrané záložky v něm. Tip Panely nástrojů jsou v počátečním rozvržení aplikace umístěné po jejích stranách, je však možné je libovolně přesouvat a měnit jejich velikost. Rozložení panelů a velikost hlavního okna aplikace se ukládá při každém jejím ukončení Tutoriál Práci s aplikací budeme demonstrovat na základě kompletního postupu tvorby formuláře, od jeho naskenování, přes detekci oblastí, vytváření položek formulářů, tvorbu návrhu elektronického formuláře, definici úložiště až po jeho export pro vyplnění. Poté budeme vytvořený formulář vylepšovat tak, aby se s ním lépe pracovalo uživatelům, kteří jej budou vyplňovat. V tuto chvíli přijde na řadu skriptování v jazyce JavaScript 1 V tutoriálu budeme digitalizovat formulář pro Potvrzení o studiu, který uzpůsobíme pro potřeby jedné vysoké školy (některá políčka předvyplníme). Základní formulář, který budeme používat, zobrazuje 3.1 Formulář potvrzení o studiu. 1 Hotový formulář je uložen v instalačním adresáři aplikace v souboru sample/potvrzeni_simple.ftd. Pokud si nebudete čímkoli jistí, můžete tento soubor otevřít v Návrháři formulářů a podívat se, jak je co udělané. 7

14 Obrázek 3.1. Formulář potvrzení o studiu Formulář má velikost A5 na šířku, v tutoriálu budeme pracovat se stránkou velikosti A4, kde formulář umístíme navrch Vytvoření formuláře V aplikaci vytvoříme nový formulář pomocí volby Nový formulář v menu Soubor. To nám vytvořilo prázdný nepojmenovaný formulář s jednou prázdnou stránkou standardní velikosti (A4). Důležité V průběhu práce s Návrhářem formulářů je vhodné, stejně jako v každé jiné aplikaci, si rozdělanou práci pravidelně ukládat. Proto v tuto chvíli, prosím, klikněte do menu, nebo na nástrojovou lištu, na Soubor Uložit a zvolte soubor pro uložení vytvářeného formuláře. Form Tools Dokumenty používají příponu *.ftd. Pro rychlejší přístup k uložení formuláře můžete použít klávesovou zkratku CTRL+S. Nyní pomocí volby Formulář Přidat stránku a provést detekci otevřeme dialog pro přidání nové stránky. V dialogu pro detekci políček na formuláři je v hlavní části náhled na přidávaný obrázek, okolo jsou umístěna nastavení detekce polí, viz 3.2 Dialog pro přidání stránky a detekci oblastí. 8

15 Obrázek 3.2. Dialog pro přidání stránky a detekci oblastí Po kliknutí na ikonu Otevřít soubor zvolíme obrázek s naskenovaným papírovým formulářem (ukázkový soubor je distribuován s aplikací a naleznete jej v instalační složce v sample/potvrzeni_studium_rotated.jpg). Poznámka Pokud máte k počítači připojen scanner, pak jste místo otevření obrázku ze souboru mohli naskenovat obrázek nový. Poklepání na ikonku Scanner otevře standardní systémový dialog pro výběr scanneru a dále v dodaném software k vašemu scanneru naskenuje obrázek. Ten je poté vložen do dialogu pro detekci políček na stránce k dalšímu zpracování. Přiložený obrázek je schválně trochu natočen, abychom mohli ilustrovat funkci automatické detekce narovnání obrázku. Pomocí tlačítka Automaticky narovnat ve skupině Rotace se provede rychlá detekce čar a narovnání obrázku. Nyní můžeme z obrázku oříznout přebývající kusy. Poklepání na ikonku Vyříznout spustí ořezávání obrázku. Nastavte průhledný obdélník tak, jak vidíte na obrázku 3.3 Oříznutí obrázku formuláře a stiskněte Dokončit. 9

16 Obrázek 3.3. Oříznutí obrázku formuláře Poté je potřeba nastavit velikost obrázku v milimetrech, ta je sice zjištěna při načtení obrázku, nemusí však být vždy správná. Kalibrační čáru umístíme do dostatečně velkého políčka na formuláři (například do pole Vysoká škola). Při umisťování okrajů čáry na hranu okénka si obrázek dostatečně přiblížíme pomocí skrolování kolečka myši při držení klávesy CTRL. Po umístění čáry změříme velikost políčka na papíře a údaj v milimetrech zadáme do pole Délka čáry. Na ukázkovém obrázku je šířka políčka Vysoká škola přesně 164 mm. Další nastavení v dialogu slouží k detailnějšímu nastavení chování detekce oblastí, my se však spokojíme se standardními hodnotami a pustíme detekci pomocí tlačítka Provést analýzu. Aplikace by nyní měla vypadat následovně: 10

