Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2012/13, varianta A)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2012/13, varianta A)"

Transkript

1 Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2012/13, varianta A) Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají položky v úlohách na pořadí, text odůvodnění v úlohách, v nichž se odpovídá hodnotou (výsledkem výpočtu) a úvodní vysvětlení u některých úloh. 1A Český jazyk A Které není honosné? Honosit se něčím znamená znamená pyšnit se, vychloubat se něčím, dávat něco na odiv. Honosná tedy nemohou být stavení nenápadná, skromná a neokázalá (okázalý znamená honosný navenek, oslňující, úmyslně nápadný). Ostatní stavení mohou být honosná, protože daná vlastnost nebrání tomu, aby něco dávala na odiv (například dřevěné stavení může dávat na odiv třeba umně vyřezávané trámy, krásné zábradlí nebo okenice). B Došlo na Enšpígla Jednou došlo na Enšpígla znamená v uvedené souvislosti, že Enšpígl, který pořád někoho napaloval, byl tentokrát napálen sám. Mezi napálenými přišel (konečně) na řadu i on. Nejblíže je tedy význam přijít na řadu. C Co víme o Enšpíglovi? 1. To se z ukázky nedozvídáme. 2. To se z ukázky nedozvídáme. 3. Na řádku 13 se píše, že se mu z vína točila hlava. 4. Nebyl mezi nimi konflikt (spor) neměli tudíž žádný důvod se usmiřovat, protože Enšpíglovi vůbec nedošlo, že ho babka přelstila. 5. Přišel jen o odměnu za bavení svatebčanů. Zůstal mu například kůň. 6. Na řádku 9 se píše, že se vracel (na koni) domů a podle řádku 14 musel opustit městečko, kde bydlela nevěsta (v honosném stavení). 7. Díky tomu ho na svatbu pozvali. 8. Jako nevěstě jí do obličeje neviděl, tak ani nemohl zapomenout, jak vypadá. 9. Protože se mu z vína točila hlavu, nevšiml si hned, že mu spadl opasek i s měšcem. D Dva různé významy Dva různé významy mají všechna slova v nabídce. 1. též například drobná houba s hnědým kloboukem 2. též zapálit něco od něčeho již hořícího 3. též hroznové v. 4. též například n. od stolu 5. též například o. na víru nebo o. list 6. též například vylomený kus čepele nože nebo z. na ozubeném kole 7. též například n. se pivem 8. též například v. někoho ze zaměstnání, z hospody E Vypravěčem Enšpígl 1. E. nevěděl, že nevěsta je stará babka. 2. E. nevěděl, že nevěsta je stará babka. 3. To všechno E. věděl. 4. E. nevěděl, že babka ukryla měšec pod sukněmi. 5. To E. uslyšel od babky, takže to věděl. O. Botlík, D. Souček, / 18

2 F Pravopis a gramatika 1. Správně mělo být svatební. 2. Správně mělo být Enšpíglovi. 3. Správně mělo být střevíce. 4. Správně mělo být penězi. 5. Správně měla být čárka mezi Nevěděl a kde, která oddělí vedlejší větu předmětnou. 6. Věta neobsahuje žádnou pravopisnou ani gramatickou chybu. 7. Správně měla být čárka za oslovením Babi. 8. Správně mělo být zazubit. G Popel nebo prach 1. Věta provází malování kříže na čele na Popeleční středu. 2. Žádná taková věta není ustáleným rčením. 3. Lehnout popelem znamená úplně shořet. 4. Říká se, že zadarmo ani kuře nehrabe. 5. Říká se, že strach má velké oči. 6. Sypat si popel na hlavu znamená projevit lítost, uznat chybu. H Proč nepoznal nevěstu? Nepoznal nevěstu, protože v tu chvíli poprvé uviděl její obličej. Do té doby nevěděl, jak nevěsta vypadala. Po jejich setkání u strouhy už to věděl, ale ani potom netušil, že šlo nevěstu. I Další vhodné názvy 1. Vynechává důležité části příběhu a zavádí čtenáře jinam. 2. Jde jen o úvod zápletky příběhu. 3. Ano, to vystihuje celkové vyznění ukázky. 4. Babka (tj. nevěsta) nelhala. 5. Jde jen o úvod zápletky příběhu. 6. Název vůbec nenaznačuje celkové vyznění ukázky. 7. Název vůbec nenaznačuje celkové vyznění ukázky. 8. Koupala se babka. Prodělal Enšpígl. Název však vyvolává dojem, že na drahotu doplatil ten, kdo se koupal. J Kdy to vlastně zjistil? V ukázce nic nenaznačuje, že by to Enšpígl vůbec zjistil. Žádná položka nabídky není správná Enšpígl odjel od babky s tím, že měšec se ztratil a on musí svůj honorář baviče oželet. K Alternativy odpovědi Všechny položky nabídky jsou správné. Z žádné z nich nevyplývá, že by Enšpígl prokoukl mazanou odpověď babky. Všechny by mohly být na řádcích 20 a 21, aniž by se na celkovém vyznění ukázky něco zásadního změnilo. Enšpígl by pořád zůstal napáleným šprýmařem. L Tvrzení o ukázce 1. V ukázce se mluví o městečku (řádek 14). 2. Nevěsta (tj. babka) neměla zuby viz začátek řádku Na příběhu je krásné právě to, že babka nelhala, a přesto Enšpígla přechytračila. 4. To je pravda jinak by se začal ptát, odkud ho zná, a možná by se začal ptát i na to, proč se vlastně svatby zúčastnila. 5. Babka byla nevěstou (a v ukázce se nikde netvrdí, že si brala mladého ševce jako vdova). 6. Proč by to švec nevěděl? Nikde v ukázce se nic takového ani nenaznačuje bral si ji nespíš pro peníze (ani to ukázka nenaznačuje, ale v životě to tak chodí). O. Botlík, D. Souček, / 18

3 2A Matematika A Směs oleje a benzínu olej v 1. kanystru benzín v 1. kanystru olej ve 2. kanystru benzín ve 2. kanystru ml = 92 ml ml ml = 122 ml ml Tvrzení říká, že 2. Tvrzení říká, že 3. Tvrzení říká, že 1 41 > 1, což není pravda < 1, což je pravda = 1, což není pravda Tvrzení říká, že > 30, což je pravda Tvrzení říká, že < 30, což není pravda Tvrzení říká, že =30, což není pravda Kdyby to tak bylo, muselo by v 1. kanystru být aspoň ml oleje. To není. 8. Ano, 122 ml je méně než 130 ml. B Ochranný faktor Jednodušší je postupovat úvahou než rovnicí kdyby zvolila faktor 4, mohla by být na sluníčku 3 hodiny. Aby mohla být na sluníčku 6 hodin, musí zvolit faktor nejméně min = 3 4 h 18:30 12:30 = 6 h na sluníčku faktor opalovacího krému označme x 3 4 x = 6 ---> x = = 8 Tereza potřebuje krém s minimálním ochranným faktorem 8. C Cena nákupu Pan Záruba má nakoupit co nejlevněji. To znamená, že musí postupovat tak, aby dostal co největší slevu. Absolutní hodnoty slevy (tedy vyjádřené v korunách) se týkají dva poznatky. (1) Při použití téhož slevového kupónu je sleva tím větší, čím dražší je zboží, z jehož ceny se počítá. (2) Při nákupu stejného zboží je sleva při použití prvního slevového kupónu s pětinovou slevou vyšší než při použití druhého slevového kupónu s desetinovou slevou. Z toho vyplývá, že pan Záruba má použít kupón s pětinovou slevou na nákup nejdražšího zboží vrtačky. A kupón s desetinovou slevou má použít na nákup druhého nejdražšího zboží žebříku. Protože na nákup třetího zboží, kleští, už pan Záruba žádný slevový kupón nemá, bude kleště kupovat za plnou cenu. 9 Pan Záruba tedy zaplatí 250 Kč za kleště, Kč = Kč za žebřík a Kč = Kč za vrtačku, tedy dohromady Kč. O. Botlík, D. Souček, / 18

4 D Příspěvek na benzín Spotřeba 6 litrů 100 km Nádrž 60 litrů 2160 Kč Cesta tam a zpět 1000 km. 2 = 2000 km 2000 : 100 = km úsek ujedou 20krát Celková spotřeba 20 6 = 120 litrů (tj. dvě nádrže) Celkem Kč za benzín Kč = Kč Celkem na jednoho kamaráda Kč : 4 = Kč Každý z kamarádů zaplatí za zpáteční cestu Kč. E Jak mohlo znít zadání? Průsečíky narýsovaných kružnic stejně vzdálené od bodu A i od bodu B a totéž platí i celé přímce procházející těmito průsečíky. 1. Střed úsečky je bod stejně vzdálený od A a B. K dokončení stačí spojit průsečíky a označit bod S, v němž spojnice protíná úsečku AB. 2. Ne, rovnoběžka s úsečkou AB neobsahuje body stejně vzdálené od A i od B. 3. Průsečík kružnic může být vrcholem rovnoramenného trojúhelníka ABC, protože je stejně vzdálen od A i od B. K dokončení stačí označit vrchol C a spojit ho s body A a B. 4. Ne, průsečík kružnic nemůže být vrcholem čtverce, úhly by nebyly pravé. 5. Ne, narýsované kružnice mají větší poloměr než velikost úsečky AB. 6. Ne, bod C nemůže být vrcholem rovnostranného trojúhelníka ABC, protože všechny strany trojúhelníka by neměly stejnou délku. Vzdálenost bodů A a B je menší než vzdálenost průsečíku a bodu A (nebo B). 7. Všechny vrcholy C pravoúhlého trojúhelníku ABC leží na kružnici se středem ve středu úsečky AB a poloměrem rovným polovině její délky (tzv. Thaletova kružnice). Žádný oblouk na obrázku zjevně není součástí takové kružnice. 8. Spojnice obou průsečíků je osou úsečky AB. K dokončení stačí vyznačit přímku spojující oba průsečíky. F Pekáč buchet Buchty se jedly celé, Bert jich snědl čtvrtinu a Cilka šestinu. Počet buchet proto musel být společným násobkem 4 a 6. Zároveň jejich počet nepřesáhl 50. Zatím jsou tedy čtyři možnosti zachycené v následující tabulce. Upečeno Bert snědl Cilka snědla Anička snědla Snědeno celkem zbylo nelze První sloupeček můžeme vyloučit, neboť společně s Aničkou by děti snědly více buchet, než bylo vůbec upečeno. Podle ostatních tří sloupečků nakonec posoudíme předložená tvrzení. 1. ANO 2. NE viz například možnosti, kdy babička upekla 36 nebo 48 buchet 3. ANO to je možnost, kdy babička upekla 48 buchet 4. NE to nemohlo nastat při žádném uvedeném počtu buchet O. Botlík, D. Souček, / 18

