Obec Branka u Opavy USNESENÍ č. 10 ze dne Obec Branka u Opavy. Usnesení č. 10. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy. konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Branka u Opavy USNESENÍ č. 10 ze dne 29.06.2015. Obec Branka u Opavy. Usnesení č. 10. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy. konané dne 29.06."

Transkript

1 Obec Branka u Opavy Usnesení č. 10. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy konané dne v místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54, Branka u Opavy. 1

2 K o n t r o l a u s n e s e n í : a) D l o u h o d o b á usnesení č.: 08/12/2011/RO b)t r v á plněníusnesení č.: 09/41/2014/RO 06/03/2015/RO 13/05/2015/RO 06/08/2015/RO 09/02/2015/RO 10/03/2015/RO 04/08/2015/RO 07/08/2015/RO 03/09/2015/RO P ř i j a t á u s n e s e n í: 01/10/2015/RO Vzala na vědomí: a) Sbírka zákonů ČR, Částka 56 aţ 65, Ročník 2015, ze dne , b) Zápis z druhého jednání konkurzní komise obsazení vedoucího pracovního místa organizace, Základní škola a Mateřská škola Branka u Opavy, příspěvková organizace, Školní 58, Branka u Opavy, ze dne c) Zápis č. 9/2015 a Usnesení č. 9/2015 z jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí: ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí Branka u Opavy, Opavská 265, Hradec nad Moravicí, ze dne , viz Přílohy. d) Oznámení o projednávání, Městský úřad Hradec nad Moravicí, Odbor výstavby a územního plánování, Opavská 265, Hradec nad Moravicí, ve věci: Návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Hradec nad Moravicí, dále jen Oznámení ze dne , e) Směna pozemků, Radim Jorda, Bezručovo nábřeţí 218, Branka u Opavy: ve věci: Směna části poz. p. č. 485/1 ve vlastnictví obce Branka u Opavy za část poz. p. č. 485/3 ve vlastnictví výše jmenovaného v k. ú. Branka u Opavy, obec Branka u Opavy, dále jen Dokumentace ze dne , f) Plán taktického cvičení, JEDNOTKA SDH obce Chvalíkovice, Ţeleznobrodská 46, Chvalíkovice, na téma: Poţár střechy neobydlené budovy starého obecního úřadu ve Chvalíkovicích v termínu , viz Plán taktického cvičení ze dne , 2

3 g) Oznámení o zahájení řízení, Městský úřad Hradec nad Moravicí, Odbor výstavby a územního plánování, Opavská 265, Hradec nad Moravicí, ve věci: Zemědělská stavba pro chov koní a stavba pro ustájení koně na poz. p. č. 567/1 v k. ú. Branka u Opavy, obec Branka u Opavy stavebníkem Tomáš Knop, Havlíčkova 167, Branka u Opavy a Karin Knopová, Nová Čtvrť 153, Branka u Opavy, viz Oznámení o zahájení řízení ze dne , h) Ţádost, Tomáš Knop, Havlíčkova 167, Branka u Opavy, ve věci: Ţádost o změnu územního plánu, dále jen Ţádost a DOKUMENTACE ze dne , i) Stanovisko k záměru zvýšení bezpečnosti pěšího provozu v obci Branka u Opavy na silnici I/57, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, Ostrava Mariánské Hory, ve věci: Instalace semaforu na znamení na stávajícím přechodu pro chodce na silnici I/57 v obci Branka u Opavy, ze dne , j) Oznámení o zahájení územního řízení, Městský úřad Hradec nad Moravicí, Odbor výstavby a územního plánování, Opavská 265, Hradec nad Moravicí, ve věci: Umístění včelínu na poz. p. č. 775/6 v k. ú. Hradec nad Moravicí, město Hradec nad Moravicí. 02/10/2015/RO a) Vzala na vědomí Návrh komise, dále jen Zápis z druhého jednání konkurzní komise ze dne , viz DOKUMENTACE KONKURZNÍHO ŘÍZENÍ obsazení vedoucího pracovního místa organizace, Základní škola a Mateřská škola Branka u Opavy, příspěvková organizace, Školní 58, Branka u Opavy, b) Schválila: 1. Jmenování pana Mgr. Jana Špičku, nar , bytem Na Rybníkách 768, Hradec nad Moravicí, na pracovní místo ředitele Základní škola a Mateřská škola Branka u Opavy, příspěvková organizace, Školní 58, Branka u Opavy, v souladu se s ustanovením 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 3

