ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN číslo 1/ ročník XIX.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. LEDEN 2009 - číslo 1/2009 - ročník XIX."

Transkript

1 ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Milé dámy, vážení pánové, děti všichni občané krásného města Letohradu, končí se rok, ve kterém jsme s hrdostí důstojně oslavili 700. výročí od první písemné zmínky o osídlení našeho území. Děkuji a skláním hlubokou poklonu všem sponzorům, pořadatelům a také účastníkům zasloužíte si všichni absolutorium. Nadešly dny, na které jsme se po celý rok všichni velmi těšili. Přicházejí Vánoce nejkrásnější období celého roku. Prožijme je v klidu, teple domova, přítomnosti svých blízkých a radujme se z maličkostí. Trochu náladu kazí celosvětová finanční krize, která se začala dotýkat bohužel i naší republiky. Chtěl bych zejména popřát, abychom ji pocítili co nejméně, abychom si udrželi práci. Proto bych rád nám všem z hlouby duše popřál hodně zdraví, sil, optimismu, klidu, rozvahy, dobrých přátel a pohody. Abychom každý den našli důvod k úsměvu, který pomůže nejen nám, ale i našemu okolí. Tomu určitě napomůže naše snaha naučit se povznést nad malými problémy, umějme odpouštět nepodstatná pochybení a netrapme se malichernostmi. Chtěl bych upřímně popřát úspěchy nám všem, aby naše město vzkvétalo a byli jsme hrdi na to, kde žijeme. A osobně se těším, že tomu každý z nás jakýmkoli, byť sebemenším způsobem, napomůže. ŠŤASTNÝ ROK 2009 přeje Petr Fiala, starosta města Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA jednání s nájemníky budovy SAL účast na natáčení ČT AF Brass Band v DK setkání se zástupci odborů DKV a náměstkem hejtmana Pk; slavnostní otevření zrekonstruované Šedivské ul.; pracovní večeře s jednatelkou OHGS s.r.o. (Nový Dvůr) správní rada SOM Orlicko (Červená Voda); jednání se zástupci Sokola Letohrad a Orla Letohrad jednání na MF a SFDI (Praha); jednání se zástupci SDH Kunčice provozování lyžařského vleku (Kampelička) účast na 4. setkání starostů a místostarostů Pardubického kraje (Litomyšl) účast na jednání řídícího týmu projektu Cyklostezky údolím Tiché Orlice a Třebovky (Ústí. O.); jednání s RNDr. Fialou (manažer SOM Orlicko) cyklostezka Letohrad Žamberk Mikulášská jízda účast při odjezdu zvláštního vlaku slavnostní rozsvícení vánočního stromu; poděkování organizátorům oslav 700 let města (zasedací místnost SDH Letohrad) porada s ředitelem TS a vedoucím OMaI; jednání s jednatelem MO ČSCH; jednání s p. Tomkou (předseda bytové komise); jednání s Ing. Šiklem (1. letohradské zemědělské družstvo) jednání s p. Meixnerem (Meixner&Hanuš); jednání u generálního ředitele ÚZSVM (Praha) jednání s p. Sýkorou (SDH Kunčice) problematika lyžařského vleku; jednání pracovní skupiny Turistické oblasti Orlické hory a Podorlicko (Kostelec n. O.); účast na předvedení živého betlému (Domov pod hradem Žampach) účast na zasedání regionálního kongresu Euroregionu Glacensis (Zieleniec); předvánoční setkání s důchodci města (orlovna); jednání se zástupci spol. Chládek a Tintěra jednání s p. Kobližkou; jednání v Poslanecké sněmovně (Praha) účast na koncertu Big Bandu Letohrad jednání s p. Burešovou; účast na předvánočním setkání MO STP (DPS); účast na společenské akci VIAMONT a.s návštěva podniků a podnikatelů spolupráce s městem v r. 2009; jednání s Ing. Cvejnem (Strabag a.s.); inventarizace ZK s.r.o.; účast na Vánočním koncertu ZUŠ pečetění pokladniček Tříkrálové sbírky 2009; správní rada SOM Orlicko (Žamberk); RM; předvánoční setkání s občany Červené účast na Zastupitelstvu Pardubického kraje návštěva podniků a podnikatelů ve městě; jednání s Ing. Štěpánem (ČD); účast na setkání pracovníků MěÚ každé pondělí porada s vedoucími odborů MěÚ každé úterý pracovní porada s velitelem MP Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE 1. MÍSTOSTAROSTY Brno jednání s J. Válkovou ve společnosti RENARDS o přípravě žádosti na dotační prostředky EU / SFŽP k zateplování budov školství účast na slavnostním otevření kruhového objezdu na silnici II/360, jednání s právním zástupcem sousedů nemovitosti čp. 10 / budoucí radnice o sporných stanoviscích jednání s Ing. Šilarem, radním Pk, a Ing. Burešem, ředitelem Ekocentra Paleta Pardubice, o možnostech využití oranžerie, školní zahrady ZŠ Komenského a části parku k zařízením pro environmentální výchovu, školy a širokou veřejnost Městské muzeum Žamberk převzetí a doprava výstavy 10 prezidentů pro její instalaci v budově ZŠ v Komenského ulici školní mládež i veřejnost jednání s ředitelem společnosti GRANO Skuteč Ing. Ištvánkem o další spolupráci s městem při regeneraci městské památkové zóny v letech příprava výstavy 10 prezidentů v budově ZŠ Komenského ul setkání starostů a místostarostů měst a obcí v působnosti MěÚ Žamberk jednání s ředitelem společnosti STOMIX M. Botkou o možné spolupráci při zateplování budov školství v Letohradě, zasedání rady města 3

2 JEDNÁNÍ, ZAJÍMAVOSTI LISTOPAD A PROSINEC 2008 Státní léčebné lázně Karlova Studánka, státní podnik v krásném prostředí pořádala firma BAZENSERVIS, s.r.o. z Týniště nad Orlicí odborný seminář. Úvodem poutavě hovořil o lázních ředitel lázní MUDr. Jan Vrabec, jak o současnosti, tak o významné minulosti. Odborníci z pořádající firmy nás informovali o plánování, výstavbě či rekonstrukci bazénů a koupališť, o bezpečnosti a výběru bazénových atrakcí, o snížení chlóru pomocí UV záření a aktivního uhlí, o moderním řízení úpravny vody a o bazénových vysavačích. Vše jsme si prohlédli v bazénovém komplexu s vodoléčbou a termoterapií (v provozu od roku 2007 vše řízené elektronicky, moderní technologie). Vřele doporučuji navštívit, termální voda C, tři šíjové chrliče, různě umístěné trysky, bazénový whirpool, perličková lehátka a lavice, dnové šampaňské perličky, vedle bazénu tepidarium, finská sauna a nová wellness technika Vakuwel a Vibrosauna. Kde budeme dělat kulturu ve městě? Dne 2. prosince 2008 jsme se pracovně setkali v Opočně. Za město dále Jaroslav Moravec, Dagmar Bednářová a Marie Mrštná. Setkání se zástupci zámku, s PhDr. Květou Křížovou z Národního památkového ústavu, oddělení hradů a zámků, s Ing.arch. Janem Čiháčkem, ředitelem Národního památkového ústavu v Josefově. Předložili jsme naše návrhy k rozšíření zámecké expozice v II. nadzemním podlaží křídla A zámku. Zúčastnění odborníci potvrdili náš postup a kladně hodnotili postoj města. V minulosti bylo řešeno, ale nedospělo se ke zkonkretizování záměru. Pokračujeme dále v jednání, musíme požádat o příslib uvolnění předmětů do Letohradu a řešit konkrétní prostory v zámku. Na komisi pro kulturu a cestovní ruch jsme předložili společně s Jaroslavem Moravcem, Dagmar Bednářovou a Marií Mrštnou rozpracovaný materiál. Živě jsme nad ním diskutovali a vysvětlovali. Členové komise postup kladně ocenili. Rozkvetlé město vernisáž a udělování cen v zámeckých arkádách proběhly v příjemné atmosféře. Akce se konala již podruhé, za to patří díky místnímu výboru a Ivě Janouškové, člence RM. Zúčastnili se všichni odměnění, bylo příjemné si prohlédnout krásné zahrady a osobně popřát k úspěchu. K pohodě přispěla skupina Tensing Letohrad pod vedením Ludmily Stejskalové mladší. Je potěšitelné, že lidé mají zájem o krásu a mají čas, trpělivost, že zkrášlují svoje prostředí, tím i město. Je to dřina, ale moc všem přihlášeným fandím a těším se již na příští rok. Základní kynologická organizace Letohrad výroční schůze již podruhé jsem navštívil chaloupku na cvičišti a milé lidi, kteří to umí se psy. Potěšila mě hojná účast mladých kynologů, úspěchy členů v letošním roce. Poprvé jsem slyšel o cvičení OBEDIENCE, moc zajímavé (najdete na zko-letohrad.webnode.cz). Nápadů mají mnoho, věřím, že se jim podaří. Letohrad KALF zúčastnil jsem se jednání výboru. Jako jeho člen jsem se společně s ostatními přihlásil k písemnému vyjádření, které výbor zformuloval pro Obec spisovatelů. Kritika směřovala 4 do necitlivého personálního zásahu, který ovlivní do budoucna činnost Obce spisovatelů. KALF je jedním z nejpočetnějších členů Obce. Dále jsme jednali s tajemníkem Miroslavem Kučerou o vyúčtování dotací za rok Tradiční setkání starosty s občany v Červené spolu se starostou Petrem Fialou jsme besedovali v Rotneku. Je skvělé, že máme nové cyklostezky. Na druhou stranu jsme slyšeli od občanů kritiku na neohleduplné cyklisty a další sportovce, kteří nedbají pravidel silničního provozu a chovají se vulgárně. To nás mrzí. Chovejme se slušně, buďme ohleduplní, ať jsme kdekoliv, třeba na cyklostezce! Co je potěšitelné, že máme fungující osadní výbor pod vedením předsedy Václava Horáka. Řeší řadu komplikací, a to obratem. Proto si vysloužil od starosty oprávněně označení malý starosta. Lidé mají zájem, což prokázali vysokou účastí. Přišli i mladí, to je fajn. Ing. Zdeněk Maixner, místostarosta VYBRANÁ USNESENÍ RADY MĚSTA Z /2008 RM schvaluje zamítnutí žádosti pana S.K., L., o nezvýšení nájmu. 319/2008 RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 669/1 a st.p.č. 109 v k.ú. Letohrad se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ , v souvislosti se stavbou Přemístění rozvodové skříně NN, Letohrad, Václavské náměstí, čp. 10 Knn EP Uzavřením této smlouvy dojde k zajištění strpění umístění, zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na dotčených nemovitostech. Konkrétně se jedná o umístění kabelového vedení NN v délce 25 m a rozvodné skříně. Věcné břemeno se zřizuje úplatně za cenu Kč. GP pro vyznačení věcného břemene bude zhotoven po dokončení stavby a bude předán v digitální podobě OMaI k záznamu do technické mapy města. 320/2008 RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v p.p.č. 723/1, 477/21, 719/2, 719/3, 477/18 a 719/1 v k.ú. Letohrad se společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. v souvislosti se stavbou Letohrad ul. Jiráskova - Rekonstrukce vodovodu. Uzavřením této smlouvy dojde ke strpění omezení z uložení podzemního vedení vodovodu ve výše uvedených pozemkových parcelách, umožnění přístupu a příjezdu k zabezpečení provozu, údržby a zařízení. GP pro vyznačení věcného břemene bude zhotoven po dokončení stavby a bude předán v digitální podobě OMaI k záznamu do technické mapy města. 333/2008 RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pravé části oranžérie v zámeckém parku (tj. místnost č. 108, 109 a 110) o celkové výměře 81 m² Šermířskému sdružení Balestra Letohrad za celkové roční nájemné 500 Kč/m²/1 rok od jako prostory ke skladování. 334/2008 RM schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se stavbou Prodloužení plynovodu pro tvrz a hotel, Letohrad, Orlice v p.p.č. 943, 682/9, 682/12, 937/1, 937/2, 933 a 733 v k.ú. Orlice se společností EYWAN s.r.o. Letohrad, spočívající v právu zřídit a provozovat na nemovitostech plynárenská zařízení, právu vstupovat a vjíždět na nemovitosti v souvislosti se zřizováním, rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynových přípojek. Přesný rozsah věcného břemene bude zakreslen v GP, který bude předán v digitální podobě OMaI k záznamu do technické mapy města. 356/2008 RM schvaluje výši nájemného v nových bytech v bytovém domě čp.164 Letohrad Kunčice ve výši 50/m /2008 RM schvaluje uzavření smlouvy na svoz a odstraňování komunálního odpadu v roce 2009 s firmou EKOLA České Libchavy, s.r.o., IČ , se sídlem České Libchavy 172, a to variantu svozu č. 1 předložené nabídky, na dobu určitou do , tedy svoz popelnic po celý rok 1x týdně. 358/2008 RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na sběr a svoz tříděných složek komunálního odpadu s firmou Komunální služby spol. s r.o., IČ , se sídlem Pod Vyšehradem 13, Jablonné nad Orlicí, kterým se mění dle předloženého návrhu: čl. II odst. 3 doplňuje se nápojový kartón, příloha č. 1 zvýšení celkové ceny za provedení díla z dosavadních Kč na Kč ročně bez DPH ( Kč za svoz kontejnerů a Kč za svoz dům od domu), příloha č. 2, č. 3 a č /2008 RM schvaluje udělení výjimky Základní škole Letohrad, U Dvora 745, a povoluje zvýšení počtu žáků v 6. třídě na 33 žáků. 360/2008 RM schvaluje uzavření smlouvy se společností Kultura Rychnov nad Kněžnou spol. s r.o. se sídlem Panská 79, Rychnov nad Kněžnou, IČ: , DIČ: CZ , kde předmětem smlouvy je účast města v projektu Mobilní informační centrum. Celková výše příspěvku bude činit Kč na dobu 5 let (5.000 Kč/rok). 361/2008 RM schvaluje podporu vydání knižního projektu Cesta do duše města, ve kterém bude pojednáno také o městě Letohrad dle návrhu. 362/2008 RM bere na vědomí změnu jízdního řádu MAD od /2008 RM projednala návrh Místního výboru Letohrad na ocenění účastníků soutěže Rozkvetlé město a bere jej na vědomí. 365/2008 RM doporučuje zařadit do změny č. 4 ÚP lokalitu č. 5 U nádraží část p.p.č. 753/11 v k.ú. Letohrad. 366/2008 RM doporučuje zařadit do změny č. 4 ÚP lokalitu č. 6 Dolní Kunčice p.p.č. 46/22, 46/20, 46/19, 46/10 a 46/28 v k.ú. Kunčice u Letohradu do změny č. 4 ÚP z ploch bez určení na plochy pro bydlení. 367/2008 RM doporučuje zařadit lokalitu č. 7 Horní Kunčice p.p.č.1087/2 v k.ú. Kunčice u Letohradu do změny č. 4 ÚP města Letohrad pro bydlení. 368/2008 RM doporučuje nezařadit do změny č. 4 ÚP lokalitu č. 8 Horní Kunčice u řeky

