MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ"

Transkript

1 pořádají XIII. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ leden 2015 Univerzita Pardubice aula a přilehlé prostory Program Druhé oznámení Organizační pokyny

2 záštitu nad kongresem přijali hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D. rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

3 Vážené dámy a pánové, dovolujeme si Vás opět pozvat jménem výboru České společnosti pro léčbu rány do Pardubic, k účasti již na třináctém celostátním kongresu ČSLR. Naší trvalou snahou bylo a je předávat si vzájemně zkušenosti a být stále v kontaktu s nejnovějšími poznatky v problematice hojení ran. Podporovat mezioborovou spolupráci mezi lékařskými a nelékařskými zdravotnickými obory. Dosavadní obrovský zájem jak o pasivní, tak hlavně o aktivní účast na kongresu nás vedl opět k tomu, že obdobně jako na předchozích kongresech budou i letos probíhat z počátku paralelně přednášky na dvou místech a teprve později se budou koncentrovat jen do auly. V přilehlých posluchárnách budou potom probíhat workshopy a sympózia. Některé přednášky jsou zaměřené na širokou problematiku platící ve všech oborech, které se starají o rány a defekty. Jako např. infekce. Na druhé straně jsou jiné přednášky zaměřené vysoce specializovaně. Budou představeny nové materiály a první klinické zkušenosti. V průběhu kongresu, mimo českých a slovenských specialistů, přednesou svá sdělení i špičkoví odborníci z Velké Británie a Německa. Doufáme, že budete spokojeni a najdete si témata, která Vás budou zajímat. Srdečně se na Vás těšíme v Pardubicích. předsednictvo výboru ČSLR prim. MUDr. Ivo Bureš Geriatrické centrum, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. Chirurgická klinika, FN u sv. Anny, Brno prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc. Dermatovenerologická klinika, FN Brno Bohunice

4 Organizační výbor I. Bureš E. Novotná D. Hanzlíková J. Burešová E. Drapáková Sekretariát kongresu Eva Novotná Geriatrické centrum, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Kyjevská 44, Pardubice fax: , mobil: Mediální partner Léčba ran Medical Tribune

5 Místo konání Univerzita Pardubice přednášky aula A1, posluchárna A2, workshopy - přilehlé učebny adresa: aula Univerzity Pardubice, Studentská 519, Pardubice. GPS N, E doprava od nádraží ČD / autobusového nádraží trolejbus č. 3 zastávka Polabiny - Hradecká autobus č. 10 zastávka Univerzita č. 16 zastávka Univerzita č. 17 zastávka Polabiny - Hradecká registrace účastníků: od 7.30 do od 8.00 do kongresový poplatek: platba odeslána z Vašeho účtu do členové ČSLR Kč, nečlenové 950 Kč platba odeslána z Vašeho účtu od a při prezenci členové ČSLR Kč, nečlenové Kč studenti zdravotnických oborů (denní studium) vstup zdarma forma platby - hotovostní vklad na pobočce KB na účet společnosti: / bezhotovostně platebním příkazem na účet společnosti: /0100 Pro identifikaci Vaší platby použijte, prosím, variabilní symbol, který vám byl sdělen. Doklad o platbě předložený při prezentaci nám urychlí orientaci. jednací jazyky čeština, slovenština, angličtina - překlad zajištěn technické zázemí dataprojektory, zpětné projektory, diaprojektory možnost posterů š. 100cm, v. 70, 140cm, informujte sekretariát Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu ČLK č. 16

6 Čestné předsednictvo prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. rektor Univerzity Pardubice JUDr. Martin Netolický, Ph.D. hejtman Pardubického kraje Mgr. Alena Šmídová ředitelka Odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání MZ ČR Hlavní sestra České republiky Doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. člen předsednictva České společnosti pro léčbu rány prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc. člen předsednictva České společnosti pro léčbu rány prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice MUDr. Tomáš Gottvald Nemocnice Pardubického kraje, a.s. generální ředitel