4 odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění s účinností od , 2. Určení platu a jeho sloţky panu Mgr. Janu Špičkovi, nar , bytem Na Rybníkách 768, Hradec nad Moravicí, na pracovní místo ředitele Základní škola a Mateřská škola Branka u Opavy, příspěvková organizace, Školní 58, Branka u Opavy, v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění, platovým výměrem, který tvoří přílohu č. 5 usnesení RO, 3. Podání ţádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení týkající se údajů o řediteli Základní školy a Mateřské školy Branka u Opavy. Z: starosta obce T: /10/2015/RO a) Vzala na vědomí Znění a delegování Plné moci, ve věci: Zpracování a podání ţádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE na pořízení dopravního vozidla pro Jednotku SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ v Brance u Opavy Bc. Vladimír Vícha, Zadní 48, Branka u Opavy; dále jen Plná moc ze dne , b) Schválila a zplnomocnila starostu obce k vydání plné moci dle části bodu Ad a) tohoto usnesení. Z: starosta obce T: /10/2015/RO Schválila Udělení finančního daru paní Mgr. Haně Šatalové, Havlíčkova 276, Branka u Opavy, ve výši 5 000,- Kč (pět tisíc korun českých) za zásluhy v oblasti výchovy, školství a za pedagogickou činnost v obci Branka u Opavy, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Z: starosta obce T: /10/2015/RO 4

5 Uložila: 1. Vyrozumět MM Opava, Ing. Hanu Boţkovou, Odbor hlavního architekta a územního plánu, Krnovská 71C, Opava, ve věci: Ţádosti Tomáše Knopa o změnu ÚP Branka u Opavy. 2. Vyvolat jednání se starostou p. Josefem Víchou, popř. Tajemnicí města, Ing. Hanou Vaculovou, Město Hradec nad Moravicí, Opavská 265, Hradec nad Moravicí, ve věci: Úpravy katastrálních hranic obou obcí v lokalitě Pod Hanuší. 3. Oslovit firmy na zpracování projektové dokumentace: Zvýšení bezpečnosti umístěním semaforu na znamení na silnici I/57 v Brance u Opavy. 4. Oslovit Ing. Zbyňka Volfa a Ing. Dagmaru Volfovou, Branka u Opavy, ve věci: Směny a odkup části poz. p. č. 444, p. č. 433 a p. č. 422 v k. ú. Branka u Opavy (trvalý travní porost), obec Branka u Opavy, 5. Oslovit zástupce obce, představitele ZŠ a MŠ, společenských a zájmových skupin v Brance u Opavy ve věci: Studie velké hřiště v Brance u Opavy. 6. Oslovit firmy na zpracování projektové dokumentace: Postupná rekonstrukce KD a OÚ v Brance u Opavy. 7. Oslovit firmy na zpracování projektové dokumentace: Rekonstrukce komunikace ul. Cihelní (za řadovkami) v Brance u Opavy. Z: starosta obce T: Brance u Opavy Bc. Radim Šnek starosta obce Ověřili: Ing. Radomír Hrabě Místostarosta Ing. Michal Markus radní Poznámka: Text tohoto usnesení je upraven s ohledem na ustanovení Zák. č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Plné znění tohoto usnesení je k dispozici na OÚBranka u Opavy, Bezručovo nábřeţí54, Branka u Opavy 5

6 6

Obec Branka u Opavy. Usnesení č.

Obec Branka u Opavy. Usnesení č. Obec Branka u Opavy Usnesení č. 11 ze zasedání Zastupitelstva obce Branka u Opavy, konaného dne 08.09.2016 ve společenské místnosti kulturního domu, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy. Obec Branka

Více

Obec Branka u Opavy. Usnesení č. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy. konané dne. v místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy.