3 p.p.č.823/3 v k.ú. Kunčice u Letohradu do změny č. 4 ÚP města Letohrad pro bydlení 370/2008 RM na vědomí zprávu kontrolního výboru o důvodech, které vedly ke zvýšení finančních nákladů staveb čp. 164 Kunčice a čp Letohrad. 373/2008 RM schvaluje odměny vedoucím PO II. pololetí 2008 dle předloženého návrhu. (úplné znění usnesení na ŠEDIVSKÁ ULICE SLAVNOSTNĚ OTEVŘENA V pondělí 24. listopadu byla zástupci Pardubického kraje (náměstek hejtmana pro dopravu Ing. Jan Tichý), města Letohradu (starosta Petr Fiala, místostarostové Martin Hatka a Ing. Zdeněk Maixner), dodavatelů a zhotovitelů stavby a mnoha dalších vzácných hostů slavnostně otevřena zrekonstruovaná silnice II/360 ulice Šedivská. Tato ulice je pro naše město jednou z nejdůležitějších dopravních tepen zajišťující napojení na silnici I/11. Účelem rekonstrukce této komunikace v úseku od Nového dvora po hranici města směrem na Šedivec, kde se napojil na již dříve zrekonstruovaný úsek, bylo především zpomalení dopravy při vjezdu a průjezdu městem, zvýšení bezpečnosti chodců a v neposlední řadě také zlepšení plynulosti silniční dopravy v návaznosti na se stavbou sousedící průmyslovou zónu města. Při samotné realizaci došlo ke směrovým a výškovým změnám trasy komunikace, což si vyžádalo provedení přeložky podzemních inženýrských sítí. Došlo zde také k vybudování nové dešťové kanalizace, která kompletně odvodňuje celou komunikace. Rekonstruovaná komunikace v maximální míře využívala stávající plochy komunikace. Zásadní změnou bylo rozšíření vozovky na 3 jízdní pruhy. Rekonstrukce si vyžádala v určitých fázích stavby dílčí dopravní omezení či úplné uzavírky, což částečně komplikovalo dopravu pro místní podnikatelské subjekty i pro samotné občany města. Těm patří poděkování, že tuto pro město důležitou investici přijali s pochopením a akceptovali nutná dopravní omezení. Starosta města Petr Fiala při slavnostním otevření uvedl: Investice za 55 mil. Kč, z nichž 8 mil. investovalo pomocí úvěru město (na veřejné osvětlení, nové a rekonstruované chodníky a rozjezdy do místních komunikací) přinesla na jednu z nejfrekventovanějších komunikací města potřebnou bezpečnost a klid a příjezd od silnici I/11 se tak stal důstojným vjezdem do našeho města. Poděkování patří všem, kteří stáli od zrodu myšlenky přes její projektování, financování až po vybudování. Poděkování patří i občanům a města, že tuto náročnou investici a s ní související náročná omezení přijali s pochopením. Odměnou za to je velmi kvalitní a bezpečná silnice, která nám všem bude dozajista dlouho sloužit. Mé zvláštní poděkování patří stavbyvedoucímu p. Zlesákovi (ze společnosti Chládek a Tintěra a.s. Pardubice), který svým výtečným přístupem napomohl dá se říci bezproblémovému průběhu této náročné akce. Pro mě takovou perličkou je, že jsme přestřihli pásku v den mých narozenin a považuji to za jeden z nejhezčích dárků. Za všechny obyvatele našeho města patří upřímné poděkování všem, co jste přítomni dnešnímu slavnostnímu otevření, protože toto skvělé dílo je zásluhou právě vás. PŘEJEZDY NA NOVÉ TRATI V poslední době se objevily připomínky občanů k bezpečnosti přejezdů na zrekonstruované trati Letohrad Lichkov, zejména v souvislosti s protihlukovými bariérami a sníženým rozhledem na přejezdech pro řidiče aut. Starosta města proto požádal o vyjádření ředitele této stavby Ing. Šafaříka (Sdružení Lichkov), který poskytl také stanovisko Martiny Šenkýřové ze společnosti, která stavbu projektovala (SUDOP Brno spol. s r.o.). Projekt protihlukových stěn (PHS) pro úseky tratě km 90,900-91,254, km 91,286-91,606, km 91,679-91,970, km 92,001-92,078, km 92,113-92,433, km 95,064-95,284 byl jako součást dokumentace předložen k vyjádření Městu Letohrad. S technickým řešením město v roce 2008 souhlasilo bez připomínek. Z hlediska zvukové pohltivosti navržené panely spadají do kategorie A3. Pohltivou (předsádkovou) vrstvu, která je zároveň vrstvou pohledovou, tvoří plastové lamely imitující dřevo. Nosná část panelu je opět z recyklovaného plastu. Návrh PHS vychází z hlukové studie, zpracované k projektu stavby. Na základě výsledků výhledového hlukového zatížení byly navrženy pohltivé stěny z recyklovaného plastu, v imitaci dřeva se zvukovou pohltivostí 8 db a zvukovou neprůzvučností 25 db. Hluková studie byla odsouhlasena Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích. Průhledná stěna, která by například řidičům umožňovala větší rozhled, bohužel nesplňuje parametry stěny pohltivé, tzn. se zvukovou pohltivostí 8 db a zvukovou neprůzvučností 25 db. Její účinek má charakter spíše opačný, tzn. odrazivý. Průhledná stěna se navrhuje zcela výjimečně, pouze v krátkých úsecích, neboť tvoří bariéru pro ptactvo. Navíc na hlavním přejezdu mezi Orlicí a Kunčicemi nebyla osazena dvě pole protihlukových panelů, právě proto aby se zlepšily rozhledové poměry. PHS splňují normy také z hlediska bezpečnosti dopravy, samozřejmě i silničního provozu. Tuto skutečnost potvrdil pracovník Dopravního inspektorátu v Ústí nad Orlicí pan Kaplan, který má uvedenou problematiku na starosti. Norma stanoví, že zastaví-li auto u blikače, musí mít řidič rozhled 40 m na obě strany. Tato podmínka je splněna. V případě poruchy zabezpečovacího zařízení, musí jet vlak rychlostí 10 km/h a před přejezdem houkat. Je pravdou, že se jedná zejména o pocitovou záležitost. Důležité bude, aby blikače nebyly poruchové, aby nebyla zbytečně komplikována doprava či ohrožena bezpečnost osob. Jedná se o zařízení nové, proto je předpoklad, že by mělo bezproblémově pracovat. Město Letohrad KE STAROSTOVI VE STANOVENÝ ČAS BEZ OBJEDNÁNÍ Od pondělí 5. ledna bude možno dostavit se na město k jednání se starostou o aktuálních problémech bez předchozího objednání. Starosta města Petr Fiala bude občanům k dispozici na projednání jejich záležitostí pravidelně každé pondělí v době hodin. Návštěvy bude přijímat v kanceláři starosty. Pokud bude starosta v pravidelný termín nucen absolvovat neodkladné záležitostí, zastoupí jej některý z mís- tostarostů, případně bude prostřednictvím internetových stránek města předem oznámeno, že se přijetí u starosty z neodkladných důvodů ruší. Věříme, že i toto napomůže k dalšímu zkvalitňování komunikace mezi městem a občany a efektivnějšímu řešení problémů. SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ pondělí stromky určené k odvozu umístěte k nádobám na tříděný odpad na stanovištích U Dvora (sídliště ) a Spořilov (sídliště) provedou Technické služby Letohrad s.r.o., tel.: VÝSTAVA ROZKVETLÉ MĚSTO V úterý 2. prosince se uskutečnila vernisáž výstavy fotografií ze soutěže Rozkvetlé město, kterou již druhým rokem vyhlásila rada města ve spolupráci s místním výborem v Letohradě. Cílem soutěže bylo opět povzbudit obyvatele v zájmu o zlepšení životního prostředí v jejich bezprostředním okolí. V zámeckých arkádách můžete zhlédnout fotografie přihlášených občanů města Letohradu. Vítězkou se stala Jovanka Žďárková, druhé místo obsadila Bronislava Jiskrová a jako třetí se umístily rodiny Seidlerových a Lipenských. Vernisáž doprovodila svým vystoupením hudební skupina Tensing Letohrad pod vedením Ludmily Stejskalové mladší. Členům místního výboru Letohrad patří poděkování za perfektní organizaci této akce. Iva Janoušková NA ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU PŘIŠLY DVĚ TISÍCOVKY NÁVŠTĚVNÍKŮ O první adventní neděli byl v podvečer na Václavském náměstí v Letohradě slavnostně rozsvícen vánoční strom. Po úvodních vánočních písních v podání Pěveckého hlasového studia paní Pavlíny Kalousové Hockové (vystoupily s nádherným přednesem Aneta Šrolerová a Lucinka Sopčáková) a krátké zdravici starosty města Petra Fialy nadešla chvíle, kdy účastníci společně odpočítali vteřiny k rozsvícení vánočního stromu. Poté již ve 45minutovém bloku vystoupila populární skupina Děda Mládek Illegal Band, po jejímž vystoupení byl v 18 hodin odpálen ohňostroj. Rozsvícení stromečku s doprovodným programem se zúčastnilo odhadem na občanů města, což je zajisté pozitivní. Při takovém množství lidí se samozřejmě projevily určité nedostatky, které pro příští rok napravíme. Tribuna bude umístěna na jiné místo (před muzeum), aby bylo lépe vidět a morový sloup nebyl v ohrožení, ohňostroj bez větších zvukových efektů bude odpalován z jiného místa (terasa). Přes tyto věci jsem ale přesvědčen, že se jednalo o velmi zdařilou akci, o čemž svědčí převážná většina ohlasů. To, zda je při takové příležitosti vhodné vystoupení populární skupiny nejen s vánočními písničkami, nechám na zvážení každého z nás. Počet účastníků této akce, jsem přesvědčen, odpověď na tuto otázku dal. Ještě jednou si dovoluji popřát ve zdraví a bez větších stresů prožití předvánočního shonu, krásné svátky vánoční po boku svých blízkých a hodně radosti a pohody s úsměvy na tváři. Petr Fiala, starosta města 5