7 Program - přednášky Čtvrtek AULA 09:00-09:30 Slavnostní zahájení 09:30-10:20 předsedající: L. Veverková, A. Pokorná Zpráva o ČSLR L. Veverková za předsednictvo ČSLR Činnost Evropské asociace péče o ránu z české perspektivy J. Stryja, A. Pokorná členové republikového výboru ČSLR, členové EWMA Council Praktické zkušenosti ze spolupráce mezi specialisty, praktickými lékaři a domácí péčí H. Vlhová Domácí péče, Farní Charita Chodov Hojení ran - návaznost péče L. Krupová Kožní oddělení, FN Ostrava 10:20-10:35 přestávka 10:35-12:30 předsedající: J. Stryja, A. Kulakovská Kompartment syndrom A. Vilímková, K. Hašová Chirurgie, Bohumínská městská nemocnice,karim, FN Ostrava 1

8 Klinické využití polyhexanidu pro vyplachování akutních a chronických ran T. Eberlein DWA Deutsche Wundakademie, Hamburg, Německo NPWT v řešení hrudní katastrofy polytraumatu M. Mašek, P. Mach, V. Ruber Klinika úrazové chirurgie, LF MU a FN Brno Komplikace v ráně u pacienta po radikální cystektomii Z. Polidarová Urologická klinika, FN Motol, Praha Krytí úrazového defektu ruky lalokem R. Kubok, Kletenský, Štolbová Popáleninové centrum, KPM FN Královské Vinohrady, Praha Pilonidální sinus a možnosti využití laseru D. Šmíd, P. Novák, D. Slouka Chirurgická klinika, FN Plzeň Uplatnění terapeutického laseru v hojení ran u geriatrických nemocných Z. Danzigová LDN Vršovice, Praha 12:30-12:55 oběd 12:55-14:50 předsedající: V. Fejfarová, B. Jelínková Kvalita života pacienta s diabetickou nohou J. Pecová Podiatrická ambulance, II. interní klinika FN u sv. Anny, Brno 2

9 Strukturovaný celonemocniční screening syndromu diabetické nohy J. Jirkovská, J.Vernerová, L.Fialová, S. Solař Diabetologické centrum, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha Vývoj Aquacel Ag+ krytí, které zajišťuje management exudátu, infekce a biofilmu D. Parson Centrum pro vědu a technologie, ConvaTec, Deeside, Velká Británie Antimikrobiální peptidy a jejich možný vliv na hojení ran RNDr. F. Čeřovský ÚOCHB, AV ČR, Praha Faktory ovlivňující výsledky buněčné terapie kritické končetinové ischemie u syndomu diabetické nohykazuistiky M. Dubský, A. Jirkovská, R. Bém, V. Fejfarová Centrum diabetologie IKEM, Praha Příčiny selhání NPWT u syndromu diabetické nohy R. Bém, A. Jirkovská, M. Dubský, V. Fejfarová, V. Wosková, A. Němcová, J. Skibová Centrum diabetologie IKEM, Praha Netradiční komplikace syndromu diabetické nohy V. Fejfarová, A. Jirkovská, MUDr. R. Bém, M. Dubský, V. Wosková, A. Němcová Centrum diabetologie IKEM, Praha 14:50-15:00 přestávka 15:00-17:10 předsedající: R. Ston, L. Šeflová Klinické důsledky chyb v odlehčení u syndromu diabetické nohy A. Stříbrská, M. Fialková, J. Niklov 3

10 Podiatrická ambulance, IKEM, Praha Ekonomická analýza u nového krytí D. Leaper Department of Wound Healing, Cardiff University/ Imperial College London, UK Chirurgické přístupy k syndromu diabetické nohy J. Táborská Ortopedicko-protetické oddělení, Masarykova nemocnice,ústí nad Labem Sagitální typ bércové amputace u pacientů se syndromem diabetické nohy F. Jalůvka, P. Ostruszka, P. Sitek Chirurgická klinika, FN Ostrava Biookluzivní krytí defektů u syndromu diabetické nohy K.Navrátil, B. Sixta Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha Význam lokální ATB terapie u chirurgických výkonů při syndromu diabetické nohy B. Sixta, K. Navrátil Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha Periferní protetický bypass s DVP anastomózou jako metoda volby u chirurgické revaskularizace v případech nevhodného autologního žilního štěpu? M. Pirkl, M. Černý, A. Formelová, F. Krampota Oddělení cévní a plastické chirurgie, Pardubická krajská nemocnice, a.s. Novinky využívané v ortoprotetice u syndomu diabetické nohy P. Krawczyk, J. Jakub, D. Foltýnek PROTEOR CZ, Ostrava 17:10-17:20 přestávka 4