Obec Branka u Opavy. Usnesení č. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy. konané dne. v místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy. Obec Branka u Opavy Usnesení č. 2. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy konané dne 15.01.2015 v místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy. 1 K o n t r o l a u s n e s e n í : a) D l o u h

Více

Usnesení z mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 18. 12. 2007

Usnesení z mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 18. 12. 2007 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č.j.: KP/4153/2007 viz program viz zápis Usnesení z mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 18. 12. 2007 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 1459 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU

Více

U S N E S E N Í ze zasedání rady obce Březová konané dne 31. 01. 2013

U S N E S E N Í ze zasedání rady obce Březová konané dne 31. 01. 2013 U S N E S E N Í ze zasedání rady obce Březová konané dne 31. 01. 2013 Rada obce schvaluje: 1/40 Žádost paní Pavlíny Kirstové a paní Jitky Zedníkové, obou z Březové, o povolení vzájemné výměny obecních

Více

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. července 2011

U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. července 2011 U S N E S E N Í z jednání Rady města Kynšperk nad Ohří dne 20. července 2011 č. 228 u p r a v e n á v e r z e rozpočtové opatření č. 3/2011/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové

Více

Město Žatec městský úřad kancelář úřadu V Žatci dne 24.3.2016. MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE dne 11.4.2016

Město Žatec městský úřad kancelář úřadu V Žatci dne 24.3.2016. MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE dne 11.4.2016 Město Žatec městský úřad kancelář úřadu V Žatci dne 24.3.2016 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE dne 11.4.2016 NÁZEV: PŘEDKLÁDÁ: ZPRACOVALA: OBSAH: Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě na

Více

Obec Branka u Opavy. Usnesení č. 41. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy. konané dne 22.10.2014

Obec Branka u Opavy. Usnesení č. 41. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy. konané dne 22.10.2014 Obec Branka u Opavy Usnesení č. 41. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy konané dne 22.10.2014 v místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy. 1 K o n t r o l a u s n e s e n í : b) T r v á

Více

Z Á P I S z třetí schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. března 2016 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 15. hodin.

Z Á P I S z třetí schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. března 2016 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 15. hodin. Z Á P I S z třetí schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 9. března 2016 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 15. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 8 občanů: 3 (omluven : Kosina P.) Ověřovatelé:

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 20. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2015

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 20. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2015 Výsledky hlasování o přijatých usneseních 20. schůze rady městského obvodu konané dne 10.09.2015 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 50. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 50. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 18. 12. 1 z 5 23.12.2015 13:50 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 50. schůze Rady městského obvodu která se konala 18. 12. 201508:30 (usn. č. 1955/50 - usn. č. 1957/50) Bc. Martin Bednář

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 5/2016

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 5/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 5/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 12.08.2016 v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

USNESENÍ č. 25/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 25. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 25/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 25. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 25/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 25. listopadu 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Zápis Z 6. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 2.3. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 6. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 2.3. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 6. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 2.3. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba Bc. Martin Frei místo - omluven Mgr. Oldřich Brabec radní Vojtěch Novák radní

Více

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ

VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU MŠMT FINANCOVÁNÍ ASISTENTŮ PEDAGOGA PRO DĚTI, ŽÁKY A STUDENTY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V SOUKROMÝCH A CÍRKEVNÍCH ŠKOLÁCH NA ROK 2010 Č. j.: 24 525/2009-61 V Praze dne 17. prosince

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravské Málkovice konaného dne 21. října 2015 od 18 00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravské Málkovice konaného dne 21. října 2015 od 18 00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Moravské Málkovice konaného dne 21. října 2015 od 18 00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Moravské Málkovice (dále též jako zasedání

Více

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 9. zasedání ze dne 13.

Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 9. zasedání ze dne 13. Usnesení Výboru pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport Zastupitelstva Libereckého kraje z 9. zasedání ze dne 13. listopadu 2007 Usnesení 125/9/07/VVVZS s c h v a l u j e program jednání. Usnesení

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 25.09.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 03.10.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

(č. usnesení 227/10 243/10) XXX

(č. usnesení 227/10 243/10) XXX Usnesení z 28. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 28. jednání zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 23. června 2010 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 227/10 243/10) usnesení

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 20.01.2016

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 20.01.2016 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 20.01.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny MUDr. Alice Dudová, Ing. Ivo Kiška, Ing. Tomáš Kupka Mandátová komise: Bc. Hana Nevrlá PRO:

Více

Z á p i s z 6. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 3. dubna 2016 v 15 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 6. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 3. dubna 2016 v 15 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 6. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 3. dubna 2016 v 15 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Martina Junová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 26. 6. 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 26. 6. 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 26. 6. 2013 Vedoucí zasedání: Ing. Josef Racek Ověřovatelé: Ing. Vladimír Pavliš, Václav Štarman Přítomni: Ing. Josef Racek, Václav Štarman, Iva Sedláčková,