17 Obrázek 3.4. OCR s vydetekovanými oblastmi Po skončení detekce se nám zobrazí nalezené oblasti (ohraničené červeně) a my můžeme dialog ukončit tlačítkem Ukončit a pokračovat ve vytváření formuláře. Detailní popis nastavení detekce naleznete v kapitole 6 Detektor oblastí a rotace Tvorba formulářových polí Po úspěšném přidání stránky do formulářů se vrátíme do návrháře formulářů, kde můžeme začít vytvářet políčka formuláře. Detekované oblasti jsou pouze nápovědy pro umístění políček na formuláři (detekovaná oblast sama o sobě nemůže nabývat žádné hodnoty a při tisku formuláře se nezobrazuje). Ne každé položka formuláře je jednoduchá, některé položky se mohou fyzicky skládat z více oblastí, které však dohromady nabývají jedné hodnoty. Příkladem složené položky je například rodné číslo, které má 10 oblastí, každou pro jednu číslici. Proto v programu a i dále v textu budeme rozlišovat mezi položkou formuláře, která reprezentuje jedno celé pole na formuláři a nabývá nějaké hodnoty (například /3221), a tiskovou oblastí, což pro nás znamená obdélníkové místo na formuláři, do kterého lze něco napsat (například jedna číslice rodného čísla). Položky formuláře tedy mohou sestávat z libovolného počtu tiskových oblastí. Detekované oblasti tedy odpovídají tiskovým oblastem a naším úkolem nyní bude je seskupit do formulářových polí. Detekované oblasti jsou na stránkách zobrazené červeně, žlutě a zeleně a tiskové oblasti modře a šedivě (podle jejich typu). Podrobnější vysvětlení použité terminologie a vlastností položek a formulářů je v kapitolách Položka formuláře a Oblast tisku. Obecně platí, že vlastnosti položek určují typ hodnot, kterou položka má a popis, jak tuto hodnotu získat. Vlastnosti oblastí naopak určují, jak některou část celkové hodnoty položky vytisknout na papír (jako zarovnání textu, font atd.). V základním rozložení aplikace máme v levém sloupci základní přehled typů tiskových oblastí podle typu dat, který jsou schopny zobrazit. Přetažením vzorové oblasti na formulář vytvoříte novou oblast, která je umístěna do taktéž nově vytvořené položky formuláře. Pokud vzorovou oblast přetáhneme nad detekovanou oblast, pak tato zoranžoví a zvýrazní tak pozici, na které bude nová tisková oblast vytvořena (detekovaná oblast v tu chvíli zmizí). Postupně tedy přetáhneme tři oblasti typu Text do 11

18 políček Vysoká škola, Fakulta a Obor, čímž nám vzniknou položky polozka1, polozka2 a polozka3 a každá z nich bude vlastnit jednu tiskovou oblast. Hlavní okno aplikace pak vypadá přibližně takto 3.5 Formulář potvrzení o studiu po vytvoření 3 položek. Obrázek 3.5. Formulář potvrzení o studiu po vytvoření 3 položek Poznámka Pokud vám uvedeným postupem nevznikly 3 nové formulářové položky, pak nemáte zaškrtnutou volbu Úpravy Pokaždé vytvářet nové položky, což způsobuje umisťování nově vytvářených oblastí do aktuálně vybrané položky (v seznamu Položky formuláře je aktuální položka zvýrazněna tučně). Undo a redo Pokud se vám něco nepovede, nemusíte si zoufat. Ve všech aplikacích Form Tools je ukládána historie akcí. Ty jdou poté kliknutím na tlačítko vrátit zpět (popřípadě později zase obnovit). Návrat zpět lze taktéž provést pomocí klávesové zkratky CTRL+Z, naopak obnovení naposledy vrácené změny se provádí zkratkou CTRL+Y. Vytvořené položky nyní přejmenujeme, abychom se v jejich seznamu lépe orientovali (až později budeme vytvářet skripty, tak se nám bude rozumné pojmenování položek hodit). Kliknutím na oblast v řádku s titulkem Vysoká škola vybereme jí odpovídající položku v seznamu vpravo, dvojklikem na identifikátor položky se dostaneme do editačního módu, kde zadáme vysoka_skola a potvrdíme klávesou ENTER. Jméno položky může být složeno z písmenek anglické abecedy, číslic a podtržítka. Při přejmenování dalších položek budeme postupovat trochu jinak, abychom si ukázali způsob práce s vlastnostmi položek. V seznamu Položky formuláře vyberte položku polozka2, tím se na papírovém formuláři zvýrazní všechny její oblasti (aktuálně jenom jedna) a v seznamu Vlastnosti položky formuláře se zobrazí vlastnosti vybrané položky. Dvojkliknutím do sloupečku Hodnota v řádku Identifikátor se dostaneme do módu editace identifikátoru položky a můžeme zadat její nové jméno, například fakulta. 12