11 17:20-19:05 předsedající: A. Pospíšilová, M. Melicharová Larvoterapie - použití a zkušenosti v Nemocnici Jihlava R. Čech Chirurgické oddělení Nemocnice Jihlava Můžeme kombinovat několik účinků na ránu v jednom krytí? L. Sobotka III. interní-gerontologickometabolická klinika, FN Hradec Králové Terapeutické řešení rozsáhlého dekubitu v oblasti os occipitale a os parietale H. Zelenková DOST Svidník, Slovensko Vliv úhlů sedu ve vozíku na vznik dekubitů u pacientů po spinálním traumatu L. Vašíčková Spinální jednotka RHB oddělení, FN Brno Hodnocení dekubitálních lézí na národní úrovni východiska a strategie a rizika A. Pokorná Katedra ošetřovatelství, LF MU Brno Zkušenosti s prevencí vzniku IAD a tlakových vředů L. Šeflová, A. Fialová, E. Zubalová II. interní klinika, III. Interní klinika, odd. geriatrie FN Olomouc Jak se sestry oblékaly J. Černý Středisko zdraví spol. s r.o., Dobříš 19:05 závěr prvního dne 5

12 Čtvrtek POSLUCHÁRNA A2 10:40-12:30 předsedající: I. Bureš, M. Koutná Dokumentování nehojících se ran v domácí péči - výsledky K. Adamová, A. Pokorná Oblastní charita Jihlava, domácí péče Úloha sestry při aplikaci nových metod v léčbě diabetické nohy P. Kudlová, J. Keprtová Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati, Ústav zdravotnických věd Zlín, Chirurgická klinika FNOL Dekubitus ve zdravotnické dokumentaci a v systému DRG K. Palinčáková ARO, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Komplexní hodnocení nehojících se ran v pobytových zařízeních sociální péče v ČR mýtus či realita A. Pokorná, S. Saibertová Katedra ošetřovatelství, LF MU Brno Umíme stanovit stupeň dekubitů? L. Šeflová II. interní klinika gastro-enterologická a hepatologická, FN Olomouc Možnosti prevence vzniku dekubitů E. Brtníková, V. Rosická Nemocnice Jihlava Alternativa v léčbě proleženin - med P. Vávrová, T. Vondráček DIOP, Nemocnice Chrudim 6

13 Hemagel v intenzivní péči J. Hocková, I. Dvořáková KARIM, FN Motol, Praha Využití Altrazealu v praxi, naše zkušenosti J. Krpatová, J. Urbanová Kožní klinika, FN Hradec Králové 12:30-12:55 oběd 12:55-14:40 předsedající: D. Diamantová, M. Melicharová Kazuistiky-stále se učíme M. Smetánková LDN Mnichovo Hradiště, Klaudiánova nemocnice, Mladá Boleslav Poradiační dermatitidy v protonové terapii A. Boková, J. Sobolová Proton Therapy Center, Praha Zkušenosti z ambulance chronických ran M. Kamasová ARO/ chir. ambulance, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Fournierova gangréna S. Marianová Urologická klinika, FN Motol, Praha Epidermolysis bullosa congenita M. Poláková II. interní klinika kardiologie a angiologie, 1. LF UK a VFN, Praha 7