4 6 SVOZ PAPÍRU, PLASTŮ A NÁPOJOVÝCH KARTONŮ ZPŮSOBEM DŮM OD DOMU SVOZ ODPADŮ Z POPELNIC ve středu od ranních do pozdních večerních hodin - časový rozpis pro jednotlivé ulice není stanoven dle situace může posádka změnit trasu, přistavujte proto své nádoby včas provádí firma Ekola České Libchavy s.r.o., tel , do nádob odkládejte pouze směsný komunální odpad = odpad, který zůstane po vytřídění, uložení jiných odpadů může být důvodem k nevyprázdnění nádob mezi směsný komunální odpad nepatří: papír, plasty, sklo, kovy, nápojové kartóny nebezpečné složky - léky, suché články (např. monočlánky, ploché baterie apod), olejové filtry, obalový materiál znečištěný škodlivinami, akumulátory, odpad rtuti, kosmetické přípravky s prošlou záruční lhůtou, odpadní oleje, nátěrové hmoty, lepidla, textilní materiál znečištěný škodlivinami, chemikálie atd. elektrozařízení pocházející z domácností = např. osobní počítače včetně myší, klávesnic, televize, monitory, videorekordéry, videokamery, rádia, ledničky, mrazničky, pračky, sporáky, myčky, mikrovlnné trouby, elektrická topidla, kalkulačky, zářivky, vysavače, žehličky, telefony, vysoušeče vlasů, vrtačky, pily, videohry, elektrické vláčky atd. odpad ze stavební a demoliční činnosti, zemina, kamení, stavební materiály obsahující azbest uhynulá zvířata výbušné látky, kapaliny1 STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ NA TŘÍDĚNÝ ODPAD každý lichý týden v pondělí Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec provádí firma Komunální služby s.r.o., Jablonné nad Orlicí, tel SVOZ BIOODPADU Z HNĚDÝCH NÁDOB každý lichý týden ve čtvrtek v období od do Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad provádí firma Ekola České Libchavy s.r.o., tel , nádoby slouží pro ukládání listí, plevele, trávy, drcené nebo naštěpkované dřevní hmoty, odpadu z ovoce a zeleniny, spadlého ovoce, skořápek z ořechů, pecek z ovoce, pokojových květin, řezaných květin (bez spojovacích drátů, stuh a pod.) tento odpad musí být do nádob ukládán přímo - bez obalů PŮJČOVÁNÍ ZAHRADNÍCH DRTIČŮ zajišťují Technické služby Letohrad s.r.o., tel služba je určena občanům zapojeným do třídění komunálních odpadů v Letohradě drtiče lze užívat ke zpracování dřevního odpadu (větví) na vlastním pozemku a na katastru města Letohradu zapůjčují se bezplatně na omezenou dobu max. 3 kalendářních dnů (započítává se i den převzetí a navrácení). výpůjčku je třeba si dohodnout předem na Technických službách Letohrad osobně nebo telefonicky. Zde také získáte další informace a podrobnosti o půjčování. drtič vám bude zapůjčen po: - předložení platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), - předložení samolepky s přiděleným čárovým kódem, - sepsání dohody o výpůjčce (s jejím zněním se můžete seznámit v příloze), - složení vratné zálohy Kč. v případě pozdního vrácení se účtuje za každý započatý den 500,-Kč smluvní pokuta. doba a místo výdeje a vrácení stanovené termíny a časy je nutné dodržovat, mimo uvedenou dobu je areál uzavřen. místo výdeje a vrácení: areál technických služeb (za bývalým Montostavem) - ze strany ul. Na Poříčí ODPADY V ROCE 2009 odvoz odpadů provádí firma Komunální služby s.r.o., Jablonné nad Orlicí, tel zásady třídění: mezi barevné sklo NEPATŘÍ: porcelán, keramika, autosklo, drátěné sklo a zrcadla mezi bílé sklo NEPATŘÍ: tabulové sklo, porcelán, keramika, autosklo, drátěné sklo a zrcadla mezi papír NEPATŘÍ: uhlový a voskovaný papír, použité pleny a hygienické potřeby mezi plasty NEPATŘÍ: plastové obaly od nebezpečných látek jako jsou např. motorové oleje, chemikálie, barvy apod. SBĚRNÝ DVŮR - VÝKUPNA DRUHOTNÝCH SUROVIN MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ - Letohrad, ulice Požárníků - proti koupališti Letohrad, ulice Požárníků - proti koupališti tel Provozovatel: Milan Plundra, Dlouhoňovice Provozní doba: PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK ÚTERÝ, ČTVRTEK SOBOTA Odebírané druhy odpadů: SBĚRNÝ DVŮR nebezpečné složky komunálního odpadu např. olejové filtry, obalový materiál znečištěný škodlivinami, akumulátory, suché články, odpad rtuti, kosmetické přípravky s prošlou záruční lhůtou, odpadní oleje, nátěrové hmoty, lepidla, textilní materiál znečištěný škodlivinami, chemikálie, obaly od sprejů směsný komunální odpad objemný = odpad, který vzhledem ke svým rozměrům, hmotnosti apod. neumožňuje jeho uložení do odpadových nádob o objemu 110 l l např. koberce, linolea, nábytek bioodpad např. tráva, listí, zbytky rostlin pneumatiky za úplatu dle ceníku stanoveného provozovatelem sběrného dvora stavební odpad pouze malé množství a to po předcházející dohodě s provozovatelem sběrného dvora, náklady spojené s uložením odpadu hradí provozovateli sběrného dvora ten, kdo odpad odkládá a to dle ceníku stanoveného provozovatelem sběrného dvora

5 VÝKUPNA DRUHOTNÝCH SUROVIN papír, kovy MÍSTO ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ elektrozařízení pocházející z domácností např. osobní počítače včetně myší a klávesnic, notebooky, kalkulačky, televize, monitory, videorekordéry, videokamery, rádia, ledničky, mrazničky, pračky, sušičky, sporáky, myčky, mikrovlnné trouby, topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky, kávovary, elektrické nože, váhy, hodiny, budíky, elektrická topidla, kalkulačky, vysavače, žehličky, telefony, mobilní telefony, spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, masáže nebo jinou péči o tělo; videohry, elektrické vláčky, hudební nástroje, zářivky (lineární, kruhové), úsporné zářivky, výbojky (sodíkové, halogenidové, směsné), zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, ražení, skládání, ohýbání; nástroje pro nýtování, přibíjení, šroubování, pájení, svařování; nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti; PEČOVATELKA ROKU 2008 Šedesáti pečovatelům a pečovatelkám z celé České republiky byla dne v rámci akce Pečovatel/ka roku 2008 na Novoměstské radnici v Praze předána ocenění. V České republice se věnuje přímé pečovatelské péči asi 5000 osob. V ČR působí asi 400 poskytovatelů. Z tohoto počtu se jednou z oceněných stala i Eva Hubálková. Hlavním smyslem celostátního ocenění Pečovatel/ka roku je pozvednout význam této profese a upozornit veřejnost na toto povolání. Chtěl bych na tomto místě všem pečovatelům a pečovatelkám poděkovat za jejich nezměrné nasazení a obětavou péči, řekl Milan Pešák, radní hlavního města Prahy pro oblast zdravotnictví. Akci vyhlašuje a pořádá Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Praze společně s Českou asociací pečovatelské služby. Návrhy na ocenění práce pečovatelů a pečovatelek zasílali klienti pečovatelských služeb, rodina a přátelé klientů, spolupracovníci a vedoucí pečovatelů/lek. Pro mnohé seniory a lidi se zdravotním postižením jsou pečovatelé a pečovatelky jediným kontaktem se světem. Prožívají s ostatními bolesti a těžkosti života. Jejich nejdůležitějším každodenním vkladem je empatie, umění naslouchat, laskavost, obětavost a trpělivost. Přestože je z demografického vývoje zřejmé, že v budoucnu bude těchto pracovníků zapotřebí ještě více než nyní, je práce pečovatelů a pečovatelek nedoceňovaná. Tímto oceněním získává naše povoláni vážnost a respekt, které mu po právu naleží. Pečovatelé a pečovatelky se starají o lidi oslabené, dlouhodobě nemocné, s postižením po úrazu či lidem s celoživotním postižením. Kromě jiného pomáhají klientům s nákupy, úklidem, osobní hygienou a další nezbytnou péčí o domácnost, ale také zprostředkovávají kontakt se světem a věnují veškeré úsilí ke zkvalitnění života svých klientů. Mám radost, že za dobu mého působení jde o druhou pečovatelku z našeho kolektivu, která toto ocenění získala. Věřím, že to svědčí o kvalitě našich pracovnic. Vím však, že nelze vyhovět vždy přesně podle přání našich klientů. Musíme často hledat kompromis jak nejlépe a v daném čase poskytnout službu. Přesto se stává, že dochází k nepochopení a nespokojenosti našich klientů. I zde platí přísloví že není na světě člověk ten aby se zachoval lidem všem. Myslím si, že většina klientů je s naší prací spokojena. ÚSPĚŠNÉ PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ Již tradicí se stalo předvánoční setkání důchodců města, které se uskutečnilo ve čtvrtek 4. prosince v orlovně na Orlici. V letošním roce je pořádalo město Letohrad již po patnácté. Přítomné přivítal starosta města Petr Fiala, odpolední posezení doprovodilo vystoupení žáků ZUŠ v Letohradě a taneční vystoupení skupiny dětí vedených manžely Jantačovými. Hojná účast seniorů organizátory potěšila, zúčastnilo se 184 občanů našeho města, kteří jsou již na zasloužilém odpočinku a takovéto setkání jim umožňuje setkat se s bývalými kolegy a známými, které nevidí již tak často, a toto setkání je pro ně příležitostí popovídat si. Pro všechny přítomné bylo toto setkání příjemné zahájení předvánočního času. I. Janoušková Informační centrum nabízí: předprodej vstupenek (kino, divadlo, koncerty, atd.) kopírování černobíle a barevně do formátu A3 kroužková vazba laminování do formátu A4 scannování fax internet pro veřejnost vyhledávání jízdních spojů výběr propagačních materiálů (zdarma) v prodeji turistické mapy, upomínkové předměty, publikace a kalendáře Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů a těšíme se na Vaši návštěvu i přízeň v letošním roce. Kolektiv zaměstnanců Kulturního centra Letohrad Trochu je mi líto, že ocenění, které Eva získala, nemohla z důvodu nemoci sama převzít od manželky prezidenta Livie Klausové. Protože tato překrásná atmosféra měla přispět alespoň trochu k ocenění této tvrdé profese a dát příležitost na moment pocítit chvilinku slávy řekla J. Moravcová. Jana Moravcová, pečovatelská služba Letohrad KALENDÁŘ AKCÍ - LEDEN v hod. 700 LET: Vánoční setkání harmonikářů v hod. Kino: Vy nám taky, šéfe? v hod. Promítání a přednáška Yosemitský sen SC Nový Dvůr v hod. Pásmo koled Kostel sv. Václava od hod. 700 LET: Silvestrovský večer 2008/2009 SC Nový Dvůr v hod. Kino: Juno v hod. Kino: Anglické jahody v hod. Kino: Oko dravce ve hod. Vzduchoplavecký maškarní ples Orlovna v hod. Kino: Malé oslavy v hod. Kino: Sobík Niko ve hod. Hasičský ples Orlovna 7