5 5. ANO nastalo by to, kdyby babička upekla 36 buchet 6. NE, protože = = < ANO, protože čtvrtina je víc než šestina (stejného celku) G Diokleciánův palác Dolním odhadem plochy Diokleciánova paláce je obdélník o stranách 175 m a 205 m, který by měl obsah m 2. Horním odhadem plochy Diokleciánova paláce je obdélník o stranách 181 m a 216 m, který by měl obsah m 2. Obsah zadaného nepravidelného čtyřúhelníku se tedy pohybuje mezi m 2 a m 2. Z nabízených možností se tento interval vejde do rozmezí m 2 až m 2. Jiná možnost je přiblížit si zadaný nepravidelný čtyřúhelník obdélníkem o stranách přibližně 180 m a 210 m, jehož obsah by byl m 2, což rovněž spadá do rozmezí m 2 až m 2. O. Botlík, D. Souček, / 18

6 3A Humanitní základ A Občanství Podle zákona existují pouze dva způsoby, jak člověk může přijít o české občanství buď žije v cizině a českého občanství se zřekne, nebo získá ještě jiné občanství, a tím přijde o české (s výjimkou situací spojených s manželstvím či narozením, kde člověk může získat druhé občanství, aniž by ztratil první). Neexistuje už tedy možnost ztráty občanství za trest, která je známá z doby komunistické totality, kde bylo občanství odebíráno za protistátní činnost nebo opuštění republiky. 1. Občanství se neodebírá za trest. 2. Občanství se neodebírá za trest. 3. Sňatkem člověk nepřichází o své občanství. 4. Občanský průkaz slouží jen k identifikaci, není podmínkou českého občanství. 5. Psychická nemoc nezpůsobí ztrátu občanství. 6. Pobyt v zahraničí nezpůsobí ztrátu občanství. 7. Ano, člověk žijící v zahraničí se může zříct českého občanství, pokud získá občanství jiné země. 8. Občanství se neodebírá za trest. B Samosprávné obce Samosprávnost znamená, že obce o svých (alespoň některých) záležitostech rozhodují samy, spravují se samy. Podle zákona o obcích platí, že stát může do řízení obcí zasahovat jen z důvodu ochrany zákonů a jen způsobem, který mu povoluje zákon. Stát tedy nemůže přímo řídit obce a rozhodovat o všech obecních záležitostech. 1. Spravovat zde není použito ve smyslu opravovat rozbité věci, ale řídit. 2. Samosprávný není odvozeno od slova správný (dobrý), ale správa (řízení). 3. Obec je samosprávná, řídí si své věci sama a stát může do jejího rozhodování zasahovat jen způsobem, který mu dovoluje zákon. 4. Obyvatelé sice sami spravují svou obec, ale ne v referendech, nýbrž prostřednictvím voleného zastupitelstva. Místní referendum se konat může, ale určitě se nekoná pokaždé, když je třeba něco rozhodnout. 5. Samospráva znamená, že obec se stará sama o sebe, nikoli že občané se starají každý sám o sebe. Řízení obce je založené na tom, že lidé se starají o společné věci společně. 6. Obyvatelé spravují svou obec prostřednictvím volených zastupitelů. 7. Protože obce jsou samosprávné, stát nesmí do jejich řízení zasahovat, ledaže by nedodržovaly zákony. C Koho je víc? 1. Středoškolských učitelů je mnohem více, což vyplývá i z toho, že na vysokých školách studuje jen část populačního ročníku, zatímco na středních téměř všichni. 2. Obyvatel, kteří se v ČR nehlásí k žádné církvi ani náboženství, jsou téměř tři čtvrtiny. Ke katolické církvi se podle sčítání v roce 2011 hlásí jen asi desetina Čechů. 3. Učitelů je výrazně více. Představme městečko se základní školou, na které učí např. 50 učitelů. Bezesporu bude v takovém městečku řezníků a prodejců masa mnohem méně. 4. Osobních automobilů je v ČR téměř 5 milionů. Většina rodin vlastní automobil. 5. Živnostníků je mnohem více. Svědčí o tom i struktura zaměstnanosti v ČR, kdy zemědělství a lesnictví pracuje dohromady méně než 5 % ekonomicky aktivních obyvatel. 6. Sester je více. V nemocnicích obvykle připadá na každého lékaře několik sester. Zdravotní sestry musejí zajišťovat nelehkou péči 24 hodin denně. 7. Krajských zastupitelů je více jak třikrát více. V jednotlivých krajích je v průměru kolem 50 zastupitelů (v závislosti na počtu obyvatel kraje). Ve třinácti krajích (bez Prahy) je tak téměř 700 zastupitelů, kdežto poslanců je Mateřská dovolená trvá přibližně půl roku. I kdybychom započítali tzv. rodičovskou dovolenou, která nejčastěji vyprší s dovršením tří let dítěte, bude matek dětí mezi 3 a 15 roky, z nichž většina O. Botlík, D. Souček, / 18

7 pracuje, daleko více. 9. Rodičů tří dětí je mnohem méně. Nejčastější jsou rodiny s jedním či dvěma dětmi. D Listina Všechny položky nabídky jsou správné a zmíněná práva a svobody jsou v Listině základních práv a svobod obsaženy. E Ukázka o stárnutí populace 1. Jestliže podle textu bude v roce 2060 v EU z 517 miliónů obyvatel 30 % starších než 65 let, musí být lidí nad 60 mnohem více než 100 miliónů. 2. Prodloužení života bude mít negativní dopady na veřejné finance států. Zjednodušeně řečeno, méně lidí bude pracovat a více jich bude závislých na státu či na pomoci jiných. 3. Naopak. Menší podíl mladších a ekonomicky aktivních obyvatel znamená snížení příjmů státu a rostoucí podíl starších lidí výdaje rozpočtu zvyšují. Tím hrozí rozevírání nůžek mezi příjmy a výdaji státu. 4. Článek sice pojednává o státech Unie, nicméně se nijak nezmiňuje o situaci mimo EU. Toto tvrzení z něj tedy nikterak nevyplývá. 5. Ano, oproti dnešním čtyřem ekonomicky aktivním lidem vydělávajícím na prostředky vynakládané na jednoho důchodce se sníží tento počet do roku 2060 na dvě osoby. 6. To z článku nijak nevyplývá. 30 % je tam zmíněno v souvislosti s podílem lidí starších 65 let. 7. V poslední větě se hovoří o tom, že výdaje vynakládané v souvislosti se staršími občany, např. na zdravotní péči, dlouhodobě porostou. 8. Nikoli, o 4,1 % naopak porostou výdaje z veřejných rozpočtů v souvislosti se stárnutím populace. 9. Počet obyvatel sice podle článku vzroste o 15 miliónů, ale otázku přelidnění text vůbec neřeší. F Jak stárnutí populace řešit 1. To je nejčastější řešení. Zvýší se počet lidí přispívajících do rozpočtu a naopak státu klesnou náklady na sociální výdaje. 2. Toto řešení by bylo dost těžko lidsky a morálně přijatelné. Stát by měl naopak takovým tendencím bránit. 3. Toto se určitě ve světě používá a stále více lidí spoří na důchod i v ČR. Tzn. část penze by měla být vždy státem garantovaná, ale výslednou výši bude častěji ovlivňovat i míra odpovědnosti jednotlivých občanů. 4. O úspěšnosti této podpory se ve světě i u nás vedou spory. Každopádně tyto snahy existují, protože bezvýchodná bytová situace u podstatné části mladé generace může plánování rodiny jistě ovlivnit. 5. Morálně naprosto nepřijatelné řešení. 6. Podpora imigrace a tím zvyšování podílu ekonomicky aktivních lidí je určitě jedním z častých řešení. 7. Velmi důležitá tendence. Různé rekvalifikační kurzy pro seniory, aby se mohli uplatnit i v pokročilejším věku, se objevují čím dál častěji. 8. Bezesporu důležitá součást celého problému. Fungující rodinné vztahy a vzájemná úcta dětí a rodičů jsou v mnohém důležitější než řada výše zmiňovaných řešení. G Středověké zemědělství 1. Ano. Předtím ležela ladem celá polovina ploch. Nově to byla pouze třetina. 2. Chomout umožnil kvalitnější zápřah a tím i orbu. Předtím měla zvířata pouze provaz uchycený kolem krku či za rohy. Orba byla mělká, a to úrodu snižovalo. 3. Především ve 13. století přicházelo do českých zemí na pozvání českých králů německé obyvatelstvo. Němci osídlili především dosud řídce obydlené pohraničí a také brzy převládli v řadě nově zakládaných měst. 4. Nikoli. České obyvatelstvo se snažilo hlavně během 12. století osídlit a obdělat zatím neobydlená území uvnitř Čech, často ve vyšších polohách (např. na Českomoravské vrchovině). Jde o období O. Botlík, D. Souček, / 18