14 Poškození kůže kyselinou sírovou R. Vrátná Popáleninové centrum, FN Ostrava Potřebujeme limity na uhlí? L. Voráčková Diabetologické centrum, FN Hradec Králové Nevidím, neslyším, nemluvím I. Míčková OLUNG Moravský Beroun Co nás nezabije, to nás posílí K. Vargovská, L. Laniková Domácí péče, Charita Frýdek Místek 14: přestávka Společenský večer u příležitosti XIII. kongresu ČSLR ve čtvrtek Místo konání: Afi Palace Pardubice Vstupné: 380 Kč Vstupenky lze rezervovat předem v sekretariátu kongresu. Platba: - v hotovosti u prezence - bezhotovostně předem Pro bezhotovostní úhradu použijte Vám přidělený variabilní symbol pro platbu účastnického poplatku. 8

15 Pátek AULA 09:00-10:20 předsedající: D. Diamantová, H. Pekárková Specifika léčby termických úrazů u dětí J. Oktábcová, N. Ježková, E. Šílová, D. Kludská POP DEO, FN Královské Vinohrady, Klinika popáleninové medicíny, Praha Čas jako nejdůležitější faktor v prognóze těžce popálených pacientů D. Vítková, D. Buryšková, I. Nastálková Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, JIP, FN Brno STOP kožním postradiačním reakcím na kůži P. Dopiráková Onkologická klinika, FN Ostrava Oleogel-S10 v akceleraci reepitelizace donorských míst u popálených pacientů B. Lipový Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie, FN Brn Komplexní terapie kalcifylaxe F. Švára, M. Koutná Interní oddělení Strahov, VFN Praha Co si dokáží vypěstovat naši pacienti H. Zelenková DOST Svidník, Slovensko 10:20 10:30 přestávka 10:30 11:40 předsedající: A. Pospíšilová, M. Koutná 9

16 Kvalita života osob s bércovou ulcerací R. Lebedínská Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice Kombinace oxidované celulózy a kyseliny hyaluronové - nová možnost léčby chronických bércových vředů V. Slonková, V. Vašků I. dermatovenerologická klinika, FN u sv. Anny v Brně Vybrané novinky v léčbě bércového vředu E. Záhumenský Lékařský dům ORMIGA, Zlín Omyly spojené s chirurgickou léčbou bércového vředu venózní etiologie S. Julínek, D. Klein, D. Machová, I. Malý Jednodenní chirurgie Palas Athéna, Praha Mezioborová spolupráce - podmínka včasné a úspěšné léčby chronického žilního onemocnění V. Slonková, V. Vašků I. dermatovenerologická klinika, FN u sv. Anny v Brně 11:40 12:00 oběd 12:00 13:45 předsedající: L. Veverková, A. Pokorná Léčba infekce u nehojících se ran. Poziční dokument EWMA J. Stryja Komplexní kardiovaskulární centrum, Nemocnice Podlesí, a.s., Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s. Infekce a krytí ran L. Veverková, K. Krejsová, K. Glombová I. chirurgická klinika, FN Brno 10

17 Klinické zkušenosti s terapií infikované rány s biofilmem J. Stryja Komplexní kardiovaskulární centrum, Nemocnice Podlesí, a.s., Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s. Zvládnutí biofilmu a mikrobiálního osídlení chronických ran - praktické rady J. Černohorská Dermatovenerologická ambulance, Dermal Centre Mělník Mnohočetné rány u pacienta v sepsi M. Koutná, O. Ulrych KARIM, 1. LF UK VFN, Praha Specifika péče o ischemické defekty u pacientů v dialyzačním programu s nálezem MRSA L. Nájemníková, M. Koutná Ambulance hojení ran, interní oddělení Strahov, Praha 13:45 závěr kongresu 11