6 Výstava prací žáků LSG Vstupní hala knihovny v hod. Povídání o mašinkách Zámek rotunda v hod. Kino: Hlídač č v hod. Kino: Kdopak by se vlka bál v hod. Charitní ples Orlovna KULTURNÍ CENTUM LETOHRAD program na leden 2009 KINO v hod. Juno Školačka Juno si jednou nedá pozor a z ničeho nic je konfrontována s neplánovaným rodičovstvím. Očekává dítě se svým spolužákem Paulem. S pomocí své nejlepší kamarádky Leah začíná řešit svůj problém. Nechá si dítě, nebo ho odevzdá adoptivním rodičům? Je její současný přítel schopný postarat se o ní a její dítě? 96 minut, přístupné od 12 let, komedie, drama, vstupné 70 Kč v hod. Vy nám taky, šéfe? Filmová komedie vypráví příběh podnikatele, který chce nechat svoji firmu poctivým způsobem zkrachovat. Aby měl jistotu, že všechno proběhne nenápadně, přijme do ní záměrně takové lidi, o nichž je přesvědčen, že jsou pro svoji práci zcela a naprosto neschopní. Ukazuje se, že to byl geniální tah. Avšak bohužel jen do doby, než začnou mít úspěch minut, přístupné, komedie ČR, vstupné 65 Kč v hod. Anglické jahody V horkém létě se mladý muž Tomáš Sinek chystá odjet na sběr jahod do Anglie. Zdá se, že rodina otec, maminka a babička nemá jiné starosti, než vypravit potomka na cestu, i když jak to vypadá, ne všichni s jeho rozhodnutím souhlasí. Situace však zase tak jednoduchá není. Jsme v Československu roku minut, přístupné od 12 let, drama ČR, vstupné 70 Kč v hod. Oko dravce Představte si, že vám zazvoní telefon, vy ho zvednete a zbytek života se vám promění v nekonečnou noční můru. Šílené že? Právě takový moment se stal výchozím bodem thrilleru, pod kterým je podepsán coby výkonný producent hollywoodský mogul Steven Spielberg. 118 minut, přístupné od 15 let, thriller, akční USA, vstupné 60 Kč v hod. Malé oslavy Příběh o vztahu mezi matkou a dcerou v rytmu salsy, která je prý stejně dobrá jako sex. Annu Šiškovou a Boleslava Polívku doplňuje talentovaná mladá herečka a začínající režisérka Tereza Nvotová. Filmový vztah matky a dcery je o to opravdovější a intenzivnější, že ho v Malých oslavách ztvárnily skutečná matka s dcerou. 96 minut, přístupné od 12 let, drama ČR/SR, vstupné 60 Kč v hod. Sobík Niko Dobrodružný animovaný film pro celou rodinu o malém sobíkovi Nikovi. Niko věří, že otec, kterého nikdy nepoznal, je jedním ze světoznámé letky Santa Klause. Jeho největším snem je naučit se létat stejně dobře jako jeho otec. Dospělí z Nikova stáda však nemají pro sobíkův talent nejmenší pochopení a děti se mu smějí. 75 minut, přístupné, animovaný, rodinný, dabing, vstupné 65 Kč v hod. Hlídač č. 47 Film vznikl na motivy románu Josefa Kopty. Scénář je poslední práce známého televizního autora Eduarda Vernera, který zemřel v roce Ve svém textu vyzdvihl téma bolestného údělu člověka, který, ovlivněn a poznamenán hrůznými válečnými zážitky doufá, že se ve svém dalším životě najde díky lásce, přátelství, práci a rodinnému štěstí ztracenou rovnováhu. 108 minut, přístupné od 15 let, drama, thriller ČR, vstupné 70 Kč v hod. Kdopak by se vlka bál Rodinný film, dětský horor, dospělá romance a pohádka o Červené Karkulce. I když žánry na první pohled velmi odlišné, přesto se výborně doplňují ve vizuálně originálním filmu Marie Procházkové Kdopak by se vlka bál. Hlavní hrdinka příběhu se jmenuje Terezka. Zbožňuje pohádku O Červené Karkulce, má starostlivé rodiče, ve školce nejlepšího kamaráda Šimona a takhle by mohla žít šťastně až do smrti, kdybychom se nepohybovali v realitě. 93 minut, přístupné, rodinný ČR, vstupné 60 Kč VÝSTAVA , vstupní hala knihovny Výstava prací žáků LSG Výstava prací žáků Soukromého letohradského gymnázia. PROJEKCE v hod., zámecká rotunda Mašinky Tradiční setkání příznivců železnice a mašinek, první v novém roce. Vstupné dobrovolné PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR 2009 KINO: Česká RAPublika, Madagaskar 2, Sněženky a machři po 25 letech, Poustevna, Návrat Čápů, Sestra, Repo-genetická opera DIVADLO: Divadlo Na Fidlovačce Blboun, Jak Honza s duchem zatočil školní VÝSTAVA: Výstava obrazů Aloise Tacla OSTATNÍ: Mašinky, Cestopisná přednáška , na svátek sv. Štěpána, vás zveme na pásmo vánočních koled a říkanek v podání dětí. Uskuteční se v hod. v kostele sv. Václava v Letohradě. Spolek přátel vzduchoplavby Letohrad srdečně zve na VII. vzduchoplavecký maškarní ples v sále orlovny v Letohradě Orlici dne 17. ledna 2009 od 20 hodin. Hraje skupina Lotus, cena vstupného 80 Kč. Skvělá předtančení, bohatá tombola. YOSEMITSKÝ SEN HOROLEZECKÝ VÝSTUP NA EL CAPITAN El Capitan, největší žulový monolitický skalní masiv na světě, se nachází v Yosemitském údolí v Kalifornii. Jeho přes 900 metrů vysoká skalní stěna lákala horolezce už od nepaměti, ale jako prvnímu se ji podařilo zdolat až Warrenu Hardingovi v roce My jsme se do Kalifornie vydali s jediným cílem pokusit se El Capa zdolat populární cestou The Nose. Snad nejtěžší bylo přivyknout na místní hladkou žulu a pro nás málo obvyklou techniku lezení ve spárách, kterou je lezení na skalách v této oblasti pověstné. Je třeba připomenout, že technika dobývání velkých stěn je odlišná od běžného lezení také v tom, že si horolezci s sebou musí nést výbavu na několik dní, hlavně vodu, jídlo a věci na spaní. Po dvou týdnech tréninku na okolních stěnách, kdy jsme se stali součástí jedné velké rodiny horolezců obývajících Kemp 4, jsme časně ráno nastoupili do stěny a po třech přespáních a 42 hodinách čistého času lezení stanuli na vysněném vrcholu. Pak už následoval jen noční, 12 km dlouhý, sestup zpátky do údolí, trochu oslav s kamarády a také pár dní odpočinku od lezení na rovné zemi. Pokud Vás zajímá život ve vertikále, přijďte si poslechnout vyprávění spojené s promítáním fotografií, které se koná 20. ledna 2009 v 17 hodin v restauraci Nový dvůr v Letohradě. Přemek Hanuš a Pavel Novák Horolezecký klub Letohrad AF BRASS BAND V ČESKÉ TELEVIZI Dne odvysílá Česká televize pořad...a tuhle znáte, ve kterém bude účinkovat dechová harmonie AF Brass Band Letohrad. Pořad se natáčel v Domě kultury. Sbor dobrovolných hasičů Letohrad-Orlice pořádá TRADIČNÍ HASIČSKÝ PLES, a to v sobotu ve hod. v orlovně na Orlici. Hudba Monitor. Bohatá tombola a občerstvení. Srdečně zvou pořadatelé. POVÍDÁNÍ O MAŠINKÁCH Tradiční a oblíbené Povídání o mašinkách pokračuje i v roce Poprvé se příznivci železnice sejdou ve středu 28. ledna 2009 v hod. v rotundě v 1. patře zámku. Na vaši účast se těší tradiční pořadatelé.

7 INFORMACE Z OBLASTNÍ CHARITY TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009 Pokud u vás začátkem ledna zazvoní tři králové s pokladničkou označenou logem charity, číslem a s průkazkou, máte možnost přispět na charitní projekty, které pomáhají lidem. Tříkrálová sbírka v Letohradě proběhne ve dnech Děkujeme všem občanů, kterým není lhostejný osud druhých a kteří přispějí do sbírky. Děkujeme vedoucím skupinek i samotným králům za to, že půjdou koledovat. Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí: Marcela Náhlíková a Olga Tomková ŠKOLY ZPRÁVIČKY Z TAUŠLOVY ŠKOLIČKY Dnešní příspěvek bude o spolupráci a přátelství. Protože jedno vyplývá z druhého a naopak. Jedno pěkné přátelství už dávno pěstuje naše MŠ s Letohradským soukromým gymnáziem. Na jaře k nám chodí profesoři se studenty pomoci s úpravou zahrady a na podzim jsme každoročně zváni na recitační soutěž Nebojte se klasiků. I letos jsme se zúčastnili a s dětičkami navštívili naše velké kamarády. Všichni malí soutěžící byli stateční a někteří si svoje vystoupení přímo užívali. Při soutěži se vždy sejdeme také s dětmi z MŠ U Dvora. Rádi je vidíme, tleskáme převelice jejich pěkným výkonům a paní učitelky si rády trochu poklábosí, pochválí si vzájemně děti a vymění pár zkušeností. Tento rok nám studenti gymnázia připravili malý dárek - pozvání na svátek Halloween. Našim malým angličtinářům připravili pestrý dopolední program se soutěžemi. Naše paní učitelka angličtiny Martina Křivohlávková, jejíž ochota u nás v MŠ učit již překonala hranice spolupráce a je také krásným přátelstvím, by chtěla touto cestou studentům a profesorům za tuto akci velmi poděkovat. Další spolupracovní přátelství udržujeme již dlouhá léta se ZŠ Komenského. Většina našich dětí tam nastupuje každoročně do první třídy a je tedy dobré vědět, odkud děti jdou a kam. Na konci každého školního roku navštěvujeme první třídu a letos na podzim se zase na nás na oplátku přišli podívat školáci a pohráli jsme si spolu na zahradě MŠ. Také jsme v prosinci uskutečnili společnou poradu učitelek prvního stupně a učitelek naší MŠ i s ředitelkami. Popovídali jsme si o naší práci a zase jsme se o trochu lépe poznali. Do nového roku také Vám všem přejeme mnohá přátelství s pěknou spoluprací. Kateřina Kristlová, učitelka MŠ Taušlova Letohrad XIII. CHARITNÍ PLES Oblastní charita Ústí nad Orlicí pořádá dne v hodin Charitní ples. Troufáme si říci tradiční, protože ten letošní je v pořadí již třináctý. Jako každý rok se ples koná v sále orlovny v Letohradě. K tanci a poslechu bude hrát léty osvědčená skupina Combi z Rychnova nad Kněžnou. O předtančení se postará Skupina scénického tance ze Žamberka pod vedením pí. Michaličkové. Nejednoho hosta určitě potěší bohatá tombola a výborná kuchyně. I letos jsme požádali Nadaci Divoké husy o zdvojnásobení výtěžku plesu. Ten bude použit na rozšíření nabídky Regionální půjčovny kompenzačních pomůcek Letohrad. ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOMENSKÉHO Pozvánka na výstavu NAŠI PREZIDENTI Víte, který z našich prezidentů byl ve svém úřadu nejdéle? Víte, kteří byli vězněni nebo který z nich dokonce ve vězení zemřel? Víte, že dvě manželky našich prezidentů byly herečky? Víte, která z prvních dam podpořila založení SOS vesniček u nás? Víte, kde v dnešním Letohradě najdete budovu Masarykovy školy práce? Na tyto a podobné otázky najdete odpovědi na výstavě Naši prezidenti, která byla nainstalována v ZŠ v Komenského ulici. Fotografie, dokumenty a známky věnované našim hlavám státu byly zapůjčeny panem Ing. Vladimírem Chládkem. Místnost s vystavenými dokumenty najdete ve druhém patře staré budovy (vchod dvorem od Svatojánské ulice). Pro veřejnost bude otevřena od 5. do 9. ledna vždy od 14 do 17 hodin (vstupné dobrovolné). D. Peterková Soutěž v aerobiku Ve čtvrtek se 8 děvčat naší školy zúčastnilo okresního přeboru v aerobiku. Do finále se probojovala nejlepší čtveřice: D. Vágnerová, M. Dočkalová, H. Dolečková a S. Leierová. Nejúspěšnější z nich byla Helena Dolečková z 9. B, která se umístila na 3. místě. B. Vohníková Posláním projektu Regionální půjčovny kompenzačních pomůcek je umožnit lidem se sníženou soběstačností žít běžný život ve svém přirozeném domácím prostředí. Díky zapůjčení vhodné kompenzační pomůcky můžeme maximálně zkrátit dobu pobytu klienta v nemocniční či ústavní péči a zamezit izolaci a vyloučení ze společenského života. Oblastní charita Ústí nad Orlicí děkuje všem, kteří jakýmkoliv způsobem v roce 2008 podporovali naše dílo! Přejeme vám, aby vánoční radostné poselství vydrželo po celý rok 2009, mnoho úspěchů v práci, hodně krásných vztahů v rodinách a s přáteli a také hodně zdraví! ZÁKLADNÍ ŠKOLA U DVORA 22. ledna 2009 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro předškoláky a jejich rodiče od 15 hod. do 17 hod. ZŠ Orlice, ZŠ U Dvora Telegraf ZŠ U Dvora film Tobruk pro 8. a 9. třídy rozsvěcení stromečku na naší škole proběhlo s návštěvou čertů, andílků a Mikuláše, zpíváním koled v podání žáků 1. stupně vánoční koncert ZUŠ pro 1. a 2. stupeň interaktivní program pro 7. B, interaktivní program pro 6. A, návštěva Úřadu práce v Ústí n. O. pro 9. B vánoční prázdniny Přejeme pěkné prožití vánočních svátků a spoustu dárků pod stromeček. Recitační soutěž Nebojte se klasiků pořádalo Letohradské soukromé gymnázium recitační soutěž s názvem Nebojte se klasiků. Naší školu zde reprezentovali čtyři zástupci. Tři z nich obsadili první místa. Na prvním místě se umístil Filip Hrdina z 2. B s básničkou od F. Hrubína Na podzim, Šárka Ordošová z 4. A s básní od Z. Kriebela Mlýn a Klára Kuncová z 8.B s textem od M. Kratochvíla Jen aby Mikuláš nebyl hluchý. Všichni tři se mohli zúčastnit slavnostního večera ve vinárně Kolár. Gratulujeme! Štěpa a Pavla z 9. B Zápisy do 1. tříd Zápisy do 1. tříd se budou konat na obou základních školách Bližší informace v dalším čísle Zpravodaje. Volby do školské rady Ve dnech 24. a proběhly volby do Školské rady v Základní škole Letohrad, U Dvora 745. Bylo odevzdáno celkem 99 platných hlasovacích lístků a z řad rodičů byli zvoleni: PharmDr. Marek Josef - 76 hlasů Adamcová Monika - 64 hlasů Mgr. Vrbický Hynek - 49 hlasů 9