8 tzv. vnitřní kolonizace. 5. Naopak. Zkvalitnění zemědělství a tím i růst produkce potravin umožnily rozvoj měst. Zjednodušeně řečeno, méně lidí vyprodukovalo více potravin, a tak se čím dál větší část společnosti mohla věnovat jiným činnostem než práci v zemědělství. 6. Zvýšení produkce potravin způsobilo v daném období poměrně rychlý nárůst počtu obyvatel. 7. Ano. Rolníci se snažili vypěstovat si téměř vše sami. Pokud chtěli zakoupit občas např. nějaký kovový výrobek (zemědělské nástroje) či zaplatit daně, neměli peněz nazbyt. 8. Ano. V trojpolním systému se půda dělí na úhor, ozim a jař. Úhor ležel ladem, aby měla půda čas nabrat sílu. Často úhor sloužil jako pastvina, čímž docházelo i k přirozenému prohnojování ladem ponechané půdy. 9. Brambory jsou původně americká plodina, takže před objevením Ameriky se u nás nemohly vyskytovat. K většímu rozšíření pěstování brambor u nás došlo až v 18. století. H Sisyfovská práce aj. 1. Sisyfos před sebou valil kámen na vysoký kopec. Vždycky těsně před završením úsilí se kámen smekl a sjel zpět dolů. 2. Sisyfos před sebou valil kámen na vysoký kopec a vždycky těsně před završením úsilí se kámen smekl a sjel zpět dolů. Tato práce radost a zadostiučinění nemůže přinést. 3. Paris nikoho nesoudil. Měl pouze rozhodnout, která ze tří bohyň je nejkrásnější. 4. Paridovo rozhodování o tom, která z bohyň je nejkrásnější, nebylo záviděníhodné. Ať by rozhodl jakkoli, musel vědět, že zbylé dvě bohyně si znepřátelí. Proto se toto úsloví stalo označením obtížné volby. 5. Tantalos sám žádná muka nevymýšlel. Naopak jimi sám trpěl. 6. Tantalos byl za podvody a lstivé úskoky proti bohům potrestán nekončícím utrpením v podsvětí. Stál ve vodě a žíznil. Když se chtěl napít, voda zmizela. Měl hlad a nad jeho hlavou byly větve s ovocem. Když si je chtěl utrhnout, větve se zdvihly a on na ně nedosáhl. 7. Vyčistit obrovské chlévy krále Augiáše byl jeden z Héraklových úkolů. Augiášova stáda byla tak veliká, že se vyčištění chlévů v nějakém rozumném časovém horizontu jevilo jako nemožné. 8. Augiáš byl sice velmi bohatý, ale úsloví odkazuje na nezvládnutelný nepořádek v obrovských chlévech jeho stád. 9. Nikoli. Damokles mečem nebojoval. Meč nad ním visel na koňské žíni při hostině a znemožnil mu radovat se z hojnosti a blahobytu. I Starověké Řecko 1. Počátky řeckých dějin jsou spjaty s tzv. Mínojskou kulturou na Krétě. Je to první místo v Evropě, na kterém vznikla civilizace (2. tisíciletí př.n.l.). 2. Athény na Peloponésu vůbec neleží. Leží na poloostrově Attika. Na Peloponésu leží jejich hlavní protivník Sparta. 3. Naopak. Zdaleka nejlepší loďstvo měly Athény. Sparta vynikala kvalitou pozemního vojska. 4. Ano. Periklovo období, které nastalo po válkách s Persií, je charakteristické velkým rozvojem umění, stavitelství a demokracie. 5. Zdaleka ne. Vedle sebe v Řecku existovala různá zřízení a formy vlády (např. monarchie, oligarchie, tyranie atd.). 6. Naopak. Krizové období znamenalo nástup autoritativnějších režimů. Athény, hlavní reprezentant demokratického zřízení, byl poražen. Situace nakonec vyústila v ovládnutí Řecka Alexandrem Makedonským. 7. Athény byly námořní velmocí. Do spolku, který na obranu Řecka vytvořily, se připojilo mnoho polis. Spolek se tak stal největší vojenskou silou v Řecku. 8. Alexandr dobytím Persie rozšířil řecký jazyk i kulturu až k hranicím Indie či do Egypta. Začala tím doba tzv. helénismu. O. Botlík, D. Souček, / 18

9 J Tělesně postižení Tělesně postižení se pojí s mentálním postižením jen v některých případech. Jedná se zejména o vrozené vývojové vady, či poškození mozku v důsledku úrazu. Velmi často (např. úrazy páteře při autonehodách) se však získaná postižení omezují výhradně na hybnost poškozeného (např. ochrnutí končetin) a všechny ostatní duševní schopnosti a dovednosti, kterými dříve disponoval, zůstávají beze zbytku zachovány. S pomocí různých kompenzačních pomůcek (invalidní vozíky, ruční řízení v autech, počítače, protézy atd.) proto tělesně postižení mohou vykonávat téměř všechny činnosti jako jejich spoluobčané komunikovat s úřady, navštěvovat samostatně kulturní a sportovní akce, vychovávat děti, studovat střední i vysoké školy, řídit auta, aktivně sportovat atd. Jedinou správnou položkou nabídky je tedy č. 4. K Kultura raného středověku 1. Sdružená okna se sice vyskytují, ale obvykle jsou menších rozměrů. Zdi jsou naopak velmi mocné (silné). 2. Ano, v tzv. skriptoriích. V některých klášterech patřily pořizování opisů a kreslení iluminací textů (barevné ilustrace, vybarvování iniciál) k hlavním činnostem mnichů. 3. Knihtisk se objevuje až v 15. století na prahu novověku. 4. Lomený oblouk je typický pro gotickou architekturu. 5. Pergamen byl naopak velmi drahý. Knihu navíc zdražovalo ruční opisování. Knihy byly tak cenné, že by za jednu bylo možné pořídit celý statek. 6. Arabové ovládali podstatnou část Pyrenejského poloostrova přes sedm století, takže vliv jejich kultury byl v této oblasti všudypřítomný. V řadě měst tam stojí vedle sebe kostely, mešity i synagogy. 7. V raném středověku byla nositelem vzdělanosti hlavně církev. Šlechtici byli mnohdy i negramotní. 8. Rotunda je typická hlavně pro románský sloh. L Jihočeský kraj 1. Nejteplejší oblastí republiky je Jihomoravský kraj. 2. Nejvyšší české pohoří jsou Krkonoše, ty ale neleží v Jihočeském kraji. 3. Pěstování vína je typické pro Jihomoravský kraj. 4. V Jihočeském kraji stojí jaderná elektrárna Temelín. 5. Ložiska hnědého uhlí jsou typická pro Ústecký kraj. 6. Kulturním a politickým centrem českého státu je Praha. 7. Minerální prameny jsou typické pro Karlovarský kraj. 8. Jihočeský kraj je známý velkým množstvím rybníků např. na Třeboňsku. M Trojúhelníkový obchod 1. Ano. Šlo o zboží, které v Africe neuměli vyrobit a nabízeli za ně otroky, o které evropští obchodníci stáli. 2. Otroci byli prodáváni především do Ameriky. 3. Většina produkce amerických plantáží (tabák, bavlna, cukrová třtina atd.) se vyvážela evropským odběratelům. 4. Nikoli. Vývoz z Ameriky směřoval do Evropy. Pro americké výrobky tam byla velká kupní síla a rozvinutý trh. To Afrika rozhodně nemohla nabídnout. 5. Především britští podnikatelé velmi bohatli díky dovozu a zpracování americké bavlny. 6. Naopak. Evropa získávala mnoho cukru díky cukrové třtině z Ameriky. 7. Ano. Jak obchod s Afrikou, tak s Amerikou byl v jejich režii. 8. Afričtí černoši se i díky fyzické odolnosti stali hlavní pracovní silou amerických plantáží. 9. Afrika rozhodně nemohla nabídnout žádné větší přebytky potravin. Její obchodní styk se omezoval hlavně na prodej otroků evropským obchodníkům či na jejich výměnu za evropské zboží. O. Botlík, D. Souček, / 18

10 N Počátky křesťanství 1. Tento plán od Ježíše mnozí očekávali. Ježíš ale stále hovořil, že jeho království není z tohoto světa. Jeho cíle nebyly politické. 2. Ano. Rozsudek smrti mohl na území provincie Judea vyslovit pouze římský prokurátor, protože bývalý židovský stát byl podřízen císaři a jeho úředníkům. 3. Ježíš se narodil v Betlémě. V Nazaretě bydleli Josef s Marií před Ježíšovým narozením i po návratu z Egypta (to už společně s Ježíšem). 4. Desatero se objevuje již ve Starém zákoně. Desky zákona předal Hospodin Mojžíšovi během putování Izraelitů z Egypta. 5. Ano. Sv. Pavel vykonal několik cest, během kterých šířil křesťanství na území Římské říše. S křesťanskými obcemi také udržoval písemný styk, o čemž svědčí tzv. Pavlovy listy (epištoly), které tvoří důležitou součást Nového zákona. Jeho velkou zásluhou bylo také otevření křesťanství všem národům mimo židovskou komunitu. 6. Papežství se vyvinulo z biskupství v Římě. Prvním římským biskupem (a tedy jakýmsi prapapežem ) byl sv. Petr, a ne Ježíš. 7. Ježíš působil na území provincie Judea, která se z větší části shoduje s územím Izraele (další historické názvy jsou např. Palestina či Kanaán). 8. Křesťanství bylo naopak několik staletí potlačováno. Povoleno bylo až ve 4. století císařem Konstantinem. 9. Ano. O Dopady husitství 1. Husité měli i v polovině 15. století v zemi výraznou převahu. U Lipan totiž nebylo poraženo husitství jako takové, ale pouze jeho nejradikálnější složka v čele s Tábority. 2. Církev přišla o majetek i o politický vliv. Ze sněmu byla jako stav vyškrtnuta. 3. Smrtí Zikmunda v roce 1437 vymřela královská větev Lucemburků po meči. V nastalém mocenském bezvládí po krátké vládě Albrechta Habsburského zemi ovládl Jiří z Poděbrad. 4. Po zkušených českých bojovnících byla v zahraniční velká sháňka. 5. České země byly během husitských válek a drancování naopak postiženy vleklou hospodářskou krizí, ze které se jim nedařilo vymanit ani desítky let po jejich skončení. 6. Města během revoluce velmi posílila svůj vliv jak v hospodářství, tak v politice. Na sněmu například nahradila vyřazenou církev. 7. Neměly, protože jednak se katolickými většinově nestaly (to až po Bílé hoře) a jednak byla země nadále plná nepokojů a rozbrojů mezi náboženskými i mocenskými protivníky. 8. Naopak svou moc posílily zemské stavy. Bylo to dáno růstem jejich sebevědomí v dlouhých obdobích bez panovníka. P Čím se proslavil? 1. třeba Emil Zátopek nebo Věra Čáslavská 2. třeba Václav Klaus nebo Miloš Zeman 3. třeba Josef Lada 4. Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak psali hry o Járovi Cimrmanovi 5. Tomáš Baťa 6. Wilhelm Conrad Röntgen, vynálezce rentgenu 7. třeba cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund 8. Jan Ámos Komenský O. Botlík, D. Souček, / 18