18 Program workshopy, sympózia témata: A B C D E F G H I J K Jak pracují produkty BSN medical, zkušenosti a novinky s použitím technologie Siltec a metody Sorbact BSN medical Hemostatické krytí Tromboguard zkušenosti z praxe BELLA Bohemia Kam postupuje vývoj V.A.C. terapie, kazuistiky KCI KCI Role antiseptik v lokální léčbě ran Systagenix Tielle účinná prevence proti vzniku dekubitů a další využití v léčbě ran Systagenix Jak čelit výzvám v managementu exsudátu Mölnlycke Účinná zbraň na biofilm ConvaTec Nové trendy v preventivní péči o kůži (jak rozlišovat mezi inkontinenční dermatitidou a proleženinami či jinými poškozeními kůže 3M Česko. Revoluce v přístupu hojení ran. Jednoduše a efektivně. Hartmann Rico Enzymatické alginogely na vlastní kůži Dahlhausen CZ Využití autolytického debridementu v praxi A care

19 L Nové přírůstky do rodiny Suprasorbů Lohmann & Rauscher M N O P Management rány se Suprasorbem Lohmann & Rauscher Hyiodine vítěz v boji s diabetickými ulceracemi. Contipro Pharma Zoologická zahrada v ráně drezúra patogenů. NewWaterMeaning Nové PICO přístup a postupy v klinické realitě dneška. / se zaměřením na oborové indikace, výsledky léčby a formy úhrad/ Smith & Nephew, Cetrex Workshopy budou probíhat paralelně od od Počet míst účastníků je omezen velikostí učebny. Přihláška u prezence.

20

21 .

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ

MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ pořádají XI. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ 24. 25. leden 2013 Univerzita Pardubice aula a přilehlé prostory Druhé oznámení Program

Více

1. číslo 7. ročník ISSN 1802-6400

1. číslo 7. ročník ISSN 1802-6400 . číslo 7. ročník ISSN 80-6400 03 akutní péče atlas dermatologie kapitoly z historie XI. celostátní kongres s mezinárodní účastí Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů Pardubice, 03 REPETITORIUM

Více

SPOLEČNOST POPÁLENINOVÉ MEDICÍNY ČLS JEP POPÁLENINOVÉ CENTRUM FN OSTRAVA

SPOLEČNOST POPÁLENINOVÉ MEDICÍNY ČLS JEP POPÁLENINOVÉ CENTRUM FN OSTRAVA SPOLEČNOST POPÁLENINOVÉ MEDICÍNY ČLS JEP POPÁLENINOVÉ CENTRUM FN OSTRAVA pořádají při příležitosti 60. výročí vzniku popáleninového pracoviště v Ostravě 19. výroční konferenci na téma Lékařská sekce: Nové

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

24. 25. listopadu 2011

24. 25. listopadu 2011 1 Celostátní lékařský kongres - setkání lékařů Zlínského kraje pořádaný k 80. výročí založení interního oddělení v Baťově nemocnici ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností ČLS

Více

HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE

HOJENÍ RAN. 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE HOJENÍ suplementum 3 3. ročník ISSN 1802-6400 RAN 2009 IV. MEZINÁRODNÍ KONGRES MINIINVAZIVNÍ A ROBOTICKÉ CHIRURGIE 19. 20. října 2009, Brno výstaviště sborník abstrakt (přednášky a postery) 2 2009 slovo

Více

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI

POLYTRAUMA A KOMPLIKACE V CHIRURGICKÉ PÉČI gie LF MU a Fakultní nemocnice Brno ství LF MU a Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně pořádají II. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství Nezdary a rizika v chirurgick ch oborec 2.

Více

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP

pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP pořádá Česká pediatrická společnost ČLS JEP pod záštitou Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP Vážené kolegyně a vážení kolegové, příznivci pediatrie, zveme Vás tímto na tradiční a to

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE KATEDRA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE, INTENZIVNÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČE KATEDRA MANAGEMENTU A KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI A KRIZOVÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Svatoanenské listy 3/11

Svatoanenské listy 3/11 Svatoanenské listy MK ČR E 19677 3/11 II. interní klinika patří k největším klinickým pracovištím ČR Jednobalónková enteroskopie Odborné kurzy výukového centra Oddělení vzdělávání Svatá Anna slaví 225

Více

XIV. Harrachovské chirurgické dny. XIV. Harrachovské chirurgické dny. Hotel ARNIKA. 3. 4. června 2010. Ve Špindlerově Mlýně. 3. 4.