8 Další kandidáti obdrželi: Vychytilová Monika - 31 hlasů Ing. Moravec Jiří - 28 hlasů Pulcová Romana - 12 hlasů Školská rada je orgán, který umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Na naší škole působí školská rada od roku Školská rada se vyjadřuje k učebním plánům, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání, podílí se na tvorbě koncepčního záměru rozvoje, projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, projednává inspekční zprávu, dává podněty řediteli, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu atd. Jejími dosavadními členy byli: zástupci zřizovatele bývalý starosta Vladimír Tomek, Ing. Jiří Skalický, tajemnice JUDr. Jana Hlavsová, starosta Petr Fiala, místostarosta Ing. Zdeněk Maixner zástupci rodičů - Růžena Švecová, PharmDr. Josef Marek, Pavel Jantač zástupci učitelů - Mgr. Miroslava Veselá, Mgr. Eva Večeřílková, PaedDr. Božena Černohousová Nová školská rada bude pracovat ve složení: Za zřizovatele tajemnice JUDr. Jana Hlavsová, místostarosta Ing. Zdeněk Maixner, Mgr. Petr Cink SPORT 10 Za rodiče žáků - PharmDr. Josef Marek, Monika Adamcová, Mgr. Hynek Vrbický Za pedagogický sbor - PaedDr. Božena Černohousová, Mgr. Eva Večeřílková, Mgr. Miroslava Veselá Všem bývalým členům děkujeme za jejich činnost a novým zástupcům přejeme hodně úspěchů v jejich budoucí práci. Mgr. Eva Večeřílková a Mgr. Miroslava Veselá Čtenářské dovednosti V době moderních komunikačních technologií děti dávají přednost internetu a je těžké je nadchnout pro četbu, protože kniha již pro ně není prostředkem rychlého získávání informací a zábavy. Bohužel tyto informace nedokáží kolikrát dále efektivně využít. Z mezinárodního výzkumu PISA vyplývá, že zatímco v přírodovědné a matematické gramotnosti dosahují čeští žáci nadprůměrných výsledků, ve čtenářských dovednostech jsou podprůměrní. Jedním z očekávaných výstupů školních vzdělávacích programů v oblasti komunikační výchovy je, že žák čte plynule a s porozuměním přiměřeně náročné texty. Dokáže rozlišit podstatné a okrajové informace, reprodukuje obsah přečteného, zapamatuje si z něj podstatná fakta a formuluje hlavní myšlenku. Sám si vytvoří poznámky, výpisky z přečteného. Dovednost číst s porozuměním je nutná pro úspěšnost nejen v českém jazyce, ale i v ostatních předmětech. Naše škola se snaží učit žáky pracovat s textem, řešit úkoly vyplývající z textu už od nejnižších ročníků. Čtení s porozuměním rozvíjíme při skupinových pracích, či tvorbě různých projektů, referátů, prezentací. Na 2. stupni si žáci v 6. a 8. ročníku mohou vybrat volitelný předmět (Literární seminář, Společenskovědní seminář), kde si rozšiřují své znalosti a dovednosti a prohlubují svůj zájem o literaturu a jazyk (dramatizace literárního textu, vlastní tvorba, umělecký přednes). Své dovednosti někteří žáci využívají v redakční radě, kde připravují články do Letohradského zpravodaje a na webové stránky školy, a také ve školním rozhlase, když informují spolužáky o dění ve škole. S žáky se účastníme jazykových olympiád a recitačních soutěží. Navštěvujeme s nimi knihovnu, účastníme se besed se spisovateli a významnými občany Letohradu. Ani čtenářské deníky nejsou, co bývaly, protože žákům již neurčujeme povinnou četbu, ale chceme, aby si svou četbu žáci volili sami dle svých zájmů. Inspirujeme děti nabídkami věkově přiměřených a cenově dostupných knih z Klubu mladých čtenářů nebo Fragmentu.Zvládnutím dovedností číst s porozuměním škola dává dětem do života návod, jak získávat nové informace a jak je uplatnit. PaedDr. B. Černohousová, Mgr. M. Čadová CYKLOSTEZKY ÚDOLÍM TICHÉ ORLICE zasedal již pošesté Řídicí tým projektu Cyklostezky údolím Tiché Orlice a Třebovky. Zástupci svazku obcí Regionu Orlicko Třebovsko a deseti spolufinancujících partnerských obcí a měst bilancovali dosavadní výsledky budování sítě, zkušenosti s první sezónou provozu a také projednávali dokončení systému, zlepšení údržby a propagaci cyklo&in line drah, nemajících v rámci ČR obdoby. Jednání bylo zahájeno slavnostně dobrou zprávou, že se podařilo úspěšně přijmout a vyúčtovat evropské dotace z programu SROP ve výši 61,83 mil. Kč, dotace 15,64 mil Kč ze SFRDI a 9,81 mil. Kč z Pardubického kraje na stěžejní část sítě cyklostezek o délce 30 km. Během realizace náročné stavby bylo vyřešeno mnoho technických problémů, a to aniž by došlo k překročení plánovaných nákladů ty skutečné byly dokonce o 1,46 mil. Kč nižší a činily 112,35 mil. Kč. I když slavnostní otevření obou etap 1. fáze projektu již proběhlo - v září loňského roku to byla stezka z Ústí n. O. do Letohradu, Turistická ubytovna v Cakli a zpřístupnění hradu Lanšperka a letos v dubnu se otevíraly stezky z Ústí nad Orlicí do České Třebové a do Bezpráví, vlastní zúřadování dotací a majetkoprávní vypořádání trvá podstatně déle a stále se na něm intenzivně pracuje. Druhou velice příznivou zprávou pro Řídící tým je skutečnost, že uspěla žádost o dotaci 18,89 mil. Kč z ROP na 2. fázi celkového projektu, tedy na cyklostezku z Bezpráví do Chocně o zbývající délce 10 km. Tato stavba, s plánovanými náklady 27,69 mil. Kč je na prahu výběru dodavatelů a její realizace se většinově uskuteční v roce 2009 se snahou co nejdříve úsek otevřít pro veřejnost, možná ještě na sklonku léta. Celkové investiční náklady na celou 40 km síť těsně překročí hranici 140 mil. Kč. Dlouhá debata probíhala okolo provozu a údržby cyklostezek. Zkušenost s první sezónou ukázala, co dovedou přírodní živly, kdy musel svazek obcí opravovat úsek u Hnátnice narušený přívalovým deštěm, a také co dovedou vandalové provozovatel musel zbytečně vynakládat prostředky na obnovu zničených odpočívadel, rozkopaných košů a ukradených světel. Údržba je smluvně zajištěna a přibližně jednou za měsíc probíhalo zametání, 2 x za rok byly posekány příkopy, 13 x ročně je sjednán odvoz odpadků. Z hlediska příznivců kolečkového bruslení, pro které je základem kvalitní a čistý povrch stezek, se však tato četnost zejména v lesních úsecích ukázala být nedostatečná. Vzhledem k oblibě kolečkového bruslení, o které dle monitoringu zájem stále stoupá, Řídicí tým rozhodl pro rok 2009 údržbu zlepšit. Zejména objedná u místních firem služby cestářů, kteří budou v plné sezóně pravidelně projíždět stezky a ručně na stezkách uklízet. Když k zametání, sečení, odvozu odpadků přičteme úhradu pojistného, pravidelné revize lávek a prolézaček s jejich údržbou, prohlídky odvodňovacích systémů, související řízení a evidenci, dostaneme se na částku přibližně 1 milion korun ročně. Region Orlicko Třebovsko nutně potřebuje na takto kvalitní údržbu získat dodatečné zdroje. Ty vidí v možnosti reklamy firem na 10 bilboardech, rozmístěných po stezkách a s jejich pronájmem nyní oslovuje podnikatelskou veřejnost. Druhým zdrojem bude možnost sponzorování údržby širokou veřejností, kterou region osloví prostřednictvím médií a webových stránek již v blízké době. I drobné sponzorské dary, zveřejňované průběžně na webu, a na některých místech stezek tak mohou velmi pomoci zkvalitnit uživatelský komfort. Co se týká zimní údržby, neuvažuje Řídicí tým vzhledem k efektivitě (počet uživatelů, průběh posledních zim v údolích) o souvislém protahování stezek pro jízdu na kole ani vytváření stop pro lyžaře. Stezka bude udržována zhruba od začátku dubna do konce října, s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji podmínek konkrétní sezóny. Zmíněna byla i velmi důležitá okolnost, kterou je chování uživatelů cyklostezek, které nejsou ani nemohou být určeny výlučně pro cyklisty či bruslaře. Slouží totiž i jiným oprávněným těm, které dopravní předpisy zahrnují pod pojem dopravní obsluha, patří sem tedy majitelé domů a jejich obyvatelé, majitelé nebo nájemci lesů a polí a luk, provozovatelé řeky i dráhy ti všichni se po komunikaci pohybují oprávněně. Sportovní veřejnost je stejně jako všichni ostatní účastnící povinna se chovat podle pravidel silničního provozu a v souladu s místním dopravním značením, prostě je třeba být k sobě navzájem ohleduplní. Nejbouřlivější diskuse probíhala nad doplňujícími investicemi, o nichž při efektivním hospodaření a promyšleném užití úvěrů mohou financující obce ještě v určité malé míře uvažovat. Schválena byla realizace již vyprojektovaného parkoviště na začátku stezky v Letohradě v roce 2009 a dále menší parkovací plochy v Černovíru a Klopotech v letech To jsou vysledovaná místa, kde stojí auta hlavně zájemců o in line a rodin s malými dětmi. Projednávány byl také prvky zvyšující bezpečnost stezek. Značení je doplňováno průběžně, instalována budou zpětná zrcadla. Naopak zábradlí na obtížných sjezdech pro začínající kolečkové bruslaře bylo jen podmíněně schváleno. Hlavní debata se však týkala spojky mezi Valdštejnem a rybníkem Šušek v Písečné. Tato spojka o délce cca 1,5 km, která by celý systém skvěle napojila na Žamberk a Žampach, je velice žádaná veřejností. Dnes cyklisté jezdí po nezpevněné a často blátivé cestě. Náklady na spojku se však dle studie blíží k 7 mil. Kč a i kdyby se podařilo získat dotaci, zbývá ke spolufinancování 2,5 mil. Kč, se kterými se původně nepočítalo. Zástupci