11 4A Přírodovědný základ A Závěry z pozorování 1. Určitě ne, ani některé listnaté stromy, které mohou být 12 m vysoké, neshazují v zimě listy (například některé duby). A samozřejmě je neshazují ani jehličnaté stromy. 2. Lípa za zimu shazuje listy. V únoru ještě nevytváří ani dřevní hmotu, ani nové listy a pupeny. 3. V únoru mohou být plody na lípě kdekoli i na čtyřicetileté. 4. Pardubice leží v Evropě. 5. Její listy na podzim opadaly. 6. To přímo odporuje zadání na spodních větvích vydržely do února. 7. Lípa je rod opadavých stromů. Má charakteristický srdčitý tvar listu s pilovitou až zubatou čepelí. 8. Nadmořská výška Pardubic je nižší než 300 m. 9. Semeno lípy najdeme v jejím plodu bývá tam zpravidla jedno, výjimečně dvě. B Všichni savci 1. Delfín je savec, který tráví většinu času ve vodě. 2. Ano, všichni savci patří mezi obratlovce a mají kosti. 3. Ano, krevním barvivem savců je hemoglobin, proto mají červenou krev. 4. Člověk nebo velryba jsou savci, jejichž tělo není pokryté srstí. 5. Ano, všichni savci tvoří pro mláďata mateřské mléko. 6. Veverka nebo tygr jsou savci, kteří žijí osaměle, nikoli ve skupinách. 7. Ano, u všech savců najdeme vždy samce i samici. 8. Myš nebo prase mívají i 10 mláďat. C Šmel okoličnatý 1. Ano, zadání mluví o stvolu vyrůstajícím každé jaro jde tedy o bylinu. 2. Dřevina by nevyrůstala každé jaro znovu. 3. Pomocí oddenku přečkává i několik let. 4. Pomocí oddenku přečkává i několik let. 5. Ano, vyrůstá a vykvétá po několik let, jde tedy o vytrvalou rostlinu. 6. Ze zadání nelze říci, zda jde či nejde o kulturní rostlinu. 7. Ze zadání nelze říci, zda jde či nejde o léčivou rostlinu. 8. Ze zadání nelze říci, zda jde či nejde o jedovatou rostlinu. D Karas stříbrný 1. Nová stanoviště mohou ležet i v poměrně znečištěné vodě. 2. Nová stanoviště mohou ležet i proti silnému proudu. 3. Šupiny karasovi nijak nepomáhají obsazovat nová stanoviště. 4. To může znamenat významnou výhodu oproti jiným druhům, které vyžadují speciální potravu. Té mají obvykle k dispozici méně. 5. Malá barevnost přispívá k nenápadnosti, a tedy i k menšímu ohrožení predátory (hůře karase najdou). 6. Rozmnožování karase je snazší než u druhů, kteří se rozmnožují pouze pohlavně. E Co se dá změřit? 1. Objem roztoku změříme odměrným válcem. 2. Koncentraci roztoku bychom museli vypočítat pomocí objemu, hmotnosti a dalších veličin. 3. Hustotu roztoku bychom museli vypočítat pomocí hmotnosti a objemu roztoku. 4. Teplotu roztoku změříme teploměrem. 5. Plochu dna kádinky bychom museli vypočítat pomocí průměru dna. 6. Tento údaj nemůžeme s využitým zadaných pomůcek změřit. 7. Tlak bychom museli vypočítat pomocí hmotnosti roztoku a dalších veličin. O. Botlík, D. Souček, / 18

12 8. Množství odpařeného roztoku můžeme odečíst na odměrném válci například vždy při východu Slunce (chyby způsobená tím, že Slunce vyjde druhý den o něco dříve/později než den první, je výrazně menší než nepřesnost odečtu na odměrném válci). F Vylučování látek 1. Vylučuje látky potem. 2. Vylučuje oxid uhličitý ve vydechnutém vzduchu. 3. Neslouží k vylučování. 4. Neslouží k vylučování. 5. Vylučují odpadní látky močí. 6. Vylučují odpadní látky stolicí. 7. Slouží k vylučování odpadních látek močí. 8. Neslouží k vylučování. G K čemu potřebuje vzduch? 1. Při létání využívá vztlakovou sílu vznikající při proudění vzduchu kolem křídel. 2. Kos neprovádí fotosyntézu. 3. Zvuk se šíří pomocí kmitajících částic vzduchu. 4. Kos získává dusík z potravy, nikoli ze vzduchu. 5. Zvuk se šíří pomocí kmitajících částic vzduchu. 6. K vidění není vzduch potřebný, kos by mohl vidět hmyz i ve vakuu (kdyby tam přežil). 7. K vytažení žížaly ze země používá kos sílu svých svalů, gravitaci, případně oporu země. Vzduch k tomu nepotřebuje. H Která je žula? Hustota látky se počítá jako podíl hmotnost/objem. Mají-li dva hranoly stejnou podstavu, pak větší objem má ten vyšší z nich. Mají-li dva hranoly stejnou podstavu a stejnou hmotnost, pak je vyšší ten z nich, který je vyroben z látky s menší hustotou (neboť této látky je potřeba pro dosažení stejné hmotnosti větší objem). Nejvyšší hranol je tedy hranol ze dřeva. Po něm následují hranol z ledu a hranol betonu. Žulový hranol (který má čtvrtou nejmenší hustotu), je tedy čtvrtý nejvyšší. Nižší než on je pak hranol ze železa a hranol z olova. Hranoly jsou zleva doprava z těchto materiálů: 1. železo 2. led 3. dřevo 4. žula 5. beton 6. olovo I Proč se střídají? 1. Ta způsobuje střídání dne a noci. 2. Je jednou z příčin díky naklonění zemské osy způsobuje, že se během roku mění úhel, pod kterým sluneční paprsky dopadají na místa se stejnou zeměpisnou šířkou. 3. Je jednou z příčin díky obíhání Země okolo Slunce způsobuje, že se během roku mění úhel, pod kterým sluneční paprsky dopadají na místa se stejnou zeměpisnou šířkou. 4. Zeměpisná délka nehraje ve střídání ročních dob žádnou roli. 5. Eliptický tvar není významný roční doby by se v Česku střídaly, i kdyby oběžná dráha Země kolem Slunce byla kruhová. 6. Kdyby Česko leželo na rovníku, nemuseli bychom rozdíly mezi ročními obdobími ani poznat. 7. Nemá na střídání ročních období vliv. 8. Různá vzdálenost Země od Slunce během roku nemá významný vliv roční doby by se v Česku střídaly, ani kdyby se během roku neměnila. J Nový rok nejpozději Ve městech, která leží na východ od Česka, nastane 1. leden 2014 dříve než u nás. A naopak, čím dále na západ od Česka město leží, tím později v něm 1. leden 2014 nastane. Nejdále na západ od Česka leží Los Angeles (nachází se v Kalifornii na západním pobřeží Spojených států). Nový rok tam nastane o 9 hodin později než u nás. O. Botlík, D. Souček, / 18

13 K Lze jednotku použít? 1. vyjadřuje objem tekutin za určitý čas 2. vyjadřuje počet (vdolků) na určitou hmotnost těsta 3. hustota se musí vztahovat k objemu nikoli ke vzdálenosti 4. vyjadřuje hmotnost látky na určitou plochu 5. váha se vyjadřuje v Newtonech (N) 6. jde o jednotku rychlosti, tedy i rychlosti přibližování dvou vozidel k sobě 7. hmotnost se vyjadřuje v kilogramech; průměr je délka, která se vyjadřuje v metrech 8. vnitřní povrch plíce je velmi členitá plocha; obsah plochy se uvádí v metrech čtverečních L Princip páčidla Páčidlo na obrázku pracuje na principu dvouramenné páky. 1. jde o dvě dvouramenné páky 2. jde o dvě jednoramenné páky 3. nejde o princip páky 4. jde o stejný princip nástroje se liší jen tvarem 5. princip je stejný, ale nástroj vypadá jinak: tam, kde páčidlo působí na hřebík, působí osa spojující kliky na obou stranách dveří (obvykle čtvercového průřezu) svým obvodem na jazýček zámku 6. nemá s principem dvouramenné páky nic společného 7. nemá s principem dvouramenné páky nic společného, jen usnadňuje vklouznutí nohy do boty 8. princip je stejný, ale podobnost není tak přímočará: kratší rameno působí na hrany hlavy šroubu, osou otáčení (tj. u páčidla místo, kde se opírá o podložku) je osa šroubu 9. nemá s principem dvouramenné páky nic společného M Síla napínající provázek Podle Archimédova zákona je koule nadlehčována silou (F), která se rovná váze kapaliny koulí vytlačené. Podle zadání koule vytlačuje vodu o váze 10 N, sama váží 7 N. Výslednice F je tedy rozdílem vztlakové síly 10 N a tíhy koule 7 N. Je rovna 3 N. N Který stát? Na jižní polokouli leží ze zemí v nabídce Jihoafrická republika, Brazílie, Nový Zéland a Austrálie. Úřední jazyk vylučuje Brazílii, rozsáhlé neobydlené pouštní a polopouštní oblasti vylučují Nový Zéland a vysoká vyspělost vylučuje Jihoafrickou republiku. Hledanou zemí je Austrálie (resp. Australský svaz). O Nesmysly na mapce 1. Potoky protékají vesnicemi, i když se občas rozvodní a vylijí z břehů. 2. Počet cest kolem kopce Perka není omezen. 3. Železnice se nevedou přes vrcholy kopců, ale tak, aby překonávaly jen nutné výškové rozdíly, a to na pokud možno dlouhé dráze. 4. Pro umístění mostu u vrcholu kopce není v této krajině důvod. 5. Ano, v části před vrcholem Perka (tam, kde je šipka) teče do kopce. 6. Na vrcholech kopců bývají umístěny umělé přečerpávací nádrže elektráren to ale zadání vylučuje. 7. Všechna místa na jedné vrstevnici mají stejnou nadmořskou výšku. Místa ležící na dvou různých vrstevnicích mají naopak rozdílnou nadmořskou výšku. To by nešlo splnit, kdyby se vrstevnice mohly křížit: průsečík by musel mít míst stejnou nadmořskou výšku jako všechna ostatní místa na první vrstevnici A SOUČASNĚ stejnou nadmořskou výšku jako všechna ostatní místa na druhé vrstevnici. Tyto dvě nadmořské výšky jsou však různé. P Rozpouštění soli 1. Kdyby se cukr lépe rozpouštěl v horké vodě, po ochlazení by se objevily krystalky. 2. Rozpuštěná látka se z roztoku nemůže vypařit, není-li dosaženo její teploty varu. 3. Rozpustnost s klesající teplotou klesá, takže krystalů by naopak přibylo. O. Botlík, D. Souček, / 18