19 Po potvrzení nového jména se změní název položky i v seznamu Položky formuláře. V seznamu Vlastnosti položky formuláře jsou zobrazeny všechny editovatelné vlastnosti vybrané položky, jejich detailní popis je v kapitole Položka formuláře. Editace vlastností více položek (a oblastí) najednou V seznamech Vlastnosti položky formuláře a Vlastnosti oblasti tisku lze najednou měnit vlastnosti více položek (popřípadě tiskových oblastí) najednou. Stačí jich pouze vybrat více najednou (kliknutím na nevybranou položku při současném držení klávesy CTRL). Vlastnosti, jež u vybraných položek nemají stejnou hodnotu jsou zvýrazněny šedým pozadím a v kolonce Hodnota mají uvedeno rozdílné hodnoty. Při najetí myší nad takovouto vlastnost se zobrazí seznam rozdílných hodnot dané vlastnosti ve vybraných položkách. Nyní si ukážeme další možnosti převodu oblastí. Vyberte detekovanou oblast Jméno a příjmení a zmáčkněte klávesu ENTER. Tím dojde k převodu aktuálně vybrané detekované oblasti na oblast tiskovou, 2 která bude umístěna do nově vytvořené položky, polozka1. Vlastnosti nově vytvořené oblasti jsou vybrány podle aktuálního prvku v seznamu Základní typy oblastí. Stejný postup funguje i na převod více oblastí najednou, ty jsou pak všechny umístěny do jedné položky, což se hodí například na políčko Rodné číslo. Při převodu jsme vynechali políčko akademický rok, které nám detektor oblastí správně nalezl, avšak již nerozdělil na dvě části pro dva různé roky, což my chceme. Nejprve v seznamu vzorových oblastí vybereme Jedno slovo a poté z políčka jedním z výše popsaných způsobů vytvoříme položku rok_prvni. Poté najedeme myší nad pravý okraj vytvořené textové oblasti, zobrazí se nám kurzor na změnu velikosti oblasti a při současném držení levého tlačítka myši a pohybu kurzoru oblast zmenšíme, aby zabírala pouze levou část kolonky, viz 3.6 Změna šířky oblasti. Obrázek 3.6. Změna šířky oblasti Pro vytvoření oblasti (a položky) pro druhou půlku akademického roku použijeme jiný postup, najedeme myší do levého horního rohu obdélníku, ve kterém chceme vytvořit novou oblast, a při současném držení klávesy SHIFT a levého tlačítka myši přejedeme kurzorem do pravého dolního rohu obdélníku. Tím vytvoříme novou oblast, která bude umístěna do nové položky, tu přejmenujeme na rok_druhy. Hýbání s oblastmi a jejich klonování Pokud se vám nepovedlo nakreslit novou oblast na správné místo, můžete ji přesunout tažením myši. Takto lze přesouvat více oblastí najednou (vždy jsou přesunuty všechny vybrané oblasti z jedné stránky). Pokud před přesunem držíte klávesu CTRL, tak dojde k naklonování vybraných oblastí a přesunu těch nových. Při klonování oblastí jsou všechny umístěny do nově vytvořené položky v případě, že je zaškrtnuta volba Pokaždé vytvářet nové položky, v opačném případě jsou nové oblasti přidány na konce seznamů jejich vlastních položek. Na formuláři nám ještě zbývají dva zatím neprozkoumané typy políček, a to zaškrtávací pole (pro výběr jedné z možností) a položka s více oblastmi. Nejprve se podívejme na položky s více oblastmi pro políčko rodné číslo. Ze seznamu typů oblastí přetáhneme Jeden znak nad první políčko rodného čísla, zatím však nepouštíme levé tlačítko myši. První detekovaná oblast rodného číslo zoranžoví a tím zobrazí, kde bude vytvořena nová oblast. Pokud v tuto chvíli zmáčkneme klávesu CTRL, tak se zvýrazní celá skupina deseti detekovaných oblastí. V tuto chvíli můžeme pustit levé tlačítko myši, teprve poté můžeme pustit klávesu CTRL a namísto deseti detekovaných oblastí máme deset tiskových oblastí, které byly všechny přiřazeny do nově vytvořené položky formuláře. Tu můžeme přejmenovat na rodne_cislo a typ dat jí nastavit na Celé číslo. 2 Položku s tímto jménem jsme na formuláři již měli, ale přejmenovali ji na vysoka_skola. Automatické pojmenovávání vždy zvolí pro novou položku jméno s nejmenším číslem, které v aktuální skupině položek ještě není. 13