XIV. Harrachovské chirurgické dny. XIV. Harrachovské chirurgické dny. Hotel ARNIKA. 3. 4. června 2010. Ve Špindlerově Mlýně. 3. 4. XIV. Harrachovské chirurgické dny Ve Špindlerově Mlýně XIV. Harrachovské chirurgické dny 3. 4. června 2010 Pod záštitou starosty města Mgr. Jana Farského Město Hotel ARNIKA 3. 4. června 2010 ředitele Nemocnice

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Návštěva ministra zdravotnictví. Cena J. E. Purkyně 2007 profesoru Chrobákovi. Děkujeme! Noví vedoucí pracovníci

Z OBSAHU ČÍSLA. Návštěva ministra zdravotnictví. Cena J. E. Purkyně 2007 profesoru Chrobákovi. Děkujeme! Noví vedoucí pracovníci 3 2007 Z OBSAHU ČÍSLA Návštěva ministra zdravotnictví Cena J. E. Purkyně 2007 profesoru Chrobákovi Děkujeme! Noví vedoucí pracovníci Promoce absolventů lékařské fakulty Přijímací zkoušky na lékařskou fakultu

Více

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice 4 duben 2013 Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice V úterý 19. března zahájilo ve Fakultní nemocnici Ostrava, Klinice hematoonkologie FNO, svůj Světový den hlasu provoz

Více

XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika 1. LF UK a ÚVN Praha XXII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 19. 21. června 2014, Praha Program sjezdu www.bos-congress.cz/oft2014 www.oft2014.cz

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY

I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně XXI. FREJKOVY DNY I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně pořádá k 80. výročí založení sympozium XXI. FREJKOVY DNY sympozium s mezinárodní účastí a doprovodnou

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové A EVROPSKÉ PROJEKTY HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice Hradec

Více

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI Česká oftalmologická společnost ČLS JEP Oční klinika FN a LF UK Plzeň XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. 22. září 2012, Plzeň Finální program XX. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK PROGRAMOVÝ SBORNÍK XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY JÁCHYMOV 2011 10. 12. březen Lázeňský hotel Akademik Běhounek Pořadatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s., pod odbornou záštitou

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL...

6.2 Ošetřovatelská péče... 22. 1. Úvodní slovo ředitele... 2. 6.3 Personální oblast... 23. 2. Představení nového loga a motta FNOL... v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 p r o f e s i o n a l i t a a l i d s k ý p ř í s t u p O b s a h 1. Úvodní slovo ředitele... 2 2. Představení nového loga a motta FNOL... 3 3. Řídící orgány FNOL... 4

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK A NEMOCNICE NA BULOVCE, PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTE, PAVILON E II. OZNÁMENÍ Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, je mou milou povinností Vás co

Více

Výroční. zpráva 2007

Výroční. zpráva 2007 Výroční zpráva O b s a h z p r á v y Úvod Slovo ředitele 2 Slovo ekonoma 3 Ekonomické ukzatele Vyhodnocení výnosů za zdravotní péči poskytnutou v období 1 12/ 4 Rozvaha 5 Stav majetku 6 Výkaz zisku a ztráty

Více

Abstrakta IV. KONFERENCE SESTRA V PRAXI. IV. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 15. dubna 2011, Regionální centrum Olomouc. www.solen.

Abstrakta IV. KONFERENCE SESTRA V PRAXI. IV. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 15. dubna 2011, Regionální centrum Olomouc. www.solen. IV. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5930 Abstrakta IV. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 15. dubna 2011, Regionální centrum Olomouc II. interní klinika gastro-enterologická a hepatologická

Více

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE

15. 17. 5. 2014. top hotel, praha VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají FINÁLNÍ INFORMACE FINÁLNÍ INFORMACE VÝBOR ČSOT, ORTOPEDICKÁ KLINIKA 1. LF UK NEMOCNICE NA BULOVCE PRAHA pořádají 15. 17. 5. 2014 top hotel, praha Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o., www.ortopedicke-centrum.cz

Více

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 7/2008 ročník 7 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

Více