14 4. Rychlost rozpouštění není totožná s rozpustností (množstvím rozpuštěné látky v roztoku), či dokonce s rozpustností při jiné teplotě. 5. Rozpustnost nesouvisí s hustotou. 6. V kuchyni se běžně používá krystalový cukr. 7. Pokud má cukr menší rozpustnost, vytvořily by se krystalky dříve u cukru než u soli. 8. Pokud má cukr větší rozpustnost, nemusí se vytvořit krystaly při teplotě, při které už by sůl krystaly tvořila. O. Botlík, D. Souček, / 18

15 5A Anglický jazyk Kvůli zjednodušení předpokládáme v následujících českých odůvodněních, že kdykoli je někdo oslovován you, pak mu mluvčí tyká. Například otázku Do you know where Steve is? tedy překládáme jako Víš, kde je Steve?, i když úplně stejná anglická otázka může v češtině znamenat také Víte, kde je Steve?, a to s tím, že se mluvčí obrací buď na jednotlivce, kterému vyká, anebo dokonce na skupinu osob bez ohledu na to, zda jim tyká nebo vyká. Podobné zjednodušení volíme též při překladech vět, v nichž se vyskytují výrazy your, yours ap. A Logicky správné odpovědi 1. Něco zvláštního, ale nechci to říct. 2. Přidám se k přátelům na mejdanu. 3. Ne, budu se dívat na televizi. 4. Nic zábavného, to je jisté. 5. Oni s tebou dnes večer povečeří. 6. Budeme dnes večer slavit moje narozeniny. 7. Když nebudu moc unavený, může přijít k tobě. 8. Nic zvláštního, ale nechci to říct. B Kde vyjádřila radost? 1. Jsem si jistá, že mi to nebude slušet. 2. Jaký překvapivý, pěkný dárek! 3. Nepotřebuji vůbec žádné oblečení. 4. Opravdu chceš, abych to nosila? 5. Jů, a já jsem tak chtěla nové boty! 6. Opravdu předpokládáš, že se mi to bude líbit? 7. Jsi bezva, mami! Hodí se to bezvadně k mému stylu. 8. Ta sukně by se mi opravdu líbila, kdyby nebyla zelená. C Tvrzení o vrstevnících 1. Většina umí jezdit na kole. 2. Polovina se chce stát číšníkem. 3. Někteří chlapci rádi hrají počítačové hry. 4. Některé dívky žijí jen s jedním rodičem. 5. Nikdo z nich nemá smartphone a ani ho nechce. 6. Asi čtyři pětiny z nich nikdy nebyly v kině. 7. Významná část se učí anglicky nebo německy. 8. Nikdo nikdy neslyšel o druhé světové válce. D Čím chce být Carol? Carol chce být zpěvačkou. Vyplývá to z vět But I want to improve people's mood with my voice. They can listen to me and, as opposed to listening to most political speeches, can feel much better. (Chci lidem zlepšovat náladu svým hlasem. Můžou mě poslochat, a na rozdíl od politických projevů, se můžou cítit mnohem lépe.) E Maxipes Fík anglicky 1. [fuk] 2. určitě ne [fi:k] 3. [fik] 4. [fejk] F Logická a přiměřená 1. Máš rád vejce? Nijak zvlášť. 2. Je Martina doma? Ne, není šťastná. 5. [fi:k] 6. určitě ne [fi:k] 7. [fek] 8. [fi:k] O. Botlík, D. Souček, / 18

16 3. Víš, kde je Tim? Ne, nevím. 4. Co je dnes za den? Je asi šest. 5. Chtěl by ses napít čaje? Ano, mám rád. 6. Co dělá tvůj táta? (ve smyslu Čím se živí?) (Právě teď) spí. 7. Ukáže se dnes večer Peter? Samo sebou, že může. 8. Máš hlad? Ano, mám. A žízeň taky. 9. Kolik máš bratrů? Ano, mám. G Vhodné zájmeno 1. Kdo je tvůj oblíbený zpěvák? 2. Kdy bys rád šel nazpátek? 3. Jakou barvu má dnes její sukně? 4. Co je tvé oblíbené zvíře? (Které zvíře ) 5. Co často chodíš do kina? 6. Jak dlouho tu na mě čekáš? 7. Má být When. 8. Proč je to nemožné? 9. Koho si vzala Petera, nebo Boba? H Rozhovor dvou osob *** Ve variantě B nechat pořadí, ale přečíslovat. 7. Hello Sarah, how are you doing? 1. Fine, thanks. Sorry I can't talk to you longer, but I have to catch a train. I'm in a hurry. 4. Where are you going? 8. To a cello concert in Boston. Zoe Keating is playing there. 2. I thought that she was a singer 6. No she is a cellist and composer. 3. I see. So, enjoy the concert! 5. Thank you, see you later! I V souladu s obrázkem 1. Holčička je velmi smutná a jízdu si neužívá. 2. Poblíž je pár stromů. 3. Je zima teplota je velmi nízká. 4. Dítě jede na motorce. 5. Ve vzduchu nelétají žádní ptáci. 6. Nějaké jiné dítě může být před holčičkou. 7. Holčička má na sobě jen plavky. 8. Stromy jsou bez listí. 9. Holčička nosí sluneční brýle. J Kam se hodí oba? 1. doesn't by vyžadovalo tvar sing 2. tomorrow se nedá spojit s minulým časem (met) 3. go by vyžadovalo tvar handsome guys (navíc bez neurčitého členu a) 4. oba výrazy se hodí 5. namísto happily by muselo být happy 6. oba výrazy se hodí 7. namísto old by muselo být older 8. oba výrazy se hodí 9. do věty se musí dosadit sloveso blind není sloveso O. Botlík, D. Souček, / 18

17 6A Ekonomické dovednosti A Městské dluhy Město Dluh (mil. Kč) 1. Zlín Správné pořadí: Liberec Olomouc Plzeň Zlín (2431). B Válka a ekonomika Všechny položky nabídky jsou správné. Tím vším válka oslabovala ekonomiku státu. C Muži, ženy a nehody Zásadní význam mají položky počet zaviněných dopravních nehod, celková výše škod u zaviněných dopravních nehod a celkový počet lidí zraněných a usmrcených při zaviněných dopravních nehodách. V absolutní výši by ovšem srovnání bylo nespravedlivé, neboť ženy zřejmě celkem najedou méně kilometrů než muži. Proto je třeba zjištěné údaje relativizovat, tedy vztáhnout na celkový počet ujetých kilometrů. D Až budeš vydělávat Na tvou přítomnost nebude prodej výsledků tvé práce omezen, pokud budeš spisovatel, autor počítačové hry, filmový režisér nebo vynálezce. E Čím se dá uživit? 1. například modelky a modelové 2. například diplomaté nebo právníci 3. například pečovatelé 4. například ochutnávači jídel nebo dobří kuchaři 5. například matematici nebo programátoři 6. například vynálezci 7. například vojáci 8. například architekti 9. například manažeři Počet obyvatel (tis.) Dluh / obyvatele Liberec Plzeň Olomouc F Cena poloviční porce Zásadním (a obecným) důvodem, proč poloviční porce nestojí polovinu ceny celé porce, je skutečnost, že do ceny každé porce (celé i poloviční) se nepromítá pouze cena použitých surovin, ale také další náklady restaurace, které nemusejí být u poloviční porce poloviční, ale mohou být třeba i stejně velké jako náklady spojené s porcí plnou. Typickým příkladem jsou náklady na práci číšníka jeho obsluha u stolu se obvykle nijak neliší v závislosti na velikosti porce. 1. Kdyby uvažoval takhle prvoplánově, mohl by také cenu poloviční porce zvýšit až na cenu celé porce. A rodiče s dětmi by do restaurace přestali chodit úplně. Na druhé straně, možná by vydělal víc, kdyby zavedl třeba rodinné ceny, při kterých by děti dostávaly své porce zdarma a on by vydělával na jídlech pro rodiče, kteří by do restaurace houfně chodili i s dětmi. Nedá se tedy vyloučit, že majitel restaurace hledal nějakou optimální výši ceny poloviční porce, aby maximalizoval svůj CELKOVÝ zisk. Jeho záměr by se ale osvědčil teprve tehdy, až by cena poloviční (dětské) porce přilákala do restaurace dostatek vhodných zákazníků. 2. ANO viz úvodní vysvětlení. O. Botlík, D. Souček, / 18