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.9. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.9. 2014 ve 20 hodin. 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 23.9. 2014 ve 20 hodin Termín: středa 23.09.2014 od 20 hodin na OÚ v Nedrahovicích Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice na září 2014: Program

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 14.4.2016, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 14.4.2016, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 14.4.2016, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 11. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 15.09.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hořátev konaného dne 21.10.2015 od 18.00 na OÚ * * *

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hořátev konaného dne 21.10.2015 od 18.00 na OÚ * * * Obec Hořátev Zastupitelstvo obce Hořátev Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hořátev konaného dne 21.10.2015 od 18.00 na OÚ Přítomni: dle prezenční listiny: Poupa, Kristl, Mutl, Rajdlová, Rajdl, Dědek,

Více

Zápis č. 8/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. dubna 2016 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 8/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. dubna 2016 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 8/2016 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. dubna 2016 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 8. zasedání Rady města

Více

Zápis ze zasedání OZ Markvartice ze dne 22. 1. 2010

Zápis ze zasedání OZ Markvartice ze dne 22. 1. 2010 Zápis ze zasedání OZ Markvartice ze dne 22. 1. 2010 Místo konání: Obecní úřad Markvartice č. p. 67 Zahájení zasedání dne 22. 1. 2010 v 17.30 hod Počet přítomných členů OZ: 9 Ing. Vlastimil Klusák, p. Stanislav

Více

Usnesení č. 04/14Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 8 za rok 2012 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 04/14Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 8 za rok 2012 dle předloženého návrhu. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

VÝPIS USNESENÍ 4. schůze Rady města Slavičín dne 16.12.2014

VÝPIS USNESENÍ 4. schůze Rady města Slavičín dne 16.12.2014 VÝPIS USNESENÍ 4. schůze Rady města Slavičín dne 16.12.2014 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město konaného dne 18. 7. 2011

U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město konaného dne 18. 7. 2011 U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město konaného dne 18. 7. 2011 OÚ/391/2011 Místo zasedání: ZASEDÁCÍ MÍSTNOST NA OBECNÍM ÚŘADĚ VE STARÉM MĚSTĚ Přítomni:,,,,, Mgr. Bílek P., Mgr.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 38. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 8. října 2012 čís. 536/38 555/38 1/6 536/38 Rada městského obvodu Martinov 8. října 2012 n

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 9/2016

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 9/2016 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 9/2016 Ze schůze Rady města Toužim č. 9 konané dne 9. května 2016 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze rady 2. Projednání žádosti o ukončení nájemní

Více

35/1 Program schůze RM 35/1/1 Schválila program své 35. schůze Rady města Příbora.

35/1 Program schůze RM 35/1/1 Schválila program své 35. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 35. schůze Rady města Příbora ze dne 24. dubna 2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.

Více

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost číslo: 37 Evidenční číslo žádosti: 97452/2015 Žádost přijata a zaevidována dne: 21.10.2015 Žádost

Více

Usnesení č.27/2016. Rada města Konice dne 2.5.2016:

Usnesení č.27/2016. Rada města Konice dne 2.5.2016: Usnesení č.27/2016 Rada města Konice dne 2.5.2016: 1. Rada města Konice schvaluje Smlouvu o nájmu vývěsní skříňky č. 22 mezi městem Konice a politickým hnutím Svoboda a přímá demokracie. 2. Rada města

Více

Zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Zábřeh

Zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Zábřeh 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Zřizování věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví města Zábřeh 4. Základní informace Jedná se o uložení inženýrských sítí v souvislosti

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 096/15 z 30. 3. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 096/15 z 30. 3. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 4. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 30. 3. 2015 od 19.30 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 096/15 z

Více

Z Á P I S. z 32. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 24.4.2013 ve Stožci

Z Á P I S. z 32. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 24.4.2013 ve Stožci Z Á P I S z 32. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 24.4.2013 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 17.4.2013. Jednání

Více

Usnesení schůze rady obce Lužice č. 32 ze dne 11. 1. 2016. Usnesení č. 32/1 32/26