9 deseti financujících partnerů se rozhodli úsek spolufinancovat, pokud přispějí i obec Hnátnice (na jejímž katastru se úsek nachází) a další obce mající z propojení hlavní prospěch, jako je Písečná a Žamberk. Hledat se bude také komfortní propojení na cyklostezku z Letohradu do Žamberka, kterou bude sousední Sdružení obcí Orlicko budovat v roce Po první zatěžkávací zkoušce se v dalších letech chystá také větší propagace unikátní sítě stezek. Na veletrzích a přes infocentra bude nadále distribuován upoutávkový materiál cyklo&in line, jehož druhý reprint završí třetí desítku tisíc výtisků. Do konce roku bude na webu konečně umístěn tolik poptávaný podrobný popis stezek, vysvětlující např. i místa pro zaparkování, obtížnější úseky pro in line, občerstvení, ubytování apod. a o něco později bude doplněn interaktivní mapou. Speciální tištěný materiál nebo mapa v nejbližší době nebude vydávána, ale informace o stezkách mají všichni plošní vydavatelé turistických map jako je ShoCart nebo KČT. Zveřejněny budou také výsledky dvouletého monitoringu využití stezek s grafy. Mezi propagační novinky a svátky všech příznivců cyklistiky, in-line a sportu, bude patřit otevření sezóny v dubnu a ukončení sezóny v říjnu na stezkách. Vyhlášena bude také soutěž o nejlepší fotografii na stezce roku Velká kampaň, financovaná také z evropských fondů, ČR se chystá od roku 2010 v rámci celé turistické oblasti. To vše spěje k vnímání Regionu Orlicko Třebovska jako in-linového království Východních Čech a celé ĆR. Bližší informace a fotografickou dokumentaci poskytne: Management projektu OHGS s.r.o.: RNDr. Renata Šedová, tel , Pavel Neumeister, tel , Investor : Svazek obcí Region Orlicko Třebovsko, Mgr. Luboš Bäuchel předseda svazku obcí (tel , ) AUTOMOTOKLUBOVÉ AKCE V ROCE 2009 Sportovní činnost AMK Letohrad v roce 2009 bude již tradičně začínat mistrovským závodem v motoskijöringu. Závod je naplánován na a musíme jen doufat, že nedopadneme se sněhem jako v minulých dvou zimách. V případě dobrých sněhových podmínek bychom uspořádali ještě hobbymotoskijöring u sjezdovky na Kunčicích. Další akcí bude 3. ročník Kunčického drtikolu, který ještě nemá stanoven pevný termín. Bude konán zřejmě na konci dubna. A co sprint? Příznivci tohoto závodu očekávají, zda se též v roce 2009 uspořádá. AMK ve spolupráci s motorkáři z Renegádes dělají vše pro to, aby se sprint uskutečnil. Jsou v jednání dvě tratě nedaleko Letohradu. O výsledcích Vás budeme informovat obvyklou cestou. Na začátku podzimu uspořádáme bikedirtový závod na trati u koupaliště. Ani u této akce není stanoven datum konaní. Rok 2009 ukončíme již tradičním závodem v motocrossu na Kunčicích. Závod se pojede buď poslední sobotu v říjnu, nebo první sobotu v listopadu. Pevný termín bude teprve stanoven s DALŠÍ ZPRÁVY ŠERMÍŘSKÉ SDRUŽENÍ BALESTRA Skupina scénického šermu Balestra byla založena teprve v nedávné minulosti. Její základ však tvoří členové, kteří se na šermířském poli pohybuji již více než deset let. Hlavní náplňí činnosti skupiny tvoří scénický šerm a divadlo. Skupina zaměřuje svou činnost zejména na období třicetileté války, tj. období Dumasových Tří mušketýrů, období rozmanitých zbraní, kostýmů, období krásných dam a šlechetných mužů, také však období válek a nesmírného utrpení obyvatelstva. Z čeho vzešel název Balestra? Balestra má hned několik významů, všechny spojuje italský původ slova. První význam je skryt ve jméně italského malíře, druhý, ten pro nás důležitější, je název střelné zbraně veliké kuše, katapultu nebo balisty. Slovo velice podobné je ballestra, což je v šermířské terminologii výraz pro kombinaci pohybů předskok + výpad. Základem naší zbrojnice jsou zbraně v té době nejpoužívanější, a to kordy a dýky. Dále můžete vidět, zejména v naučných programech, ale i divadelních scénkách další zbraně, jako jsou třeba tesáky, bojové kladivo, pěstní štítek, různé typy ohledem na motoristické akce v regionu. V roce 2009 přeji čtenářům LZ a příznivcům AMK Letohrad zdraví, spokojenost a jízdu bez nehod. Jiří Kapalčík KARATE TEAM KCK LETOHRAD Oddíl karate místní TJ Spartak OEZ Letohrad završil sezónu na Mistrovství ČR mládeže, které se konalo v Hodoníně. Měli jsme docela ambice, vždyť mezi nejlepší se nám nominovalo celkem 17 borců, což bylo nejvíce ze všech oddílů východočeského regionu. Začátek vypadal dobře a v kategorii kata to velmi dobře rozjeli Petra Vávrová, Nikola Krátká, David Beran a Bára Škorpilová. Přes velmi dobré podání se naši borci neprosadili. Lepší situace byla již v kumite, kde v jednotlivých vahách naši bojovali jak o život. Poděkování patří všem nominovaným, kteří velmi dobře reprezentovali oddíl a naše město. Jsou to: Petra Vávrová, Michaela Krátká, Erika Mačátová, Iva Hofmanová, Lucie Výprachtická, Martin Doskočil, Michal Doskočil, Petra Krátká, Dominika Šťastná, Miroslav Richtr, Jan Faltus, Daniel Borovička, David Richtr, Nikola Krátká, Ondřej Stejskal, David Beran a Bára Škorpilová. V každé kategorii startovalo 16 nejlepších z celé ČR. Nejméně 10 lidí v každé kategorii mělo na mistrovský titul, a medaile byly vždy jen 4. Naši borci mečů, ale i obyčejné klacky. Naše zbrojnice se neustále rozrůstá, takže výpis zbraní by mohl pokračovat ještě hodnou chvíli. V dalších programech vám můžeme předvést nástroje mistra kata nebo palné zbraně, jako například moždíře, muškety či pistole. Palné zbraně jsou opatřeny atestem Ústavu pro zkoušení zbraní a střeliva. Skupina Balestra je schopna přizpůsobit svůj program v závislosti na požadavku zákazníka, pokud se o tom požadavku dozví v dostatečném předstihu. Nabízí šermířská vystoupení, vystoupení s ohněm, soutěže pro děti i dospělé, naučné programy (o zbraních, útrpné právo), čestné stráže atd. Vzhledem k tomu, že členové Balestry jsou zároveň i platnými členy mezinárodního uskupení Altblau regiment, který má více než 70 aktivních členů (mušketýry, pikenýry, dělostřelce, ) jsme schopni dle Vašich požadavků připravit program od tří účinkujících až po několik desítek účinkujících. Záleží jen na Vás a na Vašem přání. Kontakty: Petr Kubíček, tel , Petr Kubíček prohráli vždy s vítězem až v prodloužení a to těsně o jeden bod. My jsme bohužel titul nevybojovali a je to škoda, protože jsme rozhodně nebyli horší. Chyběla trocha štěstí a tak snad v příštím roce. Medailové umístění jsme vybojovali v kumite: 2. místo Petra Vávrová (ml. žákyně -35 kg), 3. místo Michaela Krátká (ml. žákyně +35 kg) 3. místo Michal Doskočil (ml. žáci -41 kg), 3. místo Petra Krátká (dorostenky -54kg) 3. místo Nikola Krátká (dorostenky +54 kg), 3. místo Bára Škorpilová (juniorky +60 kg) V celkovém hodnocení jsme se ze 168 oddílů umístili na pěkném 13 místě z 98 klubů. O víkendu proběhlo tradiční předvánoční soustředění, kde se sjelo více jak 50 dětí. Potvrdili jsme si, že jsme dobrá parta a celou akci jsme završili páskováním. Bohužel ne všichni se stihli dostatečně ke zkouškám připravit a tak to snad stihnou do února 2009, kde budou mít všichni šanci zkoušku složit. Hezké vánoční svátky a vše nejlepší v r Vám přejí karatisté KARATE TEAM KCK a trenéři František Jelínek, Daniel Nový, Martin Kosek a Pavel Krátký. KCK Dne se v DK promítal animovaný film Kozí příběh. V rámci propagace byla do předsálí DK dopravena živá koza. Měla podestýlku, svoji ohrádku a byla krmena a někdy i sedlána dětmi. Způsobila náležitý rozruch a atrakci. Po promítání byla losována čísla jednotlivých vstupenek a malí výherci navíc obdrželi vycpanou kozu, kohouta, puzzle Kozí příběh (vše podle filmu) a další ceny. VÁNOČNÍ VÝSTAVA V prostorách městského muzea byla uspořádána tradiční vánoční výstava, kterou připravilo Kulturní centrum jako poslední v rámci oslav 700 let. Vernisáž proběhla před městským muzeem s hudebním vystoupením, které pro nás připravilo Pěvecké hlasové studio pod vedením paní Kalousové. 11