20 Poslední typ políček na formuláři jsou zaškrtávací pole, konkrétně studijní program a forma studia. V těchto místech nám detekce nalezla jeden velký obdélník, který nám nevyhovuje. Proto všechny špatně vydetekované oblasti označíme a stiskem klávesy DELETE je smažeme. Práce se zaškrtávacími poli je poněkud složitější, proto zatím v rámci tohoto tutoriálu tento problém vyřešíme jednoduše, jeho čistší a příjemnější řešení ponecháme na kapitolu Výběry z více možností. Nejprve vybereme 3 vzorovou oblast typu Zakroužkování a poté nakreslíme tři nové oblasti, každou přes jednu z možností bakalářský, magisterský a doktorský. To nám vyrobí tři položky typu Ano/Ne, které vhodně pojmenujeme. Tím je práce hotova, stejným způsobem můžeme vytvořit i položky pro volbu formy studia. Tip Oblasti na stránce se dají taktéž vybírat tažením myši. Stačí zmáčknout a držet levé tlačítko myši v místě bez oblastí a přetáhnout výběrový obdélník přes oblasti. Po puštění levého tlačítka myši budou všechny překryté oblasti vybrány. Zbytek formuláře tvoří nám už známé typy oblastí, vytvoříme z nich tedy formulářové položky stejným způsobem. Pro zbytek oblastí použijeme typ oblasti Text. Jednořádkovým oblastem pak můžeme nastavit vlastnost Víceřádkový text na hodnotu Ne. U položek reprezentujících datum, můžeme nastavit Typ položky na Datum. Správné nastavení typů položek usnadňuje kontrolu automatickou kontrolu vstupních dat. Po dokončení převodu formuláře a smazání přebývajících detekovaných oblastí vypadá aplikace jako na obrázku 3.7 Formulář potvrzení o studiu kompletně vytvořený. Obrázek 3.7. Formulář potvrzení o studiu kompletně vytvořený Elektronický formulář Po definici vzhledu formuláře na papíře je potřeba vytvořit vzhled formuláře v aplikacích, které jej budou zobrazovat uživatelům k vyplnění. Tuto úlohu můžeme provést v záložce Elektronický formulář, vpravo vedle záložky, na které jsme vytvářeli vzhled formuláře na papíře. 3 V zápatí formuláře se píše, že se mají nevhodné možnosti škrtnout, my však pro jednoduchost zvolíme kroužkování správných voleb. Zvýraznění správné volby má tu výhodu, že se nemusí převracet logická hodnota vstupu z formuláře. 14

21 Po přepnutí na záložku pro editaci elektronické podoby formuláře vidíme po levé straně seznam vstupních položek (těch, které jsou potřeba vyplnit od uživatele), uprostřed se nachází tabulka, ve které vytvoříme návrh a po pravé straně jsou nastavení jednotlivých položek elektronického formuláře a celého formuláře, viz 3.8 Návrh elektronického formuláře. Obrázek 3.8. Návrh elektronického formuláře Naším úkolem je nyní přetahat všechny položky ze seznamu Ovládací prvky do tabulky. Pro tuto chvíli se spokojíme s nejjednodušším, automatickým rozložením ovládacích prvků na elektronickém formuláři. Toho docílíme kliknutím na ikonu Vytvořit ovládací prvky pro všechny položky formuláře. Nyní vidíme (na 3.9 Automaticky vytvořený elektronický formulář ), že každá ze vstupních položek je reprezentovaná dvěma buňkami, jednou pro zobrazení názvu pole a jednou buňkou pro ovládací prvek sloužící k editaci hodnoty položky. Ovládací prvky jsou vytvořeny automaticky podle zvoleného typu položky na papírovém formuláři. Vlastnosti jednotlivých ovládacích prvků můžeme editovat v seznamu Vlastnosti položek formuláře. 15