Usnesení schůze rady obce Lužice č. 32 ze dne 11. 1. 2016. Usnesení č. 32/1 32/26 Usnesení schůze rady obce Lužice č. 32 ze dne 11. 1. 2016 Přítomni: Členové rady: Tajemník OÚ: Ing. Jaroslav Kreml, Mgr. Jana Ambrožová Marie Gutová, Mgr. Jana Líčeníková, Ing. Jakub Buchta, Dis. Mgr.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 12. schůze, konané dne 15. 6. 2011 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 5. srpna 2009 (upravená verze)

Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 5. srpna 2009 (upravená verze) Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 5. srpna 2009 (upravená verze) č. 262 v působnosti valné hromady Zprávu o vztazích mezi ovládající, ovládanou a propojenými osobami za rok 2008, která tvoří

Více

OBEC BŘEZOVÁ. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 01/2014 kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře

OBEC BŘEZOVÁ. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 01/2014 kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře OBEC BŘEZOVÁ BŘEZOVÁ 106, 747 44 BŘEZOVÁ U VÍTKOVA, IČ: 00299880, TEL.: 556 307 017, email: starosta@obec-brezova.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 01/2014 kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře

Více

59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 28. 8. 2014

59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy U S N E S E N Í. z 59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 28. 8. 2014 U S N E S E N Í K bodu 2 Schválení programu s ch v a l u j e Program 59. schůze Rady městyse Ostrov u Macochy, konané dne 28. 8. 2014: 1. Zahájení 2. Schválení programu 3. Průtah obcí schválení zadávací

Více

Jednání Rady města Broumova č. 63 ze dne 10. dubna 2013

Jednání Rady města Broumova č. 63 ze dne 10. dubna 2013 Jednání Rady města Broumova č. 63 ze dne 10. dubna 2013 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Pavel Fröde, pan Arnold Vodochodský, MUDr. Jiří Veselý, Mgr. Jiří Ringel, pan Arnošt Obst a Ing.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 337 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků ppč. 415/2 o výměře 27 m 2, ppč. 415/1 o výměře 462 m 2, stpč. 408 o výměře 911 m 2 a stpč. 409 o výměře 221 m 2, tj. celkem

Více

Obec Branka u Opavy USNESENÍ č. 18ze dne Obec Branka u Opavy. Usnesení č. 18. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy. konané dne

Obec Branka u Opavy USNESENÍ č. 18ze dne Obec Branka u Opavy. Usnesení č. 18. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy. konané dne Obec Branka u Opavy Usnesení č. 18. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy konané dne 13.01.2016 v místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy. 1 K o n t r o l a u s n e s e n í : a) D l o u

Více

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.2 O B S A H : Příloha č. 2 Změna funkčního místa ČÁST IX. Závěrečná ustanovení, čl.28

MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.2 O B S A H : Příloha č. 2 Změna funkčního místa ČÁST IX. Závěrečná ustanovení, čl.28 MĚSTO CHRASTAVA ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZMĚNA Č.2 O B S A H : Příloha č. 2 Změna funkčního místa ČÁST IX. Závěrečná ustanovení, čl.28 Chrastava 19. 4. 2010 Účinnost: 1. 6. 2010 I. 1. V příloze č. 2 organizačního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 31 SMĚRNICE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 31 SMĚRNICE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 31 SMĚRNICE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU Číslo jednací: 3/16 Spisový znak: 1C Skartační znak: A 5 Vypracovala:

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 11. 2014

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 11. 2014 ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 11. 2014 Zasedání zahájeno: v 18.00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 9 - Chadimová Pavla, Bajerová

Více

Odbor dopravy ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu

Odbor dopravy ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu MĚSTSKÝ ÚŘAD TÁBOR Odbor dopravy Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor Telefon: +420 381 486 111 Fax: +420 381 486 100 E-mail: posta@mu.tabor.cz

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 248/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 227 ze dne 26.03.2014 Návrh dohody o narovnání za bezdůvodné obohacení užívání bez právního důvodu, a to pozemku parc. č. 1451/3

Více

Obec Přepeře, IČO 00276014

Obec Přepeře, IČO 00276014 Obec Přepeře, IČO 00276014 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 ( zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Údaje o obci Adresa Obec Přepeře, Přepeře