18 3. ANO viz úvodní vysvětlení. 4. Typickým zákazníkem objednávajícím si poloviční porce je dítě, které přichází do restaurace v doprovodu rodičů. Majitel vydělává na všech zákaznících, kteří v jeho restauraci jedí a pijí. Nemá smysl, aby odrazováním dětských zákazníků odrazoval i jejich rodiče. 5. V ceně jídla kromě některých balíčků nápoje obvykle nejsou. Ceny označené hvězdičkou také bývají zpravidla uvedeny u jednotlivých jídel, nikoli u balíčků. (Balíčkem se myslí to, co některé restaurace prodávají hostům z okolních podniků, kteří tam chodí denně na oběd: dostanou na výběr například ze dvou či tří kompletních jídel včetně polévky, moučníku a třeba kávy nebo minerálky.) 6. To není pravidlem. Kdyby tomu tak bylo, pokládali bychom takový chyták za nepřijatelný základ úlohy v testu. 7. ANO viz úvodní vysvětlení. 8. ANO viz úvodní vysvětlení. 9. Každá restaurace, snad s výjimkou restaurací úzce specializovaných na dětské hosty, prodá podstatně víc plných porcí než porcí polovičních. Standardem jak je ostatně zřejmé i z jídelního lístku je plná porce. G Užitečné vynálezy Všechny uvedené vynálezy zjevně umožnily podnikatelům zkvalitnit výrobky či poskytované služby nebo je zlevnit. Například kalkulačka jistě ušetřila třeba účetním spoustu času a chyb. K odůvodnění správnosti každé položky nabídky stačí nalézt vhodný druh podnikání nebo výrobku. Například vynález žárovky nepochybně umožnil zkvalitnit nabídku všech podnikatelů, kteří dodávali osvětlení bytů, výrobních prostor, ulic apod. H Obchody v zahraničí Musejí zvážit všechny okolnosti v nabídce. Srovnání nabídky, kvality a cen zboží tady a tam je samozřejmostí. Vzdálenost od supermarketu v zahraničí se promítá jak do ceny pohonných hmot (ta zdražuje zboží nakoupené v cizině), tak do časových ztrát (mohli dělat něco užitečného, co by jim třeba také ušetřilo peníze, případně pomohlo vydělat nějaké peníze navíc). I Rodokmen sešitu 1. Díky tomu mohou jezdit jak auta svážející stromy, tak auta rozvážející hotové sešity. 2. Připravoval například pracovní smlouvy s dřevorubci a s dělníky v papírnách, ale i obchodní smlouvy o dodávkách surovin nebo o odběru hotového zboží. 3. Každá firma je povinna vést účetnictví, které už dnes v rozvinutých zemích nikde nevedou ručně, ale využívají účetní počítačové programy. 4. Stromy v lese jsou hlavní surovinou pro výrobu papíru. 5. Stroje v papírnách potřebují elektřinu. 6. Většina podnikatelů podniká na úvěr půjčí si na nákup surovin, energií a lidské práce a po prodeji výrobků úvěr splácejí. 7. Ochrana výrobních prostor (například před krádeží surovin nebo hotových výrobků) je velmi důležitá. 8. Každé auto musí být vedeno v registru vozidel, který mu přidělí státní poznávací značku. Bez ní nesmí vjíždět na veřejnou komunikaci. J Výdaje na bydlení Celková délka sloupce (tj. zprava doleva) je 15 cm. Tento sloupec odpovídá částce 75 tisíc Kč Protože úsek nazvaný Bydlení je dlouhý 5 cm, představuje třetinu částky 75 tisíc Kč, tedy částku 25 tisíc Kč. O. Botlík, D. Souček, / 18

CVIČNÝ TEST 35. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 35. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 35 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST 1 Vypočtěte [( 3 3 ) ( 1 4 5 3 0,5 ) ] : 1 6 1. 1 bod VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE

Více

MATEMATIKA. 5. třída. Čemu se rovná uvedený součet v metrech? (A) 1,65015 m (B) 16,515 m (C) 16,0515 m (D) 16,5 m

MATEMATIKA. 5. třída. Čemu se rovná uvedený součet v metrech? (A) 1,65015 m (B) 16,515 m (C) 16,0515 m (D) 16,5 m MATEMATIKA 5. třída 1. Jaké číslo je o 12 stovek, 4 desítky a 9 jednotek menší než 2000? (A) 751 (B) 861 (C) 1249 (D) 1831 2. Které z následujících tvrzení o pravoúhlém trojúhelníku je správné? (A) Dvě

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Na obrázku jsou čtyři červené

Více

MATEMATIKA. 7. třída. Scio Matematika ukázkový test 7. třída

MATEMATIKA. 7. třída. Scio Matematika ukázkový test 7. třída MATEMATIKA 7. třída 1. Pavel musí vypracovat slohovou práci o rozsahu 4000 slov. Za půl hodiny napíše v průměru 100 slov. Kolik hodin Pavel potřebuje pro vytvoření slohové práce, pokud se chce po dopsání

Více

CVIČNÝ TEST 48. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 48. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 48 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 1 Je dán konvexní čtyřúhelník, jehož vnitřní

Více

CVIČNÝ TEST 43. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15

CVIČNÝ TEST 43. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15 CVIČNÝ TEST 43 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15 I. CVIČNÝ TEST 1 bod 1 Pro a, b R + určete hodnotu výrazu ( a b) 2 ( a + b) 2, víte-li,

Více

Petr Husar, www.e-matematika.cz nesnesitelně snadná matematika! Test z matematiky základní školy úroveň 2 řešení

Petr Husar, www.e-matematika.cz nesnesitelně snadná matematika! Test z matematiky základní školy úroveň 2 řešení Test z matematiky základní školy úroveň 2 řešení Každá otázka je za 1 bod, celkový počet bodů je 20. 1. Tři podnikatelé srovnávali své výdaje za měsíc listopad. Novákovy výdaje byly dvakrát větší než Šindelářovy

Více

ILUSTRAÈNÍ TEST LIBERECKÝ KRAJ

ILUSTRAÈNÍ TEST LIBERECKÝ KRAJ ILUSTRAÈNÍ TEST LIBERECKÝ KRAJ 7 NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN! Test obsahuje 30 úloh na 60 minut. Každá úloha má právì jedno správné øešení. Za správné øešení získáš 2 body. Za chybnou odpovìï ztratíš

Více

CVIČNÝ TEST 51. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 51. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 51 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 1 V obchodě s kouzelnickými potřebami v Kocourkově

Více

Poměry a úměrnosti. Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku

Poměry a úměrnosti. Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku Poměry a úměrnosti Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku S poměrem lze pracovat jako se zlomkem a : b = a b porovnávat,

Více

Přijímačky nanečisto - 2011

Přijímačky nanečisto - 2011 Přijímačky nanečisto - 2011 1. Vypočtěte: 0,5 2 + (-0,5) 2 (- 0,1) 3 = a) 0,001 b) 0,51 c) 0,499 d) 0,501 2. Vypočtěte: a) 0,4 b) - 0,08 c) 2 3 d) 2 3. Určete číslo s tímto rozvinutým zápisem v desítkové

Více

I. kolo kategorie Z7

I. kolo kategorie Z7 66. ročník Matematické olympiády I. kolo kategorie Z7 Z7 I 1 Čtverec se stranou 4 cm je rozdělen na čtverečky se stranou 1 cm jako na obrázku. Rozdělte čtverec podél vyznačených čar na dva útvary s obvodem

Více

1BMATEMATIKA. 0B5. třída

1BMATEMATIKA. 0B5. třída 1BMATEMATIKA 0B5. třída 1. Kdybych dostal 5 Kč od své sestry, která má 10 Kč, měli bychom oba stejně. Kolik korun mám? (A) žádné (B) 5 Kč (C) 10 Kč (D) 15 Kč 2. Otci je 40 let. Věk Adélky je roven čtvrtině

Více

Matematická olympiáda ročník ( ) Komentáře k úlohám 2. kola pro kategorie Z5 až Z9. kategorie Z5 Z5 II 1 Z5 II 2 Z5 II 3

Matematická olympiáda ročník ( ) Komentáře k úlohám 2. kola pro kategorie Z5 až Z9. kategorie Z5 Z5 II 1 Z5 II 2 Z5 II 3 1 of 6 20. 1. 2014 12:14 Matematická olympiáda - 49. ročník (1999-2000) Komentáře k úlohám 2. kola pro kategorie Z5 až Z9. kategorie Z5 Z5 II 1 Jirka půjčil Mirkovi předevčírem přibližně 230 Kč, tj. 225

Více

Matematický KLOKAN 2007 kategorie Junior (A) 8 (B) 9 (C) 11 (D) 13 (E) 15 AEF? (A) 16 (B) 24 (C) 32 (D) 36 (E) 48

Matematický KLOKAN 2007 kategorie Junior (A) 8 (B) 9 (C) 11 (D) 13 (E) 15 AEF? (A) 16 (B) 24 (C) 32 (D) 36 (E) 48 Matematický KLOKAN 007 kategorie Junior Úlohy za 3 body 1. Lucka, Radek a David mají dohromady 30 míčů. Jestliže Radek dá 5 míčů Davidovi, David dá 4 míče Lucce a Lucka dá míče Radkovi, budou mít oba chlapci

Více

MATEMATIKA 9. TŘÍDA. 0,5 b. Umocnění výrazu (x 2) 2 : 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5

MATEMATIKA 9. TŘÍDA. 0,5 b. Umocnění výrazu (x 2) 2 : 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5 MATEMATIKA 9. TŘÍDA 1. Nechť M je součet druhých mocnin prvních tří přirozených čísel a N součet těchto tří přirozených čísel. Které z následujících tvrzení je pravdivé? (A) M + N = 17 (B) M = 4N (C) M

Více

MATEMATIKA. 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5. vážil celý nákup? (A) 4,25 kg (B) 4,5 kg (C) 5 kg (D) 5,25 kg 6.

MATEMATIKA. 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5. vážil celý nákup? (A) 4,25 kg (B) 4,5 kg (C) 5 kg (D) 5,25 kg 6. MATEMATIKA 9. třída. Nechť M je součet druhých mocnin prvních tří přirozených čísel a N součet těchto tří přirozených čísel. Které z následujících tvrzení je pravdivé? (A) M + N = 7 (B) M = 4N (C) M N

Více

Mgr. Tomáš Kotler. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 7 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

Mgr. Tomáš Kotler. I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 7 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 Mgr. Tomáš Kotler I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 7 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 1 Je dán rovinný obrazec, v obrázku vyznačený barevnou výplní, který představuje

Více

Výpočet vzdálenosti Země Slunce pozorováním přechodu Venuše před Sluncem

Výpočet vzdálenosti Země Slunce pozorováním přechodu Venuše před Sluncem Výpočet vzdálenosti Země Slunce pozorováním přechodu Venuše před Sluncem Podle mateiálu ESO přeložil Rostislav Halaš Úkol: Změřit vzdálenost Země Slunce (tzv. astronomickou jednotku AU) pozorováním přechodu

Více

Vzorové příklady k přijímacím zkouškám. 1) Doplňte číselné řady o další dvě čísla. a) 3, 6, 12, 24, 48, 96,... b) 875, 764, 653, 542, 431,...

Vzorové příklady k přijímacím zkouškám. 1) Doplňte číselné řady o další dvě čísla. a) 3, 6, 12, 24, 48, 96,... b) 875, 764, 653, 542, 431,... Vzorové příklady k přijímacím zkouškám ) Doplňte číselné řady o další dvě čísla. a), 6,, 4, 48, 96,... b) 87, 764, 6, 4, 4,... c), 6, 8,,, 0, 6,... d),,, 7,,, 7, 9,,... e) ; ; ; ; ; 8 ) Doplňte číslo místo.