22 Obrázek 3.9. Automaticky vytvořený elektronický formulář Dále je potřeba formulář trochu poupravit, aby uživatelé věděli, co do které kolonky patří. Pro změnu zobrazovaného titulku u políčka vysoka_skola vybereme tento ovládací prvek dvojklikem myši v tabulce (popřípadě jej můžeme vybrat ze seznamu Položky) a v seznamu jeho vlastností upravíme hodnotu vlastnosti Statický text na Vysoká škola. Ostatní popisky můžeme upravit stejným způsobem. V tabulce poté ještě rozšíříme první i druhý sloupeček tak, aby se do nich popisky a ovládací prvky vešly. Sloupce lze rozšiřovat v záhlaví tabulky. Tabulka umožňuje přesouvání polí, spojování více polí dohromady (vytváření větších polí obdélníkového tvaru), tvorbu rozložení podle formuláře a spoustu dalších věcí pro tvorbu tabulkového formuláře. My se prozatím spokojíme s aktuálním rozložením políček, k rozložení dat v tabulce se dostaneme v kapitole Rozložení elektronického formuláře Úložiště dat V tuto chvíli máme již navrženo rozložení formuláře na papíře (umíme jej tisknout) a vzhled formuláře na obrazovce pro uživatele, kteří budou formulář vyplňovat. Nyní do formuláře doplníme možnost ukládání získaných dat. To se hodí skoro pokaždé, protože ne vždy chceme formulář ihned po vyplnění uživatelem vytisknout. Spíše naopak čekáme, až dostatečný počet uživatelů formuláře vyplní najednou a až poté provedeme jejich další zpracování, popřípadě tisk. Form Tools podporují dva typy úložišť dat, jednak obyčejný textový soubor se sloupci oddělenými speciálními znaky (nejčastěji čárkou nebo středníkem), tzv. CSV formát. Druhou možností úložiště je databáze. V tomto tutoriálu vybereme jednodušší ze dvou variant, CSV soubor a definici databázového úložiště ponecháme do kapitoly Podpora ukládání dat v databázi. Pro přidání definice CSV úložiště potřebujeme přidat další záložku do našeho dokumentu. To provedeme výběrem Formulář Přidat definici úložiště formuláře, v nově otevřeném dialogu 3.10 Přidání zdroje dat vybereme typ CSV a zadáme identifikátor úložiště. Po potvrzení tlačítkem OK se dostaneme do záložky pro editaci CSV úložiště. 16

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x

The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x The BlueJ Tutorial verze 1.4 pro BlueJ verze 1.2.x Michael Kölling Mærsk Institute University of Southern Denmark přeložil Petr Škoda, 1. verze 1 Obsah 1 Předmluva... 4 1.1 O BlueJ... 4 1.2 Rozsah a cílová

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program 1 / 317 GNU Image Manipulation Program Uživatelská příručka 2 / 317 Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 The GIMP Documentation Team Právní upozornění Permission is granted to copy, distribute

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu

VIKLAN - Základ. Uživatelská příručka. Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro návrh pružného uložení průmyslových zařízení VIKLAN - Základ Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Ing. Josef Spilka VIKLAN - Základ Verse 1.10.11.1 Copyright

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

Tato příručka vznikla v rámci projektu:

Tato příručka vznikla v rámci projektu: Tato příručka vznikla v rámci projektu: Inovace výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registrační číslo GP:

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Zoner Photo Studio 15

Zoner Photo Studio 15 Zoner Photo Studio 15 Obsah Zoner Photo Studio 15 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Řešení... problémů se ZPS 8 Podporované...

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Zoner Photo Studio 12

Zoner Photo Studio 12 Zoner Photo Studio 12 Obsah Zoner Photo Studio 12 7 Úvodem... 7 Minimální... systémové požadavky 7 Upozornění... 7 Instalace... programu 7 Odinstalování... programu 8 Přehled... funkcí a novinek 8 Řešení...

Více

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý Červenka Consulting s.r.o. Na Hřebenkách 55 150 00 Praha 5 Tel.: +420 220 610 018 E-mail: cervenka@cervenka.cz Web: http://www.cervenka.cz Dokumentace programu ATENA Část 4-1 Průvodce programem ATENA 2D

Více

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití - mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití Následující text byl poprvé zveřejněn v modelářském časopisu Praktická Elektronika Amatérské Radio (www.aradio.cz) v roce 2012 jako seriál článků. Seriál,

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky:

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky: Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...3 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz

Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Recenze programu Legacy Family Tree 6.0 Autor: Radek Tlapák, LegacyFamilyTree@seznam.cz, http://legacy.unas.cz Dnes bych Vás chtěl seznámit s pro mne nepřekonatelným genealogickým programem Legacy Family

Více

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy Střední průmyslová škola stavební v Plzni, 02 / 2009-1 - Učební text je vhodný pro učitele středních odborných škol při výuce konstrukčního cvičení

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více