Více

Základní škola a Mateřská škola Nová Říše příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Nová Říše příspěvková organizace 1 Základní škola a Mateřská škola Nová Říše Vnitřní předpis Úplata za předškolní vzdělávání Číslo dokumentu: 3 Účinnost: 1. 9. 2016 Spisový/Skartační znak: 1.1.3 / A10 Schválil: Mgr. Vojtěch Vrána, ředitel

Více

USNESENÍ z 27. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 05.11.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 27. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 05.11.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 27. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 05.11.2014 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Bc. Lenka Lízlová, Vladimíra Nováková, Jan Piegl, Jan Janda, Jana Vernerová, Milan

Více

OBEC KNĚŽMOST Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost

OBEC KNĚŽMOST Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost OBEC KNĚŽMOST Na Rynku 51, 294 02 Kněžmost Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost konaného dne 8. 3. 2016 Č.j.: OuKn 571/2016 Přítomni : Hana Bejrová; Ivana Cenefelsová; Mgr. Bc. Ladislav

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice konaného dne 31.8.2011 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice konaného dne 31.8.2011 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice konaného dne 31.8.2011 od 19:00 hodin v budově Obecního úřadu v Drahotěšicích Přítomni: Dolák, Kubešová, Kyrianová, Lískovec, Pelikán, Ročovský, Trenda

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 3.4.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 3.4.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 3.4.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Zápis č.8/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Krásné Hoře, konaného dne 7.10.2011

Zápis č.8/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Krásné Hoře, konaného dne 7.10.2011 Zápis č.8/2011 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Krásné Hoře, konaného dne 7.10.2011 Místo konání: obecní úřad Krásná Hora 34 Doba konání: začátek jednání 19.00 hod. Konec jednání 21.00 hod. Jednání

Více

Projekty doporučené k financování

Projekty doporučené k financování Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Projekty doporučené k financování z 3. kola výzvy pro oblast podpory 3.2 Subregionální centra Regionálního operačního programu regionu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 27.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 05.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Souhlas s poskytnutím doplatku na bydlení NÁVRH USNESENÍ Rada města k žádosti Úřadu

Více

SMĚRNICE KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ

SMĚRNICE KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace SMĚRNICE KE ŠKOLNÍMU STRAVOVÁNÍ Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Vnitřní směrnice: SMĚRNICE KE ŠKOLNÍMU

Více

USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města, konaného dne 06.04.2016 od 14.00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě v Horním Slavkově

USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města, konaného dne 06.04.2016 od 14.00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě v Horním Slavkově M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města, konaného dne 06.04.2016 od 14.00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě v Horním Slavkově Přítomni: Ing. Petr

Více

Z Á P I S z desáté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 3. prosince 2014 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin.

Z Á P I S z desáté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 3. prosince 2014 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Z Á P I S z desáté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 3. prosince 2014 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 18. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 9 občanů 6 Ověřovatelé: Kosina Petr Vancl

Více

Obec Štědrá. Zřizovací listina

Obec Štědrá. Zřizovací listina Obec Štědrá Zřizovací listina Usnesením zastupitelstva obce č.j. 33/02/01 ze dne 9. 9. 2002 Obec Štědrá zřizuje s účinností od 1. 1. 2003 v souladu s 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Více

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2015

Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2015 Závěrečný účet obce Kyselka za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaj o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje v Kč) Rozpočet

Více

U S N E S E N Í. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného dne 4. listopadu 2014 v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin

U S N E S E N Í. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Jiříkova konaného dne 4. listopadu 2014 v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky Výběrové řízení

Výzva k podání nabídky Výběrové řízení Výzva k podání nabídky Výběrové řízení Obec Vacenovice si Vás dovoluje vyzvat k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Název zakázky: Název: Dotační management projektu Stavební úpravy

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S ze 7. schůze, konané dne 21. 3. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 06.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Využití pronájmu částí pozemků parc. č. 1592/10, č. 1593/28 a č. 1560/11

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 27. 4. 2016

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 27. 4. 2016 USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 27. 4. 2016 2016/RM/09/177 ZŠ odvod do rozpočtu města Základní škole Český Dub, okres Liberec, příspěvková organizace odvod do rozpočtu zřizovatele