10 Návštěvníky čekalo také malé překvapení. V poslední místnosti jste se mohli přiučit pletení košíků nebo česání vlny. Tato řemesla předvedly Chráněné dílny z Neratova. Během vernisáže si také děti mohly zasoutěžit. Na výstavě chyběl tradiční symbol Vánoc, který se nám bohužel nepodařilo ke dni vernisáže sehnat. První dítko, které uhádlo a objevilo o jaký symbol se jedná, čekala sladká odměna čokoládový adventní kalendář. Celé muzeum dýchalo vánoční atmosférou, malé návštěvníky při vernisáži potěšil živý kapřík hned u vchodu a tradiční betlém od Stanislava Vacka. V přízemí jste se mohli seznámit s tradicemi Vánoc a ve druhém patře výstava pokračovala prodejní částí perníčky, svíčky, ozdobičky, keramika, košíky a jiné vánoční dekorace. Marie Mrštná TRAVESTI SHOW Známá pražská travesti skupina HANKY PANKY a slečna Stefany z reality show BIG BROTHER připravily pro zcela zaplněný v Letohradě tříhodinovou hudebně zábavnou show. V rámci oslav 700 let města se tak diváci setkali se známými osobnostmi domácího i zahraničního showbyznysu, za všechny jmenujme Hanu Zagorovou, Helenu Vondráčkovou, Evu Pilarovou, Ilonu Csákovou, Jiřího Korna, Petra Kotvalda, Celine Dione, Anastaciu, Glorii Gaynor či skupinu Roxette. ZE ZÁPISNÍKU POLICIE Strážníky městské policie na sebe upozornil agresivní jízdou jeden řidič z Letohradu. Ti jej zkontrolovali, a protože dechovou zkouškou naměřili hladinu alkoholu, která odpovídá spáchání trestného činu, předali řidiče státní policii. Zde byl případ zadokumentován vč. rozboru krve, jehož výsledek byl 1,7 promile. O výši trestu pro řidiče rozhodne příslušný soud. Vandal, po jehož totožnosti pátrají policisté, propíchal nezjištěným předmětem celkem 20 ks pneumatik u služebních vozidel jedné letohradské firmy. Celkem tak způsobil hnotnou škodu přesahující částku Kč. Jednoho dne kolem půlnoci vyjížděli policisté k případu, který oznámila postarší paní. Nahlásila, že má o sebe strach, protože jí někdo neznámý chodí po zahradě. Důkladnou prohlídkou byl zjištěn pachatel, který hluk způsoboval. Byl jím Erinaceus concolor ježek obecný. OO PČR Letohrad 12 KŘÍŽEM KRÁŽEM ANEB PROFESE V OKRESE Tak nazvali žamberečtí skauti svůj program na hradě Litice pro vlčata a světlušky. A protože nás takové věci zajímají, vydali jsme se my, letohradské světlušky spolu s našimi vlčaty, směr Litice a neodradil nás ani čerstvě napadaný sníh. Na hradě nás po náročném výstupu přivítal klíčník, který nás uvedl na nádvoří. Tam už na nás čekala z balkónu shlížející princezna Eržika. Přivítala nás, seznámila nás se svými dvořany a koneckonců i s ostatními návštěvníky. Byli tam vlčata a světlušky z Chocně, Červené Vody, Žamberka a dalších zákoutí našeho okresu. Po úvodních zahřívacích kolech kolem různých řemesel a profesí jsme se konečně vydali křížem krážem hradem a zkoušeli jsme si, co bychom museli dělat a umět kdybychom byly třeba šoféři, četníci, ranhojiči, listonošové a tak podobně. Všechny profese jsme si vyzkoušeli a za odměnu jsme od princezny dostali poklad. A i když nám byla občas pěkná zima, tak jsme si to užili a plni dojmů jsme se klouzali už skoro za tmy dolů na vlak. Jana Faltejsková S MOUDRÝMI O ŽIVOTĚ Chovejte se k druhým slušně, ale potom trvejte na tom, aby se i oni chovali slušně k vám. Alan Alda SPOLEČENSKÁ KRONIKA Narodili se Zuzana Baňouchová Barbora Pomajbíková Anna Stejskalová Nikola Krejsová Vážení rodiče, radujeme se s Vámi společně z narození Vašeho děťátka a vítáme je jako nového občánka našeho města. Jubilanti Marie Hubálková Marie Čadová Alena Preclíková Vladimír Janespal Emil Moravec Věra Novotná Bohumil Turek Luděk Hradecký Marie Fabiánková Marta Žabová Miroslav Adamec Zdenka Stejskalová Růžena Motlová Josefa Bartošová František Pácha František Novotný Maria Kosková Josef Hamřík Jarmila Stejskalová Marie Řeháková Ludmila Balajová Jitka Faltusová Josefa Štefanská Věra Šafářová Jiřina Macková Hana Fendrichová Josef Štěpánek 75 let Miroslav Vyhnálek, Letohrad 81 let Josef Fogl, Letohrad 86 let Jarmila Adlerová, Letohrad Vážení spoluobčané, blahopřejeme Vám k významnému životnímu výročí 70, 75, 80 nebo více let, které v lednu oslavíte, a přejeme Vám pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a životního elánu. Věk, případně část obce místa trvalého pobytu uvádíme jen v případě, že do uzávěrky měsíčníku máme písemný souhlas jubilantů. Děkujeme za pochopení. Vzpomínáme František Barnet, Letohrad Vážení pozůstalí, přijměte projev upřímné soustrasti. Vážení spoluobčané, členky společenské komise Vám přejí spokojený, pohodový a šťastný rok Společenská kronika JSI MLADÝ? MÁŠ DOBRÝ NÁPAD? MY PODPOŘÍME REALIZACI. Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnost Nokia ve spolupráci s regionálním partnerem Občanským sdružením Altus vyhlásí 8. ročník dobrovolnického programu Make a Connection Připoj se. Pokud Ti je let a máš alespoň 4 stejně staré kamarády, můžeš získat finanční podporu až do výše 50 tisíc korun. Za ně můžeš realizovat jakýkoliv veřejně prospěšný projekt. Je úplně jedno, jestli to budou benefiční koncerty, opravy památek, organizování tábora, ochrana přírody nebo práce s hendikepovanými. Hlavní podmínkou je však dobrovolná práce, smysluplnost projektu a jeho využitelnost pro okolí, nikoliv jen pro členy týmu. A navíc, pokud bude projekt tvého týmu podpořen, pro jednoho zástupce z týmu budou zorganizována několikadenní zážitková školení. Na nich získá základní informace z řady oblastí, které úzce souvisejí s realizací neziskových projektů, jako je například problematika propagace, teambuildingu či spolupráce s médii. Co máš udělat pro získání finančních prostředků? Vyplň jednoduchý formulář, který bude od konce ledna 2009 na stránkách v němž specifikuj cílovou skupinu, místo a termín realizace a zejména význam a přínos projektu. Svou žádost pak musíš elektronicky zaregistrovat na a podepsanou žádost navíc odeslat nejpozději do úterý 31. března 2009 na adresu Nadace pro rozvoj občanské společnosti (NROS). Potřebuješ poradit? Jestli Tvůj projekt je správně napsaný či jestli splňuje podmínky? Projdi si důkladně a pokud odpověď na svou otázku nenajdeš, pošli své dotazy na adresu Do pár dní Ti přijde odpověď. Uspěli už nějaké projekty v mém okolí? Určitě! Za sedm minulých ročníků bylo rozděleno do všech koutů Pardubického kraje okolo dvou milionů korun. Takže to zkus taky! Roman Málek, konzultant o.s. Altus, partner programu Make a Connection Připoj se pro Pardubický kraj (další informace na sekce Aktuálně) PODBLANICKÉ JABLONĚ Byly vyšlechtěny v osadě Vlastišov na Podblanicku Petrem Kumštou z Votic. Udržovací šlechtění a výrobu roubového materiálu zajišťuje Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy v Podkrkonoší pod vedením Ing. Jana Blažka, CSc. Blaník - odrůda jabloně vznikla křížením Floriny a Šampionu, registrována byla v roce Plody jsou nadprůměrné velikosti, kuželovitého tvaru s

11 malými žebry. Slupka je suchá, ojíněná, středně tlustá, základní barvu překrývá červené rozmyté líčko téměř na celém povrchu plodu. Dužnina je světle krémové barvy, pevná, rozplývavá, středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá. Plodnost je brzká, velká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem září, konzumně dozrává v listopadu, dá se skladovat do února až března. Odolnost proti strupovitosti je rezistentní, proti napadení padlím jabloňovým je střední až vyšší a vyšší je i odolnost proti fyziologickým poruchám dužniny. Odrůdu lze vysazovat ve všech polohách vhodných pro jabloně. Fany - odrůda vznikla křížením Šampionu a Jonathanu, byla registrována v roce Plod je velký, pravidelně kulovitý. Slupka je lesklá, hladká, tenká, základní barvu má zelenožlutou, překrytou červeným líčkem ve formě žíhání. Dužnina je nažloutlá, středně tuhá, středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá. Plodnost je brzká, vysoká, pravidelná. Sklizeň se provádí v polovině září, konzumně dozrává počátkem listopadu, dá se skladovat do ledna. Odolnost proti napadení strupovitostí je střední, proti napadení padlím jabloňovým je vyšší. Kvalitní a vzhledná odrůda pro přímý konzum, středně náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené živinami a vláhou. Petra - odrůda vznikla křížením Jolany a Šampionu, je povolena k množení od ledna 2008 v kategorii CAC. Plody jsou střední velikosti, kulovitého až kuželovitého, méně vyrovnaného tvaru. Slupka je lesklá, hladká, slabě mastná, středně tlustá, základní barvu má zeleno žlutou překrytou červeným žíháním přecházející v rozmyté líčko v rozsahu asi 3/4 povrchu plodu. Dužnina je bílé barvy, do které prostupuje růžové žíhání, středně tuhá až měkčí, středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká, slabě aromatická, velmi dobrá. Plodnost je brzká, dosti vysoká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem srpna až v polovině září, konzumně dozrává v září, dá se skladovat do listopadu.odolnost proti strupovitosti je rezistentní, a proti padlím jabloňovým je vyšší. Nenáročná odrůda, můžeme ji pěstovat ve všech polohách vhodných pro jabloně. Více informací o těchto odrůdách jabloní můžete získat ve večerních hodinách na tel , mob a dotazy můžete posílat na e- mail ÚŘAD PRÁCE V ŽAMBERKU kontakty Vedoucí: Irena Hácová, tel Zprostředkovatelka: Marie Verbická, tel Dávkařka: Dana Vincencová, tel Fax: Z REDAKČNÍ POŠTY Vážení spoluobčané, dovolte abych nyní v čase, kdy se bilancuje a hodnotí končící rok přispěl také. V listopadu t.r. jsem byl pozván na slavnostní spuštění provozu jedné z nejdůležitějších tepen regionu. Jedná se o komunikaci II/360 ul. Šedivská v Letohradě. Při této slavnostní příležitosti jsem si uvědomil, že mám velký dluh. V roce 2003, kdy se tato stavba začala připravovat, nám významně pomohl tehdejší hejtman Ing. Michal Rabas, který přijal tuto stavbu jako jednu z priorit Pardubického kraje spolu s mosty na Kunčice. Do stejného období se datuje vznik záměru řešení přednádražního prostoru. Zde byla vypracována prvotní dokumentace, na základě které jsme opět Michala přesvědčili o přínosu této akce. Dnes zastupitelé Letohradu uspěli v žádosti o financování přednádraží a věřím, že si poradí i s krajskou účastí na tomto projektu. Michal se bohužel nedožil dokončení těchto akcí a já bych chtěl splatit svůj osobní dluh a alespoň takto mu poděkoval za přínos městu Letohrad. Karel Stejskal místostarosta Letohradu PANÍ ŘEDITELKA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKO- LY ALFONSE MUCHY V LETOHRADĚ MNE PROPUSTILA PRO NADBYTEČNOST Při současné popularitě bicích nástrojů a při velkém zájmu o výuku na tento hudební nástroj je toto rozhodnutí paní ředitelky Mgr. Pavlíny Balcarové zcela nepochopitelné. Výpověď jsem dostal do rukou a výpovědní lhůta mi končí 31. ledna 2009, tedy v polovině školního roku. Znamená to, že mimo jiné nebudu moci připravit svého žáka Libora Vlčka na jeho absolventský koncert a že nebudu moci nacvičit program s ostatními žáky mé třídy na soutěž ve hře na bicí nástroje, která se uskuteční na jaře příštího roku. Tyto skutečnosti dokazují, že zájem některých pedagogů Základní umělecké školy v Letohradě o žáky a studenty je nedostačující. Priority některých zaměstnanců školy jsou úplně někde jinde. Chtěl bych tímto článkem vehementně a jasně vyzvat rodiče, aby pečlivě dohlíželi na to, kdo jejich děti učí, kdo je vede a jak je vede! Už nežijeme v socialismu, abychom se báli vyslovit svůj názor a svou nespokojenost, zároveň ale také projevit radost a spokojenost. Vaše děti stráví s pedagogem ZUŠ velkou část svého dětského života. Tento pedagog formuje spolu s Vámi charakter, cítění a myšlení Vašeho dítěte. Slyšeli jste už někdy větu: Kdybych neměl takovou učitelku/ takového učitele, určitě bych dnes ještě hrál? Já tuto větu slyšel nesčetněkrát. Bohužel. S radostí si Vám dovoluji oznámit, že jsem založil malou soukromou školičku ORdrums a vyučuji bicí nástroje a percussion, keyboard, akordeon (pianovou harmoniku), jazzový a rockový klavír. Výuka probíhá v hudebním sále ZŠ Komenského. Chtěl bych do nového roku popřát všem dětem a rodičům, všem Letohraďákům, ať jsou zdraví, spokojení a mají se rádi. Petr Oravec, hudebník a učitel PODĚKOVÁNÍ Každý rok se těším na vánoční koncert místní ZUŠ. A každý rok po skončení vánočního koncertu si říkám: Mělo by se poděkovat. A protože nechci opět zůstat u mělo by se, tak letos děkuji. Děkuji Vám žákům za luxusní dárkový balíček, ve kterém snad každý z posluchačů našel to, co má rád. Díky Vaší pilnosti můžete rozdávat z bohatství, které jste dostali v podobě talentu. Nebýt ale osob, které jsou schopny nadané lidi vést a odhalovat jim tajemství světa hudby a umění, těžko by sám talent stačil. A proto děkuji Vám učitelům za Vaši práci a trpělivost. Letos jste opět ukázali, že svou práci berete jako poslání. Spokojenost rodičů i dětí je toho důkazem Nakonec chci poděkovat Vám, paní ředitelko. Všichni víme, jak se úroveň místní ZUŠ během Vašeho působení pozvedla. To nešlo bez malých nároků na sebe, kantory i žáky. Ne vždy se setkáváte s pochopením. Nastává vánoční čas. Všichni si přejeme prožít krásné svátky. V jedné písni se zpívá: Pojďme se rozdělit o lásku o radost, nikdo už nesmí se bát, zanechme hádání, zabraňme strádání, druh druha měl by mít rád. Krásné Vánoce. Jana Skalická STANOVISKO o.s. TULIPAAN K VÝSTAVBĚ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Občanské sdružení TULIPAAN je proti výstavbě větrných elektráren v Letohradě na Kunčicích. V souvislosti s doporučením rady města zastupitelstvu města vydat souhlasné stanovisko s výstavbou větrných elektráren na Kunčicích jsme a budeme nadále připraveni realizovat opatření proti tomuto záměru. Jasně deklarujeme, že hlavním důvodem je nesouhlas občanů voličů, vyjádřený zcela jasně výsledkem ankety pořádané městem Letohrad při volbách do krajského zastupitelstva. Zmíněné usnesení rady města chápeme jako absolutní pohrdání názorem občanů. Jednání rady města je neveřejné a rada musí být tedy vnímána jako celek. Zodpovědnost za toto usnesení tedy nese každý člen rady města, pakliže se od tohoto veřejně nedistancuje. Pamatujme si všichni toto usnesení. Příležitost vyjádřit se k němu jako voliči budeme mít v roce Zajímavé je, že prakticky identickou věc vyhodnotili radní po několika měsících zcela opačně než v době, kdy se obávali osamostatnění městské části. Jsme připraveni bojovat za vůli občanů a všemi dostupnými prostředky zabránit výstavbě něčeho, co tu lidé nechtějí. Budeme bojovat proti pohrdání jasně vyjádřeným názorem občanů a proti absolutní aroganci moci současné rady města. o.s. TULIPAAN MARTIN HATKA - PROPAGÁTOR VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN NA KUNČICÍCH Chtěl bych reagovat na článek 1. místostarosty Letohradu, člena rady města a současně jednatele občanského Sdružení pro Letohradsko Martina 13