Více

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò:

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò: 9. TØÍDA PZ 2012 9. tøída I MA D Matematika Až zahájíš práci, nezapomeò: každá úloha má jen jedno správné øešení úlohy mùžeš øešit v libovolném poøadí test obsahuje 30 úloh na 60 minut sleduj bìhem øešení

Více

CVIČNÝ TEST 5. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19

CVIČNÝ TEST 5. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Václav Zemek. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 CVIČNÝ TEST 5 Mgr. Václav Zemek OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 17 IV. Záznamový list 19 I. CVIČNÝ TEST 1 Zjednodušte výraz (2x 5) 2 (2x 5) (2x + 5) + 20x. 2 Určete nejmenší trojciferné

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Na obrázku jsou zakresleny dva

Více

Matematika 1. Otázka číslo: 1

Matematika 1. Otázka číslo: 1 Matematika 1 Test vychází z početních příkladů pro žáky 8. až 9. tříd. Úlohy pokrývají různá matematická témata. Většina slovních úloh jde řešit rovnicí i úsudkem. Otázka číslo: 1 Tři podnikatelé srovnávali

Více

Mikroekonomie Nabídka, poptávka

Mikroekonomie Nabídka, poptávka Téma cvičení č. 2: Mikroekonomie Nabídka, poptávka Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Podstatné z minulého cvičení Matematický pojmový aparát v Mikroekonomii Důležité minulé cvičení kontrolní

Více

MATEMATIKA 9 Přijímací zkoušky na nečisto

MATEMATIKA 9 Přijímací zkoušky na nečisto 787 Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř. MATEMATIKA 9 Přijímací zkoušky na nečisto 12.1.2017 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50

Více

CVIČNÝ TEST 41. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 7 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 41. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 7 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 41 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 7 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 1 Je dán magický čtverec, pro nějž platí,

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 15. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Přednáška trvala 80 minut a skončila

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Trojúhelník má jeden úhel tupý,

Více

Úlohy klauzurní části školního kola kategorie A

Úlohy klauzurní části školního kola kategorie A 63 ročník matematické olympiády Úlohy klauzurní části školního kola kategorie 1 Dokažte, že pro každé celé číslo n 3 je n-místné číslo s dekadickým zápisem druhou mocninou některého celého čísla 1 1 8

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Potraviny a lidé. Ing. Lenka Skoupá

Potraviny a lidé. Ing. Lenka Skoupá Potraviny a lidé Ing. Lenka Skoupá Člověk lovec + sběrač Člověk pastevec Člověk usazený zemědělec Zemědělská velkovýroba Historie lidské výživy Velikost lidské populace byla vždy přímo úměrná dosažitelnosti

Více

Obecná rovnice kvadratické funkce : y = ax 2 + bx + c Pokud není uvedeno jinak, tak definičním oborem řešených funkcí je množina reálných čísel.

Obecná rovnice kvadratické funkce : y = ax 2 + bx + c Pokud není uvedeno jinak, tak definičním oborem řešených funkcí je množina reálných čísel. 5. Funkce 9. ročník 5. Funkce ZOPAKUJTE SI : 8. ROČNÍK KAPITOLA. Funkce. 5.. Kvadratická funkce Obecná rovnice kvadratické funkce : y = ax + bx + c Pokud není uvedeno jinak, tak definičním oborem řešených

Více

CVIČNÝ TEST 12. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 19 IV. Záznamový list 21

CVIČNÝ TEST 12. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 19 IV. Záznamový list 21 CVIČNÝ TEST 12 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 19 IV. Záznamový list 21 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 Písmena A, B, C a D vyjadřují každé jednu z číslic

Více

(4x) 5 + 7y = 14, (2y) 5 (3x) 7 = 74,

(4x) 5 + 7y = 14, (2y) 5 (3x) 7 = 74, 1. V oboru celých čísel řešte soustavu rovnic (4x) 5 + 7y = 14, (2y) 5 (3x) 7 = 74, kde (n) k značí násobek čísla k nejbližší číslu n. (P. Černek) Řešení. Z první rovnice dané soustavy plyne, že číslo

Více

Přímá a nepřímá úměrnost

Přímá a nepřímá úměrnost Přímá a ne - rovnice: y = k.x + c - graf: přímka - platí: čím víc, tím víc - př.: spotřeba benzínu motorovým vozidlem a vzdálenost, kterou vozidlo urazí při stejném výkonu ne k - rovnice: y c x - graf:

Více

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a I. Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a žďáření (vypalování) lesů, na jejichž místě byla

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky r + s r s r s r + s 1 r2 + s 2 r 2 s 2 ( ) ( ) 1 a 2a 1 + a 3 1 + 2a + 1 ( a b 2 + ab 2 ) ( a + b + b b a

Více

Přípravný kurz. k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) pro

Přípravný kurz. k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) pro Příjímací zkoušky 01 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) 1. Číselné obory 1.1. Doplňte číslo do rámečku tak, aby platila rovnost: 1.1.1.

Více

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího!

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! 9. třída Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! jméno třída číslo žáka až zahájíš práci, nezapomeň: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní, 86 00 Praha 8 tel.: 0 fax: 0 0 e-mail: scio@scio.cz www.scio.cz

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Matematika 9. ročník

Matematika 9. ročník Matematika 9. ročník Náhradník NáhradníkJ evátá třída (Testovací klíč: SVFMFRIH) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 26 Počítání s čísly / Geometrie / Slovní úlohy

Více

1BMATEMATIKA. 0B9. třída

1BMATEMATIKA. 0B9. třída BMATEMATIKA 0B. třída. Na mapě v měřítku : 40 000 je vyznačena červená turistická trasa o délce cm. Za jak dlouho ujde tuto trasu turista, který se pohybuje stálou rychlostí 4 km/h? (A) za minut (B) za

Více

CVIČNÝ TEST 13. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Zdeňka Strnadová. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17

CVIČNÝ TEST 13. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Zdeňka Strnadová. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 CVIČNÝ TEST 13 Mgr. Zdeňka Strnadová OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 15 IV. Záznamový list 17 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 1 V trojúhelníku ABC na obrázku dělí úsečka

Více

1.1.4 Poměry a úměrnosti I

1.1.4 Poměry a úměrnosti I 1.1.4 Poměry a úměrnosti I Předpoklady: základní početní operace Poznámka: Následující látka patří mezi nejdůležitější, probírané na základní škole. Bohužel patří také mezi ty, kde je nejvíce rozšířené

Více

Výživa. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa Soubor biochemických a fyziologických procesů, kterými organismus přijímá a využívá látky z vnějšího prostředí Nežijeme, abychom jedli, ale jíme,

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

RNDr. Zdeněk Horák IX.

RNDr. Zdeněk Horák IX. Jméno RNDr. Zdeněk Horák Datum 24. 9. 2014 Ročník IX. Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací obor MATEMATIKA Tematický okruh SLOVNÍ ÚLOHY Téma klíčová slova Řešení náročnějších slovních

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

CVIČNÝ TEST 49. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 5 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15

CVIČNÝ TEST 49. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 5 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15 CVIČNÝ TEST 49 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 5 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15 I. CVIČNÝ TEST 1 bod 1 Kolik hodnot proměnné a R existuje takových, že diference aritmetické

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

CVIČNÝ TEST 11. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 19 IV. Záznamový list 21

CVIČNÝ TEST 11. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 19 IV. Záznamový list 21 CVIČNÝ TEST 11 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 19 IV. Záznamový list 21 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 Je k dispozici m přepravek na ovoce. Prázdná přepravka

Více

Téma 5: PLANIMETRIE (úhly, vlastnosti rovinných útvarů, obsahy a obvody rovinných útvarů) Úhly 1) Jaká je velikost úhlu? a) 60 b) 80 c) 40 d) 30

Téma 5: PLANIMETRIE (úhly, vlastnosti rovinných útvarů, obsahy a obvody rovinných útvarů) Úhly 1) Jaká je velikost úhlu? a) 60 b) 80 c) 40 d) 30 Téma 5: PLANIMETRIE (úhly, vlastnosti rovinných útvarů, obsahy a obvody rovinných útvarů) Úhly 1) Jaká je velikost úhlu? a) 60 b) 80 c) 40 d) 30 2) Vypočtěte velikost úhlu : a) 150 10 b) 149 22 c) 151

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.20 Vzdělávací

Více

Otázka 1: Říční niva Na kterém obrázku jsou správně označená místa, kde probíhá nejintenzivnější eroze břehů? Zakroužkujte jednu z možností.

Otázka 1: Říční niva Na kterém obrázku jsou správně označená místa, kde probíhá nejintenzivnější eroze břehů? Zakroužkujte jednu z možností. ŘÍČNÍ NIVA Text 1: Říční niva Říční niva je část údolí, která je zaplavována a ovlivňována povodněmi. Z geomorfologického hlediska se jedná o ploché říční dno, které je tvořeno říčními nánosy. V nivě řeka

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

CVIČNÝ TEST 40. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15

CVIČNÝ TEST 40. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15 CVIČNÝ TEST 40 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15 I. CVIČNÝ TEST 1 Vypočtěte pro a 1; 3 hodnotu výrazu 4 + a 3 + a 3 ( 2). 1 bod VÝCHOZÍ TEXT

Více

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky

Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Modelové úlohy přijímacího testu z matematiky r + s r s r s r + s 1 r2 + s 2 r 2 s 2 ( ) ( ) 1 a 2a 1 + a 3 1 + 2a + 1 ( a b 2 + ab 2 ) ( a + b + b b a

Více

ČÍSLA, ZÁKLADNÍ VÝPOČTY, SLOVNÍ ÚLOHY, PROCENTA

ČÍSLA, ZÁKLADNÍ VÝPOČTY, SLOVNÍ ÚLOHY, PROCENTA ČÍSLA, ZÁKLADNÍ VÝPOČTY, SLOVNÍ ÚLOHY, PROCENTA ČÍSLA. Vyznačte na číselné ose obrazy čísel / a 5/6.. a) Na číselné ose vyznačte interval - n; n - pro n = 5. b) Najděte nejmenší přirozené číslo n, pro

Více

Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu

Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu proč chůze? Každý umí chodit, jedná se o jeden z nejsnazších způsobů fyzické činnosti na světě, který se dá provozovat prakticky kdekoliv, bez

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Příklady na 13. týden

Příklady na 13. týden Příklady na 13. týden 13-1 Kruhový záhon o průměru 10 m se má osázet begóniemi. Na jednu sazenici je zapotřebí 2 dm 2. 1g semena má 5 000 zrn, jejichž klíčivost je 85 %. Pěstební odpad od výsevu do výsadby

Více

PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST

PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST PŘÍMÁ EPŘÍMÁ ÚMĚRNOST y kx, kde k je Pro kladné veličiny x, y, které jsou přímo úměrné, platí kladné číslo, které se nazývá koeficient přímé úměrnosti. Kolikrát se zvětší x, tolikrát se zvětší y. Kolikrát

Více

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme.