Více

Položka 17 1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Položka 17 1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území na stavebním úřadu (platné od 01.01.2013) dle přílohy č. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Úkon Položka 17 1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 1. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 8. listopadu 2010 čís. usn. 1/1 čís. usn. 8/1 Ing.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 77. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 27. 7.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 77. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 27. 7. 1 z 5 28.7.2016 10:05 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 77. schůze Rady městského obvodu která se konala 27. 7. 2016 09:30 (usn. č. 3137/77 - usn. č. 3140/77) Bc. Martin Bednář

Více

Obecní zřízení základní pojmy a orgány obce

Obecní zřízení základní pojmy a orgány obce Obecní zřízení základní pojmy a orgány obce Postavení obcí definice Statutární město Správa obce Samostatná a přenesená působnost Právní předpisy obce Občané obce Území obce Názvy obcí, jejich částí, ulic

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ z 8. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 2. 3. 2015 (č. usnesení 95/2015-107/2015)

USNESENÍ z 8. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 2. 3. 2015 (č. usnesení 95/2015-107/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 8. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 2. 3. 2015 (č. usnesení 95/2015-107/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesením č. 1 byla určena zapisovatelem paní Lucie Šimková a ověřovateli zápisu paní Drahuše Šmatolánová a ing. Terezie Švarcová.

Usnesením č. 1 byla určena zapisovatelem paní Lucie Šimková a ověřovateli zápisu paní Drahuše Šmatolánová a ing. Terezie Švarcová. VÝ P I S U S N E S E N Í ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 03.11.2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 520 ze dne 15.07.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 520 ze dne 15.07.2015 č.j.: 551/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 520 ze dne 15.07.2015 Pronájem části pozemku parc. č. 3606/6 v k.ú. Žižkov a návrh nájemní smlouvy k pronájmu části pozemku parc.

Více

Zápis. z 11. jednání rady města, které se konalo v pondělí 9.5. 2016. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Ing. I. Božáková, Ing. V.

Zápis. z 11. jednání rady města, které se konalo v pondělí 9.5. 2016. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Ing. I. Božáková, Ing. V. Zápis z 11. jednání rady města, které se konalo v pondělí 9.5. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král Program jednání: 1. Informace o hospodaření

Více

ZMČ 7/6.6 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.09.2015

ZMČ 7/6.6 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.09.2015 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/6 ZMČ 7/6.6 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.09.2015 Název: Aktualizace znění přílohy č. 1 a přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky

Více

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12 Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ul. Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice Úplata za předškolní vzdělávání Číslo: VP 12 Organizace: MŠ Kopřivnice Zpracoval a vydává: Zdeňka Krišková,

Více

Přehled přijatých usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15.2.2016 Usnesení č. 391/1623

Přehled přijatých usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15.2.2016 Usnesení č. 391/1623 Přehled přijatých usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15.2.2016 Usnesení č. 391/1623 ZO schvaluje program 23. zasedání ZO, konaného dne 15. února 2016. K usnesení č. 364/1520

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nesvačily, konaného dne 5.11.2014, od 19. 00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nesvačily, konaného dne 5.11.2014, od 19. 00 hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nesvačily, konaného dne 5.11.2014, od 19. 00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Nesvačily (dále též jako zastupitelstvo

Více

Obec Šenov u Nového Jičína V Ý P I S Z U S N E S E N Í

Obec Šenov u Nového Jičína V Ý P I S Z U S N E S E N Í Obec Šenov u Nového Jičína V Ý P I S Z U S N E S E N Í z 27. jednání Rady obce Šenov u Nového Jičína konaného dne 11. ledna 2016 na Obecním úřadě v Šenově u Nového Jičína VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

Více

Obec Přestanov. 1. Návrh usnesení č. 23/2015 o schválení programu jednání zastupitelstva obce Přestanov. Zastupitelstvo obce Přestanov

Obec Přestanov. 1. Návrh usnesení č. 23/2015 o schválení programu jednání zastupitelstva obce Přestanov. Zastupitelstvo obce Přestanov Obec Přestanov USNESENÍ (anonymizováno) ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Přestanov, konaného dne 17.3.2015 volební období 2014-2018 (Usnesení č.23-39/2015) 1. Návrh usnesení č. 23/2015 o schválení programu

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Vlastec, které se konalo dne 4.12. 2013 v 16.00 hod. na obecním úřadě