12 Hatky, který byl uveřejněn v prosincovém vydání Letohradského zpravodaje. Pozitivní na článku je skutečnost, že Martin Hatka odtajnil, kdo vlastně stojí za snahou výstavby větrných elektráren v Letohradě na Kunčicích. Autor se snaží, a to od samotného názvu článku, vyvolat představu, že se jedná o jakési druhořadé téma, které vlastně není ani důležité a vlastně nikoho nezajímá. Podstatou článku je pak rozbor a výklad výsledků ankety uspořádané městem při nedávných volbách krajských zastupitelů. Nechybí ani zamyšlení nad logičností odmítnutí nabídky na příspěvek 18 milionů do městské pokladny. O co se vlastně autor snaží? Proč se asi uchyluje k bezprecedentní manipulaci interpretace zcela jasně vyjádřeného názoru voličů. Proč se snaží ohromit celkovou částkou za tři desítky let? Osobně souhlasím s hodnocením výsledků ankety, které prezentoval starosta města Petr Fiala, ve kterém jednoduše konstatuje, že z výsledků ankety vyplývá, že veřejnost v Letohradě není nakloněna umístění ani jednoho z alternativních zdrojů energie na území města. Doplňuji, že poměr hlasů NE ku hlasům ANO je řádově 2:1. Rozbor předkládaný Martinem Hatkou postrádá jakéhokoliv rozumu a je jednoznačně účelový. Stejně tak je třeba říci, že roční finanční příspěvek za větrník do městské pokladny je z hlediska městských příjmů zcela zanedbatelný. Pan Hatka se pokusil vytvořit mlhu nad faktem, že absolutně pohrdá názorem občanů. Bohužel se ukázalo, že stejně pohrdá názory občanů i celá rada města, která zastupitelům doporučuje vydat souhlasné stanovisko s výstavbou tří větrných elektráren. Interpretace Martina Hatky připomíná spíše komunistickou propagandu bez sebemenších známek serióznosti, a to včetně toho nezájmu o skutečnou vůli občanů. Ing. Ivan Hanzl VEŘEJNÁ REAKCE MÍSTOSTAROSTY MARTINA HATKY NA PŘÍSPĚVKY O.S. TULIPAAN A ING. IVANA HANZLA Vážení kunčičtí spoluobčané, nehodlám se vyjadřovat k nepravdivým informacím publikovaným panem Hanzlem na internetových stránkách sdružení Tulipaan, ale za smysluplnější považuji poskytnout Vám základní sdělení o tom, co v současné době zajišťujeme ze strategických akcí pro Kunčice: a) Vak Jablonné n. Orlicí získal územní rozhodnutí pro stavbu, kterou je intenzifikace kanalizační sítě (v území cca od Vondrova mlýna k nové zástavbě na traktorkou) a podal žádost o finanční prostředky z EU - operačního programu životního prostředí. Ve spojitosti s intenzifikací čistírny odpadních vod to bude druhá největší investiční akce VaK Jablonné n. O. v okrese Ústí nad Orlicí. b) Město Letohrad zpracovalo podklady pro územní rozhodnutí ke stavbě kanalizační sítě v navazující části Kunčic až k prodejně Konzumu a o toto územní rozhodnutí byl požádán odbor výstavby jako orgán státní správy a po jeho vydání bude možné rovněž požádat o finanční prostředky z EU - operačního programu životního prostředí, zpracování žádosti je smluvně zajištěno s OHGS Ústí nad Orlicí. c) Město Letohrad odlovilo 5 odborných organizací o zpracování tzv. technicko-ekonomické studie na vybudování kanalizační sítě zbývající (Horní) části Kunčic, vzhledem k tomu, že někteří oslovení dodavatelé si vyžádali doplňující informace k této lokalitě, ale nabídku dosud nepředložili probíhá v současné době urgence u oslovených firem a poptáváme ještě další zpracovatele, záležitost bude zřejmě uzavřena v prodlouženém termínu na přelomu roku 2008/2009 a zadána nejlepší nabídce. d) Město Letohrad nechalo zpracovat dokumentaci pro územní řízení k plynofikaci nejhustěji zastavěné části obce (pod Antikorem) a v současné době dopracovává právní kancelář dr. Kusaly v Hradci Králové potřebné dokumenty, aby bylo možné ošetřit riziko spojené s případným pozdějším možným nesplněním podmínek snížení emisí a rizika vracení dotace z prostředků EU, na které by byla žádost o financování založena. Po vyjasnění právních závazků vyplývajících z toho vůči státu bude podána žádost o vydání územního rozhodnutí na plynofikaci a řešeno celkové financování. Všechny uvedené aktivity stojí značné finanční prostředky města, ale především mimořádné pracovní nasazení pracovníků odboru majetku a investic a odboru výstavby a životního prostředí. V současné době má akce pod bodem b) maximální prioritu, pracuje se na tom několik měsíců. S přáním klidných předvánočních dnů Martin Hatka, 1. místostarosta města Dobrý večer, pane Hanzle! Bohužel jste ukvapeně reagoval na publikované usnesení, za kterým se neskrývá nic z toho, co popisujete. Zbytečně mne obviňujte a nazýváte propagátorem větrných elektráren. Nikdy jsem nepropagoval, ani neinicioval výstavbu větrných elektráren, byly to přece firmy WINDTEX a TESTA, které zde tuto otázku otevřely a rozjely vášnivé diskuse na toto téma. Můžete se přesvědčit, že moje činnost nebyla a ani není v ničem spojena s těmito firmami, což se nedá říci o některých jiných členech zastupitelstva. Nadpis mého článku byl samozřejmě nadsázkou, ke které mne vedla skutečnost, že k tak ožehavému tématu se cca 64 % našich občanů nevyjádřilo. Není pravda, že pohrdám názorem občanů, protože jistě víte, že jsem byl navrhovatelem ankety, abychom názor občanů získali a toto řešení jsem na zastupitelstvu musel obhajovat proti těm, kteří podobná nástroj odmítali. Není pravda, že názory občanů pohrdá celá rada. Při jednání rady se uvážlivě posuzovala všechna pro a proti. Nakonec se hlasovalo o tom, zda zastupitelstvu doporučit či nedoporučit vyslovit souhlas. Doufám, že nechcete upírat členům rady právo na vlastní názor, a tak většina byla pro to, doporučit souhlasné stanovisko. Je to obvyklý postup, neboť rada o ničem nerozhoduje, jen předkládá stanovisko zastupitelstvu. Nelze hovořit v tomto případě o aroganci moci, neboť v této věci rada žádnou moc nemá, vše je na zastupitelstvu. Proti Vám mám nevýhodu v tom, že nesu spoluzodpovědnost za rozhodování v řadě záležitostí, a proto také běžně dělám to, že se k jednání řádně připravuji. Proto jsem také navštívil 4 lokality větrných elektráren od severních Čech až po Moravu a 2 lokality fotovoltaických elektráren. Prostudoval jsem řadu materiálů pro i proti a hovořil s několika odborníky i zástupci obcí, které větrné elektrárny odmítají, a také těmi, kteří je naopak připravují. Snažil jsem se vytvořit si na to vlastní názor. Nic mi nebude k životu chybět, když na našem katastru elektrárny nebudou jako dosud, ale na druhé straně jsem neshledal žádné důvody, proč bych měl být odpůrcem. Vynechávám diskusi o tom, co je hezké a co není hezké. Samozřejmě pro někoho může být pohodlnější si vlastní názor neutvářet, stačí stanovisko strany, jak má na zastupitelstvu hlasovat, případně strach ze ztráty voličských hlasů při nepopulárním rozhodnutí. Není pravda, že firma WINDTEX nabízí finanční dotaci městu na 30 let. Nabídka zní na 10 let, což je Kč ročně. Nemyslím, že je to z hlediska městských příjmů zanedbatelné. Umožňuje to například pokrýt celoroční úroky z úvěrů města ve výši desítek miliónů korun. Shodou okolností možno uvést, že všem spolkům bylo v roce 2008 poskytnuto z městského rozpočtu dotací za Kč. Nemyslím, že tato částka je pro spolky zanedbatelná. Martin Hatka Vážený pane starosto, Chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za rekonstrukci naší ulice. Její stav byl zoufalý, jak jsem Vám již dříve popisoval a doložil fotkami. Jsem velice rád, že se ve víru oprav a rekonstrukcí, které probíhají po našem městě, našla cesta k Lidické ulici, a to ještě dříve, než jste slíbil. Dnes má naše ulice nový,,kabát a za to Vám patří náš dík. Doleček Petr Vánoce jsou svátky klidu a rozjímání. Pro věřící je to období ticha a radosti z narození Spasitele. Dříve se slavil slunovrat, kdy se lidem vracela naděje, že je zima a hlad nezahubí. Dnes mívám pocit, že tento super svátek je pouze důvodem k přejídání a nakupování věcí ze supermarketů. Rozsvěcíme vánoční stromy, u kterých místo koled zní Děda Mládek Illegal Band. Jak originální program v první adventní neděli! Gloria, narodil se spasitel Jožin z bažin! Tomáš Langr (z ové pošty redakce, doručeno v hod.) Chtěl bych touto cestou poděkovat Městu Letohrad za nevšední pojetí letošního rozsvěcení vánočního stromu. Organizátorům se podařilo vytvořit veselou a optimistickou náladu, kterou si přišlo vychutnat úctyhodné množství lidí. Proto jsme rádi ze jsme měli tu čest být partnerem této akce a jsme spokojeni s prezentací naší firmy i s uvedeným programem. Myslím, že se akce organizátorům zdařila a díky za ni. Za SV Metal Josef Lukášek 14

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++ Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované firmy v rámci recyklačního programu FIRMA A++ 1. Předmět závazných podmínek Tyto podmínky upravují povinnosti partnerů registrovaných v

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců elektrozařízení

Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců elektrozařízení Formulář pro zápis účastníka do Seznamu výrobců Identifikační údaje: výrobce pověřená osoba 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s. družstvo fyzická osoba Právní forma* 3 jiná

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované Sbory dobrovolných hasičů v rámci projektu Recyklujte s hasiči

Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované Sbory dobrovolných hasičů v rámci projektu Recyklujte s hasiči Závazné podmínky zpětného odběru elektrozařízení pro registrované Sbory dobrovolných hasičů v rámci projektu Recyklujte s hasiči 1. Předmět závazných podmínek Tyto podmínky upravují povinnosti partnerů

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015

Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č.6\2015 Obecně závazná vyhláška obce Černiv č. 6/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 12/2012

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 12/2012 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 00 29 66 86 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 12/2012 z 12. schůze Rady obce Horní Bludovice konané dne 13. června 2012 V Horních Bludovicích dne 13.

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7 KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015

OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 OBEC Citice Obecně závazná vyhláška Obce Citice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1 /2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2014 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 29. 9. 2014 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC HORKA NAD MORAVOU Zastupitelstvo obce Horka nad Moravou Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 20.7.2015 339/12R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339)

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) USNESENÍ č. 319/24-14 R vyhovět žádosti xxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, nájemce bytu č. 5 o velikosti 2+1 v domě čp.

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015,

OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, OBEC DĚTMAROVICE Zastupitelstvo obce Dětmarovice Obecně závazná vyhláška obce Dětmarovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 11.9.2015 407/15R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Obecně závazná vyhláška. města Staré Město. č. 1/2011. o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání Obecně závazná vyhláška města Staré Město č. 1/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Závazné podmínky. pro registrované poslední prodejce/servisy

Závazné podmínky. pro registrované poslední prodejce/servisy Závazné podmínky pro registrované poslední prodejce/servisy 1. Předmět závazných podmínek Tyto podmínky upravují povinnosti partnerů registrovaných v síti míst zpětného odběru kolektivního systému provozovaného

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3 KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer Ing.

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více