V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. V rámci projektu EU Peníze školám byly vytvořeny následující materiály, které jsou k dispozici v naší škole, a na vyžádání je zašleme. Práce s počítačem 1. MOTIVAČNÍ KURZ 2. POČÍTAČ A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem

Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem Identifikace práce prosíme vyplnit čitelně tiskacím písmem Žák/yně jméno příjmení identifikátor Identifikátor zjistíš po přihlášení na http://olympiada.astro.cz/korespondencni. Jeho vyplnění je nutné.

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II Výběr tematicky zaměřených matematických úloh pro posouzení dovedností žáků 5. ročníku při jejich zařazování do tříd se skupinami s rozšířenou výukou matematiky a informatiky 1) Pokračuj v řadách čísel:

Více

Očekávaný výstup Závěrečné procvičení typických slovních úloh Speciální vzdělávací žádné

Očekávaný výstup Závěrečné procvičení typických slovních úloh Speciální vzdělávací žádné Název projektu Život jako leporelo Registrační číslo CZ..07/..00/2.76 Autor Ing. Renata Dupalová Datum 7. 8. 20 Ročník 7. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika Tematický

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Řecko - Athény

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Řecko - Athény Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Řecko - Athény Autor: Mgr. Iva Chauturová Datum, třída: 31. 5. 2012, 1.D-UK

Více

Příklady pro 8. ročník

Příklady pro 8. ročník Příklady pro 8. ročník Procenta: 1.A Vyjádřete v procentech: a) desetina litru je % b) polovina žáků je % c) pětina výměry je % d) padesátina délky je % e) tři čtvrtiny objemu je % f) dvacetina tuny je

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Železná trubka o délce 3 metry

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení:

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení: Obecné informace: Počet úloh: 30 Časový limit: 60 minut Max. možný počet bodů: 30 Min. možný počet bodů: 8 Povolené pomůcky: modrá propisovací tužka obyčejná tužka pravítko kružítko mazací guma Poznámky:

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Šablona FG č. I, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Tematický okruh Téma Ročník 4. Číslo a proměnná Příjmy a výdaje, slovní úloha na písemné

Více

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6)

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Test žáka Zdroj testu: Domácí testování Školní rok 2014/2015 Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Jméno: Třída: Škola: Termín testování: Datum tisku: 01. 02. 2015

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

9. Je-li cos 2x = 0,5, x 0, π, pak tgx = a) 3. b) 1. c) neexistuje d) a) x ( 4, 4) b) x = 4 c) x R d) x < 4. e) 3 3 b

9. Je-li cos 2x = 0,5, x 0, π, pak tgx = a) 3. b) 1. c) neexistuje d) a) x ( 4, 4) b) x = 4 c) x R d) x < 4. e) 3 3 b 008 verze 0A. Řešeními nerovnice x + 4 0 jsou právě všechna x R, pro která je x ( 4, 4) b) x = 4 c) x R x < 4 e) nerovnice nemá řešení b. Rovnice x + y x = je rovnicí přímky b) dvojice přímek c) paraboly

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

život v křídě SPINOSAURUS 252 mil.

život v křídě SPINOSAURUS 252 mil. 102 život v křídě SPINOSAURUS 252 mil. trias jura křída kenozoikum 201 mil. 145 mil. 66 mil. 0 Spinosaurus Gigantický teropodní dinosaurus, delší a zřejmě i těžší než mohutný Tyrannosaurus rex (strany

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Šablona pro zadávání otázek pro přijímací řízení pro akademický rok 2009/2010

Šablona pro zadávání otázek pro přijímací řízení pro akademický rok 2009/2010 Šablona pro zadávání otázek pro přijímací řízení pro akademický rok 00/010 Zadavatel: Ekonomický přehled: kód 1 Matematické myšlení: kód Společensko historický přehled: kód Zadejte kód místo x do níže

Více

Každá kružnice má střed, označuje se S. Všechny body kružnice mají od středu S stejnou vzdálenost, říká se jí poloměr kružnice a označujeme ho r.

Každá kružnice má střed, označuje se S. Všechny body kružnice mají od středu S stejnou vzdálenost, říká se jí poloměr kružnice a označujeme ho r. Každá kružnice má střed, označuje se S. Všechny body kružnice mají od středu S stejnou vzdálenost, říká se jí poloměr kružnice a označujeme ho r. Kružnice k je množina všech bodů v rovině, které mají od

Více

Příklady k opakování učiva ZŠ

Příklady k opakování učiva ZŠ Příklady k opakování učiva ZŠ 1. Číslo 78 je dělitelné: 8 7 3. Rozhodněte, které z následujících čísel je dělitelem čísla 94: 4 14 15 3. Určete všechny dělitele čísla 36:, 18, 4, 9, 6, 3, 1, 3, 6, 1 3,

Více

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/19

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/19 Základní škola a Mateřská škola Vrbovec 671 24 Vrbovec 143, tel. 515230171, IČO 750038, E mail: zs.vrbovec@zn.orgman.cz SVĚT POZNÁNÍ Číslo projektu CZ.1 07/1.4. 00/21. 1205 Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE

Více

MATEMATIKA jak naučit žáky požadovaným znalostem

MATEMATIKA jak naučit žáky požadovaným znalostem 17 30. DUBNA 2008 MATEMATIKA jak naučit žáky požadovaným znalostem Na pomoc učitelům základních škol V rámci systémového projektu Kvalita I, jednoho z projektů Evropského sociálního fondu, vydal Ústav

Více

Jakýkoliv jiný způsob záznamu odpovědí (např. dva křížky u jedné úlohy) bude považován za nesprávnou odpověď.

Jakýkoliv jiný způsob záznamu odpovědí (např. dva křížky u jedné úlohy) bude považován za nesprávnou odpověď. MATEMATIKA 5 M5PZD16C0T02 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 16 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby Časový limit pro řešení didaktického testu je 60

Více

CVIČNÝ TEST 22. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15

CVIČNÝ TEST 22. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Tomáš Kotler. II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15 CVIČNÝ TEST 22 Mgr. Tomáš Kotler OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 6 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15 I. CVIČNÝ TEST VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1 Kontroloři Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Více

4. Osoby bydlící v zařízeních

4. Osoby bydlící v zařízeních 4. Osoby bydlící v zařízeních Ubytování v zařízení nesplňuje parametry bydlení v bytech, naopak poskytuje bydlícím osobám některé služby. Celkem bylo k 26. 3. 2011 ve všech typech zařízení sečteno 194

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie EF A) Úvodní test

Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie EF A) Úvodní test Ukázkové řešení úloh ústředního kola kategorie EF A) Úvodní test 1. Ve kterém městě je pohřben Tycho Brahe? [a] v Kodani [b] v Praze [c] v Gdaňsku [d] v Pise 2. Země je od Slunce nejdál [a] začátkem ledna.

Více

KoMáR - Řešení 5. série školní rok 2015/2016. Řešení Páté Série

KoMáR - Řešení 5. série školní rok 2015/2016. Řešení Páté Série Řešení Páté Série Úloha 1. Máte za úkol zaplnit následující útvar čísly od 1 do 13. Součet těchto čísel musí být v každé řadě trojúhelníků stejný. Je možné útvar takto zaplnit? Zdůvodněte své tvrzení.

Více

3. LINEÁRNÍ FUNKCE, LINEÁRNÍ ROVNICE A LINEÁRNÍ NEROVNICE

3. LINEÁRNÍ FUNKCE, LINEÁRNÍ ROVNICE A LINEÁRNÍ NEROVNICE . LINEÁRNÍ FUNKCE, LINEÁRNÍ ROVNICE A LINEÁRNÍ NEROVNICE Dovednosti:. Lineární funkce. -Vědět, že je vyjádřena předpisem f: y = a + b, a znát geometrický význam konstant a,b. -Umět přiřadit proměnné její

Více

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN! MATEMATIKA 9 M9PID17C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 16 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby 1 Základní informace k zadání zkoušky Časový

Více

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 9. třída

MATEMATIKA NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! 9. třída MATEMATIKA 9. třída NEOTVÍREJ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN OD ZADÁVAJÍCÍHO! JMÉNO TŘÍDA ČÍSLO ŽÁKA AŽ ZAHÁJÍŠ PRÁCI, NEZAPOMEŇ: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní 34, 186 00 Praha 8 tel.: 234 705 555 fax: 234 705

Více

MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2013

MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2013 VERZE A - PONDĚLÍ MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA KE 4LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2013 POČET TESTOVÝCH POLOŽEK: 16 MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ: 50 (100%) ČASOVÝ LIMIT PRO ŘEŠENÍ TESTU: 60 minut POVOLENÉ POMŮCKY ŘEŠITELE:

Více

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm.

Tygr Indický. Samice měří 1,5-2 m bez ocasu a 2,5-3 m s ocasem. Váží 100-200 kg. V kohoutku měří zhruba 75 cm, délka hlavy je 20-30 cm. Marek Hák 25.1.2013 Popis Tygr indický je kočkovitá šelma (Panthera tigris tigris) také zvaný tygr bengálský je nejpočetnější poddruh tygra. Vyskytuje se převážně v okolí ústí řeky Gangy, Indii a Bangladéši.

Více

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti,

Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz. Milí rodiče a milé děti, Vernířovice 172 788 15 Velké Losiny www.svagrov.cz Milí rodiče a milé děti, už skutečně ubývá dne a brzy se šeří, proto se nám blíží čas Martinských slavností. Sejdeme se na Švagrově v sobotu 9. 11. 2013

Více