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Vlastec, které se konalo dne 4.12. 2013 v 16.00 hod. na obecním úřadě Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Vlastec, které se konalo dne 4.12. 2013 v 16.00 hod. na obecním úřadě Přítomni: 3 členové zastupitelstva: pí. Libuše Skalová starostka Omluveni: Host: Program:

Více

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí

Zastupitelstvo města Planá nad Lužnicí Usnesení z 16. zasedání konaného dne 4. 3. 2013 Počet zastupitelů 15 Přítomno 11 Omluven Mgr. Tomáš Voráček, Vladislav Kubec, Martin Novák, Ing. Stanislav Vyhnal Neomluven ZM/201/16/13 +11/-0/Z0 Ing. Jiří

Více

H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY H) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zák. č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., 158/2006 Sb.,

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Obecní úřad Výprachtice Stavební úřad PSČ, obec: Výprachtice č.p.3, 561 34 Výprachtice Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ podle ustvení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Bernartice, okres Jeseník - příspěvková organizace. 790 57 Bernartice 259

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Bernartice, okres Jeseník - příspěvková organizace. 790 57 Bernartice 259 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Bernartice, okres Jeseník - příspěvková organizace 790 57 Bernartice 259 Identifikátor školy: 600 150 526 Termín

Více

Střelské Hoštice. Návrh usnesení: ZO Střelské Hoštice určuje ověřovateli zápisu: Josefa Šípa, Jaroslava Bálka a zapisovatele Zdeňka Pivničku.

Střelské Hoštice. Návrh usnesení: ZO Střelské Hoštice určuje ověřovateli zápisu: Josefa Šípa, Jaroslava Bálka a zapisovatele Zdeňka Pivničku. Střelské Hoštice Zápis ze zasedání ZO Střelské Hoštice č. 1 konaného dne 25.11.2010 od 19:00 hod. ve Střelských Hošticích Zasedání Zastupitelstva obce (dále jen ZO) Střelské Hoštice bylo zahájeno starostou

Více

Jmenování a odvolávání ředitelů škol a školských zařízení a konkurzní řízení metodika pro obce zpracováno 27.4.2012

Jmenování a odvolávání ředitelů škol a školských zařízení a konkurzní řízení metodika pro obce zpracováno 27.4.2012 1 Jmenování a odvolávání ředitelů škol a školských zařízení a konkurzní řízení metodika pro obce zpracováno 27.4.2012 Tento materiál slouží pouze jako informační a metodická pomůcka obcím při obsazování

Více

Usnesení č. 1.1/6-Z12 Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 6. zasedání zastupitelstva obce PhDr. Jaroslava Andrýska.

Usnesení č. 1.1/6-Z12 Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu o průběhu 6. zasedání zastupitelstva obce PhDr. Jaroslava Andrýska. Zápis č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 13.9.2012 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 19.5.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov.

Z Á P I S. ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 19.5.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 19.5.2010 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 9 zastupitelů, p.mňuk od 16.45 hod. do 18.20 hod., p.masařík

Více

Zastupitelstvo 1.3.2013

Zastupitelstvo 1.3.2013 Zastupitelstvo 1.3.2013 Obsah: 1. Zahájení 2. Volba zapisovatele, schválení programu zasedání, volba ověřovatele zápisu 3. Zpráva finančního výboru 4. Schválení rozpočtu za rok 2013 5. Zpráva kontrolního

Více

Obec Branka u Opavy. Usnesení č. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy. konané dne. v místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54, Branka u Opavy.

Obec Branka u Opavy. Usnesení č. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy. konané dne. v místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54, Branka u Opavy. Obec Branka u Opavy Usnesení č. 3. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy konané dne 16.02.2015 v místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy. 1 K o n t r o l a u s n e s e n í : a) D l o u h

Více

Zápis z 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 3. 2016

Zápis z 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 3. 2016 Zápis z 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 3. 2016 Zasedání zahájila v 18 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 84. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 03.07.2014 v 15 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 29.1.2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 29.1.2016 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nová Ves u Mladé Vožice konaného dne 29.1.2016 Místo konání: Nová Ves u Mladé Vožice Začátek: 18,00 hodin Zasedání řídil: J. Křiklán, starosta Přítomno: J. Prchlík,

Více

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 30. září 2013 07/2013/ZM

USNESENÍ. ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 30. září 2013 07/2013/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 30. září 2013 07/2013/ZM I. ZM bere na vědomí: 7.2013/20ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí informaci o

Více